5243 Důležitá zpráva od Tvůrce - Zdroje WLMM

[ Ezoterika ] 2023-10-09

Ahoj všichni. Následuje krátká zpráva od Source Creator, kterou jsem dostal výsadu sdílet s vámi všemi. Užijte si.

Moje drahé, božské, požehnané děti. Jak všichni víte, ti, kdo se snaží prosazovat agendy méně světla, se v současné době pokoušejí vyvolat konflikt v izraelsko-palestinském regionu. Jak by již nyní mělo být zřejmé, celý scénář ˝Třetí světová válka˝ za žádných okolností neodehraje. To však těmto nebrání ve snaze; ani VÁM to nebrání zapojení. Toto je skutečně poslední zablikání uhasínajícího plamene, a i když to bude vypadat, jako by se celé peklo (a válka) mělo rozpoutat, bude to všechno jen iluze a přelud. Moje děti na negativní cestě skutečně mají přístup k některým docela zajímavým médiím a technologiím (pro vytváření zmíněné iluze). Moje děti na pozitivní cestě však mají k dispozici daleko lepší hračky a sady nástrojů. A ty budou skutečně předvedeny v nadcházejících dnech.

Takže, co můžete mezitím dělat? Přesně ty samé věci, ve kterých jsou bojovníci se světlem absolutní mistři. Pošlete lásku do kraje. Pošlete světlo do regionu. Pošlete lásku do srdcí těch, kteří bojují, a ještě větší lásku do srdcí těch, kteří tyto boje organizují (pro jejich malicherné plány). Pošlete další lásku hluboko do srdcí lidstva a kolektivního podvědomí a nevědomí, aby všechny lidské hlasy mohly společně povstat jako jedna hlasitá harmonie harmonického života - jako jeden ´válečný pokřik´ pro nikdy nekončící mír, chcete-li.

Vy, mé milé děti, jste MOCNĚJŠÍ, než si dokážete představit. Jste přece MOJE děti. Přikazovat, formovat, tvarovat a přetvářet svou realitu podle své VŮLE (vibrace) je vaše druhá...ne, vaše první přirozenost, chcete-li.

Tak jdi poslat lásku. Pošlete požehnání. Pošlete modlitby. A zavolejte všechny dobromyslné bytosti a energie ve stvoření, aby vás podporovaly, pomáhaly a pečovaly o vás všemi možnými způsoby, POKAŽDÉ, KDYŽ vysíláte takovou lásku. Klidně to udělejte několikrát za den, jak je to možné. A můžete to udělat také společně v 11:11 a 23:11 každý den, dokud se záležitost nevyřeší. Vaše kolektivní záměry mohou pohnout celými vesmíry, pokud se tak rozhodnete. Zastavit některé hloupé malé války je pro vás jen procházka. Máte mé SLOVO.

Mnozí z vás jsou unavení a nyní jste vstoupili do myšlení ˝zachraňte mě, prosím˝. A přesto, hluboko uvnitř, i vy víte, že NEJSTE tím, kdo potřebuje být zachráněn; spíše jsi ty, kdo zachraňuje. Ten, kdo přináší mír. Ten, kdo povznáší celé vesmíry laskavým slovem, soucitným pohledem a shovívavým úsměvem.

Vy, moji nejdražší synové a dcery, jste Stvořitelští potomci. Nejmocnější z nejmocnějších. Nejvyšší z vysokých. NEJSI slabý. NEJSTE bezmocní. NEPOTŘEBUJETE záchranné konejšící zprávy od těch, kteří tvrdí, že jsou vašimi zachránci a podporovateli. NEPOTŘEBUJETE externí agentury, šedé/černé/bílé klobouky, tohoto galaktického, onoho Nanebevzatého Mistra, toho a toho prezidenta a toho a toho anděla nebo archanděla, aby za vás opravili váš svět. Jistě, existují lidé takové povahy, kteří jsou skutečně zde, aby vám pomohli v uvedených příčinách; ale absolutně NEJSOU zde, aby pro vás vytvářeli VAŠI realitu. A pokud o sobě tvrdí, že jsou takovými, pak, mé nejdražší děti, mějte se na pozoru; za své ˝úsilí˝ budou nakonec požadovat PLATBU (v té či oné formě). Pak už bude pozdě na odmítnutí. Nic takového jako ďábelské volňásky koneckonců neexistuje.

Takže ano, změňte celou HRU zevnitř. DĚLEJTE VĚCI, které vá povznáší, ať už je to zpívání písně, tanec, malování, spánek nebo dokonce sledování televize (pokud je obsah zábavný nebo povznášející). Buďte dobročinní. Trávěte více času v přírodě. Smějte se. Udělejte pár vtipů. Tvůj stvořitel NENÍ nudný starý blbec a ty taky nejsi. Neboť ty JSI JÁ a JÁ JSEM ty.

Věřím, že zde bylo řečeno dost. Ti, kteří jsou náročné povahy, budou vědět, co je třeba udělat. Zbytek se tyto věci naučí tak či onak - možná jindy a jinak. V žádném případě NEJSOU hlavním publikem tohoto poselství, a tak jim všem žehnám, stejně jako žehnám vám všem zde. PROSÍM, šiřte slovo (s ohledem na výše uvedenou zprávu) sdílením, překladem nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vás napadne. Každá maličkost pomáhá planetě; a ta zase celé realitě. Bůh je s tebou. Nikdy na to nezapomeň. Jste milováni nad rámec vašich nejdivočejších představ.

- Don Spectacularis
AKTUALIZACE: ˝WeLoveMassMeditations.com˝ také vyzval k obnovení míru v oblasti Izraele a Gazy prostřednictvím masových meditací každé čtyři hodiny, pokud se cítíte vedeni, abyste se k nim připojili. Také neváhejte sdílet odkazy. Individuální záměr a příspěvek každého člověka se počítá, záleží na něm a vy jste nejvíce oceňováni za tuto neuvěřitelnou službu a příspěvek ke světlu!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/09/an-important-message-from-source-creator/

Zpět