3467 Kvantové holopole Meg Benedicte

[ Ezoterika ] 2022-11-20

Práce kvantové léčitelky po dobu 25 let mi umožnila pozorování mimořádné povahy energie. Jak to vypadá. Jak funguje. Jak reaguje. Jedním z překvapivých, ale výrazných jevů v kvantovém poli je druh informační šablony instruující hmotnou rovinu. Pokud jsem chtěla pochopit, proč něco vzniklo tak, jak vzniklo, neustále mě to táhlo ke zkoumání zakódovaného plánu. Po letech zkoumání v rámci složitosti kvantové energie jsem začala vnímat projektovanou povahu naší lidské reality. Lidský mozek není původcem mentálního poznání, ale příjemcem dat z kvantového pole. Lidská mysl funguje jako počítač kvantového pole, který zobrazuje nebo promítá vnější realitu jako hologram.

V rámci kvantové fyziky a teorie strun vědci navrhli, že trojrozměrný vesmír je hologram, obraz reality zakódovaný na vzdáleném dvourozměrném (2D) povrchu. V roce 1997 Dr. Juan Maldacena, teoretik z Institutu pro pokročilé studium v Princetonu v New Yorku, použil teorii strun (která zobrazuje subatomární částice jako vibrující struny) k vytvoření matematického modelu celého vesmíru jako hologramu. V jeho formulaci jsou všechny informace o tom, co se děje uvnitř určitého objemu prostoru, zakódovány jako kvantová pole na povrchu hranice oblasti. Vesmír doktora Maldaceny je často zobrazován jako plechovka polévky: Galaxie, černé díry, gravitace, hvězdy a ostatní, včetně nás, jsou polévkou uvnitř a informace, které je popisují, se nacházejí na vnější straně jako etiketa. Představte si to jako gravitaci v plechovce. Vnitřek a vnějšek plechovky - ʺobjemʺ a ʺhraniceʺ - jsou komplementárními popisy stejných jevů.ʺ

Když se posuneme do kvantové perspektivy univerzálního holopole, povaha fyzikální reality se stane proměnlivější a tvárnější, méně uzamčená. Kdybychom mohli získat přístup k informacím obsaženým v holografické ʺetiketěʺ, šabloně či plánu, mohli bychom holografickou projekci překódovat. Mohli bychom změnit způsob, jakým se vlnové částice zhmotňují ve fyzické rovině. Měli bychom moc ovlivnit budoucí výsledek.

V kvantové fyzice stlačuje pravotočivá spirála energii do částic hmoty, které tvoří fyzický svět v časoprostoru. Při aktivaci Metatronovy krychle se otevře a rozšíří do protisměrně se točící spirály Phi, čímž se obrátí časová komprese a kolem energetického pole se vytvoří kvantový vír. Zrychlený spinový moment uvolní gravitaci a zhroutí časové bariéry mezi fyzickým a nefyzickým světem, čímž se rozšíří na kvantovou úroveň. Kvantový vír je kosmický nástroj, který otevírá přístup k zakódovanému plánu v kvantovém holopoli.

Možnosti jsou nekonečné! Představte si, že všechny struny vláken v každém atomu bzučí a vibrují na nové koherentní frekvenci? Představte si, že byste pro sebe vytvořili novou lidskou realitu? Fotonové světlo je nositelem vědomí, které informuje o kvantovém plánu, je to inteligence, která se včleňuje do fyzické hmoty. Když je SVĚTLO živé a aktivované v holografické mysli, vaše vizualizace se promítají do kvantového pole a nesou s sebou světlo. Jaký svět chcete vytvořit? Jaký život chcete žít? Vstupte do kvantového víru a cesta začíná!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/20/discover-the-quantum-holofield/

Zpět