1624 Zpráva od Jeshui Pamela Kribbe

[ Ezoterika ] 2021-11-15

Drazí přátelé, jsem Jeshua, váš bratr a spřízněná duše.

Byl jsem spolu s vámi a miloval jsem vás. Mnozí z vás byli na Zemi několikrát, v jiných životech, kdy se vás dotkl oheň, který jsem přišel přinést. Byl to oheň, jehož jsem byl nositelem pochodně, ale rozhodně ne jediným. Jste součástí záře proudící do dějin lidstva. Nového světla, které chtělo sestoupit na Zemi, aby zde zapustilo kořeny, a já jsem byl jedním z jeho představitelů.

Vzniklo pole vědomí, které nazýváte Kristovou energií, zatímco v jiných jazycích či kulturách má jiné jméno. Ale základním aspektem Kristovy energie, toho impulsu, který jsem přinesl, je otevření srdce: pozvednutí pozemského, kolektivního vědomí na úroveň srdce. Tato úroveň je také úrovní duše.

Pozemský život byl tehdy a stále je často ponořen do závoje zapomnění. Ve vývoji lidského vědomí vznikl zlom, který způsobil, že se lidé upnuli na materiální, čistě fyzickou stránku věci. Byli takříkajíc pohlceni závojem pozemského a zapomněli, odkud přišli. Zapomnělo se na původ, na to, co dává život a co vše inspiruje, na to, z čeho jste vzešli. Jak se to stalo?

Samozřejmě vždy existovala náboženství, která hovořila o bohu a vyšším účelu, o transcendentní moci a síle. Tato náboženství jsou však silně založena na lidské představě moci a nadvlády, v níž mužský bůh vládne světu, ovládá ho, udává směr, trestá a odměňuje. Vždy tedy existoval bůh, ale ten měl příliš mnoho lidských vlastností a lidem ve skutečnosti nepomáhal překonat závoj, který se nad Zemí snesl.

Ve všech těch dobách a ve všech těch kulturách se však ozývaly také jemné hlasy, podobné šumění skrytého potoka, které hovořily o jiné pravdě. Tato píseň srdce, duše, ze Země nikdy zcela nevymizela, i když se stalo mnoho, co tento hlas duše - tu původní, tvořivou sílu v každém z vás - potlačilo. Ti, kdo jsou u moci, zaseli mnoho strachu. Měli zájem na tom, aby ten původní hlas, ten jemný hlas, nebyl slyšet - a tak se dostal do podzemí.

Totéž se stalo s mým poselstvím. Byl jsem jedním z těch, kteří mluvili o pravdě ve vašem srdci, o hlasu, který vás vede, nezávisle na silách mimo vás, na těch silách moci a nadvlády, a beze strachu z nich. Mé poselství vyprávělo o vaší velikosti a rovnosti.

Jednou z prvních věcí, která se zvrtla, bylo, když se z mých slov stala doktrína, když se proměnila v dogma, v teologii, a kde jsem byl postaven na piedestal, zatímco vy jste byli líčeni jako hříšníci. Vznikla hierarchie a byla stanovena její pravidla a přikázání. Vstoupilo do nich mnoho různých proudů a nakonec se z církve stala mocenská instituce, která zcela ztratila spojení se zdrojem.

Vaše srdce jsou nositeli jemného šumění onoho skrytého proudu, který vás omývá a osvěžuje, který vás přivádí zpět k sobě samým. Smývá z vás prach a bolest strachů, pochybností a emocí. Vnímejte tento proud ve svém srdci. Ukázalo se, že je nezničitelný - stále tam je.

Vzpomeňte si na radost. Vzpomeňte si na spontánní okamžiky svého života, kdy jste se smáli a měli chuť něco dělat, kdy jste snili a hráli si. Na chvíle, kdy jste byli přítomni v daném okamžiku, kdy jste byli zamilovaní nebo jste byli plní vize budoucnosti - představy, plánu - na okamžiky plné naděje a snů. Vnímejte radost z těchto tužeb, z těchto snů. Dobré sny, dobré touhy vám dělají radost, ještě než se stanou skutečností: pocit radostného očekávání.

To je hlas vaší duše. Přesto denně zažíváte odpor při naplňování svých přání. Někteří z vás jsou dokonce znechuceni, cyničtí a zklamaní ze života zde, ze společnosti a světa kolem vás. Myslíte si, že se musíte držet v malém; že věci nakonec nebudou fungovat a že byste odsud nejraději odešli.

Jste tak konstituovaní, že pro vás v podstatě věci nemají smysl, pokud nedokážete žít ze srdce, ze spontánnosti a inspirace. Pokročili jste příliš daleko na to, abyste žili život přizpůsobený pravidlům a normám založeným na strachu, které vás obklopují. Vyžadujete svobodu. Přijměte své zpívající srdce s jeho smyslem pro svobodu a to, že nejste schopni se přizpůsobit tomuto světu pravidel a norem, které jsou založeny na strachu nebo moci.

Jste jako drifteři, kteří víří v tomto světě. Jste snílci a bystří pozorovatelé. V dětství jste byli bez výjimky velmi citliví a vnímali jste, co se děje v náladách a myšlenkách kolem vás: u vašich rodičů a ve světě kolem vás. Zažili jste, jaké to je mít kolem sebe utlačující myšlenky, a zejména utlačující energie. Tyto energie vás částečně dusily a omezovaly vaši originalitu - píseň vaší duše.

Abyste tuto píseň znovu uslyšeli a začali ji žít, je nejprve třeba, abyste se začali stavět na nohy a říkat ″ne″ tomu, co vám nevyhovuje, a abyste si důvěrně uvědomili, kdo jste! Jste součástí onoho podzemního proudu, někým, kdo chce na Zemi přinést živé světlo, kdo chce rozbít staré struktury strachu a moci. To je vaše podstata - jste pracovník světla.

Přizpůsobování se, žití ″obyčejného života″ pro vás tedy není to pravé. Je důležité, abyste to přijali, protože žít ″obyčejný život″ by bylo v rozporu se smyslem vašeho poslání, vaší duše. Jste tu proto, abyste byli sami sebou, abyste se projevili svým jedinečným světlem, svou touhou po obnově, svými sny, které sahají za hranice známého, stávajícího řádu. Sníte o nové Zemi, o novém vědomí. Tyto sny jste vy.

Každý z vás však v průběhu svého dospívání začal pochybovat, protože tlak zvenčí na vás může být silný. Jste lidé, jste zranitelní. Chcete se spojit a být součástí toho, co je kolem vás. A tak se nutíte, abyste se vešli do škatulek, které vás zraňují, do svěrací kazajky, která vás omezuje a dusí. Pak se vaše duše potácí. Pak se objevují krize v podobě nemocí, ztráty zaměstnání, rozchodů - může to být cokoli. Může se ale také stát, že se vám navenek nic nezdá, ale uvnitř se cítíte velmi napjatí, sklíčení nebo neklidní. Velmi často to souvisí s tím, že nenasloucháte své duši, tomu, kým jste.

Nemusíte se obviňovat z toho, že se tyto věci dějí, protože když vyrůstáte jako velmi citlivé dítě a mladý člověk v této realitě, přichází toho na vás mnoho. Budete zmateni, a proto je tak důležité, abyste se nyní spojili se svým jádrem, abyste byli jiní, abyste byli pracovníky světla. Plně si přiznat, že nezapadáte do stávajícího rámce, protože jste tu koneckonců proto, abyste ho rozbili. Jakmile to skutečně naplno pochopíte, spadne z vás obrovské břemeno.

Byli jste zaplaveni obrazy a očekáváními z vnějšího světa, které vám říkaly, jací máte být: jako muž, jako žena, jako otec, jako matka; které vás nabádaly, abyste byli úspěšní, dobří, oblíbení. Existuje mnoho vnějších obrazů, o kterých si myslíte, že se jim musíte podřídit, protože vaše mysl, zejména když jste mladí, tyto obrazy vstřebává.

Ve společnosti, v níž nyní žijete, se na vás valí lavina obrazů. Tyto obrazy jsou údajně ideálními obrazy, ale ve skutečnosti nejsou založeny na tom, že jste lidé, na vaší skutečné přirozenosti - jsou to iluze, fantazie. Obvykle jsou to obrazy, které se vymykají pravdě reality, s níž máte jako zranitelní lidé z masa a kostí co do činění. A často jsou to představy tísnivé, dusivé: musíte dělat to, musíte dělat ono, musíte se chovat tak či onak, abyste byli krásní, úspěšní, efektivní.

Když si uvědomíte, že jste tu proto, abyste rozbili stávající řád, abyste vnesli světlo do této temnoty, pak se můžete těchto představ zbavit a cítit, že jste dobří. Ne proto, že splňujete seznam ideálních vlastností nebo proto, čeho jste ve světě dosáhli. Ne, jste dobří, protože jste zde se svou vibrací, se svou energií obnovy, se svou úrovní jinakosti, se svou vnímavostí. Stručně řečeno, jste dobří, protože jste tady.

A právě proto se musíte chválit a milovat. Teprve až to budete hluboce cítit a budete ochotni říci ″ne″ těm falešným představám, které vás nevyživují, dostanete jasné vnitřní pokyny či signály o tom, jak se chce vaše duše v této realitě projevit. Protože to je váš konečný cíl: sebevyjádření, které vychází přímo z vašeho Já. Ne to, co někdo jiný chápe pod pojmem sebevyjádření, ale to, co prožíváte jako radostný, příjemný, uvolněný, zábavný způsob sebevyjádření, a to může být cokoli. Nemusí to být velkolepé ani velkolepé. Opusťte tyto představy. Hlas duše je jemný a láskyplný. Nejde o velkolepé úspěchy, ale spíše o objevování a prožívání tajemství toho, kdo jste: jak výjimeční jste svým bohatstvím pocitů a talentů.

Chtěl bych na cvičení ilustrovat dva kroky, které jsem popsal jako způsoby, jak se spojit se svou duší Prvním krokem je říci ″ne″ falešným představám, které vás odvádějí z vaší cesty. Druhým krokem je spojit se se svou individualitou, s tím, kým skutečně jste: snílkem, poutníkem, outsiderem, který sem přichází s pochodní světla, aby přinesl něco, co osvítí.

Představte si, že jste v hornaté oblasti v přírodě. Slyšíte zvuk potoka, který teče přes balvany a kameny. Slyšíte šumění stromů, keřů. Jste sami, ale cítíte kolem sebe život, protože všechno je živé: Slunce, rostliny, zvířata. Svlékneš se, abys mohl brodit bosý v zurčícím potoce, a pak se rozhodneš lehnout si do vody. Překvapí tě, jak je sladká a příjemně chladivá. Ležíš s hlavou opřenou o kámen a necháváš se osvěžit vodou. Tolik jsi toho v životě snesl, tolik jsi toho do sebe vstřebal. Nyní je čas uslyšet svůj vlastní hlas. Vidíte jiskřičky na vodě kolem sebe, cítíte, jak vám teče podél rukou a nohou, a voda vás léčí. Cítíte, jak vás omývá a čistí vám hlavu. Vnímejte svou sílu - je potřeba síly, abyste mohli být zde, v této pozemské atmosféře. Pro anděla, jako jste vy, který měl kontakt s nejvyššími sférami světla, je neustále bolestivé být přítomen uprostřed tíhy a negativity.

Jste zde s posláním a je důležité, abyste si to uvědomili. Nesrovnávejte se s ostatními. Dělejte to, co chcete a co je pro vás správné - ušli jste tak dlouhou cestu. Nejste tu proto, abyste tančili podle melodií jiných lidí. Vnímejte, co je vaše vlastní cesta, vaše vlastní originalita. Pociťte na chvíli, že se úplně od všeho odpoutáváte a necháváte skrze sebe proudit vodu své duše. Vnímejte, jak ji vaše srdce pije - vaše srdce žízní. Tak moc se chce znovu plně spojit se svým krásným, bohatým já, se svou duší.

Uvidíte uprostřed svého srdce hrát si dítě, které vám připomíná váš sen, a ne sen světa kolem vás. Ano, váš sen. Než jste přišli na Zemi, snili jste o tomto životě. Měli jste plány, měli jste cíl, hořel ve vás oheň, a proto jste sem chtěli přijít. Podívejte se na to hrající si dítě, na jeho výraz ve tváři, a zkuste pocítit, jaké to je být tím dítětem. Má vzhled dítěte, ale je velmi staré - a přesto je nositelem nového. V očích dítěte je poselství vycházející z vaší duše.

Nechte ze sebe smýt energie světa, to, co jste vstřebali, a nechte se očistit. Nyní se znovu podívejte na to tančící dítě ve svém srdci - to dítě je zcela nové. Navzdory všemu, čím jste prošli, je to dítě zcela nové. Nepochází z minulosti, toto dítě přichází z vaší budoucnosti. Záleží na vás, jestli chcete toto dítě držet za ruce - ale ono k vám natahuje ruce a říká: ″Jdeš s námi?″

Vnímejte v tomto dítěti bublající radost ze života a odvažte se znovu snít! Je vaším nejhlubším snem jako duše nechat zde zazářit své jedinečné světlo - být sám sebou, jak byste to mohli nazvat. Každý krok bytí sebou samým je jedinečný. Neexistuje nic mimo vás, s čím byste se museli měřit. Neexistuje žádný standardní plán pro nalezení vaší cesty. Poraďte se s hlasem svého srdce, s tímto dítětem ve vás.

Než se obrátíte ke své duši, podívejte se, co vás zneklidňuje, co vám říkají temné hlasy ve vás: ″To se nesmí, to by nemělo být; ne, to pro mě není možné, protože ...″. Tyto temné hlasy živí strach z nedostatku, ze ztráty. Když tento strach silně pociťujete, nemůžete prožívat hlas své duše, proto je často nutné se nejprve z tohoto pole strachu kolem sebe odstranit nebo se od něj odpoutat. Teprve pak můžete najít klid, abyste mohli procítit svou duši. Je nezbytné to dělat denně, už jen proto, že se pak cítíte mnohem uvolněnější a klidnější. Trénujte se odpoutávat od pole strachu, a to nejen od pole, které jste vstřebali vy, ale také od pole strachu, které žije v lidech kolem vás, ve společnosti.

Pobyt v přírodě je jedním ze způsobů, jak se od tohoto strachu odpojit, ale v konečném důsledku jde o vnitřní vyjasnění, vnitřní ″ne″ této vibraci strachu a nutkání přizpůsobit se. Dělejte to, co vám přináší radost, ale nedělejte si to příliš těžké. Dělejte každý den něco, co vám dává pocit uvolnění. Žijte okamžikem, tím, co vás přivádí domů k sobě samým. Nakonec prvním a jediným krokem k dosažení cíle vaší duše je pronikavé sebeuvědomění, pronikavé vědomí: ″To jsem já a je to dobré″. Dovolte si hluboce procítit každodenní život - to je cesta.

Děkuji vám všem za to, že jste na Zemi. Máte význam, záleží na vás. Ve svém srdci nesete vibraci, která je nová, inovativní. To má vliv na kolektivní vědomí a svět kolem vás. I když strávíte celý den jen meditací nebo prací na zahradě, vaše vibrace mají zásadní vliv. Vaše oddanost cestě srdce a duše je vidět a slyšet. Jste pracovník světla, průkopník vědomí. Vy jste já a já jsem vy - jsme propojeni.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/11/13/jeshua-two-steps-to-connect-with-the-soul/

Zpět