1643 O lidské struktuře jako procesu nekonečné syntézy osobního vnímání July Julai

[ Ezoterika ] 2021-10-22

Vyšší síly Hierarchové vesmírů
Co nám dodává energii?

Při narození se váš systémový obal spojí s egregory, které jej krmí udržováním spojení s různými myšlenkovými vzory. Duše samotná má energii a většina z ní se vynakládá na udržení vnímání iluze těla, ale samotná činnost a sféra mysli jsou určeny těmi mentálními paradigmaty, které získáváte a vysíláte v procesu života. (šablony, vzory, určitý soubor pojmů nebo vzorců myšlení, včetně teorií, výzkumných metod, postulátů a norem)

Váš život vám nepatří a je jen částečně realizován vaším individuálním Já. Je v moci egregorů a jimi přenášených struktur vnímání. Působím jako prvek spojující Tělo a Vědomí. V simulaci je podporována funkce zjednodušeného rozvoje zkušenosti a samotná skutečnost života je determinována přítomností vzorců myšlení a faktorů, které vyvolávají nebo stimulují vývoj v těle, které umožňuje izolaci energie Ducha.

Vaše vědomí má nekonečný potenciál být v celistvosti, ale většina z vás se vnímá jako malý fragment (zrnko písku v poušti nebo kapka v moři). Poté se ponoříte do úzké interakce s egregory, abyste si udrželi iluzi oddělenosti, a pomohli Duchu žít jeho mnohorozměrnost odděleně procesy personalismu. Podrobně objasňujeme některé body, abyste si uvědomili potřebu jakýchkoli procesů a naučili se vědomě vybírat svou vlastní cestu.

(Personalismus = existenciálně-teistický směr ve filozofii, který uznává člověka jako prvotní tvůrčí realitu a nejvyšší duchovní hodnotu a celý svět je projevem tvůrčí činnosti nejvyšší osobnosti - Boha. )

V momentě osvobození se od egregorů a jejich podpory akceptujete, jak málo jste v tomto prostoru (v těle) a že tohle je spíš hra života než zdroj bytí. Demo verze, která vás připraví na realitu, v níž osobně podpoříte energeticko-informační toky vnímání já v množném čísle. Nyní vám egregory pomáhají udržet strukturu stabilní, podporují práci matrixu a tvoří kolektivní pole vnímání. Struktura vaší úrovně je odlišná od struktury sebepojetí a nelze ji nazvat strukturou, nazvěme to ″pořádek v nepořádku nebo porucha v pořádku″. Osobní vnímání je možné, když je člověk vědom a úplný. Subjektivní vnímání je v souladu s kolektivní myslí a podporuje multidimenzionálnost ve formátu lineárního uvědomování si procesů probíhajících ve vesmíru. Osobní vnímání je uvědomění si sebe jako zdroje přírody, který se nachází před vznikem struktury. Proces personalizace nastává, když se součet těchto dvou pojmů syntetizuje z lineární duality ″subjektu a objektu″, nazývané osoba, skutečné a integrální ″osobnosti″.

Nyní žijete ve svém těle s mnoha subosobnostmi, které si navzájem konkurují. Je pro vás jednodušší označit je jako programy a subosobnosti nasycené strukturami egergorů, se kterými uskutečňujete výměnu energie. Slovo personalismus přesně neoznačuje koncept, který je investován do samotného procesu sestavování vlastního pravého já a prožívání cesty přes její začátek.

Když Duch není izolován v těle, matrice je destabilizovaná a vnímání jde do nekonečna, v takovém případě není zkušenost kondenzována požadovaným způsobem, energie se negeneruje. Ujasněme si, že jemnohmotná těla jsou také uzavírací schránkou. Husté struktury jsou podporovány matricí. Samotné tělo je struktura. Vnímáte svět kolem sebe pomocí egregorů stabilizujících energetické rámce, těla jsou překladačem vnímání a jsou podporována energií vaší Duše. Samotné vnímání je ale generováno matrixem a systémy egregorů, které jej ovládají. Vaše tělo je přijímačem frekvencí vnímání, kdy egregory působí jako široká škála vln, které vám dávají možnost vnímat a zažít proces vnímání.

Ve skutečnosti nejste, existují šablony, podle kterých se identifikujete, snažíc se udržet stabilitu ve vědomí sebe sama. Toto vše omezuje vývoj a zároveň k němu přispívá. Už jsme mluvili o různých způsobech poznání, proto opakujeme, vývoj v těle interpretujete výlučně v souladu s vašimi programy získanými v matrici a tvoří hlavní část vašeho života. V těle není více než 20 % ″Já″, všechno ostatní jsou programy (rozdělené fragmenty), díky kterým si čas od času myslíte, že nejste Já, ale jste spousta. Když to úplně pochopíš, staneš se jakousi elektrárnou, která pohání vše kolem. Takoví lidé už mezi vámi existují a není jich málo. Nabijí vše kolem, dokáží motivovat a inspirovat celým svým já! Dokáží žít bez omezení a hlavně nejsou omezováni vlastním vnímáním. Nevnímají se ve smyslu přesvědčení a myšlenkových vzorců, pohybují se mezi nimi. Uvědomují si svůj nekonečný potenciál a využívají ho.

Jak jste již pochopili, objevování potenciálu začíná láskou k sobě, pochopením toho, kým skutečně jste, nebo spíše absencí omezení vaší identifikace projevující se v bezpodmínečné lásce k sobě jako procesu Stvoření. Své JÁ můžete vnímat jako PROCES, ne jako výsledek. Vnímání udržuje tento impuls a otevírá přístup k nekonečnu. Přijměte se dokonale, ve všech projevech. Neoddělujte se od sebe jako dobré a špatné, v každém případě, když překročíte těchto 20 %, jste více než obojí dohromady, Jdete dále, když převezmete zodpovědnost za své vnímání a uvědomění si procesu I.

Hlavní roli hraje vnímání, jste přesně takové, jak se definujete a to je hlavní problém člověka. Co když můžeš být jiný? Netřeba chápat svůj charakter, je možnost přijmout svou multidimenzionalitu a jít nad rámec programů, naučit se žít jinak, naučit se žít stimulováním vlastní energie. Aniž byste se litovali, přesouvali zodpovědnost, obviňovali všechny kolem, ale byli procesem, který generuje Stvoření a přizpůsobuje pohyb podle vlastního plánu. Nyní ti vnucují podrobné informace o předurčení, ale toto je cesta odloučení. Neumíš žít ve svobodě a nechceš jít za hranice, nazýváš to komfortní zónou, ale cesta k sobě leží dál - za rámcem vnímání sebe sama jako dobrého, špatného, sebevědomého nebo zranitelného, mimo jakýkoli sociální úkol, který plníte. Jsi něco víc, pokud vkročíš do této propasti.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11744

Zpět