6219 Vstoupení 2 Cosmic agency

[ UFO ] 2023-11-10

Vstoupení 2: stejná duše znovu vstupující, ale mnohem vyvinutější
Mari Swaruu
I když vždy budou existovat výjimky z jakéhokoli pravidla, vesmír jako celek není klasifikovatelný, protože když vědomí, ať už ho drží kdokoli, nebo cokoli, o něčem přemýšlí, musí to být někde, nebo v nějaké rovině existence skutečné, jinak by samotná myšlenka nebyla možná. Každá entita, bytost, nebo věc s vědomím je fragmentem celku, většího Zdroje vesmíru, jako souhrn všeho, co může být chápáno jako idea.

Z mého pohledu žádná myšlenka, žádná idea není nikdy vytvořena námi, ani žádným vědomým tvorem, nebo entitou. Všechny myšlenky a nápady jsou směrovány do materiálních říší prostřednictvím biologického těla duší, která ho obývá a pracuje prostřednictvím své složité DNA jako krystalické pole éterických antén. Vědomí a sebeuvědomění jsou nezničitelné. Nic, co může být provedeno s fyzickým tělem, ho nemůže zničit. Přežije všechno, i když tělo ne. Dokonce i psychická újma, nebo trauma je viděno z jiného úhlu s jinou interpretací z perspektivy posmrtného života.

Není možné uvěznit duši, protože to není něco, co by mělo být drženo v zajetí, protože nemůžete uvěznit samotný vesmír. Duše není věc, a není to ani signál ze Zdroje, protože duše je samotný vesmír, který má myšlenku. Proto je všudypřítomná, existuje všude současně. Vesmír jako takový a ze své podstaty je všechno a všude. V tomto případě používám slovo ˝vesmír˝ jako synonymum pro Zdroj, ale s mírným úhlem, viděno ze strany fyzického.

Z rozšířenějšího úhlu pohledu, v konečném důsledku jsme všichni jedním, a hranice mezi jednou bytostí a druhou jsou pouze ideje ve větší mysli Zdroje - myšlenky, které jsou nezbytné k vytvoření hry života se všemi jejími pravidly a výzvami. Duše je myšlenka, idea a připoutanost ve větší mysli Zdroje.

Pokud člověk, který má fyzickou zkušenost na Zemi, prochází dostatečně silnou a smysluplnou transformací ve svém vědomí a uvědomění, pokud má jedinec silnou změnu ve vnímání toho, jak vidí a vnímá svět a samotnou existenci prostřednictvím hlubokého duchovního probuzení, nebo jak to chcete nazvat, je to samo o sobě silným znamením, že duše přicházející nahradila odcházející, původní duši.

Duše jsou ideje ve větší mysli Zdroje. Proto hluboká a úplná změna myšlenek v člověku je také změnou duše, záměnou duše - jeden soubor myšlenek je nahrazován jiným souborem idejí, jedna duše za druhou. Silné duchovní probuzení, dostatečně silné na to, aby hluboce změnilo život, je pravděpodobně příkladem fenoménu walk-in. Dalo by se namítnout, že změna byla způsobena pouze tou samou duší, která se transformovala sama sebou, která se z nějakého důvodu vyvinula rychlým způsobem. Ne každá transformace je nutně událostí walk-in, ale i když to platí, je tu ještě jedna důležitá věc, kterou jsem ještě nezmínila.

Tělo může být obydleno, nebo převzato pouze duší, která má frekvenční kompatibilitu. Vibrace duše musí odpovídat vibracím DNA uvnitř buněk fyzického těla, jinak by neexistovalo efektivní párování. Nespojili by se. Jinými slovy, důvodem, proč odcházející a přicházející duše mohou působit skrze stejné tělo, je to, že jsou obě různými verzemi téhož vyššího já. Odcházející duše a vstupující duše jsou jedna a tatáž osoba, ale v různých bodech svého vlastního duchovního vývoje, jedna mnohem vyvinutější než druhá. To je důvod, proč je duše uvnitř vždy mnohem vyvinutější než duše odcházející.

Z širšího, rozšířenějšího úhlu pohledu jsou obě stejnou duší v různých bodech svého duchovního vývoje. Z nižšího, pragmatičtějšího, materiálního hlediska světa jsou stále vnímatelní jako dva lidé a ne jako jedna a tatáž duše, protože jejich vlastnosti se od sebe mohou extrémně lišit. Přesto je jejich podstata, jejich vibrace, stále dostatečně blízká, nebo podobná, aby se mohly aktivovat a pracovat skrze stejné tělo, když dojde k přepnutí.

To také vysvětluje, proč tolik lidí, kteří prošli silným duchovním probuzením, zažívá ztrátu paměti na minulé události, které se staly před jejich procesem probuzení, nebo mají tendenci si je pamatovat jako velmi dávno, jako by to byly události z dětství, i když víte, že se staly ve vaší dospělosti a jen před několika lety. Podobným způsobem vzpomínají na minulé životy ti z vás, kteří si je pamatují.

Pro vstupující duši je odcházející duše doslova jejím minulým životem, nebo jedním z jejích méně vyvinutých minulých životů. Walk-in vysoce vyvinutá duše se vrací do kompatibilního těla, aby napravila nevyřešené problémy pro tu či onu konkrétní misi, ať už je osobní povahy, nebo vede celou civilizaci zaséváním pokročilých znalostí, dovedností a duchovních konceptů přímo z vyšších říší.

Z rozšířené perspektivy, z nadčasového úhlu vyšších astrálních říší, jsou to stejné duše, jen oddělené, nebo diferencované nestejnými body v jejich duchovním vývoji a zároveň jsou to hluboce odlišné duše od pozemských rovin a úhlů pohledu.

To je důvod, proč zjevně neexistují žádné případy walk-inů, které by se vyskytovaly v dětství, nebo v rané adolescenci, protože se téměř vždy vyskytují v dospělosti. I když neexistuje způsob, jak to vědět s jistotou. Ale je v tom spousta logiky, protože rozšířenější duše, nebo verze stejné osoby by neměla zájem znovu prožívat všechny zážitky z dětství a chtěla by přímo a efektivně začít pracovat na svém poslání v dospělém těle, aniž by musela ztrácet čas a energii jako dítě. Měli by zájem vstoupit do tohoto těla, vyměnit si místo se svou méně vyvinutou verzí sebe sama, a to nejen proto, aby splnili poslání na Zemi, jak se všeobecně říká, ale také proto, aby dali do pořádku chaotický život odcházející duše, která již nemůže tolerovat, nebo čelit výzvám svého života.

Když se jedinec v životě propadá po spirále, trpí tragédií za tragédií a zdánlivě nekonečným proudem nepřekonatelných výzev, je snadné upadnout do zoufalství a těžké deprese, vstoupit do silné temné noci duše, která téměř vždy, ne-li vždy, zahrnuje přemítání o sebevraždě, a vážné touhy ukončit svůj vlastní život. Může dokonce zahrnovat vážné pokusy, které mohou vést k zážitku blízké smrti, usmiřujícím walk-in. Když někdo v životě hodně trpí a zdá se, že vše je proti němu v silně zničující míře, může jedinec dosáhnout dna, místa, kde buď spáchá sebevraždu, nebo se musí dát dohromady. Jedinec v této pozici nemá co ztratit, protože již ztratil všechno, ale když se rozhodne bojovat, každý pokrok, jakkoli malý, je zlepšením života. Člověk s touto znovu nabytou silou se stává vysoce motivovaným a nezastavitelným. (pozn. když dá bůh krávu, dá i trávu.... blbost, někdy dá krávu jen aby chcípla..)

Tato životní a postojová transformace, ačkoli se technicky jedná o stejnou osobu nebo duši, je pro danou osobu obrovským skokem vpřed v duchovním vývoji a právě v tomto bodě si může vyšší já téže duše vyměnit pozici s méně vyvinutou a velmi poškozenou verzí sebe sama, která odešla z boje. Tato vysoce vyvinutá verze téže duše si vyměnila pozici s tou méně vyvinutou s konkrétním posláním napravit život daného jedince a splnit rozšířenější poslání, které zahrnuje být majákem světla a naděje pro ostatní, i kdyby to mělo být jen příkladem pro ostatní duše, které čelí stejným problémům jako ona, a pomoci pozvednout celkovou frekvenci a vibrace planety.

I když pomocí technologie imerzních kapslí můžeme vědět, že každé biologické tělo se může spárovat pouze s duší, která má správnou a přesnou vibraci jako ty v DNA každé buňky, stejně jako klíč musí přesně odpovídat konkrétnímu zámku, jinak systém nebude fungovat, někdy může přijít duše, která zjevně nemá nic společného s původní. Existuje mnoho věcí a aspektů walk-inů, které ještě nejsou plně pochopeny, a vzhledem k tomu, že tento fenomén je extrémně obtížné studovat, s největší pravděpodobností nikdy nebudou.

I když je pravidlo vibrační kompatibility vědecky podloženo, existuje mnoho případů, kdy duše vstoupila do jiného těla zjevně bez dobré kompatibility a bez jakéhokoli technologického adaptéru. Některé z těchto případů mohou souviset s fenoménem démonické posedlosti, kde je dostatečně dobrá kompatibilita mezi vibrací démona a tělem hostitele, oběť musela být na dostatečně nízké vibraci, která již jednala jako démon ještě předtím, než nižší astrální zlá entita vstoupila do tohoto těla a převzala ho. Vytlačil původního, který možná nevystoupil, zůstal tam v latenci, přemožen vstupujícím démonem, který nesmírně převyšuje éterickou sílu své vlastní duše.

Přesto většina případů posedlosti, kdy je osoba v pozadí, nebo NPC převzata démonem, který je kdykoli používá jako organický portál, slouží s využitím pozice animovaného jedince duše v Matrixu k dosažení čehokoliv, co by mohl chtít, role ve společnosti, nebo se dostat k moci ve prospěch démona.

To je jasně vidět, když pozorujeme činy zlých lidí na místech moci, politiků, policie, armády, lékařů a psychopatů, kteří jsou všichni velmi zranitelní vůči démonické posedlosti, protože jsou na místech, nebo v pozici, kde mohou způsobit mnoho škody a utrpení zbytku lidské populace.

Každý, kdo je v takových společenských rolích, a je si vědom toho, že má duši, musí být dvakrát uvědomělejší a dvakrát ostražitější než kterýkoli jiný normální člověk, protože se stává snadným terčem démonů, ať už s vlastní duší, nebo bez ní. Termín organický portál se perfektně hodí na NPC lidi s prázdným pozadím. Jsou doslova dveřmi pro démony a další zlé entity v nižším astrálu, aby vstoupili do světa živých, aby pracovali skrze tyto prázdné skořápky a pokračovali ve své chaos a utrpení způsobující agendě proti jednotlivcům s duší, kteří sdílejí svět živých s těmito prázdnými lidmi a démony, kteří skrze ně pracují. Snadno přístupní démonům pro energetické vykořisťování jsou i ti, kteří významně sníží své vibrace.

Rituály náboženského exorcismu mají tendenci být úspěšné proti většině těchto nižších astrálních démonů, protože jsou produktem Matrixu a byli zplozeni jako egregory kolektivním nevědomím se všemi jeho pravidly, což zahrnovalo i silnou náboženskou víru. Fenomén walk-in je dohodnutá výměna duše a posedlost je nepřátelské převzetí. To je hlavní rozdíl.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/walk-ins-second-part-the-same-soul-re-entering-but-a-lot-more-evolved-english

Zpět