237 Probuzení Brenda Hoffman

[ Ezoterika ] 2020-03-05

Země je v chaosu a vystřeluje radostné energie. Ti, kteří se právě probouzí, potřebují prostor. Váš posun nastal postupně, drželi jste své obavy uvnitř, aby ti, kteří nepřecházeli, necítili váš posun navzdory vašemu extrémnímu vnitřnímu chaosu. K překvapení vás i ostatních jste ukončili mnoho vztahů, ale nemuseli jste nutně být označeni za odlišné nebo podivné.

Ti, kteří se probouzí nyní jsou taženi dvěma směry. I když je jedním z nich jejich vnitřní touha žít v radosti a lásce, přesto je vnější svět v tak velkém strachu, že i ti z vás, kteří se přestěhovali do své nové bytosti, mají problémy se zvládáním. A tak vás právě probuzení emocionálně znejisťují. Vnější svět křičí, že tento posun není možný a zároveň váš vnitřní svět informuje miliony dalších, že to musí být.

My z Vesmíru nemůžeme říct, jak to vyřešit. Světlo a láska rychle transformují tíhu strachu, se kterou jste žili po věky. Právě probuzení nechápou, proč se cítí jinak. Přemýšlejte o sobě jako o rodičích zmateného dospívajícího. I když víte, že dospějí, nemůžete vědět, kdy k tomu dojde. Takže se je snažíte uklidnit nebo usměrnit. Nemůžete ale uklidnit nikoho jiného než sebe. Právě probouzející se přeskakují mezi dětinskostí a dospělostí. Totéž platí pro vás. Ale protože váš posun byl více uvnitř, váš přechod byl méně viditelný.

Mnoho z právě probuzených zatím neví, že jsou pod ochranou. Chtějí, aby nemuseli bojovat, což chcete i vy. Rozdíl je v tom, že vy jste drželi své zoufalství uvnitř. Nestěžovali jste si veřejně, jako ti, kteří se nyní probouzí. K přechodu právě probuzených dojde během několika měsíců, namísto let jako u vás. V příštích několika týdnech budete pravděpodobně emocionálně roztrháni. Chcete pomoci vašim novým spolucestujícím, ale jste frustrováni, protože nevíte jak. Je to záměrné. NESMÍTE vytáhnout ty, kteří se topí v emocionálním zmatku. Je jejich úkolem opustit strach, když jsou připraveni.

Vytáhne-li je z jejich emocionální bolesti dříve, než budou připraveni, donutí je to vrátit se dokončit to, čeho chtějí dosáhnout. Už nejste strážcem svého mladšího bratra, nebo sestry.

Překročili jste bod spasení světa. Tento úkol jste dokončili. Nyní ti, kteří se rozhodli být ve druhé nebo třetí vlně probuzených bytostí, vyvíjejí to, co potřebují, aby prozkoumali své pozemské dovednosti. Pokud je budete lovit z emocionálních vod, oba byste ztratili cestu. Jste maják na skalnatém pobřeží a oni jsou to lodě. Jako maják nemůžete lovit záchranné čluny. Posunuli byste se zpět a snížili množství učení, které si pro sebe probuzení připravili.

Protože vaše srdce je otevřenější než kdykoli předtím na Zemi, možná se cítíte provinile nebo smutně, že je nevytáhnete. Nechte si své pocity, nebo se na chvíli izolujte, pokud je to pro vás nejvhodnější způsob, jak snížit pocit své viny, nebo smutek. Ti noví jsou stejně silní jako vy. Nemůžete je nutit něco udělat. Očekávejte, že se svět v pravý čas srovná, protože jste to vytvořili. Vaše světová rodičovská práce skončila. Začínáte nové zkušenosti s tvorbou, které nemají nic společného se zachraňováním těch, kteří nepotřebují záchranu. Vaším úkolem je vytvářet radost a lásku, navzdory obavám ze světa.

Vaše tvůrčí schopnosti, vaše ohromná láska k ostatním a vy jdete dál.

Zdroj: https://lifetapestrycreations.wordpress.com/

Zpět