3305 Hakann: Superhrdinům Země A.S.

[ Ezoterika ] 2022-10-30

Moji nejdražší bratři a sestry,

promlouvá k vám Hakann. Mám vás moc rád. Velmi si vážím toho, že si mnozí z vás i v této kruté době zachovali dobré srdce. To je chvályhodné.

Doba na vaší planetě je těžká a situace je v zásadě velmi nespravedlivá, a to v nejrůznějších ohledech. Nespravedlnost, o které chci dnes hovořit, spočívá v tom, že s mnohými z vás společnost zachází hůře než s ostatními. Vy se například chováte k lidem s úctou, ale oni vás nazývají blázny. Nebo neomezujete svobodu druhých, ale vaše vlastní svobody se omezují. Nebo více nasloucháte druhým, než oni naslouchají vám. Nebo pomáháte druhým více, než oni pomáhají vám. Někteří z vás jsou z toho frustrovaní nebo se cítí nedocenění a nevidění. A já tomu velmi rozumím. Mnozí z vás jsou tak jasné duše s tak úžasnými dary a tak široce otevřeným a milujícím srdcem, a přesto se vás málokdo snaží pochopit, natož ocenit.

Především chci říci, že tady nahoře na naší vesmírné lodi vás vidíme a velmi si vás vážíme. Pro nás jsou pracovníci světla jako pochodeň v temnotě a vy jste velmi viděni a opravdu velmi oceňováni. Mnoho mimozemšťanů pozorně sleduje Zemi a někteří z vás, pracovníků světla, jsou intergalakticky slavní, aniž by o tom věděli. Možná jste oblíbeným pracovníkem světla některého mimozemšťana. Možná vás na každém kroku vaší cesty povzbuzují lidé, kteří si pamatují, že s vámi sdíleli minulé životy. Stejně tak vás andělé ve Světelných říších velmi milují a také nad vámi velmi bedlivě bdí.

A v budoucnu pravděpodobně přijde doba, kdy se na vás začnou obracet běžní pozemšťané, aby pochopili, co se děje, nebo se nechali uzdravit, či se jen ohřáli na vašem světle. Především chci dnes říci, jak je velmi zvláštní, že se mnozí z vás chovají k lidem lépe, než se ostatní chovají k vám. To je jasným důkazem toho, že jste dětmi Zdroje, že jste nositeli světla a že patříte k těm, kteří svítí v temnotě. Vy jste světlo.

Temní správci považují pozemšťany za tvory reagující na podněty. Považují vás za bytosti, které budou jednoduše reagovat zcela předvídatelným způsobem na základě svého okolí. Takže si například myslí, že pokud se k vám ostatní chovají špatně, začnete se automaticky chovat špatně i vy. Pro mnoho pozemšťanů i pro mnoho jiných bytostí je to pravda. Nicméně značná část pozemšťanů se ve skutečnosti chová k ostatním lépe, než se chovají k nim. Tito lidé na to nereagují nevědomě. Mají vnitřní světlo. Podílíte se na vnášení světla do světa. Jste rozbíječi řetězů negativity. Kdyby tu lidé jako vy nebyli, všechno by se stočilo do spirály negativity a sobectví. Samozřejmě, že se toho děje dost, ale díky vaší přítomnosti je na světě také stále více světla.

Ti z vás, kteří se k ostatním chovají lépe, než se lidé chovají k vám: pro nás jste superhrdinové. Máte zásadní podíl na tom, že na svět přichází světlo. Jste nápomocni v tomto procesu osvobozování Země. Aby bylo jasno, nenavrhujeme, abyste nechali ostatní, aby s vámi špatně zacházeli. Samozřejmě je stále dobré uvádět a bránit své hranice a jít jinam, pokud je lidé nerespektují. Rovněž nenavrhujeme, abyste druhým dávali tolik, že vyčerpáte sami sebe. My Plejáďané obecně považujeme druhé za ne více a ne méně cenné než sebe, což znamená, že se o druhé staráme, ale zpravidla ne do té míry, aby to poškodilo nás samotné.

Také nemusíte nutně dělat obrovské věci. I laskavé slovo nebo pouhé vyslechnutí někoho může mít velký význam. A pokud chcete být opravdu jen chvíli sami, je to také zcela platné. Channeler strávil roky tím, že si dal do pořádku svůj vlastní život a pracoval na své vlastní bolesti. Během těchto let nepomáhal nikomu kromě sebe. To může být někdy ta nejlepší volba, alespoň z krátkodobého hlediska. Postavit se čelem k vlastní vnitřní bolesti a pracovat na tom, aby si člověk dal život do pořádku, může být také velmi náročný a cenný proces, a dělat to je také velmi odvážné.

Přesto chci v tomto poselství poblahopřát těm z vás, kteří se k druhým chovají lépe, než se lidé chovají k vám. Pro mě jste superhrdinové Země. Spousta mimozemšťanů je ve skutečnosti zmatena odolností a světlem pozemských pracovníků světla, protože nemohou uvěřit, jak moc někteří z vás trpěli, a přesto stále stojíte a držíte světlo. Klobouk dolů. Moc vám děkuji za vaši službu. Nikdy na ni nezapomeneme.

V pozadí tvrdě pracujeme a děláme pokroky, ale je tu prostě spousta temnoty, kterou je třeba uklidit, a spousta uzlů, které je třeba rozvázat. Míč je také do značné míry na straně pozemšťanů - jsme jejich oporou. Vy, Pracovníci světla, jste kavalerie, která má zachránit situaci. Přesto nemusíte všechno napravovat sami. I když nemáte energii na to, abyste se pustili do obrovských projektů, a ʺjedinéʺ, co můžete udělat, je chovat se k ostatním lépe, než se oni chovají k vám, pak je to z našeho pohledu fantastický a obrovský přínos. Přetrháváte řetězy negativity.

Pozemšťané stoprocentně směřují k úžasné budoucnosti. Ačkoli krátkodobě může být situace těžká, vaše střednědobá budoucnost je tak neuvěřitelně zářivá, že byste nevěřili, kdyby vám ji někdo ukázal. Ve střednědobém horizontu se věci stanou lepšími, než si dokážete představit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/26/hakann-to-earths-superheroes/

Zpět