1770 Mira z Plejád Valeri Donner

[ Ezoterika ] 2021-11-30

Je mi potěšením s vámi hovořit. Oceňujeme vaši shovívavost a schopnost přizpůsobit se a adaptovat se v této neobvykle náročné době. Vaše úsilí je oceňováno. Budete odměněni. Z dlouhodobého hlediska budou všechny vaše výzvy zapomenuty. Odpočinete si v obnově nové země. Ve svém životě budete denně nacházet štěstí a radost.

Stěhujete se do toho, čemu se kdysi říkalo ″zaslíbená země″. Když byla tato kniha napsána, málokdo věděl, co tato slova znamenají. Měli jste jen to, co jste v té době prožívali, a to bylo nanejvýš náročné. Ve skutečnosti toto poselství přicházelo od Stvořitele s energií veškeré lásky a podpory, kterou bylo možné poskytnout. Slova ukotvená v čase pro nový věk, novou Zemi, věk Vodnáře.

Země tento nový věk vítá. Přebírá zpět svou moc a spolu s lidstvem vytvoří nádherný Nový svět. Pro Nový svět již existuje plán. Je třeba provést mnoho očistných procesů. Vyžaduje to plné Velké probuzení těch, kteří budou na planetě žít. Budete mít také příliv úžasných galaktických bytostí, které vám také pomohou s technologiemi a dalšími formami pomoci, aby se to uskutečnilo.

Protože jsme v Radě Země, jsme naladěni na to, co nyní prožíváte, a chápeme, jak se cítíte. Většina z vás se dobře přizpůsobuje, ale stále ještě nedokáže pochopit smysl toho, co smysl nedává. Doporučujeme vám, abyste se o to ani nepokoušeli. Vidíme přehled a chápeme, proč tyto nevyvážené energie působí tak, aby byly vidět pro velké probuzení. Jejich cílem není dávat smysl, zejména pro ty, kteří se již probudili. Ostatní zažívají extrémy a někteří se stále neptají.

Vezměte prosím na vědomí, že se jich po celé planetě objevuje mnoho. Děje se tak ve stále větším počtu pro jejich probuzení. Někteří jsou rychlejší než jiní a trvá to dlouho. Chápeme, jak vám dochází trpělivost, a žádáme vás, abyste byli ještě trpělivější. Tato trpělivost je součástí probuzení. Váš nervový systém je na hraně a vaše úroveň citlivosti a empatie se značně rozšířila, zejména v posledních dvou letech. Máte své fyzické vzestupy a pády, protože světlo, planetární změny, zatmění, Slunce, Země spolu s vyvíjejícím se vědomím řídí planetární posuny.

O naše krásné světelné bytosti, pozemskou posádku, se staráme a chráníme je. Spoléháme na každého z vás, že splníte své poslání. Svými energiemi a vědomím usnadňujete obří posun na planetě. Jste oddaní a odhodlaní k práci, kterou je třeba vykonat. Spolupracujeme s vámi spolu s mnoha dalšími hvězdnými systémy. Máme eminentní zájem na vašem blahu, protože ovlivňuje celé stvoření. Vy to víte a musíte chápat, jak důležitá je tato práce pro celý život. Milujeme Zemi. Milujeme vás.

Ať krása a světlo září ve vašich srdcích, milí pozemšťané. Nejhorší část mise je téměř dokončena.<

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/12/01/a-message-from-mira-through-valerie-donner-nov-30-2021/

Zpět