2192 Za mraky Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-26

Podrobněji o událostech, které se nyní odehrávají na Ukrajině a které každého z vás znepokojují. Právě tam totiž boj mezi Temnými a Světlými silami vstoupil do rozhodující bitvy již na fyzické úrovni. To, co se tak dlouho energeticky připravovalo a vyvíjelo na jemné úrovni Země, se nyní projevuje navenek. Tento boj bohužel nemůže proběhnout bezbolestně pro všechny. Nejvíce samozřejmě trpí ti, kteří se ocitli v epicentru tohoto boje, jako se to stalo lidem na Ukrajině. Ale jak jsem již opakovaně uvedl ve svých poselstvích, zákony vesmíru nelze zrušit: jsou vždy a všude, ať už si je lidé uvědomují, nebo ne. A to, co se nyní děje na Ukrajině, není nic jiného než působení Zákona odplaty nebo jinými slovy Zákona odrazu. A v tomto případě se to dotklo celé země. Pro člověka trojrozměrného světa to samozřejmě vypadá krutě a nespravedlivě, protože v této zemi jsou světlé a čisté duše, které dokonale chápou tragičnost tamní situace. I oni trpí útrapami probíhající vojenské operace, zřejmě nezaslouženě. Podívejme se však na tuto situaci globálně - z výšky vašeho nového vědomí, které již přesáhlo trojrozměrný svět. Jak víte, velký vliv na vše, co se děje na vaší planetě, má kolektivní vědomí lidstva. Z velké části je však tvořena kolektivním vědomím měst a zemí - jejich společnou energií. A nyní se podívejme, co se v posledních letech děje na Ukrajině. Tuto zemi si globalisté vybrali jako zkušební prostor pro své četné záměry, včetně programu ovládání lidského vědomí. Proč si vybrali právě tuto zemi?

Geopolitické důvody jsou vám dobře známé, a proto se nyní podíváme na energetické procesy, které byly na Ukrajině spuštěny poté, co globalisté dosadili své zmocněnce na všechny klíčové pozice v této zemi. Chamtivost, korupce a tolerance vzkvétají tak bujným způsobem, že zcela zničily čistou a jasnou energii této kdysi prosperující země. Globalisté však šli ještě dál a vštěpovali Ukrajincům morálku a tradice, které jim byly cizí, a vštěpovali je do myslí lidí od útlého věku. Tak byl energicky zničen celý národ, který byl dříve vychováván na základě světlých ideálů rovnosti a bratrství. Postupně dosáhla koncentrace negativní energie přicházející jak ʺshoraʺ - od vládnoucích špiček, tak ʺzdolaʺ - od lidí, jejichž vědomí se rychle měnilo, svého vrcholu a zákon odrazu působil jako důsledek. Projevilo se to však pro lidi nanejvýš šetrným způsobem a v souladu s božskou účelností. V důsledku probíhající vojenské operace má ukrajinský lid příležitost zbavit se svých otrokářů v osobě loutkové vlády a jejich manipulátorů a začít nový život. Jak už to tak bývá, probuzení lidu prochází morálními a fyzickými zkouškami, které jedny posilují a osvěcují, jiné naopak ještě více brzdí. Ale věřím, že současné události dají mnoha čistým a světlým lidským duším žijícím na Ukrajině šanci začít nový život a také se zbavit všeho cizího a cizorodého, co se globalisté snažili implantovat do jejich společnosti. Ano, je to šoková terapie, ale na houpání už nezbývá čas. Lidé tak mají příležitost učinit rychlý skok ve svém duchovním vývoji, aby mohli společně se Zemí přejít do páté dimenze. A prvním krokem k tomu musí být zbavení se strachu a agrese i vůči svým bývalým ʺvládcůmʺ. Přijměte, moji milovaní, tuto pro vás těžkou lekci s moudrostí a porozuměním, a pak vás jakékoli nebezpečí mine.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/vozvrashhenie-iz-mraka/

Zpět