445 Lví brána Georgi Alexandrov Stankov

[ Ezoterika ] 2020-08-09

- shrnutí -
Daniel Scranton 7.8.20
Na úrovni ega byste již chtěli jít dál, na úrovni duše respektujete, že větší část cesty je ještě před vámi. Jako duše na vyšší úrovni chápete, že temní hrají svou úlohu podle dohody, a že každý život je důležitý, z vyšší úrovně byste nikdy nikoho neopustili. Vytvořte si jiný konec příběhu a užijte si vzestup společně. Lidstvo může v roce 2020 dosáhnout obrovských skoků.

Georgi Alexandrov Stankov
7.8.20
Čím více vzestupných časových os vytváříme a čím více vzestupných jednotlivců bereme s sebou do těchto časových os, tím více lineárního času potřebujeme k ovlivnění nezbytných změn. Neustále vytváříme nové vzestupné časové osy a bereme s sebou verzi lidstva, která vibruje s vyššími frekvencemi těchto časových os. Současně se neustále uzavírají nízké vibrační časové osy a to zahrnuje neustálé oddělování všech lidských verzí a fragmentů duše, které nejsou připraveny vystoupit v současném konci věků a půjdou prodlouženou cestou evoluce duše. Podařilo se nám vytvořit nové verze lidstva, kde všechny vtělené fragmenty mají potenciál stoupat. Nejste spasitelé, ale duchovní učitelé.

9.8.20
Vše, co se děje na Zemi a všehomíru nastává v cyklu 7 let. Základy toho, co se děje dnes, byly položeny v roce 2013.
- Elohim: Ne každá astrální cesta je vzestoupení transfigurací celého fyzického těla na subatomické, kvantové úrovni. Fyzická přeměna je nastavena podle touhy duše. Cestování do jiné dimenze v rámci stávající dimenze je složitá událost, která se odehrává ve vnitřní rovině. Ukazuje, co vše je možné. Srovnávání přitahuje zpět k hustotě. Nad pátou dimenzí již není žádná akce. Akce a reakce jsou konstrukty hustoty. Každá zkušenost je sama o sobě krásná, radostná a milující.

9.8.20
V těchto dnech zažíváme rostoucí telepatický kontakt s Lemuriány, Agarťany, Arcturiány a dalšími vzestupnými mistry. Arkturiáni potvrzují všechny hlavní body v mém preferovaném scénáři vzestupu,potvrdili můj výklad zprávy před dvěma dny.
Nejtemnější a nejhorší izraelsko-sionistický cabal v čele s Netanjahuem zasáhl Bejrút jadernou raketou. První výbuch přístavu byl způsoben protiletadlovou raketou Gabriel. Druhá exploze byla způsobena raketou Delilah z F16 nesoucí jadernou hlavici. Výbuch Bejrútu je asi 100krát větší než exploze Tianjin v roce 2015 s odhadovaným ekvivalentem 5,4 kilotun TNT. Stovky lidí byly zabity a mnoho tisíc bylo zraněno. Bejrút je opět válečnou zónou jako v 70. a 80. letech. Po odstranění reptiliánů Draco 10.6.20 zavládl v Izraelské cabal chaos. Izraelská cabal je jádrem všech zločinů a genocidy a Netanjahu je pravděpodobně nejhorší osobou na planetě zodpovědnou za války a zločiny na Blízkém východě v posledních několika desetiletích. Dobře vyzbrojený Hizballáh je obranou proti agresivitě Izraele. Přes 10.000 demonstrantů při nedávném protestu v Jeruzalémě požadovalo zatčení Netanjahua. Smyčka se kolem něj utahuje již i v Izraeli. K odpoutání pozornosti reagoval záměrným zničením přístavu a centra Bejrútu. Jako odpověď vyzvaly průvodci k přípravě cesty pro světelné síly, čímž se aktivovalo spojení s 5D Novou Lemurií v Itálii. Osobní kvantová pole jsou velmi citlivá na temné energie, takže jaderným spadem z exploze v Bejrútu byla poškozena.

V minulosti jsme prohlásili, že nechceme zažít na našich vzestupných časových liniích jaderný výbuch. Světlé síly nemohou útočit proti temných silám, pokud nezaútočí sami. Po pěti měsících útoků atlantské kliky, zodpovědné za zničení Atlantidy, byla 27.3.20 atlantské časová osa odstraněna ze vzestupné Země. Po útoku reptiliánů z konstelace Draco, kteří byli zodpovědní za současnou uzávěru, byli tito 10.6.20 odstraněni Galaktickou federací.
Používání jaderných zbraní proti jiným lidem v našich vzestupných časových osách jsme my a Zdroj zakázali už dávno. Jedná se o závažné porušení zákona Jednoho a univerzálního zákona vzestupu planety Země, jehož správci jsme my, PAT (planetární vzestupný tým). Nyní máme oprávnění významně zasáhnout do osudu lidstva. Coby noví duchovní vůdci 3x požádejte o globální posun k vyššímu lidskému vědomí, začátek dlouho očekávaných zjevení, projev vyšších dimenzionálních měst světla a odstranění podmínek, které vedly k pádu lidstva. ...

Arkturiáni uznali, že jsme nyní zaneprázdněni vytvářením nových časových os, kde bereme pouze ztělesněné fragmenty lidské duše, které jsou připraveny provést vzestup včas. Nebude viditelné oddělení lidstva ve vzestupných a sestupných frakcích, protože toto oddělení již proběhlo aktivací čaker a přijetím více energie do energetických polí. Tvoření paralelních Zemí začalo v plné síle v roce 2013 poté, co PAT otevřel hvězdnou bránu 12.12.12 a Gaia spolu s některými z nás vystoupila na 5D. Vytváření nových časových os a oddělování starých nízkých vibrací postupuje od té doby exponenciální rychlostí, počet nově vytvořených časových os je ohromující. Nezasahujeme přímo do aktuálních politických a společenských událostí v terénu, jednoduše je energeticky vyprázdňujeme podle Boží vůle. Nahrazujeme je novými realitami. Stejně tak jsme učinili po Netanjahuově jaderném útoku na Bejrút.

Božským zásahem se zrychlilo aktivní oddělení nižších vibračních os s temnými lidskými entitami a pozvednutí všech lidí, z nichž do většiny nově vstoupili velmi staré duše z mnohem vyšších vibračních vzestupných časových os. Jak Arkturiáni potvrzují, nyní k tomu dochází dechberoucím tempem. Arkturiáni ujišťují, že vzestup je připraven a proběhne přesně tak, jak jsme si představovali, díky tvrdé světelné práci na úkor četných těžkých příznaků.

Lidstvo potřebuje především globální energetický posun v kolektivním vědomí a uvědomění, aby bylo možné začít s očekávanými odhaleními na konci věků a osvobodit se od svých současných pout. To zahrnuje především uvědomění si, že všechny současné vědecké kategorické systémy údajně ověřené pravdy a lidské znalosti jsou v zásadě nepravdivé, falešná věda. Druhou šokující pravdou bude poznání, že lidská populace na Zemi byla po věky rasou otroků nejhorších plazů ze souhvězdí Draca, kteří zacházeli s lidstvem jako s dobytkem a spáchali na něm nekonečné genocidy s nemilosrdnou krutostí v celé historii. A také to, že celý vládnoucí kabal jsou prostě lidští přisluhovači a bezohlední stoupenci těchto zlých ET, jak ukázalo současné drsné uzamčení.

...
Arkturiáni 3.8.20
Byli jsme velmi dlouho fascinováni vaší ochotou odevzdat svou moc v tomto vesmíru svobodné vůle. Nemusíte dávat svou moc nikomu ani ničemu, a rozhodně nemusíte dávat svou moc žádné skupině. Mnoho jednotlivců to dělá a pak se zlobí na cokoli, jako by neměli na výběr. Vždy máte na výběr a jsme zde proto, abychom vás upozornili, že jste zodpovědní za nedostatek síly, nedostatek svobody, nedostatek radosti, protože jste silné bytosti zdrojové energie. První uzávěra a současné nepokoje byly řízeny Draco. Druhá vlna blokování je nucena lidskými přisluhovači, kteří o odstranění Draco nevědí. Reptiliánský řád byl vždy řádem rigidní vojenské hierarchie, která se promítala i do vaší společnosti. Vlastnictví a negace hodnot jsou do značné míry součástí jejich genetické manipulace. Odstranění zlých Draco plazů a bývalých pánů lidské rasy 10. června bylo největším aktem lidského osvobození, které se již odrazilo v celém multivesmíru a vyvolalo významné následné události vedoucí k posunu a projevům světelných měst v průběhu tohoto roku. Realizace a probuzení bude probíhat postupně po úrovních. Pokud rovnost a naprostá svoboda není součástí života - je realizována pouze částečně, žijete v otroctví.
...

Portál úplňku Eclipse 4. července byl obrovským skokem. Se zvyšováním společného vědomí k 5D v globálním energetickém posunu dojde k šokujícím odhalením, ale také k zavedení nové obecné teorie vědy a gnózy univerzálního zákona. Negativní události musí být vždy dialekticky spojeny s pozitivními, protože jinak nebude existovat skutečný vývoj lidstva.

Jako pozemní posádka jste zapůsobili na tolik svých mimozemských přátel, že můžete očekávat více návštěv na osobní úrovni. Propuštění lidského vědomí do stavu 5D neznamená nutně konečnou přeměnu fyzického těla z uhlíku na krystalické světlo. Nové rozšířené kolektivní vědomí však bude nezbytným předpokladem všech smysluplných zjevení a zavedení UL ve všech horních 4D světech. Ten bude veden námi jako vzestupnými mistry, během posunu lidského vědomí k 5D, protože naše světelná práce bude dokončena na všech 4D Zemích. Tento rok se musíme přestěhovat do nové fáze vývoje člověka.

Arkturiáni vyhlásili, že svou odhodlaností jsme všem, kteří pomáhají, ukázali svou připravenost jít ještě dále. Ukázali jsme, co zvládneme, a kdo opravdu jsme. Takto vytváříme náš scénář vzestupu vědomým a úmyslným způsobem. Nečekáme, že pochybné zdroje channelingu řeknou, co se bude dále dít, protože tato média nemají absolutně ponětí, co se energeticky děje na Zemi v závěrečné fázi. Otevření nové oslňující příležitosti během tohoto měsíce nás automaticky přiměje, abychom se stali novými duchovními vůdci veškeré lidské populace. To bylo vždy naším posláním v této inkarnaci, na které jsme po celá ta léta tvrdě pracovali.

Netřeba dodávat, že jakmile vstoupíme do našich nových rolí jako nové vůdce lidstva, naše životy budou mnohem snazší a začneme prožívat neomezenou hojnost jako motivaci k duchovní práci pro zbytek lidstva, který se dosud téměř nezačal. Nyní je ten pravý čas začít se ve svých životech ujímat vedoucí role, kde budete vést své spoluobčany. A je to ten pravý čas, abyste také zažili více pohodlí ve svém vlastním životě. Křišťálově jasné sdělení, proč je nerealistické doufat, že do konce letošního roku vystoupí celé lidstvo, protože většina lidí není připravena.

Potřebují nás jako vzestupné mistry a duchovní vůdce, abychom mohli začít s jejich skutečným duchovním vývojem po ukončení těžkostí současného zablokování. Otevření kořenové čakry strachu z přežití již nepřispívá k duchovnímu růstu lidstva. To vše se stane tento rok a tento proces se bude rozvíjet v následujících letech. To je důvod, proč je náš vzestup letos zaručen.

...
Daniel Scranton 9.8.20 - Arkturiánská rada

Sledujeme, jak lidstvo po otevření Lvího portálu čelí náporu vyšších vibračních energií. Vytvářeli jste nové časové osy, nové mřížky a přijímali aktivace do svých čaker a více energie do energetických polí. Zakotvili jste v tom, co lidstvo potřebuje, kvůli touze být ve službě. Všechny změny, které chcete vidět na vaší planetě, přijdou kvůli vám a vašemu uzemněnému duchovnu. K těmto změnám dojde, protože jednotlivci, jako jste vy, se dokázali otevřít a obdržet vše, po čem vaši lidé volali. Souhlasili jste s tím, že budete hrát tuto roli, a už jste měli dost praxe a trpěli jste již dosti příznaky vzestupu. Víte, jak s těmito energiemi zacházet a zpřístupnit je ostatním. Spoluvytvoříte verzi Země, která pohání lidské vědomí do stavu páté dimenze. Jste hnutí zdola. Jste pozemní posádka a zapůsobili jste na tolik svých mimozemských přátel, že můžete očekávat více návštěv na osobní úrovni, a můžete je očekávat velmi brzy. Ukázali jste nám a všem ostatním bytostem a kolektivům, které vám pomáhají, že jste připraveni jít ještě dále, nic nezdržujeme, protože jsme viděli, co zvládnete, a víme, kdo opravdu jste. Nyní je ten pravý čas začít ve svých životech, kde budete mít vedoucí roli, kde povedete své spoluobčany. Je ten pravý čas, abyste také zažili více pohodlí ve svém vlastním životě. Jsme tak rádi, že jsme na této cestě s vámi a vidíme, jak postupujete každý den.

Zdroj: http://www.stankovuniversallaw.com/

Zpět