550 Mise pokračuje - Galaktická federace Lorie Ladd

[ Ezoterika ] 2020-10-07

V kvantovém poli vždy bude existovat nekonečné množství pravd. Sjednocení neznamená, že se sjednotí pravdy, znamená, že držíte kvantové pravdy všech možností, všech pravd vší víry, všechny názory zastáváte v této chvíli - to je jednotné pole. A to je to, co se právě teď učíte. Pokud to nerezonuje, necítíte to dobře, prostě to vypněte.

Když se přesunete do vyšších stavů vědomí, což znamená, že se vaše fyzické tělo začne posouvat do vyšších frekvencí, umožní vám to být ve vyšších stavech vědomí. Jednou ze zkušeností je, že začnete být energičtější, začnete cítit více energie a začnete se znovu spojovat se svou rezonancí, začnete cítit energie, které jste nikdy předtím nepociťovali, začnete rezonovat s lidmi, s nimiž jste nikdy předtím nerezonovali, což znamená, že důvěřujete své energii na rozdíl od své mysli.

Existuje spousta sil, které nás budou klamat nebo se nás budou snažit přesvědčit nebo odtrhnout od světla. Obvykle o tom nerada mluvím, protože tomu nerada dávám šťávu, ale je nesmírně důležité rozlišovat. Jak se Země stává jasnější, temnota bude hlasitější. Nebude růst, jen bude víc křičet - jeden z mála nástrojů, které temnota má, je předsvědčit člověka o temných agendách, manipulaci s myslí.

Pokud s nějakou pravdou rezonujete, připojuje se k ní vaše energetické pole. Jak se budete posouvat, budete lépe rozpoznávat vaši pravdu a rezonanci. Všechny pravdy jsou pravdou, ptejte se sebe, zda v tom chcete hrát. Každý má jiný zážitek. V kvantovém poli existuje nekonečné množství pravd, které můžete vtáhnout do své reality. Záleží na vás, abyste si vybrali pravdu, kterou chcete držet.

Různé kontinenty drží různé energie, a různé země se drží různých energií, i města mají různé energie, takže říkat, že to, co se stane, se stane pro celou zemskou rovinu na všech kontinentech, nemusí být nutně pravda. Země drží frekvenci z větší perspektivy celé pozemské roviny, lidský kolektiv přesouvá hustotu na světlo, nižší frekvence na vyšší. Frekvence. Realita, ve které žijeme, se stává více kvantovým polem. Nemůžete předvídat budoucnost, nedává to smysl, protože jste vždy první, kdo vytváří realitu, kterou chcete zažít. Posunem měníte rychle frekvence, a když posunete frekvenci, skočíte na další časovou osu. Změny jsou na Zemi zhruba každé 3 dny.

Tři čtvrtiny představují nízké frekvence, které nejde rozebrat přes noc. Je to jako na horské dráze uzamčení ano - uzamčení ne, vakcíny ano - vakcíny ne.... Není to spiknutí, jen se tak přesouvá vědomí. Světlo se stává stále jasnější, jak stále více lidí drží světlo ve svých tělech. Všechny malé tmavší kousky musí vyjít na světlo, takže bude více informací, podle toho, kolik jich je kolektiv schopný držet. Vám se vše ukazuje jako první, protože lidská psychika musí být schopná udržet hustotu, která se vám bude ukazovat. Pokud držíte vyšší stav vědomí, můžete mít velmi nepříznivou reakci. ¨Pokud nemůžeme něco držet jako pravdu, protože by vás to doslova rozložilo, nevěříte tomu. Energie, které jsou demontovány, stále jsou velmi tmavé. Ještě nejste úplně připraveni to vidět nebo cítit, připravujete se.

Nejdříve přijde touha něco energeticky zažít. Musíte se na to dívat jako na energii, ne jako na fyzičnost všech těch hrozných věcí. Pokud to lidské tělo ještě není připraveno vidět a cítit, nepřijde to. Veškerý chaos, který se teď vytváří, jste schopni udržet. Můžete manipulovat s myslí, ale nemůžete manipulovat s energií. Takže i když vidíte nádherného plaza, pořád cítíte plazí energie. Pokud sledujete cokoli v médiích, přestaňte přemýšlet o smyslu, ale vnímejte energii. Probouzení po tisících letech znamená, že znovu cítíte energii, jste energetická bytost, zvyšujete frekvenci a tím cítíte ještě více energie, více chápete svou pravdu, vidíte skrze 3D matrici.

Musíte se přesunout do svého těla. a začít cítit, že všechno je energie a jste navrženi k tomu, abyste tento svět energicky navigovali, bez ohledu na to, že se vás snaží manipulovat nebo ovládat. Když se začnete probouzet, uvědomíte si, že se vaše realita posunula a způsob, jakým nyní vidíte věci, je velmi odlišný od toho, jak jste je viděli před měsícem či dvěma. A může se stát, že všichni kolem vás jsou stále v prostoru, ve kterém jste byli. Noc není špatně ani na vás, ani na ostatních. Jen jsou na frekvenci, na které už nejste. Ctěte, kým jsou jako jednotlivec na jejich lidské cestě, jejich frekvenci. Pokud budete i nadále zářit svým světlem. a držet vyšší stavy, nakonec budou mít příležitost začít pronikat do toho vyššího vědomí bez ohledu na to, co je evoluce vědomí.

Velmi rychle měníte časové osy na základě frekvence kolektivu, a tak v prosinci dojde k předem určené zkušenosti nebo energetické události pro pomoc lidstvu. Je to jako malý náraz na frekvenci, není to to, co se lidé ptají, pokud jde o rozdělení. Je to jako ruské panenky. Jednu zvednete (kvantové pole), a pod ní je druhá. V jakém jste poli je založeno na frekvenci vašeho těla. Právě teď se mnoho milionů lidí pohybuje mezi třetí a pátou, prochází 4D. Vy sami pokračujete ve zvyšování frekvence celého lidského kolektivu. Děláte práci, která byla určena pro vás. Nepotřebujete tento obrovský druh zážitku. V předchozí časové ose bude existovat obrovská změna frekvence a energetický nápor vůči vám. V posledních sedmi měsících jste odvedli úžasnou práci, a tak to děláte sami, takže tato sluneční erupce, tato událost nebude tak intenzivní.

Pokud budete i nadále držet vyšší stavy vědomí, nepotřebujete tento obrovský náraz, nepotřebujete další druh zkušeností, jako je covid. Bude masivní příliv energie. Vysokofrekvenční sluneční erupce energie je něco jako strašidelné slovo, ale je to spíš jako laser, ale protože budete držet mnohem větší frekvenci v těle, nebude to mít stejný dopad. Vždy existuje pomoc z vyšších dimenzionálních říší, ale jste schopni to udělat sami, proto jste v těle, proto se vám říká světelní pracovníci a hvězdná semínka.

Kvantové pole je nekonečné množství časových os. Zaměřte se pouze na časové osy, které drží vyšší stavy vědomí, nehrajte v žádné z ostatních, proč ztrácet čas katastrofami.

I když jste naštvaní, i když jste v depresi, i když máte těžké časy, protože je to všechno kvantové, takže se všechno děje nyní, přesouváte celý šílený lidský kolektiv do vyšších stavů vědomí. Právě teď jste nesmírně důležití a jste nesmírně odvážní cítit to všechno a vidět vše a vše si pamatovat.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=GbeLWwfEiJk&feature=emb_logo7

Zpět