4750 Obnova Lyrské planetární sítě Natalia Alba

[ Ezoterika ] 2023-07-23

Dostáváme se na vrchol všech energií předchozích měsíců. Nový průchod, jehož hlavní lyrské a sirianské frekvence jsou klíčové pro pokračování obnovy mnoha poškozených pozemských struktur. Letošní rok 8/8 Lvího portálu se nepodobá ničemu, co jsme dosud zažili, zejména v oblasti planetární sítě. Od individuální perspektivy až po planetární se vše transformuje a tento rok se soustředí hlavně na obnovu poškozených struktur planetární mřížky, které byly masivně narušeny, aby nás udržely bez komunikace s jinými dimenzemi, mezi mnoha dalšími nedobrými účely, a které jsou nyní konečně rehabilitovány.

Každý může pomoci tím, že bude Zemi posílat lásku a léčivé požehnání, i když není pracovníkem mřížky jako takové, protože existuje mnoho typů planetárních léčitelů a všichni jsou si rovni v pomoci při obnově Země, protože my všichni jsme s ní jedno a jako vzestupující duše máme všichni dohodu, že se budeme k Zemi chovat s maximální úctou, protože i ona nám ji poskytuje. Nacházíme se v době, kdy naše planeta znovu získává svůj původní planetární řád a komunikaci s ostatními časoprostory, a je pro nás klíčové, abychom toto nové otevření podpořili osobním pročištěním a sladěním portálů vlastního těla.

Během Lvího portálu nám bude znovu poskytnuta pomoc, abychom mohli pokračovat v této planetární misi. Jak víte, naše planeta má mnoho struktur, jako jsou časové a prostorové struktury, a mnoho dalších, které jsou rehabilitovány. Proto jsme také schopni obnovit naši DNA. Během portálu 8/8 je jedním z nejdůležitějších úkolů, k nimž nás Průvodci vyzývají, podpora obnovy původní lyrské planetární sítě, kterou vybudovali naši Předkové a která byla před eony zničena. Energie jsou již mezi námi.

V tuto chvíli se zaměřujeme hlavně na Egypt, jižní Francii, Bermudy v Atlantickém oceánu, což je 5D portál, který pomáhá stabilizovat planetární pole Merkaba, Velikonoční ostrov, který je masivním mřížkovým komplexem pro stabilizaci a interdimenzionálním portálem do jiných světů, mezi mnoha dalšími věcmi, protože pro mě osobně je to nejdůležitější brána na naší planetě. A nakonec organická brána Země v Íránu, všechny důležité planetární brány, které nám po překódování mohou pomoci uzdravit náš systém srdce a mysli, a především naši původní lyrskou a lidskou genetickou historickou linii modrého paprsku, a odpovídající spojení.

Egypt a Bermudy představují prvek Voda, zatímco Velikonoční ostrov představuje Oheň a Írán Vzduch. Důležité elementární síly, s nimiž můžeme pracovat, abychom obnovili elementární organické síly Země a elementární síly Vody, tolik poškozené na naší planetě. Každý prostor bude vyžadovat jiné způsoby práce, jako planetární pracovník obdržíte všechny instrukce, když se vydáte do terénu, ať už fyzicky, nebo na dálku.

Naši průvodci polární Aurory nám dávají krystal k ukotvení současných energií, azurit k propojení s portálem 8/8, protože esence azuritu je jedním z krystalů Aurory, a to za účelem otevření portálu duše, opětovného propojení našich horních kanálů, a zejména pro jeho schopnost pomoci nám komunikovat s Osvícenými Božími vlky, tak důležitou pro pracovníky mřížky.

Jako nástroj pro planetární pracovníky nám Průvodci dávají geometrii známou jako Srí Yantra, jejímž hlavním účelem je pomáhat planetárním pracovníkům komunikovat s různými časovými liniemi, neboť tato geometrie udržuje všechny vesmíry v Jednom vzoru.

Při správném použití k obnově vesmírů nebo na osobní úrovni nám pomáhá zrušit programy, jako je obviňování, vina, ovládání mysli a mnoho dalších podobných, a zasít osvobození, abychom se všichni opět stali svobodnými suverénními bytostmi. Je to kód svobody pro pracovníky mřížky, kteří jej zasévají na konkrétní místa, kam chodí pracovat a kde nacházejí otrocké vzorce. Na osobní úrovni portál 8/8 také přinese osvobození, což potvrzuje i předchozí Vodnářská Luna 1. srpna. Energie, které podpoří ženské léčení, zejména kolem určitých prostor, jako je Írán, otevřou bránu pro sestoupení a ukotvení léčivých frekvencí pro emocionální léčení eónů ženského potlačování.

Poprvé v naší lidské historii získáváme zpět náš autentický planetární mřížkový systém, přesouváme se do souběžnějšího času a umožňujeme těmto novým otevřením obnovit naše fyzická těla, pro naši lidské osvobození. Jako vzestupující duše všichni pomáháme tím, že jsme upřímní, že šíříme svou jedinečnou podstatu, světlo a osobní pravdu tam, kde jsme. Nepotřebujeme dělat víc ani být víc, protože vždycky stačíme, protože všechno, co Bůh zrodil, je dokonalé, protože je stvořeno k Jeho/Jejímu obrazu.

Naším posláním je přijmout bezpodmínečnou lásku a být v prostoru božské neutrality, abychom mohli pokračovat v šíření lásky v mnoha pozemských strukturách a na místech, která vítají naše léčivé světlo. Zbytek je na Boží vůli a vysoce vyvinutých bytostech, které nemůžeme řídit ani jim rozumět, protože naší úlohou je jednoduše být láskou a odevzdat se.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/07/23/lyran-planetary-grid-network-restoration-2/

Zpět