2367 Archanděl Michael - Ukrajina Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-04-03

Už jsme skoro tam! Téměř rok! (pozn. skoro 10, a mám vůči této délce závažné výhrady)

Poselství pro skupinu andělských válečníků. Mnohé z toho, co se stalo na Ukrajině, je nyní pryč. Provádějí se konečná opatření k ponechání ruských sil v zemi, aby zajistily toto území a pokračovaly v osvobozování lidí od útlaku DS. Probíhá další zatýkání. Bude s nimi naloženo, jak Rusové uznají za vhodné. Nyní je nutná transmutace energií v oblasti Ukrajiny, protože tyto energie jsou velmi husté. Transmutujte tento týden tyto energie fialovým plamenem. Není to nic těžkého - prostě se dívejte na sebe jako na Boží plamen, proměňte svůj obraz ve fialový plamen a pošlete své energie na Ukrajinu. Musíme tuto oblast zvednout z její hustoty, jinak riskujeme, že ji znovu ztratíme ve prospěch okultních sil. Jsem archanděl Michael. Budu s vámi a pokud budete potřebovat vedení, budu tu, abych vám pomohl. Jsem vaše světlo, jsem váš meč, jsme Legie. Adonai. (pozn. představte si celou Ukrajinu zaplavenou fialkami)90 % DNA modifikuje signál pro 3% DNA, které pohání biologii lidského těla..

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/04/week-50-message-archangel-michael-via.html

Zpět