6571 Arjun z YahYel: O Teslově vynálezu a volné energii Wieteke Koolhof

[ Ezoterika ] 2024-05-23

Osoba, kterou znáte jako Nikolu Teslu, zasadila semínko. K tomu využil svého silného a průzračného spojení se Zdrojem, jak si dohodl před narozením. Byl velmi přímým příjemcem informací z úrovně blueprint, což jsou informace k budování a konstrukci jeho vynálezů. Dalo by se říci, že - byl méně vnímavý k běžným podmíněnostem své doby - prostě viděl na dno a za většinu mentálních "filtrů" a rozhodl se je nepřijmout - jak tehdy udělala většina lidí - a stále dělá (i když se to nyní rychle mění).

Nikolova cesta byla revoluční - i když ne bez boje. Bylo pro něj velkou výzvou naučit se, jak s těmito informacemi zacházet a zefektivnit je do manifestace, a cítil se mnohými nepochopen. Zejména v dětství a dospívání. Nakonec našel; že když jednal na základě své inspirace a usměrňoval ji do manifestace tím, že budoval vynálezy, které vnímal ve své mysli, necítil se, jako by "jeho vlastní vnitřní pojistky vybuchly". Jednání na základě jeho inspirace mu doslova pomohlo zůstat vyrovnaný na všech ostatních úrovních.

To se nijak neliší od toho, co vám všem připomínáme: JEDNAT na základě svého nejvyššího vzrušení, čímž začínáte umožňovat mnohem zjevnější posuny ve svém vlastním vývoji a umožňujete více informací a inspirace pro ještě "větší" posuny. Nikola dovolil, aby se to stalo v jeho vlastním systému, a proto se stal kanálem pro lidstvo, aby mu pomohl připomenout si, co bylo (je) dostupné pro vás všechny.

Tím, že Nikola ve svých tvůrčích projektech přenesl tyto informace na vaši Zemi, zasadil semínko. Lineárně řečeno by se dalo říci, že - od té doby až do dneška - jste kolektivně zalévali toto semínko po celou dobu - z úrovně vašeho Vyššího kolektivního podvědomí. A tam, kde se právě nacházíte - ve svém časoprostorovém dobrodružství - i když možná stále v podzemí - toto semínko již vyrazilo ze své skořápky - vyrostly první zdravé kořeny - a je připraveno vyplout na povrch. Dynamika je nepopiratelná. Nikdy jste nebyli blíž.

Pokračujte ve vizualizaci - jednejte podle svých vlastních snů a inspirací - nezáleží na tom, zda se zdají být spojeny s myšlenkou volné energie, nebo ne. Podělte se o své sny s ostatními a vyslovte své sny nahlas s optimismem, láskou a nadšením. Rozhodněte se VĚDĚT, že váš "nový" svět již nebude záviset na znečišťujících formách výroby energie - VĚZTE to, protože se to již stalo v jiné časové linii, ke které se nyní rychle blížíte. Ještě rychleji - když se rozhodnete zaměřit se na to, co ve vaší aktuálně zvolené reflexi "světa" funguje dobře, a uvolnit své mentální sevření obav z toho, co (zatím) nefunguje. Neboť to je vědomé zalévání onoho semene.

Děkujeme vám za to, že jste vytvořili tak vzrušující cestu k vašemu vlastnímu probuzení - na tolika úrovních - a děkujeme vám, že jste nás pozvali, abychom byli její součástí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/05/23/arjun-of-the-yahyel-on-teslas-invention-free-energy/

Zpět