1239 Honzův článek Elli Staníková

[ Ezoterika ] 2021-08-12

Na vyžádání - článek od Honzy pro Elli a vás
Aktuální stav lidské společnosti a možné výhledy do budoucna

Současný stav přírody a celé naší planety včetně moří, oceánů a atmosféry, je díky bezohlednosti a chamtivosti lidí již déle neudržitelný. V důsledku toho dochází k obrovskému tlaku ke změně ze všech stran na lidstvo jako takové, ale i na každého člověka.

Současná situace vypadá asi takto
Příroda je drancována neudržitelným způsobem. Jsou káceny deštné pralesy, zdroje kyslíku nezbytného pro život. Moře jsou otravována odpady. Nevhodnými a nesmyslnými zásahy do ekosistému je porušen koloběh vody v přírodě. Intenzivním hospodařením je ničena půda, která se vytvářela po dlouhá tisíciletí. Je ochuzována o minerály a další substance potřebné pro růst rostlin. Intenzivním hospodařením je zemina splavována do řek a moří, kde je nenávratně ztracena pro další hospodářské využití. Ovzduší je zamořeno smogem z továren,elektráren, aut a především letadel. To vše působí mimořádně devastujícím způsobem na naší planetu. Země je živá bytost a obrovský živý organizmus, který má svou inteligenci a své vědomí. Je nesmírně důležité, aby si lidé tuto skutečnost uvědomili a k naší planetě tak přistupovali. Pokud si to neuvědomíme, Země se začne bránit daleko účiněji, než to činila doposud.

Stále ve větší míře jsou chována zvířata pouze jako zdroj potravy pro člověk, nebo jeho zábavu. Jejich těla jsou geneticky upravována tak, aby vydržela naprosto nevhodné podmínky současného chovu. Volně žijící druhy zvířat, ryb, hmyzu a dalších živočichů jsou vystaveny podmínkám, kdy dochází k jejich hromadnému vymírání a tím k omezování genofondu a různorodosti druhů žijících na Zemi.

Informační pole naší planety je poškozováno frekvencemi vysílačů, kterých stále přibývá, a co je ještě horší, že vysílání probíhá na vyšších frekvencích, které jsou daleko nebezpečnější. Ještě horší dopady má lidmi šířené obrovské množství cíleně vybraných negativních zpráv a informací, které vyvolávají ve velkých skupinách strach. Negativní informace působí na celou lidskou společnost, ale poškozují především jedince, kteří tyto informace sledují. Nejhorší dopad ovšem mají na lidi, kteří tyto informace vytvářejí a řídí jejich rozšiřování, tady dochází těžké karmické zátěži.

V posledním století, jsme svědky obrovského nárůstu lidské populace. Především v rozvojových zemích, kde úroveň života a vzdělání nedosahuje potřebné kvality. V morfologickém poli Země již nejsou k dispozici odpovídající duše vhodné pro lidská vtělení. Přesto jsou neustále vytvářena nová těla, jež jsou osazována duchy, kteří ještě nedosáhli ve svém vývoji do úrovně vhodné pro inkarnaci do lidských těl.

Z výše uvedených faktů je zřejmé, že další vývoj tímto směrem již dále není možný. Začíná docházet ve stále větší míře k obranným reakcím planety Země. V posledních letech rapidně přibývá povodní, požárů, hurikánů, výbuchů sopek, zemětřesení a dalších přírodních katastrof i v oblastech, kde se dříve tyto jevy nikdy nevyskytovaly. Takto se projevuje obrana naší planety před lidskou činností na úrovni fyzického světa.

Dochází k epidemiím nemocí, které dříve neexistovaly a jsou úplně nové. Mám tím na mysli HIV a především Covid. Je v podstatě jedno, že tyto nemoci byly vytvořeny uměle člověkem. Jejich posláním podle představy tvůrců je podstatné zredukování počtu lidí žijících na naší planetě. Paradoxní je, že o redukci populace se dnes snaží skupiny lidí, které před nedávnou dobou přelidnění řídily a organizovaly. Karmická zátěž členů těchto tajných společenství bude pro jejich duše skutečně velmi vysoká.

Mé doporučení, jak žít co nejlépe pro vývoj svých duší v současné době a následujících měsících a letech.

Každý máme obrovskou sílu tvořit nové reality, nebo měnit staré, ale bohužel jen velmi málo lidí si tuto schopnost uvědomuje. Byla před námi dlouhá tisíciletí co nejpřísněji utajována a byla využívána pouze vyvolenou skupinkou bytostí, které si tak udržovaly nadvládu nad ostatními. Dnes máme možnost tyto schopnosti využít všichni k přeměně stávajícího světa v novou krásnou realitu.

Jak bychom tedy měli žít?

Žít život, který co nejméně zatěžuje okolí a životní prostředí a planetu.
Žít život, ve kterém co nejvíce pomáháte ostatním.
Žít život v pravdě, šířit pozitivní náladu a informace a vyhnout se negativitě.
Vytvářet vize krásného nového světa, plného světla a lásky

To co jako jednotlivci můžeme udělat ve svém životě pro své prostředí, ve kterém žijeme. Je to velmi prosté, zásadně omezit svou spotřebu. V praxi to znamená, co si koupím k jídlu a pití, to sním a vypiji, nic nevyhodím, a pokud to již nejsem schopen spotřebovat, dám přebytek někomu, kdo jej sní sám, nebo jím nakrmí třeba slepice, nebo jiné tvory. Kupuji jen takové množství, která spotřebuji. Nekupuji si zbytečné oblečení, které je třeba jen módní a nic nevydrží a po velmi krátkém čase se rozpadne. Kupuji boty a oblečení funkční, které potřebuji ke svému životu, nebo práci. Pokud mi nějaké slušné oblečení zbývá, dám ho komunitě bezdomovců, nebo někomu, kdo ho bude dále používat. Omezím cestování autem, nebo létání letadlem jen na nutné případy. Pokud si kupuji nové spotřební věci, zvažuji, zda je skutečně potřebuji, a když se pro koupi rozhodnu, preferuji ekologická a funkční hlediska. Snažím se omezit spotřebu vody, elektrické energie a plynu, preferuji maximální úspory energie. Z pohledu potravin, je vhodné preferovat vegetariánskou, nebo veganskou stravu, protože zmírňujeme utrpení jiných bytostí a navíc k "vyprodukování" jednoho kilogramu masa je zapotřebí cca 10 kg obilí, což je mimořádně neefektivní. Příroda nám nabízí nepřeberné množství ovoce, zeleniny a hub, které se mohu zavařit, nebo usušit a požívat v zimě a na jaře.

V mezilidských vztazích se musíme snažit maximálně pomáhat všem lidem, kteří naši pomoc potřebují. Nehleďme na to, jestli z naší pomoci budeme mít nějaký, například finanční profit. Každá pomoc, zvláště nezištná, je v duchovním světě velmi ceněna a ukazuje na vyspělost duše. Pokud pomáháte druhým lidem, dostává se vám odměny v podobě dobrého vnitřního pocitu a uspokojení. Snažme se šířit dobrou náladu a optimismus, jak to jen jde. Když se na jiné lidi smějete, pak i oni se smějí na vás, když se na ně mračíte, mračí se zase oni na vás. Vyberte si tu první možnost.

V oblasti informací je mimořádně důležité nepouštět do svého informačního pole negativní, zastrašující zprávy. Doporučuji nesledovat televizi, rádio, ani hlavní internetové stránky, jako jsou Novinky, nebo Seznam. Ve všech těchto médiích dochází k obrovské manipulaci a málo z toho, co je zde uváděno, je ve skutečnosti pravdivé. Velké procento pořadů ve vás má vyvolat strach, nebo vás má přimět koupit si něco, co ve skutečnosti vůbec ke svému životu nepotřebujete, případně se zadlužit.

Představujme si, že žijeme v novém světě, kdy je kolem nás krásná příroda plno světlých, pestrých barev. Vše je protkáno, nádhernými přírodními vůněmi a zvuky, hlasy ptáků, zurčení potoků. Představujme si, že tento svět je tu připraven pro nás, naše děti, vnoučata i další generace. Představujme si, že naše příští inkarnace bude probíhat v takovéto realitě, protože nyní jsme jejími spolutvůrci.

Žijeme v období coronavirových opatření a restrikcí, což je jen začátek změny životních podmínek na naší planetě. Není důležité, že tato situace byla vytvořena uměle, opravdu důležité je, jak na ni budeme reagovat a jak nás tato doba poučí a změní. Jsou zhruba tři základní skupiny lidí, které reagují různě.

První skupina je vystrašena a nepřemýšlí o skutečné podstatě problému a poslušně se podřídí jakýmkoli opatření. To jsou starší lidé, nebo lidé méně inteligentní, případně ti co horlivě sledují hlavní media. Pro tuto skupinu je očkování samozřejmost, to samé testování a nošení roušek. Nehledí na své zdraví a slepě důvěřují manipulátorům.

Druhá skupina jsou lidé, kteří sice mají pochybnosti, jak to s coronavirem opravdu je, ale preferují svůj způsob života a nechají se testovat a očkovat jen proto, aby si udrželi svůj životní standart a způsob života. Kvůli dovolené u moře si klidně nechají píchnout cokoli. Rizika si nepřipouští, preferují požitky a výhody vyplývající z očkování. Tato skupina je na tom z pohledu karmy a vývoje nejhůře, protože neakceptuje varování a nechce se omezit.

Třetí skupina jsou lidé, kteří nepodléhají propagandě a masové hysterii, uvažují o tom, co se kolem nás děje a jaké poučení nám tato doba přináší. Tito lidé jsou ochotni se zásadně omezit, protože vědí, že k tomu stejně jednou musí dojít a proč to neudělat hned. Většinou tuší, o co se tvůrcům coronavirové "pandemie" jedná, a o očkování vůbec neuvažují. Velká část lidí z této skupiny na sobě duchovně pracuje, nebo je již duchovně pokročilá.

Existují i další menší skupinky, jako jsou tvůrci současné situace, nebo lidé žijící mimo společnost v odlehlých částech světa, kde o současné situaci ve světě nevědí, ale o těchto skupinkách psát nebudu.

Výhledy do příštích měsíců a nejbližších let

Při své prognóze budoucích událostí budu vycházet především z informací, které předává dlouhodobě polský jasnovidec pan Krzystof Jackowski a jejichž úspěšnost je mimořádně vysoká. Dále z různých internetových zdrojů, které mne oslovily a z vlastní intuice.

Jak jsem napsal v předcházejících řádcích, pro zásadní změnu životní podmínek lidí je nezbytně nutná změna v myšlení velké části obyvatel naší planety. Krize a utrpení, která prožíváme, nás k této změně mají donutit. Mají nás přimět, abychom přemýšleli o svých životech a podřídili se udržitelnému způsobu života na Zemi. Lidé jsou k tomu postupně tlačeni a kdo se nebude chtít změnit, bude o to víc trpět. Měli bychom myslet na to, že jsme především dušemi, které se sem přišly vyvíjet ve fyzické formě a že náš duchovní rozvoj a posun je naší prioritou. Fyzická těla nám v této realitě slouží jako prostředek k získávání zkušeností a umožňují nám pokrok v našem vývoji. Lidé, kteří se ztotožňují se svým fyzickým tělem, to budou mít o hodně těžší, protože skutečnou podstatu života nechápou a váží se na fyzickou realitu jako jedinou formu existence. V současné době je těchto lidí velká většina, a právě proto svět vypadá právě tak jak vypadá.

Pan Jackowski na podzim roku 2019 řekl, že svět se změní a ta změna bude trvat tři a půl roku. Pokud počítáme coronavirou situaci od ledna 2020, jsme tedy zhruba v polovině této doby, která by měla končit počátkem léta 2023. Nyní prožíváme klidnější období, kdy restriktivní opatření nejsou tak přísná, ale to se s příchodem podzimu a chladnějšího počasí změní. Plánovači pro nás mají připravenu novou vlnu "pandemie", která začne asi počátkem října a bude vrcholit v polovině prosince. Období podzim a zima 2021 bude pravděpodobně vyvrcholením restrikcí a omezování v tomto tři a půl letém období. V nejbližších měsících také propukne hospodářská krize, která je zatím oddalovaná, ale vyhnout se jí nemůžeme. Na celém světě je pokles výroby, letecká doprava je na zlomku přeprav, jaké byly před coronavirovou situací, ale žádné letecké společnosti nekrachují. Je zřejmé, že světová ekonomika se neřídí tržními mechanismy, ale umělými přesuny financí. Tato situace není udržitelná dlouhodobě a zákonitě se musí v nejbližší době projevit. Pan Jackowski říká, že krize bude mít dvě části, první bude mít lehčí průběh a menší dopady na obyvatelstvo. Po ní přijde druhá a ta bude daleko silnější. Dojde k inflaci a znehodnocení peněz. V příštím roce budou mocní postupně ztrácet kontrolu nad jednotlivými zeměmi, které začnou plány elit odmítat a budou se spojovat do nových celků. Dojde k postupnému rozpadu EU a naše republika bude ve východní části, která se oddělí a půjde vlastní cestou. Země jako Francie, USA a Německo začnou ztrácet dominantní vliv ve střední a východní Evropě. Politici, kteří budou u moci, si již nebudou moci dovolit poslouchat nařízení elit, tak jak se to dělo doposud. Lidé budou mít k dispozici mnoho nových informací, které jim otevřou oči a oni začnou jednat úplně jinak. Budoucí období bude poznamenáno materiální chudobou, ale lidé budou vidět velkou šanci na šťastnější i když skromnější životy. Pro lidi vázané na majetek to bude těžká doba pokud si neuvědomí, oč v životě opravdu jde.

U mnoha jedinců se rychle rozvíjí intuice a budou schopni ji využívat ku prospěchu svému i ostatních. Začnou se používat nové léčebné metody a zdroje energie, které byly doposud potlačovány. Výroba věcí a doprava se omezí jen na nezbytně nutnou míru potřebnou pro skromnější, ale spokojený život lidí. To, co popisuji v předcházejících řádcích, se bude dít postupně krok za krokem, jak k tomu bude lidská společnost dospívat.

I když třeba právě nyní prožíváte velmi těžké životní období, prosím vydržte, nacházíme se v přelomové době, kdy končí starý svět, který byl pro život často nepřátelský. Rodí se nový daleko duchovnější a krásnější realita a my jsme jejími spolutvůrci. Na každém z nás záleží, co si pro sebe, ale i pro ostatní vytvoříme. Vždy, když se mění základní paradigma, staré struktury moci nechtějí přijít o svá postavení a privilegia a dělají vše, co je v jejich silách, aby vývoj zastavily, nebo alespoň co nejdéle pozdržely. Záleží jen na nás, co jim dovolíme, co jsme ochotni snášet a jak na nás probíhající změny dopadnou. Šance na nový, lepší život je veliká a je potřeba jí maximální měrou podpořit. To je náš hlavní úkol v této zlomové době. Věk Vodnáře a energie s ním spojené stále zesilují. Každý to může vidět ve svém životě. Naskočme na vlnu změn a neobávejme se budoucnosti, která přichází. Temné elity si ještě užijí krátké období své vlády, kdy se pokusí zvrátit zákonitý vývoj vyvoláním další vlny strachu a následně zmizí.

Honza

Zdroj:

Zpět