Hledat
Andromeda
NOVÉ - magor
NOVÉ - 5G
NOVÉ ZPRÁVY zejména v PO!!!
Elli Staníková
CENZURA - cenzurované kanály (uvítám aktualizaci)
CEnzura nová - AJ
COBRA
UFO od roku 2009
realita ..................... https://www.protiproud.cz/
zase ty vakcíny ......................... https://www.badatel.net
Indigo .............................. https://www.kanal22.cz/
realita .............................. http://michalapetr.cz/
David Icke - youtube
Odkazy EZO-UFO místní
PRIMA TV
Quantum gravity
Gaia - HISTORIE - odkaz
personal important odkaz ... VŠE JE VLNA
odkaz EZO
odkaz UFO


6949 Nucená reinkarnace Cosmic agencyUFO 2024-07-09

Mari Swaruu
V mém posledním videu jsem mluvila o dvou nejnebezpečnějších přesvědčeních, které mají Hvězdná semínka. Toto by byla třetí nebezpečná víra, kterou mají, která je také extrémně destruktivní, velmi podobným způsobem.

Než půjdu dál, musím říci, že toto je můj názor a ne evangelium, přesto je to založeno na tom, co moje kultura začala brát jako pravdu, a podle mé osobní zkušenosti, protože mám podrobné vzpomínky na minulé životy, takže to, čemu věřím, je založeno na tom, co jsem zažila a co jsem se naučila. Závoj zapomnění existuje i mimo Zemi, je nezodpovědné říci, že je přítomen pouze na Zemi. Je méně výrazný a ne tak silný jako na vaší planetě. Zda si vzpomenete, kým jste byli ve svém minulém životě, nebo životech, nezávisí to tolik na tom, kde jste, nebo k jakému druhu či rase patříte, ale spíše na tom, kdo jste a na vašich základních systémech víry, zejména na těch, které vládly a určovaly, za jakých podmínek a s jakými parametry zažijete svou další inkarnaci.

To je také považováno za dohody a parametry života, nebo mezi životy. Stejně jako existují lidé na Zemi, kteří si nepamatují nic ze svých minulých životů, nebo to, co se dělo mezi nimi, jiní si to pamatují v různé míře. Převážná většina lidí na Zemi si nepamatuje své minulé životy, nebo jejich velkou část, a proto se říká, že tam je závoj zapomnění obzvláště silný. Jenže stejně jako jsou na Zemi lidé, kteří si pamatují jeden, nebo více z nich, jejich minulé životy ve vesmíru, jsou také lidé, kteří si svůj minulý život nepamatují.

width=
Proč si většina lidí nepamatuje své minulé životy, nebo prostor mezi nimi je v mé kultuře docela jednoduše chápáno jako výsledek jednoduchého rozdílu frekvence a vibrace mezi existenciálními sférami. Pokud tyto neodpovídají průměrné frekvenci a vibraci sféry, pak Je mnohem obtížnější přinášet informace od druhé, mnohem vyšší. Jinými slovy, vědění, paměť duše má vysoké vibrace a neshoduje se s pastovitými, a hustými vibracemi průměrné existenciální říše Země. Totéž se děje se sny, kde je obtížné si je zapamatovat, protože jsou to vzpomínky na události, které se odehrály v mnohem lehčím existenciálním prostředí. Proto je zde také výrazná tendence pamatovat si noční můry, a ne tolik ty obvyklé a příjemné, jednoduše proto, že špatné sny mají samozřejmě nižší vibrace, takže se mohou snadněji shodovat s těmi pozemskými.

To, co se děje v éteru, v astrálních říších, je extrémně proměnlivé, takže žádný výzkumník, věštec, guru, nebo kdokoli jiný vám nemůže říci absolutní pravdu, kromě toho, že neexistuje jen jedna pravda, přinejmenším pro subjekt jako je tento. To, co říkají, může být a bude pouze zrcadlem, odrazem toho, kým jsou uvnitř, a to se nemusí vztahovat na ostatní lidi. Proto budu vždy trvat na tom, abyste se obtěžovali vynaložit úsilí a převzali odpovědnost a vytvořili si vlastní systém víry, který by měl být založen na nejlepších dostupných informacích a na tom, co nejlépe vyhovuje vašemu rozšíření. Nikdy se pevně nedržte jednoho souboru myšlenek, protože je možná budete muset později v životě nahradit lepšími. Musíte být flexibilní sami se sebou, jinak můžete stagnovat ve svém vývoji duše, ale to je vaše rozhodnutí.

Viděla jsem, že se neustále objevuje idea nucené reinkarnace. Není to otázka, která by měla být zodpovězena v absolutních černobílých pojmech. Je to složité téma, které závisí na optice pozorovatele a zkušenosti každého člověka, který o daném tématu mluví. Abych mohla odpovědět a vyjádřit svůj názor, musím definovat, co je pro mě duše. Co duši tvoří a formuje, co ji vytváří, jsou myšlenky, které obsahuje. To jsou hranice nebo ohraničení, které odlišují jednu duši od druhé a jako něco konkrétního. V tomto případě to, co definuje duši jako vnímající bytost, nebo někoho, stejně jako samotný Zdroj duše je skupina oblíbených idejí, které se ke Zdroji připoutaly. Je to jako vymyšlená postava, která byla vytvořena idejemi.

Kromě toho, že je také samotným Zdrojem, je duše skupinou oblíbených idejí, pro které je duší. Zdroj se přišel připoutat. Je to jako fiktivní postava, která byla vytvořena myšlenkami Zdroje. Zahrnuje všechny charakteristiky a vše, co definuje jednu osobu a odlišuje ji od druhé, protože shora jsme všichni jedno. Řekněme, že starší Zdroj má těžkou mnohočetnou poruchu osobnosti a každý z nás je jednou z těchto postav a v celém vesmíru jsou nás miliardy. Zdá se, že Zdroj se vší svou mocí opravdu potřebuje navštívit psychiatra - škoda, že psychiatr by byl také další postavou Zdroje, takže by byl zaujatý ve svůj prospěch, a proto by mu nemohl příliš pomoci.

Další nezbytný bod k zodpovězení otázky. Ať už dojde k vynucené inkarnaci, nebo ne, to, co každá duše prožívá, je pouze odrazem toho, kým je a co vnímá jako svou realitu. Interpretace jejích vlastních představ a významů, které si s nimi spojila a jim přisoudila. To, co je pro jednoho člověka realitou a pravdou, nemusí být pravdivé pro druhého, a čím více rozdílné jsou myšlenky, hodnoty a interpretace, které má duše jednoho a druhého, tím méně se budou shodovat v tom, co nazývají svou objektivní zkušenostní realitou. Jinými slovy, duše, a tedy i lidé, kteří jsou inkarnováni, nebo ne, pouze podobně vnímají realitu, protože jejich názory, nápady a interpretace se navzájem shodují, čímž se v procesu vytváří existenciální sféra. Lidé, kteří se s nimi neshodují, tuto kolektivní realitu nepřijmou. Miliardář a chudý člověk se mohou vidět a mluvit a sdílet myšlenky, avšak rozšířená realita jejich životů a jejich význam budou extrémně odlišné, přesto si stále drží nějaké existenciální a vibrační body, kde se shodují a dotýkají.

Pokud myšlenky a tedy i vibrace člověka budou od sebe zcela odlišné, pak už nebudou sdílet stejnou existenciální sféru. Vlastně přesně to se děje se všemi těmi bytostmi, a dokonce i vyspělými civilizacemi, které se definují jako interdimenzionální. Je to samotný význam slova interdimenzionální, a platí pro vše, co existuje a co se děje ve vyšších a nižších astrálních říších.

Zda nucená reinkarnace existuje, nebo ne, nemá jednoduchou a přímou odpověď. Pro některé duše ano, pro některé ne. Všechno se redukuje na jejich systém víry. To, čemu pevně věří, že je pravda, pro sebe projeví, když duše zemře. Vezmou si s sebou všechny své ideje a hodnoty myšlenky strachy a vše, co definuje jejich ego, jejich osobu a jejich já. Když fyzické biologické tělo zemře, jediné, co člověku zůstane, je to, kým je, a ideje, které ho utváří - myšlenky a ideje. To znamená, že když zemře, projeví si pro sebe vše, v co věří, včetně démonů s trojzubci, které je zezadu postrkují, aby je donutily vrátit se zpět do reinkarnačního kola pozemské samsáry. Jejich oblíbení duchovní mistři je budou nutit, budou jim přikazovat a přesvědčovat je, aby se reinkarnovali, aby se dozvěděli více, nebo zaplatili za minulé špatné činy v karmičtějším výkladu těchto věcí.

Pamatujte, že když člověk zemře, jeho duše půjde pouze tam, kde se vibračně shoduje, protože ve skutečnosti nikam neodejde, protože není kam jít, protože místa jsou jen iluze. Duše může prožívat pouze sebe a svou iluzorní vnější realitu, která je produktem jejích vlastních představ, a představy jsou vibrace a vibrace jsou věci. U nucené reinkarnace vše závisí na představách, které máte, zejména v době vaší smrti. Jste to vy, kdo máte vše pod kontrolou, máte moc dělat se svou duší cokoli chcete a co bude prožívat. Proto je tak důležité pozorovat své myšlenky a nápady, které jsou vibracemi, jak jsem řekl, a vibracemi, které se projevují ve věcech, okolnostech a událostech, poté, co jsem na tuto otázku odpověděl nejlépe, jak jsem mohla.

Je tu ještě další úhel pohledu na to všechno, a to je manipulace vnímání, které jsou lidé vystaveni, zvláště když jsou naživu. Nejen skutečné síly, ale i správci ukládají soubor hodnot, idejí, významů atd., které způsobují, že inkarnované duše mají podobné představy, tedy vibrace, a to vytváří systémy víry, které je reinkarnují, jak se děje na Zemi a mimo planetu, protože ve vesmíru a mezi hvězdami je více mattrix, i když zřejmější je to na Zemi a v její existenciální říši. Kontroloři, ať už jsou kdokoli, mají mnoho úrovní a vědí, že pokud ovládají myšlenky, hodnoty a vnímání lidí, mohou ovládat to, co projevují jako kolektivní realitu. Vnucují lidem myšlenky a hodnoty, izolují lidi od jiných myšlenek a hodnot, které jsou v rozporu s těmi, které potřebují, aby lidé mysleli a brali jako realitu, diskreditují, útočí, pomlouvají a systematicky obviňují autory, kteří jsou v rozporu s jejich zájmy tím, že je obviňují z šíření falešných informací ve jménu pravdy, která byla jimi monopolizována.

Podařilo se jim ovládnout vnímání mas tak, že pouze vytváří jejich definici toho, co je správné a co není, a proto také používají nespočet lidí jako užitečné idioty, kteří nedělají nic jiného, než že bezmyšlenkovitě opakují to, co jim bylo řečeno, a věří, že znají fakta jen proto, že jsou normou, a tudíž společensky přijatelná. Většina lidí pouze opakují to, co se jim řekne, a zjevně nejsou schopni mít originální myšlenku, pletou si společensky přijatelné s pravdou. (pozn. blbec neví, že je blbec..)

Z tohoto druhého úhlu pohledu by tedy došlo k nucené reinkarnaci, protože vládci Země a jejího materiálního království by manipulovali s vnímáním a hodnotami populace. Proto vaše myšlenky a vibrace, které na oplátku vytváří vaši vnímanou realitu, způsobí, že se rozvinete a přijmete systémy víry, které zahrnují koncepty čehokoliv, co způsobuje nucenou reinkarnaci. Uvědomění si toho všeho je prvním krokem k pochopení, že nakonec jste to vy jediní, kdo má úplnou kontrolu nad svou duší a nad vším, co v tomto životě zažijete. Další trik spočívá v tom, naučit se myslet sám za sebe, naučit se mít odvahu vytvořit si svůj vlastní soubor systémů přesvědčení a být dostatečně silný, abyste za ně převzali plnou odpovědnost.

To, že nucená reinkarnace existuje a vy o ní nerozhodujete, je podobné pravidlům silničního provozu, nebo jakýmkoli pravidlům fyzické existenciální sféry, jako je vnímání tepla a chladu a jeho omezení, včetně toho, které říká, že žádné dva objekty s hmotností nemohou zabírat stejný prostor. Osvoboďte se od své hmotnosti, odlehčte se, protože s menší hmotností, tím myslím méně věcí, méně viny, méně karmy, kterou jste si sami uložili, a přizpůsobte pravidla jakékoli existenciální sféry tak, aby vyhovovala vašim pravidlům, touhám a potřebám. To je skutečný význam úniku z Matrixu.

Máte veškerou moc říci ne nucené reinkarnaci a je to tak jednoduché, jako zůstat v souladu a věrni svým myšlenkám a hodnotám, svému rámci a to vše jsou vaše vibrace. Dopravní policista vás bude chtít donutit vydat se směrem, který nechcete, a zjevně máte možnost uposlechnout jeho příkaz, nebo čelit následkům. Takže nebuďte v jeho vibraci, nesdílejte jeho nápady až do té míry, že nemůže vidět, jak se ubíráte směrem, kterým chcete. Pokud to dokáže, nebude nic, co by s tím mohl dělat. Uniknete Matrixu tím, že budete v souladu se svými vlastními nápady a dostatečně flexibilní, abyste tyto nápady změnili kdykoli se rozhodnete, že by měly být přijaty nové a lepší, Síla je ve vás jako vždy.

Zdroj: https://www.com/watch?v=JStGqepvxug


6948 Strach z nukleárů, nebojte se Cosmic agencyUFO 2024-07-10

Vládci Země na lidské úrovni se opět vrací ke starým zastrašovacím taktikám, které sahají až do dob studené války. Zdá se, že nemají mnoho talentu přicházet s novými nápady, recyklují své nástroje k vyvolání strachu. Abyste pochopili, že není proč se bát nukleárních útoků, měli byste vědět, že všechny lidské vlády jsou pod vládou Centrálního řízení větší organizace, vláda za všemi vládami, cabal, nebo jak to chcete nazvat, protože všechno je rozškatulkované. Lidé, kteří znají jednu úroveň, mohou vědět, co se děje na všech úrovních pod tou jejich, ale nevědí o tom nic.

Především lidští politici na všech úrovních jsou loutkami a nemají žádnou skutečnou moc nad důležitými rozhodnutími, která ovlivňují jejich zemi a lidský druh. Mají pouze vnitřní moc, kterou vnucují lidem, a to jim pomáhá udržovat iluzi, že mají skutečnou moc nad lidmi na této úrovni, ale pro cokoli opravdu důležitého musí poslouchat příkazy tajných organizací, které jsou nad nimi.

Ti, kteří neposlouchají a pokouší se jít svou vlastní cestou, jsou rychle propuštěni, vyhozeni, nebo použiti jako záminka k zahájení války. Tyto tajné organizace jsou ty, které rozhodují o tom, kdo bude v úřadu na všech úrovních, a pouze simulují vládu, která byla zvolena lidmi za účelem masové kontroly.

Pak je tu další důležitý koncept, na který musím poukázat. Tajné organizace, které kontrolují všechny vlády, musí také ovládat všechna média. Je to pro ně klíčové, a to do té míry, že prodávají veřejnosti myšlenku, že tisk a média jsou nezávislé. Dokonce mohou být použity k maskování vlád a tajných organizací. Dělají to po desetiletí v seriálech a filmech, tisk a média jsou zcela kontrolovány a nedávají veřejnosti žádnou pravdu, pouze předávají to, co jejich majitelé chtějí, aby si lidé mysleli o konkrétní situaci. Pokud je něco pravda a lidé to mohou potvrdit, že to tak je pro ně samotné, pak je pravda irelevantní a nemá žádnou důležitost a význam pro život veřejnosti.

width=
Alternativní média jsou také kontrolována. Mají falešné zástupce, kteří dobrovolně, vědomě či nevědomě slouží jejich účelu tím, že řídí vnímání alternativní veřejnosti směrem, který chtějí kontroloři. Tím umlčují tvůrce skutečných alternativních médií.

To vše uvádím, protože se zde snažím vysvětlit jednu věc. Všechny ty tajné společnosti, které ovládají vlády, dodržují určitá pravidla a vzorce chování. Jedním z nich je dualita. Milují vytváření oddělenosti a tření mezi kulturami a lidmi obecné populace Země a dělají to za účelem kontroly. Vedou lidstvo směrem, který chtějí, přesně jako lidská farma. Ten, kdo financoval Lenina a Říjnovou revoluci v Rusku v roce 1917, nebyl nikdo jiný než nadace Roque Feller. Tato nadace je součástí povrchní úrovně těch, kteří ovládají všechny vlády.

Můj názor je, že celá studená válka byla z hlediska skutečné vládní moci falešná, pouze divadlo. Aby si udrželi kontrolu nad lidskou populací, donutili ji žít ve světě jasné duality Západ versus sovětský blok, aby se vytvořila atmosféra strachu a aktivovalo se dlouhé období válečné ekonomiky. Nechtěli ztratit svůj stroj na zisk, který vyvinuli. Financoval obě strany druhé světové války. Totéž se nyní děje ve Spojených státech, ve všech západních zemích a také v Rusku a u jeho spojenců. Jsou vlastněni a ovládáni stejnou skupinou tajných partnerů a nejsou skutečnými nepřáteli, pouze hrají divadlo pro lidi, z úrovně vnímání lidí v běžné populaci.

Toto divadlo je velmi skutečné, je to realita pro ně a pro lidi. Trpí a umírají kvůli té realitě, která byla pro ně záměrně vytvořena, a nepochybují o tom. Důvod jít do války, nebo do nějakého velkého ozbrojeného konfliktu nikdy to není to, co říkají lidem, oficiální verze je vždy falešná. Je to jen výmluva. Důvodem a účelem jakéhokoli konfliktu je konflikt sám protože aktivuje válečný průmysl a jeho velké výhod. Funguje jako inženýrství a redukce populace, přestavba politické struktury regionu a rituální oběť lidských životů, aby živili temné entity, které zbožňují.

Všichni ti kontroloři a tajné společnosti, dokonce i ty temné entity, které uctívají, nikdo z nich ve skutečnosti nechce zničení velké oblasti Země, natož celého lidstva. Taková úroveň destrukce je pro ně k ničemu, ale mají v mnoha ohledech prospěch z izolovaných válek. Milují regionální konflikty a podporují je. Všude a téměř vždy, stačí se podívat. Dvacáté století není ničím jiným než válkou za válkou. Všimněte si, že učebnice dějepisu vnucují konflikty jako relevantní události nad mnoha jinými mnohem pozitivnější povahy.

Takže, řečeno přímo, obavy z jaderných zbraní spojené s hrozbami globálního konfliktu nejsou ničím jiným než divadlem. Prostě se to nestane, protože z toho nikdo nemá prospěch. Kontroloři a jejich entity potřebují neustálý přísun lidského a zvířecího utrpení a ne jednu velkou událost a pak nic. Nezapomeňte, že ovládají obě strany a kontrolují všechna média a to mě přivádí k dalšímu bodu, že nepotřebují vytvářet skutečné události, aby nasměrovali vnímání obyvatelstva směrem, který jim vyhovuje. Vše, co potřebují, je vytvořit izolované události a pak dělat humbuk zveličující jejich význam, který se za nimi skrývá. Vše, co potřebují, je protlačit kongruentní příběh po celé Zemi pomocí svých médií a svých politických a sociálních loutek a obecné populace. Masy uvěří jejich příběhu a budou se podle toho chovat přesně tak, jak chtějí.

S lítostí to musí říci, nehody se stávají, dokonce i ty, které jsou proti zájmům velkých kontrolorů. Nebyla to náhoda, ale vládci by nikdy nezpůsobili skutečnou globální destrukci, není to v jejich zájmu. Problém mezi Moskvou a Západem je také dějištěm z nejvyšší úrovně. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, byl by pouze lokální.

Ve výzkumných skupinách je poměrně dobře znám vyšší, nebo rozšířenější pohled, proč by nikdy nedošlo ke globální destrukci v důsledku ozbrojeného konfliktu. Mimoplanetární rasy monitorující Zemi by nikdy nedovolily, aby došlo k nukleární události, nebo jakékoliv jiné totální globální destrukci, a to je známo již dlouhou dobu.

Téměř všechny kanály a skupiny New Age prosazují narativ, že federace světla, nebo jak to chcete nazývat, bojuje proti silám zla na Zemi a brzy osvobodí planetu od jejích vykořisťovatelů, je to vždy na spadnutí, vždy za rohem, ale nikdy se to opravdu nestane. Nikdy to tak není, jsou to jen další úrovní té samé propagandy za účelem vnímání a kontroly populace, protože jejich informace evidentně pochází z čistě lidských zdrojů. I když zde zobecňuji, protože existuje několik lidí, kteří mají skutečné informace a zdroje z jiných planet, ale je jich málo a jsou ve skutečnosti vzácné. Federace, Galaktická federace, nebo spojená federace planet, má plnou kontrolu nad tím, co se děje na Zemi. Kontrolují míru všeho, co se děje, takže by nikdy nedovolili jaderný úder, protože není v ničím zájmu ztratit Zemi.

Nejméně jednou se to již stalo s planetou Tiamat, ale nejsou stejné okolnosti jako dnes na Zemi. Ani ta událost v Tiamat nebyla tak jednoduchá, jak se říká, že se stala. V té události bylo mnohem víc než jen obyčejná válka. Moje skupina byla v minulosti obviňována z toho, co jiní nazývají hanobením Federace světla, jak to rádi nazývají. Moji předchůdci říkali, že byli skutečnými vládci Země a jsou, mají nad ní naprostou kontrolou. Federace v tomto kvadrantu je prostě extrémně mocná, takže nebojuje proti žádným negativním odštěpeneckým skupinám, alespoň ne tady.

Moji předchůdci nikdy neřekli, že Federace je špatná, nebo zlá, tyto skupiny jen překrucují naše slova, aby se hodily do jejich příběhu, aby získali více pozornosti od široké veřejnosti a snížily vliv a důvěryhodnost mé skupiny. To, že jsem součástí federace, není špatné a důvod, proč se zdá, že dovolují všechny druhy zvěrstev a utrpení na Zemi, je komplikovaný. V podstatě federace umožňuje lidem na Zemi vytvářet svou vlastní realitu jako školu pro to, co jsou lidé zač a jaké jsou jejich projevy. I když se to na první pohled nemusí zdát, Země není planetou lidského utrpení. Nebe a peklo se tam projevují rovnoměrně se všemi gradienty mezi oběma extrémy a záleží na každém člověku, jeho vědomí a úrovni duchovního vývoje, co pro sebe projeví a zažije.

Funguje to na úrovni kolektivní manifestace, ale především to funguje z pohledu každého jednotlivce a toho, co může projevit. Z určitého pohledu by se Federace jevila jako extrémně tolerantní a nezodpovědná. Ale z jiného úhlu pohledu je to nesmírně posilující, a to nejen pro lidstvo obecně, ale pro každého jednotlivce.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2eJSArNCI


6947 Vesmírné zprávy, 31. července - Hurikán, Chat GPT a další Cosmic agencyUFO 2024-07-11
6946 Sen o mafii a Trumpovi KejRajEzoterika 2024-07-13
6945 Poslání Matky Terezy Cosmo HarmonyEzoterika 2024-07-10
6944 Když se v člověku probudí láska! Tatiana RjazanovaEzoterika 2024-06-28
6943 Q & A Kroniky přechodu GarmonytEzoterika 2024-07-10
6942 Architekti vesmíru - vztahy mezi lidmi dosahují nové úrovně AlmatyEzoterika 2024-07-10
6941 Co je to karma? Tatiana RjazanovaEzoterika 2024-07-11
6940 Velké nahromadění solární energie Dr. Schavi M Ali Ezoterika 2024-07-11
6939 Desítky bilionů falešných měnových jednotek vytištěných s klesající životní úrovní Peter B MeyerEzoterika 2024-07-11
6938 Biden neřídí vládu. Takže, kdo? Connor O´KeeffeEzoterika 2024-07-11
6937 Rada 9D Arkturu: Kontakt Daniel Scranton Ezoterika 2024-07-11
6936 Nejvyšší rada Nanebevzatých Mistrů: Jste svobodní Kenneth SchmittEzoterika 2024-07-11
6935 Držitelé smaragdu Natalia AlbaEzoterika 2024-07-11
6934 Archanděl Michael: Odemkněte své psychické síly Victoria CochraneEzoterika 2024-07-11
6933 🥦🥦Vakcína proti Covidu - účinná léčba Dr. Joseph MercolaEzoterika 2024-06-26
6932 Trump a iluze reformy Lily BitEzoterika 2024-06-09
6931 Co vám nikdo neřekl o Julianu Assangeovi David SorensenEzoterika 2024-06-25
6930 Nový globální systém, nebo globální katastrofa? Stewart BattleEzoterika 2024-06-20
6929 Energetika rovnováhy, setrvačnosti a evoluce Kingsley L. DennisEzoterika 2024-06-01
6928 Budete označeni a bude se vám to líbit Riley WaggamanvEzoterika 2024-06-18
6927 Hlasování je zlo Nemo JonesEzoterika 2024-04-28
6926 Řeč těla: Biden, Trump Joe NavarroEzoterika 2024-07-10
6925 Program FBI Cassie B.Ezoterika 2024-07-10
6924 Archanděl Michael: Odhalení a další Erena VelázquezEzoterika 2024-07-10
6923 Najděte svůj portál Octavia VasileEzoterika 2024-07-10
6922 Časová osa Vzestupu Meg BenedicteEzoterika 2024-07-10
6921 Zůstaň ve své moci Sara LandonEzoterika 2024-07-10
6920 Cesta ke ztělesnění důvěry AWPEzoterika 2024-07-10
6919 Lord Melchizedek: Otevřete svou mysl možnostem Victoria CochraneEzoterika 2024-07-10
6918 Brána Chichén Itzá Valerie KolcováEzoterika 2024-07-08
6917 Délka života po očkování Ethan HuffEzoterika 2024-07-09
6916 Od 3D k 4D a 5D: Domovské světy LevEzoterika 2024-07-09
6915 Schwab - znovu Steve WatsonEzoterika 2024-07-14
6914 Rada 9D Arkturu: Táhnou vás Daniel ScrantonEzoterika 2024-07-09
6913 Životní gobelín: Radostné zážitky Brenda HoffmanEzoterika 2024-07-09
6912 Osvícená role negativní elity Kenneth SchmittEzoterika 2024-07-09
6911 Saint Germain: Další úroveň 5D Jahn J KasslEzoterika 2024-07-09
6910 Pyramida moci Charles BurrisEzoterika 2024-07-07
6909 Luciferova vzpoura a jeho plejádští andělé Peter B MeyerEzoterika 2024-07-07
6908 Éra bezplatných šeků je pravděpodobně u konce Tyler Durden Ezoterika 2024-07-07
6907 Rada 9D Arkturu: Takto se natahuje a ohýbá čas Daniel ScrantonEzoterika 2024-07-07
6906 ARCHANGEL RAFAEL: Ukrajina, Gaza, Izrael, karma? Jahn J KasslEzoterika 2024-07-07
6905 Bytosti světla: Opětovné spojení s novou energií Wendy Ann AzalleaEzoterika 2024-07-07
6904 Q & A - kódy Diana CooperEzoterika 2024-07-07
6903 Od 3D k 4D a 5D: Objevy LevEzoterika 2024-07-08
6902 Hlavní události července 2024 Brian ShillhavyEzoterika 2024-07-08
6901 Plejáďané: Další cyklus evoluce Christine DayEzoterika 2024-07-08
6900 Modří aviané: Jednota ve všem, co je Octavia VasileEzoterika 2024-07-08
6899 Gaia Velká Owen WatersEzoterika 2024-07-08
6898 Hathor: Denní směny Robert J ScarpaEzoterika 2024-07-08
6897 ✈️🚀🛸
2024-07-14
6896 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2024-07-03
6895 Dvě nejvíce sebedestruktivní víry hvězdných semínek Cosmic agencyUFO 2024-07-06
6894 Vesmírné zprávy 30 : Hurikán v Taygetě - následky Cosmic agencyUFO 2024-07-02
6893 Imerzní komunikační technologie 3 Cosmic agencyUFO 2024-06-27
6892 Zpráva Gori´ela. Proč musí být Země udržována taková, jaká je podle GFf Cosmic agencyUFO 2024-07-04
6891 JOE BI-DONE Laura HarrisEzoterika 2024-07-06
6890 ☢️☣️Moderna má kontrakt na vakcínu proti ptačí chřipce Tyler DurdenEzoterika 2024-07-08
6889 Andromedská rada světla: Andromeďané vás nyní pošťuchují Daniel ScrantonEzoterika 2024-07-06
6888 Tunia: Řetězce asociací A.S.Ezoterika 2024-07-06
6887 3 znamení, že překonáváte své trauma (a jak je kultivovat) Ananta Ripa AjmeraEzoterika 2024-07-06
6886 Průchod 77 Natalia AlbaEzoterika 2024-07-06
6885 Plejáďané: Koridor světla Christine DayEzoterika 2024-07-06
6884 Lidské povědomí o přechodu Tatiana RjazanovaEzoterika 2024-06-27
6883 Jehova: Budoucnost duchovních systémů Země ArchitektEzoterika 2024-06-30
6882 Dvojdušší Jevgenij SedojEzoterika 2024-07-05
6881 Technologie Atlanťanů Peter B MeyerEzoterika 2024-07-04
6880 Saint Germain: Nová duchovní praxe pro probuzené Daniel ScrantonEzoterika 2024-07-04
6879 Starší: Účel bolesti Robyn G LockeEzoterika 2024-07-04
6878 Ve vesmíru nikdo nevidí hvězdy Owen WatersEzoterika 2024-07-04
6877 Mistr Konfucius: Umění života Jahn J KasslEzoterika 2024-07-04
6876 Věčné spojení: Jak žijí naši blízcí dál David HamiltonEzoterika 2024-07-04
6875 Finsko začne příští týden očkovat lidi proti ptačí chřipce Mac SlavoEzoterika 2024-07-02
6874 Frekvence následující odezvy 1. Lisa ReneeEzoterika 2024-07-02
6873 Rada 9D Arkturiánů: Co vám přinesou energie července Daniel ScrantonEzoterika 2024-07-02
6872 Jak může být bolest darem Michael Hersey Ezoterika 2024-07-02
6871 💥💥Archanděl Michael: Přijde další změna Octavia VasileEzoterika 2024-07-02
6870 Cukrovku je lepší léčit přerušovaným půstem než léky Sean MillerEzoterika 2024-07-03
6869 Z 3D na 4D a 5D: Přeformátujte LevEzoterika 2024-07-03
6868 Problémem Francie nejsou volby. Je to socialismus. Daniel LacalleEzoterika 2024-07-03
6867 Arkturiánská skupina: Chtěli jste sloužit vzestupu Země Marilynn RaffaeleEzoterika 2024-07-03
6866 Sirius povstává Meg BenedicteEzoterika 2024-07-03
6865 Životní gobelín: Odpočiňte si a dostanete Brenda HoffmanEzoterika 2024-07-03
6864 Čas změn a akcí - červenec 2024 Emmanuel DagherEzoterika 2024-07-03
6863 Plejádská rada: Budoucí generace Gaii Parallel BrittnieEzoterika 2024-07-03
6862 ☢️☣️WHO a vakcíny Ramon TomeyEzoterika 2024-06-29
6861 Pravda vyjde najevo Peter B MeyerEzoterika 2024-06-29
6860 Odhaleno: Jak se nás klimatičtí vyděrači snaží donutit k chytrým gulagům Paul CudenecEzoterika 2024-06-29
6859 Melchisedek: Proměna Judith KuselEzoterika 2024-06-29
6858 Přeměna jedu v lék - buddhistický způsob Victor M. ParachinEzoterika 2024-06-29
6857 Slunovrat vyvolal hluboké vodní rozpomenutí se na sebe Aluna JoyEzoterika 2024-06-29
6856 RFK junior prezidentem Andrew StantonEzoterika 2024-06-30
6855 Co probíhá Brian ShillhavyEzoterika 2024-06-30
6854 Jeffrey Epstein tvrdil, že je izraelský špion RTEzoterika 2024-06-30
6853 Světelné bytosti: Co nás učí zvířata Kate WoodleyEzoterika 2024-06-30
6852 Otevření se větší realitě Kenneth SchmittEzoterika 2024-06-30
6851 Poselství od andělů: Růst z těchto "pohnojených" okamžiků! Ann AlbersEzoterika 2024-06-30
6850 Nová příchozí energie Jenny SchiltzEzoterika 2024-06-30
6849 Blue Aviané: Přijetí nového multidimenzionálního zážitku Octavia VasileEzoterika 2024-06-30
6848 Vakcíny COVID-19 spojené s nárůstem neurologických úmrtí GGIEzoterika 2024-07-01
6847 Odhalení neznámého LufosEzoterika 2024-07-01
6846 Sananda: Vytvoř si vlastní cesty Vania RodriguezEzoterika 2024-07-01
6845 František z Assisi: Moc skrze lásku Jahn J KasslEzoterika 2024-07-01
6844 Aktualizace energií Samantha OrthliebEzoterika 2024-07-01
6843 Mira z Plejád: Vykořenění Valerie DonnerEzoterika 2024-07-01
6842 👕☂️👕☂️👕
2024-07-07
6841 Imerzní komunikační technologie 2 Cosmic agencyUFO 2024-06-27
6840 Vesmírné zprávy 29 Hurikán v Taygetě, beránky na obloze Cosmic agencyUFO 2024-06-24
6839 Proti existenci gravitace Cosmic agencyUFO 2024-06-25
6838 Technologické obleky a boty Taygety Cosmic agencyUFO 2024-06-26
6837 Lidské povědomí o přechodu Taťána RjazanovaEzoterika 2024-06-28
6836 Gaia: Člověk budoucnosti - kdo to je? AlmatejaEzoterika 2024-06-25
6835 Laboratorní mozky Michael SnyderEzoterika 2024-07-27
6834 Atlanťané a jejich zneužívání moci Peter B MeyerEzoterika 2024-06-27
6833 "Klimatická změna" je přesun bohatství Elizabeth NicksonEzoterika 2024-06-27
6832 Rada 9D Arkturiánů: Nové energie na 2. polovinu roku Daniel ScrantonEzoterika 2024-06-27
6831 OWS: Průvodci a pozornost James McConnellEzoterika 2024-06-27
6830 Nejvyšší soud zamítl odvolání proti vakcíně COVID APEzoterika 2024-06-28
6829 Velký kvantový přechod: Posílení lva LevEzoterika 2024-06-28
6828 Vynucení Velkého resetu Tim HinchcliffeEzoterika 2024-06-28
6827 Hakann: Stupně lidskosti A.S.Ezoterika 2024-06-28
6826 Trojitá pasáž 888; Smaragdové vyhledávání a opětovné připojení časových linií Natalia AlbaEzoterika 2024-06-28
6825 Velikost: Gaia BH1 Neva GabrielEzoterika 2024-06-28
6824 Kosmické zarovnání Terry AndrewsEzoterika 2024-06-28
6823 Rozloha 1300 ostrovů se zvětšila RedaccionEzoterika 2024-06-06
6822 Slabá šestka a Meloni SputnikMundoEzoterika 2024-06-14
6821 🥓🥓Skupinové karmické procesy David TopíEzoterika 2024-06-15
6820 Může být svět zachráněn? Valerie KolcováEzoterika 2024-06-24
6819 Archandělská víra: Co je to dobrá víra Kerstin ErikssonEzoterika 2024-06-23
6818 Lady Nada: Strach tě opustí Jahn J KasslEzoterika 2024-06-24
6817 9D plejádský kolektiv: Požehnání slunovratu Octavia VasileEzoterika 2024-06-24
6816 Život v největší lásce a soucitu Kenneth SchmittEzoterika 2024-06-24
6815 Hathor: Alchymie všech možností Peggy BlackEzoterika 2024-06-24
6814 Rakovina je běžně vyvolávána vakcínami od roku 1960 S.D. WellsEzoterika 2024-06-22
6813 Z 3D do 4D a 5D: Varování LevEzoterika 2024-06-27
6812 Z 3D do 4D a 5D: První pomoc LevEzoterika 2024-06-22
6811 BRICS učinil významné oznámení o de-dolarizaci WatchGuruEzoterika 2024-06-22
6810 Transcendentální láska Judith KuselEzoterika 2024-06-22
6809 Venušiny bytosti: Vnitřní hlas Natalie GlassonEzoterika 2024-06-22
6808 Thymus - kolektiv nanebevzatých mistrů: Cesta k duchovním darům Daniel ScrantonEzoterika 2024-06-23
6807 Poselství od andělů: Obklopeni láskou Ann AlbersEzoterika 2024-06-23
6806 Portál do vyšších duchovních sfér Neale Perry GordonEzoterika 2024-06-23
6805 Duchovní cesta Sophia LoveEzoterika 2024-06-23
6804 Univerzální vědomí Judith KuselEzoterika 2024-06-23
6803 Představte si, že překračujete práh Karl Sebastien OuelletEzoterika 2024-06-23
6802 Tvoření myšlenkou a vězení pro dlužníky Bronte BaxterEzoterika 2024-06-14
6801 🧩🎯🧩🎯🧩
2024-06-30
6800 Vesmírné zprávy 28 - Alenym, nová loď Hyády Cosmic agencyUFO 2024-06-20
6799 Technologie komunikace s úplným ponořením 1. Cosmic agencyUFO 2024-06-18
6798 Taygetská kvantová holografická počítačová technologie Cosmic agencyUFO 2024-06-16
6797 Kdo je Sophia 2. Cosmic agencyUFO 2024-06-19
6796 Měkké sociální resety Cosmic agencyUFO 2024-01-20
6795 Potravinová korupce: Falešné maso, GMO a další Tracy ThurmanEzoterika 2024-06-20
6794 Měnová reforma Clif HighEzoterika 2024-06-20
6793 Ptačí HOAX Brian ShillhavyEzoterika 2024-06-20
6792 Kryon: Mystéria v lidském těle 2 Lee CarrollEzoterika 2024-06-23
6791 Mistr Babaji: Čas, který ti byl zaslíben Jahn J KasslEzoterika 2024-06-20
6790 Skupina: Usmívejte se na cestě domů Steve RotherEzoterika 2024-06-20
6789 Kosmická setkání Ramona LappinEzoterika 2024-06-19
6788 Staří Egypťané Josep GuijarroEzoterika 2024-05-26
6787 Woke hnutí Brandon SmithEzoterika 2024-06-19
6786 🍺🍺🍺 Restaurační apokalypsa 2024 je opravdu špatné znamení Daisy LutherEzoterika 2024-06-19
6785 Alex Jones varuje před "totálním vměšováním do voleb" Cassie B.Ezoterika 2024-06-19
6784 Životní gobelín: Vaše "lůžko z hřebíků" je historie Brenda HoffmanEzoterika 2024-06-19
6783 Hakann: Místní setkání pro ty, kteří hledají první kontakt s laskavými mimozemšťany A.S.Ezoterika 2024-06-19
6782 Blíží se odvod do armády Tyler DurdenEzoterika 2024-06-17
6781 Tatarské dopravní systémy Peter B MeyerEzoterika 2024-06-17
6780 Kevin Spacey a Jeffrey Epstein Kevin HughesEzoterika 2024-06-17
6779 Modří ptáci: Sladění s vibracemi Nové Země Octavia VasileEzoterika 2024-06-17
6778 Omezení udušení života Owen WatersEzoterika 2024-06-17
6777 Operace na Sibiři 4-5. LevEzoterika 2024-06-18
6776 💸💸 Hotovost Tyler DurdenEzoterika 2024-06-18
6775 Neioh: Bitva o Los Angeles JudithEzoterika 2024-06-23
6774 Nadace Gatesových bioteroristy McCulloughova nadaceEzoterika 2024-06-18
6773 Plejáďané: Fantastická párty Vania RodriguezEzoterika 2024-06-18
6772 Proč byste se měli přestat snažit udělat "správné" rozhodnutí Julie PetersováEzoterika 2024-06-18
6771 Arkturiánská skupina: Zůstaňme ve středu Marilynn RaffaeleEzoterika 2024-06-18
6770 Ženskost a síla Valeria KolcováEzoterika 2024-06-10
6769 Triáda spolutvůrců - podnět k zamyšlení Jevgenij SedojEzoterika 2024-06-11
6768 Energetická podstata světa a člověka Taťána RazanovaEzoterika 2024-06-11
6767 Spojení mezi světy existence SavmeyaEzoterika 2024-06-15
6766 Siriánští archandělé světla: Nové paradigma Octavia VasileEzoterika 2024-06-13
6765 Vysoká rada Nanebevzatých Mistrů: Přístup k 5D časovým liniím Octavia VasileEzoterika 2024-06-15
6764 Archanděl Michael: Myšlenkové výtvory Lee DeganiEzoterika 2024-06-15
6763 Mike Quinsey odchází do důchodu: Můj vzkaz na rozloučenou Mike QuinseyEzoterika 2024-06-15
6762 Archanděl Metatron: Strach Natalia GlassonEzoterika 2024-06-15
6761 💣🧨 Návrh úmluvy OSN o kyberkriminalitě💣🧨 Katitza RodriguezEzoterika 2024-06-16
6760 Tataři se vracejí ke své minulosti Peter B MeyerEzoterika 2024-06-16
6759 Vzácné turbo rakoviny se zrychlují u mladších lidí S.D. WellsEzoterika 2024-06-16
6758 Zpráva od Zdroje: Vy Aluna JoyEzoterika 2024-06-16
6757 Poselství od andělů: Láska nyní, ve věčném proudu Ann AlbersEzoterika 2024-06-16
6756 Centrální slunce a jejich význam počátku a konce Jessica SchliedermannEzoterika 2024-06-16
6755 Turmalaj: Duše mravenců zažijí všechny strany všech jevů A.S.Ezoterika 2024-06-16
6754 Dny slunovratu - pohled z úrovně slunce SavmejaEzoterika 2024-06-21
6753 Přechod na 5D CosmoharmonyEzoterika 2024-06-18
6752 Dary člověku od Stvořitele Taťána RjazanovaEzoterika 2024-06-16
6751 Zavírání portálů GarmonytEzoterika 2024-06-18
6750 Dary člověku od Stvořitele Taťána RjazanovaEzoterika 2024-06-16
6749 Apoteóza úpadku Jevgenij SedorEzoterika 2024-06-19
6748 💦💧💦💦
2024-06-23
6747 Překvapení Yazhi Swaruu - Mari Swaruu byla korunována královnou Cosmic agencyUFO 2024-06-10
6746 Vesmírné novinky 27 Cosmic agencyUFO 2024-06-09
6744 Změny v tomto kanálu YouTube Cosmic agencyUFO 2024-01-17
6743 Větší mezihvězdné lidstvo 2. Cosmic agencyUFO 2024-06-13
6742 Mezihvězdné lidstvo 1 Cosmic agencyUFO 2024-06-09
6741 Poselství od andělů: Můžeme žít v míru Ann AlbersEzoterika 2024-06-09
6740 Covid D JohnsonEzoterika 2024-06-10
6739 Velké jídlo, větší konspirace Peter SchiffEzoterika 2024-06-10
6738 Kdo byli Tataři? Peter B MeyerEzoterika 2024-06-10
6737 Globalistický herní plán za rostoucí hysterií ptačí chřipky? Mathew MaavakEzoterika 2024-06-10
6736 Transgender Jamie WhiteEzoterika 2024-06-11
6735 Ukrajina Mac SlavoEzoterika 2024-06-11
6734 OWS: Budeme tu i nadále James McConnellEzoterika 2024-06-11
6733 Hakann: Bylo vaše dětství v pořádku? A.S.Ezoterika 2024-06-11
6732 Vnitřní cesta k sebeautenticitě Kenneth SchmittEzoterika 2024-06-11
6731 Archanděl Michael: Rád tě vidím Kerstin ErikssonEzoterika 2024-06-11
6730 Jako by David HamiltonEzoterika 2024-06-11
6729 První vlna James McConnellEzoterika 2024-06-11
6728 Texaská burza Lance D JohnsonEzoterika 2024-06-12
6727 Celý systém se rozpadá! Michael SnyderEzoterika 2024-06-12
6726 Životní gobelín: Fušování do toho a tamtoho Brenda HoffmanEzoterika 2024-06-12
6725 3 způsoby, jak zvládnout úzkost z nového vztahu Becky GarrisonováEzoterika 2024-06-12
6724 Telosiané: Konec stínů Marie Josée AndichouEzoterika 2024-06-12
6723 Apokalyptický ˝nový normál˝ Michael SnyderEzoterika 2024-06-13
6722 💰💰💰 Čínská centrální banka zastavila akvizice zlata Peter SchiffEzoterika 2024-06-13
6721 Šéf NATO: Ukrajina Denes AlbertEzoterika 2024-06-13
6720 Aštar: Duchovní práce Erena VelazquezEzoterika 2024-06-13
6719 Archanděl Michael: Kotel stvoření Barevné světlo a revitalizace Celia FennEzoterika 2024-06-13
6718 Začíná cesta roku 2024 ˝Modrý rytmický bouřkový rok! Gillian MecBeth LouthanEzoterika 2024-06-13
6717 Starší: Vybírejte moudře Robyn G. LockeEzoterika 2024-06-13
6716 Síriánští archandělé světla: Nové paradigma Octavia VasileEzoterika 2024-06-13
6715 Velký kvantový přechod: Operace Sibiř 3 LevEzoterika 2024-06-08
6714 Zlatý trojúhelník Brian ShillhavyEzoterika 2024-06-08
6713 Stvořitelé: Dělejte to každý den a sklízejte nové energie Daniel ScrantonEzoterika 2024-06-08
6712 OWS: Skupiny duší James McConnellEzoterika 2024-06-08
6711 Otevření se vyššímu vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2024-06-08
6710 Kolektiv: Uzákonění Caroline Oceana RyanEzoterika 2024-06-08
6709 Mylné představy o tom, co nás dělá šťastnými Leo BabautaEzoterika 2024-06-08
6708 Sananda: Dívejte se, jak se odehrává film James McConnellEzoterika 2024-06-08
6707 Poselství od andělů: Můžeme žít v míru Ann AlbersEzoterika 2024-06-09
6706 Nejvyšší rada: Všechno už je na místě Nadina BounEzoterika 2024-06-09
6705 Jeshua: Větší pole Pamela KribbeEzoterika 2024-06-09
6704 Čas Verosofie-VerologieEzoterika 2024-06-09
6703 Hekaté 37: Milostný příběh Lija LembergEzoterika 2024-06-07
6702 🥗🥗🥗
2024-06-16
6701 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2024-06-04
6700 Vaše tělo a smrt - Útěk z Matrixu 3 Cosmic agencyUFO 2024-06-05
6699 Význam mimozemského kontaktu Cosmic agencyUFO 2024-06-02
6698 NENÍ A NEMŮŽE EXISTOVAT # MATERIÁLNÍ SVĚT A SVĚT Cosmic agencyUFO 2021-12-09
6697 NEGATIVNÍ ENERGIE: Jak s nimi bojovat, Duchovní ochrana Cosmic agencyUFO 2021-11-01
6696 Space News: Alanym, Politický kontext, Mari Swaruu úřadující královna Cosmic agencyUFO 2024-06-06
6695 Předvídavé sny a vzpomínky na budoucnost Cosmic agencyUFO 2023-11-15
6694 Vysoká frekvence a špatné události Cosmic agencyUFO 2024-06-06
6693 Kosmická kočka a duchovní systém víry Urmah Cosmic agencyUFO 2024-01-13
6692 Galaktická federace a mimozemské rady Q&A Cosmic agencyUFO 2024-05-30
6691 Fauci grilován lékařem pohotovosti při slyšení v Kongresu Neenah PayneEzoterika 2024-06-06
6690 Jeden svět Tatarů Peter B MeyerEzoterika 2024-06-06
6689 Poučení z Trumpova odsouzení Connor O´KeeffeEzoterika 2024-06-06
6688 Andromedská rada světla Daniel ScrantonEzoterika 2024-06-06
6687 Věřte Robyn G. LockeEzoterika 2024-06-06
6686 Mira z Plejád: Zůstaň na své cestě Valerie DonnerEzoterika 2024-06-06
6685 Sladění se s účelem vaší duše Victoria CochraneEzoterika 2024-06-06
6684 Telosiané: Konec pozemské civilizace Marie José AndichouEzoterika 2024-05-30
6683 Japonsko a WHO Adan Salazar Ezoterika 2024-06-01
6682 Jiná možnost není Teri WadeEzoterika 2024-06-01
6681 💩 Ursula von der Leyen 💩 Rhoda WilsonEzoterika 2024-06-01
6680 Aštar: Věc sama o sobě není problém, problém je váš odpor You Are LovedEzoterika 2024-06-01
6679 Energie června 2024: Božský záměr Natalia AlbaEzoterika 2024-06-01
6678 Demokraté právě zpečetili vítězství Donalda Trumpa v listopadu Robert BridgeEzoterika 2024-06-02
6677 Naše skutečná historie Peter B MeyerEzoterika 2024-06-02
6676 Arkturiánská rada: Dopad slunečních erupcí na lidstvo Kate WoddleyEzoterika 2024-06-02
6675 Aštar: Nepředvídatelná eskalace Erena VelazquezEzoterika 2024-06-03
6674 Vyšší já: Časy zmatků Mike QuinseyEzoterika 2024-06-03
6673 Další vakcíny Mac SlavoEzoterika 2024-06-04
6672 Sibiřské operace 1 - 2 LevEzoterika 2024-06-01
6671 Hilarion: Cesta vzestupu Vania RodriguezEzoterika 2024-06-09
6670 Myšlenky v dynamice příčiny a následku globální krize Julian Rose Ezoterika 2024-06-04
6669 Mistr Sanhia: Osobní vůle a Boží vůle? Michael HerseyEzoterika 2024-06-04
6668 Fyzika Tao Owen WatersEzoterika 2024-06-04
6667 Jaká je vaše zkušenost (duše) na planetě Zemi? Igor GorEzoterika 2024-06-02
6666 Channeling jiné civilizace, která nyní žije na zemi GarmonytEzoterika 2024-06-03
6665 Jemná realita! Jevgenij SedojEzoterika 2024-06-04
6664 Vděčnost vládě v zákulisí GarmonytEzoterika 2024-06-05
6663 Pomoc blízkým Magda FuniaEzoterika 2024-06-06
6662 Duchovní krása člověka Tatjana RjazanovaEzoterika 2024-06-06
6661 Big Pharma zaplatila Fauciho Adam AndrzejewskiEzoterika 2024-06-05
6660 Inflace a utrácení Daniel LacalleEzoterika 2024-06-05
6659 Arkturiáni: Rozhodněte se, že se nebudete dívat na televizi Krista EnergeticleighEzoterika 2024-06-05
6658 Strážci Země: Vzestup je mou realitou Jahn J KaslEzoterika 2024-06-05
6657 Životní gobelín: Čaroděj ze země OZ Brenda HoffmanEzoterika 2024-06-05
6656 I ten nejmenší čin může mít největší dopad Victoria CochraneEzoterika 2024-06-05
6655 Záhada pevnosti Por Bažyn aneb Příběh Mulan Valerie KolcováEzoterika 2024-05-28
6654 🇪🇺 🇪🇺 🇪🇺
2024-06-09
6653 Žijete poslední fáze totálního kulturního a sociálního resetu Cosmic agencyUFO 2024-05-28
6652 Zásobovací mise Taygety na Zemi Cosmic agencyUFO 2024-05-30
6651 Super Manifestace Cosmic agencyUFO 2024-01-03
6650 Chat "Zrcadla" Cosmic agencyUFO 2024-05-26
6649 Galaktická federace: Prohlubování vašich vazeb Octavia VasileEzoterika 2024-05-26
6648 Nebeské bílé bytosti: Určete svou pravdu Natalie GlassonEzoterika 2024-05-26
6647 Transhumanisté: Vědci, kteří se chtějí stát bohy Katarina BradfordEzoterika 2024-05-27
6646 Mrakodrapy jsou úložištěm energie Peter B MeyerEzoterika 2024-05-27
6645 Rada 9D Arkturiánů: Plán a mapa Nové Země Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-27
6644 Vittra hovoří o Receptu na pozemský život Kerstin ErikssonEzoterika 2024-05-27
6643 Získávání serafů Natalia AlbaEzoterika 2024-05-27
6642 🌞 Soucit slunce Owen Waters Ezoterika 2024-05-27
6641 Nové vakcíny již vyvinuty pro pandemickou chřipku co neexistuje Lance D JohnsonEzoterika 2024-05-28
6640 Tyranie WHO ohrožuje suverenitu v oblasti zdraví SubstackEzoterika 2024-05-28
6639 Boží moc konat zázraky vs. Satanova moc praktikovat magii a čarodějnictví Brian Shillhavy Ezoterika 2024-05-28
6638 Úmrtí na Covid- očkovaní jako neočkovaní Sean MillerEzoterika 2024-05-28
6637 Saint Germain: Jednoduché cvičení pro ovládnutí mysli Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-28
6636 Archanděl Michael: Kde je bolest největší Jahn J KasslEzoterika 2024-05-28
6635 Galaktická federace světla: Novinky o kontaktu Octavia VasileEzoterika 2024-05-28
6634 Vodítka k urychlení vnitřních směn Aluna JoyEzoterika 2024-05-28
6633 Hathor: Závod s hvězdami Peggy Black Ezoterika 2024-05-28
6632 CIA zapojena do domácí cenzurní tajné dohody s Big Tech Belle CarterEzoterika 2024-05-29
6631 Využití přirozené elektromagnetické energie Peter B MeyerEzoterika 2024-05-29
6630 Sluneční erupce a kybernetické útoky Mathew MaavakEzoterika 2024-05-29
6629 Rada babiček: Obrácení ke světlu Sharon McErlaneEzoterika 2024-05-29
6628 Pohyblivost je svatost Neale Donald WalshEzoterika 2024-05-29
6627 Poselství od Boha: Touha Jahn J KasslEzoterika 2024-05-29
6626 🛕 Adama: Komunita Telos Octavia VasileEzoterika 2024-05-29
6625 Čínské platformy vypnuly superbohaté influencery na sociálních sítích ChannelnewsasiaEzoterika 2024-05-30
6624 Jednání o globální pandemické smlouvě ztroskotala Michael SnyderEzoterika 2024-05-30
6623 Stvořitelé: Je Země vězeňskou planetou? Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-30
6622 Nejuspokojivější zážitek, který můžete v těle zažít Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-29
6621 Životní gobelín: Řešení problémů s 3D Brenda HoffmanEzoterika 2024-06-03
6620 Tunia: Rodiny, které své bohatství nabalují jako sněhová koule A.S.Ezoterika 2024-05-26
6619 Poselství andělů Ann AlbersEzoterika 2024-05-26
6618 Aktualizace planetární rehabilitace Natalia AlbaEzoterika 2024-05-26
6617 Prohloubit vynoření duše Meg BenedicteEzoterika 2024-05-26
6616 Architekti vesmíru - Kritéria pro všímavost v každodenním životě AlmatyEzoterika 2024-05-09
6615 O vlivu Vědomí na funkci Stvoření Inessa GutermanEzoterika 2024-05-13
6614 Multidimenzionální procesy StepOneEzoterika 2024-05-13
6613 Co to je - paralelní realita Pro100Ezoterika 2024-05-14
6612 Ikony, jak s nimi komunikovat Igor GorEzoterika 2024-05-15
6611 Konfrontace mezi světy Země Jevgenij SedojEzoterika 2024-05-15
6610 Architekti vesmíru - Proč vědomí nyní spí AlmatyEzoterika 2024-05-16
6609 Dopis čtenářům. Náhrady od ďábla Venera NikEzoterika 2024-05-20
6608 Zvuky používané k ovládání Tatjana RjazanovaEzoterika 2024-05-24
6607 V jednoduchosti Magda FuniaEzoterika 2024-05-17
6606 Totální lež a její důsledky Jevgenij SedojEzoterika 2024-05-27
6605 Jak děsivé žít FeiroEzoterika 2024-05-28
6604 Vliv hada v tetování Cosmo HarmonyEzoterika 2024-05-28
6603 Ženské energie Andromedy Taťána RazanovováEzoterika 2024-05-28
6602 Co je to prorocké slovo - Pro koho a kdy funguje Pro100;2905Ezoterika 2024-06-02
6601 Aina: Kvalita života a kvalita vnímání ArchitektEzoterika 2024-05-30
6600 POSLEDNÍ INKARNACE: Znamení SavmeyaEzoterika 2024-05-30
6599 🐪🦘🌞🐥🐱
2024-06-02
6598 Myšlenky o reinkarnaci a vyšším já Cosmic agencyUFO 2024-05-24
6597 Velká povodeň a války v Tiamatu Cosmic agencyUFO 2021-08-13
6596 Problém s badateli UFO na Zemi Cosmic agencyUFO 2024-05-22
6595 Druhý kontakt projektu, další komentáře Cosmic agencyUFO 2024-05-21
6594 Vesmírné zprávy 24, Vesmírné lodě, Ptáci Moghyay, Meteor nad Španělskem Cosmic agencyUFO 2024-05-24
6593 Zákon přitažlivosti, Staňte se nejlepší verzí sebe sama Cosmic agencyUFO 2023-12-28
6592 Dimenzionální zrcadla 4 - Otázky veřejnosti Cosmic agencyUFO 2024-05-19
6591 VESMÍRNÉ NOVINKY - Tajný vesmírný program Cosmic agencyUFO 2023-11-24
6590 Dimenzionální zrcadla 3. Cosmic agencyUFO 2024-05-16
6589 Nikdy nejste doopravdy sami 3.: Technologický dohled Cosmic agencyUFO 2023-12-26
6588 Lež - Nemoc pozemské společnosti 3. Cosmic agencyUFO 2023-11-01
6587 Poslední vlna probuzení KejrajEzoterika 2024-05-19
6586 Saint Germain: Vibrace rostou všude James McConnell18Ezoterika 2024-05-26
6585 Geomagnetická bouře a nové plazmové efekty Sandra WalterEzoterika 2024-05-19
6584 Poselství od andělů: Jednoduchá potěšení pro zvýšení vašich vibrací Ann AlbersEzoterika 2024-05-19
6583 Vyšší já: Vyjednávání Mike QuinseyEzoterika 2024-05-19
6582 Galaktická federace světla: Nebeské obřady Octavia VasileEzoterika 2024-05-19
6581 Rituál na uvítání dne Leo BabautaEzoterika 2024-05-18
6580 OWS a Shoshanna: Změna kvantového pole James McConnellEzoterika 2024-05-18
6579 Bude se příští "pandemie" shodovat s blížícím se "slunečním maximem" Mathew MaavakEzoterika 2024-05-26
6578 Proč Vatikán právě teď vypustil bomby o UFO, mimozemšťanech a Michael SnyderEzoterika 2024-05-18
6577 Japonsko a Afrika se staví proti globálnímu převratu WHO Neenah PayneEzoterika 2024-05-18
6576 Jeshua: Být znovuzrozen Jahn J KasslEzoterika 2024-05-23
6575 Integrace plazmy a geobouří Sandra WalterEzoterika 2024-05-23
6574 Tunia: Nacismus byl levicový A.S.Ezoterika 2024-05-23
6573 Energetická rekalibrace Natalia AlbaEzoterika 2024-05-26
6572 9D plejádský kolektiv: Dvojplameny Octavia VasileEzoterika 2024-05-23
6571 Arjun z YahYel: O Teslově vynálezu a volné energii Wieteke KoolhofEzoterika 2024-05-23
6570 Dosažení ráje Teri WadeEzoterika 2024-05-23
6569 Boeing + AI Brian ShillhavyEzoterika 2024-05-23
6568 Rada: Jak se v této realitě vyznat? Nadina BounEzoterika 2024-05-22
6567 Nechat to být Judith KuselEzoterika 2024-05-22
6566 Životní gobelín: Formalizace Brenda HoffmanEzoterika 2024-05-22
6565 Dobré zprávy o karmě Owen WatersEzoterika 2024-05-22
6564 Vysoká rada Nanebevzatých Mistrů: Nechat 3D za sebou Octavia VasileEzoterika 2024-05-22
6563 Tvůrci 12D: Jak můžeme odpovědět na vaše modlitby Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-22
6562 Konec 💲💲💲 Brian ShillhavyEzoterika 2024-05-22
6561 🎯🎯 Z 3D Do 4D a 5D: Dojení LevEzoterika 2024-05-22
6560 Propast mezi bohatými a chudými Michael SnyderEzoterika 2024-05-22
6559 Společenstvo serafínů: Mnoho říší na vás spoléhá GalaxygirlEzoterika 2024-05-20
6558 Z 3D do 4D a 5D: Akce LevEzoterika 2024-05-20
6557 Kolektiv s Matkou Sekhmet: Jaký má smysl utrpení? Caroline Oceana RyanEzoterika 2024-05-25
6556 Vyšší já: Mírové výsledky Mike QuinseyEzoterika 2024-05-25
6555 Techniky dosažení vědomé realizace Kenneth SchmittEzoterika 2024-05-25
6554 Lady Venuše: Inspirace vyšším srdcem Arthura HectorEzoterika 2024-05-25
6553 Od 3D k 4D a 5D: Stavitelé LevEzoterika 2024-05-25
6552 Vakcíny proti pračí chřipce Mac SlavoEzoterika 2024-05-25
6551 🧊🧊🧊🧊🧊
2024-05-26
6550 Projekt Druhý kontakt a protokol Cosmic agencyUFO 2024-05-18
6549 Vzhled entit po zatmění Cosmic agencyUFO 2024-05-14
6548 Problém vědy na planetě Zemi 2. Cosmic agencyUFO 2024-05-15
6547 O duších a entitách, životě a smrti z pohledu ducha Cosmic agencyUFO 2024-05-16
6546 Nikdy nejsi doopravdy sám 2. Cosmic agencyUFO 2023-12-24
6545 Poselství od Arkturiánů: Vaše transformační cesta Alexander QuinnEzoterika 2024-05-12
6544 Otázky Všechno Otázky jsou odpovědi! Paul A. PhilipsEzoterika 2024-05-13
6543 Zkaženost moudrosti Peter B MeyerEzoterika 2024-05-13
6542 9D Arkturiáni: Sluneční erupce a vylepšení Země Octavia VasileEzoterika 2024-05-13
6541 Zkoumání smyslu života Kenneth SchmittEzoterika 2024-05-13
6540 Vyšší Já: Připravte se na očistu Mike QuinseyEzoterika 2024-05-13
6539 Globální transformace Vzestup Pracovníků Světla Ascension LightworkersEzoterika 2024-05-13
6538 Kosmická rada: Návrat do Lemurie Victoria CochraneEzoterika 2024-05-13
6537 Porozumění chytrým městům, 15minutovým městům a jak vyhráváme Derrick BrozeEzoterika 2024-05-14
6536 Od 3D k 4D a 5D: Operace v Gruzii a Arménii LevEzoterika 2024-05-14
6535 Globální pokles porodnosti Kelen McBreenEzoterika 2024-05-14
6534 Rada 9D Arkturiánů: Časové linie, budoucnost, předpovědi a vy Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-14
6533 Solární požehnání Judith KuselEzoterika 2024-05-14
6532 Telosiané: Čas zjevení Marie Josée AndichouEzoterika 2024-05-14
6531 Zažíváme masivní fyzickou transformaci Aluna Joy YaxkinEzoterika 2024-05-14
6530 HAARP a polární záře Rhoda WilsonEzoterika 2024-05-15
6529 Ztratí Fed kontrolu? Ron PaulEzoterika 2024-05-15
6528 USA vs Čína Ilja CukanovEzoterika 2024-05-16
6527 👿 😇 Luciferova vzpoura a plejádští andělé Peter B MeyerEzoterika 2024-05-16
6526 Keňský lékař: Pandemická smlouva WHO Emily MangiaracinaEzoterika 2024-05-16
6525 Rada 9D Arkturiánů: Zpráva o pokroku: Je lidstvo stále na vzestupu? Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-16
6524 Poselství z Lao-c´: Pobřeží tvé touhy Jahn J KasslEzoterika 2024-05-16
6523 Sluneční a hvězdné fotony Gillian MacBeth LouthanEzoterika 2024-05-16
6522 Galaktická Federace Světla: Vzestup dobrovolníků Octavia VasileEzoterika 2024-05-16
6521 Kryon: Stát se kvantovým Lee CarrollEzoterika 2024-05-19
6520 Skupina devíti: Magické hvězdné brány Steve RotherEzoterika 2024-05-15
6519 Tunia: Vymezení politické levice a pravice A.S.Ezoterika 2024-05-11
6518 Komunikace v alternativním transu Kenneth SchmittEzoterika 2024-05-11
6517 Andělé: Surf je nahoru... Velká energie na cestě Ann AlbersEzoterika 2024-05-11
6516 Probuzení duše KejRajEzoterika 2024-05-11
6515 Architekti vesmíru - Kritéria pro všímavost v každodenním životě AlmatyEzoterika 2024-05-09
6514 Nekonečno existence Valerie KolcováEzoterika 2024-04-30
6513 Další realita je blízko nás! Tatjana RjazanovaEzoterika 2024-05-03
6512 Co je svědomí a spravedlnost aneb Jak odstranit svého šéfa? Pro100Ezoterika 2024-05-08
6511 ZÚŽENÍ VIDĚNÍ! Jevgenij SedojEzoterika 2024-05-07
6510 Architekti vesmíru - Jak to, co se děje ve světě, ovlivňuje naše vědomí AlmatyEzoterika 2024-05-06
6509 Sedmá rasa GarmonytEzoterika 2024-05-04
6508 Aina: Proč je na světě tolik krutosti? ArchitektEzoterika 2024-05-04
6507 Poselství od pánů Akášických kronik Magda FuniaEzoterika 2024-04-28
6506 Jak harmonické jsou vaše vztahy se světem a lidmi SavmejaEzoterika 2024-05-02
6505 Prostorové změny pokračují Tatjana RjazanovaEzoterika 2024-05-02
6504 Jak projít kvantovým přechodem? OlmatEzoterika 2024-05-01
6503 Hodnoty zlatého věku GarmonytEzoterika 2024-04-30
6502 🍓🍓🍓🍓🍓
2024-05-19
6501 Proč se nechat zastřelit na Ukrajině Diskusia na paleteRealita 2024-03-01
6500 Vesmírné zprávy Cosmic agencyUFO 2024-05-11
6499 Problém vědy na planetě Zemi 1. Cosmic agencyUFO 2024-05-08
6498 Solaniané Cosmic agencyUFO 2024-05-07
6497 Monitorující duchové, narcisté Cosmic agencyUFO 2024-05-08
6496 Dimenzionální zrcadla 2 - Generování osobních historií Cosmic agencyUFO 2024-05-05
6495 Nikdy nejsi sám, Andělé strážní všeho druhu 1. Cosmic agencyUFO 2023-12-22
6494 Taygeta na sociálních sítích - Přílet lodi Alcyone Cosmic agencyUFO 2024-05-08
6493 Velká ukrajinská loupež ještě neskončila Ron PaulRealita 2024-05-08
6492 Atlantská technologie Peter B. MeyerEzoterika 2024-05-08
6491 🔀 Jste oficiálním vesmírným zoomerem Brenda HoffmanEzoterika 2024-05-08
6490 Jak Rockefeller zničil zdravotnictví Neenah PayneRealita 2024-05-04
6489 Poslední lidské volby Rosanne LindsayRealita 2024-05-04
6488 Plejáďané: Vaše vůdčí světlo Christine DayEzoterika 2024-05-04
6487 Vyšší já: Očekávané události Mike QuinseyEzoterika 2024-05-12
6486 Hakann: Víra v pohodlí A.S.Ezoterika 2024-05-04
6485 Společenstvo: Uprostřed vzestupu Marie MohlerEzoterika 2024-05-05
6484 Blue Avians: Mimozemšťané na Zemi Octavia VasileEzoterika 2024-05-05
6483 Zkoumání rozsahu našeho vlivu Kenneth SchmittEzoterika 2024-05-05
6482 Andělé: Nalaďte se na svůj vlastní šťastný prostor Ann AlbersEzoterika 2024-05-05
6481 CIA - Čína - AI Tyler Durden Realita 2024-05-06
6480 Netanjahu představil utopický plán Jamie WhiteRealita 2024-05-06
6479 Aktuální události James McConnellEzoterika 2024-05-11
6478 Věřit znamená vidět Owen WatersEzoterika 2024-05-06
6477 Mira z Plejád: Nadcházející pravdy a blízká budoucnost Erena VelazquezEzoterika 2024-05-09
6476 Mira z Plejádské vysoké rady: Nový model Vzestupu Valerie DonnerEzoterika 2024-05-06
6475 Z 3D do 4D a 5D: Koho se to týká LevEzoterika 2024-05-07
6474 💲💲 Sorosova agitka BlueapplesRealita 2024-05-07
6473 Přirozené právo Teri WadeEzoterika 2024-05-07
6472 Rakovina je nový Covid Sean Miller Realita 2024-05-07
6471 Arkturiánská skupina: Lidské myšlení Marilyn RaffaeleEzoterika 2024-05-07
6470 Lucidní snění - brána k duchovnímu probuzení Frank M. WandererEzoterika 2024-05-07
6469 9D plejádský kolektiv: květen má obrovský potenciál Octavia VasileEzoterika 2024-05-07
6468 Jeshua: Vy jste porodní báby Nového Pamela KribbeEzoterika 2024-05-07
6467 Svět vedený láskou KejRajEzoterika 2024-05-11
6466 Globální ekonomické zpomalení již probíhá Brandon SmithEzoterika 2024-05-08
6465 Arkturiánská rada 9D: Brána do Nové Země Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-09
6464 Prorocké sny TianaEzoterika 2024-04-21
6463 Příčina katastrof GarmonytEzoterika 2024-04-26
6462 👽👾🤖👽
2024-05-12
6461 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2024-05-03
6460 Vesmírné zprávy Cosmic agencyUFO 2024-05-04
6459 Svobodná vůle Cosmic agencyUFO 2024-05-03
6458 Engané Cosmic agencyUFO 2024-04-30
6457 Princip nelokálnosti Cosmic agencyUFO 2021-10-19
6456 1. Výročí kanálu Cosmic agencyUFO 2023-12-12
6455 Vzestup Cosmic agencyUFO 2023-12-14
6454 Dimenzionální zrcadla - Lidé, kteří se opakují Cosmic agencyUFO 2024-04-30
6453 Jak přežít svátky pro Star Seeds Cosmic agencyUFO 2023-12-16
6452 Andělé: Za vším, co vidíme, se skrývá rychlý proud lásky Ann AlbersEzoterika 2024-04-28
6451 Systémy víry a přenos kulturní energie Lisa ReneeEzoterika 2024-04-29
6450 Je to obrovský alchymistický proces Judith KuselEzoterika 2024-04-29
6449 Galaktická rada: Postupný vzestup Asara AdamsEzoterika 2024-04-29
6448 Poruchy v Matrixu KejrajEzoterika 2024-04-27
6447 El Morya: Přechod Lee DeganiEzoterika 2024-04-30
6446 Větší než holokaust Jamie White Ezoterika 2024-04-30
6445 Rada 9D Arkturiánů: Probuzený kolektiv, odpovězte na volání Daniel ScrantonEzoterika 2024-04-29
6444 Moc lidu existuje! - 5 dějství vzdoru novému světovému (ne)řádu 🖕 Paul A. PhilipsEzoterika 2024-04-30
6443 Starší: Vaše vnímání je klíčové Robyn G LockeEzoterika 2024-05-30
6442 Proč modlitby mohou selhat Owen WatersEzoterika 2024-04-30
6441 Archanděl Gabriel: Cykly toku života Shanta GabrielEzoterika 2024-04-30
6440 Z 3D do 4D a 5D: Odháknutí LevEzoterika 2024-05-03
6439 Z 3D do 4D a 5D: Shrnutí LevEzoterika 2024-05-01
6438 Jak právo EU snížilo svobodu internetu pro všechny ostatní Mustafa Ekin TuranEzoterika 2024-05-05
6437 Andromedská rada světla: Nový a odlišný svět, který přichází Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-01
6436 Tunia: Země diskriminace A.S.Ezoterika 2024-05-01
6435 Energie Nové Země Gerrit GielenEzoterika 2024-05-01
6434 Yayhyel: Stvoření Nové Země Jonathan Trinity MartinEzoterika 2024-05-01
6433 Květen 2024 Energie Vzestupu: Být světlem Samantha OrthliebEzoterika 2024-05-01
6432 Archanděl Zadkiel: Zjemnění vašeho osobního energetického pole Linda RobinsonEzoterika 2024-05-01
6431 Stálý skluz směrem k tyranii: Jak svoboda umírá od A do Z John W. WhiteheadEzoterika 2024-05-03
6430 WEF - CBDC Cassie B.Ezoterika 2024-05-03
6429 🎢 Zpráva o stavu Peter B MeyerEzoterika 2024-05-03
6428 9D Arkturiánská rada: Co se chystá v květnu 2024 Daniel ScrantonEzoterika 2024-05-03
6427 Ta jedna: Naše cesta k osvícení Sophia LoveEzoterika 2024-05-03
6426 Plejáďané: Vítr změn Christine DayEzoterika 2024-05-03
6425 Jeshua: Vnitřní fungování Aurelia A.Ezoterika 2024-05-27
6424 Adama: Celek je v tobě Jahn J KasslEzoterika 2024-04-27
6423 Duše - čistá energie Judith Kusel Ezoterika 2024-04-27
6422 Archanděl Metatron: Transformující pochybnost Natalie GlassonEzoterika 2024-04-27
6421 Okamžik, který ničí naši pozornost Leo BabautaEzoterika 2024-04-28
6420 Sananda: Další fáze vašeho vzestupu James McConnellEzoterika 2024-04-28
6419 OWS a Shoshanna: Vzestup Kundaliní James McConellEzoterika 2024-04-28
6418 Mimozemšťané v Las Vegas Elisa MedhusEzoterika 2023-07-02
6417 Den, kdy Bůh plakal Elisa MedhusEzoterika 2023-08-25
6416 Posmrtný rozhovor s Rezou Páhlavím Elisa MedhusEzoterika 2024-04-21
6415 Neandrtálci Elisa MedhusEzoterika 2024-04-18
6414 🦜🦢🦩🕊
2024-05-05
6413 Jak se má Athéna Swaruu? Letové mise, Asterope a Greys Cosmic agencyUFO 2024-04-25
6412 Vesmírné novinky Cosmic agencyUFO 2024-04-25
6411 Jak je to s plochou zeměkoulí Cosmic agencyUFO 2023-12-08
6410 Paranormální portály, portály, které děláme my všichni Cosmic agencyUFO 2024-04-24
6409 Akašické záznamy 2. Cosmic agencyUFO 2024-04-24
6408 Akašické záznamy 1. Cosmic agencyUFO 2024-04-22
6407 Urmah 2. Cosmic agencyUFO 2023-12-06
6406 Urmah 1: Preludium a kontext z pohledu pozemské kultury Cosmic agencyUFO 2023-12-04
6405 Míříme do nového světa ráje KejRajEzoterika 2024-04-22
6404 UFO fraška Matthew PhelanEzoterika 2024-04-22
6403 Největší vnímaná nebezpečí AI Tyler DurdenEzoterika 2024-04-22
6402 Jeshua: Lidstvo je dobře zavedené, ale šílené John SmallmanEzoterika 2024-04-22
6401 Vaše pravá vnitřní podstata Owen WatersEzoterika 2024-04-22
6400 Blue Avians: Vaše multidimenzionalita Octavia VEzoterika 2024-04-22
6399 Život v rozšiřujícím se vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2024-04-22
6398 Nejvyšší rada: Nikdy se nic nepokazí Nadina BounEzoterika 2024-04-22
6397 Představitel WHO přiznává pravdu o očkovacích pasech Paul ThackerEzoterika 2024-04-23
6396 Konec kultury smrti Lisa ReneeEzoterika 2024-04-23
6395 Soudy vytvořily precedens pro hromadné nucené očkování všech dětí Casie B.Ezoterika 2024-04-23
6394 Arkturiánská skupina: Pomoc při Vzestupu Marilynn RaffaeleEzoterika 2024-04-23
6393 Starší: Láska ovlivňuje všechny Robyn G. LockeEzoterika 2024-04-23
6392 3 nenápadná znamení, že jste pod duchovním útokem Kimberly FosuováEzoterika 2024-04-23
6391 Návod, jak se orientovat ve vnitřních změnách Brenda HoffmanEzoterika 2024-04-23
6390 Aštar: Konfrontujte svůj negativní obraz sebe sama Arthura HectorEzoterika 2024-04-23
6389 CIA má tajnou kancelář, která provádí mise na vyhledávání UFO Josh Boswell Ezoterika 2024-04-24
6388 Vzestup Mathew MaavakEzoterika 2024-04-24
6387 Andromedská rada světla: Co je v této době přítomno na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2024-04-24
6386 Vidět světlo v každém Kenneth SchmittEzoterika 2024-04-24
6385 Hathor: Propojené zaměření Peggy BlackEzoterika 2024-04-24
6384 Příznaky vzestupu po zatmění Shekina RoseEzoterika 2024-04-19
6383 Izraelská zákeřnost Maha Hussaini Ezoterika 2024-04-20
6382 Ptačí chřipka Michael SnyderEzoterika 2024-04-20
6381 Hakann: Proč levicový apel na vědu nefunguje A.S.Ezoterika 2024-04-20
6380 Kolektiv: zbavte se zvyku boje Caroline Oceana RyanEzoterika 2024-04-20
6379 Andromeďané: Jak vidíme vaši mysl Krista EnergeticleighEzoterika 2024-04-20
6378 Vyšší já: začátek nové éry Mike QuinseyEzoterika 2024-04-21
6377 Andělé: láska záměrně Ezoterika 2024-04-28
6376 Po zatmění - směny, změny a upgrade Aluna JoyEzoterika 2024-04-21
6375 Poselství ke dni Země od Gaii a dalších Kate WoodleyEzoterika 2024-04-21
6374 Poruchy v matrixu KejRajEzoterika 2024-04-27
6373 Vyšší já: Výhled Mike QuinseyEzoterika 2024-04-27
6372 Archanděl Michael: Já jsem semeno života Jahn J KasslEzoterika 2024-04-24
6371 Odkud se parazité v těle berou? Tatiana RjazanovaEzoterika 2024-04-15
6370 Mesiáš už přišel Chrám nesmrtelnostiEzoterika 2024-04-16
6369 Učitelský systém - sen o pomáhajících praktikujících AlmateaEzoterika 2024-04-17
6368 Kde vzít energii GarmonytEzoterika 2024-04-18
6367 Proč se lidé bojí zvířat? Magda Funia Ezoterika 2024-04-19
6366 Globální pohyb národů: kdo bude muset hledat nové místo na Slunci? Tatiana Zherebtsová Ezoterika 2024-04-19
6365 Vlad Dracula: příběh zrady a lži Valerie KolcováEzoterika 2024-04-09
6364 Umělá inteligence bohem moderního světa Chrám nesmrtelnostiEzoterika 2024-04-26
6363 💐🌷🌹🌺🌸
2024-04-28
6362 Vesmírné novinky 20. Cosmic agencyUFO 2024-04-20
6361 Akášické záznamy 1. Cosmic agencyUFO 2024-04-18
6360 Umělé portály Cosmic agencyUFO 2024-04-13
6359 UCTÍVAČI SATANA A MISTŘI SVĚTA - SOPHIA SWARUU XII Cosmic agencyUFO 2021-09-01
6358 Co je a kdo je vaše Vyšší Já? Cosmic agencyUFO 2023-11-28
6357 Yazhi o nových aktualizacích od Mari Cosmic agencyUFO 2024-04-12
6356 Existují jednorožci? Cosmic agencyUFO 2020-08-16
6355 Smrt a inkarnace Cosmic agencyUFO 2023-11-26
6354 Hashmallim - Plejádské vojenské speciální jednotky - Archandělé v akci Cosmic agencyUFO 2024-04-11
6353 Deep federace, příchod oddílu Atoranů a Urmah vs Atorané Cosmic agencyUFO 2023-11-30
6352 Arogance a falešná věda - Nemoc pozemské společnosti 2. Cosmic agencyUFO 2023-12-19
6351 Portály Cosmic agencyUFO 2024-04-18
6350 Rozhovor s tygrem Urmah, Arishah, 3-2 Cosmic agencyUFO 2023-12-02
6349 Tajné akce Reiner FuellmichEzoterika 2024-04-05
6348 UFO, dimenze, CERN Rob WaughEzoterika 2024-04-17
6347 Politické divadlo Brian ShillhavyEzoterika 2024-04-17
6346 OWS a Shoshanna: Mistrovství James McConnellEzoterika 2024-04-17
6345 Z 3D do 4D a 5D: Obnova LevEzoterika 2024-04-18
6344 Kontinent Mu skrývá naši historii 3. Peter B MeyerEzoterika 2024-04-18
6343 Adama z Telosu: Svíčka naděje Aurora A.Ezoterika 2024-04-18
6342 Uvědomění si a nasměrování naší tvořivé podstaty Kenneth SchmittEzoterika 2024-04-18
6341 Aktualizace Vzestupu: Éteričtí chirurgové Natalia AlbaEzoterika 2024-04-18
6340 Probuzení lidstva KejrajEzoterika 2024-04-18
6339 Kalifornie v pohotovosti - zlom San Andreas naznačuje zemětřesení Jen MillsEzoterika 2024-04-13
6338 💲 💲 MMF připravuje finanční revoluci Tyler DurdenEzoterika 2024-04-13
6337 Matka Marie: Vysoká citlivost Pamela KribbeEzoterika 2024-04-13
6336 Kolektiv: Co se děje? Caroline Oceana RyanEzoterika 2024-04-13
6335 Andělé: Těšte se z dočasné nádhery života Ann AlbersEzoterika 2024-04-14
6334 Ctít slovo, které jsi dal sám sobě Leo BabautaEzoterika 2024-04-14
6333 Vyšší já: Rychlost změn Mike QuinseyEzoterika 2024-04-14
6332 Kouzlo zvuku Neil Donald WalshEzoterika 2024-04-14
6331 Aštar A.S.Ezoterika 2024-04-14
6330 Děkuji za spouštěče KejrajEzoterika 2024-04-15
6329 Aina: Hledání jednoty ArchitektEzoterika 2024-03-25
6328 Zkoušky humanity 2024 Tatiana ZherebtsovaEzoterika 2024-03-26
6327 Budoucnost civilizace. Jaká je chyba lidstva GarmonytEzoterika 2024-03-27
6326 Zázraky zesnulých duší Magda FuniaEzoterika 2024-04-04
6325 Proč a jak duše přicházejí na Zemi Igor GorEzoterika 2024-04-04
6324 Rozhovor s andělem o životě lidí 1. AlmatyEzoterika 2024-04-04
6323 El Morya Michael.OEzoterika 2024-04-12
6322 Co nás čeká po smrti Chrám nesmrtelnostiEzoterika 2024-04-06
6321 Hekaté 36: Kondenzace hmoty a jak procházet stěnami Lija LembergEzoterika 2024-04-11
6320 Co je taoistické tělo? TianaEzoterika 2024-04-12
6319 Espavo 18 Skupina: Probuzení stvořitelé EspavoEzoterika 2024-04-18
6318 Architekti vesmíru: Kolaps prostoru transformace ArchitektEzoterika 2024-04-12
6317 🌭🍔🍟🍕🥪
2024-04-21
6312 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2024-04-05
6311 Portály - základní princip Cosmic agencyUFO 2024-04-09
6310 Vesmírné novinky Cosmic agencyUfo 2024-04-10
6309 Portály, které všichni vytváříme Cosmic agencyUFO 2023-10-11
6308 Připravte se na svou vlastní smrt Cosmic agencyUFO 2023-11-26
6307 Jak sami sobě dokázat, že paranormální jevy existují Cosmic agencyUFO 2023-11-24
6306 Hvězdná semínka, co to je? Cosmic agencyUFO 2023-11-20
6305 Mezihvězdný život 5C - Swaruu a Yazhi a jejich hvězdná loď Suzy Cosmic agencyUFO 2024-04-05
6304 Smrt Cosmic agencyUFO 2023-11-20
6303 Nemoc pozemské společnosti a účel hvězdných semínek Cosmic agencyUFO 2023-10-01
6302 Vesmirní piráti 2. Cosmic agencyUFO 2023-11-18
6301 Yazhi Swaruu hovoří s Richem - Metafyzický rozhovor z roku 2021 Cosmic agencyUFO 2024-03-31
6300 Odtrhžená civilizace a vesmírní piráti Cosmic agencyUFO 2023-11-16
6299 Plejáďané: Rekonfigurace Plánu Christine DayEzoterika 2024-04-07
6298 Zrychlení změn KejrajEzoterika 2024-04-09
6297 Operace na Maledivách a v Ázerbájdžánu LevEzoterika 2024-04-09
6296 Arkturiánská skupina: Čas mocných změn Marilynn RaffaeleEzoterika 2024-04-09
6295 Proč jste stále ve třetí hustotě Owen WatersEzoterika 2024-04-10
6294 Tunia: Hrdina - Polarizace padoucha A.S.Ezoterika 2024-04-09
6293 Zázrak stvoření Judith KuselEzoterika 2024-04-09
6292 Federace světla: Jemné doladění Blossom GoodchildEzoterika 2024-04-09
6291 Z 3D do 4D a 5D: Odveta LevEzoterika 2024-04-10
6290 Velká Tartárie 4. Závěrečný hovor Peter B MeyerEzoterika 2024-04-10
6289 Jeshua: Inaugurace Jahn J KasslEzoterika 2024-04-10
6288 Saul: Čisté bytí posiluje vaše nekonečné tvořivé schopnosti John SmallmanEzoterika 2024-04-10
6287 Z 3D do 4D a 5D: Odveta část 2 LevEzoterika 2024-04-11
6286 Umělá inteligence Paul Joseph WatsonEzoterika 2024-04-11
6285 Tvůrci 12D: Probuzení jsou k tomu určeni Daniel ScrantonEzoterika 2024-04-11
6284 OWS a Shoshanna James McConnellEzoterika 2024-04-11
6283 Adama z Telosu: Strážci Portálů Aurora AEzoterika 2024-04-11
6282 Mocné já jsem KejrajEzoterika 2024-04-11
6281 OWS a Shoshanna: Větší plán James McConnellEzoterika 2024-04-04
6280 Metaverse Derrick BrozeEzoterika 2024-04-07
6279 8. dubna Zatmění Slunce, Baltimorský most, zemětřesení na Tchaj-wanu, pád bestie James GillilandEzoterika 2024-04-07
6278 Jak příroda ovlivňuje váš vzestup Diana CooperEzoterika 2024-04-07
6277 Plejáďané: Rekonfigurace Plánu Christine DayEzoterika 2024-04-07
6276 Šambala a dutá Země podle starověkého buddhismu Ancient CodeEzoterika 2024-04-04
6275 8. dubna 2024 Překonávání časových linií KejrajEzoterika 2024-04-04
6274 Google smaže miliardy záznamů o prohlížení webu, aby vyřešil soudní spor Suzanne SmalleyEzoterika 2024-04-04
6273 Svobody John W. WhiteheadEzoterika 2024-04-04
6272 Rada 9D Arkturiánů: Proč mimozemšťané přicházejí na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2024-04-04
6271 Aktivace energetických center Judith KuselEzoterika 2024-04-04
6270 Máří Magdaléna: Vzestup božského ženství GalaxygirlEzoterika 2024-04-04
6269 Plejádská rada: Energetická hybnost Parallel BrittnieEzoterika 2024-04-04
6268 Petice RFK Jr. za okamžité propuštění Assangeho! Neenah PayneEzoterika 2024-04-06
6267 Kovové UFO vejčitého tvaru v Oblasti 51 Josh BoswellEzoterika 2024-04-06
6266 Vyšší já: Problémy světa Mike QuinseyEzoterika 2024-04-06
6265 Pěstujte pozitivní myšlení Bai Leo BabautaEzoterika 2024-04-06
6264 Jediný: Proroctví Sophia LoveEzoterika 2024-04-06
6263 Vaše energie je vaše měna Aluna Joy YaxkinEzoterika 2024-04-06
6262 🐌🐞🐜🪰🪲
2024-04-14
6261 Vesmírné zprávy 18 Cosmic agencyUFO 2024-04-07
6260 Zatmění 8. 4. Cosmic agencyUFO 2024-04-04
6259 Monitorující duchové 2 Cosmic agencyUFO 2024-04-02
6258 Monitorující duchové Cosmic agencyUFO 2024-03-31
6257 Snaha se ukrást duše všech dobrých lidí Peter B MeyerEzoterika 2024-03-31
6256 Vyšší já: Závěr Mike QuinseyEzoterika 2024-03-31
6255 Tunia: Každý se snaží uspokojit své potřeby A.S.Ezoterika 2024-03-31
6254 Finální kapitola Matrixu KejRajEzoterika 2024-04-06
6253 Skotská policie cenzuruje Didi RankovicEzoterika 2024-04-01
6252 Obavy o dodávky potravin a vody Tyler DurdenEzoterika 2024-04-01
6251 Další americký most zasažený plavidlem RTEzoterika 2024-04-01
6250 Americká ústava Brian ShillhavyEzoterika 2024-04-08
6249 Ježíš: Velikonoční poselství John SmallmanEzoterika 2024-04-01
6248 Ježíšova metafyzická tajemství Owen WatersEzoterika 2024-04-01
6247 Kryon: Přichází nový systém Lee CarrollEzoterika 2024-04-01
6246 Velké tartarské pokračování 3 Peter B MeyerEzoterika 2024-04-03
6245 Covid Ian MillerEzoterika 2024-04-03
6244 8 extrémně neobvyklých událostí, které se stanou během měsíce dubna Michael SnyderEzoterika 2024-04-03
6243 Evropští prokurátoři převzali belgické vyšetřování aféry Pfizergate Carlo MartuscelliEzoterika 2024-04-03
6242 Tvůrci 12D: Co můžete očekávat v dubnu 2024 Daniel ScrantonEzoterika 2024-04-03
6241 Archanděl Michael: Máte sedm těl Kerstin ErikssonEzoterika 2024-04-03
6240 Boj o duši lidstva ve věku duchovní amnézie Neil Perry GordonEzoterika 2024-04-03
6239 Aktualizace pro 4/4 portál Natalia AlbaEzoterika 2024-04-03
6238 Telosiané: Čas spojit se se svým srdcem Marie Josée AndichouEzoterika 2024-04-03
6237 Rada světla: Význam dubnového zatmění Kate WoodleyEzoterika 2024-04-01
6236 Jeshua: Velikonoční poselství, Nanebevstoupení James McConnellEzoterika 2024-04-03
6235 Ben Shapiro, izraelská zpravodajská služba a Express VPN Ethan HuffEzoterika 2024-04-02
6234 Patenty, farmacie, vláda: Nesvatá aliance Stephan KinsellEzoterika 2024-04-02
6233 Netanjahuova "osobní agenda" není rukojmí Ian DeMartinoEzoterika 2024-04-02
6232 Sanhia: Můžete vysvětlit spoluzávislost? Michael HerseyEzoterika 2024-04-02
6231 Jste připraveni na duben 2024? Připravte se na akci Emmanuel DagherEzoterika 2024-04-02
6230 Uvolnění připoutanosti ke třetí dimenzi Matt KahnEzoterika 2024-04-02
6229 Životní gobelín:Síla paralely před kolmými interakcemi Brenda HoffmaEzoterika 2024-04-02
6228 Intuitivní astrologie: Zatmění Slunce Beran duben 2024 TanaazEzoterika 2024-04-02
6227 Mira z Plejád: Blízko Vzestupu Valerie DonnerEzoterika 2024-04-02
6226 Vstup do páté dimenze jako vědomý stvořitel KejrajEzoterika 2024-04-01
6225 Hacknutí vědomí a útěk z reality (příběh Mary) Valerie KolcováEzoterika 2024-03-26
6224 Život mimo samsáru Valerie KolcováEzoterika 2024-02-27
6223 🌑🌕🌑🌕🌑
2024-04-07
6222 Proč nemohu sdílet podrobnosti o technologii Cosmic agencyUFO 2024-03-29
6221 O létajících talířích Cosmic agencyUFO 2024-03-29
6220 Gravitace - Q&A Cosmic agencyUFO 2024-03-26
6219 Vstoupení 2 Cosmic agencyUFO 2023-11-10
6218 Přenos světelných kódů Magda FuniaEzoterika 2024-03-15
6217 Pohádka. Anděl silnic Nina SumireEzoterika 2024-03-23
6216 Jak se naučit teleportaci? Dá se zastavit čas? Pro100 Ezoterika 2024-03-23
6215 Aina: Hledání jednoty ArchitektEzoterika 2024-03-23
6214 ˝Nesmrtelný odkaz˝, Posmrtnost a duše 2. TianaEzoterika 2024-03-24
6213 Jedinečnost každého člověka Tatyana RyazanovaEzoterika 2024-03-29
6212 Centrální banky Ken SilvaEzoterika 2024-03-28
6211 Rámec digitální peněženky EU přijat pro Digital ID ˝Paradigm Shift˝ Joel R. McConvey Ezoterika 2024-03-28
6210 John Lennon Vicky VermaEzoterika 2024-03-28
6209 Úplná aktivace všech pyramid na Zemi Judith KuselEzoterika 2024-03-30
6208 Nejvíce cenzurované na Zemi: Trilaterální komise, technokracie a transhumanismus Rhoda WilsonEzoterika 2024-03-30
6207 Mimozemská základna uvnitř pohoří Bucegi UfomaniaEzoterika 2024-03-30
6206 Částicový urychlovač CERN - zatmění Kelen McBreenEzoterika 2024-03-30
6205 9D Arkturiánská rada: Lidstvo nastavuje a láme rekordy Daniel ScrantonEzoterika 2024-03-30
6204 Vyšší rada světla: Co je přítomnost? Nadina BounEzoterika 2024-03-30
6203 9D Arkturiánská rada: Jak přeskočit časové linie s energiemi rovnodennosti Daniel ScrantonEzoterika 2024-03-21
6202 Životní gobelín: Hloubkové, nebo rychlé čištění? Brenda HoffmanEzoterika 2024-03-21
6201 Pozvedněte svůj život: Jak profitovat z vyšších oktáv Jose StevensEzoterika 2024-03-21
6200 Operace na Srí Lance 2. LevEzoterika 2024-03-23
6199 Národní garda nasazena během Velkého amerického zatmění 8. dubna? Michael SnyderEzoterika 2024-03-23
6198 Aštar: Ty už jsi v ráji, je to jen tvé nižší já, které není A. S.Ezoterika 2024-03-23
6197 Velké pokračování Tartarie 2 Peter B MeyerEzoterika 2024-03-24
6196 Kryptoměny Brian ShillhavyEzoterika 2024-03-24
6195 Vyšší já: V zákulisí Mike QuinseyEzoterika 2024-03-24
6194 10 způsobů, jak se empatičtí lidé stávají toxickými Diane KathrineEzoterika 2024-04-01
6193 Dva léky na chaotickou mysl Nick PolizziEzoterika 2024-03-24
6192 Aktualizace Vzestupu: Cyklus zatmění se otevírá Ailia MiraEzoterika 2024-03-24
6191 Obnovení rovnováhy ve všech aspektech života KejrajEzoterika 2024-03-24
6190 Ropný rigger spatřil UFO u pobřeží Mexika Stacy LiberatoreEzoterika 2024-03-25
6189 Rozhovor se Sanandou: Příprava na Vzestup Jahn J KasslEzoterika 2024-03-25
6188 Božská Matka a Božský Otec: Vibrace Země Christina FranzEzoterika 2024-03-25
6187 Teroristický útok na Rusko má otisky prstů USA Greg ReeseEzoterika 2024-03-26
6186 Z 3D do 4D a 5D: V plném proudu LevEzoterika 2024-03-26
6185 Pavel Benátčan: Přírodní vyzařování (Zůstat mladý) Aurelia A.Ezoterika 2024-03-26
6184 Původ duchovní metafyziky Owen WatersEzoterika 2024-03-26
6183 Aštar: Strom poznání a spojení předků Arthura HectorEzoterika 2024-03-26
6182 Černá labuť Brian ShillhavyEzoterika 2024-03-27
6181 Tvůrci 12D: Co je to zarovnání se Zdrojem? Daniel ScrantonEzoterika 2024-03-27
6180 Kosmické hodiny Amma GraceEzoterika 2024-03-27
6179 Archanděl Rafael: Nic se už neodráží Jahn J Kassal Jahn J KasslEzoterika 2024-03-27
6178 Maitre: Buďte hrdí na každou vrásku Kerstin ErikssonEzoterika 2024-03-27
6177 Odpojený Matrix KejrajEzoterika 2024-03-28
6176 🍵🧃🥤🧋
2024-03-31
6175 Reptiliáni a Galaktická federace Cosmic agencyUFO 2024-03-19
6174 Vesmírné zprávy Cosmic agencyUFO 2024-03-22
6173 ČARODĚJ MERLIN POSLEDNÍ DRUID - SVĚT DUCHŮ Cosmic agencyUFO 2021-08-27
6172 Emoce - jejich síla a význam Cosmic agencyUFO 2023-09-17
6171 Procyoňané Cosmic agencyUFO 2021-02-24
6170 Jak fungují existenciální hustoty v hlubokém vesmíru Cosmic agencyUFO 2023-11-14
6169 Jak ovládat společnost na Zemi a více o holistické společnosti Cosmic agencyUFO 2023-11-04
6168 Lidská genetická kompatibilita s plazími posedlíky Cosmic agencyUFO 2024-03-21
6167 Mimozemšťané žijící mezi lidmi 2 Cosmic agencyUFO 2024-03-20
6166 Rada 9D Arkturiánů: Energie rovnodennosti v březnu 2024 Daniel ScrantonEzoterika 2024-03-20
6165 Telosiané: Zažijte sílu vzájemné pomoci Marie Josée AndichouEzoterika 2024-03-20
6164 Konečně dospíváme Judith KuselEzoterika 2024-03-20
6163 Archanděl Gabriel: Jarní rovnodennost: Výsadba zahrady vaší duše Shanta GabrielEzoterika 2024-03-20
6162 Proč sůl? EraoflightEzoterika 2024-03-21
6161 Nostradamus 2024: Rozluštění záhady budoucích proroctví Neha RajEzoterika 2024-03-21
6160 Rada 9D Arkturiánů: Jak přeskočit časové linie při rovnodennosti Daniel ScrantonEzoterika 2024-03-21
6159 Životní gobelín: Hloubkové, nebo rychlé čištění? Brenda HoffmanEzoterika 2024-03-21
6158 Pozvedněte svůj život: Jak profitovat z vyšších oktáv Jose StevensEzoterika 2024-03-21
6157 Aštar: Záležitosti týkající se vzestupu Erena VelazquezEzoterika 2024-03-21
6156 Rovnodennost - rozšíření a povznesení Jennifer HoffmanEzoterika 2024-03-21
6155 Velká Kosmická Rada: Sloupy světla Ayelet SegalEzoterika 2024-03-21
6154 Ops na Srí Lance 1. LevEzoterika 2024-03-16
6153 8D a 12D odpojeno Lisa ReneeEzoterika 2024-03-16
6152 Proč je zákaz TikToku tak nebezpečný Matt TaibbiEzoterika 2024-03-16
6151 Jeshua: Chopte se dne Victoria CochraneEzoterika 2024-03-16
6150 Aštar: "Jestliže trpím, co znamená moje bolest?" A.S.Ezoterika 2024-03-16
6149 S Největší Láskou Kenneth SchmittEzoterika 2024-03-16
6148 Proudí dovnitř kosmické energie Judith KuselEzoterika 2024-03-16
6147 Vyšší já: Temnota bojuje předem prohranou bitvu Mike QuinseyEzoterika 2024-03-16
6146 Čištění galaktické linie Natalia AlbaEzoterika 2024-03-16
6145 Skupina: Empatický stres Steve RotherEzoterika 2024-03-16
6144 Poselství od andělů: Vaše pocity vám řeknou, kam máte namířeno Ann AlbersEzoterika 2024-03-17
6143 Jak se orientovat na časové ose hojnosti Samantha OrthliebEzoterika 2024-03-17
6142 Americká křesťanská kultura ničí mateřství a unáší děti svobodných matek Brian ShilhavyEzoterika 2024-03-18
6141 Abraham Lincoln, Magna Charta, obránce ametystu a rubínových draků Lisa ReneeEzoterika 2024-03-18
6140 Mooners: Spojeni Erena VelazquezEzoterika 2024-03-20
6139 Hilarion: Oddanost Aurelia A.S.Ezoterika 2024-03-18
6138 Božská opeřená hadí bytost: Křižovatka GalaxygirlEzoterika 2024-03-18
6137 Nejvyšší rada: Co znamená dokonalá? Nadina BounEzoterika 2024-03-18
6136 Čekárna mezi starým a novým Barbara PostemaEzoterika 2024-03-18
6135 Předpovědi umělé inteligence v roce 2025 EraoflightEzoterika 2024-03-19
6134 Archandělé: Dech za dechem s Bohem Jahn J KasslEzoterika 2024-03-19
6133 Arkturiánská skupina: Jak milovat sám sebe Marilynn RaffaeleEzoterika 2024-03-19
6132 Poučení z ohně MaTt KahnEzoterika 2024-03-19
6131 Obviňujte Fed ze "smršťovací inflace" Ron PaulEzoterika 2024-03-19
6130 Bitva mezi světlem a temnotou Peter B MeyerEzoterika 2024-03-19
6129 🌳🪵🪺
2024-03-24
6128 Alfa Drakoniáni - Vesmírní draci Cosmic agencyUFO 2024-03-10
6127 Arishah, tygr Urmah 3. Cosmic agencyUFO 2024-03-12
6126 Mimozemšťané mezi lidmi Cosmic agencyUFO 2024-03-13
6125 O médiích a dalších souvisejících tématech Cosmic agencyUFO 2024-03-14
6124 Reptiloidi a jejich pohled na Zemi a lidstvo Cosmic agencyUFO 2024-03-16
6123 Mezihvězdný život - historky o životě na palubě mimozemské lodi Cosmic agencyUFO 2024-03-11
6122 Náboženství a nižší astrální entity a proč působí proti některým z nich Cosmic agencyUFO 2023-10-31
6121 Den v Mariině životě Cosmic agencyUFO 2023-11-02
6120 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2024-03-11
6119 Adama: Modrý paprsek Aurelia A.Ezoterika 2024-03-12
6118 Jeshua: Komu patří tvé přijetí? Jahn J KasslEzoterika 2024-03-12
6117 Saul: Pozvi lásku, aby naplnila vaše srdce John SmallmanEzoterika 2024-03-12
6116 Globální úroveň zadlužení je tikající časovanou bombou Daniel LacalleEzoterika 2024-03-12
6115 Tři silné byliny pro autoimunitní léčení: Objevte přírodní prostředky Nick PolizziEzoterika 2024-03-12
6114 St. Germain: Cílevědomé rozhodnutí Natalie GlassonEzoterika 2024-03-11
6113 Zlatí: Kódy zlata GalaxygirlEzoterika 2024-03-11
6112 St. Germain: Účelné rozhodnutí Natalie GlassonEzoterika 2024-03-11
6111 Diamantové a platinové děti slunce Judith KuselEzoterika 2024-03-11
6110 Intuitivní průzkumy Kenneth SchmittEzoterika 2024-03-11
6109 Vzkaz od zdroje: Obavy Jahn J KasslEzoterika 2024-03-11
6108 Galaktická rada: Závoje iluzí padají Asara AdamsEzoterika 2024-03-11
6107 Od 3D k 4D a 5D: Trollové LevEzoterika 2024-03-11
6106 Proč Trump prosazoval vakcínu 7AbsoluteRedux76Ezoterika 2024-03-11
6105 Zelení miliardáři a apokalypsa Chris MorrisonEzoterika 2024-03-11
6104 Ta jedna: Bouře Sophia LoveEzoterika 2024-03-10
6103 ndělé: Co milujete, roste Ann AlbersEzoterika 2024-03-10
6102 Vyšší já: Čas letí Mike QuinseyEzoterika 2024-03-10
6101 Jeshua: Proměňte nejhlubší část Pamela KribeEzoterika 2024-03-10
6100 Sananda: Závoj je tu jen tehdy, když věříš, že je James McConnellEzoterika 2024-03-09
6099 Arkturiánská brána Natalia AlbaEzoterika 2024-03-09
6098 Hakann: Cesta sebedotazování A.S.Ezoterika 2024-03-09
6097 Pochopení revoluce v oblasti umělé inteligence Per BylundEzoterika 2024-03-09
6096 Vzdálené pozorování události vzestupu Greg ReeseEzoterika 2024-03-09
6095 Sedm jezdců farmaceutické apokalypsy John C. A. ManleyEzoterika 2024-03-09
6094 Saint Germain: Staré programování se chýlí ke konci James McConnellEzoterika 2024-03-07
6093 Změňte své vnímání Robyn G LockeEzoterika 2024-03-07
6092 Jeshua: Být sám Pamela KribeEzoterika 2024-03-14
6091 Serapis Bey: Vaše nejvyšší poslání Carolyn C.14Ezoterika 2024-03-17
6090 Mira z Plejád: Důležitost duchovní moudrosti Erena VelazquezEzoterika 2024-03-14
6089 Hraniční "krizi" řídí kartely a vláda USA Brian ShillhavyEzoterika 2024-03-14
6088 Proč na britském venkově vyrůstají kovové sloupy? Arthur ParasharEzoterika 2024-03-14
6087 Digitální ID je součástí společenské smlouvy mezi vládou, občany: Světovou bankou, Verizon Chiefs Ayang MacdonaldEzoterika 2024-03-14
6086 Sedm hlavních toxinů a chemikálií, které nikdy nepřestanou poškozovat lidské tělo S.D. WellsEzoterika 2024-03-14
6085 Melchizedek: Nestabilita změn Victoria CochraneEzoterika 2024-03-13
6084 Zdravotní vězení Brian ShillhavyEzoterika 2024-03-13
6083 Velká Tartárie Peter B MeyerEzoterika 2024-03-13
6082 Pohybujte se, co hrdlo ráčí! Taťána RjazanovaEzoterika 2024-03-13
6081 Droga lidstva Igor GorEzoterika 2024-03-14
6080 Přenos světelných kódů Magda FuniaEzoterika 2024-03-13
6079 Nové technologie a schopnosti lidí Magda FuniaEzoterika 2024-03-12
6078 Účel Marilyn Monroe Cosmo HarmonyEzoterika 2024-03-11
6077 Aina: Semena duše na Zemi ArchitektEzoterika 2024-03-10
6076 Budoucnost na Zemi. Reálný scénář, fantastický a kouzelný Ilja BortnikovEzoterika 2024-03-09
6075 O možném užitku a zkušenostech z hříchů NotesEzoterika 2024-03-08
6074 🐤🐛🐣🐥
2024-03-17
6073 Space News: Pozitivní časová osa Cosmic agencyUFO 2024-03-06
6072 O mimozemšťanech a zubních kartáčcích Cosmic agencyUFO 2024-03-03
6071 Filmy a temné entity - Obsah, který sledujete, definuje váš svět Cosmic agencyUFO 2024-03-04
6070 Útěk z matrixu 2. Cosmic agencyUFO 2024-03-06
6069 Lemurská loď připlouvající na Zemi - Časová osa Cosmic agencyUFO 2021-01-08
6068 Ovládání mysli, výcvik a programování lidstva Cosmic agencyUFO 2023-08-31
6067 Sny a co jsou Cosmic agencyUFO 2023-10-27
6066 Časové osy Cosmic agencyUFO 2024-03-05
6065 Nelineární čas a jeho vnímání Cosmic agencyUFO 2023-10-25
6064 Duše a Země Gerrit GielenEzoterika 2024-03-04
6063 Hátor: Posvátný kalich tvého srdce Peggy BlackEzoterika 2024-03-04
6062 Univerzální příručka pro Vzestup James GillilandEzoterika 2024-03-05
6061 Jeshua: Věčná jednota s Bohem je jedinou skutečností John SmallmanEzoterika 2024-03-05
6060 Příprava na inkarnaci Judith KuselEzoterika 2024-03-05
6059 Archandělé: Radikální cesta lásky Jahn J Kassl Jahn J KasslEzoterika 2024-03-05
6058 Rada 9D Arkturiánů: Jak čelit temnotě na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2024-03-06
6057 Saint Germain: Kdy nebe promlouvá mocným slovem Jahn J KasslEzoterika 2024-03-06
6056 Vedlejší účinky meditace SwamiEzoterika 2024-03-06
6055 Galaktické bytosti: Pokrok lidstva z vyšší optiky Kate WoodleEzoterika 2024-03-06
6054 Ráj na zemi - mýtus, nebo realita? July JulaiEzoterika 2024-02-23
6053 "Mudrci" FeiroEzoterika 2024-02-25
6052 Proč mladí Američané umírají závratným tempem? Neenah PayneEzoterika 2024-03-07
6051 Muž a žena. Usilujeme o jednotu OjlitEzoterika 2024-02-25
6050 Zrcadlo duše SviridolaEzoterika 2024-02-26
6049 Tři Kristové Aleks61Ezoterika 2024-02-27
6048 Vliv zvuku a slova na člověka Taťána RjazanovaEzoterika 2024-02-27
6047 Proč plazi vládnou světu? Ilja BortnikovEzoterika 2024-02-27
6046 Diamanty SviridolaEzoterika 2024-02-27
6045 Poselství Sirianům na Nové Zemi. Jak Sirius zní? GarmonytEzoterika 2024-02-27
6044 Sebeponižování Magda FuniaEzoterika 2024-03-10
6043 Blázinec na Zemi?, nebo jde vše podle plánu? Ilja Bortnikov 29, 2

Ezoterika 2024-02-29
6042 Vztah mezi destruktivními 3D programy a stárnutí TianaEzoterika 2024-02-29
6041 Opět je to všechno o zrcadlech Taťána RjazanovaEzoterika 2024-02-29
6040 Epištola. Objevování svého pravého já Igor GorEzoterika 2024-03-02
6039 Hekaté. Kapitola 35. Emoce Lija LembergEzoterika 2024-02-29
6038 Stísněni ve svém fyzickém těle, aneb stlačování duše AnteaEzoterika 2024-03-03
6037 Karmická rada AlmateaEzoterika 2024-03-03
6036 Zem vám klouže pod nohama! Jevgenij SedojEzoterika 2024-03-04
6035 Je život šablona? FeiroEzoterika 2024-03-04
6034 Fáze lidské individualizace KarnauchovEzoterika 2024-03-04
6033 8 Jak hluboko se cítíte? FeiroEzoterika 2024-08-06
6032 Satja Sáí Bába - Léčení na Zemi AlmateaEzoterika 2024-03-06
6031 Průlom Peter B MeyerEzoterika 2024-03-07
6030 OWS a Shoshanna: Proste a dostanete James McConnellEzoterika 2024-03-07
6029 Vysoká rada: Jeden tým Nadine BounEzoterika 2024-03-07
6028 Změňte své vnímání Robyn G LockeEzoterika 2024-03-07
6027 🚤🌅⛴🚢
2024-03-10
6026 Space News 15, aktualizace federace Cosmic agencyUFO 2024-02-28
6025 Rozhovor s tygrem Urmah Cosmic agencyUFO 2024-02-23
6024 Rozhovor s tygrem Urmah 2. Cosmic agencyUFO 2024-02-23
6023 Fluorid: Žaloba na zastavení fluorizace vody na celostátní úrovni Ethan HuffEzoterika 2024-02-28
6022 Kolektivní nevědomí Cosmic agencyUFO 2023-10-21
6021 Mimozemská technologie ponoření Cosmic agencyUFO 2024-02-26
6020 Žádní muži v Taygetě? Cosmic agencyUFO 2023-10-21
6019 Světelné bytosti, démoni 4: Náboženství, majetek a hvězdná semínka Cosmic agencyUFO 2023-10-20
6018 Jak se duše stává silně připoutanou Cosmic agencyUFO 2023-12-19
6017 Duše neexistují Cosmic agencyUFO 2021-08-03
6016 Sananda: Pohyb vpřed do světla James McConnellEzoterika 2024-03-01
6015 OWS: Práce ve stavu spánku James McConnellEzoterika 2024-03-01
6014 Proč miliardáři prodávají akcie a budují masivní bunkry pro přežití? Michael SnyderEzoterika 2024-03-01
6013 Jazyk probuzeného vědomí Peter B MeyersEzoterika 2024-03-01
6012 Osvěta médií One of BillionsEzoterika 2024-03-04
6011 Životní gobelín: Nech to být, je konec Brenda HoffmanEzoterika 2024-02-28
6010 Velmi vysoké energie Shavi M AliEzoterika 2024-02-24
6009 Úžasné tajemství hmoty! Jevgenij SedojEzoterika 2024-02-23
6008 Tři vnitřní síly Magda FuniaEzoterika 2024-02-17
6007 Vytvořme království světla SteponeEzoterika 2024-02-16
6006 Naší silou je chodit se stvořitelem SteponeEzoterika 2024-02-14
6005 Léčení na makromolekulární úrovni. Obnova buněčných struktur. Ladění pro vysoké frekvence Ilja BortnikovEzoterika 2024-02-14
6004 Zpráva od Arkturiánské skupiny 🛸🛸 Marilyn Raffaele Ezoterika 2024-02-14
6003 Kdo ovládá tvou vůli? Má každý silnou vůli? Jsou bojová umění duchovní praxí? Ilja BortnikovEzoterika 2024-02-14
6002 Jake: Božské mužství a nedualita A.S.2402 2024-03-04
6001 Nová Země; Radost bude následovat One of BillionsEzoterika 2024-02-24
6000 Zkoumání intimity: Rozhovor o sexu Sofia FalconeEzoterika 2024-02-24
5999 Elfové: Spolu, jestli chcete Kerstin ErikssonEzoterika 2024-02-24
5998 Arkturiánský kolektiv: Ve Velkém posunu věků Marie MohlerEzoterika 2024-02-24
5997 Vlády musí odmítnout nové dodatky k mezinárodním zdravotnickým předpisům David ThunderEzoterika 2024-02-24
5996 Dokumenty od FDA, Pfizer ukazují, že šíření "vakcíny" COVID je skutečné Ethan HuffEzoterika 2024-02-24
5995 Je to doba obrovské expanze Judith KuselEzoterika 2024-02-26
5994 Hvězdná záře: Očistná fáze GalaxygirlEzoterika 2024-02-26
5993 Andromedská vysoká rada: Nová kritéria pro dobrý pocit Ailia MiraEzoterika 2024-02-25
5992 Kosmická konvergence: Rozplétání aktualizace planetárního vzestupu Natalia AlbaEzoterika 2024-02-25
5991 Poselství od andělů: Místo strachu z budoucnosti můžeme vytvořit lepší Ann AlbersEzoterika 2024-02-25
5990 Objevování za hranicemi map Jose StevensEzoterika 2024-02-25
5989 Otevření se seberealizaci Kenneth SchmittEzoterika 2024-02-25
5988 Vyšší já: Temnota selže Mike QuinseyEzoterika 2024-02-25
5987 Saint Germain: Jak vytvořit nová spojení Natalie GlassonEzoterika 2024-02-24
5986 Posílení naší světelné práce Patricia Cota RoblesEzoterika 2024-02-24
5985 Archandělé: Otevřete dar života Jahn J KasslEzoterika 2024-02-28
5984 Osvěta médií One of BillionsEzoterika 2024-02-28
5983 Arkturiáni: Plán transformace Amanda ShertzerEzoterika 2024-02-28
5982 To se ještě nikdy nestalo a všechno to změní David SorensenEzoterika 2024-02-28
5981 Záhada Pracovníka Světla Owen WatersEzoterika 2024-02-27
5980 Vyšší rada světla: Važte si sami sebe Nadine BounEzoterika 2024-02-27
5979 Munay-Ki: Síla lásky Alberto VilloldoEzoterika 2024-02-27
5978 Nejvyšší velmistr architekt: Odhalování tajemství stvoření Lisa ReneeEzoterika 2024-03-26
5977 🍏🍎🍐🍊🍋🍓
2024-03-03
5976 Čas - Mix témat Cosmic agencyUFO 2024-02-20
5975 Komentáře Cossmic agencyUFO 2023-10-17
5974 Proč neexistuje žádná skutečná historie Cosmic agencyUFO 2024-02-22
5973 Drony Cosmic agencyUFO 2024-02-21
5972 Prostor, hexadimenzionální čas Cosmic agencyUFO 2024-02-20
5971 CESTA NA PLANETU VENUŠE Cosmic agencyUFO 2021-07-31
5970 Výhoda tvůrce pravidel - Vyhrává vždy Cosmic agencyUFO 2023-08-18
5969 Umělé počasí (Re-loaded) Cosmic agencyUFO 2023-10-17
5968 Vyšší já: Začíná nový cyklus Mike QuinseyEzoterika 2024-02-17
5967 Sáí Bába: Kdy jsi dosáhl Boha? Jahn J KasslEzoterika 2024-02-21
5966 Rada 9D Arkturu: V čem je tento život jiný? Daniel ScrantonEzoterika 2024-02-21
5965 6 indikátorů, které ukazují naše celosvětové probuzení Paul A. PhilipsEzoterika 2024-02-21
5964 Saint Germain: Poslední generace Jahn J KasslEzoterika 2024-02-20
5963 Vyšší oktávy finanční tvorby Gillian MacBeth-LouthanEzoterika 2024-02-19
5962 Vnitřní změna klimatu Deann MinichEzoterika 2024-02-21
5961 Životní gobelín: Vstup do vaší nové komfortní zóny Brenda HoffmanEzoterika 2024-02-21
5960 Návrat k rovnováze Judith KuselEzoterika 2024-02-21
5959 Telosiané: Opravdoví přátelé Marie-Josée AndichouEzoterika 2024-02-21
5958 Covid a svoboda John W. WhiteheadEzoterika 2024-02-22
5957 Agenda 2030: Totalitní trojský kůň Daniel LacalleEzoterika 2024-02-22
5956 Serapis Bey: Cti svou cestu Carolyn C.Ezoterika 2024-02-22
5955 Reakce na mimořádné události, nebo plánované převzetí? Smlouva WHO o pandemii Caryn LipsonEzoterika 2024-02-19
5954 Tartaria: Skrytá říše David VanderperEzoterika 2024-02-19
5953 Sananda: Vzkaz pro tebe James McConnellEzoterika 2024-02-18
5952 Získejte přístup ke skrytému pokladu svých snů Jennifer HoffmanEzoterika 2024-02-18
5951 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Portoladoth James McConnellEzoterika 2024-02-18
5950 Otočka Gillian MacBeth-LouthanEzoterika 2024-02-18
5949 Skupina devíti: Volání lidských andělů Steve RotherEzoterika 2024-02-17
5948 Myšlení zaměřené na lásku: Cesta k transformaci Gerrit Gielen Ezoterika 2024-02-17
5947 Nijel: Všichni jsme vědomí Galaxygirl Ezoterika 2024-02-17
5946 😇 Monadický slučovací upgrade Diane CooperEzoterika 2024-02-17
5945 Tunia: Americká politická válka je genderová válka a božská ženskost A.S.Ezoterika 2024-02-17
5944 Tunia: Dvojí standardy nuancí A.S.Ezoterika 2024-02-25
5943 Jeshua: Nevědomý, nebo Buddha? Jahn J KasslEzoterika 2024-02-25
5942 Pegasus Collective: Naděje pro váš svět GalaxygirlEzoterika 2024-02-19
5941 Chraňte první dodatek: Odvolejte Joea Bidena! Ron PaulEzoterika 2024-02-20
5940 Odpor proti injekcím mRNA je nyní ve Francii považován za trestný čin Ethan HuffEzoterika 2024-02-20
5939 Chaos Michael SnyderEzoterika 2024-02-20
5938 Adama z Telosu: Láska v těchto dnech Jahn J KasslEzoterika 2024-02-20
5937 Laskavost cizích lidí Rev. Dr. John R. MabryEzoterika 2024-02-20
5936 Vojenští představitelé prolomili mlčení o tom, že UFO zasahuje do raket Peter HessEzoterika 2024-02-20
5935 Vědomí je energie - hmota: Aktivace naší kvantové síly Kavita ByrdEzoterika 2024-02-20
5934 🍁🌸🥀🍁🌸🥀
2024-02-24
5933 Neužívejte psychedelika Cosmic agencyUFO 2023-10-15
5932 Přestaňte pít alkohol Cosmic agencyUFO 2023-10-11
5931 Přechod do 4D? Krátký neformální rozhovor s Athenou Swaruu Cosmic agencyUFO 2023-12-23
5930 Aktualizace federace Cosmic agencyUFO 2024-02-16
5929 Lord Melchizedek: Skupina Gudies Sylvain DidelotEzoterika 2024-02-14
5928 Schwab rebranduje Velký reset - globalisté prop "humanokracii" místo "technokracie" Jamie WhiteEzoterika 2024-02-15
5927 Probuzení mimo lidstvo jako hříšníci Lisa ReneeEzoterika 2024-02-15
5926 Tvůrci 12D: Lidé na Zemi jsou v hledáčku všech Daniel ScrantonEzoterika 2024-02-15
5925 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Pandořina skříňka James McConnellEzoterika 2024-02-15
5924 Příznaky vzestupu a jak je zmírnit Jackie OsborneEzoterika 2024-02-15
5923 222 Infuze bohyně Meg BenedicteEzoterika 2024-02-15
5922 Aštar: Nezapomněli jsme na tebe James McConnellEzoterika 2024-02-15
5921 Dovolte si žít Nina SumireEzoterika 2024-02-08
5920 Úřad šerifa - Překonání iluze Lucifera Igor GorEzoterika 2024-02-08
5919 Co se děje na planetě? Pohled vidoucích. Studená sprcha CElenaEzoterika 2024-02-03
5918 Alchymie, meditace a jogíni ChrámEzoterika 2024-02-10
5917 Neuralink: Zde je to, co víme o tomto rozhraní mezi mozkem a počítačem Marie HawthornEzoterika 2024-02-13
5916 UAP a vědomí jsou propojeny; G-LOC přivádí lidskou duši do jiné dimenze Vicky VermaEzoterika 2024-02-13
5915 Egypťané se obrací ke stříbru, aby se zajistili proti inflaci Michael MaharreyEzoterika 2024-02-13
5914 Arkturiánská skupina: doba vytoužená po tisíce let Marilynn RaffaeleEzoterika 2024-02-13
5913 Emerelda: Neoznačujte strany jako správné nebo špatné, dokud obě nepochopíte A.S.Ezoterika 2024-02-13
5912 Probuzení k terapii chůzí a mluvením Leah WeinraubEzoterika 2024-02-13
5911 Luenlea: Držíme se za ruce a pohybujeme se vstříc nové realitě HastralEzoterika 2024-02-13
5910 Z 3D do 4D a 5D: Mezera 3 LevEzoterika 2024-02-14
5909 Gobelín života: Možná to není možné Brenda HoffmanEzoterika 2024-02-14
5908 Fáze kapitulace Julie BoerstEzoterika 2024-02-14
5907 Vyšší rada světla: Usnadněte si to Nadina BounEzoterika 2024-02-14
5906 Kristus: Rozpínání a smršťování duše ArchitektEzoterika 2024-02-12
5905 Potkali jste skutečné kouzelníky, jasnovidce, čaroděje a čarodějnice? Ilja BortnikovEzoterika 2024-02-12
5904 Integrace do systému 11: Obchodní manažer ve společnosti SavmeaEzoterika 2024-02-08
5903 Co si připomínají kameny Angkoru Valeria KolcovaEzoterika 2024-02-13
5902 Jeshua: Rozdej se Jahn J KasslEzoterika 2024-02-11
5901 Probuzení: Celoživotní proces Sofia FalconeEzoterika 2024-02-11
5900 Poselství z vyšších říší: Cykly života Wendy Ann ZelleaEzoterika 2024-02-11
5899 Saint Germain: Sebenaplňující se proroctví Victoria CochraneEzoterika 2024-02-11
5898 Christianizace genocidou Peter B MeyerEzoterika 2024-02-12
5897 Transhumanistické snahy Jeffreyho Epsteina žijí dál Maryam HeneinEzoterika 2024-02-12
5896 Od nevědomí k vědomí Peter B MeyerEzoterika 2024-02-12
5895 ˝Pokud chcete ovládat lidi, musíte kontrolovat CO2 Tyler DurdenEzoterika 2024-02-12
5894 Saul: Láskou jsi sjednocen s Matkou/Otcem/Bohem John SmallmanEzoterika 2024-02-12
5893 Emerelda: Posmrtný život a prodání vaší duše A.S.Ezoterika 2024-02-12
5892 Váš vnitřní kompas Owen WatersEzoterika 2024-02-12
5891 Poselství od andělů: Prosté radosti Ann AlbersEzoterika 2024-02-12
5890 Poslední krok Aluna Joy Ezoterika 2024-02-12
5889 ☘️🍀☘️🍀🍀
2024-02-18
5888 SKRYTÁ SYMBOLIKA V HRAČKÁCH Cosmic agencyUFO 2021-03-29
5887 Vyhýbat se budování karmy, nebo budovat víc Cosmic agencyUFO 2023-10-05
5886 Vaše vnitřní dítě - jak se léčit a spojit se s ním/ní Cosmic agencyUFO 2023-08-09
5885 Taygeta - Plejádské Mimozemské Odhalení - Kontakt - CESTA DÁL Cosmic agencyUFO 2024-02-01
5884 Strašlivý konec prvních osadníků na planetě Procyon Cosmic agencyUFO 2023-10-03
5883 Slunce, galaktické vlny - záleží na nich? Athéna a Yazhi Swaruu Cosmic agencyUFO 2024-02-09
5882 Znečišťující látky z výfukových plynů letadel Cosmic agencyUFO 2023-10-09
5881 Plejáďané: Vstoupili jste do vyšší roviny vědomí Christine DayEzoterika 2024-02-07
5880 Životní tapisérie: Noc a den Brenda HoffmanEzoterika 2024-02-07
5879 Změny DNA Judith KuselEzoterika 2024-02-07
5878 Archanděl Michael: Osvobození od iluze Asara AdamsEzoterika 2024-02-07
5877 Arkturiánská rada 9D: Návrat domů na Sirius, Plejády a Arkturus Daniel ScrantonEzoterika 2024-02-07
5876 Proč vlády nikdy nemohou být řízeny ˝jako firma˝ George Ford SmithEzoterika 2024-02-07
5875 Tváří v tvář skutečné izraelsko-sionistické realitě Mortal ManEzoterika 2024-02-07
5874 Zásadní význam vnitřního vyrovnání Owen WatersEzoterika 2024-02-06
5873 Luenlea: Skutečný důvod, proč k intervenci ještě nedošlo HastralEzoterika 2024-02-06
5872 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Pohyb vpřed James McConnellEzoterika 2024-02-06
5871 Obžalován ze zločinu z nenávisti za useknutí hlavy Satanské soše v Iowě Belle CarterEzoterika 2024-02-06
5870 Jeshua: Proces probuzení na Zemi Pamela KribbeEzoterika 2024-02-05
5869 Mistr Kuthumi: Zamilování a kódy úplňku LingenfelderEzoterika 2024-02-05
5868 Jak mít silnou auru? 15 bezkonkurenčních způsobů Surabhi KediaEzoterika 2024-02-05
5867 Hakann: Mnozí se snaží cítit bezpečněji tím, že požadují, aby s nimi ostatní souhlasili A.S.Ezoterika 2024-02-05
5866 Sanhia: Proč by mým cílem mělo být nestanovit si žádné cíle? Michael HerseyEzoterika 2024-02-05
5865 8 znaků, které ukazují, jak se naše společnost stává skutečně bizarní Michael SnyderEzoterika 2024-02-05
5864 UFO v Bibli Vicky VermaEzoterika 2024-02-05
5863 COVID injekce oslabují imunitu, způsobují mozkové poruchy a rakovinu Ethan HuffEzoterika 2024-02-05
5862 Chodící slunce KejrajEzoterika 2024-02-05
5861 CIA má tajnou kancelář, která provádí mise na záchranu UFO Josh BoswellEzoterika 2024-02-04
5860 Poslání Ježíše Krista Peter B MeyerEzoterika 2024-02-04
5859 Mira z Plejádské vysoké rady: Nepořádek jako starý kolaps Valerie DonnerEzoterika 2024-02-04
5858 Poselství od andělů: Vše, na čem záleží, je vibrace, kterou nyní používáme Ann AlbersEzoterika 2024-02-04
5857 Kolektiv: Vyčerpání Caroline Oceana RyanEzoterika 2024-02-04
5856 Slunce není tvůj nepřítel! Vitamin D je nezbytný pro optimální zdraví Paul FassaEzoterika 2024-02-04
5855 Naše pátrání po vlastní identitě Kenneth SchmittEzoterika 2024-02-04
5854 Od chaosu ke klidu: Porozumění duchovnímu zdraví v nejistých dobách Angela LevesqueEzoterika 2024-02-04
5853 5D bytost Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2024-02-10
5852 Mistři Kosmické rady: Jste unavený cestovatel? Victoria CochraneEzoterika 2024-02-10
5851 Zpráva od Asany Mahatari: Zrušení časul Jahn J KassEzoterika 2024-02-10
5850 Saint Germain: Prostě divný Jahn J KasslEzoterika 2024-02-08
5849 Velký kvantový přechod: potrat LevEzoterika 2024-02-08
5848 "Aljašský trojúhelník", kde od roku 1970 zmizelo 20 000 lidí Bethan SextonEzoterika 2024-02-08
5847 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2024-02-02
5846 👻

🎱
2024-02-11
5845 Aktualizace - vesmírné novinky Cosmic agencyUFO 2024-01-31
5844 Bytosti světla nutí lidi věřit, že jsou normální lidé Cosmic agencyUFO 2024-02-01
5843 Původ Lyrské rasy Cosmic agencyUFO 2024-01-31
5842 Elita plánuje opustit Zemi Cosmic agencyUFO 2023-09-29
5841 Taygeta, původ a historie 1 Cosmic agencyUFO 2023-09-27
5840 Společnost v Taygetě, struktura< Cosmic agencyUFO 2023-10-01
5839 Opusťte přežívání: uvolněte cestu svému vnitřnímu světlu Mieke VulinkEzoterika 2024-02-01
5838 OWS a Shoshanna: Plněné sny James McConnellEzoterika 2024-02-02
5837 Velký kvantový přechod: Zametání LevEzoterika 2024-02-03
5836 Vzývání duše KejrajEzoterika 2024-02-01
5835 Americká elita chce přidělovat potraviny, energii a plyn pro nás ostatní Daisy LutherEzoterika 2024-01-27
5834 Všechny války jsou řízeny satanskými židovskými bankéři Brian ShillhavyEzoterika 2024-01-27
5833 OWS a Shoshanna: Sny James McConnell Ezoterika 2024-01-27
5832 Kritická masa operací 3. LevEzoterika 2024-01-30
5831 Aštar: Revoluce srdce Arthura HectorEzoterika 2024-01-29
5830 Důkaz existence Stvořitele Owen WatersEzoterika 2024-01-29
5829 Co se stane, když přejdete? KejrajEzoterika 2024-01-29
5828 Archanděl Rafael: Semena léčení Lee DeganiEzoterika 2024-01-30
5827 Co je to Probuzení Matt KahnEzoterika 2024-01-30
5826 Arkturiánská skupina: Expoziční události Marilynn RaffaeleEzoterika 2024-01-30
5825 7 něžných praktik ke cti konce života Stephanie SarazinEzoterika 2024-02-04
5824 Jeshua: Mužská a ženská energie Pamela KribbeEzoterika 2024-01-30
5823 Posedlost WEF umělou inteligencí a čipováním mozků Peter KoenigEzoterika 2024-01-30
5822 Dimenzionální frekvence a vaše tělo Judith KuselEzoterika 2024-01-29
5821 Arkturiánská nejvyšší rada: Časová osa Nové Země Christina F.Ezoterika 2024-01-29
5820 Galaktická rada: Odpuštění Asara AdamsEzoterika 2024-01-29
5819 Křesťanské mýty: Bible neučí, že věřící v Ježíše musí Brian ShillhavyEzoterika 2024-01-29
5818 Anos: Jsme rozmanitější, než si uvědomujete A. S.Ezoterika 2024-01-27
5817 Sananda: Nový konec časů James McConnellEzoterika 2024-01-27
5816 Life Tapestry Creations: Všechno je na svém místě Brenda HoffmanEzoterika 2024-01-28
5815 Zpráva od pana Seana: Čekám na tebe GalaxygirlEzoterika 2024-01-28
5814 Zpráva od andělů: Vesmír nedrží skóre; Můžeme posunout cokoliv Ann AlberEzoterika 2024-01-28
5813 Jak bdělí musíme být, abychom mohli vystoupit do 5D Vidya FrazierEzoterika 2024-01-28
5812 Saul: Láska je jemná! Nekřičí ani nekřičí John SmallmanEzoterika 2024-01-29
5811 Dopis čtenářům 5. část Půjčky ze systému - platba za ně Venera NikEzoterika 2024-02-04
5810 Aktivace nových energií Země OlmatEzoterika 2024-02-03
5809 Vládci světa: Vyčíslení Boha CElenaEzoterika 2024-02-02
5808 Tajemství vzpomínek TianaEzoterika 2024-01-29
5807 🏠🏢🏰🏯
2024-02-04
5806 Aktualizace federace Cosmic agencyUFO 2024-01-25
5805 O hvězdných lodích, proč mnozí vypadají tak lidsky, a o izolované Zemi Cosmic agencyUFO 2024-01-23
5804 Útěk z Matrixu Cosmic agencyUFO 2024-01-24
5803 Světelný jazyk - Co si myslí Athéna Swaruu? Názor mimozemské osoby Cosmic agencyUFO 2024-01-21
5802 Peruánské mumie Cosmic agencyUFO 2023-09-25
5801 Proč je Galaktická federace tak shovívavá ke všemu, co způsobuje lidstvu problémy? Cosmic agencyUFO 2023-09-23
5800 Sananda: Pohled do budoucnosti James McConnellEzoterika 2024-01-25
5799 OWS a Shoshanna: Zvláštní čas pro vás James McConnellEzoterika 2024-01-25
5798 Velryby ze Síria B: Touha po radosti z míru GalaxygirlEzoterika 2024-01-25
5797 Ať WEF trpí lidovým odporem James BovardEzoterika 2024-01-25
5796 Proroctví a předpovědi James GillilandEzoterika 2024-01-25
5795 Krvavá lázeň pro mainstreamová média Michael SnyderEzoterika 2024-01-25
5794 Zastánci konspiračních teorií měli pravdu, pokud jde o klimatické výluky Bobbie Anne Flower CoxEzoterika 2024-01-25
5793 Arkturiánská rada 9. dimenze: Důvod, proč jste na Zemi, a deja vu Daniel ScrantonEzoterika 2024-01-22
5792 Zesílení KejrajEzoterika 2024-01-28
5791 Jak čas mění Owen WatersEzoterika 2024-01-22
5790 Sananda: Nový konec časů James McConnellEzoterika 2024-01-27
5789 Historický výzkum 4 Peter B MeyerEzoterika 2024-01-23
5788 Telosané: Vzrušující rok 2024 Marie-Josée AndichouEzoterika 2024-01-23
5787 Vše se vynořuje Judith KuselEzoterika 2024-01-23
5786 Odhalení duchovního výkonu Matt KhanEzoterika 2024-01-23
5785 Rada: Jak se naplníme láskou? Nadina BounEzoterika 2024-01-23
5784 Arkturiánská rada 9D: Ovlivňujete celý multivesmír Daniel ScrantonEzoterika 2024-01-23
5783 Nekonečná válka proti hotovosti Schiff GoldEzoterika 2024-01-23
5782 Kongres loni v létě pomohl vypracovat návrh zákona nazvaný ˝Disease X Act˝ Ethan HuffEzoterika 2024-01-23
5781 Archanděl Michael: Vstup do zlatého věku Asara AdamsEzoterika 2024-01-22
5780 Zásoby Brian ShillhavyEzoterika 2024-01-22
5779 Merlin: Cesta k sebeuvědomění GalaxygirlEzoterika 2024-01-21
5778 Vyšší aktivace duší Judith KuselEzoterika 2024-01-21
5777 Kolektiv: Není vše ztraceno Caroline Oceana RyanEzoterika 2024-01-21
5776 Vyšší Já: KřižovatkaMike Quinsey Mike QuinseyEzoterika 2024-01-21
5775 Plejádské vedení Akashy: Přijmout uzdravení ve Vyšší časové linii Jen FreerEzoterika 2024-01-20
5774 PŘÍLIV POKROČILÝCH DUŠÍ Najana BelosvetEzoterika 2024-01-28
5773 Měsíční přehled - únor 2024 AstroEzoterika 2024-01-28
5772 Horoskop na únor 2024 AstroEzoterika 2024-01-28
5771 Únor 2024 Horoskop AstroEzoterika 2024-01-28
5770 2024 - rok dřevěného Draka AstroEzoterika 2024-01-28
5769 🧿📊📈📉🗑
2024-01-28
5768 Aktualizace Galaktické federace Cosmic agencyUFO 2024-01-17
5767 Mocenská struktura na Zemi a restart společnosti 1. Cosmic agencyUFO 2024-01-15
5766 Je odstranění Kabaly vhodné? Holistická společnost 2. Cosmic agencyUFO 2023-09-21
5765 Měkký sociální reset a jak na to 2 Cosmic agencyUFO 2024-01-20
5764 Genderové role, padlí andělé a další Cosmic agencyUFO 2024-01-17
5763 Swaruu z Erry - Otevřený dopis Federaci a všem ostatním pozitivním a dobře smýšlejícím rasám Cosmic agencyUFO 2018-09-18
5762 Holistická společnost, nazývaná také Holografická společnost, a Královská rodina ve vesmíru Cosmic agencyUFO 2023-09-19
5761 Duchové, zjevení a strašidla 2. Cosmic agencyUFO 2023-09-17
5760 Galaktická federace a Saturn - Vůdci, které není možné najít Cosmic agencyUFO 2024-01-13
5759 OKULTNÍ SYMBOLIKA - TIAHUANACO - SUMER - EGYPT Cosmic agencyUFO 2021-09-19
5758 Intuice, logika a srdce - hledání ˝pravdy˝ Cosmic agencyUFO 2023-07-26
5757 Vytváření přítomnosti v říši lásky a radosti Kenneth SchmittEzoterika 2024-01-18
5756 12D Tvůrci: Vy & Nová Země Daniel ScrantonEzoterika 2024-01-18
5755 Dva republikánští kongresmani tvrdí, že UFO jsou andělé poslaní Bohem Matthew PhelanEzoterika 2024-01-18
5754 Ješua a Aštar: Holopaluba GalaxygirlEzoterika 2024-01-18
5753 Co dělat, když se cítíte sami a osamělí Dadab HagwanEzoterika 2024-01-18
5752 Adama: Rozvíjení osvícení AureliaEzoterika 2024-01-18
5751 Přicházíme nebo odcházíme, posouváme se nebo zůstáváme? Gillian MacBeth LouthanEzoterika 2024-01-16
5750 Adama z Telosu: Žij svůj dar Jahn J KasslEzoterika 2024-01-16
5749 Arkturiánská skupina: Božský plán se nadále odvíjí Marilynn RaffaeleEzoterika 2024-01-16
5748 WHO byla stvořena, aby ovládala a vládla globální populaci, varuje německý lékař Rhoda WilsonEzoterika 2024-01-16
5747 Jeshua - Ješua: Dědictví Atlantidy Pamela KribbeEzoterika 2024-01-17
5746 Vyvážení spirituality a shovívavosti Susanne KempkenEzoterika 2024-01-17
5745 Kolektiv nanebevzatých mistrů: Bytosti 5. dimenze, kterými se stáváte Daniel ScrantonEzoterika 2024-01-17
5744 Nebyl žádný velký třesk Owen WatersEzoterika 2024-01-15
5743 Lady Nada: Bojujete s pojmem Bůh? Jahn J Kassl Jahn J KasslEzoterika 2024-01-15
5742 Houba proti demenci a kognitivnímu poklesu Lance D JohnsonEzoterika 2024-01-15
5741 Historický výzkum 3. Peter B MeyerEzoterika 2024-01-15
5740 CDC zveřejní informace k vakcínám COVID-19 Zachary StieberEzoterika 2024-01-15
5739 Kritické množství 1. LevEzoterika 2024-01-14
5738 Kritické množství 2. LevEzoterika 2024-01-15
5737 Skupina: George a původní duchovní rodina světla Steve RotherEzoterika 2024-01-14
5736 Andělé: Nemůžete chtít ˝přespříliš˝ Ann AlbersEzoterika 2024-01-14
5735 Delphinia: Duch vody GalaxygirlEzoterika 2024-01-14
5734 Emerelda: Život může být těžký, buď k sobě laskavý A.S.Ezoterika 2024-01-14
5733 Emerelda: O ˝Nejsem dost dobrá˝ A.S.Ezoterika 2024-01-20
5732 Velký kvantový přechod: Brainstorming LevEzoterika 2024-01-20
5731 Vyšší já: Centrum změny Mike QuinseyEzoterika 2024-01-14
5730 Zpráva od Johanky z Arku: Konflikty Caroline Oceana RyanEzoterika 2024-01-13
5729 Bílý králík a psychedelický svět démonů Valerie KolcováEzoterika 2024-01-16
5728 🙈🙉🙊
2024-01-21
5727 Zpráva z Galaktické federace Cosmic agencyUFO 2024-01-10
5726 Dopis Galaktické federaci Cosmic agencyUFO 2024-01-08
5725 Vážný incident na palubě hvězdné lodi Toleka Cosmic agencyUFO 2024-01-10
5724 Probuzení a uvědomění, na jaké jste úrovni? Cosmic agencyUFO 2023-09-13
5723 Přízraky a zjevení 1: Nezbytné souvislosti Cosmic agencyUFO 2023-09-15
5722 Planetární přechod Největší událost všech dob Peter B MeyerEzoterika 2024-01-11
5721 Duše z vyšších dimenzí KejrajEzoterika 2024-01-11
5720 Mistr Kuthumi: Kumiumi: Tekutá láska LingenfelderEzoterika 2024-01-11
5719 Adama z Telosu: Jsme tady Dianne REzoterika 2024-01-10
5718 Proč můj život neprobíhá podle plánu a normálně? Shekina RoseEzoterika 2024-01-10
5717 Životní tapisérie: Domov Brenda HoffmanEzoterika 2024-01-10
5716 Šechina: Narodili jste se, kde jste se narodili. Zpomalení Lee DeganiEzoterika 2024-01-10
5715 Arkturiánská rada 9D: Války v roce 2024 a nadcházející měsíce Daniel ScrantonEzoterika 2024-01-10
5714 Historické vyšetřování 2 Peter B Meyer Ezoterika 2024-01-10
5713 Jídlo pro zdraví Schavi M Ali Ezoterika 2024-01-10
5712 Archanděl Michael: Růže a draci - Jízda na energetických spirálách v roce 2024 Celia FennEzoterika 2024-01-09
5711 Epsteinova síť obchodníků s dětmi na Ukrajině odhalena Brian ShillhavyEzoterika 2024-01-09
5710 Vyšší já: Osvobození od temných sil Mike QuinseyEzoterika 2024-01-08
5709 Arkturiánská rada 9D: To vám pomůže odemknout vaše duchovní dary a schopnosti Daniel ScrantonEzoterika 2024-01-11
5708 Vracíš se domů KejRajEzoterika 2024-01-08
5707 Slovo od channelera Hakannova nedávného poselství A.S.Ezoterika 2024-01-07
5706 Plejáďané: Plejáďané - prostory alternativní reality napříč planetou Christine DayEzoterika 2024-01-07
5705 Co je Vzestup, Probuzení a Osvícení? AngelaEzoterika 2024-01-07
5704 Stvořitel zdroje: Vzestup a vzkříšení, Prolomení energií vzestupu - Zdrojové světlo Victoria CochraneEzoterika 2024-01-14
5703 Starší hvězdy: Výměna našeho plánu reality - Světelní duchové Aluna JoyEzoterika 2024-01-07
5702 Před 2 000 lety KejrajEzoterika 2024-01-13
5701 Plejáďané: Diplomatická restrukturalizace Sophia LoveEzoterika 2024-01-13
5700 Aštar: Odpovědi na vaše otázky Era of lightEzoterika 2024-01-13
5699 Rozhovor se Strážcem prostoru Stvoření OjlitEzoterika 2024-01-13
5698 Koot Hoomi: Cesta světla. Cesta rovnováhy. Poutnická cesta ArchitektEzoterika 2024-01-08
5697 Proroctví o Přechodu, nebo základy teorie Vějíře pravděpodobností TianaEzoterika 2024-01-06
5696 Čas zjevení 7. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-12-07
5695 🌏❄️🪐🚥
2024-01-14
5694 Aktualizace Galaktické federace ‼️ Cosmic agencyUFO 2024-01-05
5693 Osvícení a Cyndriel Aldebaran, mystická planeta Cosmic agencyUFO 2023-09-09
5692 MIMOZEMŠŤANÉ SI NÁROKUJÍ ZEMI - Exopolitika Cosmic agencyUFO 2021-07-29
5691 Rozhovor s Urmah, Arishah-Tygr 2 Cosmic agencyUFO 2023-09-07
5690 Pozitivní agenda 2. Cosmic agencyUFO 2024-01-07
5689 Dramatické životní změny, které se týkají zrcadel a kvantových skoků Cosmic agencyUFO 2024-01-01
5688 INVAZE NA PLANETU VENUŠI - PŘÍSNĚ TAJNÉ Cosmic agencyUFO 2021-01-27
5687 Mohl by být vesmír hologram? Codigo OcultoEzoterika 2023-12-31
5686 Jižní polokoule Judith KuselEzoterika 2023-12-31
5685 UFO - Tucker Carlsson Vicky VermaEzoterika 2024-01-03
5684 Mistr Babaji: 2024 Jahn J KasslEzoterika 2024-01-03
5683 Obrovská hybnost posunu Judith KuselEzoterika 2024-01-03
5682 Povaha duše Owen WatersEzoterika 2024-01-03
5681 Rada 12 a 24: 2024 a dále Judith KuselEzoterika 2024-01-03
5680 Vůně ducha a zvláštní fluidum magie KarnauchovEzoterika 2024-01-02
5679 Proč neexistuje společná vize nadcházejících změn Elena LozinskaEzoterika 2023-12-29
5678 Melchisedek: Symptomy vzestupu Victoria CochraneEzoterika 2024-01-06
5677 Vzestup - důvod, proč jsi tady Sierra NZEzoterika 2023-12-31
5676 Historický průzkum 1 Peter B MeyerEzoterika 2023-12-31
5675 Planetární přechod z 3D do 5D Peter B MeyerEzoterika 2024-01-04
5674 Hakann: Šedé klobouky selhaly🖤🖤 A.S.Ezoterika 2024-01-06
5673 Tunia: Všechno nejlepší pro rok 2024 A.S.Ezoterika 2023-12-31
5672 Pohled z budoucnosti na to, co se nyní děje na Zemi - Signál ze Síria GarmonytEzoterika 2024-01-06
5671 Jaký je smysl života? Kam směřujeme? Kde jsme? UmaEzoterika 2024-01-04
5670 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2024-01-03
5669 Nejvyšší otec Erena Velazquez Ezoterika 2024-01-01
5668 Archanděl Michae Erena VelazquezEzoterika 2024-01-05
5667 Čas zjevení 6. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-12-07
5666 ❄️⛄️⛄️❄️
2024-01-07
5665 Vesmírné zprávy a důležité komentáře Cosmic agencyUFO 2023-12-20
5664 Rozhovor s Urmah, tygr Arishah 1 Cosmic agencyUFO 2023-09-05
5663 Alfa Centauri: Historické lži? Pohled Mari a Urmah Cosmic agencyUFO 2023-09-03
5662 Falešné dějiny, ve vesmíru i na Zemi, Tartárie, Kabala, Lži a Galaktická federace Cosmic agencyUFO 2023-09-01
5661 Pozitivní ˝Agenda˝ 1 Cosmic agencyUFO 2023-12-26
5660 RADA ANDROMEDY A FEDERACE SPOJENÝCH PLANET Cosmic agencyUFO 2021-07-22
5659 Přechod na 4D Cosmic agencyUFO 2023-12-25
5658 Deep galaktická federace - audit Cosmic agencyUFO 2023-08-20
5657 INVAZE NA PLANETY - ZEMĚ, MARS A VENUŠE Cosmic agencyUFO 2021-02-19
5656 Přitažlivost hlubokého vnitřního vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-12-26
5655 Saint Germain: Germain: Co se děje s lidmi? Jahn J KasslEzoterika 2023-12-26
5654 Co je to Ego? Robyn G LockeEzoterika 2023-12-26
5653 Archangel Michael: Dokonči, co jsi začal James McConnellEzoterika 2023-12-26
5652 Od 3D do 4D a 5D: Operace v Turecku 7 LevEzoterika 2023-12-26
5651 Big Pharma - 4 důkazy potvrzující masovou vraždu Paul A PhilipsEzoterika 2023-12-26
5650 Počátky tartarské říše Peter B MeyerEzoterika 2023-12-26
5649 Přemostění nebe: Aktuální informace o vzestupu Ailia MiraEzoterika 2023-12-27
5648 Univerzální posun Judith KuselEzoterika 2023-12-27
5647 Prolomte cyklus: V roce 2024 řekněte ne vládní krutosti, brutalitě a zneužívání John W. WhiteheadEzoterika 2023-12-27
5646 Složitost války Sierra NZEzoterika 2023-12-27
5645 Americká armáda má stroj, který dokáže levitovat Vicky VermaEzoterika 2023-12-27
5644 Sananda: Udržuj hlavu, zatímco jiní ztrácejí svou James McConnellEzoterika 2023-12-27
5643 Odznak cti James GillilandEzoterika 2023-12-28
5642 Naše realita je pastí vědomí Peter B. MeyerEzoterika 2023-12-28
5641 Arkturiánská rada 9D: Co ti, kteří se probudili, nevědí Daniel ScrantonEzoterika 2023-12-28
5640 Konce Začátky a loučení 2023 Jennifer HoffmanEzoterika 2023-12-28
5639 Saint Germain: Germain: Zaměřte se na nový začátek James McConnellEzoterika 2023-12-28
5638 Reportérka CBS varuje před ˝Událostí Černé labutě˝ Jamie WhiteEzoterika 2023-12-26
5637 Arkturiánská rada 9D: Všechno se může změnit v jediném okamžiku Daniel ScrantonEzoterika 2023-12-26
5636 Sananda: Jste ve Velkém probuzení James McConnellEzoterika 2023-12-30
5635 Prognozy na rok 2024 Inessa GuttermanEzoterika 2023-12-28
5634 Abolice - její lekce Jevgenij SedojEzoterika 2023-12-27
5633 TelepatieMagda Funia Magda FuniaEzoterika 2023-12-28
5632 OWS a Shoshanna: Sluneční erupce James McConnellEzoterika 2023-12-26
5631 OWS a Shoshanna: Moonfall James McConnellEzoterika 2023-12-28
5630 OWS a Shoshanna: Kongresová show James McConnellEzoterika 2023-12-31
5629 OWS a Shoshanna: Záblesky James McConnellEzoterika 2023-12-30
5628 Pro koho je svět hrou Valerie KolcováEzoterika 2023-12-19
5627 Čas zjevení 5. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-12-07
5626 🎄🌟✨💫🌸
2023-12-31
5625 První dávná bitva - Vzpoura v rajské zahradě Cosmic agencyUFO 2021-05-29
5624 MIMOZEMŠŤANCI A LIDÉ - FEDERACE SPOJENÝCH PLANET Cosmic agencyUFO 2021-07-19
5623 Démoni, zlé entity a nižší astrál 3. Cosmic agencyUFO 2023-08-26
5622 Démoni, zlé entity a astrál 2. Cosmic agencyUFO 2023-08-25
5621 Q & A s překvapením Cosmic agencyUFO 2023-12-16
5620 Je zkušenost na Zemi pozitivní? Cosmic agencyUFO 2023-07-16
5619 Objasnění ohledně Galaktické federace Cosmic agencyUFO 2023-12-21
5618 Plochá Země lEVEzoterika 2023-12-17
5617 Nebeské bílé bytosti: Léčení svobodou Natalie GlassonEzoterika 2023-12-16
5616 Rozpadající se systémy Judith KuselEzoterika 2023-12-16
5615 Posloucháš? Victoria CochraneEzoterika 2023-12-26
5614 Archanděl Michael: Cesta zasvěcení Ronna VezaneEzoterika 2023-12-16
5613 Slunce v galaktickém centru Dr. Schavi M AliEzoterika 2023-12-20
5612 Námořní válka v Rudém moři Brian ShillhavyEzoterika 2023-12-20
5611 Sananda: Zůstaňte lidmi Jahn J KasslEzoterika 2023-12-20
5610 Siriané ze Síria V.D ShadarEzoterika 2023-12-20
5609 Důležité přípravy na slunovrat Judith KuselEzoterika 2023-12-19
5608 Bytosti světla: Proč jsi teď tady Wendy Ann ZelleaEzoterika 2023-12-19
5607 ˝VE SVĚTĚ ZVÍŘAT˝ - kolektivní channeling Q&A TianaEzoterika 2023-12-23
5606 Otevírání portálů OjlitEzoterika 2023-12-23
5605 Hathor: Lidský duch Peggy BlackEzoterika 2023-12-24
5604 Expanze Judith KuselEzoterika 2023-12-24
5603 Uddijana - země dákinů Valerie KolcováEzoterika 2023-12-05
5602 🎄🎁✨🎅
2023-12-24
5601 Znovu aktivujte DNA - Jste hvězní Cosmic agencyUFO 2023-11-09
5600 Astrál 3:Důležitá rekapitulace základních pojmů, které vše popisují. Cosmic agencyUFO 2023-08-12
5599 Všem regresivním a negativním silám působícím na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-12-04
5598 Náboženství, jiný pohled, Falešná historie, Realita a Egregory Cosmic agencyUFO 2023-08-14
5597 Proč jsme vibračně shodní se zkorumpovanou Galaktickou federací Cosmic agencyUFO 2023-12-09
5596 Politika je řízena zpoza planety Galaktickou federací Cosmic agencyUFO 2023-08-16
5595 Démoni a zlé bytosti nižšího astrálu a světa živých 1. Cosmic agencyUFO 2023-08-18
5594 Požáry na ostrově Maui, kompletní zpráva Cosmic agencyUFO 2023-08-19
5593 Archanděl Michael: Válka a mír Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-12-10
5592 Přijímání přítomnosti Hope FitzgeraldováEzoterika 2023-12-10
5591 Okno do nového světa LibertyEzoterika 2023-12-10
5590 Zvládnutí neznámých v životě Kenneth SchmittEzoterika 2023-12-10
5589 Bohyně Pele: Pele: Měnící se krajiny GalaxygirlEzoterika 2023-12-10
5588 Vyšší já: Temní budou přemoženi Mike QuinseyEzoterika 2023-12-10
5587 Adama: Stvořitelův slib AureliaEzoterika 2023-12-14
5586 Buďte svou vlastní autoritou Owen WatersEzoterika 2023-12-16
5585 Archanděl Michael: Cesta iniciace Ronna VezaneEzoterika 2023-12-16
5584 R´Kok: Buďte si vědomi svého stínu A.S.Ezoterika 2023-12-16
5583 FDA a vakcíny Ezoterika 2023-12-17
5582 Temný archanděl Samail: Nedokonalost zla ArchitektEzoterika 2023-12-12
5581 Materializace ducha Juli JulayEzoterika 2023-12-12
5580 Portál 12:12 Inna FlowEzoterika 2023-12-12
5579 Budha: Kolísání Boha CelenaEzoterika 2023-12-14
5578 Jak nás historici klamou Peter B MeyerEzoterika 2023-12-17
5577 Zrychlení posunu v roce 2024 💥💥💥💥 KejRajEzoterika 2023-12-11
5576 Umělá inteligence a zákon: Kde je hranice? Derrick BrozeEzoterika 2023-12-10
5575 Vakcíny Ethan HuffEzoterika 2023-12-10
5574 Čas zjevení 4. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-12-07
5573 Čas zjevení 3. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-12-07
5572 ODDĚLENÍ Sierra NZEzoterika 2023-12-16
5571 ❄️


2023-12-15
5570 Q & A Anééka Cosmic agencyUFO 2023-12-02
5569 Aktualizace myšlenek o vzestupu Sierra NZEzoterika 2023-12-06
5568 Cesta k národním digitálním průkazům totožnosti a CBDC do roku 2030 Dr. Mathew MaavakEzoterika 2023-12-09
5567 Jeden: Víš, co přijde Sophia LoveEzoterika 2023-12-09
5566 Vyšší rada světla: Co potřebujete vědět, abyste se posunuli vpřed v radosti? Nadina BounEzoterika 2023-12-09
5565 Únava ze vzestoupení Vidya FrazierEzoterika 2023-12-09
5564 Federace světla: odkud pochází plán? Blossom GoodchildEzoterika 2023-12-05
5563 Arkturiánská skupina: Kristovo vědomí Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-12-05
5562 Plejáďané: Nechat jít Christine DayEzoterika 2023-12-05
5561 Život za hranicemi našich přijatých hranic Kennet SchmittEzoterika 2023-12-10
5560 Zásadní okamžik, co si vybrat? Judith KuselEzoterika 2023-12-05
5559 Manipulované vnímání Peter B MeyerEzoterika 2023-12-06
5558 Otrok nebo mistr technologie: volba je na nás Bert OlivierEzoterika 2023-12-06
5557 Matka Země, Zdroj, Matka Marie, El Morya, Arkturiánská vysoká rada: Pravda a světlo Marie MohlerEzoterika 2023-12-06
5556 Anděl: J. Kassl: Projekt Andělé a lidé Jahn J KasslEzoterika 2023-12-06
5555 Trojice ducha LibertyEzoterika 2023-12-06
5554 12:12 Kosmické aktivace Meg BenedicteEzoterika 2023-12-06
5553 Přijmout svobodu létat Brenda HoffmanEzoterika 2023-12-06
5552 Archanděl Rafael: Neomezená bytost Ailia MiraEzoterika 2023-12-06
5551 Tohle není jen sen KejRajEzoterika 2023-12-07
5550 Bomby pravdy prší Sierra NZEzoterika 2023-12-04
5549 Operace v Turecku 2 LevEzoterika 2023-12-04
5548 Operace v Turecku 3 LevEzoterika 2023-12-06
5547 Operace v Turecku 4. LevEzoterika 2023-12-09
5546 Energetická zpráva z prosince 2023; Plný energie Jennifer HoffmanEzoterika 2023-12-07
5545 Vesmírné a pozemské lidské energie StepOneEzoterika 2023-12-06
5544 KiOn Dr.V.Ezoterika 2023-12-04
5543 Rozvoj skrze život Roman JakovlevEzoterika 2023-12-04
5542 Čas zjevení 2 Oleg ZemljaninEzoterika 2023-12-07
5541 Čas zjevení 1 Oleg ZemljaninEzoterika 2023-12-07
5540 Pád Atlantidy 6 Peter B MeyerEzoterika 2023-12-09
5539 Pád Atlantidy 5 Peter B Meyer Ezoterika 2023-12-04
5538 Moudrost Rady: Jste stvořeni k tomu, abyste prospívali Sarah LandonEzoterika 2023-12-04
5537 Sanat Kumara: Zvláštní úkol Jenny SchiltzEzoterika 2023-12-04
5536 Zaměřte pozornost Patricia Cota-RoblesEzoterika 2023-12-04
5535 Plejáďané: Energetické roviny na Zemi se znovu obnovují Alice SpringsEzoterika 2023-12-04
5534 ⭐️🌟✨💥
2023-12-10
5533 Hvězdná semínka a jejich problémy 6. - Metafyzické a astrální útoky Cosmic agencyUFO 2023-08-02
5532 Moje Vyšší Já - vede mě pouze podle svých zájmů? Cosmic agencyUFO 2023-11-23
5531 Hvězdná semínka 7, Astrální projekce, Astrální únosy, Noční mise duší 1. Cosmic agencyUFO 2023-08-04
5530 PERIODICKÁ TABULKA - prvky Cosmic agencyUFO 2021-03-31
5529 Tisíce významů - Má všechno svůj důvod? Cosmic agencyUFO 2023-07-02
5528 Titanic - Jak se potopil Cosmic agencyUFO 2023-11-28
5527 Hvězdná semínka 8. Astrální projekce, astrální únosy a noční mise duší 2 Cosmic agencyUFO 2023-08-06
5526 První starověká bitva - Vzpoura v Rajské zahradě - Orionské války 5. Cosmic agencyUFO 2021-05-29
5525 Astrál Cosmic agencyUFO 2023-08-08
5524 Astrál 2. Cosmic agencyUFO 2023-08-10
5523 Slunce: Blokují mě Krista EnergeticleighEzoterika 2023-12-02
5522 Nebe nebo peklo. Soudná hodina Venera NikEzoterika 2023-11-29
5521 Archanděl Gabriel: Strategie sebevyjádření v duchovní oblasti ArchitektEzoterika 2023-11-29
5520 Co je psáno v Rodu Nina SumireEzoterika 2023-11-28
5519 Kvantová realita. Závěrečná kontrola AlikinaEzoterika 2023-11-27
5518 Cestování časem Physics-Astronomy BlogEzoterika 2022-09-20
5517 Strojové vědomí - metaprogramování lidského biopočítače Kingsley L.Dennis Ezoterika 2023-11-21
5516 Chemtrails obsahují mykobakterie, viry, bakterie Pseudomonas a lidskou plazmu Rhoda Wilson Ezoterika 2023-11-21
5515 Vědomí a jednota Peter B. MeyerEzoterika 2023-11-30
5514 Došlo k obrovskému univerzálnímu posunu Judith KuselEzoterika 2023-11-30
5513 Telosané: Radost srdce Marie-Josée AndichouEzoterika 2023-11-30
5512 Vyšší já: Čas jde dá Mike QuinseyEzoterika 2023-11-26
5511 Saint Germain: Osvítíte koho? Jahn J KasslEzoterika 2023-11-26
5510 Sakrální čakra a pátá dimenze Judith KuselEzoterika 2023-11-26
5509 Archanděl Michael: Časové linie se rozcházejí James McConnellEzoterika 2023-11-26
5508 Výživa v období proměn vědomí 1. LibertyEzoterika 2023-11-27
5507 Výživa v období proměn vědomí 2-3. LibertyEzoterika 2023-11-27
5506 Pád Atlantidy 4. Peter B MeyerEzoterika 2023-11-27
5505 Tvůrci 12D: Je fyzická realita skutečně skutečná? Daniel ScrantonEzoterika 2023-11-27
5504 Cesta vnitřní realizace Kenneth SchmittEzoterika 2023-11-27
5503 Řízený chaos LibertyEzoterika 2023-11-27
5502 Nejvyšší rada: Vaše 3D boje Nadina BounEzoterika 2023-11-27
5501 Posun pokračuje KejRajEzoterika 2023-11-28
5500 Pod koly samsáry Valerie KolcováEzoterika 2023-11-21
5499 ⛄️❄️☃️❄️
2023-12-03
5498 Šedí mimozemšťané 1., Malí zahradníci a mistr Cosmic agencyUFO 2023-07-27
5497 Šedí mimozemšťané 2 - Orionci a Etorthané Cosmic agencyUFO 2023-07-31
5496 Ovlivňují nás jiné hustoty? Elementálové a éterické bytosti Cosmic agencyUFO 2023-11-18
5495 Hvězdná semínka a jejich problémy. Část 5. Vzpomínky na život ve vyšších sférách Cosmic agencyUFO 2023-07-29
5494 Sklizeň duší Owen WatersEzoterika 2023-11-20
5493 Archandělé: Co je třeba zvládnout... Jahn J KasslEzoterika 2023-11-20
5492 Pátá dimenze, kam mám jít? LibertaEzoterika 2023-11-21
5491 Hekaté. Kapitola 34. Éterické nemoci a mistři rovnováhy Lija LembergEzoterika 2023-11-15
5490 Temný archanděl Samail ArchitektEzoterika 2023-11-19
5489 IVF OjlitEzoterika 2023-11-25
5488 Záhada Chrámové hory Valerie KolcováEzoterika 2023-10-24
5487 Realita skrytá před zraky Valerie KolcováEzoterika 2023-10-10
5486 Arkturiáni: Jak se zaměříte, tak se stanete Natalie GlassonEzoterika 2023-11-18
5485 Jeshua: Láska je zcela přijímá a zcela bez posuzování John SmallmanEzoterika 2023-11-18
5484 Získání realizace našich schopností Kenneth SchmittEzoterika 2023-11-18
5483 Yahyel: Důvěřujte především sobě Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-11-18
5482 Zákon přitažlivosti Robyn LockeEzoterika 2023-11-18
5481 Pro děti Sierra NZEzoterika 2023-11-19
5480 Od 3D do 4D a 5D: Ber, nebo zemři LevEzoterika 2023-11-19
5479 Výzvy ˝Zastavte vakcíny˝ sílí Michael NevradakisEzoterika 2023-11-19
5478 Pád Atlantidy 3. Peter B MeyerEzoterika 2023-11-19
5477 Nanebevzatí mistři: Zatím držte krok Jahn J KasslEzoterika 2023-11-19
5476 Proč se dobrým lidem dějí špatné věci? Ann AlbersEzoterika 2023-11-19
5475 Srdce ví, co si mysl nedokáže představit Judith KuselEzoterika 2023-11-19
5474 Adama z Telosu: Jsme s vámi Asara AdamsEzoterika 2023-11-19
5473 👞👟🥾🥿👠
2023-11-26
5472 Mezihvězdný život 4 - Mimozemská technika - reaktory/plazmové motory Cosmic agencyUFO 2023-11-07
5471 4 noví lidé v posádce Cosmic agencyUFO 2023-11-06
5470 4 noví členové posádky na palubě 2, těžký kulturní šok Cosmic agencyUFO 2023-11-12
5469 Náboženství. Nižší astrální entity,. Proč. Působí proti některým z nich Cosmic agencyUFO 2023-10-31
5468 Sny: Noční návštěvy temných nižších astrálních entit Cosmic agencyUFO 2023-10-29
5467 Sny,. Co jsou zač Cosmic agencyUFO 2023-10-27
5466 Zvuk: Hudební spiknutí Cosmic agencyUFO 2023-07-23
5465 Extrakce a jejich problémy 3 Cosmic agencyUFO 2023-07-22
5464 Duše - vědomí - mysl Cosmic agencyUFO 2021-06-25
5463 MENSTRUACE A TĚHOTENSTVÍ Cosmic agencyUFO 2021-03-18
5462 Extrakce a jejich problémy 4 - Kassia Cosmic agencyUFO 2023-07-26
5461 3D mentalita a tendence myslet v malém Cosmic agencyUFO 2023-06-17
5460 Vytažení a jejich problémy 2 Cosmic agencyUFO 2023-11-19
5459 Antigravitace, obohacená rtuť a další - Mimozemská technika Cosmic agencyUFO 2023-11-11
5458 Strachy, touhy, myšlenky a manifestace Cosmic agencyUFO 2023-07-23
5457 Dostat se do své vlastní síly Pamela KribbeEzoterika 2023-11-16
5456 Kdo jsou nejlepší partneři pro empaty? Pamela KribbeEzoterika 2023-11-16
5455 Pavel Benátčan: Znovuzískání nesmrtelnosti AureliaEzoterika 2023-11-16
5454 Pomozte si přejít do 5. dimenze LibertyEzoterika 2023-11-16
5453 Klonování s pokračujícím podvodem JudithmEzoterika 2023-11-16
5452 Archanděl Michael: Andělé mezi vámi Kerstin ErikssonEzoterika 2023-11-15
5451 Od 3D do 4D a 5D: Černá pyramida LevEzoterika 2023-11-15
5450 Šišinka mozková je portálem božského vědomí LibertyEzoterika 2023-11-14
5449 Vznikající nové osvícení Owen WatersEzoterika 2023-11-14
5448 Vězeňská planeta už ne Charlotte ColtmanEzoterika 2023-11-14
5447 Dekonstrukce tvrzení o přemnožení lidí Paul A. PhilipsEzoterika 2023-11-14
5446 Jeden: Nová frekvence Sophia LoveEzoterika 2023-11-12
5445 Tourmalayne: Mým milým starým přátelům A.S.Ezoterika 2023-11-12
5444 Vyšší já: Jak dosáhnete svého cíle Mike QuinseyEzoterika 2023-11-12
5443 Poselství Lidé Země James GillilandEzoterika 2023-11-11
5442 Ashtar: Stíny odhalené světlem James McConnellEzoterika 2023-11-11
5441 OWS: Živé sny James McConnellEzoterika 2023-11-11
5440 Kolektiv: Spojení bodů Steve RotherEzoterika 2023-11-18
5439 R´Kok: Spiritualita byla chyba A.S.Ezoterika 2023-11-18
5438 Planetární změna Peter B MeyerEzoterika 2023-11-18
5437 Myšlenky vzestupu Sierra NZEzoterika 2023-11-18
5436 🦺👔👕👖🧣
2023-11-19
5435 Neužívejte psychedelika Cosmic agencyUFO 2023-10-15
5434 Jak ovládnout společnost na Zemi,. Více o holistické společnosti Cosmic agencyUFO 2023-11-04
5433 Vstoupení 2 Cosmic agencyUFO 2023-11-10
5432 Vstoupení, Výměna duší, Odcizení těla, Ponořovací moduly Cosmic agencyUFO 2023-11-08
5431 Spojit se s celým vesmírem Susan LaheyEzoterika 2023-10-18
5430 Temný archanděl Evael: Zkreslení temnoty CElenaEzoterika 2023-11-07
5429 Architekti vesmíru o proměně Země a člověka TianaEzoterika 2023-11-10
5428 Samail CElenaEzoterika 2023-11-08
5427 Utajování míru na Zemi Jevgenij SedojEzoterika 2023-11-08
5426 Osobní síla - jak ji posílit GarmonytEzoterika 2023-11-10
5425 Od 3D do 4D a 5D: Světelné skvrny LevEzoterika 2023-11-09
5424 Upgrade těl JudithEzoterika 2023-11-09
5423 OWS: Tréningový program James McConnellEzoterika 2023-11-09
5422 Aštar: Odložte přílohy James McConnell Ezoterika 2023-11-09
5421 Bojovníci Světla: Summit je na dohled Sierra NZEzoterika 2023-11-04
5420 Stínové armády vedou proti nám všem neviditelnou válku Josh WalkosEzoterika 2023-11-04
5419 Tahinio z Yahyel: Interdimenzionální kontakt Trinity MartinEzoterika 2023-11-04
5418 Čištění šňůr; listopad 2023 Emmanuel DagherEzoterika 2023-11-04
5417 Znepokojující kontaminace vakcínou - plandemie Joseph Mercola Ezoterika 2023-11-08
5416 Telosiané: Vznikající duchovní předěl Marie Josée AndichouEzoterika 2023-11-05
5415 Jeshua: Příbuzenství je přirozený stav lidstva John SmallmanEzoterika 2023-11-06
5414 Volání Judith KuselEzoterika 2023-11-06
5413 Volba je na tobě KejrajEzoterika 2023-11-07
5412 Od 3D do 4D a 5D: Kontrolní seznam LevEzoterika 2023-11-07
5411 Vylepšení lidé KabamurEzoterika 2023-11-07
5410 Kolektiv nanebevzatých mistrů: 3 otázky, kterými začínáte den Daniel ScrantonEzoterika 2023-11-07
5409 Rada: Jedno semeno Nadina BounEzoterika 2023-11-07
5408 Přechod od ega k rozšířenému vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-11-07
5407 Zdá se, že máme velký problém s bankami Michael SnyderEzoterika 2023-11-08
5406 Přechod z 3D do 5D Peter B MeyerEzoterika 2023-11-08
5405 Spojení Rothschildova bankovního impéria a pedofilní sítě s Izraelem Brian ShillhavyEzoterika 2023-11-08
5404 Životní gobelín: Emocionální léčení, kontrola Brenda HoffmanEzoterika 2023-11-08
5403 Sanhia: na čem záleží Michael HerseyEzoterika 2023-11-08
5402 Da Pah Ekara San: Lidstvo je probuzeno Da Pah Kwan Yin SanEzoterika 2023-11-13
5401 Da Pah Ekara San: Zlomené kouzlo nad lidmi Da Pah Kwan Yin SanEzoterika 2023-11-07
5400 144 000 aktivací KejRajEzoterika 2023-11-09
5399 🧺🧻🚽💰
2023-11-12
5398 Pozor na replikované potraviny Cosmic agencyUFO 2023-07-18
5397 Měsíc, část 4, jak ovlivňuje Matrix Země, stinné věci a závěry Cosmic agencyUFO 2023-07-13
5396 KVANTOVÁ MECHANIKA - EINSTEINOVA TEORIE RELATIVITY Cosmic agencyUFO 2021-04-08
5395 BigFoot/Sasquatch - setkání Daniela Jamese - Ďatlovova expedice Cosmic agencyUFO 2023-12-31
5394 ČASOPROSTOROVÉ PORTÁLY Q & A Cosmic agencyUFO 2020-11-20
5393 Extrakce a jejich problémy 1. Cosmic agencyUFO 2023-07-16
5392 MÉDIA V TAJGETĚ Cosmic agencyUFO 2021-04-19
5391 Upíři / zombie - jsou skuteční? Cosmic agencyUFO 2023-11-02
5390 Saint Germain: Nebojujte se změnami, přizpůsobte se jim James McConnellEzoterika 2023-11-02
5389 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-11-01
5388 Co je peklo v kontextu struktury vesmíru 2 TianaEzoterika 2023-11-01
5387 Temný archanděl Evail: Moment pravdy ArchitektEzoterika 2023-10-31
5386 Projev vědomí StepOne Ezoterika 2023-10-31
5385 ˝Masový autismus˝ Proč to Země potřebuje? TIANA Ezoterika 2023-11-02
5384 Jak funguje atom 2 CElenaEzoterika 2023-11-01
5383 Význam snů pro rozvíjejícího se člověka StepOne Ezoterika 2023-11-02
5382 USA nejsou Japonsko - je to Argentina! Peter SchiffEzoterika 2023-11-01
5381 Záhada skřítků a elfů JudithEzoterika 2023-11-01
5380 Elon Musk:˝Došlo k velkému probuzení z probuzení˝ Tyler Durden Ezoterika 2023-11-01
5379 Archanděl Zadkiel: Váš božský původ Linda Robinson Ezoterika 2023-11-01
5378 Archanděl Michael: Bojovníci míru Lee Degani Ezoterika 2023-11-01
5377 Lord Melchizedek: Kolaps a znovuzrození Victoria CochraneEzoterika 2023-11-01
5376 Cesta do 5D světa Peter B Meyer Ezoterika 2023-11-02
5375 Iluze odloučení KejrajEzoterika 2023-11-04
5374 Rozdělení příchozí hlavní časové osy Owen WatersEzoterika 2023-11-01
5373 Aktualizace myšlenek vzestupu Sierra NZEzoterika 2023-10-30
5372 Arkturiánská rada 9D: Interpretace znamení od vašich průvodců Daniel ScrantonEzoterika 2023-11-06
5371 OWS: Vyšší Já James McConnellEzoterika 2023-10-31
5370 Thor: Vaše vlastní slunce GalaxygirlEzoterika 2023-10-31
5369 Sananda: Duch uvnitř se potřebuje osvobodit James McConnell Ezoterika 2023-10-31
5368 Úplné odhalení by urychlilo proces probuzení Kejraj Ezoterika 2023-11-01
5367 Zlepšení našeho chápání reality Kenneth SchmittEzoterika 2023-10-25
5366 Životní gobelín: Bohatá sebeodměna Brenda HoffmanEzoterika 2023-10-25
5365 Zde je šest nedávných vítězství pro lidi, kteří milují svobodu Maria HawthorneEzoterika 2023-10-26
5364 Obnova Matky Země Peter B MeyerEzoterika 2023-10-26
5363 Michael Jackson: Přestaňte platit za válku Krista EnergeticleighEzoterika 2023-10-26
5362 Prominentní švýcarský bankéř žádá ˝zatčení˝ celého Světového ekonomického fóra Ethan Huff Ezoterika 2023-10-28
5361 Tvůrci 12D: Nefyzické kolektivní vědomí: Vyhněte se duchovnímu egu Daniel ScrantonEzoterika 2023-10-28
5360 R´Kok: Otevřený dopis temným vládcům A.S.Ezoterika 2023-10-28
5359 Širší válka přinese v Americe nevyhnutelné pokusy o stanné právo Brandon SmithEzoterika 2023-10-29
5358 Civilizace Atlantidy Peter B MeyerEzoterika 2023-10-29
5357 Nebeské bílé bytosti: Vaše odpovědnost za mír Natalie GlassonEzoterika 2023-10-29
5356 Hloubkové čištění Judith KuselEzoterika 2023-10-29
5355 Rada: Láska a důvěra Nadina BounEzoterika 2023-10-29
5354 🏊‍♂️🤽‍♀️
2023-11-05
5353 Metafyzický rozhovor s Yazhi Swaruu o ovlivňování časových linií Cosmic agencyUFO 2023-10-25
5352 Mari Swaruu Q & A Cosmic agencyUFO 2023-10-22
5351 Falešná mimozemská invaze, další varování, hlavně pro hvězdná semínka Cosmic agencyUFO 2023-07-09
5350 Měsíc 3. Jak ovlivňuje Zemi a její 3D Matrix Cosmic agencyUFO 2023-07-11
5349 Měsíc 2. Vnitřní struktura Cosmic agencyUFO 2023-07-07
5348 Odhalení mimozemšťanů, varování Cosmic agencyUFO 2023-07-05
5347 Kixie z Kix JudithEzoterika 2023-10-24
5346 Zlo chodí mezi námi: John & Nisha Whiteheadovi John & Nisha WhiteheadEzoterika 2023-10-25
5345 Telosiané: Éra zjevení Marie Josée AndichouEzoterika 2023-10-24
5344 Enki DNA překryvy Lisa ReneeEzoterika 2023-10-23
5343 Planetární transformace Peter B MeyerEzoterika 2023-10-23
5342 Sananda: Dualita a hologram Země Jenny SchiltzEzoterika 2023-10-23
5341 Jaká je vaše vnitřní bytost: Kompletní obrázek Sam BoomerEzoterika 2023-10-24
5340 You Are In Control Vital FrosiEzoterika 2023-10-24
5339 Z 3D na 4D a 5D: Zrychlete 2. LevEzoterika 2023-10-25
5338 HPV vakcíny jsou nabité toxickými složkami, včetně ˝vylepšené˝ verze hliníku Ethan HuffEzoterika 2023-10-25
5337 Solární bytost: Světlo působí na každého unikátně Vania RodriguezEzoterika 2023-10-25
5336 Červí díra z pohádky ˝Alenka v říši divů˝ Natalie BessonováEzoterika 2023-10-24
5335 Kvantová realita. Kosmická mysl AlikinaEzoterika 2023-10-28
5334 O čem je kniha Jiang (Ťiang) Valerie KolcováEzoterika 2020-12-04
5333 Máří Magdalena. Muž a žena Anna ChenEzoterika 2023-10-19
5332 Dělám to rád Nina SumireEzoterika 2023-10-27
5331 Naše prohlášení a pokyny StepOneEzoterika 2023-10-27
5330 Co je peklo v kontextu struktury vesmíru 1 TianaEzoterika 2023-10-28
5329 Uvíznutí v rovinách - Odchod duchů Najana BelosvetEzoterika 2023-10-29
5328 Energetická stránka programů Peníze SavmejaEzoterika 2023-10-22
5327 BEZČAKROVÉ SMLUVNÍ ENTITY Najana BelosvetEzoterika 2023-10-20
5326 Ježíš uzdraví váš zrak! Michael.OEzoterika 2023-10-16
5325 Realizace nemainstreamových úrovní Najana Belosvet Ezoterika 2023-10-16
5324 ČASOVÁ NEROVNOVÁHA Najana BelosvetEzoterika 2023-10-16
5323 Kvantová realita. Jak můžeme omládnout v nových energiích? AlikinaEzoterika 2023-10-16
5322 Jak nás vyšší síly fyzicky chrání? AnteaEzoterika 2023-10-16
5321 Plejádská vysoká rada 7: Orionské války & pozemské války Daniel ScrantonEzoterika 2023-10-21
5320 Přizpůsobení se transformujícímu se světu Kenneth SchmittEzoterika 2023-10-21
5319 16 známek, že jste vytvořili autentické spojení spřízněné duše Sam BoomerEzoterika 2023-10-21
5318 Zpráva od Babaji: Konec hry je v nedohlednu Jahn J KasslEzoterika 2023-10-21
5317 Vyšší já Mikea Quinseyho: Přinášíme rozumné řešení Mike QuinseyEzoterika 2023-10-22
5316 🎺 🪗 🎸🪕🎻
2023-10-29
5315 Měsíc 1. Cosmic agencyUFO 2023-07-03
5314 Swaruu of Erra a Yazhi Swaruu - Metafyzické rozhovory Cosmic agencyUFO 2023-03-11
5313 Přílohy a napadení 4: Dolní astrál, Nápady a programování Cosmic agencyUFO 2023-07-01
5312 Přílohy a napadení 3: Démoni a Archoni Cosmic agencyUFO 2023-06-30
5311 Kdo je Za´el? - Něco víc o mně Cosmic agencyUFO 2023-06-10
5310 Země je z mého okna KULATÁ!˝ - Teorie ploché Země Psyop Cosmic agencyUFO 2023-10-08
5309 Thymus:Lidstvo v čase války Daniel ScrantonEzoterika 2023-10-19
5308 Cestování časem: Operace Aliance Sierra NZEzoterika 2023-10-19
5307 Archon fašistický nový světový řád Peter B MeyerEzoterika 2023-10-18
5306 Odhalení Greys za 12-18 měsíců Vicky VermaEzoterika 2023-10-18
5305 Správné časové razítko: ˝Prezident Trump ˝VELKÉ věci za dva týdny˝ Sierra NZEzoterika 2023-10-18
5304 Od 3D ke 4D a 5D: Vzestup 2. LevEzoterika 2023-10-18
5303 Lidstvo je energetická civilizace Igor GorEzoterika 2023-10-18
5302 Křížení časových os Steve RotherEzoterika 2023-10-16
5301 Z 3D do 4D a 5D: Proud LevEzoterika 2023-10-17
5300 Štěstí a skutečné bohatství přichází zevnitř Peter B MeyerEzoterika 2023-10-17
5299 Agenti AI: ChatGPT mohou napsat svůj vlastní kód a spustit jej DNYUZEzoterika 2023-10-17
5298 Jak trauma není jen ve vaší hlavě nebo mysli Evelyn LimEzoterika 2023-10-17
5297 Zpráva od Lady Nady: Konečný výsledek Jahn J KasslEzoterika 2023-10-07
5296 Tunia: Jak lépe diskutovat A.S.Ezoterika 2023-10-19
5295 Saint Germain: Co se nyní děje na planetě? Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-10-22
5294 Pohled na válku Izrael/Hamas Jane PhelanEzoterika 2023-10-21
5293 Kontrola, zatmění, Izrael a Palestina James GillilandEzoterika 2023-10-19
5292 Od 3D do 4D a 5D: Dole LevEzoterika 2023-10-16
5291 Gaza hoří pod zámkem s velkým resetem Mathew MaavakEzoterika 2023-10-17
5290 Životní gobelín: Oprašte své nástroje k přežití Brenda HoffmanEzoterika 2023-10-17
5289 Yahyel: Yahel: Jeruzalém a Palestina, bezpodmínečná láska a posun Johnathan Trinity MartinEzoterika 2023-10-17
5288 Rámův most, Hanumanův syn, Ravana a tajemství Sigiriye Valerie KolcováEzoterika 2017-07-21
5287 Ohnivá historie Balúčistánské sfingy a...tajemství Henocha Valeri KolcováEzoterika 2021-08-11
5286 Poselství učitelů Roman JakovlevEzoterika 2023-10-14
5285 Ježíš uzdraví váš zrak! MichaelEzoterika 2023-10-10
5284 Výsledky zatmění Elena LozinskayaEzoterika 2023-10-15
5283 Zatmění planet: Jak ovlivňuje lidstvo Julie FlowEzoterika 2023-10-14
5282 Co je tvoření Julia FlowEzoterika 2023-10-13
5281 Význam služby Owen WatersEzoterika 2023-10-14
5280 Léčení planetárních traumat Natalia AlbaEzoterika 2023-10-14
5279 Rada: Existující proud Nadina BounEzoterika 2023-10-14
5278 Lumina: Světlo je tu, aby zůstalo Valerie DonnerEzoterika 2023-10-15
5277 Jak se vcítit, aniž bychom na sebe brali lidský stres Judith OrloffEzoterika 2023-10-15
5276 Archanděl Michael: Záměr žít Victoria CochraneEzoterika 2023-10-14
5275 🎲🪀🥌🎪🧩
2023-10-22
5274 MIMOZEMŠŤANÉ - Mozek UMMIT / TAYGETA Cosmic agencyUFO 2020-11-18
5273 Symboly Federace sjednocených planet Cosmic agencyUFO 2021-01-11
5272 Telepatie, a to i přímo s vámi všemi Cosmic agencyUFO 2023-01-27
5271 Buddha a osvícení - lze ho dosáhnout? Cosmic agencyUFO 2023-10-04
5270 Odhalení v dnešní době, 2. část, jdeme do hloubky Cosmic agencyUFO 2023-06-25
5269 Hvězda VEGA lyrské rasy Cosmic agencyUFO 2020-11-15
5268 Umělá inteligence a astrál (3. ČÁST) - Jak to spolu souvisí? Cosmic agencyUFO 2023-10-02
5267 From 3D To 4D And 5D: Mise LevEzoterika 2023-10-12
5266 Povaha nového osvícení Owen WatersEzoterika 2023-10-12
5265 Archanděl Zadkiel: Uzdravení sebe sama a světa M. FiterEzoterika 2023-10-12
5264 Babaji: Do práce Jahn J KasslEzoterika 2023-10-12
5263 Hakann: Pravděpodobné scénáře do budoucna A.S.Ezoterika 2023-10-14
5262 Dopis čtenářům 2 Venera NikEzoterika 2023-10-14
5261 Vzpomínky z budoucnosti elena LožinskáEzoterika 2023-10-10
5260 Zpráva. Je mysl přítel, nebo ...? Igor GorEzoterika 2023-10-11
5259 Jak na sebe působí člověk a Země StepOneEzoterika 2023-10-12
5258 Archanděl Michael o nadcházejícím zatmění koridoru OjlitEzoterika 2023-10-12
5257 Šok MilaEzoterika 2023-10-04
5256 Kdy opustí vyšší Já srdce OlmatEzoterika 2023-10-04
5255 Aktivní transmutace krve Magda FuniaEzoterika 2023-10-04
5254 Smysl projevu života na Zemi StepOneEzoterika 2023-10-05
5253 Proč a za jakým účelem je lidem blokováno vzpomínat na minulé inkarnace OjlitEzoterika 2023-10-07
5252 Spřízněná duše, ale ne všechno je tak sladké AntejaEzoterika 2023-10-07
5251 Vyšší Já: Nová cesta Mike QuinseyEzoterika 2023-10-09
5250 Saint Germain: Řekněte sbohem falešnému životu Jahn J KasslEzoterika 2023-10-08
5249 Enki největší podvodník KabamurEzoterika 2023-10-11
5248 Nový svět je již tady Aluna JoyEzoterika 2023-10-08
5247 Léčení ve spánku Nick PolizziEzoterika 2023-10-11
5246 Archanděl Sandalfon: Vstaňte a jděte společně Sylvain DidelotEzoterika 2023-10-08
5245 Vyšší Já: Světové události Mike QuinseyEzoterika 2023-10-15
5244 Jeden: Izrael a Palestina SophiaEzoterika 2023-10-15
5243 Důležitá zpráva od Tvůrce - Zdroje WLMMEzoterika 2023-10-09
5242 Stanfordský profesor tvrdí, že mimozemšťané byli na Zemi dlouhou dobu Stephen M. LeporeEzoterika 2023-10-12
5241 Kongres: Váš úkol je splněn Dr Jan Halper Ezoterika 2023-10-12
5240 Proč jsou UFO ve zprávách Owen WatersEzoterika 2023-10-09
5239 Izrael: Podívejte se sem ne tam Sierra NZ Sierra NZEzoterika 2023-10-11
5238 Pozemská civilizace dosahuje bodu zvratu Peter B MeyerEzoterika 2023-10-11
5237 Neviditelní utlačovatelé Peter B MeyerEzoterika 2023-10-08
5236 Saint Germain: Saint Germain: Vrstvené posuny Meline LafontEzoterika 2023-10-11
5235 Laka: Život na Ceresu JudithEzoterika 2023-10-08
5234 Stáváte se vědomými tvůrci KejRajEzoterika 2023-10-08
5233 Časová osa vás vyplivne Sierra NZEzoterika 2023-10-10
5232 Životní gobelín: Předurčeni k obavám Brenda Hoffman Ezoterika 2023-10-10
5231 Probuzení vědomí a nevědomí MartaEzoterika 2023-10-10
5230 Zpráva od Irinehally: Bohyně ledu, větru, moře GalaxygirlEzoterika 2023-10-10
5229 Říjen 2023 Tipy pro zatmění a transmutaci traumatu Samantha OrthliebEzoterika 2023-10-10
5228 Archanděl Michael: Proměna se prohlubuje Ailia MiraEzoterika 2023-10-10
5227 Skutečnost skrytá před zraky Valerie KolcováEzoterika 2023-10-10
5226 Zaniklá australská civilizace a tajemství paralelních světů Valerie KolcováEzoterika 2023-09-25
5225 🥐🧇🥯🍞🥨
2023-10-15
5224 Astrální svět, Vojáci v astrálu - Astrální bankovnictví, zvířata a další Cosmic agencyUFO 2023-09-29
5223 Prezentace nového kanálu Cosmic agencyUFO 2023-06-21
5222 ASTRÁL - VAŠE HVĚZDNÁ RODINA - ZÁCLONA ZAPOMÍNÁNÍ Cosmic agencyUFO 2020-11-14
5221 Odhalení UFO v dnešní době 1 Cosmic agencyUFO 2023-06-23
5220 Co je pro vás člověk Cosmic agencyUFO 2023-05-31
5219 Z 3D do 4D a 5D: Obnova paměti LevEzoterika 2023-10-07
5218 Archandělé: Bůh zasahuje Jahn J KasslEzoterika 2023-10-02
5217 Kolektiv: Přesun na Novou Zemi Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-10-07
5216 Blíže k Novému Světu Světlu KejRajEzoterika 2023-10-03
5215 Uvnitř britské oblasti 51: základna RAF, která je Mekkou lovců UFO David PilditchEzoterika 2023-10-03
5214 Upgrady energetických skupin Judith KuselEzoterika 2023-10-03
5213 Zásadní čas pro empaty Diane KathrineEzoterika 2023-10-03
5212 Archanděl Michael: Jste předvoj, dláždíte cestu James McConnelEzoterika 2023-09-29
5211 9D Arkturiánská rada: Nové upgrady a aktivace DNA Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-30
5210 OWS: Nástroje ochrany James McConnellEzoterika 2023-09-30
5209 Význam vaší současné inkarnace Vital FrosiEzoterika 2023-09-30
5208 Poselství od Babaji: Poznání Boha v každodenním životě Jahn J KasslEzoterika 2023-09-30
5207 KaRa z Plejád: Všechno se staví do varu James McConnellEzoterika 2023-10-30
5206 Salusa: Tání Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2023-10-01
5205 Adama z Telosu: Na cestě do dalšího zlatého věku Asura AdamsEzoterika 2023-10-01
5204 Kolektiv: Původní galaktické vzpomínky se probouzejí Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-10-01
5203 Mira z Plejádské vysoké rady: Pokrytí všech událostí Valerie DonnerEzoterika 2023-10-01
5202 Novinář řekl, že objekt Aljašky z roku 2023 byl ´anomální´ obří Tic-Tac Vicky VermaEzoterika 2023-10-02
5201 Tiché zbraně pro tiché války Petr B. MeyerEzoterika 2023-10-02
5200 Arkturiánská rada 9D: Energie z října 2023 Daniel ScrantonEzoterika 2023-10-02
5199 Zpráva od andělů: Vaše buňky vás milují Ann AlbersEzoterika 2023-10-02
5198 Telosians: Síla ve vás Marie Josée AndichoEzoterika 2023-10-04
5197 Říjen - energetická předpověď Lena StevensEzoterika 2023-10-04
5196 Plejáďané: Řekl jste ˝Ano˝ této misi Christine DayEzoterika 2023-10-04
5195 Největší změna paradigmatu, jakou kdy vesmír byl svědkem KejRajEzoterika 2023-10-05
5194 Astrologická předpověď na říjen 2023 Sarah Jane GraceEzoterika 2023-10-02
5193 Blíže k Novému Světu Světla KejRajEzoterika 2023-10-03
5192 Dýchat život Nina SumireEzoterika 2023-09-20
5191 Iluze duchovního rozvoje Magda FuniaEzoterika 2023-09-20
5190 Hekaté 33: Sluneční bytosti Lija LembergEzoterika 2023-09-29
5189 Nikolaj Divotvůrce: Přechod na Novou Zemi ArchitektEzoterika 2023-09-29
5188 Velryby Síria B: Přemostění světla a kotevní body rovnováhy GalaxygirlEzoterika 2023-10-05
5187 Wuhanský virologický ústav - další epidemie COVID-19 je ˝VELMI pravděpodobná˝ Frances MartelováEzoterika 2023-10-05
5186 Poselství od Boha: Naděje a víra Jahn J KasslEzoterika 2023-10-04
5185 Všechny války jsou válkami bankéřů Peter B MeyerEzoterika 2023-10-04
5184 Život na Plutu (TEOS) JudithEzoterika 2023-10-04
5183 Hakann: Zásah a nestabilita A.S.Ezoterika 2023-10-07
5182 Matthew Ward: Vnímání Suzy WardEzoterika 2023-10-02
5181 🐠🐸🔥🧅🥎
2023-10-08
5180 Mimozemské lodě v moři Cosmic agencyUFO 2023-09-13
5179 Lži pocházející z Galaktické federace Cosmic agencyUFO 2023-09-21
5178 Vojenské síly v astrálu - MILABs - Astrální svět Cosmic agencyUFO 2023-06-25
5177 Připoutanosti a napadení, část 2, Astrální parazité a jak se jich zbavit Cosmic agencyUFO 2023-06-19
5176 Připoutanosti a napadení astrálními entitami, část 1 Cosmic agencyUFO 2023-06-18
5175 Existuje konečná Pravda? Cosmic agencyUFO 2023-06-12
5174 SKLIZEŇ DUŠÍ - HVĚZDNÁ SEMÍNKA - ENTITY NA ZEMI Cosmic agencyUFO 2020-11-22
5173 Telepatická pole a vaše egregory a strachy Cosmic agencyUFO 2023-06-16
5172 Telepatická pole Cosmic agencyUFO 2023-06-13
5171 Valné shromáždění OSN schvaluje ˝úřad˝ pro globální pandemii s pravomocemi k vynucování uzamčení Casie B.Ezoterika 2023-09-26
5170 Odhalení Asurů Neil Perry GordonEzoterika 2023-09-26
5169 Přechod z 3D do 5D světa Peter B MeyerEzoterika 2023-09-27
5168 BlackRock a Vanguard jsou nejvyšší globalisté, kteří řídí svět - prozatím Brian Shillhavy Ezoterika 2023-09-27
5167 Aton: Seznamte se se svou silou Jahn J KasslEzoterika 2023-09-27
5166 Tři dimenze času Owen WatersEzoterika 2023-09-27
5165 Mimozemšťané ovládající naši realitu by mohli vysvětlit náboženství Stacy LiberatoreEzoterika 2023-09-29
5164 Zbraně a Amerika Brian ShillhavyEzoterika 2023-09-29
5163 Kolektiv nanebevzatých mistrů: První zkušenost Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-29
5162 OWS a Shoshanna: Věřte tomu, kdo jste James McConnell Ezoterika 2023-09-29
5161 Archanděl Michael: Jste předchůdci, dláždíte cestu James McConnellEzoterika 2023-09-29
5160 Žijeme ve dvou realitách Vidya FrazierEzoterika 2023-09-26
5159 Rozhovory s učiteli Roman JakovlevEzoterika 2023-09-20
5158 Čtyřrozměrnost Země a dobře zapomenuté staré! Jevgenij SedojEzoterika 2023-09-20
5157 V našem světě neexistují náhody! Tatyana RjazanovaEzoterika 2023-09-21
5156 Kvantová realita. Síla kvantového samoléčení AlikinaEzoterika 2023-09-22
5155 Rozšiřování AntheaEzoterika 2023-09-22
5154 Roste tlak proti lékařům, kteří ničí zdraví dětí Brian ShillhavyEzoterika 2023-09-24
5153 Hvězdná semínka a duše původních obyvatel Země JudithEzoterika 2023-09-24
5152 Vyšší já: Požadavky na vás Mike QuinseyEzoterika 2023-09-22
5151 Jdeme dolů Jenny SchiltzEzoterika 2023-09-24
5150 Zpráva od andělů: Vaše sny nejsou tak daleko Ann AlbersEzoterika 2023-09-24
5149 Pravda v tichu KejrajEzoterika 2023-09-24
5148 Transurfing a inverze reality LibertyEzoterika 2023-09-21
5147 Sai Baba: Nejrychlejší cesta ke svobodě Jahn J KasslEzoterika 2023-09-21
5146 Vlády začínají volat po kontrole cen - na řadu přichází přidělování a CBDC Brandon SmithEzoterika 2023-09-23
5145 Akatu: Psychopati a plány duše JudithEzoterika 2023-09-23
5144 Organizace spojených národů tvrdí, že ˝lidstvo otevřelo brány do pekel˝ Mac SlavoEzoterika 2023-09-23
5143 Modrá hvězda Plejáďan: Žít život ve svém novém normálu 2 Ezoterika 2023-10-01
5142 Modrá hvězda Plejáďan: Žít život ve svém novém normálu 1 Celestrial Blue StarEzoterika 2023-09-23
5141 Vnitřní kompas a čisté srdce vedou cestu Aluna JoyEzoterika 2023-09-23
5140 CIA buduje vlastního AI bota ve stylu ChatGPT ve stínu čínských pokroků Tyler DurdenEzoterika 2023-09-29
5139 Hathor: Rituál jako posvátné umění Peggy BlackEzoterika 2023-09-23
5138 Zpráva od andělů: Vaše sny nejsou tak daleko Ann AlbersEzoterika 2023-09-24
5137 Být prakticky a přitom být duchovní Schavi M AliEzoterika 2023-09-25
5136 Jedna světová vláda Peter B MeyerEzoterika 2023-09-25
5135 Prohloubení našeho porozumění a rozšíření našeho povědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-25
5134 Vesmír je přímý odraz Ammy GraceEzoterika 2023-09-25
5133 Vysílači jsme my Sophia LoveEzoterika 2023-09-25
5132 Mistr Kuthumi: Představivost a intuice LingenfelderEzoterika 2023-09-25
5131 Hakann: Pravděpodobně zasáhneme v roce 2024 nebo 2025 A.S.Ezoterika 2023-09-29
5130 🧶🐸🍀🌵🥦
2023-10-01
5129 Síla slov a soulad vašich vyjádření Cosmic agencyUFO 2023-05-25
5128 Motivační video číslo 2, pro Hvězdná semínka a Probuzené Cosmic agencyUFO 2023-06-09
5127 FREKVENCE LIDSKÉ AURY - ALMICKÝ SPEKTROMETR Cosmic agencyUFO 2020-11-05
5126 TAYGETSKÁ ASTROLOGIE - PLEJÁDY M45 - TAYGETA TAU-19 Cosmic agencyUFO 2020-11-07
5125 Základní matematika v pozadí fenoménu odrazů dimenzí Cosmic agencyUFO 2023-06-06
5124 Hvězdná semínka a jejich problémy, část 4, Problémy s penězi Cosmic agencyUFO 2023-06-08
5123 TARTARIE, ATLANTIDA a LEMURIE Cosmic agencyUFO 2020-11-13
5122 Domácí zvířata na Taygetě Cosmic agencyUFO 2021-04-26
5121 Od 3D do 4D a 5D: Karma Infekce LevEzoterika 2023-09-21
5120 Přes 4D most do 5D světa Peter B MeyerEzoterika 2023-09-21
5119 Kolektiv vzestoupených mistrů: Co se lidstvo chystá odhalit Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-21
5118 Matka Marie: Nositelé míru GalaxygirlEzoterika 2023-09-21
5117 OSN je na půli cesty k Agendě 2030 Derrick BrozeEzoterika 2023-09-18
5116 Neioh: Relikvie v Peru JudithEzoterika 2023-09-18
5115 Vlci v ovčím oblečení: Fabiánská společnost a Světové ekonomické fórum Mathew MaavakEzoterika 2023-09-18
5114 Cerebro-Cube Transducer z roku 2075 Neil Perry GordonEzoterika 2023-09-18
5113 Vzestup do Vyšší Dimenze Owen WatersEzoterika 2023-09-18
5112 Šéf NATO říká, že Západ by se měl připravit na ̋DLOUHOU VÁLKU˝ Mac SlavoEzoterika 2023-09-19
5111 Aktualizace pohřešovaných dětí na Maui Sierra NZEzoterika 2023-09-19
5110 Tom Delonge Tajemství UFO, která ho udržela na 3 noci: ̋Tyto bytosti tu byly vždy ̋ Vicky VermaEzoterika 2023-09-19
5109 Arkturiánská rada 9D: Váš úkol a vaše poslání Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-19
5108 OWS a Shoshanna: V pozici sloužit druhým James McConnellEzoterika 2023-09-19
5107 Lidstvo se osvobozuje samo A.S.Ezoterika 2023-09-23
5106 Telosiané: Všechno se transformuje a mutuje Marie Josée AndichouEzoterika 2023-09-19
5105 Archanděl Michael: Pokračujte v používání mého meče pravdy James McConnellEzoterika 2023-09-19
5104 Od 3D ke 4D a 5D: Naše minulost LevEzoterika 2023-09-20
5103 Ano, je s vámi manipulováno Robert MaloneEzoterika 2023-09-20
5102 Laka: Život na Neptunu JudithEzoterika 2023-09-20
5101 5,3 miliardy dolarů Brian ShillhavyEzoterika 2023-09-20
5100 Kolektiv Vzestoupených Mistrů: Pomoc od Vzestoupených Mistrů se blíží Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-20
5099 Nalezení míru vytvořením posvátného snu Alberto VilloldoEzoterika 2023-09-20
5098 Hannelore: To je důvod, proč jsem tady Jahn J Kassl Jahn J KasslEzoterika 2023-09-20
5097 PŘÍBĚH NA POHLED Dr. Josepha MercolaEzoterika 2023-09-11
5096 Zpráva od Babaji: Co vás provází dny? Jahn J KasslEzoterika 2023-09-16
5095 Výzva fyzické smrti Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-16
5094 Kolektiv: Nesara Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-09-16
5093 Jižní Korea platí miliony odškodnění za smrt po vakcíně Sierra NZEzoterika 2023-09-17
5092 Globální bažina Peter B MeyerEzoterika 2023-09-17
5091 Králičí díry a lidé za závěsy Caitlin JohnstoneEzoterika 2023-09-17
5090 Vyšší já: Vše s určitým účelem Mike QuinseyEzoterika 2023-09-17
5089 Merlia: Existují dobré zprávy Steve RotherEzoterika 2023-09-17
5088 Strážce času: Seznamte se s ostatními Steve RotherEzoterika 2023-09-17
5087 OSUDOVÉ FATÁLNÍ KŘIŽOVATKY MartaEzoterika 2023-09-16
5086 🎯🎪🎲🧩🎨
2023-09-24
5085 Syntetická telepatie - co to je a jak se používá Cosmic agencyUFO 2023-09-10
5084 Problémy hvězdných semínek 3: astrální místa / entity, alkohol a další Cosmic agencyUFO 2023-06-04
5083 Základní matematika v pozadí jevu zrcadlení rozměrů Cosmic agencyUFO 2023-06-05
5082 Velká záhada - velký zákaz pravdy Valerie KolcováEzoterika 2023-09-12
5081 Pravda o chrličích Valerie KolcováEzoterika 2023-08-14
5080 Laboratorně vypěstované OVOCE Marie HawthorneEzoterika 2023-09-15
5079 Galaktická federace světla: Spíte Krista EnergeticleighEzoterika 2023-09-13
5078 Rothschild přiznává selhání ESG Brandon SmithEzoterika 2023-09-14
5077 Kdo vládne světu Peter B MeyerEzoterika 2023-09-14
5076 Arkturiánská rada 9D: Budoucí okamžik, který dá lidstvo dohromady Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-14
5075 Plejádský kolektiv: Pozemská škola JudithEzoterika 2023-09-14
5074 Hakann: Odhalení A.S.Ezoterika 2023-09-14
5073 Zákon o digitálních službách David ThunderEzoterika 2023-09-12
5072 Biden a Freud InfowarEzoterika 2023-09-12
5071 Akatu: Život na Marsu JudithEzoterika 2023-09-12
5070 Arkturiánská skupina: Přezkoumání možností Marilynn Raffaele Ezoterika 2023-09-12
5069 Uvědomění si nekonečného vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-12
5068 Zůstat ve spojení Neil Perry GordonEzoterika 2023-09-12
5067 Božský ředitel: Volací znak GildswirthEzoterika 2023-09-12
5066 9/11 Sierra NZEzoterika 2023-09-13
5065 Ekonomická sebevražda: Německo Junge FreiheitEzoterika 2023-09-13
5064 Kolektiv nanebevzatých mistrů: Božský plán Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-13
5063 Životní gobelín: Zážitky se nedají opakovat Brenda HoffmanEzoterika 2023-09-13
5062 Zpráva od Nikoly Tesly: Vytváření nových technologií Erena VelazquezEzoterika 2023-09-13
5061 Galaktická federace světla: Spíte Krista EnergeticleighEzoterika 2023-09-13
5060 Aktualizace situačního povědomí 2 Lisa ReneeEzoterika 2023-09-14
5059 Z 3D do 4D a 5D: Protiútok LevEzoterika 2023-09-14
5058 Velký kvantový přechod: Operace v Sýrii a Libanonu LevEzoterika 2023-09-11
5057 Úcta a láska k druhému Peter B MeyerEzoterika 2023-09-11
5056 Adama z Telosu: Síla světelné energie Asara AdamsEzoterika 2023-09-11
5055 Poselství od andělů: Požehnej nepořádku a hledej to nejlepší Ann AlbersEzoterika 2023-09-11
5054 Udělejte z toho svou poslední inkarnaci Robyn G. LockeEzoterika 2023-09-11
5053 Arkturiánská rada 9D: Co vlastně lidé dělají na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-09
5052 Vyšší Já: Z dlouhodobého hlediska Mike QuinseyEzoterika 2023-09-10
5051 Představujeme si a uvědomujeme naši realitu Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-10
5050 Jeshua: Láska plodí lásku LibertyEzoterika 2023-09-10
5049 Příznaky přílivu světla Shekinah RoseEzoterika 2023-09-10
5048 Archanděl Michael: Zákon času Victoria CochraneEzoterika 2023-09-10
5047 Jehova ArchitektEzoterika 2023-09-10
5046 Čtenářům Venera NikEzoterika 2023-09-14
5045 Rozhovor o Bohočlověku KeysafroEzoterika 2023-09-14
5044 🍏🍎🍐🍊🍋
2023-09-17
5043 CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE PRO LIDSTVO Cosmic agencyUFO 2023-08-28
5042 Věda o člověku Cosmic agencyUFO 2023-05-02
5041 Problémy Hvězdných semínek, pracovníků světla a probuzených lidí 1. Cosmic agencyUFO 2023-05-30
5040 Hvězdná semínka, problémy, část 2, Frekvenční nekompatibilita Cosmic agencyUFO 2023-05-30
5039 Cestování časem a proč časové linie ve skutečnosti neexistují Cosmic agencyUFO 2023-06-01
5038 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-09-01
5037 Od 3D do 4D a 5D: Operace v Egyptě 3-2 LevEzoterika 2023-09-01
5036 FEMA odstřelí všechny smartphony, televizory a rádia pomocí testu hromadného varování 4. října Tyler DurdenEzoterika 2023-09-01
5035 Saint Germain: Globální posuny Redemption newsEzoterika 2023-09-01
5034 Globální depopulační agenda je organizovanější a lépe financovaná než kdy předtím Lance D JohnsonEzoterika 2023-09-02
5033 Studie: VAIDS se spouští u dětí po vakcíně Adán SalazarEzoterika 2023-09-02
5032 Vyšší já: Změny na vrcholu Mike QuinseyEzoterika 2023-09-02
5031 OWS a Shoshanna: Zlatý věk přijde James McConnellEzoterika 2023-09-02
5030 Saint Germain: Největší show v Galaxii James McConnellEzoterika 2023-09-02
5029 Od 3D do 4D a 5D: Načasování LevEzoterika 2023-09-03
5028 Australští zákonodárci za svobodu Juliana Assange Dave DeCampEzoterika 2023-09-06
5027 ABEE z TALAS (členové juniorské galaktické federace) JudithEzoterika 2023-09-06
5026 Hrozí globální kolaps Peter B MeyerEzoterika 2023-09-06
5025 Gates - kácení lesů Rhoda WilsonEzoterika 2023-09-08
5024 Chytrá města: NEJSOU jen ̎bláznivá konspirační teorie ̎ Marie HawthorneEzoterika 2023-09-08
5023 Název, Uctíváte Zdroj nebo Satana? StevenEzoterika 2023-09-08
5022 Debankingy budou pokračovat, dokud se nezlepší suverenita Davida WaughaEzoterika 2023-09-08
5021 Mistr Kuthumi: Proč jíte zvířata? Jahn J KasslEzoterika 2023-09-08
5020 Kolektiv: Jednání se světovými událostmi Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-09-08
5019 Rozvíjí se experimenty DEW a HAARP po celém světě? Mathew MaavakEzoterika 2023-09-03
5018 Arkturiánská rada 9D: Arkturiánská agenda, Pozemní posádka a Gridworkers Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-03
5017 Poselství od andělů: Všímejte si svých pocitů Ann AlbersEzoterika 2023-09-03
5016 5. dimenze Nový začátek Judith KuselEzoterika 2023-09-03
5015 Obavy z občanských nepokojů rostou s nezaměstnaností mládeže Tyler DurdenEzoterika 2023-09-04
5014 Disease-X je obchodní strategie s vysokou návratností David BellEzoterika 2023-09-04
5013 Saint Germain: Překonejte vnitřní odpor Jahn J KasslEzoterika 2023-09-04
5012 Tunia: Velký ústup do iluzí a ukrajinské války A.S.Ezoterika 2023-09-04
5011 Hodnota bolesti a utrpení Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-04
5010 Duchovní víra Owen WatersEzoterika 2023-09-04
5009 Plejáďané: Magnetické jádro Christine DayEzoterika 2023-09-04
5008 NOVÉ KOLO KONFRONTACE MartaEzoterika 2023-08-31
5007 Hekaté 32: Faktor božské nejistoty Lija Lemberg Ezoterika 2023-08-29
5006 Co se nyní děje ve světě? AmoEzoterika 2023-08-31
5005 Hierarchové vesmíru. Příchuť vesmíru 4D Julia LengeEzoterika 2023-08-28
5004 Nový Lucifer. Nekonečné poznání Lásky CelenaEzoterika 2023-08-28
5003 Jehuti Julia FlowEzoterika 2023-09-09
5002 ZVLÁDNU PŘECHOD? Julia Flow Ezoterika 2023-09-09
5001 💿⌛️⏳📀
2023-09-10
5000 Mini témata - Taygeta, Plejády Cosmic agencyUFO 2023-08-30
4999 INDICKÁ KOSMICKÁ LOĎ PŘISTÁLA U JIŽNÍHO POLU MĚSÍCE Cosmic agencyUFO 2023-08-26
4998 Přihlásili jste se jako dobrovolník? Dreama VanceEzoterika 2023-08-28
4997 Od Ryb po Vodnáře Teri WadeEzoterika 2023-08-29
4996 Biometrie v maloobchodě vyvolává obavy spotřebitelů a zastánců soukromí Masha BorakEzoterika 2023-08-29
4995 Arkturiánská skupina: Pusťte staré Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-08-29
4994 Operace v Egyptě - část 3-1 LevEzoterika 2023-08-30
4993 Onemocnění X: Vědecká absurdita, na které se zakládá ˝vše v jednom˝ vakcína Mathew MaavakEzoterika 2023-08-30
4992 DVOJNÁSOBNÁ BDĚLOST MartaEzoterika 2023-08-19
4991 Atlantida Fernand MalkunEzoterika 2023-08-18
4990 Ivermectin a virus Vigilant FoxEzoterika 2023-08-17
4989 Skrytá minulost - Zlatý věk Atlantidy Peter B MeyerEzoterika 2023-08-17
4988 Serapis Bej Julia FlowEzoterika 2023-08-21
4987 Láska v novém světě AlikinaEzoterika 2023-08-25
4986 Ničitelé 3D světa Magda FuniaEzoterika 2023-08-25
4985 Klíč ke svobodě Pro100Ezoterika 2023-08-27
4984 Rozhovory s učiteli: Možná cesta duchovního rozvoje a transformace Roman JakovlevEzoterika 2023-08-27
4983 Sebeidentifikace - kdo jsi na tomto světě? Natalia BessonEzoterika 2023-08-29
4982 Proměna Magda FuniaEzoterika 2023-08-29
4981 Kvantová realita. Očištění od destruktivních připoutaností a starých vztahů Alikina 29. 8. 23Ezoterika 2023-08-29
4980 Válka proti špičkovým americkým lékařům! Brian ShillhavyEzoterika 2023-08-28
4979 Tavistock: Masová psychóza a kontrola mysli 2. Peter B MeyerEzoterika 2023-08-28
4978 Tavistock Masová psychóza a kontrola mysli 1. Peter B MeyerEzoterika 2023-08-28
4977 Jak to mohly být ˝lesní požáry˝, když lesy nehořely Mark Crispin MillerEzoterika 2023-08-28
4976 Hakann: Rozšiřte svůj koncept ˝já˝ A.S.Ezoterika 2023-08-28
4975 Šišinka mozková - portál božského vědom LibertyEzoterika 2023-08-28
4974 Andromeďané: Děti hvězdných semínek a lidské vědomí Kate WoodleyEzoterika 2023-08-28
4973 Rada: Cesta v praxi, co to znamená? Kate WoodleyEzoterika 2023-08-28
4972 Změny světa KejrajEzoterika 2023-08-26
4971 Arkturiánská rada 9D: Přístup ke svým duchovním darům pro nově probuzené Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-27
4970 Tunia: Mějte soucit se spáči A.S.Ezoterika 2023-08-27
4969 Hakann: O oběti A.S.Ezoterika 2023-08-26
4968 Svět se mění, uvědomte si své božství KejRajEzoterika 2023-08-26
4967 Toxické kontaminanty ve 32 % testovaných koření GreenMedInfo Research GroupEzoterika 2023-08-26
4966 Mainstreamová média přehlížejí poškozené vakcínou Lance D JohnsonEzoterika 2023-08-30
4965 Neioh: Příroda a léčení JudithEzoterika 2023-08-30
4964 Čas se probudit KejRajEzoterika 2023-09-01
4963 Tunia: Implantáty a ženy podceňují ženskost 2. A.S.Ezoterika 2023-08-30
4962 Tunia: Implantáty a ženy podceňují ženskost 1. A.S.Ezoterika 2023-08-30
4961 Mimozemšťané podobní bohům mohou vytvářet vesmíry Noor Al-SibaiEzoterika 2023-08-26
4960 🥇🥈🥉🏅
2023-09-03
4959 Čas, časové osy, hvězdné lodě a vaše mysl Cosmic agencyUFO 2023-05-26
4958 Válka v Iráku - Skutečné příčiny - Mimozemské portály Cosmic agencyUFO 2023-08-20
4957 Podivné jevy dimenzionálního zrcadlení Cosmic agencyUFO 2023-05-24
4956 Co se skrývá za požárem na ostrově MAUI Cosmic agencyUFO 2023-08-18
4955 Ježíš vs. Godzilla vs. Superman; kdo by vyhrál? Don SpectacularisEzoterika 2023-08-23
4954 M2nové machinace Tyler DurdenEzoterika 2023-08-24
4953 Piloti UFO vidí ̎Tic Tac ̎? Rob WaughEzoterika 2023-08-24
4952 Arkturiánská rada 9D: Zemětřesení, požáry a další katastrofy Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-24
4951 Dr. Peebles: Představte si, že máte všechno, a je to tak Natalie GianelliEzoterika 2023-08-24
4950 Jaká je tajná cesta k intuici? Jennifer HoffmanEzoterika 2023-08-24
4949 4 afirmace pro přežití ztráty mazlíčků Sarah BowenEzoterika 2023-08-24
4948 Matka Marie: Miluji tě Kerstin ErikssonEzoterika 2023-08-24
4947 Vědci smrti Ethan HuffEzoterika 2023-08-23
4946 Mír V Okamžiku Přechodu JudithEzoterika 2023-08-23
4945 ERIS Off-GuardianEzoterika 2023-08-23
4944 Arkturiánská rada 9D: Na čem opravdu záleží těm, kteří vzestupují Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-23
4943 Poselství od Boha: Očekávání Jahn J KasslEzoterika 2023-08-23
4942 Sananda: Vítr změn GalaxygirlEzoterika 2023-08-23
4941 Australský misinfo Bill připravuje cestu pro cenzuru sovětského stylu Rebekah BarnetEzoterika 2023-08-22
4940 Vzdálené pozorování JudithEzoterika 2023-08-22
4939 Wikipedia: Elitní dezinformační nástroj? Yudi ShermanEzoterika 2023-08-22
4938 Léčivá síla vědomých vztahů Millie America ParmerEzoterika 2023-08-22
4937 Šokující pravda o velikosti planety! Jevgenij SedojEzoterika 2023-08-20
4936 Skupina: Láska je slovesuo Steve RotherEzoterika 2023-08-20
4935 Protesty v Izraeli Al JazeeraEzoterika 2023-08-21
4934 Luna-25 NPREzoterika 2023-08-21
4933 Arkturiánská rada 9D: Jaká pro vás bude pátá dimenze Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-21
4932 Hathor: Oceán Vibrací Peggy BlackEzoterika 2023-08-21
4931 ansformace času a prostoru Kenneth SchmittEzoterika 2023-08-21
4930 Nekonečná rozmanitost Owen WatersEzoterika 2023-08-21
4929 Adamus Saint Germain: Humanita versus Big Pharma Da Pah Kwan Yin SanEzoterika 2023-08-21
4928 Regulusův efekt; Jak se můžete cítit Celia FennEzoterika 2023-08-21
4927 Zpráva od mentorů Julia FlowEzoterika 2023-08-13
4926 Umělá inteligence Jevgenij SedojEzoterika 2023-08-11
4925 Smrt, posouvání srdcí a podpora pro Maui Sandry WalterovéEzoterika 2023-08-20
4924 Bidenova Administrativa připravuje plná Covid omezení v polovině září InfowarsEzoterika 2023-08-20
4923 Přechod z 3D do 5D světa Peter B MeyerEzoterika 2023-08-20
4922 Chirurgové zjistili, že lidské srdce může být pokryto mikroplasty StudyfindsEzoterika 2023-08-20
4921 YouTube výrazně rozšiřuje své zásady týkající se lékařských "dezinformací" Christina MaasEzoterika 2023-08-20
4920 Koletiv: Obnova po požárech Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-08-19
4919 Jeden: Singularita Sophia LoveEzoterika 2023-08-19
4918 Kdo stojí za tlakem na ̎digitální řidičské průkazy ̎ v USA a Mexiku? Derrick BrozeEzoterika 2023-08-19
4917 Neioh: Život na planetě Uran Judith LynnEzoterika 2023-08-19
4916 Osud hvězdného semínka KejrajEzoterika 2023-08-19
4915 Rada: Z čí perspektivy? Nadina BounEzoterika 2023-08-17
4914 Zpráva od Hannelore: Na cestě k velké párty Jahn J. KaslEzoterika 2023-08-17
4913 Rozšíření vaší reality prostřednictvím vaší DNA Jennifer HoffmanEzoterika 2023-08-17
4912 Archanděl Rafael: Smrt se mění v život Jahn J KasslEzoterika 2023-08-17
4910 Nemocnice chtějí neočkované pracovníky zpět Yudi ShermanEzoterika 2023-08-17
4909 Od 3D do 4D a 5D: Brnění LevEzoterika 2023-08-17
4908 Čas Zjevení Páně. Části 1-10/2-3 Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-02
4907 Čas Zjevení Páně. Části 1-10/2-2 Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-02
4906 Čas Zjevení Páně. Části 1-10/2-1 Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-02
4905 🐘🦏🐪🐫
2023-08-27
4904 Co se děje na Maui na Havaji? Proč Ohně? Cosmic agencyUFO 2023-08-18
4903 Astrál - zásadní boje Cosmic agencyUFO 2023-08-16
4902 Existuje nemožné? Cosmic agencyUFO 2023-08-09
4901 UFO v Kongresu Cosmic agencyUFO 2023-08-17
4900 PLANETÁRNÍ RESET - DUCHOVNÍ GEN Cosmic agencyUFO 2021-04-23
4899 DEZINFORMAČNÍ AGENDA PLOCHÉ ZEMĚ Cosmic agencyUFO 2023-08-09
4898 Za´el a Swaruu Oficiální aktualizace Cosmic agencyUFO 2023-05-20
4897 Stínoví lidé jsou mimozemská rasa Cosmic agencyUFO 2023-05-19
4896 Co znamená žít v 5D?< Cosmic agencyUFO 2023-05-03
4895 OWS a Shoshanna: Boty na zemi James McConnellEzoterika 2023-08-15
4894 Od 3D ke 4D a 5D: Černá labuť 3 LevEzoterika 2023-08-14
4893 Jste připraveni na kolaps lékařského systému? Brian ShillhavyEzoterika 2023-08-14
4892 Cílem je Vědomí Peter B MeyerEzoterika 2023-08-14
4891 Saul: Pouhé bytí znamená jednoduše vyjádřit lásku, kterou jste John SmallmanEzoterika 2023-08-14
4890 Lithien: Strážce cesty GalaxygirlEzoterika 2023-08-14
4889 Noční poznání Owen WatersEzoterika 2023-08-14
4888 Matka Země, Zdroj, Mary, El Morya, Arkturiáni: Energetická aktualizace Marie MohlerEzoterika 2023-08-14
4887 Rada: Poselství lidem Země Nadina BounEzoterika 2023-08-14
4886 Klimatický teror Brian ShillhavyEzoterika 2023-08-15
4885 Oduševnělý význam barev Elizabeth PeruEzoterika 2023-08-15
4884 Mohou se zlato a stříbro někdy vrátit do oběhu? Clint SiegnerEzoterika 2023-08-15
4883 Arkturiánská skupina: Evoluce a intuice Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-08-15
4882 Otevírání bran Judith Kusel15 2023-08-20
4881 Archanděl Uriel - příběh života Kerstin ErikssonEzoterika 2023-08-15
4880 NE vakcínnám KejRajEzoterika 2023-08-16
4879 Od 3D do 4D a 5D: Operace Lionsgat LevEzoterika 2023-08-12
4878 Hojnost a prosperita pro všechny Peter B MeyerEzoterika 2023-08-12
4877 Thymus: Kolektiv nanebevzatých mistrů: Co dokázali nanebevzatí mistři, můžete udělat vy Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-12
4876 Dosažení Transcendence Kenneth SchmittEzoterika 2023-08-12
4875 Archanděl Metatron: Probuzení hvězdné brány Natalie GlassonEzoterika 2023-08-12
4874 Vyšší já: Ve zmatku Mike QuinseyEzoterika 2023-08-13
4873 Aštar: Hvězdná brána 6-7-8 Arthura HectorEzoterika 2023-08-13
4872 Vytváření života, po kterém toužíme Kenneth SchmittEzoterika 2023-08-13
4871 Poselství od andělů: Přijměte Ann AlbersEzoterika 2023-08-13
4870 Sananda: Na pokraji velkého probuzení James McConnellEzoterika 2023-08-13
4869 Channelingové konverzace. Archandělská skupina 1-2. Anna ChenEzoterika 2023-08-18
4868 Špatní autoři "Architekt" Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-16
4867 Čas Zjevení Páně 1. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-02
4866 🍺🍻🥂🍷
2023-08-20
4865 Indrův příběh o tom, jak se bohové mění v démony Valerie KolcováEzoterika 2023-07-18
4864 Rozhovor s Bohem. Lidská rasa - FAM nebo Mistr Pro100Ezoterika 2023-08-10
4863 Ezoterika a život StepOneEzoterika 2023-08-09
4862 O dualitě, o úsudku a o slepé uličce v životě člověka Armonia MasterEzoterika 2023-08-08
4861 Druhá verze nároků Davida Gruscha UFO/UAP Cosmic agencyUFO 2023-07-31
4860 SKLIZEŇ DUŠÍ - HVĚZDNÁ SEMENA - BYTOSTI NA ZEMI Cosmic agencyUFO 2020-10-22
4859 Vynález peněz a jejich použití v různých společnostech Cosmic agencyUFO 2023-05-13
4858 Význam Horova oka - Časoprostorové portály Cosmic agencyUFO 2023-03-30
4857 Temná hmota a antihmota - mimozemské informace Cosmic agencyUFO 2023-08-07
4856 Co je pro vás mimozemšťan Cosmic agencyUFO 2023-05-17
4855 Infiltrace do ufologických a duchovních kruhů Cosmic agencyUFO 2023-08-07
4854 Oficiální kontakt mimomimozemšťanů Cosmic agencyUFO 2023-08-08
4853 Hakann: Performativní spiritualita + Jak se projevit A.S.Ezoterika 2023-08-03
4852 Proč vyobrazení Otce Boha vypadají jako Zeus KabamurEzoterika 2023-08-05
4851 Vakcinační aerosol Megan RedshawEzoterika 2023-08-05
4850 Tunia: Vedení a následování ve vztazích A.S.Ezoterika 2023-08-05
4849 TETAK od TEASEH (členové juniorské galaktické federace) JudithEzoterika 2023-08-07
4848 Planetární přechod Peter B MeyerEzoterika 2023-08-07
4847 Navigace v rozdělení reality Kenneth SchmittEzoterika 2023-08-07
4846 Sebenaplňující se proroctví Gillian MacBeth Louthan Ezoterika 2023-08-07
4845 Zpráva od andělů: Vzdej se svých starostí a přijmi svou sílu Ann AlbersEzoterika 2023-08-07
4844 Brány času 2023 Gillian MacBeth LouthanEzoterika 2023-08-07
4843 Rada: Žijte ze srdce Nadina BounEzoterika 2023-08-07
4842 Z 3D do 4D a 5D: Příprava LevEzoterika 2023-08-08
4841 Plejádský kolektiv: Posvátná geometrie JudithEzoterika 2023-08-08
4840 12 paprsků od roku 2012 Diana CooperEzoterika 2023-08-08
4839 Telosiané: Chceme vás utěšit Marie Josée AndichouEzoterika 2023-08-08
4838 Bílý okřídlený kolektiv: Vrstvy dimenzí GalaxygirlEzoterika 2023-08-08
4837 Thymus - kolektiv nanebevzatých mistrů: Lví brána Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-09
4836 Plejáďané: Při práci na Zemi Christine DayEzoterika 2023-08-09
4835 Yeshua: Amun nebo Amen? Jahn J Kassl Ezoterika 2023-08-09
4834 Život Boží Valerie KolcováEzoterika 2023-08-03
4833 🌊🐟🐬🐳🐋💦
2023-08-13
4832 3D Matrix a jeho dopad na duše Cosmic agencyUFO 2023-04-28
4831 Pfizer tornádo - Co se skutečně stalo? Cosmic agencyUFO 2023-07-31
4830 Alter Egos a jak nám pomáhajíi vyrovnat se s naším každodenním životem Cosmic agencyUFO 2023-05-11
4829 Umělá telepatie Cosmic agency3007UFO 2023-08-07
4828 Andělé z hvězd KejrajEzoterika 2023-08-03
4827 Worldcoin pro sdílení ID systému s vládami, korporacemii Baehr NoestlingerEzoterika 2023-08-03
4826 Vytvořené dějiny lidstva Peter B MeyerEzoterika 2023-08-03
4825 Hollywood je z AI úplně vyděšený Tyler DurdenEzoterika 2023-08-03
4824 Dávná přesvědčení Pro100Ezoterika 2023-07-31
4823 Patnáct minut aneb když vás vyřadí ze života Nina SumireEzoterika 2023-07-31
4822 Nová kreativita a profese lidí Magda FuniaEzoterika 2023-07-31
4821 Fialový plamen - dar Quan Ying Dr.V.Ezoterika 2023-08-02
4820 Krym - místo aktivace civilizačních kódů OjlitEzoterika 2023-08-02
4819 Čas je druh energie OjlitEzoterika 2023-08-02
4818 Nejdůležitější dovednost moderního člověka MifellysEzoterika 2023-08-03
4817 Překračování lineárního vnímání času OLAEzoterika 2023-08-02
4816 Stojíme nebo se pohybujeme v duchovním vývoji Magda FuniaEzoterika 2023-08-05
4815 Boží mysl Jevgenij Sedoj Ezoterika 2023-08-05
4814 Oduševnělý člověk Jevgenij Sedoj Ezoterika 2023-05-09
4813 Od 3D ke 4D a 5D 4 - Naše vnitřní práce LevEzoterika 2023-08-01
4812 Bod zvratu Peter B MeyerRealita 2023-08-01
4811 Mistr Lanto: Cítit radost v každém okamžiku James McConnellEzoterika 2023-08-01
4810 EU a válka do roku 2024 Steve WatsonEzoterika 2023-08-02
4809 Ufologie se může brzy stát součástí školních osnov Lauren HaugheyEzoterika 2023-08-02
4808 Hematologická zdravotní tvrzení vyletěla v roce 2022 o 522 % Belle CarterRealita 2023-08-02
4807 Mira z Plejád: Aktivity Vzestupu byly urychleny Valerie DonnenEzoterika 2023-08-02
4806 Archanděl Michael: Rozvíjení své duchovní / lidské podstaty Ronna VezaneEzoterika 2023-08-02
4805 Adama z Telosu: Propojené vědomí Asara AdamsEzoterika 2023-07-24
4804 Arkturiánská skupina: Zpochybňování procesu Vzestupu Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-07-25
4803 Vše je propojeno David R HamiltonEzoterika 2023-07-25
4802 Tunia: Léčení traumat z minulých životů a kněžská magie A.S.Ezoterika 2023-07-25
4801 Nikdo neřekl, že tento svět bude vyhrán KabamurEzoterika 2023-07-26
4800 R´Kok: Media Fabricate Reality od expertů na výběr třešní A.S.Ezoterika 2023-07-26
4799 Vaše vyšší mentální funkce Owen WatersEzoterika 2023-07-26
4798 Energetické díry Christine DayEzoterika 2023-08-03
4797 Životní gobelín: Opuštění svého hnízda Brenda HoffmanEzoterika 2023-07-26
4796 Arkturiáni: Pomoc pro nejvyšší zarovnání časové osy Amanda ShertzerEzoterika 2023-07-26
4795 Mužská a ženská energie a rovnováha KejRajEzoterika 2023-07-27
4794 Arkturiánská rada 9D: Osvobození od Matrixu a manifestace Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-27
4793 OWS: Co přináší budoucnost James McConnellEzoterika 2023-07-27
4792 Kryon: Kdo jsi Lee CarrollEzoterika 2023-07-27
4791 Saint Germain: Vzal jsi červenou pilulku James McConnellEzoterika 2023-07-27
4790 Od 3D do 4D a 5D: Černá labuť - 1 LevEzoterika 2023-07-24
4789 Od 3D do 4D a 5D: Černá labuť - 2 LevEzoterika 2023-07-29
4788 Kolektiv Nanebevzatých Mistrů: Co dělali Nanebevzatí Mistři na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-29
4787 Jeshua: Jsi svobodný a vždy jsi byl svobodný John SmallmanEzoterika 2023-07-29
4786 Zažít sebe sama jako lásku ke zdroji Vydia FrazierEzoterika 2023-07-29
4785 Kolektiv: Proč jsme se rozhodli mít zkušenosti se zneužíváním dětí Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-07-29
4784 Jak frekvence a vibrace rostou Judith KuselEzoterika 2023-07-29
4783 Strážci lidstva: Naše cesta k vyššímu vědomí Kate WoodleyEzoterika 2023-07-29
4782 Projevte své místo v Boží časové ose Marie MohlerEzoterika 2023-07-30
4781 Vyšší já: Znovu získejte svůj přístup Mike QuinseyEzoterika 2023-07-30
4780 Moudrost Rady: Konečná svoboda Sara LandonEzoterika 2023-07-30
4779 🏨🏪🏫🏩💒
2023-08-06
4778 Lidské reaktory na Měsíci Cosmic agencyUFO 2023-07-23
4777 Je opravdu nutné změnit svou minulost? Cosmic agencyUFO 2023-05-10
4776 Jak změnit svou minulost se Swaruu z Erry Cosmic agencyUFO 2023-05-06
4775 Kolektivní nevědomí Cosmic agencyUFO 2023-05-06
4774 VZESTUP - PLANETÁRNÍ VSTUP - Časové linie Cosmic agencyUFO 2020-10-01
4773 Vypadnutí z reality StepOneEzoterika 2023-07-26
4772 Získat nesmrtelnost znamená vyléčit se ze sebedestruktivních programů Pro100Ezoterika 2023-07-25
4771 Ki-On: Vztahy a integrita Pro100Ezoterika 2023-07-25
4770 Spánek rozumu plodí monstra Jevgenij SedojEzoterika 2023-07-25
4769 Besedy s učiteli Roman JakovlevEzoterika 2023-07-23
4768 Uzdravení "zla" v sobě: manželství - rozhovor s Bohem Pro100Ezoterika 2023-07-23
4767 Kvantovost StepOneEzoterika 2023-07-23
4766 Duše a architekti reality SavmejaEzoterika 2023-07-20
4765 Kion: Očekávání Dr.VEzoterika 2023-07-19
4764 Odkud pochází znalosti StepOneEzoterika 2023-07-14
4763 Zednáři: programy polí matrixu Najana BelosvetEzoterika 2023-07-14
4762 Muž a žena: Jednota nebo odloučení - Kořeny chyb Pro100Ezoterika 2023-07-12
4761 Od 3D ke 4D a 5D - 4 LevEzoterika 2023-07-30
4760 Kryon: Filtry lidských majáků Lee CarrollEzoterika 2023-07-21
4759 Přesto jste stále pokračovali a jste stále tady Martin GeddesEzoterika 2023-07-22
4758 Vyšší já: Neustálé změny Mike QuinseyEzoterika 2023-07-22
4757 Zpracování našich omezení Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-22
4756 Vaše božské dědictví Owen WatersEzoterika 2023-07-22
4755 Krystalické vědomí: Čistící zbytkové energie Natalie GlassonEzoterika 2023-07-22
4754 Být v tomto světě, ale nebýt z něj Judith KuselEzoterika 2023-07-22
4753 Strážci: Věřte v sebe Nadina BounEzoterika 2023-07-22
4752 Modrý duhový most Lisa ReneeEzoterika 2023-07-23
4751 Arkturiánská rada 9D: Obrovské, masivní změny, které všichni na Zemi chcete Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-23
4750 Obnova Lyrské planetární sítě Natalia Alba Ezoterika 2023-07-23
4749 Hakann: Nemůžeš přeskočit střední školu A.S.Ezoterika 2023-07-23
4748 Retrográdní Merkur je zpátky Nina KahnEzoterika 2023-07-26
4747 🦨🐛🦨🐛🦨
2023-07-30
4746 Měsíc - Vliv na ženy - Van Allenovy pásy, Hologram a další Cosmic agencyUFO 2023-07-16
4745 Čas a jak to funguje, část 2, časové osy Cosmic agencyUFO 2023-05-03
4744 Jak se stát nejlepší verzí sebe sama - Vylepšete své světlo Cosmic agencyUFO 2023-04-20
4743 Všechno je mysl, všechno je vědomí Cosmic agencyUFO 2023-05-01
4742 Atlantida a Lemurie - Invaze na Venuši Cosmic agencyUFO 2021-10-14
4741 PLOCHÁ ZEMĚ - ani kosmologie, ani metafyzika Cosmic agencyUFO 2023-07-06
4740 Soul Contracts - Chci vědět, co jsou - Neformální chat s Yazhi, Matiasem a Gosiou Cosmic agencyUFO 2023-07-12
4739 Motivační video pro Starseeds a probuzené Cosmic agencyUFO 2023-04-29
4738 Kam půjdeme, až zemřeme Cosmic agencyUFO 2023-04-12
4737 Athena Swaruu Q & A - Lorena Martin s Robertem Cosmic agencyUFO 2023-07-09
4736 Hvězdy a Plejády - jejich věk Cosmic agencyUFO 2023-07-19
4735 Florida County GOP - biologické zbraně Jim HoftEzoterika 2023-07-19
4734 Neviditelná vláda Peter B MeyerEzoterika 2023-07-23
4733 Nadvláda WHO ZerohedgeEzoterika 2023-07-19
4732 Životní gobelín: Padající domino Brenda HoffmanEzoterika 2023-07-19
4731 Režie Živé hry energií Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-19
4730 Hathor: Reciprocita Peggy BlackEzoterika 2023-07-19
4729 Jaký jsi Pracovník Světla RakshaEzoterika 2023-07-19
4728 Skupina: Kolísání země Steve RotherEzoterika 2023-07-19
4727 Švýcarští oktagonští templáři Peter B MeyerEzoterika 2023-07-17
4726 Život na Saturnu JudithEzoterika 2023-07-17
4725 JPMorgan Chase - obchodování s dětmi Brian ShillhavyRealita 2023-07-17
4724 9D Arkturiánská rada: Staňte se osvíceným mistrem Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-17
4723 Jeshua: Důvěřuj v zázrak, sílu a plodnost Boží lásky k tobě John SmallmanEzoterika 2023-07-17
4722 Potěšení, hanba a vina PowerpathEzoterika 2023-07-17
4721 Kolektiv: Pochopení účelu zneužívání Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-07-17
4720 Od 3D ke 4D a 5D - 3 LevEzoterika 2023-07-18
4719 Rozpoznávání obličeje William McCurdyRealita 2023-07-18
4718 Smrtící šarže vakcín Patrick WebbEzoterika 2023-07-18
4717 Poslední bitva o budoucnost lidstva Martin GeddessEzoterika 2023-07-18
4716 Jeshua: Nemoc a zdraví Pamela KribbeEzoterika 2023-07-18
4715 Povaha archandělů Owen WatersEzoterika 2023-07-18
4714 Arkturiáni: Jak se spojit se svým Vyšším Já Kate WoodleyEzoterika 2023-07-18
4713 Od 3D ke 4D a 5D - 2. LevEzoterika 2023-07-15
4712 Lidská DNA Teri WadeEzoterika 2023-07-15
4711 Vaše skutečná vnitřní přirozenost Owen WatersEzoterika 2023-07-15
4710 Znovuzískání naší suverenity Ramona LappinEzoterika 2023-07-15
4709 Rada světla: Jak vidíme váš vzestup Nadina BounEzoterika 2023-07-15
4708 Ztělesnění integrity - praktická aplikace Lisa RenéeEzoterika 2023-07-16
4707 Slunce rychle vzplane James GillilandEzoterika 2023-07-16
4706 Plejáďané: Událost Scahndahlah Christine DayEzoterika 2023-07-16
4705 Vyšší já: Duchovní pokrok Mike QuinseyEzoterika 2023-07-16
4704 Jsme energetické transformátory Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-16
4703 Andělé: Dokonale nedokonalí Ann AlbersEzoterika 2023-07-16
4702 Moudrost Rady: Postřehy od mocných, svobodných, neomezených Sarah LandonEzoterika 2023-07-16
4701 Jehova: Architektura náboženství ArchitektEzoterika 2023-07-16
4700 🎵🎶🔔🪀🧊
Ezoterika 2023-07-23
4699 Předepsaný scénář Jevgenij SedojEzoterika 2023-07-16
4698 Pokročilé duše a jejich úlová mysl Cosmic agencyUFO 2023-04-27
4697 ASTROLOGIE A PLOCHÁ ZEMĚ Cosmic agencyUFO 2023-07-03
4696 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-07-03
4695 Co je to duše Cosmic agencyUFO 2023-04-25
4694 Mezihvězdný život 3 - Scimitar - bojová loď Cosmic agencyUFO 2023-07-06
4693 Galaktická rada: Volba lásky a míru Asara AdamsEzoterika 2023-07-10
4692 Telosiané: Opravdové štěstí Marie Jose AndichouEzoterika 2023-07-10
4691 Arkturiánská skupina: Všichni cítí změnu Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-07-11
4690 Nanebevzatí mistři: Boží plán je pevný Jahn J KasslEzoterika 2023-07-11
4689 Nejvyšší čas je TEĎ Mat KhanEzoterika 2023-07-11
4688 My jsme se vrátili předkové Aluna JoyEzoterika 2023-07-11
4687 Immanuel: Velký solární záblesk GalaxygirlEzoterika 2023-07-11
4686 Od 3D ke 4D a 5D: Lekce část 1-1 LevEzoterika 2023-07-12
4685 Tesla nabíjecí stanice Brian ShillhavyEzoterika 2023-07-12
4684 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Lidstvo žádá změnu James McConnellEzoterika 2023-07-12
4683 Jeshua: Učební úkol pro každého Jahn J KasslEzoterika 2023-07-12
4682 KaRa of the Plejády: Dsclosure se stává stále významnějším James McConnellEzoterika 2023-07-12
4681 Od 3D ke 4D a 5D: Lekce 1-2 LevEzoterika 2023-07-13
4680 Deep State v pasti Peter B. MeyerEzoterika 2023-07-13
4679 R´Kok: Pracovníci světla jsou nejméně bezmocní lidé na Zemi A.S.Ezoterika 2023-07-13
4678 Arkturiánská rada 9D: vaše mise stát se lidmi/a ambasadory Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-08
4677 Dostat se z té koleje VictoriaEzoterika 2023-07-09
4676 Mira z Plejádské vysoké rady: Jste součástí magie a zázraků Valerie DonnerEzoterika 2023-07-08
4675 Zenox ze Zeno (juniorští členové galaktické federace) JudithEzoterika 2023-07-09
4674 Vyšší já: Pozitivní energie Mike QuinseyEzoterika 2023-07-09
4673 Zkoumání našeho základního vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-09
4672 Yahyel: ET navštěvující Zemi Johnathan TrinityEzoterika 2023-07-10
4671 Yahyel: Mimozemské technologie Johnathan TrinityEzoterika 2023-07-13
4670 Yahyel: mimozemské sledování Země Johnathan TrinityEzoterika 2023-07-13
4669 Děti falešných bohů Valerie KolcováEzoterika 2023-06-20
4668 Bojovníci nekonečna Valerie KolcováEzoterika 2023-07-04
4667 😐😑🫠😐😑
Ezoterika 2023-07-16
4666 Galaktická federace - Proč Taygeta předtím nevěděla, co to je? Cosmic agencyUFO 2023-06-29
4665 Světlo a temnota ve vás / Traumata a limity Cosmic agencyUFO 2023-04-02
4664 Odhalení od mimozemšťanky Cosmic agencyUFO 2023-06-27
4663 Čas 1 - Co je čas Cosmic agencyUFO 2023-04-23
4662 Hekaté 31 - Stvoření a zničení Lija LembergEzoterika 2023-07-07
4661 REVOLUCE VĚDOMÍ - 17. července 2023 AlmateaEzoterika 2023-07-07
4660 Jednota se světem. Jsme z budoucnosti GarmonytEzoterika 2023-07-06
4659 Karmické sny Magda FuniaEzoterika 2023-06-05
4658 Kvantová realita. Nový vztah s Bohem AlikinaEzoterika 2023-07-03
4657 Odpovědi na otázky z roku 2022 CelenaEzoterika 2023-07-01
4656 Životní tapisérie Creations: Vaše fáze přijetí Brenda HoffmanEzoterika 2023-07-05
4655 Archanděl Michael: Plný kruh může mít vedlejší účinek Kerstin ErikssonEzoterika 2023-07-05
4654 Aštar: Obnovení epifýzy Arthura HectorEzoterika 2023-07-05
4653 KUBEE z KUE JudithEzoterika 2023-07-06
4652 Světelné bytosti KabamurEzoterika 2023-07-06
4651 Zpráva od Arkturu: Hra duality Johnathan TrinityEzoterika 2023-07-06
4650 Čtyři znamení, že se Duch snaží upoutat vaši pozornost Bill PhilippsEzoterika 2023-07-06
4649 Arboriané: Společnost All Inclusive Nadina BounEzoterika 2023-07-06
4648 Arkturiánská rada 9D: Staré systémy se rozpadají a nové rostou Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-29
4647 Velký kvantový přechod: Puncher LevEzoterika 2023-06-29
4646 Schumannovo zjevení: Odchod od starých stvoření SandraEzoterika 2023-06-29
4645 Arkturiáni: Přemostění časové osy Méline LafontEzoterika 2023-06-29
4644 Maso vytištěné v laboratoři Marie HawthorneEzoterika 2023-07-01
4643 Halliburton - BlackRock - Ukrajina Matt AgoristEzoterika 2023-07-01
4642 Klonování KabamurEzoterika 2023-07-01
4641 Arkturiánská rada 9D: Energie z července 2023 a vaše čakry, buňky a DNA Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-01
4640 Překonání přežití-vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-01
4639 Plejáďané: Jsme tvůrci vašeho světa Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-07-01
4638 Kolektiv: NESARA a další změny Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-07-01
4637 Žár hluboké změny, čištění Marie MohlerEzoterika 2023-07-02
4636 Jak být více vtělený Leo BabautaEzoterika 2023-07-02
4635 Plejáďané: Další fáze Nového úsvitu Christine DayEzoterika 2023-07-02
4634


2023-07-09
4633 KARNAK - starověká technologie hvězdné brány Cosmic agencyUFO 2023-06-22
4632 Swaruu Official Cosmic agencyUFO 2022-12-12
4631 Elfové - Adas - Draci - ochrana vaší energie před negativními vlivy Cosmic agencyUFO 2023-06-26
4630 ANÉEKA DE TEMMER Cosmic agencyUFO 2020-10-21
4629 TAJNÝ PŘÍBĚH: OVLÁDÁNÍ A DEZINFORMACE O MIMOZEMSKÉM FENOMÉNU Cosmic agencyUFO 2023-06-24
4628 Astrální strana, Fyzický svět a jejich Matrix. Co je tvoří a co je definuje Cosmic agencyUFO 2023-04-21
4627 Odtajnění UFO - Q & A Cosmic agencyUFO 2023-06-27
4626 Deklasifikace a dezinformační program za oficiálním prohlášením UFO Cosmic agencyUFO 2023-06-19
4625 ZLO MIMOZEMŠŤANŮ MATRIX A JEHO FREKVENCE Cosmic agencyUFO 2023-06-21
4624 Minitémata - křišťálové lebky, Elon Musk a další Cosmic agencyUFO 2023-06-21
4623 VLIV GALAKTICKÉ FEDERACE NA ZEMI - PŘECHOD DO 5D Cosmic agencyUFO 2023-06-16
4622 PRAVÁ POVAHA GALAKTICKÉ KONFEDERACE Cosmic agencyUFO 2023-06-15
4621 Strach a postoj k životu Cosmic agencyUFO 2023-03-28
4620 Rada ALCYONE - Galaktická federace - žádné časové linie Cosmic agencyUFO 2020-09-23
4619 Velký kvantový přechod: Odhalení LevEzoterika 2023-06-26
4618 Okamžik pravdy Martin GeddesEzoterika 2023-06-26
4617 Planetární přechod - vše užitečné zůstává Peter B MeyerEzoterika 2023-06-26
4616 Arkturiánská rada 9D: Schumannovy rezonanční hroty a příznaky vzestupu Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-26
4615 Jaké energie v sobě nosíte EZEzoterika 2023-06-26
4614 Zvládnutí empirické reality Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-26
4613 St. Germain: Ovládněte svůj život s dokonalou láskou Jahn J KasslEzoterika 2023-06-26
4612 Lidské otroctví versus lidská svoboda Lisa ReneeEzoterika 2023-06-27
4611 OSN přebírá od 1. července program certifikátů EU Covid Masha BorakEzoterika 2023-06-27
4610 Tahle kniha je z Yahyelu: Zveřejňování a zrychlující se kontakt v roce 2023 Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-06-27
4609 Vyšší rada: Pamatujte na sílu svého vědomého uvědomění Nadina BounEzoterika 2023-06-27
4608 Zpoždění letadel a 5G B.N. FrankEzoterika 2023-06-28
4607 Barcoraz Z Baraz (ET civilizace) JudithEzoterika 2023-06-28
4606 Domino začíná padat Peter B. MeyerEzoterika 2023-06-28
4605 Arkturiánská rada 9D: Schumannovy rezonanční hroty a symptomy vzestupu Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-28
4604 Příliš mnoho, příliš rychle Brenda HoffmanEzoterika 2023-06-28
4603 Saint Germain: Pravda se stává viditelnou Jahn J KasslEzoterika 2023-06-28
4602 Archanděl Michael: Otevřený dopis hvězdným semenům Ronna VezaneEzoterika 2023-06-28
4601 Seznamte se s nebojácnými YiangoEzoterika 2023-06-26
4600 Život je hra aneb Nový světový program: Dvanáct kroků Pro100Ezoterika 2023-06-27
4599 Bytosti Jupitera JudithEzoterika 2023-06-15
4598 Arkturiánská rada 9D: Thrive s pomocí Siriuse, Andromedy a Plejád Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-15
4597 Hra 3D: Co to je a proč jste se chtěli stát její součástí? Deborah FaithEzoterika 2023-06-15
4596 Jeshua: Na tento čas jste čekali Pamela KribbeEzoterika 2023-06-15
4595 Pravda o ovládání mysli, která otevírá oči Petr B. MeyerRealita 2023-06-16
4594 Arkturiánská rada 9D: Pomocí telepatie komunikujeme s mimozemšťany Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-16
4593 Sananda: Přijde konec světa? Jahn J KasslEzoterika 2023-06-16
4592 Vytváření změn ve vašem životě Victoria CochraneEzoterika 2023-06-16
4591 Bytosti Camae JudithEzoterika 2023-06-17
4590 Vyšší já: Řešeno a vyřešeno Mike QuinseyEzoterika 2023-06-17
4589 Vaše monadické splynutí Diana CooperEzoterika 2023-06-17
4588 Archanděl Michael: Ve vycházejícím světle Ailia MiraEzoterika 2023-06-17
4587 Umělá inteligence navzdory humbuku zůstává horší než lidský mozek RTEzoterika 2023-06-18
4586 Arkturiánská rada 9D: Vaše moc přesahuje vaši dimenzi Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-18
4585 Poselství od Boha: Síla vaší transformace Jahn J KasslEzoterika 2023-06-18
4584 Ješua: Tak, jak vás vidí Zdroj GalaxygirlEzoterika 2023-06-18
4583 Hojnost je aspektem lásky AlmateaEzoterika 2023-06-13
4582 Teprve pak se povznesete AnteaEzoterika 2023-06-13
4581 Uzdravení ze zvyku odsuzovat Nina SumireEzoterika 2023-06-13
4580 Frekvence lásky musí být ve všem! Taťána RjazanováEzoterika 2023-06-13
4579 Hekate 30. Lija LembergEzoterika 2023-06-19
4578 Transformační procesy ve ̎světelném ̎ režimu Julia FlowEzoterika 2023-06-22
4577 Je slovo jako foton? MudreaEzoterika 2023-06-22
4576 Sírius. Andromeda. Plejády. Proměny Anna ChenEzoterika 2023-06-24
4575 Kvantová realita. Harmonizace v nových energiích AlikinaEzoterika 2023-06-24
4574 Archanděl Michael: Kolektivní zpravodajský systém ArchitektEzoterika 2023-06-24
4573 Sananda: Střídání stráží James McConnellEzoterika 2023-06-22
4572 Nový Matrix 11. LevEzoterika 2023-06-21
4571 Odhalení pozérů UFO, bílé klobouky na cestě, připoutejte se James GillilandEzoterika 2023-06-24
4570 Mistr Kuthumi: Váš cíl míru Natalie GlassonEzoterika 2023-06-24
4569 Bytosti světla: Bytí stále otevírá brány do vyšších sfér Wendy Ann ZelleaEzoterika 2023-06-24
4568 Hathors: Věe se děje současně Peggy BlackEzoterika 2023-06-24
4567 Z 3D do 4D a 5D: Čekání LevEzoterika 2023-06-25
4566 Zezeek z Kananu JudithEzoterika 2023-06-25
4565 Maso vypěstované v laboratoři dostává zelenou na americké menu ZeroHedgeEzoterika 2023-06-25
4564 Hakann: Integrovaná politika, Řešte obavy druhé strany A.S.Ezoterika 2023-06-25
4563 Vyšší Já: Váš osud Mike QuinseyEzoterika 2023-06-25
4562 Ashian: O smrti a umírání JenniferEzoterika 2023-06-25
4561 Astropředpověď červenec 2023 TanaazeEzoterika 2023-06-25
4560 👛👜👝🎒
2023-07-02
4559 Hakann: Vaši vůdci zachází s lidmi tak, jak lidé zachází se zvířaty A.S.Ezoterika 2023-06-24
4558 Erupce Popocatépetl Mexiko - Vojenská činnost Cosmic agencyUFO 2023-06-18
4557 ALCYONE COUNCIL - GALAKTICKÁ KONFEDERACE - žádné časové linie Cosmic agencyUFO 2020-09-23
4556 Umělá inteligence na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-04-19
4555 ROZLOŽENÍ MATRIXU PROBUZENÍ MATRIXU Cosmic agencyUFO 2023-06-14
4554 Událost v National Press Clubu - Disclosure Project - Steven Greer - NÁŠ NÁZOR Cosmic agencyUFO 2023-06-18
4553 Nejste svým tělem, proto jste nesmrtelní. Paměť není v těle Cosmic agencyUFO 2023-04-17
4552 Dohodyʺdušeʺ, vynechání akce a změna časové osy někoho jiného Cosmic agencyUFO 2023-03-22
4551 Frekvence, stavy vědomí, vibrace Cosmic agencyUFO 2023-06-13
4550 ZMIZENÍ STAROVĚKÝCH CIVILIZACÍ Cosmic agencyUFO 2020-09-17
4549 Hvězdná semínka Cosmic agencyUFO 2023-06-10
4548 Falešní lidé a vy Cosmic agencyUFO 2023-04-15
4547 Orionské války - Invaze plazů - Atlantida a Lemurie 3. Cosmic agencyUFO 2021-07-24
4546 Vodiči světla a kódy probuzení Magda Funia Ezoterika 2023-06-14
4545 Opona je otevřená! Jevgenij SedojEzoterika 2023-06-16
4544 Komunikační efekt! Sedněte si Jevgenij SedojEzoterika 2023-06-16
4543 Restrukturalizace těla Tatiana Rjazanova Ezoterika 2023-06-18
4542 Sumer a Annunaki Aleksy VuckovičEzoterika 2023-05-28
4541 Chyby Stvořitele Valerie KolcováEzoterika 2023-06-06
4540 Vzpoura na časové ose vzestupu Lisa ReneeEzoterika 2023-06-22
4539 Přicházející krize měst: Vypadněte, dokud ještě můžete Charles Hugh SmithRealita 2023-06-22
4538 Průlom přichází Peter B MeyerEzoterika 2023-06-22
4537 Arkturiánská rada 9D: Síla energií červnového slunovratu Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-22
4536 OWS a Shoshanna: Erupce James McConnellEzoterika 2023-06-22
4535 Hakann: Pamatujte, že jste reinkarnující duše A.S.Ezoterika 2023-06-22
4534 Sananda: Střídání stráží James McConnellEzoterika 2023-06-22
4533 Průchod těsně mimo zemskou atmosféru Teri WadeEzoterika 2023-06-20
4532 Saul: Nezapomeňte se každý den ctít John SmallmanEzoterika 2023-06-20
4531 Co je skutečné? Jose StevensEzoterika 2023-06-20
4530 Tunia: Nekonzistentnost Západu v oblasti stereotypů A.S.Ezoterika 2023-06-20
4529 Skupina: Energizujte svou trojici Steve RotherEzoterika 2023-06-20
4528 Nový Matrix 10. LevEzoterika 2023-06-21
4527 Pravda o inkarnacích mazlíčků JudithEzoterika 2023-06-21
4526 Yeshua: Ty jsi Kristut JudithEzoterika 2023-06-21
4525 Archanděl Gabriel: Milovat druhé na jejich vlastní zvolené cestě Shanta GabrielEzoterika 2023-06-21
4524 Transformujeme sebe a náš svět Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-21
4523 Telosiané - Skutečný život Marie-Josée AndichouEzoterika 2023-06-21
4522 Mistři kosmické rady: Proč mnozí opouštějí planetu Victoria CochraneEzoterika 2023-06-21
4521 ⛵️🚤🚢
2023-06-25
4520 Od 3D do 4D a 5D: Přestavba kroniky Adan SalazarRealita 2023-06-14
4519 Každá duše si vybere svou vlastní cestu Peter B MeyerRealita 2023-06-14
4518 Jsou kanadské lesní požáry způsobeny energetickými zbraněmi? Stojí za tím ̎UFO Brian ShillhavyEzoterika 2023-06-08
4517 Přítomnost ET a lodě KabamurEzoterika 2023-06-08
4516 Gigantický podvod s penězi Peter B MeyerRealita 2023-06-08
4515 Od 3D do 4D a 5D: Přestavba kroniky LevEzoterika 2023-06-14
4514 Sanhia: Proč neslyším ducha jasněji Michael HerseyEzoterika 2023-06-14
4513 Brána ke smyslu života Owen WatersEzoterika 2023-06-14
4512 Naše cesta do nového světa Aluna JoyEzoterika 2023-06-14
4511 Jeshua a Shoshanna: Uvedení rekordu na pravou míru James McConnellEzoterika 2023-06-14
4510 Temnota je jako iluze - První krok StepOneEzoterika 2023-06-04
4509 Proč jsi přišel na tento svět - Proč je tu tolik zla Garmonyt Ezoterika 2023-06-04
4508 Archanděl Gabriel. Lichotky ďábla. Kdo je samotný Ďábel Venera NikEzoterika 2023-06-05
4507 Kvantová realita. Pohled shora AlikinaEzoterika 2023-06-08
4506 Starověké vědění Magda FuniaEzoterika 2023-06-08
4505 Naše změny a ministerstvo Tatyana RyazanovaEzoterika 2023-06-18
4504 Učitelský systém, Panna Maria, Lucifer Anna IgnatEzoterika 2023-06-09
4503 Jsme aktivními účastníky kvantového přechodu Magda FuniaEzoterika 2023-06-10
4502 Poselství archanděla METATRONA SavmejaEzoterika 2023-06-10
4501 Hojnost je jedním z aspektů lásky AlmatheaEzoterika 2023-06-11
4500 Pravidla přechodu Anthea Ezoterika 2023-06-11
4499 Rozpad starého 3D Diana CooperEzoterika 2023-06-07
4498 Poselství od Hannelore: Jiné sféry Jahn J KasslEzoterika 2023-06-08
4497 Cesta k osobnímu mistrovství Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-08
4496 Uvězněné bubliny uvnitř, které musí prasknout JennyEzoterika 2023-06-08
4495 Imurieal: Pocity opuštěnosti GalaxygirlEzoterika 2023-06-08
4494 Pěstování mysli k uzdravení mozku David HendricksRealita 2023-06-08
4493 Tunia: Spouštěče jsou pozvánkou k nahlédnutí do nitra člověka A.S.Ezoterika 2023-06-08
4492 Čistá nula: Válka proti uhlíku (a lidem) se zintenzivňuje Ben LindersRealita 2023-06-10
4491 Sluneční bytosti JudithEzoterika 2023-06-10
4490 Odvrácená strana nového normálu Michael J. SuttonEzoterika 2023-06-10
4489 Vyšší já: Zmatek Mike QuinseyEzoterika 2023-06-10
4488 Slunovrat; magie brány 777 MegEzoterika 2023-06-10
4487 Quan-yin: Supernova Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-06-10
4486 Patnáctiminutové uzamčení - ̎Znehybnění větší části lidstva Konrád RekasRealita 2023-06-11
4485 Syn člověka KabamurEzoterika 2023-06-11
4484 Halucinace ChatGPT Brian ShillhavyRealita 2023-06-11
4483 Arkturiánská rada 9D: Plejáďané/Andromedáni/Arkturiánský projekt Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-11
4482 Jeshua: Co teď? Jahn J KasslEzoterika 2023-06-11
4481 Aktuální informace o energii: Kosmické záření AliciaEzoterika 2023-06-11
4480 Adama z Telosu: Dvě reality Asara AdamsEzoterika 2023-06-11
4479 🪷🌹🪷🌹
2023-06-18
4478 Pohled na základní utváření fyzikální matrice Cosmic agencyUFO 2023-04-11
4477 Tvorba matice Cosmic agencyUFO 2023-04-14
4476 MIMOZEMSKÁ HYBRIDIZACE A pozemská DNA Cosmic agencyUFO 2023-06-05
4475 Poselství semenům - Jaký je váš účel, abyste zde byli? Cosmic agencyUFO 2023-06-06
4474 Orionské války - Velká Lyřanská expanze Cosmic agencyUFO 2020-06-20
4473 ČASOPROSTOROVÉ ČÁRY 1. - paralelní vesmír Cosmic agencyUFO 2020-08-24
4472 Arien de Erra - vzpomínky, vnitřní znalosti a vlastní odpovědnost Cosmic agencyUFO 2023-03-18
4471 Odtajnění UFO? Q&A Cosmic agencyUFO 2023-06-03
4470 Základna Galaktické federace v Sedoně JudithEzoterika 2023-06-05
4469 Lži nejsou pravdy Lži nejsou pravdyEzoterika 2023-06-05
4468 Arkturiánská rada 9D: Co řeknete po svém vzestupu Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-05
4467 Poselství od andělů: Všimněte si svých pocitů Ann AlbersEzoterika 2023-06-05
4466 Lidský život jako hra vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-05
4465 Kolektiv: Drsná dohoda Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-06-05
4464 Pohled do budoucnosti Owen WatersEzoterika 2023-06-05
4463 Federace světla: Vibrační frekvence příjemce Blossom GoodchildEzoterika 2023-06-05
4462 Lži o AI Ezoterika 2023-06-11
4461 Archanděl Michael: Závoj už není Lee DeganiEzoterika 2023-06-06
4460 Aštar: Vodnář dýchá skrze matrici Arthura HectorEzoterika 2023-06-06
4459 Porozumění umělé inteligenci Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-06
4458 Volba změny Christine DayEzoterika 2023-06-06
4457 Telosiané: Vše kolem vás se mění Marie-Josée AndichouEzoterika 2023-06-06
4456 Plejáďané: Univerzální společenství Christine DayEzoterika 2023-06-06
4455 Vittra: Milujeme tě Kerstin ErikssonEzoterika 2023-06-07
4454 Jeshua: Hořet bez hoření Jahn J. KasslEzoterika 2023-06-07
4453 Multivitamíny Brenda HoffmanEzoterika 2023-06-07
4452 Plejáďané: Energeticky připraveni Christine DayEzoterika 2023-06-07
4451 EDEN Jim WillisEzoterika 2023-05-17
4450 Zkušenost blízké smrti Jim WillisEzoterika 2023-05-10
4449 Nikdy nechoďte k lékaři, kterému v ordinaci uhynuly rostliny Erma BombeckEzoterika 2023-06-11
4448 Jak odstranit nanotechnologie z těla The ExposéRealita 2023-05-24
4447 Vakcíny Joseph MercolaRealita 2023-05-23
4446 Poselství. Duchovní slunce vesmíru Igor GorEzoterika 2023-05-31
4445 Svoboda a vůle aneb Anděl v těle Pro100Ezoterika 2023-05-31
4444 Nikolaj Divotvůrce: Genealogie víry ArchitektEzoterika 2023-06-04
4443 Ten: Pole stvoření Sophia LoveEzoterika 2023-06-02
4442 Hakann: Jak mluvit se svou duší A.S.Ezoterika 2023-06-02
4441 Manifestace Fakta a fikce Jennifer HoffmanEzoterika 2023-06-02
4440 Galaktická federace světla: Můžete manifestovat Krista EnergeticleighEzoterika 2023-06-02
4439 Budování paralelních systémů Lisa ReneéEzoterika 2023-06-03
4438 Hannelore: Každá duše si najde cestu zpět ke světlu Jahn J KasslEzoterika 2023-06-03
4437 Matka Země, Matka Marie, El Morya a Arkturiánská vysoká rada: Konce a začátky Marie MohlerEzoterika 2023-06-03
4436 Mira z Plejádské vysoké rady: Připraveni na povznesení Valerie DonnerEzoterika 2023-06-03
4435 Nový Matrix 8.-1 LevEzoterika 2023-06-04
4434 R´Kok: Hledání smyslu A.S.Ezoterika 2023-06-04
4433 Archanděl Michael: Pokročilé univerzální zákony páté dimenze Ronna VezaneEzoterika 2023-06-04
4432 Nová matrice 8.-2 LevEzoterika 2023-06-05
4431 🐇🐏🐑🦙
2023-06-11
4430 MIMOZEMSKÝ KONTAKT SÍLA VĚDOMÍ Cosmic agencyUFO 2023-06-01
4429 Proč byl první kontakt projektu neúspěšný? Cosmic agencyUFO 2023-04-09
4428 MIMOZEMSKÉ ÚNOSY - HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT - ROSTLIN - LIDÍ - REGRESSIVNÍ Cosmic agencyUFO 2020-10-30
4427 Proč nikdo nemůže uniknout Matrixu 2. Cosmic agencyUFO 2023-04-08
4426 Proč nikdo neunikne z matrixu Cosmic agencyUFO 2023-04-03
4425 Protokoly psychomentálnímho a biologického odčervování Cosmic agencyUFO 2023-05-25
4424 MATRIX - AKTIVACE DNA Cosmic agencyUFO 2020-11-01
4423 ODKLASIFIKACE NÁSLEDKŮ MIMOMOZEMSKÉHO FENOMÉNU Cosmic agencyUFO 2020-10-29
4422 MIMOZEMŠŤANÉ - JAK KOORDINUJÍ ČAS Cosmic agencyÜFO 2020-10-28
4421 Závěry 01, Galaktická federace Cosmic agencyUFO 2023-04-05
4420 Stínoví lidé - souvislosti Cosmic agencyUFO 2023-05-26
4419 Co je čas a jak funguje - část 3: Dokážete uniknout osudu? Cosmic agencyUFO 2023-03-15
4418 Hvězdná semínka - jaký mají vliv? Cosmic agencyUFO 2023-05-25
4417 JAK DOSTAT PRAVDU Cosmic agencyUFO 2020-10-27
4416 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-06-01
4415 Nový Matrix 7. LevEzoterika 2023-06-01
4414 Jak mocní jsou Plejáďané? KabamurEzoterika 2023-06-01
4413 OWS a Shoshanna: Univerzita James McConnellEzoterika 2023-06-01
4412 Andromeďané: Jak projevit harmonii Kate WoddleyEzoterika 2023-06-01
4411 Kosmičtí drakoni se probouzejí Ramona LappinEzoterika 2023-06-01
4410 Jeshua: Žádné přání se nesplní na úrovni touhy Jahn J KasslEzoterika 2023-06-01
4409 Archanděl Zadkiel: Vydejte se na cestu k vyšším sférám Linda RobinsonEzoterika 2023-06-01
4408 Boží světlo pouze léčí, podporuje a miluje PSJEzoterika 2023-05-29
4407 Shromáždění naší duchovní rodiny Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-29
4406 Jsme osvobozeni Judith KuselEzoterika 2023-05-29
4405 Plejáďané: Meditace JudithEzoterika 2023-05-29
4404 Kontakt probíhá James GillilandEzoterika 2023-05-25
4403 Germain: Univerzální přetížení Victoria CochraneEzoterika 2023-05-24
4402 Cesta mudrce Alberto VilloldoEzoterika 2023-05-24
4401 Dvojité plameny: Pochopení skutečného účelu a energetické dynamiky 1 Vera IngerborgEzoterika 2023-05-24
4400 Aya: ̎Všichni jsme se snažili najít cestu, která by nám pomohla JudithEzoterika 2023-05-24
4399 Federace světla: Celoživotní vyvolený květ Blossom GoodchildEzoterika 2019-06-04
4398 Atmar: Slunce a Luna Jahn J KassllEzoterika 2023-06-04
4397 Saint Germain: Vítejte ve Velkém probuzení James McConnellEzoterika 2023-05-31
4396 Aktuální informace o planetární síti Natalia AlbaEzoterika 2023-05-31
4395 Biologický vzestup Teri WadeEzoterika 2023-05-31
4394 Sananda: Máte svobodu volby James McConnellEzoterika 2023-05-30
4393 OWS a Shoshanna: Umožnění změny James McConnellEzoterika 2023-05-30
4392 Saul: Život je láska, ty jsi láska a láska je bezmezná John SmallmanEzoterika 2023-05-30
4391 Akatu: Život na Sheen(5D Zemi) JudithEzoterika 2023-05-30
4390 Tajné náboženství iluminátů KejRajEzoterika 2023-05-30
4389 Incident s UFO ve Vargině JudithEzoterika 2023-05-30
4388 Kryon: velký útěk LeeCarrollEzoterika 2023-05-29
4387 Vytváření 5D vztahů Vidya FrazerEzoterika 2023-06-01
4386 Archanděl Michael: Blíží se nový úsvit KejRajEzoterika 2023-06-01
4385 Úloha pracovníka světla Teri WadeEzoterika 2023-05-29
4384 Největší klam Peter B. MeyerEzoterika 2023-05-29
4383 Arkturiánská rada 9D: Kvantový skok vpřed pro probuzený kolektiv Daniel ScrantonEzoterika 2023-05-25
4382 Bohyně stvoření: Svátek Wesak odstraňuje iluze Shelly DresselEzoterika 2023-05-25
4381 Uvědomění si vnitřního vědění Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-25
4380 El Morya: Hra a vaše role Jahn J.KasslEzoterika 2023-05-25
4379 Rozpaky jsou nedílnou součástí procesu růstu Leo BabautaEzoterika 2023-05-25
4378 Telosané: Mezigalaktická konfederace bytostí světla Marie Josée AndichouEzoterika 2023-05-25
4377 Nová matrice 6. lEVEzoterika 2023-05-21
4376 Věnujte pozornost Teri WadeEzoterika 2023-05-27
4375 Jeshua: Bůh je láska a radost, která nekonečně vytváří více sebe sama John SmallmanEzoterika 2023-05-27
4374 Mistr Kuthumi: Jak přijímat Natalie GlassonEzoterika 2023-05-27
4373 Kolektiv: Vyšší já Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-05-27
4372 Ježíš neučil "nanebevstoupení ̎ - Ježíš neučil "nanebevzetí ̎ KabamurEzoterika 2023-05-28
4371 Galaktická rada: Vibrační frekvence Asara AdamsEzoterika 2023-05-28
4370 Mistr Lanto: Čemu věříte, určuje váš osud Jahn J KasslEzoterika 2023-05-28
4369 Jak náš systém víry ovlivňuje naše schopnosti channelingu CendrineEzoterika 2023-05-28
4368 Technologie a spiritualita aneb jaká jsou nebezpečí umělé intelligence Valerie KolcováEzoterika 2023-05-23
4367 Aktuální situace 2. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-05-28
4366 Aktuální situace 1. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-05-28
4365 🍎🍐🍊🍋
2023-06-04
4364 EXPANZE LYRY - ORIONSKÉ VÁLKY 2.< Cosmic agencyUFO 2020-06-09
4363 Opuštění ZEMĚ ve vesmírné lodi Cosmic agencyUFO 2020-10-24
4362 JAK SE STÁT HVĚZDNÝM SEMÍNKEM Cosmic agencyUFO 2020-10-26
4361 Elektrická vozidla v Taygetě a na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-04-02
4360 POTÍŽE S UČENÍM VE 3D Cosmic agencyUFO 2020-10-22
4359 Světelné bytosti, Pozitivní zvrat 2., Galaktická federace 6. Cosmic agencyUFO 2023-03-30
4358 Kreativní společnost bez územních hranic - budoucí realita Pro100Ezoterika 2023-05-27
4357 Q & A Nikolaj Artuchov Ezoterika 2023-05-26
4356 Strach je hlavní zbraní matrixu SteponeEzoterika 2023-05-24
4355 Neprolamujte zavřené dveře, ale počkejte na příznivý okamžik Ekaterina AlikinaEzoterika 2023-05-22
4354 Vynikající revolta The BuddhaEzoterika 2023-05-22
4353 Jaký je přesně rozdíl mezi myslí a vědomím? KVREALEzoterika 2023-05-15
4352 Hekaté 29. Vynoření do světla Lija LembergEzoterika 2023-05-16
4351 5 emocí, které přitahují astrální entity Vanda Prontnická Ezoterika 2023-05-21
4350 Kožní problémy OlmatEzoterika 2023-05-21
4349 Které Duše vstupují do kvantového přechodu? Magda FuniaEzoterika 2023-05-12
4348 Kdy jsme nejvíce vystaveni duchům? Vanda ProntnickaEzoterika 2023-05-10
4347 Proč takhle žiju? Nina SumireEzoterika 2023-05-10
4346 Karmická realita EvanEzoterika 2023-05-10
4345 Patriotismus - lidství CosmoharmonyEzoterika 2023-05-11
4344 Principy posvátné geometrie Jevgenij SedojEzoterika 2023-05-12
4343 Co je to ˝žít vědomě˝ Pro100Ezoterika 2023-05-10
4342 Transformace fyzické roviny Magda FuniaEzoterika 2023-05-10
4341 Kvantová realita. Důvěřuj neznámému EmmanuelleEzoterika 2023-05-10
4340 Kouzlo tvůrčího života aneb Tvůrci nejsou mágové! GarmonytEzoterika 2023-05-10
4339 Předmluvy 2. Alexandr NikolajevEzoterika 2023-05-13
4338 Předmluvy 1. Alexej NikolajevEzoterika 2023-05-13
4337 Laka: Hudba a setkání na Plejádách JudithEzoterika 2023-05-23
4336 Mira z Plejád: Na pokraji Erena VelazquezEzoterika 2023-05-23
4335 Tvorba životních tapisérií: Vaše změna je ve vzduchu Brenda HoffmanEzoterika 2023-05-23
4334 Kryon: Nečekaná změna Lee CarrollEzoterika 2023-05-23
4333 Satan a Lucifer KabamuruEzoterika 2023-05-28
4332 Atlantská sluneční dračí královna Merida Lisa ReneéEzoterika 2023-05-28
4331 Neioh: Nebojte se Astrálu JudithEzoterika 2023-05-22
4330 Přicházející vzestoupení Owen WatersEzoterika 2023-05-22
4329 Zpráva od Hannelore: Nejlepší věc na umírání Jahn J KasslEzoterika 2023-05-22
4328 Nový Matrix 5-1 LevEzoterika 2023-05-22
4327 Astro Alexej SeljaninovEzoterika 2023-05-24
4326 💨💧💦🫧
2023-05-28
4325 ZVYŠOVÁNÍ VĚDOMÍ - ČASOVÉ OSY Cosmic agencyUFO 2020-08-18
4324 Co je realita - Kdo určuje, co je nebo není realita Cosmic agencyUFO 2020-08-10
4323 Fragmentace duše - Metafyzické kontemplace Cosmic agencyUFO 2023-05-06
4322 Tým Urmah Cosmic agencyUFO 2021-02-01
4321 Základní směrnice (Core) Cosmic agencyUFO 2023-03-20
4320 Spřízněné duše Cosmic agencyUFO 2023-05-09
4319 Galaktická federace 3. - UFoP, vnitřní struktura Cosmic agencyUFO 2023-03-22
4318 Jak se Galaktická federace dívá na Zemi 4. Omezení Cosmic agencyUFO 2023-03-25
4317 Pozitivní zvrat, část první, Galaktická federace 5 Cosmic agencyUFO 2023-03-28
4316 Plejády NEJSOU příliš "mladé" na to, aby v nich byl život Cosmic agencyUFO 2023-05-12
4315 Dinosauři - existovali, nebo ne? O Plejádách Cosmic agencyUFO 2023-05-17
4314 HYPNOTERAPEUT Cosmic agencyUFO 2020-10-22
4313 ODKUD SE VZALI INKOVÉ A JINÁ TÉMATA Cosmic agencyUFO 2023-05-08
4312 Elektromobily na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-05-22
4311 NEDOSTATEK VODY - SKRYTÝ PODNIK Cosmic agencyUFO 2023-05-18
4310 Co je čas a jak funguje 2: Čas ve snech a duších Cosmic agencyUFO 2023-03-08
4309 Vyšší Já: Světová událost Mike QuinseyEzoterika 2023-05-20
4308 Klonovací realita KabamurEzoterika 2023-05-20
4307 Vaše DNA může být nyní vytažena ze vzduchu DNYUZEzoterika 2023-05-20
4306 Sekhmet: Rovnováha mezi ženským a mužským GalaxygirlEzoterika 2023-05-19
4305 Vesmírná rada: Učitel nebo žák? Victoria CochraneEzoterika 2023-05-16
4304 Rozcestí Teri WadeEzoterika 2023-05-16
4303 Tahinio z Yahyel: Nová časová osa lásky/světla na Zemi Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-05-15
4302 Arkturiánská rada 9D: Co si uvědomíte v nadcházejících týdnech a měsících Daniel ScrantonEzoterika 2023-05-15
4301 Sananda: Nečekejte, že budeme berle Vania RodriguezEzoterika 2023-05-11
4300 Ashian: Vnitřní stisk Jennifer CrokaertEzoterika 2023-05-11
4299 Povznést se nad to všechno Judith KusilEzoterika 2023-05-11
4298 Neioh: Antarktida JudithEzoterika 2023-05-13
4297 El Morya: Kdy jsou možné zázraky? Jahn J KasslEzoterika 2023-05-13
4296 Arkturiánská skupina: Procházka na druhé straně Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-05-15
4295 Tunia: Plejádská genderová dynamika A.S.Ezoterika 2023-05-19
4294 Hakann: Hybridní kultura Země A.S.Ezoterika 2023-05-13
4293 Probuďte své superschopnosti RamonaEzoterika 2023-05-13
4292 🎼 🎹 🥁 🪘
2023-05-21
4291 Jak Galaktická federace vidí, co se děje na Zemi 2 Cosmic agencyUFO 2023-03-18
4290 Jak Galaktická federace vidí, co se děje na Zemi 1 Cosmic agencyUFO 2023-03-16
4289 Nový Matrix 3 LevEzoterika 2023-05-14
4288 Vesmírné zákony James GillilandEzoterika 2023-05-14
4287 Verak: Pohotovost GalaxygirlEzoterika 2023-05-14
4286 Pochopení plánu duše Vital FrosiEzoterika 2023-05-14
4285 Nový Matrix část 1 LevEzoterika 2023-05-09
4284 Neioh: O bytostech KOLO JudithEzoterika 2023-05-09
4283 Arkturiánská rada 9D: Opravené sítě Země znamenají, že lidstvo bude zachráněno Daniel ScrantonEzoterika 2023-05-09
4282 Sananda: Sebevražda a smrt Jahn J KasslEzoterika 2023-05-09
4281 Možné pochopení krystalického času Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-09
4280 Kryon: Kdo doopravdy jsi Lee CarrollEzoterika 2023-05-09
4279 Hakann Q&A: Potíže se spánkem A.S.Ezoterika 2023-05-10
4278 Cesta světelného bojovníka Albert VilloldEzoterika 2023-05-10
4277 Odemkněte nekonečné kvantové možnosti MegEzoterika 2023-05-10
4276 Mýtus o mozku: Intelekt a myšlenky pochází ze srdce, ne z mozku Brian ShilhavyEzoterika 2023-05-08
4275 Galaktická rada světla: Nebe na Zemi Asara AdamsEzoterika 2023-05-08
4274 Vittra: Éterové kolo a transformace Kerstin ErikssonEzoterika 2023-05-08
4273 Melchisedech, Haziel a Jeshua: Připravte se pracovat pro Světlo Sylvain DidelotEzoterika 2023-05-08
4272 Důkaz, že vakcíny byly vojensky podporované protiopatření SubstackEzoterika 2023-05-08
4271 Přechod od neúmyslného k záměrnému tvoření Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-08
4270 Odekněte svůj plný výkon Leo BabautaEzoterika 2023-05-08
4269 Organická otrava BN FrankEzoterika 2023-05-07
4268 Útok dronem na Kreml Paul Joseph WatsonEzoterika 2023-05-07
4267 Přechod z 3D do 5D Peter B MeyerEzoterika 2023-05-07
4266 Uvědomění si vnitřního vedení Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-07
4265 Nechat jít - klíč k opravdovému potěšení Ananta Ripa AjmeraEzoterika 2023-05-07
4264 Noční dobrodružství 2. Owen WatersEzoterika 2023-05-08
4263 Posun vpřed KejRajEzoterika 2023-05-08
4262 🍓🍈🍒🍑🥭
2023-05-14
4261 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-05-01
4260 Metafyzický rozhovor o expanzi duše Cosmic agencyUFO 2023-05-02
4259 Co si dnes představujete, tím budete - Vaše tvorba - Vaše budoucnost Cosmic agencyUFO 2020-07-27
4258 Myšlenky o karmě a dharmě Cosmic agencyUFO 2023-03-13
4257 Co je čas a jak funguje - část 1: Vaše kontextová data Cosmic agencyUFO 2023-03-04
4256 NOVÝ MATRIX - SVĚTOVÝ RESET MATRIXU - KONEC MATRIXU Cosmic agencyUFO 2020-07-20
4255 Fragmentace duše Cosmic agencyUFO 2023-04-30
4254 Smrt a Ego Cosmic agencyUFO 2023-03-10
4253 EMOCE - CO JSOU - VZESTUP ČLOVĚKA Cosmic agencyUFO 2020-07-16
4252 Stejné události fyzicky a duchovně Cosmic agencyUFO 2023-05-07
4251 KAIN: Revoluce poznání CelenaEzoterika 2023-05-03
4250 Počátek mužského a ženského principu ArchitektEzoterika 2023-05-02
4249 Zdroj: Vibrační hologram GalaxygirlEzoterika 2023-05-06
4248 Vyšší Já: Testovací čas Mike QuinseyEzoterika 2023-05-06
4247 Nová lidská šablona Sharon Lyn ShepardEzoterika 2023-05-06
4246 Tajná historie chazarské mafie Peter B. MeyerEzoterika 2023-05-04
4245 Hakann: Mužské a ženské energie A.S.Ezoterika 2023-05-04
4244 Archanděl Michael: Pokročilé vesmírné zákony páté dimenze Ronna VezaneEzoterika 2023-05-04
4243 Plejádský kolektiv: Umělá inteligence JudithEzoterika 2023-05-05
4242 Arkturiánská rada 9D: Jak se vyhnout budoucnosti zkázy a temnoty Daniel ScrantonEzoterika 2023-05-03
4241 Kryon: Předpovědi - Tak to je Lee CarrollEzoterika 2023-05-05
4240 Dlouhodobé účinky růstu s dysfunkčností Sofie FalconeEzoterika 2023-05-03
4239 Moudrost Rady: Vaše cesta do teď, sem Sarah LandonEzoterika 2023-05-05
4238 Mira z Plejádské vysoké rady: Vy z budoucnosti Valerie DonnerEzoterika 2023-05-03
4237 Jak může surový med zachránit váš mikrobiom (a cestovat zpět v čase) Sayer JiEzoterika 2023-05-02
4236 Změny těla pro přesun Teri WadeEzoterika 2023-05-02
4235 Arkturiánská skupina: Vaše odvaha Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-05-05
4234 OWS a Shoshanna: Bouře James McConnellEzoterika 2023-05-02
4233 Zpráva od Babaji: Rozšiř svou lásku Jahn J KasslEzoterika 2023-05-02
4232 Archanděl Michael: Příprava k zásahu James McConnellEzoterika 2023-05-02
4231 Channeling o hojnosti, prosperitě a lidských omezeních Anna IgnatEzoterika 2023-05-07
4230 Planetární osvobození Peter B MeyerEzoterika 2023-05-01
4229 Sananda: Harmonie uvnitř Vania RodriguezEzoterika 2023-05-01
4228 Energie května 2023: Vědomé tvoření Natalie AlbaEzoterika 2023-05-01
4227 Božský původ KejRajEzoterika 2023-05-01
4226 🦧🦏🐪🐫🦧
2023-05-07
4225 Kion: Co se děje s prostorem Dr.V.Ezoterika 2023-04-30
4224 R´Kok - Božský plán A.S.Ezoterika 2023-04-29
4223 Telosiané - Správná cesta Marie Josée AndichouEzoterika 2023-04-30
4222 Tělesná témata - zvláštnosti - mimozemské ženy Cosmic agencyUFO 2023-04-25
4221 Představení (Za´el) Cosmic agencyUFO 2023-03-01
4220 Hloupost a ego, duchovní perspektiva Cosmic agencyUFO 2023-03-04
4219 Zbytečné nukleární obavy Cosmic agencyUFO 2023-02-27
4218 Alfa Dracos, dracos a jazyk Taygety - Minitémata Cosmic agencyUFO 2023-04-21
4217 Opravdu existuje Ježíš Nazaretský - ASTROTEOLOGIE Cosmic agencyUFO 2020-07-07
4216 TEMNÁ HMOTA: DVEŘE K JINÝM HUSTOTÁM VESMÍRU Cosmic agencyUFO 2023-04-20
4215 Soukromé pokoje a toalety Taygetské lodě Cosmic agencyUFO 2023-03-02
4214 Proč je nedostatek slunečního záření stejně smrtelný jako kouření GreenMedInfoEzoterika 2023-04-25
4213 Poslední pokus Archonů Teri WadeEzoterika 2023-04-25
4212 OWS a Shoshanna: Tohle je zábava pro nás James McConnellEzoterika 2023-04-25
4211 Měli jste to vědět Sonia BarrettEzoterika 2023-04-27
4210 Ashian: Božský plán uvnitř Jennifer CrokaertEzoterika 2023-05-01
4209 Konec utrpení Mashubi ShekiniahEzoterika 2023-04-27
4208 Hakann: Patriarchát a ʺVěřte náčelníkoviʺ A.S.Ezoterika 2023-04-27
4207 Přesun do 5D ukončí otroctví Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-20
4206 Andromeďané: Jak se spojit s neznámým Natalie GlassonEzoterika 2023-04-22
4205 Probuzení v realitě Maria ChambersEzoterika 2023-05-01
4204 Trénujte se pro větší povědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-04-22
4203 Archanděl Rafael: Cestovatel Jahn J. KasslEzoterika 2023-04-22
4202 Skupina: Práce s portálem Jahn J. KasslEzoterika 2023-04-20
4201 Saint Germain: Co vám ukáže procházka Vania RodriguezEzoterika 2023-04-20
4200 Probuzení se děje Vida FrazierEzoterika 2023-04-20
4199 Aya: Láska a štěstí JudithEzoterika 2023-04-20
4198 Šokující pravda se stává známou Peret B. MeyerEzoterika 2023-04-20
4197 Neměnný Boží plán Peter B. MeyerEzoterika 2023-04-22
4196 Vydrž James GillilandEzoterika 2023-04-20
4195 Proč se nepřizpůsobit nemocné společnosti Gary M. KohlsEzoterika 2023-04-20
4194 Proběhnou planetární směny KejRajEzoterika 2023-04-20
4193 Přechod z 3D do 5D OlmatEzoterika 2023-04-23
4192 Jyango Darmo SavmejaEzoterika 2023-04-22
4191 Kam vede lidská láska SteponeEzoterika 2023-04-24
4190 Přechod: otřesy do konce 21. století AnteyaEzoterika 2023-04-22
4189 Zpráva od GAI Byanna ChenEzoterika 2023-04-22
4188 Matricové programy Najana BelosvetEzoterika 2023-04-20
4187 Válka 5. generace James CorbettEzoterika 2023-04-18
4186 GMO Factory Food Billa Gatese je genová terapie Tom RenzuEzoterika 2023-03-25
4185 Připojte se k ʺOtřeseníʺ Spícího davu Peter B. MeyerEzoterika 2023-04-01
4184 Jak může genový parazit fragmentovat naši DNA Jake BuehlerEzoterika 2023-03-30
4183 Co je egregor Lucile de La ReberdiereEzoterika 2015-09-07
4182 O emocích a klamu naděje Valerie KolcováEzoterika 2023-04-11
4181 Jaký svět slibuje Lucifer aneb příběh jedné bitvy Valerie KolcováEzoterika 2023-04-30
4180 🐸🦅🦉🦇🐛
2023-04-30
4179 Aneeka de Temmer - Puma Punktu, Machu Pichu a další - ET základny Cosmic agencyUFO 2023-04-17
4178 TEMNÁ HMOTA TEMNÁ ENERGIE A ANTIHMOTA Cosmic agencyUFO 2023-04-16
4177 Za´el a Arien, noví společníci na Tolece Cosmic agencyUFO 2023-02-25
4176 Urmah - kočičí kultura Cosmic agencyUFO 2021-01-21
4175 Taygetská technologie 02, průmyslové replikátory, oblečení a make-up Cosmic agencyUFO 2023-02-25
4174 Hekaté: Obnova systému - destrukce filtrů Lija LembergEzoterika 2023-04-19
4173 Mechanismy poznání 2. Jevgenij Sedoj Ezoterika 2023-04-20
4172 Mechanismy poznání Jevgenij Sedoj Ezoterika 2023-04-20
4171 Duchovní zrození člověka Tatjana RjazanovaEzoterika 2023-04-19
4170 Nové přijetí sebe a světa Magda FuniaEzoterika 2023-04-19
4169 Zpráva. Vědomé přijetí světa skrze Lásku Igor GorEzoterika 2023-04-19
4168 Arkturiánská rada 9D: Co se skrývá ve hvězdných dětech Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-18
4167 OWS a Shoshanna: Aklimatizace na energii James McConnellEzoterika 2023-04-18
4166 Mocně stát tváří v tvář strachu Kenneth SchmittEzoterika 2023-04-18
4165 KaRa z Plejád: Připravovali jsme vás James McConnellEzoterika 2023-04-18
4164 Sananda: Bílé klobouky převzaly kontrolu James McConnellEzoterika 2023-04-18
4163 Sluneční bytost: Pozorujte nerovnováhu svých těl Vania RodriguezEzoterika 2023-04-19
4162 Archanděl Michael: Strom milosti a dobrodružství smaragdového srdce Celia FennEzoterika 2023-04-19
4161 Tajemství lidské krve CElenaEzoterika 2023-04-02
4160 Chronony a chronové pole CElenaEzoterika 2023-04-12
4159 Kdo je učitel SavmejaEzoterika 2023-04-15
4158 S láskou k matce Zemi Magda FuniaEzoterika 2023-04-17
4157 O torusových konstrukcích 11235813.orgEzoterika 2023-04-15
4156 POTOMCI Najana BelosvetEzoterika 2023-04-17
4155 Noosféra NatalieEzoterika 2023-04-17
4154 Velký kvantový přechod: Malátnost LevEzoterika 2023-04-17
4153 Arkturiánská rada 9D: Co dělají současnou energii s vašimi těly Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-17
4152 Rada světla: Zůstaňte v Tichém oku bouře Rebecca CouchEzoterika 2023-04-17
4151 Odolnost a modlitba Mark NepoEzoterika 2023-04-17
4150 Arkturiánská skupina: Více se probouzí Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-04-17
4149 Andělé: Věřte tomu, co cítíte Ann AlbersEzoterika 2023-04-16
4148 Vyšší já: Přirozený způsob života Mike QuinseyEzoterika 2023-04-16
4147 Zkáza zla Peter B MeyerEzoterika 2023-04-16
4146 Zvěstovatelé Teri WadeEzoterika 2023-04-16
4145 Úplné odhalení a vyšší pravdy KejrajEzoterika 2023-04-16
4144 ⌛️⏱⏲⏰⏳
2023-04-23
4143 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-04-03
4142 Mezihvězdný život 2 - Létající talíře Cosmic agencyUFO 2023-04-14
4141 Antarktida, současná zpráva Cosmic agencyUFO 2023-02-20
4140 Objevování pravdy za temnou hmotou Cosmic agencyUFO 2023-04-10
4139 Krevní transfuze - vliv na příjemce Cosmic agencyUFO 2023-04-16
4138 Technologie Taygety: Obleky a boty Cosmic agencyUFO 2023-02-19
4137 Arkturiánská rada 9D: Nové 9D energie pro všechny Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-13
4136 Arkturiánská rada 9D: Vaše osobní zkušenosti s ET kontaktem Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-15
4135 Poselství Matky Země: Srdeční centrum Země Pamela KribbeEzoterika 2023-04-13
4134 Kryon: Putování duše Lee CarrollEzoterika 2023-04-16
4133 Sananda: Zpráva Vania RodriguezEzoterika 2023-04-16
4132 Setkání s Absolutem Julia LengeEzoterika 2023-04-09
4131 Božský plán Peter B MeyerEzoterika 2023-04-10
4130 Arkturiánská rada 9D: Lidé ve všech vesmírech, realitách a časových osách Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-10
4129 Saul: Vaše jednotlivá "Pole míru" jsou všechna propojena John SmallmanEzoterika 2023-04-10
4128 Poselství od andělů: Sebepřijetí Ann AlbersEzoterika 2023-04-10
4127 Jeshua: Poslední dny v Jeruzalémě Jahn J KasslEzoterika 2023-04-16
4126 Archanděl Jophiel: Co jste hledali celé věky Jahn J KasslEzoterika 2023-04-11
4125 Archanděl Rafael: Uvolnění hněvu Victoria CochraneEzoterika 2023-04-11
4124 Arkturiánská rada 9D: Manifestace je duchovní mistrovství Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-16
4123 Aštar: Jak tomu čelit Vania RodriguezEzoterika 2023-04-12
4122 20 afirmací pro léčení bolesti srdce a ztráty Shannon KaiserEzoterika 2023-04-12
4121 Hezekiel: Metamorfóza Kerstin ErikssonEzoterika 2023-04-12
4120 Prostor hojnosti Anna IgnatEzoterika 2023-04-09
4119 Rozvod: Když se zhroutí manželství Milana GusevaEzoterika 2023-04-09
4118 Komplikace informačního toku Jevgenij SedojEzoterika 2023-04-09
4117 Jarní zatmění - co potřebujeme v tuto chvíli vědět? Juilia LengeEzoterika 2023-04-14
4116 Zatmění Slunce v novoluní ve znamení Berana Kathy BiehlEzoterika 2023-04-12
4115 Novoluní a hybridní zatmění Slunce v Beranu, 20.4. Natalia AlbaEzoterika 2023-04-15
4114 Hakann: Duchovní fáze A.S.Ezoterika 2023-04-15
4113 😰😥😓🐞🌷
2023-04-16
4112 Umělá realita - Bytosti vyšších hustot - Existenciální hustoty Cosmic agencyUFO 2020-07-06
4111 O všech fámách o UFO v médiích Cosmic agencyUFO 2023-02-16
4110 Kdo je Sophi (Sophia Swaruu) Cosmic agencyUFO 2023-02-13
4109 Hybridizace lidí s mimozemšťany Cosmic agencyUFO 2023-04-03
4108 Unikněte matrixu 3, svému tělu a smrti Cosmic agencyUFO 2023-02-10
4107 CESTOVÁNÍ V ČASEM - Q&A - Co vám neříkají Cosmic agencyUFO 2020-06-29
4106 Lidský Genom a DNA sklad Cosmic agencyUFO 2023-03-01
4105 Sluneční portály Cosmic agencyUFO 2023-02-07
4104 Historie není lineární Cosmic agencyUFO 2021-06-06
4103 SKUTEČNÝ VLIV HVĚZDNÝCH SEMEN NA ZEMI Cosmic agencyUFO 2021-05-06
4102 Aktuální situace Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-04-07
4101 Hakann: Jarní rovnodennost 2023 a šedé klobouky A.S.Ezoterika 2023-04-07
4100 Archanděl Gabriel: Vědomě průkopník nového Shelley YoungEzoterika 2023-04-07
4099 Tunia: Některé vztahy mají trvat krátce A.S.Ezoterika 2023-04-07
4098 Třetí oko AymenEzoterika 2018-10-28
4097 Aura: Energie života AymenEzoterika 2023-04-05
4096 Astrologie duben 2023 Bear RyverEzoterika 2023-04-03
4095 Astrologická předpověď Eric LinterEzoterika 2023-04-03
4094 Předpověď na Duben 2023 Diana CooperEzoterika 2023-04-03
4093 Ježíš skrze Jana: Vypořádání se s egem John SmallmanEzoterika 2023-04-02
4092 Pád Nicky HamidEzoterika 2023-04-04
4091 Přehrávání Atlantidy Teri WadeEzoterika 2023-04-05
4090 Prognóza na duben Cosmo HarmonyEzoterika 2023-04-01
4089 Věřit v horoskopy? AntejaEzoterika 2023-04-02
4088 Hekaté: Zpětná vazba Lija LembergEzoterika 2023-04-04
4087 DNK člověka SteponeEzoterika 2023-04-04
4086 Buďte bezpečná osoba Lisa ReneéEzoterika 2023-04-05
4085 Maitreya: Naše posuny do páté dimenze Vania RodriguezEzoterika 2023-04-05
4084 Arkturiánská rada 9D: Jednoduché kroky k odstranění traumatu předků Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-05
4083 Jeshua: Existují klony? Jahn J KasslEzoterika 2023-04-05
4082 Bohatýrka Oči Bala a tajemství Bajkalu valerie KolcováEzoterika 2023-03-28
4081 🧧📩📨📧
2023-04-08
4080 Portály vesmíru - vesmírný čas Cosmic agencyUFO 2021-06-14
4079 Definice Já - smyčky duší Cosmic agencyUFO 2021-06-14
4078 Problém s výzkumníky UFO Cosmic agencyUFO 2023-02-02
4077 ʺZázračnéʺ doplňky stravy MartaEzoterika 2023-04-01
4076 Digitalizace MartaEzoterika 2023-03-30
4075 Spřízněné duše MartaEzoterika 2023-03-19
4074 Vzdělávání dětí v komunitě MartaEzoterika 2023-03-13
4073 VINEN PODLE OBŽALOBY MartaEzoterika 2023-04-02
4072 Maitreya - Naše posuny do páté dimenze Vania RodriguezEzoterika 2023-04-01
4071 Siriané Aurora RayEzoterika 2023-04-01
4070 Ashtar Erena VelazquezEzoterika 2023-04-01
4069 Vyšší Já Najana BelosvetEzoterika 2023-03-31
4068 R´Kok: Opakování dřívějších lekcí A.S.Ezoterika 2023-04-01
4067 Neioh: Atlantida JudithEzoterika 2023-03-31
4066 Prolomení cyklu bezmoci Friedemann SchaubEzoterika 2023-03-29
4065 Kryon: Nové atributy lásky Lee CarrollEzoterika 2023-03-28
4064 Nový Lucifer: Poznání nekonečnosti CElenaEzoterika 2023-03-30
4063 Kristut o víře ArchitektEzoterika 2023-03-28
4062 🐉💐🐲🌵
2023-04-02
4061 Lidský klon KabamurEzoterika 2023-03-25
4060 Přenosové komunikace s mimozemskými rasami Cosmic agencyUFO 2022-06-25
4059 Problém vědy na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-01-30
4058 Proč Minecraft - bazén, zahrada Cosmic agencyUFO 2023-01-28
4057 Důležité myšlenky po 5 letech kontaktu Cosmic agencyUFO 2022-12-25
4056 Královští reptiloidi Irina PodzorovaEzoterika 2023-02-26
4055 Vysockij Irina PodzorovaEzoterika 2023-02-26
4054 Zemětřesení v Turecku Irina PodzorovaEzoterika 2023-02-26
4053 Plejáďané - my všichni jsme zodpovědní Vania RodriguezEzoterika 2023-03-27
4052 Zeta Erena VelazquezEzoterika 2023-03-25
4051 Březnové šílenství James GillilandEzoterika 2023-03-26
4050 Kuthumi: Čas odrazového můstku Julia LengeEzoterika 2023-03-24
4049 Smíření se smrtí Vanda ProntnickáEzoterika 2023-03-23
4048 Vyšší Já: pokračující změny Mike QuinseyEzoterika 2023-03-25
4047 OWS: Obnova James McConnellEzoterika 2023-03-25
4046 Elleaih: Druidi GalaxygirlEzoterika 2023-03-24
4045 Změny vzoru reinkarnace Owen WatersEzoterika 2023-03-24
4044 Transmutace a transcendence Judith KuselEzoterika 2023-03-24
4043 Hakann: Těm, kdo ubližují dětem A.S.Ezoterika 2023-03-24
4042 Michael - Ztráta drahé entity Vania RodriguezEzoterika 2023-03-14
4041 Kvantová realita. Léčení barevnými energiemi Země AlikinaEzoterika 2023-03-23
4040 Ashtar: Vyčkejte na naše pozvání Vania RodriguezEzoterika 2023-03-23
4039 Transfigurace, Transcendence a Transmutace Judith KuselEzoterika 2023-03-23
4038 O spravedlnosti jako vlastnosti Bytí... a velké temnotě nirvány Valerie KolcováEzoterika 2023-03-14
4037 ☘️🪺🌱🌿
2023-03-26
4036 Minitémata Cosmic agencyUFO 2023-03-13
4035 Výtvory Cabal - Plazi a lidské projevy Cosmic agencyUFO 2021-10-10
4034 Vznik nového druhu Cosmic agencyUFO 2020-06-17
4033 Lidé jsou duchovní bytosti, které mají fyzickou zkušenost Cosmic agencyUFO 2020-06-18
4032 NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - GALAKTICKÁ FEDERACE Cosmic agencyUFO 2020-06-23
4031 DNA - záznam toho, kdo jsme Cosmic agencyUFO 2023-03-18
4030 Proč slábne magnetické pole Cosmic agencyUFO 2023-03-18
4029 DEFINICE BYTÍ - SMYČKY DUŠE Cosmic agencyUFO 2021-06-14
4028 St. Germain Válka v Evropě Jahn J. Kassl Ezoterika 2023-03-19
4027 Update: Finanční fronta SebastianEzoterika 2023-03-16
4026 World Wide Web: Koho měl chytit? Tessa LenaRealita 2023-03-08
4025 Realita, egregory, manifestace a paranormál Cosmic agencyUFO 2023-01-24
4024 Paranormální portály Cosmic agencyUFO 2023-01-20
4023 Portály, které všichni vytváříme, paranormal Cosmic agencyUFO 2023-01-17
4022 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2023-03-18
4021 Výzva k akci Valerie Donner Ezoterika 2023-03-17
4020 Sluneční plazmoidi a RA Julia LengeEzoterika 2023-03-18
4019 Velký kvantový přechod: Metla LevEzoterika 2023-03-18
4018 Klony a AI Teri WadeEzoterika 2023-03-18
4017 OWS: Časy, které jste si přáli James McConnellEzoterika 2023-03-18
4016 Význam šamanské moudrosti a týkající se halucinogenních rostlin Power PathEzoterika 2023-03-18
4015 Aštar: Pravda přichází James McConnellEzoterika 2023-03-18
4014 Vědomí zemských elektrických zařízení: Ahoj světe A.S.Ezoterika 2023-03-18
4013 Nikolaj Divotvůrce: Vlastnosti výměny energie v novém zemském cyklu ArchitektEzoterika 2023-03-17
4012 Ashian: 5D zkreslení Jennifer CrokaertEzoterika 2023-03-16
4011 Archanděl Gabriel Venera NikEzoterika 2023-03-14
4010 GFS: Jsme mezi vámi Venera Nik Ezoterika 2023-03-12
4009 Víc o vědomí Peter B MeyeEzoterika 2023-03-14
4008 Arcturiáni: Změny a neshody jsou nevyhnutelné Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-03-14
4007 Saul: Inkarnovali jste se záměrem BÝT; být milující celé lidstvo John SmallmanEzoterika 2023-03-14
4006 Jak poznat, co je mým osudem? Dada BhagwanEzoterika 2023-03-14
4005 Skutečně funguje osud? Dada BhagwanEzoterika 2023-03-14
4004 Plejáďané: Bod zvratu Christine DayEzoterika 2023-03-14
4003 Plejáďané: Masivní energetické změny Christine DayEzoterika 2023-03-13
4002 Co je to ʺúplné zveřejněníʺ? KabamurEzoterika 2023-03-13
4001 Ashian: Před šokem, po šoku Jennifer CrokaertEzoterika 2023-03-13
4000 🙌🏻🙏🏻✍🏻
2023-03-19
3999 VĚDOMÍ KYTOVCŮ - DELFÍNI A VELRYBY Cosmic agencyUFO 2021-04-08
3998 DNA JAKO ODRAZ VĚDOMÍ A VÍCE Cosmic agencyUFO 2023-03-08
3997 Portály, které všichni vytváříme, preludium Cosmic agencyUFO 2023-01-15
3996 Anunnaki - Kdo jsou ve skutečnosti? Mimozemská perspektiva Cosmic agencyUFO 2023-03-09
3995 SÍLA PŘÍTOMNOSTI: JAK MŮŽE ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI ZMĚNIT VÁŠ ŽIVOT Cosmic agencyUFO 2023-03-07
3994 Jak se sem Mari Swaruu dostala Cosmic agencyUFO 2022-12-12
3993 ZEMĚ NENÍ PŘÍRODNÍ SATELIT Cosmic agencyUFO 2023-03-03
3992 Mimozemšťané žijící mezi lidmi 2 Cosmic agencyUFO 2023-01-09
3991 Zbraně ve vesmíru - Karistus-Anunnaki - SPACE X ROCKET Cosmic agencyUFO 2020-06-08
3990 Útěk z matrixu Cosmic agencyUFO 2023-01-23
3989 Yazhi a dětská hra Cosmic agencyUFO 2023-01-02
3988 Lidský potenciál Tatjana RjazanovaEzoterika 2023-03-08
3987 Kvantové léčení AlikinaEzoterika 2023-03-08
3986 Planeta Cekturia Julia FlowEzoterika 2023-03-08
3985 Jak se chránit před duchy mrtvých Vanda ProntnickáEzoterika 2023-03-08
3984 Aya: Jdi dovnitř Judith JudithEzoterika 2023-03-08
3983 Hureon GalaxygirlEzoterika 2023-03-09
3982 Naše budoucnost v režimu Caba Peter B. MeyerEzoterika 2023-03-07
3981 Mistři světla: Světlo: Vytváření vlastního míru na Zemi Victoria CochraneEzoterika 2023-03-08
3980 Božská matka: Vibrace Jennifer CrokaertEzoterika 2023-03-05
3979 Hakann: Cesta krijá jógy A.S.Ezoterika 2023-03-05
3978 Velký kvantový přechod: Březnové frekvenc LevEzoterika 2023-03-06
3977 Uvolnění kokonu EmmanuelEzoterika 2023-03-06
3976 Lord Melchizedek: Velké probuzení Judith KuselEzoterika 2023-03-06
3975 Telosiané: Planeta prochází velkou změnou Marie Josée AndichouEzoterika 2023-03-07
3974 Energetické sondování MartaEzoterika 2023-03-09
3973 OWS: Vyšší já James McConnellEzoterika 2023-03-12
3972 OWS a Shoshanna: Náklon osy James McConnellEzoterika 2023-03-11
3971 Tunia: Udržování romantických vztahů A.S.Ezoterika 2023-03-11
3970 Hakann: Cesta přijímání lásky A.S.Ezoterika 2023-03-12
3969 Aktuální situace Cosmic agencyUFO 2023-03-09
3968 🇺🇸🇺🇦✯🇷🇺
2023-03-12
3967 Mezihvězné vybavení 1 Cosmic agencyUFO 2023-02-25
3966 5D je jiný matrix Cosmic agencyUFO 2020-06-12
3965 ODHALENÍ GALAKTICKÉ MIMOZEMSKÉ FEDERACE Cosmic agencyUFO 2020-06-03
3964 KREVNÍ SKUPINY - RH - SMYSLY A VNITŘNÍ ORGÁNY - TAYGETSKÁ RASA Cosmic agencyUFO 2021-02-28
3963 Útěk z Matrixu 2 Cosmic agencyUFO 2023-01-04
3962 Vizionáři - co dělat? Cosmic agencyUFO 2023-03-02
3961 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-03-01
3960 Mimozemšťané mezi lidmi Cosmic agencyUFO 2023-01-06
3959 Hry bohů: Paralelní Nová Země GarmonutEzoterika 2023-03-02
3958 Hekaté: Kdo je pán domu Lija LembergEzoterika 2023-02-28
3957 Zkorumpovaný peněžní systém Peter B. MeyerEzoterika 2023-03-04
3956 Vyšší já: Pokrok jako civilizace Mike QuinseyEzoterika 2023-03-06
3955 Tunia: Potrat A.S.Ezoterika 2023-03-04
3954 Energetické filtry Vital FrosiEzoterika 2023-03-04
3953 Kolektiv: Cesta do 5D Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-03-04
3952 Pás Orionu Lisa ReneéEzoterika 2023-02-27
3951 Stvoření lidstva Peter B. MeyerEzoterika 2023-02-27
3950 Velký kvantový přechod: Chirurgie LevEzoterika 2023-02-28
3949 Neurony Boha CElenaEzoterika 2023-02-27
3948 🐶🐱🐭🐹🐰
2023-03-05
3947 Sférické drony Taygety Cosmic agencyUFO 2022-12-29
3946 Odhalení Galaktické federace - Taygetská rasa Plejád Cosmic agencyUFO 2020-05-31
3944 Antarktida Cosmic agencyUFO 2021-01-04
3943 Zemětřesení v Turecku Cosmic agencyUFO 2023-02-20
3942 UFO je zástěrka nebo zastírací manévr pro jiné události Cosmic agencyUFO 2023-02-18
3941 EXOBIOLOGIE - lurker - energetické larvy - lékařské kapsle Cosmic agencyUFO 2021-12-12
3940 Proč karanténa - uzavření a sociální distanc Cosmic agencyUFO 2020-05-26
3939 Důležité myšlenky po 5 letech kontaktu Cosmic agencyUFO 2022-12-26
3938 VYŠETŘOVATELÉ SESTŘELENÝCH UFONŮ Cosmic agencyUFO 2023-02-21
3937 OWS: Hodně odhaleno james McConnellEzoterika 2023-02-22
3936 OWS: Neomezený zdroj energie James McConnellEzoterika 2023-02-22
3935 Jeshua: ʺJežíšʺ nezemřel za vaše hříchy Krista EnergeticleighEzoterika 2023-02-23
3934 Archanděl Michael: Uchop svůj meč pravdy James McConnellEzoterika 2023-02-23
3933 Nová realita světla KejrajEzoterika 2023-02-21
3932 Andělé: Přijmout sebe sama, ať jste kdekoli Ann AlbersEzoterika 2023-02-19
3931 Arkturiáská rada: Mohli byste být hrdinové Daniel ScrantonEzoterika 2023-02-19
3930 Sanat Kumara: Obnovení poslání vaší duše Natalie GlassonEzoterika 2023-02-18
3929 Tunia: Duchovní brokolice 2 A.S.Ezoterika 2023-02-23
3928 Tunia: Duchovní brokolice A.S.Ezoterika 2023-02-18
3927 Hakann: O pedofilii A.S.Ezoterika 2023-02-19
3926 Jeshua: Proč se cítím tak nemilovaný? Judith CoatesEzoterika 2023-02-20
3925 Elohim: Osobní a planetární evoluce Asil ToksalEzoterika 2023-02-20
3924 Další úroveň Terry AndrewsEzoterika 2023-02-20
3923 Velký kvantový přechod: Krystal LevEzoterika 2023-02-21
3922 Hekaté Lija LembergEzoterika 2023-02-22
3921 Zapálení všech nových světů Ramonna LappinEzoterika 2023-02-21
3920 Vše nás na to připravilo Ramonna LappinEzoterika 2023-02-21
3919 Archanděl Michael: Úprava časové osy pro skupinu Subterran Kerstin ErikssonEzoterika 2023-02-21
3918 Nová realita světla KejRajEzoterika 2023-02-21
3917 Archanděl Gabriel: Hledání lásky a moudrosti Šanta GabrielEzoterika 2023-02-21
3916 Kryon: Odhalení lidské duše Lee CarrollEzoterika 2023-02-21
3915 Hierarchie Najana BelosvetEzoterika 2023-02-20
3914 Smrt Najana BelosvetEzoterika 2023-02-22
3913 Kristus: Vlastnosti světa ArchitektEzoterika 2023-02-24
3912 👘🥮🍜🍵🫖
2023-02-26
3911 Minitémata Cosmic agencyUFO 2023-02-14
3910 Mari Swaruu: Hvězdná navigace - základní koncepty Cosmic agencyUFO 2022-12-23
3909 Swaruu D´Jedi Ronin - Manifestace hojnosti Cosmic agencyUFO 2020-05-19
3908 Existoval Ježíš Nazaretský - Astroteologie - Křesťanská symbolika Cosmic agencyUFO 2020-05-22
3907 Vstup mateřské lodi Orionu na Zemi? NIC se neděje Cosmic agencyUFO 2023-02-16
3906 Létající objekty - sestřelení UFO Cosmic agencyUFO 2023-02-17
3905 Aštar: Neobvyklé vzdušné objekty Arthura HectorEzoterika 2023-02-17
3904 Aštar - Planeta Země je svobodná Vania RodriguezEzoterika 2023-02-16
3903 Nabiore GalaxygirlEzoterika 2023-02-15
3902 Michael - Péče na karnevalu Vania RodriguezEzoterika 2023-02-13
3901 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2023-02-16
3900 Hilarion: Proměna vašich těl Vania RodriguezEzoterika 2023-02-15
3899 OWS: Cesta James McConnellEzoterika 2023-02-15
3898 Útok satanské Kabaly na USA Teri WadeEzoterika 2023-02-15
3897 Cesty, jimiž se vydáme LevEzoterika 2023-02-15
3896 Zpráva od Nibiru: Dvě Slunce GalaxygirlEzoterika 2023-02-14
3895 Kupředu ve frekvencích Terry AndrewsEzoterika 2023-02-14
3894 Mistři světla: Vlastní mír na Zemi Victoria CochraneEzoterika 2023-02-14
3893 St. Germain Q&A Sylvain DidelotEzoterika 2023-02-13
3892 Vyšší Já: Odpověď Země Mike QuinseyEzoterika 2023-02-13
3891 Planeta Země se pohybuje v nové éře 5D Peter B. MeyerEzoterika 2023-02-13
3890 Arkturiánská rada 9D: UFO sestřelení nad Severní Amerikou Daniel ScrantonEzoterika 2023-02-14
3889 Probuďte se: Přátelé z hvězd jsou tady KejRajEzoterika 2023-02-13
3888 Mezigalaktické války končí GarmonytEzoterika 2023-02-11
3887 Rozhodování - programy matricových polí Najana BelosvetEzoterika 2023-02-13
3886 Hekaté: Boží zbroj - k čemu slouží Lija LembergEzoterika 2023-02-13
3885 Kion: Q&A finanční systém Julia LengeEzoterika 2023-02-13
3884 Přechod je volba July JulaiEzoterika 2023-02-14
3883 Řízení sebe sama znamená řízení světa Pro100Ezoterika 2023-02-14
3882 Kvantová realita. Jak se vymanit z omezení věku AlikinaEzoterika 2023-02-15
3881 Šakti - síla bytí Valerie KolcováEzoterika 2023-01-31
3880 Makoša o věcech Valerie KolcováEzoterika 2023-02-14
3879 Ladění MartaEzoterika 2023-02-19
3878 🐖🍗🍖🦴 🐕
2023-02-19
3877 Hračky a hry na Taygetě Ezoterika 2023-02-12
3876 PŘESKOČENÍ ČASU Cosmic agencyUFO 2021-06-27
3875 Zemské jádro - je naše planeta dutá? Cosmic agencyUFO 2021-06-27
3874 Vědomí, jednota, gravitace a číselný vesmír Cosmic agencyUFO 2022-12-19
3873 Nervový systém a mozek - Taygeťané, jiné rasy a lidé Cosmic agencyUFO 2023-02-16
3872 MÁME MIMOZEMSKOU DNA Cosmic agencyUFO 2023-01-31
3871 Astrologie - Pluto vstupuje do Vodnáře Cosmic agencyUFO 2023-02-12
3870 Kryon: Připoutanost ke starým energiím Lee CarrollEzoterika 2023-02-11
3869 Spin se změnil Jenny SchiltzEzoterika 2023-02-11
3868 Tunia: Zpráva od reptiliána A.S.Ezoterika 2023-02-11
3867 Kvantová realita: Zaměření mění svět AlikinaEzoterika 2023-02-06
3866 Duhový most Julia LengeEzoterika 2023-02-06
3865 Hekaté: Modlitba Lija LembergEzoterika 2023-02-07
3864 Život pod dekou Elena LožinskáEzoterika 2023-02-08
3863 Vyšší síly k dnešku Julia LengeEzoterika 2023-02-09
3862 Všechno v našem životě má odhalit naše Světlo Magda FuniaEzoterika 2023-02-12
3861 Je čas opustit platformy starých destrukčních programů Soznaniex Ezoterika 2023-02-10
3860 Otázky Jevgenij SedojEzoterika 2023-02-10
3859 Hranice - programy polí matrixu Najana BelosvetEzoterika 2023-02-10
3858 Archanděl Uriel: Od počátku Kerstin ErikssonEzoterika 2023-02-09
3857 Jste kvantový stvořitel Marie MohlerEzoterika 2023-02-10
3856 Rozlehlost bytí: Kaskádovité vlny změn Nancy Wallace WardEzoterika 2023-02-10
3855 Vzestup kundaliní: Duchovní probuzení Elizabeth PeruEzoterika 2023-02-10
3854 Vzestup vesmírných draků Ramona LappinEzoterika 2023-02-10
3853 Hakann: Q&A - Zlatý plamen A.S.Ezoterika 2023-02-10
3852 Kotvící světlo GalaxygirlEzoterika 2023-02-07
3851 Nový svět KejRajEzoterika 2023-02-07
3850 Kdo je KejRaj KejRajEzoterika 2023-02-05
3849 🪷🌿🪷☄️☄️
2023-02-12
3848 Útěk z Matrixu 1 Cosmic agencyUFO 2022-12-14
3847 Původ lyrské / lidské rasy Cosmic agencyUFO 2022-12-16
3846 Galaktická federace nebo Federace Cosmic agencyUFO 2020-05-13
3845 AKTIVACE DNA A PROBUZENÍ LIDSTVA Cosmic agencyUFO 2023-02-01
3844 Proč bylo Pluto degradováno na planetoid Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3843 Tunnia: Dva klíče duchovního růstu A.S.Ezoterika 2023-02-04
3842 Budoucnost lidstva a Země KejRajEzoterika 2023-02-04
3841 Aštar: Změna musí přijít zevnitř Vania RodriguezEzoterika 2023-02-03
3840 Vtištění srdce Christine DayEzoterika 2023-02-03
3839 Mira a Apollo Valerie DonnerEzoterika 2023-01-31
3838 Proč žijí děti s rodiči Steve BeckowEzoterika 2023-02-02
3837 Arkturiáni: Vyrovnávání příchozích energií Alexander QuinnEzoterika 2023-02-01
3836 Největší změna všech dob Peter B. MeyerEzoterika 2023-01-21
3835 Původ lidí Oeter B. MeyerEzoterika 2023-01-24
3834 Imunitní systém pod útokem Peter B. MeyerEzoterika 2023-01-28
3833 Průlom začíná Peter B. MeyerEzoterika 2023-02-05
3832 Saul: Bůh ti dal vše, co má a je v okamžiku tvého stvoření John SmallmanEzoterika 2023-02-05
3831 Zrychlení částic Natalia AlbaEzoterika 2023-02-02
3830 Osud starseeds KejRajEzoterika 2023-02-01
3829 Kujrany - programy matricových polí Najana BelosvetEzoterika 2023-01-30
3828 Hekaté: Zastupitelé, nebo ʺblízké osoby třetího stupně Lija LembergEzoterika 2023-01-30
3827 Poselství od Gaii a civilizací + energetická praxe Anna ChenEzoterika 2023-01-31
3826 Každý má možnost stát se nositelem Kristova vědomí SoznaniexEzoterika 2023-01-31
3825 O misi Pro100Ezoterika 2023-01-31
3824 Shanika GalaxygirlEzoterika 2023-01-28
3823 Královna RA Erena VelazquezEzoterika 2023-01-28
3822 Akatu: Andromeďané (Mes of Meshalea) Suzanne MarescaEzoterika 2023-01-31
3821 Velký kvantový přechod: Duel LevEzoterika 2023-01-30
3820 Iluze prostoru a času Teri WadeEzoterika 2023-01-30
3819 Kosmická koncepce Owen WatersEzoterika 2023-01-30
3818 Kvantový skok v dubnu CosmoharmonyEzoterika 2023-02-01
3817 Venuše Kumara: Konečně Boží milosrdenství Jahn J.KasslEzoterika 2023-01-31
3816 KejRaj: Energie v pohybu KejRajEzoterika 2023-01-30
3815 Nikolaj Divotvůrce: Druhý příchod Krista ArchitektEzoterika 2023-02-04
3814 🦋🐛🐛🦋
2023-02-05
3813 NEPTUN 2 Cosmic agencyUFO 2023-01-27
3812 Architekti: Čas Dr.V.Ezoterika 2023-01-29
3811 Ekosystémy na ostrově Taygeta Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3810 ŽIVOT V PLEJÁDÁCH - TAYGETA Cosmic agencyUFO 2020-05-11
3809 FEDERACE SJEDNOCENÝCH PLANET Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3808 Quan Yin - Volby, volby, volby Vania RodriguezEzoterika 2023-01-28
3807 Maitre Sklídíš, co jsi zasel Vania RodriguezEzoterika 2023-01-20
3806 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2023-01-27
3805 Zemská Triáda Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-25
3804 Smutek a truchlení NealeEzoterika 2023-01-25
3803 Germain: Systém se rozpadá James McConnellEzoterika 2023-01-25
3802 Archanděl Michael: Vodnář a aktivace srdce vody Celia FennEzoterika 2023-01-25
3801 Král Clovis (Hlodvig) Merovejský a jeho volby Valerie KolcováEzoterika 2023-01-17
3800 Čas je neskutečný John SmallmanEzoterika 2023-01-26
3799 GFS: Auditoři a jejich tým. Města budoucnosti Venera NikEzoterika 2023-01-28
3798 Plejáďané Cryptic ChroniclesEzoterika 2023-01-22
3797 Yahyel: Překonání strachu Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-01-29
3796 Jeshua: Nevědomé prožívání lidského života John SmallmanEzoterika 2023-01-23
3795 Telosiané: Dorazili jste k velké změně Marie Josée AndichouEzoterika 2023-01-23
3794 Štít a plán cesty LevEzoterika 2023-01-24
3793 Tunia: Romantické vztahy A.S.Ezoterika 2023-01-27
3792 Hakann: Zdroj služeb A.S.Ezoterika 2023-01-26
3791 Pohled z druhé strany Lee CarrollEzoterika 2023-01-27
3790 VŠECHNO OBOHATÍŠ Olga IljinychEzoterika 2023-01-27
3789 Náš univerzální organismus Tatiana RjazanováEzoterika 2023-01-27
3788 Galaktická federace sil jednoty Pro100Ezoterika 2023-01-27
3787 Hierarchové vesmíru o 4D prostoru Julia LengeEzoterika 2023-01-27
3786 Požáry intenzivních a dalekosáhlých změn Judith KuselEzoterika 2023-01-26
3785 Plejáďané: Poutníci a predátoři Celestial Blue StarEzoterika 2023-01-24
3784 OWS: Pravda uvnitř, realita venku James McConnellEzoterika 2023-01-25
3783 OWS: Perfektní stav James McConnellEzoterika 2023-01-24
3782 OWS: Nadaný James McConnellEzoterika 2023-01-28
3781 Ahanryia z Dračího kolektivu: Čas příprav skončil GalaxygirlEzoterika 2023-01-28
3780 Zdroj: Množství realit GalaxygirlEzoterika 2023-01-24
3779 Fenomén totálního podřízení MartaEzoterika 2023-01-29
3778 🙈🙉🙊🦆🦆
2023-01-29
3777 Maticové terénní programy Najana BelosvetEzoterika 2023-01-22
3776 Andromeďané JudithEzoterika 2023-01-22
3775 Fáze osamělosti Vital FrosiEzoterika 2023-01-22
3774 Země - Proč se o nás starají mimozemšťané? Cosmic agencyUFO 2023-01-21
3773 Metafyzická konverzace o hustotách Cosmic agencyUFO 2023-01-17
3772 Ztracený ráj CODIGO OCULTOEzoterika 2022-12-28
3771 Ponorné moduly - zábava a vstup na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-01-19
3770 Nanotechnologie - Masky a jejich esoterický význam Cosmic agencyUFO 2022-06-11
3769 Inkubační kapsle Cosmic agencyUFO 2023-01-14
3768 Aldebaran Cosmic agencyUFO 2021-11-21
3767 Tygří poselství lidstvu Cosmic agencyUFO 2023-01-23
3766 Odhalující příběh LevEzoterika 2023-01-19
3765 Saul: Láska v akci John SmallmanEzoterika 2023-01-19
3764 Archanděl Gabriel: 2023: Ku pravdě Shelley YoungEzoterika 2023-01-19
3763 Nekioh: Siriané JudithEzoterika 2023-01-20
3762 Ur: Vlasy Kertsin ErikssonEzoterika 2023-01-20
3761 Skupina: Připomínka domova Steve RotherEzoterika 2023-01-19
3760 Kryon: Stará duše Lee CarrollEzoterika 2023-01-20
3759 Hakann: poselství lásky 76-100 A.S.Ezoterika 2023-01-23
3758 Tunia: poselství lásky 51-75 A.S.Ezoterika 2023-01-23
3757 Nový Matrix Teri WadeEzoterika 2023-01-21
3756 Východ z kola Sansáry Magda Funia Ezoterika 2023-01-20
3755 Kosmický zákon hlouposti Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-20
3754 Země - portál jednoty Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-20
3753 Aina: možná budoucnost Země ArchitektEzoterika 2023-01-19
3752 Zpráva ze světa stínů Julia LengeEzoterika 2023-01-18
3751 Vědomé nové začátky Asil Toksal ElohimEzoterika 2023-01-16
3750 OWS: Střídání stráží James McConnellEzoterika 2023-01-17
3749 Arkturiánská skupina: Více světla Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-01-17
3748 Duel LevEzoterika 2023-01-18
3747 Být v energii Nové Země Terry AndrewsEzoterika 2023-01-18
3746 Brána do páté dimenze je otevřená KejRajEzoterika 2023-01-17
3745 Hekaté: Fantomy a projekce 2 Lija LembergEzoterika 2023-01-16
3744 Transformační procesy člověka Julia FlowEzoterika 2023-01-08
3743 První stvořitel - mysl boží CElenaEzoterika 2023-01-09
3742 Pud sebezáchovy ArchitektEzoterika 2023-01-09
3741 Co změní svět Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-15
3740 Zničení trojrozměrné matice MartaEzoterika 2023-01-18
3739 🧑‍🚀
2023-01-22
3738 Kruhy v obilí - hlavní účel Cosmic agencyUFO 2023-01-03
3737 Znovuzrození vyspělé civilizace Cosmic agencyUFO 2023-01-02
3736 Neviditelní páni země - Vládci lidstva - kosmické zjevení Cosmic agencyUFO 2020-04-23
3735 Z Plejád na Zem - zkušenosti mimozemšťana Cosmic agencyUFO 2021-10-01
3734 BETELGEUSE: exploze a nebezpečí pro Zemi Cosmic agencyUFO 2020-04-28
3733 Skutečný význam COVID - vojenská operace Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3732 Nanotechnologie ve vakcínách a její deaktivace Cosmic agencyUFO 2020-11-06
3731 Lékařská lůžka 3 - Q&A Cosmic agencyUFO 2023-01-11
3730 Mimozemské lékařské moduly - Taygeta Cosmic agencyUFO 2023-01-08
3729 Zdravotní pody a zdravotní lůžka Cosmic agencyUFO 2023-01-03
3728 PLANETÁRNÍ AKTUALITY - MEDITACE - POZITIVNÍ LINIE Cosmic agencyUFO 2020-06-15
3727 Znovuzrození vyspělé civilizace Cosmic agencyUFO 2023-01-02
3726 Neskuteční lidé se stávají skutečnými? Cosmic agencyUFO 2022-12-29
3725 Plejáďané: Vibrační vzorce Christine DayEzoterika 2023-01-09
3724 Odvíjení reality Teri WadeEzoterika 2023-01-09
3723 Galaktická rada: Nová Země, nové možnosti Asara AdamsEzoterika 2023-01-09
3722 Osm Vln LevEzoterika 2023-01-09
3721 Naše noosféra LevEzoterika 2023-01-10
3720 O dracích Judith AkatuEzoterika 2023-01-10
3719 Telosané: Osvobození skrze rušivé vlivy Marie Josée AndichouEzoterika 2023-01-10
3718 Arkturiánská rada 9D: Žijete v simulaci AI? Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-12
3717 Nejrychlejší cesta k 5D Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-13
3716 Předpovědi, časové osy a jednoduché univerzální pravdy Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-15
3715 Od počátku civilizace nás ovládá narativní kontrola Caitlin JohnstoneEzoterika 2023-01-12
3714 Výběr rodiny Dianna CooperEzoterika 2023-01-15
3713 Integrace hurikánu Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-11
3712 Tunia: Proč se muži tak chovají? A.S.Ezoterika 2023-01-10
3711 Hakann: Poselství lásky 26-50 A.S.Ezoterika 2023-01-11
3710 Tunia: Poselství lásky 1-25 A.S.Ezoterika 2023-01-12
3709 Hakann: Jedna reptiliánská cesta A.S.Ezoterika 2023-01-13
3708 Kdo povstane? Marie MohlerEzoterika 2023-01-15
3707 Karma: Programování, které strukturuje spolutvorbu Jennifer CrokaertEzoterika 2023-01-14
3706 Světlo je vždy na konci tunelu Mike QuinseyEzoterika 2023-01-14
3705 KaRa: Očekávejte zázraky James McConnellEzoterika 2023-01-14
3704 Hvězdná rada: Predikce 2023 Gillian MacBethEzoterika 2023-01-14
3703 Triky falešných "bohů" 2. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-01-01
3702 Triky falešných "bohů" 1. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-01-01
3701 🤢🤢🤡🤢🤢
2023-01-15
3700 Pro každého bude zajímavé pracovat, protože práce bude spočívat v zázracích SoznaniexEzoterika 2022-12-29
3699 Těžké částice Boha - Špionážní hry - Novoroční triky ega - Invaze do snů MyDariEzoterika 2023-01-03
3698 Poselství od Světelné rodiny OjlitEzoterika 2023-01-01
3697 Pomoc prastarých duší Magda FuniaEzoterika 2022-12-29
3696 El Morya o stavech vnějších a vnitřních OjlitEzoterika 2023-01-01
3695 Egregoriální strukturální komplexy 11235813Ezoterika 2023-01-02
3694 Zákon účelnosti Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-03
3693 Některé prostorové trendy a změny v roce 2023 OlaEzoterika 2023-01-03
3692 Životní gobelín: Nejsi špatný, jen nový Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-04
3691 Je čas, aby se svět probudil Teri WadeEzoterika 2023-01-04
3690 Zpráva od Tala Nee: Jediná cesta ven je skrz Ben Rafael GuevarraEzoterika 2023-01-03
3689 Aštar: 2023 - přechod k obnově Arthura HectorEzoterika 2023-01-03
3688 Aštar: Vynoření světelné bytosti Arthura HectorEzoterika 2023-01-07
3687 Jak poznám, že jsem vzhůru Ulla LindgrenEzoterika 2023-01-03
3686 A.S k otázkám A.S.Ezoterika 2023-01-02
3685 Arkturiáni: Odhalení a nové začátky Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-01-02
3684 Archanděl Michael: Mnoho aspektů vzestupu Ronna Vezane Ezoterika 2023-01-02
3683 Hekaté: Přízraky a projekce Lija LembergEzoterika 2023-01-06
3682 Vstoupený průkopník Meg BenedicteEzoterika 2023-01-06
3681 Kdo jsou lidé nového věku SoznaniexEzoterika 2023-01-08
3680 Konec relace OlmatEzoterika 2023-01-07
3679 Tunia: Otázky a odpovědi na různá témata A.S.Ezoterika 2023-01-08
3678 Poselství od andělů: Šťastný nový rok - nový život - nové teď Ann AlbersEzoterika 2023-01-08
3677 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-01-04
3676 Vyšší já: Na vyšší úrovni Mike QuinseyEzoterika 2023-01-08
3675 Proč je chybou hledat štěstí mimo sebe Jessica RaymondEzoterika 2023-01-08
3674 Najít lásku Archeia FaithEzoterika 2023-01-08
3673 Kryon: Zima spirituality Lee CarrollEzoterika 2023-01-08
3672 Hakann: Cesta dechu A.S.Ezoterika 2023-01-07
3671 🌊 🌫🌫🌫🌊
2023-01-08
3670 Vnitřní země 1903 Ezoterika 2023-01-01
3669 Aštar Sharon StewartEzoterika 2022-12-31
3668 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2022-12-31
3667 Aštar - Naše volba, světlo nebo strach Vania RodriguezEzoterika 2022-12-27
3666 Šedé klobouky KejRajEzoterika 2023-01-01
3665 Poselství archanděla Michaela Ronna VezaneEzoterika 2023-01-01
3664 Jeshua: 10 položek pro rok 2023 Krista Energeticleigh Ezoterika 2023-01-01
3663 Srážející se galaxie Cosmic agencyUFO 2022-12-16
3662 HUDBA VE VESMÍRU - GRAVITACE, ÉTER A VĚDOMÍ Cosmic agencyUFO 2020-11-13
3661 Neuvěřitelný příběh o nejohromujíčtějším místě Cosmic agencyUFO 2022-12-22
3660 Plazi, vltavín a další Cosmic agencyUFO 2022-12-23
3659 Vědomí plazů - velký egregor objektivní reality - kosmický egregor - Jedi Ronin Cosmic agencyUFO 2020-04-14
3658 Mimozemské poselství od Taygety k hvězdným semínkům Cosmic agencyUFO 2020-04-08
3657 TRUMP - ČÍNA Cosmic agencyUFO 2020-10-18
3656 D´Jedi Ronin Cosmic agencyUFO 2020-04-14
3655 PYRAMIDY ZEMĚ A RTUŤ Cosmic agencyUFO 2022-12-26
3654 Yazhí Cosmic agencyUFO 2020-07-06
3653 Neskuteční lidé se stávají skutečnými Cosmic agencyUFO 2023-01-01
3652 Úroveň lidského vědomí na třetí úrovni Ducha SoznaniexEzoterika 2022-12-30
3651 Vzestup a váš vývoj Teri WadeEzoterika 2022-12-30
3650 Rada světla: svobodná Gaia Tracy ReedEzoterika 2022-12-30
3649 Tunia: Budeš svobodný A.S.Ezoterika 2022-12-30
3648 Archanděl Michael Juli Julay Ezoterika 2022-12-29
3647 Železo a měď 🐉 🐉 🐲🐲 Joseph MercolaEzoterika 2022-12-07
3646 A.I. - transhumanistická okultní past Bernhard GuentherEzoterika 2022-12-15
3645 Sakrální geometrie humanoidního těla MartaEzoterika 2022-12-30
3644 DOVOLENÁ NA CELÝ ŽIVOT MartaEzoterika 2022-12-25
3643 Připravenost lidí na fyzický kontakt MartaEzoterika 2022-12-24
3642 Prorocký kámen, nebo kámen úrazu? EduardEzoterika 2022-12-23
3641 DESET LET MartaEzoterika 2022-12-22
3640 Správa ČASU jako bodů v prostoru AlmatejaEzoterika 2022-12-18
3639 Hekaté a Velcí architekti Lija LembergEzoterika 2022-12-20
3638 Kvantový přechod: Strach z osamělosti AlikinaEzoterika 2022-12-21
3637 Bohové a čas Dr.V.Ezoterika 2022-12-22
3636 Cesta duchovnosti Venera NikEzoterika 2022-12-23
3635 Hekaté: Dědictví Hyperborei Lija LembergEzoterika 2022-12-22
3634 Jeden den jako zapouzdřená realitaʺ Směrování informací OlaEzoterika 2022-12-24
3633 Skupina archanděla Michaela Sharon StewartEzoterika 2022-12-25
3632 Sananda - Přijměte čas od času dávání Vania RodriguezEzoterika 2022-12-22
3631 Michael - O slavnostech Vania RodriguezEzoterika 2022-12-21
3630 Maria - Stále o odpuštění Vania RodriguezEzoterika 2022-12-26
3629 Arkturiáni - O světelných technologiích Vania RodriguezEzoterika 2022-12-19
3628 Vyšší světy: očekávání a realita Valerie KolcováEzoterika 2022-12-27
3627 Překročení Rubikonu MartaEzoterika 2022-12-29
3626

🌟✨🌟 2 0 2 3 🌟✨🌟

2023-01-01
3625 Tak už??!??!.... vše nej+++ Realita 2022-12-25
3624 Obrácený svět a budoucnost ovlivňující minulost Cosmic agencyUFO 2022-12-18
3623 UKLÁDAJÍ VAŠI DNA - lidský genom Cosmic agencyUFO 2022-12-13
3622 Kolektiv: Energetický jazyk Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-12-24
3621 Důkaz o mimozemské účasti na vzniku člověka v DNA Ancient filesRealita 2022-12-19
3620 Venuše Kumara: Ukotvení světelných sloupů Jahn J KasslEzoterika 2022-12-20
3619 Hathor: božský pán stvoření Peggy BlackEzoterika 2022-12-20
3618 Bohyně stvoření: Vaše duše zná vaši pravdu Shelly DresselEzoterika 2022-12-21
3617 Přestaňte předstírat Brenda HoffmanEzoterika 2022-12-21
3616 Jak dvojplameny zapalují nové světy Ramona LappinEzoterika 2022-12-21
3615 2023 - Rok moudrosti Natalia AlbaEzoterika 2022-12-24
3614 Arcturiáni: Už nerezonujete se starými energiemi Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-12-19
3613 Křížení Peter B MeyerEzoterika 2022-12-19
3612 Kolektiv Michael: Dospělý posun duše Chelsea Quinn YarbroEzoterika 2022-12-19
3611 Dochází k obrovskému kosmickému průlomu Judith KuselEzoterika 2022-12-19
3610 Jeshua: Ve vztahu k vám je vesmír skutečně bezvýznamný John SmallmanEzoterika 2022-12-18
3609 St. Germain: boření starého paradigmatu James Mc ConnellEzoterika 2022-12-17
3608 Hakann: Epidemie strachu A.S.Ezoterika 2022-12-25
3607 Tunia z Plejád: Širší perspektiva A.S.Ezoterika 2022-12-24
3606 Tunia: Je OK nebýt OK A.S.Ezoterika 2022-12-21
3605 Kasikandriera: pád a uvědomění Valerie KolcováEzoterika 2022-12-13
3604 🪔🕯 🪔🕯 🪔
2022-12-25
3603 BÍLÉ KLOBOUKY - BRATRSTVO BÍLÉHO DRAKA Cosmic agencyUFO 2022-12-05
3602 Bílé klobouky Cosmic agencyUFO 2022-12-14
3601 Kolektiv: Pole světla Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-12-18
3600 Vlákna padající z nebe - Modrá světla - Mistrovství světa Cosmic agencyUFO 2022-10-10
3599 24 CHROMOZOMŮ - SUPERSCHOPNOSTI - HVĚZDNÁ SEMÍNKA Cosmic agencyUFO 2020-10-06
3598 JAK SE PŘENÁŠEJÍ VIRY Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3597 Hakann: Budování alternativních struktur A.S.Ezoterika 2022-12-15
3596 Tunia: Jak se vyrovnat s utrpením - Šedé klobouky A.S.Ezoterika 2022-12-14
3595 Jak zjistím úroveň svého individuálního uvědomění? Olga EnvoyEzoterika 2022-12-16
3594 Co je budoucnost EldabaorEzoterika 2022-12-15
3593 Informace o zvýšení horizontu entropie od tvůrců ElhfiEzoterika 2022-12-19
3592 Měnící se doba Teri WadeEzoterika 2022-12-15
3591 Exploze úmrtí P. GosselinEzoterika 2022-12-15
3590 Vstoupení a NDE Lee CarrollEzoterika 2022-12-15
3589 Hekaté. Kapitola 16. Strom duše Lija LembergEzoterika 2022-12-15
3588 Kvantový přechod, vzestup Be-Happy NataliEzoterika 2022-12-12
3587 O současné situaci na Zemi: listopad až první polovina prosince ArchitektEzoterika 2022-12-12
3586 Arkturiánská rada 9D: Příliš důležití Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-16
3585 Probíhá obrovský kosmický průlom Judith KuselEzoterika 2022-12-18
3584 Atlantida a vnitřní boj pracovníků světla Gerrit GielenEzoterika 2022-12-17
3583 OWS a Shoshanna: Velká mise James McConnellEzoterika 2022-12-17
3582 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Smlouvy o duši James McConnellEzoterika 2022-12-11
3581 Sananda: Paradigma třetí dimenze se nadále hroutí James McConnellEzoterika 2022-12-11
3580 Ashian: Upgrade Jennifer CrokaertEzoterika 2022-12-12
3579 Kryon: Žádná klávesa Delete Lee CarrollEzoterika 2022-12-13
3578 Proč se možná brzy ocitnete v ʺdigitálním vězení Dr Joseph MercolaEzoterika 2022-12-14
3577 Hledání pravdy LevEzoterika 2022-12-13
3576 Arkturiánská rada 9D: Čas mezi dneškem a koncem roku 2022 Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-14
3575 Obrácená pyramida síly Brenda HoffmannEzoterika 2022-12-14
3574 El Morya: Nová dynamika Jahn J KasslEzoterika 2022-12-14
3573 Telosané: Tři dny Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-12-14
3572 Změna/rozpad starého řádu Judith KuselEzoterika 2022-12-14
3571 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-12-16
3570 Kryon - Nejlepší vynálezy Lee CarrollEzoterika 2022-12-16
3569 Program pomoci pozemšťanům při přechodu MartaEzoterika 2022-12-18
3568 🎅🏼🏝🎄🦋
2022-12-18
3567 Galaxie Cosmic agencyUFO 2022-12-06
3566 Existoval Ježíš - Arsinoe a Kleopatra - Máří Magdaléna - Ištar Cosmic agencyUFO 2020-03-06
3565 Existoval Ježíš Nazaretský Astroteologie - Existuje Bůh Cosmic agencyUFO 2020-03-14
3564 Strach - jak ho překonat - Viry Cosmic agencyUFO 2020-03-23
3563 BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK Cosmic agencyUFO 2020-09-23
3562 Bermudský trojúhelník - pohřešovaná letadla a lodě Cosmic agencyUFO 2020-10-24
3561 ZMĚŇTE SVOU REALITU - MOŽNÁ BUDOUCNOST LIDSTVA Cosmic agencyUFO 2020-03-28
3560 5G NENÍ TELEKOMUNIKAČNÍ PÁSMO Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3559 Záhada pohybu zvířat v kruzích Cosmic agencyUFO 2022-11-30
3558 Krátká zpráva od Gosii všem Hvězdným semínkům Cosmic agencyUFO 2022-12-03
3557 Testy PCR a význam hvězdných semen Cosmic agencyUFO 2022-10-28
3556 Fenomén andělských vlasů - vysvětlení záhadných vláken padajících z oblohy Cosmic agencyUFO 2022-12-10
3555 Archanděl Michael: Moje Víra Kerstin ErikssonEzoterika 2022-12-05
3554 Venus Kumara: Dobré vibrace Jahn J KasslEzoterika 2022-12-10
3553 Vymazání LevEzoterika 2022-12-08
3552 Planetární konsensus Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-10
3551 Proměna planety Země Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-06
3550 Planetární posun do 5D Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-05
3549 Vzestoupení mistři: Záležitost života Jahn J KasslEzoterika 2022-12-05
3548 Plejáďané: Magnetické jádro: Rozšíření magnetického jádra Christine DayEzoterika 2022-12-05
3547 Výdech a nádech LevEzoterika 2022-12-06
3546 Vesmír je ve skutečnosti podivná supratekutá kapalina Ancient filesEzoterika 2022-12-11
3545 Proč esenciální oleje léčí a léky ne - čas na nový systém ʺzdravotní péčeʺ Dr. David Stewart, Ph.DEzoterika 2022-12-05
3544 Archanděl Gabriel: Naučit se důvěřovat sám sobě Shanta GabrielEzoterika 2022-12-07
3543 Matka a otec Bůh: Nic už nebude jako dřív GalaxygirlEzoterika 2022-12-07
3542 Hakann Q&A: Kdy se dočkáme zveřejnění? A.S.Ezoterika 2022-12-07
3541 Tsunami LevEzoterika 2022-12-07
3540 Arkturiánská rada 9D: Naše poslání, váš účel a přání zdroje Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-08
3539 Arkturiánská rada 9D: Cesta snadnosti do páté dimenze Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-06
3538 Moudrost Rady: Pamatuj na svou budoucnost Sara LandonEzoterika 2022-12-08
3537 Archanděl Uriel: Miluji tě Kerstin ErikssonEzoterika 2022-12-08
3536 Tunia: Zvyšování úrovně vašeho vědomí A.S.Ezoterika 2022-12-08
3535 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-12-08
3534 Bytí určuje vědomí Jevgenij SedojEzoterika 2022-12-08
3533 Jak realizovat Celistvost Jevgenij SedojEzoterika 2022-12-08
3532 Hekaté - Strukturální prvky vesmíru a lidské bytosti Lija Lemberg Ezoterika 2022-12-07
3531 Chaos jako zdroj energie a transformace OKEzoterika 2022-12-07
3530 Pole čisté mysli Pro100Ezoterika 2022-12-07
3529 Třetí jezdec apokalypsy a problémy se spotřebou Lija LembergEzoterika 2022-12-05
3528 Kvantový přechod - Náhody neexistují AlikinaEzoterika 2022-12-05
3527 Sněním vytváříte nové větve reality EldabaorEzoterika 2022-12-05
3526 Zlatá miliarda probuzeného lidstva už je na palubě lodi HarmonyEzoterika 2022-12-02
3525 Mysl monády: Potenciál uvolnění monadického pole pro lidský rozvoj Stanislav KarnauchovEzoterika 2022-12-02
3524 Výměna energie a supersíly DrV.Ezoterika 2022-12-01
3523 Hlavní podmínky duchovního vzestupu Igor GorEzoterika 2022-11-30
3522 Jak člověk vnáší nerovnováhu do životních událostí AlmateiaEzoterika 2022-11-29
3521 Hekaté: O strukturách, právních dimenzích a sociálních sítích Lija LembergEzoterika 2022-11-28
3520 Naduniverzální síly: Tachyonová pole MyDariEzoterika 2022-11-29
3519 Sny a zážitky AlmatejaEzoterika 2022-12-27
3518 Galaktická federace světla: Noemova archa Venera NikEzoterika 2022-11-27
3517 Čas pro mateřskou péči Schavi M Ali Ezoterika 2022-12-09
3516 🍁🍂

2022-12-11
3515 Aneeka z Temmeru - Proč přišla na Zemi? Její práce a naše vděčnost Cosmic agencyUFO 2022-12-02
3514 VOLNÁ ENERGIE kamuflovaná v jaderných zbraních Cosmic agencyUFO 2022-11-28
3513 "Jaderné" bomby - Energetické bomby 2 Cosmic agencyUFO 2022-11-28
3512 Chemické přetížení Schavi M AliEzoterika 2022-12-02
3511 Nezbytný chaos Teri WadeEzoterika 2022-12-03
3510 Čína je beta test NWO Brandon SmithEzoterika 2022-12-03
3509 Erupce Mauna Loa James GillilandEzoterika 2022-12-04
3508 Arkturiáni: Nehasnoucí oheň vašeho božství CendrineEzoterika 2022-12-05
3507 Co když žádná otázka neexistuje Ulla Lindgren SanhiaEzoterika 2022-12-05
3506 Osvobození planety Země GalaxygirlEzoterika 2022-12-04
3505 OWS a Shoshanna: Zůstaňte ve vyšších vibracích James McConnellEzoterika 2022-12-04
3504 OWS a Shoshanna: Život v okamžiku James McConnellEzoterika 2022-12-03
3503 Aštar: Na cestě k úplnému odhalení James McConnellEzoterika 2022-12-03
3502 Lemurský věk Valerie Bonwick Ezoterika 1993-12-31
3501 Obloha a Lemurie Lyssa RoyalEzoterika 1993-12-31
3500 Snadno čitelná encyklopedie nanebevstoupení Dr. Stonea John WinstonEzoterika 1993-12-31
3499 Germane Lyssa RoyalEzoterika 1993-09-30
3498 ET civilizace - Germane Lyssa RoyalEzoterika 1993-12-31
3497 Planetární posun do 5D Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-03
3496 Nový začátek Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-05
3495 Mira z Plejádské nejvyšší rady: Společně pracujeme Valerie DonnerEzoterika 2022-12-05
3494 Telosané: Roboti bez svědomí Marie Josée AndichouEzoterika 2022-12-01
3493 Kryon: Vývoj, scénáře budoucnosti Lee CarrollEzoterika 2022-11-30
3492 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-12-01
3491

🧩 🧩
2022-12-04
3490 Zpráva od XAR Fedgalactic17Ezoterika 2022-11-27
3489 GALAKTICKÁ FEDERACE SVĚTLA - PŘICHÁZÍME Linda DillonEzoterika 2022-11-26
3488 Grafen na scéně! Pokračující výzkum Dr. Schavi M. AliEzoterika 2022-11-25
3487 Merope GalaxygirlEzoterika 2022-11-25
3486 Vyšší Já: Problém Mike QuinseyEzoterika 2022-11-25
3485 Elohim Transmission - Vyrovnání pro urychlenou evoluci Asil ToksalEzoterika 2022-11-05
3484 Velký kvantový přechod: Operace ve střední Asii LevEzoterika 2022-11-25
3483 OKNO DO NOVÉHO SVĚTA: Stupnice páté dimenze MartaEzoterika 2022-11-20
3482 Úrovně ponoření do reality Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-24
3481 Jak rozpoznat falešné učení Prosto SamopoznanieEzoterika 2022-11-23
3480 Tunia: Utrpení není pro lidi dobré A.S.Ezoterika 2022-11-23
3479 Galaktická federace - Andromeda: ZEMĚ BERLÍ MisteriEzoterika 2022-11-23
3478 Aštar: Televize vysává vaši radost Krista EnergeticleighEzoterika 2022-11-22
3477 Klony a umělá inteligence Teri WadeEzoterika 2022-11-22
3476 Implantáty Senzory Čipy LevEzoterika 2022-11-22
3475 Hakann: Q&A, Galaktická federace světů A.S.Ezoterika 2022-11-21
3474 Einsteinovo sdělení: Země je největší show v celém multivesmíru GalaxygirlEzoterika 2022-11-21
3473 Adama z Telosu: Cesta vzestupu Asara AdamsEzoterika 2022-11-21
3472 Galaktická rada světla: Další úroveň mistrovství vzestupu Asara AdamsEzoterika 2022-11-27
3471 Reakce pracovníka světla na posun Lee CarrollEzoterika 2022-11-21
3470 Přechod planety Země začal Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-19
3469 Z 3D ke 4D a 5D: Zrychlení 3 LevEzoterika 2022-11-27
3468 Strážce času: Pohled třetího oka Steve RotherEzoterika 2022-11-20
3467 Kvantové holopole Meg BenedicteEzoterika 2022-11-20
3466 Modrá hvězda Plejád: Bitva na domácí frontě Celestial Blue StarEzoterika 2022-11-20
3465 Děti IVF Anna ChenEzoterika 2022-11-21
3464 Archanděl Michael: Osvobození od násilí ArchitektEzoterika 2022-11-21
3463 Informace pro technaře (nejen) GorislavEzoterika 2022-11-20
3462 Jaderná energie - dobrá nebo špatná alternativa Elisa MedhusEzoterika 2022-10-12
3461 PHIL SCHNEIDER. Co udělal. Věděl o mimozemšťanech? Elisa MedhusEzoterika 2022-11-14
3460 Michail Gorbačov Elisa MedhusEzoterika 2022-11-15
3459 Paul Hellier Elisa MedhusEzoterika 2022-08-25
3458 Henri Ford Elisa MedhusEzoterika 2022-09-16
3457 Je AI vědomá Elisa MEdhusEzoterika 2022-10-16
3456 Erik: Královna Alžběta II. Elisa MedhusEzoterika 2022-10-25
3455 🌵🎄🌲🌳🌴
2022-11-27
3454 GFS: Probuzení a cesta duchovnosti Venera NikEzoterika 2022-11-19
3453 Elektromobily a proč jsou špatné . agenda Cabal Cosmic agencyUFO 2022-11-12
3452 Existoval Ježíš - NÁBOŽENSTVÍ A PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA Cosmic agencyUFO 2020-02-28
3451 ADAM A EVA - OVLÁDÁNÍ MYSLI - ORIONSKÉ VÁLKY 4 Cosmic agencyUFO 2020-09-06
3450 Šířka pásma 5G a koronavirus Cosmic agencyUFO 2020-04-19
3449 Velesův příběh o duchovní cestě Valerie KolcováEzoterika 2022-11-16
3448 Opar dětského vědomí aneb o volbě ducha Valerie KolcováEzoterika 2022-10-05
3447 Rozhovor s mentorem Dr.V.Ezoterika 2022-11-18
3446 Rozhovor s civilizací Sirius Dr.V.Ezoterika 2022-11-18
3445 Co dělá lidi nemocnými, aneb znovuprožívání duše Pro100Ezoterika 2022-11-21
3444 Léčebná služba rasy Argunos 2 Julia FlowEzoterika 2022-11-16
3443 Kvantový přechod. Dobrá znamení LikinaEzoterika 2022-11-16
3442 Svoboda volby je pro člověka neodvolatelná CElenaEzoterika 2022-11-16
3441 Hekaté. Sebevražda:a co dál? Lija LembergEzoterika 2022-11-16
3440 Hekaté. O strachu ze smrti a třech smyčkách ochrany Lija LembergEzoterika 2022-11-16
3439 Kvantový přechod. Varovná znamení AlikinaEzoterika 2022-11-15
3438 Od 3D ke 4D a 5D: Zrychlení 2 LevEzoterika 2022-11-17
3437 Kvantový skok do 5D posvátné svrchovanosti Marie MohlerEzoterika 2022-11-17
3436 Z 3D na 4D a 5D: Zrychlení LevEzoterika 2022-11-14
3435 Koncept Boha Otce-Matky Owen WatersEzoterika 2022-11-14
3434 Arkturiánská skupina: Světové vědomí Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-11-14
3433 Tunia: Osvoboďme Zemi A.S.Ezoterika 2022-11-14
3432 Váš vnitřní mystik stoupá: Obnovte svůj tok Elizabeth PeruEzoterika 2022-11-15
3431 Telosiané: V lidstvu dojde k rozkolu Marie Josée AndichouEzoterika 2022-11-15
3430 Životní gobelín: Váš nový domov Brenda HoffmannEzoterika 2022-11-15
3429 Elohim: Zarovnání pro urychlenou evoluci Asil ToksalEzoterika 2022-11-15
3428 Poselství od dvou vysokých bytostí Stvořitelů: Manifestace Alexander QuinnEzoterika 2022-11-14
3427 Mistr Kuthumi: Pozor venku Jahn J KasslEzoterika 2022-11-14
3426 Vital Frosi:Paralelní časové osy Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-14
3425 Bohyně Mara Olga ArchipovaEzoterika 2022-11-14
3424 🥋🪀🎾🪂⛷
2022-11-20
3423 DOBOVÁ MANIPULACE - Změna minulosti - Cestování časem Cosmic agencyUFO 2020-01-22
3422 Jaderné bomby nefungují tak, jak se říká Cosmic agencyUFO 2022-11-07
3421 Těžba / extrakce ze země - protokoly Cosmic agencyUFO 2022-11-18
3420 Hvězdná brána SG-1 - Hvězdné portály - CERN - Hvězdná navigace Cosmic agencyUFO 2020-01-15
3419 Telepatie - Jak ji aktivovat v ʺ3Dʺ realitě Cosmic agencyUFO 2022-11-10
3418 Obleky astronautů, hvězdy Cosmic agencyUFO 2020-08-14
3417 OWS a Shoshanna: Šepoty James McConnellEzoterika 2022-11-13
3416 Vyšší já: Alternativní situace Mike QuinseyEzoterika 2022-11-13
3415 Saint Germain: Na prahu velkých změn James McConnellEzoterika 2022-11-13
3414 Evakuace lidí ze Země Cosmic agencyUFO 2022-11-08
3413 Zničení Matrixu a manipulace s dějinami Cosmic agencyUFO 2020-09-01
3412 Autismus Cosmic agencyUFO 2022-11-06
3411 Kdo postavil egyptské pyramidy - Tajemství Velké pyramidy Cosmic agencyUFO 2020-02-18
3410 Čas na rozhodné kroky MartaEzoterika 2022-11-10
3409 Ztracená civilizace Dr.V.Ezoterika 2022-11-11
3408 Lord Ardal: Historie planety Země Venera NikEzoterika 2022-11-11
3407 Filozofie Nového světa. Prorok na Nové zemi! Pro100Ezoterika 2022-11-10
3406 Léčebná služba rasy Argunos Julia FlowEzoterika 2022-11-10
3405 Řeč a její toky! Jevgenij SedojEzoterika 2022-11-09
3404 Vývojový pohyb jakýchkoli objektů ve vesmíru 11235813.orgEzoterika 2022-11-12
3403 Portály do soumračných světů! Jevgenij SedojEzoterika 2022-11-09
3402 Kvantový přechod. Smlouva se světem AlikinaEzoterika 2022-11-09
3401 Osvobození od čarodějnických spiknutí YiangoEzoterika 2022-11-09
3400 Archanděl Michael: Cesta vyrovnaného mistra ArchitektEzoterika 2022-11-08
3399 Mozek = počítač, co je krev Běloslava VoroběvováEzoterika 2022-11-08
3398 Získejte zpět kvalitu svého života Olga EnvoyEzoterika 2022-11-08
3397 Prostorové procesy a atmosférický, arteriální tlak Běloslava VorobjevováEzoterika 2022-11-06
3396 Jak se stát svobodným? Pint AlexandrEzoterika 2022-11-07
3395 Závěrečné přechodové zkoušky Julia FlowEzoterika 2022-11-06
3394 Sny od vládce Země Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-08
3393 Vědomí nového času Anna IgnatEzoterika 2022-11-08
3392 Hekaté - Zaměření vědomí a velikonoční vajíčka Lija LembergEzoterika 2022-11-08
3391 Hekaté - Iluze svobody volby Lija LembergEzoterika 2022-11-11
3390 Hekaté - Deprese Lija LembergEzoterika 2022-11-06
3389 Sluneční bytost - Důvěra v cestu působení Světla Vania RodriguezEzoterika 2022-11-09
3388 Buďte ochotni čelit strachu Shanta GabrielEzoterika 2022-11-08
3387 Virolog Světové zdravotnické organizace David SorensenRealita 2022-10-28
3386 Covid vakcína není samoskládací Rhoda WilsonRealita 2022-10-28
3385 Hakann: Proč lidé umírají? A.S.Ezoterika 2022-11-06
3384 Arkturiánská rada 9D: Co se děje bez ohledu na to, čemu věříte?< Daniel ScrantonEzoterika 2022-11-07
3383 Plejáďané: Semínka světla Christine DayEzoterika 2022-11-07
3382 Strážci bran GalaxygirlEzoterika 2022-11-07
3381 Top 7 umělých ʺproduktůʺ a ʺsystémůʺ S.D. WellsRealita 2022-11-08
3380 Obrovské UFO nad Beringovým mořem IntactRealita 2022-11-08
3379 Archanděl Michael: Časová osa byla úspěšně změněna James McConnell Ezoterika 2022-11-12
3378 Cestovatelé časem nyní mezi námi IntactEzoterika 2022-11-08
3377 Saul: Vše je v pořádku, lidstvo se probouzí John SmallmanEzoterika 2022-11-08
3376 Silesha: Čas se spojit jeden po druhém LoshaEzoterika 2022-11-08
3375 Božský řád Jahn J KasslEzoterika 2022-11-08
3374 Jak přežít bouři v nadcházejících dnech Vidya FrazerEzoterika 2022-11-08
3373 Falešní vypravěči pravdy Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-01
3372 Plejáďané: Čas na obrovské změny Christine DayEzoterika 2022-11-07
3371 Archanděl Michael: Pozvání Vania RodriguezEzoterika 2022-11-07
3370 Plejáďané - Vidíme vítězství Světla Vania RodriguezEzoterika 2022-11-01
3369 Vzpomínky sibylly Valerie KolcováEzoterika 2022-11-02
3368 🌸💫🪐🫖🥣🌸
2022-11-13
3367 Mimozemská ʺexpertníʺ komunita je LIDSKÁ organizace - MiniTéma Cosmic agencyUFO 2022-11-04
3366 Rakovina Cosmic agencyUFO 2022-11-02
3365 Hybridizace extraterrestriálů s lidmi Cosmic agencyUFO 2022-10-26
3364 Přírodní hvězdné portály po celé planetě - Dimenzionální portály Cosmic agencyUFO 2020-02-08
3363 Rozhovor s Ki-Onem Dr.V.Ezoterika 2022-11-06
3362 Shluky vědomí OjlitEzoterika 2022-11-01
3361 Šrí Mátadží Nirmala Déví: Masivní probuzení Kundaliní Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-03
3360 O změnách Země M.P.Ezoterika 2022-11-03
3359 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenesofallEzoterika 2022-10-30
3358 Rozhovor s architekty vesmíru 34 ArchitektEzoterika 2022-11-03
3357 Omlazení těla Julia FlowEzoterika 2022-11-01
3356 Kain. Proroci a falešní proroci CElenaEzoterika 2022-10-25
3355 Hekaté: Chemtrails, plochá země atd. Lija LembergEzoterika 2022-11-01
3354 Otázky pro anděla strážného Anna ChenEzoterika 2022-11-01
3353 Hekaté: Recepty pro každodenní kouzla - důvěřujte své Síle Lija LembergEzoterika 2022-11-01
3352 Lord Ardal 24 - Konec cyklu kola Samsary Venera NikEzoterika 2022-11-01
3351 Od 3D ke 4D a 5D: třídění LevEzoterika 2022-11-07
3350 Arkturiánská rada 9D: Aktuální informace o vašem vlivu na vesmír Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-30
3349 OWS: Proč jsi tady? James McConnellEzoterika 2022-10-30
3348 Archanděl Chamuel: Nebude konec světa Jahn J Kassl Ezoterika 2022-10-30
3347 Plán na probuzení obyvatelstva funguje James McConnellEzoterika 2022-10-30
3346 Digitální měna vázaná na digitální ID Peter ImanuelsenEzoterika 2022-11-01
3345 Pallas Athéna: Jak chránit své životní prostředí Natalie GlassonEzoterika 2022-11-01
3344 Salusa: Účinky vlny Štíra a parazitní dezintegrace Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-11-01
3343 Telosané: V nadcházejících časech se vše změní Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-11-01
3342 Hakann: Spirála stvoření A.S.Ezoterika 2022-11-01
3341 Životní gobelín: Zavedli jste cestování časem Brenda HoffmannEzoterika 2022-10-31
3340 Federace světla: S otevřeným srdcem Blossom GoodchildEzoterika 2022-10-31
3339 Změna říše a odhalení KejRajEzoterika 2022-10-31
3338 💚💙💜🖤🤍
2022-11-06
3337 O budoucnosti a reptících, kteří se považují za lidi Cosmic agencyUFO 2022-10-22
3336 Zdraví a nemoci na Taygetě Cosmic agencyUFO 2022-10-21
3335 Globální střet zájmů MartaEzoterika 2022-10-16
3334 Týdenní poselství a Halloween Sharon StewartEzoterika 2022-10-30
3333 Azzilian ze skupiny Draco Erena VelazquezEzoterika 2022-10-29
3332 EVAKUACE PLANETY mimozemšťany Cosmic agencyUFO 2022-10-15
3331 Mentální - éterické fyzické srdce aneb Jak dosáhnout osvícení? Pro100Ezoterika 2022-10-30
3330 Magnetický model atomu TianaEzoterika 2022-10-29
3329 Lord Ardal 24 -Konec cyklu kola Samsary Venera NikEzoterika 2022-10-29
3328 Otázka o reptiloidech SteponeEzoterika 2022-10-29
3327 Slepičárna a atom Dr.V.Ezoterika 2022-10-29
3326 Proměna lidských těl a prostoru OjlitEzoterika 2022-10-25
3325 Hierarchie rozvoje DmitrijEzoterika 2022-10-20
3324 Samael: Zjevení Antikrista ArchitektEzoterika 2022-10-24
3323 Hekaté. Recepty pro každodenní kouzla. Generální úklid Leah LemberegEzoterika 2022-10-18
3322 Telosané: Očista světa Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-10-18
3321 Archanděl Rafael: Konec světa? Victoria CochraneEzoterika 2022-10-18
3320 Skutečný historický vývoj Peter B.MeyerEzoterika 2022-10-25
3319 Yahyel: Otevřený kontakt 2023 Jonathan Trinity MartinEzoterika 2022-10-20
3318 Hathoři: Božský činitel změny Peggy BlackEzoterika 2022-10-20
3317 Příběh peněz Sophia LoveEzoterika 2022-10-22
3316 Pallas Athéna: Jak být mocný Natalie GlassonEzoterika 2022-10-23
3315 Saul: Stvořil tebe!: Co Bůh stvořil, je věčné a neměnné! John SmallmanEzoterika 2022-10-31
3314 Poselství od andělů: Osobní pravidla Ann AlbersováEzoterika 2022-10-23
3313 Za slepý roh Gillian MacBeth-LouthanEzoterika 2022-10-23
3312 Arkturiáni: Čas oslavit viditelný úspěch Jahn J KasslEzoterika 2022-10-26
3311 TRAPPIST-1: jak často se život vyskytuje jinde? Maxwell MoeEzoterika 2022-10-26
3310 Arkturiánská rada 9D: Jste nadprůměrný pracovník světla? Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-26
3309 Životní gobelín: Víření, morfování Brenda HoffmannEzoterika 2022-10-26
3308 Lidská zkušenost Owen WattersEzoterika 2022-10-26
3307 Modří Andělé (Serafíni): Čas se blíží GalaxygirlEzoterika 2022-10-26
3306 Spoléhání na intuici a záměr Terry AndrewsEzoterika 2022-10-26
3305 Hakann: Superhrdinům Země A.S.Ezoterika 2022-10-30
3304 🐣🐤🐥🦅
Ezoterika 2022-10-30
3303 Z 3D ke 4D a 5D: Jak se měníme Lev LevEzoterika 2022-10-16
3302 OWS - Ve 4. dimenzi James McConnellEzoterika 2022-10-16
3301 Nový test přechodu na Zemi Pro100Ezoterika 2022-10-22
3300 Hekaté. Velcí architekti Lija LembergEzoterika 2022-10-22
3299 Hekaté. Návrat magie Lija LembergEzoterika 2022-10-22
3298 Návod k použití Dr.V.Ezoterika 2022-10-18
3297 Cesta monády 62 - Zákony života Sergej KozlovskijEzoterika 2022-10-18
3296 Cesta monády 61. Hierarchie dévů Sergej KozlovskijEzoterika 2022-10-16
3295 Duch svobody Pamela KribeEzoterika 2022-10-13
3294 Archandělé: Děsivé scénáře jsou odstraněny Jahn J. KasslEzoterika 2022-10-13
3293 Kolik podivuhodných objevů nám připravuje osvěcující Duch Jevgenij SedojEzoterika 2022-10-13
3292 Civilizační rámec! Jevgenij Sedoj Ezoterika 2022-10-13
3291 Arkturiáni: Jak posunout kolektiv Amanda ShertzerEzoterika 2022-10-12
3290 Toxická manipulace - Archonská agenda Teri WadeEzoterika 2022-10-13
3289 Udělejte z toho aspekt vaší každodenní praxe John SmallmanEzoterika 2022-10-15
3288 KaRa z Plejád: Další fáze Velkého probuzení James McConnellEzoterika 2022-10-15
3287 Z 3D do 4D a 5D: Válka o naše duše LevEzoterika 2022-10-22
3286 Vyšší já Mikea Quinseyho: Vlažný Mike Quinsey Mike QuinseyEzoterika 2022-10-16
3285 Velkolepost toho, kdo jsme Kenneth SchmittEzoterika 2022-10-16
3284 Poselství andělů - Láska je všude Ann AlbersEzoterika 2022-10-16
3283 Sananda: Se změnou James McConnellEzoterika 2022-10-16
3282 Kolektiv: Poselství naděje Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-10-16
3281 Jeshua: Vaše probuzení je zajištěno a zaručeno John SmallmanEzoterika 2022-10-17
3280 Arkturiánská skupina: Budící hovory Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-10-17
3279 Váš vnitřní kompas Owen WattersEzoterika 2022-10-17
3278 Archanděl Michael: Spojení mezi vaším narozením a vzestupem Natalie GlassonEzoterika 2022-10-17
3277 Draci povstali Ramona LappinEzoterika 2022-10-17
3276 Tunia: Rozhovory A.S.Ezoterika 2022-10-17
3275 Úrovně uvědomění Olga EnvoyEzoterika 2022-10-15
3274 Kain: Destruktivní vlna ArchitektEzoterika 2022-10-15
3273 Jak přemýšlí planeta SavmejaEzoterika 2022-10-15
3272 Pro muže Magda FuniaEzoterika 2022-10-14
3271 Kolik jich v této práci shromáždíte, tolik jich bude zachráněno SoznaniexEzoterika 2022-10-15
3270 Vzestup a shromáždění do jediné kreativní společnosti SoznaniexEzoterika 2022-10-15
3269 O skrytých zdrojích DNA a naddruhu člověka GaauarmeEzoterika 2022-10-15
3268 Jak pochopit, poznat a procítit iluzi 3D prostoru GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3267 O pravděpodobnostních větvích a tocích OjlitEzoterika 2022-10-17
3266 Tajemství sfingy SoznaniexEzoterika 2022-10-13
3265 Cheopsova pyramida - Trezor s mimozemskými hodinami GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3264 Planeta stoupá Pro100Ezoterika 2022-10-17
3263 O tvářích prvního Stvořitele GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3262 Expanze díky zesílení OjlitEzoterika 2022-10-17
3261 Prvostvoření GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3260 Koridor Eclipsa 25. října - 8. listopadu OjlitEzoterika 2022-10-17
3259 👻👻👻👻👻
2022-10-23
3258 Q&A Veganství - Yazhi Swaruu Cosmic AgencyUFO 2022-10-09
3257 Pátí tvůrci aneb noví vyrovnávači Julia FlowEzoterika 2022-10-13
3256 Co se děje Dr.V.Ezoterika 2022-10-12
3255 Vysoce přesné nadsvětelné zařízení Světelných sil prolomilo štít v Noosféře Oksana IvaEzoterika 2022-10-13
3254 Vital Frosi: Teď nespěte Peter B. Meyer Ezoterika 2022-10-13
3253 Proč jste přišli na planetu Zemi? Pint AlexandrEzoterika 2022-10-13
3252 Bude těžké je probudit SoznaniexEzoterika 2022-10-13
3251 Hierarchie rozvoje Dr.V.Ezoterika 2022-10-13
3250 Guru Serapis. Síť dobrovolníků CElenaEzoterika 2022-10-12
3249 Kryon o formování nových souvislostí bytí Juli JulayEzoterika 2022-10-17
3248 Změna polarizace slunečního loga OjlitEzoterika 2022-10-12
3247 Galaktická rada o aktuálním dění OjlitEzoterika 2022-10-17
3246 Jak zastavit potopu aneb bude postavena Noemova archa Pro100Ezoterika 2022-10-12
3245 Nový Lucifer. Zvedání pečetí CElenaEzoterika 2022-10-11
3244 Kain: Temné svádění ArchitektEzoterika 2022-10-11
3243 Arkturiáni: Jak posunout kolektiv Amanda ShertzerEzoterika 2022-10-12
3242 Můžeme dělat cokoli MartaEzoterika 2022-10-11
3241 Aštar - Připojte se k nám Vania RodriguezEzoterika 2022-10-01
3240 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2022-10-08
3239 Skupina andělských válečníků Sharon StewartEzoterika 2022-10-09
3238 Účel procesu lidského vzestupu SamanthaEzoterika 2022-10-05
3237 Dempokracie James GilliandEzoterika 2022-10-05
3236 Arkturiáni: Přímý zásah Boha Jahn KasslEzoterika 2022-10-05
3235 Plejáďané: Metamorfóza začíná Christine DayEzoterika 2022-10-06
3234 Hakann: Závislosti A.S.Ezoterika 2022-10-06
3233 Pád archontů Teri WadeEzoterika 2022-10-07
3232 Zavádění 5G je v Evropě pomalejší než v Číně, Jižní Koreji a USA B.N.FrankEzoterika 2022-10-08
3231 Q & A: Naslouchání volání uvnitř Asil ToksalEzoterika 2022-10-08
3230 Archanděl Metatron: Jak přijmout svobodu a expanzi Natalie GlassonEzoterika 2022-10-08
3229 Aktualizace vzestupu; vyčerpání těla Natalia AlbaEzoterika 2022-10-08
3228 Vyšší Já: Co se děje Mike QuinseyEzoterika 2022-10-08
3227 Hakann: Léčitelé A.S.Ezoterika 2022-10-08
3226 Multidimenzionální avataři Marie MohleEzoterika 2022-10-08
3225 Arkturiánská rada 9D: Útočiště pro pracovníky světla z celé galaxie Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-09
3224 Adama z Telosu: Nová božská Země Asara AdamsEzoterika 2022-10-09
3223 Operace 4. vesmír 10. LevEzoterika 2022-10-10
3222 Hakann: Nevede se vám hůře než ostatním A.S.Ezoterika 2022-10-10
3221 🐶 🐱 🐭 🐹
2022-10-16
3220 Yazhí Swaru live - broučci Cosmic agencyUFO 2022-10-04
3219 Veganství - NEdoporučujeme Cosmic agencyUFO 2022-10-02
3218 Ego je garantem ʺdřevní energieʺ Země GorislavEzoterika 2022-10-05
3217 Kain: Ničivá vlna ArchitektEzoterika 2022-10-03
3216 Archanděl Michael a Morok OjlitEzoterika 2022-10-03
3215 Informace z mysli vesmíru 1,2 Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-10-03
3214 Nemůžeme přestat KEEzoterika 2022-10-01
3213 Z bojiště... Osvobození mrtvých Slava JangoEzoterika 2022-10-01
3212 Baltazar o získání Síly temnoty July JulaiEzoterika 2022-09-30
3211 Kain, Ebabel, Lucifer thepathofcoldnighEzoterika 2022-09-29
3210 Pokračování KEEzoterika 2022-09-30
3209 Moduly od vyšších sil Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-29
3208 Matka rovnováhy Julia FlowEzoterika 2022-09-29
3207 Pátí tvůrci aneb noví Tvůrci rovnováhy Julia FlowEzoterika 2022-09-29
3206 Prolomení blokády noosféry CElenaEzoterika 2022-09-29
3205 Jak se liší Probuzený od dosud spícího, nebo byl scénář vyřešen? Pro100Ezoterika 2022-09-29
3204 Kvantový přechod. Jak překonat temnotu QlikinaEzoterika 2022-09-29
3203 Co se děje Q&A Dr.VEzoterika 2022-09-28
3202 Baltazar o řízení energie pozornosti a svobodě July JulaiEzoterika 2022-09-28
3201 Princ temnot Arulu 14: Zjevení od ďábla Venera NikEzoterika 2022-09-28
3200 Pokračování rozhovoru o světovém řádu Ezoterika 2022-10-10
3199 Malá planeta v nekonečném prostoru KEEzoterika 2022-09-28
3198 Učitelský systém Elmeria (Oksana Klassen)Ezoterika 2022-09-28
3197 Energie - čtyřnásobná síla KEEzoterika 2022-09-27
3196 Matrona Moskevská ʺVelká svatá ruské země Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-27
3195 Princ temnot Arulu. Vedení Moroka CElenaEzoterika 2022-09-24
3194 Ashian: Vyrovnávání se se smutkem a lítostí Jennifer CrokaertEzoterika 2022-10-05
3193 🍄🍄🍄🍄🍄
2022-10-09
3192 Jak netloustnout Cosmic agencyUFO 2022-09-11
3191 Žádné probuzení, jen máte víc vědomí Cosmic agencyUFO 2022-10-03
3190 Prolomení nevědomí - Prolomení dohod o vnímání Cosmic agencyUFO 2022-08-28
3189 Tartárie - Dějiny Země neodpovídají tomu, co si lidé myslí 1 Cosmic agencyUFO 2022-09-14
3188 Frekvence vzestupu Kej RajEzoterika 2022-08-10
3187 Nový Lucifer. Boží modifikace CElenaEzoterika 2022-09-26
3186 KAIN: Vyvažovací práce CElenaEzoterika 2022-09-25
3185 Mammon: Mlha temnoty ArchitektEzoterika 2022-09-25
3184 Hra na jednu bránu Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-25
3183 Vírosofie-Vírologie Igor Romanovič GrigorjancEzoterika 2022-09-24
3182 Cesta monády 59: Dobro a zlo (vlády) Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-24
3181 Nový ruský car je poslem ze soustavy Andromeda Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-24
3180 Pokusy o atentát na tyrany... Kolaps nadějí Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-22
3179 Pátí tvůrci aneb noví stabilizátoři Julia FlowEzoterika 2022-09-25
3178 Pátý stvořitel: Dokončení Dr.V.Ezoterika 2022-09-21
3177 Cesta monády 58: Dobro a zlo (Falešní bohové) Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-21
3176 Rada rovnováhy. Noosférický štít CElenaEzoterika 2022-09-20
3175 Ruský božský komunismus předpovězený Edgarem Caycem Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-19
3174 Princ temnot Arulu 13. Antikrist nebo smrtka Venera NikEzoterika 2022-09-19
3173 IŠTAR - genetička, která chtěla změnit Zemi Cosmic agencyUFO 2022-09-18
3172 Jádro velkého Loga Cosmic agencyUFO 2022-09-15
3171 Lži o historii lidstva 2 - Cestování časem nepomáhá Cosmic agencyUFO 2022-09-17
3170 Historie - Římané a renesance najednou Cosmic agencyUFOI 2022-09-22
3169 O chaosu a řádu Valerie KolcováEzoterika 2022-08-23
3168 Záhada mongolského červa, zapomenuté město a ...král Šalamoun Valerie KolcováEzoterika 2022-08-10
3167 🔅🔆🔅🔆🔅
2022-10-02
3166 Archanděl Michael a Rada zářivého světla: Přístup k novému rozšíření Ailia Mira Ezoterika 2022-09-22
3165 Celestial Blue Star Modrá hvězda Plejáďanů: Hořká sklizeň Celestial Blue StarEzoterika 2022-09-22
3164 Arkturiánská rada 9D: Dojde k události nebo ke slunečnímu záblesku? Daniel ScrantonEzoterika 2022-09-20
3163 Hakann: Jak problém rezonuje A.S.Ezoterika 2022-09-20
3162 Volání do služby Judith KuselEzoterika 2022-09-20
3161 Skupina: Velký reset EspavoEzoterika 2022-09-20
3160 Hodnocení našeho osudu Kenneth SchmittEzoterika 2022-09-20
3159 Životní gobelín: Jsi nováček Brenda HoffmanEzoterika 2022-09-20
3158 Velký kvantový přechod: Operace 4. vesmír - 8 LevEzoterika 2022-09-20
3157 Vzestoupení a hromadné otevírání srdce Judith KuselEzoterika 2022-09-19
3156 Andělští světlonoši všech říší: Překalibrování lidského těla GalaxygirlEzoterika 2022-09-19
3155 Změny reinkarnačního vzoru Owen WatersEzoterika 2022-09-19
3154 Arkturiáni: Nová úroveň uvědomění Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-09-19
3153 Poselství od andělů: Není třeba se usadit Ann AlbersEzoterika 2022-09-25
3152 Váš efekt krát tři tisíce InfinitebeingEzoterika 2022-09-25
3151 Andromeďané: Nechť je řečena pravda Natalie GlassonEzoterika 2022-09-25
3150 Ukotvení většího světla Mashubi ShekiniahEzoterika 2022-09-25
3149 Ohlédnutí Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-25
3148 Cesta apoštola Saula Valerie KolcováEzoterika 2022-09-20
3147 Konfrontace na Maltě Lisa ReneéEzoterika 2022-09-19
3146 Poselství od Boha: Vaše nejskvělejší vtělení Jahn J. KasslEzoterika 2022-09-22
3145 🙃🙃🙃
2022-09-25
3144 O současné situaci na Zemi ArchitektEzoterika 2022-09-16
3143 Proč ďábel dohlížel na Hitlera a Stalina na Zemi? Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-18
3142 Nový Lucifer. Ven z Matrixu CElenaEzoterika 2022-09-18
3141 Isis a starší ze Síria: Aktivační kódy Venera NikEzoterika 2022-09-16
3140 Přeformátování maticových kódových sekvencí Olga EnvoyEzoterika 2022-09-13
3139 Sri Aurobindo a Mirra Alfassa Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-10
3138 Architekti mraků Julia Flow Ezoterika 2022-09-18
3137 Pohled z vesmíru OjlitEzoterika 2022-09-11
3136 Adama z Telosu: Už jsi ve vědomí jednoty Sharon StewartEzoterika 2022-09-16
3135 Probuzení = vzpomenout si a radovat se John SmallmanEzoterika 2022-09-17
3134 Sebetranscendence vědomí ega Kenneth SchmittEzoterika 2022-09-18
3133 Tunia: Jdou ženy po ʺzlých chlapcíchʺ? A.S.Ezoterika 2022-09-13
3132 O čakrách Christopher WallisEzoterika 2022-02-12
3131 Telosané: Děti a nová Země Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-09-13
3130 Helios: Pocítili jste posun? GalaxygirlEzoterika 2022-09-13
3129 Z 3D do 5D: co znamená posun do vyššího vědomí Yasmin Dadabhay Ezoterika 2022-09-13
3128 Zpráva o vzestupu 144: Konec Černých klobouků Jen McCartyEzoterika 2022-09-14
3127 Hakann: Čísla a draci A.S.Ezoterika 2022-09-14
3126 Anos z Arkturu: Všechno je vždycky v pořádku A.S.Ezoterika 2022-09-18
3125 Spojení s mimozemšťany FWCEzoterika 2022-09-15
3124 Chvalozpěv na královnu Alžbětu II., který v televizi neuvidíte Free Thought projectEzoterika 2022-09-16
3123 Nekonečný příběh Teri WadeEzoterika 2022-09-16
3122 Arkturiánská rada 9D: Jak čelit temnotě na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2022-09-16
3121 Archanděl Michael: Co je to zármutek? Thea Grace SiriusEzoterika 2022-09-16
3120 Velký kvantový přechod: Operace Vesmír 4 LevEzoterika 2022-09-17
3119 Jeshua: Probuzení Mwendwa MbaabuEzoterika 2022-09-17
3118 Kolektiv: O smrti anglického panovníka Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-10
3117 Značka, která rozpoutá povodeň Suzanne MarescaEzoterika 2022-09-10
3116 Kolektiv: Nová Země není jen sen Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-17
3115 Archanděl Michael: Přijímání změn Victoria CochraneEzoterika 2022-09-17
3114 Odhalení vyšších pravd KejrajEzoterika 2022-09-17
3113 Vyšší já: očistný proces Mike QuinseyEzoterika 2022-09-17
3112 Adama z Telosu: Známky znemožnění Sharon StewartEzoterika 2022-09-13
3111 Odpovědi na otázku Sharon StewartEzoterika 2022-09-13
3110 Athena: Energeticko intuitivní kurz Sharon StewartEzoterika 2022-09-14
3109 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-09-11
3108 🍏 🍎 🍐 🍇
2022-09-18
3107 Nazca - co to je? Cosmic agencyUFO 2022-08-31
3106 Více o pyramidách Cosmic agencyUFO 2022-08-23
3105 Anos of Arcturus: Nikdo "není dost dobrý" A.S.Ezoterika 2022-09-07
3104 Aštar: Dítě světla promluví Arthura hectorEzoterika 2022-09-11
3103 Multidimenzionální Země Teri WadeEzoterika 2022-09-08
3102 Archanděl Gabriel: Co je ve vašem vědomí? Šanta GabrielEzoterika 2022-09-08
3101 11 triků pro snadnější přechod Mastering AlchemyEzoterika 2022-09-08
3100 Saint Germain: Velká změna pokračuje James McConnellEzoterika 2022-09-08
3099 Aktualizace Argorianů: Vstup do proudu světelných částic o vysoké hustotě LevEzoterika 2022-09-10
3098 Převzetí odpovědnosti James GillilandEzoterika 2022-09-11
3097 Neioh z Plejád: Plejády: posun, cykly a znamení Judith Judith KuselEzoterika 2022-09-10
3096 Matka Země, El Morya, Mary, Arkturiánská rada Marie MohlerEzoterika 2022-09-10
3095 Síť nadduše vs záznamy Akáši CendrineEzoterika 2022-09-10
3094 Vyšší já: Změny začínají Mike QuinseyEzoterika 2022-09-10
3093 Další fáze probuzení začala EraoflighEzoterika 2022-09-10
3092 OWS: Dar Ducha James McConnellEzoterika 2022-09-08
3091 OWS: Jedno spojení James McConnellEzoterika 2022-09-07
3090 KaRa z Plejád: Brány nebes na Zemi se otevírají James McConnellEzoterika 2022-09-07
3089 Elohim - Volání uvnitř Asil ToksalEzoterika 2022-09-03
3088 Gaia - Jste děti mého lůna Vania RodriguezEzoterika 2022-09-06
3087 Tunia: Efekt sté opice A.S.Ezoterika 2022-09-07
3086 Tunia: Jak se uzdravit A.S.Ezoterika 2022-09-06
3085 Arcturiané: Vnější odrazy Marilyvn RafaelleEzoterika 2022-09-04
3084 Lucifer. Zdánlivý klid CElenaEzoterika 2022-09-01
3083 Zpráva od zástupců souhvězdí Centauri OjlitEzoterika 2022-09-06
3082 Poselství Arcturianské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-09-04
3081 Paranormální jevy Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-07
3080 Podvědomé reakce čtvrté dimenze MartaEzoterika 2022-09-11
3079 🌼 🌻 🌞
2022-09-11
3078 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-09-01
3077 ŠIVA: Vytváření destrukce CElenaEzoterika 2022-08-28
3076 Mira z Plejádské nejvyšší rady: Vzkříšení Valerie DonnerEzoterika 2022-09-08
3075 Archanděl Michael: Stažení vašeho nového božského plánu Ronna VezaneEzoterika 2022-09-01
3074 Archanděl Zadkiel: Archanděl Archanděl: Božský tok jednoty Linda RobinsonEzoterika 2022-09-02
3073 Ashian: Vyžádejte si svou svobodu hned teď Jennifer CrokaertEzoterika 2022-09-01
3072 Planetární probuzení a léčení James GillilandEzoterika 2022-09-05
3071 Pohled do budoucnosti Owen WatersEzoterika 2022-09-05
3070 Psychoduchovní boj Teri WadeEzoterika 2022-09-03
3069 Archanděl Michael: Jsi kouzelný Kerstin ErikssonEzoterika 2022-09-03
3068 Vyšší já: Nic se neděje náhodou Mike QuinseyEzoterika 2022-09-03
3067 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-08-21
3066 Duchovní regulátor lidstva (karma) Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-24
3065 Hakann: Hudba a tanec A.S.Ezoterika 2022-08-30
3064 Aštar: Přístup k duchovním schopnostem 3: Jasnovidectví Kate WoodleyEzoterika 2022-08-30
3063 Telosané: Málokdy lidstvo spí tak jako vy Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-08-30
3062 Aktualizace vzestupu; přizpůsobte se posunu Natalia AlbaEzoterika 2022-08-30