2191 Mlčící souhlas Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-28

Na Ukrajině se prolíná příliš mnoho zájmů a situace se rychle vyvíjí. Mnozí z vás se ptají, proč v této zemi začala vojenská speciální operace právě nyní. Samozřejmě se to nestalo náhodou. Byl to způsob, jak zabránit strašlivým provokacím a zachránit životy milionů civilistů. Predátor zahnaný do kouta se nezastaví před ničím, ale to, co globalisté připravovali v této zemi, se nedá srovnat s jejich předchozími zvěrstvy. Chystali se testovat biologické zbraně hromadného ničení v této zemi, aby se zkušenosti rozšířily do celého světa. Právě na Ukrajině se nacházely laboratoře pro vývoj těchto zbraní a chystaly se tam provést první testy. Jak vidíte, ʺkapesníʺ vláda globalistů dovolila nejen politicky, ekonomicky a morálně zničit tuto zemi, ale zašla ještě dál a dovolila na svém území umístit životu nebezpečné biologické laboratoře. Bohužel naprostá většina obyvatel Ukrajiny, stejně jako obyvatel celého světa, žije svůj každodenní život, nevidí, co se jim děje doslova pod nosem, a slepě věří tomu, co jim říkají politici. Jejich mysl nedokáže proniknout informační ʺclonouʺ oficiálních médií, která jsou zcela pod kontrolou zločinecké vlády této země. A nyní přichází odplata za jejich ʺslepotuʺ a ʺhluchotuʺ, za jejich neschopnost rozlišovat mezi pravdou a lží, za jejich pasivitu a otrockou poslušnost. Máte takové rčení: ʺKaždý národ si zaslouží takovou vládu, jakou máʺ, a v tomto případě dokonale vystihuje současnou situaci na Ukrajině.

Paradoxem této situace je, že většina obyvatel této země považuje své zachránce za nepřátele a do poslední chvíle věří lživé propagandě loutek světové vlády. Stále si neuvědomují a nevěří, že jsou pro ně jen šedou masou, otroky, ʺpotravou pro dělaʺ - čímkoli, jen ne lásky a úcty hodnými jedinci - božskými bytostmi. Lež a pokrytectví tuto ubohou zemi natolik prosákly, že se musí bránit proti vnějším i vnitřním nepřátelům silou, přičemž se jí nedostává vděčnosti, ale nenávisti, kterou živí nejen místní, ale i světová oficiální média, která Rusko bombardují celým svým staletým arzenálem frází, překroucených faktů a provokativních prohlášení. Pro obyčejné lidi je obtížné porozumět této záplavě informací a ne každý je schopen slyšet svou vlastní duši. Chce to čas, aby si uvědomili, co se děje, a nové lidi u moci, čestné a slušné. Jedině oni budou schopni uzdravit tyto zmrzačené lidské duše a dát jim nikoli ʺnadějiʺ na lepší šťastný život, ale tento život samotný, a vrátit tak Ukrajincům jejich původní - lidské - hodnoty, založené na Lásce, Rovnosti a Bratrství, které jediné jsou schopny vést je k prosperitě ve všech oblastech jejich života.

A žehnám trpělivému ukrajinskému lidu!

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/s-molchalivogo-soglasiya/

Zpět