Andromeda
NOVÉ ZPRÁVY KAŽDÉ PO
UFO od roku 2009
CEnzura nová - AJ
COBRA
CENZURA - cenzurované kanály
realita ..................... https://www.protiproud.cz/
zase ty vakcíny ......................... https://www.badatel.net
Indigo .............................. https://www.kanal22.cz/
realita .............................. http://michalapetr.cz/
David Icke - youtube
Odkazy EZO-UFO místní
PRIMA TV
Quantum gravity
Gaia - HISTORIE - odkaz
personal important odkaz ... VŠE JE VLNA
odkaz EZO
odkaz UFO


910 Jak Šiva ... pohnul Indií aneb nejstarší historie Země Valerie Kolcová Ezoterika 2017-08-04

Na Zemi je mnoho tajemných míst, míst zahalených legendami. Jedním z nich je posvátná hora Kailaš (Kailaš) v Tibetu se svými podivnými, čas zkreslujícími zrcadly. Je zajímavé, že ne v Tibetu, ale v samém srdci Indie se nachází majestátní skalní chrám Kailašanatha. Podobnost jmen je viditelná pouhým okem. Indický chrám je navíc zasvěcen bohu Šivovi a hora v Tibetu v hinduistické tradici je domem Šivy ... Tento indický chrám je největší monolitickou stavbou na světě. Kailasanatha sídlí v Ellora. Je to 26 km od Aurangabadu (stát Maháráštra). Struktura se nachází ve středu komplexu jeskynních chrámů. Je obklopen třemi hlubokými štěrbinami (někdy až 30 metrů hlubokými), které jej oddělují od zbytku chrámového komplexu.


Kailašanata, jedinečná svou silou a velikostí (celková plocha 1980 m²), se jeví jako podzemní chrám namísto tradičního, vytesaného v jeskyni. Chrám je zasvěcen bohu Šivovi a skládá se z několika částí. Chrám Kailašanatha je navíc ústředním bodem mezi 17 hinduistickými, 12 buddhistickými a 5 chrámy Janai, které tvoří jeden komplex. Předpokládá se, že veškerá tato nádhera byla v nejtvrdším čediči postavena od 8. do 10. století našeho letopočtu jednoduchými důmyslnými nástroji té doby. Protože se vědcům podařilo najít desku, kde, jak si myslí, stavitel nebo vládce, který stavěl chrámy napsal, že ˮto udělal bez magie.ˮ Ani Kailaš - (hora v Tibetu) se obecně nepovažuje za umělou, a to navzdory zvláštním konkávním ˮzrcadlůmˮ, která mohou změnit běh času. To vše je považováno za dílo větru, vody a dalších přírodních jevů.
Jaké je spojení mezi těmito dvěma místy? Kdo vlastně postavil chrám v Indii a ořezal svahy hory Kailaš v Tibetu? Jaké civilizace minulosti se za tím vším skrývají? Co měl bůh Šiva společného se stavitely starověku? Možná opravdu žil na Zemi. Vše miliony let zpátky bylo vymazáno těmi, kteří si chtěli přivlastnit plody starověkých civilizací. Dodnes chtějí udržovat lidi v nevědomosti a bušit do nich, že pochází ze zvířat a nemají kosmický původ.

Na stěnách fantastického chrámu se proplétaly tisíce postav, na střeše kvetl obrovský lotos a na jeho okvětních lístcích ztuhla v tanci čtyři zvířata podobná lvům. Vzory a tvary donekonečna sestupují po úrovních. V dolní části jsou desítky slonů, kteří drží na zádech všechny ty nepředstavitelné kamenné úrovně chrámu, sloupy, sloupoví, schody, chodby. Chrám byl sněhově bílý, bez prasklin, postavy byly hladké a lesklé. Uvnitř na podstavci byl umístěn vejčitý monolit - Lingam. Zprůhlednil se a uvnitř bylo vidět tančícího Šivu. Po rozplynutí lingamu seděl Šiva s trojzubcem v ruce. Vyzval mě, abychom vstoupili do objevivšího se průchodu, který svítil modrým světlem.

Šiva začal vyprávět.
Toto je můj domov tady na Zemi od doby, kdy zemřela starověká Země. Kdysi dávno jsem opustil palác Arcturus, když jsme se svými přáteli šli hledat planety připravené k životu. Na planetě Tellur, která je na oběžné dráze kolem hvězdy Arctura, jsem byl zasvěcen knězem kosmických sil a přijal jméno Šiva neboli energie života (živé). Nejdůležitější energie vesmíru je zrozená v trojici s energií stvoření a rozkladu - stvoření hmoty světa z prázdna nebo vakua a rozpuštění zpět do prázdnoty. Tyto procesy jsou nekonečné a jsou podstatou života vesmíru, jeho pulzem. Každý pohyb stvoření je dnem Brahmy nebo dnem vesmíru a každý akt rozpadu je Brahmovou nocí. Každý zasvěcenec v naší civilizaci byl obdařen posláním přinést život do dosud prázdných světů nebo pomoci stejným zasvěcencům z jiných světů ve stejné věci. Dorazil jsem do systému dvou sluncí. Jedno se jmenovalo Raja, druhý byl jeho syn. Kotvili k planetě, která se později stala známou jako Země. Bylo tu prázdno, ale vzduch byl dobrý pro dýchání a většinu planety pokrývala voda. Zastavili jsme se zde na velké zemi a začali budovat nový svět. Vysadili jsme zde rostliny a vypustili mnoho zvířat. Pak se zde začaly budovat osady. A co je nejdůležitější, rozhodli jsme se o místě otevření portálu. Chladným ohněm jsme jeden z vrcholů otočili a přeměnili ho na pyramidu. Byl v něm otevřen portál a nainstalován krystal z Arctura. Pyramidová hora se nazývala Shirana, což ve vašem jazyce znamená ˮneměnnáˮ. Ve vašich dnech je pokryta ledem Antarktidy.

Otevřeli jsme portál a pozvali jsme vlastní krajany. Mnozí sem přišli budovat nový svět. Dali jsme mu jméno Tellur, podle jména naší vlasti. Neměli jsme dost sil zasít život všude. Kromě planety, z níž se později stala Země, se ve soustavě Sluncí otáčely i další planety, připravené přijmout živé bytosti. Tady, na samotné Zemi, se najednou začaly z vod vynořovat další místa a samotná moje Tellurie se zazelenala a rozkvetla. Ve vašich dnech již Teluřanský kontinent neexistuje jako jediný celek. Již dávno byl rozdělen. Část se jmenuje Austrálie, část se změnila na ostrov Hindustan, který později přerostl v Asii a část je pokryta ledem a vy jí říkáte Antarktida.

V té době byla první Tellurie jedna (dnes nazývaná Gondwana). Kromě ní byl jen oceán. Postupně se začala země měnit. V oceánu na druhém konci Země se zrodil obrovský kontinent, a také mezi námi a ním začala stoupat nová Země. Na nové Zemi začala záře. Planeta sama otevřela portál. V jednom z rituálů kosmických energií, které jsme provedli implantováním života, mi bylo odhaleno, že na Zemi čeká ještě několik zasvěcenců. Samotný duch této planety (Země) ke mně promluvil, abych přijal a pobratřil se se syny světla z Orionu a ze systému Polární hvězdy, kteří vedou svou archu vesmírem. Spolu s nimi jsem musel postavit na této planetě skvělý portál, abych propojil svět sluneční soustavy s jinými systémy a jejich světy. Takto jsou planety vhodné pro život otevírány civilizacemi světla a je sepsána kosmická mapa obydlených světů.

Archa kotvila mezi planetami, protože sama byla obrovská planeta. Později jste ji nazvali Phaethon. Samotní osadníci mu však říkali Deia. Po průletu vesmírem se Dea stala další planetou naší sluneční soustavy. Na Deyi přišli do systému dvou sluncí poslové dvou nejstarších přátelských velkých ras - Učitelů vesmíru. Jejich posláním bylo šířit život v nových světech. Byli to potomci želvích a dračích klanů ze souhvězdí Orion a potomci klanů medvědů a vlků ze systému Polárky. Ve vašem chápání to byli humanoidi, protože když se smíchají nehumánní rasy nebo klany, což je možné jen ve vyšších dimenzích vesmíru, rodí se humanoidi.
Potomci želvích a dračích klanů se později stali předky Lemurianské rasy a potomci medvědích a vlčích klanů - Asurové nebo původní Hyperborejci - se stali předky vašich vzdálených árijských předků.

Přišli jsme z jiných světů vzdálených hvězd. Sluneční soustava a Země pokračovala ve svém zrodu. Země je živá, jako všechny živé věci. Má čakry a energetické kanály, stejně jako živé bytosti. V době svého vzniku otevřela čakry. Jednou z nich byla Shirana, kterou Asurové později nazývali jménem Ačala (v jejich jazyce ˮneměnnýˮ). Odtud máte slovo ˮpočalaˮ, protože Ačala byla první pyramidou Země, prvním portálem, který ji spojoval se světy vesmíru.

V době, kdy Dea vstoupil na oběžnou dráhu Sluncí, se objevil Meru. Asurové na něm začali budovat nový portál komunikace se světy vesmíru. Takto vyrostla velká pyramida Meru, v jejíž hlubinách byl položen krystal z paláce Polární hvězdy. Země pokračovala v tvoření. Spolu s ní, jejími bratry a sestrami, se nadále rodily další planety sluneční soustavy, a my dále osévali život. Jsme bratři různých ras (Teluřané a dvě rasy Dei/ Phaetonci). Planety ožily, Mars a Venuše zářili životem. Na Zemi se zrodila nejdůležitější z jejích čaker, Kailaš, která má spojení s vyššími světy, což otevírá portál do světů vyšších dimenzí, nejen do světů jiných planet.

Kailaš vyrostl ze starověkého moře. My jsme tam přinesli krystaly našich ras. Země se poté stala kolébkou tří velkých prvotních ras - Teluřané, Lemuřané a Asurové. Asurové - předkové Boreanů a bílé rasy Árijců, Phaetonci z rodu Želv a draků založili Lemurii, a stali se předky země Mu a celé žluté rasy Země, a Teluřané se stali předky temné rasy Dravidianů. Ve vašich dnech jich moc nezbylo, mnoho z těch, kteří běhali divoce v australských zemích, zůstalo na ostrovech. Naše krev tekla také v žilách Marťanů, mísila se s jinými rasami z jiných hvězdných sálů. Později se jejich vzdálení potomci usadili v Americe - na jihu a na severu, kde se mísili s přežívajícími obyvateli potopené země Mu a vy je znáte jako indiány.

Na hoře Kailaš jsme postavili chrám, což neznamená dům k modlitbě, ale portál. Všechny církve tehdy byly takové. Před oltáři se nikdo nebil do čela a nelezl po kolenou. Oltáři protékali energie a zasvěcenci si tyto energie brali pro potřeby planety. Svět ale netrval dlouho ... Z hlubin mimozemského prostoru, ve kterém majáky civilizací světla nehořeli, prorazila tma. Tma je energie absorpce, struska, která zůstává po narození světa příštího dne Brahmy, dokud vesmír nedozraje. Z temnoty, z univerzálního podsvětí, propadly kameny o velikosti planety. Byly neuvěřitelně těžké, protože teď takové látky nemáte, vlastnostmi se blíží radioaktivním prvkům, které jsou zbytky těchto kamenů. Do té doby jsme neznali záření. V našem světě neexistovalo.

Tyto kameny rozdrtily slunce Raja a spálily planety. Život vyhořel, Venuše byla spálená, Mars byl zničen, drobné planety byly zničeny. Před invazí těchto kamenů se kolem Slunce točilo 3x 9 planet. Pak hrůza a zpustošení... Fragmenty Dei (Phaetonu) tvoří pás asteroidů. Po kamenech temnoty přišla Nibiru, skládající se ze dvou černých děr. Byla připoutána k oběžné dráze rozbitého slunce Raja a uprostřed ohně velkých katastrof jsme ji nerozeznali. Na planety potom vypadlo mnoho divokého otevřeného zla. Byli to černí démoni v tělech strašných reptoidů. Zotročili Zemi. Na jiných planetách neměli co dělat, pouze vyhořelý Mars se snažil žít, ale v kobkách. Pak je dostal útok strašidelných agresorů podobných hmyzu, kteří jsou také zvyklí žít v kobkách. Někteří Marťané hledali na Zemi spásu, ale i zde bylo peklo. Černí draci založili svou říši v zemích Asury a hora Meru se stala nepřístupnou.

Tellurie shořela na kousky. Země, která se pro vás později stala Austrálií, byla spálená. Pouze divoká příroda se tam dokázala zotavit, civilizace bohužel zahynula. Zbytky Teluřanů se po několik dalších epoch pokoušeli přežít na pevnině, které říkáte Antarktida, ledem byla pokryta až v době pádu Atlantidy. V době vlády démonů - draků temnoty, přišla éra dinosaurů. Všude se potulovaly příšery. Všechna města se proměnila v nedobytné pevnosti a lidé přežívali, jak nejlépe mohli. Planeta se po pádu kamenů podsvětí stala těžší. Země Lemurie se pomalu potápěly, jejich města se také proměnila v obléhací pevnosti. Vše je napsáno na zlatých deskách, v obrovských hromadách, spočívající na úpatí nějaké sochy. Historie světa zde udržule velký opatrovník Harati. Je zde napsáno vše: smrt mnoha národů a znovuzrození a příchod draků světla na volání spřízněných klanů. Podařilo se je kontaktovat lemurskými mudrci a přišli na pomoc. Později kontaktovali své příbuzné u Polárky Asurové. Začala válka, velká a nemilosrdná. S draky světla přišlo světlo, laskaví dinosauři - zvířata, která se stala nejlepšími pomocníky lidí.

A pak se objevil neznámý nepřítel. Podvodem a lžemi se dostal ke krystalu v Kailaš. Země se staůa ještě těžší, než s kameny z podsvětí. Stalo se to pro nás těžké. Asurové volali o pomoc světlých civilizací své vlasti poblíž Polárky a z jiných oblastí vesmíru, ale z hustších světů. Potom přišli na Zemi Učitelé, přezdívaní bohy různých národů. Byli z různých světů - ze souhvězdí Cassiopeia pocházeli budoucí bohové Keltů, z dračího paláce budoucí čínští a japonští bohové. Asistenti se hrnuli z různých míst. Nikdo ale neviděl hrozbu Nibiru a pokračovali v boji s draky temnoty. Strážci portálu na Kailaš - velcí Učitelé: za Phaetonce Harati a Them, za Asury Dazhbog a Varuna se svými příbuznými a dalšími svolali radu, ale neměli dost silné zbraně. Vajras byly proti Anunnaki - poslům Nibiru bezmocné. Uvědomili jsme si, že celou invazi zorganizovali Anunnaki, neboli Elohim, jak si stále říkali, obyvatelé planety Nefilim, kteří měli jako svou hvězdu černé Nibiru. Právě je černí draci a hadi poslouchali.

Když se všem poslům ostatních světů ještě podařilo vyčistit zemi Asuras, Anunnaki otevřel útroby planety otočením krystalu Kailaš. Všichni démoni, nematerializovaní, vyletěli ven a stávali se pozemským peklem. Byli tedy zahnáni do lůna Země. Naše rada však nebyla marná. Přišli jsme na to, jak snížit vliv Anunnaki na krystal Kailaš. Odstranit je nebylo možné. Jakákoli bitva o krystal by mohla vést k jeho zničení a ke vzniku černé díry, která by pohltila Zemi i Slunce a další planety a prořízla černý tunel do světů vyšších dimenzí, jak usilovali Anunnaki z Nibiru, kteří si říkali božstvo nebo mistři, kteří otesávají svět (elohim).

Bylo nutné změnit tvar Kailaš, vytvořit konkávní zrcadla určitého tvaru na jeho svazích, aby se do nich vháněl čas do určitého bodu, souřadnice v prostoru. Pak by krystal nebyl schopen poslouchat Anunnaki, kteří přistáli v jeho chrámu a byli by v pasti. Bylo to ale nutné udělat mrknutím oka, čehož nebyla schopná žádná vajra a další nástroje. Nabídl jsem svůj trojzubec. Je to stejný vajra, jen tisíckrát silnější díky jednostrannému uvolňování energií. Vajry byli oboustranné.

Musel jsem tvrdě pracovat a ohnivým paprskem jsem vyřezal v Kailaš zakřivená zrcadla času podle našich společných návrhů. Anunnaki, kteří v té době byli uvnitř Kailaš, byli uvězněni. Ocitli se v nadčasovosti a aby se osvobodili, nebo vyhodili do povětří Kailaš, znovu začali ˮotřásatˮ krystalem. Ale v uzavřeném cyklu času je spálil na prach. Od té doby v paláci Kailaš nebyli, ale černá energie nikam nezmizela, zesílila a způsobila pokles energií a démoni si tam vytvořili vlastní zemi. Říká se tomu Údolí hladového ďábla. Závrt se táhne k jezeru jménem Rakšas.

I když zemi démonů nelze zničit, je napájena troskami těch starodávných kamenů podsvětí, které padly hluboko do útrob planety a stali se součástí jejího jádra. Nyní, abyste to všechno odtamtud dostali, bylo by nutné zničit planetu, což znamená zničit život a otevřít portál do jiných světů pro všechny zlé duchy. Proto se toho zatím nikdo nedotkl. Nebezpečná infekce galaxie. Čekáme, až přijde epocha, ve které sluneční soustava vstoupí do ohnivého pásu toku kosmických energií. Jen on může neutralizovat kameny podsvětí, aniž by planetu zničil. Tento proud se ohýbá ve smyčce celým vesmírem. Každá galaxie jím musí projít jednou denně, ale Den Brahmy trvá 24 miliard vašich let. Tento okamžik průchodu se blíží, ale s vašimi kraťoučkými životy nejsou tyto koncepty srovnatelné.

To vše proběhlo během mnoha epoch. Nejsou to desítky či stovky let, ba ani tisíce. Jsou to stovky tisíc let, které se anunackým pootočením krystalu Kailaš roztáhly na miliony let. Podle vás to bylo od počátku života na planetě do konce éry dinosaurů.

V době, kdy byla postavena zrcadla Kailaš, vznikly nové státy na pozemcích odříznutých od Tellurie. Vznikl obrovský Melukhhu, ze kterého ve vašich dnech zůstaly pouze zničená města, později nazývaná Mohenjo Daro a Harappa. Dříve se rozkládala téměř přes celé Arabské moře. Velká Kumari Nadu se také odtrhla od Tellurie. Téměř vše nyní existuje pod jménem Hindustan. Později se od něj oddělil ostrov Lanka. Poté jsem byl zvolen vládcem Kumari Nadu a pokusil se využít sílu vesmírných energií k přesunu země Kumari Nadu směrem k posvátnému Kailaš, protože nás od zbytků Tellurie dělilo strašné, věčně bouřlivé moře démonů. Démoni neustále zuřili a dokonce vstupovali do těl lidí a vytvořili novou rasu Rakshasas. Tehdy jsem to nevěděl, ale to vše bylo v plánech Anunnaki. Byli to oni, kdo postavil hordy Rakshasas proti mé zemi. Proto jsem se rozhodl odvést zemi pryč, jak mi bylo řečeno ve zjevení v jedné z meditací, ale nezbyly mi žádné krystaly, které by to umožnili.

V hluboké a dlouhé meditaci se mi podařilo spojit se s kosmickými silami a poslat je do útrob Země, a ona odpověděla. Země se vznášela v oceánu jako velká loď. Nemohl jsem nic dělat, jen jsem seděl v nejhlubší meditaci a řídil energie. Jak těžké to bylo! Země se vznášela tak pomalu. Deska plavala s obtížemi přes ohnivé moře zuřící pod mořem a pevninou při tektonickém posunu. Přišlo ke mně deset mudrců - asurů a řekli, že v naší zemi Kumari Nadu je možné vytvořit malou Kailaš a malou Ačalu. Spojením jejich sil náš kontinent že může jako loď odplout ze zuřícího démonického moře. Začali jsme hledat místa, která by rezonovala s Kailaš a Ačalou. A byla nalezena, koneckonců, svět je holografický. V každé zemi existují místa odpovídající velkým bodům shromáždění planety, kam jsme položili krystaly portálů.
Ačala odpovídala malé načervenalé hoře. Říkalo se jí Aruna Ačala (stále stojí a nazývá se Arunáčala) nebo červená hora, hora zdroje ohně, přesněji z jazyka Asurů.Arunáčala

V Arunáčale jsme vytvořili portál ve světě páté dimenze, a nový Kailaš musel být postaven také v této dimenzi. Hora byla také nalezena a jmenovala se Kailašanatha. Svým trojzubcem jsem zde vyřezal začátek chrámu, který byl jen obecný tvar podle leteckých výkresů, které jsme aplikovali na horu. A na těchto výkresech zářili linie řezu. Můj trojzubec ale nedokáže vytvářet malé věci. Dokáže pouze řezat hory, ale nevyřezávat z nich části. Bylo snazší řezat ohyby skal na Kailaši, ale zde byla vyžadována detailní reprodukce celého komplexu struktur tibetské Kailaš, který je v podzemí. A tak mistři přinesli své nástroje a rozřezali malé části pomocí paprsků a vajras, kterými rozpustili hmotu uvnitř areálu a vytvořili haly a průchody uvnitř pevné skály. Hornina nebyla nikam vyhozena, byla rozpuštěna podle principu rozpuštění.

Kailašanatha
Pamatujte, že jsem řekl na začátku. Látka může být vytvořena a rozpuštěna. Ne zničina, kdy fragmenty odletí a ruiny naplní svět disharmonií, ale rozpuštěna/ dematerializována. Je to tato energie, kterou používám k rozpuštění starého a zastaralého, ošklivého a disharmonického. Říkali mi ničitel. Rozpouštím se, neničím, abych se znovu vytvořil z prázdnoty.

Anunnaki rádi nosili masky Mistrů, přezdívaných na Zemi bohy, a konali jejich jménem. V době temnoty ze mě lidem vštípili strach, protože jsme k lidem nemohli přijít kvůli tíze vašeho světa, která se rychle ještě více ztěžovala kvůli lidským neřestem, napájeným Anunnaki, kteří změnili vaši genetiku. Ve skutečnosti mohu tyto zlozvyky, pýchu, závist, chamtivost atd. zničit, ale pouze pokud si někdo přeje toho všeho se sám zbavit. Pomůžu mu, pohnu znameními, dodám energii rozpuštění. Mnoho z nich již šlo touto cestou. Ale právě tak jeden záměr nestačí, potřebujete neustálou práci člověka, abyste se brousili, a já na to dám energii. Jakmile ji začnete používat, bude proudit nevyčerpatelným proudem, jakmile lenost přeruší pohyb, vše se zastaví a energie proudit nebude. Ve vašem těžkém světě může být energiemi rozpuštění zostřen pouze váš duch, v epochách, ve kterých jsem mohl chodit po zemi, dokázaly energie rozpouštět kámen a zhusťit jej až na hranici světa vašeho.

Chrám byl vytesán do nejtvrdší skály se srdcem chrámu - ohnivým Lingamem, jako je tomu v Kailaš v Tibetu. Lingam je zdrojem všech energií, zdrojem stvoření života. Anunnaki za nás řekli, že se jedná o falus, protože falus obsahuje energii stvoření nového života. Ale falus je jen nepatrným projevem lingamu. Lingam je vejcem vesmíru, zdrojem života a stvoření světů, jako embryo, jako zdroj embrya, a falus je jen velmi omezený projev, jednostrannější, bez ženského principu. I když samotné pojmy ˮmužˮ a ˮženaˮ jsou také omezené. Muž a žena jsou pouze projevy velkých energií stvoření vesmíru ve světech, které mají podoby. Anunnaki z velké pravdy odkryli naivním lidem cestu k pádu ducha prostřednictvím zhýralosti. Bílá se nazývá černá a černá se nazývá bílá.

Z kamene jsme vytesali lingam v takové formě, aby přijímal energie vesmíru a stal se jejich vysílačem zde na Zemi. Když bylo vše dokončeno, v chrámu jsem se posadil a vrhl se do meditace v toku těchto energií. Energie rotují jako hadi, kteří se krouží a mezi nimi se odehrává život. Ve své meditaci jsem je sledoval a tanec se ukázal nekonečný. Moje země se znovu začala pohybovat v rotaci ohnivých vichřic z Lingamu a Arunáčaly. Nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel. Jen v mlze se najednou objevili tváře moudrých mužů, křičeli na mě - dost! Přestal jsem se točit. Řekli mi, že jsem naskládal hory, naštěstí tam nikdo nežil. Letěl jsem ve své vimaně tam, kam ukazovali, a tamní hory se tyčily do nebe. Za nimi jsem viděl Kailaš. Nyní těmto horám říkáte Himálaj.

Cítil jsem, že již nemohu být na Zemi. Energie prostupovaly tělem natolik, že jsem pro tento svět ztratil hmotu. Tolik učitelů v té době skončilo v jiném světě a lidé je přestali vidět. Planeta byla velmi těžká a kámen Lingam a Lingam Kailaš ji nemohli zadržet. Sluneční systém se vznášel na samém okraji oceánu temnoty. Další Kali Yuga začala ... Poté, co se Anunnaki dozvěděli o tom, co jsem udělal s energiemi světla, zuřili a uspořádali masakr v zemích budoucí Indie. V této době vytvářeli svůj vlastní nový svět - laboratoř, která měla přinést nové lidi. Vervali ji do lůna planety. Znovu nastala hrozná doba a Země se ještě více zhoršila.

Mnozí z nás, kteří sem kdysi přišli z jiných světů vesmíru, byli vyhozeni z hustého světa, respektive svět se natolik zhustil, že se pro nás stal neviditelným. Padl do třetí dimenze a my jsme zůstali v páté a nyní jsme se mohli pohybovat pouze mezi naším novým světem a světy vyšších vibrací. Chrámy se Anunnaki snažili srovnat se zemí. Doslova. V době masakru, který je popsán v Mahábháratě, zem hořela a kámen se roztavil a tekl. Chrámy byly zaplaveny kameny. Ale všechno jednou skončí, a skončilo i toto. Přišli různí vládci a snažili se vykopat chrámy. Znovu se obrátili ke mně a já jsem naplnil jejich prázdné vajry energií. Podařilo se jim vykopat chrámy, ale ne úplně. Mnoho z nich se stalo jeskyněmi.

A pak přišli další vládci a začali si připisovat autorství a pokoušeli se předělat chrámy a chrám Kailašanath. Nejprve jednoduše přidali na zdi historii naší Země, kterou znáte jako Ramayana a Mahabharata. To bylo vyřezáno malými Vajry, ale brzy přestali pracovat, protože energie v nich došla a nebyla poskytnuta na změnu chrámů, aby potěšila narcistické vládce. Lidé se pokoušeli vyřezávat ručně, ale tato práce téměř není vidět, protože toho takto moc změnit nemohli. Noví vládci přišli ... noví vládci odešli, noví kněží a nová náboženství... Starodávné chrámy se začaly používat pro potřeby těchto nových náboženství, takže poblíž chrámů Kailašanatha předělali chrámy energie na buddhistické, hinduistické a jainské chrámy

Od té doby je můj domov tady na Zemi spojen s tibetským Kailašem, za kterým začíná vysoká země, kterou nazýváte Šambala nebo země, kterou drží Šiva. Ale Šiva nejsem jen já - prostý učitel, ale Šiva, jako energie stvoření - rozpadu, energie existence vesmíru, ta samá energie, díky které bytosti existují, a která je proměňuje v prázdnotu a znovu v bytosti. Tato Energie je jako tanec věčnosti, drtí temnotu nevědomosti u těch, kteří to chtějí celým svým srdcem. Nakonec rozptýlí temnotu světů a Brahma bude zářit očištěný od zla. A každý to všechno uvidí, protože jsme všichni věční a inkarnace jsou jen sny, ve kterých se duchové učí vytvářet a rozpouštět ...

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_932.html


909 Askeze Sochandži Ezoterika 2021-04-09

Nejvyšší učitel vesmíru - - Dobrá, aktuální otázka. Askeze jako taková nebyla důležitá v těch dnech, kdy bylo vědomí na vaší planetě božské. Lidé chápali mnoho oddělení jako dobré projevy, proto slovo ˮaskezeˮ nebylo nutné používat. V následujících érách začalo přirozené období degradace, a začaly se obnovovat zvláštní typy vztahů s Vyšší úrovní, jako je vedení prostřednictvím kanálů, předpovědi, vize budoucnosti. To bylo nutné, aby se zabránilo pádu lidí. Říkalo se tomu ˮBožské kázáníˮ. Ten, kdo hlásal tento typ znalostí, byl obvykle nežádoucí - jak pro obyvatele, tak pro vládce. Byli zničeni v zárodku.
Následně představily vyšší síly koncepty:
- askeze v tichosti,
- asketické chování,
- askeze při jídle,
- asketickou pouť z jedné země do druhé atd.

Degradace vaší společnosti dosahuje svého vrcholu a vy, jako naši zástupci, možná zjistíte, že chaotické myšlení, chaotické projevy, nad rámec neznalosti v jazyce, v rozhovorech, v jídle a ve všech druzích literatury, vedly k umírání dětí - generace budoucích věštců a mnichů od Boha.

Zavedení askeze mezi esoteriky bylo neúspěšnou formou, která se nikdy nestala cílem těchto skupin. Askeze je schopnost objevit v sobě ty programy mysli, které mají destruktivní účinek na život samotného jedince i jeho prostředí. Jako první krok v askezi bychom navrhli následující postuláty.

1. Askeze ticha. Je vložena do vašich channelingů, které lidé nemohou číst prostřednictvím znalostí. Ticho je jako vnitřní mír s meditací o zvucích. Například zvuk ˮOMˮ způsobí, že se mozek naplní vysokými hertzovými božskými vlnami. Když je tento zvuk skandován po dobu 10 až 20 minut, nastává stav odtržení od každodenního života. Pomáhá člověku zapojit se do zvláštního druhu naslouchání srdcem energetických toků přicházejících přes srdeční cévy do jemnohmotných těl. Je to jídlo pro jemná těla.

2. Asketismus pozorování. Toto je také druh meditace. Pozorování znaků, hieroglyfů může do vnímání lidského pozorovatele vnést grafický vzhled ticha nebo jakési konverzace se Stvořitelem. Koneckonců, celý Vesmír je hologram, geometrická konstrukce zvuků, které jsou zobrazeny pomocí značek, kreseb. Úspornost pozorování přírody, nebe je jakousi koncentrací na božská stvoření, která jsou ve své podstatě vysoce duchovní. Tento typ úsporných opatření je nezbytný pro meditaci v horách, v prostředí nikoli domů, ale stromů, ptáků, řek a jezer. Je důležité se tomu věnovat 1-2krát týdně. OM zvuk a pozorování = 20 minut.

3. Asketismus jídla. Jednou týdně půst na vodě přináší tělu odpočinek, odpočinek od poruch vnitřního zdraví. Všichni obyvatelé pozemské roviny nemají závislost na jídle, mají nemoci z poruch příjmu potravy. Pokud dojde k porušení hlavního zákona buněk těla, není možné uzdravení. To je zákon.

- Začněte sledovat program mysli, který vás odvádí od pravdy: co jíte, proč jíte, čím jste plní a jak užitečné je po tuto dobu jíst toto konkrétní jídlo. Dost špatných spekulací starých programů. My, Vyšší síly, vás nevyvedeme z nemocí, dokud nezavedete úsporná opatření v čase. Při jídle byste neměli bez rozdílu sledovat gadgety, nemorální filmy. Vidíme, jak vám vládne vaše mysl. Je to smutné.

4. Asketismus gadgetů. Zopakujme ještě jednou - ˮNení to hmota, která vládne světu, ale mysl vytváří hmotu, která vás ovládá.ˮ Vytvořte si odpočinek od počítačů a telefonů po dobu 2-3 hodin denně (viz body 1 a 2). Prozkoumejte duchovní literaturu, přečtěte si ji, vyslovujte slabiky a slova pomalu, aby byl do vašeho prázdného mozku vložen hologram svatých frází a na základě těchto vibrací se vaše slabika rozhovorů s lidmi stala vznešenější. Na jakou vaši platformu můžeme investovat naše zprávy? Vaše mysl je plná odpadků z televize, sociálních médií. Přemýšlejte o tom.

5. Askeze lásky. Shromažďujte lásku ve svém srdci každé 3 hodiny. Jste-li vyčerpaní, nemůžete přijmout pole lásky Duše. To platí pro ty z vás, kteří považují svého spolubydlícího jen za akumulaci pohodlí a výživy. Zvažte vznešené částice v sobě, obdivujte tyto vlastnosti upřímně, s milosrdenstvím a soucitem. Jinak se proměníte ve stroje světské výroby a budete předstírat, že jste dosáhli duchovních výšek. Askeze lásky je pečlivá práce na sobě. Neexistuje žádný ˮmůj - někoho jinéhoˮ, ale ˮnáš, všechˮ.

Zdroj: https://absolutera.ru/article10548


908 Výzva k lidem Země Elena Eleya Ezoterika 2021-04-11
907 Je někdo v podstatě zlý? Linda Dillon Ezoterika 2021-04-11
906 Od Lemurie po Hyperboreu aneb bitva draků Valerie Kolcová Ezoterika 2013-01-19
905 Ozvěny hvězdých válek, kamenné koule Valerie Kolcová Ezoterika 2016-05-13
904 Baal - pomluvený bůh Východu o Satanovi, Anunnaki a ... o syrské válce Valeri Kolcová Ezoterika 2015-10-30
903 Galaktická federace vs. Draco, Zeta Sharon Steward Ezoterika 2021-04-04
902 To nejlepší Aita Ezoterika 2021-04-03
901 Váš příběh Rita Kempf Ezoterika 2021-04-07
900 Chystáte se vytvořit novou Zemi, která bude svobodná Barbara Marciniak Ezoterika 2021-04-07
899 Postoj k tomu, co se děje Marta Ezoterika 2021-04-07
898 Aštar James McConell Ezoterika 2021-04-10
897 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-04-11
896 Soran z Vysoké rady Plejád Inger Noren Ezoterika 2021-04-12
895 KION - Rozvoj udržitelnosti CElena Ezoterika 2021-04-07
894 Temná hierarchie vývoje a destruktivní civilizace - KION (7) Architekt Ezoterika 2021-04-07
893 Metafyzické účinky obrácení magnetického pólu Greg Prescott Ezoterika 2021-04-04
892 Osvobození Dancing Dolphin Ezoterika 2021-04-02
891 Vzestupná amnézie Shekina Rose Ezoterika 2021-04-03
890 Nejvyšší pravděpodobné výsledky vzestupu KeyRay Ezoterika 2021-03-04
889 Zpráva pro starseed Alexander Quinn Ezoterika 2021-03-21
888 Zprávy z Andromedy Morag O Brien Ezoterika 2021-04-05
887 Eskapismus Sharon Steward Ezoterika 2021-03-27
886 Neutralizace záření - Rady Marta Ezoterika 2021-03-31
885 Rovnováha Juli July Ezoterika 2021-03-31
884 Paralelní pohled Marta Ezoterika 2021-04-01
883 Fyzická těla během vzestupu James Carwin Ezoterika 2021-03-31
882 Věda o správném životě Lisa Reneé Realita 2021-04-01
881 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-04-02
880 Matice absolutna Lev Ezoterika 2021-03-31
879 Portál RaJames Ezoterika 2021-04-03
878 Denacifikace Země Natalie Kotelniková Ezoterika 2012-10-22
877 Lucifer: Zlidštění tvůrce CElena Ezoterika 2021-03-28
876 Částice boha - KION CElena Ezoterika 2021-03-10
875 Umění vlivu - KION (6) Architekt Ezoterika 2021-04-03
874 Překonávání rozdílů - KION (5) Architekt Ezoterika 2021-03-31
873 Architekti vesmíru 29 Architekt Ezoterika 2021-03-28
872 🦺 ⛑🦺 ⛑🦺
2021-04-04
871 Trestý čin MY Realita 2021-03-30
870 Matrix Absolutna Lev Ezoterika 2021-03-28
869 Arkturiáni Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-03-28
868 Anubis Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-27
867 Saint Germain a OWS James McConnell Ezoterika 2021-03-21
866 Archanděl Michael a OWS McConnell Ezoterika 2021-03-14
865 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-25
864 Děti z vyšších dimenzí Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-03-28
863 12. slunečních paprsků/ aspektů božstva Patricia Cota-Robles Ezoterika 2016-03-13
862 Sundeelia: Jak komunikovat s anděly Eliza Ayrez Ezoterika 2021-03-26
861 Duchovní vědomí Owen Waters Ezoterika 2021-03-25
860 Lidé se instinktivně chtějí spojit Sharon Steward Ezoterika 2021-03-28
859 Stefon a Mira Galaxygirl Ezoterika 2021-03-21
858 Ilja Muromec Valerie Kolcová Ezoterika 2021-02-25
857 Zákeřnost země Agartha nebo tajemství Antarktidy Valerie Kolcová Ezoterika 2019-02-01
856 Důležitá aktualizace od Mistrů Christopher Ezoterika 2021-03-27
855 Kdo jsou strážci Země Mariamoroz Ezoterika 2021-03-26
854 Vědomí jednoty - probuzení Sam Boomer Ezoterika 2021-03-23
853 Rychlejší manifestace nově probuzených Daniel Scranton Ezoterika 2021-03-23
852 Multidimenzionální divadlo James Gilliand Ezoterika 2021-03-15
851 Update Mira Ezoterika 2021-03-28
850 Mnoho hvězdných semen na vaší planetě je odtud Mackenzie Ezoterika 2021-03-24
849 Mentální zdraví Sharon Steward Ezoterika 2021-03-25
848 Závoje sestupují James Gilliland Ezoterika 2021-03-25
847 Jak roste duše Daniel Scranton Ezoterika 2021-03-24
846 Posuzovat, odsuzovat, nebo ne? Jahn Kassl Ezoterika 2021-03-17
845 Problémy federace a Země - klíčem jsou lidé Cosmic agency Ezoterika 2021-03-19
844 Vyšší Já Inger Noren Inger Noren Ezoterika 2021-03-20
843 Čas stojí Mike Quinsey Ezoterika 2021-03-19
842 Plejádský faktor Lev Ezoterika 2021-03-13
841 Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-03-20
840 Nové pravdy Sharon Steward Ezoterika 2021-03-16
839 Budoucí pokolení Marta Ezoterika 2021-03-04
838 Cesta do souhvězdí Lyry Rami Ezoterika 2021-03-15
837 Fyzické tělo při vzestupu Magenta Pixie Ezoterika 2021-03-20
836 Jak plynout do 5D Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-03-19
835 Domov předků starověkých Egypťanů Valerie Kolcová Ezoterika 2015-09-18
834 Král Štír, Seth a záhadné ʺOko Saharyʺ Valerie Kolcová Ezoterika 2015-01-05
833 🤓🤓🤓🤓🤓
2021-03-21
832 VRAZI Svobodný vysílač Realita 2021-03-16
831 Testy PCR, Maitre - vysocí Šedí Cosmic agency UFO 2021-02-23
830 Federace a lidské kolektivní nevědomí - lidé jsou klíčem Cosmic agency UFO 2021-03-07
829 Účinky očkování Marta Ezoterika 2021-03-13
828 Arsinoe (sestra Kleopatry) a Máří Magdalena Cosmic agency UFO 2021-02-27
827 Historie vesmíru Architekt Ezoterika 2021-03-05
826 Planetární energetické struktury Lev Ezoterika 2021-03-08
825 Bermudský trojúhelník - podzemní pyramidy Cosmic agency UFO 2021-02-19
824 Chybějící letadla a lodě - MALAYSIA 370 - Bermudský trojúhelník Cosmic agency UFO 2021-02-26
823 Labyrint Minotaura - technický portál Valerie Kolcová Ezoterika 2016-08-07
822 Zrcadlový svět Marta Ezoterika 2021-03-06
821 Nový finanční systém Marta Ezoterika 2021-03-08
820 Politický systém 5D Marta Ezoterika 2021-03-09
819 Absolut Marta Ezoterika 2021-03-12
818 Buddha Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-10
817 Kam půjdou temní Stewe Beckow Ezoterika 2021-03-12
816 Internet a Karma - Energetické kotvy Natalia Miščenko Ezoterika 2021-03-11
815 Fáze fixace 3 vláken DNA do roku 2031 Magenta Pixie Ezoterika 2021-03-02
814 Buněčná transformace July Juli Ezoterika 2021-03-07
813 Vesmír není prázdný Marta Ezoterika 2021-03-07
812 Cvičení pro harmonický soulad Marta Ezoterika 2021-03-03
811 Eukaryotické buňky Biblioteca Realita 2021-02-23
810 Intra ̵galaktická reaktivace Merkaby Lev Ezoterika 2021-03-05
809 Města Světla Lev Ezoterika 2021-03-01
808 Cenzura EZO-UFO odkazy letem světem Ezoterika 2021-03-08
807 An-Ra Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-05
806 Archanděl Michael Ronna Vezane Ezoterika 2021-03-01
805 Ze 3D do 4D a 5D Lev Ezoterika 2021-03-02
804 Časová osa David Wilcock Realita 2021-01-30
803 Zpráva od Matthewa Suzy Ward Ezoterika 2021-03-02
802 Budete si muset vybrat James Gilliland Ezoterika 2021-03-03
801 Pokrok ve vzestupu Mike Quinsey Ezoterika 2021-03-06
800 🪐 🪐 🪐 🪐 🪐
2021-03-05
799 Nejlevnějším prostředkem na Covid je soda Dr. Mark Sircus Realita 2021-02-22
798 Archonti Patrick Herbert Ezoterika 2021-02-28
797 Lilith CElena Ezoterika 2021-01-28
796 Prána CElena Ezoterika 2021-02-24
795 Architekti 28 Architekt Ezoterika 2021-02-15
794 Architekti 27 Architekt Ezoterika 2021-01-02
793 Robotizace Marta Ezoterika 2021-02-16
792 Chraňte božský kód Marta Ezoterika 2021-02-26
791 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI Marta Ezoterika 2021-02-27
790 Otázka rovnováhy CElena Ezoterika 2021-02-18
789 Sliby CElena Ezoterika 2021-02-19
788 Paměť buňky Anna Kamallaya Hefors Ezoterika 2021-02-25
787 O inteligenci a moudrosti Architekt Ezoterika 2021-02-22
786 Sny a jednota Doug Esse Ezoterika 2021-02-28
785 Připravenost Beth Stormont Ezoterika 2021-02-23
784 12 způsobů léčení vztahů Namice Ellis Ezoterika 2021-02-11
783 Duchovní léčivé nástroje Judy Dyer Ezoterika 2021-02-18
782 Drobnosti Cosmic agency UFO 2021-02-20
781 Obětování Sharon Steward Ezoterika 2021-02-19
780 Svoboda Země Erena Velazquez Ezoterika 2021-02-21
779 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-02-20
778 Ježíš - Astroteologie, Sluneční kult, Egypt Cosmic agency UFO 2021-02-16
777 Informace o plazech během jejich zatčení a zániku Sharon Steward Ezoterika 2021-02-14
776 Mysl a hubnutí David R. Hamilton Realita 2021-02-17
775 Diskuze se třetí silou Aomaymia Ezoterika 2021-02-16
774 44 Zajímavostí o lidském těle Duba Ezoterika 2021-02-15
773 Duchovní imunita Lisa Renee Ezoterika 2021-02-16
772 Hvězdná semínka, dostanete se domů Daniel Scranton Ezoterika 2021-02-17
771 Kolektivní vědomí James Carwin Ezoterika 2021-02-18
770 15 let vývoje Dana Realita 2021-02-22
769 Najděte video Dana Realita 2021-02-16
766 Osud Titaniku - další tajemství Tesly Valerie Kolcová Ezoterika 2020-02-06
765 Příčiny bolestí Anna Ger Ezoterika 2021-02-05
764 Štěstí, nebo zkouška Nikolaj Artjuchov Ezoterika 2021-02-11
763 Časoprostor v 5D - teleportace Marta Ezoterika 2021-01-31
762 Kvantový přesun Lev Ezoterika 2021-02-12
761 Odchod duší Inessa Gutermann Ezoterika 2015-04-13
760 Život ve velkých městech Magda Ezoterika 2021-02-07
759 Starseeds jsou empati Judy Dryer Ezoterika 2021-02-10
758 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-02-14
757 Smlouva o duši Judith Kusel Ezoterika 2021-02-14
756 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
2021-02-15
755 Oleg Pozemšťan Oleg Zemljanin Ezoterika 2021-02-02
754 Hrozby nové doby - Saint Germain Valerie Kolcová Ezoterika 2020-01-10
753 Starseeds & Inkarnace Dolores Cannon Ezoterika 2021-02-09
752 Jak reptiliáni zmanipulovali matrix Aurora Ray Ezoterika 2021-02-01
751 Krůček od smrti Nikolaj Atjuchov Ezoterika 2021-02-08
750 Jak zvýšit své vibrace Lev Ezoterika 2021-02-07
749 Jacob Rothschild - jak a proč Henry Makow Realita 2021-02-05
748 Záludný manipulátor Sharon Steward Ezoterika 2021-02-05
747 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-02-03
746 Změna časoprostorových parametrů Marta Ezoterika 2021-02-01
745 Nové rodiny Akademie Centr světa Ezoterika 2021-01-29
744 Připravte se na UFO Richard Boylen Realita 2021-01-27
743 Predikce 2021 Ivan Teller Ezoterika 2021-01-29
742 Nová pravidla pro věk Vodnáře Pars Kutay Ezoterika 2021-01-23
741 Kde je hranice mezi globálním obchodem a pokusy ovládnout společnost? Putin Realita 2021-01-28
740 Azazel CElena Ezoterika 2021-01-14
739 Q&A - Architekti CElena Ezoterika 2021-01-06
738 Odhalí se pravda všem? Inger Noren Ezoterika 2021-01-25
737 Cesta světla Alexandrian Kosmos Ezoterika 2021-01-26
736 Duchovní praktiky Valerie Kolcová Ezoterika 2021-01-25
735 Energetická rovnováha Marta Ezoterika 2021-01-27
734 Duše / MERKABA Sabina Dye Ezoterika 2020-10-14
733 Proč tak žiji Nina Sumire Ezoterika 2021-01-27
732 Jak zvýšit odolnost CElena Ezoterika 2021-01-02
731 Přestaňte si plánovat budoucnost Brenda Hoffman Ezoterika 2021-01-22
730 Okultní vládce eliminován Michael Salla Realita 2021-01-18
729 Havel a Spálovský Zdeněk Spálovský Realita 2021-01-29
728 Zpožděním k lepším zítřkům Georgi A. Stankov Realita 2021-01-22
727 Změna způsobů odezvy Samamury Ezoterika 2021-01-17
726 Otevření srdce Judith Kusel Ezoterika 2021-01-19
725 Mythi 165 AtlanticObr UFO 2020-12-27
724 Nastal čas míru a prosperity Tančící delfín Ezoterika 2021-01-19
723 Kdo je teď na planetě Sharon Steward Ezoterika 2021-01-16
722 JFK Losha Ezoterika 2021-01-20
721 Nové galaktické kódy Daniel Scranton Ezoterika 2021-01-21
720 Kvantový skok vědomí James Gilliand Ezoterika 2021-01-21
719 Jde to rychleji Magenta Pixie Ezoterika 2021-01-20
718 5D Vzestup Marika Moretto Ezoterika 2021-01-14
717 UPDATE Přechod od korporátu k republice Ed Hayes Realita 2021-01-16
716 Guantanámo se připravuje pro VIP vězně Medeea Greere Realita 2021-01-16
715 UPDATE PrezidentTrump uplatňuje zákon o povstání Per Staffan Realita 2021-01-16
714 JFK - boží boj Losha Ezoterika 2021-01-14
713 Světlé síly přebírají kontrolu Aurora Ray Ezoterika 2021-01-14
712 UPDATE Operace zahájena Gregory Ervin Realita 2021-11-13
711 Ohnivý Salamandr a příběhy křemíkového života Valerie Kolcová Ezoterika 2019-12-26
710 UPDATE Charlie Ward Realita 2021-01-12
709 UPDATE Sharon Stewart Ezoterika 2021-01-07
708 UPDATE Charlie Ward Realita 2021-01-11
707 Otevřete oči Inger Noren Ezoterika 2021-01-05
706 NOVÉ ČASOVÉ ČASY ZEMĚ Dolores Develve Ezoterika 2020-12-30
705 Biologický vzestup Teri Wade Ezoterika 2021-01-05
704 Zákon vesmíru - Jak uvnitř, tak vně, jak nahoře, tak dole Linda Dillon Ezoterika 2021-01-09
703 CEnzura - nová CENZURA Realita 2021-01-09
702 UPDATE R.D. Steele Realita 2021-01-07
701 Otázky k současné situaci Cosmic Agency Ezoterika 2020-12-27
700 NA ZTEČ James Gilliland Ezoterika 2021-01-02
699 🦑🦑🦑🦑🦑
2021-01-04
698 Trump chrání fondy St. Germain Sharon Steward Ezoterika 2020-12-28
697 Jak získat znalosti ze zdroje Valerie Kolcová Ezoterika 2020-12-18
696 Proč jsi neklidný Sharon Steward Ezoterika 2020-12-26
695 Kundalini Barbara Marciniak Ezoterika 2020-12-18
694 Karmické lekce - jak se léčit CElena Ezoterika 2020-12-24
693 Upgrade vzestupu Aurora Ray Ezoterika 2020-12-18
692 8 postupů, jak zůstat klidný Leo Babauta Ezoterika 2020-12-22
691 Probuzení Jahn Kassl Ezoterika 2020-12-26
690 JFK: Patrioti, držte směr! Losha Ezoterika 2020-12-21
689 Masivní posun Georgi Stankov Ezoterika 2020-12-19
688 Zesílení galaktických energií - 9D Arcturianská rada Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-18
687 Architekti vesmíru 26 - Q&A Architekt Ezoterika 2020-12-24
686 Architekti vesmíru 26 Architekt Ezoterika 2020-12-26
685 Čtvrtý tvůrce Architekt Ezoterika 2020-12-15
684 Zpráva konglomerátu kurátorů svobodným duším Země Architekt Ezoterika 2020-12-13
683 Vzestup na 5D do 21. prosince 2020 Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-23
682 Monolity a 21. prosinec 2020 Cosmic agency Ezoterika 2020-12-21
681 Aštar na energii 21. prosince Kate Woodley Ezoterika 2020-12-15
680 Přežívání ve čtvrté dimenzi Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-19
679 Událost 2020 Michael Love Ezoterika 2020-12-18
678 8 postupů, jak zůstat klidný Leo Babauta Ezoterika 2020-12-22
677 Jsme v Číně Sharon Steward Ezoterika 2020-12-12
676 Falešná událost Jason Shurka Ezoterika 2020-12-13
675 Únava, DNA, vzpomínky Neva Ezoterika 2020-12-14
674 Energetické úpravy Shelley Young Ezoterika 2020-12-11
673 MONOLIT mix Ezoterika 2020-12-17
672 Návrat pánů karmy Lev Ezoterika 2020-12-14
671 Návrat solárních Rishi Lisa Renee Ezoterika 2020-12-15
670 Archanděl Michael - Jste hvězdným světlem na cestě Ronna Herman Vezane Ezoterika 2020-12-05
669 👁👁👁
2020-11-05
668 Pohádková realita Daniel Scranton UFO 2020-12-05
667 Dominion Vision Times news Ezoterika 2020-12-01
666 Změny Barbara Marciniak Ezoterika 2020-05-01
665 Třaskavý Trump Howell Woltz Realita 2020-12-05
664 Hlasovací lístky z Číny Salty cracker Ezoterika 2020-12-12
663 Nehoda Salty cracker Realita 2020-12-05
662 Google nešpehuje Kate Conger + Noam Scheiber Realita 2020-12-02
661 Čínští supervojáci John Vibes Realita 2020-12-08
660 Vakcíny Koronavirový skandál v Německu F. William Engdahl Realita 2020-12-10
659 Vakcíny - Nebezpečí mRNA National cancer institute realita 2020-12-08
658 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-12-03
657 Generál McInerney vyzývá k použití zákona o povstání Halthranger Realita 2020-12-01
656 Plán duší - co s tím? Cosmic agency Ezoterika 2020-11-26
655 Smrt je práh nesmrtelnosti Alina Ezoterika 2020-11-30
654 Postoj k channelingu - mentální korekce Anuta Ignat Ezoterika 2020-12-01
653 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2020-12-02
652 Update - Plán na osvobození Brian Robert Hyland Realita 2020-11-29
651 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-11-29
650 Pyramidy Cosmic agency UFO 2020-11-22
649 Meditace od Cobry 21.12.19:22 Cobra Ezoterika 2020-11-12
648 Stvoření lidstva a DNA Cosmic Agency Ezoterika 2020-11-18
647 Uvolnění dluhu - NESARA Aurora Ray Ezoterika 2020-11-19
646 Update Michael Love Ezoterika 2020-11-21
645 Systémy víry Sharon Steward Ezoterika 2020-11-20
644 Velitel Ashian: Schumannova rezonance a 21. prosinec Jennifer Crokaert Ezoterika 2020-11-20
643 Navigace v chaosu Vidya Frazier Ezoterika 2020-11-20
642 Aktualizace RV Judy Byington Realita 2020-11-19
641 Páni Karmy Lev Ezoterika 2020-11-16
640 Lord Aštar Lynne Rondell Ezoterika 2020-11-17
639 Nosní vakcíny Nyla Nguyen Realita 2020-11-16
638 Světoví lídři se postavili na stranu resetu, Patrioti se brání Dave - X22 Realita 2020-11-15
637 Andrew Jackson, Kraken, bitva bitev Dave - X22 Realita 2020-11-17
636 Nová verze inkarnace Carina Davidsson Ezoterika 2020-11-14
635 Trump a volby Per Staffan Ezoterika 2020-11-16
634 První vlna - co čekat Lynne Rondel Ezoterika 2020-11-02
633 TESLA VĚŽE A ZDRAVOTNÍ STĚNA galacticfederation.com Ezoterika 2020-11-10
632 Pfizer Brian Shilhavy Ezoterika 2020-11-12
631 Poselství Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2020-11-11
630 Archanděl Michael Linda Dillon Ezoterika 2020-11-11
629 11:11 - posun nahoru Gillian MacBeth-Louthan Ezoterika 2020-11-12
628 Saint Germain James McConnell Ezoterika 2020-11-08
627 Bouře je na nás Eliza Ayres Ezoterika 2020-10-11
626 Galaktická federace: převzetí moci světelnými silami Aurora Ray Ezoterika 2020-11-10
625 Metamorfoza Golden Lake Ezoterika 2020-11-12
624 Kolektivní vědomí Aurora Ray Ezoterika 2020-11-12
623 Zasloužíte si vzestup do 5D? Daniel Scranton Ezoterika 2020-11-13
622 Hozená energie Jim&Roxane Ezoterika 2020-11-13
621 Zítřek je tady Brenda Hoffman Ezoterika 2020-11-13
620 Velká sklizeň - fyzika energoinformačních torzních polí Olmat Ezoterika 2020-11-11
619 Otázky a odpovědi - Aneéka Cosmic agency Ezoterika 2020-11-14
618 🍀🍀🍀🍀🍀
2020-11-13
617 Odhalení - Památeční neděle Charlie Ward Ezoterika 2020-11-08
616 Karma July Ezoterika 2020-10-07
615 Emoce Inessa Ezoterika 2020-10-17
614 Duše, tělo, mysl July Ezoterika 2020-10-01
613 Cestovatelé v čase July Ezoterika 2020-10-21
612 40 hvězdných portálů na Zemi Esoterické zprávy Ezoterika 2019-05-11
611 Mistři z krystalové říše Carina Ezoterika 2020-11-02
610 Anna Lindht o Švédsku Inger Noren Ezoterika 2020-11-02
609 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2020-11-02
608 Poselství Ježíše Krista July Ezoterika 2020-11-03
607 Saint Germain OWS James McConnell Ezoterika 2020-11-09
606 Událost 2020 - update Michael Love Ezoterika 2020-10-31
605 Správní systém Telosu Dianne Robbins Ezoterika 2020-11-03
604 30 miliard z COVID fondu EU jde na zbraně Manlio Dinucci Realita 2020-10-16
603 Fukushima šíří jadernou pandemii Manlio Dinucci Realita 2020-11-05
602 Volná energie Collective evolution Realita 2020-11-04
601 Epifýza Allana Kettler Realita 2019-11-26
600 Když nemůžete dělat nic Selacia Ezoterika 2020-11-06
599 Změna Brenda Hoffman Ezoterika 2020-10-30
598 Probuzení je individuální i kolektivní John Smallman Ezoterika 2020-11-03
597 Velký přesun Christine Day Ezoterika 2020-11-02
596 Torzní pole člověka Soznaniex Ezoterika 2020-10-30
595 6. čakra Inessa Ezoterika 2020-10-28
594 Odhalení Mark Baughman Ezoterika 2020-10-30
593 Aktualizácia Finálneho Boja Časť 2 COBRA Ezoterika 2020-10-28
592 Viry - ztracené děti / rakovina Olga Koro Ezoterika 2020-10-30
591 Nová Země Mike Quinsey Ezoterika 2020-10-23
590 Aktuální situace - srpen Seraphim Akchooel Subramani Ezoterika 2020-08-28
589 Aktuální situace Aurora Ray Ezoterika 2020-10-23
588 Technologie k fotografování multidimenzionálních bytostí Michael Erevna Realita 2019-05-30
587 Památný prosinec Lynne Rondell Ezoterika 2020-10-17
586 Aktuální situace Sharon Steward Ezoterika 2020-10-19
585 Nový pohled na Boha Owen Waters Ezoterika 2020-10-26
584 Existuje svobodná vůle? Cosmic agency Ezoterika 2020-10-26
583 Pohled shora Lynne Rondell Ezoterika 2020-10-21
582 Štítná žláza CElena Realita 2020-07-28
581 🪐🪐🪐🪐🪐
🪐🪐🪐 2020-10-26
580 Nový svět přichází Kat Ezoterika 2020-10-23
579 Svobodná Země Alexandre Keyland Ezoterika 2020-10-22
578 Zpráva od Ashtara Sestra šamanka Ezoterika 2020-10-24
577 Mistři křišťálu Carina Davidsson Ezoterika 2020-10-24
576 Reverzní pýcha Natálie Kolcová Ezoterika 2020-10-23
575 Královna An-Ra Erena Velazquez Ezoterika 2020-10-23
574 Skryté síly chtějí rozdělit lidstvo Daniel Scranton Ezoterika 2020-10-23
573 Ivo z Vegy Sharon Steward Ezoterika 2020-10-19
572 Soren z Plejád: Příprava na volby Sharon Steward Ezoterika 2020-10-21
571 Kritická masa Steve Beckow Ezoterika 2020-10-26
570 Trumpova volební kampaň Steve Beckow Realita 2020-10-18
569 Galaktická federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2020-10-18
568 Chystá se velký krok Jennifer Crokaert Ezoterika 2020-10-23
567 Politické trendy Steve Beckov Ezoterika 2020-10-26
566 Milovat vše John Smallman Ezoterika 2020-10-19
565 Boží hra lásky Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Ezoterika 2020-10-19
564 Holografická mysl Meg Benedicte Ezoterika 2020-10-25
563 David Icke David Icke Ezoterika 2020-10-22
562 Volby se blíží Sharon Steward Ezoterika 2020-10-21
561 Cenzurované české informace Michal Petr Realita 2020-10-21
560 CENZUROVANÉ kanály CENZURA Realita 2020-10-18
559 NAVALNÝ ... Aeronet Realita 2020-10-18
558 TUNELY ... PhDr. Václav Vosáhlo Realita 2020-10-18
557 FLUOR Bruce Lanphear Realita 2020-10-16
556 CERN přiznává, že hledá kontakt s paralelními vesmíry Joseph P. Farrell Realita 2020-10-16
555 Síla mysli July Ezoterika 2020-10-15
554 Změna na Zemi Maria Zalutskaya Ezoterika 2020-10-16
553 Jak vstoupit do vědomí nadčlověka soznaniex Ezoterika 2020-10-17
552 Mise pokračuje - Vaše činy mění historii Linda Li Ezoterika 2020-10-10
551 Mise pokračuje - Mythi atlanticoBR Ezoterika 2020-10-05
550 Mise pokračuje - Galaktická federace Lorie Ladd Ezoterika 2020-10-07
549 Mise pokračuje - Vnitřní Země & království přírody Dianne Robbins Ezoterika 2020-10-06
548 Mise pokračuje- andělský kolektiv Galaxygirl Ezoterika 2020-10-11
547 Mise pokračuje Blossom Goodchild Ezoterika 2020-10-12
546 Užitečný idiot Leif Johnson Realita 2020-10-06
545 Černé díry a Slunce Cosmic agency UFO 2020-10-07
544 Zvonění v uchu Celia Fenn Ezoterika 2020-10-05
543 Voda Valerie Kolcová Ezoterika 2019-04-26
542 Sny - lucidní sny - astrál - déjà vu Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-24
541 Pravda vás osvobodí Aita Ezoterika 2020-10-08
540 E.T. kontakt - masové odhalení UFO Daniel Scranton Ezoterika 2020-10-08
539 Zvuk Jim Self Ezoterika 2020-09-10
538 Spojenectví Aštara a archanděla Michaela Marta Ezoterika 2020-09-26
537 Nadčasovost Šanni Ezoterika 2020-10-05
536 Událost 2020 - Hlavní vítězství světla Michael Love Ezoterika 2020-10-06
535 🐬🐬🐬
2020-10-02
534 Výzva pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky Ivan Kuznec Ezoterika 2020-10-05
533 Videohry tvoří mír Kathleen Mary Willis Realita 2020-10-04
532 Postavte se za správné - bez boje Suzanne Maresca Ezoterika 2020-10-04
531 Zpráva arkturiánské skupiny Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-10-04
530 Finální fáze Erena Velazquez Ezoterika 2020-10-01
529 Co je vzestup Iynne Rondell Ezoterika 2020-09-28
528 Nově probuzení - masivní změny Daniel Scranton Ezoterika 2020-09-29
527 Budoucí ekonomie Kate Woodley Realita 2020-10-02
526 Změny počasí Cap Allon Realita 2020-10-03
525 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-10-01
524 PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO! Spirituel Ezoterika 2020-09-24
523 Zákon jednoty Doug Esse Ezoterika 2020-09-27
522 Nikaragua a Covid mix Realita 2020-09-28
521 Nohy a váš směr Elizabeth Peru Ezoterika 2020-09-27
520 Antiarchitekti vesmíru 3 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-28
519 Antiarchitekti vesmíru 2 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-26
518 Antiarchitekti vesmíru 1 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-26
517 Čakry po novu Inessa Guterman Ezoterika 2020-09-22
516 Cesta z duality Soleil Ezoterika 2020-09-26
515 Přibalte si anděla Marta Ezoterika 2020-09-23
514 Výzvy této doby Patricia Cota-Robles Ezoterika 2020-09-16
513 Událost - Velké rozšíření časové osy! Michael Love Ezoterika 2020-09-25
512 Požáry v USA, FB - antimonopolní zákon, UK a Melbourne a další Nyla Nguyen Realita 2020-09-20
511 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star Hinman Ezoterika 2020-09-19
510 Meditace / arkturiáni Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-09-06
509 Bioterorismus Pentagonu v Gruzii Valerij Korovin Realita 2020-09-20
508 Informace od Gedeona Elena Yu Realita 2020-09-02
507 Voda Return to now Realita 2020-09-22
506 Poděkování za SETKÁNÍ 22.9. 🪀 🎀 🪀 🎀 Realita 2020-09-21
505 Meditace Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-09-06
504 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star Hinman Ezoterika 2020-09-19
503 Slovo o kreativních a destruktivních inteligencích Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-09-04
502 Matka Země - Reset začíná Linda Li Ezoterika 2020-09-16
501 Update Jason Shurka Ezoterika 2020-09-16
500 Snění jako duchovní praxe Architekt Ezoterika 2020-08-11
499 Matka Země - Reset začíná 🐙 🦑 🦐 🦞 🦀 🐡 🐠 Linda Li Ezoterika 2020-09-16
498 Zpráva o pokroku Cobra Ezoterika 2020-09-14
497 Trolové, skřítci, Caduceus a tajná smlouva kněží (Merlinovy příběhy) 💎 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-11
496 Bezhotovostní společnost Amy Bailey Ezoterika 2020-08-19
495 Ekonomická válka USA/Čína - poslední krok před velkým resetem Brandon Smith Ezoterika 2020-09-11
494 Podvodník a podvedení Lisa Renee Ezoterika 2020-09-07
493 Kódy pyramid Jason Shurka Ezoterika 2020-09-07
491 Architekti vesmíru 22 architekt Ezoterika 2020-09-14
490 Architekti vesmíru - Zdokonalovat boha CElena Ezoterika 2020-09-10
489 Volba pro mír Ann Albers Ezoterika 2020-09-05
488 Duševní smlouva, nebo spřízněná duše? J.Morgan Ezoterika 2020-09-06
487 Přirozenost reality Cosmic agency Ezoterika 2020-09-06
486 Cesta světla - ohrožení Sharon Steward Ezoterika 2020-09-06
485 GAIA STOUPÁ: Časové osy, paralelní světy a efekt - Mandela efekt Rielpolitik Ezoterika 2020-09-02
484 Pozemské Ego Pamela Kribbe Ezoterika 2020-09-05
483 UDÁLOST 2020 - kosmické energie ovlivňují Zemi Michael Love Ezoterika 2020-09-02
482 Nehledají testy COVID "něco" Joseph P.Farrell Ezoterika 2020-08-25
481 Průvodci vzestupem Per Stafan Ezoterika 2020-08-31
480 Zpráva od lidí světla Maryann Rada Ezoterika 2020-08-31
479 Vítězství Světla Aurora Ezoterika 2020-08-30
478 Pravda k odhalení Pita Ezoterika 2020-08-30
477 Grál Lisa Renee Ezoterika 2020-08-30
476 Lidstvo na křižovatce Victiria Cochrane Ezoterika 2020-08-23
475 Osvobození Jamye Price Ezoterika 2020-08-28
474 💎💎
2020-08-31
472 💎💎 💎💎 💎💎 2020-09-03
471 Architekti vesmíru - Nekonečno v nekonečnu CElena Ezoterika 2020-09-01
470 Architekti vesmíru - algoritmy lásky CElena Ezoterika 2020-09-03
469 Architekti vesmíru - modul vícerozměrnosti CElena Ezoterika 2020-08-27
468 Dualita - utrpení - Já - Zdroj Cosmic Agency Ezoterika 2020-08-22
467 Karmické úkoly CElena Ezoterika 2019-10-13
466 Ženy a muži Elena Ložinská Ezoterika 2020-08-22
465 Přicházející energie připravují na solární záblesk Kate Woodley Ezoterika 2020-08-25
464 Čas zvyšuje rychlost Dianne Robbins Ezoterika 2020-08-22
463 Arkturiánská skupina - O pandemii a odpovědnosti Anna Ignat Ezoterika 2020-08-22
462 Opravdová soucitná láska Lisa Renee Ezoterika 2020-08-24
461 Tělo a mysl je ovládáno biochemii těla a minulostí Irinel Ezoterika 2020-08-25
460 Globální meditace 31-08-20 Cobra Realita 2020-08-22
459 Vzestoupení Erena Velazquez Ezoterika 2020-08-24
458 5G indukuje koronaviry - nové modely vlivu milimetrové vlny na DNA Makia Freeman Ezoterika 2020-07-22
457 Athena z Delf Brad Johnson Ezoterika 2020-08-14
456 Znovuzrození kolektivní duše Daniel Scranton Ezoterika 2020-08-18
455 Druhá vlna Brenda Hoffman Ezoterika 2020-08-14
454 3D matice, Federace a lidské touhy - mimozemská komunikace Cosmic Agency Ezoterika 2020-08-18
453 Znecitlivění končetin Magda Ezoterika 2020-08-16
452 Potvrzení James McConnell Ezoterika 2020-08-17
451 Záblesk a to, co se nesmí komentovat Magenta Pixie Ezoterika 2020-08-16
450 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2020-08-16
449 Novinky přechodu Pulsar Ezoterika 2020-08-04
448 Planetární iniciace Cobra Ezoterika 2020-08-13
447 Událost 2020 Michael Love Ezoterika 2020-08-09
446 Anara z Atlantis Sharon Steward Ezoterika 2020-08-11
445 Lví brána Georgi Alexandrov Stankov Ezoterika 2020-08-09
444 Tři způsoby, jak si vzpomenout, proč si duše vybrala tento život Juliet Tang Ezoterika 2020-08-08
443 Architekti vesmíru - Kódy vědomí CElena Ezoterika 2020-08-16
442 Architekti vesmíru 21 Architekt Ezoterika 2020-08-13
441 Architekti vesmíru - faktor neurčitosti CElena Ezoterika 2020-08-04
440 Mount Shasta ES Ezoterika 2020-08-03
439 Pandořina skříňka 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-04-23
438 Volba duše CElena Ezoterika 2020-08-04
437 Konec pozemské školy Aita Ezoterika 2020-08-04
436 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-08-03
435 Mezi světy 🧲 🧲 Brad Johnson Ezoterika 2020-08-04
434 Pozitivní dynamika je v pohybu Jahn Kassl Ezoterika 2020-07-26
433 JMÉNEM ASHTARA Marta Ezoterika 2020-07-27
432 Rozhovor s Luciferem - Puls života CElena Ezoterika 2020-07-24
431 Založil jsem Q skupinu - JFK Sr. Losha Ezoterika 2020-07-22
430 Cobra a Dr. McNamara 🥕 Cobra Ezoterika 2020-07-01
429 Svátost zrození (Příběhy bohyně Karna) 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-05-08
428 Poslední bariéra Marta Ezoterika 2020-08-02
427 BIG PHARMA: osvobození od nároků na odškodnění Tyler Durden Realita 2020-08-02
426 Tajemství krve 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-07-03
425 Michail Lomonosov - osud plný záhad 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-06-05
424 🦋🦋
2020-07-26
423 Odchod🦋🦋🦋 CElena Ezoterika 2020-07-24
422 Plejády - odpovědi pro členy klubu Pulsar Ezoterika 2020-07-25
421 Implantáty éterické paměti, životní plán, svobodná vůle Cosmic agency Ezoterika 2020-07-23
420 Paměťové implantáty - řízení 3D matrixu Cosmic agency Ezoterika 2020-07-19
419 Inteligence HUB pro vítězství světla Cobra Ezoterika 2020-07-21
418 Revoluce v duchovnosti Antea Ezoterika 2020-07-18
417 Technické mechanismy vzestupu Michael Love Ezoterika 2020-06-26
416 Vývoj není o porážce Cabal Daniel Scranton Ezoterika 2020-07-19
415 Spojené vědomí Simon Parkes Ezoterika 2020-07-18
414 Globální rekonstrukce - vědomí jednoty Meg Benedicte Ezoterika 2020-07-18
413 Láska vždy zvítězí John Smallman Ezoterika 2020-07-19
412 Duševní proud 4-5 Samamury Ezoterika 2020-07-21
411 Fyzika poznání Lee Carol Ezoterika 2020-07-19
410 Architekti vesmíru - Strukturování času CElena Ezoterika 2020-07-27
409 Architekti vesmíru -hledejte svou dokonalost CElena Ezoterika 2020-07-24
408 Architekti vesmíru - Nová fáze hry CElena Ezoterika 2020-07-19
407 Událost 2020 - úsvit Zlatého věku Michael Love Ezoterika 2020-07-12
406 Pro harmonii a duševní vyrovnanost Faite Ezoterika 2020-07-18
405 Jak překonat vášně Marta Ezoterika 2020-04-15
404 Symptomy vzestupu Jim Self Ezoterika 2020-07-17
403 Technické mechanismy vzestupu Michael Love Ezoterika 2020-06-26
402 Kvantový finanční systém Logan B Ezoterika 2020-07-11
401 GESARA & masové zatýkání, matka Tereza, Ghislaine & Mossad Nyla Nguyen Ezoterika 2020-07-15
400 Redistribuce bohatství Marta Ezoterika 2020-07-15
399 Fondy prosperity Sharon Steward Ezoterika 2020-07-17
398 Léčení Šanni Ezoterika 2020-07-13
397 🌎 🌎
2020-07-03
396 Zlatý věk Svetinus Ezoterika 2020-07-09
395 Lidstvo musí být jednotné Kate Woodley Ezoterika 2020-07-03
394 Architekti vesmíru - podrobnosti CElena Ezoterika 2020-06-03
393 Architekti vesmíru 20 Architekt Ezoterika 2020-07-15
392 Architekti vesmíru 19 Architekt Ezoterika 2020-07-10
391 Zasedání vyšší rady ducha Bogdan Manželej Ezoterika 2020-07-09
390 Věk Vodnáře - Aktivační zpráva Cobra Ezoterika 2020-07-07
389 Volba časové osy Anděl Skog Ezoterika 2020-07-07
388 Kudy na 5D Zemi Daniel Scranton Ezoterika 2020-07-08
387 Úrovně duše a Máša z Plejád Šanni Ezoterika 2020-07-07
386 SKRYTÁ HISTORIE ZEMĚ 🌌💫🌐🌎 Oleg Zemljanin Realita 2020-07-07
385 Leviatanské rasy a démonská semínka Lisa Renee Ezoterika 2020-06-30
384 Aramda James McConnell Ezoterika 2020-06-28
383 Evoluce galaktického pokrytectví Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-07-04
382 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-07-02
381 Příznaky nové reality 2 Svetlana Dobrovolskaya Ezoterika 2020-06-28
380 Agartha volá - Naléhavá zpráva pro Strážce Země Anna Merkaba Ezoterika 2020-06-23
379 Elitní pokrevní linie, rituální týrání, celebrity, politici, prezidenti Aug Tellez Realita 2017-02-17
378 Soren z Plejádských Delta Force: Update Sharon Steward Ezoterika 2020-06-28
377 Anubis Erena Velazquez Ezoterika 2020-06-29
376 Kritická křižovatka na obzoru Siman - Ra Ezoterika 2020-06-30
375 Zákon jednoty shrnutí Doug Esse Ezoterika 2020-06-28
374 Jak se duše vyvíjí -Yazhí Swaruu Cosmic agency Ezoterika 2020-06-18
373 Jak to bylo (nejen) s Maldekem N. Romanová Ezoterika 2014-06-13
372 Architekti vesmíru 18 Architekt Ezoterika 2020-07-01
371 Architekti vesmíru 17 Architekt Ezoterika 2020-06-26
370 Architekti vesmíru 16 Architekt Ezoterika 2020-06-18
369 💫 💫
2020-06-26
368 Velké setkání 20 James McConnell Ezoterika 2020-06-22
367 Duševní expanze Lisa Gawlas Ezoterika 2020-06-21
366 Poselství skupiny Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-06-14
365 Cvičení na pomoc s psychickými útoky Era of light Ezoterika 2020-06-14
364 Bouře - Update Sharon Steward Ezoterika 2020-06-16
363 Jak vypnout tělo Makia Freeman Ezoterika 2020-05-19
362 Update - Bouře Sharon Steward Ezoterika 2020-06-17
361 Násilí v Americe Tina Louise Spalding Ezoterika 2020-06-09
360 Shazování ostatních Sharon Steward Ezoterika 2020-06-19
359 Higher self Mike Quinsey Ezoterika 2020-06-12
358 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
357 Do propasti - umělá inteligence Bodhisattva Love Ezoterika 2020-06-13
356 Scénáře a varianty vývoje v následujících desetiletích Tatiana Zolotuchina Ezoterika 2020-06-16
355 Přátelství Marta UFO 2020-06-10
354 5 etap vzestupu Erena Velasquez Ezoterika 2020-06-09
353 Jaká je vaše perspektiva Sharon Steward UFO 2020-06-04
352 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
351 Architekti vesmíru 15 Architekt Ezoterika 2020-06-13
350 Architekti vesmíru 14 Architekt Ezoterika 2020-06-08
349 Architekti vesmíru 13 Architekt Ezoterika 2020-05-28
348 NESARA Santa surfing beach Realita 2020-06-06
347 Prvotní tvůrce Prvotní tvůrce Ezoterika 2019-12-31
346 Pátý element Magenta Pixie Ezoterika 2020-06-02
345 Svobodné lidstvo Galaxy Girl UFO 2020-06-01
344 Léčení šoku z probuzení Sarah Elkhaldy Realita 2020-06-03
343 Vyšší Federace - intervence Cosmic Agency UFO 2020-06-04
342 Galaktická federace a NWO Cosmic Agency UFO 2020-05-22
341 👐 👐 👐
2020-06-06
340 Apoteóza bojů světla a temných sil na Zemi Marta Ezoterika 2020-05-29
339 RA Kjerstin Sisilla Ezoterika 2020-05-14
338 UFO mix Realita 2020-03-10
337 Portál Alcyone 2021 Magenta Pixie Ezoterika 2020-05-28
336 Zpráva z Andromedy - zjemnění zásahu Marta Ezoterika 2020-05-25
335 Uctívání nebes 👐 Michael O. Ezoterika 2020-06-01
334 Poselství z Andromedy (Neškodit) 👐 Marta Ezoterika 2020-05-27
333 Zpráva od Galaktické federace 👐 Aurora Ray Ezoterika 2020-05-29
332 Příchod Krista 👐 Michail Ezoterika 2020-05-14
331 Otevření masivního vesmírného portálu 🌸🌸 cosmic portal Ezoterika 2020-05-23
330 ET z vnitřní Země jako brána k prvnímu kontaktu Daniel Scranton Ezoterika 2020-05-22
329 Kořeny deep state Edge of Wonder Realita 2020-05-19
328 HYBRIDNÍ VÁLKA Peter Koenig Ezoterika 2020-05-20
327 Čas přeměn Marta Ezoterika 2020-05-18
326 Přestaňte démonizovat Obamu.. prosím Stewe Beckow Ezoterika 2020-05-16
325 Plejádská rada Inger Noren Ezoterika 2020-05-13
324 UFO Brazílie 🍂🍂 AtlanticoBr Ezoterika 2020-05-20
323 Otázky a odpovědi Samamury Ezoterika 2020-05-19
322 Událost 2020 - dimenzionální přesun Michael Love Ezoterika 2020-05-15
321 Otázky & odpovědi Irina Podzorova Ezoterika 2020-05-10
320 KONEC BÝVALÉ ZEMĚ Michael O. Ezoterika 2020-04-08
319 Planetární vzestup - spojení nositelů pravdy Romeo Baron/ Asur´ana Ezoterika 2020-05-08
318 PROČ JSTE ČLOVĚK Elizabeth April Ezoterika 2019-12-31
317 Uzavírání starých časových linií a jiné Judith Kusel + Ezoterika 2020-05-09
316 Povznášející časy Mike Quinsey Ezoterika 2020-05-09
315 Velká změna Steve Beckow Ezoterika 2020-05-08
314 Restartování globální ekonomiky Bruce Realita 2020-05-05
313 Architekti vesmíru 12 Architekt Ezoterika 2020-05-21
312 Architekti vesmíru 11 Architekt Ezoterika 2020-05-15
311 Architekti vesmíru 10 Architekt Ezoterika 2020-05-11
310 Zahnaní do kouta vozrojdeniesveta Ezoterika 2020-04-22
309 NESARA - GESARA Velká změna 🍀 Steve Beckow Realita 2020-05-08
308 NESARA - GESARA Restartování globální ekonomiky🍀 Judy Byington Realita 2020-05-05
307 Architekti vesmíru 9 Architekt Ezoterika 2020-05-04
306 Architekti vesmíru 8 Architekt Ezoterika 2020-04-30
305 Architekti vesmíru 7 Architekt Ezoterika 2020-04-26
304 Aktuální události - Aneeke z Temmeru Cosmic Agency UFO 2020-05-06
303 Q & A Irina Podzorová Ezoterika 2020-05-03
302 NESARA - GESARA - NOVÝ DOLAR 🦅- jistota třicetinásobku Judy Byington Realita 2020-05-03
301 ☂️☂️☂️
2020-05-03
300 O TRUMPOVI Sylvain LAFOREST Ezoterika 2019-11-15
299 Na stráži Marta Ezoterika 2020-04-22
298 Slunce je elektrická hvězda Stephen Smith Realita 2020-04-13
297 Vše je myšlenka, vibrace a volba Meahsenu Ezoterika 2020-04-25
296 Odhalení/vzpoura/osvobození lidstva a zotročených plazů Jelelle Awen Ezoterika 2020-04-27
295 První tvůrce Erena Velazquez Ezoterika 2020-04-28
294 Nový manuál Brenda Hoffman Ezoterika 2020-04-24
293 Duchovní probuzení - Nekonečné možnosti Awakening people Ezoterika 2020-04-30
292 Od srdce Valerie Donner Ezoterika 2020-05-01
291 Čakrový systém Samamury Ezoterika 2020-04-27
290 Komunikace a krmení Egregory Samamury Ezoterika 2020-03-31
289 Roztočte kolo událostí Samamury Ezoterika 2020-04-06
288 Duchovní rozvoj Samamury Ezoterika 2020-04-10
287 Stárnutí Samamury Ezoterika 2020-04-15
286 Okraj lásky Samamury Ezoterika 2020-04-11
285 Svoboda Dale Allen Ezoterika 2020-04-18
284 ČAS a HOJNOST Aug Tellez Ezoterika 2020-04-24
283 Zprátky do dětství Inessa Ezoterika 2020-04-22
282 Jak probíhá projekce Země Samamury Ezoterika 2020-04-22
281 Architekti vesmíru 6 Architekt Ezoterika 2020-04-21
280 Architekti vesmíru 5 Architekt Ezoterika 2020-04-18
279 Architekti vesmíru 4 Architekt Ezoterika 2020-04-15
278 TRANSMUTACE - St. Germain Sharon Steward Ezoterika 2020-04-21
277 Architekti vesmíru 3 Architekt Ezoterika 2020-04-12
276 Svoboda Brenda Hoffman Ezoterika 2020-04-17
275 O přechodu, matrici a jejích fantomech Oksana Klassen Ezoterika 2020-04-19
274 Mentoři Samamury Ezoterika 2020-04-16
273 Změny Sharon Steward UFO 2020-04-17
272 Sundeelia: Plejádská perspektiva Elisa Ayres UFO 2020-04-22
271 Zvyšte svou intuici Rose Smith Ezoterika 2020-03-18
270 🍂🍂🍂🍂🍂
2020-04-19
269 🌺Nejmilejší zprávy 🌈🌺 🌺Sharon Steward🌺 ezoterika 2020-04-17
268 Globální reset Meg Benedicte Ezoterika 2020-03-27
267 Zlato osvobozuje lidstvo od dluhového otroctví 🏴 Peter B. Mayer realita 2020-03-25
266 Co si vybrala většina (nepřekvapivě) 🏴 🏴 🏴 🏴 Cosmic agency realita 2020-04-10
265 Podzemní základna - DNA aktivace Ezoterika 2019-12-31
264 Architekti vesmíru 1 Architekt Ezoterika 2020-04-11
263 Architekti vesmíru 2 Architekt Ezoterika 2020-04-06
262 Přerušení internetu, záchrana dětí a více Nyla Nguyen Ezoterika 2020-04-05
261 Aktuální 3D / 4D / 5D časové osy Jelelle Awen Ezoterika 2020-04-05
260 🌈🌈🌈 TEĎ, NEBO NIKDY 🌈🌈🌈 Magenta Pixie / Okřídlení mistři Ezoterika 2020-04-02
259 Brána otevřena / Zpráva od divize atlantských světelných sil Michael Love Ezoterika 2020-04-11
258 Dosažena kritická masa pro E.T. kontakt Daniel Scranton Ezoterika 2020-04-02
257 TEYA ALBIS (tušíte někdo, co to je?) Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-03-30
256 Plán duše CElena Ezoterika 2017-05-13
255 Vzkaz od Covid-19 lidstvu Kristin Flyntz Ezoterika 2020-03-28
254 Hry profesionálů Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-03-24
253 Zpráva o vzestupu Jenji Ezoterika 2020-03-26
252 Příspěvek reptiliánů 🍂 🍂 Oleg Zemljanin Ezoterika 2019-10-13
251 Globální situace 💙💙💙💙 Cosmic agency UFO 2020-03-26
250 Keanu Reeves ❤️ Marta Ezoterika 2020-03-12
249 Skákání přes časové osy Tom Kenyon Ezoterika 2010-10-03
248 Velký nárůst strachu Natalie Glasson Ezoterika 2020-03-21
247 Doba vzestupu Cobra UFO 2020-03-17
246 Globální situace 🏴 Cosmic agency UFO 2020-03-20
245 Odstraňování Kabaly + Sharon Steward Ezoterika 2020-03-15
244 Zpráva od Ježíše Tina Spalding Ezoterika 2020-03-15
243 Změny Suzanne Lie UFO 2020-03-17
242 Zdrojové příčiny koronaviru ISPI/Galaktická rada UFO 2020-02-26
241 Sféry rozvoje Samamury/Vyšší síly Ezoterika 2020-03-14
240 Po revoluci Steve Beckow Ezoterika 2020-03-14
239 Pomozte neprobuzeným Daniel Scranton UFO 2020-03-13
238 Liga světla Mariann Rada / Korgeil z Temmeru Ezoterika 2020-03-11
237 Probuzení Brenda Hoffman Ezoterika 2020-03-05
236 Brána trojice a přestupní body Ezoterika 2020-03-08
235 Naše role ve fyzickém světě Ezoterika 2020-03-11
234 Hromnice Judith Coates/ Jeshua Ezoterika 2020-03-11
233 Magnetická událost Jahn J. Kassl/ Adama z Telosu Ezoterika 2020-03-10
232 Zpráva Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-03-08
231 Transformační alchymie Jesicca Delmar Ezoterika 2020-03-06
230 Zjevení Christine Preston / Archanděl Michael Ezoterika 2020-03-04
229 Přípravy na události 2020 Michael Love Biofyzika 2020-11-18
228 Kosmická energie Brad Johnson Ezoterika 2019-12-31
227 Duchovní měna Steve Beckow Ezoterika 2020-02-27
226 Nová rovnováha Espavo / Merlia Ezoterika 0020-02-18
225 Messier Valentina Mironova Ezoterika 2020-01-12
224 Co vás dělá jedinečným Peggy Black -Hathor Ezoterika 2020-02-15
223 Suzanne Maresca Suzanne Maresca Ezoterika 2019-11-04
222 Pochodující motýl 🦋 💮 🦋 💮 🦋 Marilyn Raffaele Ezoterika 2019-01-12
221 Duše Elisa Medhus Ezoterika 2011-01-25
220 Už nemáme čas Sharon Steward Ezoterika 2020-01-06
219 Příčiny nemocí Anna Ger Ezoterika 2020-02-28
218 Nová éra pro lidstvo Daniel Scranton Ezoterika 2020-02-07
217 Tajemství zmizelých Elisa Medhus Ezoterika 2019-10-04
216 NULOVÝ BOD REFERENČNÍ PRO MATERIALIZACI Lisa Transcendence Brown Biofyzika 2020-01-23
215 Vyslanec mimozemšťanů Matvej Ložkin Ezoterika 2020-02-28
214 Když odoláme, vyhrajeme Sharon Steward Ezoterika 2020-02-11
213 Znalosti jsou iluze, existuje buněčná paměť Soznaniex Ezoterika 2020-02-28
212 Pátá perspektiva: Přesahující prostor a čas Tom Kenyon Ezoterika 2015-04-20
211 Poselství Plejáďanů Suzanne Lie Ezoterika 2020-01-18
210 Příručka vibračního inženýra Seian Ezoterika 2019-10-23
209 Rovnodennost a nové časové osy Země Ezoterika 2020-02-16
208 Tvůrci - tvoření Ezoterika 2019-12-31
207 Potraviny a čakry Ezoterika 2019-12-31
206 Tajné poznání Elena Poležaeva Ezoterika 2020-02-28
205 Jarní vítr Gillian MacBeth-Louthan Ezoterika 2020-02-29
204 Mike Quinsey 28.2.20 Mike Quinsey Ezoterika 2020-02-28
203 Co vám dává radost? Jeff Fasano /Archanděl Michael Ezoterika 2020-02-24
202 Co nás čeká v roce 2020 Ezoterika 2019-12-28
201 Součásí posunu Daniel Scranton UFO 2019-10-07
200 Masový vzestup ve fyzických tělech - jedinečný v tomto vesmíru Mike Quincy Ezoterika 2019-08-29
199 Obrat magnetického pole Země Nina Těrechová a Sergej Bage Ezoterika 2020-01-06
198 Portál světla Suzanne Lie Ezoterika 2020-02-27
197 Inkarnace na Zemi je štěstí Ezoterika 2020-01-14
196 PŘECHOD DO PÁTÉ HUSTOTY - Iinterakce Země s energií světla Marta Ezoterika 2020-02-27
195 3 typy spřízněných duší Ezoterika 2019-11-25
194 Smlouva Starseed - Hvězdná semínka a vzestup planety Zingdan Ezoterika 2019-12-31
193 Přichází obrovské změny Judith Kusel Ezoterika 2020-02-26
192 Neposloucháte Cosmic agency UFO 2019-09-06
191 Nasedněte na vlnu energie 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 Daniel Scranton Ezoterika 2019-12-29
190 Hvězdná brána planetární svobody se otvírá Michael Love Ezoterika 2020-01-11
189 Ivo Vega: Strach vs. víra Sharon Steward Ezoterika 2019-11-02
188 Přítomnost všeho Natalie Glasson / archanděl Raphael Ezoterika 2020-02-21
187 Andělé sestupují - příprava na setkání Irinel Ezoterika 2019-12-05
186 Vzestup a pozitronové energie Cosmic agency UFO 2020-02-12
185 Arkturiánská skupina Marilyn Raffaele UFO 2019-12-01
184 Mira z Plejádské rady Valerie Donner Ezoterika 2019-12-02
183 Wave 1 : Jízda na vlně Kasiopea Ezoterika 2019-12-31
182 Frekvence zvuku David Wilcock UFO 2020-03-23
181 Solární záblesk James McConnell/ Shossanna Ezoterika 0020-02-29
180 Zamyšlení zakladatelů Ezoterika 2019-11-15
179 Zavázali jste se osvobodit matku Zemi Trillia Gia Ezoterika 2019-11-15
178 Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Ezoterika 2019-09-21
177 Zlom času Ann Taylor King Ezoterika 0020-02-28
176 PLANETÁRNÍ KARMA Anna Lebedeva Ezoterika 2019-07-22
175 Bod zlomu v přechodu do 5 D Ezoterika 2019-11-25
174 Zpráva pro pracovníky světla Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2020-02-28
173 ☯️ ☯️ ☯️
2020-03-23
172 Přímo od srdce + Ezoterika 2019-10-02
171 Žádné další zpoždění při zveřejňování galaktických informací Ezoterika 2019-10-16
170 Portál k nové Zemi - jak jsme se dostali až sem Archeia Faith Ezoterika 2019-10-12
169 Kurátoři Galaktické Federace Světla Anna Lebedeva Ezoterika 2019-12-11
168 Kolektivní přechod ? jdete s námi? Antei / El Moria Ezoterika 2020-02-23
167 Kolektivní vědomí Steve Beckow Ezoterika 2020-01-18
166 Kde jsme se Vzestupem? Steve Beckow Ezoterika 2019-12-21
165 Přicházíme k vám Suzanne Lie Ezoterika 2019-12-19
164 Karmická rada Anna Ger Ezoterika 2020-02-02
163 Hierarchie času a kapslování potenciálů CElena Ezoterika 2020-01-26
162 Ptah UFO 2019-07-07
161 Zkrácená skrytá historie Cosmic agency Ezoterika 2019-12-31
160 Hackathon planety Ezoterika 2020-01-21
159 Rozhovor se zástupcem planety Tašig / souhvězdí Severní korony Irina Podzorová UFO 2019-12-23
158 GAIA Ezoterika 2019-12-31
157 Absolutní světlo Gaii Ezoterika 2019-12-21
156 Zpráva od Gaii Ezoterika 2014-12-31
155 EXPERIMENT KASIOPEA LAURA KNIGHT-JADCZYK Ezoterika 2019-12-31
154 Integrované kontaktní centrum Anna Lebedeva/ARIANNA Ezoterika 2019-11-01
153 Změna epochy Jelena Poležaeva Ezoterika 2020-02-20
152 Osobní energetický kanál Astrei Sneba Ezoterika 2019-07-25
151 Duální proud - Q&A Magda Ezoterika 2020-02-14
150 Zpráva Archanděla Michaela Ezoterika 2020-01-01
149 Vše je ve vaší DNA Peggy Black Ezoterika 2020-01-18
148 Kosmické tajemství David Wilcock / Corey Good UFO 2020-02-21
147 Dokonalá forma nekonečna CElena/ Budha Ezoterika 2020-01-17
146 Nový systém hvězdných bran Sandra Walter Ezoterika 2020-03-22
145 Civilizace mravenců Erena Velazquez Ezoterika 2020-02-14
144 Rozsah změn Brad Johnson / Adronis Ezoterika 2019-12-31
143 NEBI ŘÍKÁM DOMOV Adele Arini Ezoterika 2019-09-25
142 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
141 Poslední z Ega Ezoterika 2019-10-24
140 Rada duší planety Země. Změna planetární rovnováhy Ezoterika 2019-10-02
139 Draci to s námi zažívají Ezoterika 2019-10-14
138 Nízké vibrace (přehlížené emoční energie projevující nežádoucí realitu) Michael Love Ezoterika 2019-09-28
137 ONI NEPADLI ❤️ Ezoterika 2019-07-16
136 Mimozemské rasy Cosmic agency UFO 2019-05-25
135 Balte se, bioroboti Elena Pestina Ezoterika 2019-12-04
134 4 a 5 dimenze - program vzestupu Elena Poležajeva Ezoterika 2019-11-05
133 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
132 IVO z VEGY - pozemšťan je superčlověk Sharon Steward UFO 2019-09-30
131 Poslední z Ega 2020 Ezoterika 2020-10-24
130 Gladelia z Alpha Centauri Sharon Steward UFO 2019-11-14
129 Oběť a přitažlivost Sharon Steward UFO 2019-08-17
128 Pracovníci světla - Ashtar Sheran Sharon Steward UFO 2019-08-04
127 Příchod Lyřanů na Zemi Michael Love Ezoterika 2019-06-09
126 Odblokování egregora Institut pro integraci planety vědomí Ezoterika 2019-12-31
125 ROZHODUJÍCÍ FÁZE VZESTUPU Ezoterika 2019-09-06
122 Akcelerátor změny Judith Kusel Ezoterika 2020-02-01
120 Smaragdové kódy a opětovné spojení duše Ezoterika 2019-12-31
116 🌸
2019-12-31
115 Štít Archanděla Michaela Eliza Ayres Ezoterika 2019-12-31
114 Urusvati Ezoterika 2020-01-26
112 Sundeelia - Příchod božského vědomí na Terru Eliza Ayres Ezoterika 2019-12-25
109 SWARUU ? Co je duše Cosmic agency UFO 2019-12-30
104 OPERACE SVOBODA - 3D MATRIX FÁZE UKONČENA Michael Love UFO 2019-06-08
103 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 1 Ezoterika 2019-09-27
96 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 2 Ezoterika 2019-09-27
89 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 3 Ezoterika 2019-10-01
88 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 4 Ezoterika 2019-10-04
74 Jak jsem bojoval s Luciferem / Archanděl Michael Ezoterika 2019-12-30
72 Luci .. jednou Ezoterika 2019-12-30
71 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
70 Jsme připraveni na oficiální kontakt s mimozemšťany? Cosmic agency UFO 2019-12-30
65 SOLÁRNÍ SYSTÉM SOL 13 - PLANETA MERKUR - SWARUU DE ERRA Cosmic agency UFO 2019-12-30
63 VENUŠE -život na ostatních planetách - inteligentní život ve vesmíru Cosmic agency UFO 2019-12-30
61 TERRA - Gaia - Země Cosmic agency UFO 2019-12-30
59 TAJEMSTVÍ CIVILIZACÍ NA MARSU Cosmic agency UFO 2019-12-30
57 TAJEMSTVÍ PLANETY JUPITER A JEHO MĚSÍCŮ ❤️❤️❤️ - MUPA JUPI Cosmic agency UFO 2019-12-30
53 TAJEMSTVÍ SATURNU Cosmic agency UFO 2019-12-30
51 TAJEMSTVÍ PLANETY URAN JEHO MĚSÍCE Cosmic agency UFO 2019-12-30
49 NEPTUN, jeho měsíce a asteroidy CERES, ANTIGUA + měsíc TIAMAT Cosmic agency UFO 2019-12-30
47 PLUTO A TAJEMSTVÍ PLANETY Cosmic agency UFO 2019-12-30
45 Rozhovor s Dhor Káal´el Plejády/ Taygeta Cosmic agency UFO 2019-12-23
40 OTÁZKY K VZESTUPU ❤️ Laura Knight-Jadczyk Ezoterika 2010-09-15
36 Karmické úkoly Ezoterika 2019-12-31
34 Historie života na Zemi Ezoterika 2019-10-06
30 Matthew Ward 21.9.09 Suzy Ward Ezoterika 2009-09-21
28 Tvůrci ❤️ Sal Rachele ❤ Ezoterika 2019-12-31
24 Planeta Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Golden light Ezoterika 2019-09-21
20 PRÁCE SE STÍNY Cosmic agency UFO 2019-05-14
16 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
15 3D - 8D Ezoterika 2019-12-31
12 Bytosti a holografické objekty Adronis Ezoterika 2019-12-31
9 VESMÍRNÝ RESET Ezoterika 2019-10-24
1 Integrace vědomí planety Ezoterika 2019-12-31
Přidat článek * Plné zobrazení