4498 Poselství od Hannelore: Jiné sféry Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-06-08

Q: Dny a týdny jen letí! Dnes jsou to více než dva měsíce, co ses vrátila na světlo. Tady na Zemi jde všechno svou cestou, všechno má svůj průběh. Jak daleko jsi dnes od svého posledního života a jak hluboko ses ponořila do světa světla?
A: Objetí, nejdražší Jahne! Jsem nyní s vámi, kteří nyní počítáte své dny na zemi do převratu, vzestupu nebo změny. Jsem vám nablízku, velmi nablízku, a dělám svou práci ve svých sférách - v nebi i na zemi. Na mé úrovni čas neexistuje, takže se neohlížím na svůj poslední pozemský život, ale vnímám ho jako jeden z mnoha životů. Má kvalitu a realitu, která je pro člověka nepředstavitelná, když může prožívat sám sebe ve všech pozemských existencích současně. Blízkost k mému životu jako Hannelore existuje skrze vás, spočívá v tom, že mnozí andělé naší duchovní rodiny jsou stále ve službě na zemi, vystavili se času a podrobili se prostoru.
Jde o věčné a nezničitelné pouto, které přetrvává na onom světě i v tomto světě, ať už se na onen svět a tento svět díváme z kterékoli strany. Teprve když se jako bytosti světla zcela vrátíme ke zdroji a zažijeme poslední ze všech objetí od Boha, rozplynou se i tato intimní pouta. Proto jsem se ponořila hluboko do světa svých sfér za hranice toho, co je pro vás viditelné. Zároveň jsem s vámi, chráním, pečuji a podporuji váš život i náš projekt. Projekt světla světa byl vdechnut do života z nebe a je to nebeská rodina, kdo jej pomáhá utvářet a pracovat na něm na zemi i v nebi. (pozn. po odchodu do konce revize zůstává vědomí zaměřené z větší části na odešlý subjekt - komunikace je více méně se subjektem. Po revizi se stav vědomí rozšíří, i když se dokáže koncentrovat na vyjádření odešlého subjektu, komunikace probíhá z komplexního vědomí - komunikace je více méně s vyšším já... proto můžou před revizí existovat naštvané entity - duchové).

Q: Jak se z vašeho současného pohledu díváte na to, že poměrně hodně lidí vlastně vůbec nechce dělat skutečnou transformační práci. Ponořit se do vlastních témat? Když pak na tom opravdu záleží, mnoho lidí to raději odkládá. Má to vliv na vývoj, který nyní probíhá - nebo se věci budou vyvíjet tak, jak se vyvíjejí, bez ohledu na to, kolik lidí nyní dokáže ̎vybrat zatáčku ̎?

A: S láskou - na všechno se dívám s láskou, moje vnímání je vnímání s láskou. Zcela opačně, než jsem se někdy cítila jako Hannelore. Nyní nastal absolutní vnitřní klid při pohledu na všechny světy a podmínky na těchto světech. Pro mě jako pro člověka bylo nemožné být bez posuzování nebo bez odsuzování. Pro vás je to stejně obtížné, protože žijete v tomto energetickém prostředí posuzování a odsuzování. Být si toho stále vědom a uvědomovat si to, zaujmout vyšší perspektivu, vyžaduje velké uvědomění. Bez ohledu na to, jak moc se člověk snaží, čím blíže je vám situace, čím blíže je vám člověk, tím pravděpodobnější je, že se v určitých okamžicích postaví na vaši stranu, bude soudit a odsuzovat. Moje dobrá rada: Neodsuzujte sami sebe, když posuzujete nebo odsuzujete určité činy. Existují okamžiky a události, které toto lidské chování vyvolávají - a vy byste s tím neměli ani nemohli nic dělat.

Q: Ale osvícený člověk je nad tím - že?

A: Dokud je osvícený na zemi, musí se s tím také vyrovnávat. Je to vzácné umění, které málokdo zvládne - nenamočit se od vody, která tě obklopuje. I osvícení si vždy zachovávají zbytky vlastností, které se osvícenému člověku obvykle nepřisuzují. Děje se tak proto, aby takoví lidé mohli na zemi vůbec existovat. Vytváří se tak nezbytné uzemnění, nebo zapletení. Odsuzování a posuzování může naznačovat sklony k takovému jednání. Z mého současného pohledu je zdravý úsudek pro úspěšný lidský život nezbytný. Rozlišování a posuzování jsou sourozenci, kteří jsou na sobě vzájemně závislí.

Q: V mnoha poselstvích se poukazuje na to, že bychom neměli ̎soudit ̎. Co to má znamenat?

A: Řešení je následující: Neodsuzujte člověka, ale odsuzujte čin, který je zlý a plodí zlo.
Odpuštění přichází po důkladné konfrontaci s okolnostmi. K tomu je třeba podívat se na to, co bylo a je. Odpuštění znamená konfrontaci - mnoho lidí se jí chce vyhnout a odpouští do prázdna.
Pokud jde o nadcházející zjevení na zemi: Žádný člověk nemůže a nebude schvalovat jednání skupiny přísahající satanovi, které se v blízké budoucnosti stane známým světové veřejnosti. Cesta k odpuštění bude dlouhá. Lidé to budou odsuzovat a vynášet soudy nad těmi, kdo se toho dopustili. To je třeba uznat. Láska k nepřátelům je možná až na konci procesu poznání. Nejprve je třeba učinit citové kroky a překonat mentální překážky. Láska není pocit, ale stav vědomí, který je předáván jako milost na konci všech zkušeností.

Q: Existují skutečně určité náznaky velkých zjevení. Jak budou lidé reagovat?

A: Nejdříve v šoku, pak s úlevou a osvobozením - doprovázeni a neseni bytostmi světla, které jsou inkarnovány jako lidé jako vy, vše dobře dopadne. Zjevení musí udeřit a udeří jako bomba! Jen tak se uvolní kolektivní energie osvobození lidstva. To je ta jiskřivá energie, která je nyní potřebná k tomu, aby se Země obrátila a lidstvo se vrátilo do rovnováhy.
Z mého pohledu - těšíme se na to, co přijde, protože není třeba se bát ani mít obavy. Nyní se ukazuje, kdo si udělal domácí úkol - a velmi mnoho lidí si vzpomene a vymaže propastné ve vznešenosti.
Buďte uvolnění při konfrontaci s hluboce lidskými emocemi. Nestyďte se, když vás přepadnou pocity hněvu nebo nenávisti. Vzhledem k tomu, co se nyní na zemi objevuje, není možné vždy vyzařovat klid jogína, který nikdy neopouští svůj meditační polštář. Jste v konfliktu, jsou vám vnucovány boje a čelíte situacím, které si většina entit ve vesmíru nedokáže ani představit. Jakou jedinečnou službu lidé vykonávají a jakými silami jsme po celý život obklopeni, je z mého dnešního pohledu úctyhodné.
Dávejte si lásku, zejména když nejste ̎dokonalí ̎ nebo nežijete podle svých vlastních duchovních měřítek. Co je možné na zemi, je na mé úrovni nepředstavitelné, co je možné u nás, je na zemi nemyslitelné. Je důležité rozpoznat různé ̎úrovně bytí ̎ a přizpůsobit se příslušným podmínkám.

Nyní probíhá vzestup do vyšší dimenze. Proto vše vyplouvá na povrch. Lež je poražena pravdou a světlo proniká temnotou. Nejprve ochromení, pak rozzlobení a nakonec mírumilovní lidé tvoří Armádu smíření. Lidé, kteří se po desetiletí duchovně a energeticky připravovali na kaskádu planetárních odhalení, jež se nyní rozpoutala, postupují vpřed. Zachovejte si přehled a nervy - stůjte ve světle a zůstaňte v míru. Jedno je jisté: Z této bouře vyjdeme bezpečně, jsme vedeni svým světlem a doprovází nás BŮH.

Na rozloučenou pro dnešek: Dávejte na sebe pozor! Mějte se rádi za to, že jste takoví, jací jste nyní.
Žijte podle své intuice, žijte podle svého svědomí! Kdo vás bude soudit nebo odsuzovat - kdo jiný než vy! Cesta vede do jiných sfér - být milován, protože jste! Žehnám vám celou svou láskou. HANNELORE

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/08/message-from-hannelore-other-spheres/

Zpět