3412 Autismus Cosmic agency

[ UFO ] 2022-11-06

Swaruu (9): Téma autistických a Aspergerových dětí. Masivní vstup hvězdných semínek, tzv. indigových a křišťálových dětí, mimo jiné od roku 2003, je udáván jako strategie pozitivních ras, která má působit proti negativitě kabaly a pomoci tak Zemi.
Protože každá pozitivní akce bude mít v rámci Matrixu negativní reakci a naopak, Kabala zavedla metody, jak na tyto pozitivní účinky zaútočit, a právě zde přichází na řadu očkovací program a s ním i:
1. Těžké kovy
2. Chemické a škodlivé látky
3. Samotný prvek vakcíny, mikroorganismy v nich obsažené, které způsobují přetížení imunitního systému dětí při postupné aplikaci ve velmi krátkém časovém období.

Když nyní hovoříme o éterickém světě a o těchto dětech, ke spojení se Zdrojem nedochází zcela při narození, ale do 7 let věku, kdy jsou vakcíny aplikovány intenzivněji, takže spojení mezi tělem a duší je obtížnější.
Ne všechny problémy jsou z fyzického hlediska způsobeny vakcínami, ale i dalšími faktory, jako např:
1. Chemické látky obsažené v potravinách, jako je glutaman sodný, transgeny, sladidla (např. aspartam).
2. Elektromagnetické záření z prostředí.
3. Chemtrails.
4. Kulturní nebo sociální faktory zažívané v samotné rodině, protože stres u dítěte podporuje stažení.

V souvislosti s předchozím bodem je velmi důležité zmínit, že postoje a chování dětí, jako je neustálé houpání, opakování pohybů, například točení kolečky hraček nebo neustálé mlácení do nějakého předmětu, nejsou ničím jiným než zaměstnáváním mysli, zatímco vědomí se spojuje se Zdrojem, protože nemá dobré spojení s fyzickým tělem. To je také důvod, proč se rozčilují, když jsou z tohoto transu vyvedeny. Tyto situace způsobují v rodině velký stres, ale když jsme informováni o příčině takového chování, nezbývá nám nic jiného než trpělivost. Jejich vědomí není zcela ve fyzickém světě. Je snadné říci, že ano, ale tím, že si plně uvědomujeme důvod příchodu těchto dětí, mělo by to rodinám pomoci v jejich chaotických a stresových situacích. Proto prostředí přestává být nadále příznivým pro to, aby bylo živeno negativními entitami, tj. pomáhá to vystoupit z bludného kruhu. Nyní se naopak z rozšířenějšího či vyššího dimenzionálního pohledu proti problému postavilo opět něco pozitivního, děti svým stavem donutí společnost ke změně tím, že vytvoří a otevřou nové metody začlenění a přijetí, což zase nutí lidi, vzdělávací instituce, vládní instituce na globální úrovni. Je důležité zdůraznit, že hodnoty, hlediska a zájmy, pocházející z éterické roviny nebo z posmrtného života, se značně liší od hodnot společensky vnucených Matrixem. Proto by zkušenost s ʺpostiženýmʺ životem přispěla k většímu duchovnímu růstu, než jaký by jim poskytl ʺnormálníʺ život.

Lidé na Zemi by byli překvapeni, kdyby se dozvěděli, že z posmrtné roviny se stojí fronty na vstup do fyzického světa, na inkarnaci, a fronty na vstup s postižením jsou dvakrát delší. Lidé mají tendenci vnímat postižení jako něco, co se ʺnepovedloʺ, ale ujišťuji vás, že z vyšších rovin je to přesně to, co si přejí zažít, protože člověk, vědomí, si vytvoří jen takové okolnosti, které mu v životě poslouží. Takže to, že jsou takoví, nesmírně slouží jejich vlastním záměrům, pokud jde o to, co si přejí na Zemi zažít. Nepřišli se přizpůsobit světu, přišli změnit svět, přinutit svět, aby se změnil, protože oni sami jsou neměnní, nelze je k ničemu přinutit, a kdokoli se o to pokusí, podaří se mu jen to, že autistickou osobu i sebe samotné učiní nesmírně nešťastnými. Není na nich nic špatného. Jen se nepřizpůsobují nebo se nepřizpůsobují společensky přijímaným očekáváním ostatních.

Po tisíce let byli lidé na Zemi velmi orientovaní na levou část mozku, velmi materiálně založení, a proto neměli silné spojení se svým věčným já, se svým éterickým a duchovním já. Těžko chápou autisty a lidi s Aspergerovým syndromem, kteří mají velmi silné spojení s duchovní stránkou, protože se rozhodli vstoupit do fyzické roviny tímto způsobem. Jsou jednou nohou na materiální nebo inkarnované straně a jednou nohou na éterické rovině. Rozhodli se vstoupit do těl, která neaktivovala části jejich genetiky, jež jsou nezbytné ke spojení mezi duchovní a fyzickou stránkou.

To, že jsou jednou nohou ve fyzické rovině a druhou mimo ni, znamená, že jejich tělesným systémem proudí mnohem více energie. Tato zvýšená energie v těle vytváří zvýšenou nervovou aktivitu, která přetěžuje tělo a způsobuje jeho nadměrnou stimulaci, a proto začínáme pozorovat klasické projevy neurologických problémů, jako jsou tiky, záchvaty, motorické obtíže a další abnormality spojené s nervovým systémem. Nervový systém, zejména mozek, je překladatelem mezi fyzickým a nefyzickým světem. Pokud existuje něco, co brání tomu, aby komunikace mezi duchovní a fyzickou stránkou probíhala efektivně, jako je důsledek poškození vakcínou, pak se objevují komunikační problémy, jako jsou potíže s řečí a vyjadřováním. Není to jejich vědomí, které není v pořádku, je to překlad mezi duchovní a fyzickou stránkou, který je narušen. Ale jak jsem již řekla, je to z jejich vlastní volby. Nepřišli následovat vzorce, přišli je změnit. Není v nich co léčit, jen je přijmout jako průvodce, kterými jsou. Je třeba vědět, že oni sami si naplánovali inkarnaci tímto způsobem. Je to zkušenost, kterou si přejí z vyšších úrovní, mít takový život. Nejsou to žádné oběti. Je to jejich záměr, jejich životní poslání.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/autism-swaruu-of-erra-shares-her-perspective-taygeta-pleiades

Zpět