Andromeda
NOVÉ - magor
NOVÉ - 5G
NOVÉ ZPRÁVY zejména v PO!!!
Elli Staníková
CENZURA - cenzurované kanály (uvítám aktualizaci)
CEnzura nová - AJ
COBRA
UFO od roku 2009
realita ..................... https://www.protiproud.cz/
zase ty vakcíny ......................... https://www.badatel.net
Indigo .............................. https://www.kanal22.cz/
realita .............................. http://michalapetr.cz/
David Icke - youtube
Odkazy EZO-UFO místní
PRIMA TV
Quantum gravity
Gaia - HISTORIE - odkaz
personal important odkaz ... VŠE JE VLNA
odkaz EZO
odkaz UFO


3848 Útěk z Matrixu 1 Cosmic agencyUFO 2022-12-14

Mari Swaruu
Abyste skutečně unikli z Matrixu, musíte žít život, který by pochopilo méně než 1 % lidí. Musíte si vytvořit svá vlastní a jedinečná kritéria a musíte být připraveni opustit přátele a rodinu, kteří vstupují do konfliktu s těmito vašimi vlastními a jedinečnými kritérii, abyste ochránili své vlastní hodnoty a svou integritu.

Buďte na ně milí a pamatujte, že nemají znalosti ani souvislosti, aby věděli, proč si myslíte něco jiného. Přestože vás vaši přátelé a rodina mohou mít rádi, mnohdy prostě nemají schopnost vás pochopit. Možná vás nakonec časem pochopí, nebo také ne. Milujte je takové, jací jsou, a pamatujte, že ne každý má stejné poslání duše.

width=

Musíte vědět, že čím více věcí máte společných s tím, co je společensky přijatelné a dohodnuté, tím více budete uvnitř Matrixu. To, že s něčím souhlasí naprostá většina, neznamená, že je to pravda nebo že se taková kolektivní pravda vztahuje na vás a na vaše vlastní hodnoty. Berte si a užívejte si z Matrixu, co se vám líbí, od toho je život, ale vždy s vědomím, že to není jediná pravda, že všechno je iluze, že všechno je tam falešné, kromě vás, kteří prožíváte zkušenost, kteří jste úžasná vnímající a univerzální bytost, která je vaší skutečnou vesmírnou identitou, fragmentem Všeho a zároveň Vším. To je to, co je skutečné.

Abyste v matrixu mohli žít a být šťastní, nebo alespoň správně fungovat, musíte žít ve dvou světech, chápat, jak funguje Matrix, co je společensky přijatelné, a zároveň čestně, pevně a důsledně prosazovat své vlastní hodnoty.

Jste nekonečně cenní, tak cenní, jak jen to jde. Nikdy na to nezapomínejte.
K tomuto tématu by se toho dalo říci mnohem více, budeme o něm hovořit o něco dále.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/https-www-youtube-com-watch-v-o-yndjft-3m-t-40s


3847 Původ lyrské / lidské rasy Cosmic agencyUFO 2022-12-16

Mari Swaruu: Děkuji, že jste se ke mně připojili. Jsem Mari Swaruu. Následující informace jsou zveřejněny pro zábavu. Můžete to brát jako sci-fi nebo jakkoli jinak. Kdo má oči, ať vidí. Dříve než budu pokračovat v nových tématech, ráda bych uvedla několik nejdůležitějších základních pojmů, které jsou nezbytné pro pochopení toho, co bude následovat. Později tyto pojmy také rozvedu.

Člověk má tendenci redukovat vše, co existuje, na menší kousky, které lze snáze vysvětlit a pochopit. Vytváří fragmenty toho, co chce studovat a analyzovat, a z nich se snaží vysvětlit celek. Je to strategie myšlení vlastní všem myslícím bytostem, které jsou zároveň jako entity omezeny na rámec svého vlastního vnímání a své vlastní existence. Jejich chápání bude také omezeno na tento rámec. Proto čím více vědomí a porozumění člověk má, tím větší je jeho rámec vnímání, a tím přesněji porozumí světu, ve kterém žije, světu kolem sebe a všemu ostatnímu, co se snaží pochopit.

Tato skutečnost nebo problém je velmi zřejmý v případě věd na Zemi. Její systém analýzy zvaný ʺvědecká metodaʺ je platný pouze v předem stanoveném rámci chápání, ale nedokáže vysvětlit to, co zůstává mimo tento systém myšlení. Pokud rámec vnímání těchto vědců závisí také na jejich systému přesvědčení a hodnot, na tom, co na základě dohody vnímají jako skutečné a neskutečné, možné a nemožné, pak bude samotný rámec chápání jejich vědy omezen na systém přesvědčení, na kterém se shodli vědci, kteří jej používají. V případě Země jde o to, co nazýváme systémem víry a dohodami, které tvoří pozemský Matrix, přičemž jejich systém víry a závěry odvozené z jejich vědecké metody platí pouze v rámci tohoto Matrixu, ale ne pro to, co je mimo něj, protože to ještě není přijato jako existující, natož aby tomu obyvatelé tohoto Matrixu rozuměli.

width=

Stručně řečeno, vědecká metoda vytváří do sebe uzavřený a sebepotvrzující systém, který neodráží vše, co existuje. Může potvrdit pouze to, co je v rámci dohod, které tvoří pozemský Matrix, jemuž podléhá. A to, zda se soubor dohod, které tvoří matrici Země, rozšíří, závisí na skupině lidských i nelidských entit zvaných ʺsprávci Zeměʺ, kteří nedovolí rozšíření vědomí, jež je nezbytné k pochopení konceptů a pravd, které jsou mimo to, co si přejí. A přejí si, aby tomu tak bylo za účelem kontroly a vykořisťování obyvatelstva.

Z hlediska mimozemského chápání je faktem, že lidé se nevyvinuli na Zemi, jak popisuje teorie evoluce druhů, protože lidé jako geneticky definovaný druh se vyskytují na nesčetných jiných planetách. Jen v tomto galaktickém kvadrantu existují záznamy o nejméně 400 000 civilizacích s výrazně lidskými rysy. Mezi nesčetnými variantami lidem podobných bytostí ve vesmíru existuje mnoho rozdílů, některé se vzhledově podobají lidem více než jiné, ale všechny mají stejnou výrazně lidskou podobu, a mnohé z těchto civilizací jsou bytosti s přesným vzhledem a genetikou pozemských lidí, lišící se pouze v drobných, ale někdy důležitých genetických znacích.

Díky stejné morfologii tyto druhy přizpůsobily okolní svět potřebám běžným i specifickým pro lidská těla, což s sebou nese i způsob myšlení a uvažování velmi podobný tomu pozemskému, takže mnoho věcí ve všech těchto civilizacích je společných a stejných jako u lidí na Zemi. Mezi mimozemskými lidskými civilizacemi je běžné, že lidé původně pocházeli z planet obíhajících kolem hvězdy Vega v souhvězdí Lyry, takže se jim říká lyrské rasy jako celku lidských ras ve vesmíru, odkud migrovali do různých slunečních soustav v tomto galaktickém kvadrantu v rámci události známé jako Velká expanze, která je sama o sobě součástí tzv. orionských válek. Lidé jako druh však existovali ještě dříve a existují důkazy, že ve stejné době jako Vega obývali i mnoho dalších míst. Je to velmi obtížné vypočítat, protože čas sám o sobě je velmi pružný, pokud se nachází mimo stanovený kontext, jako je vnímání rychlosti plynutí času v rámci určité planety. Neexistuje jednotný názor na vnímání rychlosti a stálosti plynutí času.

Ano, je pravda, že u lidí jako takových existuje určitý stupeň umělých genetických změn. Taygeta a Swaruuniané to však chápou tak, že se to dělo převážně pomocí ovládání mysli a vnímání lidské populace. Na individuální bázi a v důsledku jejich vlastního rozšíření vědomí je to zvratné.

Taygeta a Swaruuniané chápou člověka jako druh, stejně jako všechny ostatní druhy rostlin a živočichů, tak, že vždy existoval a je součástí samotného projevu vesmíru, přičemž varianty jednotlivých druhů jsou přizpůsobeny konkrétnímu místu, kde žijí, a jeho klimatickým a obecným podmínkám.

Koncept neexistence času, že vesmír existoval vždy, stejně jako vše, co v něm existuje, protože čas je relativní pouze pro vědomí, které ho vnímá, je pro průměrného člověka na Zemi velmi obtížně pochopitelný, a ještě obtížněji pro jejich vědce, kteří jsou zcela ponořeni do hodnot pozemského Matrixu a podléhají mu.

Stručně řečeno, člověk jako takový je přítomen na nesčetných jiných místech mimo Zemi a je součástí samotné nuance vesmíru.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/origenes-de-la-raza-lyriana-humana


3846 Galaktická federace nebo Federace Cosmic agencyUFO 2020-05-13
3845 AKTIVACE DNA A PROBUZENÍ LIDSTVA Cosmic agencyUFO 2023-02-01
3844 Proč bylo Pluto degradováno na planetoid Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3843 Tunnia: Dva klíče duchovního růstu A.S.Ezoterika 2023-02-04
3842 Budoucnost lidstva a Země KejRajEzoterika 2023-02-04
3841 Aštar: Změna musí přijít zevnitř Vania RodriguezEzoterika 2023-02-03
3840 Vtištění srdce Christine DayEzoterika 2023-02-03
3839 Mira a Apollo Valerie DonnerEzoterika 2023-01-31
3838 Proč žijí děti s rodiči Steve BeckowEzoterika 2023-02-02
3837 Arkturiáni: Vyrovnávání příchozích energií Alexander QuinnEzoterika 2023-02-01
3836 Největší změna všech dob Peter B. MeyerEzoterika 2023-01-21
3835 Původ lidí Oeter B. MeyerEzoterika 2023-01-24
3834 Imunitní systém pod útokem Peter B. MeyerEzoterika 2023-01-28
3833 Průlom začíná Peter B. MeyerEzoterika 2023-02-05
3832 Saul: Bůh ti dal vše, co má a je v okamžiku tvého stvoření John SmallmanEzoterika 2023-02-05
3831 Zrychlení částic Natalia AlbaEzoterika 2023-02-02
3830 Osud starseeds KejRajEzoterika 2023-02-01
3829 Kujrany - programy matricových polí Najana BelosvetEzoterika 2023-01-30
3828 Hekaté: Zastupitelé, nebo ʺblízké osoby třetího stupně Lija LembergEzoterika 2023-01-30
3827 Poselství od Gaii a civilizací + energetická praxe Anna ChenEzoterika 2023-01-31
3826 Každý má možnost stát se nositelem Kristova vědomí SoznaniexEzoterika 2023-01-31
3825 O misi Pro100Ezoterika 2023-01-31
3824 Shanika GalaxygirlEzoterika 2023-01-28
3823 Královna RA Erena VelazquezEzoterika 2023-01-28
3822 Akatu: Andromeďané (Mes of Meshalea) Suzanne MarescaEzoterika 2023-01-31
3821 Velký kvantový přechod: Duel LevEzoterika 2023-01-30
3820 Iluze prostoru a času Teri WadeEzoterika 2023-01-30
3819 Kosmická koncepce Owen WatersEzoterika 2023-01-30
3818 Kvantový skok v dubnu CosmoharmonyEzoterika 2023-02-01
3817 Venuše Kumara: Konečně Boží milosrdenství Jahn J.KasslEzoterika 2023-01-31
3816 KejRaj: Energie v pohybu KejRajEzoterika 2023-01-30
3815 Nikolaj Divotvůrce: Druhý příchod Krista ArchitektEzoterika 2023-02-04
3814 🦋🐛🐛🦋
2023-02-05
3813 NEPTUN 2 Cosmic agencyUFO 2023-01-27
3812 Architekti: Čas Dr.V.Ezoterika 2023-01-29
3811 Ekosystémy na ostrově Taygeta Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3810 ŽIVOT V PLEJÁDÁCH - TAYGETA Cosmic agencyUFO 2020-05-11
3809 FEDERACE SJEDNOCENÝCH PLANET Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3808 Quan Yin - Volby, volby, volby Vania RodriguezEzoterika 2023-01-28
3807 Maitre Sklídíš, co jsi zasel Vania RodriguezEzoterika 2023-01-20
3806 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2023-01-27
3805 Zemská Triáda Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-25
3804 Smutek a truchlení NealeEzoterika 2023-01-25
3803 Germain: Systém se rozpadá James McConnellEzoterika 2023-01-25
3802 Archanděl Michael: Vodnář a aktivace srdce vody Celia FennEzoterika 2023-01-25
3801 Král Clovis (Hlodvig) Merovejský a jeho volby Valerie KolcováEzoterika 2023-01-17
3800 Čas je neskutečný John SmallmanEzoterika 2023-01-26
3799 GFS: Auditoři a jejich tým. Města budoucnosti Venera NikEzoterika 2023-01-28
3798 Plejáďané Cryptic ChroniclesEzoterika 2023-01-22
3797 Yahyel: Překonání strachu Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-01-29
3796 Jeshua: Nevědomé prožívání lidského života John SmallmanEzoterika 2023-01-23
3795 Telosiané: Dorazili jste k velké změně Marie Josée AndichouEzoterika 2023-01-23
3794 Štít a plán cesty LevEzoterika 2023-01-24
3793 Tunia: Romantické vztahy A.S.Ezoterika 2023-01-27
3792 Hakann: Zdroj služeb A.S.Ezoterika 2023-01-26
3791 Pohled z druhé strany Lee CarrollEzoterika 2023-01-27
3790 VŠECHNO OBOHATÍŠ Olga IljinychEzoterika 2023-01-27
3789 Náš univerzální organismus Tatiana RjazanováEzoterika 2023-01-27
3788 Galaktická federace sil jednoty Pro100Ezoterika 2023-01-27
3787 Hierarchové vesmíru o 4D prostoru Julia LengeEzoterika 2023-01-27
3786 Požáry intenzivních a dalekosáhlých změn Judith KuselEzoterika 2023-01-26
3785 Plejáďané: Poutníci a predátoři Celestial Blue StarEzoterika 2023-01-24
3784 OWS: Pravda uvnitř, realita venku James McConnellEzoterika 2023-01-25
3783 OWS: Perfektní stav James McConnellEzoterika 2023-01-24
3782 OWS: Nadaný James McConnellEzoterika 2023-01-28
3781 Ahanryia z Dračího kolektivu: Čas příprav skončil GalaxygirlEzoterika 2023-01-28
3780 Zdroj: Množství realit GalaxygirlEzoterika 2023-01-24
3779 Fenomén totálního podřízení MartaEzoterika 2023-01-29
3778 🙈🙉🙊🦆🦆
2023-01-29
3777 Maticové terénní programy Najana BelosvetEzoterika 2023-01-22
3776 Andromeďané JudithEzoterika 2023-01-22
3775 Fáze osamělosti Vital FrosiEzoterika 2023-01-22
3774 Země - Proč se o nás starají mimozemšťané? Cosmic agencyUFO 2023-01-21
3773 Metafyzická konverzace o hustotách Cosmic agencyUFO 2023-01-17
3772 Ztracený ráj CODIGO OCULTOEzoterika 2022-12-28
3771 Ponorné moduly - zábava a vstup na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-01-19
3770 Nanotechnologie - Masky a jejich esoterický význam Cosmic agencyUFO 2022-06-11
3769 Inkubační kapsle Cosmic agencyUFO 2023-01-14
3768 Aldebaran Cosmic agencyUFO 2021-11-21
3767 Tygří poselství lidstvu Cosmic agencyUFO 2023-01-23
3766 Odhalující příběh LevEzoterika 2023-01-19
3765 Saul: Láska v akci John SmallmanEzoterika 2023-01-19
3764 Archanděl Gabriel: 2023: Ku pravdě Shelley YoungEzoterika 2023-01-19
3763 Nekioh: Siriané JudithEzoterika 2023-01-20
3762 Ur: Vlasy Kertsin ErikssonEzoterika 2023-01-20
3761 Skupina: Připomínka domova Steve RotherEzoterika 2023-01-19
3760 Kryon: Stará duše Lee CarrollEzoterika 2023-01-20
3759 Hakann: poselství lásky 76-100 A.S.Ezoterika 2023-01-23
3758 Tunia: poselství lásky 51-75 A.S.Ezoterika 2023-01-23
3757 Nový Matrix Teri WadeEzoterika 2023-01-21
3756 Východ z kola Sansáry Magda Funia Ezoterika 2023-01-20
3755 Kosmický zákon hlouposti Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-20
3754 Země - portál jednoty Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-20
3753 Aina: možná budoucnost Země ArchitektEzoterika 2023-01-19
3752 Zpráva ze světa stínů Julia LengeEzoterika 2023-01-18
3751 Vědomé nové začátky Asil Toksal ElohimEzoterika 2023-01-16
3750 OWS: Střídání stráží James McConnellEzoterika 2023-01-17
3749 Arkturiánská skupina: Více světla Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-01-17
3748 Duel LevEzoterika 2023-01-18
3747 Být v energii Nové Země Terry AndrewsEzoterika 2023-01-18
3746 Brána do páté dimenze je otevřená KejRajEzoterika 2023-01-17
3745 Hekaté: Fantomy a projekce 2 Lija LembergEzoterika 2023-01-16
3744 Transformační procesy člověka Julia FlowEzoterika 2023-01-08
3743 První stvořitel - mysl boží CElenaEzoterika 2023-01-09
3742 Pud sebezáchovy ArchitektEzoterika 2023-01-09
3741 Co změní svět Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-15
3740 Zničení trojrozměrné matice MartaEzoterika 2023-01-18
3739 🧑‍🚀
2023-01-22
3738 Kruhy v obilí - hlavní účel Cosmic agencyUFO 2023-01-03
3737 Znovuzrození vyspělé civilizace Cosmic agencyUFO 2023-01-02
3736 Neviditelní páni země - Vládci lidstva - kosmické zjevení Cosmic agencyUFO 2020-04-23
3735 Z Plejád na Zem - zkušenosti mimozemšťana Cosmic agencyUFO 2021-10-01
3734 BETELGEUSE: exploze a nebezpečí pro Zemi Cosmic agencyUFO 2020-04-28
3733 Skutečný význam COVID - vojenská operace Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3732 Nanotechnologie ve vakcínách a její deaktivace Cosmic agencyUFO 2020-11-06
3731 Lékařská lůžka 3 - Q&A Cosmic agencyUFO 2023-01-11
3730 Mimozemské lékařské moduly - Taygeta Cosmic agencyUFO 2023-01-08
3729 Zdravotní pody a zdravotní lůžka Cosmic agencyUFO 2023-01-03
3728 PLANETÁRNÍ AKTUALITY - MEDITACE - POZITIVNÍ LINIE Cosmic agencyUFO 2020-06-15
3727 Znovuzrození vyspělé civilizace Cosmic agencyUFO 2023-01-02
3726 Neskuteční lidé se stávají skutečnými? Cosmic agencyUFO 2022-12-29
3725 Plejáďané: Vibrační vzorce Christine DayEzoterika 2023-01-09
3724 Odvíjení reality Teri WadeEzoterika 2023-01-09
3723 Galaktická rada: Nová Země, nové možnosti Asara AdamsEzoterika 2023-01-09
3722 Osm Vln LevEzoterika 2023-01-09
3721 Naše noosféra LevEzoterika 2023-01-10
3720 O dracích Judith AkatuEzoterika 2023-01-10
3719 Telosané: Osvobození skrze rušivé vlivy Marie Josée AndichouEzoterika 2023-01-10
3718 Arkturiánská rada 9D: Žijete v simulaci AI? Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-12
3717 Nejrychlejší cesta k 5D Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-13
3716 Předpovědi, časové osy a jednoduché univerzální pravdy Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-15
3715 Od počátku civilizace nás ovládá narativní kontrola Caitlin JohnstoneEzoterika 2023-01-12
3714 Výběr rodiny Dianna CooperEzoterika 2023-01-15
3713 Integrace hurikánu Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-11
3712 Tunia: Proč se muži tak chovají? A.S.Ezoterika 2023-01-10
3711 Hakann: Poselství lásky 26-50 A.S.Ezoterika 2023-01-11
3710 Tunia: Poselství lásky 1-25 A.S.Ezoterika 2023-01-12
3709 Hakann: Jedna reptiliánská cesta A.S.Ezoterika 2023-01-13
3708 Kdo povstane? Marie MohlerEzoterika 2023-01-15
3707 Karma: Programování, které strukturuje spolutvorbu Jennifer CrokaertEzoterika 2023-01-14
3706 Světlo je vždy na konci tunelu Mike QuinseyEzoterika 2023-01-14
3705 KaRa: Očekávejte zázraky James McConnellEzoterika 2023-01-14
3704 Hvězdná rada: Predikce 2023 Gillian MacBethEzoterika 2023-01-14
3703 Triky falešných "bohů" 2. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-01-01
3702 Triky falešných "bohů" 1. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-01-01
3701 🤢🤢🤡🤢🤢
2023-01-15
3700 Pro každého bude zajímavé pracovat, protože práce bude spočívat v zázracích SoznaniexEzoterika 2022-12-29
3699 Těžké částice Boha - Špionážní hry - Novoroční triky ega - Invaze do snů MyDariEzoterika 2023-01-03
3698 Poselství od Světelné rodiny OjlitEzoterika 2023-01-01
3697 Pomoc prastarých duší Magda FuniaEzoterika 2022-12-29
3696 El Morya o stavech vnějších a vnitřních OjlitEzoterika 2023-01-01
3695 Egregoriální strukturální komplexy 11235813Ezoterika 2023-01-02
3694 Zákon účelnosti Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-03
3693 Některé prostorové trendy a změny v roce 2023 OlaEzoterika 2023-01-03
3692 Životní gobelín: Nejsi špatný, jen nový Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-04
3691 Je čas, aby se svět probudil Teri WadeEzoterika 2023-01-04
3690 Zpráva od Tala Nee: Jediná cesta ven je skrz Ben Rafael GuevarraEzoterika 2023-01-03
3689 Aštar: 2023 - přechod k obnově Arthura HectorEzoterika 2023-01-03
3688 Aštar: Vynoření světelné bytosti Arthura HectorEzoterika 2023-01-07
3687 Jak poznám, že jsem vzhůru Ulla LindgrenEzoterika 2023-01-03
3686 A.S k otázkám A.S.Ezoterika 2023-01-02
3685 Arkturiáni: Odhalení a nové začátky Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-01-02
3684 Archanděl Michael: Mnoho aspektů vzestupu Ronna Vezane Ezoterika 2023-01-02
3683 Hekaté: Přízraky a projekce Lija LembergEzoterika 2023-01-06
3682 Vstoupený průkopník Meg BenedicteEzoterika 2023-01-06
3681 Kdo jsou lidé nového věku SoznaniexEzoterika 2023-01-08
3680 Konec relace OlmatEzoterika 2023-01-07
3679 Tunia: Otázky a odpovědi na různá témata A.S.Ezoterika 2023-01-08
3678 Poselství od andělů: Šťastný nový rok - nový život - nové teď Ann AlbersEzoterika 2023-01-08
3677 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-01-04
3676 Vyšší já: Na vyšší úrovni Mike QuinseyEzoterika 2023-01-08
3675 Proč je chybou hledat štěstí mimo sebe Jessica RaymondEzoterika 2023-01-08
3674 Najít lásku Archeia FaithEzoterika 2023-01-08
3673 Kryon: Zima spirituality Lee CarrollEzoterika 2023-01-08
3672 Hakann: Cesta dechu A.S.Ezoterika 2023-01-07
3671 🌊 🌫🌫🌫🌊
2023-01-08
3670 Vnitřní země 1903 Ezoterika 2023-01-01
3669 Aštar Sharon StewartEzoterika 2022-12-31
3668 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2022-12-31
3667 Aštar - Naše volba, světlo nebo strach Vania RodriguezEzoterika 2022-12-27
3666 Šedé klobouky KejRajEzoterika 2023-01-01
3665 Poselství archanděla Michaela Ronna VezaneEzoterika 2023-01-01
3664 Jeshua: 10 položek pro rok 2023 Krista Energeticleigh Ezoterika 2023-01-01
3663 Srážející se galaxie Cosmic agencyUFO 2022-12-16
3662 HUDBA VE VESMÍRU - GRAVITACE, ÉTER A VĚDOMÍ Cosmic agencyUFO 2020-11-13
3661 Neuvěřitelný příběh o nejohromujíčtějším místě Cosmic agencyUFO 2022-12-22
3660 Plazi, vltavín a další Cosmic agencyUFO 2022-12-23
3659 Vědomí plazů - velký egregor objektivní reality - kosmický egregor - Jedi Ronin Cosmic agencyUFO 2020-04-14
3658 Mimozemské poselství od Taygety k hvězdným semínkům Cosmic agencyUFO 2020-04-08
3657 TRUMP - ČÍNA Cosmic agencyUFO 2020-10-18
3656 D´Jedi Ronin Cosmic agencyUFO 2020-04-14
3655 PYRAMIDY ZEMĚ A RTUŤ Cosmic agencyUFO 2022-12-26
3654 Yazhí Cosmic agencyUFO 2020-07-06
3653 Neskuteční lidé se stávají skutečnými Cosmic agencyUFO 2023-01-01
3652 Úroveň lidského vědomí na třetí úrovni Ducha SoznaniexEzoterika 2022-12-30
3651 Vzestup a váš vývoj Teri WadeEzoterika 2022-12-30
3650 Rada světla: svobodná Gaia Tracy ReedEzoterika 2022-12-30
3649 Tunia: Budeš svobodný A.S.Ezoterika 2022-12-30
3648 Archanděl Michael Juli Julay Ezoterika 2022-12-29
3647 Železo a měď 🐉 🐉 🐲🐲 Joseph MercolaEzoterika 2022-12-07
3646 A.I. - transhumanistická okultní past Bernhard GuentherEzoterika 2022-12-15
3645 Sakrální geometrie humanoidního těla MartaEzoterika 2022-12-30
3644 DOVOLENÁ NA CELÝ ŽIVOT MartaEzoterika 2022-12-25
3643 Připravenost lidí na fyzický kontakt MartaEzoterika 2022-12-24
3642 Prorocký kámen, nebo kámen úrazu? EduardEzoterika 2022-12-23
3641 DESET LET MartaEzoterika 2022-12-22
3640 Správa ČASU jako bodů v prostoru AlmatejaEzoterika 2022-12-18
3639 Hekaté a Velcí architekti Lija LembergEzoterika 2022-12-20
3638 Kvantový přechod: Strach z osamělosti AlikinaEzoterika 2022-12-21
3637 Bohové a čas Dr.V.Ezoterika 2022-12-22
3636 Cesta duchovnosti Venera NikEzoterika 2022-12-23
3635 Hekaté: Dědictví Hyperborei Lija LembergEzoterika 2022-12-22
3634 Jeden den jako zapouzdřená realitaʺ Směrování informací OlaEzoterika 2022-12-24
3633 Skupina archanděla Michaela Sharon StewartEzoterika 2022-12-25
3632 Sananda - Přijměte čas od času dávání Vania RodriguezEzoterika 2022-12-22
3631 Michael - O slavnostech Vania RodriguezEzoterika 2022-12-21
3630 Maria - Stále o odpuštění Vania RodriguezEzoterika 2022-12-26
3629 Arkturiáni - O světelných technologiích Vania RodriguezEzoterika 2022-12-19
3628 Vyšší světy: očekávání a realita Valerie KolcováEzoterika 2022-12-27
3627 Překročení Rubikonu MartaEzoterika 2022-12-29
3626

🌟✨🌟 2 0 2 3 🌟✨🌟

2023-01-01
3625 Tak už??!??!.... vše nej+++ Realita 2022-12-25
3624 Obrácený svět a budoucnost ovlivňující minulost Cosmic agencyUFO 2022-12-18
3623 UKLÁDAJÍ VAŠI DNA - lidský genom Cosmic agencyUFO 2022-12-13
3622 Kolektiv: Energetický jazyk Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-12-24
3621 Důkaz o mimozemské účasti na vzniku člověka v DNA Ancient filesRealita 2022-12-19
3620 Venuše Kumara: Ukotvení světelných sloupů Jahn J KasslEzoterika 2022-12-20
3619 Hathor: božský pán stvoření Peggy BlackEzoterika 2022-12-20
3618 Bohyně stvoření: Vaše duše zná vaši pravdu Shelly DresselEzoterika 2022-12-21
3617 Přestaňte předstírat Brenda HoffmanEzoterika 2022-12-21
3616 Jak dvojplameny zapalují nové světy Ramona LappinEzoterika 2022-12-21
3615 2023 - Rok moudrosti Natalia AlbaEzoterika 2022-12-24
3614 Arcturiáni: Už nerezonujete se starými energiemi Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-12-19
3613 Křížení Peter B MeyerEzoterika 2022-12-19
3612 Kolektiv Michael: Dospělý posun duše Chelsea Quinn YarbroEzoterika 2022-12-19
3611 Dochází k obrovskému kosmickému průlomu Judith KuselEzoterika 2022-12-19
3610 Jeshua: Ve vztahu k vám je vesmír skutečně bezvýznamný John SmallmanEzoterika 2022-12-18
3609 St. Germain: boření starého paradigmatu James Mc ConnellEzoterika 2022-12-17
3608 Hakann: Epidemie strachu A.S.Ezoterika 2022-12-25
3607 Tunia z Plejád: Širší perspektiva A.S.Ezoterika 2022-12-24
3606 Tunia: Je OK nebýt OK A.S.Ezoterika 2022-12-21
3605 Kasikandriera: pád a uvědomění Valerie KolcováEzoterika 2022-12-13
3604 🪔🕯 🪔🕯 🪔
2022-12-25
3603 BÍLÉ KLOBOUKY - BRATRSTVO BÍLÉHO DRAKA Cosmic agencyUFO 2022-12-05
3602 Bílé klobouky Cosmic agencyUFO 2022-12-14
3601 Kolektiv: Pole světla Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-12-18
3600 Vlákna padající z nebe - Modrá světla - Mistrovství světa Cosmic agencyUFO 2022-10-10
3599 24 CHROMOZOMŮ - SUPERSCHOPNOSTI - HVĚZDNÁ SEMÍNKA Cosmic agencyUFO 2020-10-06
3598 JAK SE PŘENÁŠEJÍ VIRY Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3597 Hakann: Budování alternativních struktur A.S.Ezoterika 2022-12-15
3596 Tunia: Jak se vyrovnat s utrpením - Šedé klobouky A.S.Ezoterika 2022-12-14
3595 Jak zjistím úroveň svého individuálního uvědomění? Olga EnvoyEzoterika 2022-12-16
3594 Co je budoucnost EldabaorEzoterika 2022-12-15
3593 Informace o zvýšení horizontu entropie od tvůrců ElhfiEzoterika 2022-12-19
3592 Měnící se doba Teri WadeEzoterika 2022-12-15
3591 Exploze úmrtí P. GosselinEzoterika 2022-12-15
3590 Vstoupení a NDE Lee CarrollEzoterika 2022-12-15
3589 Hekaté. Kapitola 16. Strom duše Lija LembergEzoterika 2022-12-15
3588 Kvantový přechod, vzestup Be-Happy NataliEzoterika 2022-12-12
3587 O současné situaci na Zemi: listopad až první polovina prosince ArchitektEzoterika 2022-12-12
3586 Arkturiánská rada 9D: Příliš důležití Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-16
3585 Probíhá obrovský kosmický průlom Judith KuselEzoterika 2022-12-18
3584 Atlantida a vnitřní boj pracovníků světla Gerrit GielenEzoterika 2022-12-17
3583 OWS a Shoshanna: Velká mise James McConnellEzoterika 2022-12-17
3582 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Smlouvy o duši James McConnellEzoterika 2022-12-11
3581 Sananda: Paradigma třetí dimenze se nadále hroutí James McConnellEzoterika 2022-12-11
3580 Ashian: Upgrade Jennifer CrokaertEzoterika 2022-12-12
3579 Kryon: Žádná klávesa Delete Lee CarrollEzoterika 2022-12-13
3578 Proč se možná brzy ocitnete v ʺdigitálním vězení Dr Joseph MercolaEzoterika 2022-12-14
3577 Hledání pravdy LevEzoterika 2022-12-13
3576 Arkturiánská rada 9D: Čas mezi dneškem a koncem roku 2022 Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-14
3575 Obrácená pyramida síly Brenda HoffmannEzoterika 2022-12-14
3574 El Morya: Nová dynamika Jahn J KasslEzoterika 2022-12-14
3573 Telosané: Tři dny Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-12-14
3572 Změna/rozpad starého řádu Judith KuselEzoterika 2022-12-14
3571 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-12-16
3570 Kryon - Nejlepší vynálezy Lee CarrollEzoterika 2022-12-16
3569 Program pomoci pozemšťanům při přechodu MartaEzoterika 2022-12-18
3568 🎅🏼🏝🎄🦋
2022-12-18
3567 Galaxie Cosmic agencyUFO 2022-12-06
3566 Existoval Ježíš - Arsinoe a Kleopatra - Máří Magdaléna - Ištar Cosmic agencyUFO 2020-03-06
3565 Existoval Ježíš Nazaretský Astroteologie - Existuje Bůh Cosmic agencyUFO 2020-03-14
3564 Strach - jak ho překonat - Viry Cosmic agencyUFO 2020-03-23
3563 BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK Cosmic agencyUFO 2020-09-23
3562 Bermudský trojúhelník - pohřešovaná letadla a lodě Cosmic agencyUFO 2020-10-24
3561 ZMĚŇTE SVOU REALITU - MOŽNÁ BUDOUCNOST LIDSTVA Cosmic agencyUFO 2020-03-28
3560 5G NENÍ TELEKOMUNIKAČNÍ PÁSMO Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3559 Záhada pohybu zvířat v kruzích Cosmic agencyUFO 2022-11-30
3558 Krátká zpráva od Gosii všem Hvězdným semínkům Cosmic agencyUFO 2022-12-03
3557 Testy PCR a význam hvězdných semen Cosmic agencyUFO 2022-10-28
3556 Fenomén andělských vlasů - vysvětlení záhadných vláken padajících z oblohy Cosmic agencyUFO 2022-12-10
3555 Archanděl Michael: Moje Víra Kerstin ErikssonEzoterika 2022-12-05
3554 Venus Kumara: Dobré vibrace Jahn J KasslEzoterika 2022-12-10
3553 Vymazání LevEzoterika 2022-12-08
3552 Planetární konsensus Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-10
3551 Proměna planety Země Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-06
3550 Planetární posun do 5D Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-05
3549 Vzestoupení mistři: Záležitost života Jahn J KasslEzoterika 2022-12-05
3548 Plejáďané: Magnetické jádro: Rozšíření magnetického jádra Christine DayEzoterika 2022-12-05
3547 Výdech a nádech LevEzoterika 2022-12-06
3546 Vesmír je ve skutečnosti podivná supratekutá kapalina Ancient filesEzoterika 2022-12-11
3545 Proč esenciální oleje léčí a léky ne - čas na nový systém ʺzdravotní péčeʺ Dr. David Stewart, Ph.DEzoterika 2022-12-05
3544 Archanděl Gabriel: Naučit se důvěřovat sám sobě Shanta GabrielEzoterika 2022-12-07
3543 Matka a otec Bůh: Nic už nebude jako dřív GalaxygirlEzoterika 2022-12-07
3542 Hakann Q&A: Kdy se dočkáme zveřejnění? A.S.Ezoterika 2022-12-07
3541 Tsunami LevEzoterika 2022-12-07
3540 Arkturiánská rada 9D: Naše poslání, váš účel a přání zdroje Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-08
3539 Arkturiánská rada 9D: Cesta snadnosti do páté dimenze Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-06
3538 Moudrost Rady: Pamatuj na svou budoucnost Sara LandonEzoterika 2022-12-08
3537 Archanděl Uriel: Miluji tě Kerstin ErikssonEzoterika 2022-12-08
3536 Tunia: Zvyšování úrovně vašeho vědomí A.S.Ezoterika 2022-12-08
3535 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-12-08
3534 Bytí určuje vědomí Jevgenij SedojEzoterika 2022-12-08
3533 Jak realizovat Celistvost Jevgenij SedojEzoterika 2022-12-08
3532 Hekaté - Strukturální prvky vesmíru a lidské bytosti Lija Lemberg Ezoterika 2022-12-07
3531 Chaos jako zdroj energie a transformace OKEzoterika 2022-12-07
3530 Pole čisté mysli Pro100Ezoterika 2022-12-07
3529 Třetí jezdec apokalypsy a problémy se spotřebou Lija LembergEzoterika 2022-12-05
3528 Kvantový přechod - Náhody neexistují AlikinaEzoterika 2022-12-05
3527 Sněním vytváříte nové větve reality EldabaorEzoterika 2022-12-05
3526 Zlatá miliarda probuzeného lidstva už je na palubě lodi HarmonyEzoterika 2022-12-02
3525 Mysl monády: Potenciál uvolnění monadického pole pro lidský rozvoj Stanislav KarnauchovEzoterika 2022-12-02
3524 Výměna energie a supersíly DrV.Ezoterika 2022-12-01
3523 Hlavní podmínky duchovního vzestupu Igor GorEzoterika 2022-11-30
3522 Jak člověk vnáší nerovnováhu do životních událostí AlmateiaEzoterika 2022-11-29
3521 Hekaté: O strukturách, právních dimenzích a sociálních sítích Lija LembergEzoterika 2022-11-28
3520 Naduniverzální síly: Tachyonová pole MyDariEzoterika 2022-11-29
3519 Sny a zážitky AlmatejaEzoterika 2022-12-27
3518 Galaktická federace světla: Noemova archa Venera NikEzoterika 2022-11-27
3517 Čas pro mateřskou péči Schavi M Ali Ezoterika 2022-12-09
3516 🍁🍂

2022-12-11
3515 Aneeka z Temmeru - Proč přišla na Zemi? Její práce a naše vděčnost Cosmic agencyUFO 2022-12-02
3514 VOLNÁ ENERGIE kamuflovaná v jaderných zbraních Cosmic agencyUFO 2022-11-28
3513 "Jaderné" bomby - Energetické bomby 2 Cosmic agencyUFO 2022-11-28
3512 Chemické přetížení Schavi M AliEzoterika 2022-12-02
3511 Nezbytný chaos Teri WadeEzoterika 2022-12-03
3510 Čína je beta test NWO Brandon SmithEzoterika 2022-12-03
3509 Erupce Mauna Loa James GillilandEzoterika 2022-12-04
3508 Arkturiáni: Nehasnoucí oheň vašeho božství CendrineEzoterika 2022-12-05
3507 Co když žádná otázka neexistuje Ulla Lindgren SanhiaEzoterika 2022-12-05
3506 Osvobození planety Země GalaxygirlEzoterika 2022-12-04
3505 OWS a Shoshanna: Zůstaňte ve vyšších vibracích James McConnellEzoterika 2022-12-04
3504 OWS a Shoshanna: Život v okamžiku James McConnellEzoterika 2022-12-03
3503 Aštar: Na cestě k úplnému odhalení James McConnellEzoterika 2022-12-03
3502 Lemurský věk Valerie Bonwick Ezoterika 1993-12-31
3501 Obloha a Lemurie Lyssa RoyalEzoterika 1993-12-31
3500 Snadno čitelná encyklopedie nanebevstoupení Dr. Stonea John WinstonEzoterika 1993-12-31
3499 Germane Lyssa RoyalEzoterika 1993-09-30
3498 ET civilizace - Germane Lyssa RoyalEzoterika 1993-12-31
3497 Planetární posun do 5D Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-03
3496 Nový začátek Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-05
3495 Mira z Plejádské nejvyšší rady: Společně pracujeme Valerie DonnerEzoterika 2022-12-05
3494 Telosané: Roboti bez svědomí Marie Josée AndichouEzoterika 2022-12-01
3493 Kryon: Vývoj, scénáře budoucnosti Lee CarrollEzoterika 2022-11-30
3492 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-12-01
3491

🧩 🧩
2022-12-04
3490 Zpráva od XAR Fedgalactic17Ezoterika 2022-11-27
3489 GALAKTICKÁ FEDERACE SVĚTLA - PŘICHÁZÍME Linda DillonEzoterika 2022-11-26
3488 Grafen na scéně! Pokračující výzkum Dr. Schavi M. AliEzoterika 2022-11-25
3487 Merope GalaxygirlEzoterika 2022-11-25
3486 Vyšší Já: Problém Mike QuinseyEzoterika 2022-11-25
3485 Elohim Transmission - Vyrovnání pro urychlenou evoluci Asil ToksalEzoterika 2022-11-05
3484 Velký kvantový přechod: Operace ve střední Asii LevEzoterika 2022-11-25
3483 OKNO DO NOVÉHO SVĚTA: Stupnice páté dimenze MartaEzoterika 2022-11-20
3482 Úrovně ponoření do reality Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-24
3481 Jak rozpoznat falešné učení Prosto SamopoznanieEzoterika 2022-11-23
3480 Tunia: Utrpení není pro lidi dobré A.S.Ezoterika 2022-11-23
3479 Galaktická federace - Andromeda: ZEMĚ BERLÍ MisteriEzoterika 2022-11-23
3478 Aštar: Televize vysává vaši radost Krista EnergeticleighEzoterika 2022-11-22
3477 Klony a umělá inteligence Teri WadeEzoterika 2022-11-22
3476 Implantáty Senzory Čipy LevEzoterika 2022-11-22
3475 Hakann: Q&A, Galaktická federace světů A.S.Ezoterika 2022-11-21
3474 Einsteinovo sdělení: Země je největší show v celém multivesmíru GalaxygirlEzoterika 2022-11-21
3473 Adama z Telosu: Cesta vzestupu Asara AdamsEzoterika 2022-11-21
3472 Galaktická rada světla: Další úroveň mistrovství vzestupu Asara AdamsEzoterika 2022-11-27
3471 Reakce pracovníka světla na posun Lee CarrollEzoterika 2022-11-21
3470 Přechod planety Země začal Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-19
3469 Z 3D ke 4D a 5D: Zrychlení 3 LevEzoterika 2022-11-27
3468 Strážce času: Pohled třetího oka Steve RotherEzoterika 2022-11-20
3467 Kvantové holopole Meg BenedicteEzoterika 2022-11-20
3466 Modrá hvězda Plejád: Bitva na domácí frontě Celestial Blue StarEzoterika 2022-11-20
3465 Děti IVF Anna ChenEzoterika 2022-11-21
3464 Archanděl Michael: Osvobození od násilí ArchitektEzoterika 2022-11-21
3463 Informace pro technaře (nejen) GorislavEzoterika 2022-11-20
3462 Jaderná energie - dobrá nebo špatná alternativa Elisa MedhusEzoterika 2022-10-12
3461 PHIL SCHNEIDER. Co udělal. Věděl o mimozemšťanech? Elisa MedhusEzoterika 2022-11-14
3460 Michail Gorbačov Elisa MedhusEzoterika 2022-11-15
3459 Paul Hellier Elisa MedhusEzoterika 2022-08-25
3458 Henri Ford Elisa MedhusEzoterika 2022-09-16
3457 Je AI vědomá Elisa MEdhusEzoterika 2022-10-16
3456 Erik: Královna Alžběta II. Elisa MedhusEzoterika 2022-10-25
3455 🌵🎄🌲🌳🌴
2022-11-27
3454 GFS: Probuzení a cesta duchovnosti Venera NikEzoterika 2022-11-19
3453 Elektromobily a proč jsou špatné . agenda Cabal Cosmic agencyUFO 2022-11-12
3452 Existoval Ježíš - NÁBOŽENSTVÍ A PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA Cosmic agencyUFO 2020-02-28
3451 ADAM A EVA - OVLÁDÁNÍ MYSLI - ORIONSKÉ VÁLKY 4 Cosmic agencyUFO 2020-09-06
3450 Šířka pásma 5G a koronavirus Cosmic agencyUFO 2020-04-19
3449 Velesův příběh o duchovní cestě Valerie KolcováEzoterika 2022-11-16
3448 Opar dětského vědomí aneb o volbě ducha Valerie KolcováEzoterika 2022-10-05
3447 Rozhovor s mentorem Dr.V.Ezoterika 2022-11-18
3446 Rozhovor s civilizací Sirius Dr.V.Ezoterika 2022-11-18
3445 Co dělá lidi nemocnými, aneb znovuprožívání duše Pro100Ezoterika 2022-11-21
3444 Léčebná služba rasy Argunos 2 Julia FlowEzoterika 2022-11-16
3443 Kvantový přechod. Dobrá znamení LikinaEzoterika 2022-11-16
3442 Svoboda volby je pro člověka neodvolatelná CElenaEzoterika 2022-11-16
3441 Hekaté. Sebevražda:a co dál? Lija LembergEzoterika 2022-11-16
3440 Hekaté. O strachu ze smrti a třech smyčkách ochrany Lija LembergEzoterika 2022-11-16
3439 Kvantový přechod. Varovná znamení AlikinaEzoterika 2022-11-15
3438 Od 3D ke 4D a 5D: Zrychlení 2 LevEzoterika 2022-11-17
3437 Kvantový skok do 5D posvátné svrchovanosti Marie MohlerEzoterika 2022-11-17
3436 Z 3D na 4D a 5D: Zrychlení LevEzoterika 2022-11-14
3435 Koncept Boha Otce-Matky Owen WatersEzoterika 2022-11-14
3434 Arkturiánská skupina: Světové vědomí Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-11-14
3433 Tunia: Osvoboďme Zemi A.S.Ezoterika 2022-11-14
3432 Váš vnitřní mystik stoupá: Obnovte svůj tok Elizabeth PeruEzoterika 2022-11-15
3431 Telosiané: V lidstvu dojde k rozkolu Marie Josée AndichouEzoterika 2022-11-15
3430 Životní gobelín: Váš nový domov Brenda HoffmannEzoterika 2022-11-15
3429 Elohim: Zarovnání pro urychlenou evoluci Asil ToksalEzoterika 2022-11-15
3428 Poselství od dvou vysokých bytostí Stvořitelů: Manifestace Alexander QuinnEzoterika 2022-11-14
3427 Mistr Kuthumi: Pozor venku Jahn J KasslEzoterika 2022-11-14
3426 Vital Frosi:Paralelní časové osy Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-14
3425 Bohyně Mara Olga ArchipovaEzoterika 2022-11-14
3424 🥋🪀🎾🪂⛷
2022-11-20
3423 DOBOVÁ MANIPULACE - Změna minulosti - Cestování časem Cosmic agencyUFO 2020-01-22
3422 Jaderné bomby nefungují tak, jak se říká Cosmic agencyUFO 2022-11-07
3421 Těžba / extrakce ze země - protokoly Cosmic agencyUFO 2022-11-18
3420 Hvězdná brána SG-1 - Hvězdné portály - CERN - Hvězdná navigace Cosmic agencyUFO 2020-01-15
3419 Telepatie - Jak ji aktivovat v ʺ3Dʺ realitě Cosmic agencyUFO 2022-11-10
3418 Obleky astronautů, hvězdy Cosmic agencyUFO 2020-08-14
3417 OWS a Shoshanna: Šepoty James McConnellEzoterika 2022-11-13
3416 Vyšší já: Alternativní situace Mike QuinseyEzoterika 2022-11-13
3415 Saint Germain: Na prahu velkých změn James McConnellEzoterika 2022-11-13
3414 Evakuace lidí ze Země Cosmic agencyUFO 2022-11-08
3413 Zničení Matrixu a manipulace s dějinami Cosmic agencyUFO 2020-09-01
3412 Autismus Cosmic agencyUFO 2022-11-06
3411 Kdo postavil egyptské pyramidy - Tajemství Velké pyramidy Cosmic agencyUFO 2020-02-18
3410 Čas na rozhodné kroky MartaEzoterika 2022-11-10
3409 Ztracená civilizace Dr.V.Ezoterika 2022-11-11
3408 Lord Ardal: Historie planety Země Venera NikEzoterika 2022-11-11
3407 Filozofie Nového světa. Prorok na Nové zemi! Pro100Ezoterika 2022-11-10
3406 Léčebná služba rasy Argunos Julia FlowEzoterika 2022-11-10
3405 Řeč a její toky! Jevgenij SedojEzoterika 2022-11-09
3404 Vývojový pohyb jakýchkoli objektů ve vesmíru 11235813.orgEzoterika 2022-11-12
3403 Portály do soumračných světů! Jevgenij SedojEzoterika 2022-11-09
3402 Kvantový přechod. Smlouva se světem AlikinaEzoterika 2022-11-09
3401 Osvobození od čarodějnických spiknutí YiangoEzoterika 2022-11-09
3400 Archanděl Michael: Cesta vyrovnaného mistra ArchitektEzoterika 2022-11-08
3399 Mozek = počítač, co je krev Běloslava VoroběvováEzoterika 2022-11-08
3398 Získejte zpět kvalitu svého života Olga EnvoyEzoterika 2022-11-08
3397 Prostorové procesy a atmosférický, arteriální tlak Běloslava VorobjevováEzoterika 2022-11-06
3396 Jak se stát svobodným? Pint AlexandrEzoterika 2022-11-07
3395 Závěrečné přechodové zkoušky Julia FlowEzoterika 2022-11-06
3394 Sny od vládce Země Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-08
3393 Vědomí nového času Anna IgnatEzoterika 2022-11-08
3392 Hekaté - Zaměření vědomí a velikonoční vajíčka Lija LembergEzoterika 2022-11-08
3391 Hekaté - Iluze svobody volby Lija LembergEzoterika 2022-11-11
3390 Hekaté - Deprese Lija LembergEzoterika 2022-11-06
3389 Sluneční bytost - Důvěra v cestu působení Světla Vania RodriguezEzoterika 2022-11-09
3388 Buďte ochotni čelit strachu Shanta GabrielEzoterika 2022-11-08
3387 Virolog Světové zdravotnické organizace David SorensenRealita 2022-10-28
3386 Covid vakcína není samoskládací Rhoda WilsonRealita 2022-10-28
3385 Hakann: Proč lidé umírají? A.S.Ezoterika 2022-11-06
3384 Arkturiánská rada 9D: Co se děje bez ohledu na to, čemu věříte?< Daniel ScrantonEzoterika 2022-11-07
3383 Plejáďané: Semínka světla Christine DayEzoterika 2022-11-07
3382 Strážci bran GalaxygirlEzoterika 2022-11-07
3381 Top 7 umělých ʺproduktůʺ a ʺsystémůʺ S.D. WellsRealita 2022-11-08
3380 Obrovské UFO nad Beringovým mořem IntactRealita 2022-11-08
3379 Archanděl Michael: Časová osa byla úspěšně změněna James McConnell Ezoterika 2022-11-12
3378 Cestovatelé časem nyní mezi námi IntactEzoterika 2022-11-08
3377 Saul: Vše je v pořádku, lidstvo se probouzí John SmallmanEzoterika 2022-11-08
3376 Silesha: Čas se spojit jeden po druhém LoshaEzoterika 2022-11-08
3375 Božský řád Jahn J KasslEzoterika 2022-11-08
3374 Jak přežít bouři v nadcházejících dnech Vidya FrazerEzoterika 2022-11-08
3373 Falešní vypravěči pravdy Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-01
3372 Plejáďané: Čas na obrovské změny Christine DayEzoterika 2022-11-07
3371 Archanděl Michael: Pozvání Vania RodriguezEzoterika 2022-11-07
3370 Plejáďané - Vidíme vítězství Světla Vania RodriguezEzoterika 2022-11-01
3369 Vzpomínky sibylly Valerie KolcováEzoterika 2022-11-02
3368 🌸💫🪐🫖🥣🌸
2022-11-13
3367 Mimozemská ʺexpertníʺ komunita je LIDSKÁ organizace - MiniTéma Cosmic agencyUFO 2022-11-04
3366 Rakovina Cosmic agencyUFO 2022-11-02
3365 Hybridizace extraterrestriálů s lidmi Cosmic agencyUFO 2022-10-26
3364 Přírodní hvězdné portály po celé planetě - Dimenzionální portály Cosmic agencyUFO 2020-02-08
3363 Rozhovor s Ki-Onem Dr.V.Ezoterika 2022-11-06
3362 Shluky vědomí OjlitEzoterika 2022-11-01
3361 Šrí Mátadží Nirmala Déví: Masivní probuzení Kundaliní Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-03
3360 O změnách Země M.P.Ezoterika 2022-11-03
3359 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenesofallEzoterika 2022-10-30
3358 Rozhovor s architekty vesmíru 34 ArchitektEzoterika 2022-11-03
3357 Omlazení těla Julia FlowEzoterika 2022-11-01
3356 Kain. Proroci a falešní proroci CElenaEzoterika 2022-10-25
3355 Hekaté: Chemtrails, plochá země atd. Lija LembergEzoterika 2022-11-01
3354 Otázky pro anděla strážného Anna ChenEzoterika 2022-11-01
3353 Hekaté: Recepty pro každodenní kouzla - důvěřujte své Síle Lija LembergEzoterika 2022-11-01
3352 Lord Ardal 24 - Konec cyklu kola Samsary Venera NikEzoterika 2022-11-01
3351 Od 3D ke 4D a 5D: třídění LevEzoterika 2022-11-07
3350 Arkturiánská rada 9D: Aktuální informace o vašem vlivu na vesmír Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-30
3349 OWS: Proč jsi tady? James McConnellEzoterika 2022-10-30
3348 Archanděl Chamuel: Nebude konec světa Jahn J Kassl Ezoterika 2022-10-30
3347 Plán na probuzení obyvatelstva funguje James McConnellEzoterika 2022-10-30
3346 Digitální měna vázaná na digitální ID Peter ImanuelsenEzoterika 2022-11-01
3345 Pallas Athéna: Jak chránit své životní prostředí Natalie GlassonEzoterika 2022-11-01
3344 Salusa: Účinky vlny Štíra a parazitní dezintegrace Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-11-01
3343 Telosané: V nadcházejících časech se vše změní Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-11-01
3342 Hakann: Spirála stvoření A.S.Ezoterika 2022-11-01
3341 Životní gobelín: Zavedli jste cestování časem Brenda HoffmannEzoterika 2022-10-31
3340 Federace světla: S otevřeným srdcem Blossom GoodchildEzoterika 2022-10-31
3339 Změna říše a odhalení KejRajEzoterika 2022-10-31
3338 💚💙💜🖤🤍
2022-11-06
3337 O budoucnosti a reptících, kteří se považují za lidi Cosmic agencyUFO 2022-10-22
3336 Zdraví a nemoci na Taygetě Cosmic agencyUFO 2022-10-21
3335 Globální střet zájmů MartaEzoterika 2022-10-16
3334 Týdenní poselství a Halloween Sharon StewartEzoterika 2022-10-30
3333 Azzilian ze skupiny Draco Erena VelazquezEzoterika 2022-10-29
3332 EVAKUACE PLANETY mimozemšťany Cosmic agencyUFO 2022-10-15
3331 Mentální - éterické fyzické srdce aneb Jak dosáhnout osvícení? Pro100Ezoterika 2022-10-30
3330 Magnetický model atomu TianaEzoterika 2022-10-29
3329 Lord Ardal 24 -Konec cyklu kola Samsary Venera NikEzoterika 2022-10-29
3328 Otázka o reptiloidech SteponeEzoterika 2022-10-29
3327 Slepičárna a atom Dr.V.Ezoterika 2022-10-29
3326 Proměna lidských těl a prostoru OjlitEzoterika 2022-10-25
3325 Hierarchie rozvoje DmitrijEzoterika 2022-10-20
3324 Samael: Zjevení Antikrista ArchitektEzoterika 2022-10-24
3323 Hekaté. Recepty pro každodenní kouzla. Generální úklid Leah LemberegEzoterika 2022-10-18
3322 Telosané: Očista světa Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-10-18
3321 Archanděl Rafael: Konec světa? Victoria CochraneEzoterika 2022-10-18
3320 Skutečný historický vývoj Peter B.MeyerEzoterika 2022-10-25
3319 Yahyel: Otevřený kontakt 2023 Jonathan Trinity MartinEzoterika 2022-10-20
3318 Hathoři: Božský činitel změny Peggy BlackEzoterika 2022-10-20
3317 Příběh peněz Sophia LoveEzoterika 2022-10-22
3316 Pallas Athéna: Jak být mocný Natalie GlassonEzoterika 2022-10-23
3315 Saul: Stvořil tebe!: Co Bůh stvořil, je věčné a neměnné! John SmallmanEzoterika 2022-10-31
3314 Poselství od andělů: Osobní pravidla Ann AlbersováEzoterika 2022-10-23
3313 Za slepý roh Gillian MacBeth-LouthanEzoterika 2022-10-23
3312 Arkturiáni: Čas oslavit viditelný úspěch Jahn J KasslEzoterika 2022-10-26
3311 TRAPPIST-1: jak často se život vyskytuje jinde? Maxwell MoeEzoterika 2022-10-26
3310 Arkturiánská rada 9D: Jste nadprůměrný pracovník světla? Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-26
3309 Životní gobelín: Víření, morfování Brenda HoffmannEzoterika 2022-10-26
3308 Lidská zkušenost Owen WattersEzoterika 2022-10-26
3307 Modří Andělé (Serafíni): Čas se blíží GalaxygirlEzoterika 2022-10-26
3306 Spoléhání na intuici a záměr Terry AndrewsEzoterika 2022-10-26
3305 Hakann: Superhrdinům Země A.S.Ezoterika 2022-10-30
3304 🐣🐤🐥🦅
Ezoterika 2022-10-30
3303 Z 3D ke 4D a 5D: Jak se měníme Lev LevEzoterika 2022-10-16
3302 OWS - Ve 4. dimenzi James McConnellEzoterika 2022-10-16
3301 Nový test přechodu na Zemi Pro100Ezoterika 2022-10-22
3300 Hekaté. Velcí architekti Lija LembergEzoterika 2022-10-22
3299 Hekaté. Návrat magie Lija LembergEzoterika 2022-10-22
3298 Návod k použití Dr.V.Ezoterika 2022-10-18
3297 Cesta monády 62 - Zákony života Sergej KozlovskijEzoterika 2022-10-18
3296 Cesta monády 61. Hierarchie dévů Sergej KozlovskijEzoterika 2022-10-16
3295 Duch svobody Pamela KribeEzoterika 2022-10-13
3294 Archandělé: Děsivé scénáře jsou odstraněny Jahn J. KasslEzoterika 2022-10-13
3293 Kolik podivuhodných objevů nám připravuje osvěcující Duch Jevgenij SedojEzoterika 2022-10-13
3292 Civilizační rámec! Jevgenij Sedoj Ezoterika 2022-10-13
3291 Arkturiáni: Jak posunout kolektiv Amanda ShertzerEzoterika 2022-10-12
3290 Toxická manipulace - Archonská agenda Teri WadeEzoterika 2022-10-13
3289 Udělejte z toho aspekt vaší každodenní praxe John SmallmanEzoterika 2022-10-15
3288 KaRa z Plejád: Další fáze Velkého probuzení James McConnellEzoterika 2022-10-15
3287 Z 3D do 4D a 5D: Válka o naše duše LevEzoterika 2022-10-22
3286 Vyšší já Mikea Quinseyho: Vlažný Mike Quinsey Mike QuinseyEzoterika 2022-10-16
3285 Velkolepost toho, kdo jsme Kenneth SchmittEzoterika 2022-10-16
3284 Poselství andělů - Láska je všude Ann AlbersEzoterika 2022-10-16
3283 Sananda: Se změnou James McConnellEzoterika 2022-10-16
3282 Kolektiv: Poselství naděje Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-10-16
3281 Jeshua: Vaše probuzení je zajištěno a zaručeno John SmallmanEzoterika 2022-10-17
3280 Arkturiánská skupina: Budící hovory Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-10-17
3279 Váš vnitřní kompas Owen WattersEzoterika 2022-10-17
3278 Archanděl Michael: Spojení mezi vaším narozením a vzestupem Natalie GlassonEzoterika 2022-10-17
3277 Draci povstali Ramona LappinEzoterika 2022-10-17
3276 Tunia: Rozhovory A.S.Ezoterika 2022-10-17
3275 Úrovně uvědomění Olga EnvoyEzoterika 2022-10-15
3274 Kain: Destruktivní vlna ArchitektEzoterika 2022-10-15
3273 Jak přemýšlí planeta SavmejaEzoterika 2022-10-15
3272 Pro muže Magda FuniaEzoterika 2022-10-14
3271 Kolik jich v této práci shromáždíte, tolik jich bude zachráněno SoznaniexEzoterika 2022-10-15
3270 Vzestup a shromáždění do jediné kreativní společnosti SoznaniexEzoterika 2022-10-15
3269 O skrytých zdrojích DNA a naddruhu člověka GaauarmeEzoterika 2022-10-15
3268 Jak pochopit, poznat a procítit iluzi 3D prostoru GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3267 O pravděpodobnostních větvích a tocích OjlitEzoterika 2022-10-17
3266 Tajemství sfingy SoznaniexEzoterika 2022-10-13
3265 Cheopsova pyramida - Trezor s mimozemskými hodinami GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3264 Planeta stoupá Pro100Ezoterika 2022-10-17
3263 O tvářích prvního Stvořitele GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3262 Expanze díky zesílení OjlitEzoterika 2022-10-17
3261 Prvostvoření GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3260 Koridor Eclipsa 25. října - 8. listopadu OjlitEzoterika 2022-10-17
3259 👻👻👻👻👻
2022-10-23
3258 Q&A Veganství - Yazhi Swaruu Cosmic AgencyUFO 2022-10-09
3257 Pátí tvůrci aneb noví vyrovnávači Julia FlowEzoterika 2022-10-13
3256 Co se děje Dr.V.Ezoterika 2022-10-12
3255 Vysoce přesné nadsvětelné zařízení Světelných sil prolomilo štít v Noosféře Oksana IvaEzoterika 2022-10-13
3254 Vital Frosi: Teď nespěte Peter B. Meyer Ezoterika 2022-10-13
3253 Proč jste přišli na planetu Zemi? Pint AlexandrEzoterika 2022-10-13
3252 Bude těžké je probudit SoznaniexEzoterika 2022-10-13
3251 Hierarchie rozvoje Dr.V.Ezoterika 2022-10-13
3250 Guru Serapis. Síť dobrovolníků CElenaEzoterika 2022-10-12
3249 Kryon o formování nových souvislostí bytí Juli JulayEzoterika 2022-10-17
3248 Změna polarizace slunečního loga OjlitEzoterika 2022-10-12
3247 Galaktická rada o aktuálním dění OjlitEzoterika 2022-10-17
3246 Jak zastavit potopu aneb bude postavena Noemova archa Pro100Ezoterika 2022-10-12
3245 Nový Lucifer. Zvedání pečetí CElenaEzoterika 2022-10-11
3244 Kain: Temné svádění ArchitektEzoterika 2022-10-11
3243 Arkturiáni: Jak posunout kolektiv Amanda ShertzerEzoterika 2022-10-12
3242 Můžeme dělat cokoli MartaEzoterika 2022-10-11
3241 Aštar - Připojte se k nám Vania RodriguezEzoterika 2022-10-01
3240 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2022-10-08
3239 Skupina andělských válečníků Sharon StewartEzoterika 2022-10-09
3238 Účel procesu lidského vzestupu SamanthaEzoterika 2022-10-05
3237 Dempokracie James GilliandEzoterika 2022-10-05
3236 Arkturiáni: Přímý zásah Boha Jahn KasslEzoterika 2022-10-05
3235 Plejáďané: Metamorfóza začíná Christine DayEzoterika 2022-10-06
3234 Hakann: Závislosti A.S.Ezoterika 2022-10-06
3233 Pád archontů Teri WadeEzoterika 2022-10-07
3232 Zavádění 5G je v Evropě pomalejší než v Číně, Jižní Koreji a USA B.N.FrankEzoterika 2022-10-08
3231 Q & A: Naslouchání volání uvnitř Asil ToksalEzoterika 2022-10-08
3230 Archanděl Metatron: Jak přijmout svobodu a expanzi Natalie GlassonEzoterika 2022-10-08
3229 Aktualizace vzestupu; vyčerpání těla Natalia AlbaEzoterika 2022-10-08
3228 Vyšší Já: Co se děje Mike QuinseyEzoterika 2022-10-08
3227 Hakann: Léčitelé A.S.Ezoterika 2022-10-08
3226 Multidimenzionální avataři Marie MohleEzoterika 2022-10-08
3225 Arkturiánská rada 9D: Útočiště pro pracovníky světla z celé galaxie Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-09
3224 Adama z Telosu: Nová božská Země Asara AdamsEzoterika 2022-10-09
3223 Operace 4. vesmír 10. LevEzoterika 2022-10-10
3222 Hakann: Nevede se vám hůře než ostatním A.S.Ezoterika 2022-10-10
3221 🐶 🐱 🐭 🐹
2022-10-16
3220 Yazhí Swaru live - broučci Cosmic agencyUFO 2022-10-04
3219 Veganství - NEdoporučujeme Cosmic agencyUFO 2022-10-02
3218 Ego je garantem ʺdřevní energieʺ Země GorislavEzoterika 2022-10-05
3217 Kain: Ničivá vlna ArchitektEzoterika 2022-10-03
3216 Archanděl Michael a Morok OjlitEzoterika 2022-10-03
3215 Informace z mysli vesmíru 1,2 Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-10-03
3214 Nemůžeme přestat KEEzoterika 2022-10-01
3213 Z bojiště... Osvobození mrtvých Slava JangoEzoterika 2022-10-01
3212 Baltazar o získání Síly temnoty July JulaiEzoterika 2022-09-30
3211 Kain, Ebabel, Lucifer thepathofcoldnighEzoterika 2022-09-29
3210 Pokračování KEEzoterika 2022-09-30
3209 Moduly od vyšších sil Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-29
3208 Matka rovnováhy Julia FlowEzoterika 2022-09-29
3207 Pátí tvůrci aneb noví Tvůrci rovnováhy Julia FlowEzoterika 2022-09-29
3206 Prolomení blokády noosféry CElenaEzoterika 2022-09-29
3205 Jak se liší Probuzený od dosud spícího, nebo byl scénář vyřešen? Pro100Ezoterika 2022-09-29
3204 Kvantový přechod. Jak překonat temnotu QlikinaEzoterika 2022-09-29
3203 Co se děje Q&A Dr.VEzoterika 2022-09-28
3202 Baltazar o řízení energie pozornosti a svobodě July JulaiEzoterika 2022-09-28
3201 Princ temnot Arulu 14: Zjevení od ďábla Venera NikEzoterika 2022-09-28
3200 Pokračování rozhovoru o světovém řádu Ezoterika 2022-10-10
3199 Malá planeta v nekonečném prostoru KEEzoterika 2022-09-28
3198 Učitelský systém Elmeria (Oksana Klassen)Ezoterika 2022-09-28
3197 Energie - čtyřnásobná síla KEEzoterika 2022-09-27
3196 Matrona Moskevská ʺVelká svatá ruské země Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-27
3195 Princ temnot Arulu. Vedení Moroka CElenaEzoterika 2022-09-24
3194 Ashian: Vyrovnávání se se smutkem a lítostí Jennifer CrokaertEzoterika 2022-10-05
3193 🍄🍄🍄🍄🍄
2022-10-09
3192 Jak netloustnout Cosmic agencyUFO 2022-09-11
3191 Žádné probuzení, jen máte víc vědomí Cosmic agencyUFO 2022-10-03
3190 Prolomení nevědomí - Prolomení dohod o vnímání Cosmic agencyUFO 2022-08-28
3189 Tartárie - Dějiny Země neodpovídají tomu, co si lidé myslí 1 Cosmic agencyUFO 2022-09-14
3188 Frekvence vzestupu Kej RajEzoterika 2022-08-10
3187 Nový Lucifer. Boží modifikace CElenaEzoterika 2022-09-26
3186 KAIN: Vyvažovací práce CElenaEzoterika 2022-09-25
3185 Mammon: Mlha temnoty ArchitektEzoterika 2022-09-25
3184 Hra na jednu bránu Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-25
3183 Vírosofie-Vírologie Igor Romanovič GrigorjancEzoterika 2022-09-24
3182 Cesta monády 59: Dobro a zlo (vlády) Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-24
3181 Nový ruský car je poslem ze soustavy Andromeda Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-24
3180 Pokusy o atentát na tyrany... Kolaps nadějí Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-22
3179 Pátí tvůrci aneb noví stabilizátoři Julia FlowEzoterika 2022-09-25
3178 Pátý stvořitel: Dokončení Dr.V.Ezoterika 2022-09-21
3177 Cesta monády 58: Dobro a zlo (Falešní bohové) Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-21
3176 Rada rovnováhy. Noosférický štít CElenaEzoterika 2022-09-20
3175 Ruský božský komunismus předpovězený Edgarem Caycem Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-19
3174 Princ temnot Arulu 13. Antikrist nebo smrtka Venera NikEzoterika 2022-09-19
3173 IŠTAR - genetička, která chtěla změnit Zemi Cosmic agencyUFO 2022-09-18
3172 Jádro velkého Loga Cosmic agencyUFO 2022-09-15
3171 Lži o historii lidstva 2 - Cestování časem nepomáhá Cosmic agencyUFO 2022-09-17
3170 Historie - Římané a renesance najednou Cosmic agencyUFOI 2022-09-22
3169 O chaosu a řádu Valerie KolcováEzoterika 2022-08-23
3168 Záhada mongolského červa, zapomenuté město a ...král Šalamoun Valerie KolcováEzoterika 2022-08-10
3167 🔅🔆🔅🔆🔅
2022-10-02
3166 Archanděl Michael a Rada zářivého světla: Přístup k novému rozšíření Ailia Mira Ezoterika 2022-09-22
3165 Celestial Blue Star Modrá hvězda Plejáďanů: Hořká sklizeň Celestial Blue StarEzoterika 2022-09-22
3164 Arkturiánská rada 9D: Dojde k události nebo ke slunečnímu záblesku? Daniel ScrantonEzoterika 2022-09-20
3163 Hakann: Jak problém rezonuje A.S.Ezoterika 2022-09-20
3162 Volání do služby Judith KuselEzoterika 2022-09-20
3161 Skupina: Velký reset EspavoEzoterika 2022-09-20
3160 Hodnocení našeho osudu Kenneth SchmittEzoterika 2022-09-20
3159 Životní gobelín: Jsi nováček Brenda HoffmanEzoterika 2022-09-20
3158 Velký kvantový přechod: Operace 4. vesmír - 8 LevEzoterika 2022-09-20
3157 Vzestoupení a hromadné otevírání srdce Judith KuselEzoterika 2022-09-19
3156 Andělští světlonoši všech říší: Překalibrování lidského těla GalaxygirlEzoterika 2022-09-19
3155 Změny reinkarnačního vzoru Owen WatersEzoterika 2022-09-19
3154 Arkturiáni: Nová úroveň uvědomění Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-09-19
3153 Poselství od andělů: Není třeba se usadit Ann AlbersEzoterika 2022-09-25
3152 Váš efekt krát tři tisíce InfinitebeingEzoterika 2022-09-25
3151 Andromeďané: Nechť je řečena pravda Natalie GlassonEzoterika 2022-09-25
3150 Ukotvení většího světla Mashubi ShekiniahEzoterika 2022-09-25
3149 Ohlédnutí Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-25
3148 Cesta apoštola Saula Valerie KolcováEzoterika 2022-09-20
3147 Konfrontace na Maltě Lisa ReneéEzoterika 2022-09-19
3146 Poselství od Boha: Vaše nejskvělejší vtělení Jahn J. KasslEzoterika 2022-09-22
3145 🙃🙃🙃
2022-09-25
3144 O současné situaci na Zemi ArchitektEzoterika 2022-09-16
3143 Proč ďábel dohlížel na Hitlera a Stalina na Zemi? Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-18
3142 Nový Lucifer. Ven z Matrixu CElenaEzoterika 2022-09-18
3141 Isis a starší ze Síria: Aktivační kódy Venera NikEzoterika 2022-09-16
3140 Přeformátování maticových kódových sekvencí Olga EnvoyEzoterika 2022-09-13
3139 Sri Aurobindo a Mirra Alfassa Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-10
3138 Architekti mraků Julia Flow Ezoterika 2022-09-18
3137 Pohled z vesmíru OjlitEzoterika 2022-09-11
3136 Adama z Telosu: Už jsi ve vědomí jednoty Sharon StewartEzoterika 2022-09-16
3135 Probuzení = vzpomenout si a radovat se John SmallmanEzoterika 2022-09-17
3134 Sebetranscendence vědomí ega Kenneth SchmittEzoterika 2022-09-18
3133 Tunia: Jdou ženy po ʺzlých chlapcíchʺ? A.S.Ezoterika 2022-09-13
3132 O čakrách Christopher WallisEzoterika 2022-02-12
3131 Telosané: Děti a nová Země Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-09-13
3130 Helios: Pocítili jste posun? GalaxygirlEzoterika 2022-09-13
3129 Z 3D do 5D: co znamená posun do vyššího vědomí Yasmin Dadabhay Ezoterika 2022-09-13
3128 Zpráva o vzestupu 144: Konec Černých klobouků Jen McCartyEzoterika 2022-09-14
3127 Hakann: Čísla a draci A.S.Ezoterika 2022-09-14
3126 Anos z Arkturu: Všechno je vždycky v pořádku A.S.Ezoterika 2022-09-18
3125 Spojení s mimozemšťany FWCEzoterika 2022-09-15
3124 Chvalozpěv na královnu Alžbětu II., který v televizi neuvidíte Free Thought projectEzoterika 2022-09-16
3123 Nekonečný příběh Teri WadeEzoterika 2022-09-16
3122 Arkturiánská rada 9D: Jak čelit temnotě na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2022-09-16
3121 Archanděl Michael: Co je to zármutek? Thea Grace SiriusEzoterika 2022-09-16
3120 Velký kvantový přechod: Operace Vesmír 4 LevEzoterika 2022-09-17
3119 Jeshua: Probuzení Mwendwa MbaabuEzoterika 2022-09-17
3118 Kolektiv: O smrti anglického panovníka Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-10
3117 Značka, která rozpoutá povodeň Suzanne MarescaEzoterika 2022-09-10
3116 Kolektiv: Nová Země není jen sen Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-17
3115 Archanděl Michael: Přijímání změn Victoria CochraneEzoterika 2022-09-17
3114 Odhalení vyšších pravd KejrajEzoterika 2022-09-17
3113 Vyšší já: očistný proces Mike QuinseyEzoterika 2022-09-17
3112 Adama z Telosu: Známky znemožnění Sharon StewartEzoterika 2022-09-13
3111 Odpovědi na otázku Sharon StewartEzoterika 2022-09-13
3110 Athena: Energeticko intuitivní kurz Sharon StewartEzoterika 2022-09-14
3109 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-09-11
3108 🍏 🍎 🍐 🍇
2022-09-18
3107 Nazca - co to je? Cosmic agencyUFO 2022-08-31
3106 Více o pyramidách Cosmic agencyUFO 2022-08-23
3105 Anos of Arcturus: Nikdo "není dost dobrý" A.S.Ezoterika 2022-09-07
3104 Aštar: Dítě světla promluví Arthura hectorEzoterika 2022-09-11
3103 Multidimenzionální Země Teri WadeEzoterika 2022-09-08
3102 Archanděl Gabriel: Co je ve vašem vědomí? Šanta GabrielEzoterika 2022-09-08
3101 11 triků pro snadnější přechod Mastering AlchemyEzoterika 2022-09-08
3100 Saint Germain: Velká změna pokračuje James McConnellEzoterika 2022-09-08
3099 Aktualizace Argorianů: Vstup do proudu světelných částic o vysoké hustotě LevEzoterika 2022-09-10
3098 Převzetí odpovědnosti James GillilandEzoterika 2022-09-11
3097 Neioh z Plejád: Plejády: posun, cykly a znamení Judith Judith KuselEzoterika 2022-09-10
3096 Matka Země, El Morya, Mary, Arkturiánská rada Marie MohlerEzoterika 2022-09-10
3095 Síť nadduše vs záznamy Akáši CendrineEzoterika 2022-09-10
3094 Vyšší já: Změny začínají Mike QuinseyEzoterika 2022-09-10
3093 Další fáze probuzení začala EraoflighEzoterika 2022-09-10
3092 OWS: Dar Ducha James McConnellEzoterika 2022-09-08
3091 OWS: Jedno spojení James McConnellEzoterika 2022-09-07
3090 KaRa z Plejád: Brány nebes na Zemi se otevírají James McConnellEzoterika 2022-09-07
3089 Elohim - Volání uvnitř Asil ToksalEzoterika 2022-09-03
3088 Gaia - Jste děti mého lůna Vania RodriguezEzoterika 2022-09-06
3087 Tunia: Efekt sté opice A.S.Ezoterika 2022-09-07
3086 Tunia: Jak se uzdravit A.S.Ezoterika 2022-09-06
3085 Arcturiané: Vnější odrazy Marilyvn RafaelleEzoterika 2022-09-04
3084 Lucifer. Zdánlivý klid CElenaEzoterika 2022-09-01
3083 Zpráva od zástupců souhvězdí Centauri OjlitEzoterika 2022-09-06
3082 Poselství Arcturianské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-09-04
3081 Paranormální jevy Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-07
3080 Podvědomé reakce čtvrté dimenze MartaEzoterika 2022-09-11
3079 🌼 🌻 🌞
2022-09-11
3078 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-09-01
3077 ŠIVA: Vytváření destrukce CElenaEzoterika 2022-08-28
3076 Mira z Plejádské nejvyšší rady: Vzkříšení Valerie DonnerEzoterika 2022-09-08
3075 Archanděl Michael: Stažení vašeho nového božského plánu Ronna VezaneEzoterika 2022-09-01
3074 Archanděl Zadkiel: Archanděl Archanděl: Božský tok jednoty Linda RobinsonEzoterika 2022-09-02
3073 Ashian: Vyžádejte si svou svobodu hned teď Jennifer CrokaertEzoterika 2022-09-01
3072 Planetární probuzení a léčení James GillilandEzoterika 2022-09-05
3071 Pohled do budoucnosti Owen WatersEzoterika 2022-09-05
3070 Psychoduchovní boj Teri WadeEzoterika 2022-09-03
3069 Archanděl Michael: Jsi kouzelný Kerstin ErikssonEzoterika 2022-09-03
3068 Vyšší já: Nic se neděje náhodou Mike QuinseyEzoterika 2022-09-03
3067 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-08-21
3066 Duchovní regulátor lidstva (karma) Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-24
3065 Hakann: Hudba a tanec A.S.Ezoterika 2022-08-30
3064 Aštar: Přístup k duchovním schopnostem 3: Jasnovidectví Kate WoodleyEzoterika 2022-08-30
3063 Telosané: Málokdy lidstvo spí tak jako vy Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-08-30
3062 Aktualizace vzestupu; přizpůsobte se posunu Natalia AlbaEzoterika 2022-08-30
3061 Hakann: Miluji tě bezpodmínečně A.S.Ezoterika 2022-08-30
3060 Jak otevřít čakru třetího oka pro duchovní probuzení Aeron LazarEzoterika 2022-08-29
3059 Anos z Arcturu: Nekonečné cesty ke zdroji A.S.Ezoterika 2022-08-29
3058 Aštar: Ústavní právo Sharon Sharon StewartEzoterika 2022-09-04
3057 Lennon: Intenzivní situace na Zemi Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-04
3056 Michael a Rada zářivého světla: Aktuální informace o vzestupu Ailia MiraEzoterika 2022-09-04
3055 Osobní síla Pro100Ezoterika 2022-09-01
3054 Unavená žena Nina SumireEzoterika 2022-08-31
3053 Prognóza na září 2022 Cosmo harmonyEzoterika 2022-08-31
3052 Aštar: Co zaseješ, to sklidíš VitalikusEzoterika 2022-08-28
3051 ZBAVME SE EGREGORŮ Pro100Ezoterika 2022-08-27
3050 Hypostáze ve vesmíru Nikolaj ArťucovEzoterika 2022-08-28
3049 Cesta monády 51.. Sergej KozlovskiEzoterika 2022-08-28
3048 🍂 🍁 🌷 🌹 🥀 🌸
2022-09-04
3047 Ismael Perez a Michelle Klann Suzanne MarescaEzoterika 2022-08-26
3046 Nekonečná COVID hysterie v Číně ZeroHedgeEzoterika 2022-08-29
3045 Stíny ukazují nerovnováhu JEnnifer CrokaertEzoterika 2022-08-26
3044 Aštar: Vylepšená aktualizace DNA Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-08-29
3043 Rozlehlost bytí: Most Nancy Wallace WardEzoterika 2022-08-27
3042 Archanděl Michael: Hra se blíží ke konci James McConnellEzoterika 2022-08-26
3041 Bytosti světla: Jde o vás a o cestu, po které kráčíte Wendy Ann ZelleaEzoterika 2022-08-26
3040 Vatikánský podvod Teri WadeRealita 2022-08-26
3039 Saint Germain: Jste daleko za iluzí James McConnellEzoterika 2022-08-25
3038 Poselství od Stvořitele: Spojení se zdrojem Victoria CochraneEzoterika 2022-08-25
3037 OWS: Nic nemůže zastavit přicházející světlo James McConnellEzoterika 2022-08-25
3036 OWS: Mřížka vědomí Krista James McConnellEzoterika 2022-08-27
3035 Vyšší já: Překonáte všechny překážky Mike QuinseyEzoterika 2022-08-27
3034 Kryon - Zrychlování času Lee CarrollEzoterika 2022-08-23
3033 Vyšší já je nová technologie Dr. Shavi M.AliEzoterika 2022-08-23
3032 Obrácení energií Sharon StewartEzoterika 2022-08-24
3031 Shánění potravy Sharon StewartEzoterika 2022-08-23
3030 Athena: Zachyťte reakci ostatních na vás Sharon StewartEzoterika 2022-08-23
3029 Lyřanská hvězdná brána Sharon StewartEzoterika 2022-08-23
3028 Arkturiánská rada 9D: Kolektivní setkání Země na astrální rovině Daniel ScrantonEzoterika 2022-08-24
3027 Archanděl Ariel: Může být duše skutečně ztracena? Jahn J.KasslEzoterika 2022-08-24
3026 Přístup k holografickému kvantovému poli Meg BenedicteEzoterika 2022-08-24
3025 Proč tak drahé klony? Cliff HighRealita 2022-08-22
3024 Nejvýznamnější zpravodajský příběh v historii StarseedsEzoterika 2022-08-22
3023 Zpráva od společnosti Sirius: Jděte dovnitř Thea Grace SiriusEzoterika 2022-08-22
3022 Pokřtění mimozemšťané Judith KuselEzoterika 2022-08-22
3021 Skupina: Probuďte se STeve RotherEzoterika 2022-08-22
3020 Co dělat, když se cítíte vyčerpaní Leo BabautaEzoterika 2022-08-22
3019 Velký kvantový přechod: Operace 4. vesmír LevEzoterika 2022-08-23
3018 Lady Portia: Božská spravedlnost Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-08-23
3017 Archanděl Uriel: Jste pravými drahokamy Země Kerstin ErikssonEzoterika 2022-08-23
3016 Arcturian Group: Buďte si vědomi svých myšlenek Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-08-23
3015 Životní gobelín: Nové vy na steroidech Brenda HoffmanEzoterika 2022-08-23
3014 Tunia: Zvonění v uších A.S.Ezoterika 2022-08-26
3013 Tunia z Plejád: GESARA A.S.Ezoterika 2022-08-27
3012 Hakann: Jak byli stvořeni pozemšťané A.S.Ezoterika 2022-08-26
3011 Hakann: Už teď jste víc než dost dobří A.S.Ezoterika 2022-08-22
3010 Hakann: Jak poznám, co je pravda A.S.Ezoterika 2022-08-24
3009 Hakann: Jeden den v Hakannově životě A.S.Ezoterika 2022-08-24
3008 Tunia: Den v mém životě A.S.Ezoterika 2022-08-23
3007 Skrytý mezigalaktický konflikt Lisa ReneéEzoterika 2022-08-27
3006 Kosmičtí Elohi Lisa ReneéEzoterika 2022-08-22
3005 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒
2022-08-28
3004 Mise Apollo na Měsíc - falešná nebo skutečná? Cosmic agencyUFO 2022-08-15
3003 Swaruu z Erry a bývalý inženýr NASA o přistání na Měsíci Cosmic agencyUFO 2022-08-19
3002 Archanděl Raziel: Život v posmrtném životě a role andělů Sylvain DidelotEzoterika 2022-08-20
3001 Arkturiánská rada 9D: Probuzený kolektiv, je čas povstat Daniel ScrantonEzoterika 2022-08-19
3000 Čistění linie karmy a hustoty Jenny SchiltzEzoterika 2022-08-19
2999 Kapitulace Terri WadeEzoterika 2022-08-16
2998 Platinová flotila: Vlna napříč 5 kontinenty Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-08-16
2997 Naše krystalické diamantové srdce Ramona LappinEzoterika 2022-08-16
2996 Adama z Telosu: Body volby Asara AdamsEzoterika 2022-08-21
2995 Vliv míst moci na člověka ArchitektEzoterika 2022-08-20
2994 Dějiny Země 1-10 Ashayana DeaneEzoterika 2022-08-22
2993 Hathory: Hvězdné portály a zarovnání Peggy BlackEzoterika 2022-08-16
2992 Cesta monády: Reinkarnace Swrgej KozlovskijEzoterika 2022-08-09
2991 Hakann: Zůstaneme na Zemi? A.S.Ezoterika 2022-08-17
2990 Tunia: S muži by se mělo zacházet lépe A.S.Ezoterika 2022-08-16
2989 Archanděl Michael a víra: Zákon kořenové čakry Kerstin ErikssonEzoterika 2022-08-21
2988 St. Germain: Plamen míru a svobody Jahn J. KaslEzoterika 2022-08-21
2987 Taťána Sněžina: poslání a účel Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-21
2986 Hierarchická struktura ʺZelené mysliʺ Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-20
2985 Cesta monády 50: Paranormální aktivita Sergej KozlovskijEzoterika 2022-08-20
2984 Velký kvantový přechod 3: Operace 4. vesmír LevEzoterika 2022-08-21
2983 Velký kvantový přechod: Neodhalené Bucegi LevEzoterika 2022-08-22
2982 Rozhovor s Davidem Icke Catherine VielEzoterika 2022-08-13
2981 Buddha Erena VelazquezEzoterika 2022-08-13
2980 Archanděl Michael: Skupina andělských bojovníků Sharon StewartEzoterika 2022-08-14
2979 St. Germain: Tajná řeč života Sharon StewartEzoterika 2022-08-13
2978 El Morya: MM zdarma jednou týdně Jahn J. KasslEzoterika 2022-08-15
2977 Plejáďané: rozsáhlá síť světla Christine DayEzoterika 2022-08-15
2976 Bůh: Jsi součástí mého plánu Krista EnergeticLeightEzoterika 2022-08-12
2975 Porozumění naší lidské zkušenosti Kenneth SchmittEzoterika 2022-08-15
2974 Hakann: Pozitivní zaměření A.S.Ezoterika 2022-08-15
2973 Ismael Perez Galaktická historie a AI Nikolas VeniaminEzoterika 2022-08-08
2972 Yazhi Swaruu - Mimozemská "dívčí" moudrost Cosmic agencyUFO 2022-08-19
2971 🥷🏻 ⚔️🪓 🩹
2022-08-21
2970 Kolektiv: Tentokrát jste si vybrali vy Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-08-14
2969 Vzpomínky na minulé životy Cosmic agencyUFO 2022-08-12
2968 Pasti na duše a stroje na vymazávání paměti? Cosmic agencyUFO 2022-08-08
2967 Kontakt s mimozemskými rasami přes klávesnici Cosmic agencyUFO 2022-08-08
2966 Vzestup planety Cosmic agencyUFO 2022-08-04
2965 Kanály, které mohou hrozit nebezpečím Cosmic agencyUFO 2022-08-04
2964 Sumerský portál - Irák Cosmic agencyUFO 2022-07-31
2963 OWS: nadcházející změny James McConnellEzoterika 2022-08-12
2962 Rozloučení s iluzemi MartaEzoterika 2022-08-11
2961 Nepatříte sobě MartaEzoterika 2022-08-12
2960 Duální struktury světa Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-13
2959 Šedé a jiné mysli Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-13
2958 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-08-12
2957 Sananda: uprostřed velkého převratu James McConnell Ezoterika 2022-08-12
2956 Naplnění mise Ramona LappinEzoterika 2022-08-12
2955 Elohim: Lví brána Přímý přenos Asil ToksalEzoterika 2022-08-12
2954 Spolupráce a povzbuzování Owen WatersEzoterika 2022-08-12
2953 Novinky Brenda HoffmanEzoterika 2022-08-11
2952 INTERGALAKTICKÝ SOUD MartaEzoterika 2022-08-01
2951 Zkoumání existence umělé inteligence Suzanne MarescaEzoterika 2022-08-09
2950 Saul: Čas a náš okamžik probuzení John SmallmanEzoterika 2022-08-08
2949 Jak provést jednoduchou relaci vzdáleného sledování Paul H. SmithEzoterika 2022-08-08
2948 Buď Ty, Skutečný, Syrový, Statečný Ramona LappinEzoterika 2022-08-08
2947 Katastrofický farmaceutický terorismus Dr. SircusRealita 2022-08-09
2946 Mandžuští kandidáti James GillilandRealita 2022-08-09
2945 ʺVakcínyʺ mRNA COVID-19 způsobují rakovinu Joel SmalleyRealita 2022-08-09
2944 Velitel Hatonn: 12 známek něčeho kataklyzmatických proporcí FourwindsEzoterika 2022-08-09
2943 Hakann: Můžete udělat mnohem víc, než si uvědomujete A.S.Ezoterika 2022-08-09
2942 Archanděl Michael Erena VelazquezEzoterika 2022-08-06
2941 Athéna - Energetická intuice Sharon StewartEzoterika 2022-08-06
2940 St. Germain Q&A Sharon StewartEzoterika 2022-08-06
2939 Lví brána James GillilandEzoterika 2022-08-08
2938 Znovuzrozená Země Judith KuselEzoterika 2022-08-08
2937 Sirius - Lví brána Thea Grace SiriusEzoterika 2022-08-08
2936 👏 🙌 👐 🤲 🤝
2022-08-14
2935 Lidé a odpovědnost Cosmic agencyUFO 2022-07-28
2934 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-08-01
2933 Největší loupež zlata v historii Peter B. MeyerRealita 2022-08-02
2932 Archaelogické extraterestriální hovory: Bucegi Cosmic agencyUFO 2022-07-27
2931 Tunia: Q&A: Posmrtný život a plameny dvojčat A.S.Ezoterika 2022-08-06
2930 Tunia: světelné tělo A.S.Ezoterika 2022-08-05
2929 Tunia: Q&A A.S.Ezoterika 2022-08-05
2928 Tunia: Děláte to skvěle a důležitost laskavosti A.S.Ezoterika 2022-08-04
2927 Mira z Plejád: Vše vyplouvá na povrch Valerie DonnerEzoterika 2022-08-04
2926 Genetické panoptikum John W. WhiteheadEzoterika 2022-08-02
2925 Konec experimentu Freedom4humanityEzoterika 2022-08-05
2924 Nikdy nejsi sám John Smallman Ezoterika 2022-08-05
2923 Hakann: Operace na osvobození Země A.S.Ezoterika 2022-08-06
2922 Archanděl Gabriel: Vyjádření vaší duše Shanta GabrielEzoterika 2022-08-06
2921 Kolektivní: Meziprostor Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-08-06
2920 Každý má svou cestu OjlitEzoterika 2022-08-03
2919 Arkturiáni OnenessofallEzoterika 2022-07-31
2918 Metatron: Moudrost věků Natalie GlassonEzoterika 2022-08-07
2917 Shalashian: Příliš rychlý čas Rafael (Neva Gabriel)Ezoterika 2022-08-07
2916 Vyšší Já: první kontakt Mike QuinseyEzoterika 2022-08-07
2915 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-08-05
2914 Z 3D do 4D a 5D: Pyramida LevEzoterika 2022-08-07
2913 Změna časové osy 2022 Peter B. MeyerEzoterika 2022-07-30
2912 Sanhia: Proč je těžké přijmout? Ulla LindgrenEzoterika 2022-08-03
2911 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-07-31
2910 OWS a Shoshanna: Nepadnout James McConnellEzoterika 2022-08-05
2909 OWS a Shoshanna: Buďte připraveni James McConnellEzoterika 2022-08-01
2908 Melchizedech: Vezměte si zpět svou moc James McConnellEzoterika 2022-08-04
2907 Aštar: Kontakt s jinými dimenzemi Arthura HectorEzoterika 2022-08-04
2906 Plejáďané - Těšíme se na první kontakt Vania RodriguezEzoterika 2022-08-01
2905 Nový Jeruzalém přes Galaxygirl GalaxygirlEzoterika 2022-07-30
2904 Skrytá historie Měsíce Valerie KolcováEzoterika 2019-06-28
2903 Čí zločin nese Kain? + Ďatlovova výprava Valerie KolcováEzoterika 2014-04-20
2902 Kain: Různobarevné síly CElenaEzoterika 2022-08-05
2901 😻 😼 😽 🙀 😿 😾
2022-08-07
2900 Aštar: Odhalení se blíží EraoflightEzoterika 2022-07-31
2899 Hvězdná navigace 4/2 - Kosmické lodě v hyperprostoru Cosmic agencyUFO 2022-07-22
2898 Hvězdná navigace 4 /1 - SIT čas - Kosmické lodě v hyperprostoru Cosmic agencyUFO 2022-07-22
2897 Děti s černýma očima Indian in the machineEzoterika 2022-07-19
2896 Kolik bodů tvoří obrázek? Steve BeckowEzoterika 2022-07-27
2895 Sananda: Za hranice iluze James McConnellEzoterika 2022-07-26
2894 Arkturiánská rada 9D: Co dělají energie s bdělým a neprobuzeným Daniel ScrantonEzoterika 2022-07-27
2893 Jeshua: Čas, multidimenzionalita a vaše světelné já Pamela KribbeEzoterika 2022-07-28
2892 Od 3D ke 4D a 5D: Naše rozhodnutí LevEzoterika 2022-07-28
2891 Hakann: Lidstvo je jedno A.S.Ezoterika 2022-07-28
2890 Ashian: Procházka mezi dvěma světy Jennifer CrokaertEzoterika 2022-07-30
2889 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-07-30
2888 Akatu z Plejád: Změnit se, přizpůsobit, přežít JudithEzoterika 2022-07-28
2887 Gagarin Valerie KolcováEzoterika 2014-04-13
2886 O síle, slabosti, realitě a iluzích Valerie KolcováEzoterika 2022-07-27
2885 ATON - Nejdůležitější zpráva Four windsEzoterika 2022-07-26
2884 Od 3D k 4D a 5D: drhnutí LevEzoterika 2022-07-26
2883 Na správné cestě James McConnellEzoterika 2022-07-26
2882 Paralelní reality MartaEzoterika 2022-07-31
2881 Archanděl Michael: životní scénář a svoboda volby ArchitektEzoterika 2022-07-29
2880 Sanat Kumara o probíhající transformaci OjlitEzoterika 2022-07-30
2879 🐡 🐠 🐟 🐬 🐳 🐋
2022-07-31
2878 Jak z těla odstranit grafen z vakcín COVID? the ExposéEzoterika 2022-07-25
2877 Ceny paliva a nevyčerpatelné zdroje Cosmic agencyUFO 2022-07-15
2876 Desetiletí očkování: WHO odhaduje, že ʺvakcínyʺ sníží světovou populaci o 15 % Rhod WilsonEzoterika 2022-07-16
2875 Ovládání mysli omezuje vaše schopnosti Cosmic agencyUFO 2022-07-11
2874 Od tajemství Williama Shakespeara k tajemství Francise Bacona Valerie KolcováEzoterika 2022-07-13
2873 Duchové přírody Venera NikEzoterika 2022-07-21
2872 Proč člověk potřebuje hlad Pro100Ezoterika 2022-07-21
2871 Poselství skupiny Arkturiánů OnenessofallEzoterika 2022-07-17
2870 Přinesly chytré telefony něco dobrého? Pro100Ezoterika 2022-07-22
2869 Isis 2: Přechod Venera NikEzoterika 2022-07-20
2868 Éterický nebo efemérní příběh o pronikání! Jevgenij SedojEzoterika 2022-07-20
2867 Zerkut OjlitEzoterika 2022-07-17
2866 Skupina: Pomoc je na cestě Steve RotherEzoterika 2022-07-21
2865 Proč se channelované zprávy navzájem neshodují? Don SpectacularisEzoterika 2022-07-22
2864 Aštar: Diamantové světlo Arthura HectorEzoterika 2022-07-22
2863 OWS: Vzpomínání James McConnellEzoterika 2022-07-23
2862 Kdo jsou Siriané a odkud pochází CedrinesEzoterika 2022-07-23
2861 Ježíš: Probuď se do Lásky, kterou jsi John SmallmanEzoterika 2022-07-16
2860 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleEzoterika 2022-07-17
2859 Lví brána Celia FennEzoterika 2022-07-21
2858 Síla Lva Judith KuselEzoterika 2022-07-22
2857 Událost Mike LoveEzoterika 2022-07-20
2856 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-07-22
2855 Kapitán Adrian z GFL Inger NorenEzoterika 2022-07-14
2854 Co ty? https://jennifercrokaert.com/ashian-do-you/Ezoterika 2022-07-22
2853 Tunia: Jsi milován A.S.Ezoterika 2022-07-19
2852 Klíčové aspekty transformace José StevensEzoterika 2022-07-19
2851 Hakann: Dokážeš vše, co si usmyslíš A.S.Ezoterika 2022-07-19
2850 Nová realita světla KejrajEzoterika 2022-07-19
2849 Zvolte si časovou osu Jessica WoodsEzoterika 2022-07-18
2848 Saint Germain: Q & A Sharon StewartEzoterika 2022-07-23
2847 Athena: Lekce 22 Sharon StewartEzoterika 2022-07-22
2846 Cesta k osobní síle Sharon StewartEzoterika 2022-07-22
2845 Vědci, kartáři, šamani - předpověď budoucnosti Cosmic agencyUFO 2022-07-19
2844 Dvojče duše - pokročilá metafyzika Cosmic agencyUFO 2022-07-22
2843 ☃️⛄️☃️⛄️
2022-07-24
2842 Změnil CERN opět naši realitu? Universal lighthouseREALITA 2022-07-06
2841 Mřížka Kristova vědomí James McConnellEzoterika 2022-07-11
2840 Hvězdní lidé Peggy BlackEzoterika 2022-07-13
2839 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-07-15
2838 Aštar: Pád Georgijských kamenů Sharon StewartEzoterika 2022-07-17
2837 Vrillon Erena VelazquezEzoterika 2022-07-16
2836 Vycházíme z Matrixu? Vidya FrazierEzoterika 2022-07-16
2835 Test uvědomění od archanděla Michaela OjlitEzoterika 2022-07-17
2834 Telepatie je naše blízká budoucnost Pro100Ezoterika 2022-07-16
2833 Bohyně ISIS Venera NikEzoterika 2022-07-14
2832 Myšlenky ʺuvízléʺ ve slovech Alexej NikolajevEzoterika 2022-07-14
2831 Temný archanděl Evail 4: Zatemnění vědomí ArchitektEzoterika 2022-07-12
2830 Proč se přání neplní Pro100Ezoterika 2022-07-11
2829 QWS: Odstranění Chiméry James Mc ConnellEzoterika 2022-07-14
2828 Ashian: Galaktici jsou vždy tady Jennifer CrokaertEzoterika 2022-07-16
2827 St Germain: Cesta nejmenšího odporu Sharon StewartEzoterika 2022-07-13
2826 Klíče od svého osvobození máte v rukou Ramona LappinEzoterika 2022-07-13
2825 Civilizace Modrých paprsků Erena VelazquezEzoterika 2022-07-11
2824 WWG1WGA: Čtyři roky války Martin GeddesEzoterika 2022-07-12
2823 Ashian: Uzemnění energií Jennifer CrokaertEzoterika 2022-07-11
2822 Mistr Babadží: Probuďte se, povstaňte Jahn J KasslEzoterika 2022-07-12
2821 Twiter je OPS Baxter DmitrijEzoterika 2022-07-11
2820 Ztráta správy věcí veřejných MartaEzoterika 2022-07-11
2819 St. Germain: Staseed kontrakt Sharon StewartEzoterika 2022-07-11
2818 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-07-11
2817 Vyšší já Elona Muska Elisa MedhusEzoterika 2022-06-12
2816 MATKA ZEMĚ FourwindsEzoterika 2022-07-09
2815 Z lavice studenta MartaEzoterika 2022-07-17
2814 🪰 🪲 🪳 🦟 🦗 🕷
2022-07-17
2813 Co jsou emoce - změňte svou realitu Cosmic agencyUFO 2022-07-03
2812 Plejáďané: Energetické přepětí KejrajEzoterika 2022-07-07
2811 Spánek jako příležitost k vypracování potřebných lekcí OjlitEzoterika 2022-07-07
2810 O tajemstvích individuálního chování. Kodex mistrů přechodu SavmeyaEzoterika 2022-07-07
2809 Éter: Vkládání objektů do matrixu Cosmic AgencyUFO 2022-07-06
2808 Nejvyšší otec Erena VelazquezEzoterika 2022-07-02
2807 Ben Rafael Guevarra Tala Nee: Údiv času Suzanne MarescaEzoterika 2022-07-06
2806 Archanděl Rafael: Uzdravení světa Victoria CochraneEzoterika 2022-07-05
2805 Přijetí informací závisí na stupni připravenosti člověka OjlitEzoterika 2022-07-05
2804 Arkturiánská skupina OnessofalEzoterika 2022-07-03
2803 Galaktická rada o probíhajících procesech a učiněných rozhodnutích OjlitEzoterika 2022-07-05
2802 Za vás to projít nemůžeme OjlitEzoterika 2022-07-05
2801 Život ve snu nebo sen v životě OjlitEzoterika 2022-07-06
2800 Co člověku dává aktivace DNA CosmoharmonyEzoterika 2022-07-06
2799 Společná práce MartaEzoterika 2022-07-06
2798 Přetvořit svět není maličkost Ailia MiraEzoterika 2022-07-07
2797 Partnerství jsou lekcemi pro duši OjlitEzoterika 2022-07-08
2796 Archanděl Michael: Interdimenzionální aspekty vás samých Joan WalkerEzoterika 2022-07-08
2795 Telosané: Duše si přejí zažít přechod Marie Josée AndichouEzoterika 2022-07-08
2794 Jak zvládnout horu úkolů Leo BabautaEzoterika 2022-07-08
2793 Z 3D do 4D a 5D: Mlátička LevEzoterika 2022-07-09
2792 Nejvyšší soud mění Ameriku na zónu bez ústavy John W. WhiteheadEzoterika 2022-07-09
2791 Lidé mají přístup k vyšší úrovni vědomí GautamA PeddadaEzoterika 2022-07-09
2790 Ekonomie noosféry ClifF HighEzoterika 2022-07-09
2789 Arkturiánská rada: Připojte se Daniel ScrantonEzoterika 2022-07-09
2788 OWS: Mřížka vědomí Krista James McConnelEzoterika 2022-07-09
2787 Vyšší já: Nová éra Mike QuinseyEzoterika 2022-07-09
2786 Andromeda: Jak změnit realitu Natalie GlassonEzoterika 2022-07-10
2785 Adama z Telosu: Nanebevzatí mistři Asara AdamsEzoterika 2022-07-10
2784 Těžké období? Don SpectacularisEzoterika 2022-07-10
2783 Lady Portia: Děti Caroline Ocean RyanEzoterika 2022-07-10
2782 Integrace vaší vícerozměrnosti AiliaEzoterika 2022-07-10
2781 Galaktická federace světla: Láskyplná poznámka Krista EnergeticlightEzoterika 2022-07-10
2780 Saint Germain: Germain: Fondy prosperity Sharon StewartEzoterika 2022-07-07
2779 Vnější jádro Země se mění - odhalují data ze seismických vln David NieldEzoterika 2022-07-07
2778 Kolektiv: Velká obnova Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-07-05
2777 Vzestup: Autenticita, simultánnost a neustále se objevující vlny energie a světla AilioEzoterika 2022-07-04
2776 Archanděl Michael: Neporazitelné vítězství světla Asara AdamsEzoterika 2022-07-04
2775 Archanděl Michael: Mírový vzestup Sharon StewartEzoterika 2022-07-05
2774 Andělé: Expanze do lásky Ann AlbersEzoterika 2022-07-04
2773 Archanděl Uriel: Vytvořili jste novou Zemi Kerstin ErikssonEzoterika 2022-07-04
2772 🥗 🥘 🫕
2022-07-10
2771 Vkládání objektů do matrixu Cosmic agencyUFO 2022-06-28
2770 Matthew Ward Suzy WardEsoterika 2022-07-01
2769 Není to konec světa Jeff ThomasRealita 2022-06-28
2768 Políbená Sluncem OjlitEzoterika 2022-06-28
2767 Výbušná zpráva - síť CIA ʺStealth Networkʺ špionů a komand na Ukrajině Tyler DurdenRealita 2022-06-28
2766 Rozlehlost bytí: Praktikování přítomnosti Nancy Wallace WardRealita 2022-06-29
2765 3D - 4D - 5D LevEzoterika 2022-06-29
2764 Kontaktování jako seriózní zkouška. Nová etapa proměny Země ArchitektEzoterika 2022-07-01
2763 Práce na sobě mění vesmír! OjlitEzoterika 2022-07-02
2762 Saint Germain: Cesta odpuštění - čtvrté kolo VAnia RodriguezEzoterika 2022-07-01
2761 Q&A Saint Germain Sharon StewartEzoterika 2022-06-29
2760 Přichází spása z východu? Steve BeckowRealita 2022-06-30
2759 Energie července 2022; navrácení duše Natália AlbaEzoterika 2022-06-29
2758 Skupina archandělů, Metatron, Serafín Sarovski Anna ChenEzoterika 2022-06-29
2757 Cítit svou cestu Terry AndrewsEzoterika 2022-06-28
2756 Princ temnot Arulu a lordi 12: Přechod Venera NikEzoterika 2022-06-24
2755 Laboratoř ʺReverzní syntézyʺ CElenaEzoterika 2022-06-25
2754 Metatron OjlitEzoterika 2022-06-26
2753 Tajemství vesmíru. Uvědomění si skutečné reality SoznaniexEzoterika 2022-07-04
2752 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-06-19
2751 Neznámá hranice OjlitEzoterika 2022-06-28
2750 Mělo to tak být Suzanne MarescaEzoterika 2022-06-25
2749 Mistr polopravd Oleg ZemljaninEzoterika 2022-06-21
2748 O podstatě mysli a podstatě ducha Valerie KolcováEzoterika 2022-06-29
2747 Vzájemná pomoc MartaEzoterika 2022-06-14
2746 🌼 🌻🌼
2022-07-03
2745 5D mysl - Proč jsme jiní a proč nevěříme v časové linie? Cosmic agencyUFO 2022-06-04
2744 Grafen a nanotechnologie ve vakcínách proti Covidu KlaTVRealita 2022-06-13
2743 JSME SKUTEČNÍ Cosmic agencyUFO 2022-06-23
2742 Homo Plejáďan Bruce R. FentonEzoterika 2022-06-16
2741 Ivo z Vegy: Jak kontaktovat svůj Dvojplamen Sharon StewartEzoterika 2022-06-21
2740 Saint Germain: Q & A Sharon StewartEzoterika 2022-06-21
2739 Gaia, El Morya, Arkturiánská nejvyšší rada: Boží jubileum Marie MohlerEzoterika 2022-06-21
2738 Abaddon: Zpomalení výměny energie na Zemi ArchitektEzoterika 2022-06-12
2737 Tajemství vesmíru. Uvědomění si skutečné reality. O Městě světla SoznaniexEzoterika 2022-06-26
2736 Trochu více o víře a pochybách OjlitEzoterika 2022-06-14
2735 Vyšší Já o práci s tarotovými kartami Elena EleyaEzoterika 2022-06-20
2734 Formování duchovních a morálních hodnot u dětí Avakov M.G.Ezoterika 2022-06-15
2733 Mistr Koot Hoomi July JulaiEzoterika 2022-06-15
2732 Apokalypsa: Komentář od Kaina, temného mistra, a sil rovnováhy Dr.VEzoterika 2022-06-08
2731 Přechod - Laboratoř ʺDualitaʺ CElenaEzoterika 2022-06-18
2730 Maldek se připomíná OjlitEzoterika 2022-06-18
2729 Pozemské silové struktury ArchitektEzoterika 2022-06-19
2728 Archanděl Michael - Porozumění Vania RodriguezEzoterika 2022-06-22
2727 Adama z Telosu: Uvolňování a léčení Asara AdamsEzoterika 2022-06-20
2726 Naplňte se bezpodmínečnou láskou pro nadcházející časy Vania RodriguezEzoterika 2022-06-26
2725 Probuďte se z Matrixu Meg BenedicteEzoterika 2022-06-20
2724 Gaia promlouvá: Život je dlouhý, ale čas krátký Pepper LewisEzoterika 2022-06-20
2723 Marie - Pomozte nám pozvednout planetu Vania RodriguezEzoterika 2022-06-17
2722 Planeta Kabiru Erena VelazquezEzoterika 2022-06-25
2721 KaRa Erena VelazquezEzoterika 2022-06-18
2720 🧶🧶🧶🧶🧶
2022-06-26
2719 Minitémata - Mimozemské informace Cosmic agencyUFO 2022-06-18
2718 Vakcíny a nebezpečí přicházející z astrální sféry Cosmic agencyUFO 2022-06-16
2717 Magnetosféra a Van Allenova pásma Cosmic agencyUFO 2022-06-15
2716 Měsíc - instalován ke stabilizaci Země Cosmic agencyUFO 2022-06-15
2715 FEDERACE SVĚTLA - PLANETÁRNÍ ASISTENCE Cosmic agencyUFO 2022-06-13
2714 PLANETÁRNÍ ASISTENCE - VINA A ODPOVĚDNOST Cosmic agencyUFO 2022-06-13
2713 TARTÁRIE - CIVILIZACE VYMAZANÁ Z HISTORIE Cosmic agencyUFO 2022-06-02
2712 Příběh Saturnu neboli Hvězdných válek pokračuje.. Valerie KolcováEzoterika 2022-06-15
2711 Jeshua: Láska, kterou jsi Judith CoatesEzoterika 2022-06-15
2710 Větší energie: Zvýšené upgrady Dr. Schavi M Ali Ezoterika 2022-06-16
2709 Jeshua 1-3: Zákon činu Jsem s vámi, dnes a navždy Jahn J.KasslEzoterika 2022-06-16
2708 Vyčerpání a nové frekvence Era of lightEzoterika 2022-06-16
2707 Povolání k novému osudu Alberto Villoldo PhD.Ezoterika 2022-06-16
2706 Saint Germain: Moment pravdy přichází James McConnellEzoterika 2022-06-16
2705 Odevzdání se vyrovnání Shelley YoungEzoterika 2022-06-17
2704 OWS a Shoshanna - Bez vás žádný přesun James McConnellEzoterika 2022-06-17
2703 Opravdu náročné období? Don SpectacularisEzoterika 2022-06-17
2702 Plejáďané: Klíč k vyrovnání MizraimEzoterika 2022-06-17
2701 Historie Plejáďanů a lidí a jejich současné spoluvytváření Daniel ScrantonEzoterika 2022-06-17
2700 Matka Země, El Morya, Arkturiánská rada: Kritická masa se zvedá Marie MohlerEzoterika 2022-06-15
2699 Kvantová technologie to dokáže Sharon StewartEzoterika 2022-06-13
2698 Armageddon uzavřen Catherine VielEzoterika 2022-06-12
2697 Sananda: Jste tam, kde potřebujete být James Mc ConnellEzoterika 2022-06-15
2696 Důležité maličkosti EduardEzoterika 2022-06-13
2695 O moderní společnosti Michail AvakovEzoterika 2022-06-15
2694 Trochu více o víře a pochybách OjlitEzoterika 2022-06-13
2693 Probuzení do pravdy Michail AvakovEzoterika 2022-06-13
2692 Sananda: Nová fáze probuzení James McConnellEzoterika 2022-06-12
2691 Stvoření světa ARSEzoterika 2022-06-13
2690 Archanděl Michael: Oslava světla Thea Grace SiriusEzoterika 2022-06-13
2689 Zpráva od Andělů: Věřte si ve vyšší vibraci Ann AlbersEzoterika 2022-06-12
2688 Jaké jsou výhody empatie? Diane KathrineEzoterika 2022-06-12
2687 Archanděl Michael: Přístupy nové reality Asara AdamsEzoterika 2022-06-12
2686 Proč je 40 Hertzů považováno za začátek 5D Dr Schavi M AliEzoterika 2022-06-13
2685 Reset, nízká až vysoká frekvence Teri WadeEzoterika 2022-06-13
2684 Co je služba? Sylvain DidelotEzoterika 2022-06-13
2683 Východ z labyrintu Inessa GutermanEzoterika 2022-06-06
2682 Podzemní civilizace jemné úrovně, zodpovědná za energetický stav Země Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-06-08
2681 Přechod. Planeta světla CElenaEzoterika 2022-06-02
2680 Koho čekají 3 dny temnoty Olga VyslankyněEzoterika 2022-06-06
2679 Odstranění čipů a mechanických implantátů Elena EleyaEzoterika 2022-06-10
2678 Po smrti Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-06-08
2677 👕👕👕👕
2022-06-19
2676 TR-3B Černý trojúhelník ASTRA - Disruptor magnetického pole MatrixdisclosureEzoterika 2022-06-10
2675 75 radikálních prokurátorů v USA napojených na Sorose Jim HoftEzoterika 2022-06-10
2674 Vztahy na nové Zemi Judith KusselEzoterika 2022-06-12
2673 OWS a Shoshanna: Vyšší vědomí James McConnellEzoterika 2022-06-11
2672 Od tyranie ke svobodě Teri WadeEzoterika 2022-06-12
2671 Modifikace DNA Teri WadeEzoterika 2022-06-10
2670 Duševní kontrakt Steve BeckowEzoterika 2022-06-09
2669 Aštar: Nukleární válka Sharon StewartEzoterika 2022-06-09
2668 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-06-05
2667 Prémiová časová osa Don SpectacularisEzoterika 2022-06-06
2666 Ztělesnění fyzicky projevuje novou Zemi Denise Le FayEzoterika 2022-06-06
2665 Rozšiřování povědomí Kenneth SchmittEzoterika 2022-06-03
2664 Arkturiáni Marilyn RaffaeleEzoterika 2022-06-06
2663 Paralelní realita Nového světa. Bod, odkud není návratu OlmatEzoterika 2022-06-06
2662 Vrstvení linií scénáře OlaEzoterika 2022-06-05
2661 Rozhovor se zástupci Galaktické rady o přechodu OlejitEzoterika 2022-06-06
2660 Satanael: Vědomé potřeby ArchitektEzoterika 2022-05-27
2659 Mezigalaktická síla tlačí na Mléčnou dráhu Pavel SutterEzoterika 2022-06-05
2658 Rozdělení: Čas volby Sharon Lyn ShepardEzoterika 2022-06-04
2657 Mira z Plejádské vyšší rady Erena VelazquezEzoterika 2022-06-11
2656 Kdo by věřil Ann AlbersEzoterika 2022-06-11
2655 Hranice poznání Steve BeckowEzoterika 2022-06-11
2654 Potenciál Shelley YoungEzoterika 2022-06-11
2653 Kvantová fyzika Suzanne MarescaEzoterika 2022-06-10
2652 Pro hvězdné Daniel ScrantonEzoterika 2022-06-11
2651 Připraveni zažít prémiovou časovou osu New Earth? Don SpectacularisEzoterika 2022-06-06
2650 Nástrahy ospravedlňování zla a odpuštění Valerie KolcováEzoterika 2022-05-31
2649 ʺKódʺ člověka čtvrté dimenze MartaEzoterika 2022-06-12
2648 Velmi efektivní klam John SmallmanEzoterika 2022-06-06
2647 👩‍🦳 👩‍🦳
2022-06-12
2646 Alahandran GalaxygirlEzoterika 2022-05-31
2645 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-06-02
2644 Metatron: Za horizontem událostí OlaEzoterika 2022-05-30
2643 Prvotní Stvořitel Erena Velazquez Ezoterika 2022-06-04
2642 Povstaňte, Fénixové světa Jennifer CrokaertEzoterika 2022-06-04
2641 Rozdělení: Čas volby Sharon Lyn ShepardEzoterika 2022-06-04
2640 O rekonstrukci celistvosti lidské civilizace July JulaiEzoterika 2022-05-26
2639 Eko děti Julia FlowEzoterika 2022-05-26
2638 Stvořitel a stvoření. Děti šesté rasy Pro100Ezoterika 2022-05-31
2637 Návod a uklidnění před očistou planety. Sjednocení světla a federace času Anna ChenEzoterika 2022-06-02
2636 GFS / Ptaag 3. - Čtvrtá úroveň hustoty Venera NikEzoterika 2022-05-31
2635 Přechod CElenaEzoterika 2022-06-04
2634 Vznik zemského zásobního systému 3 ArchitektEzoterika 2022-06-05
2633 Q&A Saint Germain Sharon StewartEzoterika 2022-06-03
2632 Naučte se stanovovat hranice Sharon StewartEzoterika 2022-05-28
2631 Sociopatie a náš svět Sharon StewartEzoterika 2022-05-28
2630 Ashtar: Cenzura update Sharon StewartEzoterika 2022-05-30
2629 Z 3D do 4D a 5D: Naše monáda LevEzoterika 2022-06-01
2628 Rozdíl mezi newtonovským a kvantovým paradigmatem CendrinesEzoterika 2022-05-31
2627 Zapletení - energetická tapisérie lidstva Wendy Ann ZelleaEzoterika 2022-05-31
2626 Hierarchie prcků a darebáků 2. Oleg ZemljaninEzoterika 2022-05-16
2625 Hierarchie prcků a darebáků Oleg ZemljaninEzoterika 2022-05-16
2624 Zapomenutý věk dračích válek Valerie KolcováEzoterika 2022-05-18
2623 "Kód" lidského chování ve čtvrté dimenzi MartaEzoterika 2022-05-31
2622 🧢 ⛑ 🥎⛑🧢
2022-06-05
2621 KONOPÍ InternetRealita 2022-06-02
2620 Kvazitronová technologie Cosmic agencyUFO 2022-05-24
2619 Umělá inteligence - Galaktická - Sloučená s polem Vědomí Cosmic agencyUFO 2022-05-30
2618 Umělá inteligence a federace Cosmic agencyEzoterika 2022-05-21
2617 Sebeovládání v časech chaosu James GilliandEzoterika 2022-05-29
2616 Vyšší já: Vzestup je váš osud James McConnellEzoterika 2022-05-29
2615 Starověká kosmologie: Cesta do budoucnosti? Walter CruttendenEzoterika 2022-05-25
2614 OWS: Vyšší vibrace James McConnellEzoterika 2022-05-28
2613 OWS: Změny James McConnellEzoterika 2022-05-25
2612 Arkturiáni: Jste božské duchovní vědomí Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-05-24
2611 Jaký operační systém si zvolíte? Mac BenedicteEzoterika 2022-05-24
2610 Velitel Hatton: Obrácení pólů Anne BellringerEzoterika 2022-05-24
2609 Změny časové osy Sharon StewartEzoterika 2022-05-22
2608 ROVINY EXISTENCE Sergej KozlovskijEzoterika 2022-05-24
2607 Architekti vesmíru: Aktivace vnitřních zdrojů OlaEzoterika 2022-05-24
2606 Arulu 11: Opusťte naději, když sem vstoupíte Venera NikEzoterika 2022-05-24
2605 Panna Orleánská OlejitEzoterika 2022-05-19
2604 Čas Sergej KozlovskijEzoterika 2022-05-23
2603 Antakaranha CElenaEzoterika 2022-05-17
2602 Duchovní bitva MartaEzoterika 2022-05-24
2601 Platinová flotila: Krátké prohlášení pro spojence Rafael NevaEzoterika 2022-05-22
2600 Život v posmrtném životě Owen WatersEzoterika 2022-05-23
2599 🍠 🥐 🥯 🍞
2022-05-29
2598 Teleportace a lodě v hyperprostoru Cosmic agencyUFO 2022-06-14
2597 Invazivní umělá inteligence - BORG Cosmic agencyUFO 2022-05-18
2596 GALAKTICKÁ UMĚLÁ INTELIGENCE JE NEINVAZIVNÍ! Cosmic agencyUFO 2022-05-02
2595 NEJSOU ŽÁDNÉ HUSTOTY - STROJE MĚSÍCE Cosmic agencyUFO 2022-05-02
2594 Mlhoviny, precese rovnodenností a další Cosmic agencyUFO 2022-05-09
2593 ÉTER - PŮVODNÍ ZDROJ Cosmic agencyUFO 2022-05-10
2592 FEDERACE SPOJENÝCH PLANET - Umělá inteligence Cosmic agencyUFO 2022-05-15
2591 Let - Dhor Káal´el Cosmic agencyUFO 2022-05-18
2590 Kolaps 3D světa Peter B. MeyerEzoterika 2022-05-17
2589 Andromeďané: Probuzení vašeho božského plánu Natalie GlassonEzoterika 2022-05-21
2588 Vyšší já: Protiváha aliance Mike QuinseyEzoterika 2022-05-21
2587 Hathory: Kód DNA se aktivuje Peggy BlackEzoterika 2022-05-21
2586 Moudrost prastarých se vrací Wendy Ann ZelleaEzoterika 2022-05-19
2585 Plejádský kolektiv: Velký posun věků Judith KusselEzoterika 2022-05-19
2584 Vzestoupivší mistři: Do jakého světa jsem se dostal? Jahn J.KasslEzoterika 2022-05-19
2583 Základy interakce mezi lidmi a temnou hierarchií ArchitektEzoterika 2022-05-18
2582 Všichni lidé odpojeni od staré mřížky vědomí SoznaniexEzoterika 2022-05-18
2581 Prostor a čas Sergej KozlovskýEzoterika 2022-05-23
2580 Vliv karmy na současnou inkarnaci OlgaEzoterika 2022-05-18
2579 Technologie duchovní syntézy OlgaEzoterika 2022-05-11
2578 Civilizace jiného informačního kruhu ʺGolden Minds" Nikolaj ArťukhovEzoterika 2022-05-18
2577 Kolo Samsary Julia FlowEzoterika 2022-05-23
2576 Archanděl Gabriel Julia FlowEzoterika 2022-05-15
2575 Bolest kloubů OlejlitEzoterika 2022-05-15
2574 První buňka. Počátek času Julia FlowEzoterika 2022-05-18
2573 Budování odolnosti pro zvýšení vaší energie Frankie WallaceEzoterika 2022-05-17
2572 Telosané: Osvobození sebe sama Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-05-17
2571 Poselství planety Hathor: Altruinova jeskyně Tom KenyonEzoterika 2022-05-17
2570 Vodnářský sluneční drak Uroboros Lisa ReneeEzoterika 2022-05-18
2569 Martin Geddes: 9/11, Apollo, Covid - Lži, lži, lži Martin GeddesEzoterika 2022-05-18
2568 Životní gobelín: Přijel jsi Brenda HoffmannEzoterika 2022-05-18
2567 Ješua: Každá událost a zkušenost má svůj účel John SmallmanEzoterika 2022-05-18
2566 Moudrost Rady Sara LandonEzoterika 2022-05-18
2565 PODÍL LIDSTVA MartaEzoterika 2022-05-14
2564 INTERGALAKTICKÁ KONFEDERACE MartaEzoterika 2022-05-17
2563 Základní pravda Judith KuselEzoterika 2022-05-16
2562 Superschopnosti Don SpectacularisEzoterika 2022-05-16
2561 Pozemská hra Teri WadeEzoterika 2022-05-16
2560 Anubis Erena VelazquezEzoterika 2022-05-21
2559 John F. Kennedy Erena VelazquezEzoterika 2022-05-14
2558 Adama of Telos: Tajná vláda Země Sharon StewartEzoterika 2022-05-15
2557 🌸 🌼🌸 🌼🌸
2022-05-22
2556 Chronologie původní Země Tiamat Cosmic agencyUFO 2022-05-12
2555 Umělá inteligence vesmírných lodí Cosmic agencyUFO 2022-05-14
2554 Ashian: Předefinování úspěchu a neúspěchu Jennifer CrokaertEzoterika 2022-05-13
2553 Vyšší já: Všechny změny k lepšímu Mike QuinseyEzoterika 2022-05-14
2552 Otázky k položení James GillilandEzoterika 2022-05-15
2551 Bohyně světla a Buddha: Sananda a svátek Wesak Shelly DresselEzoterika 2022-05-15
2550 Paramahansa Yogananda: Partnerství, rodina a děti Jahn J KasslEzoterika 2022-05-15
2549 Duchovní průvodci Teri WadeEzoterika 2022-05-15
2548 Lady Portia: Energický příliv Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-05-15
2547 Šišinka Ansh SrivastavaEzoterika 2022-05-15
2546 Sirius: Život v 5. dimenzi Thea Grace SiriusEzoterika 2022-05-15
2545 Monáda LevEzoterika 2022-05-12
2544 Převzetí bílého klobouku Teri WadeEzoterika 2022-05-12
2543 Ten: Co je pravda? Sophia LoveEzoterika 2022-05-12
2542 Probuzení do mega změn SelaciaEzoterika 2022-05-12
2541 Ješua -Ježíš: Tvá síla a touha po Bohu Jahn J KasslEzoterika 2022-05-12
2540 Co probuzení neví Daniel ScrantonEzoterika 2022-05-10
2539 Mise na Zemi: Arkturiáni s ostatními hvězdnými rasami Rita KempfEzoterika 2022-05-11
2538 Civilizace vyšší dimenze Asara AdamsEzoterika 2022-05-11
2537 Náš život není náhodný Steve BeckowEzoterika 2022-05-11
2536 Od 3D ke 4D a 5D: Mlha LevEzoterika 2022-05-10
2535 Argoriané: Nový 4D/5D prostor LevEzoterika 2022-05-10
2534 Arcturiáni: Odhalení konceptů Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-05-10
2533 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Pravda se valí James McConnellEzoterika 2022-05-10
2532 Varování: Intenzita portálu zatmění Meg BenedicteEzoterika 2022-05-07
2531 Velké centrální Slunce: Finální posun GalaxygirlEzoterika 2022-05-10
2530 Otázky a odpovědi s Elohim Era of LightEzoterika 2022-05-10
2529 Adama z Telosu: Civilizace vyšších dimenzí Asara AdamsEzoterika 2022-05-09
2528 🌴 🌴 🌴 🌴
2022-05-15
2527 Archanděl Michael -staronová výzva Sharon StewartEzoterika 2022-05-09
2526 Volná energie (nulový bod) a základ 12 mimozemské matematiky Cosmic agencyUFO 2022-05-02
2525 Slavný planetární vzestup - KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ Cosmic agencyUFO 2022-05-03
2524 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-05-02
2523 Staré triky diskreditace Cosmic agencyUFO 2022-04-25
2522 JAK PORUŠOVAT DOHODY Cosmic agencyUFO 2022-04-26
2521 Apis Bull, Red Bull a iluminátská symbolika Cosmic agencyUFO 2022-05-06
2520 Cyberton a pasti umělých světů Valerie KolcováEzoterika 2021-03-11
2519 Jazyk vesmíru Valerie KolcováEzoterika 2018-11-23
2518 Velesův příběh o mnohomluvách a padělcích Valerie KolcováEzoterika 2022-05-03
2517 Co se teď děje ve světě? Elena EleyaEzoterika 2022-05-05
2516 Skutečná budoucnost Země SoznaniexEzoterika 2022-05-06
2515 Telosané: Jsme tady a jsme s vámi Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-05-04
2514 Vnitřní Země, Kvantový systém James McConnellEzoterika 2022-05-05
2513 St.Germain: Úplné probuzení James McConnellEzoterika 2022-05-05
2512 Technologie zpomaluje vývoj vědomí, pokud není řízeno duší MadoEzoterika 2022-05-01
2511 Tavistock - stín za stínovou vládou Peter B. MayerEzoterika 2022-05-01
2510 Univerzální osvícení MartaEzoterika 2022-05-02
2509 ZÁVĚR EXPERIMENTU MartaEzoterika 2022-04-22
2508 Hledání spřízněných duší - vibrace MartaEzoterika 2022-04-22
2507 Přechod Brenda HoffmannEzoterika 2022-05-02
2506 Karistus - andělé Universal LighthouseEzoterika 2022-05-01
2505 Plejáďané - Vyzařujte to, co opravdu chcete Vania RodriguezEzoterika 2022-05-07
2504 Vědomí zmutované polarity Vania RodriguezEzoterika 2022-05-03
2503 Vnitřní Země jako brána k prvnímu kontaktu Daniel ScrantonEzoterika 2022-05-02
2502 Sirius - Metamorfóza Thea Grace SiriusEzoterika 2022-05-02
2501 Zůstat pozitivní Sharon StewartEzoterika 2022-05-03
2500 Athena: jak reagujete na energii Sharon StewartEzoterika 2022-05-05
2499 Q & A Saint Germain Sharon StewartEzoterika 2022-05-03
2498 SCÉNÁŘ PŘECHODU MartaEzoterika 2022-04-24
2497 Poslední šance MartaEzoterika 2022-04-25
2496 Aštar: Agónie starého světa MartaEzoterika 2022-04-28
2495 Aštar: Starlink bude nový systém Sharon StewartEzoterika 2022-05-05
2494 KION a další CElenaEzoterika 2022-05-04
2493 Kámen Mudrců Olga EnvoyEzoterika 2022-05-02
2492 Ten zm.d (nesoudím) YHWH Cliff HighEzoterika 2022-05-07
2491 Otec Absolut MartaEzoterika 2022-05-05
2490 🌸🌸🌸🌸
2022-05-09
2489 Archanděl Michael - výzva Sharon StewartEzoterika 2022-05-01
2488 Chtějí očkovat všechny? Lžou Cosmic agencyUFO 2022-04-27
2487 Exopolitika s Alenym de Temmer - Osvobození Země nefunguje tak, jak vám říkají Cosmic agencyUFO 2022-04-27
2486 Tajemství vesmírného vejce Valerie KolcováEzoterika 2022-04-21
2485 Ardal 23: Příčinná souvislost Venera NikEzoterika 2022-04-29
2484 Abaddon - pán propasti a smrti ArchitektEzoterika 2022-04-29
2483 Co si myslíš o budoucnosti? MilaEzoterika 2022-04-29
2482 Etapy rozvoje Sergej KozlovskijEzoterika 2022-04-29
2481 Jak se vyrovnat s vlnovými změnami v těle Ruslan TyurinEzoterika 2022-04-27
2480 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnessofallEzoterika 2022-04-24
2479 Zprávy o vesmíru ManayaEzoterika 2022-04-28
2478 Potenciál čtyřrozměrné monadické buňky Stanislav KarnauchovEzoterika 2022-04-25
2477 Architekti vesmíru: Informační kód Olga EnvoyEzoterika 2022-04-26
2476 Architekti vesmíru: Podstata a síla energie lásky OlaEzoterika 2022-04-25
2475 Uvědomění a nasycení duše ArchitektEzoterika 2022-04-26
2474 Joshua: Zjevení lásky 2 Jahn J KasslEzoterika 2022-04-28
2473 ECETI News James GillilandEzoterika 2022-04-28
2472 St. Germain Sharon StewartEzoterika 2022-04-27
2471 Zákon přitažlivosti Sharon StewartEzoterika 2022-04-27
2470 Univerzální zákony srovnávání a vděčnosti Sharon StewartEzoterika 2022-04-27
2469 St. Germain Sharon StewartEzoterika 2022-04-24
2468 Athena Sharon StewartEzoterika 2022-04-24
2467 Pravda o pravdě Sharon StewartEzoterika 2022-04-18
2466 Války na časové ose - Ashtar Sharon StewartEzoterika 2022-04-24
2465 🧑‍🌾 👨‍🌾
2022-05-01
2464 Hnutí UFO a CIA - Infiltrace Cosmic agencyUFO 2022-04-18
2463 CIA řízený mimozemský kontakt Cosmic agencyUFO 2022-04-11
2462 Ummitští mimozemšťané a CIA Cosmic agencyUFO 2022-04-08
2461 Sodík a sůl 2 - Zombifikace lidstva - Černá magie Cosmic agencyUFO 2022-04-14
2460 Cesta do budoucnosti - Hyperprostorový skok - Cestování časem Cosmic agencyUFO 2022-04-10
2459 Starseed Natalia GlassonEzoterika 2022-04-23
2458 An-Ra Erena VelazquezEzoterika 2022-04-25
2457 Z 3D do 4D a 5D: Sluneční mlejnice LevEzoterika 2022-04-24
2456 Absurdistán Lisa RenéeEzoterika 2022-04-19
2455 Draci Christos Lisa RenéeEzoterika 2022-04-19
2454 Rada dohlížitelů: Úsvit nové dimenze Země Plejáďan L´auraEzoterika 2022-04-19
2453 Jak získat vedení ze svých snů Machiel KlerkEzoterika 2022-04-19
2452 Siriusané: Komunity Thea Grace SiriusEzoterika 2022-04-19
2451 Nezávislý pohled EduardEzoterika 2022-04-20
2450 Otec Absolut MartaEzoterika 2022-04-19
2449 GFS: Cena velkého vítězství MartaEzoterika 0022-04-17
2448 Prožít stín Olga EnvoyEzoterika 2022-04-21
2447 Skutečná budoucnost Země: Co čeká lidstvo v letech 2020-2024 SoznaniexEzoterika 2022-04-20
2446 O budoucích událostech jupiterských civilizací ManayaEzoterika 2022-04-19
2445 Nový systém řízení jupiterských civilizací ManayaEzoterika 2022-04-18
2444 Arulu 10: Klapky na očích Venera NikEzoterika 2022-04-16
2443 Atomové zničení pro nic Peter B. MeyerEzoterika 2022-04-16
2442 Revoluce začala Peter B. MeyerEzoterika 2022-04-19
2441 Síla přítomnosti Allie StarkEzoterika 2022-04-20
2440 Nástroj pro vzestup: Vědomé dýchání Aurora RayEzoterika 2022-04-19
2439 OWS a Shoshanna James McConnellEzoterika 2022-04-17
2438 Automatické psaní Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-04-22
2437 Galaktická federace a několik faktů Aurora RayEzoterika 2022-04-20
2436 Vaše tělo je chrám Aurora RayEzoterika 2022-04-20
2435 Dobrá zpráva o karmě Owwen WatersEzoterika 2022-04-23
2434 Čím přispět Ann AlbersEzoterika 2022-04-18
2433 Vědomí jednoty Judith KusselEzoterika 2022-04-18
2432 Plejáďané: Kroky 1 až 4 Krista EnergeticleighEzoterika 2022-04-18
2431 Nakonec bude všechno v pořádku Jahn J.KasslEzoterika 2022-04-18
2430 AA Michael Steve BeckowEzoterika 2022-04-17
2429 AA Michael Sharon StewartEzoterika 2022-04-18
2428 Ivo z Vegy: Proč mimozemšťané nepřistanou? Sharon StewartEzoterika 2022-04-18
2427 Exploze smyslu lidskosti Steve BeckowEzoterika 2022-04-18
2426 Kumulativní duše Steve BeckowEzoterika 2022-04-18
2425 🤥👺🎭
2022-04-24
2424 GFS: Začíná nová fáze Aurora RayEzoterika 2022-04-14
2423 Jak kontaktovat své duchovní průvodce Aurora RayEzoterika 2022-04-15
2422 Aktualizace Vzestupu Gaie Aurora RayEzoterika 2022-04-14
2421 OWS a Shoshanna James McConnellEzoterika 2022-04-14
2420 Ptaah 2: Vesmírné lodě a zbraně GFS - Cesta válečníků Venera NikEzoterika 2022-04-13
2419 Dvojplameny? Co znamená být ve vztahu s jinou osobou? Karma a smlouvy duše? CendrineEzoterika 2022-04-12
2418 Nová věda o empatii Judith OrloffRealita 2022-04-12
2417 Přechod - změna vektoru vývoje OlaEzoterika 2022-04-05
2416 Jak je svět řízen Peter B. MeyerEzoterika 2022-04-05
2415 Poslední budíček - Svět už nikdy nebude jako dřív Peter B. MeyerEzoterika 2022-04-11
2414 Ashian: Cílem je 5D, ne 3D Jennifer CrokaertEzoterika 2022-04-10
2413 Zpráva od Galaktické Federace Aurora RayEzoterika 2022-04-15
2412 Kdo a odkud jsme Peter B.MeyerEzoterika 2022-04-15
2411 Jak pomoci při masových probuzeních ve 3 krocích Don SpectacularisRealita 2022-04-17
2410 Jednoduchá řešení Brandon SmithRealita 2022-04-17
2409 Vše je o frekvencích Cliff HighEzoterika 2022-04-17
2408 Transformace zemských megastruktur ArchitektEzoterika 2022-04-14
2407 Končící systém vlády Saturnu ManayaEzoterika 2022-04-17
2406 Galaktická federace Aurora RayEzoterika 2022-04-14
2405 👞 👟 🥾 🥿 👠
2022-04-17
2404 Elektřina - když ne z jaderných elektráren, odkud? Cosmic agencyUFO 2022-04-07
2403 Co se stalo v Černobylu? Co jsou jaderné elektrárny? Cosmic agencyUFO 2022-04-06
2402 GEOPOLITICKÁ ANALÝZA Cosmic AgencyUFO 2022-04-06
2401 Ptaah - Představitel GFS - Očistná mise Venera NikEzoterika 2022-04-09
2400 Poselství Durgy o duchovních učitelích Valerie KolcováEzoterika 2022-04-06
2399 Pták Sva, dvouhlavý orel a Nibiru Valerie KolcováEzoterika 2022-03-23
2398 Arulu 9: Třetí světová válka Venera NikEzoterika 2022-04-01
2397 Jupiterské civilizace: Možnosti budoucnosti CElenaEzoterika 2022-04-06
2396 Lord Ardal 22: Co je to velikost Venera NikEzoterika 2022-04-07
2395 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-04-08
2394 Plejáďané: Paprsky vědomí Christine DayEzoterika 2022-04-09
2393 Nová odhalení pokryteckého Aštara Oleg ZemljaninEzoterika 2022-03-24
2392 Hilarion o životních vzorcích a multivariacích OjlitEzoterika 2022-04-03
2391 Budoucnost SoznaniexEzoterika 2022-04-01
2390 Laboel - Sirius rok 3120 pozemského času OjlitEzoterika 2022-04-02
2389 Sananda - probuzení James Mc ConnellEzoterika 2022-04-05
2388 Komu věřit? Don SpectacularisEzoterika 2022-04-05
2387 OWS a Shoshanna: Monoatomie James Mc ConnellEzoterika 2022-04-05
2386 Elohim & Davey KejRajEzoterika 2022-04-04
2385 Bezmocnost intelektu Sharon StewartEzoterika 2022-04-06
2384 Probuzení z kvantového snu RamonaEzoterika 2022-04-06
2383 Expanze vědomí - zatmění Fénixe Celia FennEzoterika 2022-04-06
2382 Předporodní prázdnota Brenda HoffmanEzoterika 2022-04-06
2381 Ješua: Strach posiluje vaše ego John SmallmanEzoterika 2022-04-06
2380 Vzestup nebude brzy FourwindsEzoterika 2022-04-05
2379 Siriusané: Vydržte u svého světla Thea Grace SiriusEzoterika 2022-04-07
2378 Závoje Meg BenedicteEzoterika 2022-04-07
2377 Poselství od Boha: Konec bude novým začátkem Jahn J. KasslEzoterika 2022-04-07
2376 Aštar: Kymácení Shan NiraaEzoterika 2022-04-07
2375 Arkturiáni: Rozhodněte se nyní Krista EnergeticleighEzoterika 2022-04-07
2374 Looking Glass : Událost SierraEzoterika 2022-04-07
2373 Galaktická rada světla: Energie lásky Asara AdamsEzoterika 2022-04-09
2372 Sananda: Vše se odhaluje James McConnellEzoterika 2022-04-08
2371 Sedm rovin existence TrustgaiaEzoterika 2022-04-08
2370 Země, El Morya, Mary, Arcturiani: kvantové bohatství a tvoření Marie MohlerEzoterika 2022-04-09
2369 Vesmír nevznikl náhodou z big bangu John SmallmanEzoterika 2022-04-07
2368 Mathew Ward Suzy WardEzoterika 2022-04-04
2367 Archanděl Michael - Ukrajina Sharon StewartEzoterika 2022-04-03
2366 Absolut - Ukrajina, karma atd. MartaEzoterika 2022-04-07
2365 Mimozemšťané Henry HollowayEzoterika 2022-04-09
2364 Rada světla: Válka na Ukrajině Victoria CochraneEzoterika 2022-04-08
2363 🌂 ☂️ 🌂 ☂️
2022-04-10
2362 Nová globální rezervní měna založená na zdrojích Pepe EscobarRealita 2022-04-03
2361 Dobří/špatní politici Sharon StewartEzoterika 2022-04-03
2360 Mira z Plejádské nejvyšší rady: Posun v situaci Valerie DonnerEzoterika 2022-04-03
2359 Potřebná lekce Jennifer CrokaertEzoterika 2022-04-01
2358 Zákon pozitivního návratu Ronna Herman VezaneEzoterika 2022-04-01
2357 Archanděl Michael Erena VelazquezEzoterika 2022-04-02
2356 Vyšší já Mike QuinseyEzoterika 2022-04-02
2355 Načasování RV, Med-Bed, rozdělení časové osy, sluneční záblesk/vzestup Tančící delfínEzoterika 2022-03-31
2354 Holistická společnost - Odpovědi Cosmic agencyUFO 2022-03-28
2353 CO SE DĚJE MEZI UKRAJINOU A RUSKEM Cosmic agencyUFO 2022-03-29
2352 ROZHODNĚ NEDOJDE K VÁLCE - UKRAJINA / RUSKO Cosmic agencyUFO 2022-03-27
2351 Hatonn: Vlna dobra Anne BellringerEzoterika 2022-04-01
2350 Aktuální informace o energetice: výrazný skok vpřed David Alexander LightfootEzoterika 2022-04-01
2349 Rozhovor se Sanandou: Dny, týdny, měsíce Jahn J. KasslEzoterika 2022-04-01
2348 Vědomí a DNA Jerry GinEzoterika 2012-10-30
2347 Multivědomí Kenneth SchmittEzoterika 2022-03-30
2346 Arkturiánská rada 9D: Více realit, časových linií a verzí Daniel ScrantonEzoterika 2022-03-31
2345 Big Pharma a marihuana Brian SilhavyEzoterika 2022-03-30
2344 Pomáháme lidem, aby se sami zmocnili Sharon StewartEzoterika 2022-03-30
2343 Telosané: Vy jste tvůrci své budoucí Země Marie Josée AndichouEzoterika 2022-03-28
2342 Duhový most Divine Organization of Terra NovaEzoterika 2022-03-26
2341 Spojení rodin duše Jahn J. KasslEzoterika 2022-03-29
2340 Adama z Telosu: Přizpůsobení Asara AdamsEzoterika 2022-04-03
2339 Konečná pravda Aurora RayEzoterika 2022-03-20
2338 Cesta k vzestupu Aurora RayEzoterika 2022-03-27
2337 Závěrečná fáze posunu Aurora RayEzoterika 2022-03-26
2336 Průlomové technologie Galaktické federace Aurora RayEzoterika 2022-03-25
2335 Jsi dar pro tento svět Aurora RayEzoterika 2022-03-20
2334 Důležitá aktualizace vzestupu Aurora RayEzoterika 2022-04-02
2333 👻🙀👻🙀👻
2022-04-03
2332 Přelet nad Ukrajinou Cosmic agencyUFO 2022-03-19
2331 K současným procesům v Rusku a na Ukrajině ArchitektEzoterika 2022-03-26
2330 ʺHolografickáʺ - HOLISTICKÁ společnost 1,2 Cosmic agencyUFO 2022-03-18
2329 Průlom 3D Lisa ReneeEzoterika 2022-03-15
2328 Měnící se architektura Lisa ReneeEzoterika 2022-03-26
2327 Reinkarnace se mění Owen WatersEzoterika 2022-03-26
2326 Síla duše Judith KuselEzoterika 2022-03-26
2325 Kryon Lee CarollEzoterika 2022-03-26
2324 Sananda FourwindsEzoterika 2022-03-24
2323 Elohim: Emoční energie DaveyEzoterika 2022-03-25
2322 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-03-25
2321 Velký počet z vás stále nevěří ve svou nezměnitelnou dokonalost John SmallmanEzoterika 2022-03-22
2320 Ashian: Čas vypršel Jennifer CrokaertEzoterika 2022-03-22
2319 Bílé bratrstvo RamiEzoterika 2022-03-23
2318 Lord Ardal 21: Psychologie 3D Venera NikEzoterika 2022-03-20
2317 Božská matka: Šlapání po tváři archanděla Linda DillonEzoterika 2022-03-24
2316 Energetické posílení Sharon StewartEzoterika 2022-03-23
2315 Hvězdná semínka a pozemšťané Sharon StewartEzoterika 2022-03-24
2314 Aštar: Dům z karet Kabaly se rychle hroutí James McConnellEzoterika 2022-03-24
2313 Závěrečná zkouška Brenda HoffmannEzoterika 2022-03-15
2312 Většina nevidí, co přichází Thomas AndersonEzoterika 2022-03-28
2311 El Morya - Zavolejte nás a budeme s vám Vania RodriguezEzoterika 2022-03-23
2310 Energetické ʺbitvyʺ MartaEzoterika 2022-03-23
2309 Z 3D do 5D LevEzoterika 2022-03-21
2308 Kolektiv: Současná Era Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-03-21
2307 👀👀👀
2022-03-27
2306 Zombifikace lidstva - Pulsa Denura Cosmic agencyRealita 2022-02-27
2305 S velkou mocí přichází velká odpovědnost Cosmic agencyRealita 2022-03-04
2304 Cestování časem Cosmic agencyRealita 2022-03-08
2303 Archa úmluvy za válkou na Ukrajině? Cosmic agencyRealita 2022-03-15
2302 Pozemský systém strážců ArchitektEzoterika 2022-03-12
2301 3. světová válka zrušena James McGilliandEzoterika 2022-03-19
2300 Hathors: Čas je tekutý Peggy BlackEzoterika 2022-03-19
2299 OWS: Nové programování James McConnellEzoterika 2022-03-19
2298 Událost se blíží Aurora RayEzoterika 2022-03-19
2297 Arkturiáni o současných energiích Alexander QuinnEzoterika 2022-03-19
2296 Staňte se vládcem svého domu Aurora RayEzoterika 2022-03-19
2295 OKNO DO NOVÉHO SVĚTA (Test povědomí) MartaEzoterika 2022-03-16
2294 Změny větví událostí OjlitEzoterika 2022-03-17
2293 Rozhovor s krví Elena EleyaEzoterika 2022-03-17
2292 Dvojčata Elena EleyaEzoterika 2022-03-11
2291 Co dělat, jak být OlaEzoterika 2022-03-16
2290 Ardal 20: Disidentifikace s přílohami Venera NikEzoterika 2022-03-15
2289 Pečetě Elena EleyaEzoterika 2022-03-15
2288 Svatý Petr: Co děláš pro sebe a pro svět Sylvain DidelotEzoterika 2022-03-11
2287 Evakuační zpráva FourwindsEzoterika 2022-03-16
2286 Tohle může bolet - hodně Cliff HighEzoterika 2022-03-17
2285 Seznam mimozemských druhů Alex CollierEzoterika 2022-03-16
2284 Plejáďan: Žádné hranice a nezmapované vody Celestial Blue StarEzoterika 2022-03-16
2283 Síly světla na Zemi Sandy StevensonEzoterika 2022-03-14
2282 Zpráva ze Siria Thea Grace SiriusEzoterika 2022-03-15
2281 Probuzeny dávné síly MagdaEzoterika 2022-03-07
2280 Obavy Aurora RayEzoterika 2022-03-05
2279 Lidstvo v roce 2022 Peter B. MayerEzoterika 2022-03-14
2278 Poselství Atona FourwingsEzoterika 2022-03-18
2277 Aštar Šeran James McConnellEzoterika 2022-03-06
2276 Aštar Šeran - Kráčejte s láskou a pomáhejte lidstvu Vania RodriguezEzoterika 2022-03-15
2275 Urychlení vzestupu Judith KuselEzoterika 2022-03-20
2274 Změny pozemského rytmu Steve RotherEzoterika 2022-03-20
2273 Náčelník Bílý vlk z kmene Apačů Erena VelazquezChanneling 2022-03-19
2272 Putin Inger NorenEzoterika 2022-03-07
2271 Jak přerušit kontakty se silami temnoty Thereze SumiEzoterika 2022-03-15
2270 Co chtějí kontroloři Marie Josée AndichouEzoterika 2022-03-15
2269 Války nebe a země Valerie KolcováEzoterika 2022-03-08
2268 Hypersonické jaderné střely Rose RumblesRealita 2022-03-15
2267 Událost Aurora RayEzoterika 2022-03-14
2266 Nedostatek HelenaRealita 2022-03-05
2265 Hra bez pravidel MartaEzoterika 2022-03-14
2264 Odpovědnost za osud lidstva MartaEzoterika 2022-03-15
2263 R.I.P. Benjamin FulfordRealita 2022-03-10
2262 🖤🖤
🖤🖤
2022-03-15
2261 Co jsou to války? To by mělo vědět celé lidstvo Cosmic agencyUFO 2022-03-12
2260 Nenechte se oklamat Cosmic agencyUFO 2022-03-08
2259 GFS Erena VelazquezEzoterika 2022-03-12
2258 Putin Inger NorenEzoterika 2021-02-25
2257 Andromeda: Vítejte v budoucí realitě KristaEzoterika 2022-03-10
2256 Covid detox Joseph MercolaEzoterika 2022-01-04
2255 Vzestupuji Vania RodriguezEzoterika 2022-03-12
2254 Bezdušák MontaulkEzoterika 2022-03-07
2253 Přechod July JulaiEzoterika 2022-02-28
2252 Integrace duše Teri WadeEzoterika 2022-03-12
2251 Očista jemnohmotných těl Sergej KozlovskýEzoterika 2022-03-11
2250 Pro život - 2 NatálieEzoterika 2022-03-09
2249 Pro život - 1 NatálieEzoterika 2022-03-09
2248 🌤 ⛅️ 🌥 🌦 🌧
2022-03-13
2247 Poslední překážka MartaEzoterika 2022-03-13
2246 Satelity Starlink - jsou skutečně nahoře? Cosmic agencyUFO 2022-03-07
2245 Tawo a Sunji z Merkuru o jaderné válce na Zemi Sharon StewartEzoterika 2022-03-09
2244 Pel mel pel melEzoterika 0022-03-10
2243 Pořádek z chaosu Brandon SmithRealita 2022-02-24
2242 Pro ty s duší Four wingsEzoterika 2022-03-08
2241 PROHLÁŠENÍ:Odsuzuji jakékoli napadání jedné entity druhou 2022-03-09
2240 Božské dědictví MartaEzoterika 2022-03-08
2239 Boží gen MartaEzoterika 2022-03-07
2238 Válka za osvobození MartaEzoterika 2022-03-05
2237 Není všechno jak se zdá EduardEzoterika 2022-03-04
2236 Světový mír MartaEzoterika 2022-03-04
2235 Poslání MartaEzoterika 2022-03-02
2234 Znovuzískání ztracených pozic MartaEzoterika 2022-03-01
2233 Na zemi jako v nebi Teri WadeEzoterika 2022-03-08
2232 Osudová bitva dobra se zlem MartaEzoterika 0022-03-07
2231 Dost je dost Life tapestryEzoterika 2022-03-08
2230 Verze Vladimíra Putina KejRajEzoterika 2022-03-08
2229 Mystifikace Rose RamblesEzoterika 2022-03-08
2228 Poselství pro Společenství světla Sharon StewartEzoterika 2022-03-06
2227 Adama z Telosu: Nukleární válka? Sharon StewardEzoterika 2022-03-07
2226 ✔️✔️✔️
2022-03-07
2225 Slunce a červí díry Cosmic agencyUFO 2022-02-22
2224 Čína - Rusko - Ukrajina - NWO Cosmic agencyUFO 2022-03-02
2223 Putin - Cabal - Vlash Cosmic agencyUFO 2022-03-03
2222 Planetární přechod je největší událostí všech dob Peter B. MayerEzoterika 2022-03-04
2221 Hvězdné děti Universe inside youEzoterika 2022-03-01
2220 Boncuklu Tarla - starší než Gobekli Tepe Universe inside youEzoterika 2022-02-28
2219 Co přichází Daniel ScrantonEzoterika 2022-03-01
2218 Stále věříte Vania RodriguezEzoterika 2022-03-05
2217 Blokády růstu Owen WatersEzoterika 2022-03-04
2216 Zpráva ze Siria Thea Grace SiriusEzoterika 2022-03-03
2215 CÍTÍTE VZTEK? Pravděpodobně je na místě Vidya FrazierEzoterika 2022-03-02
2214 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-03-04
2213 Formování pozemského systému strážců ArchitektEzoterika 2022-03-06
2212 Architekti: Změna planetárního energosystému OlaEzoterika 2022-03-06
2211 Arulu 8: Blíží se sklizeň Venera NikEzoterika 2022-03-04
2210 Kain: Čas vstávat CElenaEzoterika 2022-03-04
2209 Andělé strážci Four windsEzoterika 2022-03-03
2208 Překabátění Matt AgoristEzoterika 2022-03-02
2207 Zpráva od Galaktické federace Aurora RayEzoterika 2022-02-28
2206 Nacházíme se v době velkých změn Aurora RayEzoterika 2022-03-02
2205 FEDERATIVNÍ REPUBLIKA UKRAJINA Igor Nemodrukrealita 2022-03-01
2204 Vesmírná archa v Chersonu Michael SallaUFO 2022-03-03
2203 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-03-03
2202 Článek z emailu emailEzoterika 2022-03-05
2201 Divné zprávy LevEzoterika 2022-03-05
2200 Operace na Ukrajině - Velký kvantový přechod LevEzoterika 2022-02-28
2199 Osvícenci UmaEzoterika 2022-03-02
2198 Meditace a zasvěcení. Jaký je v tom rozdíl? SoznaniexEzoterika 2022-03-02
2197 Uzdravení vědomí odloučení Anna IgnatEzoterika 2022-03-02
2196 Telosané: Ukrajina je na přání kontrolorů Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-02-28
2195 Planeta Země vyžaduje důkladný úklid Petr B. MeyerEzoterika 2022-02-28
2194 Proč jsou zvířata dobrá pro vaše zdraví David R. HamiltonEzoterika 2022-02-28
2193 Super otec Erena VelazquezEzoterika 2022-02-28
2192 Za mraky MartaEzoterika 2022-02-26
2191 Mlčící souhlas MartaEzoterika 2022-02-28
2190 Znovudobytí pozic MartaEzoterika 2022-03-01
2189 Energie března Ilona Anne HressEzoterika 2022-02-25
2188 Vyšší Já Inger NorenEzoterika 2022-02-28
2187 Dolores Cannon Inger NorenEzoterika 2022-02-26
2186 Nový finanční systém pro novou Zemi Aurora RayEzoterika 2022-02-26
2185 Ukrajinský konflikt - proč? Cosmic agencyUFO 2022-02-27
2184


2022-03-05
2183 Alfratanská (Centaurská) loď napadena Cosmic agencyUFO 2022-02-25
2182 Držte balanc OjlitEzoterika 2022-02-27
2181 Události ve světě jako nedílná součást přechodu! OjlitEzoterika 2022-02-27
2180 Arulu 7 - odpovědnost za myšlenky, slova a činy Venera NikEzoterika 2022-02-27
2179 Smysl dění na Ukrajině SamayaEzoterika 2022-02-26
2178 Osvobození Indian in the machineEzoterika 2022-02-26
2177 Nevzdávejte se naděje SaluEzoterika 2022-02-25
2176 Evakuace planety SaluEzoterika 2022-02-25
2175 Poslední boj světla Erena VelazquezEzoterika 2022-02-26
2174 Pravda předčí fikci ChelleaEzoterika 2022-02-24
2173 Vzkříšení Roaring LovelyEzoterika 2022-02-24
2172 Sny a tvrdá lekce Vania RodriguezEzoterika 2022-02-24
2171 Kain - doba změn CElenaEzoterika 2022-02-25
2170 Apokalypsa ve snech QuasarEzoterika 2022-02-20
2169 Co dělám špatně OjlitEzoterika 2022-02-20
2168 Dávný Elf Olga ArchipováEzoterika 2022-02-23
2167 Nová epocha MastermindingEzoterika 2022-02-24
2166 22.2.22 OjlitEzoterika 2022-02-24
2165 Bod sestavení OlaEzoterika 2022-02-23
2164 Nadměrná tekutost lidského vědomí Elena EleyaEzoterika 2022-02-25
2163 Proč se lidé zabíjejí Hans WilhelmEzoterika 2022-02-25
2162 Aktuální situace OjlitEzoterika 2022-02-25
2161 Agrese a strach OlaEzoterika 2022-02-25
2160 Mimosmyslové vnímání (ESP) BlackvaultEzoterika 2022-02-25
2159 Biolaboratoře a Ukrajina Adan SalazarEzoterika 2022-02-24
2158 Kolaps umělé časové osy Ramona LappinEzoterika 2022-02-25
2157 Ukrajina x Rusko Daniel ScrantonEzoterika 2022-02-25
2156 NÁVRAT Z TEMNOTY MartaEzoterika 2022-02-27
2155 Válka: příčiny a následky EduardEzoterika 2022-02-25
2154 Pod falešnou vlajkou MartaEzoterika 2022-02-24
2153 Co se děje s národy SavmeyaEzoterika 2022-02-26
2152 Rozlehlost bytí: Buď mír a láska Nancy Wallace WardEzoterika 2022-02-25
2151 Posun reality KejrajEzoterika 2022-02-26
2150 Aktuálně o situaci na Ukrajině Suzanne MarescaEzoterika 2022-02-26
2149 MÍROVÁ REVOLUCE MartaEzoterika 2022-02-22
2148 Architekti vesmíru OlaEzoterika 2022-02-21
2147 Solární draci Elena EleyaEzoterika 2022-02-21
2146 Transformační procesy OlaEzoterika 2022-02-21
2145 Biblická historie stvoření Sergej KozlovskijEzoterika 2022-02-22
2144 Potopa velké civilizace MiralissaEzoterika 2022-02-22
2143 Energetická bouře VerikaEzoterika 2022-02-22
2142 Genetický fond Země MartaEzoterika 2022-02-21
2141 Prototyp matrice trojrozměrného světa MartaEzoterika 2022-02-20
2140 Lovci masa MartaEzoterika 2022-02-17
2139 💥 🔥 🌪 🌈
2022-02-27
2138 Všechny masky shozeny MartaEzoterika 2022-02-18
2137 Konflikt na Ukrajině Cosmic agencyUFO 2022-02-18
2136 Nesmrtelné lidstvo Aurora RayEzoterika 2022-02-10
2135 Doly krále Šalamouna, Velká Zimbabwe, Ofir Valerie KolcováEzoterika 2020-11-06
2134 Nefertiti Valerie KolcováEzoterika 2013-10-20
2133 Tajemství opeřeného hada Valerie KolcováEzoterika 2014-02-23
2132 Co bude po vzestupu Indian in the machineEzoterika 2022-02-09
2131 Galaktický reset Indian in the machineEzoterika 2022-02-10
2130 Kristus zachránce Indian in the machineEzoterika 2022-02-19
2129 Šálek čaje s bohem Anne BehlringerEzoterika 2022-02-18
2128 JFK: Pokračujte LoshaEzoterika 2022-02-17
2127 Vyšší já Mike QuinseyEzoterika 2022-02-18
2126 Nový finanční systém Aurora RayEzoterika 2022-02-18
2125 Zbývá jen vzestup Aurora RayEzoterika 2022-02-18
2124 Galaktická federace Aurora RayEzoterika 2022-02-17
2123 Co skutečně znamená osvícení Aurora RayEzoterika 2022-02-16
2122 Galaktická federace Aurora RayEzoterika 2022-02-15
2121 Když vstoupíte do 5D Aurora RayEzoterika 2022-02-11
2120 Pátý rozměr Aurora RayEzoterika 2021-10-15
2119 Sananda - Najdi v sobě pastýře Vania RodriguezEzoterika 2022-02-19
2118 Aštar Šeran - Jsme stále na vašem nebi Vania RodriguezEzoterika 2022-02-16
2117 Poselství Archanděla Michaela a Ježíše Krista všem lidským duším AlenaEzoterika 2021-11-11
2116 Archanděl Uriel OjlitEzoterika 2022-02-12
2115 Otec Absolut Nová epochaEzoterika 2022-02-15
2114 Arkturiánská skupina AbsoluteraEzoterika 2022-02-13
2113 Kain - Apokalypsa CElenaEzoterika 2022-02-14
2112 Láska k sobě Albína KamEzoterika 2022-02-15
2111 Podpora ukrajinců Anna IgnatEzoterika 2022-02-14
2110 Ohniví draci Uroboros RamiEzoterika 2022-02-14
2109 Dočasné zamotání OjlitEzoterika 2022-02-13
2108 Aktualizace vzestupu Aurora RayEzoterika 2022-02-16
2107 Magie a zázraky Magie a zázrakyEzoterika 2022-02-14
2106 Přejít moc Thea Grace SiriusEzoterika 2022-02-15
2105 Platinová letka - spojenectví Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-02-16
2104 Obdivuhodné úspěchy předků Frank JosephEzoterika 2022-02-09
2103 Proč je většina lidí zbabělá Academy of ideasEzoterika 2022-02-26
2102 Lze zvrátit poškození nervů po očkování - sulforafan Mike AdamsEzoterika 2022-01-28
2101 Vnitřní Země MartaEzoterika 2022-02-15
2100 Jak se dostat do 5D Sharon StewardEzoterika 2022-02-14
2099 🧲📕⭕️
2022-02-20
2098 Taygetská loď - Proč jsme tady? Cosmic agencyUFO 2022-02-09
2097 Mimozemšťané a pozemské zdroje - mimozemská perspektiva Cosmic agencyUFO 2022-02-13
2096 Tisulská princezna Valerie KolcováEzoterika 2020-07-17
2095 Bermudský trojúhelník Atlantidy Valerie KolcováEzoterika 2015-01-04
2094 Ztraceni v čase aneb tajemství Olméků Valerie KolcováEzoterika 2022-02-10
2093 Federace světla - predikce Blossom GoodchildEzoterika 2022-02-07
2092 Archanděl Michael Sharon StewardEzoterika 2022-02-06
2091 St. Germain Q & A Sharon StewardEzoterika 2022-02-06
2090 Princezna Pchjonggang Erena VelazquezEzoterika 2022-02-06
2089 Tajemství a potenciál vody AlcazarEzoterika 2022-01-31
2088 Aštar: Na pokraji velkých změn James McConnellEzoterika 2022-02-08
2087 Jednota prvků vzduchu a vody MartaEzoterika 2022-02-06
2086 Léčivý vzduch MartaEzoterika 2022-02-05
2085 Počasí na objednávku MartaEzoterika 2022-02-04
2084 Dech života MartaEzoterika 2022-02-03
2083 Energetická vůně MartaEzoterika 2022-02-07
2082 Umělé vůně MartaEzoterika 2022-02-09
2081 Rozhovor o duši - teď NE EduardEzoterika 2022-02-08
2080 Akcelerace probuzení Jahn J. KasslEzoterika 2022-02-07
2079 Poselství pracovníkům světla Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-02-04
2078 INVAZE VETŘELCŮ NA UKRAJINĚ A KRYMU Kerry CassidyEzoterika 2022-02-07
2077 Jste požehnaní Aurora RayEzoterika 2022-02-06
2076 Blíží se aktivace hromadného vzestupu Aurora RayEzoterika 2022-02-07
2075 Starseed mise Julia MarieEzoterika 2022-02-07
2074 Kolektiv: Cítíte se jako ryba ve vodě? MArie MohlerEzoterika 2022-02-10
2073 Nejvyšší forma modlitby Aurora RayEzoterika 2022-02-04
2072 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-02-11
2071 Strach - portál ztráty síly Jevgenij SedojEzoterika 2022-02-01
2070 Stínové klíče SavmeyaEzoterika 2022-01-29
2069 Stíny - zrcadlo duše CElenaEzoterika 2022-02-02
2068 Viry jako program RamiEzoterika 2022-02-03
2067 O léčení PulsarEzoterika 2022-01-28
2066 Být sám sebou a chápat ČlověkEzoterika 2022-02-14
2065 Ukrajina Anna IgnatEzoterika 2022-01-31
2064 Dostali jsme příležitost SoznaniexEzoterika 2022-01-31
2063 Pozemský systém rozvoje: Vypůjčená a nezávislá motivace ArchitektEzoterika 2022-02-01
2062 😆 😅 🤪😂 🤣
2022-02-13
2061 Plejáďané - vyčkáváme Vania RodriguezEzoterika 2022-02-04
2060 Planetární změna map Linda LiEzoterika 2022-01-27
2059 Gaia je připravena na multidimenzionální pobyt Aurora RayEzoterika 2022-01-27
2058 Kanadský konvoj - varování od Athény Swaruu - agenda? Cosmic agencyUFO 2022-02-04
2057 Kanadský konvoj Sharon StewardEzoterika 2022-02-03
2056 Poučte se z našich chyb MartaEzoterika 2022-02-01
2055 Andromeda OjlitEzoterika 2022-01-29
2054 Archanděl Michael July JulaiEzoterika 2022-02-04
2053 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-02-04
2052 Aktivace semen atomů krystalické paměti budoucnosti Ronna VezaneEzoterika 2022-02-02
2051 Vítejte na palubě Cosmic agencyUFO 2022-02-03
2050 Rozdělení světa OlmatEzoterika 2022-02-05
2049 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-02-03
2048 Speciální operace, technologie a aplikace MK ultra Aug TellezEzoterika 2016-12-28
2047 Zkorumpovaný matrix Teri WadeEzoterika 2022-02-01
2046 Vzestup - ZPRÁVA OD SIRIA Aurora RayEzoterika 2022-02-01
2045 Plejádská rada Aurora RayEzoterika 2022-02-01
2044 Desetiletí zrad a neschopnosti Oleg ZemljaninEzoterika 2022-01-31
2043 Komu věřit Daniel ScrantonEzoterika 2022-02-04
2042 Osvobození Ezekiela Lisa ReneeEzoterika 2022-01-27
2041 Poselství Miry z Plejádské vysoké rady Valerie DonnerEzoterika 2022-02-01
2040 Zrození galaktické federace Peter B.MeyerEzoterika 2022-02-03
2039 Aura brilance Christine DayEzoterika 2022-02-05
2038 Nové portály Daniel ScrantonEzoterika 2022-02-03
2037 Šamanský kruh Elisa MedhusEzoterika 2021-11-14
2036 Mutant X Sharon StewardEzoterika 2022-01-22
2035 Rekalkulace buněk SitaraEzoterika 2022-02-05
2034 Proč pozemští andělé tolik trpí? Elisa MedhusEzoterika 2021-10-13
2033 Zázraky Elisa MedhusEzoterika 2021-10-20
2032 Karma a smrt Valerie KolcováEzoterika 2022-01-26
2031 💼💼💼
2022-02-06
2030 Mini témata cosmic agencyUFO 2022-01-30
2029 Transformace do těles na bázi krystalického křemíku - pravda? Cosmic agencyUFO 2022-01-25
2028 Máš boží moc Anjoz e LuzEzoterika 2022-01-20
2027 Co jsou frekvence / dimenze Aurora RayEzoterika 2022-01-24
2026 Pro všechny Starseeds Aurora RayEzoterika 2022-01-28
2025 Galaktická federace je zde Aurora RayEzoterika 2022-01-27
2024 Aktivace věží 5G a Covid Arsenio ToledoRealita 2022-01-21
2023 Božská spravedlnost Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-01-29
2022 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-01-28
2021 Den vzestupu je blízko Aurora RayEzoterika 2022-01-27
2020 Hatonn ANNE BELLRINGEREzoterika 2022-01-27
2019 Rozdělení v UFO komunitě James GillandEzoterika 2022-01-24
2018 Rada dohlížitelů: Přítomnost světelné lodi, která vás nyní aktivuje L´Aura PleiadianEzoterika 2022-01-24
2017 Arkturiáni o léčení ve zlatém věku, část 1 CedrineEzoterika 2022-01-24
2016 Energetická aktualizace: Upgrade vzestupu David Alexander LightfootEzoterika 2022-01-24
2015 Saint Germain: kolektivní probuzení začíná Jahn J. KasslEzoterika 2022-01-24
2014 Platinová flotila: Falešné vlajky, Tichý oceán Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-01-22
2013 Spojení s energiemi Neptuna Elena EleyaEzoterika 2022-01-20
2012 Energie. O čem Vyšší mlčí RainbowAbsoluteEzoterika 2022-01-21
2011 O výchově dětí Anna IgnátEzoterika 2022-01-21
2010 Brzlík - cvičení pro aktivaci Anastasia SunayaEzoterika 2022-01-11
2009 Prognóza-doporučení na rok 2022. Galaktická rada DmitrijEzoterika 2022-01-09
2008 Spojení s primárními energiemi bohů Elena EleyaEzoterika 2022-01-17
2007 Nové osy civilizací 6: Událostní toky Země ArchitektEzoterika 2022-01-20
2006 Komunikace se světlem - Darian SentinelEzoterika 2022-01-20
2005 Co je éter? Elena EleyaEzoterika 2022-01-20
2004 Kain. Kouzelný kopanec pro rozvoj CElenaEzoterika 2022-01-20
2003 ☄️ 💨 💧 💦
2022-01-30
2002 Karistus Cosmic agencyUFO 2022-01-18
2001 Dhor Kristil: Osvobození světů Cosmic agencyUFO 2022-01-21
2000 Telos: Úspěch vaší evoluce Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-01-22
1999 Aktuální informace od guruů o nadcházejících událostech ManayaEzoterika 2022-01-11
1998 O událostech na planetě Zemi v blízké budoucnosti ManayaEzoterika 2022-01-10
1997 Očekávání v roce 2022 Elena EleyaEzoterika 2022-01-10
1996 Nebojte se věřit v zázraky! OjlitEzoterika 2022-01-01
1995 Drakonická civilizace - duální systém vývoje hierarchických systémů Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-01
1994 Šedé a černé civilizace druhého informačního kruhu Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-01
1993 Alláh je třetí úrovní hierarchie Učitelů noosféry Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-03
1992 Lucifer je padlý anděl negativního božího systému Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-03
1991 Jiná realita a realita. Luciferiánské energie LightEzoterika 2021-12-28
1990 Různé konfigurace duší v hierarchických systémech Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-10
1989 Konfigurační konstrukce duší v hierarchických systémech Nikolaj ArťuchovEzoterika 2021-12-31
1988 Ki-on: Q & A ArchitektEzoterika 2022-01-16
1987 Starověká civilizace o nových znalostech a budoucnosti lidstva ManayaEzoterika 2022-01-13
1986 Strážci Elena EleyaEzoterika 2022-01-10
1985 Zvedejte telefon OjlitEzoterika 2022-01-13
1984 Draci dohlížející na Rusko RamiEzoterika 2022-01-18
1983 Poslední dny kovid kultu Consent factoryEzoterika 2022-01-21
1982 Vzestup Země Judith KuselEzoterika 2022-01-21
1981 Léčebný systém RamiEzoterika 2022-01-13
1980 Dhor Kristil: Osvobození světů Cosmic agencyUFO 2022-01-21
1979 Nigella: Lék na všechno kromě smrti Sayer Ji, FounderEzoterika 2022-01-23
1978 Vyšší já: Znamení Mike QuinseyEzoterika 2022-01-23
1977 Lord Ardal 19 - Motýlí efekt Venera NikEzoterika 2022-01-12
1976 Aktuální informace od guruů o nadcházejících událostech ManayaEzoterika 2022-01-11
1974 100 let jako den Jahn J. KasslEzoterika 2022-01-19
1973 Královna An-Ra Erena VelazquezEzoterika 2022-01-18
1972 Žít v okamžiku Thea Grace SiriusEzoterika 2022-01-21
1971 Aktivace DNA hvězdných semínek Aurora RayEzoterika 2022-01-10
1970 Galaktická federace Aurora RayEzoterika 2022-01-17
1969 Plejádská zpráva Aurora RayEzoterika 2022-01-13
1968 Hatton Anne BellringerEzoterika 2022-01-03
1967 STRACH Z TRESTU MartaEzoterika 2022-01-17
1966 🫐 🫒🫐 🫒🫐 🫒
2022-01-23
1965 Grafen nedegraduje - asimiluje se Cosmic agencyUFO 2022-01-16
1964 Archanděl Michael Vania RodriguezEzoterika 2022-01-11
1963 Aštar Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-01-14
1962 Božskost Judith KuselEzoterika 2022-01-14
1961 Padlí Annunaki - shapeshift Lisa ReneeEzoterika 2022-01-12
1960 Digitální dehumanizace lidstva Julian RoseEzoterika 2022-01-13
1959 OWS a Shoshanna James Mc ConnellEzoterika 2022-01-13
1958 Keltsko-druidské pokrevní linie grálu a Matka draků Lisa ReneeEzoterika 2021-12-30
1957 Arkturiáni: Nový rok plný možností Amanda ShertzerEzoterika 2022-01-09
1956 Siriusané: Válka skončila Thea Grace SiriusEzoterika 2022-01-09
1955 Čínské tělesné hodiny Lauren Simpson GreenEzoterika 2022-01-09
1954 Poselství Božské matky ChristieEzoterika 2022-01-03
1953 Zpráva od archanděla Michaela Sharon StewardEzoterika 2022-01-09
1952 Aktualizace vzestupu Gaii Aurora RayEzoterika 2021-12-11
1951 Galaktická federace: Začíná nová fáze Aurora RayEzoterika 2021-12-12
1950 Co je proces vzestupu? Aurora RayEzoterika 2021-12-14
1949 Jak kontaktovat své duchovní průvodce Aurora RayEzoterika 2021-12-13
1948 VYVOLENÉ VELKÉ DUŠE MartaEzoterika 2022-01-06
1947 Matka Země, El Morya a Kolektiv Marie MohlerEzoterika 2022-01-15
1946 Bojovník světla Universal LighthouseEzoterika 2022-01-12
1945 Cestování v čase - nesmysl Roaring LovelyEzoterika 2022-01-14
1944 Josef Stalin - padouch nebo zachránce Ruska a tajný kněz Valerie KolcováEzoterika 2015-07-10
1943 Co je na Halloweenu děsivého? Valerie KolcováEzoterika 2014-10-24
1942 Nikola Tesla o éteru a technologii, která zachrání Zemi Valerie KolcováEzoterika 2018-02-02
1941 Kanárské ostrovy - poslední domov vyhnaných atlanťanů aneb příběh spiknutí Valerie KolcováEzoterika 2017-12-08
1940 Co je zašifrováno v abecedě aneb starobylé runy Daarie Valerie KolcováEzoterika 2021-12-30
1939 Tajemství run Valerie KolcováEzoterika 2020-07-07
1938 Makoš o věštbách, zaklínadlech a ...tělesných mukách Valerie KolcováEzoterika 2022-01-13
1937 Generace géniů - šťastných a svobodných SoznaniexEzoterika 2022-01-09
1936 Současná situace Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-01-14
1935 Evoluce telepatie začíná Amanda ShertzerEzoterika 2022-01-14
1934 🐸🐸🐸🐸
2022-01-16
1933 Minitémata s Gosiou - Mimozemské informace Cosmic agencyUFO 2022-01-06
1932 1968 emailEzoterika 2022-01-10
1931 Co je zašifrováno v abecedě aneb starobylé runy Daarie Valerie KolcováEzoterika 2021-12-30
1930 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI (ne podle počtu, ale podle dovedností) MartaEzoterika 2022-01-01
1929 NADCHÁZEJÍCÍ ZJEVENÍ MartaEzoterika 2022-01-02
1928 Ztracená důvěra MartaEzoterika 2022-01-03
1927 Arkturiánská skupina: Rok překvapení Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-01-04
1926 Manifestace vašich požadavků Daniel ScrantonEzoterika 2022-01-04
1925 Váš úkol a poslání Daniel ScrantonEzoterika 2022-01-03
1924 Plejádský kolektiv: Vaše světelná budoucnost JudithEzoterika 2022-01-04
1923 Velení Aštaru: Intenzivní zametání Rafael (neva)Ezoterika 2022-01-04
1922 Země:knihovna Gaia Pepper LewisEzoterika 2022-01-04
1921 Dračí můry / Drakoniáni Omikron Lisa ReneeEzoterika 2022-01-05
1920 Žádné odměny za návaly napětí Brenda HoffmanEzoterika 2022-01-05
1919 Lotosové srdce Emmanuel DagherEzoterika 2022-01-05
1918 Aštar Sheran: Bouře - update Sharon StewardEzoterika 2022-01-04
1917 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2022-01-06
1916 Zpráva od Mathewa Warda Suzy WardEzoterika 2022-01-07
1915 Posel ze soustavy Andromeda Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-03
1914 Prognóza roku Anna GerEzoterika 2021-12-30
1913 Archanděl Rafael: vícerozměrná budoucnost Země a apokalyptický scénář ArchitektEzoterika 2022-01-07
1912 Nové proudy OjlitEzoterika 2021-01-03
1911 Bleskový channeling CElenaEzoterika 2021-12-29
1910 Bůh a člověk Igor GorEzoterika 2021-12-29
1909 Základy nejvyššího vedení v pozitivním a negativním systému Nikolaj ArťuchovEzoterika 2021-12-30
1908 Archanděl Michael o nových dětech OjlitEzoterika 2021-12-30
1907 Kain: Tři dny temnoty CElenaEzoterika 2021-12-20
1906 Nový systém učitelů v projektech osídlení ManaiaEzoterika 2021-12-30
1905 Prognóza-doporučení na rok 2022 MaitreiaEzoterika 2021-12-31
1904 Novoroční pozdravy ManaiaEzoterika 2021-12-31
1903 Území ohrožená kataklyzmaty ManaiaEzoterika 2021-12-29
1902 ⌛️⌛️⌛️
2022-01-09
1901 Nanotechnologie a EMP impulsy u očkovaných lidí Cosmic agencyUFO 2021-12-29
1900 Neviditelnost pro systém ArchitektEzoterika 2021-12-27
1899 Jaké změny mohou lidé pocítit v následujících třech měsících Elena EleyaEzoterika 2021-12-25
1898 Prostor a realita LightEzoterika 2021-12-28
1897 Doporučení pro nadcházející 3 měsíce Elena EleyaEzoterika 2021-12-27
1896 Rozdvojení MartaEzoterika 2021-12-23
1895 Ješua: Smrt není skutečná John SmallmanEzoterika 2021-12-27
1894 Aya: Andělé a světelné bytosti Judith KusselEzoterika 2021-12-28
1893 Účel opakování cyklů Asil ToksalEzoterika 2021-12-30
1892 Slunce a Solaris Ben Rafael GuevarraEzoterika 2021-12-30
1891 Můžeme zintenzivnit rostoucí energii Gaii Kenneth SchmittEzoterika 2021-12-30
1890 Kompas ze 3D do 5D Jennifer CrokaertEzoterika 2021-12-30
1889 Konec starého Sophia LoveEzoterika 2021-12-30
1888 Rada strážců světla Kate WoodleyEzoterika 2021-12-30
1887 Síla lidstva Daniel ScranntonEzoterika 2021-12-29
1886 Zahrada míru Catherine VielEzoterika 2021-12-29
1885 Plejádský doprovod Aurora RayEzoterika 2021-12-16
1884 Úkolem je stát se bohem Aurora RayEzoterika 2021-12-26
1883 Vzestup a město světla Aurora RayEzoterika 2021-12-25
1882 GFS: Aktuální informace o vzestupu Aurora RayEzoterika 2021-12-20
1881 Rok 2022 Patricia Cota RoblesEzoterika 2021-12-30
1880 OWS a Shoshanna: Nový rok James Mc ConnellEzoterika 2022-01-01
1879 Mira: Update Erena VelazquezEzoterika 2022-01-02
1878 Připraveni na odpojení od matrixu? Meg BenedicteEzoterika 0022-01-01
1877 Aštar: Vnitřní perspektiva Tančící DelfínEzoterika 2022-01-01
1876 Archanděl Michael: Časové linie se nyní rozcházejí James Mc ConnellEzoterika 2022-01-01
1875 Tunguzský meteorit Valerie KolcováEzoterika 2012-11-03
1874 Perunovo varování před ″vyvolenými″ rasami Valerie KolcováEzoterika 2020-03-20
1873 Nikola Tesla o své pozemské expedici Valerie KolcováEzoterika 2015-09-04
1872 V jakém žijeme světě a přesunou nás do jiné dimenze Valerie KolcováEzoterika 2019-05-31
1871 Makoša o osudu a předurčení Valerie KolcováEzoterika 2018-12-03
1870 Velká životní praxe (rada Makoši) Valerie KolcováEzoterika 2018-10-11
1869 Jóga nejkratší cesty Valerie KolcováEzoterika 2021-12-15
1868 Zapomenutá sága o Brunhildě a falešných bozích Valerie KolcováEzoterika 2021-12-02
1867 🍄🍄🍄🍄
2022-01-02
1866 Lidská minulost - vliv vnímání a laboratoře Cosmic agencyUFO 2021-12-20
1865 Kabala se vzdává v Antarktidě? Podvod Cosmic agencyUFO 2021-12-22
1864 Kdo je na planetě Linda DillonEzoterika 2021-11-23
1863 Bohorodička odešla z Paříže Valerie KolcováEzoterika 2019-04-18
1862 Příběhy Bohyně Mary o Navi a Javi Valerie KolcováEzoterika 2019-10-18
1861 Proč si lidé nepamatují své inkarnace Valerie KolcováEzoterika 2019-11-14
1860 Mohammed Valerie KolcováEzoterika 2015-01-30
1859 Tajemství dávné Arábie Valerie KolcováEzoterika 2016-09-16
1858 Biblická tajemství archy Gabriela Valerie KolcováEzoterika 2019-10-31
1857 Dětství Ježíše Valerie KolcováEzoterika 2013-01-05
1856 O bohu Valerie KolcováEzoterika 2012-10-14
1855 Struktura vesmíru Valerie KolcováEzoterika 2012-09-01
1854 Je možné komunikovat s Bohem a jak nám pomáhají vyšší síly Valerie KolcováEzoterika 2019-09-06
1853 Tajemství svatého grálu Valerie KolcováEzoterika 2012-09-22
1852 Zvuk - síla tvoření a ničení Valerie KolcováEzoterika 2016-11-25
1851 Civilizace doby dinosaurů Valerie KolcováEzoterika 2017-09-01
1850 Starověký bůh Varuna o vesmírných zákonech Valerie KolcováEzoterika 2017-09-29
1849 Kognitivní lenost a sociální sítě Valeria SabaterEzoterika 2021-10-15
1848 Zachování individuálních kvalit různých kolektivních vědomí MartaEzoterika 2021-12-21
1847 Cena vítězství EduardEzoterika 2021-12-18
1846 NYNÍ JE TO NA VÁS MartaEzoterika 2021-12-17
1845 Proč jsme na Zemi Sandy StevensonEzoterika 2021-12-20
1844 Nadcházející rok Elena LožinskáEzoterika 2021-12-16
1843 Cesta do budoucnosti na časové ose Elena EleyaEzoterika 2021-12-15
1842 Aštar Sheran o přechodu OjlitEzoterika 2021-12-15
1841 Kain 14: Noc duše ArchitektEzoterika 2021-12-12
1840 JFK Erena ValazquezEzoterika 2021-12-25
1839 Nová média Suzanne MarescaEzoterika 2021-12-26
1838 🎄🌲🎄 🕯🌲🎄
2021-12-26
1837 22 mimozemských ras tvořící člověka? Cosmic agencyUFO 2021-12-17
1836 Lidská DNA Teri WadeEzoterika 2021-12-17
1835 Osvobození Země, světů a planet - Co na to tým Taygetan/Swaruu? Cosmic agencyUFO 2021-12-14
1834 Dohnat tě Jennifer CrokaertEzoterika 2021-12-14
1833 REFLEXE Thea Grace SiriusEzoterika 2021-12-13
1832 Jak probíhá váš vzestup Daniel ScrantonEzoterika 2021-12-11
1831 Co mění hru Daniel ScrantonEzoterika 2021-12-12
1830 Portál 21.12.21 LevEzoterika 2021-12-13
1829 Velký okamžik - Projděte těžkostmi s vírou a láskou Anjoch de LuzEzoterika 2021-12-14
1828 Výzvy, bezesné noci, psychické útoky, osvobození planety James GillilandEzoterika 2021-12-14
1827 Nová rasa Sharon StewardEzoterika 2021-12-15
1826 Co se píše v knize Jiang Valerie KolcováEzoterika 2020-12-04
1825 Stavitelé egyptských pyramid Valerie KolcováEzoterika 2012-10-27
1824 Kterým poselstvím z jemnohmotného světa můžeme věřit? Valerie KolcováEzoterika 2014-01-19
1823 O falešném osvícení a falešné moudrosti Valerie KolcováEzoterika 2017-07-07
1822 Každému jeho vlastní nebe a jeho vlastní peklo Valerie KolcováEzoterika 2013-11-17
1821 Jak se člověk dostane do podsvětí a mohou se démoni kát? Valerie KolcováEzoterika 2019-08-23
1820 Vyrobená apokalypsa a Melchisedechova tajemství Valerie KolcováEzoterika 2019-03-15
1819 Po stopách Mahábháraty, starověkých chrámů a bohů Valerie KolcováEzoterika 2020-08-14
1818 Pokušení globalismem Valerie KolcováEzoterika 2014-11-21
1817 Tajemství Gogu a Magogu Valerie KolcováEzoterika 2018-09-14
1816 Hathors: Paralelní reality Peggy BlackEzoterika 2021-12-17
1815 Démonický aspekt podvodných televizních talentových show! FourwindsEzoterika 2021-12-16
1814 OCHRANA - archanděl Michael a Metatron Thea Grace SiriusEzoterika 2021-12-14
1813 Vůdci Kabaly míří na Antarktidu vzdát se mimozemšťanům a Pozemské alianci Michael SallaEzoterika 2021-12-17
1812 Realita a časové osy - všichni se přesouvají na jednu časovou osu Sandy StevensonEzoterika 2021-12-17
1811 Galaktická federace světla Tančící delfínEzoterika 2021-12-18
1810 Dobré zprávy ze Slunce Steve RotherEzoterika 2021-12-17
1809 ✸⭐️🌟✨✹
2021-12-19
1808 Pythagoras KandybaEzoterika 2021-12-11
1807 Mistři Kosmické rady: Vzestup nad globální pandemii iluzí Victoria CochraneEzoterika 2021-12-09
1806 Andělé: Jednoduchá laskavost vede k velkým změnám Ann AlbersEzoterika 2021-12-06
1805 Plejáďané: Plejáďané: Rekalibrace Země Christine DayEzoterika 2021-12-06
1804 Zapomeňte na okolní svět Vania RodriguezEzoterika 2021-12-08
1803 Přestaňte plánovat neznámé Brenda HoffmannEzoterika 2021-12-06
1802 Michael - bojovníci světla Sharon StewardEzoterika 2021-12-05
1801 KDYŽ JE PODVOD ODHALEN MartaEzoterika 2021-12-08
1800 Cenzura Sharon StewardEzoterika 2021-11-09
1799 Návštěva reptiliánské letecké základny Sharon StewardEzoterika 2021-12-08
1798 Reptiliánská plynovací loď Sharon StewardEzoterika 2021-12-08
1797 Velký návrat Jenny SchiltzEzoterika 2021-12-10
1796 Operace v Německu 2. část LevEzoterika 2021-12-11
1795 Kali juga, věk temnoty, skončí v roce 2025 - poté budou tisíce let vzestupné jugy Bibhu Dev Mistra Ezoterika 2021-12-10
1794 Arulu 4: Destruktivní energie chaosu Venera NikEzoterika 2021-12-01
1793 Kain 13: Interakce s destruktivními aspekty duše ArchitektEzoterika 2021-12-03
1792 Arulu 5: Jak se dostat z emocionálního pekla - Těžké inkarnační smlouvy Venera NikEzoterika 2021-12-03
1791 Civilizace nové osy 5: Covid, očkování a důležitost nezávislých rozhodnutí ArchitektEzoterika 2021-12-07
1790 Lord Ardal 18: Láska - Sex - Duchovno Venera NikEzoterika 2021-12-07
1789 Přijetí úrovně minus čtyři. Pokora před volbou duše SavmejEzoterika 2021-10-05
1788 Poselství světelných a temných sil Valerie KolcováEzoterika 2020-08-28
1787 Indigo a falešní indigo - poslové různých světů Valerie KolcováEzoterika 2016-01-08
1786 O zrození vesmíru a stvoření duší Valerie KolcováEzoterika 2019-07-12
1785 Kde žije vědomí a k čemu je mozek? Valerie KolcováEzoterika 2018-08-31
1784 Svátost zrození Valerie KolcováEzoterika 2020-05-08
1783 Hvězdná Země Valerie KolcováEzoterika 2018-07-20
1782 Tajemství hory Elbrus a zlatého rouna Valerie KolcováEzoterika 2016-06-10
1781 Alatyrský kámen - strážce ruské země Valerie KolcováEzoterika 2016-04-12
1780 Andělé, věštící ptáci a jiní ptačí lidé Valerie KolcováEzoterika 2016-05-02
1779 Historie pádu Lucifera Valerie KolcováEzoterika 2019-10-04
1778 Dva životy Leonarda aneb cesta za zrcadlo Valerie KolcováEzoterika 2018-03-02
1777 🍷 🥃 🍸 🍹 🧉
2021-12-12
1776 Démonický svět černého slunce Valerie KolcováEzoterika 2021-11-18
1775 Druidové, Merlin, šamani a zakázané vědění zničené kabalou Cosmic agencyUFO 2021-12-06
1774 Galaktická federace světla Erena VelazquezEzoterika 2021-12-04
1773 Poselství vyššího já Mike QuinseyEzoterika 2021-12-03
1772 Operace v Německu LevEzoterika 2021-11-30
1771 Operace Černé slunce LevEzoterika 2021-11-24
1770 Mira z Plejád Valeri DonnerEzoterika 2021-11-30
1769 Archanděl Ariel: Vtělení krále Suzanne MarescaEzoterika 2021-12-02
1768 Apoteóza hierarchického zmatku Oleg ZemljaninEzoterika 2021-11-23
1767 Mythi 166 AtlanticoBREzoterika 2021-12-02
1766 Emmanuel :Q&A Asil ToksalEzoterika 2021-11-13
1765 Benátčan Paul: Vnitřní láska Thea Grace SiriusEzoterika 2021-11-28
1764 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-11-28
1763 Archanděl Michael: Poselství skupině světelných andělů bojovníků Sharon STewardEzoterika 2021-11-29
1762 Zrada země Agarty aneb tajemství Antarktidy Valerie KolcováEzoterika 2019-02-01
1761 Šivovo poselství o tajných znalostech a ... Novém světovém řádu Valerie KolcováEzoterika 2020-05-22
1760 Proč bylo vynalezeno ″vyšší já″ Valerie KolcováEzoterika 2020-07-31
1759 Bohyně Mara o pravé Javy a iluzích světa Valerie KolcováEzoterika 2021-03-12
1758 Stonehenge - brána do jiných světů Valerie KolcováEzoterika 2013-06-01
1757 Kde žije vědomí a k čemu slouží mozek? (Poselství bohyně Karny) Valerie KolcováEzoterika 2018-08-31
1756 Zpráva Arkturiánské skupiny OnesofallEzoterika 2021-11-14
1755 Cesta na severní a jižní pól: Oko bohů Ekena EleyaEzoterika 2021-11-15
1754 Co je po smrti Cosmic agencyEzoterika 2021-12-01
1753 Vlastní vítězství MartaEzoterika 2021-12-03
1752 Planetární vědomí MartaEzoterika 2021-11-04
1751 Pro bohatýry MartaEzoterika 2021-11-24
1750 Podpora úplného zveřejnění informací; ukončení experimentu freedom4humanityEzoterika 2021-12-03
1749 Energetické trychtýře přechodu OlmatEzoterika 2021-11-05
1748 Odpovědi na nevyřčené otázky Anna GerEzoterika 2021-11-06
1747 Civilizace Leia Igor GorEzoterika 2021-11-11
1746 https://absolutera.ru/article11908 Elena EleyaEzoterika 2021-11-12
1745 👕👕👕👕
2021-12-05
1744 Vesmírné zprávy Cosmic agencyUFO 2021-11-22
1743 Kain: Zdrojový kód CElenaEzoterika 2021-11-20
1742 Hatonn FourwindsEzoterika 2021-11-26
1741 Tala Nee z Plejád - Vlastní dar Ben Rafael GuevaraEzoterika 2021-11-26
1740 Jděte pozitivní cestou Margarete HyerEzoterika 2021-11-26
1739 Jak si zachovat moudrý pohled na konfrontaci lidstva? Oksana KlassenEzoterika 2021-11-24
1738 Čas si vzpomenout SoznaniexEzoterika 2021-11-24
1737 Čas shrnutí OjlitEzoterika 2021-11-24
1736 V srdci jsme jedno MagdaEzoterika 2021-11-24
1735 Nadnárodní úroveň Vědomí Jevgenij SedojEzoterika 2021-11-24
1734 Smyslová mysl a její realita Jevgenij SedojEzoterika 2021-11-24
1733 Podívejte se do svého nitra OjlitEzoterika 2021-11-25
1732 Jak najdete cestu domů? OlmatEzoterika 2021-11-25
1731 Diskriminace a nerovnost Vania RodriguezEzoterika 2021-11-22
1730 Hlad nemá datum Vania RodriguezEzoterika 2021-11-23
1729 Sananda - Diskriminace pro zdání Vania RodriguezEzoterika 2021-11-22
1728 Adamu ZingdadEzoterika 2021-11-25
1727 Okamžik na Zemi SitaraEzoterika 2021-11-22
1726 Rytmy pravdy Sofia FalconeEzoterika 2021-11-22
1725 St. Germain Carolina Ocean RayEzoterika 2021-11-19
1724 Kovbojové HeavenletterEzoterika 2021-11-21
1723 Poof Stewe BeckovEzoterika 2021-11-21
1722 Vzestupný portál Suzanne LieEzoterika 2021-10-14
1721 Historie totemových zvířat aneb z koho pocházíme Valerie KolcováEzoterika 2013-06-15
1720 Z čeho děti churaví aneb tajemství zrození duší Valerie KolcováEzoterika 2017-01-06
1719 Velesova pohádka o duších zvířat Valerie KolcováEzoterika 2019-03-29
1718 Svjatobor o duších rostlin Valerie KolcováEzoterika 2020-02-07
1717 Co mají společného Evropa a Židé aneb příběh. . . Cizí Evropanky Valerie KolcováEzoterika 2015-10-16
1716 O Šambale a přechodu Valerie KolcováEzoterika 2013-03-31
1715 Vadžra - zbraň bohů nebo nástroj stvoření? Valerie KolcováEzoterika 2015-01-18
1714 Atlantida: zrod a zánik Valerie KolcováEzoterika 2013-02-16
1713 Kdo potřebuje ďábla - příběh Velese Valerie KolcováEzoterika 2014-08-03
1712 Star Wars: Epizoda - Druhá světová válka Valerie KolcováEzoterika 2014-05-09
1711 Tajemství utajované třetí světové války Valerie KolcováEzoterika 2015-12-16
1710 Apokalyptická ″show″ 9/11 (2021) Valerie KolcováEzoterika 2015-10-02
1709 Rada dozorců: Kvantový supravodič L´Aura PleiadianEzoterika 2021-11-27
1708 HATONN: stav vývoje FourwindsEzoterika 2021-11-27
1707 Mistr Kuthumi: Vzestup je teď Natalie GlassonEzoterika 2021-11-27
1706 Antivirus. O stavu lidí, očkování a rozdělení prostoru Anna IgnatEzoterika 2021-11-12
1705 KION a KAIN o podobně smýšlejících lidech, temných učitelích a civilizacích Dr.V.Ezoterika 2021-11-23
1704 Svět očima dítěte OjlitEzoterika 2021-11-23
1703 Život skončil Elena LozinskaEzoterika 2021-11-23
1702 Evail 3 ArchitektEzoterika 2021-11-24
1701 Den a noc - Sen Elena EleyaEzoterika 2021-11-20
1700 Hierarchové vesmíru o zapojení do iluze bytí July JulaiEzoterika 2021-10-02
1699 KION, architekti Dr.V.Ezoterika 2021-10-04
1698 Mé setkání s Bohem Elena PrakrasnajaEzoterika 2021-10-04
1697 Konglomerát duše ERICHON RamiEzoterika 2021-10-02
1696 Lidská buňka Elena EleyaEzoterika 2021-10-04
1695 Vyšší Já Elena EleyaEzoterika 2021-10-05
1694 Lord Ardal 15: Přijmi temnotu v sobě Venera NikEzoterika 2021-10-08
1693 Reverzní syntéza v praxi SavmejaEzoterika 2021-10-08
1692 Kolektivní vědomí o Zemi Elena EleyaEzoterika 2021-11-10
1691 Rozhovor s drakem OjlitEzoterika 2021-11-22
1690 🛫 🛬🛫 🛬
2021-11-28
1689 Průlom Corey GoodEzoterika 2021-11-15
1688 Země a Mars - dvě fronty tajné války Valerie KolcováEzoterika 2016-05-27
1687 Nesouhlasím - je tato věta vhodná? Cosmic agencyUFO 2021-11-15
1686 Vasektomie, Bucegi a další Cosmic AgencyUFO 2021-11-14
1685 Jak přesunout bod pozornosti k energetickému bytí Cosmic agencyUFO 2021-11-17
1684 Globální vzpoura Dianne RobbinsEzoterika 2021-11-19
1683 Jak vznikla tělesná buňka Pro100Ezoterika 2021-10-05
1682 Adamu - divadlo (J) E L I T Stewe BeckowEzoterika 2021-11-18
1681 Mary - Neomlouvejte své chyby Vania RodriguezEzoterika 2021-11-15
1680 Sananda - Hmotné statky Vania RodriguezEzoterika 2021-11-16
1679 Nástroje vzestupu Aurora RayEzoterika 2021-11-11
1678 Aktualizace vzestupu od Galaktické federace Aurora RayEzoterika 2021-10-30
1677 Aktualizace vzestupu Aurora RayEzoterika 2021-11-02
1676 Moudrost Rady - manifestace Sara LondonEzoterika 2021-11-16
1675 Sny o Atlantidě KejRajEzoterika 2021-11-16
1674 Meea z Vnitřní Země James GillilandEzoterika 2021-11-16
1673 Kolektiv Serafínů GalaxygirlEzoterika 2021-11-14
1672 Čím hloub do lesa, tím víc partyzán EduardEzoterika 2021-11-19
1671 Záhada náhorní plošiny Nazca Valerie KolcováEzoterika 2013-01-12
1670 Co skrývá starověká Sfinga a příběhy o příšerách vytvořených člověkem? Valerie KolcováEzoterika 2016-08-05
1669 Jak ″předělat″ dějiny Valerie KolcováEzoterika 2016-08-19
1668 Plejádská zpráva Aurora RayEzoterika 2021-11-21
1667 Nový léčebný projekt Vania RodriguezEzoterika 2021-11-20
1666 Tvůrce Erena VelazquezEzoterika 2021-11-19
1665 Usměrňování hněvu EspavoEzoterika 2021-11-19
1664 Argoriáni: vysokofrekvenční impulsy LevEzoterika 2021-11-19
1663 Laskavost David R. Hamilton Ezoterika 2021-11-20
1662 Pandemické divadlo 5 - Adamu ZingdadEzoterika 2021-11-21
1661 Archandělé Thea Grace SiriusEzoterika 2021-11-21
1660 Výzva k lidem na Zemi - Galaktická časová spirála Elena EleyaEzoterika 2021-10-11
1659 Lidský duch Sheikhal DaremanEzoterika 2021-10-11
1658 Procesy separace a jednoty v civilizacích RamiEzoterika 2021-10-11
1657 Alchymie světla - aktivace Sun TreyaEzoterika 2021-10-11
1656 Nikolaj divotvůrce OjlitEzoterika 2021-10-12
1655 Duch vesmírů Bliss in LoveEzoterika 2021-10-12
1654 Civilizace Arcturus ArchitektEzoterika 2021-10-12
1653 Lidské zdraví a způsoby obnovy z pohledu civilizace Plejád SamayaEzoterika 2021-10-13
1652 Skutečný účel očkování Pro100Ezoterika 2021-10-14
1651 Kain - Posílení osobnosti CElenaEzoterika 2021-10-15
1650 Lord Ardal 16 - Smlouvy duší Venera NikEzoterika 2021-10-15
1649 Dvojplameny nebo jaké je naše poslání? Pro100Ezoterika 2021-10-16
1648 Dveře se otevírají jen tomu, kdo si uvědomí, že není člověk SoznaniexEzoterika 2021-10-19
1647 Vztah se sebou samým SohanjiEzoterika 2021-10-19
1646 Pochybnosti a únava duše Anna GerEzoterika 2021-10-19
1645 86 tipů pro osvícenou osobnost - život ve svobodě a hojnosti Pro100Ezoterika 2021-10-20
1644 Rozvoj jemné citlivosti MagdaEzoterika 2021-10-22
1643 O lidské struktuře jako procesu nekonečné syntézy osobního vnímání July JulaiEzoterika 2021-10-22
1642 Hlavní role naší civilizace Igor GorEzoterika 2021-10-22
1641 Dynamika reality July JulaiEzoterika 2021-10-22
1640 Kion 12 - Podmínky přechodu pozemšťanů do čtvrté úrovně ArchitektEzoterika 2021-10-22
1639 Q&A Co je to vědomí? Aljona SolněčnajaEzoterika 2021-10-22
1638 Jak myšlenky ovlivňují zdraví? Aljona SolněčnajaEzoterika 2021-10-22
1637 🤓🥸🤯🤐
2021-11-21
1636 UFO konference Finsko Cosmic agencyEzoterika 2021-11-07
1635 Grafen, vakcíny, nanotechnologie Cosmic agencyUFO 2021-11-10
1634 Galaktická federace: Kolektivní vědomí je na rozcestí Aurora RayEzoterika 2021-10-29
1633 Přenos Plejádské rady Aurora RayEzoterika 2021-10-27
1632 BOHYNĚ SEKHMET: ODVAHA Thea Gace SiriusEzoterika 2021-11-09
1631 Fyzický vesmír Sandy StevensonEzoterika 2021-11-09
1630 GFS update Aurora RayEzoterika 2021-10-24
1629 John F. Kennedy Erena VelazquezEzoterika 2021-11-08
1628 Rozhodující doba Marie-Josée AndichouEzoterika 2021-11-10
1627 Čas falešné moci je u konce! Dominique FiheyEzoterika 2021-11-10
1626 Nejnebezpečnější technika, kterou jsme vyvinuli FirstenbergEzoterika 2021-10-20
1625 Mistrovství Sharon StewartEzoterika 2021-03-23
1624 Zpráva od Jeshui Pamela KribbeEzoterika 2021-11-15
1623 Aktualizace GITMO GYEORGOS CERESEzoterika 2021-11-02
1622 Ashtar Sheran - Linie času Anjos de LuzEzoterika 2021-11-12
1621 Léčitelé duší MartaEzoterika 2021-11-14
1620 Nová vlna probuzených MagdaEzoterika 2021-11-08
1619 Sebevědomí MartaEzoterika 2021-11-12
1618 Duše našich dětí LevEzoterika 2021-11-12
1617 Jak přežít následující dny James GilliandEzoterika 2021-11-12
1616 Historie meditace Universe insideEzoterika 2021-11-12
1615 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2021-11-12
1614 Archanděl Michael Natalie GlassonEzoterika 2021-11-12
1613 Pandemické divadlo: Adamu vyhlašuje vítězství ZingdadEzoterika 2021-11-11
1612 Princ temnoty Arulu Venera NikEzoterika 2021-10-12
1611 Pochybnosti o osobnosti Anna GerEzoterika 2021-10-23
1610 Světelná esence galaktické vibrace času Elena EleyaEzoterika 2021-10-19
1609 Očkování MiralissaEzoterika 2021-10-23
1608 Bohyně Lakshmi o nejistotě a pochybnostech OjlitEzoterika 2021-09-11
1607 Dvojitá stránka Stromu ŽIVOTA - Zrození multidimenzionálního člověka Alexej NikolajevEzoterika 2021-10-29
1606 Mamon: zlozvyky a závislosti ArchitektEzoterika 2021-11-01
1605 Vícerozměrný pohled na minulost Anna GerEzoterika 2021-10-25
1604 Čas kontaktu si zvolíte sami OjlitEzoterika 2021-09-11
1603 Tělo Igor GorEzoterika 2021-10-28
1602 Tajemství podzemní Země aneb neviditelná válka o planetu Valerie KolcováEzoterika 2015-06-12
1601 Zlatá Baba - bohyně severu Valerie KolcováEzoterika 2015-06-26
1600 Sibiřský příběh o Hanumanovi a Rámovi Valerie KolcováEzoterika 2013-03-09
1599 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-11-14
1598 🦜 🦢 🦩 🕊
2021-11-14
1597 Vakcíny Covid analyzované laboratoří Taygety - Kompletní zpráva Cosmic agencyUFO 2021-10-19
1596 Izraelské údaje o vakcíně Ethan HuffEzoterika 2021-11-06
1595 Vliv viru na lidský smyslový systém, fyzické a energetické tělo LightEzoterika 2021-11-05
1594 Kyberton a nástrahy umělých světů Valerie KolcováEzoterika 2021-11-03
1593 Ivo z Vegy: Co nás čeká a jak se s tím vypořádat Sharon StewartEzoterika 2021-11-04
1592 Odpovědi na nevyslovené otázky Anna GerEzoterika 2021-11-06
1591 Buddha: Pocit z toho, co se děje OjlitEzoterika 2021-10-13
1590 Zpráva. Jak prodloužit život na Zemi? Igor GorEzoterika 2021-11-04
1589 Božská vitalita Oksana KlassenEzoterika 2021-11-03
1588 Události minulosti se vracejí OjlitEzoterika 2021-11-03
1587 Třináct lebek a technika kreslení bodů Elena EleyaEzoterika 2021-11-02
1586 Sananda - Pozorně poslouchej Anjos de LuzEzoterika 2021-11-02
1585 Sananda - Kult mrtvých Anjos de LuzEzoterika 2021-11-01
1584 Sananda - Vaše pochybnosti a internet Anjos de LuzEzoterika 2021-11-04
1583 Magie - Merlin Thea Grace SiriusEzoterika 2021-11-05
1582 Trpělivost Thea Grace SiriusEzoterika 2021-11-02
1581 Zpráva od GFS, galaktických rad, vzestoupených mistrů, andělů a vnitřní Země James GillilandEzoterika 2021-11-03
1580 Jeden Sophia LoveEzoterika 2021-10-29
1579 Program budování ráje na Nové Zemi - Nový světový řád Pro100Ezoterika 2021-11-04
1578 Nový socialismus na planetě - začátek změny 4. Pro100Ezoterika 2021-11-04
1577 Možné pozitivní scénáře vývoje dnešních událostí Antonina S.Ezoterika 2021-11-01
1576 Na Demiurgově kanálu Elena EleyaEzoterika 2021-11-03
1575 AINA: Parametrické uvědomění CElenaEzoterika 2021-11-03
1574 Mrakoběs 1. - Pán démonických údolí SavmejaEzoterika 2021-11-03
1573 Archanděl Michael: OBNOVENÍ RÁJE NA ZEMI Ronna VezaneEzoterika 2021-11-05
1572 Maria - Neodsuzujte kohokoli volby Vania RodriguezEzoterika 2021-11-04
1571 Zpráva od Miry z Plejádské vysoké rady Valerie DonnerEzoterika 2021-11-02
1570 Láska, jediná pravda! John SmallmanEzoterika 2021-11-01
1569 Aya z Plejád: Zkušenosti z mnoha světů JudithEzoterika 2021-11-02
1568 Bohyně Isis: Rodiny duší Thea Grace SiriusEzoterika 2021-10-29
1567 GFS Michael SallaEzoterika 2021-11-05
1566 Pallas Athena: Poslední horká fáze vzestupu Gabriele SchmitzEzoterika 2021-11-05
1565 Energetické nálevky přechodu OlmatEzoterika 2021-11-05
1564 Zpráva Arkturiánské skupiny Ones of AllEzoterika 2021-10-31
1563 Neioh: Svět příčiny a následku Judith KusselEzoterika 2021-11-06
1562 Největší přechod Judith KusselEzoterika 2021-11-06
1561 Nová síť energií kolem Země s novými spojenci Daniel ScrantonEzoterika 2021-11-05
1560 Nový start Steve BeckowEzoterika 2021-11-05
1559 Poselství vyššího já Mike QuinseyEzoterika 2021-11-05
1558 Archanděl Michael Anjos de LuzEzoterika03 2021-11-03
1557 Solární Bytost - Všichni jsme zapojeni do procesu Vzestupu Anjos de LuzEzoterika 2021-11-03
1556 Nejpravděpodobnější výsledky vzestupu KejRajEzoterika 2021-11-01
1555 Archanděl Zadkiel: Odpuštění a vyšší vědomí Linda RobinsonEzoterika 2021-11-01
1554 🦆 🦅 🦉 🦇
2021-11-07
1553 Mars a Země - Co je na Marsu? Cosmic AgencyUFO 2021-10-20
1552 Van Allenovy pásy, Shumannova rezonance, vzpomínky Cosmic agencyEzoterika 2021-10-24
1551 Jehova je Satan AnneEzoterika 2021-10-30
1550 Plamen nekonečna Natalie GlassonEzoterika 2021-10-28
1549 Zeta Erena VelazquezEzoterika 2021-11-01
1548 Podzemní základny Michael SallaEzoterika 2021-10-27
1547 Nejlepší možný vzestup Daniel ScrantonEzoterika 2021-11-28
1546 Poselství Vyššího Já Mike QuinseyEzoterika 2021-10-29
1545 GFS Kade WoodleyEzoterika 2021-10-29
1544 ″ODPADNÍ″ DNA ChelleaEzoterika 2021-10-12
1543 Vize budoucího přistání Joshua SkrivinEzoterika 2021-10-28
1542 Přežít James GillilandEzoterika 2021-10-26
1541 Elthor: Všechno se změní GalaxygirlEzoterika 2021-10-27
1540 Zpráva od Mikose a Aštara Dianne RobinsEzoterika 2021-10-21
1539 Pozdrav Tančící delfínEzoterika 2021-10-26
1538 QUAN JIN: Božská láska Thea Grace SiriusEzoterika 2021-10-26
1537 Co říkají Plejáďané o Roswellu? KabamurEzoterika 2021-10-25
1536 Archanděl Michael - Poselství pro 24. říjen Sharon StewartEzoterika 2021-10-24
1535 Archanděl Metatron: 9. paprsek Jim SelfEzoterika 2021-10-24
1534 Odkud pochází Tartarie? Valerie KolcováEzoterika 2014-09-26
1533 Proč se proroctví nenaplňují (poselství sibiřské bohyně) Valerie KolcováEzoterika 2017-02-17
1532 Příběh altajské princezny Valerie KolcováEzoterika 2012-11-17
1531 Zapomenutá historie Sibiře (od Dárije po Velkou Turan) Valerie KolcováEzoterika 2018-10-26
1530 Historie Árijců neboli Velký exodus Valerie KolcováEzoterika 2012-09-08
1529 Od Arkaimu k Lukomoří aneb pravdivý příběh Sigula Valerie KolcováEzoterika 2012-08-25
1528 Jaderná katastrofa Mohendžodaro Valerie KolcováEzoterika 2013-04-06
1527 Asurové - rasa obrů - stavitelé Hyperborey Valerie KolcováEzoterika 2017-05-12
1526 👼👼👼👼👼
2021-10-31
1525 S odvahou a odhodláním John SmallmanEzoterika 2021-10-23
1524 Osvobození z programování 3D Daniel ScrantonEzoterika 2021-10-23
1523 Strážce času Steve RotherEzoterika 2021-09-23
1522 Probuzení k pravdě Aurora RayEzoterika 2021-10-20
1521 Nikdo není ztracen Jahn J KasslEzoterika 2021-10-21
1520 Sananda - Vaše budoucí činy Vania RodriguezEzoterika 2021-10-20
1519 Sex a spiritualita Pro100Ezoterika 2021-09-24
1518 Perlový drak o nulovém stavu a zlatém žáru Elena EleyaEzoterika 2021-09-12
1517 Odpor Pro100Ezoterika 2021-09-22
1516 Božský průvodce o důležitosti předávání informací OjlitEzoterika 2021-09-22
1515 Temný mistr a Lucifer: pohledy na channelling Dr.V.Ezoterika 2021-09-22
1514 Lucifer. Monomerismus - Nula - Monim FionaEzoterika 2021-09-22
1513 Poselství Arkturiánů MarylinEzoterika 2021-10-17
1512 Poselství Arkturiánů MarilynEzoterika 2021-10-03
1511 Poselství arkturiánů MarilynEzoterika 2021-09-19
1510 Rozdíly mezi prostorem 3D a prostorem Nové větve SohanjiEzoterika 2021-09-20
1509 Metatronovo poselství OjlitEzoterika 2021-09-12
1508 Galaktická esence Semiru o alchymistické laboratoře a ZHOV 2 Elena EleyaEzoterika 2021-09-20
1507 Rimonit. Část 1: Monomerní a monolitické FionaEzoterika 2021-09-19
1506 Co se stalo před pěti tisíci lety? Pro100Ezoterika 2021-09-19
1505 Anna: Kaleidoskop duší CElenaEzoterika 2021-09-15
1504 Alonova zpráva OjlitEzoterika 2021-09-18
1503 Planetární síť Jennifer CrokaertEzoterika 2021-10-17
1502 Mise dvojplamenů Pro100Ezoterika 2021-10-16
1501 Bahvasalon - zástupce civilizace OjlitEzoterika 2021-10-17
1500 Tělesná mysl Jevgenij SedojEzoterika 2021-10-14
1499 Telluria - civilizace Antarktidy Valerie KolcováEzoterika 2013-09-22
1498 Ukřižování - symbol utrpení Valerie KolcováEzoterika 2013-08-11
1497 Ježíš: Mission Impossible Valerie KolcováEzoterika 2014-08-31
1496 O duchovních praktikách Valerie KolcováEzoterika 2021-01-14
1495 Energie vzestupující Země Asil ToksalEzoterika 2021-10-09
1494 KaRa Erena VelazquezEzoterika 2021-10-21
1493 Otázky a odpovědi z Taygety Cosmic agencyUFO 2021-10-20
1492 Archandělské kecy 2 Oleg ZemljaninEzoterika 2021-08-25
1491 Archandělské kecy Oleg ZemljaninEzoterika 2021-09-30
1490 🧩 🧩 🧩 🧩
2021-10-24
1489 Vlasy jako antény Ji SayerEzoterika 2021-09-16
1488 Mise Pozemské aliance na Ganymede Dr. Michael SallaEzoterika 2021-10-13
1487 Vakcíny Cosmic agencyEzoterika 2021-10-08
1486 Astrální válka o lidstvo Cosmic agencyEzoterika 2021-10-13
1485 Závěrečná bitva, sloučení časových linií Jamese GillilandEzoterika 2021-10-14
1484 Budoucnost lidstva KejRajEzoterika 2021-10-13
1483 Mnoho je víc než trocha Jame Mc ConnellEzoterika 2021-10-11
1482 Božská matka Steve BeckowEzoterika 2021-10-12
1481 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2021-10-12
1480 Zpráva pro pracovníky světla Daniel ScrantonEzoterika 2021-10-10
1479 Aštar: kvantový finanční systém Sharon StewartEzoterika 2021-10-09
1478 AINA: Kaleidoskop duší 2 CElenaEzoterika 2021-09-15
1477 Lord Ardal 14: Paralelní vesmíry, časoprostorové kontinuum Venera NikEzoterika 2021-09-29
1476 🤪🤪🤪
2021-10-17
1475 Coast to Coast Mellen Thomas BenedictEzoterika 2017-04-04
1474 Slavné časy James McConnellEzoterika 2021-10-10
1473 Bohyně Durga na světlých a temných cestách Valerie KolcováEzoterika 2021-06-03
1472 Arkturiánská skupina: každodenní praktiky a rituály ArchitektEzoterika 2021-09-27
1471 Sananda - Konec časů Vania RodriguezEzoterika 2021-10-04
1470 Sananda - Naše akce Vania RodriguezEzoterika 2021-10-01
1469 Plejáďané - Jsme připraveni a rádi se objevíme Vania RodriguezEzoterika 2021-10-03
1468 Bohyně Mara o velkých Morocích a struktuře duší Valerie KolcováEzoterika 2021-09-23
1467 Zprávy z Arkturu Daniel ScrantonEzoterika 2021-10-07
1466 Aura a smrt - barvy Aymen FaresEzoterika 2011-07-26
1465 Nová Země KejRajEzoterika 2021-10-07
1464 Jak číst auru Aymen FaresEzoterika 2021-10-08
1463 Výpadky Facebooku a sociálních médií Michael SallaEzoterika 2021-10-08
1462 🐹 🐰 🦊 🐻 🐼
2021-10-11
1461 Čína předala základny v Antarktidě Dr. Michael SallaEzoterika 2021-09-28
1460 Vyjádření odhodlání Gillian Macbeth-LouthanEzoterika 2021-09-27
1459 Jak zvítězilo světlo Mark BaughmanEzoterika 2021-09-24
1458 Alchymie světla Sara LandonEzoterika 2021-09-19
1457 Skutečnost Phoenix projektEzoterika 2021-09-28
1456 Vzestup světla Eliza AyresEzoterika 2021-08-24
1455 Stali jste se galaktickými pozemšťany Aurora RayEzoterika 2021-09-26
1454 Galaktická federace je tady Aurora RayEzoterika 2021-09-27
1453 Kosmické vědomí Aurora RayEzoterika 2021-09-25
1452 Jste Mistr Aurora RayEzoterika 2021-09-28
1451 Dvě samostatné větve lidstva v budoucnu? Francis BlakeEzoterika 2021-10-04
1450 Reiki David R. HamiltonEzoterika 2021-09-30
1449 Léčení skrze duši Alberto VilloldoEzoterika 2021-09-29
1448 Zůstat, nebo odejít Alain TitecaEzoterika 2021-09-29
1447 Nevymlouvejte se na vakcíny a stahujte světlo LevEzoterika 2021-09-29
1446 Stane se nepředstavitelné! Jahn J. KasslEzoterika 2021-09-03
1445 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-10-01
1444 Boží plán plně implementován Judith KuselEzoterika 2021-10-01
1443 Lord Ardal 13: Vizualizace Venera NikEzoterika 2021-09-17
1442 Triáda tvůrců. Mozaika vnímání CElenaEzoterika 2021-09-21
1441 Kion a Kain 11: Konec časů ArchitektEzoterika 2021-09-30
1440 Arkturiánská skupina: každodenní praktiky a rituály ArchitektEzoterika 2021-09-27
1439 🌋🌋🌋🌋
2021-10-03
1436 St. Germain:NESARA SitaraEzoterika 2021-09-26
1435 Vzestup: update EldoRa & SimanEzoterika 2021-09-21
1434 Země, lidstvo a vzestup Sandy StevensonEzoterika 2021-09-22
1433 Jste více než jen 3D život Brenda HoffmannEzoterika 2021-09-22
1432 Hathors: Velké probuzení Peggy BlackEzoterika 2021-09-22
1431 Bude to velké HeatherEzoterika 2021-09-11
1430 Společně jsme silní Dianne RobbinsEzoterika 2021-09-16
1429 Záblesk světla, Monolity James McConnellEzoterika 2021-09-20
1428 Ranjit: Nový Buddha o nových dětech Kathleen Mary WillisováEzoterika 2013-07-01
1427 Odpoutání se od odsudku Linda DillonEzoterika 2021-09-22
1426 Federace světla Blossom GoodchildEzoterika 2021-09-22
1425 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2021-09-21
1424 Velká evoluce Teď Aurora RayEzoterika 2021-09-22
1423 Světlo vítězí Aurora RayEzoterika 2021-09-20
1422 Čas přechodu Aurora RayEzoterika 2021-09-19
1421 Formování nové větve již začalo SochanjiEzoterika 2021-09-17
1420 Zpráva od kromaňonců OjlitEzoterika 2021-09-17
1419 Čtvrté oko, matricová kapsle Elena EleyaEzoterika 2021-09-15
1418 Jaký je smysl života? Čtyři podstaty člověka Pro100Ezoterika 2021-09-15
1417 Aina: Život a vnímání jako vlastnosti Vědomí ArchitektEzoterika 2021-09-15
1416 Kain: Země CElenaEzoterika 2021-09-14
1415 KI-ON DrV.Ezoterika 2021-09-14
1414 Poselství Ilifů OjlitEzoterika 2021-09-14
1413 Poselství Arkturiánů MarylinEzoterika 2021-09-05
1412 🍆 🥑 🥦 🥬 🥒
2021-09-26
1411 Vyrábí na Měsíci masově MEDBED Dr. Michael SallaEzoterika 2021-09-14
1410 Zákon jednoty - proroctví z roku 1981 David WilcockEzoterika 2021-09-12
1409 Galaktická federace: Vše je připraveno pro váš vzestup Aurora RayEzoterika 2021-09-14
1408 Univerzální zákon Aurora RayEzoterika 2021-09-19
1407 Technologie 5D přicházejí Aurora RayEzoterika 2021-09-19
1406 Galaktická federace: Ctíme Galaktický kodex Aurora RayEzoterika 2021-09-17
1405 Galaktická federace: Aktuální informace o vzestupu Aurora RayEzoterika 2021-09-18
1404 Cesta vaší duše Sam BoomerEzoterika 2021-11-20
1403 Barva aury Sam BoomerEzoterika 2021-09-15
1402 Ne slova, ale skutky MartaEzoterika 2021-09-13
1401 Ke světovému míru Sharon StewartEzoterika 2021-09-15
1400 Fasáda musí spadnout James McConnellEzoterika 2021-09-15
1399 Robert F. Kennedy Erena VelazquezEzoterika 2021-09-15
1398 Brána rovnodennosti JenjiEzoterika 2021-09-16
1397 Další fáze James McConnellEzoterika 2021-09-16
1396 Jeshua: Čas oslav Pamela KribbeEzoterika 2021-09-14
1395 Co od vás žádá vaše vyšší já Daniel ScrantonEzoterika 2021-09-12
1394 Shanta Gabriel Suzanne MarescaEzoterika 2021-09-12
1393 Ješua: Zpověď a svátosti jsou temné nástroje Jahn KasslEzoterika 2021-09-11
1392 Probuďte v sobě Boha Alexej NikolajevEzoterika 2021-09-11
1391 Komunikace s plazmoidy Slunce RamiEzoterika 2021-09-09
1390 O uzemnění Sun TreyaEzoterika 2021-09-08
1389 Energetická pomoc MagdaEzoterika 2021-09-01
1388 Klonování Elena EleyaEzoterika 2021-08-20
1387 Rozhovor s Vyšším Já o DNA Elena EleyaEzoterika 2021-09-07
1386 Zpráva od Insidera 2 - Q&A Juli JulayEzoterika 2021-09-07
1385 Aina: Veletrh pozvání CElenaEzoterika 2021-09-06
1384 Aktivace těla krystalem Sun TreyaEzoterika 2021-09-06
1383 Jak se zbavit osobnosti? ShanniEzoterika 2021-09-06
1382 V Boží realitě Alexej NikolajevEzoterika 2021-09-19
1381 Temný mistr - Q & A Dr.V.Ezoterika 2021-09-05
1380 Zdraví a wellness metody z pohledu duchů SamayaEzoterika 2021-09-13
1379 Probudit se a vzpomenout SoznaniexEzoterika 2021-09-12
1378 Aktivace hormonu mladosti Sun TreyaEzoterika 2021-09-12
1377 😵‍💫😵‍💫🕛
2021-09-19
1376 Galaktická federace - výzva k akci Aurora RayEzoterika 2021-09-13
1375 Hvězdná semínka - Co dělat a jak se chovat Cosmic agencyEzoterika 2021-09-07
1374 Král Artuš Erena VelazquezEzoterika 2021-09-08
1373 Galaktická federace: Svobodná energie Aurora RayEzoterika 2021-09-10
1371 Galaktická federace: Vítáme vás v 5D Aurora RayEzoterika 2021-09-13
1370 Galaktická federace odstraňuje temné síly Aurora RayEzoterika 2021-09-08
1369 Podmínky pro světelný mimozemský zásah Jahn KasslEzoterika 2021-09-07
1368 Galaktická federace je zde Aurora RayEzoterika 2021-09-05
1367 Velké osvobození planety Gaia pokračuje plnou rychlostí Aurora RayEzoterika 2021-09-05
1366 Stínový přítel Aurora RayEzoterika 2021-09-07
1365 Regenerátor orgánů - Bioorganický stroj Aurora RayEzoterika 2021-09-06
1364 Změněné stavy vědomí Aletheia LunaEzoterika 2021-08-26
1363 Galaktická federace a Hvězdná flotila Michael SallaEzoterika 2021-09-10
1362 Aštar: Nedívejte se stranou Anjus de LuzEzoterika 2021-09-10
1361 Rozhovor s archandělem Gabrielem a Kainem DrV.Ezoterika 2021-08-25
1360 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-09-05
1359 Poslední dny Phoenix ProjectEzoterika 2021-09-02
1358 Nevíte, co je Země Sharon StewardEzoterika 2021-09-04
1357 Inkarnační smlouva CElenaEzoterika 2014-06-16
1356 Ki-On: O lásce DmitrijEzoterika 2021-05-20
1355 Rozhovor s archandělem Gabrielem a DUE Dr.VEzoterika 2021-09-05
1354 Temný archanděl: O smyslu moci DmitrijEzoterika 2021-05-22
1353 Kain: O štěstí DmitrijEzoterika 2021-05-16
1352 Fytoterapie a alopatická medicína: Jiný pohled na lidské zdraví SamayaEzoterika 2021-09-03
1351 Ki On: Poselství hledajícím a hledajícím DmitrijEzoterika 2021-05-10
1350 Architekti vesmíru 33 ArchitektEzoterika 2021-09-01
1349 Výzva archanděla Michaela Ludmila DolgajaEzoterika 2021-08-27
1348 Zodpovědnost! Jevgenij SedojEzoterika 2021-08-30
1347 Velké Rusko - Projekt! Jevgenij SedojEzoterika 2021-08-30
1346 Arcturiáni: Projekt civilizace na vysoké úrovni ArchitektEzoterika 2021-08-26
1345 Informace o přechodu Oksana IvaEzoterika 2021-08-12
1344 Něco málo o Covidu a duších lidí na planetě Zemi Elena EleyaEzoterika 2021-09-05
1343 Proč Amazon nezvýší platy a Tesla nezlevní Michael SallaEzoterika 2021-08-17
1342 Nízká hladina železa - astrální negativní entity Cosmic agencyEzoterika 2021-08-19
1341 Mistr El Morya: Morya: Energetická autenticita Suzan BrowneEzoterika 2021-09-11
1340 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-09-03
1338 Archanděl Michael: Vaše božská jiskra je nesmrtelná a věčná Ronna VezaneEzoterika 2021-08-31
1337 Jak se nestat kyborgem nebo číslem ve statistice O.N.EEzoterika 2021-09-05
1336 Aktualizace společnosti Galacom; žádný kompromis LevEzoterika 2021-08-30
1335 Co nás čeká v září MartaEzoterika 2021-08-31
1334 Přehrávání éry Atlantidy Teri WadeEzoterika 2021-09-01
1333 Velký reset Rebecca CouchEzoterika 2021-09-04
1332 Metatron: Kořeny tvého božství Natalie GlassonEzoterika 2021-09-04
1331 Jak moc se chcete vyvíjet? Paul LendaEzoterika 2021-08-12
1330 Slova Paul LendaEzoterika 2021-09-01
1329 Karmické lekce. Zázrak víry a lásky CElenaEzoterika 2021-09-05
1328 Hledání sebe sama v partnerství July JulaiEzoterika 2021-09-28
1327 Karmické lekce: Algoritmus materializace CElenaEzoterika 2021-08-30
1326 Skládání a rozkládání jako proces celistvosti a fragmentace vědomí July JulaiEzoterika 2021-09-01
1325 Karmické lekce: Síla lásky CElenaEzoterika 2021-08-25
1324 Karmické lekce: Nikdy nejste sami CElenaEzoterika 2021-03-24
1323 Karmické lekce. Přestaňte myslet negativně CElenaEzoterika 2021-08-25
1322 Interakce člověka s rostlinami SamayaEzoterika 2021-08-28
1321 Kdo přivedl mimozemšťany na Zemi? Pro100Ezoterika 2021-08-23
1320 Je čas odhalit tajemství mimozemšťanů CElenaEzoterika 2021-08-23
1319 Rovnováha sil CElenaEzoterika 2021-08-23
1318 🌸🧊🌸🎂🌸 💝
Ezoterika 2021-09-06
1317 Neobyčejné dějiny Mezopotámie Michael C. AndersonEzoterika 2021-05-12
1316 Žádná druhá Mahábhárata Jahn KasslEzoterika 2021-08-22
1315 Argoriané; Velký kvantový přechod LevEzoterika 2021-08-23
1314 Sirius: Čas nadešel Thea GraceEzoterika 2021-08-23
1313 Akatu z Plejád: Vše se změní JudithEzoterika 2021-08-24
1312 Sirius: Být sebou Thea GraceEzoterika 2021-08-24
1311 Andělé: Království uvnitř Ann AlbersEzoterika 2021-08-24
1310 Hvězdná semínka, walk-in a pracovníci Světla Jelaila StarEzoterika 2021-08-24
1309 Arcturian Group: Odhalování božského plánu Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-08-24
1308 Ashtar Sheran - Změňte své myšlenky o budoucnosti Band SchiebEzoterika 2021-08-26
1307 Sananda - Změna v potravinách Band SchiebEzoterika 2021-08-07
1306 Náš původ Band SchiebEzoterika 2021-08-25
1305 Bitva Teri wadeEzoterika 2021-08-29
1304 Předpovězený věk Caroline Oceana RyanEzoterika 2021-08-27
1303 Modul vzduchového uzávěru; z 3D na 4D a 5D LevEzoterika 2021-08-28
1302 Posun pólů; z 3D do 4D a 5D část 19 LevEzoterika 2021-08-27
1301 Aktuální informace o vesmíru Dr.Schavi M. AliEzoterika 2021-08-27
1300 Královna An-Ra Erena VelazqezEzoterika 2021-08-25
1299 Lunární a solární cykly vývoje lidstva. Složená vědomí. Systémové duše Anna GerEzoterika 2021-08-02
1298 Agónie odcházejícího světa MagdaEzoterika 2021-08-04
1297 Vibrační nebo vlnová realita! Jevgenij SedojEzoterika 2021-08-09
1296 KAIN: Královská moc CElenaEzoterika 2021-08-04
1295 O jiných vesmírech a složení Prvotní zdrojové mysli July JulayEzoterika 2021-08-16
1294 TRIÁDA TVŮRCŮ: Do světla skrze vůli CElenaEzoterika 2021-08-20
1293 Udržitelnost a rovnováha - Dodatky ke smlouvě s pozemským učitelem Anna GerEzoterika 2021-08-21
1292 Nižší Já: Temné zrcadlo CElenaEzoterika 2021-08-20
1291 Probíhá boj o duše - Přechod Olga KoroEzoterika 2021-08-14
1290 NOVÝ ABSOLUT: Putování za vaší silou CElenaEzoterika 2021-05-19
1289 NOVÝ ABSOLUT: Spojení rozděleného CElenaEzoterika 2021-08-15
1288 NOVÝ ABSOLUT: Jakou hru si vybereš? CElenaEzoterika 2021-07-28
1287 🥗🥗🥗🥗
2021-08-30
1284 TORPEDO 21 Marek ObrtelREALITA 2021-08-27
1283 O mimozemšťanech - data a zábavná fakta Cosmic agencyEzoterika 2021-08-10
1282 Skutečný důvod, proč Google a YouTube cenzurují pravdu o očkovacích látkách Joseph MercolaEzoterika 2021-07-26
1281 Detoxikace od breberek James McConnellEzoterika 2021-08-17
1280 Udržujte vše co nejpřirozenější Judith KuselEzoterika 2021-08-17
1279 KaRa z Plejád: Tohle všechno je jen iluze James McConnellEzoterika 2021-08-17
1278 Masky začínají padat ...! Joyce BowenEzoterika 2021-07-21
1277 El Morya: Jsi silný a zvládneš to Vania RodriguezEzoterika 2021-08-05
1276 Hathor: Nový úhel pohledu Peggy BlackEzoterika 2021-08-19
1275 Jediná a skutečná pravda Jennifer CrokaertEzoterika 2021-08-21
1274 Pozorovatel: Vítejte v singularitě EspavoEzoterika 2021-08-21
1273 Federace, zákulisní aktivity, vládní nepokoje a další! NevaEzoterika 2021-08-20
1272 Plejáďané - Jsme šťastní Vania RodriguezEzoterika 2021-08-20
1271 Reset Teri WadeEzoterika 2021-08-20
1270 Tsunami vysokých vibrací MartaEzoterika 2021-08-19
1269 Doba zázraků John SmallmanEzoterika 2021-08-21
1268 Blesk z čistého nebe Jevgenij SedojEzoterika 2021-08-09
1267 Arkturiánská skupina: Spojení jednoty ArchitektEzoterika 2021-08-11
1266 Mammon: myšlenky a poselství ArchitektEzoterika 2021-08-11
1265 Architekti vesmíru - Cesta rovnováhy. Typy samádhi ArchitektEzoterika 2021-08-13
1264 Pozemšťané, Kreativita Pro100Ezoterika 2021-08-14
1263 Lord Ardal: Apokalypsa - odhalení, zjevení - 12 Venera NikEzoterika 2021-08-16
1262 Lord Ardal: Kam odešli členové vaší rodiny, když zemřeli?- 11 Venera NikEzoterika 2021-08-11
1261 Lord Ardal: Karmická připoutání ke třetí úrovni hustoty - 10 Venera NikEzoterika 2021-08-05
1260 Cesta duše July JulayEzoterika 2021-08-03
1259 Zpráva od Insidera July JulayEzoterika 2021-07-02
1258 Jak pandemie změnila vědomí lidstva? July JulayEzoterika 2021-04-08
1257 Konglomerát mysli Dr.V Ezoterika 2021-07-30
1256 Mezihvězdná flotila Galaktického velení: Vítejte ve vyšších dimenzích GalaxygirlEzoterika 2021-08-16
1255 Kdy bude vědomí připraveno MartaEzoterika 2021-08-23
1254 Aktualizace Argorianů: Nový magnetický systém LevEzoterika 2021-08-14
1253 Argoriáni Aktualizace: Velký kvantový přechod LevEzoterika 2021-08-07
1252 Plejádské poselství: 5D Země a dál JudithEzoterika 2021-08-01
1251 Aktuální informace o energii z Galaktické federace světla Berit von SchevenEzoterika 2021-08-13
1250 Poselství od Hilariona - Aktivace vašeho vyššího potenciálu Marlene SwetlishoffEzoterika 2021-08-09
1249 Eklektické prolínání vyšších dimenzí, a jejich cyklické změny David of ArcturusEzoterika 2021-06-12
1248 Zvyšování úrovně planet Dr Schavi M AliEzoterika 2021-08-13
1247 Setkání na Jupiteru Michael E. Salla, Ph.D.Ezoterika 2021-08-10
1246 Zastav, odpočívej, hraj si - zvol snazší realizaci Brenda HoffmannEzoterika 2021-08-08
1245 Archanděl Michael - Přišel čas pro mé sloupy světla Band SchiebEzoterika 2021-08-06
1244 Poselství Vyššího Já Mike QuinseyEzoterika 2021-08-06
1243 Evoluce za hranice dravého parazitismu Lisa RenéeEzoterika 2021-07-17
1242 Poselství Anne BellringerEzoterika 2021-08-13
1241 🐛🐛🐛🐛
2021-08-16
1240 Jackowski Elli StaníkováEzoterika 2021-08-12
1239 Honzův článek Elli StaníkováEzoterika 2021-08-12
1238 Merkur, Venuše a válka ve Vietnamu - Co je na Venuši? Cosmic agencyEzoterika 2021-07-26
1237 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-08-02
1236 Archanděl Gabriel Shanta GabrielEzoterika 2021-08-01
1235 Kryon: Postaru Suzanne MarescaEzoterika 2021-08-02
1234 Archanděl Gabriel Shelly YoungEzoterika 2021-08-01
1233 St. Germain, Shoshanna, OWS James McConnellEzoterika 2021-07-25
1232 Návrat Krista Teri WadeEzoterika 2021-07-27
1231 Prohlášení ke starseeds Dagon PerunovEzoterika 2021-07-29
1230 Kosmické elektromagnetické frekvence Barbara MarciniakEzoterika 2021-08-05
1229 Zlatí a padlí andělé Alana KayEzoterika 2021-08-05
1228 VAŠE EMOCE VÁS SPOJUJÍ S DUCHOVNÍM TĚLEM Barbara MarciniakEzoterika 2021-08-05
1227 ZETA a vůdci Louise Reiss JamesEzoterika 2021-08-05
1226 Různé druhy mimozemšťanů a jejich účel na Zemi Lysa Royal & Keith PriestEzoterika 2021-08-02
1225 Zpráva od vesmírného kolektivu Caroline Oceana RyanEzoterika 2021-08-06
1224 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI MartaEzoterika 2021-08-08
1223 Hilarion: buďte k sobě laskaví Marlene SwetlishoffEzoterika 2021-07-31
1222 Quan Yin Marlene SwetlishoffEzoterika 2021-07-31
1221 Supervlny; od 3D ke 4D a 5D LevEzoterika 2021-07-31
1220 Plejádský kolektiv: Vibrační frekvence tónů JudithEzoterika 2021-08-02
1219 Archanděl Michael: Volte srdcem Schieb BandEzoterika 2021-08-01
1218 Archanděl Rafael 3: Pravá víra a mýtičtí hrdinové ArchitektEzoterika 2021-08-01
1217 Archanděl Rafael 2: Egregory ArchitektEzoterika 2021-07-28
1216 Archanděl Rafael 1: Vývoj víry ArchitektEzoterika 2021-07-22
1215 Lord Ardal. Část 7-8-9 Morálka, Zapletení, Smrt, Rozřad Venera NikEzoterika 2021-07-20
1214 Kion - Q&A, Budoucnost - drakoniánská civilizace Dr.VEzoterika 2021-08-03
1213 Kain: Revize smluv s pozemskými učiteli Anna GerEzoterika 2021-07-27
1212 Osobní temné vícerozměrné struktury - zvládnutí rovnováhy Anna GerEzoterika 2021-08-02
1211 Miliony probuzených - přesun pólů Sam IluzionistaEzoterika 2021-08-04
1210 ☀️⛅️🌧🌈
Ezoterika 2021-08-09
1209 Federace světla Blossom GoodchildEzoterika 2021-07-25
1208 Zpráva Arkturiánů Marillyn RaffaeleEzoterika 2021-08-01
1202 Můj kmen duše a vztah ke Gaii - 1. Tančící DelfínEzoterika 2021-07-29
1201 Velitel TehRan Erena VelazquezEzoterika 2021-07-29
1200 Arkturiánská rada Daniel ScrantonEzoterika 2021-07-29
1199 Elohim: Lví brána = vaše volba Anna MerkabaEzoterika 2021-07-28
1198 BŮH STVOŘITEL HATONN SVĚTLA - MATKA ZEMĚ Indian in the machineEzoterika 2021-07-09
1197 Spánky = brána světla Elizabeth PeruEzoterika 2021-07-25
1196 Transformace skrze média Daniel ScrantonEzoterika 2021-07-25
1195 Kdo lže a kdo říká pravdu? Daniel ScrantonEzoterika 2021-07-26
1194 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2021-07-26
1193 Karmické úkoly: cesta duše CElenaEzoterika 2021-06-28
1192 Kain: Vzestup nad propastí CElenaEzoterika 2021-07-19
1191 Lucifer: Diktatura prvního CElenaEzoterika 2021-07-25
1190 Práce s buňkami Christine DayEzoterika 2021-07-19
1189 Vakcíny, tělo a duše: Odpojení těla od zdroje (Účinky vakcín) Cosmic agencyEzoterika 2021-07-18
1188 Galaktická federace - Falešná realita ET v kruzích Cosmic agencyEzoterika 2021-07-14
1187 Federace a Země - Mimozemská realita vs. lidstvo Cosmic agencyEzoterika 2021-07-26
1186 Existuje duše? Co to je? Cosmic agencyEzoterika 2021-07-06
1185 Podzim 2021; Zánik vašeho starého systému Alain TitecaEzoterika 2021-07-23
1184 Aktualizace od velitele Aštara Erena VelazquezEzoterika 2021-07-14
1183 Masivní aktivace pro Hvězdná semínka Lisa BrownEzoterika 2021-07-09
1182 Dimenze DR. Norma J. MilanovichEzoterika 2021-07-06
1181 Výhody pitné vody s krystaly Arturo Bentacur ArangoEzoterika 2021-07-06
1180 Pozvednutí Země Marilynn RaffaeleEzoterika 2021-07-19
1179 Uprostřed mocných změn Judith KuselEzoterika 2021-07-19
1178 První kontakt na spadnutí Sean ChristopherEzoterika 2021-07-20
1177 Plejáďané: Iniciace a podpora Nora HeroldEzoterika 2021-07-06
1176 Kion: Zákon účelnosti CElenaEzoterika 2021-03-01
1175 KAIN. Čtvrtá cesta CElenaEzoterika 2021-06-26
1174 Kion: Poznání CElenaEzoterika 2021-02-22
1173 Temný učitel - poznání Dr.VEzoterika 2021-07-05
1172 BŮH je řešení! Jahn KasslEzoterika 2021-07-15
1171 👻👽👻👽👻
2021-07-26
1170 Aliance se otevírá Mike QuinseyEzoterika 2021-07-18
1169 Co hýbe vesmírem aneb mystika tantry Valerie KolcováEzoterika 2021-07-01
1168 144.000 bodů světla Alana KayEzoterika 2021-07-18
1167 Pražský Golem a královské šílenství Valerie KolcováEzoterika 2021-07-15
1166 Federace světla: Signál Blossom GoodchildEzoterika 2021-07-14
1165 Megalodon a mimozemská civilizace RamiEzoterika 2021-07-02
1164 Poselství od Johna Denvera LoshaEzoterika 2021-07-15
1163 Aštar Šeran, Galaktická federace světla MartaEzoterika 2021-07-16
1162 Rozhovor s Arch Gabrielem a vývojovou hierarchií Dr.VEzoterika 2021-07-02
1161 Aktivace skrytých pyramid - hotovo Jenny SchiltzEzoterika 2021-07-15
1160 Aspekty humanity Penni MooreEzoterika 2021-07-06
1159 Blue Avian Erena VelazquezEzoterika 2021-07-19
1158 Q & A Boötes Elena DanaanEzoterika 2021-07-09
1157 Update EldoRa & SimanEzoterika 2021-07-07
1156 Sananda: Pátá dimenze Band SchiebEzoterika 2021-06-05
1155 Poselství od Serafína RosieEzoterika 2021-07-10
1154 Světonázor rodičů ovlivňuje zdraví dětí Alexander PalienkoEzoterika 2021-07-10
1153 Univerzální strážci pravdy Erena VelazquezEzoterika 2021-07-17
1152 Něco o Teslovi SAM ILUZIONISTAEzoterika 2021-07-09
1151 Proč vakcinace OlmatEzoterika 2021-07-01
1150 Podvodní civilizace, Pyramidy RamiEzoterika 2021-07-01
1149 Jak se dostat z Kola Samsary Elena EleyaEzoterika 2021-06-27
1148 Vědomí a uvědomění Michael W. EvrardEzoterika 2021-07-11
1147 Aštar + OWS: Spojte si tečky James McConnellEzoterika 2021-06-28
1146 Pallas Athena: Novinky z karmické rady Gabriele SchmitzEzoterika 2021-07-07
1145 Arkturiáni: Na prahu velkých změn Suzanne LieEzoterika 2021-06-07
1144 Nemoc je nevyjádřená emoce uzamčená v buňkách vašeho těla Christine DayEzoterika 2021-07-03
1143 Hlas z budoucnosti Elena EleyaEzoterika 2021-06-24
1142 Život podle mysli už nebude fungovat OlmatEzoterika 2021-06-30
1141 Plejáďané: Smlouva Christine DayEzoterika 2021-07-05
1140 Za rok bude všechno jiné GalaxygirlEzoterika 2021-07-05
1139 Větší energetické pole Daniel ScrantonEzoterika 2021-07-07
1138 Galaktičtí občané Alexandar Kosmos - Brenda GarciaEzoterika 2021-07-07
1137 Lord Ardal 5-6 Venera NikEzoterika 2021-07-05
1136 Architekti vesmíru 32 ArchitektEzoterika 2021-07-08
1135 El Morya Sharon StewartEzoterika 2021-07-05
1134 Mira z Plejádské vysoké rady Valerie DonnerEzoterika 2021-07-03
1133 Galaktické centrum GalaxygirlEzoterika 2021-07-05
1132 🤯🤯🤯🤯🤯
2021-07-12
1131 Plejáďané: DNA v masách Barbara MarcianiakEzoterika 2021-07-05
1130 Skryté pyramidy se probouzejí Suzanne MarescaEzoterika 2021-06-28
1129 Plejáďané: Svět teď potřebuje lásku Mirela SantanaEzoterika 2021-06-28
1128 Událost Aurora RayEzoterika 2021-06-26
1127 Sananda - Těžké časy Band SchiebEzoterika 2021-06-28
1126 Blog Brenda HoffmanEzoterika 2021-06-28
1125 Archanděl Michael - pomoc pro budoucí časy Band SchiebEzoterika 2021-06-25
1124 Otec Absolut MartaEzoterika 2021-07-04
1123 DOKONČIT, CO JSME ZAČALI MartaEzoterika 2021-05-24
1122 Aštar: Nový Jeruzalém Seraphim Akchooel SubramaniEzoterika 2021-06-29
1121 Nová osa civilizací: O budoucnosti Země. Část 3 - 4 ArchitektEzoterika 2021-06-27
1120 OSOBNÍ PŘÍBĚH: Jednota a sen MartaEzoterika 2021-06-25
1119 Zpět ke zdroji EdwardEzoterika 2021-06-19
1118 Jak dobře žít a prosperovat v době transformačních změn Barbara MarciniakEzoterika 2021-07-01
1117 Intenzivní kontinuální zdrojové energetické vlny ChrissyEzoterika 2021-06-23
1116 Co je zač Galaktická federace Cosmic agencyEzoterika 2021-06-16
1115 Saul John SmallmanEzoterika 2021-06-27
1114 Arkturiánská rada 9D Daniel ScrantonEzoterika 2021-06-22
1113 Saint Germain a ten, kdo slouží James MacConnellEzoterika 2021-06-06
1112 Příprava prvního kontaktu Suzanne LieEzoterika 2021-06-25
1111 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2021-06-25
1110 Aštar: Potvrďte Vyššímu Já svou volbu Band SchiebEzoterika 2021-06-16
1109 Odpusťte těm, kteří nejsou připraveni vás milovat GhenLynEzoterika 2021-06-28
1108 Plejáďané: Přivítáme vás oslavami Band SchiebEzoterika 2021-06-26
1107 Aštar: Proč to dovolujeme? Sharon StewardEzoterika 2021-06-25
1106 Nová osa civilizací: O budoucnosti Země ArchitektEzoterika 2021-06-23
1105 Kain: Zkrocení Minotaura CElenaEzoterika 2021-06-15
1104 Architekti vesmíru. Sféra vnímání ArchitektEzoterika 2021-06-23
1103 Kion + Arkturiáni - O víře a důvěře ArchitektEzoterika 2021-06-28
1102 Kion 2 - Nová symfonie ArchitektEzoterika 2021-03-01
1101 Lord Ardal - 4 Venera NikEzoterika 2021-06-28
1100 Temná hierarchie: Mammon - vůdce pekelných psů ArchitektEzoterika 2021-06-19
1099 Kion, Kain, Tre: o úkolech Tvůrců, povinnostech velkého množství lidí a nových duší ArchitektEzoterika 2021-06-15
1098 Samael - vládce démonů, soudce temných ArchitektEzoterika 2021-06-12
1097 Poselství od Ann a andělů ~ Jiskří vaše zaměření radostí? Suzanne MarescaEzoterika 2021-06-27
1096 👀👀👀👀👀
Ezoterika 2021-06-28
1095 Priore Med bed Steve BeckowEzoterika 2021-06-20
1094 PSYCHICKÉ BOJIŠTĚ ElronEzoterika 2021-06-07
1093 Ashtar Méline Portia LafontEzoterika 2021-06-13
1092 Ohromné posuny Judith KuselEzoterika 2021-06-14
1091 Událost zániku Dr. Tony PhillipsRealita 2021-06-11
1090 Výživa vědomí Evgenij SedojEzoterika 2021-06-16
1089 Kdo jsem Pro100Ezoterika 2021-06-15
1088 Loutkové divadlo MartaEzoterika 2021-06-16
1087 Kion 1 - Vzpomínky na budoucnost vesmíru ArchitektEzoterika 2021-02-19
1086 CESTOVÁNÍ ČASEM - LEMURSKÁ LOĎ - CIZÍ ZVÍŘE Cosmic agencyEzoterika 2021-05-18
1085 Smyčka duše - mechanismus reinkarnace Cosmic agencyEzoterika 2021-05-08
1084 Pel Mel informace odjinud LevEzoterika 2021-06-13
1083 Velká mučednice LevEzoterika 2021-06-12
1082 Opouští Temná flotila 4. říše Antarktidu? Michael SallaEzoterika 2021-06-11
1081 Zlatá vlákna - od 3D po 4D a 5D LevEzoterika 2021-06-09
1080 Širší perspektiva Sophia LoveEzoterika 2021-06-12
1079 Osvobození od 3D matrice MartaEzoterika 2021-06-01
1078 Problémy s prací MartaEzoterika 2021-06-07
1077 Země je psychofyzická říše Ute posegga-RudelEzoterika 2021-06-05
1076 Archa úmluvy Cosmic AgencyEzoterika 2021-06-03
1075 Exodus Židů z Egypta: Kdo oklamal Mojžíše? Valerie KolcováEzoterika 2013-12-08
1074 Letem světem Valerie KolcováEzoterika 2020-09-11
1072 Sodoma a Gomora - jak to dopadlo Valerie KolcováEzoterika 2012-10-07
1071 Jak se Babylon stal ʺnevěstkouʺ Valerie KolcováEzoterika 2014-02-09
1070 Stupně bytí Michael W. EvrardEzoterika 2021-06-12
1069 Unaveni světlem CElenaEzoterika 2021-06-06
1068 KAIN. Dostředivá tma CElenaEzoterika 2021-06-08
1067 Architekti vesmíru 31 ArchitektEzoterika 2021-06-09
1066 Energetická vodivost nebo Co ovlivňuje eventualitu SavmejaEzoterika 2021-06-09
1065 🐙 🦑 🦇 🦑 🐙
2021-06-13
1064 Tajemství Skytie aneb milostný příběh Valerie KolcováEzoterika 2017-10-13
1063 Upřednostňování Sharon StewardEzoterika 2021-05-28
1062 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-03-02
1061 Za závojem Brenda HoffmanEzoterika 2021-05-31
1060 Platón Erena VelazquezEzoterika 2021-06-01
1059 Učitelský systém: Úrovně vědomí duše ArchitektEzoterika 2021-06-01
1058 Belzebub: Temná síla CElenaEzoterika 2021-05-31
1057 Kion: O lásce Dimitry DeeMentionEzoterika 2021-05-20
1056 Baltazar: Svůdná tma July JulayEzoterika 2021-05-19
1055 Kion: Tma skrze světlo CElenaEzoterika 2021-05-21
1054 Magický závoj - rozpuštění strachu MartaEzoterika 2021-05-27
1053 Čistý zdroj informací MartaEzoterika 2021-05-28
1052 Kdo, když ne já MartaEzoterika 2021-06-04
1051 Ve jménu života na Zemi MartaEzoterika 2021-06-03
1050 Vibrační stěna - vyvažování vibrací MartaEzoterika 2021-06-02
1049 Bludný nerv a duchovní spojení Elizabeth PeruRealita 2021-05-21
1048 Připraveni na masivní vylidňování? Dr. Joseph MercolaRealita 2021-05-15
1047 Španělská chřipka 1918 FirstfreedomsRealita 2021-05-27
1046 Kterak američané ke všemocné vládě přišli Jacob HornbergerRealita 2021-05-20
1045 VÝJIMKY Z PRAVIDEL MartaEzoterika 2021-05-26
1044 Úplněk 26.5.21 Marie TenaEzoterika 2021-05-24
1043 Kain. Pocity jsou Zdrojem života AxiomEzoterika 2021-05-19
1042 Jasnocit July JulayEzoterika 2021-05-19
1041 TEST AseimEzoterika 2021-05-26
1040 Oslava Peggy BlackEzoterika 2021-05-26
1039 Joshua z Vegy GalaxygirlEzoterika 2021-05-26
1038 Čas se krátí Band ShiebEzoterika 2021-05-30
1037 Vzestoupený kolektiv Zahara CelestialEzoterika 2021-05-22
1036 Pátá dimenze se odhaluje Paul Dobree-CareyEzoterika 2021-05-16
1035 Pravda o chaosu Natalie GlassonEzoterika 2021-05-20
1034 Sananda: Boží vůle Jahn KasslEzoterika 2021-05-24
1033 DRACI KvrealEzoterika 2021-05-28
1032 Rozšiřování vědomí a otevírání paměti Elena-EleyaEzoterika 2021-05-22
1031 Civilizace LEILOLYA - spánek a změny v jemných tělech Elena-EleyaEzoterika 2021-05-16
1030 Kvantový skok Elena EleyaEzoterika 2021-05-20
1029 Učitelé Šambhaly: čas na očištění duše ArchitektEzoterika 2021-05-26
1028 Andělské sféry a hierarchie světla Elena-EleyaEzoterika 2021-04-25
1027 Archanděl Gabriel: o novém prostoru Dr.V.Ezoterika 2021-05-27
1026 KION: Vědomí - zdroj života ve vesmíru AxiomEzoterika 2021-05-17
1025 KION: evoluční cykly AxiomEzoterika 2021-05-18
1024 Konverzace s Kionem a Temným archandělem AxiomEzoterika 2021-05-23
1023 Ki-on: Komentáře k rozhovorům s Temným archandělem ArchitektEzoterika 2021-05-20
1022 Temná hierarchie : Satanael AxiomEzoterika 2021-05-27
1021 Temná hierarchie: Irlingkch - Mistr válečného umění ArchitektEzoterika 2021-05-24
1020 Temná hierarchie: Baltazar ArchitektEzoterika 2021-05-22
1019 Temná Hierarchie: Tilonn - Mistr zbraní ArchitektEzoterika 2021-05-22
1018 Kion- Rady pro uchazeče a hledače Dimitry DeeMentionEzoterika 2021-05-10
1017 Lord Ardal. Význam temných rituálů; časová smyčka Venera NikEzoterika 2021-05-22
1016 Bytosti modrého paprsku Sangeeta HandaEzoterika 2021-05-29
1015 👒👒👒👒
2021-05-30
1014 Formování hmoty z éteru GorislavEzoterika 2021-05-16
1013 Planetární čistka Ricardo Vilchez NavamuelEzoterika 2021-01-06
1012 Nehody osudu MartaEzoterika 2021-05-15
1011 Energie nebo technologie MartaEzoterika 2021-05-22
1010 Stín budoucího stvoření Ken CareyEzoterika 1979-01-06
1009 Dvojplameny a temná aliance Sharon StewardEzoterika 2021-05-20
1008 Vyvarujte se omezujících slov Sharon StewardEzoterika 2021-05-16
1007 Kdo řídil Napoleona? Valerie KolcováEzoterika 2018-04-13
1006 Za co bojoval Alexandr Veliký? Valerie KolcováEzoterika 2017-03-17
1005 Beseda s temným archandělem 2 ArchitektEzoterika 2021-05-19
1004 Beseda s temným archandělem ArchitektEzoterika 2021-05-16
1003 Lord Ardal, zástupce Temné hierarchie Venera NikEzoterika 2021-05-16
1002 Proč existuje Země AitaEzoterika 2021-05-17
1001 Držte kurz Dancing DolphinEzoterika 2021-05-17
1000 Programování musí být otřeseno Daniel ScrantonEzoterika 2021-05-18
999 Abraham Lincoln Erena VelazquezEzoterika 2021-05-17
998 Galaktická federace: Aktuální příběh Aurora RayEzoterika 2021-05-21
997 Operace hvězdná síť LevEzoterika 2021-05-09
996 Nové zapomenuté energie k nám přicházejí Elena EleyaEzoterika 2021-05-16
995 Beseda s duchem ohně RAmiEzoterika 2021-05-16
994 Jak probíhá přechod OlmatEzoterika 2021-05-08
993 Posvátné srdce a nová matrice duše Pro100Ezoterika 2021-05-08
992 Třetí membrána LevEzoterika 2021-05-13
991 Kontrolní bod přechodu Anna Kamalaya HeforsEzoterika 2021-05-12
990 Ruský zázrak - měnící se reality Jevgenij SedojEzoterika 2021-05-14
989 Život pod kontrolou? Anna Kamallaya HeforsEzoterika 2021-05-14
988 Jak funguje destruktivní systém Bliss in LoveEzoterika 2021-05-13
987 Kion: Procenta chaosu CElenaEzoterika 2021-05-11
986 Kain a Kion: Přechod na + 4D a -4D (reverzni stagnace) July JulaiEzoterika 2021-05-06
985 Architekti: svoboda n-tého řádu CElenaEzoterika 2021-01-19
984 Kion: Čas uvědomit si, kdo skutečně jste. July JulaiEzoterika 2021-05-08
983 Konglomerát nejvyšší inteligence Elena-EleyaEzoterika 2021-05-10
982 Architekti vesmíru 30 ArchitektEzoterika 2021-05-10
981 Čas na přestavbu: Zpráva od Arcturianů Michelle HillEzoterika 2021-05-15
980 Dažbog o lžích a pravdě ve slovanských pohádkách Valerie KolcováEzoterika 2019-08-09
979 🥨🥨🥨🥨🥨
🥨🥨🥨 2021-05-17
978 Projev Saint Germain o okupaci Země Valerie KolcováEzoterika 2021-04-22
977 Civilizace Andromeda Elena EleyaEzoterika 2021-05-06
976 Saint Germain: Probuzení kolektivního úspěchu Natalie GlassonEzoterika 2021-05-08
975 Poslední dny země Mu Valerie KolcováEzoterika 2012-09-18
974 Armáda golemů a tajemství pyramid v Číně Valerie KolcováEzoterika 2014-09-14
973 Chemtrails a ovlivňování počasí Sharon StewardEzoterika 2021-05-05
972 Váš dopad na svět a vesmír Daniel ScrantonEzoterika 2021-05-04
971 Aštaria z Galaktické federace světla DaveyEzoterika 2021-05-04
970 Aštar: Aktualizace Sharon StewartEzoterika 2021-05-02
969 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-05-03
968 Aktualizace vzestupu: Začněte u sebe Alexander QuinnEzoterika 2021-05-05
967 Nejdůležitější zpráva o vzestupu všech dob Alexander QuinnEzoterika 2021-04-28
966 Ki-on: Destruktivní výměna energie s temnou hierarchií (10) ArchitektEzoterika 2021-05-06
965 Upadnete do hustých vibrací - připravte se July JulayEzoterika 2021-05-06
964 Asmodeus - Pekelná propast CElenaEzoterika 2021-04-29
963 Kain: Sítě pro energetickou změnu (9) ArchitektEzoterika 2021-04-30
962 Zprávy Atona Anne BellringerEzoterika 2021-05-08
961 Johanka z Arku Erena VelazquezEzoterika 2021-05-08
960 Pohádková technika Hyperborejců Valerie KolcováEzoterika 2018-04-27
959 Vzkříšení lidstva MartaEzoterika 2021-05-02
958 Konec 24 hodin NevaEzoterika 2021-05-02
957 Jak přestat být manipulován Paul LendaEzoterika 2021-04-19
956 Útoky GF na korporátní satelity a exodus z Marsu Elena DanaanEzoterika 2021-04-25
955 Archanděl Michael: Jak odolat rychlé změně ArchitektEzoterika 2021-05-02
954 Ki-on a Kain: odpovědi na otázky čtenářů ArchitektEzoterika 2021-04-26
953 Kain: Labyrint iluzí (8) ArchitektEzoterika 2021-04-24
952 Kain. Seznámení CElenaEzoterika 2021-04-17
951 Na kanálu Lucifer Elena EleyaEzoterika 2021-04-26
950 Energetický aspekt psychosomatiky MartaEzoterika 2021-04-29
949 Jste naštvaní, protože očekáváte příliš mnoho Sharon StewardEzoterika 2021-04-27
948 Operace Reboot LevEzoterika 2021-04-30
947 Esence ducha CElenaEzoterika 2021-04-18
946 Kdo změnil minulost a budoucnost? Valerie KolcováEzoterika 2013-10-06
945 Aštarova cesta Kate WoodleyEzoterika 2021-04-11
944 Adam je synem Lilith a Patsutsu Valerie KolcováEzoterika 2014-08-24
943 Měsíc - Archa Atlanťanů Valerie KolcováEzoterika 2013-02-10
942 Proč islamisté zničili starodávného Nimroda Valerie KolcováEzoterika 2015-03-20
941 Koljada o hvězdném kalendáři a tajemstvích času Valerie KolcováEzoterika 2016-01-22
940 🍄🍄🍄
2021-05-02
939 Zpráva od kolektivu velryb: Poslední odpor Dianne RobinsEzoterika 2021-04-23
938 Mimozemská bitva nad Německem - osvobození Phaetonu Cosmic agencyEzoterika 2021-03-26
937 JAK A PROČ NÁS KONTAKTUJÍ Cosmic agencyEzoterika 2021-04-04
936 Poslední člověk Natálie VerešenEzoterika 2021-04-16
935 Aktualizace - federace SaLuSaEzoterika 2021-04-24
934 Čisticí zóna MartaEzoterika 2021-04-16
933 VAŠE DOKONALÉ JÁ Grace SiriusEzoterika 2021-04-19
932 Kdo jsou Lyřané Vashta NarataEzoterika 2021-04-10
931 Hvězdná semena ze Siria Vashta NaradaEzoterika 2021-04-12
930 Pozemská transformace Mia LighthouseEzoterika 2021-04-22
929 Došlo ke změně velení Sophia LoveEzoterika 2021-04-22
928 Nedokončený scénář Natálie VerešenEzoterika 2021-04-16
927 Velký kvantový přechod II LevEzoterika 2021-04-25
926 Velký kvantový přechod LevEzoterika 2021-04-24
925 Čas platit AitaEzoterika 2021-04-24
924 Enki, Enlil, Elohim, Anunnaki - kdo jsou? Cosmic agencyUFO 2021-04-12
923 Aktualizace Inger NorenEzoterika 2021-04-15
922 Kroniky Nibiru Valerie KolcováEzoterika 2018-03-16
921 Phaethon, Nibiru a historie zlatých desek Šambaly Valerie KolcováEzoterika 2012-12-24
920 Život krále Artuše v Merlinově legendě Valerie KolcováEzoterika 2021-03-26
919 Apollon Hyperborejský Valerie KolcováEzoterika 2018-06-22
918 Smlouvy duší Sam BoomerEzoterika 2021-04-16
917 Vítězná strategie MartaEzoterika 2021-04-13
916 Pokyny Ann AlbersEzoterika 2021-04-17
915 Katarze duše - sestup lidských duší Georgi StankovEzoterika 2021-04-17
914 Poslední myšlenka před spaním Alejandro Martinez GallardoEzoterika 2021-02-21
913 Stát se důvěryhodným Leo BabautaEzoterika 2021-04-09
912 Zpráva od Arkturiánů Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-04-11
911 💮💮💮💮
💮💮💮 2021-04-18
910 Jak Šiva ... pohnul Indií aneb nejstarší historie Země Valerie KolcováEzoterika 2017-08-04
909 Askeze SochandžiEzoterika 2021-04-09
908 Výzva k lidem Země Elena EleyaEzoterika 2021-04-11
907 Je někdo v podstatě zlý? Linda DillonEzoterika 2021-04-11
906 Od Lemurie po Hyperboreu aneb bitva draků Valerie KolcováEzoterika 2013-01-19
905 Ozvěny hvězdých válek, kamenné koule Valerie KolcováEzoterika 2016-05-13
904 Baal - pomluvený bůh Východu o Satanovi, Anunnaki a ... o syrské válce Valeri KolcováEzoterika 2015-10-30
903 Galaktická federace vs. Draco, Zeta Sharon StewardEzoterika 2021-04-04
902 To nejlepší AitaEzoterika 2021-04-03
901 Váš příběh Rita KempfEzoterika 2021-04-07
900 Chystáte se vytvořit novou Zemi, která bude svobodná Barbara MarciniakEzoterika 2021-04-07
899 Postoj k tomu, co se děje MartaEzoterika 2021-04-07
898 Aštar James McConellEzoterika 2021-04-10
897 Federace světla Blossom GoodchildEzoterika 2021-04-11
896 Soran z Vysoké rady Plejád Inger NorenEzoterika 2021-04-12
895 KION - Rozvoj udržitelnosti CElenaEzoterika 2021-04-07
894 Temná hierarchie vývoje a destruktivní civilizace - KION (7) ArchitektEzoterika 2021-04-07
893 Metafyzické účinky obrácení magnetického pólu Greg PrescottEzoterika 2021-04-04
892 Osvobození Dancing DolphinEzoterika 2021-04-02
891 Vzestupná amnézie Shekina RoseEzoterika 2021-04-03
890 Nejvyšší pravděpodobné výsledky vzestupu KeyRayEzoterika 2021-03-04
889 Zpráva pro starseed Alexander QuinnEzoterika 2021-03-21
888 Zprávy z Andromedy Morag O BrienEzoterika 2021-04-05
887 Eskapismus Sharon StewardEzoterika 2021-03-27
886 Neutralizace záření - Rady MartaEzoterika 2021-03-31
885 Rovnováha Juli JulyEzoterika 2021-03-31
884 Paralelní pohled MartaEzoterika 2021-04-01
883 Fyzická těla během vzestupu James CarwinEzoterika 2021-03-31
882 Věda o správném životě Lisa ReneéRealita 2021-04-01
881 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-04-02
880 Matice absolutna LevEzoterika 2021-03-31
879 Portál RaJamesEzoterika 2021-04-03
878 Denacifikace Země Natalie KotelnikováEzoterika 2012-10-22
877 Lucifer: Zlidštění tvůrce CElenaEzoterika 2021-03-28
876 Částice boha - KION CElenaEzoterika 2021-03-10
875 Umění vlivu - KION (6) ArchitektEzoterika 2021-04-03
874 Překonávání rozdílů - KION (5) ArchitektEzoterika 2021-03-31
873 Architekti vesmíru 29 ArchitektEzoterika 2021-03-28
872 🦺 ⛑🦺 ⛑🦺
2021-04-04
871 Trestý čin MYRealita 2021-03-30
870 Matrix Absolutna LevEzoterika 2021-03-28
869 Arkturiáni Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-03-28
868 Anubis Erena VelazquezEzoterika 2021-03-27
867 Saint Germain a OWS James McConnellEzoterika 2021-03-21
866 Archanděl Michael a OWS McConnellEzoterika 2021-03-14
865 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2021-03-25
864 Děti z vyšších dimenzí Jennifer CrokaertEzoterika 2021-03-28
863 12. slunečních paprsků/ aspektů božstva Patricia Cota-RoblesEzoterika 2016-03-13
862 Sundeelia: Jak komunikovat s anděly Eliza AyrezEzoterika 2021-03-26
861 Duchovní vědomí Owen WatersEzoterika 2021-03-25
860 Lidé se instinktivně chtějí spojit Sharon StewardEzoterika 2021-03-28
859 Stefon a Mira GalaxygirlEzoterika 2021-03-21
858 Ilja Muromec Valerie KolcováEzoterika 2021-02-25
857 Zákeřnost země Agartha nebo tajemství Antarktidy Valerie KolcováEzoterika 2019-02-01
856 Důležitá aktualizace od Mistrů ChristopherEzoterika 2021-03-27
855 Kdo jsou strážci Země MariamorozEzoterika 2021-03-26
854 Vědomí jednoty - probuzení Sam BoomerEzoterika 2021-03-23
853 Rychlejší manifestace nově probuzených Daniel ScrantonEzoterika 2021-03-23
852 Multidimenzionální divadlo James GilliandEzoterika 2021-03-15
851 Update MiraEzoterika 2021-03-28
850 Mnoho hvězdných semen na vaší planetě je odtud MackenzieEzoterika 2021-03-24
849 Mentální zdraví Sharon StewardEzoterika 2021-03-25
848 Závoje sestupují James GillilandEzoterika 2021-03-25
847 Jak roste duše Daniel ScrantonEzoterika 2021-03-24
846 Posuzovat, odsuzovat, nebo ne? Jahn KasslEzoterika 2021-03-17
845 Problémy federace a Země - klíčem jsou lidé Cosmic agencyEzoterika 2021-03-19
844 Vyšší Já Inger Noren Inger NorenEzoterika 2021-03-20
843 Čas stojí Mike QuinseyEzoterika 2021-03-19
842 Plejádský faktor LevEzoterika 2021-03-13
841 Velký kvantový přechod LevEzoterika 2021-03-20
840 Nové pravdy Sharon StewardEzoterika 2021-03-16
839 Budoucí pokolení MartaEzoterika 2021-03-04
838 Cesta do souhvězdí Lyry RamiEzoterika 2021-03-15
837 Fyzické tělo při vzestupu Magenta PixieEzoterika 2021-03-20
836 Jak plynout do 5D Jennifer CrokaertEzoterika 2021-03-19
835 Domov předků starověkých Egypťanů Valerie KolcováEzoterika 2015-09-18
834 Král Štír, Seth a záhadné ʺOko Saharyʺ Valerie KolcováEzoterika 2015-01-05
833 🤓🤓🤓🤓🤓
2021-03-21
832 VRAZI Svobodný vysílačRealita 2021-03-16
831 Testy PCR, Maitre - vysocí Šedí Cosmic agencyUFO 2021-02-23
830 Federace a lidské kolektivní nevědomí - lidé jsou klíčem Cosmic agencyUFO 2021-03-07
829 Účinky očkování MartaEzoterika 2021-03-13
828 Arsinoe (sestra Kleopatry) a Máří Magdalena Cosmic agencyUFO 2021-02-27
827 Kion 3: Historie vesmíru ArchitektEzoterika 2021-03-05
826 Planetární energetické struktury LevEzoterika 2021-03-08
825 Bermudský trojúhelník - podzemní pyramidy Cosmic agencyUFO 2021-02-19
824 Chybějící letadla a lodě - MALAYSIA 370 - Bermudský trojúhelník Cosmic agencyUFO 2021-02-26
823 Labyrint Minotaura - technický portál Valerie KolcováEzoterika 2016-08-07
822 Zrcadlový svět MartaEzoterika 2021-03-06
821 Nový finanční systém MartaEzoterika 2021-03-08
820 Politický systém 5D MartaEzoterika 2021-03-09
819 Absolut MartaEzoterika 2021-03-12
818 Buddha Erena VelazquezEzoterika 2021-03-10
817 Kam půjdou temní Stewe BeckowEzoterika 2021-03-12
816 Internet a Karma - Energetické kotvy Natalia MiščenkoEzoterika 2021-03-11
815 Fáze fixace 3 vláken DNA do roku 2031 Magenta PixieEzoterika 2021-03-02
814 Buněčná transformace July JuliEzoterika 2021-03-07
813 Vesmír není prázdný MartaEzoterika 2021-03-07
812 Cvičení pro harmonický soulad MartaEzoterika 2021-03-03
811 Eukaryotické buňky BibliotecaRealita 2021-02-23
810 Intra ̵galaktická reaktivace Merkaby LevEzoterika 2021-03-05
809 Města Světla LevEzoterika 2021-03-01
808 Cenzura EZO-UFO odkazy letem světemEzoterika 2021-03-08
807 An-Ra Erena VelazquezEzoterika 2021-03-05
806 Archanděl Michael Ronna VezaneEzoterika 2021-03-01
805 Ze 3D do 4D a 5D LevEzoterika 2021-03-02
804 Časová osa David WilcockRealita 2021-01-30
803 Zpráva od Matthewa Suzy WardEzoterika 2021-03-02
802 Budete si muset vybrat James GillilandEzoterika 2021-03-03
801 Pokrok ve vzestupu Mike QuinseyEzoterika 2021-03-06
800 🪐 🪐 🪐 🪐 🪐
2021-03-05
799 Nejlevnějším prostředkem na Covid je soda Dr. Mark SircusRealita 2021-02-22
798 Archonti Patrick HerbertEzoterika 2021-02-28
797 Lilith CElenaEzoterika 2021-01-28
796 Prána CElenaEzoterika 2021-02-24
795 Architekti 28 ArchitektEzoterika 2021-02-15
794 Architekti 27 ArchitektEzoterika 2021-01-02
793 Robotizace MartaEzoterika 2021-02-16
792 Chraňte božský kód MartaEzoterika 2021-02-26
791 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI MartaEzoterika 2021-02-27
790 Otázka rovnováhy CElenaEzoterika 2021-02-18
789 Sliby CElenaEzoterika 2021-02-19
788 Paměť buňky Anna Kamallaya HeforsEzoterika 2021-02-25
787 O inteligenci a moudrosti ArchitektEzoterika 2021-02-22
786 Sny a jednota Doug EsseEzoterika 2021-02-28
785 Připravenost Beth StormontEzoterika 2021-02-23
784 12 způsobů léčení vztahů Namice EllisEzoterika 2021-02-11
783 Duchovní léčivé nástroje Judy DyerEzoterika 2021-02-18
782 Drobnosti Cosmic agencyUFO 2021-02-20
781 Obětování Sharon StewardEzoterika 2021-02-19
780 Svoboda Země Erena VelazquezEzoterika 2021-02-21
779 Federace světla Blossom GoodchildEzoterika 2021-02-20
778 Ježíš - Astroteologie, Sluneční kult, Egypt Cosmic agencyUFO 2021-02-16
777 Informace o plazech během jejich zatčení a zániku Sharon StewardEzoterika 2021-02-14
776 Mysl a hubnutí David R. Hamilton Realita 2021-02-17
775 Diskuze se třetí silou AomaymiaEzoterika 2021-02-16
774 44 Zajímavostí o lidském těle DubaEzoterika 2021-02-15
773 Duchovní imunita Lisa ReneeEzoterika 2021-02-16
772 Hvězdná semínka, dostanete se domů Daniel ScrantonEzoterika 2021-02-17
771 Kolektivní vědomí James CarwinEzoterika 2021-02-18
770 15 let vývoje DanaRealita 2021-02-22
769 Najděte video DanaRealita 2021-02-16
766 Osud Titaniku - další tajemství Tesly Valerie KolcováEzoterika 2020-02-06
765 Příčiny bolestí Anna GerEzoterika 2021-02-05
764 Štěstí, nebo zkouška Nikolaj ArtjuchovEzoterika 2021-02-11
763 Časoprostor v 5D - teleportace MartaEzoterika 2021-01-31
762 Kvantový přesun LevEzoterika 2021-02-12
761 Odchod duší Inessa GutermannEzoterika 2015-04-13
760 Život ve velkých městech MagdaEzoterika 2021-02-07
759 Starseeds jsou empati Judy DryerEzoterika 2021-02-10
758 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2021-02-14
757 Smlouva o duši Judith Kusel Ezoterika 2021-02-14
756 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
2021-02-15
755 Oleg Pozemšťan Oleg ZemljaninEzoterika 2021-02-02
754 Hrozby nové doby - Saint Germain Valerie KolcováEzoterika 2020-01-10
753 Starseeds & Inkarnace Dolores CannonEzoterika 2021-02-09
752 Jak reptiliáni zmanipulovali matrix Aurora RayEzoterika 2021-02-01
751 Krůček od smrti Nikolaj AtjuchovEzoterika 2021-02-08
750 Jak zvýšit své vibrace LevEzoterika 2021-02-07
749 Jacob Rothschild - jak a proč Henry MakowRealita 2021-02-05
748 Záludný manipulátor Sharon StewardEzoterika 2021-02-05
747 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-02-03
746 Změna časoprostorových parametrů MartaEzoterika 2021-02-01
745 Nové rodiny Akademie Centr světaEzoterika 2021-01-29
744 Připravte se na UFO Richard BoylenRealita 2021-01-27
743 Predikce 2021 Ivan TellerEzoterika 2021-01-29
742 Nová pravidla pro věk Vodnáře Pars KutayEzoterika 2021-01-23
741 Kde je hranice mezi globálním obchodem a pokusy ovládnout společnost? PutinRealita 2021-01-28
740 Azazel CElenaEzoterika 2021-01-14
739 Q&A - Architekti CElenaEzoterika 2021-01-06
738 Odhalí se pravda všem? Inger NorenEzoterika 2021-01-25
737 Cesta světla Alexandrian KosmosEzoterika 2021-01-26
736 Duchovní praktiky Valerie KolcováEzoterika 2021-01-25
735 Energetická rovnováha MartaEzoterika 2021-01-27
734 Duše / MERKABA Sabina DyeEzoterika 2020-10-14
733 Proč tak žiji Nina SumireEzoterika 2021-01-27
732 Jak zvýšit odolnost CElenaEzoterika 2021-01-02
731 Přestaňte si plánovat budoucnost Brenda HoffmanEzoterika 2021-01-22
730 Okultní vládce eliminován Michael SallaRealita 2021-01-18
729 Havel a Spálovský Zdeněk SpálovskýRealita 2021-01-29
728 Zpožděním k lepším zítřkům Georgi A. StankovRealita 2021-01-22
727 Změna způsobů odezvy SamamuryEzoterika 2021-01-17
726 Otevření srdce Judith KuselEzoterika 2021-01-19
725 Mythi 165 AtlanticObrUFO 2020-12-27
724 Nastal čas míru a prosperity Tančící delfínEzoterika 2021-01-19
723 Kdo je teď na planetě Sharon StewardEzoterika 2021-01-16
722 JFK LoshaEzoterika 2021-01-20
721 Nové galaktické kódy Daniel ScrantonEzoterika 2021-01-21
720 Kvantový skok vědomí James GilliandEzoterika 2021-01-21
719 Jde to rychleji Magenta PixieEzoterika 2021-01-20
718 5D Vzestup Marika MorettoEzoterika 2021-01-14
717 UPDATE Přechod od korporátu k republice Ed HayesRealita 2021-01-16
716 Guantanámo se připravuje pro VIP vězně Medeea GreereRealita 2021-01-16
715 UPDATE PrezidentTrump uplatňuje zákon o povstání Per StaffanRealita 2021-01-16
714 JFK - boží boj LoshaEzoterika 2021-01-14
713 Světlé síly přebírají kontrolu Aurora RayEzoterika 2021-01-14
712 UPDATE Operace zahájena Gregory ErvinRealita 2021-11-13
711 Ohnivý Salamandr a příběhy křemíkového života Valerie KolcováEzoterika 2019-12-26
710 UPDATE Charlie WardRealita 2021-01-12
709 UPDATE Sharon StewartEzoterika 2021-01-07
708 UPDATE Charlie WardRealita 2021-01-11
707 Otevřete oči Inger NorenEzoterika 2021-01-05
706 NOVÉ ČASOVÉ ČASY ZEMĚ Dolores DevelveEzoterika 2020-12-30
705 Biologický vzestup Teri WadeEzoterika 2021-01-05
704 Zákon vesmíru - Jak uvnitř, tak vně, jak nahoře, tak dole Linda DillonEzoterika 2021-01-09
703 CEnzura - nová CENZURARealita 2021-01-09
702 UPDATE R.D. SteeleRealita 2021-01-07
701 Otázky k současné situaci Cosmic AgencyEzoterika 2020-12-27
700 NA ZTEČ James GillilandEzoterika 2021-01-02
699 🦑🦑🦑🦑🦑
2021-01-04
698 Trump chrání fondy St. Germain Sharon StewardEzoterika 2020-12-28
697 Jak získat znalosti ze zdroje Valerie KolcováEzoterika 2020-12-18
696 Proč jsi neklidný Sharon StewardEzoterika 2020-12-26
695 Kundalini Barbara MarciniakEzoterika 2020-12-18
694 Karmické lekce - jak se léčit CElenaEzoterika 2020-12-24
693 Upgrade vzestupu Aurora RayEzoterika 2020-12-18
692 8 postupů, jak zůstat klidný Leo BabautaEzoterika 2020-12-22
691 Probuzení Jahn KasslEzoterika 2020-12-26
690 JFK: Patrioti, držte směr! LoshaEzoterika 2020-12-21
689 Masivní posun Georgi StankovEzoterika 2020-12-19
688 Zesílení galaktických energií - 9D Arcturianská rada Daniel ScrantonEzoterika 2020-12-18
687 Architekti vesmíru 26 - Q&A ArchitektEzoterika 2020-12-24
686 Architekti vesmíru 26 ArchitektEzoterika 2020-12-26
685 Čtvrtý tvůrce ArchitektEzoterika 2020-12-15
684 Zpráva konglomerátu kurátorů svobodným duším Země ArchitektEzoterika 2020-12-13
683 Vzestup na 5D do 21. prosince 2020 Daniel ScrantonEzoterika 2020-12-23
682 Monolity a 21. prosinec 2020 Cosmic agencyEzoterika 2020-12-21
681 Aštar na energii 21. prosince Kate WoodleyEzoterika 2020-12-15
680 Přežívání ve čtvrté dimenzi Daniel ScrantonEzoterika 2020-12-19
679 Událost 2020 Michael LoveEzoterika 2020-12-18
678 8 postupů, jak zůstat klidný Leo BabautaEzoterika 2020-12-22
677 Jsme v Číně Sharon StewardEzoterika 2020-12-12
676 Falešná událost Jason ShurkaEzoterika 2020-12-13
675 Únava, DNA, vzpomínky NevaEzoterika 2020-12-14
674 Energetické úpravy Shelley YoungEzoterika 2020-12-11
673 MONOLIT mixEzoterika 2020-12-17
672 Návrat pánů karmy LevEzoterika 2020-12-14
671 Návrat solárních Rishi Lisa ReneeEzoterika 2020-12-15
670 Archanděl Michael - Jste hvězdným světlem na cestě Ronna Herman VezaneEzoterika 2020-12-05
669 👁👁👁
2020-11-05
668 Pohádková realita Daniel ScrantonUFO 2020-12-05
667 Dominion Vision Times newsEzoterika 2020-12-01
666 Změny Barbara MarciniakEzoterika 2020-05-01
665 Třaskavý Trump Howell WoltzRealita 2020-12-05
664 Hlasovací lístky z Číny Salty crackerEzoterika 2020-12-12
663 Nehoda Salty crackerRealita 2020-12-05
662 Google nešpehuje Kate Conger + Noam ScheiberRealita 2020-12-02
661 Čínští supervojáci John VibesRealita 2020-12-08
660 Vakcíny Koronavirový skandál v Německu F. William EngdahlRealita 2020-12-10
659 Vakcíny - Nebezpečí mRNA National cancer instituterealita 2020-12-08
658 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-12-03
657 Generál McInerney vyzývá k použití zákona o povstání HalthrangerRealita 2020-12-01
656 Plán duší - co s tím? Cosmic agencyEzoterika 2020-11-26
655 Smrt je práh nesmrtelnosti AlinaEzoterika 2020-11-30
654 Postoj k channelingu - mentální korekce Anuta IgnatEzoterika 2020-12-01
653 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2020-12-02
652 Update - Plán na osvobození Brian Robert HylandRealita 2020-11-29
651 Aktualizace Charlie WardRealita 2020-11-29
650 Pyramidy Cosmic agencyUFO 2020-11-22
649 Meditace od Cobry 21.12.19:22 CobraEzoterika 2020-11-12
648 Stvoření lidstva a DNA Cosmic AgencyEzoterika 2020-11-18
647 Uvolnění dluhu - NESARA Aurora RayEzoterika 2020-11-19
646 Update Michael LoveEzoterika 2020-11-21
645 Systémy víry Sharon StewardEzoterika 2020-11-20
644 Velitel Ashian: Schumannova rezonance a 21. prosinec Jennifer CrokaertEzoterika 2020-11-20
643 Navigace v chaosu Vidya FrazierEzoterika 2020-11-20
642 Aktualizace RV Judy ByingtonRealita 2020-11-19
641 Páni Karmy LevEzoterika 2020-11-16
640 Lord Aštar Lynne RondellEzoterika 2020-11-17
639 Nosní vakcíny Nyla NguyenRealita 2020-11-16
638 Světoví lídři se postavili na stranu resetu, Patrioti se brání Dave - X22Realita 2020-11-15
637 Andrew Jackson, Kraken, bitva bitev Dave - X22Realita 2020-11-17
636 Nová verze inkarnace Carina DavidssonEzoterika 2020-11-14
635 Trump a volby Per StaffanEzoterika 2020-11-16
634 První vlna - co čekat Lynne RondelEzoterika 2020-11-02
633 TESLA VĚŽE A ZDRAVOTNÍ STĚNA galacticfederation.comEzoterika 2020-11-10
632 Pfizer Brian ShilhavyEzoterika 2020-11-12
631 Poselství Caroline Oceana RyanEzoterika 2020-11-11
630 Archanděl Michael Linda DillonEzoterika 2020-11-11
629 11:11 - posun nahoru Gillian MacBeth-LouthanEzoterika 2020-11-12
628 Saint Germain James McConnellEzoterika 2020-11-08
627 Bouře je na nás Eliza AyresEzoterika 2020-10-11
626 Galaktická federace: převzetí moci světelnými silami Aurora RayEzoterika 2020-11-10
625 Metamorfoza Golden LakeEzoterika 2020-11-12
624 Kolektivní vědomí Aurora RayEzoterika 2020-11-12
623 Zasloužíte si vzestup do 5D? Daniel ScrantonEzoterika 2020-11-13
622 Hozená energie Jim&RoxaneEzoterika 2020-11-13
621 Zítřek je tady Brenda HoffmanEzoterika 2020-11-13
620 Velká sklizeň - fyzika energoinformačních torzních polí OlmatEzoterika 2020-11-11
619 Otázky a odpovědi - Aneéka Cosmic agencyEzoterika 2020-11-14
618 🍀🍀🍀🍀🍀
2020-11-13
617 Odhalení - Památeční neděle Charlie WardEzoterika 2020-11-08
616 Karma JulyEzoterika 2020-10-07
615 Emoce InessaEzoterika 2020-10-17
614 Duše, tělo, mysl JulyEzoterika 2020-10-01
613 Cestovatelé v čase JulyEzoterika 2020-10-21
612 40 hvězdných portálů na Zemi Esoterické zprávyEzoterika 2019-05-11
611 Mistři z krystalové říše CarinaEzoterika 2020-11-02
610 Anna Lindht o Švédsku Inger NorenEzoterika 2020-11-02
609 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2020-11-02
608 Poselství Ježíše Krista JulyEzoterika 2020-11-03
607 Saint Germain OWS James McConnellEzoterika 2020-11-09
606 Událost 2020 - update Michael LoveEzoterika 2020-10-31
605 Správní systém Telosu Dianne RobbinsEzoterika 2020-11-03
604 30 miliard z COVID fondu EU jde na zbraně Manlio DinucciRealita 2020-10-16
603 Fukushima šíří jadernou pandemii Manlio DinucciRealita 2020-11-05
602 Volná energie Collective evolutionRealita 2020-11-04
601 Epifýza Allana KettlerRealita 2019-11-26
600 Když nemůžete dělat nic SelaciaEzoterika 2020-11-06
599 Změna Brenda HoffmanEzoterika 2020-10-30
598 Probuzení je individuální i kolektivní John SmallmanEzoterika 2020-11-03
597 Velký přesun Christine DayEzoterika 2020-11-02
596 Torzní pole člověka SoznaniexEzoterika 2020-10-30
595 6. čakra InessaEzoterika 2020-10-28
594 Odhalení Mark BaughmanEzoterika 2020-10-30
593 Aktualizácia Finálneho Boja Časť 2 COBRAEzoterika 2020-10-28
592 Viry - ztracené děti / rakovina Olga KoroEzoterika 2020-10-30
591 Nová Země Mike QuinseyEzoterika 2020-10-23
590 Aktuální situace - srpen Seraphim Akchooel SubramaniEzoterika 2020-08-28
589 Aktuální situace Aurora RayEzoterika 2020-10-23
588 Technologie k fotografování multidimenzionálních bytostí Michael ErevnaRealita 2019-05-30
587 Památný prosinec Lynne RondellEzoterika 2020-10-17
586 Aktuální situace Sharon StewardEzoterika 2020-10-19
585 Nový pohled na Boha Owen WatersEzoterika 2020-10-26
584 Existuje svobodná vůle? Cosmic agencyEzoterika 2020-10-26
583 Pohled shora Lynne RondellEzoterika 2020-10-21
582 Štítná žláza CElenaRealita 2020-07-28
581 🪐🪐🪐🪐🪐
🪐🪐🪐 2020-10-26
580 Nový svět přichází KatEzoterika 2020-10-23
579 Svobodná Země Alexandre KeylandEzoterika 2020-10-22
578 Zpráva od Ashtara Sestra šamankaEzoterika 2020-10-24
577 Mistři křišťálu Carina DavidssonEzoterika 2020-10-24
576 Reverzní pýcha Natálie KolcováEzoterika 2020-10-23
575 Královna An-Ra Erena VelazquezEzoterika 2020-10-23
574 Skryté síly chtějí rozdělit lidstvo Daniel ScrantonEzoterika 2020-10-23
573 Ivo z Vegy Sharon StewardEzoterika 2020-10-19
572 Soren z Plejád: Příprava na volby Sharon StewardEzoterika 2020-10-21
571 Kritická masa Steve BeckowEzoterika 2020-10-26
570 Trumpova volební kampaň Steve BeckowRealita 2020-10-18
569 Galaktická federace světla Blossom GoodchildEzoterika 2020-10-18
568 Chystá se velký krok Jennifer CrokaertEzoterika 2020-10-23
567 Politické trendy Steve BeckovEzoterika 2020-10-26
566 Milovat vše John SmallmanEzoterika 2020-10-19
565 Boží hra lásky Sant Rajinder Singh Ji MaharajEzoterika 2020-10-19
564 Holografická mysl Meg BenedicteEzoterika 2020-10-25
563 David Icke David IckeEzoterika 2020-10-22
562 Volby se blíží Sharon StewardEzoterika 2020-10-21
561 Cenzurované české informace Michal PetrRealita 2020-10-21
560 CENZUROVANÉ kanály CENZURARealita 2020-10-18
559 NAVALNÝ ... AeronetRealita 2020-10-18
558 TUNELY ... PhDr. Václav VosáhloRealita 2020-10-18
557 FLUOR Bruce LanphearRealita 2020-10-16
556 CERN přiznává, že hledá kontakt s paralelními vesmíry Joseph P. FarrellRealita 2020-10-16
555 Síla mysli JulyEzoterika 2020-10-15
554 Změna na Zemi Maria ZalutskayaEzoterika 2020-10-16
553 Jak vstoupit do vědomí nadčlověka soznaniex Ezoterika 2020-10-17
552 Mise pokračuje - Vaše činy mění historii Linda LiEzoterika 2020-10-10
551 Mise pokračuje - Mythi atlanticoBREzoterika 2020-10-05
550 Mise pokračuje - Galaktická federace Lorie LaddEzoterika 2020-10-07
549 Mise pokračuje - Vnitřní Země & království přírody Dianne RobbinsEzoterika 2020-10-06
548 Mise pokračuje- andělský kolektiv GalaxygirlEzoterika 2020-10-11
547 Mise pokračuje Blossom GoodchildEzoterika 2020-10-12
546 Užitečný idiot Leif JohnsonRealita 2020-10-06
545 Černé díry a Slunce Cosmic agencyUFO 2020-10-07
544 Zvonění v uchu Celia FennEzoterika 2020-10-05
543 Voda Valerie KolcováEzoterika 2019-04-26
542 Sny - lucidní sny - astrál - déjà vu Valerie KolcováEzoterika 2020-09-24
541 Pravda vás osvobodí AitaEzoterika 2020-10-08
540 E.T. kontakt - masové odhalení UFO Daniel ScrantonEzoterika 2020-10-08
539 Zvuk Jim SelfEzoterika 2020-09-10
538 Spojenectví Aštara a archanděla Michaela MartaEzoterika 2020-09-26
537 Nadčasovost ŠanniEzoterika 2020-10-05
536 Událost 2020 - Hlavní vítězství světla Michael LoveEzoterika 2020-10-06
535 🐬🐬🐬
2020-10-02
534 Výzva pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky Ivan KuznecEzoterika 2020-10-05
533 Videohry tvoří mír Kathleen Mary WillisRealita 2020-10-04
532 Postavte se za správné - bez boje Suzanne MarescaEzoterika 2020-10-04
531 Zpráva arkturiánské skupiny Marilyn RaffaeleEzoterika 2020-10-04
530 Finální fáze Erena VelazquezEzoterika 2020-10-01
529 Co je vzestup Iynne RondellEzoterika 2020-09-28
528 Nově probuzení - masivní změny Daniel ScrantonEzoterika 2020-09-29
527 Budoucí ekonomie Kate WoodleyRealita 2020-10-02
526 Změny počasí Cap AllonRealita 2020-10-03
525 Zpráva od Matthewa Warda Suzy WardEzoterika 2020-10-01
524 PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO! SpirituelEzoterika 2020-09-24
523 Zákon jednoty Doug EsseEzoterika 2020-09-27
522 Nikaragua a Covid mixRealita 2020-09-28
521 Nohy a váš směr Elizabeth PeruEzoterika 2020-09-27
520 Antiarchitekti vesmíru 3 RismusEzoterika 2020-09-28
519 Antiarchitekti vesmíru 2 RismusEzoterika 2020-09-26
518 Antiarchitekti vesmíru 1 RismusEzoterika 2020-09-26
517 Čakry po novu Inessa GutermanEzoterika 2020-09-22
516 Cesta z duality SoleilEzoterika 2020-09-26
515 Přibalte si anděla MartaEzoterika 2020-09-23
514 Výzvy této doby Patricia Cota-RoblesEzoterika 2020-09-16
513 Událost - Velké rozšíření časové osy! Michael LoveEzoterika 2020-09-25
512 Požáry v USA, FB - antimonopolní zákon, UK a Melbourne a další Nyla NguyenRealita 2020-09-20
511 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star HinmanEzoterika 2020-09-19
510 Meditace / arkturiáni Marilyn RaffaeleEzoterika 2020-09-06
509 Bioterorismus Pentagonu v Gruzii Valerij KorovinRealita 2020-09-20
508 Informace od Gedeona Elena YuRealita 2020-09-02
507 Voda Return to nowRealita 2020-09-22
506 Poděkování za SETKÁNÍ 22.9. 🪀 🎀 🪀 🎀 Realita 2020-09-21
505 Meditace Marilyn RaffaeleEzoterika 2020-09-06
504 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star HinmanEzoterika 2020-09-19
503 Slovo o kreativních a destruktivních inteligencích Oleg ZemljaninEzoterika 2020-09-04
502 Matka Země - Reset začíná Linda LiEzoterika 2020-09-16
501 Update Jason ShurkaEzoterika 2020-09-16
500 Snění jako duchovní praxe ArchitektEzoterika 2020-08-11
499 Matka Země - Reset začíná 🐙 🦑 🦐 🦞 🦀 🐡 🐠 Linda LiEzoterika 2020-09-16
498 Zpráva o pokroku CobraEzoterika 2020-09-14
497 Trolové, skřítci, Caduceus a tajná smlouva kněží (Merlinovy příběhy) 💎 Valerie KolcováEzoterika 2020-09-11
496 Bezhotovostní společnost Amy BaileyEzoterika 2020-08-19
495 Ekonomická válka USA/Čína - poslední krok před velkým resetem Brandon SmithEzoterika 2020-09-11
494 Podvodník a podvedení Lisa ReneeEzoterika 2020-09-07
493 Kódy pyramid Jason ShurkaEzoterika 2020-09-07
491 Architekti vesmíru 22 architektEzoterika 2020-09-14
490 Architekti vesmíru - Zdokonalovat boha CElenaEzoterika 2020-09-10
489 Volba pro mír Ann AlbersEzoterika 2020-09-05
488 Duševní smlouva, nebo spřízněná duše? J.MorganEzoterika 2020-09-06
487 Přirozenost reality Cosmic agencyEzoterika 2020-09-06
486 Cesta světla - ohrožení Sharon StewardEzoterika 2020-09-06
485 GAIA STOUPÁ: Časové osy, paralelní světy a efekt - Mandela efekt RielpolitikEzoterika 2020-09-02
484 Pozemské Ego Pamela KribbeEzoterika 2020-09-05
483 UDÁLOST 2020 - kosmické energie ovlivňují Zemi Michael LoveEzoterika 2020-09-02
482 Nehledají testy COVID "něco" Joseph P.FarrellEzoterika 2020-08-25
481 Průvodci vzestupem Per StafanEzoterika 2020-08-31
480 Zpráva od lidí světla Maryann RadaEzoterika 2020-08-31
479 Vítězství Světla AuroraEzoterika 2020-08-30
478 Pravda k odhalení PitaEzoterika 2020-08-30
477 Grál Lisa ReneeEzoterika 2020-08-30
476 Lidstvo na křižovatce Victiria CochraneEzoterika 2020-08-23
475 Osvobození Jamye PriceEzoterika 2020-08-28
474 💎💎
2020-08-31
472 💎💎 💎💎 💎💎 2020-09-03
471 Architekti vesmíru - Nekonečno v nekonečnu CElenaEzoterika 2020-09-01
470 Architekti vesmíru - algoritmy lásky CElenaEzoterika 2020-09-03
469 Architekti vesmíru - modul vícerozměrnosti CElenaEzoterika 2020-08-27
468 Dualita - utrpení - Já - Zdroj Cosmic AgencyEzoterika 2020-08-22
467 Karmické úkoly CElenaEzoterika 2019-10-13
466 Ženy a muži Elena LožinskáEzoterika 2020-08-22
465 Přicházející energie připravují na solární záblesk Kate WoodleyEzoterika 2020-08-25
464 Čas zvyšuje rychlost Dianne RobbinsEzoterika 2020-08-22
463 Arkturiánská skupina - O pandemii a odpovědnosti Anna IgnatEzoterika 2020-08-22
462 Opravdová soucitná láska Lisa ReneeEzoterika 2020-08-24
461 Tělo a mysl je ovládáno biochemii těla a minulostí IrinelEzoterika 2020-08-25
460 Globální meditace 31-08-20 CobraRealita 2020-08-22
459 Vzestoupení Erena VelazquezEzoterika 2020-08-24
458 5G indukuje koronaviry - nové modely vlivu milimetrové vlny na DNA Makia FreemanEzoterika 2020-07-22
457 Athena z Delf Brad JohnsonEzoterika 2020-08-14
456 Znovuzrození kolektivní duše Daniel ScrantonEzoterika 2020-08-18
455 Druhá vlna Brenda HoffmanEzoterika 2020-08-14
454 3D matice, Federace a lidské touhy - mimozemská komunikace Cosmic AgencyEzoterika 2020-08-18
453 Znecitlivění končetin MagdaEzoterika 2020-08-16
452 Potvrzení James McConnellEzoterika 2020-08-17
451 Záblesk a to, co se nesmí komentovat Magenta PixieEzoterika 2020-08-16
450 Federace světla Blossom GoodchildEzoterika 2020-08-16
449 Novinky přechodu PulsarEzoterika 2020-08-04
448 Planetární iniciace CobraEzoterika 2020-08-13
447 Událost 2020 Michael LoveEzoterika 2020-08-09
446 Anara z Atlantis Sharon StewardEzoterika 2020-08-11
445 Lví brána Georgi Alexandrov StankovEzoterika 2020-08-09
444 Tři způsoby, jak si vzpomenout, proč si duše vybrala tento život Juliet TangEzoterika 2020-08-08
443 Architekti vesmíru - Kódy vědomí CElenaEzoterika 2020-08-16
442 Architekti vesmíru 21 ArchitektEzoterika 2020-08-13
441 Architekti vesmíru - faktor neurčitosti CElenaEzoterika 2020-08-04
440 Mount Shasta ESEzoterika 2020-08-03
439 Pandořina skříňka 🧬🧬 Valerie KolcováEzoterika 2020-04-23
438 Volba duše CElenaEzoterika 2020-08-04
437 Konec pozemské školy AitaEzoterika 2020-08-04
436 Zpráva od Matthewa Warda Suzy WardEzoterika 2020-08-03
435 Mezi světy 🧲 🧲 Brad JohnsonEzoterika 2020-08-04
434 Pozitivní dynamika je v pohybu Jahn KasslEzoterika 2020-07-26
433 JMÉNEM ASHTARA MartaEzoterika 2020-07-27
432 Rozhovor s Luciferem - Puls života CElenaEzoterika 2020-07-24
431 Založil jsem Q skupinu - JFK Sr. LoshaEzoterika 2020-07-22
430 Cobra a Dr. McNamara 🥕 CobraEzoterika 2020-07-01
429 Svátost zrození (Příběhy bohyně Karna) 🧬🧬 Valerie KolcováEzoterika 2020-05-08
428 Poslední bariéra MartaEzoterika 2020-08-02
427 BIG PHARMA: osvobození od nároků na odškodnění Tyler DurdenRealita 2020-08-02
426 Tajemství krve 🧬🧬 Valerie KolcováEzoterika 2020-07-03
425 Michail Lomonosov - osud plný záhad 🧬🧬 Valerie KolcováEzoterika 2020-06-05
424 🦋🦋
2020-07-26
423 Odchod🦋🦋🦋 CElenaEzoterika 2020-07-24
422 Plejády - odpovědi pro členy klubu PulsarEzoterika 2020-07-25
421 Implantáty éterické paměti, životní plán, svobodná vůle Cosmic agencyEzoterika 2020-07-23
420 Paměťové implantáty - řízení 3D matrixu Cosmic agencyEzoterika 2020-07-19
419 Inteligence HUB pro vítězství světla CobraEzoterika 2020-07-21
418 Revoluce v duchovnosti AnteaEzoterika 2020-07-18
417 Technické mechanismy vzestupu Michael LoveEzoterika 2020-06-26
416 Vývoj není o porážce Cabal Daniel ScrantonEzoterika 2020-07-19
415 Spojené vědomí Simon ParkesEzoterika 2020-07-18
414 Globální rekonstrukce - vědomí jednoty Meg BenedicteEzoterika 2020-07-18
413 Láska vždy zvítězí John SmallmanEzoterika 2020-07-19
412 Duševní proud 4-5 SamamuryEzoterika 2020-07-21
411 Fyzika poznání Lee CarolEzoterika 2020-07-19
410 Architekti vesmíru - Strukturování času CElenaEzoterika 2020-07-27
409 Architekti vesmíru -hledejte svou dokonalost CElenaEzoterika 2020-07-24
408 Architekti vesmíru - Nová fáze hry CElenaEzoterika 2020-07-19
407 Událost 2020 - úsvit Zlatého věku Michael LoveEzoterika 2020-07-12
406 Pro harmonii a duševní vyrovnanost FaiteEzoterika 2020-07-18
405 Jak překonat vášně MartaEzoterika 2020-04-15
404 Symptomy vzestupu Jim SelfEzoterika 2020-07-17
403 Technické mechanismy vzestupu Michael LoveEzoterika 2020-06-26
402 Kvantový finanční systém Logan BEzoterika 2020-07-11
401 GESARA & masové zatýkání, matka Tereza, Ghislaine & Mossad Nyla NguyenEzoterika 2020-07-15
400 Redistribuce bohatství MartaEzoterika 2020-07-15
399 Fondy prosperity Sharon StewardEzoterika 2020-07-17
398 Léčení ŠanniEzoterika 2020-07-13
397 🌎 🌎
2020-07-03
396 Zlatý věk SvetinusEzoterika 2020-07-09
395 Lidstvo musí být jednotné Kate WoodleyEzoterika 2020-07-03
394 Architekti vesmíru - podrobnosti CElenaEzoterika 2020-06-03
393 Architekti vesmíru 20 ArchitektEzoterika 2020-07-15
392 Architekti vesmíru 19 ArchitektEzoterika 2020-07-10
391 Zasedání vyšší rady ducha Bogdan ManželejEzoterika 2020-07-09
390 Věk Vodnáře - Aktivační zpráva CobraEzoterika 2020-07-07
389 Volba časové osy Anděl SkogEzoterika 2020-07-07
388 Kudy na 5D Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2020-07-08
387 Úrovně duše a Máša z Plejád ŠanniEzoterika 2020-07-07
386 SKRYTÁ HISTORIE ZEMĚ 🌌💫🌐🌎 Oleg ZemljaninRealita 2020-07-07
385 Leviatanské rasy a démonská semínka Lisa ReneeEzoterika 2020-06-30
384 Aramda James McConnellEzoterika 2020-06-28
383 Evoluce galaktického pokrytectví Oleg ZemljaninEzoterika 2020-07-04
382 Zpráva od Matthewa Warda Suzy WardEzoterika 2020-07-02
381 Příznaky nové reality 2 Svetlana DobrovolskayaEzoterika 2020-06-28
380 Agartha volá - Naléhavá zpráva pro Strážce Země Anna MerkabaEzoterika 2020-06-23
379 Elitní pokrevní linie, rituální týrání, celebrity, politici, prezidenti Aug TellezRealita 2017-02-17
378 Soren z Plejádských Delta Force: Update Sharon StewardEzoterika 2020-06-28
377 Anubis Erena VelazquezEzoterika 2020-06-29
376 Kritická křižovatka na obzoru Siman - RaEzoterika 2020-06-30
375 Zákon jednoty shrnutí Doug EsseEzoterika 2020-06-28
374 Jak se duše vyvíjí -Yazhí Swaruu Cosmic agencyEzoterika 2020-06-18
373 Jak to bylo (nejen) s Maldekem N. RomanováEzoterika 2014-06-13
372 Architekti vesmíru 18 ArchitektEzoterika 2020-07-01
371 Architekti vesmíru 17 ArchitektEzoterika 2020-06-26
370 Architekti vesmíru 16 ArchitektEzoterika 2020-06-18
369 💫 💫
2020-06-26
368 Velké setkání 20 James McConnell Ezoterika 2020-06-22
367 Duševní expanze Lisa GawlasEzoterika 2020-06-21
366 Poselství skupiny Arkturiánů Marilyn RaffaeleEzoterika 2020-06-14
365 Cvičení na pomoc s psychickými útoky Era of lightEzoterika 2020-06-14
364 Bouře - Update Sharon StewardEzoterika 2020-06-16
363 Jak vypnout tělo Makia FreemanEzoterika 2020-05-19
362 Update - Bouře Sharon StewardEzoterika 2020-06-17
361 Násilí v Americe Tina Louise Spalding Ezoterika 2020-06-09
360 Shazování ostatních Sharon Steward Ezoterika 2020-06-19
359 Higher self Mike QuinseyEzoterika 2020-06-12
358 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
357 Do propasti - umělá inteligence Bodhisattva LoveEzoterika 2020-06-13
356 Scénáře a varianty vývoje v následujících desetiletích Tatiana ZolotuchinaEzoterika 2020-06-16
355 Přátelství MartaUFO 2020-06-10
354 5 etap vzestupu Erena VelasquezEzoterika 2020-06-09
353 Jaká je vaše perspektiva Sharon StewardUFO 2020-06-04
352 Archangel Michael James McConnellEzoterika 2020-06-11
351 Architekti vesmíru 15 ArchitektEzoterika 2020-06-13
350 Architekti vesmíru 14 ArchitektEzoterika 2020-06-08
349 Architekti vesmíru 13 ArchitektEzoterika 2020-05-28
348 NESARA Santa surfing beachRealita 2020-06-06
347 Prvotní tvůrce Prvotní tvůrceEzoterika 2019-12-31
346 Pátý element Magenta PixieEzoterika 2020-06-02
345 Svobodné lidstvo Galaxy GirlUFO 2020-06-01
344 Léčení šoku z probuzení Sarah ElkhaldyRealita 2020-06-03
343 Vyšší Federace - intervence Cosmic AgencyUFO 2020-06-04
342 Galaktická federace a NWO Cosmic AgencyUFO 2020-05-22
341 👐 👐 👐
2020-06-06
340 Apoteóza bojů světla a temných sil na Zemi MartaEzoterika 2020-05-29
339 RA Kjerstin SisillaEzoterika 2020-05-14
338 UFO mixRealita 2020-03-10
337 Portál Alcyone 2021 Magenta PixieEzoterika 2020-05-28
336 Zpráva z Andromedy - zjemnění zásahu MartaEzoterika 2020-05-25
335 Uctívání nebes 👐 Michael O.Ezoterika 2020-06-01
334 Poselství z Andromedy (Neškodit) 👐 MartaEzoterika 2020-05-27
333 Zpráva od Galaktické federace 👐 Aurora RayEzoterika 2020-05-29
332 Příchod Krista 👐 MichailEzoterika 2020-05-14
331 Otevření masivního vesmírného portálu 🌸🌸 cosmic portalEzoterika 2020-05-23
330 ET z vnitřní Země jako brána k prvnímu kontaktu Daniel ScrantonEzoterika 2020-05-22
329 Kořeny deep state Edge of WonderRealita 2020-05-19
328 HYBRIDNÍ VÁLKA Peter KoenigEzoterika 2020-05-20
327 Čas přeměn MartaEzoterika 2020-05-18
326 Přestaňte démonizovat Obamu.. prosím Stewe BeckowEzoterika 2020-05-16
325 Plejádská rada Inger Noren Ezoterika 2020-05-13
324 UFO Brazílie 🍂🍂 AtlanticoBrEzoterika 2020-05-20
323 Otázky a odpovědi SamamuryEzoterika 2020-05-19
322 Událost 2020 - dimenzionální přesun Michael LoveEzoterika 2020-05-15
321 Otázky & odpovědi Irina PodzorovaEzoterika 2020-05-10
320 KONEC BÝVALÉ ZEMĚ Michael O.Ezoterika 2020-04-08
319 Planetární vzestup - spojení nositelů pravdy Romeo Baron/ Asur´anaEzoterika 2020-05-08
318 PROČ JSTE ČLOVĚK Elizabeth AprilEzoterika 2019-12-31
317 Uzavírání starých časových linií a jiné Judith Kusel +Ezoterika 2020-05-09
316 Povznášející časy Mike QuinseyEzoterika 2020-05-09
315 Velká změna Steve BeckowEzoterika 2020-05-08
314 Restartování globální ekonomiky BruceRealita 2020-05-05
313 Architekti vesmíru 12 ArchitektEzoterika 2020-05-21
312 Architekti vesmíru 11 ArchitektEzoterika 2020-05-15
311 Architekti vesmíru 10 ArchitektEzoterika 2020-05-11
310 Zahnaní do kouta vozrojdeniesvetaEzoterika 2020-04-22
309 NESARA - GESARA Velká změna 🍀 Steve BeckowRealita 2020-05-08
308 NESARA - GESARA Restartování globální ekonomiky🍀 Judy ByingtonRealita 2020-05-05
307 Architekti vesmíru 9 ArchitektEzoterika 2020-05-04
306 Architekti vesmíru 8 ArchitektEzoterika 2020-04-30
305 Architekti vesmíru 7 ArchitektEzoterika 2020-04-26
304 Aktuální události - Aneeke z Temmeru Cosmic AgencyUFO 2020-05-06
303 Q & A Irina PodzorováEzoterika 2020-05-03
302 NESARA - GESARA - NOVÝ DOLAR 🦅- jistota třicetinásobku Judy ByingtonRealita 2020-05-03
301 ☂️☂️☂️
2020-05-03
300 O TRUMPOVI Sylvain LAFORESTEzoterika 2019-11-15
299 Na stráži MartaEzoterika 2020-04-22
298 Slunce je elektrická hvězda Stephen SmithRealita 2020-04-13
297 Vše je myšlenka, vibrace a volba MeahsenuEzoterika 2020-04-25
296 Odhalení/vzpoura/osvobození lidstva a zotročených plazů Jelelle AwenEzoterika 2020-04-27
295 První tvůrce Erena VelazquezEzoterika 2020-04-28
294 Nový manuál Brenda HoffmanEzoterika 2020-04-24
293 Duchovní probuzení - Nekonečné možnosti Awakening peopleEzoterika 2020-04-30
292 Od srdce Valerie DonnerEzoterika 2020-05-01
291 Čakrový systém SamamuryEzoterika 2020-04-27
290 Komunikace a krmení Egregory SamamuryEzoterika 2020-03-31
289 Roztočte kolo událostí SamamuryEzoterika 2020-04-06
288 Duchovní rozvoj SamamuryEzoterika 2020-04-10
287 Stárnutí SamamuryEzoterika 2020-04-15
286 Okraj lásky SamamuryEzoterika 2020-04-11
285 Svoboda Dale AllenEzoterika 2020-04-18
284 ČAS a HOJNOST Aug TellezEzoterika 2020-04-24
283 Zprátky do dětství InessaEzoterika 2020-04-22
282 Jak probíhá projekce Země SamamuryEzoterika 2020-04-22
281 Architekti vesmíru 6 ArchitektEzoterika 2020-04-21
280 Architekti vesmíru 5 ArchitektEzoterika 2020-04-18
279 Architekti vesmíru 4 ArchitektEzoterika 2020-04-15
278 TRANSMUTACE - St. Germain Sharon StewardEzoterika 2020-04-21
277 Architekti vesmíru 3 ArchitektEzoterika 2020-04-12
276 Svoboda Brenda HoffmanEzoterika 2020-04-17
275 O přechodu, matrici a jejích fantomech Oksana KlassenEzoterika 2020-04-19
274 Mentoři SamamuryEzoterika 2020-04-16
273 Změny Sharon Steward UFO 2020-04-17
272 Sundeelia: Plejádská perspektiva Elisa AyresUFO 2020-04-22
271 Zvyšte svou intuici Rose SmithEzoterika 2020-03-18
270 🍂🍂🍂🍂🍂
2020-04-19
269 🌺Nejmilejší zprávy 🌈🌺 🌺Sharon Steward🌺ezoterika 2020-04-17
268 Globální reset Meg BenedicteEzoterika 2020-03-27
267 Zlato osvobozuje lidstvo od dluhového otroctví 🏴 Peter B. Mayerrealita 2020-03-25
266 Co si vybrala většina (nepřekvapivě) 🏴 🏴 🏴 🏴 Cosmic agencyrealita 2020-04-10
265 Podzemní základna - DNA aktivace Ezoterika 2019-12-31
264 Architekti vesmíru 1 ArchitektEzoterika 2020-04-11
263 Architekti vesmíru 2 ArchitektEzoterika 2020-04-06
262 Přerušení internetu, záchrana dětí a více Nyla NguyenEzoterika 2020-04-05
261 Aktuální 3D / 4D / 5D časové osy Jelelle AwenEzoterika 2020-04-05
260 🌈🌈🌈 TEĎ, NEBO NIKDY 🌈🌈🌈 Magenta Pixie / Okřídlení mistřiEzoterika 2020-04-02
259 Brána otevřena / Zpráva od divize atlantských světelných sil Michael LoveEzoterika 2020-04-11
258 Dosažena kritická masa pro E.T. kontakt Daniel ScrantonEzoterika 2020-04-02
257 TEYA ALBIS (tušíte někdo, co to je?) Oleg ZemljaninEzoterika 2020-03-30
256 Plán duše CElenaEzoterika 2017-05-13
255 Vzkaz od Covid-19 lidstvu Kristin FlyntzEzoterika 2020-03-28
254 Hry profesionálů Oleg ZemljaninEzoterika 2020-03-24
253 Zpráva o vzestupu JenjiEzoterika 2020-03-26
252 Příspěvek reptiliánů 🍂 🍂 Oleg ZemljaninEzoterika 2019-10-13
251 Globální situace 💙💙💙💙 Cosmic agencyUFO 2020-03-26
250 Keanu Reeves ❤️ MartaEzoterika 2020-03-12
249 Skákání přes časové osy Tom KenyonEzoterika 2010-10-03
248 Velký nárůst strachu Natalie GlassonEzoterika 2020-03-21
247 Doba vzestupu CobraUFO 2020-03-17
246 Globální situace 🏴 Cosmic agencyUFO 2020-03-20
245 Odstraňování Kabaly + Sharon StewardEzoterika 2020-03-15
244 Zpráva od Ježíše Tina SpaldingEzoterika 2020-03-15
243 Změny Suzanne LieUFO 2020-03-17
242 Zdrojové příčiny koronaviru ISPI/Galaktická radaUFO 2020-02-26
241 Sféry rozvoje Samamury/Vyšší sílyEzoterika 2020-03-14
240 Po revoluci Steve BeckowEzoterika 2020-03-14
239 Pomozte neprobuzeným Daniel ScrantonUFO 2020-03-13
238 Liga světla Mariann Rada / Korgeil z TemmeruEzoterika 2020-03-11
237 Probuzení Brenda HoffmanEzoterika 2020-03-05
236 Brána trojice a přestupní body Ezoterika 2020-03-08
235 Naše role ve fyzickém světě Ezoterika 2020-03-11
234 Hromnice Judith Coates/ JeshuaEzoterika 2020-03-11
233 Magnetická událost Jahn J. Kassl/ Adama z TelosuEzoterika 2020-03-10
232 Zpráva Arkturiánů Marilyn RaffaeleEzoterika 2020-03-08
231 Transformační alchymie Jesicca DelmarEzoterika 2020-03-06
230 Zjevení Christine Preston / Archanděl MichaelEzoterika 2020-03-04
229 Přípravy na události 2020 Michael LoveBiofyzika 2020-11-18
228 Kosmická energie Brad JohnsonEzoterika 2019-12-31
227 Duchovní měna Steve BeckowEzoterika 2020-02-27
226 Nová rovnováha Espavo / MerliaEzoterika 0020-02-18
225 Messier Valentina MironovaEzoterika 2020-01-12
224 Co vás dělá jedinečným Peggy Black -HathorEzoterika 2020-02-15
223 Suzanne Maresca Suzanne MarescaEzoterika 2019-11-04
222 Pochodující motýl 🦋 💮 🦋 💮 🦋 Marilyn RaffaeleEzoterika 2019-01-12
221 Duše Elisa MedhusEzoterika 2011-01-25
220 Už nemáme čas Sharon StewardEzoterika 2020-01-06
219 Příčiny nemocí Anna GerEzoterika 2020-02-28
218 Nová éra pro lidstvo Daniel ScrantonEzoterika 2020-02-07
217 Tajemství zmizelých Elisa MedhusEzoterika 2019-10-04
216 NULOVÝ BOD REFERENČNÍ PRO MATERIALIZACI Lisa Transcendence BrownBiofyzika 2020-01-23
215 Vyslanec mimozemšťanů Matvej LožkinEzoterika 2020-02-28
214 Když odoláme, vyhrajeme Sharon StewardEzoterika 2020-02-11
213 Znalosti jsou iluze, existuje buněčná paměť SoznaniexEzoterika 2020-02-28
212 Pátá perspektiva: Přesahující prostor a čas Tom KenyonEzoterika 2015-04-20
211 Poselství Plejáďanů Suzanne LieEzoterika 2020-01-18
210 Příručka vibračního inženýra SeianEzoterika 2019-10-23
209 Rovnodennost a nové časové osy Země Ezoterika 2020-02-16
208 Tvůrci - tvoření Ezoterika 2019-12-31
207 Potraviny a čakry Ezoterika 2019-12-31
206 Tajné poznání Elena PoležaevaEzoterika 2020-02-28
205 Jarní vítr Gillian MacBeth-LouthanEzoterika 2020-02-29
204 Mike Quinsey 28.2.20 Mike QuinseyEzoterika 2020-02-28
203 Co vám dává radost? Jeff Fasano /Archanděl MichaelEzoterika 2020-02-24
202 Co nás čeká v roce 2020 Ezoterika 2019-12-28
201 Součásí posunu Daniel ScrantonUFO 2019-10-07
200 Masový vzestup ve fyzických tělech - jedinečný v tomto vesmíru Mike QuincyEzoterika 2019-08-29
199 Obrat magnetického pole Země Nina Těrechová a Sergej BageEzoterika 2020-01-06
198 Portál světla Suzanne LieEzoterika 2020-02-27
197 Inkarnace na Zemi je štěstí Ezoterika 2020-01-14
196 PŘECHOD DO PÁTÉ HUSTOTY - Iinterakce Země s energií světla MartaEzoterika 2020-02-27
195 3 typy spřízněných duší Ezoterika 2019-11-25
194 Smlouva Starseed - Hvězdná semínka a vzestup planety ZingdanEzoterika 2019-12-31
193 Přichází obrovské změny Judith KuselEzoterika 2020-02-26
192 Neposloucháte Cosmic agencyUFO 2019-09-06
191 Nasedněte na vlnu energie 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 Daniel ScrantonEzoterika 2019-12-29
190 Hvězdná brána planetární svobody se otvírá Michael LoveEzoterika 2020-01-11
189 Ivo Vega: Strach vs. víra Sharon StewardEzoterika 2019-11-02
188 Přítomnost všeho Natalie Glasson / archanděl RaphaelEzoterika 2020-02-21
187 Andělé sestupují - příprava na setkání Irinel Ezoterika 2019-12-05
186 Vzestup a pozitronové energie Cosmic agencyUFO 2020-02-12
185 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleUFO 2019-12-01
184 Mira z Plejádské rady Valerie DonnerEzoterika 2019-12-02
183 Wave 1 : Jízda na vlně KasiopeaEzoterika 2019-12-31
182 Frekvence zvuku David WilcockUFO 2020-03-23
181 Solární záblesk James McConnell/ ShossannaEzoterika 0020-02-29
180 Zamyšlení zakladatelů Ezoterika 2019-11-15
179 Zavázali jste se osvobodit matku Zemi Trillia GiaEzoterika 2019-11-15
178 Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Ezoterika 2019-09-21
177 Zlom času Ann Taylor KingEzoterika 0020-02-28
176 PLANETÁRNÍ KARMA Anna LebedevaEzoterika 2019-07-22
175 Bod zlomu v přechodu do 5 D Ezoterika 2019-11-25
174 Zpráva pro pracovníky světla Caroline Oceana RyanEzoterika 2020-02-28
173 ☯️ ☯️ ☯️
2020-03-23
172 Přímo od srdce + Ezoterika 2019-10-02
171 Žádné další zpoždění při zveřejňování galaktických informací Ezoterika 2019-10-16
170 Portál k nové Zemi - jak jsme se dostali až sem Archeia FaithEzoterika 2019-10-12
169 Kurátoři Galaktické Federace Světla Anna Lebedeva Ezoterika 2019-12-11
168 Kolektivní přechod ? jdete s námi? Antei / El Moria Ezoterika 2020-02-23
167 Kolektivní vědomí Steve BeckowEzoterika 2020-01-18
166 Kde jsme se Vzestupem? Steve BeckowEzoterika 2019-12-21
165 Přicházíme k vám Suzanne Lie Ezoterika 2019-12-19
164 Karmická rada Anna GerEzoterika 2020-02-02
163 Hierarchie času a kapslování potenciálů CElenaEzoterika 2020-01-26
162 Ptah UFO 2019-07-07
161 Zkrácená skrytá historie Cosmic agencyEzoterika 2019-12-31
160 Hackathon planety Ezoterika 2020-01-21
159 Rozhovor se zástupcem planety Tašig / souhvězdí Severní korony Irina PodzorováUFO 2019-12-23
158 GAIA Ezoterika 2019-12-31
157 Absolutní světlo Gaii Ezoterika 2019-12-21
156 Zpráva od Gaii Ezoterika 2014-12-31
155 EXPERIMENT KASIOPEA LAURA KNIGHT-JADCZYKEzoterika 2019-12-31
154 Integrované kontaktní centrum Anna Lebedeva/ARIANNA Ezoterika 2019-11-01
153 Změna epochy Jelena PoležaevaEzoterika 2020-02-20
152 Osobní energetický kanál Astrei SnebaEzoterika 2019-07-25
151 Duální proud - Q&A MagdaEzoterika 2020-02-14
150 Zpráva Archanděla Michaela Ezoterika 2020-01-01
149 Vše je ve vaší DNA Peggy Black Ezoterika 2020-01-18
148 Kosmické tajemství David Wilcock / Corey GoodUFO 2020-02-21
147 Dokonalá forma nekonečna CElena/ BudhaEzoterika 2020-01-17
146 Nový systém hvězdných bran Sandra WalterEzoterika 2020-03-22
145 Civilizace mravenců Erena VelazquezEzoterika 2020-02-14
144 Rozsah změn Brad Johnson / AdronisEzoterika 2019-12-31
143 NEBI ŘÍKÁM DOMOV Adele AriniEzoterika 2019-09-25
142 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
141 Poslední z Ega Ezoterika 2019-10-24
140 Rada duší planety Země. Změna planetární rovnováhy Ezoterika 2019-10-02
139 Draci to s námi zažívají Ezoterika 2019-10-14
138 Nízké vibrace (přehlížené emoční energie projevující nežádoucí realitu) Michael LoveEzoterika 2019-09-28
137 ONI NEPADLI ❤️ Ezoterika 2019-07-16
136 Mimozemské rasy Cosmic agencyUFO 2019-05-25
135 Balte se, bioroboti Elena PestinaEzoterika 2019-12-04
134 4 a 5 dimenze - program vzestupu Elena PoležajevaEzoterika 2019-11-05
133 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars KutayEzoterika 2019-09-28
132 IVO z VEGY - pozemšťan je superčlověk Sharon StewardUFO 2019-09-30
131 Poslední z Ega 2020 Ezoterika 2020-10-24
130 Gladelia z Alpha Centauri Sharon StewardUFO 2019-11-14
129 Oběť a přitažlivost Sharon StewardUFO 2019-08-17
128 Pracovníci světla - Ashtar Sheran Sharon StewardUFO 2019-08-04
127 Příchod Lyřanů na Zemi Michael LoveEzoterika 2019-06-09
126 Odblokování egregora Institut pro integraci planety vědomíEzoterika 2019-12-31
125 ROZHODUJÍCÍ FÁZE VZESTUPU Ezoterika 2019-09-06
122 Akcelerátor změny Judith KuselEzoterika 2020-02-01
120 Smaragdové kódy a opětovné spojení duše Ezoterika 2019-12-31
116 🌸
2019-12-31
115 Štít Archanděla Michaela Eliza AyresEzoterika 2019-12-31
114 Urusvati Ezoterika 2020-01-26
112 Sundeelia - Příchod božského vědomí na Terru Eliza AyresEzoterika 2019-12-25
109 SWARUU - Co je duše Cosmic agencyUFO 2019-12-30
104 OPERACE SVOBODA - 3D MATRIX FÁZE UKONČENA Michael LoveUFO 2019-06-08
103 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 1 Ezoterika 2019-09-27
96 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 2 Ezoterika 2019-09-27
89 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 3 Ezoterika 2019-10-01
88 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 4 Ezoterika 2019-10-04
74 Jak jsem bojoval s Luciferem / Archanděl Michael Ezoterika 2019-12-30
72 😀😃😄😁😆😅😂🤣😀😃😀 2019-12-30
71 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
70 Jsme připraveni na oficiální kontakt s mimozemšťany? Cosmic agencyUFO 2019-12-30
65 SOLÁRNÍ SYSTÉM SOL 13 - PLANETA MERKUR - SWARUU DE ERRA Cosmic agencyUFO 2019-12-30
63 VENUŠE -život na ostatních planetách - inteligentní život ve vesmíru Cosmic agencyUFO 2019-12-30
61 TERRA - Gaia - Země Cosmic agencyUFO 2019-12-30
59 TAJEMSTVÍ CIVILIZACÍ NA MARSU Cosmic agencyUFO 2019-12-30
57 TAJEMSTVÍ PLANETY JUPITER A JEHO MĚSÍCŮ ❤️❤️❤️ - MUPA JUPI Cosmic agencyUFO 2019-12-30
53 TAJEMSTVÍ SATURNU Cosmic agencyUFO 2019-12-30
51 TAJEMSTVÍ PLANETY URAN JEHO MĚSÍCE Cosmic agencyUFO 2019-12-30
49 NEPTUN, jeho měsíce a asteroidy CERES, ANTIGUA + měsíc TIAMAT Cosmic agencyUFO 2019-12-30
47 PLUTO A TAJEMSTVÍ PLANETY Cosmic agencyUFO 2019-12-30
45 Rozhovor s Dhor Káal´el Plejády/ Taygeta Cosmic agencyUFO 2019-12-23
40 OTÁZKY K VZESTUPU ❤️ Laura Knight-JadczykEzoterika 2010-09-15
36 Karmické úkoly CElenaEzoterika 2019-12-31
34 Historie života na Zemi Ezoterika 2019-10-06
30 Matthew Ward 21.9.09 Suzy WardEzoterika 2009-09-21
28 Tvůrci ❤️ Sal Rachele ❤Ezoterika 2019-12-31
24 Planeta Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Golden lightEzoterika 2019-09-21
20 PRÁCE SE STÍNY Cosmic agencyUFO 2019-05-14
16 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
15 3D - 8D Ezoterika 2019-12-31
12 Bytosti a holografické objekty AdronisEzoterika 2019-12-31
9 VESMÍRNÝ RESET Ezoterika 2019-10-24
1 Integrace vědomí planety Ezoterika 2019-12-31

Přidat článek * Plné zobrazení * 100 článků