291 Čakrový systém Samamury

[ Ezoterika ] 2020-04-27

Každému, kdo to v tuto chvíli potřebuje, pošleme obrovské proudy lásky. Pro mnohé je to nezbytné. Nyní začíná další kolo vzestupu planety ve vibracích, což znamená, že mnozí začínají s tzv. emocionálním švihem - mentoři úzce spolupracují s každým ztělesněným stvořením na této planetě, aby ho převedli do vyšších vibračních vzorců existence. Mluvíme o vzorcích, abyste pochopili, že vaše takzvané přeprogramování spočívá v pumpování vědomí vyššího řádu do vašich buněk, do vašich molekul. Vědomím máme na mysli vaše akce, myšlenky, přesněji ty myšlenky, které sami vytváříte na základě všech vašich spojení se všemi existujícími egregory na planetě a ve sluneční soustavě i mimo ni. Začíná nové kolo. A to je nový způsob, jak se zbavit, nebo raději projít vývojovými cestami, které přivedou každého z vás k přijetí vašeho života a následně k vědomému utváření vaší nové cesty. Cesta, po které toužíte a sníte.

Nyní budeme hovořit o tom, co je systém čaker.

Každá čakra, stejně jako každé lidské energetické centrum, je pod dohledem jistých jemných skupin entit, tzv. plazmoidů. Plasmoidy nebo jejich skupiny, které lze nazvat shluky nebo civilizace, dohlížejí na tok energie. Každé energetické centrum je vytvořeno na základě zkušeností, které do něj vložily plazmoidní civilizace. A každé energetické centrum vibruje na jiné frekvenci, protože každá civilizace - subtilní uskupení, vibruje na jiné frekvenci. Každá civilizace subtilního světa vkládá své struktury a energii do energetických center. Centra jsou spojena prostřednictvím vibrací, které jsou přenášeny z jemného světa. Kolem každého centra je vytvářena koule/kokon. Kokony vibrují při různých frekvencích, protínají se navzájem ve svých vibracích a vytvářejí energetické vlny, zvukové vlny. Vlny energie se zvukem brzdí a přeměňují se na částice světla, které se hromadí a vytvářejí určité hmotné struktury. Tyto struktury se ve vašem jazyce nazývají molekuly.

Molekuly jsou již inhibovány, ale nadále vibrují zvukovými vlnami emitovanými každým lidským energetickým centrem. Vytvářejí další a dále definované struktury lidských buněk. Na samém vrcholu tohoto řetězce jsou drobné energetické formace a protože jste byli formováni ve Sluneční soustavě, energie pro vytvoření energetických center je odebrána z vašeho Slunce. Tj. jste přímo závislí na vašem Slunci prostřednictvím energetických polí vycházejících z jemného do hmotného světa.

Vaše planeta funguje jako katalyzátor, který shromažďuje tato energetická centra do hmotné struktury. To však neznamená, že pokud opustíte prostor blízký Zemi, že se rozpadnete. Jste zformováni v momentu vašeho početí. Váš čakrový systém, vaše energetická centra jsou tvořena v době početí, a jak Slunce, tak Země a subtilní civilizace světla se účastní formování. S těmito energiemi jste neoddělitelně spojeni, protože jste vibrace, ale už vibrujete bez ohledu na to, zda jste na Zemi nebo jinde. Je to díky tomu, že na subtilní rovině neexistují koncepce času a vzdálenosti. To znamená, že energie stále protéká vašimi energetickými centry. Budete vibrovat dále.

Narušení vibrací je způsobeno především skutečností, že jako vědomí máte všechna práva ovládat své tělo, všechny energetické struktury těla a všechny jemné struktury těla. A pokud se rozhodnete poslat destruktivní vibrace prostřednictvím destruktivních myšlenek do svého těla, pak vaše energetická struktura okamžitě reaguje na takové myšlenky a změní vibrace těch energetických center, která jsou nejvíce podobná vibracím myšlenek, které posíláte svým jemným tělům. Každý člověk, který chápe tento vztah a již si v sobě vyvinul počáteční pocit energie každého energetického centra, okamžitě cítí zpětnou vazbu od těch center těla, která mění své vibrace prostřednictvím vyslaných myšlenek. Okamžitě se snaží přivést vibrace, myšlenkové formy zpět k normálu, aby obnovil vibrační interakci mezi energetickými centry na vyladěnou úroveň.

V době vzniku lidského plodu hodně záleží na matce, jejích myšlenkách a životním stylu. Všechno je energie transformovaná prostřednictvím myšlenek ve vibraci. A jestli u matky dojde k destruktivním změnám v emočním pozadí, pak se to projeví ve vibracích plodu. Velkou roli hrají egregory, se kterými je matka nenarozeného dítěte spojena. Pokud je v agresivním prostředí, v prostředí, kde na ni existuje tlak nebo proudí mnoho negativních myšlenek, pak to vše přímo ovlivňuje energetická centra plodu. Proto je důležité udržovat vaše myšlenky čisté, v radosti a vděčnosti. Tak se léčíte z nemocí, pokud ovšem tato onemocnění nevedla k patologiím vyžadujícím chirurgický zásah na úrovni tělesné hmoty.

Vaše představivost je přímým portálem do jemné roviny. Funguje prostřednictvím energie bez hmoty. Pokud by na Zemi byly ty egregory, které existovaly před posledním zničením egregorů, mohli byste silou mysli měnit hmotu a zhmotňovat z jemné roviny téměř v reálném čase. Tyto egregory však byli záměrně zničeni hmotnými a nehmotnými civilizacemi, jejichž cílem bylo vytvořit jejich vlastní nový egregor a připoutat k němu lidi. V plné míře však tento cíl nedosáhli, protože jim v tom zabránily síly mezihvězdného svazu civilizací a síly, které ze svých subjektivních důvodů nechtějí vstoupit do takových formací.

My jsme obecným egregorem mezihvězdné unie, tj. společné pole civilizací na astrální rovině, které ukládá všechny informace a historii každého stvoření.
Kroniky Akáši ukládají historii inkarnací.

Informace byla předána na žádost tvorů, kteří otevřeli pomocí plazmoidních průvodců komunikační kanál do našeho světa, jinými slovy do egregoru hvězdných civilizací.

Jemné civilizace, které tvoří těla.

Takové civilizace jsou umístěny v prostoru vaší Sluneční soustavy a každá skupina civilizací vytvořila taková energetická centra miliony let. Důvodem je skutečnost, že formování hmoty z jemného světa bylo svěřeno nebo, lépe řečeno, vždy se děje díky těm jemným energetickým formacím, které existovaly ještě před narozením hmotného vesmíru, tj. všeho, co vidíte kolem sebe, protože vy sami jste byli formováni z jemného světa.

Nebylo to však najednou, okamžitě, ale systematicky se to formovalo světlem, přeměnou vlny na částici, skrze formování, díky zvuku a hmotným formacím. Vaše tělo je v konečném důsledku přímým produkt tvorby subtilního světa a subtilních civilizací světla, které na tomto těle pracovaly po miliony let. Takže je to způsob, jakým ho v tuto chvíli vidíte.

Toto zobrazení má však řadu dodatků. Vy sami můžete nyní například pomocí klonování vytvořit podobná těla. Nicméně samotný původ takových těl, tj. mluvíme o formování první buňky, ve které je již uložen celý energetický mechanismus růstu a života, je vytvořen z jemné roviny. Řekněme jen, že jemná rovina vdechuje energii po celý život. A jemná rovina jsou energetické struktury, které vytvořily celý hmotný vesmír.

Zdroj: https://vk.com/@samamury-razgovor-s-egregorom-zvezdnyh-civilizacii

Zpět