5836 Vzývání duše Kejraj

[ Ezoterika ] 2024-02-01

Právě v této době musíte začít posilovat spojení se svým pravým já, se svou DUŠÍ (Zdrojem bezpodmínečné lásky). Neboť právě vaše duše vám odhalí další kroky, které musíte učinit k naplnění svého účelu, k vašemu rozšíření a pozvednutí do reality s vyšší frekvencí. Právě nyní si Duše každé bytosti přeje být do této reality přímo zapojena každým vaším činem. Zejména Duše Startseeds a Světlonošů. Je čas, abyste pozvali, zavolali svou DušI, aby se stále více této vaší esence ukotvovalo ve vašem současném bytí a realitě.

Úplně prvním krokem, než se pokusíte o cokoli dalšího při práci na spojení s duší, je přenést svou pozornost asi 5 až 7 palců (u každého člověka jinak) nad hlavu, což je místo vaší čakry Hvězdy duše. Začněte několika pomalými hlubokými nádechy a nahlas vyslovte mantru Vzývání duše:
Já jsem duše - božské světlo - božská láska - božská vůle - božský záměr. Při odříkávání každého bodu se na chvíli odmlčte a vnímejte, jak Hvězda duše reaguje, jak se začíná zvětšovat a vyzařovat. Z vaší Hvězdy duše se do vašeho fyzického, emocionálního a mentálního těla uvolňuje stále jemnější světlo. Do vašeho ˝pozemského˝ já se tak dostane větší množství světla a rovnováhy vaší Duše.

Tímto způsobem do svého nynějšího já zvete nejen svou Duši, ale také další vyšší aspekty z vyšších dimenzí sebe sama, které se prolínají s vyššími frekvencemi. Ztotožňujete se také se svým pravým já.
Můžete si také říkat a opakovat mantru: Ztělesňuji podstatu své Duše. Při meditaci se soustřeďte na svou Hvězdu duše, nahlas citujte mantry, vidíte jasné světlo vycházející z Hvězdy duše do korunní čakry, do třetího oka, pomalu tímto světlem naplňujete všechny své čakry, dolů po páteři, až do Kundaliní a vracíte se zpět do svého Vyššího srdce ve středu hrudi. Čím častěji a po delší dobu to budete dělat, tím silnější bude toto spojení, a tím více začnete cítit a všímat si znamení ve své současné fyzické realitě. Znovu se vám obnoví spojení s vaší DUŠÍ a uvědomíte si svou PRAVOU PODSTATU.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/01/the-soul-invocation/

Zpět