786 Sny a jednota Doug Esse

[ Ezoterika ] 2021-02-28

Zákon jednoty a sny

Shrnutí
Snění je komunikace skrze závoj nevědomí a vědomé mysli. Za scénář snu je zodpovědné nevědomí každého člověka. Můžete se cvičit, abyste si vybavili své sny, když si po probuzení zapíšete každý zapamatovaný detail. (pozn. pokud si nic nepamatujete, zřejmě sen nesouvisí s touto realitou).

Existují společné/kolektivní archetypy snů (vytváření dílčí zásoby snů), ale velmi důležité jsou i jedinečné slovní zásoby a archetypy dané osoby. Každý člověk se naučí svůj vlastní jazyk snů praxí.

Povaha snění závisí na několika proměnných pro každého člověka:
a) aktivace energetického centra;
b) zablokování energetického centra;
c) krystalizace energetických center (aktivovaná, vyvážená a harmonická energetická centra)
Pro ty, kteří mají dobrou aktivaci srdeční čakry (ať už trvalou nebo dočasnou), může přístup k nadčasovosti časoprostoru vést k předvídání a prorockým vizím. Snění během aktivace zeleného paprsku (srdeční čakry), může vést k více a více soucitu a lásce k přítomnému okamžiku a k ostatním.

Adepti, kteří otevřeli centrum indigo ̵ paprsků (6. čakra), mohou snění využít jako způsob služby v časoprostoru (astrál) spolu s průvodci, kolegy a Vyšším Já. Tento druh služby zrychluje polarizaci adepta.

Sny mohou léčit nerovnováhu a zkreslení energetické sítě každého člověka, které nasbíral během bdělosti. Časoprostorová mysl (předvídavost) může léčit. Nesnění může vést k vážným zkreslením. Instalace závoje (zapomenutí) změnila funkci snění. Před závojem byly sny používány, aby se člověk mohl dál učit od učitelů, kteří přebývají ve vnitřních rovinách, a od učitelů mimozemšťanů s vyšší hustotou. Osoba, která touží proniknout závojem, dostane katalyzátory, které v tom pomohou. Snění je jedním z těchto katalyzátorů a může se stát skvělým nástrojem pro pronikání skrze závoj.
Negativní ovlivňovatelé (tj. Orionská říše) mohou posílit zjevně negativní pocity, které sny přinášejí jak lidem 3. hustoty, tak i zvířatům 3. hustoty. Konfederace nás může kontaktovat prostřednictvím snů a vizí.

Ra
Pokud je adeptu známo, že lze pracovat ve vědomí, zatímco takzvaná vědomá mysl odpočívá, může tento adept vyzvat ty, kteří jej vedou a obklopují, a především Vyšší já při přechodu do spánkového režimu vědomí. S těmito potvrzeními se aktivita snění dostává do potenciálu učení / výuky, který je nejužitečnější pro zvýšení zkreslení adepta směrem k jeho zvolené polaritě. Existují také další možnosti snění, které nejsou tak úzce spojeny se zvýšením polarity.

Existuje mnoho snů, které mají určitou hodnotu, vybrali bychom si za zmínku dva, protože tyto dva, i když nemají hodnotu v polarizaci, mohou mít hodnotu v obecnějším smyslu.
̵ Snění je činnost, při které je vytvořen jemně zpracovaný a skvěle vytvořený most od vědomí k nevědomí. V tomto stavu se uzdravují různá zkreslení, která se vyskytla v energetické síti komplexu těla, kvůli nepřesnosti, se kterou byly přijímány přílivy energie. Se správným množstvím snění přichází uzdravení těchto zkreslení. Trvalý nedostatek této možnosti může způsobit vážně zkreslené komplexy mysli, těla a ducha.
̵ Druhou funkcí snění, která pomáhá, je ten typ snu, který je vizionářský a který proroci a mystici zažili v dávných dobách. Jejich vize přicházejí skrze cesty mysli. Sen tedy znamená službu, aniž by byl osobně polarizující povahy. U mystika nebo proroka, který si přeje sloužit, však tato služba zvýší polaritu entity.

Q: Jaké techniky a metody průniku závojem byly plánovány a existují ještě další, které se vyskytly, kromě plánovaných?
Ra: První velký experiment neplánoval žádné. Jako všechny experimenty spočíval na pouhé hypotéze. Výsledek nebyl znám. Experimentálně a empiricky bylo zjištěno, že existuje tolik způsobů, jak proniknout závojem, kolik může představivost komplexů mysli, těla a ducha poskytnout. Touha komplexů vědět, jaké neznámo jim přineslo snění a postupné otevírání všech vyrovnávacích mechanismů vede ke komunikaci s učiteli / studenty, které by mohly tento závoj prorazit. Různé neprojevené aktivity sebe sama jsou do jisté míry produktivní pronikáním závojem. Obecně lze říci, že zdaleka nejživější a dokonce extravagantní příležitosti k propíchnutí závoje jsou výsledkem interakce polarizovaných entit.

Zdroj: https://cosmicchrist.net/2021/02/22/law ̵ of ̵ one ̵ and ̵ dreams/

Zpět