2261 Co jsou to války? To by mělo vědět celé lidstvo Cosmic agency

[ UFO ] 2022-03-12

Swaruu X (Athena):
Psala jsem, proč během konfliktu nemůžete vědět, co se děje, ani jaká je pravda, protože obě strany budou vnucovat své dezinformace jako součást svých prostředků a strategií, jimiž manipulují s vnímáním nejen veřejnosti, ale i nepřítele. Je to důležitá součást toho, jak se válka vyhrává. Vše, co se během konfliktu zveřejní, bude zmanipulováno a zveličeno tak, aby to vyhovovalo tomu, kdo to zveřejňuje. To je válečná propaganda a existuje v podstatě tak dlouho, jak dlouho existují války. I když si vše prohlédnete a vytvoříte si vlastní kritéria, nebudete si moci udělat jasný obrázek nebo představu o tom, co se skutečně děje. Jednu věc můžete ale vědět s naprostou jistotou. A je to ta nejdůležitější věc, kterou je třeba vědět během konfliktu, do něhož jsou zapojeny velké světové mocnosti.

width=

Je pravda, že při regionálních válkách, do nichž jsou zapojeny malé národy s malou světovou politickou mocí nebo vlivem, mohou tyto klanové nebo kvaziklanové války vznikat z neshod a mocenských zájmů jejich členů. To vyvolá lokální válku, kterou budou kontroloři bedlivě sledovat a poté vyšlou své agenty, aby manipulovali a řídili její výsledek v souladu se zájmy Cabal. Agenti budou vysláni před konfliktem, v jeho průběhu nebo po něm, jak uznají za vhodné, a budou vystupovat pod rouškou analytiků, vojenských poradců, pozorovatelů OSN, kteříʺudržují mírʺ, nebo otevřeněji jako tajní agenti, kteří uzavírají dohody s vůdci takových míst, nebo v posledním případě vyšlou jednotky speciálních sil. V mnoha případech vyšle Kabala své agenty na obě strany, aby uvěřili, že mocné státy pod hlavičkou jejich organizací, jako je mimo jiné OSN nebo NATO, jsou na jejich straně, protože uzavírají dohody s oběma stranami konfliktu, dohody, které nakonec přinášejí prospěch pouze Cabal. Totéž se bude dít s nekonečným množstvím variant a metod, které uplatňují podle toho, co je pro každou situaci nezbytné. Nic nového.

Zatímco malé války nebo války mezi národy bezvýznamnými pro vládce v sobě mohou mít reálný prvek, může Cabal také zahájit lokální válku proti národu, když zjistí, že jeho vůdci nehrají podle pravidel stanovených Cabal, která vnucují pomocí organizací jako OSN, až po pravidla vnucovaná prostřednictvím jejich tajných zednářských a iluminátských lóží, které využívají dobré vůle svých členů nižšího stupně, kteří většinou nemají ani tušení, co sami dělají a pro koho ve skutečnosti pracují. V těchto případech zasáhnou lokální válkou, aby pak jako novéhoʺprezidentaʺ nebo vůdce prosadili jimi ovládanou loutku, přičemž vždy používají vnucování nebo záminku, že jsou osvoboditeli a zachránci národů, aby zavedliʺdemokraciiʺ ve prospěch civilního obyvatelstva. To se přínosů nikdy nedočká, protože jde pouze o manipulaci a propagandu.

Přejděme k většímu konfliktu. Když se rozvine konflikt jakékoli povahy mezi národy, které jsou zjevně pod nadvládou a kontrolou iluminátů, jsou války zcela jiné povahy, která je zřejmá těm, kdo mají oči k vidění a mysl k analýze. Z pohledu zvenčí je to bolestně zřejmé, byvatelstvo Země by to mělo být schopno vzít v úvahu a vědět to nejen kvůli sobě, ale i kvůli svému přežití. Neustále se opakující a nezpochybnitelný fakt - pokud cabal ovládá oba národy v konfliktu, vše je předem naplánováno, vše se podřizuje plánu, který připravují roky, desetiletí a někdy dokonce i tisíce let. Nepředstavitelné pro průměrnou pozemskou populaci, která žije ze dne na den, za to, co si může dovolit, aniž by si mohla naplánovat, co bude dělat následující týden, natož aby měla životní plán. Většina lidské populace, která má omezené časové vnímání, také nepochopí, proč a jak může nějaká skupina vytvářet plány na tolik let, dokonce na generace dopředu, protože si myslí, že lidéʺu mociʺ se během svého života nedočkají výhod. Zde nastupují nelidské prvky, které ovládají hlubokou cabal a které mají mnohem delší životnost než lidé. Konflikt mezi velkými státy a pod jejich kontrolou tedy nebude mít žádný prvek skutečného politického, ekonomického nebo strategického zájmu, jak se říká civilnímu obyvatelstvu. Veškeré diskuse o geopolitice, ekonomice a nadvládě nadnárodních korporací nad monopolem přírodních zdrojů jsou jen propagandou samotné řídící kabaly, která má odvést pozornost lidské populace. Obě strany ovládají na nejvyšší úrovni.

Je to psychopatická hra, kterou hrají už tisíce let. Prostě nutí obyvatelstvo, aby uvěřilo, že dva nebo více národů, které jsou velké, mají mezi sebou neshody, které vyústily ve ztrátu diplomacie vedoucí k válce jako jedinému a poslednímu způsobu řešení sporu. A lidé tomu uvěří, protože jsou tak naprogramovaní a tak je to nastaveno v rámci jejich chápání reality. Příkladem mohou být spory mezi neukázněnými a otravnými sousedy. Průměrná lidská populace přenese tento způsob uvažování o konfliktech do geopolitické sféry a tak to chtějí hlubinní vládci cabal. Skutečnost je však zcela jiná. Ovladači za účelem energetického, ekonomického a citového vykořisťování lidské populace, masového ovládání a kontroly prostřednictvím geoinženýrství populace vyvolají válku mezi dvěma nebo více národy, které zcela ovládají. A tím myslím zcela. To je případ nesčetných válek v minulosti, a nedávné příklady první a druhé světové války, vietnamský konflikt a především studená válku. Během studené války bylo obyvatelstvo světa vedeno k přesvědčení, že existují dva velmocenské bloky, které chtějí získat politickou a ekonomickou nadvládu nad Zemí, přičemž neustále latentně hrozí vzájemné zničení za použití jaderných zbraní, což je známé jako hrozbaʺMADʺ (zkratka pro Mutual Assured Destruction - vzájemně zaručené zničení).

Díky tomuto systému vnucování ideově-myšlenkové kontroly nad lidskou populací na planetě jsou udržováni v neustálých obavách a neustálém utrpení, které je udržuje pod kontrolou. Také tento extrémně dualistický bilaterální model vyvolal v myslích lidské populace mentalitu Dobro-Zlo, Černá-Bílá. A pokud jde o ekonomickou sféru, udržuje v chodu zbrojní průmysl, který je obrovský, a také ekonomickou konkurenční mašinérii. Takto využívají také systémy vnucených náboženství, které rovněž pomáhají vést lidskou populaci na způsob hospodářských zvířat. Během války tohoto druhu, jako příklad uvedu druhou světovou válku, hluboká kabala iluminátů ovládala (a stále ovládá) obě strany, Spojence i Osu. Stejní bankéři financovali obě strany, výrobní závody Ford Motor Company, General Motors a Chrysler vyráběly motory a součásti motorů pro zásobování obou stran. A mezitím nechali lidi v továrnách, většinou ženy, pracovat od východu do západu slunce pod kontrolou mysli a válečné propagandy krizové snahyʺvyhrát válkuʺ, zneužívajíce odvahu a životní sílu lidských bytostí.

Výsledek vojenských operací v takovém druhu konfliktů je již naplánován a dohodnut a vůdci obou stran, kteří jsou maskami a loutkami cabal, to vědí a hrají pouze roli vnucenou jejich nadřízenými. Vše je řízeno zdola pomocí komunikačních systémů, ekonomiky a pravidel a zákonů Tajných společností. Důvody pro válku tohoto druhu jsou zcela prefabrikované a jsou vnucovány prostřednictvím válečné propagandy v masmédiích. Důvodem těchto válek je ovládnout obyvatelstvo. Války jsou skutečné, utrpení je skutečné, úmrtí a boje jsou skutečné. Snaha porazit druhou stranu je skutečná. Ale bitvy jsou již rozhodnuty, stejně jako války. Jsou již naplánovány, je známo, kdo musí vyhrát a kdo musí prohrát a kdy a za jakým účelem. To vyplývá nejen ze strategického aspektu války (strategické jako hlavní situační plánování), ale i z čistě taktického aspektu (bezprostředně v boji). Nejenže jsou války již naplánovány a je již známo, kdo vyhraje a kdo prohraje, ale totéž se děje i v dílčích bojích o regiony či oblasti. V nich se postaví armáda bránící region proti útočníkovi. Vědí, kdo má vyhrát, a znají i sázky na to, která strana má větší sílu.

Ale protože boj a lidský duch je nepředvídatelný, někdy věci nedopadnou tak, jak si Cabal přála. V těchto situacích jsou podřízeni rozkazům generálů, kteří zase přijímají rozkazy od svých iluminátských loutek a ty od loutek Kabaly. Armáda, která je v čele a vyhrává důležitou bitvu, ale neměla ji vyhrát, dostane iracionální a dokonce hloupý rozkaz k ústupu pod jakoukoli záminkou, která vrátí poměr sil v bitvě na stranu, která již byla předem naplánována jako vítěz této bitvy. Tím se narativ a správný předem naplánovaný výsledek vrátí do stavu, v jakém by měl být v myslích hlubokých vládců cabal. Tyto druhy rozkazů, které obrátí situaci během bitvy v cosi odporujícího samotným zájmům strany, která je provádí, jsou později analytiky a vojenskými historiky brány jako pouhé válečné omyly, taktické a strategické chyby, a nejsou dále analyzovány, protože se nechápe, co se za nimi skutečně děje.

Příkladem může být postup německých vojsk během invaze proti Sovětskému svazu, kdy se zasekly ve snaze dobýt město Stalingrad. Moderní historici si myslí, že Hitler potřeboval toto město dobýt jen proto, že neslo jméno Stalina (tehdejšího vůdce Sovětského svazu) kvůli morálnímu úderu, který by mu to zasadilo. Ve skutečnosti tato patová situace, která trvala 5 měsíců, 1 týden a 3 dny (23. srpna 1942 až 3. února 1943), měla pouze zdecimovat německé síly, snížit jejich předsunutou kapacitu a sílu a zvrátit válku ve prospěch Sovětského svazu, který už předem připravovali jako toho, kdo by měl být vítězem. Později se to opakovalo znovu v horní části Ruska při bitvě a obléhání Leningradu (září 1941 až leden 1944). Rusko mělo být vítěz, protože bylo a stále je pod úplnou kontrolou cabal a oni ho potřebovali takové, jaké bylo, nesmírně silné ve všech směrech, vojensky, ekonomicky i sociálně-ideologicky, aby mohli uskutečnit další fázi plánů: Studenou válku. Bez ohledu na obrovské úsilí vojáků na obou stranách, bez ohledu na typ a efektivitu válečné mašinérie, bez ohledu na to, kdo má nejlepší tanky, bez ohledu na to, kdo má nejlepší letadla. Bez ohledu na to, kdo má nejlepšího pilota, bez ohledu na to, kolik lidí zemře, kolik jich bude zmrzačeno, kolik rodin bude zničeno, kolik lidí zůstane s posttraumatickou stresovou poruchou, bez ohledu na lidského ducha a jeho vášeň bránit své, bránit své rodiny, svůj domov, svůj národ.

Vše je již předem naplánováno, kdo vyhraje a kdo prohraje, proč, kdy a jak to zapadá do následujících událostí. Války jsou velmi reálné, stejně jako jejich důsledky pro obyvatelstvo, ať už vojenské nebo jiné. Ale důvody pro tyto druhy válek nejsou. Děje se tak již tisíce let, není to nic nového. A k tomu se přidává skutečnost, že později je vʺdějináchʺ popsáno něco jiného, co nemá nic společného dokonce ani s propagandou, která se používá k motivaci vojáků a civilního obyvatelstva, aby ospravedlnila válku. Skutečná motivace, důvod pro vyvolání války bude vždy stejný: geoinženýrství populace, kontrola čísel a vykořisťování lidského ducha na všech úrovních.

Kdo to všechno způsobuje? Ti, kdo těží z lidského utrpení na všech úrovních, ti, kdoʺpojídajíʺ Lush, který není ničím jiným než tvořivou energií projevujících se realit pocházejících od bytostí se spojením s Původním zdrojem, skutečných lidí. Tyto bytosti nemohou existovat samy o sobě, protože jsou egregory lidského stvoření, které se projevily přímo v důsledku koncentrace tvořivé pozornosti lidských bytostí. Strach soustřeďuje veškerou pozornost na objekt tohoto strachu a zaslepuje rozum a vidění všude kolem. To je Lush.

Není to látka, jako adrenochrom, i když s ním samozřejmě souvisí. Jako látka lze interpretovat pouze při pohledu z éterického hlediska. Tvůrčí koncentrace projevu reality vzniklé ze strachu je velmi silná, a to právě díky své zaslepující koncentraci. Bez ní by takové entity zanikly, protože samy o sobě nemohou udržet svou existenci. Potřebují lidské utrpení, aby se udržely, protože jsou produktem lidské mysli. Přímý projev všech strachů, které mají, soustředěný do formy jediné entity. Pokud jim přestanete věnovat pozornost, rozplynou se. Kde jsou a kdo přesně jsou? Nejsou místní, jsou po celém světě, jsou to energie, které se jako něco projevují jen v určitou dobu, kdy jsou příznivé podmínky, a ty budou vždy příznivé jen díky přímému zásahu tvořivé pozornosti lidí. Když se na určitém místě spojí, aby se bály jedné věci, mohou se objevit viditelné entity v podobě toho, čemu se říká démoni, zjevení nebo jakkoli jinak.

Kde se nacházejí vychází z bodu, kdy se člověk stává ne-člověkem, práh vzájemné interference, obtížné interakce. Místo, kde se lidé stojící za tajnými společnostmi spojují s temnými entitami egregorů lidstva, které oni, z cabal, uctívají. Tento problém má tedy čistě lidskou povahu či genezi v tom, že jsou obětí svých vlastních výtvorů, protože nejsou schopni ovládat svou vlastní mysl. Zároveň mějte na paměti, že lidstvo jako takové, jako rasa vnímaná jako duše se spojením se Zdrojem, není ve skutečnosti jen jedna rasa, ale celá polévkaʺdušíʺ (bez náboženských konotací) mimozemského původu.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/what-are-wars-all-humanity-should-know-this-athena-swaruu

Zpět