3806 Vyšší Já Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2023-01-27

Je jasné, že svět se ze současných potíží nedostane bez zásadních změn ve způsobu svého fungování a bylo by marné očekávat, že se vrátíte ke starým způsobům práce. Mnohé události se dějí proto, že je jasné, že se musíte posunout dál a zavést nové, lepší způsoby života. Nedostatky starých způsobů se staly zřejmými a volají po nových způsobech, které vás posunou vpřed při přípravě na Nový věk. Věcem nepomáhá ani měnící se klima nebo hrozba globální války. Je třeba udělat mnoho pro to, aby se uskutečnily mírové změny, které vás přivedou na novou cestu, jež bude zahrnovat pokroky, které budou prospěšné pro všechny na Zemi a poskytnou jim lepší kvalitu života.

Již nyní se rýsuje mnoho změn, které byly dosud odkládány nebo blokovány. Příležitosti k pokroku musí být umožněny, aby se lidstvo soustředilo na koordinované kroky a dosáhlo rozumného a řízeného stavu změn. To samozřejmě vyžaduje, aby všechny země podpořily nový přístup k vašim světovým problémům, aniž by se vám do cesty stavěla politika. Jste jeden svět připravený začít znovu a přinést naději a radost všem, kteří trpěli válkou a jejími následky, i těm, kteří měli prozíravost a viděli, co je nezbytné k dosažení tolik potřebného pokroku. Je to možné a buďte si jisti, že jakmile se na takovou cestu vydáte, pomůžeme vám.

Slyšíte příběhy o pravděpodobných světových událostech, které by mohly vaši planetu zdecimovat, nebo dokonce zničit, ale to je šíření strachu ze strany temných, protože si můžete být jisti bezpečím svým i Matky Země, a to je pevný slib. Přírodní změny jsou něco jiného a obvykle se vám dostane dostatečného varování před jakýmikoliv život ohrožujícími událostmi a my na takové záležitosti dohlížíme vaším jménem. Z vědeckého hlediska jste si samozřejmě vědomi nebezpečí, která by vám mohla přijít do cesty, a s dostatečným varováním od nás víte, že budete v bezpečí. Díky našim technologiím víme o pravděpodobných událostech na Zemi mnohem dříve než vy a můžeme pomoci odvrátit nebezpečí pro lidský život.

Drazí, nestojíme jen tak opodál a nepozorujeme vás a vaši Zemi, ale bedlivě sledujeme, co se děje, aby se nám věci nevymkly z rukou. Určité nezbytné změny, které jsou prospěšné, musí jednoznačně proběhnout a nevyhnutelně se objeví nebezpečí jak pro lidi, tak pro zvířata. Změna je v tomto období vašeho života klíčovým slovem a mnoha lidem způsobí mnoho rozrušení, ale musíme říci, že z dlouhodobého hlediska se to vyplatí. Události na Zemi se z velké části skládají do plánu, o němž nevíte a který má zajistit, aby došlo ke Vzestupu. Nikomu a ničemu nebude dovoleno do něj zasahovat, protože to bylo stanoveno vysokými a mocnými silami, které dohlížejí na váš osud.

Můžete pomoci tomu, aby se věci vyvíjely spořádaným způsobem, tím, že budete pozitivní a zaměříte se na to, co vnímáte jako světlou budoucnost. Účinek akcí temných sil bude stále menší a menší, protože expandující Světlo pokračuje v pozvedávání energií a transmutaci těch s velmi nízkou vibrací. Čas se nadále zrychluje a vy jste si toho nemohli nevšimnout den co den, kdy se zdá, že nikdy není dost času na to, abyste udělali to, co chcete. To vše přispívá k tomu, že se odehrává velká změna, protože Země vstoupila do nové oblasti v prostoru, a tak to bude pokračovat, dokud nebudou všechny nižší vibrace zanechány na příslušné úrovni. Je historicky zaznamenáno, že to vyústí v 1000 let míru, než budou opět uvolněny.

Každá duše na Zemi má stejný potenciál, až na to, že její plán předpokládá, že by měla zažít více nižších vibrací. Může to být z karmických důvodů, ale jakmile tuto zkušenost dokončí, znovu získají své vyšší postavení. Věřte nám, že vaše zkušenosti jsou uspořádány s ohledem na vaše potřeby, ale samozřejmě máte stále svobodnou vůli, takže konečný výsledek je na vás. Je to všechno úžasné, když si uvědomíte, kolik lidí vstoupí do vašeho života, kteří mohou do jisté míry ovlivnit vaše jednání. Není divu, že zdůrazňujeme potřebu řídit se svým životním plánem, který by vám měl být zřejmý v průběhu vašeho života.

Schopnost Ducha vést vás a váš život tak, abyste z toho měli prospěch podle svého životního plánu, je skutečně úžasná, když málokdo skutečně chápe, jak moc vedení dostáváte. Samozřejmě, že v každém okamžiku máte stále svobodnou vůli, ale plánované důležité události ve vašem životě jsou organizovány tak, abyste tuto zkušenost měli. Pokud sejdete z cesty a takříkajíc zabloudíte, je vám poskytnuta velká pomoc, abyste se vrátili zpět na správnou cestu, i když se musíte zodpovídat za vzniklou karmu. Pokud je duše obzvláště problematická a málo se jí daří, pak její další život tyto potřeby opět pokryje a lze doufat, že vám vaše zkušenost dodá sílu překonat vaše slabiny. Uvědomte si, že váš život Není nikdy promarněný, protože i když sejdete z cesty, stále se učíte, že jste zodpovědní za své činy. (pozn. bu bu bu)

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2023/01/mike-quinsey-for-channeling-his-higher.html

Zpět