Andromeda
NOVÉ ZPRÁVY KAŽDÉ PO
Elli Staníková
Indigový zpravodaj.. Silviya Válková
CENZURA - cenzurované kanály
CEnzura nová - AJ
COBRA
UFO od roku 2009
realita ..................... https://www.protiproud.cz/
zase ty vakcíny ......................... https://www.badatel.net
Indigo .............................. https://www.kanal22.cz/
realita .............................. http://michalapetr.cz/
David Icke - youtube
Odkazy EZO-UFO místní
PRIMA TV
Quantum gravity
Gaia - HISTORIE - odkaz
personal important odkaz ... VŠE JE VLNA
odkaz EZO
odkaz UFO


1209 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-07-25

Q: Lidé se ptali na své krystaly. Mluvili jste o šesti obrovských Krystalech pod Zemí, které budou během tohoto ″Happeningu″ nabity. Bude to stejné pro VŠECHNY krystaly? I pro osobní atd.
A: Ano. Je důležité udržovat své osobní Krystaly očištěné způsoby, které již mnozí znají. Např. mytí v moři, ponoření do vody po poválení na zemi, záměry vyjádřené energií z rukou atd. Člověk pozná, co mu vyhovuje. V určený čas budou VŠECHNY krystaly rezonovat s vibrační frekvencí toho, co se právě odehrává. V týdnech před událostí mohou Krystaly nabýt jiného vzhledu, mohou mít neobvyklou záři, nebo pulzující Vibraci. Je to energie. Každý krystal sehraje svou roli a bude součástí této Velké transformace, probuzení.
Bude to jako u monolitů. Jako by spolu komunikovaly, aby se ″synchronizovaly″ a měly maximální účinek.Q: Budou temní schopni fungovat i poté, co k tomu dojde?
A: Ne. To, co přichází, co přinese ″Tato událost″, je nepředstavitelné Světlo, energetická změna pro vše, co je, na planetě i mimo ni. Proto jsme řekli, že jsou všechny oči upřeny na vaši planetu″, protože je to součást pozvednutí všeho ... protože vše je propojeno.
Světlo lásky, které se má přehnat přes, skrze a uvnitř, je takového rozsahu, jaký ještě nikdo nezažil.

Q: Co se stane se zlovolnými lidmi?
A: Je na člověku, aby pochopil, že každý hraje určitou roli. Je obtížné akceptovat, že duše mnoha takových bytostí okamžitě odejdou prostřednictvím ″rozpadu″. Bude to, jako by se jejich fyzické bytosti doslova rozpadly. Energie, která se nese v celém těle a duši takových ″zlovolníků″, je natolik ″rozladěná″, že Vlna lásky... síla v ní... způsobí, že se takové bytosti rozpadnou, protože nemohou přežít ve vibrační frekvenci, kterou Vlna přináší.

Q: Doslova se rozpadnout? To zní čím dál víc jako sci-fi.
A: Chápeme, že to všechno může znít přitažené za vlasy, protože vaše naprogramování tak bylo ″normalizováno″ a všechny myšlenky na takové události vás vedou k víře, že takové věci jsou jen výmysly.

Q: Dobře. Co se tedy stane s duší, když opustí tělo temného?
A: To je dlouhý příběh. Takové duše budou automaticky odvedeny/směřovány na místo, kde dojde k odčinění jejich chování. Platí zákon, že co činíš druhému, činíš sám sobě... pokud jste dostatečně schopní a pokročilí v myšlení a duchu, posílejte takovým duším Lásku a Světlo. Ačkoli byly součástí velké temnoty, zároveň si tuto roli vybraly, neboť život ve všech svých podobách, zákrutech a zvratech pokračuje dál.
Mnozí se ″změní″ a uvidí chybu svých cest a bude jim ″dovoleno″ zůstat ve své lidské tělesnosti, aby se ″napravili″ a činili pokání ze svého jednání.

Q: Pro některé to může být těžké přijmout.
A: Ne, jakmile Vlna osvítí duše na Zemi o mnoho, mnoho vibračních stupňů. Jakmile se tato světelná energie vstřebá do vaší bytosti, člověk pozná svůj domov a to, kým skutečně je. Jediné, po čem pak každý člověk touží, je odpuštění toho, co se na vaší planetě stalo, a pomoc všemi láskyplnými způsoby, aby se vaše zemská rovina vrátila do původní krásy nejen planety, ale všech, kdo žijí na ní a uvnitř ní. Jakmile k této události dojde, nic nebude jako dřív. Vaše srdce to ví. Přichází Nový svět a vše, co člověk musí snášet, způsoby Žití v temnotě, bude zrušeno.

Q: V to doufám, protože věci pro naši budoucnost vypadají velmi chmurně, pokud se nestane něco tak obrovského, jako je toto. Kéž bychom jen věděli kdy. Přesto vím, že nemůžeme. Takže se nebudu ptát.
A: Děkujeme za diskrétnost. Za tu dobu jsme pochopili mnohé z vašich způsobů, stejně jako jste vy pochopili mnohé z našich.

Q: Od začátku ″signálu″ pro Monolity ... až po otevření sedmi Portálů ... mluvíme o mžiku? Několika minutách? Několika dnech? Týdnech?
A: To nám není známo, neboť to není ″v čase″. Každá část, tj. aktivace monolitů, jejich vzájemná komunikace atd. musí být dokončena, než se spouštěč ... takříkajíc ... uvolní pro další synchronizaci. V tomto případě Hlavní centra, Mřížka, Ley Lines atd.
Nemůžeme to předvídat. Kdybychom se o to ″pokusili″, řekli bychom, že v průběhu několika dnů. Přesto je to proces, takže by to člověk cítil a prožíval po celou dobu.

Q: Říkáte, že právě tehdy se naše ″obálky″ plně aktivují. Má každý nějakou obálku, která má být aktivována? Kdyby tomu tak bylo, nikdo by nepotřeboval pomoc Probuzených.
A: Rozumíme. Každý má svoji obálku, protože neexistuje žádná ″předpojatost″, že by někdo byl lepší než jiný. Nicméně... každá obálka, pokud jde o obsažené informace o jeho roli, se bude velmi lišit v závislosti na tom, jak moc se kdo rozhodl ″probudit se ke svému Světlu″, tedy v závislosti na situaci, která je před ním.
Někomu, kdo byl hodně spící, může jeho obálka umožnit, aby jeho srdce cítilo a prožívalo množství Lásky, ale nemusí si nutně uvědomovat, ″co se právě stalo″. Ti, kteří jsou již nějakou dobu/dlouho vzhůru, se mohou právě zde ujmout se své vůdčí role a vést duše k Mostu, o němž jsme již mnohokrát hovořili.

Q: Most je samozřejmě metafora? Nebudeme mít všichni v obálce mapy se šipkou ″K Mostu″, nebo ano!?
A: Samozřejmě, že ne. Přesto je MOST nejlepším způsobem, jak vám popsat představu/vizualizaci toho, co se má odehrát. Abychom pomohli člověku přijít na jeho okraj a přejít po něm do vyšší dimenze. Žádáme vás, abyste neměli žádné obavy. Neboť, jak říkáme... každý bude znát svou pozici a bude ji následovat.

Q: Je těžké si přesně představit, co se bude dít a jaké to bude.
A: Přesto, až to na vás přijde, bude vám to důvěrně známé, protože je to z vás.

Q: Na začátku loňského roku jste řekli, že nedojde k tomu, aby bylo povinné očkování. Přesto se k tomu velmi, velmi, velmi blížíme a pro mnohé by to znamenalo ztrátu živobytí. V jistém smyslu, pokud se něco velkého nestane Brzy ... jste si toho všeho vědomi?
A: Podívej se na všechno, co se kolem tebe odehrává... kolem tvé planety. Záplavy, požáry, nepokoje. Velké nepokoje. Dochází k hromadění Energií, které směřují ke klimatickému oznámení / události ...

Q: Je na každé duši, aby se řídila vlastním uvážením a vcítila se do své Pravdy. Já jsem jen posel, který dělá, co může, aby přinesl Pravdu.
A: Blíží se čas ukončení tohoto sezení. Celou svou bytostí si přejeme, abyste VĚDĚLI, že to, co se má stát, se stane v Božském načasování. Žádáme vás, abyste toto VĚDOMÍ cítili ve svých bytostech a drželi se této PRAVDY bez ohledu na to, co se před vámi ″objevuje″. Pokračujte v mantře.

JÁ JSEM SVĚTLO.
JÁ JSEM LÁSKA.
JÁ JSEM PRAVDA.
JÁ JSEM.

Buduje Energii kolem vaší planety, na ní a v ní... aby sehrála svou roli v tom, co má přijít.

... MILUJEME VÁS ...

Zdroj: https://www.blossomgoodchild.com/25th-july/


1208 Zpráva Arkturiánů Marillyn Raffaele Ezoterika 2021-08-01

Milí čtenáři, vězte, že naše poselství k vám proudí v proudech světla a lásky se záměrem pomoci vám dosáhnout úrovně duchovního uvědomění, kterou hledáte a na kterou jste duchovně připraveni. Na této straně vás vnímáme jako silné a odvážné, kteří se rozhodli inkarnovat, aby se podíleli na procesu vzestupu Země. To, že se budete neustále držet svého nejvyššího vědomí pravdy, vám pomůže vyhnout se tomu, abyste byli neúmyslně vtaženi do vírů chaosu a strachu, které jsou vám v této době předkládány na všech úrovních a ze všech směrů.

Možná jste zjistili, že nákupy nebo výlety, které zahrnují davy lidí, vás vyčerpávají. Jste stále citlivější na energii, a tak pokud se zapomenete soustředit, vaše osobní energie se dostane do souladu s lidmi a místy kolem vás, z nichž některé nemusí mít vysokou rezonanční povahu. Vše, co je falešné, husté, staré a stále skryté, musí vystoupit na povrch, aby to viděla a rozpoznala většina, a nejen ti, kteří se probudili a pochopili chybnost mnoha běžně přijímaných praktik. Dosáhli jste takové úrovně duchovního uvědomění, která vám umožňuje stát opodál a objektivně pozorovat, protože již nesouzníte s přesvědčeními a koncepty, které formovaly většinu světových zákonů, společenských pravidel, tradic atd.

Současná doba na Zemi představuje proces spojený s duchovním probuzením světa, který se lidským očím může jevit jako regrese. Stejně jako se jednotlivci očišťují od starých hustých energií minulosti, musí se i Země očistit od těžkých energií, které se v ní a na ní ukládaly po celé věky, a činí tak prostřednictvím požárů, povodní a přírodních katastrof, jichž jste v této době svědky. Tisíce let osobních a kolektivních aktivit založených na trojrozměrném myšlení s motivem získávat, brát a vlastnit bez ohledu na cenu pro ostatní nebo pro samotnou Zemi vytvořily a zanechaly po celém světě kapsy husté energie. Zločiny proti původním obyvatelům, války mezi všemi zeměmi i uvnitř nich, násilné akce mezi obyčejnými lidmi založené na konceptu oddělenosti po celém světě zanechaly po sobě energie, které je třeba vyčistit.

Lidé se díky nevědomosti falešného systému víry mylně domnívají, že jsou vrcholem inteligence s mocí využívat a zneužívat cokoli nebo kohokoli, co neodpovídá jejich úzkému pojetí správného, užitečného nebo finančně výhodného. Zapomněli, že Země sama a veškerý život na ní jsou živými projevy Boha, které je třeba uznávat, milovat a podporovat jako aspekty JEDNOHO. Třetí dimenze je nejnižší příčkou velmi vysokého žebříku.

Kolektiv se musí probudit a probouzí se, protože je svědkem stále většího počtu ″přírodních katastrof″. Mnozí těmito událostmi hluboce trpí, ale dříve, než se ve světě objeví více světla a vědomí, musí se Země nejprve osvobodit od těžké a husté energie, která na ní zůstává uložena na různých místech. Tato očišťování jsou nezbytnou součástí duchovního vývoje Země.

Kdysi dávno duše uvízly v nižších energiích a staly se hustými/hmotnými, čímž vytvořily svět, který lidé považují za skutečný a jediný. Víra ve dvě síly a oddělenost je to jediné, co lidi odděluje od reality. Vaším úkolem je rozpoznávat falešná přesvědčení, když se objeví ve vašich myšlenkách a činech, nikoliv tím, že se jim budete bránit nebo s nimi bojovat, ale tím, že je s láskou a jemně rozpoznáte jako to, čím jsou, a pak je vyměníte za pravdu.

Obrovským a obtížným krokem pro hledače pravdy je pochopení, že hmotný svět se skládá z nízko rezonujících, falešných interpretací reality - duchovního výtvoru. Zpočátku je pro lidskou mysl velmi těžké to přijmout a ti, kdo o tom slyší poprvé, se obvykle brání, zesměšňují a odmítají tuto myšlenku, dokud jim to později, v průběhu života nebo v období sváru nezačne dávat smysl, což jim umožní otevřít se více. Vy, kteří znáte hlubší pravdy, budete stále více pomáhat ostatním pochopit, co se v této době odehrává jak v osobním, tak v celosvětovém měřítku Nehledejte lidi, kterým byste mohli radit, učit je nebo je zachraňovat, ale jednoduše dovolte, aby k vám vaše energie přitahovala ty, kteří jsou s ní v souladu a chtějí vědět více.

Osvícení jedinci již nejsou pracovníky Světla v tom smyslu, v jakém byli vždy v minulosti, ale graduovali v držitele Světla. Budete a mnozí z vás se již ocitají v situacích, kdy bez plánování a osobního úsilí pomáháte nově probuzenému jedinci (často osobě, od které to nejméně čekáte), porozumět tomu, co cítí, prožívají a proč. Vaší vnitřní prací je poznávat, cvičit, důvěřovat a dovolit, aby se každá nově odhalená pravda stala stavem vašeho vědomí. Nyní víte, že jste plnost Boha ve svém vyjádření, a proto již nemusíte nadále usilovat o zdraví, hojnost, harmonii, mír, inteligenci atd. směrem ven. Nejste kouskem Boha, jste Boží celistvostí. Protože všichni ztělesňují plnost Boha, žádný člověk nemůže mít méně než jiný. Vaše poctivost neznamená, že někdo jiný musí být proto nepoctivý, a vaše hojnost neznamená méně pro ostatní. Neexistuje nic jiného - každá kvalita Božského vědomí/Boha/Zdroje, vůbec nezáleží na tom, jak TO nazýváte, TO již je, vždy byla a vždy bude samotnou podstatou vašeho bytí.

Zda se člověk rozhodne tomu věřit, nebo ne, je jeho svobodná volba. Duchovní evoluce není nic jiného než cesta každého jednotlivce k dosažení vědomí JEDNOTY. Jde o mnoho životních zkušeností a mnoho různých cest, ale všechny vedou na stejné místo, protože žádné jiné místo neexistuje. Proto každý duchovní poutník nakonec dospěje k místu, kde musí přestat věřit v nutnost hledat, provádět obřady, prosit a přemlouvat nějakého vzdáleného Boha nebo dělat cokoli, dokonce i meditovat, aby se stal tím, čím už je. Tyto nástroje jsou důležitými kroky na většině duchovních cest, ale jakmile rezonujete v JEDNOTĚ, jste již za hranicí potřeby čehokoli, co by k vám mělo přitáhnout Boha. Když dosáhnete vědomého uvědomění, že jste harmonie, úplnost a celistvost - ne jedno s tím, ale vlastně JSTE přesně to. Může se to začít projevovat ve vašem životě jako věci, které do sebe zapadají bez námahy, správná osoba ve správný čas atd. Vědomí božské inteligence se bude projevovat jako stále hlubší porozumění a poznání. Vědomí, že veškerý život je JEDINÝ ŽIVOT, se projeví jako zdraví. Mysl interpretuje individuální vědomí navenek na úrovních, které je člověk schopen pochopit, což činí mysl podstatou vnějšího. Pravda se musí posunout od intelektuálního poznání ke skutečnému stavu vědomí, než ji mysl dokáže vytáhnout do rozpoznatelné podoby. Vědomí je podstatou všeho, co existuje.

Zeptejte se sami sebe: ″Čemu věřím, že se tak cítím? Co považuji ve svém myšlení po většinu času za skutečné?″. Buďte pozorní a upřímní ke svým myšlenkám, protože mysl je vždy zaměstnána tím, k čemu byla určena, že je cestou uvědomování - ale čeho? Všichni vážně hledající duchovní lidé musí brát pravdu vážně - TEĎ. Jako božské bytosti jste tvůrci a nemůžete již pravdu vnímat jen jako zajímavou konverzaci k diskusi nebo odmítnutí na základě trojrozměrných konceptů. Co se rozhodnete vytvořit pro sebe a pro svět? Je nesmírně snadné nechat se zhypnotizovat médii, přáteli a rodinou, skupinami, organizovaným náboženstvím atd. Ti všichni chtějí, abyste věřili stejně jako oni, protože věří, že mají pravdu. Většina z nich věří, že je pro vaše dobro, abyste věřili tak jako oni, ale právě zde musíte pevně stát ve svém poznání. Neznamená to být hrubý nebo se zlobit na někoho, kdo se vás snaží obrátit na svou víru, ale spíše ho ctít, protože možná plní důležitý aspekt své vlastní duchovní smlouvy. Můžete zdvořile říci: ″Děkuji za váš názor, ale já se rozhoduji takto.″ Uvědomte si, že jste se rozhodli udělat to, co jste udělali. Zůstaňte soustředěni ve svém nejvyšším vědomí.

Jakmile se naučíte důvěřovat své jednotě se Zdrojem, zjistíte, že je mnohem snazší jednoduše nechat světové události, aby se točily, zatímco vy zůstáváte soustředění a klidní v oku bouře. Vašeho klidu si všimnou ti, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení, a někteří se k vám budou chtít připojit. Tím, že nevyvíjíte žádné vnější úsilí o záchranu světa, ve skutečnosti děláte právě to. JSTE světelnou realitou. Jedno s Bohem je většina.


Nevzdávejte se, drazí. energie je nyní velmi intenzivní. Možná budete mít dny, kdy se budete cítit vyčerpaní, bude vám špatně a budete mít bolesti bez konkrétního důvodu. Je to intenzita vysokofrekvenční energie, kterou integrujete a která zase nutí staré energie, aby se uvolnily a vyčistily, což způsobuje intenzivní, ale dočasné symptomy ve fyzickém těle. Lidská mysl plně nechápe, co se děje, a často si tento proces vykládá jako problém. Dělejte, co je třeba. Odpočívejte, jak cítíte, že musíte, jsou dny, kdy potřebujete spát a nic nedělat. Dovolte bolestivým emocím, které se mohou objevit, aby prošly a odešly, aniž byste se jim bránili nebo jim dávali sílu. Milujte své fyzické tělo a pečujte o něj, místo abyste se na něj zlobili, že vás zdánlivě zklamalo.

Všichni jste se cvičili v lásce k druhým v uvědomění si Jednoty, ale často jste vylučovali sami sebe. Je těžké ignorovat trojrozměrný koncept. Je obtížné ignorovat trojrozměrné pojmy o tom, co je to důstojnost, krása a láska, protože se staly podprahovými a proudí z mnoha stran. Buďte ostražití, abyste je nikdy nepřijali a nedovolili jim ovlivnit lásku a úctu k sobě samému jako JÁ. Duchovní evoluce vám neumožňuje, abyste se v těžkých chvílích změnili zpět v osobu, kterou jste byli v předchozím stavu vědomí. Jakmile se otevřou dveře vědomí a začnou do něj vstupovat vyšší pravdy, automaticky rozpustí předchozí nižší rezonující energie. Děkujeme vám za vaši práci na přivedení Země do nového světla, nového vědomí a nové, vyšší dimenze. Vidíme vás, milujeme vás, jsme s vámi, protože my jsme vy, drahé statečné duše.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/08/01/the-arcturian-group-through-marilyn-raffaele-aug-1-2021/


1202 Můj kmen duše a vztah ke Gaii - 1. Tančící Delfín Ezoterika 2021-07-29
1201 Velitel TehRan Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-29
1200 Arkturiánská rada Daniel Scranton Ezoterika 2021-07-29
1199 Elohim: Lví brána = vaše volba Anna Merkaba Ezoterika 2021-07-28
1198 BŮH STVOŘITEL HATONN SVĚTLA - MATKA ZEMĚ Indian in the machine Ezoterika 2021-07-09
1197 Spánky = brána světla Elizabeth Peru Ezoterika 2021-07-25
1196 Transformace skrze média Daniel Scranton Ezoterika 2021-07-25
1195 Kdo lže a kdo říká pravdu? Daniel Scranton Ezoterika 2021-07-26
1194 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-26
1193 Karmické úkoly: cesta duše CElena Ezoterika 2021-06-28
1192 Kain: Vzestup nad propastí CElena Ezoterika 2021-07-19
1191 Lucifer: Diktatura prvního CElena Ezoterika 2021-07-25
1190 Práce s buňkami Christine Day Ezoterika 2021-07-19
1189 Vakcíny, tělo a duše: Odpojení těla od zdroje (Účinky vakcín) Cosmic agency Ezoterika 2021-07-18
1188 Galaktická federace - Falešná realita ET v kruzích Cosmic agency Ezoterika 2021-07-14
1187 Federace a Země - Mimozemská realita vs. lidstvo Cosmic agency Ezoterika 2021-07-26
1186 Existuje duše? Co to je? Cosmic agency Ezoterika 2021-07-06
1185 Podzim 2021; Zánik vašeho starého systému Alain Titeca Ezoterika 2021-07-23
1184 Aktualizace od velitele Aštara Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-14
1183 Masivní aktivace pro Hvězdná semínka Lisa Brown Ezoterika 2021-07-09
1182 Dimenze DR. Norma J. Milanovich Ezoterika 2021-07-06
1181 Výhody pitné vody s krystaly Arturo Bentacur Arango Ezoterika 2021-07-06
1180 Pozvednutí Země Marilynn Raffaele Ezoterika 2021-07-19
1179 Uprostřed mocných změn Judith Kusel Ezoterika 2021-07-19
1178 První kontakt na spadnutí Sean Christopher Ezoterika 2021-07-20
1177 Plejáďané: Iniciace a podpora Nora Herold Ezoterika 2021-07-06
1176 Kion: Zákon účelnosti CElena Ezoterika 2021-03-01
1175 KAIN. Čtvrtý způsob CElena Ezoterika 2021-06-26
1174 Kion: Poznání CElena Ezoterika 2021-02-22
1173 Temný učitel - poznání Dr.V Ezoterika 2021-07-05
1172 BŮH je řešení! Jahn Kassl Ezoterika 2021-07-15
1171 👻👽👻👽👻
2021-07-26
1170 Aliance se otevírá Mike Quinsey Ezoterika 2021-07-18
1169 Co hýbe vesmírem aneb mystika tantry Valerie Kolcová Ezoterika 2021-07-01
1168 144.000 bodů světla Alana Kay Ezoterika 2021-07-18
1167 Pražský Golem a královské šílenství Valerie Kolcová Ezoterika 2021-07-15
1166 Federace světla: Signál Blossom Goodchild Ezoterika 2021-07-14
1165 Megalodon a mimozemská civilizace Rami Ezoterika 2021-07-02
1164 Poselství od Johna Denvera Losha Ezoterika 2021-07-15
1163 Aštar Šeran, Galaktická federace světla Marta Ezoterika 2021-07-16
1162 Rozhovor s Arch Gabrielem a vývojovou hierarchií Dr.V Ezoterika 2021-07-02
1161 Aktivace skrytých pyramid - hotovo Jenny Schiltz Ezoterika 2021-07-15
1160 Aspekty humanity Penni Moore Ezoterika 2021-07-06
1159 Blue Avian Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-19
1158 Q & A Boötes Elena Danaan Ezoterika 2021-07-09
1157 Update EldoRa & Siman Ezoterika 2021-07-07
1156 Sananda: Pátá dimenze Band Schieb Ezoterika 2021-06-05
1155 Poselství od Serafína Rosie Ezoterika 2021-07-10
1154 Světonázor rodičů ovlivňuje zdraví dětí Alexander Palienko Ezoterika 2021-07-10
1153 Univerzální strážci pravdy Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-17
1152 Něco o Teslovi SAM ILUZIONISTA Ezoterika 2021-07-09
1151 Proč vakcinace Olmat Ezoterika 2021-07-01
1150 Podvodní civilizace, Pyramidy Rami Ezoterika 2021-07-01
1149 Jak se dostat z Kola Samsary Elena Eleya Ezoterika 2021-06-27
1148 Vědomí a uvědomění Michael W. Evrard Ezoterika 2021-07-11
1147 Aštar + OWS: Spojte si tečky James McConnell Ezoterika 2021-06-28
1146 Pallas Athena: Novinky z karmické rady Gabriele Schmitz Ezoterika 2021-07-07
1145 Arkturiáni: Na prahu velkých změn Suzanne Lie Ezoterika 2021-06-07
1144 Nemoc je nevyjádřená emoce uzamčená v buňkách vašeho těla Christine Day Ezoterika 2021-07-03
1143 Hlas z budoucnosti Elena Eleya Ezoterika 2021-06-24
1142 Život podle mysli už nebude fungovat Olmat Ezoterika 2021-06-30
1141 Plejáďané: Smlouva Christine Day Ezoterika 2021-07-05
1140 Za rok bude všechno jiné Galaxygirl Ezoterika 2021-07-05
1139 Větší energetické pole Daniel Scranton Ezoterika 2021-07-07
1138 Galaktičtí občané Alexandar Kosmos - Brenda Garcia Ezoterika 2021-07-07
1137 Lord Ardal 5-6 Venera Nik Ezoterika 2021-07-05
1136 Architekti vesmíru 32 Architekt Ezoterika 2021-07-08
1135 El Morya Sharon Stewart Ezoterika 2021-07-05
1134 Mira z Plejádské vysoké rady Valerie Donner Ezoterika 2021-07-03
1133 Galaktické centrum Galaxygirl Ezoterika 2021-07-05
1132 🤯🤯🤯🤯🤯
2021-07-12
1131 Plejáďané: DNA v masách Barbara Marcianiak Ezoterika 2021-07-05
1130 Skryté pyramidy se probouzejí Suzanne Maresca Ezoterika 2021-06-28
1129 Plejáďané: Svět teď potřebuje lásku Mirela Santana Ezoterika 2021-06-28
1128 Událost Aurora Ray Ezoterika 2021-06-26
1127 Sananda - Těžké časy Band Schieb Ezoterika 2021-06-28
1126 Blog Brenda Hoffman Ezoterika 2021-06-28
1125 Archanděl Michael - pomoc pro budoucí časy Band Schieb Ezoterika 2021-06-25
1124 Otec Absolut Marta Ezoterika 2021-07-04
1123 DOKONČIT, CO JSME ZAČALI Marta Ezoterika 2021-05-24
1122 Aštar: Nový Jeruzalém Seraphim Akchooel Subramani Ezoterika 2021-06-29
1121 Nová osa civilizací: O budoucnosti Země. Část 3 - 4 Architekt Ezoterika 2021-06-27
1120 OSOBNÍ PŘÍBĚH: Jednota a sen Marta Ezoterika 2021-06-25
1119 Zpět ke zdroji Edward Ezoterika 2021-06-19
1118 Jak dobře žít a prosperovat v době transformačních změn Barbara Marciniak Ezoterika 2021-07-01
1117 Intenzivní kontinuální zdrojové energetické vlny Chrissy Ezoterika 2021-06-23
1116 Co je zač Galaktická federace Cosmic agency Ezoterika 2021-06-16
1115 Saul John Smallman Ezoterika 2021-06-27
1114 Arkturiánská rada 9D Daniel Scranton Ezoterika 2021-06-22
1113 Saint Germain a ten, kdo slouží James MacConnell Ezoterika 2021-06-06
1112 Příprava prvního kontaktu Suzanne Lie Ezoterika 2021-06-25
1111 Vyšší Já Mike Quinsey Ezoterika 2021-06-25
1110 Aštar: Potvrďte Vyššímu Já svou volbu Band Schieb Ezoterika 2021-06-16
1109 Odpusťte těm, kteří nejsou připraveni vás milovat GhenLyn Ezoterika 2021-06-28
1108 Plejáďané: Přivítáme vás oslavami Band Schieb Ezoterika 2021-06-26
1107 Aštar: Proč to dovolujeme? Sharon Steward Ezoterika 2021-06-25
1106 Nová osa civilizací: O budoucnosti Země Architekt Ezoterika 2021-06-23
1105 Kain: Zkrocení Minotaura CElena Ezoterika 2021-06-15
1104 Architekti vesmíru. Sféra vnímání Architekt Ezoterika 2021-06-23
1103 Kion + Arkturiáni - O víře a důvěře Architekt Ezoterika 2021-06-28
1102 Kion 2 - Nová symfonie Architekt Ezoterika 2021-03-01
1101 Lord Ardal - 4 Venera Nik Ezoterika 2021-06-28
1100 Temná hierarchie: Mammon - vůdce pekelných psů Architekt Ezoterika 2021-06-19
1099 Kion, Kain, Tre: o úkolech Tvůrců, povinnostech velkého množství lidí a nových duší Architekt Ezoterika 2021-06-15
1098 Samael - vládce démonů, soudce temných Architekt Ezoterika 2021-06-12
1097 Poselství od Ann a andělů ~ Jiskří vaše zaměření radostí? Suzanne Maresca Ezoterika 2021-06-27
1096 👀👀👀👀👀
Ezoterika 2021-06-28
1095 Priore Med bed Steve Beckow Ezoterika 2021-06-20
1094 PSYCHICKÉ BOJIŠTĚ Elron Ezoterika 2021-06-07
1093 Ashtar Méline Portia Lafont Ezoterika 2021-06-13
1092 Ohromné posuny Judith Kusel Ezoterika 2021-06-14
1091 Událost zániku Dr. Tony Phillips Realita 2021-06-11
1090 Výživa vědomí Evgenij Sedoj Ezoterika 2021-06-16
1089 Kdo jsem Pro100 Ezoterika 2021-06-15
1088 Loutkové divadlo Marta Ezoterika 2021-06-16
1087 Kion 1 - Vzpomínky na budoucnost vesmíru Architekt Ezoterika 2021-02-19
1086 CESTOVÁNÍ ČASEM - LEMURSKÁ LOĎ - CIZÍ ZVÍŘE Cosmic agency Ezoterika 2021-05-18
1085 Smyčka duše - mechanismus reinkarnace Cosmic agency Ezoterika 2021-05-08
1084 Pel Mel informace odjinud Lev Ezoterika 2021-06-13
1083 Velká mučednice Lev Ezoterika 2021-06-12
1082 Opouští Temná flotila 4. říše Antarktidu? Michael Salla Ezoterika 2021-06-11
1081 Zlatá vlákna - od 3D po 4D a 5D Lev Ezoterika 2021-06-09
1080 Širší perspektiva Sophia Love Ezoterika 2021-06-12
1079 Osvobození od 3D matrice Marta Ezoterika 2021-06-01
1078 Problémy s prací Marta Ezoterika 2021-06-07
1077 Země je psychofyzická říše Ute posegga-Rudel Ezoterika 2021-06-05
1076 Archa úmluvy Cosmic Agency Ezoterika 2021-06-03
1075 Exodus Židů z Egypta: Kdo oklamal Mojžíše? Valerie Kolcová Ezoterika 2013-12-08
1074 Letem světem Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-11
1073 Tajemství Skythie aneb milostný příběh... Valerie Kolcová Ezoterika 2017-10-13
1072 Sodoma a Gomora - jak to dopadlo Valerie Kolcová Ezoterika 2012-10-07
1071 Jak se Babylon stal ʺnevěstkouʺ Valerie Kolcová Ezoterika 2014-02-09
1070 Stupně bytí Michael W. Evrard Ezoterika 2021-06-12
1069 Unaveni světlem CElena Ezoterika 2021-06-06
1068 KAIN. Dostředivá tma CElena Ezoterika 2021-06-08
1067 Architekti vesmíru 31 Architekt Ezoterika 2021-06-09
1066 Energetická vodivost nebo Co ovlivňuje eventualitu Savmeja Ezoterika 2021-06-09
1065 🐙 🦑 🦇 🦑 🐙
2021-06-13
1064 Tajemství Skytie aneb milostný příběh Valerie Kolcová Ezoterika 2017-10-13
1063 Upřednostňování Sharon Steward Ezoterika 2021-05-28
1062 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-03-02
1061 Za závojem Brenda Hoffman Ezoterika 2021-05-31
1060 Platón Erena Velazquez Ezoterika 2021-06-01
1059 Učitelský systém: Úrovně vědomí duše Architekt Ezoterika 2021-06-01
1058 Belzebub: Temná síla CElena Ezoterika 2021-05-31
1057 Kion: O lásce Dimitry DeeMention Ezoterika 2021-05-20
1056 Baltazar: Svůdná tma July Julay Ezoterika 2021-05-19
1055 Kion: Tma skrze světlo CElena Ezoterika 2021-05-21
1054 Magický závoj - rozpuštění strachu Marta Ezoterika 2021-05-27
1053 Čistý zdroj informací Marta Ezoterika 2021-05-28
1052 Kdo, když ne já Marta Ezoterika 2021-06-04
1051 Ve jménu života na Zemi Marta Ezoterika 2021-06-03
1050 Vibrační stěna - vyvažování vibrací Marta Ezoterika 2021-06-02
1049 Bludný nerv a duchovní spojení Elizabeth Peru Realita 2021-05-21
1048 Připraveni na masivní vylidňování? Dr. Joseph Mercola Realita 2021-05-15
1047 Španělská chřipka 1918 Firstfreedoms Realita 2021-05-27
1046 Kterak američané ke všemocné vládě přišli Jacob Hornberger Realita 2021-05-20
1045 VÝJIMKY Z PRAVIDEL Marta Ezoterika 2021-05-26
1044 Úplněk 26.5.21 Marie Tena Ezoterika 2021-05-24
1043 Kain. Pocity jsou Zdrojem života Axiom Ezoterika 2021-05-19
1042 Jasnocit July Julay Ezoterika 2021-05-19
1041 TEST Aseim Ezoterika 2021-05-26
1040 Oslava Peggy Black Ezoterika 2021-05-26
1039 Joshua z Vegy Galaxygirl Ezoterika 2021-05-26
1038 Čas se krátí Band Shieb Ezoterika 2021-05-30
1037 Vzestoupený kolektiv Zahara Celestial Ezoterika 2021-05-22
1036 Pátá dimenze se odhaluje Paul Dobree-Carey Ezoterika 2021-05-16
1035 Pravda o chaosu Natalie Glasson Ezoterika 2021-05-20
1034 Sananda: Boží vůle Jahn Kassl Ezoterika 2021-05-24
1033 DRACI Kvreal Ezoterika 2021-05-28
1032 Rozšiřování vědomí a otevírání paměti Elena-Eleya Ezoterika 2021-05-22
1031 Civilizace LEILOLYA - spánek a změny v jemných tělech Elena-Eleya Ezoterika 2021-05-16
1030 Kvantový skok Elena Eleya Ezoterika 2021-05-20
1029 Učitelé Šambhaly: čas na očištění duše Architekt Ezoterika 2021-05-26
1028 Andělské sféry a hierarchie světla Elena-Eleya Ezoterika 2021-04-25
1027 Archanděl Gabriel: o novém prostoru Dr.V. Ezoterika 2021-05-27
1026 KION: Vědomí - zdroj života ve vesmíru Axiom Ezoterika 2021-05-17
1025 KION: evoluční cykly Axiom Ezoterika 2021-05-18
1024 Konverzace s Kionem a Temným archandělem Axiom Ezoterika 2021-05-23
1023 Ki-on: Komentáře k rozhovorům s Temným archandělem Architekt Ezoterika 2021-05-20
1022 Temná hierarchie : Satanael Axiom Ezoterika 2021-05-27
1021 Temná hierarchie: Irlingkch - Mistr válečného umění Architekt Ezoterika 2021-05-24
1020 Temná hierarchie: Baltazar Architekt Ezoterika 2021-05-22
1019 Temná Hierarchie: Tilonn - Mistr zbraní Architekt Ezoterika 2021-05-22
1018 Kion- Rady pro uchazeče a hledače Dimitry DeeMention Ezoterika 2021-05-10
1017 Lord Ardal. Význam temných rituálů; časová smyčka Venera Nik Ezoterika 2021-05-22
1016 Bytosti modrého paprsku Sangeeta Handa Ezoterika 2021-05-29
1015 👒👒👒👒
2021-05-30
1014 Formování hmoty z éteru Gorislav Ezoterika 2021-05-16
1013 Planetární čistka Ricardo Vilchez Navamuel Ezoterika 2021-01-06
1012 Nehody osudu Marta Ezoterika 2021-05-15
1011 Energie nebo technologie Marta Ezoterika 2021-05-22
1010 Stín budoucího stvoření Ken Carey Ezoterika 1979-01-06
1009 Dvojplameny a temná aliance Sharon Steward Ezoterika 2021-05-20
1008 Vyvarujte se omezujících slov Sharon Steward Ezoterika 2021-05-16
1007 Kdo řídil Napoleona? Valerie Kolcová Ezoterika 2018-04-13
1006 Za co bojoval Alexandr Veliký? Valerie Kolcová Ezoterika 2017-03-17
1005 Beseda s temným archandělem 2 Architekt Ezoterika 2021-05-19
1004 Beseda s temným archandělem Architekt Ezoterika 2021-05-16
1003 Lord Ardal, zástupce Temné hierarchie Venera Nik Ezoterika 2021-05-16
1002 Proč existuje Země Aita Ezoterika 2021-05-17
1001 Držte kurz Dancing Dolphin Ezoterika 2021-05-17
1000 Programování musí být otřeseno Daniel Scranton Ezoterika 2021-05-18
999 Abraham Lincoln Erena Velazquez Ezoterika 2021-05-17
998 Galaktická federace: Aktuální příběh Aurora Ray Ezoterika 2021-05-21
997 Operace hvězdná síť Lev Ezoterika 2021-05-09
996 Nové zapomenuté energie k nám přicházejí Elena Eleya Ezoterika 2021-05-16
995 Beseda s duchem ohně RAmi Ezoterika 2021-05-16
994 Jak probíhá přechod Olmat Ezoterika 2021-05-08
993 Posvátné srdce a nová matrice duše Pro100 Ezoterika 2021-05-08
992 Třetí membrána Lev Ezoterika 2021-05-13
991 Kontrolní bod přechodu Anna Kamalaya Hefors Ezoterika 2021-05-12
990 Ruský zázrak - měnící se reality Jevgenij Sedoj Ezoterika 2021-05-14
989 Život pod kontrolou? Anna Kamallaya Hefors Ezoterika 2021-05-14
988 Jak funguje destruktivní systém Bliss in Love Ezoterika 2021-05-13
987 Kion: Procenta chaosu CElena Ezoterika 2021-05-11
986 Kain a Kion: Přechod na + 4D a -4D (reverzni stagnace) July Julai Ezoterika 2021-05-06
985 Architekti: svoboda n-tého řádu CElena Ezoterika 2021-01-19
984 Kion: Čas uvědomit si, kdo skutečně jste. July Julai Ezoterika 2021-05-08
983 Konglomerát nejvyšší inteligence Elena-Eleya Ezoterika 2021-05-10
982 Architekti vesmíru 30 Architekt Ezoterika 2021-05-10
981 Čas na přestavbu: Zpráva od Arcturianů Michelle Hill Ezoterika 2021-05-15
980 Dažbog o lžích a pravdě ve slovanských pohádkách Valerie Kolcová Ezoterika 2019-08-09
979 🥨🥨🥨🥨🥨
🥨🥨🥨 2021-05-17
978 Projev Saint Germain o okupaci Země Valerie Kolcová Ezoterika 2021-04-22
977 Civilizace Andromeda Elena Eleya Ezoterika 2021-05-06
976 Saint Germain: Probuzení kolektivního úspěchu Natalie Glasson Ezoterika 2021-05-08
975 Poslední dny země Mu Valerie Kolcová Ezoterika 2012-09-18
974 Armáda golemů a tajemství pyramid v Číně Valerie Kolcová Ezoterika 2014-09-14
973 Chemtrails a ovlivňování počasí Sharon Steward Ezoterika 2021-05-05
972 Váš dopad na svět a vesmír Daniel Scranton Ezoterika 2021-05-04
971 Aštaria z Galaktické federace světla Davey Ezoterika 2021-05-04
970 Aštar: Aktualizace Sharon Stewart Ezoterika 2021-05-02
969 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-05-03
968 Aktualizace vzestupu: Začněte u sebe Alexander Quinn Ezoterika 2021-05-05
967 Nejdůležitější zpráva o vzestupu všech dob Alexander Quinn Ezoterika 2021-04-28
966 Ki-on: Destruktivní výměna energie s temnou hierarchií (10) Architekt Ezoterika 2021-05-06
965 Upadnete do hustých vibrací - připravte se July Julay Ezoterika 2021-05-06
964 Asmodeus - Pekelná propast CElena Ezoterika 2021-04-29
963 Kain: Sítě pro energetickou změnu (9) Architekt Ezoterika 2021-04-30
962 Zprávy Atona Anne Bellringer Ezoterika 2021-05-08
961 Johanka z Arku Erena Velazquez Ezoterika 2021-05-08
960 Pohádková technika Hyperborejců Valerie Kolcová Ezoterika 2018-04-27
959 Vzkříšení lidstva Marta Ezoterika 2021-05-02
958 Konec 24 hodin Neva Ezoterika 2021-05-02
957 Jak přestat být manipulován Paul Lenda Ezoterika 2021-04-19
956 Útoky GF na korporátní satelity a exodus z Marsu Elena Danaan Ezoterika 2021-04-25
955 Archanděl Michael: Jak odolat rychlé změně Architekt Ezoterika 2021-05-02
954 Ki-on a Kain: odpovědi na otázky čtenářů Architekt Ezoterika 2021-04-26
953 Kain: Labyrint iluzí (8) Architekt Ezoterika 2021-04-24
952 Kain. Známost CElena Ezoterika 2021-04-17
951 Na kanálu Lucifer Elena Eleya Ezoterika 2021-04-26
950 Energetický aspekt psychosomatiky Marta Ezoterika 2021-04-29
949 Jste naštvaní, protože očekáváte příliš mnoho Sharon Steward Ezoterika 2021-04-27
948 Operace Reboot Lev Ezoterika 2021-04-30
947 Esence ducha CElena Ezoterika 2021-04-18
946 Kdo změnil minulost a budoucnost? Valerie Kolcová Ezoterika 2013-10-06
945 Aštarova cesta Kate Woodley Ezoterika 2021-04-11
944 Adam je synem Lilith a Patsutsu Valerie Kolcová Ezoterika 2014-08-24
943 Měsíc - Archa Atlanťanů Valerie Kolcová Ezoterika 2013-02-10
942 Proč islamisté zničili starodávného Nimroda Valerie Kolcová Ezoterika 2015-03-20
941 Koljada o hvězdném kalendáři a tajemstvích času Valerie Kolcová Ezoterika 2016-01-22
940 🍄🍄🍄
2021-05-02
939 Zpráva od kolektivu velryb: Poslední odpor Dianne Robins Ezoterika 2021-04-23
938 Mimozemská bitva nad Německem - osvobození Phaetonu Cosmic agency Ezoterika 2021-03-26
937 JAK A PROČ NÁS KONTAKTUJÍ Cosmic agency Ezoterika 2021-04-04
936 Poslední člověk Natálie Verešen Ezoterika 2021-04-16
935 Aktualizace - federace SaLuSa Ezoterika 2021-04-24
934 Čisticí zóna Marta Ezoterika 2021-04-16
933 VAŠE DOKONALÉ JÁ Grace Sirius Ezoterika 2021-04-19
932 Kdo jsou Lyřané Vashta Narata Ezoterika 2021-04-10
931 Hvězdná semena ze Siria Vashta Narada Ezoterika 2021-04-12
930 Pozemská transformace Mia Lighthouse Ezoterika 2021-04-22
929 Došlo ke změně velení Sophia Love Ezoterika 2021-04-22
928 Nedokončený scénář Natálie Verešen Ezoterika 2021-04-16
927 Velký kvantový přechod II Lev Ezoterika 2021-04-25
926 Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-04-24
925 Čas platit Aita Ezoterika 2021-04-24
924 Enki, Enlil, Elohim, Anunnaki - kdo jsou? Cosmic agency UFO 2021-04-12
923 Aktualizace Inger Noren Ezoterika 2021-04-15
922 Kroniky Nibiru Valerie Kolcová Ezoterika 2018-03-16
921 Phaethon, Nibiru a historie zlatých desek Šambaly Valerie Kolcová Ezoterika 2012-12-24
920 Život krále Artuše v Merlinově legendě Valerie Kolcová Ezoterika 2021-03-26
919 Apollon Hyperborejský Valerie Kolcová Ezoterika 2018-06-22
918 Smlouvy duší Sam Boomer Ezoterika 2021-04-16
917 Vítězná strategie Marta Ezoterika 2021-04-13
916 Pokyny Ann Albers Ezoterika 2021-04-17
915 Katarze duše - sestup lidských duší Georgi Stankov Ezoterika 2021-04-17
914 Poslední myšlenka před spaním Alejandro Martinez Gallardo Ezoterika 2021-02-21
913 Stát se důvěryhodným Leo Babauta Ezoterika 2021-04-09
912 Zpráva od Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-04-11
911 💮💮💮💮
💮💮💮 2021-04-18
910 Jak Šiva ... pohnul Indií aneb nejstarší historie Země Valerie Kolcová Ezoterika 2017-08-04
909 Askeze Sochandži Ezoterika 2021-04-09
908 Výzva k lidem Země Elena Eleya Ezoterika 2021-04-11
907 Je někdo v podstatě zlý? Linda Dillon Ezoterika 2021-04-11
906 Od Lemurie po Hyperboreu aneb bitva draků Valerie Kolcová Ezoterika 2013-01-19
905 Ozvěny hvězdých válek, kamenné koule Valerie Kolcová Ezoterika 2016-05-13
904 Baal - pomluvený bůh Východu o Satanovi, Anunnaki a ... o syrské válce Valeri Kolcová Ezoterika 2015-10-30
903 Galaktická federace vs. Draco, Zeta Sharon Steward Ezoterika 2021-04-04
902 To nejlepší Aita Ezoterika 2021-04-03
901 Váš příběh Rita Kempf Ezoterika 2021-04-07
900 Chystáte se vytvořit novou Zemi, která bude svobodná Barbara Marciniak Ezoterika 2021-04-07
899 Postoj k tomu, co se děje Marta Ezoterika 2021-04-07
898 Aštar James McConell Ezoterika 2021-04-10
897 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-04-11
896 Soran z Vysoké rady Plejád Inger Noren Ezoterika 2021-04-12
895 KION - Rozvoj udržitelnosti CElena Ezoterika 2021-04-07
894 Temná hierarchie vývoje a destruktivní civilizace - KION (7) Architekt Ezoterika 2021-04-07
893 Metafyzické účinky obrácení magnetického pólu Greg Prescott Ezoterika 2021-04-04
892 Osvobození Dancing Dolphin Ezoterika 2021-04-02
891 Vzestupná amnézie Shekina Rose Ezoterika 2021-04-03
890 Nejvyšší pravděpodobné výsledky vzestupu KeyRay Ezoterika 2021-03-04
889 Zpráva pro starseed Alexander Quinn Ezoterika 2021-03-21
888 Zprávy z Andromedy Morag O Brien Ezoterika 2021-04-05
887 Eskapismus Sharon Steward Ezoterika 2021-03-27
886 Neutralizace záření - Rady Marta Ezoterika 2021-03-31
885 Rovnováha Juli July Ezoterika 2021-03-31
884 Paralelní pohled Marta Ezoterika 2021-04-01
883 Fyzická těla během vzestupu James Carwin Ezoterika 2021-03-31
882 Věda o správném životě Lisa Reneé Realita 2021-04-01
881 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-04-02
880 Matice absolutna Lev Ezoterika 2021-03-31
879 Portál RaJames Ezoterika 2021-04-03
878 Denacifikace Země Natalie Kotelniková Ezoterika 2012-10-22
877 Lucifer: Zlidštění tvůrce CElena Ezoterika 2021-03-28
876 Částice boha - KION CElena Ezoterika 2021-03-10
875 Umění vlivu - KION (6) Architekt Ezoterika 2021-04-03
874 Překonávání rozdílů - KION (5) Architekt Ezoterika 2021-03-31
873 Architekti vesmíru 29 Architekt Ezoterika 2021-03-28
872 🦺 ⛑🦺 ⛑🦺
2021-04-04
871 Trestý čin MY Realita 2021-03-30
870 Matrix Absolutna Lev Ezoterika 2021-03-28
869 Arkturiáni Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-03-28
868 Anubis Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-27
867 Saint Germain a OWS James McConnell Ezoterika 2021-03-21
866 Archanděl Michael a OWS McConnell Ezoterika 2021-03-14
865 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-25
864 Děti z vyšších dimenzí Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-03-28
863 12. slunečních paprsků/ aspektů božstva Patricia Cota-Robles Ezoterika 2016-03-13
862 Sundeelia: Jak komunikovat s anděly Eliza Ayrez Ezoterika 2021-03-26
861 Duchovní vědomí Owen Waters Ezoterika 2021-03-25
860 Lidé se instinktivně chtějí spojit Sharon Steward Ezoterika 2021-03-28
859 Stefon a Mira Galaxygirl Ezoterika 2021-03-21
858 Ilja Muromec Valerie Kolcová Ezoterika 2021-02-25
857 Zákeřnost země Agartha nebo tajemství Antarktidy Valerie Kolcová Ezoterika 2019-02-01
856 Důležitá aktualizace od Mistrů Christopher Ezoterika 2021-03-27
855 Kdo jsou strážci Země Mariamoroz Ezoterika 2021-03-26
854 Vědomí jednoty - probuzení Sam Boomer Ezoterika 2021-03-23
853 Rychlejší manifestace nově probuzených Daniel Scranton Ezoterika 2021-03-23
852 Multidimenzionální divadlo James Gilliand Ezoterika 2021-03-15
851 Update Mira Ezoterika 2021-03-28
850 Mnoho hvězdných semen na vaší planetě je odtud Mackenzie Ezoterika 2021-03-24
849 Mentální zdraví Sharon Steward Ezoterika 2021-03-25
848 Závoje sestupují James Gilliland Ezoterika 2021-03-25
847 Jak roste duše Daniel Scranton Ezoterika 2021-03-24
846 Posuzovat, odsuzovat, nebo ne? Jahn Kassl Ezoterika 2021-03-17
845 Problémy federace a Země - klíčem jsou lidé Cosmic agency Ezoterika 2021-03-19
844 Vyšší Já Inger Noren Inger Noren Ezoterika 2021-03-20
843 Čas stojí Mike Quinsey Ezoterika 2021-03-19
842 Plejádský faktor Lev Ezoterika 2021-03-13
841 Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-03-20
840 Nové pravdy Sharon Steward Ezoterika 2021-03-16
839 Budoucí pokolení Marta Ezoterika 2021-03-04
838 Cesta do souhvězdí Lyry Rami Ezoterika 2021-03-15
837 Fyzické tělo při vzestupu Magenta Pixie Ezoterika 2021-03-20
836 Jak plynout do 5D Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-03-19
835 Domov předků starověkých Egypťanů Valerie Kolcová Ezoterika 2015-09-18
834 Král Štír, Seth a záhadné ʺOko Saharyʺ Valerie Kolcová Ezoterika 2015-01-05
833 🤓🤓🤓🤓🤓
2021-03-21
832 VRAZI Svobodný vysílač Realita 2021-03-16
831 Testy PCR, Maitre - vysocí Šedí Cosmic agency UFO 2021-02-23
830 Federace a lidské kolektivní nevědomí - lidé jsou klíčem Cosmic agency UFO 2021-03-07
829 Účinky očkování Marta Ezoterika 2021-03-13
828 Arsinoe (sestra Kleopatry) a Máří Magdalena Cosmic agency UFO 2021-02-27
827 Kion 3: Historie vesmíru Architekt Ezoterika 2021-03-05
826 Planetární energetické struktury Lev Ezoterika 2021-03-08
825 Bermudský trojúhelník - podzemní pyramidy Cosmic agency UFO 2021-02-19
824 Chybějící letadla a lodě - MALAYSIA 370 - Bermudský trojúhelník Cosmic agency UFO 2021-02-26
823 Labyrint Minotaura - technický portál Valerie Kolcová Ezoterika 2016-08-07
822 Zrcadlový svět Marta Ezoterika 2021-03-06
821 Nový finanční systém Marta Ezoterika 2021-03-08
820 Politický systém 5D Marta Ezoterika 2021-03-09
819 Absolut Marta Ezoterika 2021-03-12
818 Buddha Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-10
817 Kam půjdou temní Stewe Beckow Ezoterika 2021-03-12
816 Internet a Karma - Energetické kotvy Natalia Miščenko Ezoterika 2021-03-11
815 Fáze fixace 3 vláken DNA do roku 2031 Magenta Pixie Ezoterika 2021-03-02
814 Buněčná transformace July Juli Ezoterika 2021-03-07
813 Vesmír není prázdný Marta Ezoterika 2021-03-07
812 Cvičení pro harmonický soulad Marta Ezoterika 2021-03-03
811 Eukaryotické buňky Biblioteca Realita 2021-02-23
810 Intra ̵galaktická reaktivace Merkaby Lev Ezoterika 2021-03-05
809 Města Světla Lev Ezoterika 2021-03-01
808 Cenzura EZO-UFO odkazy letem světem Ezoterika 2021-03-08
807 An-Ra Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-05
806 Archanděl Michael Ronna Vezane Ezoterika 2021-03-01
805 Ze 3D do 4D a 5D Lev Ezoterika 2021-03-02
804 Časová osa David Wilcock Realita 2021-01-30
803 Zpráva od Matthewa Suzy Ward Ezoterika 2021-03-02
802 Budete si muset vybrat James Gilliland Ezoterika 2021-03-03
801 Pokrok ve vzestupu Mike Quinsey Ezoterika 2021-03-06
800 🪐 🪐 🪐 🪐 🪐
2021-03-05
799 Nejlevnějším prostředkem na Covid je soda Dr. Mark Sircus Realita 2021-02-22
798 Archonti Patrick Herbert Ezoterika 2021-02-28
797 Lilith CElena Ezoterika 2021-01-28
796 Prána CElena Ezoterika 2021-02-24
795 Architekti 28 Architekt Ezoterika 2021-02-15
794 Architekti 27 Architekt Ezoterika 2021-01-02
793 Robotizace Marta Ezoterika 2021-02-16
792 Chraňte božský kód Marta Ezoterika 2021-02-26
791 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI Marta Ezoterika 2021-02-27
790 Otázka rovnováhy CElena Ezoterika 2021-02-18
789 Sliby CElena Ezoterika 2021-02-19
788 Paměť buňky Anna Kamallaya Hefors Ezoterika 2021-02-25
787 O inteligenci a moudrosti Architekt Ezoterika 2021-02-22
786 Sny a jednota Doug Esse Ezoterika 2021-02-28
785 Připravenost Beth Stormont Ezoterika 2021-02-23
784 12 způsobů léčení vztahů Namice Ellis Ezoterika 2021-02-11
783 Duchovní léčivé nástroje Judy Dyer Ezoterika 2021-02-18
782 Drobnosti Cosmic agency UFO 2021-02-20
781 Obětování Sharon Steward Ezoterika 2021-02-19
780 Svoboda Země Erena Velazquez Ezoterika 2021-02-21
779 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-02-20
778 Ježíš - Astroteologie, Sluneční kult, Egypt Cosmic agency UFO 2021-02-16
777 Informace o plazech během jejich zatčení a zániku Sharon Steward Ezoterika 2021-02-14
776 Mysl a hubnutí David R. Hamilton Realita 2021-02-17
775 Diskuze se třetí silou Aomaymia Ezoterika 2021-02-16
774 44 Zajímavostí o lidském těle Duba Ezoterika 2021-02-15
773 Duchovní imunita Lisa Renee Ezoterika 2021-02-16
772 Hvězdná semínka, dostanete se domů Daniel Scranton Ezoterika 2021-02-17
771 Kolektivní vědomí James Carwin Ezoterika 2021-02-18
770 15 let vývoje Dana Realita 2021-02-22
769 Najděte video Dana Realita 2021-02-16
766 Osud Titaniku - další tajemství Tesly Valerie Kolcová Ezoterika 2020-02-06
765 Příčiny bolestí Anna Ger Ezoterika 2021-02-05
764 Štěstí, nebo zkouška Nikolaj Artjuchov Ezoterika 2021-02-11
763 Časoprostor v 5D - teleportace Marta Ezoterika 2021-01-31
762 Kvantový přesun Lev Ezoterika 2021-02-12
761 Odchod duší Inessa Gutermann Ezoterika 2015-04-13
760 Život ve velkých městech Magda Ezoterika 2021-02-07
759 Starseeds jsou empati Judy Dryer Ezoterika 2021-02-10
758 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-02-14
757 Smlouva o duši Judith Kusel Ezoterika 2021-02-14
756 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
2021-02-15
755 Oleg Pozemšťan Oleg Zemljanin Ezoterika 2021-02-02
754 Hrozby nové doby - Saint Germain Valerie Kolcová Ezoterika 2020-01-10
753 Starseeds & Inkarnace Dolores Cannon Ezoterika 2021-02-09
752 Jak reptiliáni zmanipulovali matrix Aurora Ray Ezoterika 2021-02-01
751 Krůček od smrti Nikolaj Atjuchov Ezoterika 2021-02-08
750 Jak zvýšit své vibrace Lev Ezoterika 2021-02-07
749 Jacob Rothschild - jak a proč Henry Makow Realita 2021-02-05
748 Záludný manipulátor Sharon Steward Ezoterika 2021-02-05
747 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-02-03
746 Změna časoprostorových parametrů Marta Ezoterika 2021-02-01
745 Nové rodiny Akademie Centr světa Ezoterika 2021-01-29
744 Připravte se na UFO Richard Boylen Realita 2021-01-27
743 Predikce 2021 Ivan Teller Ezoterika 2021-01-29
742 Nová pravidla pro věk Vodnáře Pars Kutay Ezoterika 2021-01-23
741 Kde je hranice mezi globálním obchodem a pokusy ovládnout společnost? Putin Realita 2021-01-28
740 Azazel CElena Ezoterika 2021-01-14
739 Q&A - Architekti CElena Ezoterika 2021-01-06
738 Odhalí se pravda všem? Inger Noren Ezoterika 2021-01-25
737 Cesta světla Alexandrian Kosmos Ezoterika 2021-01-26
736 Duchovní praktiky Valerie Kolcová Ezoterika 2021-01-25
735 Energetická rovnováha Marta Ezoterika 2021-01-27
734 Duše / MERKABA Sabina Dye Ezoterika 2020-10-14
733 Proč tak žiji Nina Sumire Ezoterika 2021-01-27
732 Jak zvýšit odolnost CElena Ezoterika 2021-01-02
731 Přestaňte si plánovat budoucnost Brenda Hoffman Ezoterika 2021-01-22
730 Okultní vládce eliminován Michael Salla Realita 2021-01-18
729 Havel a Spálovský Zdeněk Spálovský Realita 2021-01-29
728 Zpožděním k lepším zítřkům Georgi A. Stankov Realita 2021-01-22
727 Změna způsobů odezvy Samamury Ezoterika 2021-01-17
726 Otevření srdce Judith Kusel Ezoterika 2021-01-19
725 Mythi 165 AtlanticObr UFO 2020-12-27
724 Nastal čas míru a prosperity Tančící delfín Ezoterika 2021-01-19
723 Kdo je teď na planetě Sharon Steward Ezoterika 2021-01-16
722 JFK Losha Ezoterika 2021-01-20
721 Nové galaktické kódy Daniel Scranton Ezoterika 2021-01-21
720 Kvantový skok vědomí James Gilliand Ezoterika 2021-01-21
719 Jde to rychleji Magenta Pixie Ezoterika 2021-01-20
718 5D Vzestup Marika Moretto Ezoterika 2021-01-14
717 UPDATE Přechod od korporátu k republice Ed Hayes Realita 2021-01-16
716 Guantanámo se připravuje pro VIP vězně Medeea Greere Realita 2021-01-16
715 UPDATE PrezidentTrump uplatňuje zákon o povstání Per Staffan Realita 2021-01-16
714 JFK - boží boj Losha Ezoterika 2021-01-14
713 Světlé síly přebírají kontrolu Aurora Ray Ezoterika 2021-01-14
712 UPDATE Operace zahájena Gregory Ervin Realita 2021-11-13
711 Ohnivý Salamandr a příběhy křemíkového života Valerie Kolcová Ezoterika 2019-12-26
710 UPDATE Charlie Ward Realita 2021-01-12
709 UPDATE Sharon Stewart Ezoterika 2021-01-07
708 UPDATE Charlie Ward Realita 2021-01-11
707 Otevřete oči Inger Noren Ezoterika 2021-01-05
706 NOVÉ ČASOVÉ ČASY ZEMĚ Dolores Develve Ezoterika 2020-12-30
705 Biologický vzestup Teri Wade Ezoterika 2021-01-05
704 Zákon vesmíru - Jak uvnitř, tak vně, jak nahoře, tak dole Linda Dillon Ezoterika 2021-01-09
703 CEnzura - nová CENZURA Realita 2021-01-09
702 UPDATE R.D. Steele Realita 2021-01-07
701 Otázky k současné situaci Cosmic Agency Ezoterika 2020-12-27
700 NA ZTEČ James Gilliland Ezoterika 2021-01-02
699 🦑🦑🦑🦑🦑
2021-01-04
698 Trump chrání fondy St. Germain Sharon Steward Ezoterika 2020-12-28
697 Jak získat znalosti ze zdroje Valerie Kolcová Ezoterika 2020-12-18
696 Proč jsi neklidný Sharon Steward Ezoterika 2020-12-26
695 Kundalini Barbara Marciniak Ezoterika 2020-12-18
694 Karmické lekce - jak se léčit CElena Ezoterika 2020-12-24
693 Upgrade vzestupu Aurora Ray Ezoterika 2020-12-18
692 8 postupů, jak zůstat klidný Leo Babauta Ezoterika 2020-12-22
691 Probuzení Jahn Kassl Ezoterika 2020-12-26
690 JFK: Patrioti, držte směr! Losha Ezoterika 2020-12-21
689 Masivní posun Georgi Stankov Ezoterika 2020-12-19
688 Zesílení galaktických energií - 9D Arcturianská rada Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-18
687 Architekti vesmíru 26 - Q&A Architekt Ezoterika 2020-12-24
686 Architekti vesmíru 26 Architekt Ezoterika 2020-12-26
685 Čtvrtý tvůrce Architekt Ezoterika 2020-12-15
684 Zpráva konglomerátu kurátorů svobodným duším Země Architekt Ezoterika 2020-12-13
683 Vzestup na 5D do 21. prosince 2020 Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-23
682 Monolity a 21. prosinec 2020 Cosmic agency Ezoterika 2020-12-21
681 Aštar na energii 21. prosince Kate Woodley Ezoterika 2020-12-15
680 Přežívání ve čtvrté dimenzi Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-19
679 Událost 2020 Michael Love Ezoterika 2020-12-18
678 8 postupů, jak zůstat klidný Leo Babauta Ezoterika 2020-12-22
677 Jsme v Číně Sharon Steward Ezoterika 2020-12-12
676 Falešná událost Jason Shurka Ezoterika 2020-12-13
675 Únava, DNA, vzpomínky Neva Ezoterika 2020-12-14
674 Energetické úpravy Shelley Young Ezoterika 2020-12-11
673 MONOLIT mix Ezoterika 2020-12-17
672 Návrat pánů karmy Lev Ezoterika 2020-12-14
671 Návrat solárních Rishi Lisa Renee Ezoterika 2020-12-15
670 Archanděl Michael - Jste hvězdným světlem na cestě Ronna Herman Vezane Ezoterika 2020-12-05
669 👁👁👁
2020-11-05
668 Pohádková realita Daniel Scranton UFO 2020-12-05
667 Dominion Vision Times news Ezoterika 2020-12-01
666 Změny Barbara Marciniak Ezoterika 2020-05-01
665 Třaskavý Trump Howell Woltz Realita 2020-12-05
664 Hlasovací lístky z Číny Salty cracker Ezoterika 2020-12-12
663 Nehoda Salty cracker Realita 2020-12-05
662 Google nešpehuje Kate Conger + Noam Scheiber Realita 2020-12-02
661 Čínští supervojáci John Vibes Realita 2020-12-08
660 Vakcíny Koronavirový skandál v Německu F. William Engdahl Realita 2020-12-10
659 Vakcíny - Nebezpečí mRNA National cancer institute realita 2020-12-08
658 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-12-03
657 Generál McInerney vyzývá k použití zákona o povstání Halthranger Realita 2020-12-01
656 Plán duší - co s tím? Cosmic agency Ezoterika 2020-11-26
655 Smrt je práh nesmrtelnosti Alina Ezoterika 2020-11-30
654 Postoj k channelingu - mentální korekce Anuta Ignat Ezoterika 2020-12-01
653 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2020-12-02
652 Update - Plán na osvobození Brian Robert Hyland Realita 2020-11-29
651 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-11-29
650 Pyramidy Cosmic agency UFO 2020-11-22
649 Meditace od Cobry 21.12.19:22 Cobra Ezoterika 2020-11-12
648 Stvoření lidstva a DNA Cosmic Agency Ezoterika 2020-11-18
647 Uvolnění dluhu - NESARA Aurora Ray Ezoterika 2020-11-19
646 Update Michael Love Ezoterika 2020-11-21
645 Systémy víry Sharon Steward Ezoterika 2020-11-20
644 Velitel Ashian: Schumannova rezonance a 21. prosinec Jennifer Crokaert Ezoterika 2020-11-20
643 Navigace v chaosu Vidya Frazier Ezoterika 2020-11-20
642 Aktualizace RV Judy Byington Realita 2020-11-19
641 Páni Karmy Lev Ezoterika 2020-11-16
640 Lord Aštar Lynne Rondell Ezoterika 2020-11-17
639 Nosní vakcíny Nyla Nguyen Realita 2020-11-16
638 Světoví lídři se postavili na stranu resetu, Patrioti se brání Dave - X22 Realita 2020-11-15
637 Andrew Jackson, Kraken, bitva bitev Dave - X22 Realita 2020-11-17
636 Nová verze inkarnace Carina Davidsson Ezoterika 2020-11-14
635 Trump a volby Per Staffan Ezoterika 2020-11-16
634 První vlna - co čekat Lynne Rondel Ezoterika 2020-11-02
633 TESLA VĚŽE A ZDRAVOTNÍ STĚNA galacticfederation.com Ezoterika 2020-11-10
632 Pfizer Brian Shilhavy Ezoterika 2020-11-12
631 Poselství Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2020-11-11
630 Archanděl Michael Linda Dillon Ezoterika 2020-11-11
629 11:11 - posun nahoru Gillian MacBeth-Louthan Ezoterika 2020-11-12
628 Saint Germain James McConnell Ezoterika 2020-11-08
627 Bouře je na nás Eliza Ayres Ezoterika 2020-10-11
626 Galaktická federace: převzetí moci světelnými silami Aurora Ray Ezoterika 2020-11-10
625 Metamorfoza Golden Lake Ezoterika 2020-11-12
624 Kolektivní vědomí Aurora Ray Ezoterika 2020-11-12
623 Zasloužíte si vzestup do 5D? Daniel Scranton Ezoterika 2020-11-13
622 Hozená energie Jim&Roxane Ezoterika 2020-11-13
621 Zítřek je tady Brenda Hoffman Ezoterika 2020-11-13
620 Velká sklizeň - fyzika energoinformačních torzních polí Olmat Ezoterika 2020-11-11
619 Otázky a odpovědi - Aneéka Cosmic agency Ezoterika 2020-11-14
618 🍀🍀🍀🍀🍀
2020-11-13
617 Odhalení - Památeční neděle Charlie Ward Ezoterika 2020-11-08
616 Karma July Ezoterika 2020-10-07
615 Emoce Inessa Ezoterika 2020-10-17
614 Duše, tělo, mysl July Ezoterika 2020-10-01
613 Cestovatelé v čase July Ezoterika 2020-10-21
612 40 hvězdných portálů na Zemi Esoterické zprávy Ezoterika 2019-05-11
611 Mistři z krystalové říše Carina Ezoterika 2020-11-02
610 Anna Lindht o Švédsku Inger Noren Ezoterika 2020-11-02
609 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2020-11-02
608 Poselství Ježíše Krista July Ezoterika 2020-11-03
607 Saint Germain OWS James McConnell Ezoterika 2020-11-09
606 Událost 2020 - update Michael Love Ezoterika 2020-10-31
605 Správní systém Telosu Dianne Robbins Ezoterika 2020-11-03
604 30 miliard z COVID fondu EU jde na zbraně Manlio Dinucci Realita 2020-10-16
603 Fukushima šíří jadernou pandemii Manlio Dinucci Realita 2020-11-05
602 Volná energie Collective evolution Realita 2020-11-04
601 Epifýza Allana Kettler Realita 2019-11-26
600 Když nemůžete dělat nic Selacia Ezoterika 2020-11-06
599 Změna Brenda Hoffman Ezoterika 2020-10-30
598 Probuzení je individuální i kolektivní John Smallman Ezoterika 2020-11-03
597 Velký přesun Christine Day Ezoterika 2020-11-02
596 Torzní pole člověka Soznaniex Ezoterika 2020-10-30
595 6. čakra Inessa Ezoterika 2020-10-28
594 Odhalení Mark Baughman Ezoterika 2020-10-30
593 Aktualizácia Finálneho Boja Časť 2 COBRA Ezoterika 2020-10-28
592 Viry - ztracené děti / rakovina Olga Koro Ezoterika 2020-10-30
591 Nová Země Mike Quinsey Ezoterika 2020-10-23
590 Aktuální situace - srpen Seraphim Akchooel Subramani Ezoterika 2020-08-28
589 Aktuální situace Aurora Ray Ezoterika 2020-10-23
588 Technologie k fotografování multidimenzionálních bytostí Michael Erevna Realita 2019-05-30
587 Památný prosinec Lynne Rondell Ezoterika 2020-10-17
586 Aktuální situace Sharon Steward Ezoterika 2020-10-19
585 Nový pohled na Boha Owen Waters Ezoterika 2020-10-26
584 Existuje svobodná vůle? Cosmic agency Ezoterika 2020-10-26
583 Pohled shora Lynne Rondell Ezoterika 2020-10-21
582 Štítná žláza CElena Realita 2020-07-28
581 🪐🪐🪐🪐🪐
🪐🪐🪐 2020-10-26
580 Nový svět přichází Kat Ezoterika 2020-10-23
579 Svobodná Země Alexandre Keyland Ezoterika 2020-10-22
578 Zpráva od Ashtara Sestra šamanka Ezoterika 2020-10-24
577 Mistři křišťálu Carina Davidsson Ezoterika 2020-10-24
576 Reverzní pýcha Natálie Kolcová Ezoterika 2020-10-23
575 Královna An-Ra Erena Velazquez Ezoterika 2020-10-23
574 Skryté síly chtějí rozdělit lidstvo Daniel Scranton Ezoterika 2020-10-23
573 Ivo z Vegy Sharon Steward Ezoterika 2020-10-19
572 Soren z Plejád: Příprava na volby Sharon Steward Ezoterika 2020-10-21
571 Kritická masa Steve Beckow Ezoterika 2020-10-26
570 Trumpova volební kampaň Steve Beckow Realita 2020-10-18
569 Galaktická federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2020-10-18
568 Chystá se velký krok Jennifer Crokaert Ezoterika 2020-10-23
567 Politické trendy Steve Beckov Ezoterika 2020-10-26
566 Milovat vše John Smallman Ezoterika 2020-10-19
565 Boží hra lásky Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Ezoterika 2020-10-19
564 Holografická mysl Meg Benedicte Ezoterika 2020-10-25
563 David Icke David Icke Ezoterika 2020-10-22
562 Volby se blíží Sharon Steward Ezoterika 2020-10-21
561 Cenzurované české informace Michal Petr Realita 2020-10-21
560 CENZUROVANÉ kanály CENZURA Realita 2020-10-18
559 NAVALNÝ ... Aeronet Realita 2020-10-18
558 TUNELY ... PhDr. Václav Vosáhlo Realita 2020-10-18
557 FLUOR Bruce Lanphear Realita 2020-10-16
556 CERN přiznává, že hledá kontakt s paralelními vesmíry Joseph P. Farrell Realita 2020-10-16
555 Síla mysli July Ezoterika 2020-10-15
554 Změna na Zemi Maria Zalutskaya Ezoterika 2020-10-16
553 Jak vstoupit do vědomí nadčlověka soznaniex Ezoterika 2020-10-17
552 Mise pokračuje - Vaše činy mění historii Linda Li Ezoterika 2020-10-10
551 Mise pokračuje - Mythi atlanticoBR Ezoterika 2020-10-05
550 Mise pokračuje - Galaktická federace Lorie Ladd Ezoterika 2020-10-07
549 Mise pokračuje - Vnitřní Země & království přírody Dianne Robbins Ezoterika 2020-10-06
548 Mise pokračuje- andělský kolektiv Galaxygirl Ezoterika 2020-10-11
547 Mise pokračuje Blossom Goodchild Ezoterika 2020-10-12
546 Užitečný idiot Leif Johnson Realita 2020-10-06
545 Černé díry a Slunce Cosmic agency UFO 2020-10-07
544 Zvonění v uchu Celia Fenn Ezoterika 2020-10-05
543 Voda Valerie Kolcová Ezoterika 2019-04-26
542 Sny - lucidní sny - astrál - déjà vu Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-24
541 Pravda vás osvobodí Aita Ezoterika 2020-10-08
540 E.T. kontakt - masové odhalení UFO Daniel Scranton Ezoterika 2020-10-08
539 Zvuk Jim Self Ezoterika 2020-09-10
538 Spojenectví Aštara a archanděla Michaela Marta Ezoterika 2020-09-26
537 Nadčasovost Šanni Ezoterika 2020-10-05
536 Událost 2020 - Hlavní vítězství světla Michael Love Ezoterika 2020-10-06
535 🐬🐬🐬
2020-10-02
534 Výzva pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky Ivan Kuznec Ezoterika 2020-10-05
533 Videohry tvoří mír Kathleen Mary Willis Realita 2020-10-04
532 Postavte se za správné - bez boje Suzanne Maresca Ezoterika 2020-10-04
531 Zpráva arkturiánské skupiny Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-10-04
530 Finální fáze Erena Velazquez Ezoterika 2020-10-01
529 Co je vzestup Iynne Rondell Ezoterika 2020-09-28
528 Nově probuzení - masivní změny Daniel Scranton Ezoterika 2020-09-29
527 Budoucí ekonomie Kate Woodley Realita 2020-10-02
526 Změny počasí Cap Allon Realita 2020-10-03
525 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-10-01
524 PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO! Spirituel Ezoterika 2020-09-24
523 Zákon jednoty Doug Esse Ezoterika 2020-09-27
522 Nikaragua a Covid mix Realita 2020-09-28
521 Nohy a váš směr Elizabeth Peru Ezoterika 2020-09-27
520 Antiarchitekti vesmíru 3 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-28
519 Antiarchitekti vesmíru 2 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-26
518 Antiarchitekti vesmíru 1 🙃 🙃 🙃 🙃 🙃 Rismus Ezoterika 2020-09-26
517 Čakry po novu Inessa Guterman Ezoterika 2020-09-22
516 Cesta z duality Soleil Ezoterika 2020-09-26
515 Přibalte si anděla Marta Ezoterika 2020-09-23
514 Výzvy této doby Patricia Cota-Robles Ezoterika 2020-09-16
513 Událost - Velké rozšíření časové osy! Michael Love Ezoterika 2020-09-25
512 Požáry v USA, FB - antimonopolní zákon, UK a Melbourne a další Nyla Nguyen Realita 2020-09-20
511 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star Hinman Ezoterika 2020-09-19
510 Meditace / arkturiáni Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-09-06
509 Bioterorismus Pentagonu v Gruzii Valerij Korovin Realita 2020-09-20
508 Informace od Gedeona Elena Yu Realita 2020-09-02
507 Voda Return to now Realita 2020-09-22
506 Poděkování za SETKÁNÍ 22.9. 🪀 🎀 🪀 🎀 Realita 2020-09-21
505 Meditace Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-09-06
504 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star Hinman Ezoterika 2020-09-19
503 Slovo o kreativních a destruktivních inteligencích Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-09-04
502 Matka Země - Reset začíná Linda Li Ezoterika 2020-09-16
501 Update Jason Shurka Ezoterika 2020-09-16
500 Snění jako duchovní praxe Architekt Ezoterika 2020-08-11
499 Matka Země - Reset začíná 🐙 🦑 🦐 🦞 🦀 🐡 🐠 Linda Li Ezoterika 2020-09-16
498 Zpráva o pokroku Cobra Ezoterika 2020-09-14
497 Trolové, skřítci, Caduceus a tajná smlouva kněží (Merlinovy příběhy) 💎 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-11
496 Bezhotovostní společnost Amy Bailey Ezoterika 2020-08-19
495 Ekonomická válka USA/Čína - poslední krok před velkým resetem Brandon Smith Ezoterika 2020-09-11
494 Podvodník a podvedení Lisa Renee Ezoterika 2020-09-07
493 Kódy pyramid Jason Shurka Ezoterika 2020-09-07
491 Architekti vesmíru 22 architekt Ezoterika 2020-09-14
490 Architekti vesmíru - Zdokonalovat boha CElena Ezoterika 2020-09-10
489 Volba pro mír Ann Albers Ezoterika 2020-09-05
488 Duševní smlouva, nebo spřízněná duše? J.Morgan Ezoterika 2020-09-06
487 Přirozenost reality Cosmic agency Ezoterika 2020-09-06
486 Cesta světla - ohrožení Sharon Steward Ezoterika 2020-09-06
485 GAIA STOUPÁ: Časové osy, paralelní světy a efekt - Mandela efekt Rielpolitik Ezoterika 2020-09-02
484 Pozemské Ego Pamela Kribbe Ezoterika 2020-09-05
483 UDÁLOST 2020 - kosmické energie ovlivňují Zemi Michael Love Ezoterika 2020-09-02
482 Nehledají testy COVID "něco" Joseph P.Farrell Ezoterika 2020-08-25
481 Průvodci vzestupem Per Stafan Ezoterika 2020-08-31
480 Zpráva od lidí světla Maryann Rada Ezoterika 2020-08-31
479 Vítězství Světla Aurora Ezoterika 2020-08-30
478 Pravda k odhalení Pita Ezoterika 2020-08-30
477 Grál Lisa Renee Ezoterika 2020-08-30
476 Lidstvo na křižovatce Victiria Cochrane Ezoterika 2020-08-23
475 Osvobození Jamye Price Ezoterika 2020-08-28
474 💎💎
2020-08-31
472 💎💎 💎💎 💎💎 2020-09-03
471 Architekti vesmíru - Nekonečno v nekonečnu CElena Ezoterika 2020-09-01
470 Architekti vesmíru - algoritmy lásky CElena Ezoterika 2020-09-03
469 Architekti vesmíru - modul vícerozměrnosti CElena Ezoterika 2020-08-27
468 Dualita - utrpení - Já - Zdroj Cosmic Agency Ezoterika 2020-08-22
467 Karmické úkoly CElena Ezoterika 2019-10-13
466 Ženy a muži Elena Ložinská Ezoterika 2020-08-22
465 Přicházející energie připravují na solární záblesk Kate Woodley Ezoterika 2020-08-25
464 Čas zvyšuje rychlost Dianne Robbins Ezoterika 2020-08-22
463 Arkturiánská skupina - O pandemii a odpovědnosti Anna Ignat Ezoterika 2020-08-22
462 Opravdová soucitná láska Lisa Renee Ezoterika 2020-08-24
461 Tělo a mysl je ovládáno biochemii těla a minulostí Irinel Ezoterika 2020-08-25
460 Globální meditace 31-08-20 Cobra Realita 2020-08-22
459 Vzestoupení Erena Velazquez Ezoterika 2020-08-24
458 5G indukuje koronaviry - nové modely vlivu milimetrové vlny na DNA Makia Freeman Ezoterika 2020-07-22
457 Athena z Delf Brad Johnson Ezoterika 2020-08-14
456 Znovuzrození kolektivní duše Daniel Scranton Ezoterika 2020-08-18
455 Druhá vlna Brenda Hoffman Ezoterika 2020-08-14
454 3D matice, Federace a lidské touhy - mimozemská komunikace Cosmic Agency Ezoterika 2020-08-18
453 Znecitlivění končetin Magda Ezoterika 2020-08-16
452 Potvrzení James McConnell Ezoterika 2020-08-17
451 Záblesk a to, co se nesmí komentovat Magenta Pixie Ezoterika 2020-08-16
450 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2020-08-16
449 Novinky přechodu Pulsar Ezoterika 2020-08-04
448 Planetární iniciace Cobra Ezoterika 2020-08-13
447 Událost 2020 Michael Love Ezoterika 2020-08-09
446 Anara z Atlantis Sharon Steward Ezoterika 2020-08-11
445 Lví brána Georgi Alexandrov Stankov Ezoterika 2020-08-09
444 Tři způsoby, jak si vzpomenout, proč si duše vybrala tento život Juliet Tang Ezoterika 2020-08-08
443 Architekti vesmíru - Kódy vědomí CElena Ezoterika 2020-08-16
442 Architekti vesmíru 21 Architekt Ezoterika 2020-08-13
441 Architekti vesmíru - faktor neurčitosti CElena Ezoterika 2020-08-04
440 Mount Shasta ES Ezoterika 2020-08-03
439 Pandořina skříňka 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-04-23
438 Volba duše CElena Ezoterika 2020-08-04
437 Konec pozemské školy Aita Ezoterika 2020-08-04
436 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-08-03
435 Mezi světy 🧲 🧲 Brad Johnson Ezoterika 2020-08-04
434 Pozitivní dynamika je v pohybu Jahn Kassl Ezoterika 2020-07-26
433 JMÉNEM ASHTARA Marta Ezoterika 2020-07-27
432 Rozhovor s Luciferem - Puls života CElena Ezoterika 2020-07-24
431 Založil jsem Q skupinu - JFK Sr. Losha Ezoterika 2020-07-22
430 Cobra a Dr. McNamara 🥕 Cobra Ezoterika 2020-07-01
429 Svátost zrození (Příběhy bohyně Karna) 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-05-08
428 Poslední bariéra Marta Ezoterika 2020-08-02
427 BIG PHARMA: osvobození od nároků na odškodnění Tyler Durden Realita 2020-08-02
426 Tajemství krve 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-07-03
425 Michail Lomonosov - osud plný záhad 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-06-05
424 🦋🦋
2020-07-26
423 Odchod🦋🦋🦋 CElena Ezoterika 2020-07-24
422 Plejády - odpovědi pro členy klubu Pulsar Ezoterika 2020-07-25
421 Implantáty éterické paměti, životní plán, svobodná vůle Cosmic agency Ezoterika 2020-07-23
420 Paměťové implantáty - řízení 3D matrixu Cosmic agency Ezoterika 2020-07-19
419 Inteligence HUB pro vítězství světla Cobra Ezoterika 2020-07-21
418 Revoluce v duchovnosti Antea Ezoterika 2020-07-18
417 Technické mechanismy vzestupu Michael Love Ezoterika 2020-06-26
416 Vývoj není o porážce Cabal Daniel Scranton Ezoterika 2020-07-19
415 Spojené vědomí Simon Parkes Ezoterika 2020-07-18
414 Globální rekonstrukce - vědomí jednoty Meg Benedicte Ezoterika 2020-07-18
413 Láska vždy zvítězí John Smallman Ezoterika 2020-07-19
412 Duševní proud 4-5 Samamury Ezoterika 2020-07-21
411 Fyzika poznání Lee Carol Ezoterika 2020-07-19
410 Architekti vesmíru - Strukturování času CElena Ezoterika 2020-07-27
409 Architekti vesmíru -hledejte svou dokonalost CElena Ezoterika 2020-07-24
408 Architekti vesmíru - Nová fáze hry CElena Ezoterika 2020-07-19
407 Událost 2020 - úsvit Zlatého věku Michael Love Ezoterika 2020-07-12
406 Pro harmonii a duševní vyrovnanost Faite Ezoterika 2020-07-18
405 Jak překonat vášně Marta Ezoterika 2020-04-15
404 Symptomy vzestupu Jim Self Ezoterika 2020-07-17
403 Technické mechanismy vzestupu Michael Love Ezoterika 2020-06-26
402 Kvantový finanční systém Logan B Ezoterika 2020-07-11
401 GESARA & masové zatýkání, matka Tereza, Ghislaine & Mossad Nyla Nguyen Ezoterika 2020-07-15
400 Redistribuce bohatství Marta Ezoterika 2020-07-15
399 Fondy prosperity Sharon Steward Ezoterika 2020-07-17
398 Léčení Šanni Ezoterika 2020-07-13
397 🌎 🌎
2020-07-03
396 Zlatý věk Svetinus Ezoterika 2020-07-09
395 Lidstvo musí být jednotné Kate Woodley Ezoterika 2020-07-03
394 Architekti vesmíru - podrobnosti CElena Ezoterika 2020-06-03
393 Architekti vesmíru 20 Architekt Ezoterika 2020-07-15
392 Architekti vesmíru 19 Architekt Ezoterika 2020-07-10
391 Zasedání vyšší rady ducha Bogdan Manželej Ezoterika 2020-07-09
390 Věk Vodnáře - Aktivační zpráva Cobra Ezoterika 2020-07-07
389 Volba časové osy Anděl Skog Ezoterika 2020-07-07
388 Kudy na 5D Zemi Daniel Scranton Ezoterika 2020-07-08
387 Úrovně duše a Máša z Plejád Šanni Ezoterika 2020-07-07
386 SKRYTÁ HISTORIE ZEMĚ 🌌💫🌐🌎 Oleg Zemljanin Realita 2020-07-07
385 Leviatanské rasy a démonská semínka Lisa Renee Ezoterika 2020-06-30
384 Aramda James McConnell Ezoterika 2020-06-28
383 Evoluce galaktického pokrytectví Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-07-04
382 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-07-02
381 Příznaky nové reality 2 Svetlana Dobrovolskaya Ezoterika 2020-06-28
380 Agartha volá - Naléhavá zpráva pro Strážce Země Anna Merkaba Ezoterika 2020-06-23
379 Elitní pokrevní linie, rituální týrání, celebrity, politici, prezidenti Aug Tellez Realita 2017-02-17
378 Soren z Plejádských Delta Force: Update Sharon Steward Ezoterika 2020-06-28
377 Anubis Erena Velazquez Ezoterika 2020-06-29
376 Kritická křižovatka na obzoru Siman - Ra Ezoterika 2020-06-30
375 Zákon jednoty shrnutí Doug Esse Ezoterika 2020-06-28
374 Jak se duše vyvíjí -Yazhí Swaruu Cosmic agency Ezoterika 2020-06-18
373 Jak to bylo (nejen) s Maldekem N. Romanová Ezoterika 2014-06-13
372 Architekti vesmíru 18 Architekt Ezoterika 2020-07-01
371 Architekti vesmíru 17 Architekt Ezoterika 2020-06-26
370 Architekti vesmíru 16 Architekt Ezoterika 2020-06-18
369 💫 💫
2020-06-26
368 Velké setkání 20 James McConnell Ezoterika 2020-06-22
367 Duševní expanze Lisa Gawlas Ezoterika 2020-06-21
366 Poselství skupiny Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-06-14
365 Cvičení na pomoc s psychickými útoky Era of light Ezoterika 2020-06-14
364 Bouře - Update Sharon Steward Ezoterika 2020-06-16
363 Jak vypnout tělo Makia Freeman Ezoterika 2020-05-19
362 Update - Bouře Sharon Steward Ezoterika 2020-06-17
361 Násilí v Americe Tina Louise Spalding Ezoterika 2020-06-09
360 Shazování ostatních Sharon Steward Ezoterika 2020-06-19
359 Higher self Mike Quinsey Ezoterika 2020-06-12
358 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
357 Do propasti - umělá inteligence Bodhisattva Love Ezoterika 2020-06-13
356 Scénáře a varianty vývoje v následujících desetiletích Tatiana Zolotuchina Ezoterika 2020-06-16
355 Přátelství Marta UFO 2020-06-10
354 5 etap vzestupu Erena Velasquez Ezoterika 2020-06-09
353 Jaká je vaše perspektiva Sharon Steward UFO 2020-06-04
352 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
351 Architekti vesmíru 15 Architekt Ezoterika 2020-06-13
350 Architekti vesmíru 14 Architekt Ezoterika 2020-06-08
349 Architekti vesmíru 13 Architekt Ezoterika 2020-05-28
348 NESARA Santa surfing beach Realita 2020-06-06
347 Prvotní tvůrce Prvotní tvůrce Ezoterika 2019-12-31
346 Pátý element Magenta Pixie Ezoterika 2020-06-02
345 Svobodné lidstvo Galaxy Girl UFO 2020-06-01
344 Léčení šoku z probuzení Sarah Elkhaldy Realita 2020-06-03
343 Vyšší Federace - intervence Cosmic Agency UFO 2020-06-04
342 Galaktická federace a NWO Cosmic Agency UFO 2020-05-22
341 👐 👐 👐
2020-06-06
340 Apoteóza bojů světla a temných sil na Zemi Marta Ezoterika 2020-05-29
339 RA Kjerstin Sisilla Ezoterika 2020-05-14
338 UFO mix Realita 2020-03-10
337 Portál Alcyone 2021 Magenta Pixie Ezoterika 2020-05-28
336 Zpráva z Andromedy - zjemnění zásahu Marta Ezoterika 2020-05-25
335 Uctívání nebes 👐 Michael O. Ezoterika 2020-06-01
334 Poselství z Andromedy (Neškodit) 👐 Marta Ezoterika 2020-05-27
333 Zpráva od Galaktické federace 👐 Aurora Ray Ezoterika 2020-05-29
332 Příchod Krista 👐 Michail Ezoterika 2020-05-14
331 Otevření masivního vesmírného portálu 🌸🌸 cosmic portal Ezoterika 2020-05-23
330 ET z vnitřní Země jako brána k prvnímu kontaktu Daniel Scranton Ezoterika 2020-05-22
329 Kořeny deep state Edge of Wonder Realita 2020-05-19
328 HYBRIDNÍ VÁLKA Peter Koenig Ezoterika 2020-05-20
327 Čas přeměn Marta Ezoterika 2020-05-18
326 Přestaňte démonizovat Obamu.. prosím Stewe Beckow Ezoterika 2020-05-16
325 Plejádská rada Inger Noren Ezoterika 2020-05-13
324 UFO Brazílie 🍂🍂 AtlanticoBr Ezoterika 2020-05-20
323 Otázky a odpovědi Samamury Ezoterika 2020-05-19
322 Událost 2020 - dimenzionální přesun Michael Love Ezoterika 2020-05-15
321 Otázky & odpovědi Irina Podzorova Ezoterika 2020-05-10
320 KONEC BÝVALÉ ZEMĚ Michael O. Ezoterika 2020-04-08
319 Planetární vzestup - spojení nositelů pravdy Romeo Baron/ Asur´ana Ezoterika 2020-05-08
318 PROČ JSTE ČLOVĚK Elizabeth April Ezoterika 2019-12-31
317 Uzavírání starých časových linií a jiné Judith Kusel + Ezoterika 2020-05-09
316 Povznášející časy Mike Quinsey Ezoterika 2020-05-09
315 Velká změna Steve Beckow Ezoterika 2020-05-08
314 Restartování globální ekonomiky Bruce Realita 2020-05-05
313 Architekti vesmíru 12 Architekt Ezoterika 2020-05-21
312 Architekti vesmíru 11 Architekt Ezoterika 2020-05-15
311 Architekti vesmíru 10 Architekt Ezoterika 2020-05-11
310 Zahnaní do kouta vozrojdeniesveta Ezoterika 2020-04-22
309 NESARA - GESARA Velká změna 🍀 Steve Beckow Realita 2020-05-08
308 NESARA - GESARA Restartování globální ekonomiky🍀 Judy Byington Realita 2020-05-05
307 Architekti vesmíru 9 Architekt Ezoterika 2020-05-04
306 Architekti vesmíru 8 Architekt Ezoterika 2020-04-30
305 Architekti vesmíru 7 Architekt Ezoterika 2020-04-26
304 Aktuální události - Aneeke z Temmeru Cosmic Agency UFO 2020-05-06
303 Q & A Irina Podzorová Ezoterika 2020-05-03
302 NESARA - GESARA - NOVÝ DOLAR 🦅- jistota třicetinásobku Judy Byington Realita 2020-05-03
301 ☂️☂️☂️
2020-05-03
300 O TRUMPOVI Sylvain LAFOREST Ezoterika 2019-11-15
299 Na stráži Marta Ezoterika 2020-04-22
298 Slunce je elektrická hvězda Stephen Smith Realita 2020-04-13
297 Vše je myšlenka, vibrace a volba Meahsenu Ezoterika 2020-04-25
296 Odhalení/vzpoura/osvobození lidstva a zotročených plazů Jelelle Awen Ezoterika 2020-04-27
295 První tvůrce Erena Velazquez Ezoterika 2020-04-28
294 Nový manuál Brenda Hoffman Ezoterika 2020-04-24
293 Duchovní probuzení - Nekonečné možnosti Awakening people Ezoterika 2020-04-30
292 Od srdce Valerie Donner Ezoterika 2020-05-01
291 Čakrový systém Samamury Ezoterika 2020-04-27
290 Komunikace a krmení Egregory Samamury Ezoterika 2020-03-31
289 Roztočte kolo událostí Samamury Ezoterika 2020-04-06
288 Duchovní rozvoj Samamury Ezoterika 2020-04-10
287 Stárnutí Samamury Ezoterika 2020-04-15
286 Okraj lásky Samamury Ezoterika 2020-04-11
285 Svoboda Dale Allen Ezoterika 2020-04-18
284 ČAS a HOJNOST Aug Tellez Ezoterika 2020-04-24
283 Zprátky do dětství Inessa Ezoterika 2020-04-22
282 Jak probíhá projekce Země Samamury Ezoterika 2020-04-22
281 Architekti vesmíru 6 Architekt Ezoterika 2020-04-21
280 Architekti vesmíru 5 Architekt Ezoterika 2020-04-18
279 Architekti vesmíru 4 Architekt Ezoterika 2020-04-15
278 TRANSMUTACE - St. Germain Sharon Steward Ezoterika 2020-04-21
277 Architekti vesmíru 3 Architekt Ezoterika 2020-04-12
276 Svoboda Brenda Hoffman Ezoterika 2020-04-17
275 O přechodu, matrici a jejích fantomech Oksana Klassen Ezoterika 2020-04-19
274 Mentoři Samamury Ezoterika 2020-04-16
273 Změny Sharon Steward UFO 2020-04-17
272 Sundeelia: Plejádská perspektiva Elisa Ayres UFO 2020-04-22
271 Zvyšte svou intuici Rose Smith Ezoterika 2020-03-18
270 🍂🍂🍂🍂🍂
2020-04-19
269 🌺Nejmilejší zprávy 🌈🌺 🌺Sharon Steward🌺 ezoterika 2020-04-17
268 Globální reset Meg Benedicte Ezoterika 2020-03-27
267 Zlato osvobozuje lidstvo od dluhového otroctví 🏴 Peter B. Mayer realita 2020-03-25
266 Co si vybrala většina (nepřekvapivě) 🏴 🏴 🏴 🏴 Cosmic agency realita 2020-04-10
265 Podzemní základna - DNA aktivace Ezoterika 2019-12-31
264 Architekti vesmíru 1 Architekt Ezoterika 2020-04-11
263 Architekti vesmíru 2 Architekt Ezoterika 2020-04-06
262 Přerušení internetu, záchrana dětí a více Nyla Nguyen Ezoterika 2020-04-05
261 Aktuální 3D / 4D / 5D časové osy Jelelle Awen Ezoterika 2020-04-05
260 🌈🌈🌈 TEĎ, NEBO NIKDY 🌈🌈🌈 Magenta Pixie / Okřídlení mistři Ezoterika 2020-04-02
259 Brána otevřena / Zpráva od divize atlantských světelných sil Michael Love Ezoterika 2020-04-11
258 Dosažena kritická masa pro E.T. kontakt Daniel Scranton Ezoterika 2020-04-02
257 TEYA ALBIS (tušíte někdo, co to je?) Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-03-30
256 Plán duše CElena Ezoterika 2017-05-13
255 Vzkaz od Covid-19 lidstvu Kristin Flyntz Ezoterika 2020-03-28
254 Hry profesionálů Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-03-24
253 Zpráva o vzestupu Jenji Ezoterika 2020-03-26
252 Příspěvek reptiliánů 🍂 🍂 Oleg Zemljanin Ezoterika 2019-10-13
251 Globální situace 💙💙💙💙 Cosmic agency UFO 2020-03-26
250 Keanu Reeves ❤️ Marta Ezoterika 2020-03-12
249 Skákání přes časové osy Tom Kenyon Ezoterika 2010-10-03
248 Velký nárůst strachu Natalie Glasson Ezoterika 2020-03-21
247 Doba vzestupu Cobra UFO 2020-03-17
246 Globální situace 🏴 Cosmic agency UFO 2020-03-20
245 Odstraňování Kabaly + Sharon Steward Ezoterika 2020-03-15
244 Zpráva od Ježíše Tina Spalding Ezoterika 2020-03-15
243 Změny Suzanne Lie UFO 2020-03-17
242 Zdrojové příčiny koronaviru ISPI/Galaktická rada UFO 2020-02-26
241 Sféry rozvoje Samamury/Vyšší síly Ezoterika 2020-03-14
240 Po revoluci Steve Beckow Ezoterika 2020-03-14
239 Pomozte neprobuzeným Daniel Scranton UFO 2020-03-13
238 Liga světla Mariann Rada / Korgeil z Temmeru Ezoterika 2020-03-11
237 Probuzení Brenda Hoffman Ezoterika 2020-03-05
236 Brána trojice a přestupní body Ezoterika 2020-03-08
235 Naše role ve fyzickém světě Ezoterika 2020-03-11
234 Hromnice Judith Coates/ Jeshua Ezoterika 2020-03-11
233 Magnetická událost Jahn J. Kassl/ Adama z Telosu Ezoterika 2020-03-10
232 Zpráva Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-03-08
231 Transformační alchymie Jesicca Delmar Ezoterika 2020-03-06
230 Zjevení Christine Preston / Archanděl Michael Ezoterika 2020-03-04
229 Přípravy na události 2020 Michael Love Biofyzika 2020-11-18
228 Kosmická energie Brad Johnson Ezoterika 2019-12-31
227 Duchovní měna Steve Beckow Ezoterika 2020-02-27
226 Nová rovnováha Espavo / Merlia Ezoterika 0020-02-18
225 Messier Valentina Mironova Ezoterika 2020-01-12
224 Co vás dělá jedinečným Peggy Black -Hathor Ezoterika 2020-02-15
223 Suzanne Maresca Suzanne Maresca Ezoterika 2019-11-04
222 Pochodující motýl 🦋 💮 🦋 💮 🦋 Marilyn Raffaele Ezoterika 2019-01-12
221 Duše Elisa Medhus Ezoterika 2011-01-25
220 Už nemáme čas Sharon Steward Ezoterika 2020-01-06
219 Příčiny nemocí Anna Ger Ezoterika 2020-02-28
218 Nová éra pro lidstvo Daniel Scranton Ezoterika 2020-02-07
217 Tajemství zmizelých Elisa Medhus Ezoterika 2019-10-04
216 NULOVÝ BOD REFERENČNÍ PRO MATERIALIZACI Lisa Transcendence Brown Biofyzika 2020-01-23
215 Vyslanec mimozemšťanů Matvej Ložkin Ezoterika 2020-02-28
214 Když odoláme, vyhrajeme Sharon Steward Ezoterika 2020-02-11
213 Znalosti jsou iluze, existuje buněčná paměť Soznaniex Ezoterika 2020-02-28
212 Pátá perspektiva: Přesahující prostor a čas Tom Kenyon Ezoterika 2015-04-20
211 Poselství Plejáďanů Suzanne Lie Ezoterika 2020-01-18
210 Příručka vibračního inženýra Seian Ezoterika 2019-10-23
209 Rovnodennost a nové časové osy Země Ezoterika 2020-02-16
208 Tvůrci - tvoření Ezoterika 2019-12-31
207 Potraviny a čakry Ezoterika 2019-12-31
206 Tajné poznání Elena Poležaeva Ezoterika 2020-02-28
205 Jarní vítr Gillian MacBeth-Louthan Ezoterika 2020-02-29
204 Mike Quinsey 28.2.20 Mike Quinsey Ezoterika 2020-02-28
203 Co vám dává radost? Jeff Fasano /Archanděl Michael Ezoterika 2020-02-24
202 Co nás čeká v roce 2020 Ezoterika 2019-12-28
201 Součásí posunu Daniel Scranton UFO 2019-10-07
200 Masový vzestup ve fyzických tělech - jedinečný v tomto vesmíru Mike Quincy Ezoterika 2019-08-29
199 Obrat magnetického pole Země Nina Těrechová a Sergej Bage Ezoterika 2020-01-06
198 Portál světla Suzanne Lie Ezoterika 2020-02-27
197 Inkarnace na Zemi je štěstí Ezoterika 2020-01-14
196 PŘECHOD DO PÁTÉ HUSTOTY - Iinterakce Země s energií světla Marta Ezoterika 2020-02-27
195 3 typy spřízněných duší Ezoterika 2019-11-25
194 Smlouva Starseed - Hvězdná semínka a vzestup planety Zingdan Ezoterika 2019-12-31
193 Přichází obrovské změny Judith Kusel Ezoterika 2020-02-26
192 Neposloucháte Cosmic agency UFO 2019-09-06
191 Nasedněte na vlnu energie 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 Daniel Scranton Ezoterika 2019-12-29
190 Hvězdná brána planetární svobody se otvírá Michael Love Ezoterika 2020-01-11
189 Ivo Vega: Strach vs. víra Sharon Steward Ezoterika 2019-11-02
188 Přítomnost všeho Natalie Glasson / archanděl Raphael Ezoterika 2020-02-21
187 Andělé sestupují - příprava na setkání Irinel Ezoterika 2019-12-05
186 Vzestup a pozitronové energie Cosmic agency UFO 2020-02-12
185 Arkturiánská skupina Marilyn Raffaele UFO 2019-12-01
184 Mira z Plejádské rady Valerie Donner Ezoterika 2019-12-02
183 Wave 1 : Jízda na vlně Kasiopea Ezoterika 2019-12-31
182 Frekvence zvuku David Wilcock UFO 2020-03-23
181 Solární záblesk James McConnell/ Shossanna Ezoterika 0020-02-29
180 Zamyšlení zakladatelů Ezoterika 2019-11-15
179 Zavázali jste se osvobodit matku Zemi Trillia Gia Ezoterika 2019-11-15
178 Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Ezoterika 2019-09-21
177 Zlom času Ann Taylor King Ezoterika 0020-02-28
176 PLANETÁRNÍ KARMA Anna Lebedeva Ezoterika 2019-07-22
175 Bod zlomu v přechodu do 5 D Ezoterika 2019-11-25
174 Zpráva pro pracovníky světla Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2020-02-28
173 ☯️ ☯️ ☯️
2020-03-23
172 Přímo od srdce + Ezoterika 2019-10-02
171 Žádné další zpoždění při zveřejňování galaktických informací Ezoterika 2019-10-16
170 Portál k nové Zemi - jak jsme se dostali až sem Archeia Faith Ezoterika 2019-10-12
169 Kurátoři Galaktické Federace Světla Anna Lebedeva Ezoterika 2019-12-11
168 Kolektivní přechod ? jdete s námi? Antei / El Moria Ezoterika 2020-02-23
167 Kolektivní vědomí Steve Beckow Ezoterika 2020-01-18
166 Kde jsme se Vzestupem? Steve Beckow Ezoterika 2019-12-21
165 Přicházíme k vám Suzanne Lie Ezoterika 2019-12-19
164 Karmická rada Anna Ger Ezoterika 2020-02-02
163 Hierarchie času a kapslování potenciálů CElena Ezoterika 2020-01-26
162 Ptah UFO 2019-07-07
161 Zkrácená skrytá historie Cosmic agency Ezoterika 2019-12-31
160 Hackathon planety Ezoterika 2020-01-21
159 Rozhovor se zástupcem planety Tašig / souhvězdí Severní korony Irina Podzorová UFO 2019-12-23
158 GAIA Ezoterika 2019-12-31
157 Absolutní světlo Gaii Ezoterika 2019-12-21
156 Zpráva od Gaii Ezoterika 2014-12-31
155 EXPERIMENT KASIOPEA LAURA KNIGHT-JADCZYK Ezoterika 2019-12-31
154 Integrované kontaktní centrum Anna Lebedeva/ARIANNA Ezoterika 2019-11-01
153 Změna epochy Jelena Poležaeva Ezoterika 2020-02-20
152 Osobní energetický kanál Astrei Sneba Ezoterika 2019-07-25
151 Duální proud - Q&A Magda Ezoterika 2020-02-14
150 Zpráva Archanděla Michaela Ezoterika 2020-01-01
149 Vše je ve vaší DNA Peggy Black Ezoterika 2020-01-18
148 Kosmické tajemství David Wilcock / Corey Good UFO 2020-02-21
147 Dokonalá forma nekonečna CElena/ Budha Ezoterika 2020-01-17
146 Nový systém hvězdných bran Sandra Walter Ezoterika 2020-03-22
145 Civilizace mravenců Erena Velazquez Ezoterika 2020-02-14
144 Rozsah změn Brad Johnson / Adronis Ezoterika 2019-12-31
143 NEBI ŘÍKÁM DOMOV Adele Arini Ezoterika 2019-09-25
142 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
141 Poslední z Ega Ezoterika 2019-10-24
140 Rada duší planety Země. Změna planetární rovnováhy Ezoterika 2019-10-02
139 Draci to s námi zažívají Ezoterika 2019-10-14
138 Nízké vibrace (přehlížené emoční energie projevující nežádoucí realitu) Michael Love Ezoterika 2019-09-28
137 ONI NEPADLI ❤️ Ezoterika 2019-07-16
136 Mimozemské rasy Cosmic agency UFO 2019-05-25
135 Balte se, bioroboti Elena Pestina Ezoterika 2019-12-04
134 4 a 5 dimenze - program vzestupu Elena Poležajeva Ezoterika 2019-11-05
133 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
132 IVO z VEGY - pozemšťan je superčlověk Sharon Steward UFO 2019-09-30
131 Poslední z Ega 2020 Ezoterika 2020-10-24
130 Gladelia z Alpha Centauri Sharon Steward UFO 2019-11-14
129 Oběť a přitažlivost Sharon Steward UFO 2019-08-17
128 Pracovníci světla - Ashtar Sheran Sharon Steward UFO 2019-08-04
127 Příchod Lyřanů na Zemi Michael Love Ezoterika 2019-06-09
126 Odblokování egregora Institut pro integraci planety vědomí Ezoterika 2019-12-31
125 ROZHODUJÍCÍ FÁZE VZESTUPU Ezoterika 2019-09-06
122 Akcelerátor změny Judith Kusel Ezoterika 2020-02-01
120 Smaragdové kódy a opětovné spojení duše Ezoterika 2019-12-31
116 🌸
2019-12-31
115 Štít Archanděla Michaela Eliza Ayres Ezoterika 2019-12-31
114 Urusvati Ezoterika 2020-01-26
112 Sundeelia - Příchod božského vědomí na Terru Eliza Ayres Ezoterika 2019-12-25
109 SWARUU ? Co je duše Cosmic agency UFO 2019-12-30
104 OPERACE SVOBODA - 3D MATRIX FÁZE UKONČENA Michael Love UFO 2019-06-08
103 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 1 Ezoterika 2019-09-27
96 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 2 Ezoterika 2019-09-27
89 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 3 Ezoterika 2019-10-01
88 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 4 Ezoterika 2019-10-04
74 Jak jsem bojoval s Luciferem / Archanděl Michael Ezoterika 2019-12-30
72 Luci .. jednou Ezoterika 2019-12-30
71 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
70 Jsme připraveni na oficiální kontakt s mimozemšťany? Cosmic agency UFO 2019-12-30
65 SOLÁRNÍ SYSTÉM SOL 13 - PLANETA MERKUR - SWARUU DE ERRA Cosmic agency UFO 2019-12-30
63 VENUŠE -život na ostatních planetách - inteligentní život ve vesmíru Cosmic agency UFO 2019-12-30
61 TERRA - Gaia - Země Cosmic agency UFO 2019-12-30
59 TAJEMSTVÍ CIVILIZACÍ NA MARSU Cosmic agency UFO 2019-12-30
57 TAJEMSTVÍ PLANETY JUPITER A JEHO MĚSÍCŮ ❤️❤️❤️ - MUPA JUPI Cosmic agency UFO 2019-12-30
53 TAJEMSTVÍ SATURNU Cosmic agency UFO 2019-12-30
51 TAJEMSTVÍ PLANETY URAN JEHO MĚSÍCE Cosmic agency UFO 2019-12-30
49 NEPTUN, jeho měsíce a asteroidy CERES, ANTIGUA + měsíc TIAMAT Cosmic agency UFO 2019-12-30
47 PLUTO A TAJEMSTVÍ PLANETY Cosmic agency UFO 2019-12-30
45 Rozhovor s Dhor Káal´el Plejády/ Taygeta Cosmic agency UFO 2019-12-23
40 OTÁZKY K VZESTUPU ❤️ Laura Knight-Jadczyk Ezoterika 2010-09-15
36 Karmické úkoly CElena Ezoterika 2019-12-31
34 Historie života na Zemi Ezoterika 2019-10-06
30 Matthew Ward 21.9.09 Suzy Ward Ezoterika 2009-09-21
28 Tvůrci ❤️ Sal Rachele ❤ Ezoterika 2019-12-31
24 Planeta Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Golden light Ezoterika 2019-09-21
20 PRÁCE SE STÍNY Cosmic agency UFO 2019-05-14
16 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
15 3D - 8D Ezoterika 2019-12-31
12 Bytosti a holografické objekty Adronis Ezoterika 2019-12-31
9 VESMÍRNÝ RESET Ezoterika 2019-10-24
1 Integrace vědomí planety Ezoterika 2019-12-31
Přidat článek * Plné zobrazení