Andromeda
NOVÉ ZPRÁVY KAŽDÉ PO
UFO od roku 2009
CEnzura nová - AJ
COBRA
CENZURA - cenzurované kanály
realita ..................... https://www.protiproud.cz/
zase ty vakcíny ......................... https://www.badatel.net
Indigo .............................. https://www.kanal22.cz/
realita .............................. http://michalapetr.cz/
David Icke - youtube
Odkazy EZO-UFO místní
PRIMA TV
Quantum gravity
Gaia - HISTORIE - odkaz
personal important odkaz ... VŠE JE VLNA
odkaz EZO
odkaz UFO


978 Projev Saint Germain o okupaci Země Valerie Kolcová Ezoterika 2021-04-22

Civilizace Země se měnily. Jejich historie je částečně legendární, částečně zahalená mýty, částečně se projevuje ve výzkumu vědců, částečně je skrytá a klasifikovaná, částečně přepsaná. Přesto už mnozí tuší, že naše civilizace není na této planetě první. Mnozí navíc začali tušit, že je prováděna jakási kontrola nad vývojem civilizace. Mnoho lidí začalo tušit, že od starověku na planetě dochází k jakési konfrontaci mezi civilizacemi a rostoucí absorpci záhadnými vládci. To vše vyústilo v různé konspirační teorie, které do značné míry vysvětlují explicitní a skryté ovládací páky budování systému. O této problematice se objevilo celkem dost informací. Možná ale stále něco není dostatečně osvětleno, zejména v dnešní době, kdy systém téměř celý svět srazil na kolena.

Hrozby nového století již byly diskutovány. Dnes bych chtěla v této věci představit ještě jeden příběh mistra Saint-Germaina. Většina těchto informací je navíc spojena s Ruskem.

Nekonečná tajga je pokryta sněhem, hory se táhnou nekonečnými hřebeny pokrytými zarostlou tajgou a někde mezi nimi se tyčí zalesněná pyramida. Kdyby nebylo tajgy a sněhu, a zalesněných svahů, pak by nepochybně připomínala egyptské pyramidy. V každém případě je tak vidět z výšek přístupných pouze pro ptáky ... ze země svahy čtyřbokého splývají se sousedními zalesněnými horami. Podivný majestátní sloup - monolit zjevně pamatuje časy zapomenuté historií, města, postavená z obřích kamenů těsně přiléhajících k sobě ... okolní skály byly kdysi zdánlivě zdmi nějaké stavby.
Starobylé skály se skutečně proměnily ve vysoké zdi, vyleštěné do lesku a vyrobené z obřích kamenných bloků a sloup se proměnil v zářící obelisk nebo krystal. Na jeho vrcholu byla vytesaná krásná tvář. Tvář byla ze všech stran ohraničena paprskovými šipkami a hleděla ke Slunci. Slunce se v ní odráželo a zdálo, že jsou slunce dvě. Za sochou zářila sněhově bílá pyramida, která se zlehka dotýkala ohnivého disku slunce. Na opačné straně obelisku byla obrovská budova ze stejných gigantických až lesklých bloků s vyžezávanými reliéfy svastiky, květinové vzory a bizarní ptáci s lidskými hlavami.
Po širokých schodech chrámu sestupoval starý vousatý kněz v dlouhých šatech, na hlavě zdobená vojenská helma a opíral se o kroucenou hůl. Zamával před sebou, horní část hole se stočila do spirály a všechno kolem zaplavilo jasné světlo ... všechno zmizelo a v mlze se objevil těžký vyřezávaný dřevěný stůl, bronzový svícen na lví tlapách a ručně psané tlusté knihy vázané v kůži. Znovu stejný muž v košili z minulých dob.... Rozhodl jsem se, že přijdu znovu, mám teď starosti s tvým Ruskem. Od té doby, co jsem opustil své tělo v Daarijské pyramidě, kde jsem sloužil v chrámu Velikého Yara, uplynulo hodně času. S jeho energiemi jsme toho na tomto světě vytvořili hodně. Kněz Jaromír, jehož tělo bylo nalezeno neporušené v prvních letech tohoto vašeho století, je další z mých inkarnací, o nichž jsem již jednou mluvil.
https://www.youtube.com/watch?v=6Tu7qreN-9Ytarget=

Nechal jsem své tělo až do vašich dnů ve stavu, který hinduisté nazývají ʺsamádhiʺ. Hodně se již povedlo udělat, ale je příliš brzy na to o tom všem povídat, protože válka je v plném proudu a nejen za Rusko, ale za celou Zemi, za celé lidstvo. Rusko ve všech verzích událostí na mapě časů budoucnosti je předurčeno být v této válce hlavní silou nesoucí světlo ve spícím světě. Přesto existují varianty událostí, které nejsou tak optimistické, protože na vaší Zemi mnozí spí, nebo se probouzí a nadále vidí jiné sny, falešné. Myslím, že mi jako první neuvěří, a nazvou mě nepřítelem. Mysl mnoha lidí nyní přestavují vaši skuteční nepřátelé, nechají vás spát ve všech druzích lží a pokušení. Skuteční hrdinové byli po celou dobu téměř neviditelní a mnozí je považovali za nepřátele. Aby mohla být odhalena pravda, musí uplynout mnoho let a možná i staletí, aby jména velikánů přestala být znevažována.

Stále hanobíte jméno vládce, který zachránil vaši zemi a celý svět před úplným zničením lidstva mimozemšťany rukama samotných lidí, podvedených fanatismem a představami o nadřazenosti jejich národa a rasy.

Ano, mluvím o Stalinovi, kterého mnozí z vás považují za monstrum, vzpomínajíc na cenu systému, který vinou skutečných nepřátel přinesl nevinné oběti. A stejní nepřátelé to tisíckrát zveličené opakují po celá desetiletí. Co jiného tedy čekat od lidí, kteří nemohou myslet a vnímat svět globálně, kteří nemohou myslet na úrovni států a celého světa, ale vidí pouze své osobní problémy? Takových je naprostá většina. Dokonce i nyní, mnozí, kteří i jen zaslechli jméno tohoto vládce, který ve skutečnosti z kosmického hlediska v pravý čas zachránil svět před zničením a úplným zotročením, mě budou nazývat nepřítelem a nebudou dále poslouchat. Byl to však právě tento vládce, kdo zvolil jedinou možnou cestu na mapě možností rozvoje civilizace, aby prolomil obklíčení nepřátel lidstva, když to bylo potřeba.

Byl prakticky sám obklopen nepřáteli a dokázal tyto nepřátele vést a maskovat se, aby se dostal na místo, kde bylo možné za těchto podmínek vládnout zemi. Když je svět zajat nepřáteli, aby alespoň něco dokázali změnit, maskují se nejsilnější duchové temnotou a jdou do doupat nepřátel, aby se je pokusili ovládnout a nepozorovaně tak plnit své poslání. Obyčejní neznalí lidé je proto berou také za nepřátele, a to je další z velkých zkoušek pro takové duchy - nejen pracovat mezi nepřáteli, aby vás považovali za své vlastní, ale také pracovat na záchraně těch, kteří vás také upřímně za nepřítele považují, i když ze své naivity a nevědomosti.

Lidé, kteří se vidí pouze v jedné ze svých inkarnací a třesou se o jeden fyzický život, budou samozřejmě pobouřeni a nikdy v takovou věc neuvěří. Budou dávat tisíce obvinění, že nevinní lidé byli mučeni a zabiti, že při záchraně státu se tento duch nedíval na soukromé oběti. Ale to je jen jiný pohled na tento problém. Velcí duchové vědí, že duše budou reinkarnovány tisíckrát, že fyzický život je jen okamžik a že utrpení se nestane jen tak, a tyto údajně nevinné duše si odpracovali své osobní karmy minulých inkarnací. Jako všechno, co se děje na světě. Okud by se třásl o každý život, nedokázal by tehdy zachránit svět a další generace lidí v mnoha zemích by se nedokázaly reinkarnovat a na většině území by neexistovaly desítky let relativně klidného života. Téměř nikdo z vás neví, že kdyby zvítězilo nacistické Německo, rok po kapitulaci by se hlavním městem světa nestal ani Berlín nebo Německo, ale Nové Švábsko a Antarktida. Nastal by Armageddon, jak o tom psali proroci. Stalinovi se podařilo zastavit invazi a oficiální převzetí planety mimozemskými útočníky zastavením jejich poslů.

To všechno se bude mnohým zdát jako nesmysl. Možná však mezi vámi stále existují ti, kteří tuto informaci dokážou ocenit. Aby to bylo nějak pochopitelné, mohu říci, že podzemní antarktická základna je samotných Anunnaki - mimozemšťanů z jiného světa. Je to Agarta, již dlouhou dobu vládne vašemu světu prostřednictvím jejích chráněnců ze světa lidí, prostřednictvím jejích vyvolených, prostřednictvím samotných ʺelitʺ, lóží a tajných společností od doby Atlantidy. Ti, kdo jsou obeznámeni s našimi zprávami, znají podrobnosti o obsazení Země civilizací Anunnaki.

Stručně pro ty, kteří o tom ještě neslyšeli.
Anunnaki dokázali uchvátit nejdůležitější starodávné mechanismy planety lží a mazaností, a tak se jakákoli otevřená válka světlých civilizací stala nemožná. Plán by velmi rychle vedl k úplné a okamžité destrukci Země a sluneční soustavy a otevření gigantického portálu do dalších paralelních světů - čehož se mimozemšťané snaží dosáhnout. Chtějí další expanzi do jiných světů a zachycení nových planet a zdrojů. Civilizace ještě nemají schopnost odolat takovým obrovským výbušným portálům, ale Anunnaki nemají schopnost vytvořit si takový portál sami, protože k tomu potřebujete nejen vyhodit do povětří Slunce a Zemi, ale také rozbít mnoho struktur éteru, který vaše věda nezná. Pokud ale dojde ke kolizi, otevřené kolizi a výměně úderů, budou tyto éterické struktury zničeny. To se může stát jen tehdy, když se černé energie a zbraně Anunnaki spojí s energiemi zbraní světelných světů. Právě toto míchání energií může zničit struktury éteru mezi světy a světy sjednotit. Zároveň nepřátelé bezbolestně přejdou do sousedního světa, který bude spojen s vaším a jejich expanze tam bude nezastavitelná.

Mluvím o paralelních fyzických světech, a ne o těch, ve kterých jsou vyšší vibrace hmoty. Faktem však je, že existuje mnoho stejných fyzických světů, paralelních s vaším, které dosud nebyly zasaženy temnými civilizacemi. Tak tomu bylo i ve vašem světě. Stejným způsobem došlo k invazi temných sil do vašeho světa v nejhlubším starověku. V jednom z paralelních fyzických světů uvnitř Mléčné dráhy došlo k otevřenému střetu civilizací antisvěta a civilizací světla, které se ve vašem světě projevily jako Mléčná dráha.

Temná invaze byla překvapením pro světelné síly vašeho světa. Svět je mnohem vícestranný, než si dokážete představit, a to natolik, že ne všechny ještě vyšší civilizace si jsou vědomy událostí paralelních světů a jejich dimenzí svého vesmíru, nemluvě o vesmírech jiných. Čím více světů je ovlivněno temnými civilizacemi, tím větší je pravděpodobnost smrti celého vesmíru. To je důvod, proč válečníci světla z různých civilizací hustých světů a vyšších vibrací stojí na hranici v paláci Slunce a zejména uvnitř Země. Existuje velká izolace, bariéra, která udržuje vesmír naživu a chrání tisíce nedotčených světů. Po invazi do našeho společného světa si vyšší civilizace uvědomily, že přímá srážka by mohla skončit katastrofou pro mnoho jiných světů, pokud temné civilizace obsadí klíčové body pro otevření portálů a krystalů planet, jako k tomu došlo na Zemi.

Mnoho z vás čeká na nástup světelných sil, ale to je přesně to, co armáda nepřátel očekává. Ve velké bitvě, kterou síly světla úmyslně neotevřou, by se otevřely velmi výbušné portály mezi světy a hranici by již válečníci světla neovládali. Oblasti těchto děr jsou příliš gigantické a žádná civilizace nebo dokonce všechny civilizace dohromady nemohou tyto oblasti fyzicky pokrýt. Nepřátelé by jistě prorazili přední linie, i když je jich mnohem méně než válečníků světla. Volnému pronikání útočníků s nízkou vibrací do jiných světů brání nejen válečníci světla, ale také samotný ether, struktury vesmíru, ale pokud se tato bariéra zhroutí, síly válečníků světla nebudou stačit k tomu, aby blokovali portály o velikosti miliónů světelných let. Nyní blokují malé portály mezi světy na vaší planetě a několika dalších místech ve sluneční soustavě a galaxii Mléčná dráha. Při obdobném masakru se otevřou takové portály, že samotná galaxie Mléčná dráha bude na jejich pozadí vypadat jako zrnko písku a v mžiku oka může odletět do černé propasti antisvěta za hranicí vesmíru.

Proto existuje pouze jediná skutečná cesta z této situace.

Pokračovat v zadržování nepřátelské armády civilizací temnoty, v jejímž čele stojí stejní Anunnaki a jsou svědky velkého kosmického procesu, kdy se galaxie Mléčné dráhy stále vzdaluje od díry do antisvěta, od samotného oblaku ʺtemné hmotyʺ jak to vidí astronomové z vašeho světa. Teprve poté se vlastnosti projevu éteru ve vašem světě výrazně změní a bude možné mluvit o nějakém druhu očištění. Tyto procesy jsou ale kosmické procesy a podle standardů vašich fyzických životů jsou kolosální. Nebudou moci nastat během vaší téměř okamžité fyzické inkarnace, bude to trvat nejméně dalších sto tisíc let. Nejsou spojeny s epochami Kali a Satya Yug, počítanými starými mudrci, ani s epochami Svarogova roku. S epochami je spojen pouze cyklus pohybu sluneční soustavy uvnitř galaxie Mléčná dráha, nikoli pohyb samotné galaxie v metagalaxy systému, do kterého patří. Ano, během Satya Yugy se sluneční soustava vzdaluje uvnitř galaxie Mléčné dráhy z místa kontaktu temné hmoty a Mléčné dráhy, ale samotná Mléčná dráha se jí nadále dotýká v jiných oblastech.

Proto v minulosti, v takzvané jasné epoše historie po invazi sil z protisvěta, nebezpečí vždy existovalo a nikdy nezmizelo. Zesláblo, ale Anunnaki stejně pokračovali ve svých činnostech ve sluneční soustavě. Během doby Hyperborey, která se vám zdá být zlatým věkem - byla tato hrozba přítomna stejným způsobem a Atlantis začala sloužit Anunnaki a stala se jejich mocí na planetě. Čistý zlatý věk byl před invazí útočníků anti-světa do tohoto světa v oblasti galaxie Mléčná dráha, v době Dea nebo Phaetonu, v době dobytí Země Asury, Telluriánci a Lunbo - předky Lemurianů, a v době rané Lemurie, Tellurie a Asie - země Asurů (budoucí Hyperborey), osvětlené dvěma slunci, obklopené dvaceti sedmi planetami (tři až devět zemí).

V době první zápalné oběti a smrti slunečního ráje galaxie Mléčná dráha upadla do průlomové zóny antisvěta. To byla samotná invaze, průlom, útok na náš svět. Stal se epicentrem kontaktu s antisvětem. I zraněná galaxie Mléčná dráha pokračovala v pohybu kolem středu metagalaxy a pokračuje v ní dodnes. V tomto pohybu se postupně vzdaluje od místa průlomu. Tyto procesy jsou podle vašich standardů titánsky pomalé, sluneční soustavě se během této doby již několikrát podařilo obejít jádro galaxie Mléčná dráha, to znamená, že podle Hyperborejců uběhlo několik cyklů Svarogových let, ale samotná galaxie Mléčná dráha prošla pouze část dráhy svého jednoho kruhu kolem středu metagalaxy. To je kosmická stupnice.

Očekávat proto v blízké budoucnosti, podle vašeho uvážení, skutečný zlatý věk a vzestup - to jsou iluze a pohádky.

Proto civilizace temnoty, jak nazýváme mimozemšťany z antisvěta, věří, že na jejich věk jim to vystačí, a stále doufají, že některé ze světlých civilizací nevydrží čekat, a pak budou schopni proniknout do paralelních světů, jako to udělali dříve se svým světem, a že si znovu otevřou novou éru existence až do konce dne Brahmy, což je pro ně téměř věčnost. Během této doby doufají, že změní vlastnosti éteru, což ve skutečnosti znamená zabít vesmír. Mnoho z nich ani nechápe, že vlastnosti éteru jsou jeho podstatou.

říklad, jak změnit vodu? Molekula vody se skládá z atomu kyslíku a dvou atomů vodíku. Vlastnost vody můžete změnit přeskupením atomů v molekule přidáním dalšího atomu, ale pak nemáte vodu, ale například alkohol. Bez atomu uhlíku budou atomy vodíku znovu držet pohromadě na atomu kyslíku. Všichni to víte. Jedná se o chemii s mnoha fyzikálními vlastnostmi podle uspořádání různých atomů. Alkohol ale není voda. Voda v molekule alkoholu zmizí, její vlastnosti zmizí. A pokud je na světě místo vody alkohol, zahyne ten svět, který znáte, protože všechno živé, biologické, se v mnoha ohledech skládá z vody. Pokud donutíte vodu, ne chemicky, ale nějakým jiným způsobem (metodami neznámými vaší vědě), aby existovala ve stavu, například, alkoholového zbytku (jeden atom kyslíku a jeden atom vodíku), pak to nebude voda a svět také zahyne, protože jiné molekuly života nebudou schopny správně interagovat s jinou konfigurací molekul přeměněné vody. Budou získány další zvláštní molekuly jiných látek. Známá věc se promění v něco jiného, mimozemského, možná jedovatého a destruktivního. A to je jen voda ...

Pokud změníte vlastnosti éteru (nemyslím chemický výraz, ale éter ve smyslu jeho aplikace vaším vědcem Teslou), nebude schopen zrodit světy sám od sebe, tato vlastnost zmizí, světy, které se z něj skládají, zmizí a to znamená smrt vesmíru. Ale temné vědomí to nechápe kvůli obrácenému vědomí bytí, jsou vedení pouze chladnou vypočítavou myslí, podle chladné logiky falešné moudrosti, a ne podle znalostí života Éteru, možnosti jeho existence obecně ve stavu života. To je stav, kdy éter může tvořit sám ze sebe, neustále prožívat manvantary stvoření a zlepšovat se, z mrtvého Vesmíru se stává inertní éter, který již nemůže ze sebe vytvořit nic, který nemá vědomí a je věčnou inertní prázdnotou mezi univerzy. Už v něm nejsou dny ani noci Brahmy, je mrtvý, pokud lze toto slovo pro tento stav podmíněně použít. Pokud začnete měnit vlastnosti éteru ve vesmíru, zemře do tohoto stavu. Temné civilizace a jejich hierarchové tomu však nevěří a vytrvale si myslí, že si vybudují svůj úžasný svět a svůj vesmír, aniž by si ve svých vlastních iluzích představovali, že oni sami jsou součástí tohoto éteru, který se snaží přetvořit, a že oni sami to také zmizí.

Dokud se galaxie Mléčná dráha definitivně nevzdálí od kontaktu s dírou v antisvětě, není důvod doufat v úplné osvobození od temných civilizací. Jakmile k tomu dojde, některé struktury éteru, které byly zničeny invazí, se změní, jako by se ʺtkáňʺ po rozdrcení narovnala a světy s nízkými vibracemi již v galaxii nebudou moci existovat. Padnou ve svých vibracích do svého antisvěta nebo do světů blízko díry, do oblasti, kam dopadá průlom. Váš svět je nyní v této oblasti.

Skutečnost, že vám vysílají některé síly, že se vaše DNA již mění, nebo něco jiného, jsou to jen uklidňující pohádky. DNA je fyzická látka - deoxyribonukleová kyselina. Neexistuje v éterickém stavu, je čistě fyzická. V jemné rovině se nemůže změnit, protože v jemné rovině neexistuje. Je to fyzický projev struktur éterického těla duše, pouze ve vašem fyzickém světě a odpovídá pouze fyzickým zákonům. Zbytek je pohádka, která nerespektuje nejen zákony astrální roviny a éterických stavů, ale dokonce i zákony vašeho fyzického světa.

Pouze v případě, že se vlastnosti duše změní - bude její tělo jiné a bude v jiném světě, a ne v tomto vašem. Ve fyzickém stavu se nezmění. Nové tělo je dáno pouze při narození, inkarnaci. Pokud jste jiný a neodpovídáte vašemu světu, pak se narodíte v jiném světě. To znamená, že pokud se duše změnila natolik, že již nepotřebuje podmínky vašeho nízkofrekvenčního světa a vašich nízkofrekvenčních těl s vaší známou DNA, pak se duše vtělí do jiného paralelního, možná také fyzického světa s jinou DNA . Ale ne ve vašem světě a ne v tomto starém těle!

Pokud jde o vnější transformace těl bez práce duše a bez jejího sebezdokonalování, jak se říká, že samotný měnící se prostor změní tělo i duši a přinese zlatý věk - to je ještě větší pohádka a uklidnění duší. Toto je sen těch, kteří očekávají, že pro ně udělají vše, sen těch, kteří se nechtějí předělat, kteří si kvůli svému fyzickému přežití těla, kvůli hmotnému pohodlí ospravedlňují kompromisy svým svědomím , kteří nechtějí bojovat se svými vášněmi a neřestmi. V tomto snu jsou chyceni do sítě hladových duchů nižších světů, kteří se živí energiemi těchto lidí. K jakékoli změně u osoby může dojít POUZE, POKUD SE ZMĚNÍ JEJÍ VĚDOMÍ! A to se může změnit POUZE PRACÍ NA SOBĚ, ne z vnějších důvodů!

To, že bytí určuje vědomí, je největší chyba, či spíše propagandistický záměr určitých politických sil, které staví své aktivity na čistě materiální, materialistické úrovni. Ve skutečnosti je opak pravdou. VĚDOMÍ DEFINUJE BYTÍ! To platí pro všechny světy, zvláště ve vašem pojetí nefyzické. V jemných světech vědomí zhmotňuje situaci kolem duše. Ale i ve vašem hrubém fyzickém světě zůstává toto pravidlo nezměněno. Říká se, že v rodině opilců budou děti bezpochyby opilci, že jejich existence určovala jejich vědomí. To je čistě povrchní pohled, který nezná skutečné důvody toho, co se děje. Všechno je jednoduché: podle frekvencí vibrací jsou podobné duše přitahovány k duším opilců, které mají stejné vibrace, a jsou ztělesněny v tělech jejich dětí. Proto mají od počátku toto vědomí. Určuje jejich další existenci.

Lidé, kteří si myslí, že děti jsou čistým novým bílým plátnem bez jejich původního vědomí, kteří si myslí, že fyzický život je jedinečný a že duše neexistují a že veškeré vědomí je získáváno pouze ze signálů z biologické hmoty mozku, budou tvrdit, že bytost určuje vědomí ... Jedná se o materialismus v jeho nejčistší podobě, který je pro jiné světy směšný a je považován za největší iluzi vědomí. Důkazem toho je, že někdy mají opilci normální děti, které nenávidí opilost a snaží se uniknout z bažiny, ve které se narodili. Jedná se o duše rozvíjející karmické vazby s dušemi svých rodičů. Zapletli se s nimi někdy v minulosti, ale nejsou tím, čím jsou rodiče. Když si své odpracovali, vymanili se z jejich světa. Vědomí určuje jejich existenci.

Pokud tedy vědomí zvyšuje své vibrace, učí se žít podle svědomí a neospravedlňuje se fyzickým přežitím nebo touhou po fyzickém pohodlí, pak bude ztělesněno v jiném, vyšším světě. Může být také fyzický - bude mu dáno další fyzické tělo s různými schopnostmi a jinou DNA, ale DNA tohoto jiného světa. Právě ti, kteří se bojí fyzické smrti, jako ztráty obvyklé formy a obvyklých podmínek bytí, ti, kteří se drží forem, přijdou s pohádkami o změně svých fyzických těl právě teď. A právě oni jsou chyceni esencemi nesvětelných světů, aby přijímali energie, kterými se živí, a dávají jim všechny druhy sladkých a uklidňujících zpráv.

Změna vědomí lidí prostřednictvím sebezdokonalování může být hypoteticky dalším východiskem z této situace se zachycením vašeho světa silami temnoty. Samozřejmě můžete říci, že v době, kdy zachytily váš svět, bylo vědomí jiné, vysoké u všech, a stejně ho zachytily. Nebo můžete říci, že se nemusíme bát o čisté světy, že budou zajaty temnými civilizacemi, pokud dojde k průlomu, že tam stále žijí s vysokým vědomím, což znamená, že jim nehrozí nebezpečí pádu.

Faktem však je, že pád ohrožuje všechny. Čisté, bezelstné vědomí naivně přijme zlo za pravdu, jak je zvyklé vše přijímat, a přijme-li zásady zla za pravdu, ocitne se v iluzích stejné pýchy a necitlivosti vůči ostatním. Alegorie tohoto procesu byla starodávná legenda o plodu poznání dobra a zla, která zničila nebeský život lidí. Ovoce ze stromu poznání dobra a zla, které had nabízí Evě, je pouze pohádkovým odrazem nejstaršího poznání, které zbylo z legend předbiblického období, ale je obsaženo v Bibli, s úplně jinou interpretací nezbytou pro útočníky Anunnaki. Neznalí lidé začali tuto legendu interpretovat pod vedením útočníků jako příčinu prvotního hříchu, kdy prý podstatou zla byla znalost reprodukce, říkají, že poté, co ztratili panenství, byli první lidé vyhnáni z ráje. To vše je jen další padělek a sofistikovaná lež. Smyslem této lži je zastavit množení starodávných ras na Zemi tak, aby byl čin rozmnožování zakázán. Nepřipomíná vám to vaše dny?

Historie se opakuje ... Kdysi chtěli Anunnaki také snížit starodávnou populaci planety - potomky hvězdných ras z různých hvězdných systémů, aby ji naplnili svými selektivně vybranými lidmi. A aby se tento zákaz prosadil u vysoce vědomých a morálních ras, přivedli svůj chov prvních vyvolených lidí k maximální zkaženosti a ohavnostem spojeným s reprodukčními orgány. Byli to Chaldejci a jejich zvrácené obrácené starodávné kulty Babylonu, kdy místo Učitelů, kteří Babylon stavěli, přišli samotní Anunnaki a démoni z nižších světů a začali si říkat jmény starověkých bohů a vnucovat zhýralost a krvavé oběti.

Když lidé s vysokým vědomím viděli zhýralost a obludné zvrácenosti, postupně s touto špínou začaly ztotožňovat všechny atributy spojené s procesem početí a poté, podle plánů útočníků, začalo ponížení žen. Koneckonců, podle uravené legendy to byla žena, Eva, která byla svedena vědomostmi a poté je přenesla na Adama. Anunnaki se tak podařilo obrátit vědomí lidí. Jako výsměch zanechali v Bibli legendu o hadovi a jablku. Ve skutečnosti sami ukázali těm, kteří zlo neznali, že existuje, dali jim to samé jablko poznání, zabalené do sofistikované lži.

Zranitelnost mnoha čistých vědomí, která se nesetkala s takovou sofistikovanosti, je v naivitě a víře. Zvyk neidentifikovat se s vnitřním instinktem, ale brát, co je řečeno, může vést k pádu do pasti. A když přijmete lži a zákeřnost bez analýzy a instinktu, že to může být tak zlé, duše začne dělat zlo, protože si myslí, že to vůbec zlé není, a že je to také možné, a možná nutné žít. Právě poznání jak žít ne podle svědomí je samým ovocem ze stromu poznání zla, které jako první útočníci předají světům, které napadnou. Je to o to horší, pokud jsou vědomí naivní a nefiltrují všechno poznání měřítkem svědomí, instinktem duše.

Toto ʺovoceʺ bylo nabídnuto také těm, kteří žili během zlatého věku na Zemi po invazi a zápalných katastrofách. Duše, které naivně věřily útočníkům a začaly žít podle zákonů podlosti, je považovaly za verzi zákonů svědomí, upadly a získaly vědomí, které útočníci potřebovali, aby se na jejich farmách stali dobytkem. Ale protože jich stále nebylo tolik, útočníci začali vytvářet vlastní výběrové lidi, kteří již měnili v tělech geny, aby se do nich mohly inkarnovat méně rozvinuté duše. (pozn. ..takže jsme znovu u toho, že některý život za žití nestojí, a vzhledem k míře morálky a poctivosti je to právě tenhle život... i když možná, pokud bychom zde nebyli my, padnul by svět rychleji a pak by si tu dělali temní už úplně co chtějí... včetně té milionsvětelné díry)

Tuto taktiku mají všude, když dobývají nové světy. Naivní důvěřují temnotě, zapomínají na své instinkty, připouštějí myslí, že to, co říkají temní, je pravdivé a začínají svůj pád. Jejich vědomí se mění a určuje jejich bytí. Svět také začíná být nízkofrekvenční. A pokud je zároveň ʺsníženʺ technicky, například ovlivněním krystalů planety, začnou se na ní vtělovat nízká vědomí z nižších světů a bude jich stále více. V důsledku toho obdrží útočníci velké zdroje pro doplnění energie a budou se těšit zejména z energie padlých světelných, ale naivních duší.

Právě to se stalo prvním a hlavním důvodem pádu vibrací vašeho světa a technický dopad krystalů naplnil váš svět proudem nerozvinutých duší s nízkými vibracemi, které se začaly masivně inkarnovat na Zemi a staly se obyvateli farmy útočníků. Jejich příliv dále snížil vibrace vašeho světa. To vše společně vedlo ke stratifikaci světů, protože mnoho duší, které nedokázaly zpustnout a uvěřit útočníkům, byli jednoduše vrženi do jiné dimenze. Navíc téměř všichni fyzicky zahynuli ve vašem světě a projevili se v nových tělech z jiné hmoty ve světě, kterému říkáte Šambala nebo Bělovodí nebo Irij, ve světě vyšší dimenze řečeno vaším jazykem. Stali se bohy a učiteli zbývajících lidí, kteří přežili fyzicky, ale snížili své vibrace tím, že souhlasili s kompromisem s útočníky, uvěřili jim a souhlasili s kompromisem se svým svědomím.

Možná se podle našich příběhů zdá snadné, že Učitelé, bohové, byli jednoduše uvrženi do exfoliovaného světa Šambala. Ano, je to snadné pro vědomí, které přijímá fyzickou smrt a ztrátu obvyklých forem jako nevyhnutelnou a každodenní realitu. Řekneme vám své pocity ... možná si mnozí z vás mohli z našich příběhů myslet, že jsme v tělech jednoduše vystoupali. Pro nás to byl přechod, ale pouze proto, že jsme si uvědomili marnost lpění na fyzickém těle a nebáli jsme se bolestivosti jeho ztráty a projevu v novém těle, v novém světě. Ti, kteří uvěřili útočníkům a zapojili se do iluze o důležitosti fyzického života a lítosti pro fyzické tělo, kteří věřili v realitu iluze ztráty a tragédie, když přišla smrt, zůstali, žijí ve strachu o svou kůži a stali se obyčejnými lidmi. Nebyli uvrženi do světa mistrů, protože se báli fyzicky zemřít. Strach byl hlavním důvodem pádu většiny duší a tak zůstaly v tomto sníženém světě, protože strach také výrazně snižuje vibrace.

Proto po zachycení vašeho světa a po všem, co se stalo, může být dalším východiskem právě změna vědomí. Ti ze zůstavších, kteří si dokázali vzpomenout, překonali obavy a iluze a prožili život i v nových změněných obtížných podmínkách - také vystoupali. Stali se svatými, poustevníky, jogíny a vystoupali, opustili váš svět, a samozřejmě, opustili svá těla. Je třeba říci, že i když nějaký svatý, jak se vám zdá, vystoupil s tělem, to znamená, že jeho tělo zmizelo z vašeho světa, ve skutečnosti se jeho tělo během přechodu rozpadlo na atomy, to znamená, že bylo také zničeno . Fyzická hmota vašeho světa se během přechodu rozpadá na atomy, pokud má duch velmi vysoké vibrace a na zemi se zdá, že jde o vzestup v těle, ale ve skutečnosti duch ztrácí své tělo stejným způsobem a získává v novém světě nové z hmoty toho světa, jako by se tam zhmotnil. Ale to vše není o nic jednodušší než procesy běžné smrti ve vašem světě.

Po zachycení vašeho světa ho mnoho duší opustilo, i když zpočátku zůstaly, podlehly pokušením nebo strachu. Mnozí přišli znovu, inkarnovali se do těl, stávali se proroky, svatými, učiteli, přišli plnit poslání světla, dali svůj fyzický život, uzavírali portály do jiných světů, uchovávali znalosti a zachraňovali relikvie starověkých civilizací světla. Pouze pokud se všichni ti, kteří zůstanou na Zemi, probudí a vypracují své připoutanosti a zlozvyky, teprve potom vzroste vibrace celé planety a útočníky nebude zajímat ... Ale to je velká utopie, protože je nemožné, aby každý vypracoval všechna svá karmická řešení v krátké době. Pro mnoho jsou potřeba tisíce inkarnací, zatím pouze nadále spojují nové uzly a přetrvávají ve svých iluzích. Musíte být realističtí, temní jsou v iluzích vynikající. Dobře si uvědomují slabosti padlých, a proto si nedělají starosti s vyčerpáním energetické potravy.

Navíc se v poslední době stále více stávají technogenními, a podle jejich výpočtů již nepotřebují masu populace, ani nízkou frekvenci. Jejich nové stroje na sbírání energií života se naučily tyto energie uměle zvyšovat, znásobovat. Nový vládce útočníků, který nahradil Jehovu - mistr podzemní Agharty, se znovu pokouší snížit stav populace. Jeho současným cílem je nahradit většinu populace roboty a ponechat pouze zcela vybraný materiál pro generování energií, samotný gavvakh, který potřebuje anunnacká civilizace a jejich vazalové. Zatím probíhá příprava poslední etapy. Útočníci a dozorci jejich ʺfarmyʺ, elity, penězy vládnoucí aristokracie nadále používají všechny páky k získání tohoto gavvakhu k usnadnění řízení davu. Nejoblíbenější a nejstarší technika ʺrozděl a panujʺ stále platí více než kdy jindy. A samozřejmě výběr elity. Může být zvolen jakýkoli národ, každá země, na kterou vsadí.

Tak to bylo během druhé světové války, o které jsem mluvil na začátku. Tehdy byly dány velké sázky. Majitel Agharty chtěl svůj nový svět vytvořit již od poloviny minulého století. Podle jeho plánů na počátku 21. století na Zemi neměla být více než 1 miliarda lidí, ve vašich dobách ještě méně. Podle jeho plánů již v 50tých - v letech minulého století měl existovat jediný stát a oficiálně uznaný vládce Agarthy jako pravý a živý bůh a jeho guvernéři nebo místní vlády dozorců, které si vybral z těchto velmi tajných společností. Pozemšťané, kteří by zůstali, by museli existovat v uměle vymezených rezervacích, zcela zbavení majetku a rodin, se státem plánovaným oplodněním a výchovou potřebných dětí v přísně omezeném počtu ve zvláštních institucích, bez práva na rodinu obecně. Začali tento projekt testovat v koncentračních táborech postavených Němci.

Již tehdy se zrodil projekt očištění planety od měst a sídel a vybudování komplexů pro elitu, které by bylo dovoleno žít v přírodě. Služebníci a pracující obyvatelstvo měli být usazeni v podzemních městech rezervací, aby nezhoršovali vzhled planety. Odtud pocházejí všechny myšlenky nově ražených ʺzelenýchʺ. Anunnaky a jejich hybridy chtějí konečně osídlit Zemi sami sebou, změnit její atmosféru a změnit spektrum slunečního světla, elektromagnetická pole a mnoho dalšího. I když jsou v těchto přírodních podmínkách dlouhou dobu, nemohou na povrchu zůstat dlouho bez speciálních zařízení - mimochodem, biologických obleků, zcela podobných vzhledu moderních lidí. Elitní Agharti a jeho vlastní elita, blízká Mistrovi Anunnaki a hybridí nosí biologické obleky vytvořené na základě genetických materiálů Atlantidy. Proto jsou vysocí a mají takzvaný ʺseverskýʺ vzhled.

Není nadarmo, že vám známý vykonavatel vůle útočníků chce uzavřít Zemi před slunečními paprsky jakousi clonou. To je rozkaz majitelů, kteří nemohou tolerovat slunce a jeho paprsky v přirozeném prostředí, nikoli údajný boj proti globálnímu oteplování a změně klimatu. Odtud vzešel vznik těžkých emitorů, které jsou údajně potřebné pro novou generaci komunikací a internetu.V polovině minulého století však první část projektu zastavil Stalin, který otevřeně odhalil sionismus a jeho plány, a sovětský lid, který válku přežil. Pomohla také světelná civilizace, která pomáhala v rozhodujících bitvách s různými druhy dezorientujících energií zaměřených na nepřátele. Všechno bylo děláno tak, aby nedošlo k přímým bitvám s Anunnaki a nešokovali pozemšťany. Plány Anunnaki byly zmařeny porážkou Německa, které dlouho připravovali na tento masakr pěstováním nacismu, hrdosti, vyvolenosti, pocitu nadřazenosti nad jinými národy a rasami, počínaje myšlenkami na čistotu krve a konče teorií nelidských bytostí, které nejsou hodny žít.

Myslíte si, že tyto teorie klesly do zapomnění. Splnilo se to nejneočekávanější. Začali být očkováni těmi, kteří je porazili. Myšlenka nadřazenosti bílé rasy, bílých bohů a skutečných Árijců, nyní slovanských Árijců, se znovu začala kořenit v zemi starověkého Ruska a v mnoha jeho rozích, a to jak na Západě, tak na východě. A navíc, kvůli právu považovat se za vyvolené, se jeden národ začal rozdělovat a utiskovat se navzájem. Udělali to. Jižní Rusko se stalo nepřítelem zbytku Ruska a nástrojem nepřátel, nástrojem útočníků, přičemž samo sebe považovalo za dědice velkých bílých bohů a skutečných Slovanů a s ohledem na Rusy Asijce a Ugřany. Ale i v samotném moderním Rusku se pokoušejí zasít takové sváry neustálým naléváním příběhů o takzvané Tartarii, údajně uchvácen Moskvou. Říká se, že pouze obyvatelé Tartarie si uchovali starodávnou víru, kterou zničili Moskvané a Ruská říše pozdějších epoch.

Fakta se falšují, vymýšlejí se nová fakta, každý vládce se vždy snaží přepsat historii sám na sebe. A nyní, když zjistíte tyto nesrovnalosti, můžete napsat nový příběh, dokonce i zcela absurdní, a jednoduše prohlásit vše, co bylo dříve falešné a padělat jakýkoli důkaz o opaku s módním slovem ʺfejkʺ. Bohužel, málokdo za tím vším vidí plán na rozdělení Ruska, plán odtržení od Sibiře, vytvoření sibiřské, uralské a dalekovýchodní republiky. Nepřátelé mají samozřejmě spoustu pák a falšování historie, vytváření nových pohádek tzv. alternativní historie, která není o nic méně falešná než ta oficiální a v některých ohledech dokonce překonává její úžasnost, ale zároveň vychází z pravdy skryté úředníky.

Podvod se nemá čeho chytit. To, co skrývá oficiální historie, je vytaženo z alternativní, ale interpretuje se to svým vlastním způsobem a přesně tak, jak to potřebují nepřátelé. Za pochodu se ě vymýšlí falešné detaily, jako je jaderná válka 19. století a absence oficiálních historických období kdy všechno bylo vynalezeno v 19. století ... A čím více klamstev, tím rychleji se zakoření, stejně jako teorie ploché Země. To vše jsou nástroje nepřátel, s nimiž chtějí úplně vymazat všechny zbytky jakéhokoli poznání z populace a zasít úžasný chaos nebo dokonce úplnou nedůvěru a popření historie i tohoto světa jako celku. Koneckonců, právě tento druh vědomí skutečně potřebují pro další digitalizaci.

Jen málo lidí chápe, že člověk by neměl slepě věřit celému remaku (předělávce), založenému pouze na rozzlobených emocích, že před vámi bylo hodně skryto a teď to údajně otevírají. Zapněte svůj mozek a zkuste jít střední cestou. To znamená cítit - kde alternativní historie skutečně mluví pravdu a kde ji sděluje úředník. Kde je falešná oficiální a fiktivní alternativní verze. Musíte se naučit vše vážit a hlavně se ptát - kdo z toho má prospěch a proč. A srovnávejte s tím, co se stalo v minulosti. Například, komu nyní prospívá, když vám řekne o vaší vyvolenosti a zároveň ponížení ze strany Západu? Komu to prospívá, věříte v existenci velké říše Ruska nebo Tartarie, která byla údajně ukryta a vzpomínka na ni byla vymazána, ale která existovala ... po celém světě, nebo plochá Země, které mnozí již uvěřili v nekonečné snaze o odhalení oficiální vědy a touze najít alternativní pravdu?

Podívejte se na historii ... Koho poměrně nedávno inspirovala výjimečnost árijské krve, komu bylo řečeno o velké severské rase, o vytvoření velkého impéria supermanů, o možnosti pomstít se? Není tam paralela? Nepřemýšleli jste, že to všechno je příprava na nový velký masakr, který je řízen stejnými nepřáteli, hrajícími si s národy? Další masakr se připravuje v zámoří. Myslíte si, že jste začali mluvit o ponížené rase afroameričanů náhodou? Myslíte si, že náhodou začali vyvíjet černý nacismus a porušovat práva bílých? Jsou to všechno stejné mechanismy. To vše je potřeba k oživení bílých nacistických organizací vzdorujících černým pogromům a nepokojům, k podněcování nenávisti černých k bílým a bílým k černým, protože nyní jsou práva a svobody bílých odnímány kvůli černým. Útok je na všech frontách, nepřátelé potřebují chaos a vyhlazení všech. A co je nejdůležitější, za tímto chaosem oběti nevidí tváře loutkářů. Kvůli tomu, že v samotném táboře nepřátel neexistuje jednota, existuje spousta různých destruktivních programů. Podněcování k nenávisti a naopak, program univerzální tolerance a multikulturalismu, dovedený do extrému a absurdity.

Někteří z nich kvůli ztrátě infrastruktury a finančním ztrátám nechtějí totální války, proto navrhli snížit počet obyvatel zavedením sexuální zvrácenosti. To bohužel také funguje. Proč někteří přijímají zvrácenost, zatímco jiní, kteří vědí, že se jedná o ohavnost, stále slyší na hry nepřátel v jiné rovině a podle jejich pravidel podněcují rasovou a národní nenávist, nebo upadli do hrdosti na vyvolenost rasy a sní o osídlení celé zeměkoule ... Začínají nevinnými nápady, jak nedovolit cizincům, aby je navštívili, mísili se s nimi, a vyhání a nenávidí křížence atd.

Někteří z vás dokonce začali považovat své svědomí pouze za rys ruského národa, což dokazují jednoduchou manipulací se slovy. I když ani při této manipulaci není jasné, zda ʺvěstʺ, jak se říká, je čistě slovanské poselství. ʺSpolu s bohyʺ má co společného se svědomím? ʺSoʺ je jen energie světla v objemu, pokud mluvíme o zvucích, a předpona ʺsoʺ, vytvořená mnohem později, sama o sobě neříká, že je ʺs bohyʺ, a rozhodně nevyděluje slovanské bohy od ostatních. Někteří lidé začínají opravdu věřit, že jiné národy nemají duši ... ale takto to všechno začíná, tichými kroky zakousnutými do vědomí, pokud dovolíte první negativní krok. Když o tom řeknete takovým lidem, odrazí se s druhým extrémem, a chtějí toleranci a dominanci uprchlíků ...

Jsou to právě tyto extrémy, které nepřátelé nabízejí, protože vědomí průměrného člověka se stále vrhá do extrémů a vždy tomu tak bylo. Velmi málo lidí rozumí sobě a volí vždy střední cestu. Ne, jsou vidět pouze extrémy - buď se nacionalismus mění v nacismus, nebo nehorázná tolerance a úplné promýchání s dominanci ostatních národů na jejich území a chaos. Vědomí lidí ztělesněných ve vašem světě není schopno najít střed a toto využívají nepřátelé. Koneckonců, jak program tolerance a globalismu, tak program nacionalismu a zachování čistoty krve jsou programy nepřátel, protože jsou to extrémy a lpí pouze na vnějším faktoru. Tam, kde vnější převládá nad vnitřním, existují tisíce vodítek pro ideology nepřátel a pro manipulaci s vědomím pro jejich vlastní účely! Tam, kde je důležitější vnitřní čistota, žít podle svědomí a zohledňovat konkrétně každou situaci a každou osobnost, je obtížnější manipulovat s nepřáteli.

Pokud se pokusíte vybudovat zlatý věk pouze na vnějších známkách dodržování oblečení, pravidlech pro stavbu domů, bez vnitřního porozumění a svědomitosti, stanete se další hračkou v rukou nepřátel, další sektou, kde za vnějšími pravidly nevyhnutelně začíná potlačení vůle duše. Pokud nevidíte to hlavní, ale jen sekundární, velmi temné osobnosti snadno proniknou a začnou potlačovat a tím ničit pravdu jakéhokoli učení, jakékoli komunity pod vnějším pláštěm. (pozn..tomu se říká cenzura.. na konci pak celé stádo myslí stádně)

Někteří z vás doufají, že v komunitách a osadách vybudují spravedlivou společnost a zlatý věk. Není brán v úvahu fakt, že to není bytí, které určuje vědomí, ale naopak. Pokud alespoň jeden z členů komunity postrádá vědomí, zcela jistě začne potlačení vůle bližního, napomínání těch, kteří se odlišují, násilné zapojení do rituálů, násilné dodržování určitých šatů a vzhledu. .. Ano, zdálo se, že každý dobrovolně přišel do komunity, ale všichni ...? Ptal se někdo dětí, které se narodily? Již toto je potlačení vůle, a to je velmi daleko od zlatého věku. (pozn. ... tak jsem si vám vzpomněla na některé diskuze, kde vás napomenou, že nejste dost optimistický, příliš zpochybňujete, příliš myslíte, jinak myslíte... a taky na další, kteří se vás snaží vychovat, abyste byl slušný a vychovaný dle jejich standardů... )

Ale hlavní věc je ještě hlubší. Bude například povědomí členů komunity dostatečné na to, aby si navzájem nezáviděli, nehněvali se a nenadávali, nežárlili, nechtěli manžela nebo manželku jiného člena komunity? Jsou všichni členové komunity opravdu čestní, žijí všichni podle svého svědomí, ze srdce nebo o tom mluví jen navenek? Pokud někdo takový není, komunita se nikdy nestane společností zlatého věku. A za vašich dnů zapomněl už snad každý v takových komunitách na peníze a materiální blahobyt? Pokud vytáhnete běžnou společnost do lesů, pak to není výtvor zlatého věku, jsou to rekvizity a divadlo, hra na tradici a duchovno. Vývoj ducha se stěží liší od běžného života v metropoli.. Vnější vzdělávání totiž samo o sobě duši nerozvíjí, potřebujete svou vlastní práci. Externí vzdělávání bude vždy jen externím leskem.

V Americe existují amišská společenství, odmítají výhody civilizace, žijí v minulosti, používají způsob života minulosti, oblečení minulosti. Jejich děti však často utíkají z komunity jako z vězení, a začínají žít se všemi zlozvyky společnosti, daleko od očí komunity. Komunitu vnímají jako vězení, kde byla od dětství potlačována jejich vůle a život byl zcela regulován zavedenými pravidly a tradicemi. Proč se to děje, když se narodili v tomto prostředí? Protože důležitost vnějšího v zásadě nahrazuje vnitřní morálku. Ve společnostech, kde je důležitý dress code, jak jste začali říkat, a formální dodržování zvyků, se velmi rychle začnou vnitřní základy morálky jen naznačovat, ale dětem se neobjasní. Ano, není čas, aby o tom rodiče mluvili se svými dětmi, je snazší je bičovat a nutit je nosit dlouhou sukni bez vysvětlení, snad s vysvětlením, že by to tak mělo být, a v krátké sukni že by se měli stydět. A že není čas vysvětlovat, že existuje mnoho dalších starostí. Všechno se děje ve skutečnosti, ne ve snech.

Proto vše, co se snažíte omezit, vás nezbaví základních neřestí uvnitř sebe a všech, ale lpíte jen na vnějších pozlátcích, úžasných vlastnostech a naivní víře, že i samotný zevnějšek pro vás spustí pohádku. Je to jen naivní utopie, sladký sen a vyhýbání se zdokonalování ducha. Samotní nepřátelé navíc tyto krásné pohádky za běhu zachycují a přetváří je navenek pro sebe. Koneckonců, pouze ti, kdo jsou u moci, a ti, kteří mají peníze, jsou schopni postavit krásné a dobře upravené rodinné statky. A dokonce si podle toho začali upravovat zákony, jak říkáte. Zároveň sní o návratu do minulosti pronajímatelů a o životě z práce nájemců a možná později nevolníků a dělníků, protože pohádky se plní jen něčí prací. Obyčejný člověk bez peněz nebo obrovská rodina, která pracuje na svém hektaru a stará se o zvířata, nebude mít čas na dovolenou a kruhové tance. Prostě začne primitivní přežití, což vrhne jeho vědomí daleko od filozofování o zlatém věku a obecně od duchovní dokonalosti.

Obrovská rodina také takovou příležitost neposkytne, přinejmenším pro ty, kteří jsou povinni neustále rodit děti. Ženy vypadnou z duchovního vývoje, utápějíce se v nekonečných starostech a pracích. To se stalo během historie rolnického života ve všech tradičních společnostech a nyní se to děje v mnoha zemích s tradičním náboženským řádem. Myslíte si, že v rolnických rodinách někde v Africe nebo Afghánistánu je spousta štěstí? Myslíte si, že existuje čas a příležitosti, aby duše mohla růst? A nejde ani o dogmata náboženství. Prostě neexistuje žádná volná minuta, všechno je zaměstnáno nejtěžší fyzickou prací, nekonečnými porody, bolestí a ztrátou zdraví z tohoto nekonečného uspořádání života, znásobeného nedokonalostí vědomí, potlačením vůle některých jinými.

Volno v takových společnostech jen přeskočí jako jiskra, s osvětlí nejtěžší život světlem jen na okamžik. Takový život není idylka a pastorace.

Abyste ve svém již velmi vibrujícím hmotném světě vytvořili pohádku, potřebujete služebnictvo a útlak některých ze strany ostatních. Život pána se proto blížil té idylce a pastoraci, ale spoléhal na utrpení a vykořisťování jiných lidí. Je to světlo? Je to temnota z temnoty. A o takovém ráji ve slovanském stylu začali snít ti, kteří mají spoustu peněz, ale to je opět cesta do temnoty. Žít v komunitě a pracovat ve městě za účelem zajištění ráje a zlatého věku také není pro každého, a není to skutečné východisko, je to jen iluze rajského života, nikoli izolace od systému fondů stejného systému postaveného nepřáteli ...

A pokud se podíváte globálně, umožnily by všemohoucí útočníci, kteří si rozdělili svět, některým komunitám, i když složených z lidí s nejvyšším vědomím, žít v hlubokých lesích? Díky svým technickým schopnostem najdou všechny a jednoduše je zničí jako divochy, zejména ty, kteří nejsou v jejich účetních systémech. Planeta je plně viditelná, neexistují žádné odlehlé rohy, rozumějte tomu, není kam utéct, veškerou džungli sledují vesmírné satelity. Poustevník se ztratí až když opustí tento svět. Ti, kdo začínají vytvářet komunity a rodí děti na tomto světě, jsou odsouzeni k zániku. Je to jako zakrýt si oči a pokračovat ve stavbě domu na střelném prachu, navíc patřícím nepříteli a rodit v tomto domě děti pro následné utrpení, kdy tento majitel přijde a zničí všechny pouhým stisknutím tlačítka .

Takový únik tedy není spásou planety a není ani spásou duše, protože je prakticky nemožné shromáždit společenství lidí rovnocenných ve vývoji ducha. Společenství svatých nebo jogínů existovaly jen do posledního otočení krystalu na Kailash, do posledního snížení vibrací planety. Když došlo k tomuto úpadku, tyto komunity odešly do jiných světů, jako komunita města Kitezh, jako indiánská komunita Machu Picchu, jako komunita města Ubar ve starověké Arábii. Bytí v těchto komunitách bylo jiné, než jak jste existovali ve fyzickém světě. Členové těchto komunit ve svém duchovním vývoji prakticky nepotřebovali fyzické jídlo, takže neměli zátěž a starosti s jeho pěstováním v takovém množství, které je nutné pro přežití obyčejného člověka. Navíc měli schopnost necítit chlad nebo horko, a proto se nestarali o oblečení a každodenní pohodlí, jako obyčejný člověk. Koneckonců, ani poustevníci v jeskyních nepotřebovali prakticky nic. Proto dosáhli právě tohoto stavu zlatého věku, jinak to není možné. Obyčejný člověk se svými slabostmi a obyčejnými schopnostmi nebude schopen dosáhnout ani nadpřirozených schopností, ani zlatého věku čistě vnějším odchodem ze světa. Abyste toho dosáhli, musíte se nejprve změnit svou duší, zdokonalit se v duchu a ne jen jednou inkarnací, a ne tak okamžitě, že si obleče dlouhé šaty nebo nechá narůst vousy. Krásná utopie velmi rychle narazí na obtížný život, a i když ho překoná, bude čelit zákonům a překážkám nepřátel a jejich systémů, které vás donutí vrátit se do lůna civilizace, protože vás donutí znovu použít peníze, platit daně, registrovat pozemky a budovy, koupit povolenku k rybolovu atd.

Ptáte se, jaké je východisko?
Vždy existuje cesta ven. Nesledujte vnější atributy, ale začněte v malém, u sebe, se svou duší, začněte žít jen podle svého svědomí, vzdejte se své osobní důležitosti, důležitosti svého tělesného původu, začněte vidět u jiných lidí jejich duši, ne jejich tělo: tělesný druh, oblečení, národnost atd. Musíte uspět to udělat sami se sebou, abyste se nedotkli systému nepřátel a začít pomáhat ostatním probudit se, pokud o to samozřejmě sami začnou žádat, ne násilím. Potom opustíte tento svět a získáte příležitost inkarnovat se do lepšího.

Říkáte, ale co tenhle svět, ustoupit? Faktem je, že jedna osoba a dokonce i komunita superduchovních lidí a dokonce i ztělesnění Učitelé nemohou zachránit celý váš svět, dokonce ani celé civilizace světla nemohou zachránit celý váš svět, dokud nenastane čas a galaxie Mléčná dráha se vzdálí od roztržen díry anti-světa. ... Nebo pokud se všichni lidé na Zemi náhle nevzdají zlozvyků a přestanou tak krmit své nepřátele ... Snaž se ...

Mnoho učitelů proto říká: očistěte se od neřestí, tím nejen zachráníte svého ducha, ale také zachráníte Zemi, přestanete krmit parazity a podporovat je. To je to, co se týká vás, všech obyčejných lidí, to přesně můžete dělat. Nemusíte chodit do komunit nebo si hrát na poustevníky v lesích a horách. Může to udělat kdokoli. I když žijete v samém srdci metropole a pracujete v běžné práci, můžete být poustevníkem ducha. Narozdíl od sídel, to nevyžaduje hmotné zdroje, neodvádí pozornost od vytváření hmotného života. Život už tam je, nic není potřeba ... Prostě se naučte žít podle svého svědomí, nedělejte ostatním, co nechcete dělat vám. To bude stačit. A pokud začnete někomu pomáhat, a nemyslet na vděčnost, pak se cesta sama otevře. Svobodu má ten, kdo je svobodný v duchu. A kdo není svobodný v duchu, pocítí vězení i v hlubokém lese, daleko od civilizace.

Pokud jde o globální záchranu planety, přestaňte sytit nepřátele neřestmi a nespadněte do iluzí, ve kterých vás chytí, aby se napili vašich energií, například během skupinových rituálů a meditací ke změně světa a dalších věcí, kdy je krmí pýcha, že například můžete změnit svět sami.

Zastavit nepřátele a jejich hrozné plány mohou jen duchové, jejichž posláním může být stát vládce. Během života ve fyzickém těle je ale nikdy nepoznáš, protože se musí maskovat, žít a pracovat v černém systému nepřátel, částečně jim dělat ústupky, aby získal více a nakonec narušil nebo zničil alespoň některé jejich plány. Již dlouhou dobu je možné řešit problémy planety pouze vstupem do kruhu útočníků a pobytem tam, pokud ne úplně, tak alespoň částečně. Není to možné jiným způsobem. Sám jsem to udělal v různých inkarnacích, protože jsem byl blízko moci, připojil jsem se k jejich lóžím a jejich řádům. Ano, obyčejní lidé, za něž někdy dáváme své životy, nás téměř vždy považují za nepřátele, protože jsme často nuceni nepřátelům dělat ústupky, abychom obcházeli jejich plány zezadu. Lidé to však vidí jako zradu, protože vidí jen malé věci a nevidí to v globálním měřítku. Vždy to tak bylo. Proto jsou duchové, kteří se účastní takových misí, na to zvyklí a neočekávají žádné poděkování. Jednoduše dělají svou práci kvůli vesmíru, aby tato planeta stále ještě nebyla zcela pod kontrolou temnoty. A pokud ano, aby co největší počet duší stále opouštěl tento svět a vyvíjel se do světů světlejších, a aby nikdo nedovolil, aby obří portál znovu prorazil a zachytil nové světy.

Na mapě možností stále existují příznivé výsledky současné situace, a dokonce i poslední útok nepřátel na lidstvo v podobě pandemické krize a odstavení ekonomik a jedovatých injekcí má také svůj konec. Světlé civilizace na energetické úrovni nadále neutralizují dokonce i jedy. Nikdo však nemůže zrušit zákon karmy. Ti, kteří by podle karmy měli změnit svou inkarnaci, ji mohou změnit třeba injekcí jedu. ... Pokud karma a vibrace osoby nevyžaduje reinkarnaci ani vážnou nemoc, neutralizuje se. Nikdo a nic nemůže porušit zákon karmy. Stane se to, co je komu určeno. Proto nemá smysl upadnout do strachu z jakéhokoli viru a nemoci a před válkou a před katastrofami. Kdokoli je podle své karmy předurčen ke změně inkarnace, ten zemře i z náhodného pádu větve, a komu je předurčeno dělat v této inkarnaci něco jiného, zůstane žít i na palubě vybuchlého letadla. (pozn. takže pokud je určeno, že ti hajzlíci díru neprorazí, tak ji neprorazí? Kde je ta karma, za kterou si můžu sám?)

Nezáleží na vašich touhách, starostech nebo obavách. S úzkostí a strachy ničíte jen sebe a snižujete vibrace ducha, nic jiného. Strach nikdy nikoho neochránil. Pouze důvěra v síly seshora a svědomité žití ochrání vašeho ducha a zlepší karmu, nic jiného. (pozn. a co když ti naivní taky důvěřovali silám shůry?)

Pouze život podle svědomí nechá duši naživu a žádné čipy a vlivy zvenčí, přeprogramování DNA, záření atd. nejsou schopny změnit duši, pokud je naživu a pokud neexistují žádné zlé stopy pokušení a kompromisy se svědomím. (pozn. Země je planeta kompromisů.... jsem v p...)

Pokud je přeměněné tělo a DNA neslučitelné s duchem, pak tělo jednoduše opustí. To bude zkouškou pro ducha, zda pro sebe ze strachu ze smrti přijme své dočasné tělo a udělá cokoli, nebo zda duchovní hodnoty a skutečná, ne iluzorní realita převýší strach z bolesti a ztráty fyzické formy, iluzorních forem a připoutanosti k těm, které iluzorně považujete za VAŠE děti nebo rodiče. Vzpomene si duše, že nemá nic vlastního, zejména své děti a rodiče. Vzomene si, že rodina duší neznamená fyzická rodina? A bude rozumět a pamatovat si, že všechny tyto ztráty a úmrtí jsou jen iluzí a nic víc?

Přesto je Rusko předurčeno, aby ve všech verzích událostí na mapě časů budoucnosti bylo v této válce hlavní silou nesoucí světlo ve spícím světě. Máte mnoho probuzených duší, hlavní je, aby znovu nespadli do kaluže iluzí. Existují síly, které vedou Rusko k tomu, aby stále měnilo svět. I když vám teď nemohu moc říci, a kdybych to udělal, mnozí by tomu nevěřili, protože v šatech nepřátel světla je poznat nelze, a tak by to mělo být, když válka pokračuje ...

Každý z vás má svou vlastní cestu, kterou byste měli následovat. O té nejsprávnější nestojí za to polemizovat. Hlavní je, aby se duch neustále zlepšoval v jakýchkoli podmínkách bytí. .

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2021/04/blog-post_22.html


977 Civilizace Andromeda Elena Eleya Ezoterika 2021-05-06

Zdravíme vás! Chceme přenášet kódy lásky na Zemi. Kódy lásky jsou numerická matice, která proniká do vašeho vědomí a přetváří jej. Kódy, které přenášíme, jsou zvukové vibrace. Kódy jsou odesílány na Zemi - a vy je můžete vnímat ve svém proudu, například: hvězda, růže, cosi nepochopitelného, další znamení vypadá jako mrak (znamení byla kreslena ručně). Nebo kombinace písmen: El ku tau si zet, číselné hodnoty: 3 77 24 2 3 16. Vyslovením těchto slov a vytvořením jejich představy znovu sestavíte svoji matici ...

Q: Co je to matice?
Lidská matice se skládá z numerických kombinací, zvukových sekvencí a je umístěna v základním počítači vesmíru. Přeprogramování vychází od samotné osoby vyslovením, odříkáváním a prezentací těchto řádků.

Q: Ale lidé jsou všichni odlišní a maticové kódy jsou různé. Jak může stejný řádek ovlivnit celkovou matici?
Vyslovení těchto zvuků otevře váš portál a informace přenášené od nás se snadněji dostanou do vašich struktur.

Q: Jaký je váš úkol tady na Zemi?
Stejně jako mnoho jiných civilizací dohlížíme na Zemi a ovlivňujeme zavedení, distribuci našich kódů, abychom stabilizovali váš stav a jasněji vyplnili matici. Zdá se, že držíme rámec v období chaosu a manipulačních událostí.

Q: Jak ví lidstvo, že se připojuje k vaší síti a vašim kanálům?
Odpoví a pocítí nás pouze ty esence, které mají ve svých řetězcích zabudované naše řetězce DNA, ostatní, kteří s námi neměli jednotu, nežili s námi, stvoření, která s námi nesouvisí, nebudou nic cítit a nebude to pro ně žádným způsobem zapojeno.

Q: Znamená to, že pomáháte svým vlastním lidem, kteří nyní žijí na planetě?
Ano, jsou to také paměťové kódy přenášené prostřednictvím kontaktů našim bratrům z Andromedy.

Q: Čím se Andromeda liší v kvalitě esence, v čem je nejlepší?
Andromeda jsou vědci, učenci. Ve vesmíru je mnoho vědců, ale my jsme pokročili daleko dopředu, protože jsme se nezúčastnili válek a jiných vesmírných bitev. Více jsme se zabývali kultivací, hybridizací rostlin, různých mikroorganismů, prováděli jsme ohromnou práci na studiu různých jedinců v prostoru vesmíru, jejich růstu, vlivu na DNA, struktuře identifikace neobvyklých vlastností, které lze zlepšit a vylepšit hybridizací. Jsme v podstatě vědci a každý neobvyklý jev nebo kvalita, kterou hluboce zkoumáme, je dílem celého Kosmu. Najdeme silné a slabé stránky procesů, jevů, bytostí. Provedeme výběr, selekci a vybereme nejlepší z nejlepších, prototyp ze vzorů.

Q: Jak vypadáte, popište sami sebe?
Vypadáme jinak, nemáme určitý typ vzhledu. Na Zemi také vypadáte jinak, v závislosti na vašem geografickém narození, navíc máte velmi velký rozdíl ve frekvenci vnímání vědomí - pohybuje se v nejlepším případě od 2,7 do 4,8. (pozn. 4.8, 4.8...... apoň 2,8)

Q: A jaká je vaše frekvence vnímání?

Dosáhli jsme mnohem vyšších výšek, naše frekvence dosahuje 17. (pozn. tý jo)

Q: Jakou radu byste dali lidem, jak můžeme zvýšit naši frekvenci vnímání?
Tento proces nám trval dlouhou cestu, abychom se našli, je nemožné rychle přejít z jedné číslice na druhou, jedná se o pomalý proces, ale můžeme říci jednu věc - obecná agrese planety velmi snižuje vibrace, místa agresivních výlevů někdy klesnou mimo rozsah.

Q: Co nám poradíte v souvislosti s pobytem na planetě a s využitím dostupných prostředků ke zvýšení našich zdrojů?
Příliš vás ovlivňuje magnetická mřížka Země, není nadarmo, že máte na své planetě 2 póly, 2 magnety. Doporučuje se spát ve svých magnetických směrech, čímž se zvyšuje průchod magnetických toků vašimi poli. Můžete se pozorovat: spát jeden týden s hlavou na sever, a pak týden s hlavou na jih a zjistit, jak se cítíte (kdy jste aktivnější, organizovanější a sebevědomější). Určete, který směr je pro vás správnější a rozumnější, kde se budete cítit lépe. Máte také lidi lišící se na severním a jižním pólu, ale to neznamená, že žijí blíže k těmto pólům, lidé tohoto typu jsou všude.
Umývat se ve vodách z hor a pohoří je velmi prospěšné, tato voda nese léčivou sílu a regeneraci. (pozn. jo, jo... koho by ledová voda neprobrala)

Q: Jak se jmenujete?
Jmenuji se Tanio, je mi asi 275 let (velké oči a tmavá kůže.)

Q: Jak můžeme otevřít naše vědomí?
Protože jste v hmotné úrovni a skládáte se z buněk, pouze kopírování buněk a jejich spuštění vám zajistí spuštění řetězce. V zásadě všechny vaše buňky fungují v objemu: vaše jedna vedoucí buňka je příkladem pro ostatní buňky, ty ji začnou napodobovat. Je to stejné i ve vašem chování, sledujete vůdce a napodobujete ho. Toto je váš program - práce buňky. Když je buňka vyřazena z řádku programu, víte, že dojde k chybě (následuje nemoc). Schopnost kopírování je vaším klíčem k pokroku a rozšiřování. Ve vašich buňkách jsou světelné částice, které vaše mikroskopy nevidí. (pozn. je potvrzeno, že při spojení bužské a ženské buňky dojde ke krátkému výboji světla, a to i u opic, jinde to nikdo nezkoumal..

https://www.sciencealert.com/scientists-just-captured-the-actual-flash-of-light-that-sparks-when-sperm-meets-an-egg.

Světelné částice mají své vlastní plnění, rychlost pohybu, schopnost měnit, zmenšovat se, rozšiřovat. Je to živá světelná buňka, která nese záznam genetických kódů vesmíru. Je důležitá a člověk ji musí být schopen držet a spravovat. Je spojena s neurony vašich mozkových center - neurální spojení vysílají signál do této buňky. Buňky se skládají ze zvláštních kódových znaků, které mají určitý řetězec prožívání. Toto je neúnavný proces života této buňky, je nesmrtelná, tato buněčná struktura je ve vás. Stejný prvotní vzor je uložen v objemovém úložišti světelných komponent. Přístup do tohoto úložiště má omezené množství jednotlivců - bytosti, které splňují vysoké požadavky Hierarchie vesmíru.

Q: Jak dlouho už máte na starosti zemi?
Naše civilizace tu pobývá velmi dlouho a pracuje na vaší planetě, která má zajímavou strukturu pro studium. Každá planeta je svým způsobem zajímavá, ale náš zájem o Zemi je nejednoznačný. Máte planetu se samoléčbou, jsou na ní samoléčivé kódy a vy jako lidé na ní žijící máte stejné samoléčivé kódy. Vaše tělo se může léčit samo, ale protože váš tělesný systém nefunguje v harmonickém souladu, je samoléčení velmi těžké. Neharmonická práce těl přináší rezonanci, nerovnováhu obecně, neznějící systém - symfonii orchestru náplní vašich obalů. Usilujte o harmonický stav svých proudů, které vám slouží jako magický elixír uzdravení. Těla musí pracovat, a stejně tak produkovat identické pohyby zkroucené v určitém vzoru. Protáhněte vlnové proudy sférickým tělem a obalte své tělo růžovo-fialovými proudy. Tato světelná energie v současné době slouží jako vaše plnivo, vaše čistička.

Pokud si představíte, že jste ve vejci, kouli, proudy shora klesají dolů v kruhových prstencích a třpytí se růžovo-lila-fialovou barvou s mléčným odstínem. (pozn. .... beru, i kdybych jim tam měla uklízet)

Nejprve je čištění světlem.
Druhé je přijetí proudu slunce, záře a jiskry vašeho kokonu a naplnění sluneční energií.
Třetí je tvorba hustého kokonu (mentálně).

Zdroj: https://absolutera.ru/article10709


976 Saint Germain: Probuzení kolektivního úspěchu Natalie Glasson Ezoterika 2021-05-08
975 Poslední dny země Mu Valerie Kolcová Ezoterika 2012-09-18
974 Armáda golemů a tajemství pyramid v Číně Valerie Kolcová Ezoterika 2014-09-14
973 Chemtrails a ovlivňování počasí Sharon Steward Ezoterika 2021-05-05
972 Váš dopad na svět a vesmír Daniel Scranton Ezoterika 2021-05-04
971 Aštaria z Galaktické federace světla Davey Ezoterika 2021-05-04
970 Aštar: Aktualizace Sharon Stewart Ezoterika 2021-05-02
969 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-05-03
968 Aktualizace vzestupu: Začněte u sebe Alexander Quinn Ezoterika 2021-05-05
967 Nejdůležitější zpráva o vzestupu všech dob Alexander Quinn Ezoterika 2021-04-28
966 Ki-on: Destruktivní výměna energie s temnou hierarchií (10) Architekt Ezoterika 2021-05-06
965 Upadnete do hustých vibrací - připravte se July Julay Ezoterika 2021-05-06
964 Asmodeus - Pekelná propast CElena Ezoterika 2021-04-29
963 Kain: Sítě pro energetickou změnu (9) Architekt Ezoterika 2021-04-30
962 Zprávy Atona Anne Bellringer Ezoterika 2021-05-08
961 Johanka z Arku Erena Velazquez Ezoterika 2021-05-08
960 Pohádková technika Hyperborejců Valerie Kolcová Ezoterika 2018-04-27
959 Vzkříšení lidstva Marta Ezoterika 2021-05-02
958 Konec 24 hodin Neva Ezoterika 2021-05-02
957 Jak přestat být manipulován Paul Lenda Ezoterika 2021-04-19
956 Útoky GF na korporátní satelity a exodus z Marsu Elena Danaan Ezoterika 2021-04-25
955 Archanděl Michael: Jak odolat rychlé změně Architekt Ezoterika 2021-05-02
954 Ki-on a Kain: odpovědi na otázky čtenářů Architekt Ezoterika 2021-04-26
953 Kain: Labyrint iluzí (8) Architekt Ezoterika 2021-04-24
952 Kain. Známost CElena Ezoterika 2021-04-17
951 Na kanálu Lucifer Elena Eleya Ezoterika 2021-04-26
950 Energetický aspekt psychosomatiky Marta Ezoterika 2021-04-29
949 Jste naštvaní, protože očekáváte příliš mnoho Sharon Steward Ezoterika 2021-04-27
948 Operace Reboot Lev Ezoterika 2021-04-30
947 Esence ducha CElena Ezoterika 2021-04-18
946 Kdo změnil minulost a budoucnost? Valerie Kolcová Ezoterika 2013-10-06
945 Aštarova cesta Kate Woodley Ezoterika 2021-04-11
944 Adam je synem Lilith a Patsutsu Valerie Kolcová Ezoterika 2014-08-24
943 Měsíc - Archa AtlanťanůValerie Kolcová Valerie Kolcová Ezoterika 2013-02-10
942 Proč islamisté zničili starodávného Nimroda Valerie Kolcová Ezoterika 2015-03-20
941 Koljada o hvězdném kalendáři a tajemstvích času Valerie Kolcová Ezoterika 2016-01-22
940 🍄🍄🍄
🍄🍄🍄 2021-05-02
939 Zpráva od kolektivu velryb: Poslední odpor Dianne Robins Ezoterika 2021-04-23
938 Mimozemská bitva nad Německem - osvobození Phaetonu Cosmic agency Ezoterika 2021-03-26
937 JAK A PROČ NÁS KONTAKTUJÍ Cosmic agency Ezoterika 2021-04-04
936 Poslední člověk Natálie Verešen Ezoterika 2021-04-16
935 Aktualizace - federace SaLuSa Ezoterika 2021-04-24
934 Čisticí zóna Marta Ezoterika 2021-04-16
933 VAŠE DOKONALÉ JÁ Grace Sirius Ezoterika 2021-04-19
932 Kdo jsou Lyřané Vashta Narata Ezoterika 2021-04-10
931 Hvězdná semena ze Siria Vashta Narada Ezoterika 2021-04-12
930 Pozemská transformace Mia Lighthouse Ezoterika 2021-04-22
929 Došlo ke změně velení Sophia Love Ezoterika 2021-04-22
928 Nedokončený scénář Natálie Verešen Ezoterika 2021-04-16
927 Velký kvantový přechod II Lev Ezoterika 2021-04-25
926 Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-04-24
925 Čas platit Aita Ezoterika 2021-04-24
924 Enki, Enlil, Elohim, Anunnaki - kdo jsou? Cosmic agency UFO 2021-04-12
923 Aktualizace Inger Noren Ezoterika 2021-04-15
922 Kroniky Nibiru Valerie Kolcová Ezoterika 2018-03-16
921 Phaethon, Nibiru a historie zlatých desek Šambaly Valerie Kolcová Ezoterika 2012-12-24
920 Život krále Artuše v Merlinově legendě Valerie Kolcová Ezoterika 2021-03-26
919 Apollon Hyperborejský Valerie Kolcová Ezoterika 2018-06-22
918 Smlouvy duší Sam Boomer Ezoterika 2021-04-16
917 Vítězná strategie Marta Ezoterika 2021-04-13
916 Pokyny Ann Albers Ezoterika 2021-04-17
915 Katarze duše - sestup lidských duší Georgi Stankov Ezoterika 2021-04-17
914 Poslední myšlenka před spaním Alejandro Martinez Gallardo Ezoterika 2021-02-21
913 Stát se důvěryhodným Leo Babauta Ezoterika 2021-04-09
912 Zpráva od Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-04-11
911 💮💮💮💮
💮💮💮 2021-04-18
910 Jak Šiva ... pohnul Indií aneb nejstarší historie Země Valerie Kolcová Ezoterika 2017-08-04
909 Askeze Sochandži Ezoterika 2021-04-09
908 Výzva k lidem Země Elena Eleya Ezoterika 2021-04-11
907 Je někdo v podstatě zlý? Linda Dillon Ezoterika 2021-04-11
906 Od Lemurie po Hyperboreu aneb bitva draků Valerie Kolcová Ezoterika 2013-01-19
905 Ozvěny hvězdých válek, kamenné koule Valerie Kolcová Ezoterika 2016-05-13
904 Baal - pomluvený bůh Východu o Satanovi, Anunnaki a ... o syrské válce Valeri Kolcová Ezoterika 2015-10-30
903 Galaktická federace vs. Draco, Zeta Sharon Steward Ezoterika 2021-04-04
902 To nejlepší Aita Ezoterika 2021-04-03
901 Váš příběh Rita Kempf Ezoterika 2021-04-07
900 Chystáte se vytvořit novou Zemi, která bude svobodná Barbara Marciniak Ezoterika 2021-04-07
899 Postoj k tomu, co se děje Marta Ezoterika 2021-04-07
898 Aštar James McConell Ezoterika 2021-04-10
897 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-04-11
896 Soran z Vysoké rady Plejád Inger Noren Ezoterika 2021-04-12
895 KION - Rozvoj udržitelnosti CElena Ezoterika 2021-04-07
894 Temná hierarchie vývoje a destruktivní civilizace - KION (7) Architekt Ezoterika 2021-04-07
893 Metafyzické účinky obrácení magnetického pólu Greg Prescott Ezoterika 2021-04-04
892 Osvobození Dancing Dolphin Ezoterika 2021-04-02
891 Vzestupná amnézie Shekina Rose Ezoterika 2021-04-03
890 Nejvyšší pravděpodobné výsledky vzestupu KeyRay Ezoterika 2021-03-04
889 Zpráva pro starseed Alexander Quinn Ezoterika 2021-03-21
888 Zprávy z Andromedy Morag O Brien Ezoterika 2021-04-05
887 Eskapismus Sharon Steward Ezoterika 2021-03-27
886 Neutralizace záření - Rady Marta Ezoterika 2021-03-31
885 Rovnováha Juli July Ezoterika 2021-03-31
884 Paralelní pohled Marta Ezoterika 2021-04-01
883 Fyzická těla během vzestupu James Carwin Ezoterika 2021-03-31
882 Věda o správném životě Lisa Reneé Realita 2021-04-01
881 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-04-02
880 Matice absolutna Lev Ezoterika 2021-03-31
879 Portál RaJames Ezoterika 2021-04-03
878 Denacifikace Země Natalie Kotelniková Ezoterika 2012-10-22
877 Lucifer: Zlidštění tvůrce CElena Ezoterika 2021-03-28
876 Částice boha - KION CElena Ezoterika 2021-03-10
875 Umění vlivu - KION (6) Architekt Ezoterika 2021-04-03
874 Překonávání rozdílů - KION (5) Architekt Ezoterika 2021-03-31
873 Architekti vesmíru 29 Architekt Ezoterika 2021-03-28
872 🦺 ⛑🦺 ⛑🦺
2021-04-04
871 Trestý čin MY Realita 2021-03-30
870 Matrix Absolutna Lev Ezoterika 2021-03-28
869 Arkturiáni Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-03-28
868 Anubis Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-27
867 Saint Germain a OWS James McConnell Ezoterika 2021-03-21
866 Archanděl Michael a OWS McConnell Ezoterika 2021-03-14
865 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-25
864 Děti z vyšších dimenzí Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-03-28
863 12. slunečních paprsků/ aspektů božstva Patricia Cota-Robles Ezoterika 2016-03-13
862 Sundeelia: Jak komunikovat s anděly Eliza Ayrez Ezoterika 2021-03-26
861 Duchovní vědomí Owen Waters Ezoterika 2021-03-25
860 Lidé se instinktivně chtějí spojit Sharon Steward Ezoterika 2021-03-28
859 Stefon a Mira Galaxygirl Ezoterika 2021-03-21
858 Ilja Muromec Valerie Kolcová Ezoterika 2021-02-25
857 Zákeřnost země Agartha nebo tajemství Antarktidy Valerie Kolcová Ezoterika 2019-02-01
856 Důležitá aktualizace od Mistrů Christopher Ezoterika 2021-03-27
855 Kdo jsou strážci Země Mariamoroz Ezoterika 2021-03-26
854 Vědomí jednoty - probuzení Sam Boomer Ezoterika 2021-03-23
853 Rychlejší manifestace nově probuzených Daniel Scranton Ezoterika 2021-03-23
852 Multidimenzionální divadlo James Gilliand Ezoterika 2021-03-15
851 Update Mira Ezoterika 2021-03-28
850 Mnoho hvězdných semen na vaší planetě je odtud Mackenzie Ezoterika 2021-03-24
849 Mentální zdraví Sharon Steward Ezoterika 2021-03-25
848 Závoje sestupují James Gilliland Ezoterika 2021-03-25
847 Jak roste duše Daniel Scranton Ezoterika 2021-03-24
846 Posuzovat, odsuzovat, nebo ne? Jahn Kassl Ezoterika 2021-03-17
845 Problémy federace a Země - klíčem jsou lidé Cosmic agency Ezoterika 2021-03-19
844 Vyšší Já Inger Noren Inger Noren Ezoterika 2021-03-20
843 Čas stojí Mike Quinsey Ezoterika 2021-03-19
842 Plejádský faktor Lev Ezoterika 2021-03-13
841 Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-03-20
840 Nové pravdy Sharon Steward Ezoterika 2021-03-16
839 Budoucí pokolení Marta Ezoterika 2021-03-04
838 Cesta do souhvězdí Lyry Rami Ezoterika 2021-03-15
837 Fyzické tělo při vzestupu Magenta Pixie Ezoterika 2021-03-20
836 Jak plynout do 5D Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-03-19
835 Domov předků starověkých Egypťanů Valerie Kolcová Ezoterika 2015-09-18
834 Král Štír, Seth a záhadné ʺOko Saharyʺ Valerie Kolcová Ezoterika 2015-01-05
833 🤓🤓🤓🤓🤓
2021-03-21
832 VRAZI Svobodný vysílač Realita 2021-03-16
831 Testy PCR, Maitre - vysocí Šedí Cosmic agency UFO 2021-02-23
830 Federace a lidské kolektivní nevědomí - lidé jsou klíčem Cosmic agency UFO 2021-03-07
829 Účinky očkování Marta Ezoterika 2021-03-13
828 Arsinoe (sestra Kleopatry) a Máří Magdalena Cosmic agency UFO 2021-02-27
827 Historie vesmíru Architekt Ezoterika 2021-03-05
826 Planetární energetické struktury Lev Ezoterika 2021-03-08
825 Bermudský trojúhelník - podzemní pyramidy Cosmic agency UFO 2021-02-19
824 Chybějící letadla a lodě - MALAYSIA 370 - Bermudský trojúhelník Cosmic agency UFO 2021-02-26
823 Labyrint Minotaura - technický portál Valerie Kolcová Ezoterika 2016-08-07
822 Zrcadlový svět Marta Ezoterika 2021-03-06
821 Nový finanční systém Marta Ezoterika 2021-03-08
820 Politický systém 5D Marta Ezoterika 2021-03-09
819 Absolut Marta Ezoterika 2021-03-12
818 Buddha Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-10
817 Kam půjdou temní Stewe Beckow Ezoterika 2021-03-12
816 Internet a Karma - Energetické kotvy Natalia Miščenko Ezoterika 2021-03-11
815 Fáze fixace 3 vláken DNA do roku 2031 Magenta Pixie Ezoterika 2021-03-02
814 Buněčná transformace July Juli Ezoterika 2021-03-07
813 Vesmír není prázdný Marta Ezoterika 2021-03-07
812 Cvičení pro harmonický soulad Marta Ezoterika 2021-03-03
811 Eukaryotické buňky Biblioteca Realita 2021-02-23
810 Intra ̵galaktická reaktivace Merkaby Lev Ezoterika 2021-03-05
809 Města Světla Lev Ezoterika 2021-03-01
808 Cenzura EZO-UFO odkazy letem světem Ezoterika 2021-03-08
807 An-Ra Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-05
806 Archanděl Michael Ronna Vezane Ezoterika 2021-03-01
805 Ze 3D do 4D a 5D Lev Ezoterika 2021-03-02
804 Časová osa David Wilcock Realita 2021-01-30
803 Zpráva od Matthewa Suzy Ward Ezoterika 2021-03-02
802 Budete si muset vybrat James Gilliland Ezoterika 2021-03-03
801 Pokrok ve vzestupu Mike Quinsey Ezoterika 2021-03-06
800 🪐 🪐 🪐 🪐 🪐
2021-03-05
799 Nejlevnějším prostředkem na Covid je soda Dr. Mark Sircus Realita 2021-02-22
798 Archonti Patrick Herbert Ezoterika 2021-02-28
797 Lilith CElena Ezoterika 2021-01-28
796 Prána CElena Ezoterika 2021-02-24
795 Architekti 28 Architekt Ezoterika 2021-02-15
794 Architekti 27 Architekt Ezoterika 2021-01-02
793 Robotizace Marta Ezoterika 2021-02-16
792 Chraňte božský kód Marta Ezoterika 2021-02-26
791 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI Marta Ezoterika 2021-02-27
790 Otázka rovnováhy CElena Ezoterika 2021-02-18
789 Sliby CElena Ezoterika 2021-02-19
788 Paměť buňky Anna Kamallaya Hefors Ezoterika 2021-02-25
787 O inteligenci a moudrosti Architekt Ezoterika 2021-02-22
786 Sny a jednota Doug Esse Ezoterika 2021-02-28
785 Připravenost Beth Stormont Ezoterika 2021-02-23
784 12 způsobů léčení vztahů Namice Ellis Ezoterika 2021-02-11
783 Duchovní léčivé nástroje Judy Dyer Ezoterika 2021-02-18
782 Drobnosti Cosmic agency UFO 2021-02-20
781 Obětování Sharon Steward Ezoterika 2021-02-19
780 Svoboda Země Erena Velazquez Ezoterika 2021-02-21
779 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-02-20
778 Ježíš - Astroteologie, Sluneční kult, Egypt Cosmic agency UFO 2021-02-16
777 Informace o plazech během jejich zatčení a zániku Sharon Steward Ezoterika 2021-02-14
776 Mysl a hubnutí David R. Hamilton Realita 2021-02-17
775 Diskuze se třetí silou Aomaymia Ezoterika 2021-02-16
774 44 Zajímavostí o lidském těle Duba Ezoterika 2021-02-15
773 Duchovní imunita Lisa Renee Ezoterika 2021-02-16
772 Hvězdná semínka, dostanete se domů Daniel Scranton Ezoterika 2021-02-17
771 Kolektivní vědomí James Carwin Ezoterika 2021-02-18
770 15 let vývoje Dana Realita 2021-02-22
769 Najděte video Dana Realita 2021-02-16
766 Osud Titaniku - další tajemství Tesly Valerie Kolcová Ezoterika 2020-02-06
765 Příčiny bolestí Anna Ger Ezoterika 2021-02-05
764 Štěstí, nebo zkouška Nikolaj Artjuchov Ezoterika 2021-02-11
763 Časoprostor v 5D - teleportace Marta Ezoterika 2021-01-31
762 Kvantový přesun Lev Ezoterika 2021-02-12
761 Odchod duší Inessa Gutermann Ezoterika 2015-04-13
760 Život ve velkých městech Magda Ezoterika 2021-02-07
759 Starseeds jsou empati Judy Dryer Ezoterika 2021-02-10
758 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-02-14
757 Smlouva o duši Judith Kusel Ezoterika 2021-02-14
756 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
2021-02-15
755 Oleg Pozemšťan Oleg Zemljanin Ezoterika 2021-02-02
754 Hrozby nové doby - Saint Germain Valerie Kolcová Ezoterika 2020-01-10
753 Starseeds & Inkarnace Dolores Cannon Ezoterika 2021-02-09
752 Jak reptiliáni zmanipulovali matrix Aurora Ray Ezoterika 2021-02-01
751 Krůček od smrti Nikolaj Atjuchov Ezoterika 2021-02-08
750 Jak zvýšit své vibrace Lev Ezoterika 2021-02-07
749 Jacob Rothschild - jak a proč Henry Makow Realita 2021-02-05
748 Záludný manipulátor Sharon Steward Ezoterika 2021-02-05
747 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-02-03
746 Změna časoprostorových parametrů Marta Ezoterika 2021-02-01
745 Nové rodiny Akademie Centr světa Ezoterika 2021-01-29
744 Připravte se na UFO Richard Boylen Realita 2021-01-27
743 Predikce 2021 Ivan Teller Ezoterika 2021-01-29
742 Nová pravidla pro věk Vodnáře Pars Kutay Ezoterika 2021-01-23
741 Kde je hranice mezi globálním obchodem a pokusy ovládnout společnost? Putin Realita 2021-01-28
740 Azazel CElena Ezoterika 2021-01-14
739 Q&A - Architekti CElena Ezoterika 2021-01-06
738 Odhalí se pravda všem? Inger Noren Ezoterika 2021-01-25
737 Cesta světla Alexandrian Kosmos Ezoterika 2021-01-26
736 Duchovní praktiky Valerie Kolcová Ezoterika 2021-01-25
735 Energetická rovnováha Marta Ezoterika 2021-01-27
734 Duše / MERKABA Sabina Dye Ezoterika 2020-10-14
733 Proč tak žiji Nina Sumire Ezoterika 2021-01-27
732 Jak zvýšit odolnost CElena Ezoterika 2021-01-02
731 Přestaňte si plánovat budoucnost Brenda Hoffman Ezoterika 2021-01-22
730 Okultní vládce eliminován Michael Salla Realita 2021-01-18
729 Havel a Spálovský Zdeněk Spálovský Realita 2021-01-29
728 Zpožděním k lepším zítřkům Georgi A. Stankov Realita 2021-01-22
727 Změna způsobů odezvy Samamury Ezoterika 2021-01-17
726 Otevření srdce Judith Kusel Ezoterika 2021-01-19
725 Mythi 165 AtlanticObr UFO 2020-12-27
724 Nastal čas míru a prosperity Tančící delfín Ezoterika 2021-01-19
723 Kdo je teď na planetě Sharon Steward Ezoterika 2021-01-16
722 JFK Losha Ezoterika 2021-01-20
721 Nové galaktické kódy Daniel Scranton Ezoterika 2021-01-21
720 Kvantový skok vědomí James Gilliand Ezoterika 2021-01-21
719 Jde to rychleji Magenta Pixie Ezoterika 2021-01-20
718 5D Vzestup Marika Moretto Ezoterika 2021-01-14
717 UPDATE Přechod od korporátu k republice Ed Hayes Realita 2021-01-16
716 Guantanámo se připravuje pro VIP vězně Medeea Greere Realita 2021-01-16
715 UPDATE PrezidentTrump uplatňuje zákon o povstání Per Staffan Realita 2021-01-16
714 JFK - boží boj Losha Ezoterika 2021-01-14
713 Světlé síly přebírají kontrolu Aurora Ray Ezoterika 2021-01-14
712 UPDATE Operace zahájena Gregory Ervin Realita 2021-11-13
711 Ohnivý Salamandr a příběhy křemíkového života Valerie Kolcová Ezoterika 2019-12-26
710 UPDATE Charlie Ward Realita 2021-01-12
709 UPDATE Sharon Stewart Ezoterika 2021-01-07
708 UPDATE Charlie Ward Realita 2021-01-11
707 Otevřete oči Inger Noren Ezoterika 2021-01-05
706 NOVÉ ČASOVÉ ČASY ZEMĚ Dolores Develve Ezoterika 2020-12-30
705 Biologický vzestup Teri Wade Ezoterika 2021-01-05
704 Zákon vesmíru - Jak uvnitř, tak vně, jak nahoře, tak dole Linda Dillon Ezoterika 2021-01-09
703 CEnzura - nová CENZURA Realita 2021-01-09
702 UPDATE R.D. Steele Realita 2021-01-07
701 Otázky k současné situaci Cosmic Agency Ezoterika 2020-12-27
700 NA ZTEČ James Gilliland Ezoterika 2021-01-02
699 🦑🦑🦑🦑🦑
2021-01-04
698 Trump chrání fondy St. Germain Sharon Steward Ezoterika 2020-12-28
697 Jak získat znalosti ze zdroje Valerie Kolcová Ezoterika 2020-12-18
696 Proč jsi neklidný Sharon Steward Ezoterika 2020-12-26
695 Kundalini Barbara Marciniak Ezoterika 2020-12-18
694 Karmické lekce - jak se léčit CElena Ezoterika 2020-12-24
693 Upgrade vzestupu Aurora Ray Ezoterika 2020-12-18
692 8 postupů, jak zůstat klidný Leo Babauta Ezoterika 2020-12-22
691 Probuzení Jahn Kassl Ezoterika 2020-12-26
690 JFK: Patrioti, držte směr! Losha Ezoterika 2020-12-21
689 Masivní posun Georgi Stankov Ezoterika 2020-12-19
688 Zesílení galaktických energií - 9D Arcturianská rada Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-18
687 Architekti vesmíru 26 - Q&A Architekt Ezoterika 2020-12-24
686 Architekti vesmíru 26 Architekt Ezoterika 2020-12-26
685 Čtvrtý tvůrce Architekt Ezoterika 2020-12-15
684 Zpráva konglomerátu kurátorů svobodným duším Země Architekt Ezoterika 2020-12-13
683 Vzestup na 5D do 21. prosince 2020 Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-23
682 Monolity a 21. prosinec 2020 Cosmic agency Ezoterika 2020-12-21
681 Aštar na energii 21. prosince Kate Woodley Ezoterika 2020-12-15
680 Přežívání ve čtvrté dimenzi Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-19
679 Událost 2020 Michael Love Ezoterika 2020-12-18
678 8 postupů, jak zůstat klidný Leo Babauta Ezoterika 2020-12-22
677 Jsme v Číně Sharon Steward Ezoterika 2020-12-12
676 Falešná událost Jason Shurka Ezoterika 2020-12-13
675 Únava, DNA, vzpomínky Neva Ezoterika 2020-12-14
674 Energetické úpravy Shelley Young Ezoterika 2020-12-11
673 MONOLIT mix Ezoterika 2020-12-17
672 Návrat pánů karmy Lev Ezoterika 2020-12-14
671 Návrat solárních Rishi Lisa Renee Ezoterika 2020-12-15
670 Archanděl Michael - Jste hvězdným světlem na cestě Ronna Herman Vezane Ezoterika 2020-12-05
669 👁👁👁
2020-11-05
668 Pohádková realita Daniel Scranton UFO 2020-12-05
667 Dominion Vision Times news Ezoterika 2020-12-01
666 Změny Barbara Marciniak Ezoterika 2020-05-01
665 Třaskavý Trump Howell Woltz Realita 2020-12-05
664 Hlasovací lístky z Číny Salty cracker Ezoterika 2020-12-12
663 Nehoda Salty cracker Realita 2020-12-05
662 Google nešpehuje Kate Conger + Noam Scheiber Realita 2020-12-02
661 Čínští supervojáci John Vibes Realita 2020-12-08
660 Vakcíny Koronavirový skandál v Německu F. William Engdahl Realita 2020-12-10
659 Vakcíny - Nebezpečí mRNA National cancer institute realita 2020-12-08
658 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-12-03
657 Generál McInerney vyzývá k použití zákona o povstání Halthranger Realita 2020-12-01
656 Plán duší - co s tím? Cosmic agency Ezoterika 2020-11-26
655 Smrt je práh nesmrtelnosti Alina Ezoterika 2020-11-30
654 Postoj k channelingu - mentální korekce Anuta Ignat Ezoterika 2020-12-01
653 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2020-12-02
652 Update - Plán na osvobození Brian Robert Hyland Realita 2020-11-29
651 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-11-29
650 Pyramidy Cosmic agency UFO 2020-11-22
649 Meditace od Cobry 21.12.19:22 Cobra Ezoterika 2020-11-12
648 Stvoření lidstva a DNA Cosmic Agency Ezoterika 2020-11-18
647 Uvolnění dluhu - NESARA Aurora Ray Ezoterika 2020-11-19
646 Update Michael Love Ezoterika 2020-11-21
645 Systémy víry Sharon Steward Ezoterika 2020-11-20
644 Velitel Ashian: Schumannova rezonance a 21. prosinec Jennifer Crokaert Ezoterika 2020-11-20
643 Navigace v chaosu Vidya Frazier Ezoterika 2020-11-20
642 Aktualizace RV Judy Byington Realita 2020-11-19
641 Páni Karmy Lev Ezoterika 2020-11-16
640 Lord Aštar Lynne Rondell Ezoterika 2020-11-17
639 Nosní vakcíny Nyla Nguyen Realita 2020-11-16
638 Světoví lídři se postavili na stranu resetu, Patrioti se brání Dave - X22 Realita 2020-11-15
637 Andrew Jackson, Kraken, bitva bitev Dave - X22 Realita 2020-11-17
636 Nová verze inkarnace Carina Davidsson Ezoterika 2020-11-14
635 Trump a volby Per Staffan Ezoterika 2020-11-16
634 První vlna - co čekat Lynne Rondel Ezoterika 2020-11-02
633 TESLA VĚŽE A ZDRAVOTNÍ STĚNA galacticfederation.com Ezoterika 2020-11-10
632 Pfizer Brian Shilhavy Ezoterika 2020-11-12
631 Poselství Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2020-11-11
630 Archanděl Michael Linda Dillon Ezoterika 2020-11-11
629 11:11 - posun nahoru Gillian MacBeth-Louthan Ezoterika 2020-11-12
628 Saint Germain James McConnell Ezoterika 2020-11-08
627 Bouře je na nás Eliza Ayres Ezoterika 2020-10-11
626 Galaktická federace: převzetí moci světelnými silami Aurora Ray Ezoterika 2020-11-10
625 Metamorfoza Golden Lake Ezoterika 2020-11-12
624 Kolektivní vědomí Aurora Ray Ezoterika 2020-11-12
623 Zasloužíte si vzestup do 5D? Daniel Scranton Ezoterika 2020-11-13
622 Hozená energie Jim&Roxane Ezoterika 2020-11-13
621 Zítřek je tady Brenda Hoffman Ezoterika 2020-11-13
620 Velká sklizeň - fyzika energoinformačních torzních polí Olmat Ezoterika 2020-11-11
619 Otázky a odpovědi - Aneéka Cosmic agency Ezoterika 2020-11-14
618 🍀🍀🍀🍀🍀
2020-11-13
617 Odhalení - Památeční neděle Charlie Ward Ezoterika 2020-11-08
616 Karma July Ezoterika 2020-10-07
615 Emoce Inessa Ezoterika 2020-10-17
614 Duše, tělo, mysl July Ezoterika 2020-10-01
613 Cestovatelé v čase July Ezoterika 2020-10-21
612 40 hvězdných portálů na Zemi Esoterické zprávy Ezoterika 2019-05-11
611 Mistři z krystalové říše Carina Ezoterika 2020-11-02
610 Anna Lindht o Švédsku Inger Noren Ezoterika 2020-11-02
609 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2020-11-02
608 Poselství Ježíše Krista July Ezoterika 2020-11-03
607 Saint Germain OWS James McConnell Ezoterika 2020-11-09
606 Událost 2020 - update Michael Love Ezoterika 2020-10-31
605 Správní systém Telosu Dianne Robbins Ezoterika 2020-11-03
604 30 miliard z COVID fondu EU jde na zbraně Manlio Dinucci Realita 2020-10-16
603 Fukushima šíří jadernou pandemii Manlio Dinucci Realita 2020-11-05
602 Volná energie Collective evolution Realita 2020-11-04
601 Epifýza Allana Kettler Realita 2019-11-26
600 Když nemůžete dělat nic Selacia Ezoterika 2020-11-06
599 Změna Brenda Hoffman Ezoterika 2020-10-30
598 Probuzení je individuální i kolektivní John Smallman Ezoterika 2020-11-03
597 Velký přesun Christine Day Ezoterika 2020-11-02
596 Torzní pole člověka Soznaniex Ezoterika 2020-10-30
595 6. čakra Inessa Ezoterika 2020-10-28
594 Odhalení Mark Baughman Ezoterika 2020-10-30
593 Aktualizácia Finálneho Boja Časť 2 COBRA Ezoterika 2020-10-28
592 Viry - ztracené děti / rakovina Olga Koro Ezoterika 2020-10-30
591 Nová Země Mike Quinsey Ezoterika 2020-10-23
590 Aktuální situace - srpen Seraphim Akchooel Subramani Ezoterika 2020-08-28
589 Aktuální situace Aurora Ray Ezoterika 2020-10-23
588 Technologie k fotografování multidimenzionálních bytostí Michael Erevna Realita 2019-05-30
587 Památný prosinec Lynne Rondell Ezoterika 2020-10-17
586 Aktuální situace Sharon Steward Ezoterika 2020-10-19
585 Nový pohled na Boha Owen Waters Ezoterika 2020-10-26
584 Existuje svobodná vůle? Cosmic agency Ezoterika 2020-10-26
583 Pohled shora Lynne Rondell Ezoterika 2020-10-21
582 Štítná žláza CElena Realita 2020-07-28
581 🪐🪐🪐🪐🪐
🪐🪐🪐 2020-10-26
580 Nový svět přichází Kat Ezoterika 2020-10-23
579 Svobodná Země Alexandre Keyland Ezoterika 2020-10-22
578 Zpráva od Ashtara Sestra šamanka Ezoterika 2020-10-24
577 Mistři křišťálu Carina Davidsson Ezoterika 2020-10-24
576 Reverzní pýcha Natálie Kolcová Ezoterika 2020-10-23
575 Královna An-Ra Erena Velazquez Ezoterika 2020-10-23
574 Skryté síly chtějí rozdělit lidstvo Daniel Scranton Ezoterika 2020-10-23
573 Ivo z Vegy Sharon Steward Ezoterika 2020-10-19
572 Soren z Plejád: Příprava na volby Sharon Steward Ezoterika 2020-10-21
571 Kritická masa Steve Beckow Ezoterika 2020-10-26
570 Trumpova volební kampaň Steve Beckow Realita 2020-10-18
569 Galaktická federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2020-10-18
568 Chystá se velký krok Jennifer Crokaert Ezoterika 2020-10-23
567 Politické trendy Steve Beckov Ezoterika 2020-10-26
566 Milovat vše John Smallman Ezoterika 2020-10-19
565 Boží hra lásky Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Ezoterika 2020-10-19
564 Holografická mysl Meg Benedicte Ezoterika 2020-10-25
563 David Icke David Icke Ezoterika 2020-10-22
562 Volby se blíží Sharon Steward Ezoterika 2020-10-21
561 Cenzurované české informace Michal Petr Realita 2020-10-21
560 CENZUROVANÉ kanály CENZURA Realita 2020-10-18
559 NAVALNÝ ... Aeronet Realita 2020-10-18
558 TUNELY ... PhDr. Václav Vosáhlo Realita 2020-10-18
557 FLUOR Bruce Lanphear Realita 2020-10-16
556 CERN přiznává, že hledá kontakt s paralelními vesmíry Joseph P. Farrell Realita 2020-10-16
555 Síla mysli July Ezoterika 2020-10-15
554 Změna na Zemi Maria Zalutskaya Ezoterika 2020-10-16
553 Jak vstoupit do vědomí nadčlověka soznaniex Ezoterika 2020-10-17
552 Mise pokračuje - Vaše činy mění historii Linda Li Ezoterika 2020-10-10
551 Mise pokračuje - Mythi atlanticoBR Ezoterika 2020-10-05
550 Mise pokračuje - Galaktická federace Lorie Ladd Ezoterika 2020-10-07
549 Mise pokračuje - Vnitřní Země & království přírody Dianne Robbins Ezoterika 2020-10-06
548 Mise pokračuje- andělský kolektiv Galaxygirl Ezoterika 2020-10-11
547 Mise pokračuje Blossom Goodchild Ezoterika 2020-10-12
546 Užitečný idiot Leif Johnson Realita 2020-10-06
545 Černé díry a Slunce Cosmic agency UFO 2020-10-07
544 Zvonění v uchu Celia Fenn Ezoterika 2020-10-05
543 Voda Valerie Kolcová Ezoterika 2019-04-26
542 Sny - lucidní sny - astrál - déjà vu Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-24
541 Pravda vás osvobodí Aita Ezoterika 2020-10-08
540 E.T. kontakt - masové odhalení UFO Daniel Scranton Ezoterika 2020-10-08
539 Zvuk Jim Self Ezoterika 2020-09-10
538 Spojenectví Aštara a archanděla Michaela Marta Ezoterika 2020-09-26
537 Nadčasovost Šanni Ezoterika 2020-10-05
536 Událost 2020 - Hlavní vítězství světla Michael Love Ezoterika 2020-10-06
535 🐬🐬🐬
2020-10-02
534 Výzva pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky Ivan Kuznec Ezoterika 2020-10-05
533 Videohry tvoří mír Kathleen Mary Willis Realita 2020-10-04
532 Postavte se za správné - bez boje Suzanne Maresca Ezoterika 2020-10-04
531 Zpráva arkturiánské skupiny Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-10-04
530 Finální fáze Erena Velazquez Ezoterika 2020-10-01
529 Co je vzestup Iynne Rondell Ezoterika 2020-09-28
528 Nově probuzení - masivní změny Daniel Scranton Ezoterika 2020-09-29
527 Budoucí ekonomie Kate Woodley Realita 2020-10-02
526 Změny počasí Cap Allon Realita 2020-10-03
525 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-10-01
524 PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO! Spirituel Ezoterika 2020-09-24
523 Zákon jednoty Doug Esse Ezoterika 2020-09-27
522 Nikaragua a Covid mix Realita 2020-09-28
521 Nohy a váš směr Elizabeth Peru Ezoterika 2020-09-27
520 Antiarchitekti vesmíru 3 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-28
519 Antiarchitekti vesmíru 2 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-26
518 Antiarchitekti vesmíru 1 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-26
517 Čakry po novu Inessa Guterman Ezoterika 2020-09-22
516 Cesta z duality Soleil Ezoterika 2020-09-26
515 Přibalte si anděla Marta Ezoterika 2020-09-23
514 Výzvy této doby Patricia Cota-Robles Ezoterika 2020-09-16
513 Událost - Velké rozšíření časové osy! Michael Love Ezoterika 2020-09-25
512 Požáry v USA, FB - antimonopolní zákon, UK a Melbourne a další Nyla Nguyen Realita 2020-09-20
511 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star Hinman Ezoterika 2020-09-19
510 Meditace / arkturiáni Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-09-06
509 Bioterorismus Pentagonu v Gruzii Valerij Korovin Realita 2020-09-20
508 Informace od Gedeona Elena Yu Realita 2020-09-02
507 Voda Return to now Realita 2020-09-22
506 Poděkování za SETKÁNÍ 22.9. 🪀 🎀 🪀 🎀 Realita 2020-09-21
505 Meditace Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-09-06
504 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star Hinman Ezoterika 2020-09-19
503 Slovo o kreativních a destruktivních inteligencích Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-09-04
502 Matka Země - Reset začíná Linda Li Ezoterika 2020-09-16
501 Update Jason Shurka Ezoterika 2020-09-16
500 Snění jako duchovní praxe Architekt Ezoterika 2020-08-11
499 Matka Země - Reset začíná 🐙 🦑 🦐 🦞 🦀 🐡 🐠 Linda Li Ezoterika 2020-09-16
498 Zpráva o pokroku Cobra Ezoterika 2020-09-14
497 Trolové, skřítci, Caduceus a tajná smlouva kněží (Merlinovy příběhy) 💎 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-11
496 Bezhotovostní společnost Amy Bailey Ezoterika 2020-08-19
495 Ekonomická válka USA/Čína - poslední krok před velkým resetem Brandon Smith Ezoterika 2020-09-11
494 Podvodník a podvedení Lisa Renee Ezoterika 2020-09-07
493 Kódy pyramid Jason Shurka Ezoterika 2020-09-07
491 Architekti vesmíru 22 architekt Ezoterika 2020-09-14
490 Architekti vesmíru - Zdokonalovat boha CElena Ezoterika 2020-09-10
489 Volba pro mír Ann Albers Ezoterika 2020-09-05
488 Duševní smlouva, nebo spřízněná duše? J.Morgan Ezoterika 2020-09-06
487 Přirozenost reality Cosmic agency Ezoterika 2020-09-06
486 Cesta světla - ohrožení Sharon Steward Ezoterika 2020-09-06
485 GAIA STOUPÁ: Časové osy, paralelní světy a efekt - Mandela efekt Rielpolitik Ezoterika 2020-09-02
484 Pozemské Ego Pamela Kribbe Ezoterika 2020-09-05
483 UDÁLOST 2020 - kosmické energie ovlivňují Zemi Michael Love Ezoterika 2020-09-02
482 Nehledají testy COVID "něco" Joseph P.Farrell Ezoterika 2020-08-25
481 Průvodci vzestupem Per Stafan Ezoterika 2020-08-31
480 Zpráva od lidí světla Maryann Rada Ezoterika 2020-08-31
479 Vítězství Světla Aurora Ezoterika 2020-08-30
478 Pravda k odhalení Pita Ezoterika 2020-08-30
477 Grál Lisa Renee Ezoterika 2020-08-30
476 Lidstvo na křižovatce Victiria Cochrane Ezoterika 2020-08-23
475 Osvobození Jamye Price Ezoterika 2020-08-28
474 💎💎
2020-08-31
472 💎💎 💎💎 💎💎 2020-09-03
471 Architekti vesmíru - Nekonečno v nekonečnu CElena Ezoterika 2020-09-01
470 Architekti vesmíru - algoritmy lásky CElena Ezoterika 2020-09-03
469 Architekti vesmíru - modul vícerozměrnosti CElena Ezoterika 2020-08-27
468 Dualita - utrpení - Já - Zdroj Cosmic Agency Ezoterika 2020-08-22
467 Karmické úkoly CElena Ezoterika 2019-10-13
466 Ženy a muži Elena Ložinská Ezoterika 2020-08-22
465 Přicházející energie připravují na solární záblesk Kate Woodley Ezoterika 2020-08-25
464 Čas zvyšuje rychlost Dianne Robbins Ezoterika 2020-08-22
463 Arkturiánská skupina - O pandemii a odpovědnosti Anna Ignat Ezoterika 2020-08-22
462 Opravdová soucitná láska Lisa Renee Ezoterika 2020-08-24
461 Tělo a mysl je ovládáno biochemii těla a minulostí Irinel Ezoterika 2020-08-25
460 Globální meditace 31-08-20 Cobra Realita 2020-08-22
459 Vzestoupení Erena Velazquez Ezoterika 2020-08-24
458 5G indukuje koronaviry - nové modely vlivu milimetrové vlny na DNA Makia Freeman Ezoterika 2020-07-22
457 Athena z Delf Brad Johnson Ezoterika 2020-08-14
456 Znovuzrození kolektivní duše Daniel Scranton Ezoterika 2020-08-18
455 Druhá vlna Brenda Hoffman Ezoterika 2020-08-14
454 3D matice, Federace a lidské touhy - mimozemská komunikace Cosmic Agency Ezoterika 2020-08-18
453 Znecitlivění končetin Magda Ezoterika 2020-08-16
452 Potvrzení James McConnell Ezoterika 2020-08-17
451 Záblesk a to, co se nesmí komentovat Magenta Pixie Ezoterika 2020-08-16
450 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2020-08-16
449 Novinky přechodu Pulsar Ezoterika 2020-08-04
448 Planetární iniciace Cobra Ezoterika 2020-08-13
447 Událost 2020 Michael Love Ezoterika 2020-08-09
446 Anara z Atlantis Sharon Steward Ezoterika 2020-08-11
445 Lví brána Georgi Alexandrov Stankov Ezoterika 2020-08-09
444 Tři způsoby, jak si vzpomenout, proč si duše vybrala tento život Juliet Tang Ezoterika 2020-08-08
443 Architekti vesmíru - Kódy vědomí CElena Ezoterika 2020-08-16
442 Architekti vesmíru 21 Architekt Ezoterika 2020-08-13
441 Architekti vesmíru - faktor neurčitosti CElena Ezoterika 2020-08-04
440 Mount Shasta ES Ezoterika 2020-08-03
439 Pandořina skříňka 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-04-23
438 Volba duše CElena Ezoterika 2020-08-04
437 Konec pozemské školy Aita Ezoterika 2020-08-04
436 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-08-03
435 Mezi světy 🧲 🧲 Brad Johnson Ezoterika 2020-08-04
434 Pozitivní dynamika je v pohybu Jahn Kassl Ezoterika 2020-07-26
433 JMÉNEM ASHTARA Marta Ezoterika 2020-07-27
432 Rozhovor s Luciferem - Puls života CElena Ezoterika 2020-07-24
431 Založil jsem Q skupinu - JFK Sr. Losha Ezoterika 2020-07-22
430 Cobra a Dr. McNamara 🥕 Cobra Ezoterika 2020-07-01
429 Svátost zrození (Příběhy bohyně Karna) 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-05-08
428 Poslední bariéra Marta Ezoterika 2020-08-02
427 BIG PHARMA: osvobození od nároků na odškodnění Tyler Durden Realita 2020-08-02
426 Tajemství krve 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-07-03
425 Michail Lomonosov - osud plný záhad 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-06-05
424 🦋🦋
2020-07-26
423 Odchod🦋🦋🦋 CElena Ezoterika 2020-07-24
422 Plejády - odpovědi pro členy klubu Pulsar Ezoterika 2020-07-25
421 Implantáty éterické paměti, životní plán, svobodná vůle Cosmic agency Ezoterika 2020-07-23
420 Paměťové implantáty - řízení 3D matrixu Cosmic agency Ezoterika 2020-07-19
419 Inteligence HUB pro vítězství světla Cobra Ezoterika 2020-07-21
418 Revoluce v duchovnosti Antea Ezoterika 2020-07-18
417 Technické mechanismy vzestupu Michael Love Ezoterika 2020-06-26
416 Vývoj není o porážce Cabal Daniel Scranton Ezoterika 2020-07-19
415 Spojené vědomí Simon Parkes Ezoterika 2020-07-18
414 Globální rekonstrukce - vědomí jednoty Meg Benedicte Ezoterika 2020-07-18
413 Láska vždy zvítězí John Smallman Ezoterika 2020-07-19
412 Duševní proud 4-5 Samamury Ezoterika 2020-07-21
411 Fyzika poznání Lee Carol Ezoterika 2020-07-19
410 Architekti vesmíru - Strukturování času CElena Ezoterika 2020-07-27
409 Architekti vesmíru -hledejte svou dokonalost CElena Ezoterika 2020-07-24
408 Architekti vesmíru - Nová fáze hry CElena Ezoterika 2020-07-19
407 Událost 2020 - úsvit Zlatého věku Michael Love Ezoterika 2020-07-12
406 Pro harmonii a duševní vyrovnanost Faite Ezoterika 2020-07-18
405 Jak překonat vášně Marta Ezoterika 2020-04-15
404 Symptomy vzestupu Jim Self Ezoterika 2020-07-17
403 Technické mechanismy vzestupu Michael Love Ezoterika 2020-06-26
402 Kvantový finanční systém Logan B Ezoterika 2020-07-11
401 GESARA & masové zatýkání, matka Tereza, Ghislaine & Mossad Nyla Nguyen Ezoterika 2020-07-15
400 Redistribuce bohatství Marta Ezoterika 2020-07-15
399 Fondy prosperity Sharon Steward Ezoterika 2020-07-17
398 Léčení Šanni Ezoterika 2020-07-13
397 🌎 🌎
2020-07-03
396 Zlatý věk Svetinus Ezoterika 2020-07-09
395 Lidstvo musí být jednotné Kate Woodley Ezoterika 2020-07-03
394 Architekti vesmíru - podrobnosti CElena Ezoterika 2020-06-03
393 Architekti vesmíru 20 Architekt Ezoterika 2020-07-15
392 Architekti vesmíru 19 Architekt Ezoterika 2020-07-10
391 Zasedání vyšší rady ducha Bogdan Manželej Ezoterika 2020-07-09
390 Věk Vodnáře - Aktivační zpráva Cobra Ezoterika 2020-07-07
389 Volba časové osy Anděl Skog Ezoterika 2020-07-07
388 Kudy na 5D Zemi Daniel Scranton Ezoterika 2020-07-08
387 Úrovně duše a Máša z Plejád Šanni Ezoterika 2020-07-07
386 SKRYTÁ HISTORIE ZEMĚ 🌌💫🌐🌎 Oleg Zemljanin Realita 2020-07-07
385 Leviatanské rasy a démonská semínka Lisa Renee Ezoterika 2020-06-30
384 Aramda James McConnell Ezoterika 2020-06-28
383 Evoluce galaktického pokrytectví Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-07-04
382 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-07-02
381 Příznaky nové reality 2 Svetlana Dobrovolskaya Ezoterika 2020-06-28
380 Agartha volá - Naléhavá zpráva pro Strážce Země Anna Merkaba Ezoterika 2020-06-23
379 Elitní pokrevní linie, rituální týrání, celebrity, politici, prezidenti Aug Tellez Realita 2017-02-17
378 Soren z Plejádských Delta Force: Update Sharon Steward Ezoterika 2020-06-28
377 Anubis Erena Velazquez Ezoterika 2020-06-29
376 Kritická křižovatka na obzoru Siman - Ra Ezoterika 2020-06-30
375 Zákon jednoty shrnutí Doug Esse Ezoterika 2020-06-28
374 Jak se duše vyvíjí -Yazhí Swaruu Cosmic agency Ezoterika 2020-06-18
373 Jak to bylo (nejen) s Maldekem N. Romanová Ezoterika 2014-06-13
372 Architekti vesmíru 18 Architekt Ezoterika 2020-07-01
371 Architekti vesmíru 17 Architekt Ezoterika 2020-06-26
370 Architekti vesmíru 16 Architekt Ezoterika 2020-06-18
369 💫 💫
2020-06-26
368 Velké setkání 20 James McConnell Ezoterika 2020-06-22
367 Duševní expanze Lisa Gawlas Ezoterika 2020-06-21
366 Poselství skupiny Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-06-14
365 Cvičení na pomoc s psychickými útoky Era of light Ezoterika 2020-06-14
364 Bouře - Update Sharon Steward Ezoterika 2020-06-16
363 Jak vypnout tělo Makia Freeman Ezoterika 2020-05-19
362 Update - Bouře Sharon Steward Ezoterika 2020-06-17
361 Násilí v Americe Tina Louise Spalding Ezoterika 2020-06-09
360 Shazování ostatních Sharon Steward Ezoterika 2020-06-19
359 Higher self Mike Quinsey Ezoterika 2020-06-12
358 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
357 Do propasti - umělá inteligence Bodhisattva Love Ezoterika 2020-06-13
356 Scénáře a varianty vývoje v následujících desetiletích Tatiana Zolotuchina Ezoterika 2020-06-16
355 Přátelství Marta UFO 2020-06-10
354 5 etap vzestupu Erena Velasquez Ezoterika 2020-06-09
353 Jaká je vaše perspektiva Sharon Steward UFO 2020-06-04
352 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
351 Architekti vesmíru 15 Architekt Ezoterika 2020-06-13
350 Architekti vesmíru 14 Architekt Ezoterika 2020-06-08
349 Architekti vesmíru 13 Architekt Ezoterika 2020-05-28
348 NESARA Santa surfing beach Realita 2020-06-06
347 Prvotní tvůrce Prvotní tvůrce Ezoterika 2019-12-31
346 Pátý element Magenta Pixie Ezoterika 2020-06-02
345 Svobodné lidstvo Galaxy Girl UFO 2020-06-01
344 Léčení šoku z probuzení Sarah Elkhaldy Realita 2020-06-03
343 Vyšší Federace - intervence Cosmic Agency UFO 2020-06-04
342 Galaktická federace a NWO Cosmic Agency UFO 2020-05-22
341 👐 👐 👐
2020-06-06
340 Apoteóza bojů světla a temných sil na Zemi Marta Ezoterika 2020-05-29
339 RA Kjerstin Sisilla Ezoterika 2020-05-14
338 UFO mix Realita 2020-03-10
337 Portál Alcyone 2021 Magenta Pixie Ezoterika 2020-05-28
336 Zpráva z Andromedy - zjemnění zásahu Marta Ezoterika 2020-05-25
335 Uctívání nebes 👐 Michael O. Ezoterika 2020-06-01
334 Poselství z Andromedy (Neškodit) 👐 Marta Ezoterika 2020-05-27
333 Zpráva od Galaktické federace 👐 Aurora Ray Ezoterika 2020-05-29
332 Příchod Krista 👐 Michail Ezoterika 2020-05-14
331 Otevření masivního vesmírného portálu 🌸🌸 cosmic portal Ezoterika 2020-05-23
330 ET z vnitřní Země jako brána k prvnímu kontaktu Daniel Scranton Ezoterika 2020-05-22
329 Kořeny deep state Edge of Wonder Realita 2020-05-19
328 HYBRIDNÍ VÁLKA Peter Koenig Ezoterika 2020-05-20
327 Čas přeměn Marta Ezoterika 2020-05-18
326 Přestaňte démonizovat Obamu.. prosím Stewe Beckow Ezoterika 2020-05-16
325 Plejádská rada Inger Noren Ezoterika 2020-05-13
324 UFO Brazílie 🍂🍂 AtlanticoBr Ezoterika 2020-05-20
323 Otázky a odpovědi Samamury Ezoterika 2020-05-19
322 Událost 2020 - dimenzionální přesun Michael Love Ezoterika 2020-05-15
321 Otázky & odpovědi Irina Podzorova Ezoterika 2020-05-10
320 KONEC BÝVALÉ ZEMĚ Michael O. Ezoterika 2020-04-08
319 Planetární vzestup - spojení nositelů pravdy Romeo Baron/ Asur´ana Ezoterika 2020-05-08
318 PROČ JSTE ČLOVĚK Elizabeth April Ezoterika 2019-12-31
317 Uzavírání starých časových linií a jiné Judith Kusel + Ezoterika 2020-05-09
316 Povznášející časy Mike Quinsey Ezoterika 2020-05-09
315 Velká změna Steve Beckow Ezoterika 2020-05-08
314 Restartování globální ekonomiky Bruce Realita 2020-05-05
313 Architekti vesmíru 12 Architekt Ezoterika 2020-05-21
312 Architekti vesmíru 11 Architekt Ezoterika 2020-05-15
311 Architekti vesmíru 10 Architekt Ezoterika 2020-05-11
310 Zahnaní do kouta vozrojdeniesveta Ezoterika 2020-04-22
309 NESARA - GESARA Velká změna 🍀 Steve Beckow Realita 2020-05-08
308 NESARA - GESARA Restartování globální ekonomiky🍀 Judy Byington Realita 2020-05-05
307 Architekti vesmíru 9 Architekt Ezoterika 2020-05-04
306 Architekti vesmíru 8 Architekt Ezoterika 2020-04-30
305 Architekti vesmíru 7 Architekt Ezoterika 2020-04-26
304 Aktuální události - Aneeke z Temmeru Cosmic Agency UFO 2020-05-06
303 Q & A Irina Podzorová Ezoterika 2020-05-03
302 NESARA - GESARA - NOVÝ DOLAR 🦅- jistota třicetinásobku Judy Byington Realita 2020-05-03
301 ☂️☂️☂️
2020-05-03
300 O TRUMPOVI Sylvain LAFOREST Ezoterika 2019-11-15
299 Na stráži Marta Ezoterika 2020-04-22
298 Slunce je elektrická hvězda Stephen Smith Realita 2020-04-13
297 Vše je myšlenka, vibrace a volba Meahsenu Ezoterika 2020-04-25
296 Odhalení/vzpoura/osvobození lidstva a zotročených plazů Jelelle Awen Ezoterika 2020-04-27
295 První tvůrce Erena Velazquez Ezoterika 2020-04-28
294 Nový manuál Brenda Hoffman Ezoterika 2020-04-24
293 Duchovní probuzení - Nekonečné možnosti Awakening people Ezoterika 2020-04-30
292 Od srdce Valerie Donner Ezoterika 2020-05-01
291 Čakrový systém Samamury Ezoterika 2020-04-27
290 Komunikace a krmení Egregory Samamury Ezoterika 2020-03-31
289 Roztočte kolo událostí Samamury Ezoterika 2020-04-06
288 Duchovní rozvoj Samamury Ezoterika 2020-04-10
287 Stárnutí Samamury Ezoterika 2020-04-15
286 Okraj lásky Samamury Ezoterika 2020-04-11
285 Svoboda Dale Allen Ezoterika 2020-04-18
284 ČAS a HOJNOST Aug Tellez Ezoterika 2020-04-24
283 Zprátky do dětství Inessa Ezoterika 2020-04-22
282 Jak probíhá projekce Země Samamury Ezoterika 2020-04-22
281 Architekti vesmíru 6 Architekt Ezoterika 2020-04-21
280 Architekti vesmíru 5 Architekt Ezoterika 2020-04-18
279 Architekti vesmíru 4 Architekt Ezoterika 2020-04-15
278 TRANSMUTACE - St. Germain Sharon Steward Ezoterika 2020-04-21
277 Architekti vesmíru 3 Architekt Ezoterika 2020-04-12
276 Svoboda Brenda Hoffman Ezoterika 2020-04-17
275 O přechodu, matrici a jejích fantomech Oksana Klassen Ezoterika 2020-04-19
274 Mentoři Samamury Ezoterika 2020-04-16
273 Změny Sharon Steward UFO 2020-04-17
272 Sundeelia: Plejádská perspektiva Elisa Ayres UFO 2020-04-22
271 Zvyšte svou intuici Rose Smith Ezoterika 2020-03-18
270 🍂🍂🍂🍂🍂
2020-04-19
269 🌺Nejmilejší zprávy 🌈🌺 🌺Sharon Steward🌺 ezoterika 2020-04-17
268 Globální reset Meg Benedicte Ezoterika 2020-03-27
267 Zlato osvobozuje lidstvo od dluhového otroctví 🏴 Peter B. Mayer realita 2020-03-25
266 Co si vybrala většina (nepřekvapivě) 🏴 🏴 🏴 🏴 Cosmic agency realita 2020-04-10
265 Podzemní základna - DNA aktivace Ezoterika 2019-12-31
264 Architekti vesmíru 1 Architekt Ezoterika 2020-04-11
263 Architekti vesmíru 2 Architekt Ezoterika 2020-04-06
262 Přerušení internetu, záchrana dětí a více Nyla Nguyen Ezoterika 2020-04-05
261 Aktuální 3D / 4D / 5D časové osy Jelelle Awen Ezoterika 2020-04-05
260 🌈🌈🌈 TEĎ, NEBO NIKDY 🌈🌈🌈 Magenta Pixie / Okřídlení mistři Ezoterika 2020-04-02
259 Brána otevřena / Zpráva od divize atlantských světelných sil Michael Love Ezoterika 2020-04-11
258 Dosažena kritická masa pro E.T. kontakt Daniel Scranton Ezoterika 2020-04-02
257 TEYA ALBIS (tušíte někdo, co to je?) Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-03-30
256 Plán duše CElena Ezoterika 2017-05-13
255 Vzkaz od Covid-19 lidstvu Kristin Flyntz Ezoterika 2020-03-28
254 Hry profesionálů Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-03-24
253 Zpráva o vzestupu Jenji Ezoterika 2020-03-26
252 Příspěvek reptiliánů 🍂 🍂 Oleg Zemljanin Ezoterika 2019-10-13
251 Globální situace 💙💙💙💙 Cosmic agency UFO 2020-03-26
250 Keanu Reeves ❤️ Marta Ezoterika 2020-03-12
249 Skákání přes časové osy Tom Kenyon Ezoterika 2010-10-03
248 Velký nárůst strachu Natalie Glasson Ezoterika 2020-03-21
247 Doba vzestupu Cobra UFO 2020-03-17
246 Globální situace 🏴 Cosmic agency UFO 2020-03-20
245 Odstraňování Kabaly + Sharon Steward Ezoterika 2020-03-15
244 Zpráva od Ježíše Tina Spalding Ezoterika 2020-03-15
243 Změny Suzanne Lie UFO 2020-03-17
242 Zdrojové příčiny koronaviru ISPI/Galaktická rada UFO 2020-02-26
241 Sféry rozvoje Samamury/Vyšší síly Ezoterika 2020-03-14
240 Po revoluci Steve Beckow Ezoterika 2020-03-14
239 Pomozte neprobuzeným Daniel Scranton UFO 2020-03-13
238 Liga světla Mariann Rada / Korgeil z Temmeru Ezoterika 2020-03-11
237 Probuzení Brenda Hoffman Ezoterika 2020-03-05
236 Brána trojice a přestupní body Ezoterika 2020-03-08
235 Naše role ve fyzickém světě Ezoterika 2020-03-11
234 Hromnice Judith Coates/ Jeshua Ezoterika 2020-03-11
233 Magnetická událost Jahn J. Kassl/ Adama z Telosu Ezoterika 2020-03-10
232 Zpráva Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-03-08
231 Transformační alchymie Jesicca Delmar Ezoterika 2020-03-06
230 Zjevení Christine Preston / Archanděl Michael Ezoterika 2020-03-04
229 Přípravy na události 2020 Michael Love Biofyzika 2020-11-18
228 Kosmická energie Brad Johnson Ezoterika 2019-12-31
227 Duchovní měna Steve Beckow Ezoterika 2020-02-27
226 Nová rovnováha Espavo / Merlia Ezoterika 0020-02-18
225 Messier Valentina Mironova Ezoterika 2020-01-12
224 Co vás dělá jedinečným Peggy Black -Hathor Ezoterika 2020-02-15
223 Suzanne Maresca Suzanne Maresca Ezoterika 2019-11-04
222 Pochodující motýl 🦋 💮 🦋 💮 🦋 Marilyn Raffaele Ezoterika 2019-01-12
221 Duše Elisa Medhus Ezoterika 2011-01-25
220 Už nemáme čas Sharon Steward Ezoterika 2020-01-06
219 Příčiny nemocí Anna Ger Ezoterika 2020-02-28
218 Nová éra pro lidstvo Daniel Scranton Ezoterika 2020-02-07
217 Tajemství zmizelých Elisa Medhus Ezoterika 2019-10-04
216 NULOVÝ BOD REFERENČNÍ PRO MATERIALIZACI Lisa Transcendence Brown Biofyzika 2020-01-23
215 Vyslanec mimozemšťanů Matvej Ložkin Ezoterika 2020-02-28
214 Když odoláme, vyhrajeme Sharon Steward Ezoterika 2020-02-11
213 Znalosti jsou iluze, existuje buněčná paměť Soznaniex Ezoterika 2020-02-28
212 Pátá perspektiva: Přesahující prostor a čas Tom Kenyon Ezoterika 2015-04-20
211 Poselství Plejáďanů Suzanne Lie Ezoterika 2020-01-18
210 Příručka vibračního inženýra Seian Ezoterika 2019-10-23
209 Rovnodennost a nové časové osy Země Ezoterika 2020-02-16
208 Tvůrci - tvoření Ezoterika 2019-12-31
207 Potraviny a čakry Ezoterika 2019-12-31
206 Tajné poznání Elena Poležaeva Ezoterika 2020-02-28
205 Jarní vítr Gillian MacBeth-Louthan Ezoterika 2020-02-29
204 Mike Quinsey 28.2.20 Mike Quinsey Ezoterika 2020-02-28
203 Co vám dává radost? Jeff Fasano /Archanděl Michael Ezoterika 2020-02-24
202 Co nás čeká v roce 2020 Ezoterika 2019-12-28
201 Součásí posunu Daniel Scranton UFO 2019-10-07
200 Masový vzestup ve fyzických tělech - jedinečný v tomto vesmíru Mike Quincy Ezoterika 2019-08-29
199 Obrat magnetického pole Země Nina Těrechová a Sergej Bage Ezoterika 2020-01-06
198 Portál světla Suzanne Lie Ezoterika 2020-02-27
197 Inkarnace na Zemi je štěstí Ezoterika 2020-01-14
196 PŘECHOD DO PÁTÉ HUSTOTY - Iinterakce Země s energií světla Marta Ezoterika 2020-02-27
195 3 typy spřízněných duší Ezoterika 2019-11-25
194 Smlouva Starseed - Hvězdná semínka a vzestup planety Zingdan Ezoterika 2019-12-31
193 Přichází obrovské změny Judith Kusel Ezoterika 2020-02-26
192 Neposloucháte Cosmic agency UFO 2019-09-06
191 Nasedněte na vlnu energie 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 Daniel Scranton Ezoterika 2019-12-29
190 Hvězdná brána planetární svobody se otvírá Michael Love Ezoterika 2020-01-11
189 Ivo Vega: Strach vs. víra Sharon Steward Ezoterika 2019-11-02
188 Přítomnost všeho Natalie Glasson / archanděl Raphael Ezoterika 2020-02-21
187 Andělé sestupují - příprava na setkání Irinel Ezoterika 2019-12-05
186 Vzestup a pozitronové energie Cosmic agency UFO 2020-02-12
185 Arkturiánská skupina Marilyn Raffaele UFO 2019-12-01
184 Mira z Plejádské rady Valerie Donner Ezoterika 2019-12-02
183 Wave 1 : Jízda na vlně Kasiopea Ezoterika 2019-12-31
182 Frekvence zvuku David Wilcock UFO 2020-03-23
181 Solární záblesk James McConnell/ Shossanna Ezoterika 0020-02-29
180 Zamyšlení zakladatelů Ezoterika 2019-11-15
179 Zavázali jste se osvobodit matku Zemi Trillia Gia Ezoterika 2019-11-15
178 Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Ezoterika 2019-09-21
177 Zlom času Ann Taylor King Ezoterika 0020-02-28
176 PLANETÁRNÍ KARMA Anna Lebedeva Ezoterika 2019-07-22
175 Bod zlomu v přechodu do 5 D Ezoterika 2019-11-25
174 Zpráva pro pracovníky světla Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2020-02-28
173 ☯️ ☯️ ☯️
2020-03-23
172 Přímo od srdce + Ezoterika 2019-10-02
171 Žádné další zpoždění při zveřejňování galaktických informací Ezoterika 2019-10-16
170 Portál k nové Zemi - jak jsme se dostali až sem Archeia Faith Ezoterika 2019-10-12
169 Kurátoři Galaktické Federace Světla Anna Lebedeva Ezoterika 2019-12-11
168 Kolektivní přechod ? jdete s námi? Antei / El Moria Ezoterika 2020-02-23
167 Kolektivní vědomí Steve Beckow Ezoterika 2020-01-18
166 Kde jsme se Vzestupem? Steve Beckow Ezoterika 2019-12-21
165 Přicházíme k vám Suzanne Lie Ezoterika 2019-12-19
164 Karmická rada Anna Ger Ezoterika 2020-02-02
163 Hierarchie času a kapslování potenciálů CElena Ezoterika 2020-01-26
162 Ptah UFO 2019-07-07
161 Zkrácená skrytá historie Cosmic agency Ezoterika 2019-12-31
160 Hackathon planety Ezoterika 2020-01-21
159 Rozhovor se zástupcem planety Tašig / souhvězdí Severní korony Irina Podzorová UFO 2019-12-23
158 GAIA Ezoterika 2019-12-31
157 Absolutní světlo Gaii Ezoterika 2019-12-21
156 Zpráva od Gaii Ezoterika 2014-12-31
155 EXPERIMENT KASIOPEA LAURA KNIGHT-JADCZYK Ezoterika 2019-12-31
154 Integrované kontaktní centrum Anna Lebedeva/ARIANNA Ezoterika 2019-11-01
153 Změna epochy Jelena Poležaeva Ezoterika 2020-02-20
152 Osobní energetický kanál Astrei Sneba Ezoterika 2019-07-25
151 Duální proud - Q&A Magda Ezoterika 2020-02-14
150 Zpráva Archanděla Michaela Ezoterika 2020-01-01
149 Vše je ve vaší DNA Peggy Black Ezoterika 2020-01-18
148 Kosmické tajemství David Wilcock / Corey Good UFO 2020-02-21
147 Dokonalá forma nekonečna CElena/ Budha Ezoterika 2020-01-17
146 Nový systém hvězdných bran Sandra Walter Ezoterika 2020-03-22
145 Civilizace mravenců Erena Velazquez Ezoterika 2020-02-14
144 Rozsah změn Brad Johnson / Adronis Ezoterika 2019-12-31
143 NEBI ŘÍKÁM DOMOV Adele Arini Ezoterika 2019-09-25
142 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
141 Poslední z Ega Ezoterika 2019-10-24
140 Rada duší planety Země. Změna planetární rovnováhy Ezoterika 2019-10-02
139 Draci to s námi zažívají Ezoterika 2019-10-14
138 Nízké vibrace (přehlížené emoční energie projevující nežádoucí realitu) Michael Love Ezoterika 2019-09-28
137 ONI NEPADLI ❤️ Ezoterika 2019-07-16
136 Mimozemské rasy Cosmic agency UFO 2019-05-25
135 Balte se, bioroboti Elena Pestina Ezoterika 2019-12-04
134 4 a 5 dimenze - program vzestupu Elena Poležajeva Ezoterika 2019-11-05
133 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
132 IVO z VEGY - pozemšťan je superčlověk Sharon Steward UFO 2019-09-30
131 Poslední z Ega 2020 Ezoterika 2020-10-24
130 Gladelia z Alpha Centauri Sharon Steward UFO 2019-11-14
129 Oběť a přitažlivost Sharon Steward UFO 2019-08-17
128 Pracovníci světla - Ashtar Sheran Sharon Steward UFO 2019-08-04
127 Příchod Lyřanů na Zemi Michael Love Ezoterika 2019-06-09
126 Odblokování egregora Institut pro integraci planety vědomí Ezoterika 2019-12-31
125 ROZHODUJÍCÍ FÁZE VZESTUPU Ezoterika 2019-09-06
122 Akcelerátor změny Judith Kusel Ezoterika 2020-02-01
120 Smaragdové kódy a opětovné spojení duše Ezoterika 2019-12-31
116 🌸
2019-12-31
115 Štít Archanděla Michaela Eliza Ayres Ezoterika 2019-12-31
114 Urusvati Ezoterika 2020-01-26
112 Sundeelia - Příchod božského vědomí na Terru Eliza Ayres Ezoterika 2019-12-25
109 SWARUU ? Co je duše Cosmic agency UFO 2019-12-30
104 OPERACE SVOBODA - 3D MATRIX FÁZE UKONČENA Michael Love UFO 2019-06-08
103 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 1 Ezoterika 2019-09-27
96 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 2 Ezoterika 2019-09-27
89 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 3 Ezoterika 2019-10-01
88 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 4 Ezoterika 2019-10-04
74 Jak jsem bojoval s Luciferem / Archanděl Michael Ezoterika 2019-12-30
72 Luci .. jednou Ezoterika 2019-12-30
71 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
70 Jsme připraveni na oficiální kontakt s mimozemšťany? Cosmic agency UFO 2019-12-30
65 SOLÁRNÍ SYSTÉM SOL 13 - PLANETA MERKUR - SWARUU DE ERRA Cosmic agency UFO 2019-12-30
63 VENUŠE -život na ostatních planetách - inteligentní život ve vesmíru Cosmic agency UFO 2019-12-30
61 TERRA - Gaia - Země Cosmic agency UFO 2019-12-30
59 TAJEMSTVÍ CIVILIZACÍ NA MARSU Cosmic agency UFO 2019-12-30
57 TAJEMSTVÍ PLANETY JUPITER A JEHO MĚSÍCŮ ❤️❤️❤️ - MUPA JUPI Cosmic agency UFO 2019-12-30
53 TAJEMSTVÍ SATURNU Cosmic agency UFO 2019-12-30
51 TAJEMSTVÍ PLANETY URAN JEHO MĚSÍCE Cosmic agency UFO 2019-12-30
49 NEPTUN, jeho měsíce a asteroidy CERES, ANTIGUA + měsíc TIAMAT Cosmic agency UFO 2019-12-30
47 PLUTO A TAJEMSTVÍ PLANETY Cosmic agency UFO 2019-12-30
45 Rozhovor s Dhor Káal´el Plejády/ Taygeta Cosmic agency UFO 2019-12-23
40 OTÁZKY K VZESTUPU ❤️ Laura Knight-Jadczyk Ezoterika 2010-09-15
36 Karmické úkoly CElena Ezoterika 2019-12-31
34 Historie života na Zemi Ezoterika 2019-10-06
30 Matthew Ward 21.9.09 Suzy Ward Ezoterika 2009-09-21
28 Tvůrci ❤️ Sal Rachele ❤ Ezoterika 2019-12-31
24 Planeta Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Golden light Ezoterika 2019-09-21
20 PRÁCE SE STÍNY Cosmic agency UFO 2019-05-14
16 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
15 3D - 8D Ezoterika 2019-12-31
12 Bytosti a holografické objekty Adronis Ezoterika 2019-12-31
9 VESMÍRNÝ RESET Ezoterika 2019-10-24
1 Integrace vědomí planety Ezoterika 2019-12-31
Přidat článek * Plné zobrazení