2612 Arkturiáni: Jste božské duchovní vědomí Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2022-05-24

Vážení čtenáři, protože tolik lidí začalo pochybovat a dokonce ztrácet naději, když hledí na dnešní svět, má toto poselství přinést větší porozumění a povzbuzení.s ohledem na proces vzestupu Země. Hodně z toho souvisí se skutečností, že tolik lidí nadále zastává trojrozměrné koncepty toho, jak by měl proces vzestupu vypadat, a když tomu tak není, začnou pochybovat.

Když jste se před lety poprvé dozvěděli o vzestupu Země, někteří z vás začali předvídat a očekávat, že se bude vyvíjet určitým způsobem, protože v té době existovalo mnoho kanálů a knih, které o něm poskytovaly předpovědi a informace. Předpovědi se mohou mýlit a často nejsou spolehlivé jednoduše proto, že představují energii, která je přítomná v tom okamžiku ʺnyníʺ a také proto, že předpovědi proudí stavem vědomí kanálu, který může, ale nemusí mít vysokou úroveň.

Někteří stále čekají na příchod benevolentních mimozemšťanů, o kterých věří, že přijdou, vyčistí planetu a odstraní ty, kteří drží svět v nedostatku a omezení prostřednictvím manipulací, lží a výtvorů založených na dualitě, oddělení a duálních silách. Jiní dokonce i nyní očekávají masivní zkušenost, která vše změní, aniž by museli dělat cokoli jiného, než se dívat, jak se to děje. K ʺudálostiʺ vysoce rezonující energie v určitém okamžiku dojde, ale nastane pouze tehdy, když zemská energie prostřednictvím přítomnosti probuzené většiny stoupne na úroveň, kde se projeví.

Proces vzestupu je v plném proudu, ale protože se nerozvíjí, jak možná očekávali, začali pochybovat, zda proces vzestupu vůbec existuje. Zdá se, že se nic nemění ani nezlepšuje a podmínky na celém světě se zdají být čím dál horší. Drazí, toto je váš čas, abyste zapomněli soudit podle vzhledu, protože vy, kteří jste duchovně vyvinuti, jste přišli na Zemi plně vědomi a připraveni na tyto současné časy. Je nezbytně nutné i nadále důvěřovat, že to, čeho jste svědky na vnější scéně, je nutné pro rozvinutí Božího plánu. Ti, kteří pozorují a posuzují pomocí trojrozměrných filtrů, to nejsou schopni pochopit.

Je důležité pochopit, že lidé na Zemi, minulí i současní, vytvořili a stále tvoří trojrozměrné kolektivní vědomí, které po věky ovlivňovalo každého a všechno na světě. Jak se stále více jednotlivců probouzí a posouvá do vyššího stavu vědomí, nové a vyšší kolektivní vědomí se projeví jako rozvinutější svět. Takto funguje proces vzestupu
.
Na jiných planetách a ve vyšších dimenzích je více vysoce vyvinutých bytostí, než si dokážete představit, připravených asistovat při procesu vzestupu Země. Protože je to vědomí většiny, které tvoří kolektiv, lidé na Zemi sami musí být těmi, kdo přivodí zemský vzestup svým probuzením do vyššího stavu vědomí. To je důvod, proč jste v této době na Zemi potřební vy, kteří jste se vyvinuli. Každá živá věc je stvořena, je vyjádřením a ztělesňuje všechny kvality všudypřítomného Božského Vědomí. Cokoli tedy člověk ve svém vědomí (které je ve skutečnosti individualizované vědomí Boha) považuje za pravdu, automaticky vytváří, protože vědomí, jak je interpretováno prostřednictvím mysli, je substancí formy.

Ve skutečnosti neexistují žádné oběti, pouze nevědomost pravdy. Je to, jako by měl člověk milion dolarů na účtu, o kterém nic neví, a tak žije každý den v nedostatku a omezení.
Mnoho duchovně vyvinutých jedinců (vy) chtělo být součástí současných časů, protože jste pochopili, že přítomnost vyvinutých stavů vědomí na Zemi posloužila k pozvednutí kolektivu, který nebyl schopen vznést se nad svou vlastní hustotu. Zdá se, že duchovně vyvinutí žijí obyčejné životy jako všichni ostatní, ale zdánlivě jednoduchými a praktickými způsoby přinášejí světlo do všech rozhodnutí, vedení, problémů v práci, v domácím životě, s rodinou a přáteli a ve všech situacích, které mohou nastat. Toto je pravá práce se světlem.

Zvýšená přítomnost vyšších rezonujících stavů vědomí nyní na Zemi přináší a bude nadále přinášet odhalení mnoha dlouho skrytých a dobře zavedených temných plánů. Tyto energie musí vyplout na povrch, aby mohly být uznány za to, co představují, a aby je většina již nepřijímala. Když už nejsou podporovány vírou, energie, které je vytvořily a udržovaly, už nebudou existovat.

Přítomnost stále více světla v kolektivním vědomí působí tak, že odhaluje dlouho skryté samoobslužné aktivity a tajemství. Mnohým z těch, na které Světlo svítí, se to nelíbí a reagují na způsoby, které jsou v souladu s jejich stavem vědomí. Může to být násilí, ale častěji je to prostřednictvím činností založených na staré energii, která již brzy nebude fungovat jako dříve, protože přítomnost stále většího množství světelných energií slouží k jejich rozpuštění.
Je velmi důležité pamatovat si, kdo vy a všichni ostatní skutečně jste, navzdory všemu, co se děje ve vnější scéně. Dokonce i ti, kteří způsobují problémy druhým, jsou vyjádřením Božského vědomí. Nikdy nepochybujte o tom, že Země je duchovní vesmír osazený syny a dcerami Božími, protože Bůh sám je a každý opak je iluzorní formací mysli plynoucí z osobních a kolektivních stavů vědomí podmíněných přesvědčením o dualitě, oddělení a dvou silách.

Přišli jste, abyste přinesli Světlo na planetu, která se nedokáže zvednout z hustých energií, které trvají příliš dlouho. Před příchodem jste si byli vědomi, že vaše životy budou pravděpodobně zahrnovat nějaké osobní potíže, protože budete čistit zbývající staré energie pro sebe i pro svět. Mějte na paměti, že každý člověk, kterého si uvědomíte na dálku i blízko, každý, koho znáte osobně nebo si ho uvědomujete jen nepatrně, se stává součástí vašeho vědomí - stejně jako to, čemu o něm věříte.

Svobodná vůle nedává těm, kteří se rozhodnou být násilní a páchat zločiny, povolení dělat, co chtějí. Ti, kteří žijí výhradně z trojrozměrného stavu vědomí, chápou, přizpůsobují se a učí se z toho, co odráží jejich úroveň vědomí. V ideálním případě by trojrozměrné důsledky měly být spravovány těmi, kteří uznávají vrozenou božskost toho, kdo potřebuje zažít důsledky, které do něj zase přinesou energii lásky. To platí v každé situaci, kdy jsou důsledky za činy nutné - doma, v práci, s rodinou a přáteli.

Pouze Bůh je tím, kdo automaticky činí vše, co není v souladu s Láskou a Světlem, iluzorním. Ti, kteří jsou duchovně bdělí i ti, kteří nejsou, zažívají na Zemi přítomnost jak vysoce rezonujících, tak silně hustých energií. Navzdory zdání však stále více jedinců tvoří nové a lepší nápady pro každý aspekt každodenního života a brzy se budou projevovat.

Stále větší většina si rychle uvědomuje, že žila a přijímá zákony a vůdce, kteří odrážejí stará přesvědčení a řešení založená na síle, předsudcích, nenávisti, násilí a odloučení, a nyní začínají tušit, že veškerý život je nějak propojen. Většina si ještě vědomě neuvědomuje, proč myslí a cítí těmito novými způsoby, ale jejich probouzející se pocit spojení naznačuje zrození nového a vyššího kolektivu.
Musíte přestat nadále přemýšlet o sobě jako o lidských bytostech, které se musí zapojit a sladit se s problémy a řešeními světa. Inkarnovali jste se, abyste vyšli ven a byli odděleni, protože jste věděli, že nemůžete pomoci trpícímu světu tím, že se spojíte s tím, co vytváří problémy.

Nejste lidská bytost, jste individualizované Božské duchovní vědomí, které se rozhodlo vstoupit do nízko rezonujících energií planety třetí dimenze a dočasně si obléknout materiální oblek, aby přidalo Světlo do pozemského kolektivu a tím přineslo změnu.
Nejste na Zemi náhodou. Poznejte sami sebe jako Božské Vědomí.

Zdroj: https://tinyurl.com/2xa2xx46

Zpět