3474 Einsteinovo sdělení: Země je největší show v celém multivesmíru Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2022-11-21

Ahoj přátelé, jsem Albert Einstein. Jsem jedním z mnoha, kteří pozorují a účastní se tohoto velkého vesmírného experimentu a zkušenosti. Je to zkušenost obrovských rozměrů. Všechna galaktická společenství pozorně sledují váš postup a není to ʺNejvětší show na Zemiʺ, ale ʺZemě je největší show v multivesmíruʺ. Všichni jste váženými účastníky. Mnozí z vás mají intergalaktické následovníky! Nebuďte tak skromní. Jste milováni a fandí vám.

Vždycky jsem patřil k lidem se sklonem k experimentům, k přemýšlení o hlubších myšlenkách, které vedou k otázkám dalších otázek, do říše neznáma. Tam jsem rád, tam rád přemýšlím. Ale všechno se to odvíjí od lásky. Láska je konečnou vědeckou odpovědí. Láska je základem všech věcí. Viděl jsem ji, když jsem se na Zemi věnoval hlubokému přemýšlení, ale kdybych to řekl otevřeně, nikdo by mi nevěřil. Byly to jiné časy, nižší časy a pochopení bylo zastřené.

Nyní se světla rozsvěcují. Je to, jako by do pozemské rovnice přibyla úplně nová proměnná. Tou proměnnou je v této metafoře nárůst světla. Samozřejmě, samozřejmě nebyl vynechán žádný detail. A přátelé, to se týká i vás! Jste jedním z nejdůležitějších, nejsložitějších detailů celého tohoto projektu. Vy! Jste spojovacími články. Jste ztělesněnou láskou a světlem, ukotvujete větší světlo a přemosťujete ho do menších světelných říší.

Nepodceňujte své zkušenosti. Tento a mnoho dalších v tomto nebo minulém týdnu prožívalo složité období při navigaci energií. To je v pořádku. Je to v pořádku. Dá se očekávat, že čas od času narazíte na nějakou tu nerovnost. Je to hrbolatá doba. Jsou to časy intenzivní entropie a nejrůznějších střetávajících se sil, které se ucházejí nejen o vaši pozornost, ale i o vaši životní sílu. Žít v této době prostě na Zemi není malý úkol. Dovolte si vnitřní lásku, abyste přijali to, kde jste. My to děláme. Přijímáme vás tam, kde jste. Je to jako sledovat velkofilm, kde fandíte hrdinovi a najednou hrdinu potká zranění nebo výzva. Je to častý motiv hrdinovy cesty. Jste hrdiny pro Zemi, pro Gaiu. Jste hrdiny pro nás a my si přejeme, abyste se tak vnímali. Energie neubývá, naopak se zrychluje. Zrychlují se mezičásticové interkohezní síly lásky. (Vidím, jak se atomy točí a září jasněji.) Láska se v této říši plněji ztělesňuje.

Já jsem Einstein. Když jsem zemřel, byl jsem starý muž s mladou myslí. Zde je má mysl neomezována bolestmi lidského těla ani psychologickým bojem společenských norem. Být na této straně věcí je docela osvobozující. Velmi si vás vážím. Nebudou to vždycky jen překážky a hrboly na cestě. Ale milujte okamžik, ve kterém se nacházíte.

(Vidím, jak si dítě odře koleno a matka mu ránu s láskou vyčistí). Milujte své vlastní vnitřní zranění, ano? Možná je to lekce. Všechna zranění v této říši přicházejí pro obvaz, pro lásku, pro ʺvidím tě, vidím tvé zranění a posílám ti lásku a světloʺ. To je to, co se děje.

A tak je to nádherná věc, toto ztělesnění. Můžete zažít všechny věci ze všech úhlů, neboť všichni jste k přezkoumání způsobem, který se dříve opravdu nestal. Jsem Einstein, vědec, přítel, milovník lásky a světla. Jsem váš přítel. Vždy mě zajímala mezimolekulární fyzika a to, jak je pohyb časoprostoru kvantový. Vidím, že Země se stává kvantovější, protože vy sami otevíráte lidskou nádobu většímu množství světla a lásky a stáváte se kvantovou silou. Nechtějí, abyste to věděli. Ale právě to se děje. To je to, co se děje.

Mám pocit, že bych vám měl ukazovat rovnice a vzorce, ale tenhle člověk není takový vědec a ach, na takové věci jsou časy a místa. Vězte, že fyzika funguje. Matematika vzestupu Gaii funguje. Dovolte světlu, aby si razilo cestu ven, skrze vás a do vás. Vy, příteli, jste pro to lepidlem. Měli byste být hrdí, ne měli byste, žádné ʺměli bysteʺ neexistuje, ale byli byste hrdí, kdybyste viděli své energetické plazmové vyzařování tak, jak vás vidím já.

Já jsem Einstein. Tato lidská interakce mi chyběla. Na této straně však není klid, nenechte se mýlit domněnkou, že na této straně je nuda. Žádná nuda tu není. Ale je tu svoboda prostoru, myšlení, pochopení hlubších otázek, a to je pro mou duši osvobozující. Nevím, kdy se znovu vtělím. Užívám si prostor, ve kterém jsem. Ta odpoutanost. Když jste odpoutaní, můžete skutečně vidět. Tomu jsem nerozuměl. Nemyslíte si, že jste připoutaní, když jste. Přesto jsem svou rodinu miloval, vždycky ji budu milovat. Někteří z vás jsou aspekty mé rodiny a já vás samozřejmě také miluji.
Přátelé. Vítejte doma. Vítají vás vyšší světla. Děláte důležitou práci. Velmi důležitou. Možná ještě promluvím? S úctou, Albert Einstein.

Zdroj: https://tinyurl.com/236az235

Zpět