5294 Pohled na válku Izrael/Hamas Jane Phelan

[ Ezoterika ] 2023-10-21

Vycházím z toho, že již více než deset let se zabývám eugenickým programem, který se projevuje v určitých domácích agendách, jako je válka proti starým a postiženým lidem, která je vedena prostřednictvím soudem schválených opatrovnictví a potenciálně také prostřednictvím pandemické agendy. Součástí pochopení je i poznání, že existují určité demografické skupiny určené k odstranění, včetně starších lidí, barevných a Židů, a že v rámci snahy o odstranění posledně jmenovaných je více než pravděpodobné, že bude zahájena válka proti Izraeli.

Po zdecimování této malé země bude v USA a dalších zemích uvolněna selektivně dodaná pandemie, která ˝vyčistí˝ zbývající lidi aškenázského nebo sefardského původu, kteří se nerozhodli přestěhovat do ghetta známého jako Izrael, stejně jako další ˝nepohodlné˝ rasové a politické skupiny. Původně se předpokládalo, že nadcházející pandemie by mohla být selektivně doručena prostřednictvím kontaminovaného vodního zásobovacího systému, důkladně zdokumentovaného v mé knize At the Breaking Point of History z roku 2021 a jinde. Později byla tato teze rozšířena o možnost nasazení dalších selektivně dodávaných zbraňových systémů, jako je selektivně dodávaná ˝vakcína˝ nebo jiné podvodné léčivo.

Z mého stanoviště v Latinské Americe se zdá, že podmínky jsou nyní zralé a že bychom skutečně mohli být svědky toho, jak se tyto předpovědi před námi naplňují. Válka, která nyní probíhá v Izraeli a Gaze má všechny znaky operace. Brucha Weisberger je nedávno shrnul v následujícím článku:

Proč byli na videozáznamech zvěrstev ze 7. října vidět zahraniční bojovníci s lehkými komplexy na straně Hamásu?
Proč měl Hamás špičkové americké vražedné zbraně?
Jak je možné, že se izraelská vláda o plánovaném útoku nedozvěděla? Tím spíše, jak to, že se nespustily mnohovrstevné poplašné systémy? I kdyby šlo o překvapení a i kdyby byly všechny varovné systémy nějakým způsobem vyřazeny, proč nedošlo k žádné reakci po celé hodiny, zatímco stovky a stovky lidí byly nadále mučeny a masakrovány a dalších 200 odvedeno v zajetí zpět za hranice?
Proč Hamás nutí civilisty, aby zůstávali v Gaze, kde jim hrozí nebezpečí?
Nezdá se, že tento masakr je nastražen stejnými zlými globalisty, kteří nám přinesli smrtící vakcíny proti covidu? Nejenže je nyní spousta dalších mrtvých, ale navíc se schyluje k válce a celosvětově vře antisemitismus - přesně jak si přejí.

Jak jsme již před několika lety široce informovali, Írán je blízko k vývoji jaderné zbraně, kterou by podle svých opakovaných vyjádření použil proti Izraeli. Skutečnost, že tisk neoznámil dokončení tohoto íránského projektu, není nijak překvapivá. O tom, že se Teherán schyluje k zapojení do této nedávné války, se široce informuje, přičemž Írán hrozí Izraeli odpovědí na úrovni ˝zemětřesení˝.

To, že Bidenova administrativa mohla usnadnit íránské zapojení do této války, je zcela v souladu s vývojem událostí. Nejenže Biden krátce před začátkem této války rozmrazil šest miliard dolarů pro Írán, ale nyní se objevují i diskuse o dalších 90 miliardách určených pro Írán v souvislosti s obnovením rozhovorů o zbrojení. Kromě toho Biden pošle do Gazy 100 milionů dolarů na humanitární pomoc, přičemž připustil, že tyto prostředky může Hamás rekvírovat pro svůj válečný fond.

˝Přátelství˝ USA s Izraelem důkladně rozpitval a odhalil v bestselleru Tajná válka proti Židům z roku 1994 bývalý prokurátor ministerstva spravedlnosti John Loftus, neboť se jedná o přátelství vraha s jeho obětí, dravce s jeho kořistí. Jsou tací, kteří se proti tomuto vnímání ohrazují a odvolávají se na izraelské zacházení s Palestinci. Ať už se na jednání státu Izrael vůči Palestincům díváme jakkoli, zdá se, že jde o několikastupňovou operaci, která se odehrává bez našeho (nebo izraelského či palestinského) vědomí či souhlasu. Po zničení židovského státu budeme opět svědky uvolnění celosvětové pandemie. Bude nám řečeno, že určité rasy lidí, tj. černoši a Židé, se ukázaly být geneticky ˝náchylné˝ k tomu, co bylo skrytě a selektivně dodaným toxinem, a náš svět bude truchlit nad ztrátou těch, kteří byli skutečně zabiti právě těmi stranami, které vedou elegie.

Toto pochopení přišlo za velmi vysokou cenu, zprostředkovanou částečně v mé knize EXIL z roku 2014, která pojednává o útoku státu na mou matku, doktorku Amalii Phelanovou, který vyústil v její vraždu a poměrně neúprosné pronásledování mé osoby. V knize byla také předpovězena pandemie jako něco, co se chystá. Nám všem je jasné, že pandemická agenda se ještě nerozběhla a moc nutit odborníky k diktátu zahrnujícímu ˝protiopatření˝ - vakcíny a výluky a další mandáty - bude soustředěna v pandemické smlouvě a také v dodatcích k Mezinárodním zdravotnickým předpisům, které budou předloženy k hlasování OSN v příštím roce.

Zdá se, že se zdi uzavírají. Univerzity nečinně přihlížejí, jak si současná studentská generace osvojuje volání ˝Židy do plynu˝. Jediným způsobem, jak tyto silně okleštěné a nesprávně informované události zmařit, je postoj rozhořčení a upřímný, srdečný nesouhlas. Proto vás vyzýváme, abyste tento článek předali médiím, voleným zástupcům a všem, na které si vzpomenete. Skutečně vstupujeme do poslední války a nyní nás ochrání pouze naše uvědomění a naše Bohem daná schopnost vzájemné lásky.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/21/a-separate-view-of-the-israel-hamas-war/

Zpět