Andromeda
NOVÉ ZPRÁVY KAŽDÉ PO
Elli Staníková
Indigový zpravodaj.. Silviya Válková
CENZURA - cenzurované kanály
CEnzura nová - AJ
COBRA
UFO od roku 2009
realita ..................... https://www.protiproud.cz/
zase ty vakcíny ......................... https://www.badatel.net
Indigo .............................. https://www.kanal22.cz/
realita .............................. http://michalapetr.cz/
David Icke - youtube
Odkazy EZO-UFO místní
PRIMA TV
Quantum gravity
Gaia - HISTORIE - odkaz
personal important odkaz ... VŠE JE VLNA
odkaz EZO
odkaz UFO


1436 St. Germain:NESARA Sitara Ezoterika 2021-09-26

Q: Zajímá mě, jak se vyvíjí cesta k NESARA.
A: Pokud jde o fáze, které jsem před časem očísloval, řekli bychom, že v této době vstupujete do svého druhého nejvyššího stadia, před úplným rozvinutím. Další nejvyšší etapa, která nastane před oznámením, vyžaduje určitou přípravu ze strany vnitřního já lidstva.
V tomto bodě vaší cesty jste jako rasa bytostí připravováni nejen na pravdu o historii vaší planety a na pravou povahu těch, kteří se tak dlouho drželi u moci. Jste také připravováni na poznání historie jiných planet a hvězd, zejména těch, z nichž každý z vás pochází.
Tyto informace si většina z vás uchovává v podvědomí, přesto budou vyzdviženy do popředí způsobem, který vám pomůže je plně integrovat, a to v klidném a vyrovnaném stavu mysli.


Q: Takže až bude NESARA plně zavedena, budeme mít možnost dozvědět se o místě původu naší duše a o tom, jaká byla její historie?

A: To a další historie, které se týkají vašeho pozemského poslání. Nebo podle vaší vlastní zvědavosti! Vaše mise se pak totiž rozšíří. Ujmete se jí mnohem vědoměji a aktivněji, v tom smyslu, že budete v této práci více fyzicky přítomni a nebudete zapojeni pouze na úrovni svého vyššího vědomí a energetických těl. Dostanete také instrukce k rozvoji Světelného těla. To je možné přijímat již nyní, avšak bude to mnohem otevřeněji dostupné všem, kdo si to přejí zažít.

Q: Fascinuje mě množství lidí, kteří se na mě obrací a chtějí znát jméno planety nebo souhvězdí, z něhož pocházejí, zejména pokud se na Zemi necítí doma. Kolektiv tuto informaci ne vždy předá - ne, pokud s tím nesouhlasí tým duchovních průvodců, andělských strážců a vyšší já dané osoby.

A: Jedním z důvodů je, že není třeba, aby se domnívali, že pocházejí z té či oné mezigalaktické kultury, a tudíž k ní ″patří″. Nyní je čas na myšlenky a zkušenosti Jednoty. Když se lidská ego-věda zaplete se svou láskou ke kategoriím a kulturním identitám - místům narození, dědictví, tradicím, spojenectvím - může to sloužit k vytváření dalšího rozdělení, které je opakem Jednoty, jakkoli je to nezamýšlené. Místo aby to podporovalo vzájemné propojení mezi národy, může to od něj spíše odrazovat. To je důvod, proč si tato skupina, která se pojmenovala pouze ″Kolektiv″, zvolila toto neškodné, velmi obecné označení. Jednak tento název vypovídá o Jednotě, jednak je to termín často používaný pro označení všech osob - masového vědomí a zkušenosti.

Q: Bráníme NESARA v jejím uzákonění všemi těmi preferencemi kulturní identifikace? Brzdíme ji spory mezi lidmi, například o to, který Nanebevzatý Mistr co řekl a proč, nebo co vlastně znamenají termíny jako ″Světelné tělo″?

A: Samozřejmě. Je to to, co jste se naučili a k čemu jste naprogramováni. A naučili vás věřit, že to je jediná cesta vpřed pro lidskou rasu. Ve skutečnosti vás to po tisíciletí brzdilo. Tyto dny nyní končí, a my jsme za to vděční! Přesto se vše stále vyvíjí. Dejte si příležitost vidět, kde se kola zasekávají, a uvolněte i sebeobviňování. To není totéž jako převzetí odpovědnosti, což je další termín, o kterém jste všichni dostali mnoho mylných poučení.

Q: Nevím, jak bychom mohli cokoli z toho napravit, kromě toho, že každý z nás bude co nejúplněji rozvíjet své vlastní vědomí. Ačkoli na planetu nyní proudí úžasné vyšší Světlo více než kdy jindy, ze Země a z lidských bytostí a lidských struktur vychází mnoho hustoty. V tomto Světlem naplněném okamžiku, kdy dochází k astrologickým vyrovnáním, která jsou mocná a mění život, vystupuje na povrch veškerá ošklivost, aby byla vyléčena nebo přeměněna. Ocitáme se v současném zmatku! A tak mě teď zajímá, s čím dalším nám tato nová fáze, do níž se posouváme, může pomoci.

A: Pomáhá přesně s tím, co jsi jmenoval. ″Temné energie″ (takzvané - všechny energie jsou proměnlivé a neustále se mění!) již neurčují život na Zemi jako kdysi, právě proto, že již nejsou ukryty hluboko v zemském těle nebo v éterické úrovni.
Všechny energetické otisky jsou překreslovány - mnozí, kdo nyní čtou tento článek, se podílejí právě na této misi. Galaktické aliance jsou docela zaneprázdněné tím, že pomáhají podporovat nový éterický modrotisk způsoby, které je vzhledem k vašemu současnému omezenému chápání kvantové fyziky obtížné popsat.
Dovolte nám však říci, že již neexistují žádné hranice, které by vaše rodiny duší nepřekročily, kromě jedné, a tou je samozřejmě respektování svobodné vůle lidstva. A stále více si vaše síla určuje vlastní směr v tomto vesmíru.

Q: Takže ti, kteří říkají, že je vše předem napsáno, i když Budoucnost existuje - mýlí se?

A: Budoucnost lze přepsat! Mnozí se mýlí, když si myslí, že časové linie se nemohou sbíhat nebo že je nelze revidovat. Pozemské bytosti právě tohle udělaly. Sama Země to udělala. Jinak byste tu teď nebyli a nekladli mi tyto otázky, když tato slova čte tolik lidí. Čas není lineární, jak víte.

Q: Jak tedy můžeme pomoci, když vstupujeme do této další fáze?

A: Za prvé, soustřeďte se na to, abyste v sobě vytvořili stálou Lásku k Míru a klidu, kterou můžete držet každý den! Jak tento Kolektiv mnohokrát poznamenal, to se vám nepodaří, dokud budete přijímat mediální šílenství, bouři a stres dezinformací, zmatek polopravd a otevřený klam, který je vyslovován prostřednictvím vašich médií a dalších vlivů, uvnitř stálého energetického přenosu myšlenek/emocí beznaděje, vzteku a zoufalství.
Nyní můžete být s tím vším v klidu, protože víte, že to vše je překonáno ve vyšším smyslu. Protože prvky a vibrace většiny vyšších dimenzí se nyní mnohem snadněji proplétají do pozemského života a ovlivňují všechny na planetě bez ohledu na to, kdo jsou a jaké jsou jejich záměry. To je smysl Vzestupu! Vibrace pozemského života by měly i nadále stoupat bez ohledu na machinace těch, kteří předstírají, že stále vládnou, kteří nikdy neuvěřili varováním, že jejich den nikdy nebyl a nemůže být nekonečný. Pokud se utápíte ve velmi nereálných proklamacích těch, kteří jsou nuceni podporovat agendu ničení, nepocítíte krásu ani sílu této vyšší vibrační přítomnosti.

Uvědomte si, že staré ″síly, které byly″, vědí, jak získat srdečnou podporu veřejnosti pro určité velmi oblíbené osobnosti, zejména v oblasti zábavy, stejně jako ve zpravodajských relacích a diskusích o aktuálních událostech. Ty samé osobnosti jsou pak nuceny k dodržování temné agendy pod velkým nebezpečím pro sebe i své blízké. I tento plán však selhává, neboť prvky záměrů vyšších sfér se nyní prolínají s tím, co bylo kdysi výhradní doménou temných sfér, čímž se temné záměry pozvedají do mnohem vyššího energetického proudu.

Q: Pronikli dovnitř! Světlo přebilo zdroje temnoty.

A: Do jisté míry to tak vždy bylo. V každé oblasti snažení, v každé oblasti vlivu jsou Bílí rytíři, kteří usilovně pracují na tom, aby pravda proudila v množství a způsoby, kterých si buď nevšimli, nebo je nepovažovali za hrozbu pro temné spiknutí. Nyní se to však změnilo. Mnohé je zaznamenáno a považováno za hrozbu, s tím rozdílem, že energie na Zemi a kolem ní již neumožňují takovou míru kontroly, jakou kdysi využívala dřívější ″elita″.
Jsou zahlceny nejen opozicí, ale i těmi, kteří, pokud zůstanou na svých místech, budou jen nadále zvedat atmosféru planety. Ti, kdo jsou ve stínu, se začnou přirozeně přeměňovat na Světlejší bytosti, nebo implodují. To je důvod, proč se tolik lidí snažilo v posledních pěti či více letech uniknout. Přesto nemohou. Teď už se nelze skrýt.

Q: V jistém smyslu i my, kteří následujeme Světlo, zjišťujeme, že se již nemůžeme skrývat před starými formami zranění, strachu, připoutaností k egu, nízkým sebehodnocením.

A: Vynes to všechno do Světla! Neexistuje zde žádné odsuzování, pouze léčení a obnova a transformace / přeměna pro ty, kdo o ni usilují.
Kupředu, přátelé! Váš den je tady. Nyní by neměl být čas ztrácet odvahu. Jak jste již často slyšeli: ″Nikdy nejste sami.″ .

Q: Děkuji ti, to mi dodává velkou odvahu a modlím se, aby to dodalo odvahu i ostatním.


Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/09/26/saint-germain-speaking-of-nesara/


1435 Vzestup: update EldoRa & Siman Ezoterika 2021-09-21

Výtah -
Smyslem tohoto cvičení není masové násilí. GFL se bude držet zpátky, dokud lidstvo samo nezačne s odvetou. Nemůžeme čekat, že někdo bude uklízet náš bordel. Jakmile dosáhneme tohoto bodu, kam se blížíme, zasáhne GFL. Stačí dosáhnout kolektivní dohody, že změníme věci k lepšímu, a kdy lidstvo otevřeně prohlásí, že uznává jiné druhy mimo planetu (následující desetiletka). Zatím jsme jako lidský kolektiv na této planetě ještě ničeho nedosáhli.

GFL není dovoleno podle vesmírného zákona zasahovat do žádné civilizace, která ještě nedosáhla pre- warpových schopnosti. V případě Země byla udělena výjimka kvůli všem negativním reptiliánským manipulacím, kontrole mysli a všemu, co udělali, aby nás udrželi v tomto matrixu strachu o přežití, a protože svobodná vůle člověka byla zmanipulována, když bylo zmanipulováno lidstvo. I když nejsme warpovou civilizací, a ještě jsme nedosáhli nebo nepřešli na funkční kapacitu pre- warp civilizací, má GFL přesto právo zasáhnout, protože jejich oficiální povinností je zasáhnout, protože byla porušena svobodná vůle.

Satelity pro kontrolu mysli, které byly namířeny na Zemi, byly odstraněny, stejně tak ty, co byly umístěny na Měsíci, takže teď vidíme náhlý posun. Právě teď se rozehrává obrovská masivní hra. Mnoho z loutek nejsou lidé, například Biden. Je hloupý a všechna jeho videa s návrhy vůči malým dívkám křičí na lidi, aby se probudili. Lidi to stále nechápou, je to pro ně šok. Všichni přecenili, že lidstvo pochopí, když jim to kouká přímo do tváře.

Celé drama, které se odehrává navenek, má za úkol rozptýlit pozornost. Zlí jsou eliminováni. Někteří uzavřeli dohody a jako herci pokračují v příběhu. Nejsou skuteční lidé, ale 3D potřebuje pokračování. Lidé ještě nejsou připraveni na odhalení matrixu. Světelné síly jsou už nějakou dobu ve vedení a od roku 2012 umožňují, aby Země vstoupila na novou frekvenci, na novou časovou linii, kam vzestupujeme. 3D hologram se pomalu rozpadl a byl demontován.

Vstup Měsíce na oběžnou dráhu Země způsobil, že se Země naklonila o 23 stupňů, což díky elektromagnetické harmonické frekvenci zemské rovnováhy způsobilo všechny ty chaotické změny počasí a klimatu. Způsobilo to odchylku v poli od Slunce, takže nedostáváme přímé vedení od Slunce, je to vychýlené, protože Země byla nakloněná. Kolektivní energií nyní proudí velmi vysoká frekvence. Někteří umělci začínají brojit proti injekcím.

Do našich čaker byly umístěny negativní implantáty, aby nás ovládaly, aby si nás podmanily a zabránily nám ve vzestupu. Pozitivní implantáty umožňují komunikaci s anděly a průvodci. Kvůli všem těm manipulativním technologiím, které byly demontovány, je teď důležité, abychom sledovali své myšlenky. Mnozí možná pozorují, že nejsou schopni se dostat z negativní koule energie, kterou jste byli před několika lety. Před probuzením bylo všechno snadné, ale jakmile jsem se probudil, všechno se změnilo, protože jakmile se probudíte, váš život se začne čistit od všeho, co není ve vašem nejvyšším zájmu, ať už je to váš vztah, vaše práce, vaše závislosti, vaše nadváha, vaše trauma, vaše emocionální zavazadla, cokoli, co máte, jak dovolíte lidem, aby s vámi mluvili, kolik máte hranic, jaké máte sebeomezení. Musíte se ujistit, že jste křišťálově čistí v myšlenkách (pozn. jde i o brambůrky).

GFL všem připomíná, aby se nenechali chytit do negativních myšlenkových vzorců ega. Mnoho lidí channeluje GFL. Ssláva způsobila, že lidé zapomněli, proč vysílají tato poselství, že to musí být velmi vysoký zdroj, velmi vysoká frekvence. Mnoho lidí nemá rozšířené vědomí, aby mohli channelovat nejvyšší světlo galaktické federace. Mnoho lidí, kteří začínají channelovat, mají dobré úmysly, ale nezvýšili dostatečně své vibrace, takže nejsou schopni dosáhnout páté dimenze, dosáhnou pouze astrální roviny čtvrté dimenze a tato astrální rovina je obsazena jak pozitivními, tak negativními bytostmi. Tyto negativní bytosti vydávají za řekněme St. Germaina nebo Ašthara nebo archanděla Michaela. Tak trochu vás zaháčkují tím, že vám dají nějaké dobré informace, aby se mohly tvářit jako povznesenějí, protože to všechno je stejně iluze. A pak, když si získají vaši důvěru, během chvíle se dostanou hluboko do vašeho nervového systému a odtud budují komunitu a lidé se na vás začnou ladit a můžete získat slávu a popularitu. Negativní bytosti se obvykle zaměřují na ty pracovníky světla, kteří mají větší potenciál přiklonit se ke svému egu, kteří tajně hledají vyplnění prázdnoty, když nemají sami sebe dostatečně rádi. a chtějí tuto prázdnotu vyplnit tím, že získají uznání a lásku ze sociálních médií nebo se proslaví. Takže si někdy dokonce vymýšlejí informace, které ani nejsou channelované.

Takže prostě vězte, že kdykoli je v astrální rovině nějaká pozitivní entita, může tam být negativní verze té samé entity, která vám podstrčí informace, že se budete až bát. Potřebujete zvýšit své vibrace tím, že zvolíte všechna rozhodnutí a návyky, které jsou pro vás dobré. Potřebujete očistit své tělo, potřebujete pít čistou vodu, potřebujete myslet pozitivně, potřebujete očistit svůj život, potřebujete očistit své okolí, potřebujete očistit svá přátelství, se kterými trávíte většinu svého času, a potřebujete se chovat více jako vaše vyšší já a méně jako vaše rozmazlené lidské já.

Za dob Eisenhowera Zeta nabídli mezigalaktické technologie, ale nevyvinuli se příliš daleko, stále jsou velmi negativní rasou. Hrozilo jim vyhynutí, protože si upravili DNA do té míry, že si už nedovolili cítit emoce, a protože se z nich stala taková tupá chladná logická společnost, potřebovali lidskou DNA integrovat zpět do své rasy, aby se dalším generacím dařilo. Tato genetická manipulace bohužel probíhala na planetě Zemi po celá desetiletí a výsledkem bylo, že se objevila nová rasa, která se jmenuje duhové zety. Duhové zety jsou kříženci člověka a zety a tyto hybridní děti budou vráceni zpět na Zemi. Mnoho těchto hybridních dětí bylo nalezeno na základnách, v podzemních základnách a v podzemí na Zemi. Na Měsíci a Marsu je také mnoho základen, ale podle našich informací se používají k různým účelům, takže mnoho z těchto dětí musí nejprve projít procesem léčení všech svých traumat, ale jsou to velmi vyspělé bytosti

Je toho víc, než si na planetě Zemi dokážete představit. Přibývá lidí, kteří vstupují. V podstatě je to tehdy, když se vaše duše spojí s vyšším aspektem vaší duše, takže galaktický aspekt vaší duše přijde do vašeho lidského těla a zvýší vaše vibrace na mnohem vyšší frekvence a zvyšuje se vaše telepatické hojení a přichází mnoho dalších schopností, mnoho implantátů a mnoho nových světelných technologií je nainstalováno ve vašem světelném těle. Připravují lidstvo zvýšením frekvence lidstva, abychom se mohli potkat a mísit s těmito duhovými zetami. Tyto duhové děti, které přicházejí k hybridům, mají tak vysokou frekvenci, že jsou jen čistou láskou, jsou pouze čistou zdrojovou frekvencí. V podstatě se pomalu aklimatizujeme, abychom se mohli setkat s galaktikama.

GFL si protože si uvědomili, že aby skutečně dosáhli lidstva, potřebují vytvořit alianci se všemi dobrými lidmi na planetě Zemi. Pozemská aliance začala v 50. letech minulého století, kdy všichni dobří lidé ze všech armád a všech třípísmenných organizací a všichni lidé s vlivem a mocí, kteří viděli, co se děje, se spojili do třetí aliance, která byla sítí lidí, kteří byli inkarnováni na planetu spolupracovali s GFL na nastolení míru na planetě Zemi. Aliance Země fungovala a zároveň temní spojili své pokusy zničit toto planetu. Rozhodli se, když to nemůžou mít oni, nemůže to mít nikdo. Chtěli zničit vše, vytvořit válku a chaos, a odejít ve vesmírných lodích na jinou planetu. Vzali za rukojmí 7 miliard duší. GFL zmínil, že když negativní společnost porušuje univerzální zákony a narušuje svobodnou vůli pozitivní nebo neutrální společnosti nebo rozvojové společnosti, má GFL povolení k zásahu, protože jsou galaktickou policií, a jedním z jejich mandátů je chránit civilizace, které jsou ještě před warpem ve vývojové fázi.

Lidstvo dosáhlo úrovně vědomí, kdy si uvědomuje, že nejsou sami, ale stále nám není dovoleno komunikovat s jinými rasami, protože to naše vláda potlačuje. Normálně by galaxie vyslala své zástupce a pak by došlo k výměně. Nezasahovali by přímo do naší společnosti, ale pomalu by nás vedli, abychom se stali plně integrovanými jako galaktická společnost. K tomu nedošlo, ale negativní ET poskytly vládám spoustu jejich technologií výměnou za experimentování, které bylo povoleno, aniž by negativní technologie byla nyní sdílena s veřejností. Zařízení užívá jedno procento kabalistů. Mají galaktické lodě o velikosti města, které mohou cestovat do středu této galaxie v 10 minutách.

Temní jsou nyní svrženi a jakmile budou pomalu odfiltrováni z naší reality, budou všechny tyto technologie sdíleny s lidstvem. Obvykle by trvalo stovky let, než bychom byli schopni vytvořit tyto technologie vlastními silami. Když temní hrozili válkou, GFL přivedlo mnoho svých vesmírných lodí nad tajné jaderné základny. Na dálku odzbrojili mnoho z těchto jaderných zbraní, a je to dobře zdokumentováno. Spoustu informací můžete najít, pokud dobře hledáte.

Mnoho lidí se cítí dobře, je tu hodně lásky a světelné mentality. Lidské jednotky likvidují Cabal ve velmi vysokém měřítku a jejich duše jsou posílány zpět na 3D planety, nebo jsou jejich duše rozptýleny. Děje se to ve větším měřítku, než si dokážete představit. Mnoho z těchto duší je třeba recyklovat, protože jsou kolem bodu bez návratu, ale to je součástí naší jediné smlouvy, protože máme právo svobodné vůle jít do recyklačních komor. Z planety Země bylo odstraněno mnoho temnoty, máme potvrzení, že zařízení na ovládání mysli byla neutralizována, jsme na časové ose, kde 5G ovládání vůle nebude představeno. Jedna časová osa je bez 5G, druhá časová osa, která nám byla ukázána, je, že 5G donutí lidi opustit města. Nikdo přesně neví, jak se to všechno stane.

Světlo přimělo všechny temné, klony nebo herce, aby probudili masy. Očkování tolika lidí je něco, kde dochází k nezasahování do svobodné vůle. Lidem je řečeno, že to není bezpečné, vidí, že to nedává smysl, odporuje zdravému rozumu - ″ani nevím, co si dávám do těla″. Jsou to lekce na úrovni duše, které se sem tito lidé přišli naučit. To všechno je součást oddělení mezi 3D a 5D, volba duší, které opustí tuto realitu a které vystoupí. Všem duším ale bude poskytnuta příležitost skutečně dosáhnout kvantového skoku ve svém vědomí. Před námi je vibrační zápas. Vše, co se nyní děje, je dáno strachem, kterého jste plni. Podle zákona přitažlivosti dostáváte přidáno. Nezabývejte se příběhy strachu, které jsou pravdivé pro 1% populace.

Neustále promítáte a to je to, co se objevuje ve vašem hologramu, ve vaší realitě. Krokem, do kterého se přesouváme, je masové probuzení 3D populace. Dosáhli jsme bodu, na který většina pracovníků světla čekala. Většina vzestupné populace je již nějakou dobu probuzena a lidé, kteří se probouzejí správně nyní jsou také více či méně pracovníci světla. Jsme všichni z hvězd, nikdo není původem ze Země, protože původně jsme všichni přišli jako hvězdné bytosti na Zemi a obývaly mnoho starověkých, jako Atlantis, Lemuria. Byli jsme tu stovky tisíc let, možná miliony. Více než 70% populace, která je dnes inkarnována, byla inkarnována v době Atlantis. V té době byla naše populace 1 miliarda lidí a víceméně je to populace, která bude přítomna i na nové Zemi. (pozn. 70% dnešní populace se točilo v době Atlantis). Určité duše se přesunou na jiné planety, určité duše se vrátí zpět ke zdroji, určité duše půjdou na 3D planety. Je to prostě doba přeskupování a reorganizace. Duše nikdy neumírá.

Technologie přechodu z lidských buněk na galaktické je instalována v mnoha z nás, ve všech světelných pracovnících, v každém, kdo je připraven přijímat upgrady těchto instalací. Pouze vy je můžete aktivovat. Pokud se rozhodnete chovat jako člověk, vaše lidské já a jste neustále ve svém egu, koncept dávej / ber, nechápete, jak funguje energie, stále žijete v nedostatku, zůstanou ve vás tyto technologie spící. Je vám dána příležitost přejít z vašeho lidského já do vašeho galaktického já. Technologie je ve vás instalována, což je důvod, proč mnoho z vás má bolesti, nepohodlí a ztuhlost v zadní části hlavy, bolesti břicha, kdy se z vašeho systému vykuchávají věci. Instaluje se mnoho nervových drah, ale to neznamená, že se každý aktivuje. Musíte si vybrat odvahu a udělat práci, které se nikdo této cestě nebude věnovat. Vyžaduje to vaše plné odhodlání. Pokud se opravdu chcete posunout vpřed, musíte se tomu plně věnovat. Neodchýlit se od duchovní cesty, dělat správná rozhodnutí.

Mnoho čaker této planety se také bude měnit. Jsou nakonfigurována nová místa, kde můžete dostat upgrady. Dostáváte chanellingovou technologii, nějaké implantáty a upgrady a největší zlom ve vaší duchovní evoluci je, když vaše rady přichází online. Když se vaše vedení objeví online, mění to hru, protože je snadné jít správnou cestou a vyhnout se všem nástrahám a chybám na vaší cestě, které mohou způsobit ztrátu let na vaší cestě. Kdo to na své duchovní cestě myslí vážně, musí vyjít ze své komfortní zóny. Navzájem se spojujeme na úrovni duše a vytváříme doslova shromáždění ve stovkách. Vytváříme posun, který je tak silný, že může změnit časovou osu celé planety.

Amerika je místo, odkud se rozšíří nový Atlantis. Celá tato revoluce se chystá k explozi. Vytvoří to efekt zvlnění v časových osách a lidé se uzdraví. Není to tak, že nová Země teprve přijde. Jediný účel, proč jsme přišli na Zemi, abychom přinesli vibraci zdroje a spojili ji s lidstvem a pomohli jim vzpomenout si na jejich původní božské šablony. Bohužel pracovníci světla nepřišli na klíč svého úspěchu, toho, jak funguje zákon přitažlivosti, zákon hojnosti. Jsou to nejkrásnější lidé, ale většina neví, jak podnikat. Posledním krokem celé této ságy je probuzení 3D masy. Již dříve se probudili všichni pracovníci světla - hvězdná semínka, která sem přišla v posledních generacích - v posledních několika desetiletích. V našich duších již máme vyšší vibrace, protože v sobě neseme mnohem méně traumat ve srovnání s lidmi, kteří zapomněli, kdo jsou. Všichni jsme byli vzestoupené bytosti v dobách Atlantis, ale v husté 3D jsme byli tak dlouho podrobeni technologiím ovládání mysli, že jsme se staly závislými na systému.

Nyní jsme blízko dosažení bodu, kdy se závoj zvedne, a to bude pro mnoho lidí šok. Koncept reality bude rozbitý. Rok 2022 víceméně pokračuje v tomto dramatu, a dosáhne bodu varu. Podle toho, jak se věci vyvíjejí, to může být v polovině 2022 nebo na podzim. Vypuknou nepokoje, lidé budou postaveni před soud, politici budou postaveni před soud, padne mnoho hlav, což poslouží spravedlnosti. Zároveň nebude povoleno šíření chaosu, galaktická policie bude vibračně zasahovat a vysílat gama vlny, nejen aby poskytly upgrady a probudily naše vědomé vědomí, ale také aby pomohly stabilizovat náladu na planetě, než se dostaneme do bodu, kdy v masové populaci dojde k násilí a krveprolití. Něco jako ohromující gama vlna, která omráčí populaci. Podobné efekty jsme již pocítili. Sestry a lékaři v Irsku, dokonce i 3D a probuzení, se cítili jako omráčení, doslova byli jako ospalí, jako by je zasáhla nějaká vlna, díky které se cítili odpojení od reality, což nikdy předtím nezažili.

Galaktika neutralizuje všechny chaotické energie pomocí svých technologií gama vln. Po této události dojde k laskavosti jako plánovaný přechod, kdy si masová populace uvědomí a budou muset být představeni všichni aktéři. Mnoho temných již bylo odstraněno z planety, mnoho z nich bylo popraveno a to má zmírnit ránu, když si lidé uvědomí, jaké hrozné věci dělali, jak nás zotročili, vraždili naše děti, jak vytvořili tolik válek, násilí a chaosu po stovky let tisíce let a jak jsme to dovolili. Důkazy o těchto popravách, které již proběhly, jsou zdokumentované, takže to trochu zmírní rány.. (pozn. to jako fakt, nejsme sledováním poprav zpátky ve středověku?)

Jsme připravováni na chvíli, kdy populace vychladne, a začnou se valit dobré zprávy a věci se stanou vzrušujícími. Pracovníci světla jsou jako předvoj. Traumatizovaní lidé budou potřebovat pracovníky světla, léčitele, psychiky. Galaktika normálně neposkytuje technologie přímo civilizaci, ale jedná skrze hlavy států, informované osoby, vědce. Již jednají s mnoha velkými společnostmi, aby pomohly obnovit společnost. Není to tak, že by nám galaktika poslala kontejner s med-bed. Poskytnou technologii a šablony, ale my to musíme sestavit a naučit se to a přijít na to sami. To je jeden z důvodů, proč se nezasekněte jen na tom, že jste léčitel. Vaše vášeň může být něco, v čem byste mohl být vědec, pokud máte něco, v čem jste opravdu dobří, může to být cokoli, to vše lze začlenit do nové 5D Země. Neznamená to, že byste museli být nadaní. Můžete dělat cokoli, vášeň tvé duše. Řekněme, že jsi právník ve 3D - budeš stále potřeba v 5D, ale pro jiný účel jiným způsobem, dobročinným.

V nové společnosti vyjde mnoho nových pozic. Nebude to společnost zaměřená na právní předpisy, ale všechny tyto dovednosti se mohou přenášet tak či onak. Většina lidí si uvědomí, že 3D povolání sloužilo jen k placení účtů. Uvědomí si že potlačovali nutkání své duše hrát na klavír, nebo stát se akrobatem, cestovat do jiných dimenzí.. pro lidstvo jsou k dispozici neomezené možnosti a velmi rychle se pohneme vpřed. 3D ekonomika je právě připraven k havárii a odstavení offline. Jeden z hlavních důvodů, proč byl Biden u moci, bylo ukázat 3D populaci, jak tito zkorumpovaní úředníci zneužívali naše zdroje k vytváření válek. Jen v americké ekonomice je dluh 200 bilionů dolarů, což ani sedm generací nemůže splatit, a tyto částky byly nahromaděny nelegálními válkami za peníze daňových poplatníků bez našeho souhlasu, takže celá ekonomika 3D je již zneplatněna, je vypnutá offline.

5D ekonomika je zpočátku založena na měně kryté zlatem, to už je k dispozici, ale není to dostupné veřejnosti. Bude to zavedeno velmi rychle. Z online kvantového finančního systému budou financovány projekty pro blaho lidstva. Pokud máte něco, co vás nadchne, co byste udělali pro lidstvo, pak začněte přemýšlet a dávat kola do pohybu. Časové osy se pohybují rychle. Jakmile jste na správné časové ose, doslova uděláte skok. Nejsi stejný člověk jako jsi byl, ale stále se chováš mnoha způsoby jako osoba, o které víš, že už nejsi. Je to jen fikce vaší představivosti. Přehodnoťte, kde jste ve svém životě, všechny vaše potřeby a touhy a záliby a nelibosti. Ptejte se sami sebe, co v životě chci, vesmír není omezen tvým omezeným vnímáním tvých možností, vesmír říká, že můžeš létat.

Popusť svou fantazii, a můžeš dosáhnout čehokoli. Jakmile jste v souladu, váš lidský mozek a vaše lidská mysl se mohou uvolnit, a tato síla vás spojuje s kýmkoli, s kým potřebujete být v kontaktu.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=UB9Y_eRZ9_A


1434 Země, lidstvo a vzestup Sandy Stevenson Ezoterika 2021-09-22
1433 Jste více než jen 3D život Brenda Hoffmann Ezoterika 2021-09-22
1432 Hathors: Velké probuzení Peggy Black Ezoterika 2021-09-22
1431 Bude to velké Heather Ezoterika 2021-09-11
1430 Společně jsme silní Dianne Robbins Ezoterika 2021-09-16
1429 Záblesk světla, Monolity James McConnell Ezoterika 2021-09-20
1428 Ranjit: Nový Buddha o nových dětech Kathleen Mary Willisová Ezoterika 2013-07-01
1427 Odpoutání se od odsudku Linda Dillon Ezoterika 2021-09-22
1426 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-09-22
1425 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-09-21
1424 Velká evoluce Teď Aurora Ray Ezoterika 2021-09-22
1423 Světlo vítězí Aurora Ray Ezoterika 2021-09-20
1422 Čas přechodu Aurora Ray Ezoterika 2021-09-19
1421 Formování nové větve již začalo Sochanji Ezoterika 2021-09-17
1420 Zpráva od kromaňonců Ojlit Ezoterika 2021-09-17
1419 Čtvrté oko, matricová kapsle Elena Eleya Ezoterika 2021-09-15
1418 Jaký je smysl života? Čtyři podstaty člověka Pro100 Ezoterika 2021-09-15
1417 Aina: Život a vnímání jako vlastnosti Vědomí Architekt Ezoterika 2021-09-15
1416 Kain: Země CElena Ezoterika 2021-09-14
1415 KI-ON DrV. Ezoterika 2021-09-14
1414 Poselství Ilifů Ojlit Ezoterika 2021-09-14
1413 Poselství skupiny Arcturian Marilyn Ezoterika 2021-09-05
1412 🍆 🥑 🥦 🥬 🥒
2021-09-26
1411 Vyrábí na Měsíci masově MEDBED Dr. Michael Salla Ezoterika 2021-09-14
1410 Zákon jednoty - proroctví z roku 1981 David Wilcock Ezoterika 2021-09-12
1409 Galaktická federace: Vše je připraveno pro váš vzestup Aurora Ray Ezoterika 2021-09-14
1408 Univerzální zákon Aurora Ray Ezoterika 2021-09-19
1407 Technologie 5D přicházejí Aurora Ray Ezoterika 2021-09-19
1406 Galaktická federace: Ctíme Galaktický kodex Aurora Ray Ezoterika 2021-09-17
1405 Galaktická federace: Aktuální informace o vzestupu Aurora Ray Ezoterika 2021-09-18
1404 Cesta vaší duše Sam Boomer Ezoterika 2021-11-20
1403 Barva aury Sam Boomer Ezoterika 2021-09-15
1402 Ne slova, ale skutky Marta Ezoterika 2021-09-13
1401 Ke světovému míru Sharon Stewart Ezoterika 2021-09-15
1400 Fasáda musí spadnout James McConnell Ezoterika 2021-09-15
1399 Robert F. Kennedy Erena Velazquez Ezoterika 2021-09-15
1398 Brána rovnodennosti Jenji Ezoterika 2021-09-16
1397 Další fáze James McConnell Ezoterika 2021-09-16
1396 Jeshua: Čas oslav Pamela Kribbe Ezoterika 2021-09-14
1395 Co od vás žádá vaše vyšší já Daniel Scranton Ezoterika 2021-09-12
1394 Shanta Gabriel Suzanne Maresca Ezoterika 2021-09-12
1393 Ješua: Zpověď a svátosti jsou temné nástroje Jahn Kassl Ezoterika 2021-09-11
1392 Probuďte v sobě Boha Alexej Nikolajev Ezoterika 2021-09-11
1391 Komunikace s plazmoidy Slunce Rami Ezoterika 2021-09-09
1390 O uzemnění Sun Treya Ezoterika 2021-09-08
1389 Energetická pomoc Magda Ezoterika 2021-09-01
1388 Klonování Elena Eleya Ezoterika 2021-08-20
1387 Rozhovor s Vyšším Já o DNA Elena Eleya Ezoterika 2021-09-07
1386 Zpráva od Insidera 2 - Q&A Juli Julay Ezoterika 2021-09-07
1385 Aina: Veletrh pozvání CElena Ezoterika 2021-09-06
1384 Aktivace těla krystalem Sun Treya Ezoterika 2021-09-06
1383 Jak se zbavit osobnosti? Shanni Ezoterika 2021-09-06
1382 V Boží realitě Alexej Nikolajev Ezoterika 2021-09-19
1381 Temný mistr - Q & A Dr.V. Ezoterika 2021-09-05
1380 Zdraví a wellness metody z pohledu duchů Samaya Ezoterika 2021-09-13
1379 Probudit se a vzpomenout Soznaniex Ezoterika 2021-09-12
1378 Aktivace hormonu mladosti Sun Treya Ezoterika 2021-09-12
1377 😵‍💫😵‍💫🕛
2021-09-19
1376 Galaktická federace - výzva k akci Aurora Ray Ezoterika 2021-09-13
1375 Hvězdná semínka - Co dělat a jak se chovat Cosmic agency Ezoterika 2021-09-07
1374 Král Artuš Erena Velazquez Ezoterika 2021-09-08
1373 Galaktická federace: Svobodná energie Aurora Ray Ezoterika 2021-09-10
1371 Galaktická federace: Vítáme vás v 5D Aurora Ray Ezoterika 2021-09-13
1370 Galaktická federace odstraňuje temné síly Aurora Ray Ezoterika 2021-09-08
1369 Podmínky pro světelný mimozemský zásah Jahn Kassl Ezoterika 2021-09-07
1368 Galaktická federace je zde Aurora Ray Ezoterika 2021-09-05
1367 Velké osvobození planety Gaia pokračuje plnou rychlostí Aurora Ray Ezoterika 2021-09-05
1366 Stínový přítel Aurora Ray Ezoterika 2021-09-07
1365 Regenerátor orgánů - Bioorganický stroj Aurora Ray Ezoterika 2021-09-06
1364 Změněné stavy vědomí Aletheia Luna Ezoterika 2021-08-26
1363 Galaktická federace a Hvězdná flotila Michael Salla Ezoterika 2021-09-10
1362 Aštar: Nedívejte se stranou Anjus de Luz Ezoterika 2021-09-10
1361 Rozhovor s archandělem Gabrielem a Kainem DrV. Ezoterika 2021-08-25
1360 Arkturiánská skupina Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-09-05
1359 Poslední dny Phoenix Project Ezoterika 2021-09-02
1358 Nevíte, co je Země Sharon Steward Ezoterika 2021-09-04
1357 Inkarnační smlouva CElena Ezoterika 2014-06-16
1356 Ki-On: O lásce Dmitrij Ezoterika 2021-05-20
1355 Učitelé světla a architekti: Rozhovor s archandělem Gabrielem a DUE Dr.V Ezoterika 2021-09-05
1354 Temný archanděl: O smyslu moci Dmitrij Ezoterika 2021-05-22
1353 Kain: O štěstí Dmitrij Ezoterika 2021-05-16
1352 Fytoterapie a alopatická medicína: Další pohled na lidské zdraví Samaya Ezoterika 2021-09-03
1351 Ki On: Poselství hledajícím a hledajícím Dmitrij Ezoterika 2021-05-10
1350 Architekti vesmíru 33 Architekt Ezoterika 2021-09-01
1349 Výzva archanděla Michaela Ludmila Dolgaja Ezoterika 2021-08-27
1348 Zodpovědnost! Jevgenij Sedoj Ezoterika 2021-08-30
1347 Velké Rusko - Projekt! Jevgenij Sedoj Ezoterika 2021-08-30
1346 Arcturiáni: Projekt civilizace na vysoké úrovni Architekt Ezoterika 2021-08-26
1345 Informace o přechodu Oksana Iva Ezoterika 2021-08-12
1344 Něco málo o Covidu a duších lidí na planetě Zemi Elena Eleya Ezoterika 2021-09-05
1343 Proč Amazon nezvýší platy a Tesla nezlevní Michael Salla Ezoterika 2021-08-17
1342 Nízká hladina železa - astrální negativní entity Cosmic agency Ezoterika 2021-08-19
1341 Mistr El Morya: Morya: Energetická autenticita Suzan Browne Ezoterika 2021-09-11
1340 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-09-03
1338 Archanděl Michael: Vaše božská jiskra je nesmrtelná a věčná Ronna Vezane Ezoterika 2021-08-31
1337 Jak se nestat kyborgem nebo číslem ve statistice O.N.E Ezoterika 2021-09-05
1336 Aktualizace společnosti Galacom; žádný kompromis Lev Ezoterika 2021-08-30
1335 Co nás čeká v září Marta Ezoterika 2021-08-31
1334 Přehrávání éry Atlantidy Teri Wade Ezoterika 2021-09-01
1333 Velký reset Rebecca Couch Ezoterika 2021-09-04
1332 Metatron: Kořeny tvého božství Natalie Glasson Ezoterika 2021-09-04
1331 Jak moc se chcete vyvíjet? Paul Lenda Ezoterika 2021-08-12
1330 Slova Paul Lenda Ezoterika 2021-09-01
1329 Karmické lekce. Zázrak víry a lásky CElena Ezoterika 2021-09-05
1328 Hledání sebe sama v partnerství July Julai Ezoterika 2021-09-28
1327 Karmické lekce: Algoritmus materializace CElena Ezoterika 2021-08-30
1326 Skládání a rozkládání jako proces celistvosti a fragmentace vědomí July Julai Ezoterika 2021-09-01
1325 Karmické lekce: Síla lásky CElena Ezoterika 2021-08-25
1324 Karmické lekce: Nikdy nejste sami CElena Ezoterika 2021-03-24
1323 Karmické lekce. Přestaňte myslet negativně CElena Ezoterika 2021-08-25
1322 Interakce člověka s rostlinami Samaya Ezoterika 2021-08-28
1321 Kdo přivedl mimozemšťany na Zemi? Pro100 Ezoterika 2021-08-23
1320 Je čas odhalit tajemství mimozemšťanů CElena Ezoterika 2021-08-23
1319 Rovnováha sil CElena Ezoterika 2021-08-23
1318 🌸🧊🌸🎂🌸 💝
Ezoterika 2021-09-06
1317 Neobyčejné dějiny Mezopotámie Michael C. Anderson Ezoterika 2021-05-12
1316 Žádná druhá Mahábhárata Jahn Kassl Ezoterika 2021-08-22
1315 Argoriané; Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-08-23
1314 Sirius: Čas nadešel Thea Grace Ezoterika 2021-08-23
1313 Akatu z Plejád: Vše se změní Judith Ezoterika 2021-08-24
1312 Sirius: Být sebou Thea Grace Ezoterika 2021-08-24
1311 Andělé: Království uvnitř Ann Albers Ezoterika 2021-08-24
1310 Hvězdná semínka, walk-in a pracovníci Světla Jelaila Star Ezoterika 2021-08-24
1309 Arcturian Group: Odhalování božského plánu Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-08-24
1308 Ashtar Sheran - Změňte své myšlenky o budoucnosti Band Schieb Ezoterika 2021-08-26
1307 Sananda - Změna v potravinách Band Schieb Ezoterika 2021-08-07
1306 Náš původ Band Schieb Ezoterika 2021-08-25
1305 Bitva Teri wade Ezoterika 2021-08-29
1304 Předpovězený věk Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2021-08-27
1303 Modul vzduchového uzávěru; z 3D na 4D a 5D Lev Ezoterika 2021-08-28
1302 Posun pólů; z 3D do 4D a 5D část 19 Lev Ezoterika 2021-08-27
1301 Aktuální informace o vesmíru Dr.Schavi M. Ali Ezoterika 2021-08-27
1300 Královna An-Ra Erena Velazqez Ezoterika 2021-08-25
1299 Lunární a solární cykly vývoje lidstva. Složená vědomí. Systémové duše Anna Ger Ezoterika 2021-08-02
1298 Agónie odcházejícího světa Magda Ezoterika 2021-08-04
1297 Vibrační nebo vlnová realita! Jevgenij Sedoj Ezoterika 2021-08-09
1296 KAIN: Královská moc CElena Ezoterika 2021-08-04
1295 O jiných vesmírech a složení Prvotní zdrojové mysli July Julay Ezoterika 2021-08-16
1294 TRIÁDA TVŮRCŮ: Do světla skrze vůli CElena Ezoterika 2021-08-20
1293 Udržitelnost a rovnováha - Dodatky ke smlouvě s pozemským učitelem Anna Ger Ezoterika 2021-08-21
1292 Nižší Já: Temné zrcadlo CElena Ezoterika 2021-08-20
1291 Probíhá boj o duše - Přechod Olga Koro Ezoterika 2021-08-14
1290 NOVÝ ABSOLUT: Putování za vaší silou CElena Ezoterika 2021-05-19
1289 NOVÝ ABSOLUT: Spojení rozděleného CElena Ezoterika 2021-08-15
1288 NOVÝ ABSOLUT: Jakou hru si vybereš? CElena Ezoterika 2021-07-28
1287 🥗🥗🥗🥗
2021-08-30
1284 TORPEDO 21 Marek Obrtel REALITA 2021-08-27
1283 O mimozemšťanech - data a zábavná fakta Cosmic agency Ezoterika 2021-08-10
1282 Skutečný důvod, proč Google a YouTube cenzurují pravdu o očkovacích látkách Joseph Mercola Ezoterika 2021-07-26
1281 Detoxikace od breberek James McConnell Ezoterika 2021-08-17
1280 Udržujte vše co nejpřirozenější Judith Kusel Ezoterika 2021-08-17
1279 KaRa z Plejád: Tohle všechno je jen iluze James McConnell Ezoterika 2021-08-17
1278 Masky začínají padat ...! Joyce Bowen Ezoterika 2021-07-21
1277 El Morya: Jsi silný a zvládneš to Anjos e Luz Terapias Ezoterika 2021-08-05
1276 Hathor: Nový úhel pohledu Peggy Black Ezoterika 2021-08-19
1275 Jediná a skutečná pravda Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-08-21
1274 Pozorovatel: Vítejte v singularitě Espavo Ezoterika 2021-08-21
1273 Federace, zákulisní aktivity, vládní nepokoje a další! Neva Ezoterika 2021-08-20
1272 Plejáďané - Jsme šťastní Anjos e Luz Terapias Ezoterika 2021-08-20
1271 Reset Teri Wade Ezoterika 2021-08-20
1270 Tsunami vysokých vibrací Marta Ezoterika 2021-08-19
1269 Doba zázraků John Smallman Ezoterika 2021-08-21
1268 Blesk z čistého nebe Jevgenij Sedoj Ezoterika 2021-08-09
1267 Arkturiánská skupina: Spojení jednoty Architekt Ezoterika 2021-08-11
1266 Mammon: myšlenky a poselství Architekt Ezoterika 2021-08-11
1265 Architekti vesmíru - Cesta rovnováhy. Typy samádhi Architekt Ezoterika 2021-08-13
1264 Pozemšťané, Kreativita Pro100 Ezoterika 2021-08-14
1263 Lord Ardal: Apokalypsa - odhalení, zjevení - 12 Venera Nik Ezoterika 2021-08-16
1262 Lord Ardal: Kam odešli členové vaší rodiny, když zemřeli?- 11 Venera Nik Ezoterika 2021-08-11
1261 Lord Ardal: Karmická připoutání ke třetí úrovni hustoty - 10 Venera Nik Ezoterika 2021-08-05
1260 Cesta duše July Julay Ezoterika 2021-08-03
1259 Zpráva od Insidera Jzly Julay Ezoterika 2021-07-02
1258 Jak pandemie změnila vědomí lidstva? July Julay Ezoterika 2021-04-08
1257 Konglomerát mysli Dr.V Ezoterika 2021-07-30
1256 Mezihvězdná flotila Galaktického velení: Vítejte ve vyšších dimenzích Galaxygirl Ezoterika 2021-08-16
1255 Kdy bude vědomí připraveno Marta Ezoterika 2021-08-23
1254 Aktualizace Argorianů: Nový magnetický systém Lev Ezoterika 2021-08-14
1253 Argoriáni Aktualizace: Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-08-07
1252 Plejádské poselství: 5D Země a dál Judith Ezoterika 2021-08-01
1251 Aktuální informace o energii z Galaktické federace světla Berit von Scheven Ezoterika 2021-08-13
1250 Poselství od Hilariona - Aktivace vašeho vyššího potenciálu Marlene Swetlishoff Ezoterika 2021-08-09
1249 Eklektické prolínání vyšších dimenzí, a jejich cyklické změny David of Arcturus Ezoterika 2021-06-12
1248 Zvyšování úrovně planet Dr Schavi M Ali Ezoterika 2021-08-13
1247 Setkání na Jupiteru Michael E. Salla, Ph.D. Ezoterika 2021-08-10
1246 Zastav, odpočívej, hraj si - zvol snazší realizaci Brenda Hoffmann Ezoterika 2021-08-08
1245 Archanděl Michael - Přišel čas pro mé sloupy světla Band Schieb Ezoterika 2021-08-06
1244 Poselství Vyššího Já Mike Quinsey Ezoterika 2021-08-06
1243 Evoluce za hranice dravého parazitismu Lisa Renée Ezoterika 2021-07-17
1242 Poselství Anne Bellringer Ezoterika 2021-08-13
1241 🐛🐛🐛🐛
2021-08-16
1240 Jackowski Elli Staníková Ezoterika 2021-08-12
1239 Honzův článek Elli Staníková Ezoterika 2021-08-12
1238 Merkur, Venuše a válka ve Vietnamu - Co je na Venuši? Cosmic agency Ezoterika 2021-07-26
1237 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-08-02
1236 Archanděl Gabriel Shanta Gabriel Ezoterika 2021-08-01
1235 Kryon: Postaru Suzanne Maresca Ezoterika 2021-08-02
1234 Archanděl Gabriel Shelly Young Ezoterika 2021-08-01
1233 St. Germain, Shoshanna, OWS James McConnell Ezoterika 2021-07-25
1232 Návrat Krista Teri Wade Ezoterika 2021-07-27
1231 Prohlášení ke starseeds Dagon Perunov Ezoterika 2021-07-29
1230 Kosmické elektromagnetické frekvence Barbara Marciniak Ezoterika 2021-08-05
1229 Zlatí a padlí andělé Alana Kay Ezoterika 2021-08-05
1228 VAŠE EMOCE VÁS SPOJUJÍ S DUCHOVNÍM TĚLEM Barbara Marciniak Ezoterika 2021-08-05
1227 ZETA a vůdci Louise Reiss James Ezoterika 2021-08-05
1226 Různé druhy mimozemšťanů a jejich účel na Zemi Lysa Royal & Keith Priest Ezoterika 2021-08-02
1225 Zpráva od vesmírného kolektivu Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2021-08-06
1224 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI Marta Ezoterika 2021-08-08
1223 Hilarion: buďte k sobě laskaví Marlene Swetlishoff Ezoterika 2021-07-31
1222 Quan Yin Marlene Swetlishoff Ezoterika 2021-07-31
1221 Supervlny; od 3D ke 4D a 5D Lev Ezoterika 2021-07-31
1220 Plejádský kolektiv: Vibrační frekvence tónů Judith Ezoterika 2021-08-02
1219 Archanděl Michael: Volte srdcem Schieb Band Ezoterika 2021-08-01
1218 Archanděl Rafael 3: Pravá víra a mýtičtí hrdinové Architekt Ezoterika 2021-08-01
1217 Archanděl Rafael 2: Egregory Architekt Ezoterika 2021-07-28
1216 Archanděl Rafael 1: Vývoj víry Architekt Ezoterika 2021-07-22
1215 Lord Ardal. Část 7-8-9 Morálka, Zapletení, Smrt, Rozřad Venera Nik Ezoterika 2021-07-20
1214 Kion - Q&A, Budoucnost - drakoniánská civilizace Dr.V Ezoterika 2021-08-03
1213 Kain: Revize smluv s pozemskými učiteli Anna Ger Ezoterika 2021-07-27
1212 Osobní temné vícerozměrné struktury - zvládnutí rovnováhy Anna Ger Ezoterika 2021-08-02
1211 Miliony probuzených - přesun pólů Sam Iluzionista Ezoterika 2021-08-04
1210 ☀️⛅️🌧🌈
Ezoterika 2021-08-09
1209 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-07-25
1208 Zpráva Arkturiánů Marillyn Raffaele Ezoterika 2021-08-01
1202 Můj kmen duše a vztah ke Gaii - 1. Tančící Delfín Ezoterika 2021-07-29
1201 Velitel TehRan Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-29
1200 Arkturiánská rada Daniel Scranton Ezoterika 2021-07-29
1199 Elohim: Lví brána = vaše volba Anna Merkaba Ezoterika 2021-07-28
1198 BŮH STVOŘITEL HATONN SVĚTLA - MATKA ZEMĚ Indian in the machine Ezoterika 2021-07-09
1197 Spánky = brána světla Elizabeth Peru Ezoterika 2021-07-25
1196 Transformace skrze média Daniel Scranton Ezoterika 2021-07-25
1195 Kdo lže a kdo říká pravdu? Daniel Scranton Ezoterika 2021-07-26
1194 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-26
1193 Karmické úkoly: cesta duše CElena Ezoterika 2021-06-28
1192 Kain: Vzestup nad propastí CElena Ezoterika 2021-07-19
1191 Lucifer: Diktatura prvního CElena Ezoterika 2021-07-25
1190 Práce s buňkami Christine Day Ezoterika 2021-07-19
1189 Vakcíny, tělo a duše: Odpojení těla od zdroje (Účinky vakcín) Cosmic agency Ezoterika 2021-07-18
1188 Galaktická federace - Falešná realita ET v kruzích Cosmic agency Ezoterika 2021-07-14
1187 Federace a Země - Mimozemská realita vs. lidstvo Cosmic agency Ezoterika 2021-07-26
1186 Existuje duše? Co to je? Cosmic agency Ezoterika 2021-07-06
1185 Podzim 2021; Zánik vašeho starého systému Alain Titeca Ezoterika 2021-07-23
1184 Aktualizace od velitele Aštara Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-14
1183 Masivní aktivace pro Hvězdná semínka Lisa Brown Ezoterika 2021-07-09
1182 Dimenze DR. Norma J. Milanovich Ezoterika 2021-07-06
1181 Výhody pitné vody s krystaly Arturo Bentacur Arango Ezoterika 2021-07-06
1180 Pozvednutí Země Marilynn Raffaele Ezoterika 2021-07-19
1179 Uprostřed mocných změn Judith Kusel Ezoterika 2021-07-19
1178 První kontakt na spadnutí Sean Christopher Ezoterika 2021-07-20
1177 Plejáďané: Iniciace a podpora Nora Herold Ezoterika 2021-07-06
1176 Kion: Zákon účelnosti CElena Ezoterika 2021-03-01
1175 KAIN. Čtvrtá cesta CElena Ezoterika 2021-06-26
1174 Kion: Poznání CElena Ezoterika 2021-02-22
1173 Temný učitel - poznání Dr.V Ezoterika 2021-07-05
1172 BŮH je řešení! Jahn Kassl Ezoterika 2021-07-15
1171 👻👽👻👽👻
2021-07-26
1170 Aliance se otevírá Mike Quinsey Ezoterika 2021-07-18
1169 Co hýbe vesmírem aneb mystika tantry Valerie Kolcová Ezoterika 2021-07-01
1168 144.000 bodů světla Alana Kay Ezoterika 2021-07-18
1167 Pražský Golem a královské šílenství Valerie Kolcová Ezoterika 2021-07-15
1166 Federace světla: Signál Blossom Goodchild Ezoterika 2021-07-14
1165 Megalodon a mimozemská civilizace Rami Ezoterika 2021-07-02
1164 Poselství od Johna Denvera Losha Ezoterika 2021-07-15
1163 Aštar Šeran, Galaktická federace světla Marta Ezoterika 2021-07-16
1162 Rozhovor s Arch Gabrielem a vývojovou hierarchií Dr.V Ezoterika 2021-07-02
1161 Aktivace skrytých pyramid - hotovo Jenny Schiltz Ezoterika 2021-07-15
1160 Aspekty humanity Penni Moore Ezoterika 2021-07-06
1159 Blue Avian Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-19
1158 Q & A Boötes Elena Danaan Ezoterika 2021-07-09
1157 Update EldoRa & Siman Ezoterika 2021-07-07
1156 Sananda: Pátá dimenze Band Schieb Ezoterika 2021-06-05
1155 Poselství od Serafína Rosie Ezoterika 2021-07-10
1154 Světonázor rodičů ovlivňuje zdraví dětí Alexander Palienko Ezoterika 2021-07-10
1153 Univerzální strážci pravdy Erena Velazquez Ezoterika 2021-07-17
1152 Něco o Teslovi SAM ILUZIONISTA Ezoterika 2021-07-09
1151 Proč vakcinace Olmat Ezoterika 2021-07-01
1150 Podvodní civilizace, Pyramidy Rami Ezoterika 2021-07-01
1149 Jak se dostat z Kola Samsary Elena Eleya Ezoterika 2021-06-27
1148 Vědomí a uvědomění Michael W. Evrard Ezoterika 2021-07-11
1147 Aštar + OWS: Spojte si tečky James McConnell Ezoterika 2021-06-28
1146 Pallas Athena: Novinky z karmické rady Gabriele Schmitz Ezoterika 2021-07-07
1145 Arkturiáni: Na prahu velkých změn Suzanne Lie Ezoterika 2021-06-07
1144 Nemoc je nevyjádřená emoce uzamčená v buňkách vašeho těla Christine Day Ezoterika 2021-07-03
1143 Hlas z budoucnosti Elena Eleya Ezoterika 2021-06-24
1142 Život podle mysli už nebude fungovat Olmat Ezoterika 2021-06-30
1141 Plejáďané: Smlouva Christine Day Ezoterika 2021-07-05
1140 Za rok bude všechno jiné Galaxygirl Ezoterika 2021-07-05
1139 Větší energetické pole Daniel Scranton Ezoterika 2021-07-07
1138 Galaktičtí občané Alexandar Kosmos - Brenda Garcia Ezoterika 2021-07-07
1137 Lord Ardal 5-6 Venera Nik Ezoterika 2021-07-05
1136 Architekti vesmíru 32 Architekt Ezoterika 2021-07-08
1135 El Morya Sharon Stewart Ezoterika 2021-07-05
1134 Mira z Plejádské vysoké rady Valerie Donner Ezoterika 2021-07-03
1133 Galaktické centrum Galaxygirl Ezoterika 2021-07-05
1132 🤯🤯🤯🤯🤯
2021-07-12
1131 Plejáďané: DNA v masách Barbara Marcianiak Ezoterika 2021-07-05
1130 Skryté pyramidy se probouzejí Suzanne Maresca Ezoterika 2021-06-28
1129 Plejáďané: Svět teď potřebuje lásku Mirela Santana Ezoterika 2021-06-28
1128 Událost Aurora Ray Ezoterika 2021-06-26
1127 Sananda - Těžké časy Band Schieb Ezoterika 2021-06-28
1126 Blog Brenda Hoffman Ezoterika 2021-06-28
1125 Archanděl Michael - pomoc pro budoucí časy Band Schieb Ezoterika 2021-06-25
1124 Otec Absolut Marta Ezoterika 2021-07-04
1123 DOKONČIT, CO JSME ZAČALI Marta Ezoterika 2021-05-24
1122 Aštar: Nový Jeruzalém Seraphim Akchooel Subramani Ezoterika 2021-06-29
1121 Nová osa civilizací: O budoucnosti Země. Část 3 - 4 Architekt Ezoterika 2021-06-27
1120 OSOBNÍ PŘÍBĚH: Jednota a sen Marta Ezoterika 2021-06-25
1119 Zpět ke zdroji Edward Ezoterika 2021-06-19
1118 Jak dobře žít a prosperovat v době transformačních změn Barbara Marciniak Ezoterika 2021-07-01
1117 Intenzivní kontinuální zdrojové energetické vlny Chrissy Ezoterika 2021-06-23
1116 Co je zač Galaktická federace Cosmic agency Ezoterika 2021-06-16
1115 Saul John Smallman Ezoterika 2021-06-27
1114 Arkturiánská rada 9D Daniel Scranton Ezoterika 2021-06-22
1113 Saint Germain a ten, kdo slouží James MacConnell Ezoterika 2021-06-06
1112 Příprava prvního kontaktu Suzanne Lie Ezoterika 2021-06-25
1111 Vyšší Já Mike Quinsey Ezoterika 2021-06-25
1110 Aštar: Potvrďte Vyššímu Já svou volbu Band Schieb Ezoterika 2021-06-16
1109 Odpusťte těm, kteří nejsou připraveni vás milovat GhenLyn Ezoterika 2021-06-28
1108 Plejáďané: Přivítáme vás oslavami Band Schieb Ezoterika 2021-06-26
1107 Aštar: Proč to dovolujeme? Sharon Steward Ezoterika 2021-06-25
1106 Nová osa civilizací: O budoucnosti Země Architekt Ezoterika 2021-06-23
1105 Kain: Zkrocení Minotaura CElena Ezoterika 2021-06-15
1104 Architekti vesmíru. Sféra vnímání Architekt Ezoterika 2021-06-23
1103 Kion + Arkturiáni - O víře a důvěře Architekt Ezoterika 2021-06-28
1102 Kion 2 - Nová symfonie Architekt Ezoterika 2021-03-01
1101 Lord Ardal - 4 Venera Nik Ezoterika 2021-06-28
1100 Temná hierarchie: Mammon - vůdce pekelných psů Architekt Ezoterika 2021-06-19
1099 Kion, Kain, Tre: o úkolech Tvůrců, povinnostech velkého množství lidí a nových duší Architekt Ezoterika 2021-06-15
1098 Samael - vládce démonů, soudce temných Architekt Ezoterika 2021-06-12
1097 Poselství od Ann a andělů ~ Jiskří vaše zaměření radostí? Suzanne Maresca Ezoterika 2021-06-27
1096 👀👀👀👀👀
Ezoterika 2021-06-28
1095 Priore Med bed Steve Beckow Ezoterika 2021-06-20
1094 PSYCHICKÉ BOJIŠTĚ Elron Ezoterika 2021-06-07
1093 Ashtar Méline Portia Lafont Ezoterika 2021-06-13
1092 Ohromné posuny Judith Kusel Ezoterika 2021-06-14
1091 Událost zániku Dr. Tony Phillips Realita 2021-06-11
1090 Výživa vědomí Evgenij Sedoj Ezoterika 2021-06-16
1089 Kdo jsem Pro100 Ezoterika 2021-06-15
1088 Loutkové divadlo Marta Ezoterika 2021-06-16
1087 Kion 1 - Vzpomínky na budoucnost vesmíru Architekt Ezoterika 2021-02-19
1086 CESTOVÁNÍ ČASEM - LEMURSKÁ LOĎ - CIZÍ ZVÍŘE Cosmic agency Ezoterika 2021-05-18
1085 Smyčka duše - mechanismus reinkarnace Cosmic agency Ezoterika 2021-05-08
1084 Pel Mel informace odjinud Lev Ezoterika 2021-06-13
1083 Velká mučednice Lev Ezoterika 2021-06-12
1082 Opouští Temná flotila 4. říše Antarktidu? Michael Salla Ezoterika 2021-06-11
1081 Zlatá vlákna - od 3D po 4D a 5D Lev Ezoterika 2021-06-09
1080 Širší perspektiva Sophia Love Ezoterika 2021-06-12
1079 Osvobození od 3D matrice Marta Ezoterika 2021-06-01
1078 Problémy s prací Marta Ezoterika 2021-06-07
1077 Země je psychofyzická říše Ute posegga-Rudel Ezoterika 2021-06-05
1076 Archa úmluvy Cosmic Agency Ezoterika 2021-06-03
1075 Exodus Židů z Egypta: Kdo oklamal Mojžíše? Valerie Kolcová Ezoterika 2013-12-08
1074 Letem světem Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-11
1073 Tajemství Skythie aneb milostný příběh... Valerie Kolcová Ezoterika 2017-10-13
1072 Sodoma a Gomora - jak to dopadlo Valerie Kolcová Ezoterika 2012-10-07
1071 Jak se Babylon stal ʺnevěstkouʺ Valerie Kolcová Ezoterika 2014-02-09
1070 Stupně bytí Michael W. Evrard Ezoterika 2021-06-12
1069 Unaveni světlem CElena Ezoterika 2021-06-06
1068 KAIN. Dostředivá tma CElena Ezoterika 2021-06-08
1067 Architekti vesmíru 31 Architekt Ezoterika 2021-06-09
1066 Energetická vodivost nebo Co ovlivňuje eventualitu Savmeja Ezoterika 2021-06-09
1065 🐙 🦑 🦇 🦑 🐙
2021-06-13
1064 Tajemství Skytie aneb milostný příběh Valerie Kolcová Ezoterika 2017-10-13
1063 Upřednostňování Sharon Steward Ezoterika 2021-05-28
1062 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-03-02
1061 Za závojem Brenda Hoffman Ezoterika 2021-05-31
1060 Platón Erena Velazquez Ezoterika 2021-06-01
1059 Učitelský systém: Úrovně vědomí duše Architekt Ezoterika 2021-06-01
1058 Belzebub: Temná síla CElena Ezoterika 2021-05-31
1057 Kion: O lásce Dimitry DeeMention Ezoterika 2021-05-20
1056 Baltazar: Svůdná tma July Julay Ezoterika 2021-05-19
1055 Kion: Tma skrze světlo CElena Ezoterika 2021-05-21
1054 Magický závoj - rozpuštění strachu Marta Ezoterika 2021-05-27
1053 Čistý zdroj informací Marta Ezoterika 2021-05-28
1052 Kdo, když ne já Marta Ezoterika 2021-06-04
1051 Ve jménu života na Zemi Marta Ezoterika 2021-06-03
1050 Vibrační stěna - vyvažování vibrací Marta Ezoterika 2021-06-02
1049 Bludný nerv a duchovní spojení Elizabeth Peru Realita 2021-05-21
1048 Připraveni na masivní vylidňování? Dr. Joseph Mercola Realita 2021-05-15
1047 Španělská chřipka 1918 Firstfreedoms Realita 2021-05-27
1046 Kterak američané ke všemocné vládě přišli Jacob Hornberger Realita 2021-05-20
1045 VÝJIMKY Z PRAVIDEL Marta Ezoterika 2021-05-26
1044 Úplněk 26.5.21 Marie Tena Ezoterika 2021-05-24
1043 Kain. Pocity jsou Zdrojem života Axiom Ezoterika 2021-05-19
1042 Jasnocit July Julay Ezoterika 2021-05-19
1041 TEST Aseim Ezoterika 2021-05-26
1040 Oslava Peggy Black Ezoterika 2021-05-26
1039 Joshua z Vegy Galaxygirl Ezoterika 2021-05-26
1038 Čas se krátí Band Shieb Ezoterika 2021-05-30
1037 Vzestoupený kolektiv Zahara Celestial Ezoterika 2021-05-22
1036 Pátá dimenze se odhaluje Paul Dobree-Carey Ezoterika 2021-05-16
1035 Pravda o chaosu Natalie Glasson Ezoterika 2021-05-20
1034 Sananda: Boží vůle Jahn Kassl Ezoterika 2021-05-24
1033 DRACI Kvreal Ezoterika 2021-05-28
1032 Rozšiřování vědomí a otevírání paměti Elena-Eleya Ezoterika 2021-05-22
1031 Civilizace LEILOLYA - spánek a změny v jemných tělech Elena-Eleya Ezoterika 2021-05-16
1030 Kvantový skok Elena Eleya Ezoterika 2021-05-20
1029 Učitelé Šambhaly: čas na očištění duše Architekt Ezoterika 2021-05-26
1028 Andělské sféry a hierarchie světla Elena-Eleya Ezoterika 2021-04-25
1027 Archanděl Gabriel: o novém prostoru Dr.V. Ezoterika 2021-05-27
1026 KION: Vědomí - zdroj života ve vesmíru Axiom Ezoterika 2021-05-17
1025 KION: evoluční cykly Axiom Ezoterika 2021-05-18
1024 Konverzace s Kionem a Temným archandělem Axiom Ezoterika 2021-05-23
1023 Ki-on: Komentáře k rozhovorům s Temným archandělem Architekt Ezoterika 2021-05-20
1022 Temná hierarchie : Satanael Axiom Ezoterika 2021-05-27
1021 Temná hierarchie: Irlingkch - Mistr válečného umění Architekt Ezoterika 2021-05-24
1020 Temná hierarchie: Baltazar Architekt Ezoterika 2021-05-22
1019 Temná Hierarchie: Tilonn - Mistr zbraní Architekt Ezoterika 2021-05-22
1018 Kion- Rady pro uchazeče a hledače Dimitry DeeMention Ezoterika 2021-05-10
1017 Lord Ardal. Význam temných rituálů; časová smyčka Venera Nik Ezoterika 2021-05-22
1016 Bytosti modrého paprsku Sangeeta Handa Ezoterika 2021-05-29
1015 👒👒👒👒
2021-05-30
1014 Formování hmoty z éteru Gorislav Ezoterika 2021-05-16
1013 Planetární čistka Ricardo Vilchez Navamuel Ezoterika 2021-01-06
1012 Nehody osudu Marta Ezoterika 2021-05-15
1011 Energie nebo technologie Marta Ezoterika 2021-05-22
1010 Stín budoucího stvoření Ken Carey Ezoterika 1979-01-06
1009 Dvojplameny a temná aliance Sharon Steward Ezoterika 2021-05-20
1008 Vyvarujte se omezujících slov Sharon Steward Ezoterika 2021-05-16
1007 Kdo řídil Napoleona? Valerie Kolcová Ezoterika 2018-04-13
1006 Za co bojoval Alexandr Veliký? Valerie Kolcová Ezoterika 2017-03-17
1005 Beseda s temným archandělem 2 Architekt Ezoterika 2021-05-19
1004 Beseda s temným archandělem Architekt Ezoterika 2021-05-16
1003 Lord Ardal, zástupce Temné hierarchie Venera Nik Ezoterika 2021-05-16
1002 Proč existuje Země Aita Ezoterika 2021-05-17
1001 Držte kurz Dancing Dolphin Ezoterika 2021-05-17
1000 Programování musí být otřeseno Daniel Scranton Ezoterika 2021-05-18
999 Abraham Lincoln Erena Velazquez Ezoterika 2021-05-17
998 Galaktická federace: Aktuální příběh Aurora Ray Ezoterika 2021-05-21
997 Operace hvězdná síť Lev Ezoterika 2021-05-09
996 Nové zapomenuté energie k nám přicházejí Elena Eleya Ezoterika 2021-05-16
995 Beseda s duchem ohně RAmi Ezoterika 2021-05-16
994 Jak probíhá přechod Olmat Ezoterika 2021-05-08
993 Posvátné srdce a nová matrice duše Pro100 Ezoterika 2021-05-08
992 Třetí membrána Lev Ezoterika 2021-05-13
991 Kontrolní bod přechodu Anna Kamalaya Hefors Ezoterika 2021-05-12
990 Ruský zázrak - měnící se reality Jevgenij Sedoj Ezoterika 2021-05-14
989 Život pod kontrolou? Anna Kamallaya Hefors Ezoterika 2021-05-14
988 Jak funguje destruktivní systém Bliss in Love Ezoterika 2021-05-13
987 Kion: Procenta chaosu CElena Ezoterika 2021-05-11
986 Kain a Kion: Přechod na + 4D a -4D (reverzni stagnace) July Julai Ezoterika 2021-05-06
985 Architekti: svoboda n-tého řádu CElena Ezoterika 2021-01-19
984 Kion: Čas uvědomit si, kdo skutečně jste. July Julai Ezoterika 2021-05-08
983 Konglomerát nejvyšší inteligence Elena-Eleya Ezoterika 2021-05-10
982 Architekti vesmíru 30 Architekt Ezoterika 2021-05-10
981 Čas na přestavbu: Zpráva od Arcturianů Michelle Hill Ezoterika 2021-05-15
980 Dažbog o lžích a pravdě ve slovanských pohádkách Valerie Kolcová Ezoterika 2019-08-09
979 🥨🥨🥨🥨🥨
🥨🥨🥨 2021-05-17
978 Projev Saint Germain o okupaci Země Valerie Kolcová Ezoterika 2021-04-22
977 Civilizace Andromeda Elena Eleya Ezoterika 2021-05-06
976 Saint Germain: Probuzení kolektivního úspěchu Natalie Glasson Ezoterika 2021-05-08
975 Poslední dny země Mu Valerie Kolcová Ezoterika 2012-09-18
974 Armáda golemů a tajemství pyramid v Číně Valerie Kolcová Ezoterika 2014-09-14
973 Chemtrails a ovlivňování počasí Sharon Steward Ezoterika 2021-05-05
972 Váš dopad na svět a vesmír Daniel Scranton Ezoterika 2021-05-04
971 Aštaria z Galaktické federace světla Davey Ezoterika 2021-05-04
970 Aštar: Aktualizace Sharon Stewart Ezoterika 2021-05-02
969 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-05-03
968 Aktualizace vzestupu: Začněte u sebe Alexander Quinn Ezoterika 2021-05-05
967 Nejdůležitější zpráva o vzestupu všech dob Alexander Quinn Ezoterika 2021-04-28
966 Ki-on: Destruktivní výměna energie s temnou hierarchií (10) Architekt Ezoterika 2021-05-06
965 Upadnete do hustých vibrací - připravte se July Julay Ezoterika 2021-05-06
964 Asmodeus - Pekelná propast CElena Ezoterika 2021-04-29
963 Kain: Sítě pro energetickou změnu (9) Architekt Ezoterika 2021-04-30
962 Zprávy Atona Anne Bellringer Ezoterika 2021-05-08
961 Johanka z Arku Erena Velazquez Ezoterika 2021-05-08
960 Pohádková technika Hyperborejců Valerie Kolcová Ezoterika 2018-04-27
959 Vzkříšení lidstva Marta Ezoterika 2021-05-02
958 Konec 24 hodin Neva Ezoterika 2021-05-02
957 Jak přestat být manipulován Paul Lenda Ezoterika 2021-04-19
956 Útoky GF na korporátní satelity a exodus z Marsu Elena Danaan Ezoterika 2021-04-25
955 Archanděl Michael: Jak odolat rychlé změně Architekt Ezoterika 2021-05-02
954 Ki-on a Kain: odpovědi na otázky čtenářů Architekt Ezoterika 2021-04-26
953 Kain: Labyrint iluzí (8) Architekt Ezoterika 2021-04-24
952 Kain. Seznámení CElena Ezoterika 2021-04-17
951 Na kanálu Lucifer Elena Eleya Ezoterika 2021-04-26
950 Energetický aspekt psychosomatiky Marta Ezoterika 2021-04-29
949 Jste naštvaní, protože očekáváte příliš mnoho Sharon Steward Ezoterika 2021-04-27
948 Operace Reboot Lev Ezoterika 2021-04-30
947 Esence ducha CElena Ezoterika 2021-04-18
946 Kdo změnil minulost a budoucnost? Valerie Kolcová Ezoterika 2013-10-06
945 Aštarova cesta Kate Woodley Ezoterika 2021-04-11
944 Adam je synem Lilith a Patsutsu Valerie Kolcová Ezoterika 2014-08-24
943 Měsíc - Archa Atlanťanů Valerie Kolcová Ezoterika 2013-02-10
942 Proč islamisté zničili starodávného Nimroda Valerie Kolcová Ezoterika 2015-03-20
941 Koljada o hvězdném kalendáři a tajemstvích času Valerie Kolcová Ezoterika 2016-01-22
940 🍄🍄🍄
2021-05-02
939 Zpráva od kolektivu velryb: Poslední odpor Dianne Robins Ezoterika 2021-04-23
938 Mimozemská bitva nad Německem - osvobození Phaetonu Cosmic agency Ezoterika 2021-03-26
937 JAK A PROČ NÁS KONTAKTUJÍ Cosmic agency Ezoterika 2021-04-04
936 Poslední člověk Natálie Verešen Ezoterika 2021-04-16
935 Aktualizace - federace SaLuSa Ezoterika 2021-04-24
934 Čisticí zóna Marta Ezoterika 2021-04-16
933 VAŠE DOKONALÉ JÁ Grace Sirius Ezoterika 2021-04-19
932 Kdo jsou Lyřané Vashta Narata Ezoterika 2021-04-10
931 Hvězdná semena ze Siria Vashta Narada Ezoterika 2021-04-12
930 Pozemská transformace Mia Lighthouse Ezoterika 2021-04-22
929 Došlo ke změně velení Sophia Love Ezoterika 2021-04-22
928 Nedokončený scénář Natálie Verešen Ezoterika 2021-04-16
927 Velký kvantový přechod II Lev Ezoterika 2021-04-25
926 Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-04-24
925 Čas platit Aita Ezoterika 2021-04-24
924 Enki, Enlil, Elohim, Anunnaki - kdo jsou? Cosmic agency UFO 2021-04-12
923 Aktualizace Inger Noren Ezoterika 2021-04-15
922 Kroniky Nibiru Valerie Kolcová Ezoterika 2018-03-16
921 Phaethon, Nibiru a historie zlatých desek Šambaly Valerie Kolcová Ezoterika 2012-12-24
920 Život krále Artuše v Merlinově legendě Valerie Kolcová Ezoterika 2021-03-26
919 Apollon Hyperborejský Valerie Kolcová Ezoterika 2018-06-22
918 Smlouvy duší Sam Boomer Ezoterika 2021-04-16
917 Vítězná strategie Marta Ezoterika 2021-04-13
916 Pokyny Ann Albers Ezoterika 2021-04-17
915 Katarze duše - sestup lidských duší Georgi Stankov Ezoterika 2021-04-17
914 Poslední myšlenka před spaním Alejandro Martinez Gallardo Ezoterika 2021-02-21
913 Stát se důvěryhodným Leo Babauta Ezoterika 2021-04-09
912 Zpráva od Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-04-11
911 💮💮💮💮
💮💮💮 2021-04-18
910 Jak Šiva ... pohnul Indií aneb nejstarší historie Země Valerie Kolcová Ezoterika 2017-08-04
909 Askeze Sochandži Ezoterika 2021-04-09
908 Výzva k lidem Země Elena Eleya Ezoterika 2021-04-11
907 Je někdo v podstatě zlý? Linda Dillon Ezoterika 2021-04-11
906 Od Lemurie po Hyperboreu aneb bitva draků Valerie Kolcová Ezoterika 2013-01-19
905 Ozvěny hvězdých válek, kamenné koule Valerie Kolcová Ezoterika 2016-05-13
904 Baal - pomluvený bůh Východu o Satanovi, Anunnaki a ... o syrské válce Valeri Kolcová Ezoterika 2015-10-30
903 Galaktická federace vs. Draco, Zeta Sharon Steward Ezoterika 2021-04-04
902 To nejlepší Aita Ezoterika 2021-04-03
901 Váš příběh Rita Kempf Ezoterika 2021-04-07
900 Chystáte se vytvořit novou Zemi, která bude svobodná Barbara Marciniak Ezoterika 2021-04-07
899 Postoj k tomu, co se děje Marta Ezoterika 2021-04-07
898 Aštar James McConell Ezoterika 2021-04-10
897 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-04-11
896 Soran z Vysoké rady Plejád Inger Noren Ezoterika 2021-04-12
895 KION - Rozvoj udržitelnosti CElena Ezoterika 2021-04-07
894 Temná hierarchie vývoje a destruktivní civilizace - KION (7) Architekt Ezoterika 2021-04-07
893 Metafyzické účinky obrácení magnetického pólu Greg Prescott Ezoterika 2021-04-04
892 Osvobození Dancing Dolphin Ezoterika 2021-04-02
891 Vzestupná amnézie Shekina Rose Ezoterika 2021-04-03
890 Nejvyšší pravděpodobné výsledky vzestupu KeyRay Ezoterika 2021-03-04
889 Zpráva pro starseed Alexander Quinn Ezoterika 2021-03-21
888 Zprávy z Andromedy Morag O Brien Ezoterika 2021-04-05
887 Eskapismus Sharon Steward Ezoterika 2021-03-27
886 Neutralizace záření - Rady Marta Ezoterika 2021-03-31
885 Rovnováha Juli July Ezoterika 2021-03-31
884 Paralelní pohled Marta Ezoterika 2021-04-01
883 Fyzická těla během vzestupu James Carwin Ezoterika 2021-03-31
882 Věda o správném životě Lisa Reneé Realita 2021-04-01
881 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-04-02
880 Matice absolutna Lev Ezoterika 2021-03-31
879 Portál RaJames Ezoterika 2021-04-03
878 Denacifikace Země Natalie Kotelniková Ezoterika 2012-10-22
877 Lucifer: Zlidštění tvůrce CElena Ezoterika 2021-03-28
876 Částice boha - KION CElena Ezoterika 2021-03-10
875 Umění vlivu - KION (6) Architekt Ezoterika 2021-04-03
874 Překonávání rozdílů - KION (5) Architekt Ezoterika 2021-03-31
873 Architekti vesmíru 29 Architekt Ezoterika 2021-03-28
872 🦺 ⛑🦺 ⛑🦺
2021-04-04
871 Trestý čin MY Realita 2021-03-30
870 Matrix Absolutna Lev Ezoterika 2021-03-28
869 Arkturiáni Marilyn Raffaele Ezoterika 2021-03-28
868 Anubis Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-27
867 Saint Germain a OWS James McConnell Ezoterika 2021-03-21
866 Archanděl Michael a OWS McConnell Ezoterika 2021-03-14
865 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-25
864 Děti z vyšších dimenzí Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-03-28
863 12. slunečních paprsků/ aspektů božstva Patricia Cota-Robles Ezoterika 2016-03-13
862 Sundeelia: Jak komunikovat s anděly Eliza Ayrez Ezoterika 2021-03-26
861 Duchovní vědomí Owen Waters Ezoterika 2021-03-25
860 Lidé se instinktivně chtějí spojit Sharon Steward Ezoterika 2021-03-28
859 Stefon a Mira Galaxygirl Ezoterika 2021-03-21
858 Ilja Muromec Valerie Kolcová Ezoterika 2021-02-25
857 Zákeřnost země Agartha nebo tajemství Antarktidy Valerie Kolcová Ezoterika 2019-02-01
856 Důležitá aktualizace od Mistrů Christopher Ezoterika 2021-03-27
855 Kdo jsou strážci Země Mariamoroz Ezoterika 2021-03-26
854 Vědomí jednoty - probuzení Sam Boomer Ezoterika 2021-03-23
853 Rychlejší manifestace nově probuzených Daniel Scranton Ezoterika 2021-03-23
852 Multidimenzionální divadlo James Gilliand Ezoterika 2021-03-15
851 Update Mira Ezoterika 2021-03-28
850 Mnoho hvězdných semen na vaší planetě je odtud Mackenzie Ezoterika 2021-03-24
849 Mentální zdraví Sharon Steward Ezoterika 2021-03-25
848 Závoje sestupují James Gilliland Ezoterika 2021-03-25
847 Jak roste duše Daniel Scranton Ezoterika 2021-03-24
846 Posuzovat, odsuzovat, nebo ne? Jahn Kassl Ezoterika 2021-03-17
845 Problémy federace a Země - klíčem jsou lidé Cosmic agency Ezoterika 2021-03-19
844 Vyšší Já Inger Noren Inger Noren Ezoterika 2021-03-20
843 Čas stojí Mike Quinsey Ezoterika 2021-03-19
842 Plejádský faktor Lev Ezoterika 2021-03-13
841 Velký kvantový přechod Lev Ezoterika 2021-03-20
840 Nové pravdy Sharon Steward Ezoterika 2021-03-16
839 Budoucí pokolení Marta Ezoterika 2021-03-04
838 Cesta do souhvězdí Lyry Rami Ezoterika 2021-03-15
837 Fyzické tělo při vzestupu Magenta Pixie Ezoterika 2021-03-20
836 Jak plynout do 5D Jennifer Crokaert Ezoterika 2021-03-19
835 Domov předků starověkých Egypťanů Valerie Kolcová Ezoterika 2015-09-18
834 Král Štír, Seth a záhadné ʺOko Saharyʺ Valerie Kolcová Ezoterika 2015-01-05
833 🤓🤓🤓🤓🤓
2021-03-21
832 VRAZI Svobodný vysílač Realita 2021-03-16
831 Testy PCR, Maitre - vysocí Šedí Cosmic agency UFO 2021-02-23
830 Federace a lidské kolektivní nevědomí - lidé jsou klíčem Cosmic agency UFO 2021-03-07
829 Účinky očkování Marta Ezoterika 2021-03-13
828 Arsinoe (sestra Kleopatry) a Máří Magdalena Cosmic agency UFO 2021-02-27
827 Kion 3: Historie vesmíru Architekt Ezoterika 2021-03-05
826 Planetární energetické struktury Lev Ezoterika 2021-03-08
825 Bermudský trojúhelník - podzemní pyramidy Cosmic agency UFO 2021-02-19
824 Chybějící letadla a lodě - MALAYSIA 370 - Bermudský trojúhelník Cosmic agency UFO 2021-02-26
823 Labyrint Minotaura - technický portál Valerie Kolcová Ezoterika 2016-08-07
822 Zrcadlový svět Marta Ezoterika 2021-03-06
821 Nový finanční systém Marta Ezoterika 2021-03-08
820 Politický systém 5D Marta Ezoterika 2021-03-09
819 Absolut Marta Ezoterika 2021-03-12
818 Buddha Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-10
817 Kam půjdou temní Stewe Beckow Ezoterika 2021-03-12
816 Internet a Karma - Energetické kotvy Natalia Miščenko Ezoterika 2021-03-11
815 Fáze fixace 3 vláken DNA do roku 2031 Magenta Pixie Ezoterika 2021-03-02
814 Buněčná transformace July Juli Ezoterika 2021-03-07
813 Vesmír není prázdný Marta Ezoterika 2021-03-07
812 Cvičení pro harmonický soulad Marta Ezoterika 2021-03-03
811 Eukaryotické buňky Biblioteca Realita 2021-02-23
810 Intra ̵galaktická reaktivace Merkaby Lev Ezoterika 2021-03-05
809 Města Světla Lev Ezoterika 2021-03-01
808 Cenzura EZO-UFO odkazy letem světem Ezoterika 2021-03-08
807 An-Ra Erena Velazquez Ezoterika 2021-03-05
806 Archanděl Michael Ronna Vezane Ezoterika 2021-03-01
805 Ze 3D do 4D a 5D Lev Ezoterika 2021-03-02
804 Časová osa David Wilcock Realita 2021-01-30
803 Zpráva od Matthewa Suzy Ward Ezoterika 2021-03-02
802 Budete si muset vybrat James Gilliland Ezoterika 2021-03-03
801 Pokrok ve vzestupu Mike Quinsey Ezoterika 2021-03-06
800 🪐 🪐 🪐 🪐 🪐
2021-03-05
799 Nejlevnějším prostředkem na Covid je soda Dr. Mark Sircus Realita 2021-02-22
798 Archonti Patrick Herbert Ezoterika 2021-02-28
797 Lilith CElena Ezoterika 2021-01-28
796 Prána CElena Ezoterika 2021-02-24
795 Architekti 28 Architekt Ezoterika 2021-02-15
794 Architekti 27 Architekt Ezoterika 2021-01-02
793 Robotizace Marta Ezoterika 2021-02-16
792 Chraňte božský kód Marta Ezoterika 2021-02-26
791 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI Marta Ezoterika 2021-02-27
790 Otázka rovnováhy CElena Ezoterika 2021-02-18
789 Sliby CElena Ezoterika 2021-02-19
788 Paměť buňky Anna Kamallaya Hefors Ezoterika 2021-02-25
787 O inteligenci a moudrosti Architekt Ezoterika 2021-02-22
786 Sny a jednota Doug Esse Ezoterika 2021-02-28
785 Připravenost Beth Stormont Ezoterika 2021-02-23
784 12 způsobů léčení vztahů Namice Ellis Ezoterika 2021-02-11
783 Duchovní léčivé nástroje Judy Dyer Ezoterika 2021-02-18
782 Drobnosti Cosmic agency UFO 2021-02-20
781 Obětování Sharon Steward Ezoterika 2021-02-19
780 Svoboda Země Erena Velazquez Ezoterika 2021-02-21
779 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2021-02-20
778 Ježíš - Astroteologie, Sluneční kult, Egypt Cosmic agency UFO 2021-02-16
777 Informace o plazech během jejich zatčení a zániku Sharon Steward Ezoterika 2021-02-14
776 Mysl a hubnutí David R. Hamilton Realita 2021-02-17
775 Diskuze se třetí silou Aomaymia Ezoterika 2021-02-16
774 44 Zajímavostí o lidském těle Duba Ezoterika 2021-02-15
773 Duchovní imunita Lisa Renee Ezoterika 2021-02-16
772 Hvězdná semínka, dostanete se domů Daniel Scranton Ezoterika 2021-02-17
771 Kolektivní vědomí James Carwin Ezoterika 2021-02-18
770 15 let vývoje Dana Realita 2021-02-22
769 Najděte video Dana Realita 2021-02-16
766 Osud Titaniku - další tajemství Tesly Valerie Kolcová Ezoterika 2020-02-06
765 Příčiny bolestí Anna Ger Ezoterika 2021-02-05
764 Štěstí, nebo zkouška Nikolaj Artjuchov Ezoterika 2021-02-11
763 Časoprostor v 5D - teleportace Marta Ezoterika 2021-01-31
762 Kvantový přesun Lev Ezoterika 2021-02-12
761 Odchod duší Inessa Gutermann Ezoterika 2015-04-13
760 Život ve velkých městech Magda Ezoterika 2021-02-07
759 Starseeds jsou empati Judy Dryer Ezoterika 2021-02-10
758 Aštar Erena Velazquez Ezoterika 2021-02-14
757 Smlouva o duši Judith Kusel Ezoterika 2021-02-14
756 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
2021-02-15
755 Oleg Pozemšťan Oleg Zemljanin Ezoterika 2021-02-02
754 Hrozby nové doby - Saint Germain Valerie Kolcová Ezoterika 2020-01-10
753 Starseeds & Inkarnace Dolores Cannon Ezoterika 2021-02-09
752 Jak reptiliáni zmanipulovali matrix Aurora Ray Ezoterika 2021-02-01
751 Krůček od smrti Nikolaj Atjuchov Ezoterika 2021-02-08
750 Jak zvýšit své vibrace Lev Ezoterika 2021-02-07
749 Jacob Rothschild - jak a proč Henry Makow Realita 2021-02-05
748 Záludný manipulátor Sharon Steward Ezoterika 2021-02-05
747 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2021-02-03
746 Změna časoprostorových parametrů Marta Ezoterika 2021-02-01
745 Nové rodiny Akademie Centr světa Ezoterika 2021-01-29
744 Připravte se na UFO Richard Boylen Realita 2021-01-27
743 Predikce 2021 Ivan Teller Ezoterika 2021-01-29
742 Nová pravidla pro věk Vodnáře Pars Kutay Ezoterika 2021-01-23
741 Kde je hranice mezi globálním obchodem a pokusy ovládnout společnost? Putin Realita 2021-01-28
740 Azazel CElena Ezoterika 2021-01-14
739 Q&A - Architekti CElena Ezoterika 2021-01-06
738 Odhalí se pravda všem? Inger Noren Ezoterika 2021-01-25
737 Cesta světla Alexandrian Kosmos Ezoterika 2021-01-26
736 Duchovní praktiky Valerie Kolcová Ezoterika 2021-01-25
735 Energetická rovnováha Marta Ezoterika 2021-01-27
734 Duše / MERKABA Sabina Dye Ezoterika 2020-10-14
733 Proč tak žiji Nina Sumire Ezoterika 2021-01-27
732 Jak zvýšit odolnost CElena Ezoterika 2021-01-02
731 Přestaňte si plánovat budoucnost Brenda Hoffman Ezoterika 2021-01-22
730 Okultní vládce eliminován Michael Salla Realita 2021-01-18
729 Havel a Spálovský Zdeněk Spálovský Realita 2021-01-29
728 Zpožděním k lepším zítřkům Georgi A. Stankov Realita 2021-01-22
727 Změna způsobů odezvy Samamury Ezoterika 2021-01-17
726 Otevření srdce Judith Kusel Ezoterika 2021-01-19
725 Mythi 165 AtlanticObr UFO 2020-12-27
724 Nastal čas míru a prosperity Tančící delfín Ezoterika 2021-01-19
723 Kdo je teď na planetě Sharon Steward Ezoterika 2021-01-16
722 JFK Losha Ezoterika 2021-01-20
721 Nové galaktické kódy Daniel Scranton Ezoterika 2021-01-21
720 Kvantový skok vědomí James Gilliand Ezoterika 2021-01-21
719 Jde to rychleji Magenta Pixie Ezoterika 2021-01-20
718 5D Vzestup Marika Moretto Ezoterika 2021-01-14
717 UPDATE Přechod od korporátu k republice Ed Hayes Realita 2021-01-16
716 Guantanámo se připravuje pro VIP vězně Medeea Greere Realita 2021-01-16
715 UPDATE PrezidentTrump uplatňuje zákon o povstání Per Staffan Realita 2021-01-16
714 JFK - boží boj Losha Ezoterika 2021-01-14
713 Světlé síly přebírají kontrolu Aurora Ray Ezoterika 2021-01-14
712 UPDATE Operace zahájena Gregory Ervin Realita 2021-11-13
711 Ohnivý Salamandr a příběhy křemíkového života Valerie Kolcová Ezoterika 2019-12-26
710 UPDATE Charlie Ward Realita 2021-01-12
709 UPDATE Sharon Stewart Ezoterika 2021-01-07
708 UPDATE Charlie Ward Realita 2021-01-11
707 Otevřete oči Inger Noren Ezoterika 2021-01-05
706 NOVÉ ČASOVÉ ČASY ZEMĚ Dolores Develve Ezoterika 2020-12-30
705 Biologický vzestup Teri Wade Ezoterika 2021-01-05
704 Zákon vesmíru - Jak uvnitř, tak vně, jak nahoře, tak dole Linda Dillon Ezoterika 2021-01-09
703 CEnzura - nová CENZURA Realita 2021-01-09
702 UPDATE R.D. Steele Realita 2021-01-07
701 Otázky k současné situaci Cosmic Agency Ezoterika 2020-12-27
700 NA ZTEČ James Gilliland Ezoterika 2021-01-02
699 🦑🦑🦑🦑🦑
2021-01-04
698 Trump chrání fondy St. Germain Sharon Steward Ezoterika 2020-12-28
697 Jak získat znalosti ze zdroje Valerie Kolcová Ezoterika 2020-12-18
696 Proč jsi neklidný Sharon Steward Ezoterika 2020-12-26
695 Kundalini Barbara Marciniak Ezoterika 2020-12-18
694 Karmické lekce - jak se léčit CElena Ezoterika 2020-12-24
693 Upgrade vzestupu Aurora Ray Ezoterika 2020-12-18
692 8 postupů, jak zůstat klidný Leo Babauta Ezoterika 2020-12-22
691 Probuzení Jahn Kassl Ezoterika 2020-12-26
690 JFK: Patrioti, držte směr! Losha Ezoterika 2020-12-21
689 Masivní posun Georgi Stankov Ezoterika 2020-12-19
688 Zesílení galaktických energií - 9D Arcturianská rada Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-18
687 Architekti vesmíru 26 - Q&A Architekt Ezoterika 2020-12-24
686 Architekti vesmíru 26 Architekt Ezoterika 2020-12-26
685 Čtvrtý tvůrce Architekt Ezoterika 2020-12-15
684 Zpráva konglomerátu kurátorů svobodným duším Země Architekt Ezoterika 2020-12-13
683 Vzestup na 5D do 21. prosince 2020 Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-23
682 Monolity a 21. prosinec 2020 Cosmic agency Ezoterika 2020-12-21
681 Aštar na energii 21. prosince Kate Woodley Ezoterika 2020-12-15
680 Přežívání ve čtvrté dimenzi Daniel Scranton Ezoterika 2020-12-19
679 Událost 2020 Michael Love Ezoterika 2020-12-18
678 8 postupů, jak zůstat klidný Leo Babauta Ezoterika 2020-12-22
677 Jsme v Číně Sharon Steward Ezoterika 2020-12-12
676 Falešná událost Jason Shurka Ezoterika 2020-12-13
675 Únava, DNA, vzpomínky Neva Ezoterika 2020-12-14
674 Energetické úpravy Shelley Young Ezoterika 2020-12-11
673 MONOLIT mix Ezoterika 2020-12-17
672 Návrat pánů karmy Lev Ezoterika 2020-12-14
671 Návrat solárních Rishi Lisa Renee Ezoterika 2020-12-15
670 Archanděl Michael - Jste hvězdným světlem na cestě Ronna Herman Vezane Ezoterika 2020-12-05
669 👁👁👁
2020-11-05
668 Pohádková realita Daniel Scranton UFO 2020-12-05
667 Dominion Vision Times news Ezoterika 2020-12-01
666 Změny Barbara Marciniak Ezoterika 2020-05-01
665 Třaskavý Trump Howell Woltz Realita 2020-12-05
664 Hlasovací lístky z Číny Salty cracker Ezoterika 2020-12-12
663 Nehoda Salty cracker Realita 2020-12-05
662 Google nešpehuje Kate Conger + Noam Scheiber Realita 2020-12-02
661 Čínští supervojáci John Vibes Realita 2020-12-08
660 Vakcíny Koronavirový skandál v Německu F. William Engdahl Realita 2020-12-10
659 Vakcíny - Nebezpečí mRNA National cancer institute realita 2020-12-08
658 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-12-03
657 Generál McInerney vyzývá k použití zákona o povstání Halthranger Realita 2020-12-01
656 Plán duší - co s tím? Cosmic agency Ezoterika 2020-11-26
655 Smrt je práh nesmrtelnosti Alina Ezoterika 2020-11-30
654 Postoj k channelingu - mentální korekce Anuta Ignat Ezoterika 2020-12-01
653 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2020-12-02
652 Update - Plán na osvobození Brian Robert Hyland Realita 2020-11-29
651 Aktualizace Charlie Ward Realita 2020-11-29
650 Pyramidy Cosmic agency UFO 2020-11-22
649 Meditace od Cobry 21.12.19:22 Cobra Ezoterika 2020-11-12
648 Stvoření lidstva a DNA Cosmic Agency Ezoterika 2020-11-18
647 Uvolnění dluhu - NESARA Aurora Ray Ezoterika 2020-11-19
646 Update Michael Love Ezoterika 2020-11-21
645 Systémy víry Sharon Steward Ezoterika 2020-11-20
644 Velitel Ashian: Schumannova rezonance a 21. prosinec Jennifer Crokaert Ezoterika 2020-11-20
643 Navigace v chaosu Vidya Frazier Ezoterika 2020-11-20
642 Aktualizace RV Judy Byington Realita 2020-11-19
641 Páni Karmy Lev Ezoterika 2020-11-16
640 Lord Aštar Lynne Rondell Ezoterika 2020-11-17
639 Nosní vakcíny Nyla Nguyen Realita 2020-11-16
638 Světoví lídři se postavili na stranu resetu, Patrioti se brání Dave - X22 Realita 2020-11-15
637 Andrew Jackson, Kraken, bitva bitev Dave - X22 Realita 2020-11-17
636 Nová verze inkarnace Carina Davidsson Ezoterika 2020-11-14
635 Trump a volby Per Staffan Ezoterika 2020-11-16
634 První vlna - co čekat Lynne Rondel Ezoterika 2020-11-02
633 TESLA VĚŽE A ZDRAVOTNÍ STĚNA galacticfederation.com Ezoterika 2020-11-10
632 Pfizer Brian Shilhavy Ezoterika 2020-11-12
631 Poselství Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2020-11-11
630 Archanděl Michael Linda Dillon Ezoterika 2020-11-11
629 11:11 - posun nahoru Gillian MacBeth-Louthan Ezoterika 2020-11-12
628 Saint Germain James McConnell Ezoterika 2020-11-08
627 Bouře je na nás Eliza Ayres Ezoterika 2020-10-11
626 Galaktická federace: převzetí moci světelnými silami Aurora Ray Ezoterika 2020-11-10
625 Metamorfoza Golden Lake Ezoterika 2020-11-12
624 Kolektivní vědomí Aurora Ray Ezoterika 2020-11-12
623 Zasloužíte si vzestup do 5D? Daniel Scranton Ezoterika 2020-11-13
622 Hozená energie Jim&Roxane Ezoterika 2020-11-13
621 Zítřek je tady Brenda Hoffman Ezoterika 2020-11-13
620 Velká sklizeň - fyzika energoinformačních torzních polí Olmat Ezoterika 2020-11-11
619 Otázky a odpovědi - Aneéka Cosmic agency Ezoterika 2020-11-14
618 🍀🍀🍀🍀🍀
2020-11-13
617 Odhalení - Památeční neděle Charlie Ward Ezoterika 2020-11-08
616 Karma July Ezoterika 2020-10-07
615 Emoce Inessa Ezoterika 2020-10-17
614 Duše, tělo, mysl July Ezoterika 2020-10-01
613 Cestovatelé v čase July Ezoterika 2020-10-21
612 40 hvězdných portálů na Zemi Esoterické zprávy Ezoterika 2019-05-11
611 Mistři z krystalové říše Carina Ezoterika 2020-11-02
610 Anna Lindht o Švédsku Inger Noren Ezoterika 2020-11-02
609 Matthew Ward Suzy Ward Ezoterika 2020-11-02
608 Poselství Ježíše Krista July Ezoterika 2020-11-03
607 Saint Germain OWS James McConnell Ezoterika 2020-11-09
606 Událost 2020 - update Michael Love Ezoterika 2020-10-31
605 Správní systém Telosu Dianne Robbins Ezoterika 2020-11-03
604 30 miliard z COVID fondu EU jde na zbraně Manlio Dinucci Realita 2020-10-16
603 Fukushima šíří jadernou pandemii Manlio Dinucci Realita 2020-11-05
602 Volná energie Collective evolution Realita 2020-11-04
601 Epifýza Allana Kettler Realita 2019-11-26
600 Když nemůžete dělat nic Selacia Ezoterika 2020-11-06
599 Změna Brenda Hoffman Ezoterika 2020-10-30
598 Probuzení je individuální i kolektivní John Smallman Ezoterika 2020-11-03
597 Velký přesun Christine Day Ezoterika 2020-11-02
596 Torzní pole člověka Soznaniex Ezoterika 2020-10-30
595 6. čakra Inessa Ezoterika 2020-10-28
594 Odhalení Mark Baughman Ezoterika 2020-10-30
593 Aktualizácia Finálneho Boja Časť 2 COBRA Ezoterika 2020-10-28
592 Viry - ztracené děti / rakovina Olga Koro Ezoterika 2020-10-30
591 Nová Země Mike Quinsey Ezoterika 2020-10-23
590 Aktuální situace - srpen Seraphim Akchooel Subramani Ezoterika 2020-08-28
589 Aktuální situace Aurora Ray Ezoterika 2020-10-23
588 Technologie k fotografování multidimenzionálních bytostí Michael Erevna Realita 2019-05-30
587 Památný prosinec Lynne Rondell Ezoterika 2020-10-17
586 Aktuální situace Sharon Steward Ezoterika 2020-10-19
585 Nový pohled na Boha Owen Waters Ezoterika 2020-10-26
584 Existuje svobodná vůle? Cosmic agency Ezoterika 2020-10-26
583 Pohled shora Lynne Rondell Ezoterika 2020-10-21
582 Štítná žláza CElena Realita 2020-07-28
581 🪐🪐🪐🪐🪐
🪐🪐🪐 2020-10-26
580 Nový svět přichází Kat Ezoterika 2020-10-23
579 Svobodná Země Alexandre Keyland Ezoterika 2020-10-22
578 Zpráva od Ashtara Sestra šamanka Ezoterika 2020-10-24
577 Mistři křišťálu Carina Davidsson Ezoterika 2020-10-24
576 Reverzní pýcha Natálie Kolcová Ezoterika 2020-10-23
575 Královna An-Ra Erena Velazquez Ezoterika 2020-10-23
574 Skryté síly chtějí rozdělit lidstvo Daniel Scranton Ezoterika 2020-10-23
573 Ivo z Vegy Sharon Steward Ezoterika 2020-10-19
572 Soren z Plejád: Příprava na volby Sharon Steward Ezoterika 2020-10-21
571 Kritická masa Steve Beckow Ezoterika 2020-10-26
570 Trumpova volební kampaň Steve Beckow Realita 2020-10-18
569 Galaktická federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2020-10-18
568 Chystá se velký krok Jennifer Crokaert Ezoterika 2020-10-23
567 Politické trendy Steve Beckov Ezoterika 2020-10-26
566 Milovat vše John Smallman Ezoterika 2020-10-19
565 Boží hra lásky Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Ezoterika 2020-10-19
564 Holografická mysl Meg Benedicte Ezoterika 2020-10-25
563 David Icke David Icke Ezoterika 2020-10-22
562 Volby se blíží Sharon Steward Ezoterika 2020-10-21
561 Cenzurované české informace Michal Petr Realita 2020-10-21
560 CENZUROVANÉ kanály CENZURA Realita 2020-10-18
559 NAVALNÝ ... Aeronet Realita 2020-10-18
558 TUNELY ... PhDr. Václav Vosáhlo Realita 2020-10-18
557 FLUOR Bruce Lanphear Realita 2020-10-16
556 CERN přiznává, že hledá kontakt s paralelními vesmíry Joseph P. Farrell Realita 2020-10-16
555 Síla mysli July Ezoterika 2020-10-15
554 Změna na Zemi Maria Zalutskaya Ezoterika 2020-10-16
553 Jak vstoupit do vědomí nadčlověka soznaniex Ezoterika 2020-10-17
552 Mise pokračuje - Vaše činy mění historii Linda Li Ezoterika 2020-10-10
551 Mise pokračuje - Mythi atlanticoBR Ezoterika 2020-10-05
550 Mise pokračuje - Galaktická federace Lorie Ladd Ezoterika 2020-10-07
549 Mise pokračuje - Vnitřní Země & království přírody Dianne Robbins Ezoterika 2020-10-06
548 Mise pokračuje- andělský kolektiv Galaxygirl Ezoterika 2020-10-11
547 Mise pokračuje Blossom Goodchild Ezoterika 2020-10-12
546 Užitečný idiot Leif Johnson Realita 2020-10-06
545 Černé díry a Slunce Cosmic agency UFO 2020-10-07
544 Zvonění v uchu Celia Fenn Ezoterika 2020-10-05
543 Voda Valerie Kolcová Ezoterika 2019-04-26
542 Sny - lucidní sny - astrál - déjà vu Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-24
541 Pravda vás osvobodí Aita Ezoterika 2020-10-08
540 E.T. kontakt - masové odhalení UFO Daniel Scranton Ezoterika 2020-10-08
539 Zvuk Jim Self Ezoterika 2020-09-10
538 Spojenectví Aštara a archanděla Michaela Marta Ezoterika 2020-09-26
537 Nadčasovost Šanni Ezoterika 2020-10-05
536 Událost 2020 - Hlavní vítězství světla Michael Love Ezoterika 2020-10-06
535 🐬🐬🐬
2020-10-02
534 Výzva pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky Ivan Kuznec Ezoterika 2020-10-05
533 Videohry tvoří mír Kathleen Mary Willis Realita 2020-10-04
532 Postavte se za správné - bez boje Suzanne Maresca Ezoterika 2020-10-04
531 Zpráva arkturiánské skupiny Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-10-04
530 Finální fáze Erena Velazquez Ezoterika 2020-10-01
529 Co je vzestup Iynne Rondell Ezoterika 2020-09-28
528 Nově probuzení - masivní změny Daniel Scranton Ezoterika 2020-09-29
527 Budoucí ekonomie Kate Woodley Realita 2020-10-02
526 Změny počasí Cap Allon Realita 2020-10-03
525 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-10-01
524 PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO! Spirituel Ezoterika 2020-09-24
523 Zákon jednoty Doug Esse Ezoterika 2020-09-27
522 Nikaragua a Covid mix Realita 2020-09-28
521 Nohy a váš směr Elizabeth Peru Ezoterika 2020-09-27
520 Antiarchitekti vesmíru 3 Rismus Ezoterika 2020-09-28
519 Antiarchitekti vesmíru 2 Rismus Ezoterika 2020-09-26
518 Antiarchitekti vesmíru 1 Rismus Ezoterika 2020-09-26
517 Čakry po novu Inessa Guterman Ezoterika 2020-09-22
516 Cesta z duality Soleil Ezoterika 2020-09-26
515 Přibalte si anděla Marta Ezoterika 2020-09-23
514 Výzvy této doby Patricia Cota-Robles Ezoterika 2020-09-16
513 Událost - Velké rozšíření časové osy! Michael Love Ezoterika 2020-09-25
512 Požáry v USA, FB - antimonopolní zákon, UK a Melbourne a další Nyla Nguyen Realita 2020-09-20
511 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star Hinman Ezoterika 2020-09-19
510 Meditace / arkturiáni Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-09-06
509 Bioterorismus Pentagonu v Gruzii Valerij Korovin Realita 2020-09-20
508 Informace od Gedeona Elena Yu Realita 2020-09-02
507 Voda Return to now Realita 2020-09-22
506 Poděkování za SETKÁNÍ 22.9. 🪀 🎀 🪀 🎀 Realita 2020-09-21
505 Meditace Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-09-06
504 Saint Germain a Lady Portia: Predikce 2021 - Kolize dvou světů Star Hinman Ezoterika 2020-09-19
503 Slovo o kreativních a destruktivních inteligencích Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-09-04
502 Matka Země - Reset začíná Linda Li Ezoterika 2020-09-16
501 Update Jason Shurka Ezoterika 2020-09-16
500 Snění jako duchovní praxe Architekt Ezoterika 2020-08-11
499 Matka Země - Reset začíná 🐙 🦑 🦐 🦞 🦀 🐡 🐠 Linda Li Ezoterika 2020-09-16
498 Zpráva o pokroku Cobra Ezoterika 2020-09-14
497 Trolové, skřítci, Caduceus a tajná smlouva kněží (Merlinovy příběhy) 💎 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-09-11
496 Bezhotovostní společnost Amy Bailey Ezoterika 2020-08-19
495 Ekonomická válka USA/Čína - poslední krok před velkým resetem Brandon Smith Ezoterika 2020-09-11
494 Podvodník a podvedení Lisa Renee Ezoterika 2020-09-07
493 Kódy pyramid Jason Shurka Ezoterika 2020-09-07
491 Architekti vesmíru 22 architekt Ezoterika 2020-09-14
490 Architekti vesmíru - Zdokonalovat boha CElena Ezoterika 2020-09-10
489 Volba pro mír Ann Albers Ezoterika 2020-09-05
488 Duševní smlouva, nebo spřízněná duše? J.Morgan Ezoterika 2020-09-06
487 Přirozenost reality Cosmic agency Ezoterika 2020-09-06
486 Cesta světla - ohrožení Sharon Steward Ezoterika 2020-09-06
485 GAIA STOUPÁ: Časové osy, paralelní světy a efekt - Mandela efekt Rielpolitik Ezoterika 2020-09-02
484 Pozemské Ego Pamela Kribbe Ezoterika 2020-09-05
483 UDÁLOST 2020 - kosmické energie ovlivňují Zemi Michael Love Ezoterika 2020-09-02
482 Nehledají testy COVID "něco" Joseph P.Farrell Ezoterika 2020-08-25
481 Průvodci vzestupem Per Stafan Ezoterika 2020-08-31
480 Zpráva od lidí světla Maryann Rada Ezoterika 2020-08-31
479 Vítězství Světla Aurora Ezoterika 2020-08-30
478 Pravda k odhalení Pita Ezoterika 2020-08-30
477 Grál Lisa Renee Ezoterika 2020-08-30
476 Lidstvo na křižovatce Victiria Cochrane Ezoterika 2020-08-23
475 Osvobození Jamye Price Ezoterika 2020-08-28
474 💎💎
2020-08-31
472 💎💎 💎💎 💎💎 2020-09-03
471 Architekti vesmíru - Nekonečno v nekonečnu CElena Ezoterika 2020-09-01
470 Architekti vesmíru - algoritmy lásky CElena Ezoterika 2020-09-03
469 Architekti vesmíru - modul vícerozměrnosti CElena Ezoterika 2020-08-27
468 Dualita - utrpení - Já - Zdroj Cosmic Agency Ezoterika 2020-08-22
467 Karmické úkoly CElena Ezoterika 2019-10-13
466 Ženy a muži Elena Ložinská Ezoterika 2020-08-22
465 Přicházející energie připravují na solární záblesk Kate Woodley Ezoterika 2020-08-25
464 Čas zvyšuje rychlost Dianne Robbins Ezoterika 2020-08-22
463 Arkturiánská skupina - O pandemii a odpovědnosti Anna Ignat Ezoterika 2020-08-22
462 Opravdová soucitná láska Lisa Renee Ezoterika 2020-08-24
461 Tělo a mysl je ovládáno biochemii těla a minulostí Irinel Ezoterika 2020-08-25
460 Globální meditace 31-08-20 Cobra Realita 2020-08-22
459 Vzestoupení Erena Velazquez Ezoterika 2020-08-24
458 5G indukuje koronaviry - nové modely vlivu milimetrové vlny na DNA Makia Freeman Ezoterika 2020-07-22
457 Athena z Delf Brad Johnson Ezoterika 2020-08-14
456 Znovuzrození kolektivní duše Daniel Scranton Ezoterika 2020-08-18
455 Druhá vlna Brenda Hoffman Ezoterika 2020-08-14
454 3D matice, Federace a lidské touhy - mimozemská komunikace Cosmic Agency Ezoterika 2020-08-18
453 Znecitlivění končetin Magda Ezoterika 2020-08-16
452 Potvrzení James McConnell Ezoterika 2020-08-17
451 Záblesk a to, co se nesmí komentovat Magenta Pixie Ezoterika 2020-08-16
450 Federace světla Blossom Goodchild Ezoterika 2020-08-16
449 Novinky přechodu Pulsar Ezoterika 2020-08-04
448 Planetární iniciace Cobra Ezoterika 2020-08-13
447 Událost 2020 Michael Love Ezoterika 2020-08-09
446 Anara z Atlantis Sharon Steward Ezoterika 2020-08-11
445 Lví brána Georgi Alexandrov Stankov Ezoterika 2020-08-09
444 Tři způsoby, jak si vzpomenout, proč si duše vybrala tento život Juliet Tang Ezoterika 2020-08-08
443 Architekti vesmíru - Kódy vědomí CElena Ezoterika 2020-08-16
442 Architekti vesmíru 21 Architekt Ezoterika 2020-08-13
441 Architekti vesmíru - faktor neurčitosti CElena Ezoterika 2020-08-04
440 Mount Shasta ES Ezoterika 2020-08-03
439 Pandořina skříňka 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-04-23
438 Volba duše CElena Ezoterika 2020-08-04
437 Konec pozemské školy Aita Ezoterika 2020-08-04
436 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-08-03
435 Mezi světy 🧲 🧲 Brad Johnson Ezoterika 2020-08-04
434 Pozitivní dynamika je v pohybu Jahn Kassl Ezoterika 2020-07-26
433 JMÉNEM ASHTARA Marta Ezoterika 2020-07-27
432 Rozhovor s Luciferem - Puls života CElena Ezoterika 2020-07-24
431 Založil jsem Q skupinu - JFK Sr. Losha Ezoterika 2020-07-22
430 Cobra a Dr. McNamara 🥕 Cobra Ezoterika 2020-07-01
429 Svátost zrození (Příběhy bohyně Karna) 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-05-08
428 Poslední bariéra Marta Ezoterika 2020-08-02
427 BIG PHARMA: osvobození od nároků na odškodnění Tyler Durden Realita 2020-08-02
426 Tajemství krve 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-07-03
425 Michail Lomonosov - osud plný záhad 🧬🧬 Valerie Kolcová Ezoterika 2020-06-05
424 🦋🦋
2020-07-26
423 Odchod🦋🦋🦋 CElena Ezoterika 2020-07-24
422 Plejády - odpovědi pro členy klubu Pulsar Ezoterika 2020-07-25
421 Implantáty éterické paměti, životní plán, svobodná vůle Cosmic agency Ezoterika 2020-07-23
420 Paměťové implantáty - řízení 3D matrixu Cosmic agency Ezoterika 2020-07-19
419 Inteligence HUB pro vítězství světla Cobra Ezoterika 2020-07-21
418 Revoluce v duchovnosti Antea Ezoterika 2020-07-18
417 Technické mechanismy vzestupu Michael Love Ezoterika 2020-06-26
416 Vývoj není o porážce Cabal Daniel Scranton Ezoterika 2020-07-19
415 Spojené vědomí Simon Parkes Ezoterika 2020-07-18
414 Globální rekonstrukce - vědomí jednoty Meg Benedicte Ezoterika 2020-07-18
413 Láska vždy zvítězí John Smallman Ezoterika 2020-07-19
412 Duševní proud 4-5 Samamury Ezoterika 2020-07-21
411 Fyzika poznání Lee Carol Ezoterika 2020-07-19
410 Architekti vesmíru - Strukturování času CElena Ezoterika 2020-07-27
409 Architekti vesmíru -hledejte svou dokonalost CElena Ezoterika 2020-07-24
408 Architekti vesmíru - Nová fáze hry CElena Ezoterika 2020-07-19
407 Událost 2020 - úsvit Zlatého věku Michael Love Ezoterika 2020-07-12
406 Pro harmonii a duševní vyrovnanost Faite Ezoterika 2020-07-18
405 Jak překonat vášně Marta Ezoterika 2020-04-15
404 Symptomy vzestupu Jim Self Ezoterika 2020-07-17
403 Technické mechanismy vzestupu Michael Love Ezoterika 2020-06-26
402 Kvantový finanční systém Logan B Ezoterika 2020-07-11
401 GESARA & masové zatýkání, matka Tereza, Ghislaine & Mossad Nyla Nguyen Ezoterika 2020-07-15
400 Redistribuce bohatství Marta Ezoterika 2020-07-15
399 Fondy prosperity Sharon Steward Ezoterika 2020-07-17
398 Léčení Šanni Ezoterika 2020-07-13
397 🌎 🌎
2020-07-03
396 Zlatý věk Svetinus Ezoterika 2020-07-09
395 Lidstvo musí být jednotné Kate Woodley Ezoterika 2020-07-03
394 Architekti vesmíru - podrobnosti CElena Ezoterika 2020-06-03
393 Architekti vesmíru 20 Architekt Ezoterika 2020-07-15
392 Architekti vesmíru 19 Architekt Ezoterika 2020-07-10
391 Zasedání vyšší rady ducha Bogdan Manželej Ezoterika 2020-07-09
390 Věk Vodnáře - Aktivační zpráva Cobra Ezoterika 2020-07-07
389 Volba časové osy Anděl Skog Ezoterika 2020-07-07
388 Kudy na 5D Zemi Daniel Scranton Ezoterika 2020-07-08
387 Úrovně duše a Máša z Plejád Šanni Ezoterika 2020-07-07
386 SKRYTÁ HISTORIE ZEMĚ 🌌💫🌐🌎 Oleg Zemljanin Realita 2020-07-07
385 Leviatanské rasy a démonská semínka Lisa Renee Ezoterika 2020-06-30
384 Aramda James McConnell Ezoterika 2020-06-28
383 Evoluce galaktického pokrytectví Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-07-04
382 Zpráva od Matthewa Warda Suzy Ward Ezoterika 2020-07-02
381 Příznaky nové reality 2 Svetlana Dobrovolskaya Ezoterika 2020-06-28
380 Agartha volá - Naléhavá zpráva pro Strážce Země Anna Merkaba Ezoterika 2020-06-23
379 Elitní pokrevní linie, rituální týrání, celebrity, politici, prezidenti Aug Tellez Realita 2017-02-17
378 Soren z Plejádských Delta Force: Update Sharon Steward Ezoterika 2020-06-28
377 Anubis Erena Velazquez Ezoterika 2020-06-29
376 Kritická křižovatka na obzoru Siman - Ra Ezoterika 2020-06-30
375 Zákon jednoty shrnutí Doug Esse Ezoterika 2020-06-28
374 Jak se duše vyvíjí -Yazhí Swaruu Cosmic agency Ezoterika 2020-06-18
373 Jak to bylo (nejen) s Maldekem N. Romanová Ezoterika 2014-06-13
372 Architekti vesmíru 18 Architekt Ezoterika 2020-07-01
371 Architekti vesmíru 17 Architekt Ezoterika 2020-06-26
370 Architekti vesmíru 16 Architekt Ezoterika 2020-06-18
369 💫 💫
2020-06-26
368 Velké setkání 20 James McConnell Ezoterika 2020-06-22
367 Duševní expanze Lisa Gawlas Ezoterika 2020-06-21
366 Poselství skupiny Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-06-14
365 Cvičení na pomoc s psychickými útoky Era of light Ezoterika 2020-06-14
364 Bouře - Update Sharon Steward Ezoterika 2020-06-16
363 Jak vypnout tělo Makia Freeman Ezoterika 2020-05-19
362 Update - Bouře Sharon Steward Ezoterika 2020-06-17
361 Násilí v Americe Tina Louise Spalding Ezoterika 2020-06-09
360 Shazování ostatních Sharon Steward Ezoterika 2020-06-19
359 Higher self Mike Quinsey Ezoterika 2020-06-12
358 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
357 Do propasti - umělá inteligence Bodhisattva Love Ezoterika 2020-06-13
356 Scénáře a varianty vývoje v následujících desetiletích Tatiana Zolotuchina Ezoterika 2020-06-16
355 Přátelství Marta UFO 2020-06-10
354 5 etap vzestupu Erena Velasquez Ezoterika 2020-06-09
353 Jaká je vaše perspektiva Sharon Steward UFO 2020-06-04
352 Archangel Michael James McConnell Ezoterika 2020-06-11
351 Architekti vesmíru 15 Architekt Ezoterika 2020-06-13
350 Architekti vesmíru 14 Architekt Ezoterika 2020-06-08
349 Architekti vesmíru 13 Architekt Ezoterika 2020-05-28
348 NESARA Santa surfing beach Realita 2020-06-06
347 Prvotní tvůrce Prvotní tvůrce Ezoterika 2019-12-31
346 Pátý element Magenta Pixie Ezoterika 2020-06-02
345 Svobodné lidstvo Galaxy Girl UFO 2020-06-01
344 Léčení šoku z probuzení Sarah Elkhaldy Realita 2020-06-03
343 Vyšší Federace - intervence Cosmic Agency UFO 2020-06-04
342 Galaktická federace a NWO Cosmic Agency UFO 2020-05-22
341 👐 👐 👐
2020-06-06
340 Apoteóza bojů světla a temných sil na Zemi Marta Ezoterika 2020-05-29
339 RA Kjerstin Sisilla Ezoterika 2020-05-14
338 UFO mix Realita 2020-03-10
337 Portál Alcyone 2021 Magenta Pixie Ezoterika 2020-05-28
336 Zpráva z Andromedy - zjemnění zásahu Marta Ezoterika 2020-05-25
335 Uctívání nebes 👐 Michael O. Ezoterika 2020-06-01
334 Poselství z Andromedy (Neškodit) 👐 Marta Ezoterika 2020-05-27
333 Zpráva od Galaktické federace 👐 Aurora Ray Ezoterika 2020-05-29
332 Příchod Krista 👐 Michail Ezoterika 2020-05-14
331 Otevření masivního vesmírného portálu 🌸🌸 cosmic portal Ezoterika 2020-05-23
330 ET z vnitřní Země jako brána k prvnímu kontaktu Daniel Scranton Ezoterika 2020-05-22
329 Kořeny deep state Edge of Wonder Realita 2020-05-19
328 HYBRIDNÍ VÁLKA Peter Koenig Ezoterika 2020-05-20
327 Čas přeměn Marta Ezoterika 2020-05-18
326 Přestaňte démonizovat Obamu.. prosím Stewe Beckow Ezoterika 2020-05-16
325 Plejádská rada Inger Noren Ezoterika 2020-05-13
324 UFO Brazílie 🍂🍂 AtlanticoBr Ezoterika 2020-05-20
323 Otázky a odpovědi Samamury Ezoterika 2020-05-19
322 Událost 2020 - dimenzionální přesun Michael Love Ezoterika 2020-05-15
321 Otázky & odpovědi Irina Podzorova Ezoterika 2020-05-10
320 KONEC BÝVALÉ ZEMĚ Michael O. Ezoterika 2020-04-08
319 Planetární vzestup - spojení nositelů pravdy Romeo Baron/ Asur´ana Ezoterika 2020-05-08
318 PROČ JSTE ČLOVĚK Elizabeth April Ezoterika 2019-12-31
317 Uzavírání starých časových linií a jiné Judith Kusel + Ezoterika 2020-05-09
316 Povznášející časy Mike Quinsey Ezoterika 2020-05-09
315 Velká změna Steve Beckow Ezoterika 2020-05-08
314 Restartování globální ekonomiky Bruce Realita 2020-05-05
313 Architekti vesmíru 12 Architekt Ezoterika 2020-05-21
312 Architekti vesmíru 11 Architekt Ezoterika 2020-05-15
311 Architekti vesmíru 10 Architekt Ezoterika 2020-05-11
310 Zahnaní do kouta vozrojdeniesveta Ezoterika 2020-04-22
309 NESARA - GESARA Velká změna 🍀 Steve Beckow Realita 2020-05-08
308 NESARA - GESARA Restartování globální ekonomiky🍀 Judy Byington Realita 2020-05-05
307 Architekti vesmíru 9 Architekt Ezoterika 2020-05-04
306 Architekti vesmíru 8 Architekt Ezoterika 2020-04-30
305 Architekti vesmíru 7 Architekt Ezoterika 2020-04-26
304 Aktuální události - Aneeke z Temmeru Cosmic Agency UFO 2020-05-06
303 Q & A Irina Podzorová Ezoterika 2020-05-03
302 NESARA - GESARA - NOVÝ DOLAR 🦅- jistota třicetinásobku Judy Byington Realita 2020-05-03
301 ☂️☂️☂️
2020-05-03
300 O TRUMPOVI Sylvain LAFOREST Ezoterika 2019-11-15
299 Na stráži Marta Ezoterika 2020-04-22
298 Slunce je elektrická hvězda Stephen Smith Realita 2020-04-13
297 Vše je myšlenka, vibrace a volba Meahsenu Ezoterika 2020-04-25
296 Odhalení/vzpoura/osvobození lidstva a zotročených plazů Jelelle Awen Ezoterika 2020-04-27
295 První tvůrce Erena Velazquez Ezoterika 2020-04-28
294 Nový manuál Brenda Hoffman Ezoterika 2020-04-24
293 Duchovní probuzení - Nekonečné možnosti Awakening people Ezoterika 2020-04-30
292 Od srdce Valerie Donner Ezoterika 2020-05-01
291 Čakrový systém Samamury Ezoterika 2020-04-27
290 Komunikace a krmení Egregory Samamury Ezoterika 2020-03-31
289 Roztočte kolo událostí Samamury Ezoterika 2020-04-06
288 Duchovní rozvoj Samamury Ezoterika 2020-04-10
287 Stárnutí Samamury Ezoterika 2020-04-15
286 Okraj lásky Samamury Ezoterika 2020-04-11
285 Svoboda Dale Allen Ezoterika 2020-04-18
284 ČAS a HOJNOST Aug Tellez Ezoterika 2020-04-24
283 Zprátky do dětství Inessa Ezoterika 2020-04-22
282 Jak probíhá projekce Země Samamury Ezoterika 2020-04-22
281 Architekti vesmíru 6 Architekt Ezoterika 2020-04-21
280 Architekti vesmíru 5 Architekt Ezoterika 2020-04-18
279 Architekti vesmíru 4 Architekt Ezoterika 2020-04-15
278 TRANSMUTACE - St. Germain Sharon Steward Ezoterika 2020-04-21
277 Architekti vesmíru 3 Architekt Ezoterika 2020-04-12
276 Svoboda Brenda Hoffman Ezoterika 2020-04-17
275 O přechodu, matrici a jejích fantomech Oksana Klassen Ezoterika 2020-04-19
274 Mentoři Samamury Ezoterika 2020-04-16
273 Změny Sharon Steward UFO 2020-04-17
272 Sundeelia: Plejádská perspektiva Elisa Ayres UFO 2020-04-22
271 Zvyšte svou intuici Rose Smith Ezoterika 2020-03-18
270 🍂🍂🍂🍂🍂
2020-04-19
269 🌺Nejmilejší zprávy 🌈🌺 🌺Sharon Steward🌺 ezoterika 2020-04-17
268 Globální reset Meg Benedicte Ezoterika 2020-03-27
267 Zlato osvobozuje lidstvo od dluhového otroctví 🏴 Peter B. Mayer realita 2020-03-25
266 Co si vybrala většina (nepřekvapivě) 🏴 🏴 🏴 🏴 Cosmic agency realita 2020-04-10
265 Podzemní základna - DNA aktivace Ezoterika 2019-12-31
264 Architekti vesmíru 1 Architekt Ezoterika 2020-04-11
263 Architekti vesmíru 2 Architekt Ezoterika 2020-04-06
262 Přerušení internetu, záchrana dětí a více Nyla Nguyen Ezoterika 2020-04-05
261 Aktuální 3D / 4D / 5D časové osy Jelelle Awen Ezoterika 2020-04-05
260 🌈🌈🌈 TEĎ, NEBO NIKDY 🌈🌈🌈 Magenta Pixie / Okřídlení mistři Ezoterika 2020-04-02
259 Brána otevřena / Zpráva od divize atlantských světelných sil Michael Love Ezoterika 2020-04-11
258 Dosažena kritická masa pro E.T. kontakt Daniel Scranton Ezoterika 2020-04-02
257 TEYA ALBIS (tušíte někdo, co to je?) Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-03-30
256 Plán duše CElena Ezoterika 2017-05-13
255 Vzkaz od Covid-19 lidstvu Kristin Flyntz Ezoterika 2020-03-28
254 Hry profesionálů Oleg Zemljanin Ezoterika 2020-03-24
253 Zpráva o vzestupu Jenji Ezoterika 2020-03-26
252 Příspěvek reptiliánů 🍂 🍂 Oleg Zemljanin Ezoterika 2019-10-13
251 Globální situace 💙💙💙💙 Cosmic agency UFO 2020-03-26
250 Keanu Reeves ❤️ Marta Ezoterika 2020-03-12
249 Skákání přes časové osy Tom Kenyon Ezoterika 2010-10-03
248 Velký nárůst strachu Natalie Glasson Ezoterika 2020-03-21
247 Doba vzestupu Cobra UFO 2020-03-17
246 Globální situace 🏴 Cosmic agency UFO 2020-03-20
245 Odstraňování Kabaly + Sharon Steward Ezoterika 2020-03-15
244 Zpráva od Ježíše Tina Spalding Ezoterika 2020-03-15
243 Změny Suzanne Lie UFO 2020-03-17
242 Zdrojové příčiny koronaviru ISPI/Galaktická rada UFO 2020-02-26
241 Sféry rozvoje Samamury/Vyšší síly Ezoterika 2020-03-14
240 Po revoluci Steve Beckow Ezoterika 2020-03-14
239 Pomozte neprobuzeným Daniel Scranton UFO 2020-03-13
238 Liga světla Mariann Rada / Korgeil z Temmeru Ezoterika 2020-03-11
237 Probuzení Brenda Hoffman Ezoterika 2020-03-05
236 Brána trojice a přestupní body Ezoterika 2020-03-08
235 Naše role ve fyzickém světě Ezoterika 2020-03-11
234 Hromnice Judith Coates/ Jeshua Ezoterika 2020-03-11
233 Magnetická událost Jahn J. Kassl/ Adama z Telosu Ezoterika 2020-03-10
232 Zpráva Arkturiánů Marilyn Raffaele Ezoterika 2020-03-08
231 Transformační alchymie Jesicca Delmar Ezoterika 2020-03-06
230 Zjevení Christine Preston / Archanděl Michael Ezoterika 2020-03-04
229 Přípravy na události 2020 Michael Love Biofyzika 2020-11-18
228 Kosmická energie Brad Johnson Ezoterika 2019-12-31
227 Duchovní měna Steve Beckow Ezoterika 2020-02-27
226 Nová rovnováha Espavo / Merlia Ezoterika 0020-02-18
225 Messier Valentina Mironova Ezoterika 2020-01-12
224 Co vás dělá jedinečným Peggy Black -Hathor Ezoterika 2020-02-15
223 Suzanne Maresca Suzanne Maresca Ezoterika 2019-11-04
222 Pochodující motýl 🦋 💮 🦋 💮 🦋 Marilyn Raffaele Ezoterika 2019-01-12
221 Duše Elisa Medhus Ezoterika 2011-01-25
220 Už nemáme čas Sharon Steward Ezoterika 2020-01-06
219 Příčiny nemocí Anna Ger Ezoterika 2020-02-28
218 Nová éra pro lidstvo Daniel Scranton Ezoterika 2020-02-07
217 Tajemství zmizelých Elisa Medhus Ezoterika 2019-10-04
216 NULOVÝ BOD REFERENČNÍ PRO MATERIALIZACI Lisa Transcendence Brown Biofyzika 2020-01-23
215 Vyslanec mimozemšťanů Matvej Ložkin Ezoterika 2020-02-28
214 Když odoláme, vyhrajeme Sharon Steward Ezoterika 2020-02-11
213 Znalosti jsou iluze, existuje buněčná paměť Soznaniex Ezoterika 2020-02-28
212 Pátá perspektiva: Přesahující prostor a čas Tom Kenyon Ezoterika 2015-04-20
211 Poselství Plejáďanů Suzanne Lie Ezoterika 2020-01-18
210 Příručka vibračního inženýra Seian Ezoterika 2019-10-23
209 Rovnodennost a nové časové osy Země Ezoterika 2020-02-16
208 Tvůrci - tvoření Ezoterika 2019-12-31
207 Potraviny a čakry Ezoterika 2019-12-31
206 Tajné poznání Elena Poležaeva Ezoterika 2020-02-28
205 Jarní vítr Gillian MacBeth-Louthan Ezoterika 2020-02-29
204 Mike Quinsey 28.2.20 Mike Quinsey Ezoterika 2020-02-28
203 Co vám dává radost? Jeff Fasano /Archanděl Michael Ezoterika 2020-02-24
202 Co nás čeká v roce 2020 Ezoterika 2019-12-28
201 Součásí posunu Daniel Scranton UFO 2019-10-07
200 Masový vzestup ve fyzických tělech - jedinečný v tomto vesmíru Mike Quincy Ezoterika 2019-08-29
199 Obrat magnetického pole Země Nina Těrechová a Sergej Bage Ezoterika 2020-01-06
198 Portál světla Suzanne Lie Ezoterika 2020-02-27
197 Inkarnace na Zemi je štěstí Ezoterika 2020-01-14
196 PŘECHOD DO PÁTÉ HUSTOTY - Iinterakce Země s energií světla Marta Ezoterika 2020-02-27
195 3 typy spřízněných duší Ezoterika 2019-11-25
194 Smlouva Starseed - Hvězdná semínka a vzestup planety Zingdan Ezoterika 2019-12-31
193 Přichází obrovské změny Judith Kusel Ezoterika 2020-02-26
192 Neposloucháte Cosmic agency UFO 2019-09-06
191 Nasedněte na vlnu energie 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 🐌 Daniel Scranton Ezoterika 2019-12-29
190 Hvězdná brána planetární svobody se otvírá Michael Love Ezoterika 2020-01-11
189 Ivo Vega: Strach vs. víra Sharon Steward Ezoterika 2019-11-02
188 Přítomnost všeho Natalie Glasson / archanděl Raphael Ezoterika 2020-02-21
187 Andělé sestupují - příprava na setkání Irinel Ezoterika 2019-12-05
186 Vzestup a pozitronové energie Cosmic agency UFO 2020-02-12
185 Arkturiánská skupina Marilyn Raffaele UFO 2019-12-01
184 Mira z Plejádské rady Valerie Donner Ezoterika 2019-12-02
183 Wave 1 : Jízda na vlně Kasiopea Ezoterika 2019-12-31
182 Frekvence zvuku David Wilcock UFO 2020-03-23
181 Solární záblesk James McConnell/ Shossanna Ezoterika 0020-02-29
180 Zamyšlení zakladatelů Ezoterika 2019-11-15
179 Zavázali jste se osvobodit matku Zemi Trillia Gia Ezoterika 2019-11-15
178 Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Ezoterika 2019-09-21
177 Zlom času Ann Taylor King Ezoterika 0020-02-28
176 PLANETÁRNÍ KARMA Anna Lebedeva Ezoterika 2019-07-22
175 Bod zlomu v přechodu do 5 D Ezoterika 2019-11-25
174 Zpráva pro pracovníky světla Caroline Oceana Ryan Ezoterika 2020-02-28
173 ☯️ ☯️ ☯️
2020-03-23
172 Přímo od srdce + Ezoterika 2019-10-02
171 Žádné další zpoždění při zveřejňování galaktických informací Ezoterika 2019-10-16
170 Portál k nové Zemi - jak jsme se dostali až sem Archeia Faith Ezoterika 2019-10-12
169 Kurátoři Galaktické Federace Světla Anna Lebedeva Ezoterika 2019-12-11
168 Kolektivní přechod ? jdete s námi? Antei / El Moria Ezoterika 2020-02-23
167 Kolektivní vědomí Steve Beckow Ezoterika 2020-01-18
166 Kde jsme se Vzestupem? Steve Beckow Ezoterika 2019-12-21
165 Přicházíme k vám Suzanne Lie Ezoterika 2019-12-19
164 Karmická rada Anna Ger Ezoterika 2020-02-02
163 Hierarchie času a kapslování potenciálů CElena Ezoterika 2020-01-26
162 Ptah UFO 2019-07-07
161 Zkrácená skrytá historie Cosmic agency Ezoterika 2019-12-31
160 Hackathon planety Ezoterika 2020-01-21
159 Rozhovor se zástupcem planety Tašig / souhvězdí Severní korony Irina Podzorová UFO 2019-12-23
158 GAIA Ezoterika 2019-12-31
157 Absolutní světlo Gaii Ezoterika 2019-12-21
156 Zpráva od Gaii Ezoterika 2014-12-31
155 EXPERIMENT KASIOPEA LAURA KNIGHT-JADCZYK Ezoterika 2019-12-31
154 Integrované kontaktní centrum Anna Lebedeva/ARIANNA Ezoterika 2019-11-01
153 Změna epochy Jelena Poležaeva Ezoterika 2020-02-20
152 Osobní energetický kanál Astrei Sneba Ezoterika 2019-07-25
151 Duální proud - Q&A Magda Ezoterika 2020-02-14
150 Zpráva Archanděla Michaela Ezoterika 2020-01-01
149 Vše je ve vaší DNA Peggy Black Ezoterika 2020-01-18
148 Kosmické tajemství David Wilcock / Corey Good UFO 2020-02-21
147 Dokonalá forma nekonečna CElena/ Budha Ezoterika 2020-01-17
146 Nový systém hvězdných bran Sandra Walter Ezoterika 2020-03-22
145 Civilizace mravenců Erena Velazquez Ezoterika 2020-02-14
144 Rozsah změn Brad Johnson / Adronis Ezoterika 2019-12-31
143 NEBI ŘÍKÁM DOMOV Adele Arini Ezoterika 2019-09-25
142 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
141 Poslední z Ega Ezoterika 2019-10-24
140 Rada duší planety Země. Změna planetární rovnováhy Ezoterika 2019-10-02
139 Draci to s námi zažívají Ezoterika 2019-10-14
138 Nízké vibrace (přehlížené emoční energie projevující nežádoucí realitu) Michael Love Ezoterika 2019-09-28
137 ONI NEPADLI ❤️ Ezoterika 2019-07-16
136 Mimozemské rasy Cosmic agency UFO 2019-05-25
135 Balte se, bioroboti Elena Pestina Ezoterika 2019-12-04
134 4 a 5 dimenze - program vzestupu Elena Poležajeva Ezoterika 2019-11-05
133 ČASOVÁ LINIE ZMĚN - ENERGETICKÝ UPDATE Paul Buttler / Pars Kutay Ezoterika 2019-09-28
132 IVO z VEGY - pozemšťan je superčlověk Sharon Steward UFO 2019-09-30
131 Poslední z Ega 2020 Ezoterika 2020-10-24
130 Gladelia z Alpha Centauri Sharon Steward UFO 2019-11-14
129 Oběť a přitažlivost Sharon Steward UFO 2019-08-17
128 Pracovníci světla - Ashtar Sheran Sharon Steward UFO 2019-08-04
127 Příchod Lyřanů na Zemi Michael Love Ezoterika 2019-06-09
126 Odblokování egregora Institut pro integraci planety vědomí Ezoterika 2019-12-31
125 ROZHODUJÍCÍ FÁZE VZESTUPU Ezoterika 2019-09-06
122 Akcelerátor změny Judith Kusel Ezoterika 2020-02-01
120 Smaragdové kódy a opětovné spojení duše Ezoterika 2019-12-31
116 🌸
2019-12-31
115 Štít Archanděla Michaela Eliza Ayres Ezoterika 2019-12-31
114 Urusvati Ezoterika 2020-01-26
112 Sundeelia - Příchod božského vědomí na Terru Eliza Ayres Ezoterika 2019-12-25
109 SWARUU ? Co je duše Cosmic agency UFO 2019-12-30
104 OPERACE SVOBODA - 3D MATRIX FÁZE UKONČENA Michael Love UFO 2019-06-08
103 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 1 Ezoterika 2019-09-27
96 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 2 Ezoterika 2019-09-27
89 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 3 Ezoterika 2019-10-01
88 CENTRÁLNÍ SLUNCE GALAXIE O BUDOUCNOSTI LIDSTVA 4 Ezoterika 2019-10-04
74 Jak jsem bojoval s Luciferem / Archanděl Michael Ezoterika 2019-12-30
72 Luci .. jednou Ezoterika 2019-12-30
71 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
70 Jsme připraveni na oficiální kontakt s mimozemšťany? Cosmic agency UFO 2019-12-30
65 SOLÁRNÍ SYSTÉM SOL 13 - PLANETA MERKUR - SWARUU DE ERRA Cosmic agency UFO 2019-12-30
63 VENUŠE -život na ostatních planetách - inteligentní život ve vesmíru Cosmic agency UFO 2019-12-30
61 TERRA - Gaia - Země Cosmic agency UFO 2019-12-30
59 TAJEMSTVÍ CIVILIZACÍ NA MARSU Cosmic agency UFO 2019-12-30
57 TAJEMSTVÍ PLANETY JUPITER A JEHO MĚSÍCŮ ❤️❤️❤️ - MUPA JUPI Cosmic agency UFO 2019-12-30
53 TAJEMSTVÍ SATURNU Cosmic agency UFO 2019-12-30
51 TAJEMSTVÍ PLANETY URAN JEHO MĚSÍCE Cosmic agency UFO 2019-12-30
49 NEPTUN, jeho měsíce a asteroidy CERES, ANTIGUA + měsíc TIAMAT Cosmic agency UFO 2019-12-30
47 PLUTO A TAJEMSTVÍ PLANETY Cosmic agency UFO 2019-12-30
45 Rozhovor s Dhor Káal´el Plejády/ Taygeta Cosmic agency UFO 2019-12-23
40 OTÁZKY K VZESTUPU ❤️ Laura Knight-Jadczyk Ezoterika 2010-09-15
36 Karmické úkoly CElena Ezoterika 2019-12-31
34 Historie života na Zemi Ezoterika 2019-10-06
30 Matthew Ward 21.9.09 Suzy Ward Ezoterika 2009-09-21
28 Tvůrci ❤️ Sal Rachele ❤ Ezoterika 2019-12-31
24 Planeta Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity Golden light Ezoterika 2019-09-21
20 PRÁCE SE STÍNY Cosmic agency UFO 2019-05-14
16 Jste připraveni na přechod? Ezoterika 2019-12-31
15 3D - 8D Ezoterika 2019-12-31
12 Bytosti a holografické objekty Adronis Ezoterika 2019-12-31
9 VESMÍRNÝ RESET Ezoterika 2019-10-24
1 Integrace vědomí planety Ezoterika 2019-12-31
Přidat článek * Plné zobrazení