2627 Zapletení - energetická tapisérie lidstva Wendy Ann Zellea

[ Ezoterika ] 2022-05-31

Bytosti světla
V oblasti kvantové fyziky se zapletení týká vztahu, který vzniká, když se energetické části setkají, zůstávají spojené a mají schopnost se navzájem ovlivňovat..
Když k takovým interakcím dojde, ať už jsou fyzické nebo éterické, energie se proplétají jako v gobelínu. Když je interakce pozitivní, zpevňuje látku, jinak ji oslabuje. Proto je nesmírně důležité sledovat své myšlenky a činy, protože vaše energie se prolíná s každým člověkem, kterého potkáte nebo se s ním spojíte, ať už osobně nebo na dálku.
Když pošlete modlitbu nebo léčebný záměr, namířený k sobě nebo situaci, energeticky se zapletete s určenými příjemci. Řídíte vysokovibrační vysílání, které může zvýšit energetický podpis všech zúčastněných, jak odesílatelů, tak i příjemců, když se zapletou. Jakmile k tomu dojde, spojení zůstane.
Praxe požehnání jídla před tím, než se sní, posílá do jídla vyšší energii. To se spojuje s těmi, kteří se podílejí na přípravě jídla, včetně farmářů a pracovníků na cestě jídla. Rostliny a zvířata, která tvoří jídlo, také dostávají záměr, který je dán jídlu. Když pak jíte, všechna tato energie se spojí s vaší a dostane se do vašich buněk.
Když budete louhovat jídlo se záměrem, abyste z něj měli co nejvyšší užitek, sklidíte ovoce.
Všechny živé věci potřebují k přežití Světlo. Lidé nemohou syntetizovat Světlo jako rostliny. Proto kromě živin ve vašem jídle získáte Světlo konzumací rostlin nebo zvířat, která jedí rostliny. Božství, které ve vás sídlí a které má moc posílat pozitivní, vyšší energii jiným bytostem, situacím a dokonce i jiným dimenzím.
Jste zapleteni s bezpočtem dalších lidí a situací. Pokud čtete knihu napsanou autorem, který žil v minulosti, zapletete se do energie této osoby a té doby. To je důvod, proč vám to může připadat tak skutečné, když se ponoříte do příběhu.
Když se zaměříte na vyšší vibrace, převezmete kontrolu nad potenciálem, který je vaším právem. Zjistíte, jak mocní ve skutečnosti jste, když své touhy vložíte do výsledku událostí ve vašem životě.Zdroj: https://tinyurl.com/a4fdeax2

Zpět