Andromeda
Gaia - HISTORIE - odkaz
personal important odkaz ... VŠE JE VLNA
odkaz EZO
odkaz UFO


448 Planetární iniciace Cobra
[ Ezoterika ] 2020-08-13

Vesmír za naší sluneční soustavou již prochází obrovskou restrukturalizací, protože vstupuje do nového kosmického cyklu, kdy se veškeré stvoření spojí s Jedním. Naše sluneční soustava a zejména planeta Země stále prožívají konečné čištění primární anomálie. Nyní se vše zaměřuje na planetu Zemi, která během roku 2020 zažívá silnou planetární iniiaci. Temné síly se snaží zneužít energii planetární iniciace k tomu, že lidstvo podrobí okultnímu rituálu Corona. Účinky tohoto rituálu lze potlačit jeho přeformulováním. Můžete přeměnit izolaci / sociální distancování na meditativní ústup, můžete zaměnit mytí rukou s duchovní očistou a masku můžete nosit pro okultní ticho, které je nutné před zasvěcením.

Tímto způsobem můžete přeměnit energie negativního rituálu na pozitivní energie duchovní iniciace / průlomu.

V naší sluneční soustavě obíhají kolem Slunce planety a vytvářejí interferenční vzorce v plazmatickém poli, které výrazně ovlivňují situace na této planetě:

Během následujících dvou měsíců do začátku listopadu existují tři klíčové astrologické konfigurace, které určí průběh událostí. Po začátku / polovině listopadu se vliv těchto tří astrologických konfigurací sníží. První z nich je stacionární / retrográdní Mars, který bude tvořit náročné aspekty pro Saturn, Pluto, Eris a Černý měsíc (Lilith). To přinese mnoho zpoždění, frustrace, násilí a potlačeného hněvu. Prvním projevem této konfigurace byla exploze v Bejrútu. Byla to plazmová jaderná exploze, která byla provedena za účelem destabilizace Libanonu.

Skutečnými původci tohoto útoku jsou rodiny Černé šlechty a jezuité. Je zajímavé poznamenat, že v Bejrútu žil a zemřel Peter Hans Kolvenbach, bývalý jezuitský nadřízený, který byl zodpovědný za operaci Fukušima 3-11. Je také zajímavé poznamenat, že Bejrút je místem vortexu bohyně - nymfy Beroe, jeden z hlavních vírů, které jezuité chtějí zničit. Podzemní tunely objevené pod Bejrútem vedou k "vzdáleným místům":

Jezuité také využívají tuto náročnou energii Marsu při pokusu o vyvolání války mezi Čínou a USA, a k další polarizaci USA. Tato jezuitská strategie se ve skutečnosti může odrazit zpět, jakmile budou negativní vlivy Marsu neutralizovány. Informace zatím nejsou uvolněny. Druhým klíčovým astrologickým aspektem v příštích několika měsících je Saturnova konjunkce s Chariklo. Tato konfigurace aktivně potlačuje energii bohyně, přináší askezi a izolaci. Jezuitské rodiny a rodiny Černé šlechty využívají tuto energii k podpoře uzamčení v přípravě na plánovaný NWO. Problémem pro jejich vysvětlení oprávněnosti izolace je Švédsko.

Třetím klíčovým astrologickým aspektem příštích několika měsíců je heliocentrický kvadrát Eris-Pluto. Tato energie přináší mnoho cenných lekcí Světlým silám, které chtějí osvobodit tuto planetu. Konečně zde začínají chápat míru a úroveň utrpení a anomálie.

Proces čištění flotily Draco dosáhl bodu, kdy Světelné síly jsou konečně schopné dosáhnout povrchu planety svými pozitivními kvantovými Mjolnirovými technologiemi a pomáhat Světelným dělníkům a Světelným zrcadlům. Speciální pracovní povrchový tým a globální týmy pracují na planetární energetické síti a osobní týmy pracují na pomoci jednotlivým dělníkům a válečníkům světla, monitorují a hodnotí jejich vývoj a připravují je na kontakt.

Pokud si přejete, aby se pro vás vytvořil osobní tým a pomohl vám, musíte třikrát nahlas vyslovit následující protokol: "příkaz 12 21". Po prvním vyvolání se vytvoří osobní tým a pokaždé, když znovu protokol vyvoláte, zkontroluje váš osobní tým váš stav a pomoc, kdykoli to bude možné.

Pro emocionální uzdravení můžete použít protokol příkaz 771:

Jedním z důležitých aspektů závěrečné války je využítí pokročilé technologie Draco, která chrání jejich lodě před výbuchy bomb, proti nim samotným. Světelné síly dokázaly tuto technologii duplikovat a budou ji používat k izolaci a zadržování zbývajících bomb, dokud nebudou zcela vyčištěny. Draco jsou v brovské strategické nevýhodě a nebudou moci realizovat své plány na instalaci NWO. Cabal zamýšlela zotročit lidstvo, poté napadnout povrch planety a vládnout nad zbylými lidskými otroky.

V zákulisí se odehrává mnoho věcí, které budou zveřejněny později. Od začátku listopadu vstoupí na scénu mnoho nových prvků. Když se této době přiblížíme, budou informace uvolněny.

Vítězství světla!

Odkazy uvedeny v originále

Zdroj: http://2012portal.blogspot.com/2020/08/planetary-initiation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=fe


447 Událost 2020 Michael Love
[ Ezoterika ] 2020-08-09

Světlé síly pomáhají lidstvu - přenos přímého, dekódovaného éterického přenosu světelných sil zakotvených ve sluneční soustavě Země a členů uvnitř aliance Země známých jako Bílé klobouky a Velké bílé bratrstvo.

Drazí,
na povrchu planety Země pokračuje neuvěřitelná transformace a staré nefunkční 3D maticové systémy jsou postupně vyřazovány a nahrazovány novými systémy s vyššími vibracemi. Přímo před našima očima vzniká zcela nový svět! Každá bytost na planetě pracuje na zpracování a řešení těchto mocných transformací podle svých nejlepších schopností! Vyšší svět se právě teď spojuje s nižším a j, přirozeným výsledkem střetávání dvou dimenzí je trochu chaosu! Jak postupujete vpřed, věci se usadí a stanou se mnohem pozitivnějšími! Benevolentní světelné síly monitorují vše, co se právě teď pohybuje na povrchu, a poskytují pomoc v rámci pokynů galaktického kodexu o nezasahování svobodné vůle! Pozemská aliance hlásí, že před několika pozemskými dny světelné síly rozvinuli nový energetický protokol, aby pomohly lidstvu čelit výzvám velké evoluční události, která probíhá na povrchu!

Nový plejádský protokol označovaný jako operace "Ostara", je založen na exotické božské ženské energii a je navržen tak, aby pomáhal
* lépe se vypořádat s neuvěřitelnými transformacemi systémů na povrchu,
* integrovat vyšší vibrační energie přítomné na povrchu a
* ulehčit zrod nové civilizace 5D Země

Světelné síly zakotvené v pozemské Sluneční soustavě zahájily nový protokol při otevření portálu Lví brány a zvýšily úrovně božské ženské porodní energie do konce roku 2020! Vyšší bytosti, které pomáhají lidstvu, pracují z éterických říší. Ty modulují energetické toky přicházející na Zemi z Centrálního slunce v galaktickém jádru. Paprsky světla obsahují pakety inteligentních dat pro zlepšení naší DNA prostřednictvím éterických kódovacích sekvencí. Výsledkem nové příchozí božské ženské energie budou neustálé pozitivní změny v příštích třech měsících na povrchu a v srdcích všech pozemských bytostí, a zmírnění veškerých úzkostí, které v současnosti zažívají bytosti Země! Všechny věci, které jsou nyní znepokojující a matoucí, do konce letošního roku zcela zmizí, k pozitivním změnám dochází ve všech oblastech pozemského života!

Podle nejnovějšího přenosu éterických dat od plejáďanů, kteří jsou vedoucí hvězdnou rasou pomáhající lidstvu, spolu s arkturiány, kteří byli původními osévači Země, je Země u samotných dveří svého vzestupu a za velmi krátkou dobu se bytosti této planety plně přesunou na novou 5D cestu bytí. Tyto velké bytosti předaly následující osobní zprávu a rady:

Přátelé,
v této zvláštní době na planetě Zemi jste získali mnohem vyšší úroveň svobody pro osobní rozvoj a tvořivost! Je čas, abyste poznali sami sebe mnohem hlouběji! Vlastní účel příchodu na Zemi kromě fyzické zkušenosti je upamatovat si, kdo a co skutečně jste! To se dá udělat pouze tehdy, když si uděláte čas sami na sebe, nebo dokonce strávíte nějaký čas sami! Je čas, abyste přemýšleli o tom, co vám chybělo! Tuto zvláštní dobu jste dostali od božského tvůrce, abyste se mohli znovu poznat! Jste velkolepá bytost světla s velkým potenciálem a božstvím, a to je místo, kde vás chceme vidět! Známe vás velmi dobře, protože jste naše rodina! Byli jsme zde na začátku, kdy byl tento svět a lidé stvořeni! Po celou dobu jsme byli blízko vás a jsme stále tady! Nemůžeme za vás vykonat vaši práci na vzestupu, ale mnohokrát jsme vás podpořili! Země a lidstvo jsou krásná stvoření a vesmírný plán se nyní se rychle rozvíjí. Celý vesmír se dívá, jak stoupáte na své právoplatné místo v nejvyšších nebesích! Milujeme vás a chceme pro vás jen to nejlepší! Vaše skvělá cesta na Zemi se blíží k vrcholu!

K velkému vrcholu dojde velmi brzy a do této magické chvíle vám poskytneme další moudrou radu:
Vězte, že příroda vaší planety udržuje vaše bytí! Uzdravuje všechna onemocnění a poskytuje vám ochranu, když jste tady! Pokud si všímáte, vysoce vibrační hvězdné děti planety Země byly v posledních 6 pozemských měsících zdravé a většinou nebyly ovlivněny, díky potravinám s přirozenou energií, a vysoce vibračním duchovním metodám, které pravidelně cvičíte!

Víme, že právě teď probíhají na povrchu planety dramatické a energické věci, a doporučujeme, abyste se drželi zpátky! Probíhá velké probuzení lidstva a jako hvězdné bytosti se nesmíme do všeho zaplétat, jen jim dovolte se s tím přirozeně vyrovnat! Velmi brzy bude čas, kdy budete povoláni pro svou moudrost a vedení! Jako mistr se nyní na chvíli zastavte. Nezapojujte se příliš hluboce do všech lidských dramat, které se v tuto chvíli dějí kolem vás! To je další důvod, proč jste dostali čas se na chvíli zastavit. Zkuste být sami, vypněte hluk a jděte dovnitř sebe, uvidíte vše, co vidíme my! Uvidíte to, co se nazývá minulost, a také věci, které přijdou, ale co je nejdůležitější, dorazíte do bodu Teď a tady, což je jediná realita!

Veškerá energetická aktivita, která se právě teď kolem vás odehrává, není vždy taková, jak ji vidíte ve 3D. Jste v bezpečí, vaše rodina je v bezpečí a všechno funguje, jak by mělo! Galaxie a planeta Země znovu míří zpět do vzestupného světla centrálního slunce a věci se budou dále zlepšovat, jak božské paprsky čisté lásky začnou tuto planetu koupat! Hlídáme a jsme tady! Pomůžeme vám v příštích několika měsících, abyste si mohli trochu odpočinout a dělat v tento úžasný čas to, co máte rádi, a mohli prostě být úžasnou božskou duchovní bytostí, jakou jste! Bytí je mnohem úžasnější než se zdá! Chtěli bychom, abyste to zažili právě teď! Když se zapojíte, dělejte jen to, co máte rádi a co uspokojí vaši kreativní podstatu. Nejlepším doporučením během tohoto velkého času na planetě Zemi je dát si nejvyšší úroveň bezpodmínečné lásky a pak dát stejnou lásku všem ostatním! (Velké přikázání / velké plejádské učení )

Milovat bezpodmínečně sebe sama jako první, znamená zdravým sebe si vědomým způsobem, nikoli egoisticky a sobecky. Podle vesmírného práva nelze obdržet věc, kterou jste si sám sobě nedal první - takže pokud chcete získat nejvyšší lásku, musíte si ji nejprve dát sami sobě. Děláte to tím, že sledujete své srdce ve všech oblastech života, děláte jen to, co milujete a po čem toužíte, neděláte to, co nemilujete a co po vás všichni ostatní chtějí! Každý má pro vás plán, ale to není váš plán. Pokud budete dělat jen to, co řeknou ostatní, budete tou nejnešťastnější bytostí.

V matrici se lidé učí, aby dali ostatním přednost před sebou. Víme, co se myslí tímto učením, ale pokud to uděláte, o mnoho let později smutně zjistíte, že jste si svůj život opravdu neužili a budete se cítit velmi prázdný, bez životní energie! Nemůžete dát druhému, pokud nemáte co dát. Proto nejprve naplňte svůj vlastní pohár, pak budete moci milovat a dávat! Náboženství 3D matrice učí lidi milovat jako první Boha celým svým srdcem, myslí a duší, pak teprve ostatní! V této rovnici pro vás není místo, což není absolutně zdravé a nesouladí to s vyššími zákony vesmíru! Toto učení bylo zkresleno z původní plejádské podoby a záměrně takto představeno lidstvu, aby mátlo a bránilo lidem v objevování, že jsou ve všech směrech skutečně božští!

Kdo je tento bůh, do kterého bys měl být tak zamilovaný? V žádném případě to není nějaká bytost, která je oddělena od vás nebo je větší než vy. Ve skutečnosti jste to vy! V celém tomto vesmíru není nikdo vyšší než vy. Nejste částí boha nebo dokonce boží jiskrou. Jste to všechno, projevuje se vámi! Pokud si to uvědomíte, je to nejvyšší samádhi a pak tím začnete být!

Jak jsme řekli, bůh je jeden a všechny bytosti jsou on, včetně vás! (všechny bytosti v jednotě)

Další rada:
Zaměřte se výhradně na sebe a na to, co právě děláte, a umožněte všem ostatním bytostem jednoduše být tam, kde jsou. Všichni se probudí, když budou připraveni se probudit! Soustřeďte se na vás. V této chvíli se výrazně zvyšují vaše vnitřní vibrace a přináší vás ke klidu, který dává veškeré porozumění! Je to skvělý klid, k němuž dojde těsně před další fází vývoje, kdy budete doslova vládnout celým vesmírem! Zůstaňte v naději a vězte, že na planetě Zemi se dějí neuvěřitelné věci!

S blížícím se koncem pozemského roku 2020 a vyvrcholením velkolepé události, to bude ještě více vzrušující! Na planetě Zemi se brzy projeví nová éra světla a uvidíte nebeské království a novou Zemi přímo před vašima očima! Děkujeme, že jsi přišel na Zemi a za vaši skvělou práci jménem celého lidstva! V andělských říších máte naše nejvyšší uznání. Možná si nemyslíte, že vaše úsilí na Zemi změnilo věci, ale odkud se díváme my, jste zachránili celý svět! Bez vás by v pozemské říši neexistovala naděje, tak jste důležití!

Nyní se posunujeme vpřed k bezprostřední vrcholné události roku 2020 a k příchodu nového zlatého věku vodnáře! Buďte v pohotovosti pro super-úžasnost!

Zdroj: https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2589030258012912


446 Anara z Atlantis Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-08-11

445 Lví brána Georgi Alexandrov Stankov
[ Ezoterika ] 2020-08-09

444 Tři způsoby, jak si vzpomenout, proč si duše vybrala tento život Juliet Tang
[ Ezoterika ] 2020-08-08

443 Architekti
[ Ezoterika ] 2020-08-10

442 Architekti vesmíru 21 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-08-13

441 Architekti vesmíru - faktor neurčitosti😃😃 CElena
[ Ezoterika ] 2020-08-04

440 Mount Shasta ES
[ Ezoterika ] 2020-08-03

439 Pandořina skříňka 🧬🧬 Valerie Kolcová
[ Ezoterika ] 2020-04-23

438 Volba duše CElena
[ Ezoterika ] 2020-08-04

437 Konec pozemské školy Aita
[ Ezoterika ] 2020-08-04

436 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward
[ Ezoterika ] 2020-08-03

435 Mezi světy 🧲 🧲 Brad Johnson
[ Ezoterika ] 2020-08-04

434 Pozitivní dynamika je v pohybu Jahn Kassl
[ Ezoterika ] 2020-07-26

433 JMÉNEM ASHTARA Marta
[ Ezoterika ] 2020-07-27

432 Rozhovor s Luciferem - Puls života CElena
[ Ezoterika ] 2020-07-24

431 Založil jsem Q skupinu - JFK Sr. Losha
[ Ezoterika ] 2020-07-22

430 Cobra a Dr. McNamara 🥕 Cobra
[ Ezoterika ] 2020-07-01

429 Svátost zrození (Příběhy bohyně Karna) 🧬🧬 Valerie Kolcová
[ Ezoterika ] 2020-05-08

428 Poslední bariéra Marta
[ Ezoterika ] 2020-08-02

427 BIG PHARMA: osvobození od nároků na odškodnění Tyler Durden
[ Realita ] 2020-08-02

426 Tajemství krve 🧬🧬 Valerie Kolcová
[ Ezoterika ] 2020-07-03

425 Michail Lomonosov - osud plný záhad 🧬🧬 Valerie Kolcová
[ Ezoterika ] 2020-06-05

424 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 🦋
[ Ezoterika ] 2020-07-26

423 Odchod🦋🦋🦋 CElena
[ Ezoterika ] 2020-07-24

422 Plejády - odpovědi pro členy klubu Pulsar
[ Ezoterika ] 2020-07-25

421 Implantáty éterické paměti, životní plán, svobodná vůle Cosmic agency
[ Ezoterika ] 2020-07-23

420 Paměťové implantáty - řízení 3D matrixu Cosmic agency
[ Ezoterika ] 2020-07-19

419 Inteligence HUB pro vítězství světla Cobra
[ Ezoterika ] 2020-07-21

418 Revoluce v duchovnosti Antea
[ Ezoterika ] 2020-07-18

417 Technické mechanismy vzestupu Michael Love
[ Ezoterika ] 2020-06-26

416 Vývoj není o porážce Cabal Daniel Scranton
[ Ezoterika ] 2020-07-19

415 Spojené vědomí Simon Parkes
[ Ezoterika ] 2020-07-18

414 Globální rekonstrukce - vědomí jednoty Meg Benedicte
[ Ezoterika ] 2020-07-18

413 Láska vždy zvítězí John Smallman
[ Ezoterika ] 2020-07-19

412 Duševní proud 4-5 Samamury
[ Ezoterika ] 2020-07-21

411 Fyzika poznání Lee Carol
[ Ezoterika ] 2020-07-19

410 Architekti vesmíru - Strukturování času 😃😃😃 CElena
[ Ezoterika ] 2020-07-27

409 Architekti vesmíru -hledejte svou dokonalost 😃😃😃😃 CElena
[ Ezoterika ] 2020-07-24

408 Architekti vesmíru - Nová fáze hry 😃😃😃 CElena
[ Ezoterika ] 2020-07-19

407 Událost 2020 - úsvit Zlatého věku Michael Love
[ Ezoterika ] 2020-07-12

406 Pro harmonii a duševní vyrovnanost Faite
[ Ezoterika ] 2020-07-18

405 Jak překonat vášně Marta
[ Ezoterika ] 2020-04-15

404 Symptomy vzestupu Jim Self
[ Ezoterika ] 2020-07-17

403 Technické mechanismy vzestupu Michael Love
[ Ezoterika ] 2020-06-26

402 Kvantový finanční systém Logan B
[ Ezoterika ] 2020-07-11

401 GESARA & masové zatýkání, matka Tereza, Ghislaine & Mossad Nyla Nguyen
[ Ezoterika ] 2020-07-15

400 Redistribuce bohatství Marta
[ Ezoterika ] 2020-07-15

399 Fondy prosperity Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-07-17

398 Léčení Šanni
[ Ezoterika ] 2020-07-13

397 Lidstvo musí být jednotné Kate Woodley
[ Ezoterika ] 2020-07-03

396 Zlatý věk Svetinus
[ Ezoterika ] 2020-07-09

395 Lidstvo musí být jednotné Kate Woodley
[ Ezoterika ] 2020-07-03

394 Architekti vesmíru - podrobnosti 😃🍂 😃🍂 😃 CElena
[ Ezoterika ] 2020-06-03

393 Architekti vesmíru 20 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-07-15

392 Architekti vesmíru 19 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-07-10

391 Zasedání vyšší rady ducha Bogdan Manželej
[ Ezoterika ] 2020-07-09

390 Věk Vodnáře - Aktivační zpráva Cobra
[ Ezoterika ] 2020-07-07

389 Volba časové osy Anděl Skog
[ Ezoterika ] 2020-07-07

388 Kudy na 5D Zemi Daniel Scranton
[ Ezoterika ] 2020-07-08

387 Úrovně duše a Máša z Plejád Šanni
[ Ezoterika ] 2020-07-07

386 SKRYTÁ HISTORIE ZEMĚ 🌌💫🌐🌎 Oleg Zemljanin
[ Realita ] 2020-07-07

385 Leviatanské rasy a démonská semínka Lisa Renee
[ Ezoterika ] 2020-06-30

384 Aramda James McConnell
[ Ezoterika ] 2020-06-28

383 Evoluce galaktického pokrytectví Oleg Zemljanin
[ Ezoterika ] 2020-07-04

382 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward
[ Ezoterika ] 2020-07-02

381 PŘÍZNAKY NOVÉ REALITY 2 Svetlana Dobrovolskaya
[ Ezoterika ] 2020-06-28

380 Agartha volá - Naléhavá zpráva pro Strážce Země Anna Merkaba
[ Ezoterika ] 2020-06-23

379 Elitní pokrevní linie, rituální týrání, celebrity, politici, prezidenti Aug Tellez
[ Realita ] 2017-02-17

378 Soren z Plejádských Delta Force: Update Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-06-28

377 Anubis Erena Velazquez
[ Ezoterika ] 2020-06-29

376 Kritická křižovatka na obzoru Siman - Ra
[ Ezoterika ] 2020-06-30

375 Zákon jednoty shrnutí Doug Esse
[ Ezoterika ] 2020-06-28

374 Jak se duše vyvíjí -Yazhí Swaruu Cosmic agency
[ Ezoterika ] 2020-06-18

373 Jak to bylo (nejen) s Maldekem N. Romanová
[ Ezoterika ] 2014-06-13

372 Architekti vesmíru 18 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-07-01

371 Architekti vesmíru 17 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-06-26

370 Architekti vesmíru 16 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-06-18

369 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫
[ Ezoterika ] 2020-06-26

368 Velké setkání 20 James McConnell
[ Ezoterika ] 2020-06-22

367 Duševní expanze Lisa Gawlas
[ Ezoterika ] 2020-06-21

366 Poselství skupiny Arkturiánů Marilyn Raffaele
[ Ezoterika ] 2020-06-14

365 Cvičení na pomoc s psychickými útoky Era of light
[ Ezoterika ] 2020-06-14

364 Bouře - Update Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-06-16

363 Jak vypnout tělo Makia Freeman
[ Ezoterika ] 2020-05-19

362 Update - Bouře Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-06-17

361 Násilí v Americe Tina Louise Spalding
[ Ezoterika ] 2020-06-09

360 Shazování ostatních Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-06-19

359 Higher self Mike Quinsey
[ Ezoterika ] 2020-06-12

358 Archangel Michael James McConnell
[ Ezoterika ] 2020-06-11

357 Do propasti - umělá inteligence Bodhisattva Love
[ Ezoterika ] 2020-06-13

356 Scénáře a varianty vývoje v následujících desetiletích Tatiana Zolotuchina
[ Ezoterika ] 2020-06-16

355 Přátelství Marta
[ UFO ] 2020-06-10

354 5 etap vzestupu Erena Velasquez
[ Ezoterika ] 2020-06-09

353 Jaká je vaše perspektiva Sharon Steward
[ UFO ] 2020-06-04

352 Archangel Michael James McConnell
[ Ezoterika ] 2020-06-11

351 Architekti vesmíru 15 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-06-13

350 Architekti vesmíru 14 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-06-08

349 Architekti vesmíru 13 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-05-28

348 NESARA Santa surfing beach
[ Realita ] 2020-06-06

347 Prvotní tvůrce Prvotní tvůrce
[ Ezoterika ] 2019-12-31

346 Pátý element Magenta Pixie
[ Ezoterika ] 2020-06-02

345 Svobodné lidstvo Galaxy Girl
[ UFO ] 2020-06-01

344 Léčení šoku z probuzení Sarah Elkhaldy
[ Realita ] 2020-06-03

343 Vyšší Federace - intervence Cosmic Agency
[ UFO ] 2020-06-04

342 Galaktická federace a NWO Cosmic Agency
[ UFO ] 2020-05-22

341 🌸🌸🌍 🌸🌸🌍 🌸🌸🌍 🌸
[ Ezoterika ] 2020-06-06

340 Apoteóza bojů světla a temných sil na Zemi Marta
[ Ezoterika ] 2020-05-29

339 RA Kjerstin Sisilla
[ Ezoterika ] 2020-05-14

338 UFO mix
[ Realita ] 2020-03-10

337 Portál Alcyone 2021 Magenta Pixie
[ Ezoterika ] 2020-05-28

336 Zpráva z Andromedy - zjemnění zásahu Marta
[ Ezoterika ] 2020-05-25

335 Uctívání nebes 👐 Michael O.
[ Ezoterika ] 2020-06-01

334 Poselství z Andromedy (Neškodit) 👐 Marta
[ Ezoterika ] 2020-05-27

333 Zpráva od Galaktické federace 👐 Aurora Ray
[ Ezoterika ] 2020-05-29

332 Příchod Krista 👐 Michail
[ Ezoterika ] 2020-05-14

331 Otevření masivního vesmírného portálu 🌸🌸 cosmic portal
[ Ezoterika ] 2020-05-23

330 ET z vnitřní Země jako brána k prvnímu kontaktu Daniel Scranton
[ Ezoterika ] 2020-05-22

329 Kořeny deep state Edge of Wonder
[ Realita ] 2020-05-19

328 HYBRIDNÍ VÁLKA Peter Koenig
[ Ezoterika ] 2020-05-20

327 Čas přeměn Marta
[ Ezoterika ] 2020-05-18

326 Přestaňte démonizovat Obamu.. prosím Stewe Beckow
[ Ezoterika ] 2020-05-16

325 Plejádská rada Inger Noren
[ Ezoterika ] 2020-05-13

324 UFO Brazílie 🍂🍂 AtlanticoBr
[ Ezoterika ] 2020-05-20

323 Otázky a odpovědi Samamury
[ Ezoterika ] 2020-05-19

322 Událost 2020 - dimenzionální přesun Michael Love
[ Ezoterika ] 2020-05-15

321 Otázky & odpovědi Irina Podzorova
[ Ezoterika ] 2020-05-10

320 KONEC BÝVALÉ ZEMĚ Michael O.
[ Ezoterika ] 2020-04-08

319 Planetární vzestup - spojení nositelů pravdy Romeo Baron/ Asur´ana
[ Ezoterika ] 2020-05-08

318 PROČ JSTE ČLOVĚK Elizabeth April
[ Ezoterika ] 2019-12-31

317 Uzavírání starých časových linií a jiné Judith Kusel +
[ Ezoterika ] 2020-05-09

316 Povznášející časy Mike Quinsey
[ Ezoterika ] 2020-05-09

315 Velká změna Steve Beckow
[ Ezoterika ] 2020-05-08

314 Restartování globální ekonomiky Bruce
[ Realita ] 2020-05-05

313 Architekti vesmíru 12 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-05-21

312 Architekti vesmíru 11 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-05-15

311 Architekti vesmíru 10 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-05-11

310 Zahnaní do kouta vozrojdeniesveta
[ Ezoterika ] 2020-04-22

309 NESARA - GESARA Velká změna 🍀 Steve Beckow
[ Realita ] 2020-05-08

308 NESARA - GESARA Restartování globální ekonomiky🍀 Judy Byington
[ Realita ] 2020-05-05

307 Architekti vesmíru 9 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-05-04

306 Architekti vesmíru 8 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-04-30

305 Architekti vesmíru 7 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-04-26

304 Aktuální události - Aneeke z Temmeru Cosmic Agency
[ UFO ] 2020-05-06

303 Q & A Irina Podzorová
[ Ezoterika ] 2020-05-03

302 NESARA - GESARA - NOVÝ DOLAR 🦅- jistota třicetinásobku Judy Byington
[ Realita ] 2020-05-03

301 🌎🌍🌏🌎🌍🌏🌎🌍🌏🌎🌍 🌎🌍🌏🌎🌍
[ ] 2020-05-03

300 O TRUMPOVI Sylvain LAFOREST
[ Ezoterika ] 2019-11-15

299 Na stráži Marta
[ Ezoterika ] 2020-04-22

298 Slunce je elektrická hvězda Stephen Smith
[ Realita ] 2020-04-13

297 Vše je myšlenka, vibrace a volba Meahsenu
[ Ezoterika ] 2020-04-25

296 Odhalení/vzpoura/osvobození lidstva a zotročených plazů při hroucení matrixu Jelelle Awen
[ Ezoterika ] 2020-04-27

295 První tvůrce Erena Velazquez
[ Ezoterika ] 2020-04-28

294 Nový manuál Brenda Hoffman
[ Ezoterika ] 2020-04-24

293 Duchovní probuzení - Nekonečné možnosti Awakening people
[ Ezoterika ] 2020-04-30

292 Od srdce Valerie Donner
[ Ezoterika ] 2020-05-01

291 Čakrový systém Samamury
[ Ezoterika ] 2020-04-27

290 Komunikace a krmení Egregory Samamury
[ Ezoterika ] 2020-03-31

289 Roztočte kolo událostí Samamury
[ Ezoterika ] 2020-04-06

288 Duchovní rozvoj Samamury
[ Ezoterika ] 2020-04-10

287 Stárnutí Samamury
[ Ezoterika ] 2020-04-15

286 Okraj lásky Samamury
[ Ezoterika ] 2020-04-11

285 Svoboda Dale Allen
[ Ezoterika ] 2020-04-18

284 ČAS a HOJNOST Aug Tellez
[ Ezoterika ] 2020-04-24

283 Zprátky do dětství Inessa
[ Ezoterika ] 2020-04-22

282 Jak probíhá projekce Země Samamury
[ Ezoterika ] 2020-04-22

281 Architekti vesmíru 6 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-04-21

280 Architekti vesmíru 5 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-04-18

279 Architekti vesmíru 4 😃😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-04-15

278 TRANSMUTACE - St. Germain Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-04-21

277 Architekti vesmíru 3 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-04-12

276 Svoboda Brenda Hoffman
[ Ezoterika ] 2020-04-17

275 O přechodu, matrici a jejích fantomech Oksana Klassen
[ Ezoterika ] 2020-04-19

274 Mentoři Samamury
[ Ezoterika ] 2020-04-16

273 Změny Sharon Steward
[ UFO ] 2020-04-17

272 Sundeelia: Plejádská perspektiva Elisa Ayres
[ UFO ] 2020-04-22

271 Zvyšte svou intuici Rose Smith
[ Ezoterika ] 2020-03-18

270 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🌻 🍂🍂🍂🍂🍂
[ ] 2020-04-19

269 🌺Nejmilejší zprávy 🌈🌺 🌺Sharon Steward🌺
[ ezoterika ] 2020-04-17

268 Globální reset Meg Benedicte
[ Ezoterika ] 2020-03-27

267 Zlato osvobozuje lidstvo od dluhového otroctví 🏴 Peter B. Mayer
[ realita ] 2020-03-25

266 Co si vybrala většina (nepřekvapivě) 🏴 🏴 🏴 🏴 Cosmic agency
[ realita ] 2020-04-10

265 Podzemní základna - DNA aktivace
[ Ezoterika ] 2019-12-31

264 Architekti vesmíru 1 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-04-11

263 Architekti vesmíru 2 😃😃 Architekt
[ Ezoterika ] 2020-04-06

262 Přerušení internetu, záchrana dětí a více Nyla Nguyen
[ Ezoterika ] 2020-04-05

261 Aktuální 3D / 4D / 5D časové osy Jelelle Awen
[ Ezoterika ] 2020-04-05

260 🌈🌈🌈 TEĎ, NEBO NIKDY 🌈🌈🌈 Magenta Pixie / Okřídlení mistři
[ Ezoterika ] 2020-04-02

259 Brána otevřena / Zpráva od divize atlantských světelných sil Michael Love
[ Ezoterika ] 2020-04-11

258 Dosažena kritická masa pro E.T. kontakt Daniel Scranton
[ Ezoterika ] 2020-04-02

257 TEYA ALBIS (tušíte někdo, co to je?) Oleg Zemljanin
[ Ezoterika ] 2020-03-30

256 Plán duše CElena
[ Ezoterika ] 2017-05-13

255 Vzkaz od Covid-19 lidstvu Kristin Flyntz
[ Ezoterika ] 2020-03-28

254 Hry profesionálů Oleg Zemljanin
[ Ezoterika ] 2020-03-24

253 Zpráva o vzestupu Jenji
[ Ezoterika ] 2020-03-26

252 Příspěvek reptiliánů 🍂 🍂 Oleg Zemljanin
[ Ezoterika ] 2019-10-13

251 Globální situace 💙💙💙💙 Cosmic agency
[ UFO ] 2020-03-26

250 Keanu Reeves ❤️ Marta
[ Ezoterika ] 2020-03-12

249 Skákání přes časové osy Tom Kenyon
[ Ezoterika ] 2010-10-03

248 Velký nárůst strachu Natalie Glasson
[ Ezoterika ] 2020-03-21

247 Doba vzestupu Cobra
[ UFO ] 2020-03-17

246 Globální situace 🏴 Cosmic agency
[ UFO ] 2020-03-20

245 Odstraňování Kabaly + Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-03-15

244 Zpráva od Ježíše Tina Spalding
[ Ezoterika ] 2020-03-15

243 Změny Suzanne Lie
[ UFO ] 2020-03-17

242 Zdrojové příčiny koronaviru ISPI/Galaktická rada
[ UFO ] 2020-02-26

241 Sféry rozvoje Samamury/Vyšší síly
[ Ezoterika ] 2020-03-14

240 Po revoluci Steve Beckow
[ Ezoterika ] 2020-03-14

239 Pomozte neprobuzeným Daniel Scranton
[ UFO ] 2020-03-13

238 Liga světla Mariann Rada / Korgeil z Temmeru
[ Ezoterika ] 2020-03-11

237 Probuzení Brenda Hoffman
[ Ezoterika ] 2020-03-05

236 Brána trojice a přestupní body
[ Ezoterika ] 2020-03-08

235 Naše role ve fyzickém světě
[ Ezoterika ] 2020-03-11

234 Hromnice Judith Coates/ Jeshua
[ Ezoterika ] 2020-03-11

233 Magnetická událost Jahn J. Kassl/ Adama z Telosu
[ Ezoterika ] 2020-03-10

232 Zpráva Arkturiánů Marilyn Raffaele
[ Ezoterika ] 2020-03-08

231 Transformační alchymie Jesicca Delmar
[ Ezoterika ] 2020-03-06

230 Zjevení Christine Preston / Archanděl Michael
[ Ezoterika ] 2020-03-04

229 Přípravy na události 2020 Michael Love
[ Biofyzika ] 2020-11-18

228 Kosmická energie Brad Johnson
[ Ezoterika ] 2019-12-31

227 Duchovní měna Steve Beckow
[ Ezoterika ] 2020-02-27

226 Nová rovnováha Espavo / Merlia
[ Ezoterika ] 0020-02-18

225 Messier Valentina Mironova
[ Ezoterika ] 2020-01-12

224 Co vás dělá jedinečným Peggy Black -Hathor
[ Ezoterika ] 2020-02-15

223 Suzanne Maresca Suzanne Maresca
[ Ezoterika ] 2019-11-04

222 Pochodující motýl 🦋 💮 🦋 💮 🦋 Marilyn Raffaele
[ Ezoterika ] 2019-01-12

221 Duše Elisa Medhus
[ Ezoterika ] 2011-01-25

220 Už nemáme čas Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-01-06

219 Příčiny nemocí Anna Ger
[ Ezoterika ] 2020-02-28

218 Nová éra pro lidstvo Daniel Scranton
[ Ezoterika ] 2020-02-07

217 Tajemství zmizelých Elisa Medhus
[ Ezoterika ] 2019-10-04

216 NULOVÝ BOD REFERENČNÍ PRO MATERIALIZACI Lisa Transcendence Brown
[ Biofyzika ] 2020-01-23

215 Vyslanec mimozemšťanů Matvej Ložkin
[ Ezoterika ] 2020-02-28

214 Když odoláme, vyhrajeme Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2020-02-11

213 Znalosti jsou iluze, existuje buněčná paměť Soznaniex
[ Ezoterika ] 2020-02-28

212 Pátá perspektiva: Přesahující prostor a čas Tom Kenyon
[ Ezoterika ] 2015-04-20

211 Poselství Plejáďanů Suzanne Lie
[ Ezoterika ] 2020-01-18

210 Příručka vibračního inženýra Seian
[ Ezoterika ] 2019-10-23

209 Rovnodennost a nové časové osy Země
[ Ezoterika ] 2020-02-16

208 Tvůrci - tvoření
[ Ezoterika ] 2019-12-31

207 Potraviny a čakry
[ Ezoterika ] 2019-12-31

206 Tajné poznání Elena Poležaeva
[ Ezoterika ] 2020-02-28

205 Jarní vítr Gillian MacBeth-Louthan
[ Ezoterika ] 2020-02-29

204 Mike Quinsey 28.2.20 Mike Quinsey
[ Ezoterika ] 2020-02-28

203 Co vám dává radost? Jeff Fasano /Archanděl Michael
[ Ezoterika ] 2020-02-24

202 Co nás čeká v roce 2020
[ Ezoterika ] 2019-12-28

201 Součásí posunu Daniel Scranton
[ UFO ] 2019-10-07

200 Masový vzestup ve fyzických tělech - jedinečný v tomto vesmíru Mike Quincy
[ Ezoterika ] 2019-08-29

199 Obrat magnetického pole Země Nina Těrechová a Sergej Bage
[ Ezoterika ] 2020-01-06

198 Portál světla Suzanne Lie
[ Ezoterika ] 2020-02-27

197 Inkarnace na Zemi je štěstí
[ Ezoterika ] 2020-01-14

196 PŘECHOD DO PÁTÉ HUSTOTY - Iinterakce Země s energií světla Marta
[ Ezoterika ] 2020-02-27

195 3 typy spřízněných duší
[ Ezoterika ] 2019-11-25

194 Smlouva Starseed ? Hvězdná semínka a vzestup planety Zingdan
[ Ezoterika ] 2019-12-31

193 Přichází obrovské změny Judith Kusel
[ Ezoterika ] 2020-02-26

192 Neposloucháte Cosmic agency
[ UFO ] 2019-09-06

191 Nasedněte na vlnu energie 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 Daniel Scranton
[ Ezoterika ] 2019-12-29

190 Hvězdná brána planetární svobody se otvírá Michael Love
[ Ezoterika ] 2020-01-11

189 Ivo Vega: Strach vs. víra Sharon Steward
[ Ezoterika ] 2019-11-02

188 Přítomnost všeho Natalie Glasson / archanděl Raphael
[ Ezoterika ] 2020-02-21

187 Andělé sestupují - příprava na setkání Irinel
[ Ezoterika ] 2019-12-05

186 Vzestup a pozitronové energie Cosmic agency
[ UFO ] 2020-02-12

185 Arkturiánská skupina Marilyn Raffaele
[ UFO ] 2019-12-01

184 Mira z Plejádské rady Valerie Donner
[ Ezoterika ] 2019-12-02

183 Wave 1 : Jízda na vlně Kasiopea
[ Ezoterika ] 2019-12-31

182 Frekvence zvuku David Wilcock
[ UFO ] 2020-03-23

181 Solární záblesk James McConnell/ Shossanna
[ Ezoterika ] 0020-02-29

180 Zamyšlení zakladatelů
[ Ezoterika ] 2019-11-15

179 Zavázali jste se osvobodit matku Zemi Trillia Gia
[ Ezoterika ] 2019-11-15

178 Planeta Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity ~ Rada andělů
[ Ezoterika ] 2019-09-21

177 Zlom času Ann Taylor King
[ Ezoterika ] 0020-02-28

176 PLANETÁRNÍ KARMA Anna Lebedeva
[ Ezoterika ] 2019-07-22

175 Bod zlomu v přechodu do 5 D
[ Ezoterika ] 2019-11-25

174 Zpráva pro pracovníky světla Caroline Oceana Ryan
[ Ezoterika ] 2020-02-28

173 ☯️ ☯️ ☯️ ☯️ ☯️ ☯️ ☯️ ☯️ ☯️ &#
[ Ezoterika ] 2020-03-23

172 Přímo od srdce +
[ Ezoterika ] 2019-10-02

171 Žádné další zpoždění při zveřejňování galaktických informací
[ Ezoterika ] 2019-10-16

170 Portál k nové Zemi - jak jsme se dostali až sem Archeia Faith
[ Ezoterika ] 2019-10-12

169 Kurátoři Galaktické Federace Světla Anna Lebedeva
[ Ezoterika ] 2019-12-11

168 Kolektivní přechod ? jdete s námi? Antei / El Moria
[ Ezoterika ] 2020-02-23

167 Kolektivní vědomí Steve Beckow
[ Ezoterika ] 2020-01-18

166 Kde jsme se Vzestupem? Steve Beckow
[ Ezoterika ] 2019-12-21

165 Přicházíme k vám Suzanne Lie
[ Ezoterika ] 2019-12-19

164 Karmická rada Anna Ger
[ Ezoterika ] 2020-02-02

163 Hierarchie času a kapslování potenciálů CElena
[ Ezoterika ] 2020-01-26

162 Ptah
[ UFO ] 2019-07-07

161 Zkrácená skrytá historie Cosmic agency
[ Ezoterika ] 2019-12-31

160 Hackathon planety
[ Ezoterika ] 2020-01-21

159 Rozhovor se zástupcem planety Tašig / souhvězdí Severní korony Irina Podzorová
[ UFO ] 2019-12-23

158 GAIA
[ Ezoterika ] 2019-12-31

157 Absolutní světlo Gaii
[ Ezoterika ] 2019-12-21

156 Zpráva od Gaii
[ Ezoterika ] 2014-12-31

155 EXPERIMENT KASIOPEA LAURA KNIGHT-JADCZYK
[ Ezoterika ] 2019-12-31

154 Integrované kontaktní centrum Anna Lebedeva/ARIANNA
[ Ezoterika ] 2019-11-01

153 Změna epochy Jelena Poležaeva
[ Ezoterika ] 2020-02-20

152 Osobní energetický kanál Astrei Sneba
[ Ezoterika ] 2019-07-25

151 Duální proud - Q&A Magda
[ Ezoterika ] 2020-02-14

150 Zpráva Archanděla Michaela
[ Ezoterika ] 2020-01-01

149 Vše je ve vaší DNA Peggy Black
[ Ezoterika ] 2020-01-18

148 Kosmické tajemství David Wilcock / Corey Good
[ UFO ] 2020-02-21

147 Dokonalá forma nekonečna CElena/ Budha
[ Ezoterika ] 2020-01-17

146 Nový systém hvězdných bran Sandra Walter
[ Ezoterika ] 2020-03-22

145 Civilizace mravenců Erena Velazquez
[ Ezoterika ] 2020-02-14

144 Rozsah změn Brad Johnson / Adronis
[ Ezoterika ] 2019-12-31

143 NEBI ŘÍKÁM DOMOV Adele Arini
[ Ezoterika ] 2019-09-25

142 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay
[ Ezoterika ] 2019-09-28

141 Poslední z Ega
[ Ezoterika ] 2019-10-24

140 Rada duší planety Země. Změna planetární rovnováhy
[ Ezoterika ] 2019-10-02

139 Draci to s námi zažívají
[ Ezoterika ] 2019-10-14

138 Nízké vibrace (přehlížené emoční energie projevující nežádoucí realitu) Michael Love
[ Ezoterika ] 2019-09-28

137 ONI NEPADLI ❤️
[ Ezoterika ] 2019-07-16

136 Mimozemské rasy Cosmic agency
[ UFO ] 2019-05-25

135 Balte se, bioroboti Elena Pestina
[ Ezoterika ] 2019-12-04

134 4 a 5 dimenze - program vzestupu Elena Poležajeva
[ Ezoterika ] 2019-11-05

133 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay
[ Ezoterika ] 2019-09-28

132 IVO z VEGY - pozemšťan je superčlověk Sharon Steward
[ UFO ] 2019-09-30

131 Poslední z Ega 2020
[ Ezoterika ] 2020-10-24

130 Gladelia z Alpha Centauri Sharon Steward
[ UFO ] 2019-11-14

129 Oběť a přitažlivost Sharon Steward
[ UFO ] 2019-08-17

128 Pracovníci světla - Ashtar Sheran Sharon Steward
[ UFO ] 2019-08-04

127 Příchod Lyřanů na Zemi Michael Love
[ Ezoterika ] 2019-06-09

126 Odblokování egregora Institut pro integraci planety vědomí
[ Ezoterika ] 2019-12-31

125 ROZHODUJÍCÍ FÁZE VZESTUPU
[ Ezoterika ] 2019-09-06

122 Akcelerátor změny Judith Kusel
[ Ezoterika ] 2020-02-01

120 Smaragdové kódy a opětovné spojení duše
[ Ezoterika ] 2019-12-31

116 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸
[ Ezoterika ] 2019-12-31

115 Štít Archanděla Michaela Eliza Ayres
[ Ezoterika ] 2019-12-31

114 Urusvati
[ Ezoterika ] 2020-01-26

112 Sundeelia - Příchod božského vědomí na Terru Eliza Ayres
[ Ezoterika ] 2019-12-25

109 SWARUU ? Co je duše Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

104 OPERACE SVOBODA - 3D MATRIX FÁZE UKONČENA Michael Love
[ UFO ] 2019-06-08

103 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 1
[ Ezoterika ] 2019-09-27

96 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 2
[ Ezoterika ] 2019-09-27

89 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 3
[ Ezoterika ] 2019-10-01

88 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 4
[ Ezoterika ] 2019-10-04

74 Jak jsem bojoval s Luciferem / Archanděl Michael
[ Ezoterika ] 2019-12-30

72 Luci .. jednou
[ Ezoterika ] 2019-12-30

71 Jste připraveni na přechod?
[ Ezoterika ] 2019-12-31

70 Jsme připraveni na oficiální kontakt s mimozemšťany? Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

65 SOLÁRNÍ SYSTÉM SOL 13 - PLANETA MERKUR - SWARUU DE ERRA Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

63 PLANETA VENUŠE - ŽIVOT NA OSTATNÍCH PLANETÁCH - INTELIGENTNÍ ŽIVOT VE VESMÍRU Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

61 TERRA - Gaia - Země Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

59 TAJEMSTVÍ CIVILIZACÍ NA MARSU Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

57 TAJEMSTVÍ PLANETY JUPITER A JEHO MĚSÍCŮ ❤️❤️❤️ - MUPA JUPI Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

53 TAJEMSTVÍ SATURNU Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

51 TAJEMSTVÍ PLANETY URAN JEHO MĚSÍCE Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

49 TAJEMSTVÍ PLANETY NEPTUN, JEHO MĚSÍCŮ A ASTEROIDŮ CERES, ANTIGUA, měsíc TIAMAT Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

47 PLUTO A TAJEMSTVÍ PLANETY Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-30

45 Rozhovor s Dhor Káal´el Plejády/ Taygeta Cosmic agency
[ UFO ] 2019-12-23

40 OTÁZKY K VZESTUPU ❤️ Laura Knight-Jadczyk
[ Ezoterika ] 2010-09-15

36 Karmické úroky
[ Ezoterika ] 2019-12-31

34 Historie života na Zemi
[ Ezoterika ] 2019-10-06

30 Matthew Ward 21.9.09 Suzy Ward
[ Ezoterika ] 2009-09-21

28 Tvůrci ❤️ Sal Rachele ❤
[ Ezoterika ] 2019-12-31

24 Planeta Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity ~ Rada andělů
[ Ezoterika ] 2019-09-21

20 PRÁCE SE STÍNY Cosmic agency
[ UFO ] 2019-05-14

16 Jste připraveni na přechod?
[ Ezoterika ] 2019-12-31

15 3D - 8D
[ Ezoterika ] 2019-12-31

12 Bytosti a holografické objekty Adronis
[ Ezoterika ] 2019-12-31

9 VESMÍRNÝ RESET
[ Ezoterika ] 2019-10-24

1 Integrace vědomí planety
[ Ezoterika ] 2019-12-31

FORUM chdn@email.cz1 + 1


Přidat článek * Plné zobrazení