1815 Démonický aspekt podvodných televizních talentových show! Fourwinds

[ Ezoterika ] 2021-12-16

HATONN / ATON
JSEM TO, CO JSEM, JÁ JSEM. JSEM BŮH STVOŘITEL ATON ZE SVĚTLA, KTERÝ K VÁM PŘIŠEL DO NIŽŠÍ DIMENZE, ABYCH S VÁMI, SVÝMI PODIVUHODNÝMI VÝTVORY, PROMLUVIL. AŤ NEDOJDE K OMYLU, KDO JSEM!

Setkal jsem se s každým prezidentem Spojených států od jejich založení. Řekl jsem jim Pravdu o jejich poslání a dal jsem jim Zákony Boha a Stvoření, kterými se mají řídit. Kdyby vedli vaše národy podle Zákonů Boha a Stvoření a řídili se jimi, tento národ, založený na Bohu, by vyrostl do velikosti a vše by bylo v rovnováze. Satanská říše však byla na Zemi a byla po všechny civilizace na povrchu Matky Země. Poslechli tito prezidenti? Někteří ano a velmi se snažili tento protokol dodržovat, zejména Otcové zakladatelé. Držel se váš národ zákonů Boha a Stvoření? NE! Postupně se do nich vplížilo zlo a prezidenti a členové Kongresu byli naklonováni a ovládáni Temným bratrstvem, Války propukaly čas od času, takže se váš kdysi skvělý národ stal národem nekonečných válek a přiklonil se k Satanskému impériu.

Vidíte postupný přechod k národu, který má být ovládán zlým Temným bratrstvem? Přestože Satan a jeho zlí andělé nebyli stvořeni, jejich přisluhovači vás ovládají a dělají z vás národ, který je řízen socialisty-komunisty. Nyní přejděme k jádru věci. Klonování se na Zemi provádí již od dob Noeho! Říkal jsem vám, že rádoby-kontroléři jsou v technologii asi 100 let před vámi, svůj technický pokrok před vámi ″gójimy″ (dobytkem) zatajili kvůli chamtivosti a Kontrole. Nyní vám odhalím další PRAVDU. VŠICHNI jste každou SEKUNDU KAŽDÉHO dne bombardováni těmito technologiemi k ovládání vaší mysli, myšlenek, duše, vašeho myšlení a dokonce každé buňky ve vašem mozku a těle. Neexistuje žádná ochrana, pokud nepožádáte Světelné říše o ochranu před těmito zlými technologiemi.

Mnohé, ne-li všechny velké talentové show, které jsou vysílány v televizi, jsou naprostým podvodem! Řekněme, že se do show chce dostat nevinný člověk. Je přísně zasahováno a zvažováno, zda by mohl být ovládnut kdysi talentovaným zpěvákem, který zemřel a nachází se na astrální rovině. Pokud ano, je tato duše nevědomky ovládána myslí, aniž by o tom věděla, aby zpívala jako onen skvělý zpěvák z minulosti. Kontroloři říkají velkým zpěvákům, kteří zemřeli, že mohou znovu zpívat. Přenesou tuto duši pomocí ovládání mysli do živého soutěžícího, aby znovu zpíval!

Je to velký kruh spiknutí. Myslíte si, že porotci do toho nejsou zapleteni? Někteří z nich jsou VELMI zlé čarodějnice nebo čarodějové, kteří se oddali nebo prodali svou duši ďáblu. Tak si to ještě jednou rozmyslete! Znamená to peníze, velké bohatství a MOC! Všechno je to HRA! Slyšíte někoho zpívat jako velkého zpěváka? Ten člověk možná zpívá jako někdo v minulosti mrtvý, ale jeho duše to ví lépe a mnohokrát duše živého člověka opouští hmotné tělo. Někteří kontaktovali pracovníky světla.
Tato duše se může osvobodit tím, že odpustí vše, co se stalo, a nechá hněv odejít. Prosby Světelné sféře, které jste VŠICHNI vyjádřili těmto duším z planety Astra také velmi pomohly.

Zde je další myšlenka! Uvědomujete si, že ti zlí mají technologii, která jim umožňuje vzít vaši DNA z jakéhokoli elektrického zařízení ve vaší domácnosti a naklonovat vás, ovládat vaši mysl a používat vás pro své účely, aniž byste si to uvědomovali? Tady je to, co jsem řekl:
JEDINĚ SKRZE BOHA MŮŽE BÝT CELÝ ŠTÍT ZARUČEN - PAMATUJTE SI TO, PROTOŽE KDYŽ SE OD BOHA ODVRÁTÍTE DO DOSAHU POZEMSKÉHO FYZICKÉHO - ODSTRANÍTE SVOU JEDINOU OCHRANU SKRZE ŠTÍT, KTERÝ ODRÁŽÍ (VE SKUTEČNOSTI) NOVÉ TECHNOLOGIE, KTERÉ JSOU PROTI VÁM JAKO DRUHU ZAVEDENY.

Kéž by se vám to, co jsem řekl, vrylo do paměti. Požádejte o ochranu a především se modlete a poproste nejen za sebe, ale za všechny duše na Zemi i na astrální rovině.

NEJKRÁSNĚJŠÍ, CO MŮŽETE ZAŽÍT, JE TAJEMNO. JE TO ZÁKLADNÍ CIT, KTERÝ STOJÍ U KOLÉBKY PRAVÉHO UMĚNÍ A PRAVÉ VĚDY - A PRAVDY SAMOTNÉ. A PŘESTO JE TAJEMSTVÍ JEN TAJEMSTVÍM, DOKUD NENÍ ODHALENO. MYSTIKA ZŮSTANE VŽDY MYSTICKOU, PROTOŽE JE VYVOLÁNA ČLOVĚKEM A NIKDY NEMĚLA BÝT ODHALENA - CELÝ ZÁKLAD JEJÍHO ″BYTÍ″ VYŽADUJE, ABY NIKDY NEMĚLA DŮVOD NEBO NEBYLA ODHALENA.

Zdroj: https://hatonnspeaksthetruth.wordpress.com/2021/12/16/

Zpět