2961 Nepatříte sobě Marta

[ Ezoterika ] 2022-08-12

Proč se kolektivní vědomí lidstva mění tak pomalu, navzdory tak zjevnému cynismu autorit vedoucích zemí světa a jejich zločinnému jednání vůči vlastním lidem. Hlavním důvodem jsou samozřejmě média, z nichž většina je stále v rukou vládnoucí elity. Všichni dostávají od svých klientů obrovské částky a povinně platí své poplatky.

Je tu však ještě jeden důvod, který je opomíjen. Vědomí lidí je již dlouho ovládáno psychotronickými zbraněmi, které potlačují nejen jeho přirozenou intuici a pud sebezáchovy, ale i zdravý rozum. Tato zbraň však nepůsobí na všechny lidi. Většinou postihuje ty, kteří poslušně plní všechny lékařské předpisy shora. Především jsou to lidé, kteří se nechávají očkovat proti sezónním nemocem, které se v posledních letech doporučují k ʺprofylaxiʺ. To se bohužel týká i dětských ʺvakcínʺ, které jsou dětem na celém světě povinně podávány od narození.

Všechny tyto přípravky obsahují nanočástice, které zachycují elektromagnetické vlny vysílané psychotronickými zbraněmi. Takovými ʺzbraněmiʺ nejsou jen zařízení 5G, ale také speciálně vyvinuté technologie, které se používají bodově - v těch oblastech vaší planety, kde jsou ohniska odporu a sociálních nepokojů. Zvláště mnoho těchto nanočástic je obsaženo v poslední generaci ʺvakcínʺ, které byly použity v posledních dvou letech pseudopandemie, která vám byla vnucena a jejíž pokrytí se již nepočítá ani na miliony, ale na miliardy lidí.

Útok na vědomí lidí je tedy veden jak zvenčí - prostřednictvím masmédií, tak zevnitř - vpravováním do jejich těl ʺpřijímačůʺ elektromagnetického záření, které potlačuje jejich vůli a schopnost rozumně vnímat dění na Zemi. Možná jste o tom sami přesvědčeni, když pozorujete lidi kolem sebe, kteří se vám někdy zdají slepí a hluší. Ve skutečnosti jsou neustále pod vlivem psychotronických zbraní.

Můžete je přirovnat k narkomanům, kteří byli proti své vůli ʺnapíchnuti na jehluʺ. V důsledku toho jsou pouze ti lidé, kteří zůstali energeticky a fyzicky čistí a nedovolili nikomu, aby zasáhl do svatyně svatých - jejich Božského těla, schopni uvědomit si tragédii, která se na lidstvo valí. Jak již víte z minulé série mých poselství, vaše vědomí a fyzické tělo jsou neoddělitelně propojeny a neustále na sebe vzájemně působí. To byla sázka těch, kteří ovlivňovali vědomí lidí tím, že otravovali jejich fyzická těla. Nyní ji můžete pozorovat všude.

Proto, moji drazí, je nyní veškerá naděje ve vás - v čistých lidských duších, které přežily a jsou schopny jít až do konce a nenechají se proměnit ve slabé a poslušné otroky. A vím, že se této výzvy zhostíte důstojně.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/ne-prinadlezhashhie-sebe/

Zpět