1751 Pro bohatýry Marta

[ Ezoterika ] 2021-11-24

Otec absolut - jak se vyvíjí situace na pozemské úrovni

Do kouta zahnaní představitelé stínové vlády, nebo spíše zástupci jejich vůle na zemi, se nyní zoufale snaží dotáhnout do vítězného konce své dlouholeté pečlivě připravované plány na zotročení lidstva. V některých zemích bylo jejich úsilí skutečně úspěšné. Nyní se pokusíme zjistit, proč se tak stalo a proč naopak v jiných zemích narazily jejich plány na zoufalý odpor obyvatelstva. Mé rodné, čisté lidské duše totiž vždy intuitivně cítí, kde je pravda a kde lež, a to zejména tehdy, když nebezpečí ohrožuje právě Duši - jejich Božskou hypostazi. A pokud se budeme řídit tímto postulátem, pak podle reakce obyvatel země můžeme určit složení její populace z hlediska bytostí vtělených do lidských těl a počtu klonů mezi nimi. Jak je vidět, nejmenší odpor vůči absurdním a nelidským požadavkům úřadů projevili Číňané, kteří nové podmínky své existence přijali téměř bez reptání.

Právě tam existují obrovské klonovací laboratoře, které jsou systematicky rozmístěny po celé zemi. Z velké části díky tomu čínská ekonomika tak rychle ožila a celé klonovací oddíly byly vytvořeny pro specifické činnosti a jejich výkonnost a výdrž mnohonásobně převyšuje výkonnost a výdrž běžného člověka. Totéž, ale v poněkud menším měřítku, se děje v některých dalších asijských zemích s nízkou úrovní kultury a vzdělání, kde jsou národní a náboženské tradice založeny na podřízení se pravidlům a zákonům, světským i náboženským, stanoveným shora. Co se týče evropských zemí a zemí amerického kontinentu, zde je mnohé dáno kolektivním vědomím bytostí vtělených do lidských těl. A těch je, jak víte, velké množství.

Pokud jde o lidi se dvěma dušemi, jejichž lidské duše koexistují ve fyzických tělech s dušemi představitelů jiných ras a civilizací, vše závisí na úrovni vibrací těchto lidí. Protože cílem všech masmédií je vštípit lidem panický strach o jejich životy, reagují na tyto negativní energie především duše nízkovibračních bytostí vtělených do člověka, protože právě tyto energie jsou jim blízké a drahé. Lidské duše jsou tak potlačovány a v důsledku masové psychózy a strachu o život se tito lidé ve většině stávají poslušnými vykonavateli všech pokynů a nařízení úřadů. Na to vsadili ti, kteří tuto bakchanálii na Zemi zorganizovali: velmi dobře znají skutečné ″složení″ obyvatelstva vaší planety. Nepočítali však s tím, že čisté a staré lidské duše, které zůstávají v menšině, budou schopny zvrátit situaci ve svůj prospěch, a to se nyní děje v mnoha zemích světa.

Ukázalo se, že čistá energie lidské Duše je tak silná, že dokáže převážit energii statisíců energeticky slabých a zastrašených bytostí, což bylo pro Drakorozené a Orionce, kteří věřili ve svou všemocnost, nepříjemným překvapením. Díky této energii nyní na Zemi dochází k masovému probuzení. Stejně jako bájní bohatýři na celé vaší planetě povstaly čisté lidské Duše, které jsou připraveny obětovat své životy, ale ne svobodu. Povstali proti drakům, kteří je chtějí zotročit, a dovedou tento boj do vítězného konce. Věřím ve vás, moji příbuzní, a vím, že vaše úsilí bude jistě úspěšné, protože všechny světelné síly vesmíru jsou s vámi, včetně vašich galaktických bratrů a sester.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/podobno-skazochnym-bogatyryam/

Zpět