Andromeda
NOVÉ - magor
NOVÉ - 5G
NOVÉ ZPRÁVY zejména v PO!!!
Elli Staníková
CENZURA - cenzurované kanály (uvítám aktualizaci)
CEnzura nová - AJ
COBRA
UFO od roku 2009
realita ..................... https://www.protiproud.cz/
zase ty vakcíny ......................... https://www.badatel.net
Indigo .............................. https://www.kanal22.cz/
realita .............................. http://michalapetr.cz/
David Icke - youtube
Odkazy EZO-UFO místní
PRIMA TV
Quantum gravity
Gaia - HISTORIE - odkaz
personal important odkaz ... VŠE JE VLNA
odkaz EZO
odkaz UFO


5129 Síla slov a soulad vašich vyjádření Cosmic agencyUFO 2023-05-25

Za´el: Ahoj všem. Vítejte zpět po poslední nehodě s kanálem, zdá se, že se vše vrátilo do normálu, prozatím. Nebyli jsme si jisti, zda tomu máme přikládat větší význam, než je nutné, a tak jsme se rozhodli přestat situaci analyzovat a zaměřit se na možná řešení. Pravdou ale je, že nás to zpočátku vyděsilo a znepokojilo, což je normální. Ale dobrá, jsme tady a je radost být zpátky.

Dnes chci hovořit o tématu, jehož důsledky na základní psychologické úrovni jsou již na Zemi známé, a to je síla slov, která používáte k vyjádření sebe i ostatních. I když je jejich síla na této úrovni nezměrná, tím to nekončí. Často, a zvláště v nejhorších situacích, které nás nutí trpět, máme sklon používat krutá, trestající a znepokojující slova proti situaci samotné, proti druhým a především proti sobě samým. V domnění, že jde o způsob, jak upustit páru a vybít všechnu bolest, hněv nebo frustraci, které v sobě možná nosíme.

Obávám se však, že jediné, čeho tím dosáhneme, je, že se propadneme hlouběji do jámy a šlápneme si na ruce, abychom z ní nemohli vylézt. Některé studie říkají, že na úrovni sebeúcty a na nevědomé úrovni je potřeba pět pozitivních komentářů, aby se vyrovnaly moci, kterou nad námi má jeden negativní komentář. To samozřejmě na obecné úrovni. Každý člověk je vesmír.

width=Pokaždé, když si dovolíte mluvit o sobě špatně nebo deklamovat věci, které se vám nelíbí, bez ohledu na to, jak neškodné se to může zdát, ve skutečnosti si způsobujete škody, které bude velmi, velmi těžké napravit nebo zvrátit. Obtížné není nemožné, to víte, ale věřte mi, že je to obtížné.

̋Jsem bezcenný. Nejsem tak dobrý ani tak chytrý. Nikdo mě nemá rád. Nikdy se mi to nepodaří. Nic nedokážu. Musím takový být.˝Pokaždé, když vyslovíte některou z těchto nebo podobných frází, vryjete si tyto verbalizované informace do podvědomí. Nejviditelnějšími psychologickými důsledky bude velmi nízké sebevědomí, v důsledku toho chronický sklon k sebepoškozování a sebesabotáži, problémy ve vztazích s ostatními a značné nebezpečí, že dříve či později upadnete do deprese.

Stejně tak funguje i projekce směrem ven. Slova, která říkáte druhým lidem, mají velkou moc, vlastně takovou moc, jakou vám daný člověk dovolí, ale k tomu se dostaneme o něco později.

Před několika videi jsem zmínil větu z jedné známé filmové ságy. Dnes mě napadá jiná fráze, která v sobě skrývá mnohem širší pravdu, než by se na první pohled mohlo zdát: ̋Slova jsou, podle mého nepříliš skromného názoru, naším nevyčerpatelným zdrojem magie, která dokáže způsobit škodu, i ji napravit. ̋

Protože vím, co už pravděpodobně víte, ptám se vás, vědomého hvězdného semínka, jak funguje a ožívá svět kolem vás. Co se stane, když zaznamenáme informace do našeho nevědomí, zejména průběžně v průběhu času?

Ke všem těmto faktorům, které jsem zmínil, bychom měli přidat část, která je ještě děsivější, a to, že nikdy nesmíme zapomenout, že jsme tvůrci reality, kterou prožíváme. Proto ve chvíli, kdy vyslovíme některou z těchto frází, neovlivňujeme pouze své sebevědomí; nařizujeme realitu, která nás provází a bude provázet i nadále. Vytváříme svět, o kterém mluvíme, často s vědomím, že to tak ve skutečnosti není, a říkáme to jen jako způsob ventilace.

A stejně tak slova, která používáte při sdělování své vize druhému člověku, pro něj mohou být také pozitivním energetickým impulsem a pohánět ho k něčemu pozitivnímu, nebo to může skončit tím, že jsou sraženi na kolena a vyprovokují nařízení, které nechtějí, zvláště pokud se tak stane v době nízké obranyschopnosti nebo nízké duševní síly, aby člověk mohl jasně uvažovat a postavit si bariéru, která ho donutí myslet si: ̋Ne, nemáš pravdu. Nikdo mi nemůže lépe než já sám říkat, kdo jsem, jaký jsem nebo co jsem schopen dělat. Já jsem ten, kdo řídí svůj osud ̋.

Jak při mluvení k sobě samým, tak při mluvení k druhým máme povinnost používat soudržnost a důslednost. Používáním důslednosti mám na mysli nepřehánět to, co chceme vyjádřit, ani to nutně nezlehčovat. Nepoužívejte agresivní výrazy vůči sobě nebo druhým. Zkrátka a jednoduše řečeno, mluvte z absolutní objektivity.

Opravdu věříte tomu, co jsem vysvětlil v předchozím videu, a opravdu víte, že nemožné neexistuje? Pak se například při skládání věty zeptejte sami sebe, zda to, co chcete říci, je, že něco nemůžete udělat, nebo zda to prostě považujete za velmi obtížné. Většinou bude správné vyjádření to druhé. Místo toho, abyste skokem řekli, že vám něco nejde, buďte objektivní. Samozřejmě, že jste. Možná se vám jen těžko daří v tom, čeho byste rádi dosáhli.

Říkáte, že vás nikdo nemá doopravdy rád. Jsem naprosto přesvědčen, že to není pravda. Možná jsou jen určití lidé, u kterých máte očekávání korespondence, které není naplněno. To je bolestné, ale neznamená to, že vás nikdo nemá rád. Asi chápete, kam mířím.

Místo toho, abyste někomu říkali, že něco nedokáže, můžete říct, že si myslíte, že je to nesmírně obtížné, a dokonce ho upozornit, že existuje možnost, že se mu to nepodaří. Já vím, je to poněkud nešikovný způsob vyjadřování a je jasné, že existují výrazy, které jsou dokonale pochopeny tak, jak to skutečně myslíte. Ale podle mých zkušeností to tak samozřejmé není a přesná slova skutečně vytvářejí představy, které se drží v podvědomí a nevědomí jak odesílatele, tak příjemce.

Moje doporučení je používat je vždy s velkou opatrností a s objektivitou a kongruencí. Samozřejmě, a i když se to může zdát samozřejmé, myslím, že je třeba mít na paměti i opačný bod: slova, která říkáte sobě nebo druhým, mohou vytvářet úžasné skutečnosti, tak dobré, tak neuvěřitelné.

Moje rada však přesahuje rámec říkání hezkých věcí, které vám mohou zvednout náladu. Z vlastní zkušenosti vím, že daleko silnější je věta, která hledá pozitiva v tom, co můžete vnímat, i když se je snažíte najít. Musíte vidět v tom, co považujete za objektivní a skutečné, věci, které vás mohou těšit, věci, které vás činí šťastnými, věci, které vás činí hrdými na to, že jste takoví, jací jste.

Vidět fakt, že chtít se zlepšovat nebo umět se zastavit a dát svůj mozek do práce, abyste viděli věci z neutrálního nebo vnějšího úhlu pohledu, je samo o sobě obrovskou ctností a jasným znakem inteligence. Dokázat odložit bolest nebo frustraci, která vás zaslepuje, a zhodnotit situaci a věci tak, jak jsou, vyjádřit slovy to dobré nebo nadějné, co v tomto procesu najdete, s lupou objektivity a potřebnou šíří, abyste viděli celkový obraz, dokázat vidět dobré i špatné a nedovolit, aby to druhé zastínilo to první, má sílu, kterou možná dokážete vidět i vy sami, pokud se k tomu odhodláte.

Doporučuji vám, abyste to praktikovali jako způsob života. Vraťte se k tomuto videu po několika měsících, kdy ho budete praktikovat a brát vážně. Pravděpodobně vám to změní život.

Buďte upřímní, důslední, objektivní a soucitní ve slovech, která používáte, a to jak pro sebe, tak pro lidi, které máte rádi a kterých si vážíte, i pro ty, které nemáte rádi. S překvapením zjistíte, že jim půjde na nervy, že jednáte vždy správně a se všemi výše uvedenými vlastnostmi.

Buďte zodpovědní při volbě a sestavování svých vět a v žádném případě nedovolte, aby vám někdo, absolutně nikdo, kdykoli nařídil něco, co nechcete. Nikdo nemůže řídit váš osud tak jako vy, tím si můžete být jisti. V každém případě si to budou dělat sami. Je to škoda.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-power-of-words-and-the-congruence-of-your-expressions


5128 Motivační video číslo 2, pro Hvězdná semínka a Probuzené Cosmic agencyUFO 2023-06-09

Mari Swaruu
Ahoj, moji drazí přátelé. Doufám, že se vám všem daří velmi dobře. Jak už víte, jsem Mari Swaruu - nevím, jestli to mám i nadále psát na začátek každého svého videa. Asi to píšu proto, že mi to dává jakýsi pocit úspěchu, když začnu psát, protože vidím, že na černé obrazovce jsou najednou nějaká slova, což mě motivuje k dalšímu a dalšímu psaní.

V posledních dnech jsem hodně přemýšlela o tom, jak těžké musí být pro hvězdná semínka žít na Zemi. Vím, že život na Zemi je obecně těžký, ale s problémy hvězdných semínek se musím ztotožnit víc než s druhou částí lidštější populace, protože se o tato témata vůbec nezajímají. Jsem si zcela vědoma toho, že naprostá většina z vás, kteří mě tam venku laskavě posloucháte, jsou hvězdná semínka.

Jak už mnozí z vás vědí, žila jsem na Zemi pět let jako dítě, od osmi do třinácti let. Mohu se tedy ztotožnit s některými problémy, kterým čelíte, když tam žijete, i když jsem si vědoma toho, že jako dítě jsem nečelila výzvám spojeným s čistým přežitím. Mám na mysli dospělé povinnosti, jako je vydělávání peněz. Ale i v tomto věku jsem čelila sociálním výzvám, kdy jsem se nedokázala vžít do své role ve státní škole a mezi své kamarády, učitele a vrstevníky. Na rozdíl od mnoha hvězdných dětí jsem si však vždy plně uvědomovala svou nelidskou identitu.

Proč se při všech těch těžkostech spojených s životem na Zemi vůbec obtěžovat inkarnovat se tam jako hvězdné semínko nebo, jako v mém případě, jako vstoupený? Ačkoli to nelze plně potvrdit ani dokázat, existuje mnoho bodů a důvodů, proč se rozhodnout žít na Zemi po určitou dobu jako vstoupený, nebo po dobu jednoho či dvou životů, jak to dělá většina hvězdných semen. Tyto body jsou všeobecně známé, alespoň tam, kde se nacházím já, z nelidského pohledu, a některé další jsou známé i na Zemi a byly také již dříve zmíněny nesčetnými duchovními pracovníky. Ale z místa, kde jsem já tady nahoře, stále zapojená do pozemských záležitostí, již do nich neponořená, jsou brány jako pravdy pouze kvůli jejich konzistenci a proto, že je jako pravdy uvádí tolik lidí, kteří byli na Zemi, protože taková je jejich zkušenost.

width=I když je mi jasné, proč se to říká, Země není vězeňská planeta. Duše si ji vybírají k inkarnaci, protože zde mohou v krátké době dosáhnout obrovského pokroku v duchovním vědomí a uvědomění duše. Mám samozřejmě na mysli krátkou dobu z experimentálního hlediska duše. Duše si inkarnaci na Zemi nebo odchod do života na ní vybírají samy a dobrovolně a nevstupují na Zemi kvůli nějakému masochistickému nebo sebedestruktivnímu sklonu. Činí tak proto, že si jsou dokonale vědomy obrovských výhod, které jim život na ní přinese.

Ale jaké jsou to přesně výhody? Ať se nám to líbí, nebo ne, všichni žijeme ponořeni do existenciální sféry, která je založena na dualitě. Bez ní se nemůžeme k ničemu vztahovat ani s ničím kontrastovat, protože jako individuální duše, které experimentálně vnímají, že jsou něčím jiným než samotným Zdrojem, nejsme připraveni na zkušenost naprosté jednoty, totální a úplné jednoty, protože to by logicky přineslo samotné zničení naší jedinečné identity jako duše, a tedy toho, kým jsme.

Život na Zemi nám poskytuje nesmírně kontrastní zkušenost se vším a o všem. To samo o sobě velmi podporuje expanzi naší duše. Jak uvedlo mnoho lidí, kteří si pamatují své minulé životy, když umírají, vítají je jejich milovaní, kteří odešli před nimi, a oni mají pocit, jako by byli zcela zahaleni láskou tak hustou a silnou, že mají pocit, jako by byli ponořeni do husté zkapalněné lásky v nejčistší podobě. Říká se, že prostě tento zážitek je výsledkem silného kontrastu všeho, co na Zemi není láska, a už jen tento zážitek ponoření do tolika lásky stojí za to, abyste tam prožili celou inkarnaci.

Tento hustý a silný zážitek tekuté lásky, jak si ho vykládám já, je výsledkem toho, že si duše plně uvědomuje, že to všechno stálo za to, je to silný pocit příchodu do duchovního světa, našeho pravého domova. A právě tento intenzivní pocit lásky je také zjevně výsledkem přijetí a integrace do éterického pole, které duše prožívá.

Život na Zemi a všechny nepopiratelné a neomluvitelné těžkosti a bolesti, které jsou s ním spojeny, však nejsou určeny k tomu, abychom je snášeli jen proto, abychom po skončení obdrželi nějaké hrdinské ocenění. Život na Zemi může být sám o sobě také nesmírně příjemný a obohacující během každého dne v průběhu života na ní. Jde jen o to, jak si my jako duše věci vykládáme a co se nám tam děje. Proto se také obecně říká, že Země je pro duše školou, aby se naučily manipulovat s energetickým polem, aby získaly zkušenosti s manifestací a změnou reality ve svůj prospěch a k pohodlí těch, které milují.

Na rozdíl od toho, co mnozí říkají, však Země není školou pro velmi mladé duše, které potřebují být ponořeny do pomalé a pastózní sféry, aby neprojevovaly své chaotické a nelogické myšlenky a přání okamžitým způsobem. Mladá duše může například chtít slona, a kdyby ho mohla okamžitě projevit, pak by měla slona afrického v plné velikosti přímo ve svém obývacím pokoji ve svém malém bytě v sedmém patře v centru Londýna, se všemi obrovskými problémy, které by to způsobilo.

Ve skutečnosti je Země na základě všech experimentálních důkazů, o které se duše mohly podělit, a s údaji, které k tomu můžeme přidat, skutečně jakousi školou pro duše, ale je určena pro ty nejpokročilejší a nejzkušenější, pro ty, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti, aby mohli čelit takové obrovské výzvě, jako je ta, kterou tam žije. To, co jsem právě řekla, potvrzuje nejen to, co řeklo nespočet duší, které si pamatují minulé životy a také si pamatují, jaké to bylo být v astrálu, ale potvrzují to také všechny živé a dýchající duše, které se vrátily se svými hvězdnými rodinami z pobytu na Zemi. A potvrzuje a podporuje to také to, co je všeobecně známo nespočtu nelidských hvězdných ras, které mají hvězdné rodiny tam na Zemi.

Z našeho pohledu zde nahoře víme, že Země je nejtěžším místem pro inkarnaci a život. Je neuvěřitelně náročná ve všech směrech. A jen ti nejsilnější se na ni odváží jít a jen naprostá elita si troufne žít tam celou inkarnaci.

Vy, krásná hvězdná semínka, která mě právě teď tam venku laskavě posloucháte, jste tou elitou. Vězte to a nechte to vstřebat. Jste tam na Zemi ze své vlastní vůle. Chtěli jste tuto zkušenost a ano, je to těžké, ale je to tak zamýšleno a určeno vámi, kteří jste si svůj život v astrálu navrhli.

Vaším posláním na Zemi jste vy. Je to zdokonalování sebe sama navzdory všem překážkám a těžkostem, kterým denně čelíte. Vaše duše potřebuje tento podnět, aby rostla, aby se stala ještě silnější a pochopila, jak prakticky z ničeho a proti proudu manifestovat to, co chcete a potřebujete.

I přes všechny tyto překážky, bolest a utrpení se nespočet duší naučí manifestovat skvělý život pro sebe a své blízké, a to ne navzdory těmto takzvaným protichůdným silám, ale právě díky nim, pro obrovský pocit a naplnění, které s tím souvisí.

Proto se tolik duší chce na Zemi inkarnovat znovu a znovu, protože se dokonce stávají závislými na tomto pocitu síly a úspěchu, který si z této zkušenosti na Zemi odnášejí. Chtějí víc, protože vědí, že toho mohou dokázat a dosáhnout mnohem víc.

A to je důvod, proč se úroveň obtížnosti v posledních několika desetiletích zvýšila. Duše, které se tam inkarnovaly, to způsobují kvůli expanzi své vlastní duše, a ne kvůli nějakému vykořisťování na nejvyšší úrovni, jak se mnozí domnívají. Samozřejmě, že existuje vykořisťování a samozřejmě, že existuje krutost, utrpení a nespravedlnost. Nepopírám to, co je zřejmé, ale mějte na paměti, že mluvím z nejvyššího možného hlediska, kterého můžeme dosáhnout, a mám na mysli z hlediska toho, co je nejvyšší příčinou a důvodem všeho, co se na Zemi děje.

Vše má svou genezi a vše začíná v duchovním světě. Věci, události a okolnosti nejsou vnímány ze stejného úhlu pohledu a nemají stejný význam ani hodnotu, pokud jsou vnímány z pohledu duše inkarnované na Zemi nebo z pohledu téže duše, když je v duchovním světě. Hodnota a význam věcí a událostí, bolesti a utrpení se velmi liší podle toho, na které straně stojíme.

Ať se nám to líbí, nebo ne, je to konstanta, která může být vnímána jako značně nespravedlivá pro duše, které jsou v živém těle na Zemi, téměř jako by na jejich utrpení nezáleželo. Ale na druhou stranu záleží na tom, jak věci vidíte a jak si je vykládáte. Duše, které se tam inkarnovaly, jsou těmi, kdo si veškeré strádání způsobují samy pro sebe, pro expanzi své vlastní duše, a ne kvůli nějakému vykořisťování na nejvyšší úrovni. Lze však také říci, že jsou právě tou vyšší úrovní.

Z hlediska toho, jak duše prožívají čas, je celý život na Zemi pouhým mrknutím oka, konečnou a krátkou zkušeností, která jim hodně prospěje, jako když si vezmou bolavou pilulku, která chutná hrozně. Ale poté, co si ji vezmete, se všechny vaše schopnosti manifestace a manipulace s energií zlepší. Nakonec jste tak vylepšeni, že je vám jedno, jak ta pilulka chutná, prostě vidíte její výhody a dokonce chcete další.

Neočekávejte, že budete schopni změnit svět k lepšímu, a nečekejte, že vás lidé pochopí nebo uvidí vaše mnohem širší názory. Většina z těchto lidí tam ani není, protože jsou to nehráčské postavy s omezenou intaktností a existují jen proto, aby hrály malou roli ve vašem životě a vyvolaly ve vás emocionální reakci. Nemusíte měnit svět, stačí, když se zaměříte na zlepšení sebe a svého života a života svých blízkých, a svět kolem vás se změní.

Samozřejmě musíme bojovat proti nespravedlnosti a za to, co je spravedlivé, a za to, co máme rádi, ale to je naše volba jednání, to jsme my, a proto nemůžeme být jiní. To, co děláme, nás definuje a nejednat podle toho, co vidíme a cítíme jako správné, by zničilo naši identitu a naši duši. Boj za spravedlnost a lepší svět je to, kým jsme, nemůžeme jinak a stojí to za to.

Nemusíme vidět okamžité výsledky a vím, že je to frustrující, ale všichni ovlivňujeme pole, kterým je život na Zemi, a to k lepšímu. Pamatujte, že jedno jediné hvězdné semínko bez zjevné síly ovlivňuje celou oblast a z jeho existence mají prospěch tisíce lidí.

Jako silná elitní duše máte odpovědnost ovlivňovat realitu svými vysokými vibracemi a svou pokročilou etikou a duchovností. Neopovažujte se nyní v zápalu boje ustoupit.

Věci na Zemi se musí změnit jednoduše proto, že je nás tolik: hvězdná semínka, Step Downs, plný vliv mimozemšťanů na Zemi, pracovníků světla a lidí s podobnou mentalitou, a další vstupují na Zemi, jak o tom mluvíme. Věci nemohou být jiné než se měnit k lepšímu jednoduše kvůli principu dominantní frekvence. Zapamatujte si ho: nejsilnější frekvence a vibrace v poli bude mít tendenci způsobit, že všechny ostatní frekvence budou mít více sebe sama, více stejného. Jedno hvězdné semínko je frekvenčně a vibračně silnější než tisíce, proto nemůže změnit svou mentalitu, a proto tolik hvězdných semínek vydrží žít ponořeno na Zemi, aniž by se změnilo. Ta elitní plná hvězdná semínka, jako jste vy, kteří mě posloucháte, mohou projít peklem, aniž by se jim udělala skvrna. Jste nesmírně mocní, přátelé. Vězte toto. Jste činitelé měnící realitu z vyšších sfér a vaším posláním je měnit věci k lepšímu, zatímco se učíte být ještě silnější a zatímco se u toho bavíte. (pozn. já jsem samej puntík...)

Na Zemi je samozřejmě velký nepořádek, probíhá tam velký boj, boj o udržení stejné staré frekvence nebo o zavedení novější, pozitivnější. Boj o vědomí a o mysl lidí a duší. Dobro proti zlu, chcete-li. Stále stejný. Ale to je jen úroveň hry existence, cvičiště pro pokročilé duše. Je to pro ně něco, co mohou dělat. Shora je vše tak, jak má být, a to, co se naučíte projevovat pro sebe, zatímco žijete na Zemi, mění svět. Jste elitní duše, o tom není pochyb, a proto samozřejmě narazíte na velký odpor, ale tak to má být. Je to logické, ale máte to, přátelé. Každé hvězdné semínko má svou hvězdnou rodinu, která na ně dohlíží, vede je a pomáhá jim, kdykoli může, ale nezasahuje do nich, protože je to pro duše na Zemi zkouška. To znamená, že nikdy nejste sami.

Jděte a vytvořte si nádherný život pro sebe a pro své blízké a s ním se změní i svět kolem vás. Máte to mít.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/motivational-video-number-2-for-starseeds-and-the-awakened-ones-english


5127 FREKVENCE LIDSKÉ AURY - ALMICKÝ SPEKTROMETR Cosmic agencyUFO 2020-11-05
5126 TAYGETSKÁ ASTROLOGIE - PLEJÁDY M45 - TAYGETA TAU-19 Cosmic agencyUFO 2020-11-07
5125 Základní matematika v pozadí fenoménu odrazů dimenzí Cosmic agencyUFO 2023-06-06
5124 Hvězdná semínka a jejich problémy, část 4, Problémy s penězi Cosmic agencyUFO 2023-06-08
5123 TARTARIE, ATLANTIDA a LEMURIE Cosmic agencyUFO 2020-11-13
5122 Domácí zvířata na Taygetě Cosmic agencyUFO 2021-04-26
5121 Od 3D do 4D a 5D: Karma Infekce LevEzoterika 2023-09-21
5120 Přes 4D most do 5D světa Peter B MeyerEzoterika 2023-09-21
5119 Kolektiv vzestoupených mistrů: Co se lidstvo chystá odhalit Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-21
5118 Matka Marie: Nositelé míru GalaxygirlEzoterika 2023-09-21
5117 OSN je na půli cesty k Agendě 2030 Derrick BrozeEzoterika 2023-09-18
5116 Neioh: Relikvie v Peru JudithEzoterika 2023-09-18
5115 Vlci v ovčím oblečení: Fabiánská společnost a Světové ekonomické fórum Mathew MaavakEzoterika 2023-09-18
5114 Cerebro-Cube Transducer z roku 2075 Neil Perry GordonEzoterika 2023-09-18
5113 Vzestup do Vyšší Dimenze Owen WatersEzoterika 2023-09-18
5112 Šéf NATO říká, že Západ by se měl připravit na ̋DLOUHOU VÁLKU˝ Mac SlavoEzoterika 2023-09-19
5111 Aktualizace pohřešovaných dětí na Maui Sierra NZEzoterika 2023-09-19
5110 Tom Delonge Tajemství UFO, která ho udržela na 3 noci: ̋Tyto bytosti tu byly vždy ̋ Vicky VermaEzoterika 2023-09-19
5109 Arkturiánská rada 9D: Váš úkol a vaše poslání Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-19
5108 OWS a Shoshanna: V pozici sloužit druhým James McConnellEzoterika 2023-09-19
5107 Lidstvo se osvobozuje samo A.S.Ezoterika 2023-09-23
5106 Telosiané: Všechno se transformuje a mutuje Marie Josée AndichouEzoterika 2023-09-19
5105 Archanděl Michael: Pokračujte v používání mého meče pravdy James McConnellEzoterika 2023-09-19
5104 Od 3D ke 4D a 5D: Naše minulost LevEzoterika 2023-09-20
5103 Ano, je s vámi manipulováno Robert MaloneEzoterika 2023-09-20
5102 Laka: Život na Neptunu JudithEzoterika 2023-09-20
5101 5,3 miliardy dolarů Brian ShillhavyEzoterika 2023-09-20
5100 Kolektiv Vzestoupených Mistrů: Pomoc od Vzestoupených Mistrů se blíží Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-20
5099 Nalezení míru vytvořením posvátného snu Alberto VilloldoEzoterika 2023-09-20
5098 Hannelore: To je důvod, proč jsem tady Jahn J Kassl Jahn J KasslEzoterika 2023-09-20
5097 PŘÍBĚH NA POHLED Dr. Josepha MercolaEzoterika 2023-09-11
5096 Zpráva od Babaji: Co vás provází dny? Jahn J KasslEzoterika 2023-09-16
5095 Výzva fyzické smrti Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-16
5094 Kolektiv: Nesara Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-09-16
5093 Jižní Korea platí miliony odškodnění za smrt po vakcíně Sierra NZEzoterika 2023-09-17
5092 Globální bažina Peter B MeyerEzoterika 2023-09-17
5091 Králičí díry a lidé za závěsy Caitlin JohnstoneEzoterika 2023-09-17
5090 Vyšší já: Vše s určitým účelem Mike QuinseyEzoterika 2023-09-17
5089 Merlia: Existují dobré zprávy Steve RotherEzoterika 2023-09-17
5088 Strážce času: Seznamte se s ostatními Steve RotherEzoterika 2023-09-17
5087 OSUDOVÉ FATÁLNÍ KŘIŽOVATKY MartaEzoterika 2023-09-16
5086 🎯🎪🎲🧩🎨
2023-09-24
5085 Syntetická telepatie - co to je a jak se používá Cosmic agencyUFO 2023-09-10
5084 Problémy hvězdných semínek 3: astrální místa / entity, alkohol a další Cosmic agencyUFO 2023-06-04
5083 Základní matematika v pozadí jevu zrcadlení rozměrů Cosmic agencyUFO 2023-06-05
5082 Velká záhada - velký zákaz pravdy Valerie KolcováEzoterika 2023-09-12
5081 Pravda o chrličích Valerie KolcováEzoterika 2023-08-14
5080 Laboratorně vypěstované OVOCE Marie HawthorneEzoterika 2023-09-15
5079 Galaktická federace světla: Spíte Krista EnergeticleighEzoterika 2023-09-13
5078 Rothschild přiznává selhání ESG Brandon SmithEzoterika 2023-09-14
5077 Kdo vládne světu Peter B MeyerEzoterika 2023-09-14
5076 Arkturiánská rada 9D: Budoucí okamžik, který dá lidstvo dohromady Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-14
5075 Plejádský kolektiv: Pozemská škola JudithEzoterika 2023-09-14
5074 Hakann: Odhalení A.S.Ezoterika 2023-09-14
5073 Zákon o digitálních službách David ThunderEzoterika 2023-09-12
5072 Biden a Freud InfowarEzoterika 2023-09-12
5071 Akatu: Život na Marsu JudithEzoterika 2023-09-12
5070 Arkturiánská skupina: Přezkoumání možností Marilynn Raffaele Ezoterika 2023-09-12
5069 Uvědomění si nekonečného vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-12
5068 Zůstat ve spojení Neil Perry GordonEzoterika 2023-09-12
5067 Božský ředitel: Volací znak GildswirthEzoterika 2023-09-12
5066 9/11 Sierra NZEzoterika 2023-09-13
5065 Ekonomická sebevražda: Německo Junge FreiheitEzoterika 2023-09-13
5064 Kolektiv nanebevzatých mistrů: Božský plán Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-13
5063 Životní gobelín: Zážitky se nedají opakovat Brenda HoffmanEzoterika 2023-09-13
5062 Zpráva od Nikoly Tesly: Vytváření nových technologií Erena VelazquezEzoterika 2023-09-13
5061 Galaktická federace světla: Spíte Krista EnergeticleighEzoterika 2023-09-13
5060 Aktualizace situačního povědomí 2 Lisa ReneeEzoterika 2023-09-14
5059 Z 3D do 4D a 5D: Protiútok LevEzoterika 2023-09-14
5058 Velký kvantový přechod: Operace v Sýrii a Libanonu LevEzoterika 2023-09-11
5057 Úcta a láska k druhému Peter B MeyerEzoterika 2023-09-11
5056 Adama z Telosu: Síla světelné energie Asara AdamsEzoterika 2023-09-11
5055 Poselství od andělů: Požehnej nepořádku a hledej to nejlepší Ann AlbersEzoterika 2023-09-11
5054 Udělejte z toho svou poslední inkarnaci Robyn G. LockeEzoterika 2023-09-11
5053 Arkturiánská rada 9D: Co vlastně lidé dělají na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-09
5052 Vyšší Já: Z dlouhodobého hlediska Mike QuinseyEzoterika 2023-09-10
5051 Představujeme si a uvědomujeme naši realitu Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-10
5050 Jeshua: Láska plodí lásku LibertyEzoterika 2023-09-10
5049 Příznaky přílivu světla Shekinah RoseEzoterika 2023-09-10
5048 Archanděl Michael: Zákon času Victoria CochraneEzoterika 2023-09-10
5047 Jehova ArchitektEzoterika 2023-09-10
5046 Čtenářům Venera NikEzoterika 2023-09-14
5045 Rozhovor o Bohočlověku KeysafroEzoterika 2023-09-14
5044 🍏🍎🍐🍊🍋
2023-09-17
5043 CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE PRO LIDSTVO Cosmic agencyUFO 2023-08-28
5042 Věda o člověku Cosmic agencyUFO 2023-05-02
5041 Problémy Hvězdných semínek, pracovníků světla a probuzených lidí 1. Cosmic agencyUFO 2023-05-30
5040 Hvězdná semínka, problémy, část 2, Frekvenční nekompatibilita Cosmic agencyUFO 2023-05-30
5039 Cestování časem a proč časové linie ve skutečnosti neexistují Cosmic agencyUFO 2023-06-01
5038 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-09-01
5037 Od 3D do 4D a 5D: Operace v Egyptě 3-2 LevEzoterika 2023-09-01
5036 FEMA odstřelí všechny smartphony, televizory a rádia pomocí testu hromadného varování 4. října Tyler DurdenEzoterika 2023-09-01
5035 Saint Germain: Globální posuny Redemption newsEzoterika 2023-09-01
5034 Globální depopulační agenda je organizovanější a lépe financovaná než kdy předtím Lance D JohnsonEzoterika 2023-09-02
5033 Studie: VAIDS se spouští u dětí po vakcíně Adán SalazarEzoterika 2023-09-02
5032 Vyšší já: Změny na vrcholu Mike QuinseyEzoterika 2023-09-02
5031 OWS a Shoshanna: Zlatý věk přijde James McConnellEzoterika 2023-09-02
5030 Saint Germain: Největší show v Galaxii James McConnellEzoterika 2023-09-02
5029 Od 3D do 4D a 5D: Načasování LevEzoterika 2023-09-03
5028 Australští zákonodárci za svobodu Juliana Assange Dave DeCampEzoterika 2023-09-06
5027 ABEE z TALAS (členové juniorské galaktické federace) JudithEzoterika 2023-09-06
5026 Hrozí globální kolaps Peter B MeyerEzoterika 2023-09-06
5025 Gates - kácení lesů Rhoda WilsonEzoterika 2023-09-08
5024 Chytrá města: NEJSOU jen ̎bláznivá konspirační teorie ̎ Marie HawthorneEzoterika 2023-09-08
5023 Název, Uctíváte Zdroj nebo Satana? StevenEzoterika 2023-09-08
5022 Debankingy budou pokračovat, dokud se nezlepší suverenita Davida WaughaEzoterika 2023-09-08
5021 Mistr Kuthumi: Proč jíte zvířata? Jahn J KasslEzoterika 2023-09-08
5020 Kolektiv: Jednání se světovými událostmi Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-09-08
5019 Rozvíjí se experimenty DEW a HAARP po celém světě? Mathew MaavakEzoterika 2023-09-03
5018 Arkturiánská rada 9D: Arkturiánská agenda, Pozemní posádka a Gridworkers Daniel ScrantonEzoterika 2023-09-03
5017 Poselství od andělů: Všímejte si svých pocitů Ann AlbersEzoterika 2023-09-03
5016 5. dimenze Nový začátek Judith KuselEzoterika 2023-09-03
5015 Obavy z občanských nepokojů rostou s nezaměstnaností mládeže Tyler DurdenEzoterika 2023-09-04
5014 Disease-X je obchodní strategie s vysokou návratností David BellEzoterika 2023-09-04
5013 Saint Germain: Překonejte vnitřní odpor Jahn J KasslEzoterika 2023-09-04
5012 Tunia: Velký ústup do iluzí a ukrajinské války A.S.Ezoterika 2023-09-04
5011 Hodnota bolesti a utrpení Kenneth SchmittEzoterika 2023-09-04
5010 Duchovní víra Owen WatersEzoterika 2023-09-04
5009 Plejáďané: Magnetické jádro Christine DayEzoterika 2023-09-04
5008 NOVÉ KOLO KONFRONTACE MartaEzoterika 2023-08-31
5007 Hekaté 32: Faktor božské nejistoty Lija Lemberg Ezoterika 2023-08-29
5006 Co se nyní děje ve světě? AmoEzoterika 2023-08-31
5005 Hierarchové vesmíru. Příchuť vesmíru 4D Julia LengeEzoterika 2023-08-28
5004 Nový Lucifer. Nekonečné poznání Lásky CelenaEzoterika 2023-08-28
5003 Jehuti Julia FlowEzoterika 2023-09-09
5002 ZVLÁDNU PŘECHOD? Julia Flow Ezoterika 2023-09-09
5001 💿⌛️⏳📀
2023-09-10
5000 Mini témata - Taygeta, Plejády Cosmic agencyUFO 2023-08-30
4999 INDICKÁ KOSMICKÁ LOĎ PŘISTÁLA U JIŽNÍHO POLU MĚSÍCE Cosmic agencyUFO 2023-08-26
4998 Přihlásili jste se jako dobrovolník? Dreama VanceEzoterika 2023-08-28
4997 Od Ryb po Vodnáře Teri WadeEzoterika 2023-08-29
4996 Biometrie v maloobchodě vyvolává obavy spotřebitelů a zastánců soukromí Masha BorakEzoterika 2023-08-29
4995 Arkturiánská skupina: Pusťte staré Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-08-29
4994 Operace v Egyptě - část 3-1 LevEzoterika 2023-08-30
4993 Onemocnění X: Vědecká absurdita, na které se zakládá ˝vše v jednom˝ vakcína Mathew MaavakEzoterika 2023-08-30
4992 DVOJNÁSOBNÁ BDĚLOST MartaEzoterika 2023-08-19
4991 Atlantida Fernand MalkunEzoterika 2023-08-18
4990 Ivermectin a virus Vigilant FoxEzoterika 2023-08-17
4989 Skrytá minulost - Zlatý věk Atlantidy Peter B MeyerEzoterika 2023-08-17
4988 Serapis Bej Julia FlowEzoterika 2023-08-21
4987 Láska v novém světě AlikinaEzoterika 2023-08-25
4986 Ničitelé 3D světa Magda FuniaEzoterika 2023-08-25
4985 Klíč ke svobodě Pro100Ezoterika 2023-08-27
4984 Rozhovory s učiteli: Možná cesta duchovního rozvoje a transformace Roman JakovlevEzoterika 2023-08-27
4983 Sebeidentifikace - kdo jsi na tomto světě? Natalia BessonEzoterika 2023-08-29
4982 Proměna Magda FuniaEzoterika 2023-08-29
4981 Kvantová realita. Očištění od destruktivních připoutaností a starých vztahů Alikina 29. 8. 23Ezoterika 2023-08-29
4980 Válka proti špičkovým americkým lékařům! Brian ShillhavyEzoterika 2023-08-28
4979 Tavistock: Masová psychóza a kontrola mysli 2. Peter B MeyerEzoterika 2023-08-28
4978 Tavistock Masová psychóza a kontrola mysli 1. Peter B MeyerEzoterika 2023-08-28
4977 Jak to mohly být ˝lesní požáry˝, když lesy nehořely Mark Crispin MillerEzoterika 2023-08-28
4976 Hakann: Rozšiřte svůj koncept ˝já˝ A.S.Ezoterika 2023-08-28
4975 Šišinka mozková - portál božského vědom LibertyEzoterika 2023-08-28
4974 Andromeďané: Děti hvězdných semínek a lidské vědomí Kate WoodleyEzoterika 2023-08-28
4973 Rada: Cesta v praxi, co to znamená? Kate WoodleyEzoterika 2023-08-28
4972 Změny světa KejrajEzoterika 2023-08-26
4971 Arkturiánská rada 9D: Přístup ke svým duchovním darům pro nově probuzené Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-27
4970 Tunia: Mějte soucit se spáči A.S.Ezoterika 2023-08-27
4969 Hakann: O oběti A.S.Ezoterika 2023-08-26
4968 Svět se mění, uvědomte si své božství KejRajEzoterika 2023-08-26
4967 Toxické kontaminanty ve 32 % testovaných koření GreenMedInfo Research GroupEzoterika 2023-08-26
4966 Mainstreamová média přehlížejí poškozené vakcínou Lance D JohnsonEzoterika 2023-08-30
4965 Neioh: Příroda a léčení JudithEzoterika 2023-08-30
4964 Čas se probudit KejRajEzoterika 2023-09-01
4963 Tunia: Implantáty a ženy podceňují ženskost 2. A.S.Ezoterika 2023-08-30
4962 Tunia: Implantáty a ženy podceňují ženskost 1. A.S.Ezoterika 2023-08-30
4961 Mimozemšťané podobní bohům mohou vytvářet vesmíry Noor Al-SibaiEzoterika 2023-08-26
4960 🥇🥈🥉🏅
2023-09-03
4959 Čas, časové osy, hvězdné lodě a vaše mysl Cosmic agencyUFO 2023-05-26
4958 Válka v Iráku - Skutečné příčiny - Mimozemské portály Cosmic agencyUFO 2023-08-20
4957 Podivné jevy dimenzionálního zrcadlení Cosmic agencyUFO 2023-05-24
4956 Co se skrývá za požárem na ostrově MAUI Cosmic agencyUFO 2023-08-18
4955 Ježíš vs. Godzilla vs. Superman; kdo by vyhrál? Don SpectacularisEzoterika 2023-08-23
4954 M2nové machinace Tyler DurdenEzoterika 2023-08-24
4953 Piloti UFO vidí ̎Tic Tac ̎? Rob WaughEzoterika 2023-08-24
4952 Arkturiánská rada 9D: Zemětřesení, požáry a další katastrofy Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-24
4951 Dr. Peebles: Představte si, že máte všechno, a je to tak Natalie GianelliEzoterika 2023-08-24
4950 Jaká je tajná cesta k intuici? Jennifer HoffmanEzoterika 2023-08-24
4949 4 afirmace pro přežití ztráty mazlíčků Sarah BowenEzoterika 2023-08-24
4948 Matka Marie: Miluji tě Kerstin ErikssonEzoterika 2023-08-24
4947 Vědci smrti Ethan HuffEzoterika 2023-08-23
4946 Mír V Okamžiku Přechodu JudithEzoterika 2023-08-23
4945 ERIS Off-GuardianEzoterika 2023-08-23
4944 Arkturiánská rada 9D: Na čem opravdu záleží těm, kteří vzestupují Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-23
4943 Poselství od Boha: Očekávání Jahn J KasslEzoterika 2023-08-23
4942 Sananda: Vítr změn GalaxygirlEzoterika 2023-08-23
4941 Australský misinfo Bill připravuje cestu pro cenzuru sovětského stylu Rebekah BarnetEzoterika 2023-08-22
4940 Vzdálené pozorování JudithEzoterika 2023-08-22
4939 Wikipedia: Elitní dezinformační nástroj? Yudi ShermanEzoterika 2023-08-22
4938 Léčivá síla vědomých vztahů Millie America ParmerEzoterika 2023-08-22
4937 Šokující pravda o velikosti planety! Jevgenij SedojEzoterika 2023-08-20
4936 Skupina: Láska je slovesuo Steve RotherEzoterika 2023-08-20
4935 Protesty v Izraeli Al JazeeraEzoterika 2023-08-21
4934 Luna-25 NPREzoterika 2023-08-21
4933 Arkturiánská rada 9D: Jaká pro vás bude pátá dimenze Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-21
4932 Hathor: Oceán Vibrací Peggy BlackEzoterika 2023-08-21
4931 ansformace času a prostoru Kenneth SchmittEzoterika 2023-08-21
4930 Nekonečná rozmanitost Owen WatersEzoterika 2023-08-21
4929 Adamus Saint Germain: Humanita versus Big Pharma Da Pah Kwan Yin SanEzoterika 2023-08-21
4928 Regulusův efekt; Jak se můžete cítit Celia FennEzoterika 2023-08-21
4927 Zpráva od mentorů Julia FlowEzoterika 2023-08-13
4926 Umělá inteligence Jevgenij SedojEzoterika 2023-08-11
4925 Smrt, posouvání srdcí a podpora pro Maui Sandry WalterovéEzoterika 2023-08-20
4924 Bidenova Administrativa připravuje plná Covid omezení v polovině září InfowarsEzoterika 2023-08-20
4923 Přechod z 3D do 5D světa Peter B MeyerEzoterika 2023-08-20
4922 Chirurgové zjistili, že lidské srdce může být pokryto mikroplasty StudyfindsEzoterika 2023-08-20
4921 YouTube výrazně rozšiřuje své zásady týkající se lékařských "dezinformací" Christina MaasEzoterika 2023-08-20
4920 Koletiv: Obnova po požárech Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-08-19
4919 Jeden: Singularita Sophia LoveEzoterika 2023-08-19
4918 Kdo stojí za tlakem na ̎digitální řidičské průkazy ̎ v USA a Mexiku? Derrick BrozeEzoterika 2023-08-19
4917 Neioh: Život na planetě Uran Judith LynnEzoterika 2023-08-19
4916 Osud hvězdného semínka KejrajEzoterika 2023-08-19
4915 Rada: Z čí perspektivy? Nadina BounEzoterika 2023-08-17
4914 Zpráva od Hannelore: Na cestě k velké párty Jahn J. KaslEzoterika 2023-08-17
4913 Rozšíření vaší reality prostřednictvím vaší DNA Jennifer HoffmanEzoterika 2023-08-17
4912 Archanděl Rafael: Smrt se mění v život Jahn J KasslEzoterika 2023-08-17
4910 Nemocnice chtějí neočkované pracovníky zpět Yudi ShermanEzoterika 2023-08-17
4909 Od 3D do 4D a 5D: Brnění LevEzoterika 2023-08-17
4908 Čas Zjevení Páně. Části 1-10/2-3 Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-02
4907 Čas Zjevení Páně. Části 1-10/2-2 Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-02
4906 Čas Zjevení Páně. Části 1-10/2-1 Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-02
4905 🐘🦏🐪🐫
2023-08-27
4904 Co se děje na Maui na Havaji? Proč Ohně? Cosmic agencyUFO 2023-08-18
4903 Astrál - zásadní boje Cosmic agencyUFO 2023-08-16
4902 Existuje nemožné? Cosmic agencyUFO 2023-08-09
4901 UFO v Kongresu Cosmic agencyUFO 2023-08-17
4900 PLANETÁRNÍ RESET - DUCHOVNÍ GEN Cosmic agencyUFO 2021-04-23
4899 DEZINFORMAČNÍ AGENDA PLOCHÉ ZEMĚ Cosmic agencyUFO 2023-08-09
4898 Za´el a Swaruu Oficiální aktualizace Cosmic agencyUFO 2023-05-20
4897 Stínoví lidé jsou mimozemská rasa Cosmic agencyUFO 2023-05-19
4896 Co znamená žít v 5D?< Cosmic agencyUFO 2023-05-03
4895 OWS a Shoshanna: Boty na zemi James McConnellEzoterika 2023-08-15
4894 Od 3D ke 4D a 5D: Černá labuť 3 LevEzoterika 2023-08-14
4893 Jste připraveni na kolaps lékařského systému? Brian ShillhavyEzoterika 2023-08-14
4892 Cílem je Vědomí Peter B MeyerEzoterika 2023-08-14
4891 Saul: Pouhé bytí znamená jednoduše vyjádřit lásku, kterou jste John SmallmanEzoterika 2023-08-14
4890 Lithien: Strážce cesty GalaxygirlEzoterika 2023-08-14
4889 Noční poznání Owen WatersEzoterika 2023-08-14
4888 Matka Země, Zdroj, Mary, El Morya, Arkturiáni: Energetická aktualizace Marie MohlerEzoterika 2023-08-14
4887 Rada: Poselství lidem Země Nadina BounEzoterika 2023-08-14
4886 Klimatický teror Brian ShillhavyEzoterika 2023-08-15
4885 Oduševnělý význam barev Elizabeth PeruEzoterika 2023-08-15
4884 Mohou se zlato a stříbro někdy vrátit do oběhu? Clint SiegnerEzoterika 2023-08-15
4883 Arkturiánská skupina: Evoluce a intuice Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-08-15
4882 Otevírání bran Judith Kusel15 2023-08-20
4881 Archanděl Uriel - příběh života Kerstin ErikssonEzoterika 2023-08-15
4880 NE vakcínnám KejRajEzoterika 2023-08-16
4879 Od 3D do 4D a 5D: Operace Lionsgat LevEzoterika 2023-08-12
4878 Hojnost a prosperita pro všechny Peter B MeyerEzoterika 2023-08-12
4877 Thymus: Kolektiv nanebevzatých mistrů: Co dokázali nanebevzatí mistři, můžete udělat vy Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-12
4876 Dosažení Transcendence Kenneth SchmittEzoterika 2023-08-12
4875 Archanděl Metatron: Probuzení hvězdné brány Natalie GlassonEzoterika 2023-08-12
4874 Vyšší já: Ve zmatku Mike QuinseyEzoterika 2023-08-13
4873 Aštar: Hvězdná brána 6-7-8 Arthura HectorEzoterika 2023-08-13
4872 Vytváření života, po kterém toužíme Kenneth SchmittEzoterika 2023-08-13
4871 Poselství od andělů: Přijměte Ann AlbersEzoterika 2023-08-13
4870 Sananda: Na pokraji velkého probuzení James McConnellEzoterika 2023-08-13
4869 Channelingové konverzace. Archandělská skupina 1-2. Anna ChenEzoterika 2023-08-18
4868 Špatní autoři "Architekt" Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-16
4867 Čas Zjevení Páně 1. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-08-02
4866 🍺🍻🥂🍷
2023-08-20
4865 Indrův příběh o tom, jak se bohové mění v démony Valerie KolcováEzoterika 2023-07-18
4864 Rozhovor s Bohem. Lidská rasa - FAM nebo Mistr Pro100Ezoterika 2023-08-10
4863 Ezoterika a život StepOneEzoterika 2023-08-09
4862 O dualitě, o úsudku a o slepé uličce v životě člověka Armonia MasterEzoterika 2023-08-08
4861 Druhá verze nároků Davida Gruscha UFO/UAP Cosmic agencyUFO 2023-07-31
4860 SKLIZEŇ DUŠÍ - HVĚZDNÁ SEMENA - BYTOSTI NA ZEMI Cosmic agencyUFO 2020-10-22
4859 Vynález peněz a jejich použití v různých společnostech Cosmic agencyUFO 2023-05-13
4858 Význam Horova oka - Časoprostorové portály Cosmic agencyUFO 2023-03-30
4857 Temná hmota a antihmota - mimozemské informace Cosmic agencyUFO 2023-08-07
4856 Co je pro vás mimozemšťan Cosmic agencyUFO 2023-05-17
4855 Infiltrace do ufologických a duchovních kruhů Cosmic agencyUFO 2023-08-07
4854 Oficiální kontakt mimomimozemšťanů Cosmic agencyUFO 2023-08-08
4853 Hakann: Performativní spiritualita + Jak se projevit A.S.Ezoterika 2023-08-03
4852 Proč vyobrazení Otce Boha vypadají jako Zeus KabamurEzoterika 2023-08-05
4851 Vakcinační aerosol Megan RedshawEzoterika 2023-08-05
4850 Tunia: Vedení a následování ve vztazích A.S.Ezoterika 2023-08-05
4849 TETAK od TEASEH (členové juniorské galaktické federace) JudithEzoterika 2023-08-07
4848 Planetární přechod Peter B MeyerEzoterika 2023-08-07
4847 Navigace v rozdělení reality Kenneth SchmittEzoterika 2023-08-07
4846 Sebenaplňující se proroctví Gillian MacBeth Louthan Ezoterika 2023-08-07
4845 Zpráva od andělů: Vzdej se svých starostí a přijmi svou sílu Ann AlbersEzoterika 2023-08-07
4844 Brány času 2023 Gillian MacBeth LouthanEzoterika 2023-08-07
4843 Rada: Žijte ze srdce Nadina BounEzoterika 2023-08-07
4842 Z 3D do 4D a 5D: Příprava LevEzoterika 2023-08-08
4841 Plejádský kolektiv: Posvátná geometrie JudithEzoterika 2023-08-08
4840 12 paprsků od roku 2012 Diana CooperEzoterika 2023-08-08
4839 Telosiané: Chceme vás utěšit Marie Josée AndichouEzoterika 2023-08-08
4838 Bílý okřídlený kolektiv: Vrstvy dimenzí GalaxygirlEzoterika 2023-08-08
4837 Thymus - kolektiv nanebevzatých mistrů: Lví brána Daniel ScrantonEzoterika 2023-08-09
4836 Plejáďané: Při práci na Zemi Christine DayEzoterika 2023-08-09
4835 Yeshua: Amun nebo Amen? Jahn J Kassl Ezoterika 2023-08-09
4834 Život Boží Valerie KolcováEzoterika 2023-08-03
4833 🌊🐟🐬🐳🐋💦
2023-08-13
4832 3D Matrix a jeho dopad na duše Cosmic agencyUFO 2023-04-28
4831 Pfizer tornádo - Co se skutečně stalo? Cosmic agencyUFO 2023-07-31
4830 Alter Egos a jak nám pomáhajíi vyrovnat se s naším každodenním životem Cosmic agencyUFO 2023-05-11
4829 Umělá telepatie Cosmic agency3007UFO 2023-08-07
4828 Andělé z hvězd KejrajEzoterika 2023-08-03
4827 Worldcoin pro sdílení ID systému s vládami, korporacemii Baehr NoestlingerEzoterika 2023-08-03
4826 Vytvořené dějiny lidstva Peter B MeyerEzoterika 2023-08-03
4825 Hollywood je z AI úplně vyděšený Tyler DurdenEzoterika 2023-08-03
4824 Dávná přesvědčení Pro100Ezoterika 2023-07-31
4823 Patnáct minut aneb když vás vyřadí ze života Nina SumireEzoterika 2023-07-31
4822 Nová kreativita a profese lidí Magda FuniaEzoterika 2023-07-31
4821 Fialový plamen - dar Quan Ying Dr.V.Ezoterika 2023-08-02
4820 Krym - místo aktivace civilizačních kódů OjlitEzoterika 2023-08-02
4819 Čas je druh energie OjlitEzoterika 2023-08-02
4818 Nejdůležitější dovednost moderního člověka MifellysEzoterika 2023-08-03
4817 Překračování lineárního vnímání času OLAEzoterika 2023-08-02
4816 Stojíme nebo se pohybujeme v duchovním vývoji Magda FuniaEzoterika 2023-08-05
4815 Boží mysl Jevgenij Sedoj Ezoterika 2023-08-05
4814 Oduševnělý člověk Jevgenij Sedoj Ezoterika 2023-05-09
4813 Od 3D ke 4D a 5D 4 - Naše vnitřní práce LevEzoterika 2023-08-01
4812 Bod zvratu Peter B MeyerRealita 2023-08-01
4811 Mistr Lanto: Cítit radost v každém okamžiku James McConnellEzoterika 2023-08-01
4810 EU a válka do roku 2024 Steve WatsonEzoterika 2023-08-02
4809 Ufologie se může brzy stát součástí školních osnov Lauren HaugheyEzoterika 2023-08-02
4808 Hematologická zdravotní tvrzení vyletěla v roce 2022 o 522 % Belle CarterRealita 2023-08-02
4807 Mira z Plejád: Aktivity Vzestupu byly urychleny Valerie DonnenEzoterika 2023-08-02
4806 Archanděl Michael: Rozvíjení své duchovní / lidské podstaty Ronna VezaneEzoterika 2023-08-02
4805 Adama z Telosu: Propojené vědomí Asara AdamsEzoterika 2023-07-24
4804 Arkturiánská skupina: Zpochybňování procesu Vzestupu Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-07-25
4803 Vše je propojeno David R HamiltonEzoterika 2023-07-25
4802 Tunia: Léčení traumat z minulých životů a kněžská magie A.S.Ezoterika 2023-07-25
4801 Nikdo neřekl, že tento svět bude vyhrán KabamurEzoterika 2023-07-26
4800 R´Kok: Media Fabricate Reality od expertů na výběr třešní A.S.Ezoterika 2023-07-26
4799 Vaše vyšší mentální funkce Owen WatersEzoterika 2023-07-26
4798 Energetické díry Christine DayEzoterika 2023-08-03
4797 Životní gobelín: Opuštění svého hnízda Brenda HoffmanEzoterika 2023-07-26
4796 Arkturiáni: Pomoc pro nejvyšší zarovnání časové osy Amanda ShertzerEzoterika 2023-07-26
4795 Mužská a ženská energie a rovnováha KejRajEzoterika 2023-07-27
4794 Arkturiánská rada 9D: Osvobození od Matrixu a manifestace Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-27
4793 OWS: Co přináší budoucnost James McConnellEzoterika 2023-07-27
4792 Kryon: Kdo jsi Lee CarrollEzoterika 2023-07-27
4791 Saint Germain: Vzal jsi červenou pilulku James McConnellEzoterika 2023-07-27
4790 Od 3D do 4D a 5D: Černá labuť - 1 LevEzoterika 2023-07-24
4789 Od 3D do 4D a 5D: Černá labuť - 2 LevEzoterika 2023-07-29
4788 Kolektiv Nanebevzatých Mistrů: Co dělali Nanebevzatí Mistři na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-29
4787 Jeshua: Jsi svobodný a vždy jsi byl svobodný John SmallmanEzoterika 2023-07-29
4786 Zažít sebe sama jako lásku ke zdroji Vydia FrazierEzoterika 2023-07-29
4785 Kolektiv: Proč jsme se rozhodli mít zkušenosti se zneužíváním dětí Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-07-29
4784 Jak frekvence a vibrace rostou Judith KuselEzoterika 2023-07-29
4783 Strážci lidstva: Naše cesta k vyššímu vědomí Kate WoodleyEzoterika 2023-07-29
4782 Projevte své místo v Boží časové ose Marie MohlerEzoterika 2023-07-30
4781 Vyšší já: Znovu získejte svůj přístup Mike QuinseyEzoterika 2023-07-30
4780 Moudrost Rady: Konečná svoboda Sara LandonEzoterika 2023-07-30
4779 🏨🏪🏫🏩💒
2023-08-06
4778 Lidské reaktory na Měsíci Cosmic agencyUFO 2023-07-23
4777 Je opravdu nutné změnit svou minulost? Cosmic agencyUFO 2023-05-10
4776 Jak změnit svou minulost se Swaruu z Erry Cosmic agencyUFO 2023-05-06
4775 Kolektivní nevědomí Cosmic agencyUFO 2023-05-06
4774 VZESTUP - PLANETÁRNÍ VSTUP - Časové linie Cosmic agencyUFO 2020-10-01
4773 Vypadnutí z reality StepOneEzoterika 2023-07-26
4772 Získat nesmrtelnost znamená vyléčit se ze sebedestruktivních programů Pro100Ezoterika 2023-07-25
4771 Ki-On: Vztahy a integrita Pro100Ezoterika 2023-07-25
4770 Spánek rozumu plodí monstra Jevgenij SedojEzoterika 2023-07-25
4769 Besedy s učiteli Roman JakovlevEzoterika 2023-07-23
4768 Uzdravení "zla" v sobě: manželství - rozhovor s Bohem Pro100Ezoterika 2023-07-23
4767 Kvantovost StepOneEzoterika 2023-07-23
4766 Duše a architekti reality SavmejaEzoterika 2023-07-20
4765 Kion: Očekávání Dr.VEzoterika 2023-07-19
4764 Odkud pochází znalosti StepOneEzoterika 2023-07-14
4763 Zednáři: programy polí matrixu Najana BelosvetEzoterika 2023-07-14
4762 Muž a žena: Jednota nebo odloučení - Kořeny chyb Pro100Ezoterika 2023-07-12
4761 Od 3D ke 4D a 5D - 4 LevEzoterika 2023-07-30
4760 Kryon: Filtry lidských majáků Lee CarrollEzoterika 2023-07-21
4759 Přesto jste stále pokračovali a jste stále tady Martin GeddesEzoterika 2023-07-22
4758 Vyšší já: Neustálé změny Mike QuinseyEzoterika 2023-07-22
4757 Zpracování našich omezení Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-22
4756 Vaše božské dědictví Owen WatersEzoterika 2023-07-22
4755 Krystalické vědomí: Čistící zbytkové energie Natalie GlassonEzoterika 2023-07-22
4754 Být v tomto světě, ale nebýt z něj Judith KuselEzoterika 2023-07-22
4753 Strážci: Věřte v sebe Nadina BounEzoterika 2023-07-22
4752 Modrý duhový most Lisa ReneeEzoterika 2023-07-23
4751 Arkturiánská rada 9D: Obrovské, masivní změny, které všichni na Zemi chcete Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-23
4750 Obnova Lyrské planetární sítě Natalia Alba Ezoterika 2023-07-23
4749 Hakann: Nemůžeš přeskočit střední školu A.S.Ezoterika 2023-07-23
4748 Retrográdní Merkur je zpátky Nina KahnEzoterika 2023-07-26
4747 🦨🐛🦨🐛🦨
2023-07-30
4746 Měsíc - Vliv na ženy - Van Allenovy pásy, Hologram a další Cosmic agencyUFO 2023-07-16
4745 Čas a jak to funguje, část 2, časové osy Cosmic agencyUFO 2023-05-03
4744 Jak se stát nejlepší verzí sebe sama - Vylepšete své světlo Cosmic agencyUFO 2023-04-20
4743 Všechno je mysl, všechno je vědomí Cosmic agencyUFO 2023-05-01
4742 Atlantida a Lemurie - Invaze na Venuši Cosmic agencyUFO 2021-10-14
4741 PLOCHÁ ZEMĚ - ani kosmologie, ani metafyzika Cosmic agencyUFO 2023-07-06
4740 Soul Contracts - Chci vědět, co jsou - Neformální chat s Yazhi, Matiasem a Gosiou Cosmic agencyUFO 2023-07-12
4739 Motivační video pro Starseeds a probuzené Cosmic agencyUFO 2023-04-29
4738 Kam půjdeme, až zemřeme Cosmic agencyUFO 2023-04-12
4737 Athena Swaruu Q & A - Lorena Martin s Robertem Cosmic agencyUFO 2023-07-09
4736 Hvězdy a Plejády - jejich věk Cosmic agencyUFO 2023-07-19
4735 Florida County GOP - biologické zbraně Jim HoftEzoterika 2023-07-19
4734 Neviditelná vláda Peter B MeyerEzoterika 2023-07-23
4733 Nadvláda WHO ZerohedgeEzoterika 2023-07-19
4732 Životní gobelín: Padající domino Brenda HoffmanEzoterika 2023-07-19
4731 Režie Živé hry energií Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-19
4730 Hathor: Reciprocita Peggy BlackEzoterika 2023-07-19
4729 Jaký jsi Pracovník Světla RakshaEzoterika 2023-07-19
4728 Skupina: Kolísání země Steve RotherEzoterika 2023-07-19
4727 Švýcarští oktagonští templáři Peter B MeyerEzoterika 2023-07-17
4726 Život na Saturnu JudithEzoterika 2023-07-17
4725 JPMorgan Chase - obchodování s dětmi Brian ShillhavyRealita 2023-07-17
4724 9D Arkturiánská rada: Staňte se osvíceným mistrem Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-17
4723 Jeshua: Důvěřuj v zázrak, sílu a plodnost Boží lásky k tobě John SmallmanEzoterika 2023-07-17
4722 Potěšení, hanba a vina PowerpathEzoterika 2023-07-17
4721 Kolektiv: Pochopení účelu zneužívání Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-07-17
4720 Od 3D ke 4D a 5D - 3 LevEzoterika 2023-07-18
4719 Rozpoznávání obličeje William McCurdyRealita 2023-07-18
4718 Smrtící šarže vakcín Patrick WebbEzoterika 2023-07-18
4717 Poslední bitva o budoucnost lidstva Martin GeddessEzoterika 2023-07-18
4716 Jeshua: Nemoc a zdraví Pamela KribbeEzoterika 2023-07-18
4715 Povaha archandělů Owen WatersEzoterika 2023-07-18
4714 Arkturiáni: Jak se spojit se svým Vyšším Já Kate WoodleyEzoterika 2023-07-18
4713 Od 3D ke 4D a 5D - 2. LevEzoterika 2023-07-15
4712 Lidská DNA Teri WadeEzoterika 2023-07-15
4711 Vaše skutečná vnitřní přirozenost Owen WatersEzoterika 2023-07-15
4710 Znovuzískání naší suverenity Ramona LappinEzoterika 2023-07-15
4709 Rada světla: Jak vidíme váš vzestup Nadina BounEzoterika 2023-07-15
4708 Ztělesnění integrity - praktická aplikace Lisa RenéeEzoterika 2023-07-16
4707 Slunce rychle vzplane James GillilandEzoterika 2023-07-16
4706 Plejáďané: Událost Scahndahlah Christine DayEzoterika 2023-07-16
4705 Vyšší já: Duchovní pokrok Mike QuinseyEzoterika 2023-07-16
4704 Jsme energetické transformátory Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-16
4703 Andělé: Dokonale nedokonalí Ann AlbersEzoterika 2023-07-16
4702 Moudrost Rady: Postřehy od mocných, svobodných, neomezených Sarah LandonEzoterika 2023-07-16
4701 Jehova: Architektura náboženství ArchitektEzoterika 2023-07-16
4700 🎵🎶🔔🪀🧊
Ezoterika 2023-07-23
4699 Předepsaný scénář Jevgenij SedojEzoterika 2023-07-16
4698 Pokročilé duše a jejich úlová mysl Cosmic agencyUFO 2023-04-27
4697 ASTROLOGIE A PLOCHÁ ZEMĚ Cosmic agencyUFO 2023-07-03
4696 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-07-03
4695 Co je to duše Cosmic agencyUFO 2023-04-25
4694 Mezihvězdný život 3 - Scimitar - bojová loď Cosmic agencyUFO 2023-07-06
4693 Galaktická rada: Volba lásky a míru Asara AdamsEzoterika 2023-07-10
4692 Telosiané: Opravdové štěstí Marie Jose AndichouEzoterika 2023-07-10
4691 Arkturiánská skupina: Všichni cítí změnu Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-07-11
4690 Nanebevzatí mistři: Boží plán je pevný Jahn J KasslEzoterika 2023-07-11
4689 Nejvyšší čas je TEĎ Mat KhanEzoterika 2023-07-11
4688 My jsme se vrátili předkové Aluna JoyEzoterika 2023-07-11
4687 Immanuel: Velký solární záblesk GalaxygirlEzoterika 2023-07-11
4686 Od 3D ke 4D a 5D: Lekce část 1-1 LevEzoterika 2023-07-12
4685 Tesla nabíjecí stanice Brian ShillhavyEzoterika 2023-07-12
4684 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Lidstvo žádá změnu James McConnellEzoterika 2023-07-12
4683 Jeshua: Učební úkol pro každého Jahn J KasslEzoterika 2023-07-12
4682 KaRa of the Plejády: Dsclosure se stává stále významnějším James McConnellEzoterika 2023-07-12
4681 Od 3D ke 4D a 5D: Lekce 1-2 LevEzoterika 2023-07-13
4680 Deep State v pasti Peter B. MeyerEzoterika 2023-07-13
4679 R´Kok: Pracovníci světla jsou nejméně bezmocní lidé na Zemi A.S.Ezoterika 2023-07-13
4678 Arkturiánská rada 9D: vaše mise stát se lidmi/a ambasadory Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-08
4677 Dostat se z té koleje VictoriaEzoterika 2023-07-09
4676 Mira z Plejádské vysoké rady: Jste součástí magie a zázraků Valerie DonnerEzoterika 2023-07-08
4675 Zenox ze Zeno (juniorští členové galaktické federace) JudithEzoterika 2023-07-09
4674 Vyšší já: Pozitivní energie Mike QuinseyEzoterika 2023-07-09
4673 Zkoumání našeho základního vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-09
4672 Yahyel: ET navštěvující Zemi Johnathan TrinityEzoterika 2023-07-10
4671 Yahyel: Mimozemské technologie Johnathan TrinityEzoterika 2023-07-13
4670 Yahyel: mimozemské sledování Země Johnathan TrinityEzoterika 2023-07-13
4669 Děti falešných bohů Valerie KolcováEzoterika 2023-06-20
4668 Bojovníci nekonečna Valerie KolcováEzoterika 2023-07-04
4667 😐😑🫠😐😑
Ezoterika 2023-07-16
4666 Galaktická federace - Proč Taygeta předtím nevěděla, co to je? Cosmic agencyUFO 2023-06-29
4665 Světlo a temnota ve vás / Traumata a limity Cosmic agencyUFO 2023-04-02
4664 Odhalení od mimozemšťanky Cosmic agencyUFO 2023-06-27
4663 Čas 1 - Co je čas Cosmic agencyUFO 2023-04-23
4662 Hekaté 31 - Stvoření a zničení Lija LembergEzoterika 2023-07-07
4661 REVOLUCE VĚDOMÍ - 17. července 2023 AlmateaEzoterika 2023-07-07
4660 Jednota se světem. Jsme z budoucnosti GarmonytEzoterika 2023-07-06
4659 Karmické sny Magda FuniaEzoterika 2023-06-05
4658 Kvantová realita. Nový vztah s Bohem AlikinaEzoterika 2023-07-03
4657 Odpovědi na otázky z roku 2022 CelenaEzoterika 2023-07-01
4656 Životní tapisérie Creations: Vaše fáze přijetí Brenda HoffmanEzoterika 2023-07-05
4655 Archanděl Michael: Plný kruh může mít vedlejší účinek Kerstin ErikssonEzoterika 2023-07-05
4654 Aštar: Obnovení epifýzy Arthura HectorEzoterika 2023-07-05
4653 KUBEE z KUE JudithEzoterika 2023-07-06
4652 Světelné bytosti KabamurEzoterika 2023-07-06
4651 Zpráva od Arkturu: Hra duality Johnathan TrinityEzoterika 2023-07-06
4650 Čtyři znamení, že se Duch snaží upoutat vaši pozornost Bill PhilippsEzoterika 2023-07-06
4649 Arboriané: Společnost All Inclusive Nadina BounEzoterika 2023-07-06
4648 Arkturiánská rada 9D: Staré systémy se rozpadají a nové rostou Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-29
4647 Velký kvantový přechod: Puncher LevEzoterika 2023-06-29
4646 Schumannovo zjevení: Odchod od starých stvoření SandraEzoterika 2023-06-29
4645 Arkturiáni: Přemostění časové osy Méline LafontEzoterika 2023-06-29
4644 Maso vytištěné v laboratoři Marie HawthorneEzoterika 2023-07-01
4643 Halliburton - BlackRock - Ukrajina Matt AgoristEzoterika 2023-07-01
4642 Klonování KabamurEzoterika 2023-07-01
4641 Arkturiánská rada 9D: Energie z července 2023 a vaše čakry, buňky a DNA Daniel ScrantonEzoterika 2023-07-01
4640 Překonání přežití-vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-07-01
4639 Plejáďané: Jsme tvůrci vašeho světa Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-07-01
4638 Kolektiv: NESARA a další změny Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-07-01
4637 Žár hluboké změny, čištění Marie MohlerEzoterika 2023-07-02
4636 Jak být více vtělený Leo BabautaEzoterika 2023-07-02
4635 Plejáďané: Další fáze Nového úsvitu Christine DayEzoterika 2023-07-02
4634


2023-07-09
4633 KARNAK - starověká technologie hvězdné brány Cosmic agencyUFO 2023-06-22
4632 Swaruu Official Cosmic agencyUFO 2022-12-12
4631 Elfové - Adas - Draci - ochrana vaší energie před negativními vlivy Cosmic agencyUFO 2023-06-26
4630 ANÉEKA DE TEMMER Cosmic agencyUFO 2020-10-21
4629 TAJNÝ PŘÍBĚH: OVLÁDÁNÍ A DEZINFORMACE O MIMOZEMSKÉM FENOMÉNU Cosmic agencyUFO 2023-06-24
4628 Astrální strana, Fyzický svět a jejich Matrix. Co je tvoří a co je definuje Cosmic agencyUFO 2023-04-21
4627 Odtajnění UFO - Q & A Cosmic agencyUFO 2023-06-27
4626 Deklasifikace a dezinformační program za oficiálním prohlášením UFO Cosmic agencyUFO 2023-06-19
4625 ZLO MIMOZEMŠŤANŮ MATRIX A JEHO FREKVENCE Cosmic agencyUFO 2023-06-21
4624 Minitémata - křišťálové lebky, Elon Musk a další Cosmic agencyUFO 2023-06-21
4623 VLIV GALAKTICKÉ FEDERACE NA ZEMI - PŘECHOD DO 5D Cosmic agencyUFO 2023-06-16
4622 PRAVÁ POVAHA GALAKTICKÉ KONFEDERACE Cosmic agencyUFO 2023-06-15
4621 Strach a postoj k životu Cosmic agencyUFO 2023-03-28
4620 Rada ALCYONE - Galaktická federace - žádné časové linie Cosmic agencyUFO 2020-09-23
4619 Velký kvantový přechod: Odhalení LevEzoterika 2023-06-26
4618 Okamžik pravdy Martin GeddesEzoterika 2023-06-26
4617 Planetární přechod - vše užitečné zůstává Peter B MeyerEzoterika 2023-06-26
4616 Arkturiánská rada 9D: Schumannovy rezonanční hroty a příznaky vzestupu Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-26
4615 Jaké energie v sobě nosíte EZEzoterika 2023-06-26
4614 Zvládnutí empirické reality Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-26
4613 St. Germain: Ovládněte svůj život s dokonalou láskou Jahn J KasslEzoterika 2023-06-26
4612 Lidské otroctví versus lidská svoboda Lisa ReneeEzoterika 2023-06-27
4611 OSN přebírá od 1. července program certifikátů EU Covid Masha BorakEzoterika 2023-06-27
4610 Tahle kniha je z Yahyelu: Zveřejňování a zrychlující se kontakt v roce 2023 Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-06-27
4609 Vyšší rada: Pamatujte na sílu svého vědomého uvědomění Nadina BounEzoterika 2023-06-27
4608 Zpoždění letadel a 5G B.N. FrankEzoterika 2023-06-28
4607 Barcoraz Z Baraz (ET civilizace) JudithEzoterika 2023-06-28
4606 Domino začíná padat Peter B. MeyerEzoterika 2023-06-28
4605 Arkturiánská rada 9D: Schumannovy rezonanční hroty a symptomy vzestupu Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-28
4604 Příliš mnoho, příliš rychle Brenda HoffmanEzoterika 2023-06-28
4603 Saint Germain: Pravda se stává viditelnou Jahn J KasslEzoterika 2023-06-28
4602 Archanděl Michael: Otevřený dopis hvězdným semenům Ronna VezaneEzoterika 2023-06-28
4601 Seznamte se s nebojácnými YiangoEzoterika 2023-06-26
4600 Celý Pro100život je hra aneb Nový světový program: Dvanáct kroků Pro100Ezoterika 2023-06-27
4599 Bytosti Jupitera JudithEzoterika 2023-06-15
4598 Arkturiánská rada 9D: Thrive s pomocí Siriuse, Andromedy a Plejád Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-15
4597 Hra 3D: Co to je a proč jste se chtěli stát její součástí? Deborah FaithEzoterika 2023-06-15
4596 Jeshua: Na tento čas jste čekali Pamela KribbeEzoterika 2023-06-15
4595 Pravda o ovládání mysli, která otevírá oči Petr B. MeyerRealita 2023-06-16
4594 Arkturiánská rada 9D: Pomocí telepatie komunikujeme s mimozemšťany Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-16
4593 Sananda: Přijde konec světa? Jahn J KasslEzoterika 2023-06-16
4592 Vytváření změn ve vašem životě Victoria CochraneEzoterika 2023-06-16
4591 Bytosti Camae JudithEzoterika 2023-06-17
4590 Vyšší já: Řešeno a vyřešeno Mike QuinseyEzoterika 2023-06-17
4589 Vaše monadické splynutí Diana CooperEzoterika 2023-06-17
4588 Archanděl Michael: Ve vycházejícím světle Ailia MiraEzoterika 2023-06-17
4587 Umělá inteligence navzdory humbuku zůstává horší než lidský mozek RTEzoterika 2023-06-18
4586 Arkturiánská rada 9D: Vaše moc přesahuje vaši dimenzi Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-18
4585 Poselství od Boha: Síla vaší transformace Jahn J KasslEzoterika 2023-06-18
4584 Ješua: Tak, jak vás vidí Zdroj GalaxygirlEzoterika 2023-06-18
4583 Hojnost je aspektem lásky AlmateaEzoterika 2023-06-13
4582 Teprve pak se povznesete AnteaEzoterika 2023-06-13
4581 Uzdravení ze zvyku odsuzovat Nina SumireEzoterika 2023-06-13
4580 Frekvence lásky musí být ve všem! Taťána RjazanováEzoterika 2023-06-13
4579 Hekate 30. Lija LembergEzoterika 2023-06-19
4578 Transformační procesy ve ̎světelném ̎ režimu Julia FlowEzoterika 2023-06-22
4577 Je slovo jako foton? MudreaEzoterika 2023-06-22
4576 Sírius. Andromeda. Plejády. Proměny Anna ChenEzoterika 2023-06-24
4575 Kvantová realita. Harmonizace v nových energiích AlikinaEzoterika 2023-06-24
4574 Archanděl Michael: Kolektivní zpravodajský systém ArchitektEzoterika 2023-06-24
4573 Sananda: Střídání stráží James McConnellEzoterika 2023-06-22
4572 Nový Matrix 11. LevEzoterika 2023-06-21
4571 Odhalení pozérů UFO, bílé klobouky na cestě, připoutejte se James GillilandEzoterika 2023-06-24
4570 Mistr Kuthumi: Váš cíl míru Natalie GlassonEzoterika 2023-06-24
4569 Bytosti světla: Bytí stále otevírá brány do vyšších sfér Wendy Ann ZelleaEzoterika 2023-06-24
4568 Hathors: Věe se děje současně Peggy BlackEzoterika 2023-06-24
4567 Z 3D do 4D a 5D: Čekání LevEzoterika 2023-06-25
4566 Zezeek z Kananu JudithEzoterika 2023-06-25
4565 Maso vypěstované v laboratoři dostává zelenou na americké menu ZeroHedgeEzoterika 2023-06-25
4564 Hakann: Integrovaná politika, Řešte obavy druhé strany A.S.Ezoterika 2023-06-25
4563 Vyšší Já: Váš osud Mike QuinseyEzoterika 2023-06-25
4562 Ashian: O smrti a umírání JenniferEzoterika 2023-06-25
4561 Astropředpověď červenec 2023 TanaazeEzoterika 2023-06-25
4560 👛👜👝🎒
2023-07-02
4559 Hakann: Vaši vůdci zachází s lidmi tak, jak lidé zachází se zvířaty A.S.Ezoterika 2023-06-24
4558 Erupce Popocatépetl Mexiko - Vojenská činnost Cosmic agencyUFO 2023-06-18
4557 ALCYONE COUNCIL - GALAKTICKÁ KONFEDERACE - žádné časové linie Cosmic agencyUFO 2020-09-23
4556 Umělá inteligence na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-04-19
4555 ROZLOŽENÍ MATRIXU PROBUZENÍ MATRIXU Cosmic agencyUFO 2023-06-14
4554 Událost v National Press Clubu - Disclosure Project - Steven Greer - NÁŠ NÁZOR Cosmic agencyUFO 2023-06-18
4553 Nejste svým tělem, proto jste nesmrtelní. Paměť není v těle Cosmic agencyUFO 2023-04-17
4552 Dohodyʺdušeʺ, vynechání akce a změna časové osy někoho jiného Cosmic agencyUFO 2023-03-22
4551 Frekvence, stavy vědomí, vibrace Cosmic agencyUFO 2023-06-13
4550 ZMIZENÍ STAROVĚKÝCH CIVILIZACÍ Cosmic agencyUFO 2020-09-17
4549 Hvězdná semínka Cosmic agencyUFO 2023-06-10
4548 Falešní lidé a vy Cosmic agencyUFO 2023-04-15
4547 Orionské války - Invaze plazů - Atlantida a Lemurie 3. Cosmic agencyUFO 2021-07-24
4546 Vodiči světla a kódy probuzení Magda Funia Ezoterika 2023-06-14
4545 Opona je otevřená! Jevgenij SedojEzoterika 2023-06-16
4544 Komunikační efekt! Sedněte si Jevgenij SedojEzoterika 2023-06-16
4543 Restrukturalizace těla Tatiana Rjazanova Ezoterika 2023-06-18
4542 Sumer a Annunaki Aleksy VuckovičEzoterika 2023-05-28
4541 Chyby Stvořitele Valerie KolcováEzoterika 2023-06-06
4540 Vzpoura na časové ose vzestupu Lisa ReneeEzoterika 2023-06-22
4539 Přicházející krize měst: Vypadněte, dokud ještě můžete Charles Hugh SmithRealita 2023-06-22
4538 Průlom přichází Peter B MeyerEzoterika 2023-06-22
4537 Arkturiánská rada 9D: Síla energií červnového slunovratu Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-22
4536 OWS a Shoshanna: Erupce James McConnellEzoterika 2023-06-22
4535 Hakann: Pamatujte, že jste reinkarnující duše A.S.Ezoterika 2023-06-22
4534 Sananda: Střídání stráží James McConnellEzoterika 2023-06-22
4533 Průchod těsně mimo zemskou atmosféru Teri WadeEzoterika 2023-06-20
4532 Saul: Nezapomeňte se každý den ctít John SmallmanEzoterika 2023-06-20
4531 Co je skutečné? Jose StevensEzoterika 2023-06-20
4530 Tunia: Nekonzistentnost Západu v oblasti stereotypů A.S.Ezoterika 2023-06-20
4529 Skupina: Energizujte svou trojici Steve RotherEzoterika 2023-06-20
4528 Nový Matrix 10. LevEzoterika 2023-06-21
4527 Pravda o inkarnacích mazlíčků JudithEzoterika 2023-06-21
4526 Yeshua: Ty jsi Kristut JudithEzoterika 2023-06-21
4525 Archanděl Gabriel: Milovat druhé na jejich vlastní zvolené cestě Shanta GabrielEzoterika 2023-06-21
4524 Transformujeme sebe a náš svět Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-21
4523 Telosiané - Skutečný život Marie-Josée AndichouEzoterika 2023-06-21
4522 Mistři kosmické rady: Proč mnozí opouštějí planetu Victoria CochraneEzoterika 2023-06-21
4521 ⛵️🚤🚢
2023-06-25
4520 Od 3D do 4D a 5D: Přestavba kroniky Adan SalazarRealita 2023-06-14
4519 Každá duše si vybere svou vlastní cestu Peter B MeyerRealita 2023-06-14
4518 Jsou kanadské lesní požáry způsobeny energetickými zbraněmi? Stojí za tím ̎UFO Brian ShillhavyEzoterika 2023-06-08
4517 Přítomnost ET a lodě KabamurEzoterika 2023-06-08
4516 Gigantický podvod s penězi Peter B MeyerRealita 2023-06-08
4515 Od 3D do 4D a 5D: Přestavba kroniky LevEzoterika 2023-06-14
4514 Sanhia: Proč neslyším ducha jasněji Michael HerseyEzoterika 2023-06-14
4513 Brána ke smyslu života Owen WatersEzoterika 2023-06-14
4512 Naše cesta do nového světa Aluna JoyEzoterika 2023-06-14
4511 Jeshua a Shoshanna: Uvedení rekordu na pravou míru James McConnellEzoterika 2023-06-14
4510 Temnota je jako iluze - První krok StepOneEzoterika 2023-06-04
4509 Proč jsi přišel na tento svět - Proč je tu tolik zla Garmonyt Ezoterika 2023-06-04
4508 Archanděl Gabriel. Lichotky ďábla. Kdo je samotný Ďábel Venera NikEzoterika 2023-06-05
4507 Kvantová realita. Pohled shora AlikinaEzoterika 2023-06-08
4506 Starověké vědění Magda FuniaEzoterika 2023-06-08
4505 Naše změny a ministerstvo Tatyana RyazanovaEzoterika 2023-06-18
4504 Učitelský systém, Panna Maria, Lucifer Anna IgnatEzoterika 2023-06-09
4503 Jsme aktivními účastníky kvantového přechodu Magda FuniaEzoterika 2023-06-10
4502 Poselství archanděla METATRONA SavmejaEzoterika 2023-06-10
4501 Hojnost je jedním z aspektů lásky AlmatheaEzoterika 2023-06-11
4500 Pravidla přechodu Anthea Ezoterika 2023-06-11
4499 Rozpad starého 3D Diana CooperEzoterika 2023-06-07
4498 Poselství od Hannelore: Jiné sféry Jahn J KasslEzoterika 2023-06-08
4497 Cesta k osobnímu mistrovství Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-08
4496 Uvězněné bubliny uvnitř, které musí prasknout JennyEzoterika 2023-06-08
4495 Imurieal: Pocity opuštěnosti GalaxygirlEzoterika 2023-06-08
4494 Pěstování mysli k uzdravení mozku David HendricksRealita 2023-06-08
4493 Tunia: Spouštěče jsou pozvánkou k nahlédnutí do nitra člověka A.S.Ezoterika 2023-06-08
4492 Čistá nula: Válka proti uhlíku (a lidem) se zintenzivňuje Ben LindersRealita 2023-06-10
4491 Sluneční bytosti JudithEzoterika 2023-06-10
4490 Odvrácená strana nového normálu Michael J. SuttonEzoterika 2023-06-10
4489 Vyšší já: Zmatek Mike QuinseyEzoterika 2023-06-10
4488 Slunovrat; magie brány 777 MegEzoterika 2023-06-10
4487 Quan-yin: Supernova Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-06-10
4486 Patnáctiminutové uzamčení - ̎Znehybnění větší části lidstva Konrád RekasRealita 2023-06-11
4485 Syn člověka KabamurEzoterika 2023-06-11
4484 Halucinace ChatGPT Brian ShillhavyRealita 2023-06-11
4483 Arkturiánská rada 9D: Plejáďané/Andromedáni/Arkturiánský projekt Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-11
4482 Jeshua: Co teď? Jahn J KasslEzoterika 2023-06-11
4481 Aktuální informace o energii: Kosmické záření AliciaEzoterika 2023-06-11
4480 Adama z Telosu: Dvě reality Asara AdamsEzoterika 2023-06-11
4479 🪷🌹🪷🌹
2023-06-18
4478 Pohled na základní utváření fyzikální matrice Cosmic agencyUFO 2023-04-11
4477 Tvorba matice Cosmic agencyUFO 2023-04-14
4476 MIMOZEMSKÁ HYBRIDIZACE A pozemská DNA Cosmic agencyUFO 2023-06-05
4475 Poselství semenům - Jaký je váš účel, abyste zde byli? Cosmic agencyUFO 2023-06-06
4474 Orionské války - Velká Lyřanská expanze Cosmic agencyUFO 2020-06-20
4473 ČASOPROSTOROVÉ ČÁRY 1. - paralelní vesmír Cosmic agencyUFO 2020-08-24
4472 Arien de Erra - vzpomínky, vnitřní znalosti a vlastní odpovědnost Cosmic agencyUFO 2023-03-18
4471 Odtajnění UFO? Q&A Cosmic agencyUFO 2023-06-03
4470 Základna Galaktické federace v Sedoně JudithEzoterika 2023-06-05
4469 Lži nejsou pravdy Lži nejsou pravdyEzoterika 2023-06-05
4468 Arkturiánská rada 9D: Co řeknete po svém vzestupu Daniel ScrantonEzoterika 2023-06-05
4467 Poselství od andělů: Všimněte si svých pocitů Ann AlbersEzoterika 2023-06-05
4466 Lidský život jako hra vědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-05
4465 Kolektiv: Drsná dohoda Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-06-05
4464 Pohled do budoucnosti Owen WatersEzoterika 2023-06-05
4463 Federace světla: Vibrační frekvence příjemce Blossom GoodchildEzoterika 2023-06-05
4462 Lži o AI Ezoterika 2023-06-11
4461 Archanděl Michael: Závoj už není Lee DeganiEzoterika 2023-06-06
4460 Aštar: Vodnář dýchá skrze matrici Arthura HectorEzoterika 2023-06-06
4459 Porozumění umělé inteligenci Kenneth SchmittEzoterika 2023-06-06
4458 Volba změny Christine DayEzoterika 2023-06-06
4457 Telosiané: Vše kolem vás se mění Marie-Josée AndichouEzoterika 2023-06-06
4456 Plejáďané: Univerzální společenství Christine DayEzoterika 2023-06-06
4455 Vittra: Milujeme tě Kerstin ErikssonEzoterika 2023-06-07
4454 Jeshua: Hořet bez hoření Jahn J. KasslEzoterika 2023-06-07
4453 Multivitamíny Brenda HoffmanEzoterika 2023-06-07
4452 Plejáďané: Energeticky připraveni Christine DayEzoterika 2023-06-07
4451 EDEN Jim WillisEzoterika 2023-05-17
4450 Zkušenost blízké smrti Jim WillisEzoterika 2023-05-10
4449 Nikdy nechoďte k lékaři, kterému v ordinaci uhynuly rostliny Erma BombeckEzoterika 2023-06-11
4448 Jak odstranit nanotechnologie z těla The ExposéRealita 2023-05-24
4447 Vakcíny Joseph MercolaRealita 2023-05-23
4446 Poselství. Duchovní slunce vesmíru Igor GorEzoterika 2023-05-31
4445 Svoboda a vůle aneb Anděl v těle Pro100Ezoterika 2023-05-31
4444 Nikolaj Divotvůrce: Genealogie víry ArchitektEzoterika 2023-06-04
4443 Ten: Pole stvoření Sophia LoveEzoterika 2023-06-02
4442 Hakann: Jak mluvit se svou duší A.S.Ezoterika 2023-06-02
4441 Manifestace Fakta a fikce Jennifer HoffmanEzoterika 2023-06-02
4440 Galaktická federace světla: Můžete manifestovat Krista EnergeticleighEzoterika 2023-06-02
4439 Budování paralelních systémů Lisa ReneéEzoterika 2023-06-03
4438 Hannelore: Každá duše si najde cestu zpět ke světlu Jahn J KasslEzoterika 2023-06-03
4437 Matka Země, Matka Marie, El Morya a Arkturiánská vysoká rada: Konce a začátky Marie MohlerEzoterika 2023-06-03
4436 Mira z Plejádské vysoké rady: Připraveni na povznesení Valerie DonnerEzoterika 2023-06-03
4435 Nový Matrix 8.-1 LevEzoterika 2023-06-04
4434 R´Kok: Hledání smyslu A.S.Ezoterika 2023-06-04
4433 Archanděl Michael: Pokročilé univerzální zákony páté dimenze Ronna VezaneEzoterika 2023-06-04
4432 Nová matrice 8.-2 LevEzoterika 2023-06-05
4431 🐇🐏🐑🦙
2023-06-11
4430 MIMOZEMSKÝ KONTAKT SÍLA VĚDOMÍ Cosmic agencyUFO 2023-06-01
4429 Proč byl první kontakt projektu neúspěšný? Cosmic agencyUFO 2023-04-09
4428 MIMOZEMSKÉ ÚNOSY - HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT - ROSTLIN - LIDÍ - REGRESSIVNÍ Cosmic agencyUFO 2020-10-30
4427 Proč nikdo nemůže uniknout Matrixu 2. Cosmic agencyUFO 2023-04-08
4426 Proč nikdo neunikne z matrixu Cosmic agencyUFO 2023-04-03
4425 Protokoly psychomentálnímho a biologického odčervování Cosmic agencyUFO 2023-05-25
4424 MATRIX - AKTIVACE DNA Cosmic agencyUFO 2020-11-01
4423 ODKLASIFIKACE NÁSLEDKŮ MIMOMOZEMSKÉHO FENOMÉNU Cosmic agencyUFO 2020-10-29
4422 MIMOZEMŠŤANÉ - JAK KOORDINUJÍ ČAS Cosmic agencyÜFO 2020-10-28
4421 Závěry 01, Galaktická federace Cosmic agencyUFO 2023-04-05
4420 Stínoví lidé - souvislosti Cosmic agencyUFO 2023-05-26
4419 Co je čas a jak funguje - část 3: Dokážete uniknout osudu? Cosmic agencyUFO 2023-03-15
4418 Hvězdná semínka - jaký mají vliv? Cosmic agencyUFO 2023-05-25
4417 JAK DOSTAT PRAVDU Cosmic agencyUFO 2020-10-27
4416 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-06-01
4415 Nový Matrix 7. LevEzoterika 2023-06-01
4414 Jak mocní jsou Plejáďané? KabamurEzoterika 2023-06-01
4413 OWS a Shoshanna: Univerzita James McConnellEzoterika 2023-06-01
4412 Andromeďané: Jak projevit harmonii Kate WoddleyEzoterika 2023-06-01
4411 Kosmičtí drakoni se probouzejí Ramona LappinEzoterika 2023-06-01
4410 Jeshua: Žádné přání se nesplní na úrovni touhy Jahn J KasslEzoterika 2023-06-01
4409 Archanděl Zadkiel: Vydejte se na cestu k vyšším sférám Linda RobinsonEzoterika 2023-06-01
4408 Boží světlo pouze léčí, podporuje a miluje PSJEzoterika 2023-05-29
4407 Shromáždění naší duchovní rodiny Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-29
4406 Jsme osvobozeni Judith KuselEzoterika 2023-05-29
4405 Plejáďané: Meditace JudithEzoterika 2023-05-29
4404 Kontakt probíhá James GillilandEzoterika 2023-05-25
4403 Germain: Univerzální přetížení Victoria CochraneEzoterika 2023-05-24
4402 Cesta mudrce Alberto VilloldoEzoterika 2023-05-24
4401 Dvojité plameny: Pochopení skutečného účelu a energetické dynamiky 1 Vera IngerborgEzoterika 2023-05-24
4400 Aya: ̎Všichni jsme se snažili najít cestu, která by nám pomohla JudithEzoterika 2023-05-24
4399 Federace světla: Celoživotní vyvolený květ Blossom GoodchildEzoterika 2019-06-04
4398 Atmar: Slunce a Luna Jahn J KassllEzoterika 2023-06-04
4397 Saint Germain: Vítejte ve Velkém probuzení James McConnellEzoterika 2023-05-31
4396 Aktuální informace o planetární síti Natalia AlbaEzoterika 2023-05-31
4395 Biologický vzestup Teri WadeEzoterika 2023-05-31
4394 Sananda: Máte svobodu volby James McConnellEzoterika 2023-05-30
4393 OWS a Shoshanna: Umožnění změny James McConnellEzoterika 2023-05-30
4392 Saul: Život je láska, ty jsi láska a láska je bezmezná John SmallmanEzoterika 2023-05-30
4391 Akatu: Život na Sheen(5D Zemi) JudithEzoterika 2023-05-30
4390 Tajné náboženství iluminátů KejRajEzoterika 2023-05-30
4389 Incident s UFO ve Vargině JudithEzoterika 2023-05-30
4388 Kryon: velký útěk LeeCarrollEzoterika 2023-05-29
4387 Vytváření 5D vztahů Vidya FrazerEzoterika 2023-06-01
4386 Archanděl Michael: Blíží se nový úsvit KejRajEzoterika 2023-06-01
4385 Úloha pracovníka světla Teri WadeEzoterika 2023-05-29
4384 Největší klam Peter B. MeyerEzoterika 2023-05-29
4383 Arkturiánská rada 9D: Kvantový skok vpřed pro probuzený kolektiv Daniel ScrantonEzoterika 2023-05-25
4382 Bohyně stvoření: Svátek Wesak odstraňuje iluze Shelly DresselEzoterika 2023-05-25
4381 Uvědomění si vnitřního vědění Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-25
4380 El Morya: Hra a vaše role Jahn J.KasslEzoterika 2023-05-25
4379 Rozpaky jsou nedílnou součástí procesu růstu Leo BabautaEzoterika 2023-05-25
4378 Telosané: Mezigalaktická konfederace bytostí světla Marie Josée AndichouEzoterika 2023-05-25
4377 Nová matrice 6. lEVEzoterika 2023-05-21
4376 Věnujte pozornost Teri WadeEzoterika 2023-05-27
4375 Jeshua: Bůh je láska a radost, která nekonečně vytváří více sebe sama John SmallmanEzoterika 2023-05-27
4374 Mistr Kuthumi: Jak přijímat Natalie GlassonEzoterika 2023-05-27
4373 Kolektiv: Vyšší já Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-05-27
4372 Ježíš neučil "nanebevstoupení ̎ - Ježíš neučil "nanebevzetí ̎ KabamurEzoterika 2023-05-28
4371 Galaktická rada: Vibrační frekvence Asara AdamsEzoterika 2023-05-28
4370 Mistr Lanto: Čemu věříte, určuje váš osud Jahn J KasslEzoterika 2023-05-28
4369 Jak náš systém víry ovlivňuje naše schopnosti channelingu CendrineEzoterika 2023-05-28
4368 Technologie a spiritualita aneb jaká jsou nebezpečí umělé intelligence Valerie KolcováEzoterika 2023-05-23
4367 Aktuální situace 2. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-05-28
4366 Aktuální situace 1. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-05-28
4365 🍎🍐🍊🍋
2023-06-04
4364 EXPANZE LYRY - ORIONSKÉ VÁLKY 2.< Cosmic agencyUFO 2020-06-09
4363 Opuštění ZEMĚ ve vesmírné lodi Cosmic agencyUFO 2020-10-24
4362 JAK SE STÁT HVĚZDNÝM SEMÍNKEM Cosmic agencyUFO 2020-10-26
4361 Elektrická vozidla v Taygetě a na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-04-02
4360 POTÍŽE S UČENÍM VE 3D Cosmic agencyUFO 2020-10-22
4359 Světelné bytosti, Pozitivní zvrat 2., Galaktická federace 6. Cosmic agencyUFO 2023-03-30
4358 Kreativní společnost bez územních hranic - budoucí realita Pro100Ezoterika 2023-05-27
4357 Q & A Nikolaj Artuchov Ezoterika 2023-05-26
4356 Strach je hlavní zbraní matrixu SteponeEzoterika 2023-05-24
4355 Neprolamujte zavřené dveře, ale počkejte na příznivý okamžik Ekaterina AlikinaEzoterika 2023-05-22
4354 Vynikající revolta The BuddhaEzoterika 2023-05-22
4353 Jaký je přesně rozdíl mezi myslí a vědomím? KVREALEzoterika 2023-05-15
4352 Hekaté 29. Vynoření do světla Lija LembergEzoterika 2023-05-16
4351 5 emocí, které přitahují astrální entity Vanda Prontnická Ezoterika 2023-05-21
4350 Kožní problémy OlmatEzoterika 2023-05-21
4349 Které Duše vstupují do kvantového přechodu? Magda FuniaEzoterika 2023-05-12
4348 Kdy jsme nejvíce vystaveni duchům? Vanda ProntnickaEzoterika 2023-05-10
4347 Proč takhle žiju? Nina SumireEzoterika 2023-05-10
4346 Karmická realita EvanEzoterika 2023-05-10
4345 Patriotismus - lidství CosmoharmonyEzoterika 2023-05-11
4344 Principy posvátné geometrie Jevgenij SedojEzoterika 2023-05-12
4343 Co je to ˝žít vědomě˝ Pro100Ezoterika 2023-05-10
4342 Transformace fyzické roviny Magda FuniaEzoterika 2023-05-10
4341 Kvantová realita. Důvěřuj neznámému EmmanuelleEzoterika 2023-05-10
4340 Kouzlo tvůrčího života aneb Tvůrci nejsou mágové! GarmonytEzoterika 2023-05-10
4339 Předmluvy 2. Alexandr NikolajevEzoterika 2023-05-13
4338 Předmluvy 1. Alexej NikolajevEzoterika 2023-05-13
4337 Laka: Hudba a setkání na Plejádách JudithEzoterika 2023-05-23
4336 Mira z Plejád: Na pokraji Erena VelazquezEzoterika 2023-05-23
4335 Tvorba životních tapisérií: Vaše změna je ve vzduchu Brenda HoffmanEzoterika 2023-05-23
4334 Kryon: Nečekaná změna Lee CarrollEzoterika 2023-05-23
4333 Satan a Lucifer KabamuruEzoterika 2023-05-28
4332 Atlantská sluneční dračí královna Merida Lisa ReneéEzoterika 2023-05-28
4331 Neioh: Nebojte se Astrálu JudithEzoterika 2023-05-22
4330 Přicházející vzestoupení Owen WatersEzoterika 2023-05-22
4329 Zpráva od Hannelore: Nejlepší věc na umírání Jahn J KasslEzoterika 2023-05-22
4328 Nový Matrix 5-1 LevEzoterika 2023-05-22
4327 Astro Alexej SeljaninovEzoterika 2023-05-24
4326 💨💧💦🫧
2023-05-28
4325 ZVYŠOVÁNÍ VĚDOMÍ - ČASOVÉ OSY Cosmic agencyUFO 2020-08-18
4324 Co je realita - Kdo určuje, co je nebo není realita Cosmic agencyUFO 2020-08-10
4323 Fragmentace duše - Metafyzické kontemplace Cosmic agencyUFO 2023-05-06
4322 Tým Urmah Cosmic agencyUFO 2021-02-01
4321 Základní směrnice (Core) Cosmic agencyUFO 2023-03-20
4320 Spřízněné duše Cosmic agencyUFO 2023-05-09
4319 Galaktická federace 3. - UFoP, vnitřní struktura Cosmic agencyUFO 2023-03-22
4318 Jak se Galaktická federace dívá na Zemi 4. Omezení Cosmic agencyUFO 2023-03-25
4317 Pozitivní zvrat, část první, Galaktická federace 5 Cosmic agencyUFO 2023-03-28
4316 Plejády NEJSOU příliš "mladé" na to, aby v nich byl život Cosmic agencyUFO 2023-05-12
4315 Dinosauři - existovali, nebo ne? O Plejádách Cosmic agencyUFO 2023-05-17
4314 HYPNOTERAPEUT Cosmic agencyUFO 2020-10-22
4313 ODKUD SE VZALI INKOVÉ A JINÁ TÉMATA Cosmic agencyUFO 2023-05-08
4312 Elektromobily na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-05-22
4311 NEDOSTATEK VODY - SKRYTÝ PODNIK Cosmic agencyUFO 2023-05-18
4310 Co je čas a jak funguje 2: Čas ve snech a duších Cosmic agencyUFO 2023-03-08
4309 Vyšší Já: Světová událost Mike QuinseyEzoterika 2023-05-20
4308 Klonovací realita KabamurEzoterika 2023-05-20
4307 Vaše DNA může být nyní vytažena ze vzduchu DNYUZEzoterika 2023-05-20
4306 Sekhmet: Rovnováha mezi ženským a mužským GalaxygirlEzoterika 2023-05-19
4305 Vesmírná rada: Učitel nebo žák? Victoria CochraneEzoterika 2023-05-16
4304 Rozcestí Teri WadeEzoterika 2023-05-16
4303 Tahinio z Yahyel: Nová časová osa lásky/světla na Zemi Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-05-15
4302 Arkturiánská rada 9D: Co si uvědomíte v nadcházejících týdnech a měsících Daniel ScrantonEzoterika 2023-05-15
4301 Sananda: Nečekejte, že budeme berle Vania RodriguezEzoterika 2023-05-11
4300 Ashian: Vnitřní stisk Jennifer CrokaertEzoterika 2023-05-11
4299 Povznést se nad to všechno Judith KusilEzoterika 2023-05-11
4298 Neioh: Antarktida JudithEzoterika 2023-05-13
4297 El Morya: Kdy jsou možné zázraky? Jahn J KasslEzoterika 2023-05-13
4296 Arkturiánská skupina: Procházka na druhé straně Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-05-15
4295 Tunia: Plejádská genderová dynamika A.S.Ezoterika 2023-05-19
4294 Hakann: Hybridní kultura Země A.S.Ezoterika 2023-05-13
4293 Probuďte své superschopnosti RamonaEzoterika 2023-05-13
4292 🎼 🎹 🥁 🪘
2023-05-21
4291 Jak Galaktická federace vidí, co se děje na Zemi 2 Cosmic agencyUFO 2023-03-18
4290 Jak Galaktická federace vidí, co se děje na Zemi 1 Cosmic agencyUFO 2023-03-16
4289 Nový Matrix 3 LevEzoterika 2023-05-14
4288 Vesmírné zákony James GillilandEzoterika 2023-05-14
4287 Verak: Pohotovost GalaxygirlEzoterika 2023-05-14
4286 Pochopení plánu duše Vital FrosiEzoterika 2023-05-14
4285 Nový Matrix část 1 LevEzoterika 2023-05-09
4284 Neioh: O bytostech KOLO JudithEzoterika 2023-05-09
4283 Arkturiánská rada 9D: Opravené sítě Země znamenají, že lidstvo bude zachráněno Daniel ScrantonEzoterika 2023-05-09
4282 Sananda: Sebevražda a smrt Jahn J KasslEzoterika 2023-05-09
4281 Možné pochopení krystalického času Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-09
4280 Kryon: Kdo doopravdy jsi Lee CarrollEzoterika 2023-05-09
4279 Hakann Q&A: Potíže se spánkem A.S.Ezoterika 2023-05-10
4278 Cesta světelného bojovníka Albert VilloldEzoterika 2023-05-10
4277 Odemkněte nekonečné kvantové možnosti MegEzoterika 2023-05-10
4276 Mýtus o mozku: Intelekt a myšlenky pochází ze srdce, ne z mozku Brian ShilhavyEzoterika 2023-05-08
4275 Galaktická rada světla: Nebe na Zemi Asara AdamsEzoterika 2023-05-08
4274 Vittra: Éterové kolo a transformace Kerstin ErikssonEzoterika 2023-05-08
4273 Melchisedech, Haziel a Jeshua: Připravte se pracovat pro Světlo Sylvain DidelotEzoterika 2023-05-08
4272 Důkaz, že vakcíny byly vojensky podporované protiopatření SubstackEzoterika 2023-05-08
4271 Přechod od neúmyslného k záměrnému tvoření Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-08
4270 Odekněte svůj plný výkon Leo BabautaEzoterika 2023-05-08
4269 Organická otrava BN FrankEzoterika 2023-05-07
4268 Útok dronem na Kreml Paul Joseph WatsonEzoterika 2023-05-07
4267 Přechod z 3D do 5D Peter B MeyerEzoterika 2023-05-07
4266 Uvědomění si vnitřního vedení Kenneth SchmittEzoterika 2023-05-07
4265 Nechat jít - klíč k opravdovému potěšení Ananta Ripa AjmeraEzoterika 2023-05-07
4264 Noční dobrodružství 2. Owen WatersEzoterika 2023-05-08
4263 Posun vpřed KejRajEzoterika 2023-05-08
4262 🍓🍈🍒🍑🥭
2023-05-14
4261 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-05-01
4260 Metafyzický rozhovor o expanzi duše Cosmic agencyUFO 2023-05-02
4259 Co si dnes představujete, tím budete - Vaše tvorba - Vaše budoucnost Cosmic agencyUFO 2020-07-27
4258 Myšlenky o karmě a dharmě Cosmic agencyUFO 2023-03-13
4257 Co je čas a jak funguje - část 1: Vaše kontextová data Cosmic agencyUFO 2023-03-04
4256 NOVÝ MATRIX - SVĚTOVÝ RESET MATRIXU - KONEC MATRIXU Cosmic agencyUFO 2020-07-20
4255 Fragmentace duše Cosmic agencyUFO 2023-04-30
4254 Smrt a Ego Cosmic agencyUFO 2023-03-10
4253 EMOCE - CO JSOU - VZESTUP ČLOVĚKA Cosmic agencyUFO 2020-07-16
4252 Stejné události fyzicky a duchovně Cosmic agencyUFO 2023-05-07
4251 KAIN: Revoluce poznání CelenaEzoterika 2023-05-03
4250 Počátek mužského a ženského principu ArchitektEzoterika 2023-05-02
4249 Zdroj: Vibrační hologram GalaxygirlEzoterika 2023-05-06
4248 Vyšší Já: Testovací čas Mike QuinseyEzoterika 2023-05-06
4247 Nová lidská šablona Sharon Lyn ShepardEzoterika 2023-05-06
4246 Tajná historie chazarské mafie Peter B. MeyerEzoterika 2023-05-04
4245 Hakann: Mužské a ženské energie A.S.Ezoterika 2023-05-04
4244 Archanděl Michael: Pokročilé vesmírné zákony páté dimenze Ronna VezaneEzoterika 2023-05-04
4243 Plejádský kolektiv: Umělá inteligence JudithEzoterika 2023-05-05
4242 Arkturiánská rada 9D: Jak se vyhnout budoucnosti zkázy a temnoty Daniel ScrantonEzoterika 2023-05-03
4241 Kryon: Předpovědi - Tak to je Lee CarrollEzoterika 2023-05-05
4240 Dlouhodobé účinky růstu s dysfunkčností Sofie FalconeEzoterika 2023-05-03
4239 Moudrost Rady: Vaše cesta do teď, sem Sarah LandonEzoterika 2023-05-05
4238 Mira z Plejádské vysoké rady: Vy z budoucnosti Valerie DonnerEzoterika 2023-05-03
4237 Jak může surový med zachránit váš mikrobiom (a cestovat zpět v čase) Sayer JiEzoterika 2023-05-02
4236 Změny těla pro přesun Teri WadeEzoterika 2023-05-02
4235 Arkturiánská skupina: Vaše odvaha Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-05-05
4234 OWS a Shoshanna: Bouře James McConnellEzoterika 2023-05-02
4233 Zpráva od Babaji: Rozšiř svou lásku Jahn J KasslEzoterika 2023-05-02
4232 Archanděl Michael: Příprava k zásahu James McConnellEzoterika 2023-05-02
4231 Channeling o hojnosti, prosperitě a lidských omezeních Anna IgnatEzoterika 2023-05-07
4230 Planetární osvobození Peter B MeyerEzoterika 2023-05-01
4229 Sananda: Harmonie uvnitř Vania RodriguezEzoterika 2023-05-01
4228 Energie května 2023: Vědomé tvoření Natalie AlbaEzoterika 2023-05-01
4227 Božský původ KejRajEzoterika 2023-05-01
4226 🦧🦏🐪🐫🦧
2023-05-07
4225 Kion: Co se děje s prostorem Dr.V.Ezoterika 2023-04-30
4224 R´Kok - Božský plán A.S.Ezoterika 2023-04-29
4223 Telosiané - Správná cesta Marie Josée AndichouEzoterika 2023-04-30
4222 Tělesná témata - zvláštnosti - mimozemské ženy Cosmic agencyUFO 2023-04-25
4221 Představení (Za´el) Cosmic agencyUFO 2023-03-01
4220 Hloupost a ego, duchovní perspektiva Cosmic agencyUFO 2023-03-04
4219 Zbytečné nukleární obavy Cosmic agencyUFO 2023-02-27
4218 Alfa Dracos, dracos a jazyk Taygety - Minitémata Cosmic agencyUFO 2023-04-21
4217 Opravdu existuje Ježíš Nazaretský - ASTROTEOLOGIE Cosmic agencyUFO 2020-07-07
4216 TEMNÁ HMOTA: DVEŘE K JINÝM HUSTOTÁM VESMÍRU Cosmic agencyUFO 2023-04-20
4215 Soukromé pokoje a toalety Taygetské lodě Cosmic agencyUFO 2023-03-02
4214 Proč je nedostatek slunečního záření stejně smrtelný jako kouření GreenMedInfoEzoterika 2023-04-25
4213 Poslední pokus Archonů Teri WadeEzoterika 2023-04-25
4212 OWS a Shoshanna: Tohle je zábava pro nás James McConnellEzoterika 2023-04-25
4211 Měli jste to vědět Sonia BarrettEzoterika 2023-04-27
4210 Ashian: Božský plán uvnitř Jennifer CrokaertEzoterika 2023-05-01
4209 Konec utrpení Mashubi ShekiniahEzoterika 2023-04-27
4208 Hakann: Patriarchát a ʺVěřte náčelníkoviʺ A.S.Ezoterika 2023-04-27
4207 Přesun do 5D ukončí otroctví Daniekl ScrantonEzoterika 2023-04-20
4206 Andromeďané: Jak se spojit s neznámým Natalie GlassonEzoterika 2023-04-22
4205 Probuzení v realitě Maria ChambersEzoterika 2023-05-01
4204 Trénujte se pro větší povědomí Kenneth SchmittEzoterika 2023-04-22
4203 Archanděl Rafael: Cestovatel Jahn J. KasslEzoterika 2023-04-22
4202 Skupina: Práce s portálem Jahn J. KasslEzoterika 2023-04-20
4201 Saint Germain: Co vám ukáže procházka Vania RodriguezEzoterika 2023-04-20
4200 Probuzení se děje Vida FrazierEzoterika 2023-04-20
4199 Aya: Láska a štěstí JudithEzoterika 2023-04-20
4198 Šokující pravda se stává známou Peret B. MeyerEzoterika 2023-04-20
4197 Neměnný Boží plán Peter B. MeyerEzoterika 2023-04-22
4196 Vydrž James GillilandEzoterika 2023-04-20
4195 Proč se nepřizpůsobit nemocné společnosti Gary M. KohlsEzoterika 2023-04-20
4194 Proběhnou planetární směny KejRajEzoterika 2023-04-20
4193 Přechod z 3D do 5D OlmatEzoterika 2023-04-23
4192 Jyango Darmo SavmejaEzoterika 2023-04-22
4191 Kam vede lidská láska SteponeEzoterika 2023-04-24
4190 Přechod: otřesy do konce 21. století AnteyaEzoterika 2023-04-22
4189 Zpráva od GAI Byanna ChenEzoterika 2023-04-22
4188 Matricové programy Najana BelosvetEzoterika 2023-04-20
4187 Válka 5. generace James CorbettEzoterika 2023-04-18
4186 GMO Factory Food Billa Gatese je genová terapie Tom RenzuEzoterika 2023-03-25
4185 Připojte se k ʺOtřeseníʺ Spícího davu Peter B. MeyerEzoterika 2023-04-01
4184 Jak může genový parazit fragmentovat naši DNA Jake BuehlerEzoterika 2023-03-30
4183 Co je egregor Lucile de La ReberdiereEzoterika 2015-09-07
4182 O emocích a klamu naděje Valerie KolcováEzoterika 2023-04-11
4181 Jaký svět slibuje Lucifer aneb příběh jedné bitvy Valerie KolcováEzoterika 2023-04-30
4180 🐸🦅🦉🦇🐛
2023-04-30
4179 Aneeka de Temmer - Puma Punktu, Machu Pichu a další - ET základny Cosmic agencyUFO 2023-04-17
4178 TEMNÁ HMOTA TEMNÁ ENERGIE A ANTIHMOTA Cosmic agencyUFO 2023-04-16
4177 Za´el a Arien, noví společníci na Tolece Cosmic agencyUFO 2023-02-25
4176 Urmah - kočičí kultura Cosmic agencyUFO 2021-01-21
4175 Taygetská technologie 02, průmyslové replikátory, oblečení a make-up Cosmic agencyUFO 2023-02-25
4174 Hekaté: Obnova systému - destrukce filtrů Lija LembergEzoterika 2023-04-19
4173 Mechanismy poznání 2. Jevgenij Sedoj Ezoterika 2023-04-20
4172 Mechanismy poznání Jevgenij Sedoj Ezoterika 2023-04-20
4171 Duchovní zrození člověka Tatjana RjazanovaEzoterika 2023-04-19
4170 Nové přijetí sebe a světa Magda FuniaEzoterika 2023-04-19
4169 Zpráva. Vědomé přijetí světa skrze Lásku Igor GorEzoterika 2023-04-19
4168 Arkturiánská rada 9D: Co se skrývá ve hvězdných dětech Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-18
4167 OWS a Shoshanna: Aklimatizace na energii James McConnellEzoterika 2023-04-18
4166 Mocně stát tváří v tvář strachu Kenneth SchmittEzoterika 2023-04-18
4165 KaRa z Plejád: Připravovali jsme vás James McConnellEzoterika 2023-04-18
4164 Sananda: Bílé klobouky převzaly kontrolu James McConnellEzoterika 2023-04-18
4163 Sluneční bytost: Pozorujte nerovnováhu svých těl Vania RodriguezEzoterika 2023-04-19
4162 Archanděl Michael: Strom milosti a dobrodružství smaragdového srdce Celia FennEzoterika 2023-04-19
4161 Tajemství lidské krve CElenaEzoterika 2023-04-02
4160 Chronony a chronové pole CElenaEzoterika 2023-04-12
4159 Kdo je učitel SavmejaEzoterika 2023-04-15
4158 S láskou k matce Zemi Magda FuniaEzoterika 2023-04-17
4157 O torusových konstrukcích 11235813.orgEzoterika 2023-04-15
4156 POTOMCI Najana BelosvetEzoterika 2023-04-17
4155 Noosféra NatalieEzoterika 2023-04-17
4154 Velký kvantový přechod: Malátnost LevEzoterika 2023-04-17
4153 Arkturiánská rada 9D: Co dělají současnou energii s vašimi těly Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-17
4152 Rada světla: Zůstaňte v Tichém oku bouře Rebecca CouchEzoterika 2023-04-17
4151 Odolnost a modlitba Mark NepoEzoterika 2023-04-17
4150 Arkturiánská skupina: Více se probouzí Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-04-17
4149 Andělé: Věřte tomu, co cítíte Ann AlbersEzoterika 2023-04-16
4148 Vyšší já: Přirozený způsob života Mike QuinseyEzoterika 2023-04-16
4147 Zkáza zla Peter B MeyerEzoterika 2023-04-16
4146 Zvěstovatelé Teri WadeEzoterika 2023-04-16
4145 Úplné odhalení a vyšší pravdy KejrajEzoterika 2023-04-16
4144 ⌛️⏱⏲⏰⏳
2023-04-23
4143 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-04-03
4142 Mezihvězdný život 2 - Létající talíře Cosmic agencyUFO 2023-04-14
4141 Antarktida, současná zpráva Cosmic agencyUFO 2023-02-20
4140 Objevování pravdy za temnou hmotou Cosmic agencyUFO 2023-04-10
4139 Krevní transfuze - vliv na příjemce Cosmic agencyUFO 2023-04-16
4138 Technologie Taygety: Obleky a boty Cosmic agencyUFO 2023-02-19
4137 Arkturiánská rada 9D: Nové 9D energie pro všechny Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-13
4136 Arkturiánská rada 9D: Vaše osobní zkušenosti s ET kontaktem Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-15
4135 Poselství Matky Země: Srdeční centrum Země Pamela KribbeEzoterika 2023-04-13
4134 Kryon: Putování duše Lee CarrollEzoterika 2023-04-16
4133 Sananda: Zpráva Vania RodriguezEzoterika 2023-04-16
4132 Setkání s Absolutem Julia LengeEzoterika 2023-04-09
4131 Božský plán Peter B MeyerEzoterika 2023-04-10
4130 Arkturiánská rada 9D: Lidé ve všech vesmírech, realitách a časových osách Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-10
4129 Saul: Vaše jednotlivá "Pole míru" jsou všechna propojena John SmallmanEzoterika 2023-04-10
4128 Poselství od andělů: Sebepřijetí Ann AlbersEzoterika 2023-04-10
4127 Jeshua: Poslední dny v Jeruzalémě Jahn J KasslEzoterika 2023-04-16
4126 Archanděl Jophiel: Co jste hledali celé věky Jahn J KasslEzoterika 2023-04-11
4125 Archanděl Rafael: Uvolnění hněvu Victoria CochraneEzoterika 2023-04-11
4124 Arkturiánská rada 9D: Manifestace je duchovní mistrovství Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-16
4123 Aštar: Jak tomu čelit Vania RodriguezEzoterika 2023-04-12
4122 20 afirmací pro léčení bolesti srdce a ztráty Shannon KaiserEzoterika 2023-04-12
4121 Hezekiel: Metamorfóza Kerstin ErikssonEzoterika 2023-04-12
4120 Prostor hojnosti Anna IgnatEzoterika 2023-04-09
4119 Rozvod: Když se zhroutí manželství Milana GusevaEzoterika 2023-04-09
4118 Komplikace informačního toku Jevgenij SedojEzoterika 2023-04-09
4117 Jarní zatmění - co potřebujeme v tuto chvíli vědět? Juilia LengeEzoterika 2023-04-14
4116 Zatmění Slunce v novoluní ve znamení Berana Kathy BiehlEzoterika 2023-04-12
4115 Novoluní a hybridní zatmění Slunce v Beranu, 20.4. Natalia AlbaEzoterika 2023-04-15
4114 Hakann: Duchovní fáze A.S.Ezoterika 2023-04-15
4113 😰😥😓🐞🌷
2023-04-16
4112 Umělá realita - Bytosti vyšších hustot - Existenciální hustoty Cosmic agencyUFO 2020-07-06
4111 O všech fámách o UFO v médiích Cosmic agencyUFO 2023-02-16
4110 Kdo je Sophi (Sophia Swaruu) Cosmic agencyUFO 2023-02-13
4109 Hybridizace lidí s mimozemšťany Cosmic agencyUFO 2023-04-03
4108 Unikněte matrixu 3, svému tělu a smrti Cosmic agencyUFO 2023-02-10
4107 CESTOVÁNÍ V ČASEM - Q&A - Co vám neříkají Cosmic agencyUFO 2020-06-29
4106 Lidský Genom a DNA sklad Cosmic agencyUFO 2023-03-01
4105 Sluneční portály Cosmic agencyUFO 2023-02-07
4104 Historie není lineární Cosmic agencyUFO 2021-06-06
4103 SKUTEČNÝ VLIV HVĚZDNÝCH SEMEN NA ZEMI Cosmic agencyUFO 2021-05-06
4102 Aktuální situace Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-04-07
4101 Hakann: Jarní rovnodennost 2023 a šedé klobouky A.S.Ezoterika 2023-04-07
4100 Archanděl Gabriel: Vědomě průkopník nového Shelley YoungEzoterika 2023-04-07
4099 Tunia: Některé vztahy mají trvat krátce A.S.Ezoterika 2023-04-07
4098 Třetí oko AymenEzoterika 2018-10-28
4097 Aura: Energie života AymenEzoterika 2023-04-05
4096 Astrologie duben 2023 Bear RyverEzoterika 2023-04-03
4095 Astrologická předpověď Eric LinterEzoterika 2023-04-03
4094 Předpověď na Duben 2023 Diana CooperEzoterika 2023-04-03
4093 Ježíš skrze Jana: Vypořádání se s egem John SmallmanEzoterika 2023-04-02
4092 Pád Nicky HamidEzoterika 2023-04-04
4091 Přehrávání Atlantidy Teri WadeEzoterika 2023-04-05
4090 Prognóza na duben Cosmo HarmonyEzoterika 2023-04-01
4089 Věřit v horoskopy? AntejaEzoterika 2023-04-02
4088 Hekaté: Zpětná vazba Lija LembergEzoterika 2023-04-04
4087 DNK člověka SteponeEzoterika 2023-04-04
4086 Buďte bezpečná osoba Lisa ReneéEzoterika 2023-04-05
4085 Maitreya: Naše posuny do páté dimenze Vania RodriguezEzoterika 2023-04-05
4084 Arkturiánská rada 9D: Jednoduché kroky k odstranění traumatu předků Daniel ScrantonEzoterika 2023-04-05
4083 Jeshua: Existují klony? Jahn J KasslEzoterika 2023-04-05
4082 Bohatýrka Oči Bala a tajemství Bajkalu valerie KolcováEzoterika 2023-03-28
4081 🧧📩📨📧
2023-04-08
4080 Portály vesmíru - vesmírný čas Cosmic agencyUFO 2021-06-14
4079 Definice Já - smyčky duší Cosmic agencyUFO 2021-06-14
4078 Problém s výzkumníky UFO Cosmic agencyUFO 2023-02-02
4077 ʺZázračnéʺ doplňky stravy MartaEzoterika 2023-04-01
4076 Digitalizace MartaEzoterika 2023-03-30
4075 Spřízněné duše MartaEzoterika 2023-03-19
4074 Vzdělávání dětí v komunitě MartaEzoterika 2023-03-13
4073 VINEN PODLE OBŽALOBY MartaEzoterika 2023-04-02
4072 Maitreya - Naše posuny do páté dimenze Vania RodriguezEzoterika 2023-04-01
4071 Siriané Aurora RayEzoterika 2023-04-01
4070 Ashtar Erena VelazquezEzoterika 2023-04-01
4069 Vyšší Já Najana BelosvetEzoterika 2023-03-31
4068 R´Kok: Opakování dřívějších lekcí A.S.Ezoterika 2023-04-01
4067 Neioh: Atlantida JudithEzoterika 2023-03-31
4066 Prolomení cyklu bezmoci Friedemann SchaubEzoterika 2023-03-29
4065 Kryon: Nové atributy lásky Lee CarrollEzoterika 2023-03-28
4064 Nový Lucifer: Poznání nekonečnosti CElenaEzoterika 2023-03-30
4063 Kristut o víře ArchitektEzoterika 2023-03-28
4062 🐉💐🐲🌵
2023-04-02
4061 Lidský klon KabamurEzoterika 2023-03-25
4060 Přenosové komunikace s mimozemskými rasami Cosmic agencyUFO 2022-06-25
4059 Problém vědy na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-01-30
4058 Proč Minecraft - bazén, zahrada Cosmic agencyUFO 2023-01-28
4057 Důležité myšlenky po 5 letech kontaktu Cosmic agencyUFO 2022-12-25
4056 Královští reptiloidi Irina PodzorovaEzoterika 2023-02-26
4055 Vysockij Irina PodzorovaEzoterika 2023-02-26
4054 Zemětřesení v Turecku Irina PodzorovaEzoterika 2023-02-26
4053 Plejáďané - my všichni jsme zodpovědní Vania RodriguezEzoterika 2023-03-27
4052 Zeta Erena VelazquezEzoterika 2023-03-25
4051 Březnové šílenství James GillilandEzoterika 2023-03-26
4050 Kuthumi: Čas odrazového můstku Julia LengeEzoterika 2023-03-24
4049 Smíření se smrtí Vanda ProntnickáEzoterika 2023-03-23
4048 Vyšší Já: pokračující změny Mike QuinseyEzoterika 2023-03-25
4047 OWS: Obnova James McConnellEzoterika 2023-03-25
4046 Elleaih: Druidi GalaxygirlEzoterika 2023-03-24
4045 Změny vzoru reinkarnace Owen WatersEzoterika 2023-03-24
4044 Transmutace a transcendence Judith KuselEzoterika 2023-03-24
4043 Hakann: Těm, kdo ubližují dětem A.S.Ezoterika 2023-03-24
4042 Michael - Ztráta drahé entity Vania RodriguezEzoterika 2023-03-14
4041 Kvantová realita. Léčení barevnými energiemi Země AlikinaEzoterika 2023-03-23
4040 Ashtar: Vyčkejte na naše pozvání Vania RodriguezEzoterika 2023-03-23
4039 Transfigurace, Transcendence a Transmutace Judith KuselEzoterika 2023-03-23
4038 O spravedlnosti jako vlastnosti Bytí... a velké temnotě nirvány Valerie KolcováEzoterika 2023-03-14
4037 ☘️🪺🌱🌿
2023-03-26
4036 Minitémata Cosmic agencyUFO 2023-03-13
4035 Výtvory Cabal - Plazi a lidské projevy Cosmic agencyUFO 2021-10-10
4034 Vznik nového druhu Cosmic agencyUFO 2020-06-17
4033 Lidé jsou duchovní bytosti, které mají fyzickou zkušenost Cosmic agencyUFO 2020-06-18
4032 NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - GALAKTICKÁ FEDERACE Cosmic agencyUFO 2020-06-23
4031 DNA - záznam toho, kdo jsme Cosmic agencyUFO 2023-03-18
4030 Proč slábne magnetické pole Cosmic agencyUFO 2023-03-18
4029 DEFINICE BYTÍ - SMYČKY DUŠE Cosmic agencyUFO 2021-06-14
4028 St. Germain Válka v Evropě Jahn J. Kassl Ezoterika 2023-03-19
4027 Update: Finanční fronta SebastianEzoterika 2023-03-16
4026 World Wide Web: Koho měl chytit? Tessa LenaRealita 2023-03-08
4025 Realita, egregory, manifestace a paranormál Cosmic agencyUFO 2023-01-24
4024 Paranormální portály Cosmic agencyUFO 2023-01-20
4023 Portály, které všichni vytváříme, paranormal Cosmic agencyUFO 2023-01-17
4022 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2023-03-18
4021 Výzva k akci Valerie Donner Ezoterika 2023-03-17
4020 Sluneční plazmoidi a RA Julia LengeEzoterika 2023-03-18
4019 Velký kvantový přechod: Metla LevEzoterika 2023-03-18
4018 Klony a AI Teri WadeEzoterika 2023-03-18
4017 OWS: Časy, které jste si přáli James McConnellEzoterika 2023-03-18
4016 Význam šamanské moudrosti a týkající se halucinogenních rostlin Power PathEzoterika 2023-03-18
4015 Aštar: Pravda přichází James McConnellEzoterika 2023-03-18
4014 Vědomí zemských elektrických zařízení: Ahoj světe A.S.Ezoterika 2023-03-18
4013 Nikolaj Divotvůrce: Vlastnosti výměny energie v novém zemském cyklu ArchitektEzoterika 2023-03-17
4012 Ashian: 5D zkreslení Jennifer CrokaertEzoterika 2023-03-16
4011 Archanděl Gabriel Venera NikEzoterika 2023-03-14
4010 GFS: Jsme mezi vámi Venera Nik Ezoterika 2023-03-12
4009 Víc o vědomí Peter B MeyeEzoterika 2023-03-14
4008 Arcturiáni: Změny a neshody jsou nevyhnutelné Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-03-14
4007 Saul: Inkarnovali jste se záměrem BÝT; být milující celé lidstvo John SmallmanEzoterika 2023-03-14
4006 Jak poznat, co je mým osudem? Dada BhagwanEzoterika 2023-03-14
4005 Skutečně funguje osud? Dada BhagwanEzoterika 2023-03-14
4004 Plejáďané: Bod zvratu Christine DayEzoterika 2023-03-14
4003 Plejáďané: Masivní energetické změny Christine DayEzoterika 2023-03-13
4002 Co je to ʺúplné zveřejněníʺ? KabamurEzoterika 2023-03-13
4001 Ashian: Před šokem, po šoku Jennifer CrokaertEzoterika 2023-03-13
4000 🙌🏻🙏🏻✍🏻
2023-03-19
3999 VĚDOMÍ KYTOVCŮ - DELFÍNI A VELRYBY Cosmic agencyUFO 2021-04-08
3998 DNA JAKO ODRAZ VĚDOMÍ A VÍCE Cosmic agencyUFO 2023-03-08
3997 Portály, které všichni vytváříme, preludium Cosmic agencyUFO 2023-01-15
3996 Anunnaki - Kdo jsou ve skutečnosti? Mimozemská perspektiva Cosmic agencyUFO 2023-03-09
3995 SÍLA PŘÍTOMNOSTI: JAK MŮŽE ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI ZMĚNIT VÁŠ ŽIVOT Cosmic agencyUFO 2023-03-07
3994 Jak se sem Mari Swaruu dostala Cosmic agencyUFO 2022-12-12
3993 ZEMĚ NENÍ PŘÍRODNÍ SATELIT Cosmic agencyUFO 2023-03-03
3992 Mimozemšťané žijící mezi lidmi 2 Cosmic agencyUFO 2023-01-09
3991 Zbraně ve vesmíru - Karistus-Anunnaki - SPACE X ROCKET Cosmic agencyUFO 2020-06-08
3990 Útěk z matrixu Cosmic agencyUFO 2023-01-23
3989 Yazhi a dětská hra Cosmic agencyUFO 2023-01-02
3988 Lidský potenciál Tatjana RjazanovaEzoterika 2023-03-08
3987 Kvantové léčení AlikinaEzoterika 2023-03-08
3986 Planeta Cekturia Julia FlowEzoterika 2023-03-08
3985 Jak se chránit před duchy mrtvých Vanda ProntnickáEzoterika 2023-03-08
3984 Aya: Jdi dovnitř Judith JudithEzoterika 2023-03-08
3983 Hureon GalaxygirlEzoterika 2023-03-09
3982 Naše budoucnost v režimu Caba Peter B. MeyerEzoterika 2023-03-07
3981 Mistři světla: Světlo: Vytváření vlastního míru na Zemi Victoria CochraneEzoterika 2023-03-08
3980 Božská matka: Vibrace Jennifer CrokaertEzoterika 2023-03-05
3979 Hakann: Cesta krijá jógy A.S.Ezoterika 2023-03-05
3978 Velký kvantový přechod: Březnové frekvenc LevEzoterika 2023-03-06
3977 Uvolnění kokonu EmmanuelEzoterika 2023-03-06
3976 Lord Melchizedek: Velké probuzení Judith KuselEzoterika 2023-03-06
3975 Telosiané: Planeta prochází velkou změnou Marie Josée AndichouEzoterika 2023-03-07
3974 Energetické sondování MartaEzoterika 2023-03-09
3973 OWS: Vyšší já James McConnellEzoterika 2023-03-12
3972 OWS a Shoshanna: Náklon osy James McConnellEzoterika 2023-03-11
3971 Tunia: Udržování romantických vztahů A.S.Ezoterika 2023-03-11
3970 Hakann: Cesta přijímání lásky A.S.Ezoterika 2023-03-12
3969 Aktuální situace Cosmic agencyUFO 2023-03-09
3968 🇺🇸🇺🇦✯🇷🇺
2023-03-12
3967 Mezihvězné vybavení 1 Cosmic agencyUFO 2023-02-25
3966 5D je jiný matrix Cosmic agencyUFO 2020-06-12
3965 ODHALENÍ GALAKTICKÉ MIMOZEMSKÉ FEDERACE Cosmic agencyUFO 2020-06-03
3964 KREVNÍ SKUPINY - RH - SMYSLY A VNITŘNÍ ORGÁNY - TAYGETSKÁ RASA Cosmic agencyUFO 2021-02-28
3963 Útěk z Matrixu 2 Cosmic agencyUFO 2023-01-04
3962 Vizionáři - co dělat? Cosmic agencyUFO 2023-03-02
3961 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-03-01
3960 Mimozemšťané mezi lidmi Cosmic agencyUFO 2023-01-06
3959 Hry bohů: Paralelní Nová Země GarmonutEzoterika 2023-03-02
3958 Hekaté: Kdo je pán domu Lija LembergEzoterika 2023-02-28
3957 Zkorumpovaný peněžní systém Peter B. MeyerEzoterika 2023-03-04
3956 Vyšší já: Pokrok jako civilizace Mike QuinseyEzoterika 2023-03-06
3955 Tunia: Potrat A.S.Ezoterika 2023-03-04
3954 Energetické filtry Vital FrosiEzoterika 2023-03-04
3953 Kolektiv: Cesta do 5D Caroline Oceana RyanEzoterika 2023-03-04
3952 Pás Orionu Lisa ReneéEzoterika 2023-02-27
3951 Stvoření lidstva Peter B. MeyerEzoterika 2023-02-27
3950 Velký kvantový přechod: Chirurgie LevEzoterika 2023-02-28
3949 Neurony Boha CElenaEzoterika 2023-02-27
3948 🐶🐱🐭🐹🐰
2023-03-05
3947 Sférické drony Taygety Cosmic agencyUFO 2022-12-29
3946 Odhalení Galaktické federace - Taygetská rasa Plejád Cosmic agencyUFO 2020-05-31
3944 Antarktida Cosmic agencyUFO 2021-01-04
3943 Zemětřesení v Turecku Cosmic agencyUFO 2023-02-20
3942 UFO je zástěrka nebo zastírací manévr pro jiné události Cosmic agencyUFO 2023-02-18
3941 EXOBIOLOGIE - lurker - energetické larvy - lékařské kapsle Cosmic agencyUFO 2021-12-12
3940 Proč karanténa - uzavření a sociální distanc Cosmic agencyUFO 2020-05-26
3939 Důležité myšlenky po 5 letech kontaktu Cosmic agencyUFO 2022-12-26
3938 VYŠETŘOVATELÉ SESTŘELENÝCH UFONŮ Cosmic agencyUFO 2023-02-21
3937 OWS: Hodně odhaleno james McConnellEzoterika 2023-02-22
3936 OWS: Neomezený zdroj energie James McConnellEzoterika 2023-02-22
3935 Jeshua: ʺJežíšʺ nezemřel za vaše hříchy Krista EnergeticleighEzoterika 2023-02-23
3934 Archanděl Michael: Uchop svůj meč pravdy James McConnellEzoterika 2023-02-23
3933 Nová realita světla KejrajEzoterika 2023-02-21
3932 Andělé: Přijmout sebe sama, ať jste kdekoli Ann AlbersEzoterika 2023-02-19
3931 Arkturiáská rada: Mohli byste být hrdinové Daniel ScrantonEzoterika 2023-02-19
3930 Sanat Kumara: Obnovení poslání vaší duše Natalie GlassonEzoterika 2023-02-18
3929 Tunia: Duchovní brokolice 2 A.S.Ezoterika 2023-02-23
3928 Tunia: Duchovní brokolice A.S.Ezoterika 2023-02-18
3927 Hakann: O pedofilii A.S.Ezoterika 2023-02-19
3926 Jeshua: Proč se cítím tak nemilovaný? Judith CoatesEzoterika 2023-02-20
3925 Elohim: Osobní a planetární evoluce Asil ToksalEzoterika 2023-02-20
3924 Další úroveň Terry AndrewsEzoterika 2023-02-20
3923 Velký kvantový přechod: Krystal LevEzoterika 2023-02-21
3922 Hekaté Lija LembergEzoterika 2023-02-22
3921 Zapálení všech nových světů Ramonna LappinEzoterika 2023-02-21
3920 Vše nás na to připravilo Ramonna LappinEzoterika 2023-02-21
3919 Archanděl Michael: Úprava časové osy pro skupinu Subterran Kerstin ErikssonEzoterika 2023-02-21
3918 Nová realita světla KejRajEzoterika 2023-02-21
3917 Archanděl Gabriel: Hledání lásky a moudrosti Šanta GabrielEzoterika 2023-02-21
3916 Kryon: Odhalení lidské duše Lee CarrollEzoterika 2023-02-21
3915 Hierarchie Najana BelosvetEzoterika 2023-02-20
3914 Smrt Najana BelosvetEzoterika 2023-02-22
3913 Kristus: Vlastnosti světa ArchitektEzoterika 2023-02-24
3912 👘🥮🍜🍵🫖
2023-02-26
3911 Minitémata Cosmic agencyUFO 2023-02-14
3910 Mari Swaruu: Hvězdná navigace - základní koncepty Cosmic agencyUFO 2022-12-23
3909 Swaruu D´Jedi Ronin - Manifestace hojnosti Cosmic agencyUFO 2020-05-19
3908 Existoval Ježíš Nazaretský - Astroteologie - Křesťanská symbolika Cosmic agencyUFO 2020-05-22
3907 Vstup mateřské lodi Orionu na Zemi? NIC se neděje Cosmic agencyUFO 2023-02-16
3906 Létající objekty - sestřelení UFO Cosmic agencyUFO 2023-02-17
3905 Aštar: Neobvyklé vzdušné objekty Arthura HectorEzoterika 2023-02-17
3904 Aštar - Planeta Země je svobodná Vania RodriguezEzoterika 2023-02-16
3903 Nabiore GalaxygirlEzoterika 2023-02-15
3902 Michael - Péče na karnevalu Vania RodriguezEzoterika 2023-02-13
3901 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2023-02-16
3900 Hilarion: Proměna vašich těl Vania RodriguezEzoterika 2023-02-15
3899 OWS: Cesta James McConnellEzoterika 2023-02-15
3898 Útok satanské Kabaly na USA Teri WadeEzoterika 2023-02-15
3897 Cesty, jimiž se vydáme LevEzoterika 2023-02-15
3896 Zpráva od Nibiru: Dvě Slunce GalaxygirlEzoterika 2023-02-14
3895 Kupředu ve frekvencích Terry AndrewsEzoterika 2023-02-14
3894 Mistři světla: Vlastní mír na Zemi Victoria CochraneEzoterika 2023-02-14
3893 St. Germain Q&A Sylvain DidelotEzoterika 2023-02-13
3892 Vyšší Já: Odpověď Země Mike QuinseyEzoterika 2023-02-13
3891 Planeta Země se pohybuje v nové éře 5D Peter B. MeyerEzoterika 2023-02-13
3890 Arkturiánská rada 9D: UFO sestřelení nad Severní Amerikou Daniel ScrantonEzoterika 2023-02-14
3889 Probuďte se: Přátelé z hvězd jsou tady KejRajEzoterika 2023-02-13
3888 Mezigalaktické války končí GarmonytEzoterika 2023-02-11
3887 Rozhodování - programy matricových polí Najana BelosvetEzoterika 2023-02-13
3886 Hekaté: Boží zbroj - k čemu slouží Lija LembergEzoterika 2023-02-13
3885 Kion: Q&A finanční systém Julia LengeEzoterika 2023-02-13
3884 Přechod je volba July JulaiEzoterika 2023-02-14
3883 Řízení sebe sama znamená řízení světa Pro100Ezoterika 2023-02-14
3882 Kvantová realita. Jak se vymanit z omezení věku AlikinaEzoterika 2023-02-15
3881 Šakti - síla bytí Valerie KolcováEzoterika 2023-01-31
3880 Makoša o věcech Valerie KolcováEzoterika 2023-02-14
3879 Ladění MartaEzoterika 2023-02-19
3878 🐖🍗🍖🦴 🐕
2023-02-19
3877 Hračky a hry na Taygetě Ezoterika 2023-02-12
3876 PŘESKOČENÍ ČASU Cosmic agencyUFO 2021-06-27
3875 Zemské jádro - je naše planeta dutá? Cosmic agencyUFO 2021-06-27
3874 Vědomí, jednota, gravitace a číselný vesmír Cosmic agencyUFO 2022-12-19
3873 Nervový systém a mozek - Taygeťané, jiné rasy a lidé Cosmic agencyUFO 2023-02-16
3872 MÁME MIMOZEMSKOU DNA Cosmic agencyUFO 2023-01-31
3871 Astrologie - Pluto vstupuje do Vodnáře Cosmic agencyUFO 2023-02-12
3870 Kryon: Připoutanost ke starým energiím Lee CarrollEzoterika 2023-02-11
3869 Spin se změnil Jenny SchiltzEzoterika 2023-02-11
3868 Tunia: Zpráva od reptiliána A.S.Ezoterika 2023-02-11
3867 Kvantová realita: Zaměření mění svět AlikinaEzoterika 2023-02-06
3866 Duhový most Julia LengeEzoterika 2023-02-06
3865 Hekaté: Modlitba Lija LembergEzoterika 2023-02-07
3864 Život pod dekou Elena LožinskáEzoterika 2023-02-08
3863 Vyšší síly k dnešku Julia LengeEzoterika 2023-02-09
3862 Všechno v našem životě má odhalit naše Světlo Magda FuniaEzoterika 2023-02-12
3861 Je čas opustit platformy starých destrukčních programů Soznaniex Ezoterika 2023-02-10
3860 Otázky Jevgenij SedojEzoterika 2023-02-10
3859 Hranice - programy polí matrixu Najana BelosvetEzoterika 2023-02-10
3858 Archanděl Uriel: Od počátku Kerstin ErikssonEzoterika 2023-02-09
3857 Jste kvantový stvořitel Marie MohlerEzoterika 2023-02-10
3856 Rozlehlost bytí: Kaskádovité vlny změn Nancy Wallace WardEzoterika 2023-02-10
3855 Vzestup kundaliní: Duchovní probuzení Elizabeth PeruEzoterika 2023-02-10
3854 Vzestup vesmírných draků Ramona LappinEzoterika 2023-02-10
3853 Hakann: Q&A - Zlatý plamen A.S.Ezoterika 2023-02-10
3852 Kotvící světlo GalaxygirlEzoterika 2023-02-07
3851 Nový svět KejRajEzoterika 2023-02-07
3850 Kdo je KejRaj KejRajEzoterika 2023-02-05
3849 🪷🌿🪷☄️☄️
2023-02-12
3848 Útěk z Matrixu 1 Cosmic agencyUFO 2022-12-14
3847 Původ lyrské / lidské rasy Cosmic agencyUFO 2022-12-16
3846 Galaktická federace nebo Federace Cosmic agencyUFO 2020-05-13
3845 AKTIVACE DNA A PROBUZENÍ LIDSTVA Cosmic agencyUFO 2023-02-01
3844 Proč bylo Pluto degradováno na planetoid Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3843 Tunnia: Dva klíče duchovního růstu A.S.Ezoterika 2023-02-04
3842 Budoucnost lidstva a Země KejRajEzoterika 2023-02-04
3841 Aštar: Změna musí přijít zevnitř Vania RodriguezEzoterika 2023-02-03
3840 Vtištění srdce Christine DayEzoterika 2023-02-03
3839 Mira a Apollo Valerie DonnerEzoterika 2023-01-31
3838 Proč žijí děti s rodiči Steve BeckowEzoterika 2023-02-02
3837 Arkturiáni: Vyrovnávání příchozích energií Alexander QuinnEzoterika 2023-02-01
3836 Největší změna všech dob Peter B. MeyerEzoterika 2023-01-21
3835 Původ lidí Oeter B. MeyerEzoterika 2023-01-24
3834 Imunitní systém pod útokem Peter B. MeyerEzoterika 2023-01-28
3833 Průlom začíná Peter B. MeyerEzoterika 2023-02-05
3832 Saul: Bůh ti dal vše, co má a je v okamžiku tvého stvoření John SmallmanEzoterika 2023-02-05
3831 Zrychlení částic Natalia AlbaEzoterika 2023-02-02
3830 Osud starseeds KejRajEzoterika 2023-02-01
3829 Kujrany - programy matricových polí Najana BelosvetEzoterika 2023-01-30
3828 Hekaté: Zastupitelé, nebo ʺblízké osoby třetího stupně Lija LembergEzoterika 2023-01-30
3827 Poselství od Gaii a civilizací + energetická praxe Anna ChenEzoterika 2023-01-31
3826 Každý má možnost stát se nositelem Kristova vědomí SoznaniexEzoterika 2023-01-31
3825 O misi Pro100Ezoterika 2023-01-31
3824 Shanika GalaxygirlEzoterika 2023-01-28
3823 Královna RA Erena VelazquezEzoterika 2023-01-28
3822 Akatu: Andromeďané (Mes of Meshalea) Suzanne MarescaEzoterika 2023-01-31
3821 Velký kvantový přechod: Duel LevEzoterika 2023-01-30
3820 Iluze prostoru a času Teri WadeEzoterika 2023-01-30
3819 Kosmická koncepce Owen WatersEzoterika 2023-01-30
3818 Kvantový skok v dubnu CosmoharmonyEzoterika 2023-02-01
3817 Venuše Kumara: Konečně Boží milosrdenství Jahn J.KasslEzoterika 2023-01-31
3816 KejRaj: Energie v pohybu KejRajEzoterika 2023-01-30
3815 Nikolaj Divotvůrce: Druhý příchod Krista ArchitektEzoterika 2023-02-04
3814 🦋🐛🐛🦋
2023-02-05
3813 NEPTUN 2 Cosmic agencyUFO 2023-01-27
3812 Architekti: Čas Dr.V.Ezoterika 2023-01-29
3811 Ekosystémy na ostrově Taygeta Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3810 ŽIVOT V PLEJÁDÁCH - TAYGETA Cosmic agencyUFO 2020-05-11
3809 FEDERACE SJEDNOCENÝCH PLANET Cosmic agencyUFO 2023-01-29
3808 Quan Yin - Volby, volby, volby Vania RodriguezEzoterika 2023-01-28
3807 Maitre Sklídíš, co jsi zasel Vania RodriguezEzoterika 2023-01-20
3806 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2023-01-27
3805 Zemská Triáda Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-25
3804 Smutek a truchlení NealeEzoterika 2023-01-25
3803 Germain: Systém se rozpadá James McConnellEzoterika 2023-01-25
3802 Archanděl Michael: Vodnář a aktivace srdce vody Celia FennEzoterika 2023-01-25
3801 Král Clovis (Hlodvig) Merovejský a jeho volby Valerie KolcováEzoterika 2023-01-17
3800 Čas je neskutečný John SmallmanEzoterika 2023-01-26
3799 GFS: Auditoři a jejich tým. Města budoucnosti Venera NikEzoterika 2023-01-28
3798 Plejáďané Cryptic ChroniclesEzoterika 2023-01-22
3797 Yahyel: Překonání strachu Jonathan Trinity MartinEzoterika 2023-01-29
3796 Jeshua: Nevědomé prožívání lidského života John SmallmanEzoterika 2023-01-23
3795 Telosiané: Dorazili jste k velké změně Marie Josée AndichouEzoterika 2023-01-23
3794 Štít a plán cesty LevEzoterika 2023-01-24
3793 Tunia: Romantické vztahy A.S.Ezoterika 2023-01-27
3792 Hakann: Zdroj služeb A.S.Ezoterika 2023-01-26
3791 Pohled z druhé strany Lee CarrollEzoterika 2023-01-27
3790 VŠECHNO OBOHATÍŠ Olga IljinychEzoterika 2023-01-27
3789 Náš univerzální organismus Tatiana RjazanováEzoterika 2023-01-27
3788 Galaktická federace sil jednoty Pro100Ezoterika 2023-01-27
3787 Hierarchové vesmíru o 4D prostoru Julia LengeEzoterika 2023-01-27
3786 Požáry intenzivních a dalekosáhlých změn Judith KuselEzoterika 2023-01-26
3785 Plejáďané: Poutníci a predátoři Celestial Blue StarEzoterika 2023-01-24
3784 OWS: Pravda uvnitř, realita venku James McConnellEzoterika 2023-01-25
3783 OWS: Perfektní stav James McConnellEzoterika 2023-01-24
3782 OWS: Nadaný James McConnellEzoterika 2023-01-28
3781 Ahanryia z Dračího kolektivu: Čas příprav skončil GalaxygirlEzoterika 2023-01-28
3780 Zdroj: Množství realit GalaxygirlEzoterika 2023-01-24
3779 Fenomén totálního podřízení MartaEzoterika 2023-01-29
3778 🙈🙉🙊🦆🦆
2023-01-29
3777 Maticové terénní programy Najana BelosvetEzoterika 2023-01-22
3776 Andromeďané JudithEzoterika 2023-01-22
3775 Fáze osamělosti Vital FrosiEzoterika 2023-01-22
3774 Země - Proč se o nás starají mimozemšťané? Cosmic agencyUFO 2023-01-21
3773 Metafyzická konverzace o hustotách Cosmic agencyUFO 2023-01-17
3772 Ztracený ráj CODIGO OCULTOEzoterika 2022-12-28
3771 Ponorné moduly - zábava a vstup na Zemi Cosmic agencyUFO 2023-01-19
3770 Nanotechnologie - Masky a jejich esoterický význam Cosmic agencyUFO 2022-06-11
3769 Inkubační kapsle Cosmic agencyUFO 2023-01-14
3768 Aldebaran Cosmic agencyUFO 2021-11-21
3767 Tygří poselství lidstvu Cosmic agencyUFO 2023-01-23
3766 Odhalující příběh LevEzoterika 2023-01-19
3765 Saul: Láska v akci John SmallmanEzoterika 2023-01-19
3764 Archanděl Gabriel: 2023: Ku pravdě Shelley YoungEzoterika 2023-01-19
3763 Nekioh: Siriané JudithEzoterika 2023-01-20
3762 Ur: Vlasy Kertsin ErikssonEzoterika 2023-01-20
3761 Skupina: Připomínka domova Steve RotherEzoterika 2023-01-19
3760 Kryon: Stará duše Lee CarrollEzoterika 2023-01-20
3759 Hakann: poselství lásky 76-100 A.S.Ezoterika 2023-01-23
3758 Tunia: poselství lásky 51-75 A.S.Ezoterika 2023-01-23
3757 Nový Matrix Teri WadeEzoterika 2023-01-21
3756 Východ z kola Sansáry Magda Funia Ezoterika 2023-01-20
3755 Kosmický zákon hlouposti Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-20
3754 Země - portál jednoty Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-20
3753 Aina: možná budoucnost Země ArchitektEzoterika 2023-01-19
3752 Zpráva ze světa stínů Julia LengeEzoterika 2023-01-18
3751 Vědomé nové začátky Asil Toksal ElohimEzoterika 2023-01-16
3750 OWS: Střídání stráží James McConnellEzoterika 2023-01-17
3749 Arkturiánská skupina: Více světla Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-01-17
3748 Duel LevEzoterika 2023-01-18
3747 Být v energii Nové Země Terry AndrewsEzoterika 2023-01-18
3746 Brána do páté dimenze je otevřená KejRajEzoterika 2023-01-17
3745 Hekaté: Fantomy a projekce 2 Lija LembergEzoterika 2023-01-16
3744 Transformační procesy člověka Julia FlowEzoterika 2023-01-08
3743 První stvořitel - mysl boží CElenaEzoterika 2023-01-09
3742 Pud sebezáchovy ArchitektEzoterika 2023-01-09
3741 Co změní svět Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-15
3740 Zničení trojrozměrné matice MartaEzoterika 2023-01-18
3739 🧑‍🚀
2023-01-22
3738 Kruhy v obilí - hlavní účel Cosmic agencyUFO 2023-01-03
3737 Znovuzrození vyspělé civilizace Cosmic agencyUFO 2023-01-02
3736 Neviditelní páni země - Vládci lidstva - kosmické zjevení Cosmic agencyUFO 2020-04-23
3735 Z Plejád na Zem - zkušenosti mimozemšťana Cosmic agencyUFO 2021-10-01
3734 BETELGEUSE: exploze a nebezpečí pro Zemi Cosmic agencyUFO 2020-04-28
3733 Skutečný význam COVID - vojenská operace Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3732 Nanotechnologie ve vakcínách a její deaktivace Cosmic agencyUFO 2020-11-06
3731 Lékařská lůžka 3 - Q&A Cosmic agencyUFO 2023-01-11
3730 Mimozemské lékařské moduly - Taygeta Cosmic agencyUFO 2023-01-08
3729 Zdravotní pody a zdravotní lůžka Cosmic agencyUFO 2023-01-03
3728 PLANETÁRNÍ AKTUALITY - MEDITACE - POZITIVNÍ LINIE Cosmic agencyUFO 2020-06-15
3727 Znovuzrození vyspělé civilizace Cosmic agencyUFO 2023-01-02
3726 Neskuteční lidé se stávají skutečnými? Cosmic agencyUFO 2022-12-29
3725 Plejáďané: Vibrační vzorce Christine DayEzoterika 2023-01-09
3724 Odvíjení reality Teri WadeEzoterika 2023-01-09
3723 Galaktická rada: Nová Země, nové možnosti Asara AdamsEzoterika 2023-01-09
3722 Osm Vln LevEzoterika 2023-01-09
3721 Naše noosféra LevEzoterika 2023-01-10
3720 O dracích Judith AkatuEzoterika 2023-01-10
3719 Telosané: Osvobození skrze rušivé vlivy Marie Josée AndichouEzoterika 2023-01-10
3718 Arkturiánská rada 9D: Žijete v simulaci AI? Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-12
3717 Nejrychlejší cesta k 5D Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-13
3716 Předpovědi, časové osy a jednoduché univerzální pravdy Daniel ScrantonEzoterika 2023-01-15
3715 Od počátku civilizace nás ovládá narativní kontrola Caitlin JohnstoneEzoterika 2023-01-12
3714 Výběr rodiny Dianna CooperEzoterika 2023-01-15
3713 Integrace hurikánu Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-11
3712 Tunia: Proč se muži tak chovají? A.S.Ezoterika 2023-01-10
3711 Hakann: Poselství lásky 26-50 A.S.Ezoterika 2023-01-11
3710 Tunia: Poselství lásky 1-25 A.S.Ezoterika 2023-01-12
3709 Hakann: Jedna reptiliánská cesta A.S.Ezoterika 2023-01-13
3708 Kdo povstane? Marie MohlerEzoterika 2023-01-15
3707 Karma: Programování, které strukturuje spolutvorbu Jennifer CrokaertEzoterika 2023-01-14
3706 Světlo je vždy na konci tunelu Mike QuinseyEzoterika 2023-01-14
3705 KaRa: Očekávejte zázraky James McConnellEzoterika 2023-01-14
3704 Hvězdná rada: Predikce 2023 Gillian MacBethEzoterika 2023-01-14
3703 Triky falešných "bohů" 2. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-01-01
3702 Triky falešných "bohů" 1. Oleg ZemljaninEzoterika 2023-01-01
3701 🤢🤢🤡🤢🤢
2023-01-15
3700 Pro každého bude zajímavé pracovat, protože práce bude spočívat v zázracích SoznaniexEzoterika 2022-12-29
3699 Těžké částice Boha - Špionážní hry - Novoroční triky ega - Invaze do snů MyDariEzoterika 2023-01-03
3698 Poselství od Světelné rodiny OjlitEzoterika 2023-01-01
3697 Pomoc prastarých duší Magda FuniaEzoterika 2022-12-29
3696 El Morya o stavech vnějších a vnitřních OjlitEzoterika 2023-01-01
3695 Egregoriální strukturální komplexy 11235813Ezoterika 2023-01-02
3694 Zákon účelnosti Jevgenij SedojEzoterika 2023-01-03
3693 Některé prostorové trendy a změny v roce 2023 OlaEzoterika 2023-01-03
3692 Životní gobelín: Nejsi špatný, jen nový Brenda HoffmanEzoterika 2023-01-04
3691 Je čas, aby se svět probudil Teri WadeEzoterika 2023-01-04
3690 Zpráva od Tala Nee: Jediná cesta ven je skrz Ben Rafael GuevarraEzoterika 2023-01-03
3689 Aštar: 2023 - přechod k obnově Arthura HectorEzoterika 2023-01-03
3688 Aštar: Vynoření světelné bytosti Arthura HectorEzoterika 2023-01-07
3687 Jak poznám, že jsem vzhůru Ulla LindgrenEzoterika 2023-01-03
3686 A.S k otázkám A.S.Ezoterika 2023-01-02
3685 Arkturiáni: Odhalení a nové začátky Marilynn RaffaeleEzoterika 2023-01-02
3684 Archanděl Michael: Mnoho aspektů vzestupu Ronna Vezane Ezoterika 2023-01-02
3683 Hekaté: Přízraky a projekce Lija LembergEzoterika 2023-01-06
3682 Vstoupený průkopník Meg BenedicteEzoterika 2023-01-06
3681 Kdo jsou lidé nového věku SoznaniexEzoterika 2023-01-08
3680 Konec relace OlmatEzoterika 2023-01-07
3679 Tunia: Otázky a odpovědi na různá témata A.S.Ezoterika 2023-01-08
3678 Poselství od andělů: Šťastný nový rok - nový život - nové teď Ann AlbersEzoterika 2023-01-08
3677 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2023-01-04
3676 Vyšší já: Na vyšší úrovni Mike QuinseyEzoterika 2023-01-08
3675 Proč je chybou hledat štěstí mimo sebe Jessica RaymondEzoterika 2023-01-08
3674 Najít lásku Archeia FaithEzoterika 2023-01-08
3673 Kryon: Zima spirituality Lee CarrollEzoterika 2023-01-08
3672 Hakann: Cesta dechu A.S.Ezoterika 2023-01-07
3671 🌊 🌫🌫🌫🌊
2023-01-08
3670 Vnitřní země 1903 Ezoterika 2023-01-01
3669 Aštar Sharon StewartEzoterika 2022-12-31
3668 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2022-12-31
3667 Aštar - Naše volba, světlo nebo strach Vania RodriguezEzoterika 2022-12-27
3666 Šedé klobouky KejRajEzoterika 2023-01-01
3665 Poselství archanděla Michaela Ronna VezaneEzoterika 2023-01-01
3664 Jeshua: 10 položek pro rok 2023 Krista Energeticleigh Ezoterika 2023-01-01
3663 Srážející se galaxie Cosmic agencyUFO 2022-12-16
3662 HUDBA VE VESMÍRU - GRAVITACE, ÉTER A VĚDOMÍ Cosmic agencyUFO 2020-11-13
3661 Neuvěřitelný příběh o nejohromujíčtějším místě Cosmic agencyUFO 2022-12-22
3660 Plazi, vltavín a další Cosmic agencyUFO 2022-12-23
3659 Vědomí plazů - velký egregor objektivní reality - kosmický egregor - Jedi Ronin Cosmic agencyUFO 2020-04-14
3658 Mimozemské poselství od Taygety k hvězdným semínkům Cosmic agencyUFO 2020-04-08
3657 TRUMP - ČÍNA Cosmic agencyUFO 2020-10-18
3656 D´Jedi Ronin Cosmic agencyUFO 2020-04-14
3655 PYRAMIDY ZEMĚ A RTUŤ Cosmic agencyUFO 2022-12-26
3654 Yazhí Cosmic agencyUFO 2020-07-06
3653 Neskuteční lidé se stávají skutečnými Cosmic agencyUFO 2023-01-01
3652 Úroveň lidského vědomí na třetí úrovni Ducha SoznaniexEzoterika 2022-12-30
3651 Vzestup a váš vývoj Teri WadeEzoterika 2022-12-30
3650 Rada světla: svobodná Gaia Tracy ReedEzoterika 2022-12-30
3649 Tunia: Budeš svobodný A.S.Ezoterika 2022-12-30
3648 Archanděl Michael Juli Julay Ezoterika 2022-12-29
3647 Železo a měď 🐉 🐉 🐲🐲 Joseph MercolaEzoterika 2022-12-07
3646 A.I. - transhumanistická okultní past Bernhard GuentherEzoterika 2022-12-15
3645 Sakrální geometrie humanoidního těla MartaEzoterika 2022-12-30
3644 DOVOLENÁ NA CELÝ ŽIVOT MartaEzoterika 2022-12-25
3643 Připravenost lidí na fyzický kontakt MartaEzoterika 2022-12-24
3642 Prorocký kámen, nebo kámen úrazu? EduardEzoterika 2022-12-23
3641 DESET LET MartaEzoterika 2022-12-22
3640 Správa ČASU jako bodů v prostoru AlmatejaEzoterika 2022-12-18
3639 Hekaté a Velcí architekti Lija LembergEzoterika 2022-12-20
3638 Kvantový přechod: Strach z osamělosti AlikinaEzoterika 2022-12-21
3637 Bohové a čas Dr.V.Ezoterika 2022-12-22
3636 Cesta duchovnosti Venera NikEzoterika 2022-12-23
3635 Hekaté: Dědictví Hyperborei Lija LembergEzoterika 2022-12-22
3634 Jeden den jako zapouzdřená realitaʺ Směrování informací OlaEzoterika 2022-12-24
3633 Skupina archanděla Michaela Sharon StewartEzoterika 2022-12-25
3632 Sananda - Přijměte čas od času dávání Vania RodriguezEzoterika 2022-12-22
3631 Michael - O slavnostech Vania RodriguezEzoterika 2022-12-21
3630 Maria - Stále o odpuštění Vania RodriguezEzoterika 2022-12-26
3629 Arkturiáni - O světelných technologiích Vania RodriguezEzoterika 2022-12-19
3628 Vyšší světy: očekávání a realita Valerie KolcováEzoterika 2022-12-27
3627 Překročení Rubikonu MartaEzoterika 2022-12-29
3626

🌟✨🌟 2 0 2 3 🌟✨🌟

2023-01-01
3625 Tak už??!??!.... vše nej+++ Realita 2022-12-25
3624 Obrácený svět a budoucnost ovlivňující minulost Cosmic agencyUFO 2022-12-18
3623 UKLÁDAJÍ VAŠI DNA - lidský genom Cosmic agencyUFO 2022-12-13
3622 Kolektiv: Energetický jazyk Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-12-24
3621 Důkaz o mimozemské účasti na vzniku člověka v DNA Ancient filesRealita 2022-12-19
3620 Venuše Kumara: Ukotvení světelných sloupů Jahn J KasslEzoterika 2022-12-20
3619 Hathor: božský pán stvoření Peggy BlackEzoterika 2022-12-20
3618 Bohyně stvoření: Vaše duše zná vaši pravdu Shelly DresselEzoterika 2022-12-21
3617 Přestaňte předstírat Brenda HoffmanEzoterika 2022-12-21
3616 Jak dvojplameny zapalují nové světy Ramona LappinEzoterika 2022-12-21
3615 2023 - Rok moudrosti Natalia AlbaEzoterika 2022-12-24
3614 Arcturiáni: Už nerezonujete se starými energiemi Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-12-19
3613 Křížení Peter B MeyerEzoterika 2022-12-19
3612 Kolektiv Michael: Dospělý posun duše Chelsea Quinn YarbroEzoterika 2022-12-19
3611 Dochází k obrovskému kosmickému průlomu Judith KuselEzoterika 2022-12-19
3610 Jeshua: Ve vztahu k vám je vesmír skutečně bezvýznamný John SmallmanEzoterika 2022-12-18
3609 St. Germain: boření starého paradigmatu James Mc ConnellEzoterika 2022-12-17
3608 Hakann: Epidemie strachu A.S.Ezoterika 2022-12-25
3607 Tunia z Plejád: Širší perspektiva A.S.Ezoterika 2022-12-24
3606 Tunia: Je OK nebýt OK A.S.Ezoterika 2022-12-21
3605 Kasikandriera: pád a uvědomění Valerie KolcováEzoterika 2022-12-13
3604 🪔🕯 🪔🕯 🪔
2022-12-25
3603 BÍLÉ KLOBOUKY - BRATRSTVO BÍLÉHO DRAKA Cosmic agencyUFO 2022-12-05
3602 Bílé klobouky Cosmic agencyUFO 2022-12-14
3601 Kolektiv: Pole světla Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-12-18
3600 Vlákna padající z nebe - Modrá světla - Mistrovství světa Cosmic agencyUFO 2022-10-10
3599 24 CHROMOZOMŮ - SUPERSCHOPNOSTI - HVĚZDNÁ SEMÍNKA Cosmic agencyUFO 2020-10-06
3598 JAK SE PŘENÁŠEJÍ VIRY Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3597 Hakann: Budování alternativních struktur A.S.Ezoterika 2022-12-15
3596 Tunia: Jak se vyrovnat s utrpením - Šedé klobouky A.S.Ezoterika 2022-12-14
3595 Jak zjistím úroveň svého individuálního uvědomění? Olga EnvoyEzoterika 2022-12-16
3594 Co je budoucnost EldabaorEzoterika 2022-12-15
3593 Informace o zvýšení horizontu entropie od tvůrců ElhfiEzoterika 2022-12-19
3592 Měnící se doba Teri WadeEzoterika 2022-12-15
3591 Exploze úmrtí P. GosselinEzoterika 2022-12-15
3590 Vstoupení a NDE Lee CarrollEzoterika 2022-12-15
3589 Hekaté. Kapitola 16. Strom duše Lija LembergEzoterika 2022-12-15
3588 Kvantový přechod, vzestup Be-Happy NataliEzoterika 2022-12-12
3587 O současné situaci na Zemi: listopad až první polovina prosince ArchitektEzoterika 2022-12-12
3586 Arkturiánská rada 9D: Příliš důležití Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-16
3585 Probíhá obrovský kosmický průlom Judith KuselEzoterika 2022-12-18
3584 Atlantida a vnitřní boj pracovníků světla Gerrit GielenEzoterika 2022-12-17
3583 OWS a Shoshanna: Velká mise James McConnellEzoterika 2022-12-17
3582 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Smlouvy o duši James McConnellEzoterika 2022-12-11
3581 Sananda: Paradigma třetí dimenze se nadále hroutí James McConnellEzoterika 2022-12-11
3580 Ashian: Upgrade Jennifer CrokaertEzoterika 2022-12-12
3579 Kryon: Žádná klávesa Delete Lee CarrollEzoterika 2022-12-13
3578 Proč se možná brzy ocitnete v ʺdigitálním vězení Dr Joseph MercolaEzoterika 2022-12-14
3577 Hledání pravdy LevEzoterika 2022-12-13
3576 Arkturiánská rada 9D: Čas mezi dneškem a koncem roku 2022 Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-14
3575 Obrácená pyramida síly Brenda HoffmannEzoterika 2022-12-14
3574 El Morya: Nová dynamika Jahn J KasslEzoterika 2022-12-14
3573 Telosané: Tři dny Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-12-14
3572 Změna/rozpad starého řádu Judith KuselEzoterika 2022-12-14
3571 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-12-16
3570 Kryon - Nejlepší vynálezy Lee CarrollEzoterika 2022-12-16
3569 Program pomoci pozemšťanům při přechodu MartaEzoterika 2022-12-18
3568 🎅🏼🏝🎄🦋
2022-12-18
3567 Galaxie Cosmic agencyUFO 2022-12-06
3566 Existoval Ježíš - Arsinoe a Kleopatra - Máří Magdaléna - Ištar Cosmic agencyUFO 2020-03-06
3565 Existoval Ježíš Nazaretský Astroteologie - Existuje Bůh Cosmic agencyUFO 2020-03-14
3564 Strach - jak ho překonat - Viry Cosmic agencyUFO 2020-03-23
3563 BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK Cosmic agencyUFO 2020-09-23
3562 Bermudský trojúhelník - pohřešovaná letadla a lodě Cosmic agencyUFO 2020-10-24
3561 ZMĚŇTE SVOU REALITU - MOŽNÁ BUDOUCNOST LIDSTVA Cosmic agencyUFO 2020-03-28
3560 5G NENÍ TELEKOMUNIKAČNÍ PÁSMO Cosmic agencyUFO 2020-06-11
3559 Záhada pohybu zvířat v kruzích Cosmic agencyUFO 2022-11-30
3558 Krátká zpráva od Gosii všem Hvězdným semínkům Cosmic agencyUFO 2022-12-03
3557 Testy PCR a význam hvězdných semen Cosmic agencyUFO 2022-10-28
3556 Fenomén andělských vlasů - vysvětlení záhadných vláken padajících z oblohy Cosmic agencyUFO 2022-12-10
3555 Archanděl Michael: Moje Víra Kerstin ErikssonEzoterika 2022-12-05
3554 Venus Kumara: Dobré vibrace Jahn J KasslEzoterika 2022-12-10
3553 Vymazání LevEzoterika 2022-12-08
3552 Planetární konsensus Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-10
3551 Proměna planety Země Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-06
3550 Planetární posun do 5D Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-05
3549 Vzestoupení mistři: Záležitost života Jahn J KasslEzoterika 2022-12-05
3548 Plejáďané: Magnetické jádro: Rozšíření magnetického jádra Christine DayEzoterika 2022-12-05
3547 Výdech a nádech LevEzoterika 2022-12-06
3546 Vesmír je ve skutečnosti podivná supratekutá kapalina Ancient filesEzoterika 2022-12-11
3545 Proč esenciální oleje léčí a léky ne - čas na nový systém ʺzdravotní péčeʺ Dr. David Stewart, Ph.DEzoterika 2022-12-05
3544 Archanděl Gabriel: Naučit se důvěřovat sám sobě Shanta GabrielEzoterika 2022-12-07
3543 Matka a otec Bůh: Nic už nebude jako dřív GalaxygirlEzoterika 2022-12-07
3542 Hakann Q&A: Kdy se dočkáme zveřejnění? A.S.Ezoterika 2022-12-07
3541 Tsunami LevEzoterika 2022-12-07
3540 Arkturiánská rada 9D: Naše poslání, váš účel a přání zdroje Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-08
3539 Arkturiánská rada 9D: Cesta snadnosti do páté dimenze Daniel ScrantonEzoterika 2022-12-06
3538 Moudrost Rady: Pamatuj na svou budoucnost Sara LandonEzoterika 2022-12-08
3537 Archanděl Uriel: Miluji tě Kerstin ErikssonEzoterika 2022-12-08
3536 Tunia: Zvyšování úrovně vašeho vědomí A.S.Ezoterika 2022-12-08
3535 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-12-08
3534 Bytí určuje vědomí Jevgenij SedojEzoterika 2022-12-08
3533 Jak realizovat Celistvost Jevgenij SedojEzoterika 2022-12-08
3532 Hekaté - Strukturální prvky vesmíru a lidské bytosti Lija Lemberg Ezoterika 2022-12-07
3531 Chaos jako zdroj energie a transformace OKEzoterika 2022-12-07
3530 Pole čisté mysli Pro100Ezoterika 2022-12-07
3529 Třetí jezdec apokalypsy a problémy se spotřebou Lija LembergEzoterika 2022-12-05
3528 Kvantový přechod - Náhody neexistují AlikinaEzoterika 2022-12-05
3527 Sněním vytváříte nové větve reality EldabaorEzoterika 2022-12-05
3526 Zlatá miliarda probuzeného lidstva už je na palubě lodi HarmonyEzoterika 2022-12-02
3525 Mysl monády: Potenciál uvolnění monadického pole pro lidský rozvoj Stanislav KarnauchovEzoterika 2022-12-02
3524 Výměna energie a supersíly DrV.Ezoterika 2022-12-01
3523 Hlavní podmínky duchovního vzestupu Igor GorEzoterika 2022-11-30
3522 Jak člověk vnáší nerovnováhu do životních událostí AlmateiaEzoterika 2022-11-29
3521 Hekaté: O strukturách, právních dimenzích a sociálních sítích Lija LembergEzoterika 2022-11-28
3520 Naduniverzální síly: Tachyonová pole MyDariEzoterika 2022-11-29
3519 Sny a zážitky AlmatejaEzoterika 2022-12-27
3518 Galaktická federace světla: Noemova archa Venera NikEzoterika 2022-11-27
3517 Čas pro mateřskou péči Schavi M Ali Ezoterika 2022-12-09
3516 🍁🍂

2022-12-11
3515 Aneeka z Temmeru - Proč přišla na Zemi? Její práce a naše vděčnost Cosmic agencyUFO 2022-12-02
3514 VOLNÁ ENERGIE kamuflovaná v jaderných zbraních Cosmic agencyUFO 2022-11-28
3513 "Jaderné" bomby - Energetické bomby 2 Cosmic agencyUFO 2022-11-28
3512 Chemické přetížení Schavi M AliEzoterika 2022-12-02
3511 Nezbytný chaos Teri WadeEzoterika 2022-12-03
3510 Čína je beta test NWO Brandon SmithEzoterika 2022-12-03
3509 Erupce Mauna Loa James GillilandEzoterika 2022-12-04
3508 Arkturiáni: Nehasnoucí oheň vašeho božství CendrineEzoterika 2022-12-05
3507 Co když žádná otázka neexistuje Ulla Lindgren SanhiaEzoterika 2022-12-05
3506 Osvobození planety Země GalaxygirlEzoterika 2022-12-04
3505 OWS a Shoshanna: Zůstaňte ve vyšších vibracích James McConnellEzoterika 2022-12-04
3504 OWS a Shoshanna: Život v okamžiku James McConnellEzoterika 2022-12-03
3503 Aštar: Na cestě k úplnému odhalení James McConnellEzoterika 2022-12-03
3502 Lemurský věk Valerie Bonwick Ezoterika 1993-12-31
3501 Obloha a Lemurie Lyssa RoyalEzoterika 1993-12-31
3500 Snadno čitelná encyklopedie nanebevstoupení Dr. Stonea John WinstonEzoterika 1993-12-31
3499 Germane Lyssa RoyalEzoterika 1993-09-30
3498 ET civilizace - Germane Lyssa RoyalEzoterika 1993-12-31
3497 Planetární posun do 5D Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-03
3496 Nový začátek Peter B. MeyerEzoterika 2022-12-05
3495 Mira z Plejádské nejvyšší rady: Společně pracujeme Valerie DonnerEzoterika 2022-12-05
3494 Telosané: Roboti bez svědomí Marie Josée AndichouEzoterika 2022-12-01
3493 Kryon: Vývoj, scénáře budoucnosti Lee CarrollEzoterika 2022-11-30
3492 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-12-01
3491

🧩 🧩
2022-12-04
3490 Zpráva od XAR Fedgalactic17Ezoterika 2022-11-27
3489 GALAKTICKÁ FEDERACE SVĚTLA - PŘICHÁZÍME Linda DillonEzoterika 2022-11-26
3488 Grafen na scéně! Pokračující výzkum Dr. Schavi M. AliEzoterika 2022-11-25
3487 Merope GalaxygirlEzoterika 2022-11-25
3486 Vyšší Já: Problém Mike QuinseyEzoterika 2022-11-25
3485 Elohim Transmission - Vyrovnání pro urychlenou evoluci Asil ToksalEzoterika 2022-11-05
3484 Velký kvantový přechod: Operace ve střední Asii LevEzoterika 2022-11-25
3483 OKNO DO NOVÉHO SVĚTA: Stupnice páté dimenze MartaEzoterika 2022-11-20
3482 Úrovně ponoření do reality Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-24
3481 Jak rozpoznat falešné učení Prosto SamopoznanieEzoterika 2022-11-23
3480 Tunia: Utrpení není pro lidi dobré A.S.Ezoterika 2022-11-23
3479 Galaktická federace - Andromeda: ZEMĚ BERLÍ MisteriEzoterika 2022-11-23
3478 Aštar: Televize vysává vaši radost Krista EnergeticleighEzoterika 2022-11-22
3477 Klony a umělá inteligence Teri WadeEzoterika 2022-11-22
3476 Implantáty Senzory Čipy LevEzoterika 2022-11-22
3475 Hakann: Q&A, Galaktická federace světů A.S.Ezoterika 2022-11-21
3474 Einsteinovo sdělení: Země je největší show v celém multivesmíru GalaxygirlEzoterika 2022-11-21
3473 Adama z Telosu: Cesta vzestupu Asara AdamsEzoterika 2022-11-21
3472 Galaktická rada světla: Další úroveň mistrovství vzestupu Asara AdamsEzoterika 2022-11-27
3471 Reakce pracovníka světla na posun Lee CarrollEzoterika 2022-11-21
3470 Přechod planety Země začal Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-19
3469 Z 3D ke 4D a 5D: Zrychlení 3 LevEzoterika 2022-11-27
3468 Strážce času: Pohled třetího oka Steve RotherEzoterika 2022-11-20
3467 Kvantové holopole Meg BenedicteEzoterika 2022-11-20
3466 Modrá hvězda Plejád: Bitva na domácí frontě Celestial Blue StarEzoterika 2022-11-20
3465 Děti IVF Anna ChenEzoterika 2022-11-21
3464 Archanděl Michael: Osvobození od násilí ArchitektEzoterika 2022-11-21
3463 Informace pro technaře (nejen) GorislavEzoterika 2022-11-20
3462 Jaderná energie - dobrá nebo špatná alternativa Elisa MedhusEzoterika 2022-10-12
3461 PHIL SCHNEIDER. Co udělal. Věděl o mimozemšťanech? Elisa MedhusEzoterika 2022-11-14
3460 Michail Gorbačov Elisa MedhusEzoterika 2022-11-15
3459 Paul Hellier Elisa MedhusEzoterika 2022-08-25
3458 Henri Ford Elisa MedhusEzoterika 2022-09-16
3457 Je AI vědomá Elisa MEdhusEzoterika 2022-10-16
3456 Erik: Královna Alžběta II. Elisa MedhusEzoterika 2022-10-25
3455 🌵🎄🌲🌳🌴
2022-11-27
3454 GFS: Probuzení a cesta duchovnosti Venera NikEzoterika 2022-11-19
3453 Elektromobily a proč jsou špatné . agenda Cabal Cosmic agencyUFO 2022-11-12
3452 Existoval Ježíš - NÁBOŽENSTVÍ A PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA Cosmic agencyUFO 2020-02-28
3451 ADAM A EVA - OVLÁDÁNÍ MYSLI - ORIONSKÉ VÁLKY 4 Cosmic agencyUFO 2020-09-06
3450 Šířka pásma 5G a koronavirus Cosmic agencyUFO 2020-04-19
3449 Velesův příběh o duchovní cestě Valerie KolcováEzoterika 2022-11-16
3448 Opar dětského vědomí aneb o volbě ducha Valerie KolcováEzoterika 2022-10-05
3447 Rozhovor s mentorem Dr.V.Ezoterika 2022-11-18
3446 Rozhovor s civilizací Sirius Dr.V.Ezoterika 2022-11-18
3445 Co dělá lidi nemocnými, aneb znovuprožívání duše Pro100Ezoterika 2022-11-21
3444 Léčebná služba rasy Argunos 2 Julia FlowEzoterika 2022-11-16
3443 Kvantový přechod. Dobrá znamení LikinaEzoterika 2022-11-16
3442 Svoboda volby je pro člověka neodvolatelná CElenaEzoterika 2022-11-16
3441 Hekaté. Sebevražda:a co dál? Lija LembergEzoterika 2022-11-16
3440 Hekaté. O strachu ze smrti a třech smyčkách ochrany Lija LembergEzoterika 2022-11-16
3439 Kvantový přechod. Varovná znamení AlikinaEzoterika 2022-11-15
3438 Od 3D ke 4D a 5D: Zrychlení 2 LevEzoterika 2022-11-17
3437 Kvantový skok do 5D posvátné svrchovanosti Marie MohlerEzoterika 2022-11-17
3436 Z 3D na 4D a 5D: Zrychlení LevEzoterika 2022-11-14
3435 Koncept Boha Otce-Matky Owen WatersEzoterika 2022-11-14
3434 Arkturiánská skupina: Světové vědomí Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-11-14
3433 Tunia: Osvoboďme Zemi A.S.Ezoterika 2022-11-14
3432 Váš vnitřní mystik stoupá: Obnovte svůj tok Elizabeth PeruEzoterika 2022-11-15
3431 Telosiané: V lidstvu dojde k rozkolu Marie Josée AndichouEzoterika 2022-11-15
3430 Životní gobelín: Váš nový domov Brenda HoffmannEzoterika 2022-11-15
3429 Elohim: Zarovnání pro urychlenou evoluci Asil ToksalEzoterika 2022-11-15
3428 Poselství od dvou vysokých bytostí Stvořitelů: Manifestace Alexander QuinnEzoterika 2022-11-14
3427 Mistr Kuthumi: Pozor venku Jahn J KasslEzoterika 2022-11-14
3426 Vital Frosi:Paralelní časové osy Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-14
3425 Bohyně Mara Olga ArchipovaEzoterika 2022-11-14
3424 🥋🪀🎾🪂⛷
2022-11-20
3423 DOBOVÁ MANIPULACE - Změna minulosti - Cestování časem Cosmic agencyUFO 2020-01-22
3422 Jaderné bomby nefungují tak, jak se říká Cosmic agencyUFO 2022-11-07
3421 Těžba / extrakce ze země - protokoly Cosmic agencyUFO 2022-11-18
3420 Hvězdná brána SG-1 - Hvězdné portály - CERN - Hvězdná navigace Cosmic agencyUFO 2020-01-15
3419 Telepatie - Jak ji aktivovat v ʺ3Dʺ realitě Cosmic agencyUFO 2022-11-10
3418 Obleky astronautů, hvězdy Cosmic agencyUFO 2020-08-14
3417 OWS a Shoshanna: Šepoty James McConnellEzoterika 2022-11-13
3416 Vyšší já: Alternativní situace Mike QuinseyEzoterika 2022-11-13
3415 Saint Germain: Na prahu velkých změn James McConnellEzoterika 2022-11-13
3414 Evakuace lidí ze Země Cosmic agencyUFO 2022-11-08
3413 Zničení Matrixu a manipulace s dějinami Cosmic agencyUFO 2020-09-01
3412 Autismus Cosmic agencyUFO 2022-11-06
3411 Kdo postavil egyptské pyramidy - Tajemství Velké pyramidy Cosmic agencyUFO 2020-02-18
3410 Čas na rozhodné kroky MartaEzoterika 2022-11-10
3409 Ztracená civilizace Dr.V.Ezoterika 2022-11-11
3408 Lord Ardal: Historie planety Země Venera NikEzoterika 2022-11-11
3407 Filozofie Nového světa. Prorok na Nové zemi! Pro100Ezoterika 2022-11-10
3406 Léčebná služba rasy Argunos Julia FlowEzoterika 2022-11-10
3405 Řeč a její toky! Jevgenij SedojEzoterika 2022-11-09
3404 Vývojový pohyb jakýchkoli objektů ve vesmíru 11235813.orgEzoterika 2022-11-12
3403 Portály do soumračných světů! Jevgenij SedojEzoterika 2022-11-09
3402 Kvantový přechod. Smlouva se světem AlikinaEzoterika 2022-11-09
3401 Osvobození od čarodějnických spiknutí YiangoEzoterika 2022-11-09
3400 Archanděl Michael: Cesta vyrovnaného mistra ArchitektEzoterika 2022-11-08
3399 Mozek = počítač, co je krev Běloslava VoroběvováEzoterika 2022-11-08
3398 Získejte zpět kvalitu svého života Olga EnvoyEzoterika 2022-11-08
3397 Prostorové procesy a atmosférický, arteriální tlak Běloslava VorobjevováEzoterika 2022-11-06
3396 Jak se stát svobodným? Pint AlexandrEzoterika 2022-11-07
3395 Závěrečné přechodové zkoušky Julia FlowEzoterika 2022-11-06
3394 Sny od vládce Země Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-08
3393 Vědomí nového času Anna IgnatEzoterika 2022-11-08
3392 Hekaté - Zaměření vědomí a velikonoční vajíčka Lija LembergEzoterika 2022-11-08
3391 Hekaté - Iluze svobody volby Lija LembergEzoterika 2022-11-11
3390 Hekaté - Deprese Lija LembergEzoterika 2022-11-06
3389 Sluneční bytost - Důvěra v cestu působení Světla Vania RodriguezEzoterika 2022-11-09
3388 Buďte ochotni čelit strachu Shanta GabrielEzoterika 2022-11-08
3387 Virolog Světové zdravotnické organizace David SorensenRealita 2022-10-28
3386 Covid vakcína není samoskládací Rhoda WilsonRealita 2022-10-28
3385 Hakann: Proč lidé umírají? A.S.Ezoterika 2022-11-06
3384 Arkturiánská rada 9D: Co se děje bez ohledu na to, čemu věříte?< Daniel ScrantonEzoterika 2022-11-07
3383 Plejáďané: Semínka světla Christine DayEzoterika 2022-11-07
3382 Strážci bran GalaxygirlEzoterika 2022-11-07
3381 Top 7 umělých ʺproduktůʺ a ʺsystémůʺ S.D. WellsRealita 2022-11-08
3380 Obrovské UFO nad Beringovým mořem IntactRealita 2022-11-08
3379 Archanděl Michael: Časová osa byla úspěšně změněna James McConnell Ezoterika 2022-11-12
3378 Cestovatelé časem nyní mezi námi IntactEzoterika 2022-11-08
3377 Saul: Vše je v pořádku, lidstvo se probouzí John SmallmanEzoterika 2022-11-08
3376 Silesha: Čas se spojit jeden po druhém LoshaEzoterika 2022-11-08
3375 Božský řád Jahn J KasslEzoterika 2022-11-08
3374 Jak přežít bouři v nadcházejících dnech Vidya FrazerEzoterika 2022-11-08
3373 Falešní vypravěči pravdy Peter B. MeyerEzoterika 2022-11-01
3372 Plejáďané: Čas na obrovské změny Christine DayEzoterika 2022-11-07
3371 Archanděl Michael: Pozvání Vania RodriguezEzoterika 2022-11-07
3370 Plejáďané - Vidíme vítězství Světla Vania RodriguezEzoterika 2022-11-01
3369 Vzpomínky sibylly Valerie KolcováEzoterika 2022-11-02
3368 🌸💫🪐🫖🥣🌸
2022-11-13
3367 Mimozemská ʺexpertníʺ komunita je LIDSKÁ organizace - MiniTéma Cosmic agencyUFO 2022-11-04
3366 Rakovina Cosmic agencyUFO 2022-11-02
3365 Hybridizace extraterrestriálů s lidmi Cosmic agencyUFO 2022-10-26
3364 Přírodní hvězdné portály po celé planetě - Dimenzionální portály Cosmic agencyUFO 2020-02-08
3363 Rozhovor s Ki-Onem Dr.V.Ezoterika 2022-11-06
3362 Shluky vědomí OjlitEzoterika 2022-11-01
3361 Šrí Mátadží Nirmala Déví: Masivní probuzení Kundaliní Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-11-03
3360 O změnách Země M.P.Ezoterika 2022-11-03
3359 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenesofallEzoterika 2022-10-30
3358 Rozhovor s architekty vesmíru 34 ArchitektEzoterika 2022-11-03
3357 Omlazení těla Julia FlowEzoterika 2022-11-01
3356 Kain. Proroci a falešní proroci CElenaEzoterika 2022-10-25
3355 Hekaté: Chemtrails, plochá země atd. Lija LembergEzoterika 2022-11-01
3354 Otázky pro anděla strážného Anna ChenEzoterika 2022-11-01
3353 Hekaté: Recepty pro každodenní kouzla - důvěřujte své Síle Lija LembergEzoterika 2022-11-01
3352 Lord Ardal 24 - Konec cyklu kola Samsary Venera NikEzoterika 2022-11-01
3351 Od 3D ke 4D a 5D: třídění LevEzoterika 2022-11-07
3350 Arkturiánská rada 9D: Aktuální informace o vašem vlivu na vesmír Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-30
3349 OWS: Proč jsi tady? James McConnellEzoterika 2022-10-30
3348 Archanděl Chamuel: Nebude konec světa Jahn J Kassl Ezoterika 2022-10-30
3347 Plán na probuzení obyvatelstva funguje James McConnellEzoterika 2022-10-30
3346 Digitální měna vázaná na digitální ID Peter ImanuelsenEzoterika 2022-11-01
3345 Pallas Athéna: Jak chránit své životní prostředí Natalie GlassonEzoterika 2022-11-01
3344 Salusa: Účinky vlny Štíra a parazitní dezintegrace Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-11-01
3343 Telosané: V nadcházejících časech se vše změní Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-11-01
3342 Hakann: Spirála stvoření A.S.Ezoterika 2022-11-01
3341 Životní gobelín: Zavedli jste cestování časem Brenda HoffmannEzoterika 2022-10-31
3340 Federace světla: S otevřeným srdcem Blossom GoodchildEzoterika 2022-10-31
3339 Změna říše a odhalení KejRajEzoterika 2022-10-31
3338 💚💙💜🖤🤍
2022-11-06
3337 O budoucnosti a reptících, kteří se považují za lidi Cosmic agencyUFO 2022-10-22
3336 Zdraví a nemoci na Taygetě Cosmic agencyUFO 2022-10-21
3335 Globální střet zájmů MartaEzoterika 2022-10-16
3334 Týdenní poselství a Halloween Sharon StewartEzoterika 2022-10-30
3333 Azzilian ze skupiny Draco Erena VelazquezEzoterika 2022-10-29
3332 EVAKUACE PLANETY mimozemšťany Cosmic agencyUFO 2022-10-15
3331 Mentální - éterické fyzické srdce aneb Jak dosáhnout osvícení? Pro100Ezoterika 2022-10-30
3330 Magnetický model atomu TianaEzoterika 2022-10-29
3329 Lord Ardal 24 -Konec cyklu kola Samsary Venera NikEzoterika 2022-10-29
3328 Otázka o reptiloidech SteponeEzoterika 2022-10-29
3327 Slepičárna a atom Dr.V.Ezoterika 2022-10-29
3326 Proměna lidských těl a prostoru OjlitEzoterika 2022-10-25
3325 Hierarchie rozvoje DmitrijEzoterika 2022-10-20
3324 Samael: Zjevení Antikrista ArchitektEzoterika 2022-10-24
3323 Hekaté. Recepty pro každodenní kouzla. Generální úklid Leah LemberegEzoterika 2022-10-18
3322 Telosané: Očista světa Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-10-18
3321 Archanděl Rafael: Konec světa? Victoria CochraneEzoterika 2022-10-18
3320 Skutečný historický vývoj Peter B.MeyerEzoterika 2022-10-25
3319 Yahyel: Otevřený kontakt 2023 Jonathan Trinity MartinEzoterika 2022-10-20
3318 Hathoři: Božský činitel změny Peggy BlackEzoterika 2022-10-20
3317 Příběh peněz Sophia LoveEzoterika 2022-10-22
3316 Pallas Athéna: Jak být mocný Natalie GlassonEzoterika 2022-10-23
3315 Saul: Stvořil tebe!: Co Bůh stvořil, je věčné a neměnné! John SmallmanEzoterika 2022-10-31
3314 Poselství od andělů: Osobní pravidla Ann AlbersováEzoterika 2022-10-23
3313 Za slepý roh Gillian MacBeth-LouthanEzoterika 2022-10-23
3312 Arkturiáni: Čas oslavit viditelný úspěch Jahn J KasslEzoterika 2022-10-26
3311 TRAPPIST-1: jak často se život vyskytuje jinde? Maxwell MoeEzoterika 2022-10-26
3310 Arkturiánská rada 9D: Jste nadprůměrný pracovník světla? Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-26
3309 Životní gobelín: Víření, morfování Brenda HoffmannEzoterika 2022-10-26
3308 Lidská zkušenost Owen WattersEzoterika 2022-10-26
3307 Modří Andělé (Serafíni): Čas se blíží GalaxygirlEzoterika 2022-10-26
3306 Spoléhání na intuici a záměr Terry AndrewsEzoterika 2022-10-26
3305 Hakann: Superhrdinům Země A.S.Ezoterika 2022-10-30
3304 🐣🐤🐥🦅
Ezoterika 2022-10-30
3303 Z 3D ke 4D a 5D: Jak se měníme Lev LevEzoterika 2022-10-16
3302 OWS - Ve 4. dimenzi James McConnellEzoterika 2022-10-16
3301 Nový test přechodu na Zemi Pro100Ezoterika 2022-10-22
3300 Hekaté. Velcí architekti Lija LembergEzoterika 2022-10-22
3299 Hekaté. Návrat magie Lija LembergEzoterika 2022-10-22
3298 Návod k použití Dr.V.Ezoterika 2022-10-18
3297 Cesta monády 62 - Zákony života Sergej KozlovskijEzoterika 2022-10-18
3296 Cesta monády 61. Hierarchie dévů Sergej KozlovskijEzoterika 2022-10-16
3295 Duch svobody Pamela KribeEzoterika 2022-10-13
3294 Archandělé: Děsivé scénáře jsou odstraněny Jahn J. KasslEzoterika 2022-10-13
3293 Kolik podivuhodných objevů nám připravuje osvěcující Duch Jevgenij SedojEzoterika 2022-10-13
3292 Civilizační rámec! Jevgenij Sedoj Ezoterika 2022-10-13
3291 Arkturiáni: Jak posunout kolektiv Amanda ShertzerEzoterika 2022-10-12
3290 Toxická manipulace - Archonská agenda Teri WadeEzoterika 2022-10-13
3289 Udělejte z toho aspekt vaší každodenní praxe John SmallmanEzoterika 2022-10-15
3288 KaRa z Plejád: Další fáze Velkého probuzení James McConnellEzoterika 2022-10-15
3287 Z 3D do 4D a 5D: Válka o naše duše LevEzoterika 2022-10-22
3286 Vyšší já Mikea Quinseyho: Vlažný Mike Quinsey Mike QuinseyEzoterika 2022-10-16
3285 Velkolepost toho, kdo jsme Kenneth SchmittEzoterika 2022-10-16
3284 Poselství andělů - Láska je všude Ann AlbersEzoterika 2022-10-16
3283 Sananda: Se změnou James McConnellEzoterika 2022-10-16
3282 Kolektiv: Poselství naděje Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-10-16
3281 Jeshua: Vaše probuzení je zajištěno a zaručeno John SmallmanEzoterika 2022-10-17
3280 Arkturiánská skupina: Budící hovory Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-10-17
3279 Váš vnitřní kompas Owen WattersEzoterika 2022-10-17
3278 Archanděl Michael: Spojení mezi vaším narozením a vzestupem Natalie GlassonEzoterika 2022-10-17
3277 Draci povstali Ramona LappinEzoterika 2022-10-17
3276 Tunia: Rozhovory A.S.Ezoterika 2022-10-17
3275 Úrovně uvědomění Olga EnvoyEzoterika 2022-10-15
3274 Kain: Destruktivní vlna ArchitektEzoterika 2022-10-15
3273 Jak přemýšlí planeta SavmejaEzoterika 2022-10-15
3272 Pro muže Magda FuniaEzoterika 2022-10-14
3271 Kolik jich v této práci shromáždíte, tolik jich bude zachráněno SoznaniexEzoterika 2022-10-15
3270 Vzestup a shromáždění do jediné kreativní společnosti SoznaniexEzoterika 2022-10-15
3269 O skrytých zdrojích DNA a naddruhu člověka GaauarmeEzoterika 2022-10-15
3268 Jak pochopit, poznat a procítit iluzi 3D prostoru GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3267 O pravděpodobnostních větvích a tocích OjlitEzoterika 2022-10-17
3266 Tajemství sfingy SoznaniexEzoterika 2022-10-13
3265 Cheopsova pyramida - Trezor s mimozemskými hodinami GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3264 Planeta stoupá Pro100Ezoterika 2022-10-17
3263 O tvářích prvního Stvořitele GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3262 Expanze díky zesílení OjlitEzoterika 2022-10-17
3261 Prvostvoření GaauarmeEzoterika 2022-10-17
3260 Koridor Eclipsa 25. října - 8. listopadu OjlitEzoterika 2022-10-17
3259 👻👻👻👻👻
2022-10-23
3258 Q&A Veganství - Yazhi Swaruu Cosmic AgencyUFO 2022-10-09
3257 Pátí tvůrci aneb noví vyrovnávači Julia FlowEzoterika 2022-10-13
3256 Co se děje Dr.V.Ezoterika 2022-10-12
3255 Vysoce přesné nadsvětelné zařízení Světelných sil prolomilo štít v Noosféře Oksana IvaEzoterika 2022-10-13
3254 Vital Frosi: Teď nespěte Peter B. Meyer Ezoterika 2022-10-13
3253 Proč jste přišli na planetu Zemi? Pint AlexandrEzoterika 2022-10-13
3252 Bude těžké je probudit SoznaniexEzoterika 2022-10-13
3251 Hierarchie rozvoje Dr.V.Ezoterika 2022-10-13
3250 Guru Serapis. Síť dobrovolníků CElenaEzoterika 2022-10-12
3249 Kryon o formování nových souvislostí bytí Juli JulayEzoterika 2022-10-17
3248 Změna polarizace slunečního loga OjlitEzoterika 2022-10-12
3247 Galaktická rada o aktuálním dění OjlitEzoterika 2022-10-17
3246 Jak zastavit potopu aneb bude postavena Noemova archa Pro100Ezoterika 2022-10-12
3245 Nový Lucifer. Zvedání pečetí CElenaEzoterika 2022-10-11
3244 Kain: Temné svádění ArchitektEzoterika 2022-10-11
3243 Arkturiáni: Jak posunout kolektiv Amanda ShertzerEzoterika 2022-10-12
3242 Můžeme dělat cokoli MartaEzoterika 2022-10-11
3241 Aštar - Připojte se k nám Vania RodriguezEzoterika 2022-10-01
3240 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2022-10-08
3239 Skupina andělských válečníků Sharon StewartEzoterika 2022-10-09
3238 Účel procesu lidského vzestupu SamanthaEzoterika 2022-10-05
3237 Dempokracie James GilliandEzoterika 2022-10-05
3236 Arkturiáni: Přímý zásah Boha Jahn KasslEzoterika 2022-10-05
3235 Plejáďané: Metamorfóza začíná Christine DayEzoterika 2022-10-06
3234 Hakann: Závislosti A.S.Ezoterika 2022-10-06
3233 Pád archontů Teri WadeEzoterika 2022-10-07
3232 Zavádění 5G je v Evropě pomalejší než v Číně, Jižní Koreji a USA B.N.FrankEzoterika 2022-10-08
3231 Q & A: Naslouchání volání uvnitř Asil ToksalEzoterika 2022-10-08
3230 Archanděl Metatron: Jak přijmout svobodu a expanzi Natalie GlassonEzoterika 2022-10-08
3229 Aktualizace vzestupu; vyčerpání těla Natalia AlbaEzoterika 2022-10-08
3228 Vyšší Já: Co se děje Mike QuinseyEzoterika 2022-10-08
3227 Hakann: Léčitelé A.S.Ezoterika 2022-10-08
3226 Multidimenzionální avataři Marie MohleEzoterika 2022-10-08
3225 Arkturiánská rada 9D: Útočiště pro pracovníky světla z celé galaxie Daniel ScrantonEzoterika 2022-10-09
3224 Adama z Telosu: Nová božská Země Asara AdamsEzoterika 2022-10-09
3223 Operace 4. vesmír 10. LevEzoterika 2022-10-10
3222 Hakann: Nevede se vám hůře než ostatním A.S.Ezoterika 2022-10-10
3221 🐶 🐱 🐭 🐹
2022-10-16
3220 Yazhí Swaru live - broučci Cosmic agencyUFO 2022-10-04
3219 Veganství - NEdoporučujeme Cosmic agencyUFO 2022-10-02
3218 Ego je garantem ʺdřevní energieʺ Země GorislavEzoterika 2022-10-05
3217 Kain: Ničivá vlna ArchitektEzoterika 2022-10-03
3216 Archanděl Michael a Morok OjlitEzoterika 2022-10-03
3215 Informace z mysli vesmíru 1,2 Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-10-03
3214 Nemůžeme přestat KEEzoterika 2022-10-01
3213 Z bojiště... Osvobození mrtvých Slava JangoEzoterika 2022-10-01
3212 Baltazar o získání Síly temnoty July JulaiEzoterika 2022-09-30
3211 Kain, Ebabel, Lucifer thepathofcoldnighEzoterika 2022-09-29
3210 Pokračování KEEzoterika 2022-09-30
3209 Moduly od vyšších sil Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-29
3208 Matka rovnováhy Julia FlowEzoterika 2022-09-29
3207 Pátí tvůrci aneb noví Tvůrci rovnováhy Julia FlowEzoterika 2022-09-29
3206 Prolomení blokády noosféry CElenaEzoterika 2022-09-29
3205 Jak se liší Probuzený od dosud spícího, nebo byl scénář vyřešen? Pro100Ezoterika 2022-09-29
3204 Kvantový přechod. Jak překonat temnotu QlikinaEzoterika 2022-09-29
3203 Co se děje Q&A Dr.VEzoterika 2022-09-28
3202 Baltazar o řízení energie pozornosti a svobodě July JulaiEzoterika 2022-09-28
3201 Princ temnot Arulu 14: Zjevení od ďábla Venera NikEzoterika 2022-09-28
3200 Pokračování rozhovoru o světovém řádu Ezoterika 2022-10-10
3199 Malá planeta v nekonečném prostoru KEEzoterika 2022-09-28
3198 Učitelský systém Elmeria (Oksana Klassen)Ezoterika 2022-09-28
3197 Energie - čtyřnásobná síla KEEzoterika 2022-09-27
3196 Matrona Moskevská ʺVelká svatá ruské země Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-27
3195 Princ temnot Arulu. Vedení Moroka CElenaEzoterika 2022-09-24
3194 Ashian: Vyrovnávání se se smutkem a lítostí Jennifer CrokaertEzoterika 2022-10-05
3193 🍄🍄🍄🍄🍄
2022-10-09
3192 Jak netloustnout Cosmic agencyUFO 2022-09-11
3191 Žádné probuzení, jen máte víc vědomí Cosmic agencyUFO 2022-10-03
3190 Prolomení nevědomí - Prolomení dohod o vnímání Cosmic agencyUFO 2022-08-28
3189 Tartárie - Dějiny Země neodpovídají tomu, co si lidé myslí 1 Cosmic agencyUFO 2022-09-14
3188 Frekvence vzestupu Kej RajEzoterika 2022-08-10
3187 Nový Lucifer. Boží modifikace CElenaEzoterika 2022-09-26
3186 KAIN: Vyvažovací práce CElenaEzoterika 2022-09-25
3185 Mammon: Mlha temnoty ArchitektEzoterika 2022-09-25
3184 Hra na jednu bránu Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-25
3183 Vírosofie-Vírologie Igor Romanovič GrigorjancEzoterika 2022-09-24
3182 Cesta monády 59: Dobro a zlo (vlády) Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-24
3181 Nový ruský car je poslem ze soustavy Andromeda Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-24
3180 Pokusy o atentát na tyrany... Kolaps nadějí Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-22
3179 Pátí tvůrci aneb noví stabilizátoři Julia FlowEzoterika 2022-09-25
3178 Pátý stvořitel: Dokončení Dr.V.Ezoterika 2022-09-21
3177 Cesta monády 58: Dobro a zlo (Falešní bohové) Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-21
3176 Rada rovnováhy. Noosférický štít CElenaEzoterika 2022-09-20
3175 Ruský božský komunismus předpovězený Edgarem Caycem Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-19
3174 Princ temnot Arulu 13. Antikrist nebo smrtka Venera NikEzoterika 2022-09-19
3173 IŠTAR - genetička, která chtěla změnit Zemi Cosmic agencyUFO 2022-09-18
3172 Jádro velkého Loga Cosmic agencyUFO 2022-09-15
3171 Lži o historii lidstva 2 - Cestování časem nepomáhá Cosmic agencyUFO 2022-09-17
3170 Historie - Římané a renesance najednou Cosmic agencyUFOI 2022-09-22
3169 O chaosu a řádu Valerie KolcováEzoterika 2022-08-23
3168 Záhada mongolského červa, zapomenuté město a ...král Šalamoun Valerie KolcováEzoterika 2022-08-10
3167 🔅🔆🔅🔆🔅
2022-10-02
3166 Archanděl Michael a Rada zářivého světla: Přístup k novému rozšíření Ailia Mira Ezoterika 2022-09-22
3165 Celestial Blue Star Modrá hvězda Plejáďanů: Hořká sklizeň Celestial Blue StarEzoterika 2022-09-22
3164 Arkturiánská rada 9D: Dojde k události nebo ke slunečnímu záblesku? Daniel ScrantonEzoterika 2022-09-20
3163 Hakann: Jak problém rezonuje A.S.Ezoterika 2022-09-20
3162 Volání do služby Judith KuselEzoterika 2022-09-20
3161 Skupina: Velký reset EspavoEzoterika 2022-09-20
3160 Hodnocení našeho osudu Kenneth SchmittEzoterika 2022-09-20
3159 Životní gobelín: Jsi nováček Brenda HoffmanEzoterika 2022-09-20
3158 Velký kvantový přechod: Operace 4. vesmír - 8 LevEzoterika 2022-09-20
3157 Vzestoupení a hromadné otevírání srdce Judith KuselEzoterika 2022-09-19
3156 Andělští světlonoši všech říší: Překalibrování lidského těla GalaxygirlEzoterika 2022-09-19
3155 Změny reinkarnačního vzoru Owen WatersEzoterika 2022-09-19
3154 Arkturiáni: Nová úroveň uvědomění Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-09-19
3153 Poselství od andělů: Není třeba se usadit Ann AlbersEzoterika 2022-09-25
3152 Váš efekt krát tři tisíce InfinitebeingEzoterika 2022-09-25
3151 Andromeďané: Nechť je řečena pravda Natalie GlassonEzoterika 2022-09-25
3150 Ukotvení většího světla Mashubi ShekiniahEzoterika 2022-09-25
3149 Ohlédnutí Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-25
3148 Cesta apoštola Saula Valerie KolcováEzoterika 2022-09-20
3147 Konfrontace na Maltě Lisa ReneéEzoterika 2022-09-19
3146 Poselství od Boha: Vaše nejskvělejší vtělení Jahn J. KasslEzoterika 2022-09-22
3145 🙃🙃🙃
2022-09-25
3144 O současné situaci na Zemi ArchitektEzoterika 2022-09-16
3143 Proč ďábel dohlížel na Hitlera a Stalina na Zemi? Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-18
3142 Nový Lucifer. Ven z Matrixu CElenaEzoterika 2022-09-18
3141 Isis a starší ze Síria: Aktivační kódy Venera NikEzoterika 2022-09-16
3140 Přeformátování maticových kódových sekvencí Olga EnvoyEzoterika 2022-09-13
3139 Sri Aurobindo a Mirra Alfassa Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-09-10
3138 Architekti mraků Julia Flow Ezoterika 2022-09-18
3137 Pohled z vesmíru OjlitEzoterika 2022-09-11
3136 Adama z Telosu: Už jsi ve vědomí jednoty Sharon StewartEzoterika 2022-09-16
3135 Probuzení = vzpomenout si a radovat se John SmallmanEzoterika 2022-09-17
3134 Sebetranscendence vědomí ega Kenneth SchmittEzoterika 2022-09-18
3133 Tunia: Jdou ženy po ʺzlých chlapcíchʺ? A.S.Ezoterika 2022-09-13
3132 O čakrách Christopher WallisEzoterika 2022-02-12
3131 Telosané: Děti a nová Země Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-09-13
3130 Helios: Pocítili jste posun? GalaxygirlEzoterika 2022-09-13
3129 Z 3D do 5D: co znamená posun do vyššího vědomí Yasmin Dadabhay Ezoterika 2022-09-13
3128 Zpráva o vzestupu 144: Konec Černých klobouků Jen McCartyEzoterika 2022-09-14
3127 Hakann: Čísla a draci A.S.Ezoterika 2022-09-14
3126 Anos z Arkturu: Všechno je vždycky v pořádku A.S.Ezoterika 2022-09-18
3125 Spojení s mimozemšťany FWCEzoterika 2022-09-15
3124 Chvalozpěv na královnu Alžbětu II., který v televizi neuvidíte Free Thought projectEzoterika 2022-09-16
3123 Nekonečný příběh Teri WadeEzoterika 2022-09-16
3122 Arkturiánská rada 9D: Jak čelit temnotě na Zemi Daniel ScrantonEzoterika 2022-09-16
3121 Archanděl Michael: Co je to zármutek? Thea Grace SiriusEzoterika 2022-09-16
3120 Velký kvantový přechod: Operace Vesmír 4 LevEzoterika 2022-09-17
3119 Jeshua: Probuzení Mwendwa MbaabuEzoterika 2022-09-17
3118 Kolektiv: O smrti anglického panovníka Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-10
3117 Značka, která rozpoutá povodeň Suzanne MarescaEzoterika 2022-09-10
3116 Kolektiv: Nová Země není jen sen Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-17
3115 Archanděl Michael: Přijímání změn Victoria CochraneEzoterika 2022-09-17
3114 Odhalení vyšších pravd KejrajEzoterika 2022-09-17
3113 Vyšší já: očistný proces Mike QuinseyEzoterika 2022-09-17
3112 Adama z Telosu: Známky znemožnění Sharon StewartEzoterika 2022-09-13
3111 Odpovědi na otázku Sharon StewartEzoterika 2022-09-13
3110 Athena: Energeticko intuitivní kurz Sharon StewartEzoterika 2022-09-14
3109 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-09-11
3108 🍏 🍎 🍐 🍇
2022-09-18
3107 Nazca - co to je? Cosmic agencyUFO 2022-08-31
3106 Více o pyramidách Cosmic agencyUFO 2022-08-23
3105 Anos of Arcturus: Nikdo "není dost dobrý" A.S.Ezoterika 2022-09-07
3104 Aštar: Dítě světla promluví Arthura hectorEzoterika 2022-09-11
3103 Multidimenzionální Země Teri WadeEzoterika 2022-09-08
3102 Archanděl Gabriel: Co je ve vašem vědomí? Šanta GabrielEzoterika 2022-09-08
3101 11 triků pro snadnější přechod Mastering AlchemyEzoterika 2022-09-08
3100 Saint Germain: Velká změna pokračuje James McConnellEzoterika 2022-09-08
3099 Aktualizace Argorianů: Vstup do proudu světelných částic o vysoké hustotě LevEzoterika 2022-09-10
3098 Převzetí odpovědnosti James GillilandEzoterika 2022-09-11
3097 Neioh z Plejád: Plejády: posun, cykly a znamení Judith Judith KuselEzoterika 2022-09-10
3096 Matka Země, El Morya, Mary, Arkturiánská rada Marie MohlerEzoterika 2022-09-10
3095 Síť nadduše vs záznamy Akáši CendrineEzoterika 2022-09-10
3094 Vyšší já: Změny začínají Mike QuinseyEzoterika 2022-09-10
3093 Další fáze probuzení začala EraoflighEzoterika 2022-09-10
3092 OWS: Dar Ducha James McConnellEzoterika 2022-09-08
3091 OWS: Jedno spojení James McConnellEzoterika 2022-09-07
3090 KaRa z Plejád: Brány nebes na Zemi se otevírají James McConnellEzoterika 2022-09-07
3089 Elohim - Volání uvnitř Asil ToksalEzoterika 2022-09-03
3088 Gaia - Jste děti mého lůna Vania RodriguezEzoterika 2022-09-06
3087 Tunia: Efekt sté opice A.S.Ezoterika 2022-09-07
3086 Tunia: Jak se uzdravit A.S.Ezoterika 2022-09-06
3085 Arcturiané: Vnější odrazy Marilyvn RafaelleEzoterika 2022-09-04
3084 Lucifer. Zdánlivý klid CElenaEzoterika 2022-09-01
3083 Zpráva od zástupců souhvězdí Centauri OjlitEzoterika 2022-09-06
3082 Poselství Arcturianské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-09-04
3081 Paranormální jevy Sergej KozlovskiEzoterika 2022-09-07
3080 Podvědomé reakce čtvrté dimenze MartaEzoterika 2022-09-11
3079 🌼 🌻 🌞
2022-09-11
3078 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-09-01
3077 ŠIVA: Vytváření destrukce CElenaEzoterika 2022-08-28
3076 Mira z Plejádské nejvyšší rady: Vzkříšení Valerie DonnerEzoterika 2022-09-08
3075 Archanděl Michael: Stažení vašeho nového božského plánu Ronna VezaneEzoterika 2022-09-01
3074 Archanděl Zadkiel: Archanděl Archanděl: Božský tok jednoty Linda RobinsonEzoterika 2022-09-02
3073 Ashian: Vyžádejte si svou svobodu hned teď Jennifer CrokaertEzoterika 2022-09-01
3072 Planetární probuzení a léčení James GillilandEzoterika 2022-09-05
3071 Pohled do budoucnosti Owen WatersEzoterika 2022-09-05
3070 Psychoduchovní boj Teri WadeEzoterika 2022-09-03
3069 Archanděl Michael: Jsi kouzelný Kerstin ErikssonEzoterika 2022-09-03
3068 Vyšší já: Nic se neděje náhodou Mike QuinseyEzoterika 2022-09-03
3067 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-08-21
3066 Duchovní regulátor lidstva (karma) Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-24
3065 Hakann: Hudba a tanec A.S.Ezoterika 2022-08-30
3064 Aštar: Přístup k duchovním schopnostem 3: Jasnovidectví Kate WoodleyEzoterika 2022-08-30
3063 Telosané: Málokdy lidstvo spí tak jako vy Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-08-30
3062 Aktualizace vzestupu; přizpůsobte se posunu Natalia AlbaEzoterika 2022-08-30
3061 Hakann: Miluji tě bezpodmínečně A.S.Ezoterika 2022-08-30
3060 Jak otevřít čakru třetího oka pro duchovní probuzení Aeron LazarEzoterika 2022-08-29
3059 Anos z Arcturu: Nekonečné cesty ke zdroji A.S.Ezoterika 2022-08-29
3058 Aštar: Ústavní právo Sharon Sharon StewartEzoterika 2022-09-04
3057 Lennon: Intenzivní situace na Zemi Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-09-04
3056 Michael a Rada zářivého světla: Aktuální informace o vzestupu Ailia MiraEzoterika 2022-09-04
3055 Osobní síla Pro100Ezoterika 2022-09-01
3054 Unavená žena Nina SumireEzoterika 2022-08-31
3053 Prognóza na září 2022 Cosmo harmonyEzoterika 2022-08-31
3052 Aštar: Co zaseješ, to sklidíš VitalikusEzoterika 2022-08-28
3051 ZBAVME SE EGREGORŮ Pro100Ezoterika 2022-08-27
3050 Hypostáze ve vesmíru Nikolaj ArťucovEzoterika 2022-08-28
3049 Cesta monády 51.. Sergej KozlovskiEzoterika 2022-08-28
3048 🍂 🍁 🌷 🌹 🥀 🌸
2022-09-04
3047 Ismael Perez a Michelle Klann Suzanne MarescaEzoterika 2022-08-26
3046 Nekonečná COVID hysterie v Číně ZeroHedgeEzoterika 2022-08-29
3045 Stíny ukazují nerovnováhu JEnnifer CrokaertEzoterika 2022-08-26
3044 Aštar: Vylepšená aktualizace DNA Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-08-29
3043 Rozlehlost bytí: Most Nancy Wallace WardEzoterika 2022-08-27
3042 Archanděl Michael: Hra se blíží ke konci James McConnellEzoterika 2022-08-26
3041 Bytosti světla: Jde o vás a o cestu, po které kráčíte Wendy Ann ZelleaEzoterika 2022-08-26
3040 Vatikánský podvod Teri WadeRealita 2022-08-26
3039 Saint Germain: Jste daleko za iluzí James McConnellEzoterika 2022-08-25
3038 Poselství od Stvořitele: Spojení se zdrojem Victoria CochraneEzoterika 2022-08-25
3037 OWS: Nic nemůže zastavit přicházející světlo James McConnellEzoterika 2022-08-25
3036 OWS: Mřížka vědomí Krista James McConnellEzoterika 2022-08-27
3035 Vyšší já: Překonáte všechny překážky Mike QuinseyEzoterika 2022-08-27
3034 Kryon - Zrychlování času Lee CarrollEzoterika 2022-08-23
3033 Vyšší já je nová technologie Dr. Shavi M.AliEzoterika 2022-08-23
3032 Obrácení energií Sharon StewartEzoterika 2022-08-24
3031 Shánění potravy Sharon StewartEzoterika 2022-08-23
3030 Athena: Zachyťte reakci ostatních na vás Sharon StewartEzoterika 2022-08-23
3029 Lyřanská hvězdná brána Sharon StewartEzoterika 2022-08-23
3028 Arkturiánská rada 9D: Kolektivní setkání Země na astrální rovině Daniel ScrantonEzoterika 2022-08-24
3027 Archanděl Ariel: Může být duše skutečně ztracena? Jahn J.KasslEzoterika 2022-08-24
3026 Přístup k holografickému kvantovému poli Meg BenedicteEzoterika 2022-08-24
3025 Proč tak drahé klony? Cliff HighRealita 2022-08-22
3024 Nejvýznamnější zpravodajský příběh v historii StarseedsEzoterika 2022-08-22
3023 Zpráva od společnosti Sirius: Jděte dovnitř Thea Grace SiriusEzoterika 2022-08-22
3022 Pokřtění mimozemšťané Judith KuselEzoterika 2022-08-22
3021 Skupina: Probuďte se STeve RotherEzoterika 2022-08-22
3020 Co dělat, když se cítíte vyčerpaní Leo BabautaEzoterika 2022-08-22
3019 Velký kvantový přechod: Operace 4. vesmír LevEzoterika 2022-08-23
3018 Lady Portia: Božská spravedlnost Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-08-23
3017 Archanděl Uriel: Jste pravými drahokamy Země Kerstin ErikssonEzoterika 2022-08-23
3016 Arcturian Group: Buďte si vědomi svých myšlenek Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-08-23
3015 Životní gobelín: Nové vy na steroidech Brenda HoffmanEzoterika 2022-08-23
3014 Tunia: Zvonění v uších A.S.Ezoterika 2022-08-26
3013 Tunia z Plejád: GESARA A.S.Ezoterika 2022-08-27
3012 Hakann: Jak byli stvořeni pozemšťané A.S.Ezoterika 2022-08-26
3011 Hakann: Už teď jste víc než dost dobří A.S.Ezoterika 2022-08-22
3010 Hakann: Jak poznám, co je pravda A.S.Ezoterika 2022-08-24
3009 Hakann: Jeden den v Hakannově životě A.S.Ezoterika 2022-08-24
3008 Tunia: Den v mém životě A.S.Ezoterika 2022-08-23
3007 Skrytý mezigalaktický konflikt Lisa ReneéEzoterika 2022-08-27
3006 Kosmičtí Elohi Lisa ReneéEzoterika 2022-08-22
3005 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒
2022-08-28
3004 Mise Apollo na Měsíc - falešná nebo skutečná? Cosmic agencyUFO 2022-08-15
3003 Swaruu z Erry a bývalý inženýr NASA o přistání na Měsíci Cosmic agencyUFO 2022-08-19
3002 Archanděl Raziel: Život v posmrtném životě a role andělů Sylvain DidelotEzoterika 2022-08-20
3001 Arkturiánská rada 9D: Probuzený kolektiv, je čas povstat Daniel ScrantonEzoterika 2022-08-19
3000 Čistění linie karmy a hustoty Jenny SchiltzEzoterika 2022-08-19
2999 Kapitulace Terri WadeEzoterika 2022-08-16
2998 Platinová flotila: Vlna napříč 5 kontinenty Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-08-16
2997 Naše krystalické diamantové srdce Ramona LappinEzoterika 2022-08-16
2996 Adama z Telosu: Body volby Asara AdamsEzoterika 2022-08-21
2995 Vliv míst moci na člověka ArchitektEzoterika 2022-08-20
2994 Dějiny Země 1-10 Ashayana DeaneEzoterika 2022-08-22
2993 Hathory: Hvězdné portály a zarovnání Peggy BlackEzoterika 2022-08-16
2992 Cesta monády: Reinkarnace Swrgej KozlovskijEzoterika 2022-08-09
2991 Hakann: Zůstaneme na Zemi? A.S.Ezoterika 2022-08-17
2990 Tunia: S muži by se mělo zacházet lépe A.S.Ezoterika 2022-08-16
2989 Archanděl Michael a víra: Zákon kořenové čakry Kerstin ErikssonEzoterika 2022-08-21
2988 St. Germain: Plamen míru a svobody Jahn J. KaslEzoterika 2022-08-21
2987 Taťána Sněžina: poslání a účel Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-21
2986 Hierarchická struktura ʺZelené mysliʺ Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-20
2985 Cesta monády 50: Paranormální aktivita Sergej KozlovskijEzoterika 2022-08-20
2984 Velký kvantový přechod 3: Operace 4. vesmír LevEzoterika 2022-08-21
2983 Velký kvantový přechod: Neodhalené Bucegi LevEzoterika 2022-08-22
2982 Rozhovor s Davidem Icke Catherine VielEzoterika 2022-08-13
2981 Buddha Erena VelazquezEzoterika 2022-08-13
2980 Archanděl Michael: Skupina andělských bojovníků Sharon StewartEzoterika 2022-08-14
2979 St. Germain: Tajná řeč života Sharon StewartEzoterika 2022-08-13
2978 El Morya: MM zdarma jednou týdně Jahn J. KasslEzoterika 2022-08-15
2977 Plejáďané: rozsáhlá síť světla Christine DayEzoterika 2022-08-15
2976 Bůh: Jsi součástí mého plánu Krista EnergeticLeightEzoterika 2022-08-12
2975 Porozumění naší lidské zkušenosti Kenneth SchmittEzoterika 2022-08-15
2974 Hakann: Pozitivní zaměření A.S.Ezoterika 2022-08-15
2973 Ismael Perez Galaktická historie a AI Nikolas VeniaminEzoterika 2022-08-08
2972 Yazhi Swaruu - Mimozemská "dívčí" moudrost Cosmic agencyUFO 2022-08-19
2971 🥷🏻 ⚔️🪓 🩹
2022-08-21
2970 Kolektiv: Tentokrát jste si vybrali vy Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-08-14
2969 Vzpomínky na minulé životy Cosmic agencyUFO 2022-08-12
2968 Pasti na duše a stroje na vymazávání paměti? Cosmic agencyUFO 2022-08-08
2967 Kontakt s mimozemskými rasami přes klávesnici Cosmic agencyUFO 2022-08-08
2966 Vzestup planety Cosmic agencyUFO 2022-08-04
2965 Kanály, které mohou hrozit nebezpečím Cosmic agencyUFO 2022-08-04
2964 Sumerský portál - Irák Cosmic agencyUFO 2022-07-31
2963 OWS: nadcházející změny James McConnellEzoterika 2022-08-12
2962 Rozloučení s iluzemi MartaEzoterika 2022-08-11
2961 Nepatříte sobě MartaEzoterika 2022-08-12
2960 Duální struktury světa Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-13
2959 Šedé a jiné mysli Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-08-13
2958 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-08-12
2957 Sananda: uprostřed velkého převratu James McConnell Ezoterika 2022-08-12
2956 Naplnění mise Ramona LappinEzoterika 2022-08-12
2955 Elohim: Lví brána Přímý přenos Asil ToksalEzoterika 2022-08-12
2954 Spolupráce a povzbuzování Owen WatersEzoterika 2022-08-12
2953 Novinky Brenda HoffmanEzoterika 2022-08-11
2952 INTERGALAKTICKÝ SOUD MartaEzoterika 2022-08-01
2951 Zkoumání existence umělé inteligence Suzanne MarescaEzoterika 2022-08-09
2950 Saul: Čas a náš okamžik probuzení John SmallmanEzoterika 2022-08-08
2949 Jak provést jednoduchou relaci vzdáleného sledování Paul H. SmithEzoterika 2022-08-08
2948 Buď Ty, Skutečný, Syrový, Statečný Ramona LappinEzoterika 2022-08-08
2947 Katastrofický farmaceutický terorismus Dr. SircusRealita 2022-08-09
2946 Mandžuští kandidáti James GillilandRealita 2022-08-09
2945 ʺVakcínyʺ mRNA COVID-19 způsobují rakovinu Joel SmalleyRealita 2022-08-09
2944 Velitel Hatonn: 12 známek něčeho kataklyzmatických proporcí FourwindsEzoterika 2022-08-09
2943 Hakann: Můžete udělat mnohem víc, než si uvědomujete A.S.Ezoterika 2022-08-09
2942 Archanděl Michael Erena VelazquezEzoterika 2022-08-06
2941 Athéna - Energetická intuice Sharon StewartEzoterika 2022-08-06
2940 St. Germain Q&A Sharon StewartEzoterika 2022-08-06
2939 Lví brána James GillilandEzoterika 2022-08-08
2938 Znovuzrozená Země Judith KuselEzoterika 2022-08-08
2937 Sirius - Lví brána Thea Grace SiriusEzoterika 2022-08-08
2936 👏 🙌 👐 🤲 🤝
2022-08-14
2935 Lidé a odpovědnost Cosmic agencyUFO 2022-07-28
2934 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-08-01
2933 Největší loupež zlata v historii Peter B. MeyerRealita 2022-08-02
2932 Archaelogické extraterestriální hovory: Bucegi Cosmic agencyUFO 2022-07-27
2931 Tunia: Q&A: Posmrtný život a plameny dvojčat A.S.Ezoterika 2022-08-06
2930 Tunia: světelné tělo A.S.Ezoterika 2022-08-05
2929 Tunia: Q&A A.S.Ezoterika 2022-08-05
2928 Tunia: Děláte to skvěle a důležitost laskavosti A.S.Ezoterika 2022-08-04
2927 Mira z Plejád: Vše vyplouvá na povrch Valerie DonnerEzoterika 2022-08-04
2926 Genetické panoptikum John W. WhiteheadEzoterika 2022-08-02
2925 Konec experimentu Freedom4humanityEzoterika 2022-08-05
2924 Nikdy nejsi sám John Smallman Ezoterika 2022-08-05
2923 Hakann: Operace na osvobození Země A.S.Ezoterika 2022-08-06
2922 Archanděl Gabriel: Vyjádření vaší duše Shanta GabrielEzoterika 2022-08-06
2921 Kolektivní: Meziprostor Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-08-06
2920 Každý má svou cestu OjlitEzoterika 2022-08-03
2919 Arkturiáni OnenessofallEzoterika 2022-07-31
2918 Metatron: Moudrost věků Natalie GlassonEzoterika 2022-08-07
2917 Shalashian: Příliš rychlý čas Rafael (Neva Gabriel)Ezoterika 2022-08-07
2916 Vyšší Já: první kontakt Mike QuinseyEzoterika 2022-08-07
2915 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-08-05
2914 Z 3D do 4D a 5D: Pyramida LevEzoterika 2022-08-07
2913 Změna časové osy 2022 Peter B. MeyerEzoterika 2022-07-30
2912 Sanhia: Proč je těžké přijmout? Ulla LindgrenEzoterika 2022-08-03
2911 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-07-31
2910 OWS a Shoshanna: Nepadnout James McConnellEzoterika 2022-08-05
2909 OWS a Shoshanna: Buďte připraveni James McConnellEzoterika 2022-08-01
2908 Melchizedech: Vezměte si zpět svou moc James McConnellEzoterika 2022-08-04
2907 Aštar: Kontakt s jinými dimenzemi Arthura HectorEzoterika 2022-08-04
2906 Plejáďané - Těšíme se na první kontakt Vania RodriguezEzoterika 2022-08-01
2905 Nový Jeruzalém přes Galaxygirl GalaxygirlEzoterika 2022-07-30
2904 Skrytá historie Měsíce Valerie KolcováEzoterika 2019-06-28
2903 Čí zločin nese Kain? + Ďatlovova výprava Valerie KolcováEzoterika 2014-04-20
2902 Kain: Různobarevné síly CElenaEzoterika 2022-08-05
2901 😻 😼 😽 🙀 😿 😾
2022-08-07
2900 Aštar: Odhalení se blíží EraoflightEzoterika 2022-07-31
2899 Hvězdná navigace 4/2 - Kosmické lodě v hyperprostoru Cosmic agencyUFO 2022-07-22
2898 Hvězdná navigace 4 /1 - SIT čas - Kosmické lodě v hyperprostoru Cosmic agencyUFO 2022-07-22
2897 Děti s černýma očima Indian in the machineEzoterika 2022-07-19
2896 Kolik bodů tvoří obrázek? Steve BeckowEzoterika 2022-07-27
2895 Sananda: Za hranice iluze James McConnellEzoterika 2022-07-26
2894 Arkturiánská rada 9D: Co dělají energie s bdělým a neprobuzeným Daniel ScrantonEzoterika 2022-07-27
2893 Jeshua: Čas, multidimenzionalita a vaše světelné já Pamela KribbeEzoterika 2022-07-28
2892 Od 3D ke 4D a 5D: Naše rozhodnutí LevEzoterika 2022-07-28
2891 Hakann: Lidstvo je jedno A.S.Ezoterika 2022-07-28
2890 Ashian: Procházka mezi dvěma světy Jennifer CrokaertEzoterika 2022-07-30
2889 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-07-30
2888 Akatu z Plejád: Změnit se, přizpůsobit, přežít JudithEzoterika 2022-07-28
2887 Gagarin Valerie KolcováEzoterika 2014-04-13
2886 O síle, slabosti, realitě a iluzích Valerie KolcováEzoterika 2022-07-27
2885 ATON - Nejdůležitější zpráva Four windsEzoterika 2022-07-26
2884 Od 3D k 4D a 5D: drhnutí LevEzoterika 2022-07-26
2883 Na správné cestě James McConnellEzoterika 2022-07-26
2882 Paralelní reality MartaEzoterika 2022-07-31
2881 Archanděl Michael: životní scénář a svoboda volby ArchitektEzoterika 2022-07-29
2880 Sanat Kumara o probíhající transformaci OjlitEzoterika 2022-07-30
2879 🐡 🐠 🐟 🐬 🐳 🐋
2022-07-31
2878 Jak z těla odstranit grafen z vakcín COVID? the ExposéEzoterika 2022-07-25
2877 Ceny paliva a nevyčerpatelné zdroje Cosmic agencyUFO 2022-07-15
2876 Desetiletí očkování: WHO odhaduje, že ʺvakcínyʺ sníží světovou populaci o 15 % Rhod WilsonEzoterika 2022-07-16
2875 Ovládání mysli omezuje vaše schopnosti Cosmic agencyUFO 2022-07-11
2874 Od tajemství Williama Shakespeara k tajemství Francise Bacona Valerie KolcováEzoterika 2022-07-13
2873 Duchové přírody Venera NikEzoterika 2022-07-21
2872 Proč člověk potřebuje hlad Pro100Ezoterika 2022-07-21
2871 Poselství skupiny Arkturiánů OnenessofallEzoterika 2022-07-17
2870 Přinesly chytré telefony něco dobrého? Pro100Ezoterika 2022-07-22
2869 Isis 2: Přechod Venera NikEzoterika 2022-07-20
2868 Éterický nebo efemérní příběh o pronikání! Jevgenij SedojEzoterika 2022-07-20
2867 Zerkut OjlitEzoterika 2022-07-17
2866 Skupina: Pomoc je na cestě Steve RotherEzoterika 2022-07-21
2865 Proč se channelované zprávy navzájem neshodují? Don SpectacularisEzoterika 2022-07-22
2864 Aštar: Diamantové světlo Arthura HectorEzoterika 2022-07-22
2863 OWS: Vzpomínání James McConnellEzoterika 2022-07-23
2862 Kdo jsou Siriané a odkud pochází CedrinesEzoterika 2022-07-23
2861 Ježíš: Probuď se do Lásky, kterou jsi John SmallmanEzoterika 2022-07-16
2860 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleEzoterika 2022-07-17
2859 Lví brána Celia FennEzoterika 2022-07-21
2858 Síla Lva Judith KuselEzoterika 2022-07-22
2857 Událost Mike LoveEzoterika 2022-07-20
2856 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-07-22
2855 Kapitán Adrian z GFL Inger NorenEzoterika 2022-07-14
2854 Co ty? https://jennifercrokaert.com/ashian-do-you/Ezoterika 2022-07-22
2853 Tunia: Jsi milován A.S.Ezoterika 2022-07-19
2852 Klíčové aspekty transformace José StevensEzoterika 2022-07-19
2851 Hakann: Dokážeš vše, co si usmyslíš A.S.Ezoterika 2022-07-19
2850 Nová realita světla KejrajEzoterika 2022-07-19
2849 Zvolte si časovou osu Jessica WoodsEzoterika 2022-07-18
2848 Saint Germain: Q & A Sharon StewartEzoterika 2022-07-23
2847 Athena: Lekce 22 Sharon StewartEzoterika 2022-07-22
2846 Cesta k osobní síle Sharon StewartEzoterika 2022-07-22
2845 Vědci, kartáři, šamani - předpověď budoucnosti Cosmic agencyUFO 2022-07-19
2844 Dvojče duše - pokročilá metafyzika Cosmic agencyUFO 2022-07-22
2843 ☃️⛄️☃️⛄️
2022-07-24
2842 Změnil CERN opět naši realitu? Universal lighthouseREALITA 2022-07-06
2841 Mřížka Kristova vědomí James McConnellEzoterika 2022-07-11
2840 Hvězdní lidé Peggy BlackEzoterika 2022-07-13
2839 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-07-15
2838 Aštar: Pád Georgijských kamenů Sharon StewartEzoterika 2022-07-17
2837 Vrillon Erena VelazquezEzoterika 2022-07-16
2836 Vycházíme z Matrixu? Vidya FrazierEzoterika 2022-07-16
2835 Test uvědomění od archanděla Michaela OjlitEzoterika 2022-07-17
2834 Telepatie je naše blízká budoucnost Pro100Ezoterika 2022-07-16
2833 Bohyně ISIS Venera NikEzoterika 2022-07-14
2832 Myšlenky ʺuvízléʺ ve slovech Alexej NikolajevEzoterika 2022-07-14
2831 Temný archanděl Evail 4: Zatemnění vědomí ArchitektEzoterika 2022-07-12
2830 Proč se přání neplní Pro100Ezoterika 2022-07-11
2829 QWS: Odstranění Chiméry James Mc ConnellEzoterika 2022-07-14
2828 Ashian: Galaktici jsou vždy tady Jennifer CrokaertEzoterika 2022-07-16
2827 St Germain: Cesta nejmenšího odporu Sharon StewartEzoterika 2022-07-13
2826 Klíče od svého osvobození máte v rukou Ramona LappinEzoterika 2022-07-13
2825 Civilizace Modrých paprsků Erena VelazquezEzoterika 2022-07-11
2824 WWG1WGA: Čtyři roky války Martin GeddesEzoterika 2022-07-12
2823 Ashian: Uzemnění energií Jennifer CrokaertEzoterika 2022-07-11
2822 Mistr Babadží: Probuďte se, povstaňte Jahn J KasslEzoterika 2022-07-12
2821 Twiter je OPS Baxter DmitrijEzoterika 2022-07-11
2820 Ztráta správy věcí veřejných MartaEzoterika 2022-07-11
2819 St. Germain: Staseed kontrakt Sharon StewartEzoterika 2022-07-11
2818 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-07-11
2817 Vyšší já Elona Muska Elisa MedhusEzoterika 2022-06-12
2816 MATKA ZEMĚ FourwindsEzoterika 2022-07-09
2815 Z lavice studenta MartaEzoterika 2022-07-17
2814 🪰 🪲 🪳 🦟 🦗 🕷
2022-07-17
2813 Co jsou emoce - změňte svou realitu Cosmic agencyUFO 2022-07-03
2812 Plejáďané: Energetické přepětí KejrajEzoterika 2022-07-07
2811 Spánek jako příležitost k vypracování potřebných lekcí OjlitEzoterika 2022-07-07
2810 O tajemstvích individuálního chování. Kodex mistrů přechodu SavmeyaEzoterika 2022-07-07
2809 Éter: Vkládání objektů do matrixu Cosmic AgencyUFO 2022-07-06
2808 Nejvyšší otec Erena VelazquezEzoterika 2022-07-02
2807 Ben Rafael Guevarra Tala Nee: Údiv času Suzanne MarescaEzoterika 2022-07-06
2806 Archanděl Rafael: Uzdravení světa Victoria CochraneEzoterika 2022-07-05
2805 Přijetí informací závisí na stupni připravenosti člověka OjlitEzoterika 2022-07-05
2804 Arkturiánská skupina OnessofalEzoterika 2022-07-03
2803 Galaktická rada o probíhajících procesech a učiněných rozhodnutích OjlitEzoterika 2022-07-05
2802 Za vás to projít nemůžeme OjlitEzoterika 2022-07-05
2801 Život ve snu nebo sen v životě OjlitEzoterika 2022-07-06
2800 Co člověku dává aktivace DNA CosmoharmonyEzoterika 2022-07-06
2799 Společná práce MartaEzoterika 2022-07-06
2798 Přetvořit svět není maličkost Ailia MiraEzoterika 2022-07-07
2797 Partnerství jsou lekcemi pro duši OjlitEzoterika 2022-07-08
2796 Archanděl Michael: Interdimenzionální aspekty vás samých Joan WalkerEzoterika 2022-07-08
2795 Telosané: Duše si přejí zažít přechod Marie Josée AndichouEzoterika 2022-07-08
2794 Jak zvládnout horu úkolů Leo BabautaEzoterika 2022-07-08
2793 Z 3D do 4D a 5D: Mlátička LevEzoterika 2022-07-09
2792 Nejvyšší soud mění Ameriku na zónu bez ústavy John W. WhiteheadEzoterika 2022-07-09
2791 Lidé mají přístup k vyšší úrovni vědomí GautamA PeddadaEzoterika 2022-07-09
2790 Ekonomie noosféry ClifF HighEzoterika 2022-07-09
2789 Arkturiánská rada: Připojte se Daniel ScrantonEzoterika 2022-07-09
2788 OWS: Mřížka vědomí Krista James McConnelEzoterika 2022-07-09
2787 Vyšší já: Nová éra Mike QuinseyEzoterika 2022-07-09
2786 Andromeda: Jak změnit realitu Natalie GlassonEzoterika 2022-07-10
2785 Adama z Telosu: Nanebevzatí mistři Asara AdamsEzoterika 2022-07-10
2784 Těžké období? Don SpectacularisEzoterika 2022-07-10
2783 Lady Portia: Děti Caroline Ocean RyanEzoterika 2022-07-10
2782 Integrace vaší vícerozměrnosti AiliaEzoterika 2022-07-10
2781 Galaktická federace světla: Láskyplná poznámka Krista EnergeticlightEzoterika 2022-07-10
2780 Saint Germain: Germain: Fondy prosperity Sharon StewartEzoterika 2022-07-07
2779 Vnější jádro Země se mění - odhalují data ze seismických vln David NieldEzoterika 2022-07-07
2778 Kolektiv: Velká obnova Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-07-05
2777 Vzestup: Autenticita, simultánnost a neustále se objevující vlny energie a světla AilioEzoterika 2022-07-04
2776 Archanděl Michael: Neporazitelné vítězství světla Asara AdamsEzoterika 2022-07-04
2775 Archanděl Michael: Mírový vzestup Sharon StewartEzoterika 2022-07-05
2774 Andělé: Expanze do lásky Ann AlbersEzoterika 2022-07-04
2773 Archanděl Uriel: Vytvořili jste novou Zemi Kerstin ErikssonEzoterika 2022-07-04
2772 🥗 🥘 🫕
2022-07-10
2771 Vkládání objektů do matrixu Cosmic agencyUFO 2022-06-28
2770 Matthew Ward Suzy WardEsoterika 2022-07-01
2769 Není to konec světa Jeff ThomasRealita 2022-06-28
2768 Políbená Sluncem OjlitEzoterika 2022-06-28
2767 Výbušná zpráva - síť CIA ʺStealth Networkʺ špionů a komand na Ukrajině Tyler DurdenRealita 2022-06-28
2766 Rozlehlost bytí: Praktikování přítomnosti Nancy Wallace WardRealita 2022-06-29
2765 3D - 4D - 5D LevEzoterika 2022-06-29
2764 Kontaktování jako seriózní zkouška. Nová etapa proměny Země ArchitektEzoterika 2022-07-01
2763 Práce na sobě mění vesmír! OjlitEzoterika 2022-07-02
2762 Saint Germain: Cesta odpuštění - čtvrté kolo VAnia RodriguezEzoterika 2022-07-01
2761 Q&A Saint Germain Sharon StewartEzoterika 2022-06-29
2760 Přichází spása z východu? Steve BeckowRealita 2022-06-30
2759 Energie července 2022; navrácení duše Natália AlbaEzoterika 2022-06-29
2758 Skupina archandělů, Metatron, Serafín Sarovski Anna ChenEzoterika 2022-06-29
2757 Cítit svou cestu Terry AndrewsEzoterika 2022-06-28
2756 Princ temnot Arulu a lordi 12: Přechod Venera NikEzoterika 2022-06-24
2755 Laboratoř ʺReverzní syntézyʺ CElenaEzoterika 2022-06-25
2754 Metatron OjlitEzoterika 2022-06-26
2753 Tajemství vesmíru. Uvědomění si skutečné reality SoznaniexEzoterika 2022-07-04
2752 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnenessofallEzoterika 2022-06-19
2751 Neznámá hranice OjlitEzoterika 2022-06-28
2750 Mělo to tak být Suzanne MarescaEzoterika 2022-06-25
2749 Mistr polopravd Oleg ZemljaninEzoterika 2022-06-21
2748 O podstatě mysli a podstatě ducha Valerie KolcováEzoterika 2022-06-29
2747 Vzájemná pomoc MartaEzoterika 2022-06-14
2746 🌼 🌻🌼
2022-07-03
2745 5D mysl - Proč jsme jiní a proč nevěříme v časové linie? Cosmic agencyUFO 2022-06-04
2744 Grafen a nanotechnologie ve vakcínách proti Covidu KlaTVRealita 2022-06-13
2743 JSME SKUTEČNÍ Cosmic agencyUFO 2022-06-23
2742 Homo Plejáďan Bruce R. FentonEzoterika 2022-06-16
2741 Ivo z Vegy: Jak kontaktovat svůj Dvojplamen Sharon StewartEzoterika 2022-06-21
2740 Saint Germain: Q & A Sharon StewartEzoterika 2022-06-21
2739 Gaia, El Morya, Arkturiánská nejvyšší rada: Boží jubileum Marie MohlerEzoterika 2022-06-21
2738 Abaddon: Zpomalení výměny energie na Zemi ArchitektEzoterika 2022-06-12
2737 Tajemství vesmíru. Uvědomění si skutečné reality. O Městě světla SoznaniexEzoterika 2022-06-26
2736 Trochu více o víře a pochybách OjlitEzoterika 2022-06-14
2735 Vyšší Já o práci s tarotovými kartami Elena EleyaEzoterika 2022-06-20
2734 Formování duchovních a morálních hodnot u dětí Avakov M.G.Ezoterika 2022-06-15
2733 Mistr Koot Hoomi July JulaiEzoterika 2022-06-15
2732 Apokalypsa: Komentář od Kaina, temného mistra, a sil rovnováhy Dr.VEzoterika 2022-06-08
2731 Přechod - Laboratoř ʺDualitaʺ CElenaEzoterika 2022-06-18
2730 Maldek se připomíná OjlitEzoterika 2022-06-18
2729 Pozemské silové struktury ArchitektEzoterika 2022-06-19
2728 Archanděl Michael - Porozumění Vania RodriguezEzoterika 2022-06-22
2727 Adama z Telosu: Uvolňování a léčení Asara AdamsEzoterika 2022-06-20
2726 Naplňte se bezpodmínečnou láskou pro nadcházející časy Vania RodriguezEzoterika 2022-06-26
2725 Probuďte se z Matrixu Meg BenedicteEzoterika 2022-06-20
2724 Gaia promlouvá: Život je dlouhý, ale čas krátký Pepper LewisEzoterika 2022-06-20
2723 Marie - Pomozte nám pozvednout planetu Vania RodriguezEzoterika 2022-06-17
2722 Planeta Kabiru Erena VelazquezEzoterika 2022-06-25
2721 KaRa Erena VelazquezEzoterika 2022-06-18
2720 🧶🧶🧶🧶🧶
2022-06-26
2719 Minitémata - Mimozemské informace Cosmic agencyUFO 2022-06-18
2718 Vakcíny a nebezpečí přicházející z astrální sféry Cosmic agencyUFO 2022-06-16
2717 Magnetosféra a Van Allenova pásma Cosmic agencyUFO 2022-06-15
2716 Měsíc - instalován ke stabilizaci Země Cosmic agencyUFO 2022-06-15
2715 FEDERACE SVĚTLA - PLANETÁRNÍ ASISTENCE Cosmic agencyUFO 2022-06-13
2714 PLANETÁRNÍ ASISTENCE - VINA A ODPOVĚDNOST Cosmic agencyUFO 2022-06-13
2713 TARTÁRIE - CIVILIZACE VYMAZANÁ Z HISTORIE Cosmic agencyUFO 2022-06-02
2712 Příběh Saturnu neboli Hvězdných válek pokračuje.. Valerie KolcováEzoterika 2022-06-15
2711 Jeshua: Láska, kterou jsi Judith CoatesEzoterika 2022-06-15
2710 Větší energie: Zvýšené upgrady Dr. Schavi M Ali Ezoterika 2022-06-16
2709 Jeshua 1-3: Zákon činu Jsem s vámi, dnes a navždy Jahn J.KasslEzoterika 2022-06-16
2708 Vyčerpání a nové frekvence Era of lightEzoterika 2022-06-16
2707 Povolání k novému osudu Alberto Villoldo PhD.Ezoterika 2022-06-16
2706 Saint Germain: Moment pravdy přichází James McConnellEzoterika 2022-06-16
2705 Odevzdání se vyrovnání Shelley YoungEzoterika 2022-06-17
2704 OWS a Shoshanna - Bez vás žádný přesun James McConnellEzoterika 2022-06-17
2703 Opravdu náročné období? Don SpectacularisEzoterika 2022-06-17
2702 Plejáďané: Klíč k vyrovnání MizraimEzoterika 2022-06-17
2701 Historie Plejáďanů a lidí a jejich současné spoluvytváření Daniel ScrantonEzoterika 2022-06-17
2700 Matka Země, El Morya, Arkturiánská rada: Kritická masa se zvedá Marie MohlerEzoterika 2022-06-15
2699 Kvantová technologie to dokáže Sharon StewartEzoterika 2022-06-13
2698 Armageddon uzavřen Catherine VielEzoterika 2022-06-12
2697 Sananda: Jste tam, kde potřebujete být James Mc ConnellEzoterika 2022-06-15
2696 Důležité maličkosti EduardEzoterika 2022-06-13
2695 O moderní společnosti Michail AvakovEzoterika 2022-06-15
2694 Trochu více o víře a pochybách OjlitEzoterika 2022-06-13
2693 Probuzení do pravdy Michail AvakovEzoterika 2022-06-13
2692 Sananda: Nová fáze probuzení James McConnellEzoterika 2022-06-12
2691 Stvoření světa ARSEzoterika 2022-06-13
2690 Archanděl Michael: Oslava světla Thea Grace SiriusEzoterika 2022-06-13
2689 Zpráva od Andělů: Věřte si ve vyšší vibraci Ann AlbersEzoterika 2022-06-12
2688 Jaké jsou výhody empatie? Diane KathrineEzoterika 2022-06-12
2687 Archanděl Michael: Přístupy nové reality Asara AdamsEzoterika 2022-06-12
2686 Proč je 40 Hertzů považováno za začátek 5D Dr Schavi M AliEzoterika 2022-06-13
2685 Reset, nízká až vysoká frekvence Teri WadeEzoterika 2022-06-13
2684 Co je služba? Sylvain DidelotEzoterika 2022-06-13
2683 Východ z labyrintu Inessa GutermanEzoterika 2022-06-06
2682 Podzemní civilizace jemné úrovně, zodpovědná za energetický stav Země Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-06-08
2681 Přechod. Planeta světla CElenaEzoterika 2022-06-02
2680 Koho čekají 3 dny temnoty Olga VyslankyněEzoterika 2022-06-06
2679 Odstranění čipů a mechanických implantátů Elena EleyaEzoterika 2022-06-10
2678 Po smrti Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-06-08
2677 👕👕👕👕
2022-06-19
2676 TR-3B Černý trojúhelník ASTRA - Disruptor magnetického pole MatrixdisclosureEzoterika 2022-06-10
2675 75 radikálních prokurátorů v USA napojených na Sorose Jim HoftEzoterika 2022-06-10
2674 Vztahy na nové Zemi Judith KusselEzoterika 2022-06-12
2673 OWS a Shoshanna: Vyšší vědomí James McConnellEzoterika 2022-06-11
2672 Od tyranie ke svobodě Teri WadeEzoterika 2022-06-12
2671 Modifikace DNA Teri WadeEzoterika 2022-06-10
2670 Duševní kontrakt Steve BeckowEzoterika 2022-06-09
2669 Aštar: Nukleární válka Sharon StewartEzoterika 2022-06-09
2668 Archanděl Michael Sharon StewartEzoterika 2022-06-05
2667 Prémiová časová osa Don SpectacularisEzoterika 2022-06-06
2666 Ztělesnění fyzicky projevuje novou Zemi Denise Le FayEzoterika 2022-06-06
2665 Rozšiřování povědomí Kenneth SchmittEzoterika 2022-06-03
2664 Arkturiáni Marilyn RaffaeleEzoterika 2022-06-06
2663 Paralelní realita Nového světa. Bod, odkud není návratu OlmatEzoterika 2022-06-06
2662 Vrstvení linií scénáře OlaEzoterika 2022-06-05
2661 Rozhovor se zástupci Galaktické rady o přechodu OlejitEzoterika 2022-06-06
2660 Satanael: Vědomé potřeby ArchitektEzoterika 2022-05-27
2659 Mezigalaktická síla tlačí na Mléčnou dráhu Pavel SutterEzoterika 2022-06-05
2658 Rozdělení: Čas volby Sharon Lyn ShepardEzoterika 2022-06-04
2657 Mira z Plejádské vyšší rady Erena VelazquezEzoterika 2022-06-11
2656 Kdo by věřil Ann AlbersEzoterika 2022-06-11
2655 Hranice poznání Steve BeckowEzoterika 2022-06-11
2654 Potenciál Shelley YoungEzoterika 2022-06-11
2653 Kvantová fyzika Suzanne MarescaEzoterika 2022-06-10
2652 Pro hvězdné Daniel ScrantonEzoterika 2022-06-11
2651 Připraveni zažít prémiovou časovou osu New Earth? Don SpectacularisEzoterika 2022-06-06
2650 Nástrahy ospravedlňování zla a odpuštění Valerie KolcováEzoterika 2022-05-31
2649 ʺKódʺ člověka čtvrté dimenze MartaEzoterika 2022-06-12
2648 Velmi efektivní klam John SmallmanEzoterika 2022-06-06
2647 👩‍🦳 👩‍🦳
2022-06-12
2646 Alahandran GalaxygirlEzoterika 2022-05-31
2645 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-06-02
2644 Metatron: Za horizontem událostí OlaEzoterika 2022-05-30
2643 Prvotní Stvořitel Erena Velazquez Ezoterika 2022-06-04
2642 Povstaňte, Fénixové světa Jennifer CrokaertEzoterika 2022-06-04
2641 Rozdělení: Čas volby Sharon Lyn ShepardEzoterika 2022-06-04
2640 O rekonstrukci celistvosti lidské civilizace July JulaiEzoterika 2022-05-26
2639 Eko děti Julia FlowEzoterika 2022-05-26
2638 Stvořitel a stvoření. Děti šesté rasy Pro100Ezoterika 2022-05-31
2637 Návod a uklidnění před očistou planety. Sjednocení světla a federace času Anna ChenEzoterika 2022-06-02
2636 GFS / Ptaag 3. - Čtvrtá úroveň hustoty Venera NikEzoterika 2022-05-31
2635 Přechod CElenaEzoterika 2022-06-04
2634 Vznik zemského zásobního systému 3 ArchitektEzoterika 2022-06-05
2633 Q&A Saint Germain Sharon StewartEzoterika 2022-06-03
2632 Naučte se stanovovat hranice Sharon StewartEzoterika 2022-05-28
2631 Sociopatie a náš svět Sharon StewartEzoterika 2022-05-28
2630 Ashtar: Cenzura update Sharon StewartEzoterika 2022-05-30
2629 Z 3D do 4D a 5D: Naše monáda LevEzoterika 2022-06-01
2628 Rozdíl mezi newtonovským a kvantovým paradigmatem CendrinesEzoterika 2022-05-31
2627 Zapletení - energetická tapisérie lidstva Wendy Ann ZelleaEzoterika 2022-05-31
2626 Hierarchie prcků a darebáků 2. Oleg ZemljaninEzoterika 2022-05-16
2625 Hierarchie prcků a darebáků Oleg ZemljaninEzoterika 2022-05-16
2624 Zapomenutý věk dračích válek Valerie KolcováEzoterika 2022-05-18
2623 "Kód" lidského chování ve čtvrté dimenzi MartaEzoterika 2022-05-31
2622 🧢 ⛑ 🥎⛑🧢
2022-06-05
2621 KONOPÍ InternetRealita 2022-06-02
2620 Kvazitronová technologie Cosmic agencyUFO 2022-05-24
2619 Umělá inteligence - Galaktická - Sloučená s polem Vědomí Cosmic agencyUFO 2022-05-30
2618 Umělá inteligence a federace Cosmic agencyEzoterika 2022-05-21
2617 Sebeovládání v časech chaosu James GilliandEzoterika 2022-05-29
2616 Vyšší já: Vzestup je váš osud James McConnellEzoterika 2022-05-29
2615 Starověká kosmologie: Cesta do budoucnosti? Walter CruttendenEzoterika 2022-05-25
2614 OWS: Vyšší vibrace James McConnellEzoterika 2022-05-28
2613 OWS: Změny James McConnellEzoterika 2022-05-25
2612 Arkturiáni: Jste božské duchovní vědomí Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-05-24
2611 Jaký operační systém si zvolíte? Mac BenedicteEzoterika 2022-05-24
2610 Velitel Hatton: Obrácení pólů Anne BellringerEzoterika 2022-05-24
2609 Změny časové osy Sharon StewartEzoterika 2022-05-22
2608 ROVINY EXISTENCE Sergej KozlovskijEzoterika 2022-05-24
2607 Architekti vesmíru: Aktivace vnitřních zdrojů OlaEzoterika 2022-05-24
2606 Arulu 11: Opusťte naději, když sem vstoupíte Venera NikEzoterika 2022-05-24
2605 Panna Orleánská OlejitEzoterika 2022-05-19
2604 Čas Sergej KozlovskijEzoterika 2022-05-23
2603 Antakaranha CElenaEzoterika 2022-05-17
2602 Duchovní bitva MartaEzoterika 2022-05-24
2601 Platinová flotila: Krátké prohlášení pro spojence Rafael NevaEzoterika 2022-05-22
2600 Život v posmrtném životě Owen WatersEzoterika 2022-05-23
2599 🍠 🥐 🥯 🍞
2022-05-29
2598 Teleportace a lodě v hyperprostoru Cosmic agencyUFO 2022-06-14
2597 Invazivní umělá inteligence - BORG Cosmic agencyUFO 2022-05-18
2596 GALAKTICKÁ UMĚLÁ INTELIGENCE JE NEINVAZIVNÍ! Cosmic agencyUFO 2022-05-02
2595 NEJSOU ŽÁDNÉ HUSTOTY - STROJE MĚSÍCE Cosmic agencyUFO 2022-05-02
2594 Mlhoviny, precese rovnodenností a další Cosmic agencyUFO 2022-05-09
2593 ÉTER - PŮVODNÍ ZDROJ Cosmic agencyUFO 2022-05-10
2592 FEDERACE SPOJENÝCH PLANET - Umělá inteligence Cosmic agencyUFO 2022-05-15
2591 Let - Dhor Káal´el Cosmic agencyUFO 2022-05-18
2590 Kolaps 3D světa Peter B. MeyerEzoterika 2022-05-17
2589 Andromeďané: Probuzení vašeho božského plánu Natalie GlassonEzoterika 2022-05-21
2588 Vyšší já: Protiváha aliance Mike QuinseyEzoterika 2022-05-21
2587 Hathory: Kód DNA se aktivuje Peggy BlackEzoterika 2022-05-21
2586 Moudrost prastarých se vrací Wendy Ann ZelleaEzoterika 2022-05-19
2585 Plejádský kolektiv: Velký posun věků Judith KusselEzoterika 2022-05-19
2584 Vzestoupivší mistři: Do jakého světa jsem se dostal? Jahn J.KasslEzoterika 2022-05-19
2583 Základy interakce mezi lidmi a temnou hierarchií ArchitektEzoterika 2022-05-18
2582 Všichni lidé odpojeni od staré mřížky vědomí SoznaniexEzoterika 2022-05-18
2581 Prostor a čas Sergej KozlovskýEzoterika 2022-05-23
2580 Vliv karmy na současnou inkarnaci OlgaEzoterika 2022-05-18
2579 Technologie duchovní syntézy OlgaEzoterika 2022-05-11
2578 Civilizace jiného informačního kruhu ʺGolden Minds" Nikolaj ArťukhovEzoterika 2022-05-18
2577 Kolo Samsary Julia FlowEzoterika 2022-05-23
2576 Archanděl Gabriel Julia FlowEzoterika 2022-05-15
2575 Bolest kloubů OlejlitEzoterika 2022-05-15
2574 První buňka. Počátek času Julia FlowEzoterika 2022-05-18
2573 Budování odolnosti pro zvýšení vaší energie Frankie WallaceEzoterika 2022-05-17
2572 Telosané: Osvobození sebe sama Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-05-17
2571 Poselství planety Hathor: Altruinova jeskyně Tom KenyonEzoterika 2022-05-17
2570 Vodnářský sluneční drak Uroboros Lisa ReneeEzoterika 2022-05-18
2569 Martin Geddes: 9/11, Apollo, Covid - Lži, lži, lži Martin GeddesEzoterika 2022-05-18
2568 Životní gobelín: Přijel jsi Brenda HoffmannEzoterika 2022-05-18
2567 Ješua: Každá událost a zkušenost má svůj účel John SmallmanEzoterika 2022-05-18
2566 Moudrost Rady Sara LandonEzoterika 2022-05-18
2565 PODÍL LIDSTVA MartaEzoterika 2022-05-14
2564 INTERGALAKTICKÁ KONFEDERACE MartaEzoterika 2022-05-17
2563 Základní pravda Judith KuselEzoterika 2022-05-16
2562 Superschopnosti Don SpectacularisEzoterika 2022-05-16
2561 Pozemská hra Teri WadeEzoterika 2022-05-16
2560 Anubis Erena VelazquezEzoterika 2022-05-21
2559 John F. Kennedy Erena VelazquezEzoterika 2022-05-14
2558 Adama of Telos: Tajná vláda Země Sharon StewartEzoterika 2022-05-15
2557 🌸 🌼🌸 🌼🌸
2022-05-22
2556 Chronologie původní Země Tiamat Cosmic agencyUFO 2022-05-12
2555 Umělá inteligence vesmírných lodí Cosmic agencyUFO 2022-05-14
2554 Ashian: Předefinování úspěchu a neúspěchu Jennifer CrokaertEzoterika 2022-05-13
2553 Vyšší já: Všechny změny k lepšímu Mike QuinseyEzoterika 2022-05-14
2552 Otázky k položení James GillilandEzoterika 2022-05-15
2551 Bohyně světla a Buddha: Sananda a svátek Wesak Shelly DresselEzoterika 2022-05-15
2550 Paramahansa Yogananda: Partnerství, rodina a děti Jahn J KasslEzoterika 2022-05-15
2549 Duchovní průvodci Teri WadeEzoterika 2022-05-15
2548 Lady Portia: Energický příliv Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-05-15
2547 Šišinka Ansh SrivastavaEzoterika 2022-05-15
2546 Sirius: Život v 5. dimenzi Thea Grace SiriusEzoterika 2022-05-15
2545 Monáda LevEzoterika 2022-05-12
2544 Převzetí bílého klobouku Teri WadeEzoterika 2022-05-12
2543 Ten: Co je pravda? Sophia LoveEzoterika 2022-05-12
2542 Probuzení do mega změn SelaciaEzoterika 2022-05-12
2541 Ješua -Ježíš: Tvá síla a touha po Bohu Jahn J KasslEzoterika 2022-05-12
2540 Co probuzení neví Daniel ScrantonEzoterika 2022-05-10
2539 Mise na Zemi: Arkturiáni s ostatními hvězdnými rasami Rita KempfEzoterika 2022-05-11
2538 Civilizace vyšší dimenze Asara AdamsEzoterika 2022-05-11
2537 Náš život není náhodný Steve BeckowEzoterika 2022-05-11
2536 Od 3D ke 4D a 5D: Mlha LevEzoterika 2022-05-10
2535 Argoriané: Nový 4D/5D prostor LevEzoterika 2022-05-10
2534 Arcturiáni: Odhalení konceptů Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-05-10
2533 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Pravda se valí James McConnellEzoterika 2022-05-10
2532 Varování: Intenzita portálu zatmění Meg BenedicteEzoterika 2022-05-07
2531 Velké centrální Slunce: Finální posun GalaxygirlEzoterika 2022-05-10
2530 Otázky a odpovědi s Elohim Era of LightEzoterika 2022-05-10
2529 Adama z Telosu: Civilizace vyšších dimenzí Asara AdamsEzoterika 2022-05-09
2528 🌴 🌴 🌴 🌴
2022-05-15
2527 Archanděl Michael -staronová výzva Sharon StewartEzoterika 2022-05-09
2526 Volná energie (nulový bod) a základ 12 mimozemské matematiky Cosmic agencyUFO 2022-05-02
2525 Slavný planetární vzestup - KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ Cosmic agencyUFO 2022-05-03
2524 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-05-02
2523 Staré triky diskreditace Cosmic agencyUFO 2022-04-25
2522 JAK PORUŠOVAT DOHODY Cosmic agencyUFO 2022-04-26
2521 Apis Bull, Red Bull a iluminátská symbolika Cosmic agencyUFO 2022-05-06
2520 Cyberton a pasti umělých světů Valerie KolcováEzoterika 2021-03-11
2519 Jazyk vesmíru Valerie KolcováEzoterika 2018-11-23
2518 Velesův příběh o mnohomluvách a padělcích Valerie KolcováEzoterika 2022-05-03
2517 Co se teď děje ve světě? Elena EleyaEzoterika 2022-05-05
2516 Skutečná budoucnost Země SoznaniexEzoterika 2022-05-06
2515 Telosané: Jsme tady a jsme s vámi Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-05-04
2514 Vnitřní Země, Kvantový systém James McConnellEzoterika 2022-05-05
2513 St.Germain: Úplné probuzení James McConnellEzoterika 2022-05-05
2512 Technologie zpomaluje vývoj vědomí, pokud není řízeno duší MadoEzoterika 2022-05-01
2511 Tavistock - stín za stínovou vládou Peter B. MayerEzoterika 2022-05-01
2510 Univerzální osvícení MartaEzoterika 2022-05-02
2509 ZÁVĚR EXPERIMENTU MartaEzoterika 2022-04-22
2508 Hledání spřízněných duší - vibrace MartaEzoterika 2022-04-22
2507 Přechod Brenda HoffmannEzoterika 2022-05-02
2506 Karistus - andělé Universal LighthouseEzoterika 2022-05-01
2505 Plejáďané - Vyzařujte to, co opravdu chcete Vania RodriguezEzoterika 2022-05-07
2504 Vědomí zmutované polarity Vania RodriguezEzoterika 2022-05-03
2503 Vnitřní Země jako brána k prvnímu kontaktu Daniel ScrantonEzoterika 2022-05-02
2502 Sirius - Metamorfóza Thea Grace SiriusEzoterika 2022-05-02
2501 Zůstat pozitivní Sharon StewartEzoterika 2022-05-03
2500 Athena: jak reagujete na energii Sharon StewartEzoterika 2022-05-05
2499 Q & A Saint Germain Sharon StewartEzoterika 2022-05-03
2498 SCÉNÁŘ PŘECHODU MartaEzoterika 2022-04-24
2497 Poslední šance MartaEzoterika 2022-04-25
2496 Aštar: Agónie starého světa MartaEzoterika 2022-04-28
2495 Aštar: Starlink bude nový systém Sharon StewartEzoterika 2022-05-05
2494 KION a další CElenaEzoterika 2022-05-04
2493 Kámen Mudrců Olga EnvoyEzoterika 2022-05-02
2492 Ten zm.d (nesoudím) YHWH Cliff HighEzoterika 2022-05-07
2491 Otec Absolut MartaEzoterika 2022-05-05
2490 🌸🌸🌸🌸
2022-05-09
2489 Archanděl Michael - výzva Sharon StewartEzoterika 2022-05-01
2488 Chtějí očkovat všechny? Lžou Cosmic agencyUFO 2022-04-27
2487 Exopolitika s Alenym de Temmer - Osvobození Země nefunguje tak, jak vám říkají Cosmic agencyUFO 2022-04-27
2486 Tajemství vesmírného vejce Valerie KolcováEzoterika 2022-04-21
2485 Ardal 23: Příčinná souvislost Venera NikEzoterika 2022-04-29
2484 Abaddon - pán propasti a smrti ArchitektEzoterika 2022-04-29
2483 Co si myslíš o budoucnosti? MilaEzoterika 2022-04-29
2482 Etapy rozvoje Sergej KozlovskijEzoterika 2022-04-29
2481 Jak se vyrovnat s vlnovými změnami v těle Ruslan TyurinEzoterika 2022-04-27
2480 Zpráva od Arkturiánské skupiny OnessofallEzoterika 2022-04-24
2479 Zprávy o vesmíru ManayaEzoterika 2022-04-28
2478 Potenciál čtyřrozměrné monadické buňky Stanislav KarnauchovEzoterika 2022-04-25
2477 Architekti vesmíru: Informační kód Olga EnvoyEzoterika 2022-04-26
2476 Architekti vesmíru: Podstata a síla energie lásky OlaEzoterika 2022-04-25
2475 Uvědomění a nasycení duše ArchitektEzoterika 2022-04-26
2474 Joshua: Zjevení lásky 2 Jahn J KasslEzoterika 2022-04-28
2473 ECETI News James GillilandEzoterika 2022-04-28
2472 St. Germain Sharon StewartEzoterika 2022-04-27
2471 Zákon přitažlivosti Sharon StewartEzoterika 2022-04-27
2470 Univerzální zákony srovnávání a vděčnosti Sharon StewartEzoterika 2022-04-27
2469 St. Germain Sharon StewartEzoterika 2022-04-24
2468 Athena Sharon StewartEzoterika 2022-04-24
2467 Pravda o pravdě Sharon StewartEzoterika 2022-04-18
2466 Války na časové ose - Ashtar Sharon StewartEzoterika 2022-04-24
2465 🧑‍🌾 👨‍🌾
2022-05-01
2464 Hnutí UFO a CIA - Infiltrace Cosmic agencyUFO 2022-04-18
2463 CIA řízený mimozemský kontakt Cosmic agencyUFO 2022-04-11
2462 Ummitští mimozemšťané a CIA Cosmic agencyUFO 2022-04-08
2461 Sodík a sůl 2 - Zombifikace lidstva - Černá magie Cosmic agencyUFO 2022-04-14
2460 Cesta do budoucnosti - Hyperprostorový skok - Cestování časem Cosmic agencyUFO 2022-04-10
2459 Starseed Natalia GlassonEzoterika 2022-04-23
2458 An-Ra Erena VelazquezEzoterika 2022-04-25
2457 Z 3D do 4D a 5D: Sluneční mlejnice LevEzoterika 2022-04-24
2456 Absurdistán Lisa RenéeEzoterika 2022-04-19
2455 Draci Christos Lisa RenéeEzoterika 2022-04-19
2454 Rada dohlížitelů: Úsvit nové dimenze Země Plejáďan L´auraEzoterika 2022-04-19
2453 Jak získat vedení ze svých snů Machiel KlerkEzoterika 2022-04-19
2452 Siriusané: Komunity Thea Grace SiriusEzoterika 2022-04-19
2451 Nezávislý pohled EduardEzoterika 2022-04-20
2450 Otec Absolut MartaEzoterika 2022-04-19
2449 GFS: Cena velkého vítězství MartaEzoterika 0022-04-17
2448 Prožít stín Olga EnvoyEzoterika 2022-04-21
2447 Skutečná budoucnost Země: Co čeká lidstvo v letech 2020-2024 SoznaniexEzoterika 2022-04-20
2446 O budoucích událostech jupiterských civilizací ManayaEzoterika 2022-04-19
2445 Nový systém řízení jupiterských civilizací ManayaEzoterika 2022-04-18
2444 Arulu 10: Klapky na očích Venera NikEzoterika 2022-04-16
2443 Atomové zničení pro nic Peter B. MeyerEzoterika 2022-04-16
2442 Revoluce začala Peter B. MeyerEzoterika 2022-04-19
2441 Síla přítomnosti Allie StarkEzoterika 2022-04-20
2440 Nástroj pro vzestup: Vědomé dýchání Aurora RayEzoterika 2022-04-19
2439 OWS a Shoshanna James McConnellEzoterika 2022-04-17
2438 Automatické psaní Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-04-22
2437 Galaktická federace a několik faktů Aurora RayEzoterika 2022-04-20
2436 Vaše tělo je chrám Aurora RayEzoterika 2022-04-20
2435 Dobrá zpráva o karmě Owwen WatersEzoterika 2022-04-23
2434 Čím přispět Ann AlbersEzoterika 2022-04-18
2433 Vědomí jednoty Judith KusselEzoterika 2022-04-18
2432 Plejáďané: Kroky 1 až 4 Krista EnergeticleighEzoterika 2022-04-18
2431 Nakonec bude všechno v pořádku Jahn J.KasslEzoterika 2022-04-18
2430 AA Michael Steve BeckowEzoterika 2022-04-17
2429 AA Michael Sharon StewartEzoterika 2022-04-18
2428 Ivo z Vegy: Proč mimozemšťané nepřistanou? Sharon StewartEzoterika 2022-04-18
2427 Exploze smyslu lidskosti Steve BeckowEzoterika 2022-04-18
2426 Kumulativní duše Steve BeckowEzoterika 2022-04-18
2425 🤥👺🎭
2022-04-24
2424 GFS: Začíná nová fáze Aurora RayEzoterika 2022-04-14
2423 Jak kontaktovat své duchovní průvodce Aurora RayEzoterika 2022-04-15
2422 Aktualizace Vzestupu Gaie Aurora RayEzoterika 2022-04-14
2421 OWS a Shoshanna James McConnellEzoterika 2022-04-14
2420 Ptaah 2: Vesmírné lodě a zbraně GFS - Cesta válečníků Venera NikEzoterika 2022-04-13
2419 Dvojplameny? Co znamená být ve vztahu s jinou osobou? Karma a smlouvy duše? CendrineEzoterika 2022-04-12
2418 Nová věda o empatii Judith OrloffRealita 2022-04-12
2417 Přechod - změna vektoru vývoje OlaEzoterika 2022-04-05
2416 Jak je svět řízen Peter B. MeyerEzoterika 2022-04-05
2415 Poslední budíček - Svět už nikdy nebude jako dřív Peter B. MeyerEzoterika 2022-04-11
2414 Ashian: Cílem je 5D, ne 3D Jennifer CrokaertEzoterika 2022-04-10
2413 Zpráva od Galaktické Federace Aurora RayEzoterika 2022-04-15
2412 Kdo a odkud jsme Peter B.MeyerEzoterika 2022-04-15
2411 Jak pomoci při masových probuzeních ve 3 krocích Don SpectacularisRealita 2022-04-17
2410 Jednoduchá řešení Brandon SmithRealita 2022-04-17
2409 Vše je o frekvencích Cliff HighEzoterika 2022-04-17
2408 Transformace zemských megastruktur ArchitektEzoterika 2022-04-14
2407 Končící systém vlády Saturnu ManayaEzoterika 2022-04-17
2406 Galaktická federace Aurora RayEzoterika 2022-04-14
2405 👞 👟 🥾 🥿 👠
2022-04-17
2404 Elektřina - když ne z jaderných elektráren, odkud? Cosmic agencyUFO 2022-04-07
2403 Co se stalo v Černobylu? Co jsou jaderné elektrárny? Cosmic agencyUFO 2022-04-06
2402 GEOPOLITICKÁ ANALÝZA Cosmic AgencyUFO 2022-04-06
2401 Ptaah - Představitel GFS - Očistná mise Venera NikEzoterika 2022-04-09
2400 Poselství Durgy o duchovních učitelích Valerie KolcováEzoterika 2022-04-06
2399 Pták Sva, dvouhlavý orel a Nibiru Valerie KolcováEzoterika 2022-03-23
2398 Arulu 9: Třetí světová válka Venera NikEzoterika 2022-04-01
2397 Jupiterské civilizace: Možnosti budoucnosti CElenaEzoterika 2022-04-06
2396 Lord Ardal 22: Co je to velikost Venera NikEzoterika 2022-04-07
2395 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-04-08
2394 Plejáďané: Paprsky vědomí Christine DayEzoterika 2022-04-09
2393 Nová odhalení pokryteckého Aštara Oleg ZemljaninEzoterika 2022-03-24
2392 Hilarion o životních vzorcích a multivariacích OjlitEzoterika 2022-04-03
2391 Budoucnost SoznaniexEzoterika 2022-04-01
2390 Laboel - Sirius rok 3120 pozemského času OjlitEzoterika 2022-04-02
2389 Sananda - probuzení James Mc ConnellEzoterika 2022-04-05
2388 Komu věřit? Don SpectacularisEzoterika 2022-04-05
2387 OWS a Shoshanna: Monoatomie James Mc ConnellEzoterika 2022-04-05
2386 Elohim & Davey KejRajEzoterika 2022-04-04
2385 Bezmocnost intelektu Sharon StewartEzoterika 2022-04-06
2384 Probuzení z kvantového snu RamonaEzoterika 2022-04-06
2383 Expanze vědomí - zatmění Fénixe Celia FennEzoterika 2022-04-06
2382 Předporodní prázdnota Brenda HoffmanEzoterika 2022-04-06
2381 Ješua: Strach posiluje vaše ego John SmallmanEzoterika 2022-04-06
2380 Vzestup nebude brzy FourwindsEzoterika 2022-04-05
2379 Siriusané: Vydržte u svého světla Thea Grace SiriusEzoterika 2022-04-07
2378 Závoje Meg BenedicteEzoterika 2022-04-07
2377 Poselství od Boha: Konec bude novým začátkem Jahn J. KasslEzoterika 2022-04-07
2376 Aštar: Kymácení Shan NiraaEzoterika 2022-04-07
2375 Arkturiáni: Rozhodněte se nyní Krista EnergeticleighEzoterika 2022-04-07
2374 Looking Glass : Událost SierraEzoterika 2022-04-07
2373 Galaktická rada světla: Energie lásky Asara AdamsEzoterika 2022-04-09
2372 Sananda: Vše se odhaluje James McConnellEzoterika 2022-04-08
2371 Sedm rovin existence TrustgaiaEzoterika 2022-04-08
2370 Země, El Morya, Mary, Arcturiani: kvantové bohatství a tvoření Marie MohlerEzoterika 2022-04-09
2369 Vesmír nevznikl náhodou z big bangu John SmallmanEzoterika 2022-04-07
2368 Mathew Ward Suzy WardEzoterika 2022-04-04
2367 Archanděl Michael - Ukrajina Sharon StewartEzoterika 2022-04-03
2366 Absolut - Ukrajina, karma atd. MartaEzoterika 2022-04-07
2365 Mimozemšťané Henry HollowayEzoterika 2022-04-09
2364 Rada světla: Válka na Ukrajině Victoria CochraneEzoterika 2022-04-08
2363 🌂 ☂️ 🌂 ☂️
2022-04-10
2362 Nová globální rezervní měna založená na zdrojích Pepe EscobarRealita 2022-04-03
2361 Dobří/špatní politici Sharon StewartEzoterika 2022-04-03
2360 Mira z Plejádské nejvyšší rady: Posun v situaci Valerie DonnerEzoterika 2022-04-03
2359 Potřebná lekce Jennifer CrokaertEzoterika 2022-04-01
2358 Zákon pozitivního návratu Ronna Herman VezaneEzoterika 2022-04-01
2357 Archanděl Michael Erena VelazquezEzoterika 2022-04-02
2356 Vyšší já Mike QuinseyEzoterika 2022-04-02
2355 Načasování RV, Med-Bed, rozdělení časové osy, sluneční záblesk/vzestup Tančící delfínEzoterika 2022-03-31
2354 Holistická společnost - Odpovědi Cosmic agencyUFO 2022-03-28
2353 CO SE DĚJE MEZI UKRAJINOU A RUSKEM Cosmic agencyUFO 2022-03-29
2352 ROZHODNĚ NEDOJDE K VÁLCE - UKRAJINA / RUSKO Cosmic agencyUFO 2022-03-27
2351 Hatonn: Vlna dobra Anne BellringerEzoterika 2022-04-01
2350 Aktuální informace o energetice: výrazný skok vpřed David Alexander LightfootEzoterika 2022-04-01
2349 Rozhovor se Sanandou: Dny, týdny, měsíce Jahn J. KasslEzoterika 2022-04-01
2348 Vědomí a DNA Jerry GinEzoterika 2012-10-30
2347 Multivědomí Kenneth SchmittEzoterika 2022-03-30
2346 Arkturiánská rada 9D: Více realit, časových linií a verzí Daniel ScrantonEzoterika 2022-03-31
2345 Big Pharma a marihuana Brian SilhavyEzoterika 2022-03-30
2344 Pomáháme lidem, aby se sami zmocnili Sharon StewartEzoterika 2022-03-30
2343 Telosané: Vy jste tvůrci své budoucí Země Marie Josée AndichouEzoterika 2022-03-28
2342 Duhový most Divine Organization of Terra NovaEzoterika 2022-03-26
2341 Spojení rodin duše Jahn J. KasslEzoterika 2022-03-29
2340 Adama z Telosu: Přizpůsobení Asara AdamsEzoterika 2022-04-03
2339 Konečná pravda Aurora RayEzoterika 2022-03-20
2338 Cesta k vzestupu Aurora RayEzoterika 2022-03-27
2337 Závěrečná fáze posunu Aurora RayEzoterika 2022-03-26
2336 Průlomové technologie Galaktické federace Aurora RayEzoterika 2022-03-25
2335 Jsi dar pro tento svět Aurora RayEzoterika 2022-03-20
2334 Důležitá aktualizace vzestupu Aurora RayEzoterika 2022-04-02
2333 👻🙀👻🙀👻
2022-04-03
2332 Přelet nad Ukrajinou Cosmic agencyUFO 2022-03-19
2331 K současným procesům v Rusku a na Ukrajině ArchitektEzoterika 2022-03-26
2330 ʺHolografickáʺ - HOLISTICKÁ společnost 1,2 Cosmic agencyUFO 2022-03-18
2329 Průlom 3D Lisa ReneeEzoterika 2022-03-15
2328 Měnící se architektura Lisa ReneeEzoterika 2022-03-26
2327 Reinkarnace se mění Owen WatersEzoterika 2022-03-26
2326 Síla duše Judith KuselEzoterika 2022-03-26
2325 Kryon Lee CarollEzoterika 2022-03-26
2324 Sananda FourwindsEzoterika 2022-03-24
2323 Elohim: Emoční energie DaveyEzoterika 2022-03-25
2322 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-03-25
2321 Velký počet z vás stále nevěří ve svou nezměnitelnou dokonalost John SmallmanEzoterika 2022-03-22
2320 Ashian: Čas vypršel Jennifer CrokaertEzoterika 2022-03-22
2319 Bílé bratrstvo RamiEzoterika 2022-03-23
2318 Lord Ardal 21: Psychologie 3D Venera NikEzoterika 2022-03-20
2317 Božská matka: Šlapání po tváři archanděla Linda DillonEzoterika 2022-03-24
2316 Energetické posílení Sharon StewartEzoterika 2022-03-23
2315 Hvězdná semínka a pozemšťané Sharon StewartEzoterika 2022-03-24
2314 Aštar: Dům z karet Kabaly se rychle hroutí James McConnellEzoterika 2022-03-24
2313 Závěrečná zkouška Brenda HoffmannEzoterika 2022-03-15
2312 Většina nevidí, co přichází Thomas AndersonEzoterika 2022-03-28
2311 El Morya - Zavolejte nás a budeme s vám Vania RodriguezEzoterika 2022-03-23
2310 Energetické ʺbitvyʺ MartaEzoterika 2022-03-23
2309 Z 3D do 5D LevEzoterika 2022-03-21
2308 Kolektiv: Současná Era Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-03-21
2307 👀👀👀
2022-03-27
2306 Zombifikace lidstva - Pulsa Denura Cosmic agencyRealita 2022-02-27
2305 S velkou mocí přichází velká odpovědnost Cosmic agencyRealita 2022-03-04
2304 Cestování časem Cosmic agencyRealita 2022-03-08
2303 Archa úmluvy za válkou na Ukrajině? Cosmic agencyRealita 2022-03-15
2302 Pozemský systém strážců ArchitektEzoterika 2022-03-12
2301 3. světová válka zrušena James McGilliandEzoterika 2022-03-19
2300 Hathors: Čas je tekutý Peggy BlackEzoterika 2022-03-19
2299 OWS: Nové programování James McConnellEzoterika 2022-03-19
2298 Událost se blíží Aurora RayEzoterika 2022-03-19
2297 Arkturiáni o současných energiích Alexander QuinnEzoterika 2022-03-19
2296 Staňte se vládcem svého domu Aurora RayEzoterika 2022-03-19
2295 OKNO DO NOVÉHO SVĚTA (Test povědomí) MartaEzoterika 2022-03-16
2294 Změny větví událostí OjlitEzoterika 2022-03-17
2293 Rozhovor s krví Elena EleyaEzoterika 2022-03-17
2292 Dvojčata Elena EleyaEzoterika 2022-03-11
2291 Co dělat, jak být OlaEzoterika 2022-03-16
2290 Ardal 20: Disidentifikace s přílohami Venera NikEzoterika 2022-03-15
2289 Pečetě Elena EleyaEzoterika 2022-03-15
2288 Svatý Petr: Co děláš pro sebe a pro svět Sylvain DidelotEzoterika 2022-03-11
2287 Evakuační zpráva FourwindsEzoterika 2022-03-16
2286 Tohle může bolet - hodně Cliff HighEzoterika 2022-03-17
2285 Seznam mimozemských druhů Alex CollierEzoterika 2022-03-16
2284 Plejáďan: Žádné hranice a nezmapované vody Celestial Blue StarEzoterika 2022-03-16
2283 Síly světla na Zemi Sandy StevensonEzoterika 2022-03-14
2282 Zpráva ze Siria Thea Grace SiriusEzoterika 2022-03-15
2281 Probuzeny dávné síly MagdaEzoterika 2022-03-07
2280 Obavy Aurora RayEzoterika 2022-03-05
2279 Lidstvo v roce 2022 Peter B. MayerEzoterika 2022-03-14
2278 Poselství Atona FourwingsEzoterika 2022-03-18
2277 Aštar Šeran James McConnellEzoterika 2022-03-06
2276 Aštar Šeran - Kráčejte s láskou a pomáhejte lidstvu Vania RodriguezEzoterika 2022-03-15
2275 Urychlení vzestupu Judith KuselEzoterika 2022-03-20
2274 Změny pozemského rytmu Steve RotherEzoterika 2022-03-20
2273 Náčelník Bílý vlk z kmene Apačů Erena VelazquezChanneling 2022-03-19
2272 Putin Inger NorenEzoterika 2022-03-07
2271 Jak přerušit kontakty se silami temnoty Thereze SumiEzoterika 2022-03-15
2270 Co chtějí kontroloři Marie Josée AndichouEzoterika 2022-03-15
2269 Války nebe a země Valerie KolcováEzoterika 2022-03-08
2268 Hypersonické jaderné střely Rose RumblesRealita 2022-03-15
2267 Událost Aurora RayEzoterika 2022-03-14
2266 Nedostatek HelenaRealita 2022-03-05
2265 Hra bez pravidel MartaEzoterika 2022-03-14
2264 Odpovědnost za osud lidstva MartaEzoterika 2022-03-15
2263 R.I.P. Benjamin FulfordRealita 2022-03-10
2262 🖤🖤
🖤🖤
2022-03-15
2261 Co jsou to války? To by mělo vědět celé lidstvo Cosmic agencyUFO 2022-03-12
2260 Nenechte se oklamat Cosmic agencyUFO 2022-03-08
2259 GFS Erena VelazquezEzoterika 2022-03-12
2258 Putin Inger NorenEzoterika 2021-02-25
2257 Andromeda: Vítejte v budoucí realitě KristaEzoterika 2022-03-10
2256 Covid detox Joseph MercolaEzoterika 2022-01-04
2255 Vzestupuji Vania RodriguezEzoterika 2022-03-12
2254 Bezdušák MontaulkEzoterika 2022-03-07
2253 Přechod July JulaiEzoterika 2022-02-28
2252 Integrace duše Teri WadeEzoterika 2022-03-12
2251 Očista jemnohmotných těl Sergej KozlovskýEzoterika 2022-03-11
2250 Pro život - 2 NatálieEzoterika 2022-03-09
2249 Pro život - 1 NatálieEzoterika 2022-03-09
2248 🌤 ⛅️ 🌥 🌦 🌧
2022-03-13
2247 Poslední překážka MartaEzoterika 2022-03-13
2246 Satelity Starlink - jsou skutečně nahoře? Cosmic agencyUFO 2022-03-07
2245 Tawo a Sunji z Merkuru o jaderné válce na Zemi Sharon StewartEzoterika 2022-03-09
2244 Pel mel pel melEzoterika 0022-03-10
2243 Pořádek z chaosu Brandon SmithRealita 2022-02-24
2242 Pro ty s duší Four wingsEzoterika 2022-03-08
2241 PROHLÁŠENÍ:Odsuzuji jakékoli napadání jedné entity druhou 2022-03-09
2240 Božské dědictví MartaEzoterika 2022-03-08
2239 Boží gen MartaEzoterika 2022-03-07
2238 Válka za osvobození MartaEzoterika 2022-03-05
2237 Není všechno jak se zdá EduardEzoterika 2022-03-04
2236 Světový mír MartaEzoterika 2022-03-04
2235 Poslání MartaEzoterika 2022-03-02
2234 Znovuzískání ztracených pozic MartaEzoterika 2022-03-01
2233 Na zemi jako v nebi Teri WadeEzoterika 2022-03-08
2232 Osudová bitva dobra se zlem MartaEzoterika 0022-03-07
2231 Dost je dost Life tapestryEzoterika 2022-03-08
2230 Verze Vladimíra Putina KejRajEzoterika 2022-03-08
2229 Mystifikace Rose RamblesEzoterika 2022-03-08
2228 Poselství pro Společenství světla Sharon StewartEzoterika 2022-03-06
2227 Adama z Telosu: Nukleární válka? Sharon StewardEzoterika 2022-03-07
2226 ✔️✔️✔️
2022-03-07
2225 Slunce a červí díry Cosmic agencyUFO 2022-02-22
2224 Čína - Rusko - Ukrajina - NWO Cosmic agencyUFO 2022-03-02
2223 Putin - Cabal - Vlash Cosmic agencyUFO 2022-03-03
2222 Planetární přechod je největší událostí všech dob Peter B. MayerEzoterika 2022-03-04
2221 Hvězdné děti Universe inside youEzoterika 2022-03-01
2220 Boncuklu Tarla - starší než Gobekli Tepe Universe inside youEzoterika 2022-02-28
2219 Co přichází Daniel ScrantonEzoterika 2022-03-01
2218 Stále věříte Vania RodriguezEzoterika 2022-03-05
2217 Blokády růstu Owen WatersEzoterika 2022-03-04
2216 Zpráva ze Siria Thea Grace SiriusEzoterika 2022-03-03
2215 CÍTÍTE VZTEK? Pravděpodobně je na místě Vidya FrazierEzoterika 2022-03-02
2214 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-03-04
2213 Formování pozemského systému strážců ArchitektEzoterika 2022-03-06
2212 Architekti: Změna planetárního energosystému OlaEzoterika 2022-03-06
2211 Arulu 8: Blíží se sklizeň Venera NikEzoterika 2022-03-04
2210 Kain: Čas vstávat CElenaEzoterika 2022-03-04
2209 Andělé strážci Four windsEzoterika 2022-03-03
2208 Překabátění Matt AgoristEzoterika 2022-03-02
2207 Zpráva od Galaktické federace Aurora RayEzoterika 2022-02-28
2206 Nacházíme se v době velkých změn Aurora RayEzoterika 2022-03-02
2205 FEDERATIVNÍ REPUBLIKA UKRAJINA Igor Nemodrukrealita 2022-03-01
2204 Vesmírná archa v Chersonu Michael SallaUFO 2022-03-03
2203 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-03-03
2202 Článek z emailu emailEzoterika 2022-03-05
2201 Divné zprávy LevEzoterika 2022-03-05
2200 Operace na Ukrajině - Velký kvantový přechod LevEzoterika 2022-02-28
2199 Osvícenci UmaEzoterika 2022-03-02
2198 Meditace a zasvěcení. Jaký je v tom rozdíl? SoznaniexEzoterika 2022-03-02
2197 Uzdravení vědomí odloučení Anna IgnatEzoterika 2022-03-02
2196 Telosané: Ukrajina je na přání kontrolorů Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-02-28
2195 Planeta Země vyžaduje důkladný úklid Petr B. MeyerEzoterika 2022-02-28
2194 Proč jsou zvířata dobrá pro vaše zdraví David R. HamiltonEzoterika 2022-02-28
2193 Super otec Erena VelazquezEzoterika 2022-02-28
2192 Za mraky MartaEzoterika 2022-02-26
2191 Mlčící souhlas MartaEzoterika 2022-02-28
2190 Znovudobytí pozic MartaEzoterika 2022-03-01
2189 Energie března Ilona Anne HressEzoterika 2022-02-25
2188 Vyšší Já Inger NorenEzoterika 2022-02-28
2187 Dolores Cannon Inger NorenEzoterika 2022-02-26
2186 Nový finanční systém pro novou Zemi Aurora RayEzoterika 2022-02-26
2185 Ukrajinský konflikt - proč? Cosmic agencyUFO 2022-02-27
2184


2022-03-05
2183 Alfratanská (Centaurská) loď napadena Cosmic agencyUFO 2022-02-25
2182 Držte balanc OjlitEzoterika 2022-02-27
2181 Události ve světě jako nedílná součást přechodu! OjlitEzoterika 2022-02-27
2180 Arulu 7 - odpovědnost za myšlenky, slova a činy Venera NikEzoterika 2022-02-27
2179 Smysl dění na Ukrajině SamayaEzoterika 2022-02-26
2178 Osvobození Indian in the machineEzoterika 2022-02-26
2177 Nevzdávejte se naděje SaluEzoterika 2022-02-25
2176 Evakuace planety SaluEzoterika 2022-02-25
2175 Poslední boj světla Erena VelazquezEzoterika 2022-02-26
2174 Pravda předčí fikci ChelleaEzoterika 2022-02-24
2173 Vzkříšení Roaring LovelyEzoterika 2022-02-24
2172 Sny a tvrdá lekce Vania RodriguezEzoterika 2022-02-24
2171 Kain - doba změn CElenaEzoterika 2022-02-25
2170 Apokalypsa ve snech QuasarEzoterika 2022-02-20
2169 Co dělám špatně OjlitEzoterika 2022-02-20
2168 Dávný Elf Olga ArchipováEzoterika 2022-02-23
2167 Nová epocha MastermindingEzoterika 2022-02-24
2166 22.2.22 OjlitEzoterika 2022-02-24
2165 Bod sestavení OlaEzoterika 2022-02-23
2164 Nadměrná tekutost lidského vědomí Elena EleyaEzoterika 2022-02-25
2163 Proč se lidé zabíjejí Hans WilhelmEzoterika 2022-02-25
2162 Aktuální situace OjlitEzoterika 2022-02-25
2161 Agrese a strach OlaEzoterika 2022-02-25
2160 Mimosmyslové vnímání (ESP) BlackvaultEzoterika 2022-02-25
2159 Biolaboratoře a Ukrajina Adan SalazarEzoterika 2022-02-24
2158 Kolaps umělé časové osy Ramona LappinEzoterika 2022-02-25
2157 Ukrajina x Rusko Daniel ScrantonEzoterika 2022-02-25
2156 NÁVRAT Z TEMNOTY MartaEzoterika 2022-02-27
2155 Válka: příčiny a následky EduardEzoterika 2022-02-25
2154 Pod falešnou vlajkou MartaEzoterika 2022-02-24
2153 Co se děje s národy SavmeyaEzoterika 2022-02-26
2152 Rozlehlost bytí: Buď mír a láska Nancy Wallace WardEzoterika 2022-02-25
2151 Posun reality KejrajEzoterika 2022-02-26
2150 Aktuálně o situaci na Ukrajině Suzanne MarescaEzoterika 2022-02-26
2149 MÍROVÁ REVOLUCE MartaEzoterika 2022-02-22
2148 Architekti vesmíru OlaEzoterika 2022-02-21
2147 Solární draci Elena EleyaEzoterika 2022-02-21
2146 Transformační procesy OlaEzoterika 2022-02-21
2145 Biblická historie stvoření Sergej KozlovskijEzoterika 2022-02-22
2144 Potopa velké civilizace MiralissaEzoterika 2022-02-22
2143 Energetická bouře VerikaEzoterika 2022-02-22
2142 Genetický fond Země MartaEzoterika 2022-02-21
2141 Prototyp matrice trojrozměrného světa MartaEzoterika 2022-02-20
2140 Lovci masa MartaEzoterika 2022-02-17
2139 💥 🔥 🌪 🌈
2022-02-27
2138 Všechny masky shozeny MartaEzoterika 2022-02-18
2137 Konflikt na Ukrajině Cosmic agencyUFO 2022-02-18
2136 Nesmrtelné lidstvo Aurora RayEzoterika 2022-02-10
2135 Doly krále Šalamouna, Velká Zimbabwe, Ofir Valerie KolcováEzoterika 2020-11-06
2134 Nefertiti Valerie KolcováEzoterika 2013-10-20
2133 Tajemství opeřeného hada Valerie KolcováEzoterika 2014-02-23
2132 Co bude po vzestupu Indian in the machineEzoterika 2022-02-09
2131 Galaktický reset Indian in the machineEzoterika 2022-02-10
2130 Kristus zachránce Indian in the machineEzoterika 2022-02-19
2129 Šálek čaje s bohem Anne BehlringerEzoterika 2022-02-18
2128 JFK: Pokračujte LoshaEzoterika 2022-02-17
2127 Vyšší já Mike QuinseyEzoterika 2022-02-18
2126 Nový finanční systém Aurora RayEzoterika 2022-02-18
2125 Zbývá jen vzestup Aurora RayEzoterika 2022-02-18
2124 Galaktická federace Aurora RayEzoterika 2022-02-17
2123 Co skutečně znamená osvícení Aurora RayEzoterika 2022-02-16
2122 Galaktická federace Aurora RayEzoterika 2022-02-15
2121 Když vstoupíte do 5D Aurora RayEzoterika 2022-02-11
2120 Pátý rozměr Aurora RayEzoterika 2021-10-15
2119 Sananda - Najdi v sobě pastýře Vania RodriguezEzoterika 2022-02-19
2118 Aštar Šeran - Jsme stále na vašem nebi Vania RodriguezEzoterika 2022-02-16
2117 Poselství Archanděla Michaela a Ježíše Krista všem lidským duším AlenaEzoterika 2021-11-11
2116 Archanděl Uriel OjlitEzoterika 2022-02-12
2115 Otec Absolut Nová epochaEzoterika 2022-02-15
2114 Arkturiánská skupina AbsoluteraEzoterika 2022-02-13
2113 Kain - Apokalypsa CElenaEzoterika 2022-02-14
2112 Láska k sobě Albína KamEzoterika 2022-02-15
2111 Podpora ukrajinců Anna IgnatEzoterika 2022-02-14
2110 Ohniví draci Uroboros RamiEzoterika 2022-02-14
2109 Dočasné zamotání OjlitEzoterika 2022-02-13
2108 Aktualizace vzestupu Aurora RayEzoterika 2022-02-16
2107 Magie a zázraky Magie a zázrakyEzoterika 2022-02-14
2106 Přejít moc Thea Grace SiriusEzoterika 2022-02-15
2105 Platinová letka - spojenectví Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-02-16
2104 Obdivuhodné úspěchy předků Frank JosephEzoterika 2022-02-09
2103 Proč je většina lidí zbabělá Academy of ideasEzoterika 2022-02-26
2102 Lze zvrátit poškození nervů po očkování - sulforafan Mike AdamsEzoterika 2022-01-28
2101 Vnitřní Země MartaEzoterika 2022-02-15
2100 Jak se dostat do 5D Sharon StewardEzoterika 2022-02-14
2099 🧲📕⭕️
2022-02-20
2098 Taygetská loď - Proč jsme tady? Cosmic agencyUFO 2022-02-09
2097 Mimozemšťané a pozemské zdroje - mimozemská perspektiva Cosmic agencyUFO 2022-02-13
2096 Tisulská princezna Valerie KolcováEzoterika 2020-07-17
2095 Bermudský trojúhelník Atlantidy Valerie KolcováEzoterika 2015-01-04
2094 Ztraceni v čase aneb tajemství Olméků Valerie KolcováEzoterika 2022-02-10
2093 Federace světla - predikce Blossom GoodchildEzoterika 2022-02-07
2092 Archanděl Michael Sharon StewardEzoterika 2022-02-06
2091 St. Germain Q & A Sharon StewardEzoterika 2022-02-06
2090 Princezna Pchjonggang Erena VelazquezEzoterika 2022-02-06
2089 Tajemství a potenciál vody AlcazarEzoterika 2022-01-31
2088 Aštar: Na pokraji velkých změn James McConnellEzoterika 2022-02-08
2087 Jednota prvků vzduchu a vody MartaEzoterika 2022-02-06
2086 Léčivý vzduch MartaEzoterika 2022-02-05
2085 Počasí na objednávku MartaEzoterika 2022-02-04
2084 Dech života MartaEzoterika 2022-02-03
2083 Energetická vůně MartaEzoterika 2022-02-07
2082 Umělé vůně MartaEzoterika 2022-02-09
2081 Rozhovor o duši - teď NE EduardEzoterika 2022-02-08
2080 Akcelerace probuzení Jahn J. KasslEzoterika 2022-02-07
2079 Poselství pracovníkům světla Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-02-04
2078 INVAZE VETŘELCŮ NA UKRAJINĚ A KRYMU Kerry CassidyEzoterika 2022-02-07
2077 Jste požehnaní Aurora RayEzoterika 2022-02-06
2076 Blíží se aktivace hromadného vzestupu Aurora RayEzoterika 2022-02-07
2075 Starseed mise Julia MarieEzoterika 2022-02-07
2074 Kolektiv: Cítíte se jako ryba ve vodě? MArie MohlerEzoterika 2022-02-10
2073 Nejvyšší forma modlitby Aurora RayEzoterika 2022-02-04
2072 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-02-11
2071 Strach - portál ztráty síly Jevgenij SedojEzoterika 2022-02-01
2070 Stínové klíče SavmeyaEzoterika 2022-01-29
2069 Stíny - zrcadlo duše CElenaEzoterika 2022-02-02
2068 Viry jako program RamiEzoterika 2022-02-03
2067 O léčení PulsarEzoterika 2022-01-28
2066 Být sám sebou a chápat ČlověkEzoterika 2022-02-14
2065 Ukrajina Anna IgnatEzoterika 2022-01-31
2064 Dostali jsme příležitost SoznaniexEzoterika 2022-01-31
2063 Pozemský systém rozvoje: Vypůjčená a nezávislá motivace ArchitektEzoterika 2022-02-01
2062 😆 😅 🤪😂 🤣
2022-02-13
2061 Plejáďané - vyčkáváme Vania RodriguezEzoterika 2022-02-04
2060 Planetární změna map Linda LiEzoterika 2022-01-27
2059 Gaia je připravena na multidimenzionální pobyt Aurora RayEzoterika 2022-01-27
2058 Kanadský konvoj - varování od Athény Swaruu - agenda? Cosmic agencyUFO 2022-02-04
2057 Kanadský konvoj Sharon StewardEzoterika 2022-02-03
2056 Poučte se z našich chyb MartaEzoterika 2022-02-01
2055 Andromeda OjlitEzoterika 2022-01-29
2054 Archanděl Michael July JulaiEzoterika 2022-02-04
2053 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-02-04
2052 Aktivace semen atomů krystalické paměti budoucnosti Ronna VezaneEzoterika 2022-02-02
2051 Vítejte na palubě Cosmic agencyUFO 2022-02-03
2050 Rozdělení světa OlmatEzoterika 2022-02-05
2049 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2022-02-03
2048 Speciální operace, technologie a aplikace MK ultra Aug TellezEzoterika 2016-12-28
2047 Zkorumpovaný matrix Teri WadeEzoterika 2022-02-01
2046 Vzestup - ZPRÁVA OD SIRIA Aurora RayEzoterika 2022-02-01
2045 Plejádská rada Aurora RayEzoterika 2022-02-01
2044 Desetiletí zrad a neschopnosti Oleg ZemljaninEzoterika 2022-01-31
2043 Komu věřit Daniel ScrantonEzoterika 2022-02-04
2042 Osvobození Ezekiela Lisa ReneeEzoterika 2022-01-27
2041 Poselství Miry z Plejádské vysoké rady Valerie DonnerEzoterika 2022-02-01
2040 Zrození galaktické federace Peter B.MeyerEzoterika 2022-02-03
2039 Aura brilance Christine DayEzoterika 2022-02-05
2038 Nové portály Daniel ScrantonEzoterika 2022-02-03
2037 Šamanský kruh Elisa MedhusEzoterika 2021-11-14
2036 Mutant X Sharon StewardEzoterika 2022-01-22
2035 Rekalkulace buněk SitaraEzoterika 2022-02-05
2034 Proč pozemští andělé tolik trpí? Elisa MedhusEzoterika 2021-10-13
2033 Zázraky Elisa MedhusEzoterika 2021-10-20
2032 Karma a smrt Valerie KolcováEzoterika 2022-01-26
2031 💼💼💼
2022-02-06
2030 Mini témata cosmic agencyUFO 2022-01-30
2029 Transformace do těles na bázi krystalického křemíku - pravda? Cosmic agencyUFO 2022-01-25
2028 Máš boží moc Anjoz e LuzEzoterika 2022-01-20
2027 Co jsou frekvence / dimenze Aurora RayEzoterika 2022-01-24
2026 Pro všechny Starseeds Aurora RayEzoterika 2022-01-28
2025 Galaktická federace je zde Aurora RayEzoterika 2022-01-27
2024 Aktivace věží 5G a Covid Arsenio ToledoRealita 2022-01-21
2023 Božská spravedlnost Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-01-29
2022 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2022-01-28
2021 Den vzestupu je blízko Aurora RayEzoterika 2022-01-27
2020 Hatonn ANNE BELLRINGEREzoterika 2022-01-27
2019 Rozdělení v UFO komunitě James GillandEzoterika 2022-01-24
2018 Rada dohlížitelů: Přítomnost světelné lodi, která vás nyní aktivuje L´Aura PleiadianEzoterika 2022-01-24
2017 Arkturiáni o léčení ve zlatém věku, část 1 CedrineEzoterika 2022-01-24
2016 Energetická aktualizace: Upgrade vzestupu David Alexander LightfootEzoterika 2022-01-24
2015 Saint Germain: kolektivní probuzení začíná Jahn J. KasslEzoterika 2022-01-24
2014 Platinová flotila: Falešné vlajky, Tichý oceán Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-01-22
2013 Spojení s energiemi Neptuna Elena EleyaEzoterika 2022-01-20
2012 Energie. O čem Vyšší mlčí RainbowAbsoluteEzoterika 2022-01-21
2011 O výchově dětí Anna IgnátEzoterika 2022-01-21
2010 Brzlík - cvičení pro aktivaci Anastasia SunayaEzoterika 2022-01-11
2009 Prognóza-doporučení na rok 2022. Galaktická rada DmitrijEzoterika 2022-01-09
2008 Spojení s primárními energiemi bohů Elena EleyaEzoterika 2022-01-17
2007 Nové osy civilizací 6: Událostní toky Země ArchitektEzoterika 2022-01-20
2006 Komunikace se světlem - Darian SentinelEzoterika 2022-01-20
2005 Co je éter? Elena EleyaEzoterika 2022-01-20
2004 Kain. Kouzelný kopanec pro rozvoj CElenaEzoterika 2022-01-20
2003 ☄️ 💨 💧 💦
2022-01-30
2002 Karistus Cosmic agencyUFO 2022-01-18
2001 Dhor Kristil: Osvobození světů Cosmic agencyUFO 2022-01-21
2000 Telos: Úspěch vaší evoluce Marie-Josée AndichouEzoterika 2022-01-22
1999 Aktuální informace od guruů o nadcházejících událostech ManayaEzoterika 2022-01-11
1998 O událostech na planetě Zemi v blízké budoucnosti ManayaEzoterika 2022-01-10
1997 Očekávání v roce 2022 Elena EleyaEzoterika 2022-01-10
1996 Nebojte se věřit v zázraky! OjlitEzoterika 2022-01-01
1995 Drakonická civilizace - duální systém vývoje hierarchických systémů Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-01
1994 Šedé a černé civilizace druhého informačního kruhu Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-01
1993 Alláh je třetí úrovní hierarchie Učitelů noosféry Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-03
1992 Lucifer je padlý anděl negativního božího systému Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-03
1991 Jiná realita a realita. Luciferiánské energie LightEzoterika 2021-12-28
1990 Různé konfigurace duší v hierarchických systémech Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-10
1989 Konfigurační konstrukce duší v hierarchických systémech Nikolaj ArťuchovEzoterika 2021-12-31
1988 Ki-on: Q & A ArchitektEzoterika 2022-01-16
1987 Starověká civilizace o nových znalostech a budoucnosti lidstva ManayaEzoterika 2022-01-13
1986 Strážci Elena EleyaEzoterika 2022-01-10
1985 Zvedejte telefon OjlitEzoterika 2022-01-13
1984 Draci dohlížející na Rusko RamiEzoterika 2022-01-18
1983 Poslední dny kovid kultu Consent factoryEzoterika 2022-01-21
1982 Vzestup Země Judith KuselEzoterika 2022-01-21
1981 Léčebný systém RamiEzoterika 2022-01-13
1980 Dhor Kristil: Osvobození světů Cosmic agencyUFO 2022-01-21
1979 Nigella: Lék na všechno kromě smrti Sayer Ji, FounderEzoterika 2022-01-23
1978 Vyšší já: Znamení Mike QuinseyEzoterika 2022-01-23
1977 Lord Ardal 19 - Motýlí efekt Venera NikEzoterika 2022-01-12
1976 Aktuální informace od guruů o nadcházejících událostech ManayaEzoterika 2022-01-11
1974 100 let jako den Jahn J. KasslEzoterika 2022-01-19
1973 Královna An-Ra Erena VelazquezEzoterika 2022-01-18
1972 Žít v okamžiku Thea Grace SiriusEzoterika 2022-01-21
1971 Aktivace DNA hvězdných semínek Aurora RayEzoterika 2022-01-10
1970 Galaktická federace Aurora RayEzoterika 2022-01-17
1969 Plejádská zpráva Aurora RayEzoterika 2022-01-13
1968 Hatton Anne BellringerEzoterika 2022-01-03
1967 STRACH Z TRESTU MartaEzoterika 2022-01-17
1966 🫐 🫒🫐 🫒🫐 🫒
2022-01-23
1965 Grafen nedegraduje - asimiluje se Cosmic agencyUFO 2022-01-16
1964 Archanděl Michael Vania RodriguezEzoterika 2022-01-11
1963 Aštar Rafael (Neva/Gabriel RL)Ezoterika 2022-01-14
1962 Božskost Judith KuselEzoterika 2022-01-14
1961 Padlí Annunaki - shapeshift Lisa ReneeEzoterika 2022-01-12
1960 Digitální dehumanizace lidstva Julian RoseEzoterika 2022-01-13
1959 OWS a Shoshanna James Mc ConnellEzoterika 2022-01-13
1958 Keltsko-druidské pokrevní linie grálu a Matka draků Lisa ReneeEzoterika 2021-12-30
1957 Arkturiáni: Nový rok plný možností Amanda ShertzerEzoterika 2022-01-09
1956 Siriusané: Válka skončila Thea Grace SiriusEzoterika 2022-01-09
1955 Čínské tělesné hodiny Lauren Simpson GreenEzoterika 2022-01-09
1954 Poselství Božské matky ChristieEzoterika 2022-01-03
1953 Zpráva od archanděla Michaela Sharon StewardEzoterika 2022-01-09
1952 Aktualizace vzestupu Gaii Aurora RayEzoterika 2021-12-11
1951 Galaktická federace: Začíná nová fáze Aurora RayEzoterika 2021-12-12
1950 Co je proces vzestupu? Aurora RayEzoterika 2021-12-14
1949 Jak kontaktovat své duchovní průvodce Aurora RayEzoterika 2021-12-13
1948 VYVOLENÉ VELKÉ DUŠE MartaEzoterika 2022-01-06
1947 Matka Země, El Morya a Kolektiv Marie MohlerEzoterika 2022-01-15
1946 Bojovník světla Universal LighthouseEzoterika 2022-01-12
1945 Cestování v čase - nesmysl Roaring LovelyEzoterika 2022-01-14
1944 Josef Stalin - padouch nebo zachránce Ruska a tajný kněz Valerie KolcováEzoterika 2015-07-10
1943 Co je na Halloweenu děsivého? Valerie KolcováEzoterika 2014-10-24
1942 Nikola Tesla o éteru a technologii, která zachrání Zemi Valerie KolcováEzoterika 2018-02-02
1941 Kanárské ostrovy - poslední domov vyhnaných atlanťanů aneb příběh spiknutí Valerie KolcováEzoterika 2017-12-08
1940 Co je zašifrováno v abecedě aneb starobylé runy Daarie Valerie KolcováEzoterika 2021-12-30
1939 Tajemství run Valerie KolcováEzoterika 2020-07-07
1938 Makoš o věštbách, zaklínadlech a ...tělesných mukách Valerie KolcováEzoterika 2022-01-13
1937 Generace géniů - šťastných a svobodných SoznaniexEzoterika 2022-01-09
1936 Současná situace Caroline Oceana RyanEzoterika 2022-01-14
1935 Evoluce telepatie začíná Amanda ShertzerEzoterika 2022-01-14
1934 🐸🐸🐸🐸
2022-01-16
1933 Minitémata s Gosiou - Mimozemské informace Cosmic agencyUFO 2022-01-06
1932 1968 emailEzoterika 2022-01-10
1931 Co je zašifrováno v abecedě aneb starobylé runy Daarie Valerie KolcováEzoterika 2021-12-30
1930 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI (ne podle počtu, ale podle dovedností) MartaEzoterika 2022-01-01
1929 NADCHÁZEJÍCÍ ZJEVENÍ MartaEzoterika 2022-01-02
1928 Ztracená důvěra MartaEzoterika 2022-01-03
1927 Arkturiánská skupina: Rok překvapení Marilynn RaffaeleEzoterika 2022-01-04
1926 Manifestace vašich požadavků Daniel ScrantonEzoterika 2022-01-04
1925 Váš úkol a poslání Daniel ScrantonEzoterika 2022-01-03
1924 Plejádský kolektiv: Vaše světelná budoucnost JudithEzoterika 2022-01-04
1923 Velení Aštaru: Intenzivní zametání Rafael (neva)Ezoterika 2022-01-04
1922 Země:knihovna Gaia Pepper LewisEzoterika 2022-01-04
1921 Dračí můry / Drakoniáni Omikron Lisa ReneeEzoterika 2022-01-05
1920 Žádné odměny za návaly napětí Brenda HoffmanEzoterika 2022-01-05
1919 Lotosové srdce Emmanuel DagherEzoterika 2022-01-05
1918 Aštar Sheran: Bouře - update Sharon StewardEzoterika 2022-01-04
1917 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2022-01-06
1916 Zpráva od Mathewa Warda Suzy WardEzoterika 2022-01-07
1915 Posel ze soustavy Andromeda Nikolaj ArťuchovEzoterika 2022-01-03
1914 Prognóza roku Anna GerEzoterika 2021-12-30
1913 Archanděl Rafael: vícerozměrná budoucnost Země a apokalyptický scénář ArchitektEzoterika 2022-01-07
1912 Nové proudy OjlitEzoterika 2021-01-03
1911 Bleskový channeling CElenaEzoterika 2021-12-29
1910 Bůh a člověk Igor GorEzoterika 2021-12-29
1909 Základy nejvyššího vedení v pozitivním a negativním systému Nikolaj ArťuchovEzoterika 2021-12-30
1908 Archanděl Michael o nových dětech OjlitEzoterika 2021-12-30
1907 Kain: Tři dny temnoty CElenaEzoterika 2021-12-20
1906 Nový systém učitelů v projektech osídlení ManaiaEzoterika 2021-12-30
1905 Prognóza-doporučení na rok 2022 MaitreiaEzoterika 2021-12-31
1904 Novoroční pozdravy ManaiaEzoterika 2021-12-31
1903 Území ohrožená kataklyzmaty ManaiaEzoterika 2021-12-29
1902 ⌛️⌛️⌛️
2022-01-09
1901 Nanotechnologie a EMP impulsy u očkovaných lidí Cosmic agencyUFO 2021-12-29
1900 Neviditelnost pro systém ArchitektEzoterika 2021-12-27
1899 Jaké změny mohou lidé pocítit v následujících třech měsících Elena EleyaEzoterika 2021-12-25
1898 Prostor a realita LightEzoterika 2021-12-28
1897 Doporučení pro nadcházející 3 měsíce Elena EleyaEzoterika 2021-12-27
1896 Rozdvojení MartaEzoterika 2021-12-23
1895 Ješua: Smrt není skutečná John SmallmanEzoterika 2021-12-27
1894 Aya: Andělé a světelné bytosti Judith KusselEzoterika 2021-12-28
1893 Účel opakování cyklů Asil ToksalEzoterika 2021-12-30
1892 Slunce a Solaris Ben Rafael GuevarraEzoterika 2021-12-30
1891 Můžeme zintenzivnit rostoucí energii Gaii Kenneth SchmittEzoterika 2021-12-30
1890 Kompas ze 3D do 5D Jennifer CrokaertEzoterika 2021-12-30
1889 Konec starého Sophia LoveEzoterika 2021-12-30
1888 Rada strážců světla Kate WoodleyEzoterika 2021-12-30
1887 Síla lidstva Daniel ScranntonEzoterika 2021-12-29
1886 Zahrada míru Catherine VielEzoterika 2021-12-29
1885 Plejádský doprovod Aurora RayEzoterika 2021-12-16
1884 Úkolem je stát se bohem Aurora RayEzoterika 2021-12-26
1883 Vzestup a město světla Aurora RayEzoterika 2021-12-25
1882 GFS: Aktuální informace o vzestupu Aurora RayEzoterika 2021-12-20
1881 Rok 2022 Patricia Cota RoblesEzoterika 2021-12-30
1880 OWS a Shoshanna: Nový rok James Mc ConnellEzoterika 2022-01-01
1879 Mira: Update Erena VelazquezEzoterika 2022-01-02
1878 Připraveni na odpojení od matrixu? Meg BenedicteEzoterika 0022-01-01
1877 Aštar: Vnitřní perspektiva Tančící DelfínEzoterika 2022-01-01
1876 Archanděl Michael: Časové linie se nyní rozcházejí James Mc ConnellEzoterika 2022-01-01
1875 Tunguzský meteorit Valerie KolcováEzoterika 2012-11-03
1874 Perunovo varování před ″vyvolenými″ rasami Valerie KolcováEzoterika 2020-03-20
1873 Nikola Tesla o své pozemské expedici Valerie KolcováEzoterika 2015-09-04
1872 V jakém žijeme světě a přesunou nás do jiné dimenze Valerie KolcováEzoterika 2019-05-31
1871 Makoša o osudu a předurčení Valerie KolcováEzoterika 2018-12-03
1870 Velká životní praxe (rada Makoši) Valerie KolcováEzoterika 2018-10-11
1869 Jóga nejkratší cesty Valerie KolcováEzoterika 2021-12-15
1868 Zapomenutá sága o Brunhildě a falešných bozích Valerie KolcováEzoterika 2021-12-02
1867 🍄🍄🍄🍄
2022-01-02
1866 Lidská minulost - vliv vnímání a laboratoře Cosmic agencyUFO 2021-12-20
1865 Kabala se vzdává v Antarktidě? Podvod Cosmic agencyUFO 2021-12-22
1864 Kdo je na planetě Linda DillonEzoterika 2021-11-23
1863 Bohorodička odešla z Paříže Valerie KolcováEzoterika 2019-04-18
1862 Příběhy Bohyně Mary o Navi a Javi Valerie KolcováEzoterika 2019-10-18
1861 Proč si lidé nepamatují své inkarnace Valerie KolcováEzoterika 2019-11-14
1860 Mohammed Valerie KolcováEzoterika 2015-01-30
1859 Tajemství dávné Arábie Valerie KolcováEzoterika 2016-09-16
1858 Biblická tajemství archy Gabriela Valerie KolcováEzoterika 2019-10-31
1857 Dětství Ježíše Valerie KolcováEzoterika 2013-01-05
1856 O bohu Valerie KolcováEzoterika 2012-10-14
1855 Struktura vesmíru Valerie KolcováEzoterika 2012-09-01
1854 Je možné komunikovat s Bohem a jak nám pomáhají vyšší síly Valerie KolcováEzoterika 2019-09-06
1853 Tajemství svatého grálu Valerie KolcováEzoterika 2012-09-22
1852 Zvuk - síla tvoření a ničení Valerie KolcováEzoterika 2016-11-25
1851 Civilizace doby dinosaurů Valerie KolcováEzoterika 2017-09-01
1850 Starověký bůh Varuna o vesmírných zákonech Valerie KolcováEzoterika 2017-09-29
1849 Kognitivní lenost a sociální sítě Valeria SabaterEzoterika 2021-10-15
1848 Zachování individuálních kvalit různých kolektivních vědomí MartaEzoterika 2021-12-21
1847 Cena vítězství EduardEzoterika 2021-12-18
1846 NYNÍ JE TO NA VÁS MartaEzoterika 2021-12-17
1845 Proč jsme na Zemi Sandy StevensonEzoterika 2021-12-20
1844 Nadcházející rok Elena LožinskáEzoterika 2021-12-16
1843 Cesta do budoucnosti na časové ose Elena EleyaEzoterika 2021-12-15
1842 Aštar Sheran o přechodu OjlitEzoterika 2021-12-15
1841 Kain 14: Noc duše ArchitektEzoterika 2021-12-12
1840 JFK Erena ValazquezEzoterika 2021-12-25
1839 Nová média Suzanne MarescaEzoterika 2021-12-26
1838 🎄🌲🎄 🕯🌲🎄
2021-12-26
1837 22 mimozemských ras tvořící člověka? Cosmic agencyUFO 2021-12-17
1836 Lidská DNA Teri WadeEzoterika 2021-12-17
1835 Osvobození Země, světů a planet - Co na to tým Taygetan/Swaruu? Cosmic agencyUFO 2021-12-14
1834 Dohnat tě Jennifer CrokaertEzoterika 2021-12-14
1833 REFLEXE Thea Grace SiriusEzoterika 2021-12-13
1832 Jak probíhá váš vzestup Daniel ScrantonEzoterika 2021-12-11
1831 Co mění hru Daniel ScrantonEzoterika 2021-12-12
1830 Portál 21.12.21 LevEzoterika 2021-12-13
1829 Velký okamžik - Projděte těžkostmi s vírou a láskou Anjoch de LuzEzoterika 2021-12-14
1828 Výzvy, bezesné noci, psychické útoky, osvobození planety James GillilandEzoterika 2021-12-14
1827 Nová rasa Sharon StewardEzoterika 2021-12-15
1826 Co se píše v knize Jiang Valerie KolcováEzoterika 2020-12-04
1825 Stavitelé egyptských pyramid Valerie KolcováEzoterika 2012-10-27
1824 Kterým poselstvím z jemnohmotného světa můžeme věřit? Valerie KolcováEzoterika 2014-01-19
1823 O falešném osvícení a falešné moudrosti Valerie KolcováEzoterika 2017-07-07
1822 Každému jeho vlastní nebe a jeho vlastní peklo Valerie KolcováEzoterika 2013-11-17
1821 Jak se člověk dostane do podsvětí a mohou se démoni kát? Valerie KolcováEzoterika 2019-08-23
1820 Vyrobená apokalypsa a Melchisedechova tajemství Valerie KolcováEzoterika 2019-03-15
1819 Po stopách Mahábháraty, starověkých chrámů a bohů Valerie KolcováEzoterika 2020-08-14
1818 Pokušení globalismem Valerie KolcováEzoterika 2014-11-21
1817 Tajemství Gogu a Magogu Valerie KolcováEzoterika 2018-09-14
1816 Hathors: Paralelní reality Peggy BlackEzoterika 2021-12-17
1815 Démonický aspekt podvodných televizních talentových show! FourwindsEzoterika 2021-12-16
1814 OCHRANA - archanděl Michael a Metatron Thea Grace SiriusEzoterika 2021-12-14
1813 Vůdci Kabaly míří na Antarktidu vzdát se mimozemšťanům a Pozemské alianci Michael SallaEzoterika 2021-12-17
1812 Realita a časové osy - všichni se přesouvají na jednu časovou osu Sandy StevensonEzoterika 2021-12-17
1811 Galaktická federace světla Tančící delfínEzoterika 2021-12-18
1810 Dobré zprávy ze Slunce Steve RotherEzoterika 2021-12-17
1809 ✸⭐️🌟✨✹
2021-12-19
1808 Pythagoras KandybaEzoterika 2021-12-11
1807 Mistři Kosmické rady: Vzestup nad globální pandemii iluzí Victoria CochraneEzoterika 2021-12-09
1806 Andělé: Jednoduchá laskavost vede k velkým změnám Ann AlbersEzoterika 2021-12-06
1805 Plejáďané: Plejáďané: Rekalibrace Země Christine DayEzoterika 2021-12-06
1804 Zapomeňte na okolní svět Vania RodriguezEzoterika 2021-12-08
1803 Přestaňte plánovat neznámé Brenda HoffmannEzoterika 2021-12-06
1802 Michael - bojovníci světla Sharon StewardEzoterika 2021-12-05
1801 KDYŽ JE PODVOD ODHALEN MartaEzoterika 2021-12-08
1800 Cenzura Sharon StewardEzoterika 2021-11-09
1799 Návštěva reptiliánské letecké základny Sharon StewardEzoterika 2021-12-08
1798 Reptiliánská plynovací loď Sharon StewardEzoterika 2021-12-08
1797 Velký návrat Jenny SchiltzEzoterika 2021-12-10
1796 Operace v Německu 2. část LevEzoterika 2021-12-11
1795 Kali juga, věk temnoty, skončí v roce 2025 - poté budou tisíce let vzestupné jugy Bibhu Dev Mistra Ezoterika 2021-12-10
1794 Arulu 4: Destruktivní energie chaosu Venera NikEzoterika 2021-12-01
1793 Kain 13: Interakce s destruktivními aspekty duše ArchitektEzoterika 2021-12-03
1792 Arulu 5: Jak se dostat z emocionálního pekla - Těžké inkarnační smlouvy Venera NikEzoterika 2021-12-03
1791 Civilizace nové osy 5: Covid, očkování a důležitost nezávislých rozhodnutí ArchitektEzoterika 2021-12-07
1790 Lord Ardal 18: Láska - Sex - Duchovno Venera NikEzoterika 2021-12-07
1789 Přijetí úrovně minus čtyři. Pokora před volbou duše SavmejEzoterika 2021-10-05
1788 Poselství světelných a temných sil Valerie KolcováEzoterika 2020-08-28
1787 Indigo a falešní indigo - poslové různých světů Valerie KolcováEzoterika 2016-01-08
1786 O zrození vesmíru a stvoření duší Valerie KolcováEzoterika 2019-07-12
1785 Kde žije vědomí a k čemu je mozek? Valerie KolcováEzoterika 2018-08-31
1784 Svátost zrození Valerie KolcováEzoterika 2020-05-08
1783 Hvězdná Země Valerie KolcováEzoterika 2018-07-20
1782 Tajemství hory Elbrus a zlatého rouna Valerie KolcováEzoterika 2016-06-10
1781 Alatyrský kámen - strážce ruské země Valerie KolcováEzoterika 2016-04-12
1780 Andělé, věštící ptáci a jiní ptačí lidé Valerie KolcováEzoterika 2016-05-02
1779 Historie pádu Lucifera Valerie KolcováEzoterika 2019-10-04
1778 Dva životy Leonarda aneb cesta za zrcadlo Valerie KolcováEzoterika 2018-03-02
1777 🍷 🥃 🍸 🍹 🧉
2021-12-12
1776 Démonický svět černého slunce Valerie KolcováEzoterika 2021-11-18
1775 Druidové, Merlin, šamani a zakázané vědění zničené kabalou Cosmic agencyUFO 2021-12-06
1774 Galaktická federace světla Erena VelazquezEzoterika 2021-12-04
1773 Poselství vyššího já Mike QuinseyEzoterika 2021-12-03
1772 Operace v Německu LevEzoterika 2021-11-30
1771 Operace Černé slunce LevEzoterika 2021-11-24
1770 Mira z Plejád Valeri DonnerEzoterika 2021-11-30
1769 Archanděl Ariel: Vtělení krále Suzanne MarescaEzoterika 2021-12-02
1768 Apoteóza hierarchického zmatku Oleg ZemljaninEzoterika 2021-11-23
1767 Mythi 166 AtlanticoBREzoterika 2021-12-02
1766 Emmanuel :Q&A Asil ToksalEzoterika 2021-11-13
1765 Benátčan Paul: Vnitřní láska Thea Grace SiriusEzoterika 2021-11-28
1764 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-11-28
1763 Archanděl Michael: Poselství skupině světelných andělů bojovníků Sharon STewardEzoterika 2021-11-29
1762 Zrada země Agarty aneb tajemství Antarktidy Valerie KolcováEzoterika 2019-02-01
1761 Šivovo poselství o tajných znalostech a ... Novém světovém řádu Valerie KolcováEzoterika 2020-05-22
1760 Proč bylo vynalezeno ″vyšší já″ Valerie KolcováEzoterika 2020-07-31
1759 Bohyně Mara o pravé Javy a iluzích světa Valerie KolcováEzoterika 2021-03-12
1758 Stonehenge - brána do jiných světů Valerie KolcováEzoterika 2013-06-01
1757 Kde žije vědomí a k čemu slouží mozek? (Poselství bohyně Karny) Valerie KolcováEzoterika 2018-08-31
1756 Zpráva Arkturiánské skupiny OnesofallEzoterika 2021-11-14
1755 Cesta na severní a jižní pól: Oko bohů Ekena EleyaEzoterika 2021-11-15
1754 Co je po smrti Cosmic agencyEzoterika 2021-12-01
1753 Vlastní vítězství MartaEzoterika 2021-12-03
1752 Planetární vědomí MartaEzoterika 2021-11-04
1751 Pro bohatýry MartaEzoterika 2021-11-24
1750 Podpora úplného zveřejnění informací; ukončení experimentu freedom4humanityEzoterika 2021-12-03
1749 Energetické trychtýře přechodu OlmatEzoterika 2021-11-05
1748 Odpovědi na nevyřčené otázky Anna GerEzoterika 2021-11-06
1747 Civilizace Leia Igor GorEzoterika 2021-11-11
1746 https://absolutera.ru/article11908 Elena EleyaEzoterika 2021-11-12
1745 👕👕👕👕
2021-12-05
1744 Vesmírné zprávy Cosmic agencyUFO 2021-11-22
1743 Kain: Zdrojový kód CElenaEzoterika 2021-11-20
1742 Hatonn FourwindsEzoterika 2021-11-26
1741 Tala Nee z Plejád - Vlastní dar Ben Rafael GuevaraEzoterika 2021-11-26
1740 Jděte pozitivní cestou Margarete HyerEzoterika 2021-11-26
1739 Jak si zachovat moudrý pohled na konfrontaci lidstva? Oksana KlassenEzoterika 2021-11-24
1738 Čas si vzpomenout SoznaniexEzoterika 2021-11-24
1737 Čas shrnutí OjlitEzoterika 2021-11-24
1736 V srdci jsme jedno MagdaEzoterika 2021-11-24
1735 Nadnárodní úroveň Vědomí Jevgenij SedojEzoterika 2021-11-24
1734 Smyslová mysl a její realita Jevgenij SedojEzoterika 2021-11-24
1733 Podívejte se do svého nitra OjlitEzoterika 2021-11-25
1732 Jak najdete cestu domů? OlmatEzoterika 2021-11-25
1731 Diskriminace a nerovnost Vania RodriguezEzoterika 2021-11-22
1730 Hlad nemá datum Vania RodriguezEzoterika 2021-11-23
1729 Sananda - Diskriminace pro zdání Vania RodriguezEzoterika 2021-11-22
1728 Adamu ZingdadEzoterika 2021-11-25
1727 Okamžik na Zemi SitaraEzoterika 2021-11-22
1726 Rytmy pravdy Sofia FalconeEzoterika 2021-11-22
1725 St. Germain Carolina Ocean RayEzoterika 2021-11-19
1724 Kovbojové HeavenletterEzoterika 2021-11-21
1723 Poof Stewe BeckovEzoterika 2021-11-21
1722 Vzestupný portál Suzanne LieEzoterika 2021-10-14
1721 Historie totemových zvířat aneb z koho pocházíme Valerie KolcováEzoterika 2013-06-15
1720 Z čeho děti churaví aneb tajemství zrození duší Valerie KolcováEzoterika 2017-01-06
1719 Velesova pohádka o duších zvířat Valerie KolcováEzoterika 2019-03-29
1718 Svjatobor o duších rostlin Valerie KolcováEzoterika 2020-02-07
1717 Co mají společného Evropa a Židé aneb příběh. . . Cizí Evropanky Valerie KolcováEzoterika 2015-10-16
1716 O Šambale a přechodu Valerie KolcováEzoterika 2013-03-31
1715 Vadžra - zbraň bohů nebo nástroj stvoření? Valerie KolcováEzoterika 2015-01-18
1714 Atlantida: zrod a zánik Valerie KolcováEzoterika 2013-02-16
1713 Kdo potřebuje ďábla - příběh Velese Valerie KolcováEzoterika 2014-08-03
1712 Star Wars: Epizoda - Druhá světová válka Valerie KolcováEzoterika 2014-05-09
1711 Tajemství utajované třetí světové války Valerie KolcováEzoterika 2015-12-16
1710 Apokalyptická ″show″ 9/11 (2021) Valerie KolcováEzoterika 2015-10-02
1709 Rada dozorců: Kvantový supravodič L´Aura PleiadianEzoterika 2021-11-27
1708 HATONN: stav vývoje FourwindsEzoterika 2021-11-27
1707 Mistr Kuthumi: Vzestup je teď Natalie GlassonEzoterika 2021-11-27
1706 Antivirus. O stavu lidí, očkování a rozdělení prostoru Anna IgnatEzoterika 2021-11-12
1705 KION a KAIN o podobně smýšlejících lidech, temných učitelích a civilizacích Dr.V.Ezoterika 2021-11-23
1704 Svět očima dítěte OjlitEzoterika 2021-11-23
1703 Život skončil Elena LozinskaEzoterika 2021-11-23
1702 Evail 3 ArchitektEzoterika 2021-11-24
1701 Den a noc - Sen Elena EleyaEzoterika 2021-11-20
1700 Hierarchové vesmíru o zapojení do iluze bytí July JulaiEzoterika 2021-10-02
1699 KION, architekti Dr.V.Ezoterika 2021-10-04
1698 Mé setkání s Bohem Elena PrakrasnajaEzoterika 2021-10-04
1697 Konglomerát duše ERICHON RamiEzoterika 2021-10-02
1696 Lidská buňka Elena EleyaEzoterika 2021-10-04
1695 Vyšší Já Elena EleyaEzoterika 2021-10-05
1694 Lord Ardal 15: Přijmi temnotu v sobě Venera NikEzoterika 2021-10-08
1693 Reverzní syntéza v praxi SavmejaEzoterika 2021-10-08
1692 Kolektivní vědomí o Zemi Elena EleyaEzoterika 2021-11-10
1691 Rozhovor s drakem OjlitEzoterika 2021-11-22
1690 🛫 🛬🛫 🛬
2021-11-28
1689 Průlom Corey GoodEzoterika 2021-11-15
1688 Země a Mars - dvě fronty tajné války Valerie KolcováEzoterika 2016-05-27
1687 Nesouhlasím - je tato věta vhodná? Cosmic agencyUFO 2021-11-15
1686 Vasektomie, Bucegi a další Cosmic AgencyUFO 2021-11-14
1685 Jak přesunout bod pozornosti k energetickému bytí Cosmic agencyUFO 2021-11-17
1684 Globální vzpoura Dianne RobbinsEzoterika 2021-11-19
1683 Jak vznikla tělesná buňka Pro100Ezoterika 2021-10-05
1682 Adamu - divadlo (J) E L I T Stewe BeckowEzoterika 2021-11-18
1681 Mary - Neomlouvejte své chyby Vania RodriguezEzoterika 2021-11-15
1680 Sananda - Hmotné statky Vania RodriguezEzoterika 2021-11-16
1679 Nástroje vzestupu Aurora RayEzoterika 2021-11-11
1678 Aktualizace vzestupu od Galaktické federace Aurora RayEzoterika 2021-10-30
1677 Aktualizace vzestupu Aurora RayEzoterika 2021-11-02
1676 Moudrost Rady - manifestace Sara LondonEzoterika 2021-11-16
1675 Sny o Atlantidě KejRajEzoterika 2021-11-16
1674 Meea z Vnitřní Země James GillilandEzoterika 2021-11-16
1673 Kolektiv Serafínů GalaxygirlEzoterika 2021-11-14
1672 Čím hloub do lesa, tím víc partyzán EduardEzoterika 2021-11-19
1671 Záhada náhorní plošiny Nazca Valerie KolcováEzoterika 2013-01-12
1670 Co skrývá starověká Sfinga a příběhy o příšerách vytvořených člověkem? Valerie KolcováEzoterika 2016-08-05
1669 Jak ″předělat″ dějiny Valerie KolcováEzoterika 2016-08-19
1668 Plejádská zpráva Aurora RayEzoterika 2021-11-21
1667 Nový léčebný projekt Vania RodriguezEzoterika 2021-11-20
1666 Tvůrce Erena VelazquezEzoterika 2021-11-19
1665 Usměrňování hněvu EspavoEzoterika 2021-11-19
1664 Argoriáni: vysokofrekvenční impulsy LevEzoterika 2021-11-19
1663 Laskavost David R. Hamilton Ezoterika 2021-11-20
1662 Pandemické divadlo 5 - Adamu ZingdadEzoterika 2021-11-21
1661 Archandělé Thea Grace SiriusEzoterika 2021-11-21
1660 Výzva k lidem na Zemi - Galaktická časová spirála Elena EleyaEzoterika 2021-10-11
1659 Lidský duch Sheikhal DaremanEzoterika 2021-10-11
1658 Procesy separace a jednoty v civilizacích RamiEzoterika 2021-10-11
1657 Alchymie světla - aktivace Sun TreyaEzoterika 2021-10-11
1656 Nikolaj divotvůrce OjlitEzoterika 2021-10-12
1655 Duch vesmírů Bliss in LoveEzoterika 2021-10-12
1654 Civilizace Arcturus ArchitektEzoterika 2021-10-12
1653 Lidské zdraví a způsoby obnovy z pohledu civilizace Plejád SamayaEzoterika 2021-10-13
1652 Skutečný účel očkování Pro100Ezoterika 2021-10-14
1651 Kain - Posílení osobnosti CElenaEzoterika 2021-10-15
1650 Lord Ardal 16 - Smlouvy duší Venera NikEzoterika 2021-10-15
1649 Dvojplameny nebo jaké je naše poslání? Pro100Ezoterika 2021-10-16
1648 Dveře se otevírají jen tomu, kdo si uvědomí, že není člověk SoznaniexEzoterika 2021-10-19
1647 Vztah se sebou samým SohanjiEzoterika 2021-10-19
1646 Pochybnosti a únava duše Anna GerEzoterika 2021-10-19
1645 86 tipů pro osvícenou osobnost - život ve svobodě a hojnosti Pro100Ezoterika 2021-10-20
1644 Rozvoj jemné citlivosti MagdaEzoterika 2021-10-22
1643 O lidské struktuře jako procesu nekonečné syntézy osobního vnímání July JulaiEzoterika 2021-10-22
1642 Hlavní role naší civilizace Igor GorEzoterika 2021-10-22
1641 Dynamika reality July JulaiEzoterika 2021-10-22
1640 Kion 12 - Podmínky přechodu pozemšťanů do čtvrté úrovně ArchitektEzoterika 2021-10-22
1639 Q&A Co je to vědomí? Aljona SolněčnajaEzoterika 2021-10-22
1638 Jak myšlenky ovlivňují zdraví? Aljona SolněčnajaEzoterika 2021-10-22
1637 🤓🥸🤯🤐
2021-11-21
1636 UFO konference Finsko Cosmic agencyEzoterika 2021-11-07
1635 Grafen, vakcíny, nanotechnologie Cosmic agencyUFO 2021-11-10
1634 Galaktická federace: Kolektivní vědomí je na rozcestí Aurora RayEzoterika 2021-10-29
1633 Přenos Plejádské rady Aurora RayEzoterika 2021-10-27
1632 BOHYNĚ SEKHMET: ODVAHA Thea Gace SiriusEzoterika 2021-11-09
1631 Fyzický vesmír Sandy StevensonEzoterika 2021-11-09
1630 GFS update Aurora RayEzoterika 2021-10-24
1629 John F. Kennedy Erena VelazquezEzoterika 2021-11-08
1628 Rozhodující doba Marie-Josée AndichouEzoterika 2021-11-10
1627 Čas falešné moci je u konce! Dominique FiheyEzoterika 2021-11-10
1626 Nejnebezpečnější technika, kterou jsme vyvinuli FirstenbergEzoterika 2021-10-20
1625 Mistrovství Sharon StewartEzoterika 2021-03-23
1624 Zpráva od Jeshui Pamela KribbeEzoterika 2021-11-15
1623 Aktualizace GITMO GYEORGOS CERESEzoterika 2021-11-02
1622 Ashtar Sheran - Linie času Anjos de LuzEzoterika 2021-11-12
1621 Léčitelé duší MartaEzoterika 2021-11-14
1620 Nová vlna probuzených MagdaEzoterika 2021-11-08
1619 Sebevědomí MartaEzoterika 2021-11-12
1618 Duše našich dětí LevEzoterika 2021-11-12
1617 Jak přežít následující dny James GilliandEzoterika 2021-11-12
1616 Historie meditace Universe insideEzoterika 2021-11-12
1615 Vyšší Já Mike QuinseyEzoterika 2021-11-12
1614 Archanděl Michael Natalie GlassonEzoterika 2021-11-12
1613 Pandemické divadlo: Adamu vyhlašuje vítězství ZingdadEzoterika 2021-11-11
1612 Princ temnoty Arulu Venera NikEzoterika 2021-10-12
1611 Pochybnosti o osobnosti Anna GerEzoterika 2021-10-23
1610 Světelná esence galaktické vibrace času Elena EleyaEzoterika 2021-10-19
1609 Očkování MiralissaEzoterika 2021-10-23
1608 Bohyně Lakshmi o nejistotě a pochybnostech OjlitEzoterika 2021-09-11
1607 Dvojitá stránka Stromu ŽIVOTA - Zrození multidimenzionálního člověka Alexej NikolajevEzoterika 2021-10-29
1606 Mamon: zlozvyky a závislosti ArchitektEzoterika 2021-11-01
1605 Vícerozměrný pohled na minulost Anna GerEzoterika 2021-10-25
1604 Čas kontaktu si zvolíte sami OjlitEzoterika 2021-09-11
1603 Tělo Igor GorEzoterika 2021-10-28
1602 Tajemství podzemní Země aneb neviditelná válka o planetu Valerie KolcováEzoterika 2015-06-12
1601 Zlatá Baba - bohyně severu Valerie KolcováEzoterika 2015-06-26
1600 Sibiřský příběh o Hanumanovi a Rámovi Valerie KolcováEzoterika 2013-03-09
1599 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-11-14
1598 🦜 🦢 🦩 🕊
2021-11-14
1597 Vakcíny Covid analyzované laboratoří Taygety - Kompletní zpráva Cosmic agencyUFO 2021-10-19
1596 Izraelské údaje o vakcíně Ethan HuffEzoterika 2021-11-06
1595 Vliv viru na lidský smyslový systém, fyzické a energetické tělo LightEzoterika 2021-11-05
1594 Kyberton a nástrahy umělých světů Valerie KolcováEzoterika 2021-11-03
1593 Ivo z Vegy: Co nás čeká a jak se s tím vypořádat Sharon StewartEzoterika 2021-11-04
1592 Odpovědi na nevyslovené otázky Anna GerEzoterika 2021-11-06
1591 Buddha: Pocit z toho, co se děje OjlitEzoterika 2021-10-13
1590 Zpráva. Jak prodloužit život na Zemi? Igor GorEzoterika 2021-11-04
1589 Božská vitalita Oksana KlassenEzoterika 2021-11-03
1588 Události minulosti se vracejí OjlitEzoterika 2021-11-03
1587 Třináct lebek a technika kreslení bodů Elena EleyaEzoterika 2021-11-02
1586 Sananda - Pozorně poslouchej Anjos de LuzEzoterika 2021-11-02
1585 Sananda - Kult mrtvých Anjos de LuzEzoterika 2021-11-01
1584 Sananda - Vaše pochybnosti a internet Anjos de LuzEzoterika 2021-11-04
1583 Magie - Merlin Thea Grace SiriusEzoterika 2021-11-05
1582 Trpělivost Thea Grace SiriusEzoterika 2021-11-02
1581 Zpráva od GFS, galaktických rad, vzestoupených mistrů, andělů a vnitřní Země James GillilandEzoterika 2021-11-03
1580 Jeden Sophia LoveEzoterika 2021-10-29
1579 Program budování ráje na Nové Zemi - Nový světový řád Pro100Ezoterika 2021-11-04
1578 Nový socialismus na planetě - začátek změny 4. Pro100Ezoterika 2021-11-04
1577 Možné pozitivní scénáře vývoje dnešních událostí Antonina S.Ezoterika 2021-11-01
1576 Na Demiurgově kanálu Elena EleyaEzoterika 2021-11-03
1575 AINA: Parametrické uvědomění CElenaEzoterika 2021-11-03
1574 Mrakoběs 1. - Pán démonických údolí SavmejaEzoterika 2021-11-03
1573 Archanděl Michael: OBNOVENÍ RÁJE NA ZEMI Ronna VezaneEzoterika 2021-11-05
1572 Maria - Neodsuzujte kohokoli volby Vania RodriguezEzoterika 2021-11-04
1571 Zpráva od Miry z Plejádské vysoké rady Valerie DonnerEzoterika 2021-11-02
1570 Láska, jediná pravda! John SmallmanEzoterika 2021-11-01
1569 Aya z Plejád: Zkušenosti z mnoha světů JudithEzoterika 2021-11-02
1568 Bohyně Isis: Rodiny duší Thea Grace SiriusEzoterika 2021-10-29
1567 GFS Michael SallaEzoterika 2021-11-05
1566 Pallas Athena: Poslední horká fáze vzestupu Gabriele SchmitzEzoterika 2021-11-05
1565 Energetické nálevky přechodu OlmatEzoterika 2021-11-05
1564 Zpráva Arkturiánské skupiny Ones of AllEzoterika 2021-10-31
1563 Neioh: Svět příčiny a následku Judith KusselEzoterika 2021-11-06
1562 Největší přechod Judith KusselEzoterika 2021-11-06
1561 Nová síť energií kolem Země s novými spojenci Daniel ScrantonEzoterika 2021-11-05
1560 Nový start Steve BeckowEzoterika 2021-11-05
1559 Poselství vyššího já Mike QuinseyEzoterika 2021-11-05
1558 Archanděl Michael Anjos de LuzEzoterika03 2021-11-03
1557 Solární Bytost - Všichni jsme zapojeni do procesu Vzestupu Anjos de LuzEzoterika 2021-11-03
1556 Nejpravděpodobnější výsledky vzestupu KejRajEzoterika 2021-11-01
1555 Archanděl Zadkiel: Odpuštění a vyšší vědomí Linda RobinsonEzoterika 2021-11-01
1554 🦆 🦅 🦉 🦇
2021-11-07
1553 Mars a Země - Co je na Marsu? Cosmic AgencyUFO 2021-10-20
1552 Van Allenovy pásy, Shumannova rezonance, vzpomínky Cosmic agencyEzoterika 2021-10-24
1551 Jehova je Satan AnneEzoterika 2021-10-30
1550 Plamen nekonečna Natalie GlassonEzoterika 2021-10-28
1549 Zeta Erena VelazquezEzoterika 2021-11-01
1548 Podzemní základny Michael SallaEzoterika 2021-10-27
1547 Nejlepší možný vzestup Daniel ScrantonEzoterika 2021-11-28
1546 Poselství Vyššího Já Mike QuinseyEzoterika 2021-10-29
1545 GFS Kade WoodleyEzoterika 2021-10-29
1544 ″ODPADNÍ″ DNA ChelleaEzoterika 2021-10-12
1543 Vize budoucího přistání Joshua SkrivinEzoterika 2021-10-28
1542 Přežít James GillilandEzoterika 2021-10-26
1541 Elthor: Všechno se změní GalaxygirlEzoterika 2021-10-27
1540 Zpráva od Mikose a Aštara Dianne RobinsEzoterika 2021-10-21
1539 Pozdrav Tančící delfínEzoterika 2021-10-26
1538 QUAN JIN: Božská láska Thea Grace SiriusEzoterika 2021-10-26
1537 Co říkají Plejáďané o Roswellu? KabamurEzoterika 2021-10-25
1536 Archanděl Michael - Poselství pro 24. říjen Sharon StewartEzoterika 2021-10-24
1535 Archanděl Metatron: 9. paprsek Jim SelfEzoterika 2021-10-24
1534 Odkud pochází Tartarie? Valerie KolcováEzoterika 2014-09-26
1533 Proč se proroctví nenaplňují (poselství sibiřské bohyně) Valerie KolcováEzoterika 2017-02-17
1532 Příběh altajské princezny Valerie KolcováEzoterika 2012-11-17
1531 Zapomenutá historie Sibiře (od Dárije po Velkou Turan) Valerie KolcováEzoterika 2018-10-26
1530 Historie Árijců neboli Velký exodus Valerie KolcováEzoterika 2012-09-08
1529 Od Arkaimu k Lukomoří aneb pravdivý příběh Sigula Valerie KolcováEzoterika 2012-08-25
1528 Jaderná katastrofa Mohendžodaro Valerie KolcováEzoterika 2013-04-06
1527 Asurové - rasa obrů - stavitelé Hyperborey Valerie KolcováEzoterika 2017-05-12
1526 👼👼👼👼👼
2021-10-31
1525 S odvahou a odhodláním John SmallmanEzoterika 2021-10-23
1524 Osvobození z programování 3D Daniel ScrantonEzoterika 2021-10-23
1523 Strážce času Steve RotherEzoterika 2021-09-23
1522 Probuzení k pravdě Aurora RayEzoterika 2021-10-20
1521 Nikdo není ztracen Jahn J KasslEzoterika 2021-10-21
1520 Sananda - Vaše budoucí činy Vania RodriguezEzoterika 2021-10-20
1519 Sex a spiritualita Pro100Ezoterika 2021-09-24
1518 Perlový drak o nulovém stavu a zlatém žáru Elena EleyaEzoterika 2021-09-12
1517 Odpor Pro100Ezoterika 2021-09-22
1516 Božský průvodce o důležitosti předávání informací OjlitEzoterika 2021-09-22
1515 Temný mistr a Lucifer: pohledy na channelling Dr.V.Ezoterika 2021-09-22
1514 Lucifer. Monomerismus - Nula - Monim FionaEzoterika 2021-09-22
1513 Poselství Arkturiánů MarylinEzoterika 2021-10-17
1512 Poselství Arkturiánů MarilynEzoterika 2021-10-03
1511 Poselství arkturiánů MarilynEzoterika 2021-09-19
1510 Rozdíly mezi prostorem 3D a prostorem Nové větve SohanjiEzoterika 2021-09-20
1509 Metatronovo poselství OjlitEzoterika 2021-09-12
1508 Galaktická esence Semiru o alchymistické laboratoře a ZHOV 2 Elena EleyaEzoterika 2021-09-20
1507 Rimonit. Část 1: Monomerní a monolitické FionaEzoterika 2021-09-19
1506 Co se stalo před pěti tisíci lety? Pro100Ezoterika 2021-09-19
1505 Anna: Kaleidoskop duší CElenaEzoterika 2021-09-15
1504 Alonova zpráva OjlitEzoterika 2021-09-18
1503 Planetární síť Jennifer CrokaertEzoterika 2021-10-17
1502 Mise dvojplamenů Pro100Ezoterika 2021-10-16
1501 Bahvasalon - zástupce civilizace OjlitEzoterika 2021-10-17
1500 Tělesná mysl Jevgenij SedojEzoterika 2021-10-14
1499 Telluria - civilizace Antarktidy Valerie KolcováEzoterika 2013-09-22
1498 Ukřižování - symbol utrpení Valerie KolcováEzoterika 2013-08-11
1497 Ježíš: Mission Impossible Valerie KolcováEzoterika 2014-08-31
1496 O duchovních praktikách Valerie KolcováEzoterika 2021-01-14
1495 Energie vzestupující Země Asil ToksalEzoterika 2021-10-09
1494 KaRa Erena VelazquezEzoterika 2021-10-21
1493 Otázky a odpovědi z Taygety Cosmic agencyUFO 2021-10-20
1492 Archandělské kecy 2 Oleg ZemljaninEzoterika 2021-08-25
1491 Archandělské kecy Oleg ZemljaninEzoterika 2021-09-30
1490 🧩 🧩 🧩 🧩
2021-10-24
1489 Vlasy jako antény Ji SayerEzoterika 2021-09-16
1488 Mise Pozemské aliance na Ganymede Dr. Michael SallaEzoterika 2021-10-13
1487 Vakcíny Cosmic agencyEzoterika 2021-10-08
1486 Astrální válka o lidstvo Cosmic agencyEzoterika 2021-10-13
1485 Závěrečná bitva, sloučení časových linií Jamese GillilandEzoterika 2021-10-14
1484 Budoucnost lidstva KejRajEzoterika 2021-10-13
1483 Mnoho je víc než trocha Jame Mc ConnellEzoterika 2021-10-11
1482 Božská matka Steve BeckowEzoterika 2021-10-12
1481 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2021-10-12
1480 Zpráva pro pracovníky světla Daniel ScrantonEzoterika 2021-10-10
1479 Aštar: kvantový finanční systém Sharon StewartEzoterika 2021-10-09
1478 AINA: Kaleidoskop duší 2 CElenaEzoterika 2021-09-15
1477 Lord Ardal 14: Paralelní vesmíry, časoprostorové kontinuum Venera NikEzoterika 2021-09-29
1476 🤪🤪🤪
2021-10-17
1475 Coast to Coast Mellen Thomas BenedictEzoterika 2017-04-04
1474 Slavné časy James McConnellEzoterika 2021-10-10
1473 Bohyně Durga na světlých a temných cestách Valerie KolcováEzoterika 2021-06-03
1472 Arkturiánská skupina: každodenní praktiky a rituály ArchitektEzoterika 2021-09-27
1471 Sananda - Konec časů Vania RodriguezEzoterika 2021-10-04
1470 Sananda - Naše akce Vania RodriguezEzoterika 2021-10-01
1469 Plejáďané - Jsme připraveni a rádi se objevíme Vania RodriguezEzoterika 2021-10-03
1468 Bohyně Mara o velkých Morocích a struktuře duší Valerie KolcováEzoterika 2021-09-23
1467 Zprávy z Arkturu Daniel ScrantonEzoterika 2021-10-07
1466 Aura a smrt - barvy Aymen FaresEzoterika 2011-07-26
1465 Nová Země KejRajEzoterika 2021-10-07
1464 Jak číst auru Aymen FaresEzoterika 2021-10-08
1463 Výpadky Facebooku a sociálních médií Michael SallaEzoterika 2021-10-08
1462 🐹 🐰 🦊 🐻 🐼
2021-10-11
1461 Čína předala základny v Antarktidě Dr. Michael SallaEzoterika 2021-09-28
1460 Vyjádření odhodlání Gillian Macbeth-LouthanEzoterika 2021-09-27
1459 Jak zvítězilo světlo Mark BaughmanEzoterika 2021-09-24
1458 Alchymie světla Sara LandonEzoterika 2021-09-19
1457 Skutečnost Phoenix projektEzoterika 2021-09-28
1456 Vzestup světla Eliza AyresEzoterika 2021-08-24
1455 Stali jste se galaktickými pozemšťany Aurora RayEzoterika 2021-09-26
1454 Galaktická federace je tady Aurora RayEzoterika 2021-09-27
1453 Kosmické vědomí Aurora RayEzoterika 2021-09-25
1452 Jste Mistr Aurora RayEzoterika 2021-09-28
1451 Dvě samostatné větve lidstva v budoucnu? Francis BlakeEzoterika 2021-10-04
1450 Reiki David R. HamiltonEzoterika 2021-09-30
1449 Léčení skrze duši Alberto VilloldoEzoterika 2021-09-29
1448 Zůstat, nebo odejít Alain TitecaEzoterika 2021-09-29
1447 Nevymlouvejte se na vakcíny a stahujte světlo LevEzoterika 2021-09-29
1446 Stane se nepředstavitelné! Jahn J. KasslEzoterika 2021-09-03
1445 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-10-01
1444 Boží plán plně implementován Judith KuselEzoterika 2021-10-01
1443 Lord Ardal 13: Vizualizace Venera NikEzoterika 2021-09-17
1442 Triáda tvůrců. Mozaika vnímání CElenaEzoterika 2021-09-21
1441 Kion a Kain 11: Konec časů ArchitektEzoterika 2021-09-30
1440 Arkturiánská skupina: každodenní praktiky a rituály ArchitektEzoterika 2021-09-27
1439 🌋🌋🌋🌋
2021-10-03
1436 St. Germain:NESARA SitaraEzoterika 2021-09-26
1435 Vzestup: update EldoRa & SimanEzoterika 2021-09-21
1434 Země, lidstvo a vzestup Sandy StevensonEzoterika 2021-09-22
1433 Jste více než jen 3D život Brenda HoffmannEzoterika 2021-09-22
1432 Hathors: Velké probuzení Peggy BlackEzoterika 2021-09-22
1431 Bude to velké HeatherEzoterika 2021-09-11
1430 Společně jsme silní Dianne RobbinsEzoterika 2021-09-16
1429 Záblesk světla, Monolity James McConnellEzoterika 2021-09-20
1428 Ranjit: Nový Buddha o nových dětech Kathleen Mary WillisováEzoterika 2013-07-01
1427 Odpoutání se od odsudku Linda DillonEzoterika 2021-09-22
1426 Federace světla Blossom GoodchildEzoterika 2021-09-22
1425 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2021-09-21
1424 Velká evoluce Teď Aurora RayEzoterika 2021-09-22
1423 Světlo vítězí Aurora RayEzoterika 2021-09-20
1422 Čas přechodu Aurora RayEzoterika 2021-09-19
1421 Formování nové větve již začalo SochanjiEzoterika 2021-09-17
1420 Zpráva od kromaňonců OjlitEzoterika 2021-09-17
1419 Čtvrté oko, matricová kapsle Elena EleyaEzoterika 2021-09-15
1418 Jaký je smysl života? Čtyři podstaty člověka Pro100Ezoterika 2021-09-15
1417 Aina: Život a vnímání jako vlastnosti Vědomí ArchitektEzoterika 2021-09-15
1416 Kain: Země CElenaEzoterika 2021-09-14
1415 KI-ON DrV.Ezoterika 2021-09-14
1414 Poselství Ilifů OjlitEzoterika 2021-09-14
1413 Poselství Arkturiánů MarylinEzoterika 2021-09-05
1412 🍆 🥑 🥦 🥬 🥒
2021-09-26
1411 Vyrábí na Měsíci masově MEDBED Dr. Michael SallaEzoterika 2021-09-14
1410 Zákon jednoty - proroctví z roku 1981 David WilcockEzoterika 2021-09-12
1409 Galaktická federace: Vše je připraveno pro váš vzestup Aurora RayEzoterika 2021-09-14
1408 Univerzální zákon Aurora RayEzoterika 2021-09-19
1407 Technologie 5D přicházejí Aurora RayEzoterika 2021-09-19
1406 Galaktická federace: Ctíme Galaktický kodex Aurora RayEzoterika 2021-09-17
1405 Galaktická federace: Aktuální informace o vzestupu Aurora RayEzoterika 2021-09-18
1404 Cesta vaší duše Sam BoomerEzoterika 2021-11-20
1403 Barva aury Sam BoomerEzoterika 2021-09-15
1402 Ne slova, ale skutky MartaEzoterika 2021-09-13
1401 Ke světovému míru Sharon StewartEzoterika 2021-09-15
1400 Fasáda musí spadnout James McConnellEzoterika 2021-09-15
1399 Robert F. Kennedy Erena VelazquezEzoterika 2021-09-15
1398 Brána rovnodennosti JenjiEzoterika 2021-09-16
1397 Další fáze James McConnellEzoterika 2021-09-16
1396 Jeshua: Čas oslav Pamela KribbeEzoterika 2021-09-14
1395 Co od vás žádá vaše vyšší já Daniel ScrantonEzoterika 2021-09-12
1394 Shanta Gabriel Suzanne MarescaEzoterika 2021-09-12
1393 Ješua: Zpověď a svátosti jsou temné nástroje Jahn KasslEzoterika 2021-09-11
1392 Probuďte v sobě Boha Alexej NikolajevEzoterika 2021-09-11
1391 Komunikace s plazmoidy Slunce RamiEzoterika 2021-09-09
1390 O uzemnění Sun TreyaEzoterika 2021-09-08
1389 Energetická pomoc MagdaEzoterika 2021-09-01
1388 Klonování Elena EleyaEzoterika 2021-08-20
1387 Rozhovor s Vyšším Já o DNA Elena EleyaEzoterika 2021-09-07
1386 Zpráva od Insidera 2 - Q&A Juli JulayEzoterika 2021-09-07
1385 Aina: Veletrh pozvání CElenaEzoterika 2021-09-06
1384 Aktivace těla krystalem Sun TreyaEzoterika 2021-09-06
1383 Jak se zbavit osobnosti? ShanniEzoterika 2021-09-06
1382 V Boží realitě Alexej NikolajevEzoterika 2021-09-19
1381 Temný mistr - Q & A Dr.V.Ezoterika 2021-09-05
1380 Zdraví a wellness metody z pohledu duchů SamayaEzoterika 2021-09-13
1379 Probudit se a vzpomenout SoznaniexEzoterika 2021-09-12
1378 Aktivace hormonu mladosti Sun TreyaEzoterika 2021-09-12
1377 😵‍💫😵‍💫🕛
2021-09-19
1376 Galaktická federace - výzva k akci Aurora RayEzoterika 2021-09-13
1375 Hvězdná semínka - Co dělat a jak se chovat Cosmic agencyEzoterika 2021-09-07
1374 Král Artuš Erena VelazquezEzoterika 2021-09-08
1373 Galaktická federace: Svobodná energie Aurora RayEzoterika 2021-09-10
1371 Galaktická federace: Vítáme vás v 5D Aurora RayEzoterika 2021-09-13
1370 Galaktická federace odstraňuje temné síly Aurora RayEzoterika 2021-09-08
1369 Podmínky pro světelný mimozemský zásah Jahn KasslEzoterika 2021-09-07
1368 Galaktická federace je zde Aurora RayEzoterika 2021-09-05
1367 Velké osvobození planety Gaia pokračuje plnou rychlostí Aurora RayEzoterika 2021-09-05
1366 Stínový přítel Aurora RayEzoterika 2021-09-07
1365 Regenerátor orgánů - Bioorganický stroj Aurora RayEzoterika 2021-09-06
1364 Změněné stavy vědomí Aletheia LunaEzoterika 2021-08-26
1363 Galaktická federace a Hvězdná flotila Michael SallaEzoterika 2021-09-10
1362 Aštar: Nedívejte se stranou Anjus de LuzEzoterika 2021-09-10
1361 Rozhovor s archandělem Gabrielem a Kainem DrV.Ezoterika 2021-08-25
1360 Arkturiánská skupina Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-09-05
1359 Poslední dny Phoenix ProjectEzoterika 2021-09-02
1358 Nevíte, co je Země Sharon StewardEzoterika 2021-09-04
1357 Inkarnační smlouva CElenaEzoterika 2014-06-16
1356 Ki-On: O lásce DmitrijEzoterika 2021-05-20
1355 Rozhovor s archandělem Gabrielem a DUE Dr.VEzoterika 2021-09-05
1354 Temný archanděl: O smyslu moci DmitrijEzoterika 2021-05-22
1353 Kain: O štěstí DmitrijEzoterika 2021-05-16
1352 Fytoterapie a alopatická medicína: Jiný pohled na lidské zdraví SamayaEzoterika 2021-09-03
1351 Ki On: Poselství hledajícím a hledajícím DmitrijEzoterika 2021-05-10
1350 Architekti vesmíru 33 ArchitektEzoterika 2021-09-01
1349 Výzva archanděla Michaela Ludmila DolgajaEzoterika 2021-08-27
1348 Zodpovědnost! Jevgenij SedojEzoterika 2021-08-30
1347 Velké Rusko - Projekt! Jevgenij SedojEzoterika 2021-08-30
1346 Arcturiáni: Projekt civilizace na vysoké úrovni ArchitektEzoterika 2021-08-26
1345 Informace o přechodu Oksana IvaEzoterika 2021-08-12
1344 Něco málo o Covidu a duších lidí na planetě Zemi Elena EleyaEzoterika 2021-09-05
1343 Proč Amazon nezvýší platy a Tesla nezlevní Michael SallaEzoterika 2021-08-17
1342 Nízká hladina železa - astrální negativní entity Cosmic agencyEzoterika 2021-08-19
1341 Mistr El Morya: Morya: Energetická autenticita Suzan BrowneEzoterika 2021-09-11
1340 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-09-03
1338 Archanděl Michael: Vaše božská jiskra je nesmrtelná a věčná Ronna VezaneEzoterika 2021-08-31
1337 Jak se nestat kyborgem nebo číslem ve statistice O.N.EEzoterika 2021-09-05
1336 Aktualizace společnosti Galacom; žádný kompromis LevEzoterika 2021-08-30
1335 Co nás čeká v září MartaEzoterika 2021-08-31
1334 Přehrávání éry Atlantidy Teri WadeEzoterika 2021-09-01
1333 Velký reset Rebecca CouchEzoterika 2021-09-04
1332 Metatron: Kořeny tvého božství Natalie GlassonEzoterika 2021-09-04
1331 Jak moc se chcete vyvíjet? Paul LendaEzoterika 2021-08-12
1330 Slova Paul LendaEzoterika 2021-09-01
1329 Karmické lekce. Zázrak víry a lásky CElenaEzoterika 2021-09-05
1328 Hledání sebe sama v partnerství July JulaiEzoterika 2021-09-28
1327 Karmické lekce: Algoritmus materializace CElenaEzoterika 2021-08-30
1326 Skládání a rozkládání jako proces celistvosti a fragmentace vědomí July JulaiEzoterika 2021-09-01
1325 Karmické lekce: Síla lásky CElenaEzoterika 2021-08-25
1324 Karmické lekce: Nikdy nejste sami CElenaEzoterika 2021-03-24
1323 Karmické lekce. Přestaňte myslet negativně CElenaEzoterika 2021-08-25
1322 Interakce člověka s rostlinami SamayaEzoterika 2021-08-28
1321 Kdo přivedl mimozemšťany na Zemi? Pro100Ezoterika 2021-08-23
1320 Je čas odhalit tajemství mimozemšťanů CElenaEzoterika 2021-08-23
1319 Rovnováha sil CElenaEzoterika 2021-08-23
1318 🌸🧊🌸🎂🌸 💝
Ezoterika 2021-09-06
1317 Neobyčejné dějiny Mezopotámie Michael C. AndersonEzoterika 2021-05-12
1316 Žádná druhá Mahábhárata Jahn KasslEzoterika 2021-08-22
1315 Argoriané; Velký kvantový přechod LevEzoterika 2021-08-23
1314 Sirius: Čas nadešel Thea GraceEzoterika 2021-08-23
1313 Akatu z Plejád: Vše se změní JudithEzoterika 2021-08-24
1312 Sirius: Být sebou Thea GraceEzoterika 2021-08-24
1311 Andělé: Království uvnitř Ann AlbersEzoterika 2021-08-24
1310 Hvězdná semínka, walk-in a pracovníci Světla Jelaila StarEzoterika 2021-08-24
1309 Arcturian Group: Odhalování božského plánu Marilyn RaffaeleEzoterika 2021-08-24
1308 Ashtar Sheran - Změňte své myšlenky o budoucnosti Band SchiebEzoterika 2021-08-26
1307 Sananda - Změna v potravinách Band SchiebEzoterika 2021-08-07
1306 Náš původ Band SchiebEzoterika 2021-08-25
1305 Bitva Teri wadeEzoterika 2021-08-29
1304 Předpovězený věk Caroline Oceana RyanEzoterika 2021-08-27
1303 Modul vzduchového uzávěru; z 3D na 4D a 5D LevEzoterika 2021-08-28
1302 Posun pólů; z 3D do 4D a 5D část 19 LevEzoterika 2021-08-27
1301 Aktuální informace o vesmíru Dr.Schavi M. AliEzoterika 2021-08-27
1300 Královna An-Ra Erena VelazqezEzoterika 2021-08-25
1299 Lunární a solární cykly vývoje lidstva. Složená vědomí. Systémové duše Anna GerEzoterika 2021-08-02
1298 Agónie odcházejícího světa MagdaEzoterika 2021-08-04
1297 Vibrační nebo vlnová realita! Jevgenij SedojEzoterika 2021-08-09
1296 KAIN: Královská moc CElenaEzoterika 2021-08-04
1295 O jiných vesmírech a složení Prvotní zdrojové mysli July JulayEzoterika 2021-08-16
1294 TRIÁDA TVŮRCŮ: Do světla skrze vůli CElenaEzoterika 2021-08-20
1293 Udržitelnost a rovnováha - Dodatky ke smlouvě s pozemským učitelem Anna GerEzoterika 2021-08-21
1292 Nižší Já: Temné zrcadlo CElenaEzoterika 2021-08-20
1291 Probíhá boj o duše - Přechod Olga KoroEzoterika 2021-08-14
1290 NOVÝ ABSOLUT: Putování za vaší silou CElenaEzoterika 2021-05-19
1289 NOVÝ ABSOLUT: Spojení rozděleného CElenaEzoterika 2021-08-15
1288 NOVÝ ABSOLUT: Jakou hru si vybereš? CElenaEzoterika 2021-07-28
1287 🥗🥗🥗🥗
2021-08-30
1284 TORPEDO 21 Marek ObrtelREALITA 2021-08-27
1283 O mimozemšťanech - data a zábavná fakta Cosmic agencyEzoterika 2021-08-10
1282 Skutečný důvod, proč Google a YouTube cenzurují pravdu o očkovacích látkách Joseph MercolaEzoterika 2021-07-26
1281 Detoxikace od breberek James McConnellEzoterika 2021-08-17
1280 Udržujte vše co nejpřirozenější Judith KuselEzoterika 2021-08-17
1279 KaRa z Plejád: Tohle všechno je jen iluze James McConnellEzoterika 2021-08-17
1278 Masky začínají padat ...! Joyce BowenEzoterika 2021-07-21
1277 El Morya: Jsi silný a zvládneš to Vania RodriguezEzoterika 2021-08-05
1276 Hathor: Nový úhel pohledu Peggy BlackEzoterika 2021-08-19
1275 Jediná a skutečná pravda Jennifer CrokaertEzoterika 2021-08-21
1274 Pozorovatel: Vítejte v singularitě EspavoEzoterika 2021-08-21
1273 Federace, zákulisní aktivity, vládní nepokoje a další! NevaEzoterika 2021-08-20
1272 Plejáďané - Jsme šťastní Vania RodriguezEzoterika 2021-08-20
1271 Reset Teri WadeEzoterika 2021-08-20
1270 Tsunami vysokých vibrací MartaEzoterika 2021-08-19
1269 Doba zázraků John SmallmanEzoterika 2021-08-21
1268 Blesk z čistého nebe Jevgenij SedojEzoterika 2021-08-09
1267 Arkturiánská skupina: Spojení jednoty ArchitektEzoterika 2021-08-11
1266 Mammon: myšlenky a poselství ArchitektEzoterika 2021-08-11
1265 Architekti vesmíru - Cesta rovnováhy. Typy samádhi ArchitektEzoterika 2021-08-13
1264 Pozemšťané, Kreativita Pro100Ezoterika 2021-08-14
1263 Lord Ardal: Apokalypsa - odhalení, zjevení - 12 Venera NikEzoterika 2021-08-16
1262 Lord Ardal: Kam odešli členové vaší rodiny, když zemřeli?- 11 Venera NikEzoterika 2021-08-11
1261 Lord Ardal: Karmická připoutání ke třetí úrovni hustoty - 10 Venera NikEzoterika 2021-08-05
1260 Cesta duše July JulayEzoterika 2021-08-03
1259 Zpráva od Insidera July JulayEzoterika 2021-07-02
1258 Jak pandemie změnila vědomí lidstva? July JulayEzoterika 2021-04-08
1257 Konglomerát mysli Dr.V Ezoterika 2021-07-30
1256 Mezihvězdná flotila Galaktického velení: Vítejte ve vyšších dimenzích GalaxygirlEzoterika 2021-08-16
1255 Kdy bude vědomí připraveno MartaEzoterika 2021-08-23
1254 Aktualizace Argorianů: Nový magnetický systém LevEzoterika 2021-08-14
1253 Argoriáni Aktualizace: Velký kvantový přechod LevEzoterika 2021-08-07
1252 Plejádské poselství: 5D Země a dál JudithEzoterika 2021-08-01
1251 Aktuální informace o energii z Galaktické federace světla Berit von SchevenEzoterika 2021-08-13
1250 Poselství od Hilariona - Aktivace vašeho vyššího potenciálu Marlene SwetlishoffEzoterika 2021-08-09
1249 Eklektické prolínání vyšších dimenzí, a jejich cyklické změny David of ArcturusEzoterika 2021-06-12
1248 Zvyšování úrovně planet Dr Schavi M AliEzoterika 2021-08-13
1247 Setkání na Jupiteru Michael E. Salla, Ph.D.Ezoterika 2021-08-10
1246 Zastav, odpočívej, hraj si - zvol snazší realizaci Brenda HoffmannEzoterika 2021-08-08
1245 Archanděl Michael - Přišel čas pro mé sloupy světla Band SchiebEzoterika 2021-08-06
1244 Poselství Vyššího Já Mike QuinseyEzoterika 2021-08-06
1243 Evoluce za hranice dravého parazitismu Lisa RenéeEzoterika 2021-07-17
1242 Poselství Anne BellringerEzoterika 2021-08-13
1241 🐛🐛🐛🐛
2021-08-16
1240 Jackowski Elli StaníkováEzoterika 2021-08-12
1239 Honzův článek Elli StaníkováEzoterika 2021-08-12
1238 Merkur, Venuše a válka ve Vietnamu - Co je na Venuši? Cosmic agencyEzoterika 2021-07-26
1237 Matthew Ward Suzy WardEzoterika 2021-08-02
1236 Archanděl Gabriel Shanta GabrielEzoterika 2021-08-01
1235 Kryon: Postaru Suzanne MarescaEzoterika 2021-08-02
1234 Archanděl Gabriel Shelly YoungEzoterika 2021-08-01
1233 St. Germain, Shoshanna, OWS James McConnellEzoterika 2021-07-25
1232 Návrat Krista Teri WadeEzoterika 2021-07-27
1231 Prohlášení ke starseeds Dagon PerunovEzoterika 2021-07-29
1230 Kosmické elektromagnetické frekvence Barbara MarciniakEzoterika 2021-08-05
1229 Zlatí a padlí andělé Alana KayEzoterika 2021-08-05
1228 VAŠE EMOCE VÁS SPOJUJÍ S DUCHOVNÍM TĚLEM Barbara MarciniakEzoterika 2021-08-05
1227 ZETA a vůdci Louise Reiss JamesEzoterika 2021-08-05
1226 Různé druhy mimozemšťanů a jejich účel na Zemi Lysa Royal & Keith PriestEzoterika 2021-08-02
1225 Zpráva od vesmírného kolektivu Caroline Oceana RyanEzoterika 2021-08-06
1224 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI MartaEzoterika 2021-08-08
1223 Hilarion: buďte k sobě laskaví Marlene SwetlishoffEzoterika 2021-07-31
1222 Quan Yin Marlene SwetlishoffEzoterika 2021-07-31
1221 Supervlny; od 3D ke 4D a 5D LevEzoterika 2021-07-31
1220 Plejádský kolektiv: Vibrační frekvence tónů JudithEzoterika 2021-08-02
1219 Archanděl Michael: Volte srdcem Schieb BandEzoterika 2021-08-01
1218 Archanděl Rafael 3: Pravá víra a mýtičtí hrdinové ArchitektEzoterika 2021-08-01
1217 Archanděl Rafael 2: Egregory ArchitektEzoterika 2021-07-28
1216 Archanděl Rafael 1: Vývoj víry ArchitektEzoterika 2021-07-22
1215 Lord Ardal. Část 7-8-9 Morálka, Zapletení, Smrt, Rozřad Venera NikEzoterika 2021-07-20
1214 Kion - Q&A, Budoucnost - drakoniánská civilizace Dr.VEzoterika 2021-08-03
1213 Kain: Revize smluv s pozemskými učiteli Anna GerEzoterika 2021-07-27
1212 Osobní temné vícerozměrné struktury - zvládnutí rovnováhy Anna GerEzoterika 2021-08-02
1211 Miliony probuzených - přesun pólů Sam IluzionistaEzoterika 2021-08-04
1210 ☀️⛅️🌧🌈
Ezoterika 2021-08-09
1209 Federace světla Blossom GoodchildEzoterika 2021-07-25
1208 Zpráva Arkturiánů Marillyn RaffaeleEzoterika 2021-08-01
1202 Můj kmen duše a vztah ke Gaii - 1. Tančící DelfínEzoterika 2021-07-29
1201 Velitel TehRan Erena VelazquezEzoterika 2021-07-29
1200 Arkturiánská rada Daniel ScrantonEzoterika 2021-07-29
1199 Elohim: Lví brána = vaše volba Anna MerkabaEzoterika 2021-07-28
1198 BŮH STVOŘITEL HATONN SVĚTLA - MATKA ZEMĚ Indian in the machineEzoterika 2021-07-09
1197 Spánky = brána světla Elizabeth PeruEzoterika 2021-07-25
1196 Transformace skrze média Daniel ScrantonEzoterika 2021-07-25
1195 Kdo lže a kdo říká pravdu? Daniel ScrantonEzoterika 2021-07-26
1194 Aštar Erena VelazquezEzoterika 2021-07-26
1193 Karmické úkoly: cesta duše CElenaEzoterika 2021-06-28
1192 Kain: Vzestup nad propastí CElenaEzoterika 2021-07-19
1191 Lucifer: Diktatura prvního CElenaEzoterika 2021-07-25
1190 Práce s buňkami Christine DayEzoterika 2021-07-19