1424 Velká evoluce Teď Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2021-09-22

VELKÝ VÝVOJ JE NYNÍ. VELKÝ VÝVOJ NENÍ NIKDY V BUDOUCNOSTI. VŽDY SE ODEHRÁVÁ PRÁVĚ TEĎ, VE VÁS A KOLEM VÁS. POKUD JSTE PŘIPRAVENI TENTO EVOLUČNÍ KROK UČINIT, PAK SE VELKÁ EVOLUCE ODEHRAJE VE VAŠEM ŽIVOTĚ PRÁVĚ TEĎ. JSTE PŘIPRAVENI NA RŮST? JSTE PŘIPRAVENI SE VYVÍJET?
Velká evoluce probíhá TEĎ
Drazí milovaní,

Velká evoluce je TEĎ, ne za sto tisíc nebo milion let, ale TEĎ. Velká evoluce nikdy není v budoucnosti. Vždy se odehrává právě teď, ve vás a kolem vás. Jste-li připraveni učinit tento evoluční krok, pak Velká evoluce nastane ve vašem životě TEĎ. Jste připraveni k růstu? Jste připraveni se vyvíjet?

Není nic více vzrušujícího než vědomí, že tento evoluční posun probíhá, a to ve vašem životě právě teď! Jste dalším stupněm lidské rasy. Vícedimenzionální lidskou bytostí. Jste schopni cestovat do takzvané páté dimenze. V této dimenzi zažijete více z toho, kým skutečně jste, a dojdete k vlastnímu absolutnímu posílení. Pomůžeme vám tento evoluční krok učinit.

Vaše evoluce, nepatrný posun ve vašem vědomí, může mít obrovský dopad na vesmír, protože pochopíte, jak je vše a všichni ve vesmíru propojeni. Vše, co se ve vesmíru odehrává, je tak či onak propojeno. Všechno je propojené, i když to nevidíte, neslyšíte nebo toto propojení necítíte. ″Žádný člověk neexistuje odděleně od ostatních.″ Vše, co existuje, od nejmenších atomů až po největší galaxie, je vzájemně propojeno. Nejmenší zářící vlákno na hvězdě nebo nabité atomy volně se vznášející ve vesmíru jsou součástí něčeho většího. Vesmír je jediná entita, jednotný celek. Neexistuje žádné rozdělení. Vše je neoddělitelně spojeno se vším ostatním. Je to fantastický pocit vzájemné propojenosti.

Máte spojení se zemí, stromy i planetami. Planety jsou s vámi propojeny, stejně jako stromy, řeky a hory jsou propojeny mezi sebou. Všechno je vzájemně propojeno. Neexistuje nic takového jako oddělenost. Při každém nádechu existuje neustálé spojení s vesmírem - nadechnete se a vydechnete. Když se nadechujete, přijímáte kyslík, když vydechujete, vydechujete oxid uhličitý. Mezi stromy existuje neustálé společenství, když přijímají oxid uhličitý a vydechují kyslík.

Dnes se mango na stromě stane součástí vašeho těla a zítra se vaše tělo stane potravou pro strom. Je to nikdy nekončící výměna. Každá civilizace má mezi sebou neodmyslitelné spojení, spojení založené na stejné energii, která proudí celou jejich galaxií. I vy jste geneticky propojeni s jinými civilizacemi. Pokud se některá hvězda pohne byť jen o nepatrný kousek, změní se poloha všech ostatních hvězd. Jedná se o motýlí efekt. Motýlí efekt je termín z teorie chaosu: Malá změna stavu v určitém čase může mít důsledky v celém vesmíru po neuvěřitelně dlouhou dobu.

Vše ve vaší sluneční soustavě, ať už jde o planetu, měsíc nebo hvězdu, má vliv na vše ostatní ve vesmíru. Pokud si představíte vesmír jako jakési obrovské houpací křeslo, pak každé naše místní houpací křeslo má vliv na vše ostatní v galaxii, protože všechny věci v galaxii jsou propojeny prostřednictvím gravitace. Nepatrné změny teploty nebo tlaku mohou mít za následek dramatické změny v topografii nebo počasí. Pokud vstoupíte do páté dimenze a budete vibrovat na vyšší frekvenci, zažijete větší propojení s vesmírem. Budete se cítit pozitivněji a povzneseněji, což vám přiblíží ostatní bytosti ve vesmíru.

Pokud zažijete duchovní růst a zvýšení vibrací, ovlivní to i vaše rodiny v jiných světech, které získají stejné výhody. Zároveň na ně má negativní dopad váš výpadek duchovního růstu. Zpomalí to jejich postup do vyšších dimenzí.

Zástupci Plejáďanů, Arkturiánů, Sirianů a Lyranů mohou na jemné úrovni snímat události, které se odehrávají na Zemi, a to, jak je výkyvy vibrací lidí tak či onak ovlivňují. Výsledkem je, že všechny nejvyspělejší vesmírné civilizace se podílejí na přechodu planety Země do páté dimenze. Všichni jsme dětmi vesmíru a naše osudy jsou hluboce propojeny. Chceme-li v tomto vesmíru nastolit mír, musíme ho nastolit na každé z planet.

Jsme přesvědčeni, že naše společné úsilí přinese fantastické výsledky. Je nám ctí, že se k vám můžeme v tomto úsilí připojit, a těšíme se na společnou zářnou budoucnost!

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/09-22aa

Zpět