785 Připravenost Beth Stormont

[ Ezoterika ] 2021-02-23

Galaktická federace
Co zahrnuje ʺPřipravenostʺ ... Připravenost na co?
Planeta Země je škola ... škola pro zažívání, učení, růst a ̵ co je nejdůležitější ̵ pro vývoj!
Tuto nejtěžší z pozemských škol navštěvují všechny věkové kategorie, od Starých duší po Mladé a vše mezi tím. Nejde o chronologický věk. Před příchodem do tohoto života si duše vybere ̵ (za pomoci učitelů a průvodců) ̵ jaký bude plán (učební plán). Duše se mohla rozhodnout dosáhnout dokončení pouze jedné karmy (lekce), a proto být jen v krátkotrvajícím životě. Tento fakt může dopomoci ke strašlivému zármutku mnoha lidí, kteří po smrti malého dítěte pociťují tragédii, že dítě nemělo šanci skutečně prožít život.

Pro mnoho lidí, kteří nevěří v reinkarnaci, je jejich připravenost porozumět mnoha realitám pozemské školy velmi omezená. Jejich vize reality životních zkušeností na této planetě je ovládána myšlenkou, že všeho musí být dosaženo za pouhý jeden život a že smrt je zážitkem navždy ukončujícím život. Čekali byste, že budete v mateřské škole vědět tolik co postgraduální student? Je snad někdo z mateřské školky méně člověk než postgraduální student? Asi byste souhlasili s tím, že postgraduální student má více znalostí než předškolák, jednoduše díky tomu, že má více zkušeností než ono dítě, které právě začíná prožívat to, co mu život na této planetě může nabídnout ve způsobech poučení .

Co se týče Starých a Mladých duší ... přestože Staré duše zažily v průběhu věků mnohem více zkušeností ̵ často v mnoha existencích a formách jiných než lidských ̵ stále prožívají stejné zahalení poznání závojem jako mladší duše ... dokud samozřejmě nezačnou pronikat vzpomínky duše.
Jinými slovy, tato pozemská škola je velmi spravedlivá škola. Její karmické prožívání slouží jako hlavní prostředek učení a vývoje. Řekneme však, že protože se jedná o nejneobvyklejší období v celé historii planety Země, je zde dnes mnoho lidí, kteří nejsou v inkarnaci kvůli tomu, aby chodili do školy Země, ale aby sloužili lidstvu a matce Zemi na pomoc Probuzení a vzestoupení. Mnoho z vás, kteří čtete tyto kanály, jste v této skupině, protože jste již absolvovali tuto školu Země ... nebo jste z jiných planet, galaxií nebo nebeských království.

Hlavním bodem je skutečnost, že jste připraveni vstoupit do vyšších vibrací 5D při dokončení vzestupu. Pokud neprojdete a nenaučíte se všechny přirozené úrovně prožívání, pak přesun do těchto vyšších vibrací nebude možný (prostě propadnete jako ve škole). Dokážete si představit, jak by se předškolák cítil v aule? Nebyl by schopen pochopit, co se vyjadřuje. Učení postupuje podle připravenosti na další ... ne mílovými kroky.

Ti, kteří nejsou připraveni (na základě toho, co bylo řečeno výše) ̵ spolu s těmi, kteří by mohli být připraveni, ale rozhodli se, že se neprobudí ̵ budou vzati na jinou planetu, aby dokončili své zkušenosti s učením, protože existuje mnoho dalších planet pozemského typu, které mají školy, jen mnohem jednodušší, než měla tato experimentální planeta Země. Až dokončí školní docházku, přidají se k těm, kteří stoupají na novou Zemi, která se právě vytváří ... vytvořená těmi, kteří jsou nyní připraveni vystoupit!

Mnoho z těch, kteří odchází na zkušenou na jiné planety, již opustili tuto planetu prostřednictvím smluvního výběru ̵ čemuž vy říkáte ʺsmrtʺ, a my ʺpřechod do jiné říšeʺ. Samozřejmě, že volba je vždy provedena duší, ne nutně o tom osobnost ví. Některé volby pro lepší a / nebo jednodušší život jinde byly provedeny i vědomě také na úrovni osobnosti.

Rádi bychom učinili jedno závěrečné prohlášení o připravenosti, které je pravdivé pro mnoho z vás. Někdy je ve vás připravenost z mnoha zkušeností, které jste již nashromáždili z jiných životů, ale nedostali jste konečný ʺimpulzʺ k otevření vědomí. Když se tak nakonec stane, často se zdá, že jde o kvantový skok ̵ ale je to jednoduše proto, že připravenost tam už byla, ale ještě se neprojevila. O tom je hodně z dnešního Probuzení. Je to, jako byste najednou věděli mnohem víc, než jste si kdy uvědomili! A rozhodně se v procesu probuzení navzájem ovlivňujete!

Bude vám oznámeno tolik o realitě toho, kdo ve skutečnosti jste a o vaší připravenosti na vzestoupení!

Dodatek. . .
Vážení, v naší zprávě o připravenosti bychom vám rádi objasnili pojem ʺčasʺ v souvislosti s tímto tématem. Často zapomínáme na váš koncept lineárního času, který se velmi liší od našeho konceptu času. Na této straně závoje čas, jak víte, neexistuje. Nemůžeme vysvětlit, co je naším ʺčasovýmʺ rámcem, protože to člověk musí skutečně zažít, aby tomu porozuměl. Až bude vzestoupení dokončeno, pochopíte to. Hlavním bodem, který si přejeme objasnit, je čas, který může trvat dosažení připravenosti na vzestup. Nevyžaduje stanovený počet dní, týdnů, měsíců nebo let pro osvojení výuky, ale pouze osvojení potřebných lekcí podle našeho časového konceptu ... což může být podle vašeho vnímání času v mžiku oka (pozn. už jsem umžikaná).

Čas na vaší planetě byl také po mnoho let ve zrychleném stavu ̵ a nyní se posouvá ještě rychleji během skutečného procesu Vzestupu. Jak se lidstvo probouzí ze svého hlubokého iluzorního 3D spánku, učení lekcí, které zůstaly pohřbeny v podvědomí lidstva ̵ jednotlivě i kolektivně ̵ mají nyní příležitost vynořit se a být zpracovány rychleji než kdykoli předtím. Tam, kde v minulosti bylo zapotřebí mnoho životů pro vypracování karmy a naučení se lekci, se nyní situace drasticky změnila.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/02/23/galactic ̵ fleet ̵ command ̵ readiness/

Zpět