1892 Slunce a Solaris Ben Rafael Guevarra

[ Ezoterika ] 2021-12-30

Zdravím vás, jsem El´lah, váš milující průvodce z hvězdného systému Sirius. Dnes přicházím s poselstvím o mystické povaze vaší hvězdy, kterou vy nazýváte Sluncem a kterou my nazýváme Solaris.

Ve všech hvězdných systémech má Slunce/hvězda, která je ústředním bodem daného systému a jeho planetárních těles, v sobě vědomí stvořitele. Toto vědomí stvořitele určuje záměry pro rozvoj veškerého života v daném hvězdném systému. Stává se celkovým řídícím záměrem všech individualizovaných fragmentů vědomí v rámci jeho systému, které mají zažít. Tento jediný záměr bude vždy verzí Původní myšlenky/záměru, který dal vzniknout vašemu vesmíru. Jakmile bude tento vůdčí záměr nastolen, po vzniku systému a jeho planetárních těles začne Slunce/hvězda vysílat plazmové vlny energie a sluneční vítr. Na těchto vlnách a větrech jsou neseny různé mikrobiální formy života, které následně začnou osidlovat různá planetární tělesa, aby se na každém planetárním tělese zrodily různé formy života, které napomáhají rozvíjení zkušeností v rámci řídícího záměru daného hvězdného systému.

Slunce/hvězda také poskytuje ve svém světle a energii samotnou životní sílu, která umožňuje rozkvět různých stádií evolučního vývoje života na každém z těchto planetárních těles; každé z nich má svůj vlastní jedinečný čas, aby sloužilo celkovému záměru. Vždy existují neznámé faktory, které mohou ovlivnit různé formy života, jak se vyvíjejí a získávají různé úrovně vnímání, každá svým vlastním způsobem. To může ovlivnit rovnováhu a nerovnováhu energetických a informačních polí v rámci hvězdného systému a také ovlivnit potenciální události. Slunce nebo hvězda je dárcem i udržovatelem života ve více ohledech; a je tvůrčím činitelem, v jehož rámci se může vnímavý život vyvíjet do svých dalších vývojových stádií. Na vaší planetě, v tomto konkrétním okamžiku v čase a prostoru, poskytuje vaše Slunce, Solaris, plazmové vlny energie a světla. V těchto vlnách jsou vloženy kódy pro probuzení vnímajícího života 3. hustoty na Zemi, aby podpořily váš evoluční proces do další fáze vědomí 4. hustoty.

K tomu dochází ve spojení s evolucí vašeho Slunce. Celá vaše hvězdná soustava se přeorientovává ve své poloze na galaktické rovině, a to vše na své cestě kolem Velkého centrálního slunce v srdci vaší galaxie. Všechny tyto věci se odehrávají v dokonalém pohybu a míře, v časovém rozvržení a cyklech, které probíhají jako hodinový strojek a jsou řízeny ještě větším vědomím stvořitele, které leží ve vašem galaktickém centru. Tento velmi složitý a mystický proces je organizován na multidimenzionálních úrovních. Vyžaduje velký tvůrčí příliv, vzorování a opětovné vzorování, jakož i další přizpůsobování ~ aby byl podpořen původní řídící záměr vědomí stvořitele v srdci vašeho Slunce/hvězdy Solaris. Rovněž to odpovídá původnímu záměru stvořitelského vědomí ve vašem galaktickém centru.

Všechny tyto události jsou navzájem v dokonalém souladu a vy zjistíte, že i na individuální úrovni v rámci různých lidí a bytostí na vaší planetě je stejná původní myšlenka či záměr tím, co v této době řídí váš osobní vývoj a probuzení. Je to jen příchuť, odraz původního řídícího záměru, který sahá až ke Stvořiteli/Zdroji vašeho vesmíru.

Když člověk vidí krásu mechaniky odehrávající se v planetárním systému, v hvězdném systému, v galaxii a ve vesmíru jako celku, působí to všechno velmi mysticky. Vyžaduje to orchestraci tak složitou, tak krásnou, tak božsky uspořádanou... že slovo ″mystická″ může být jediné, které popisuje krásu všeho, co se kolem vás odehrává bez námahy.

Čím dále se vyvíjíte a čím více si uvědomujete širší obraz, tím krásnějším a mystičtějším se tento proces stává. Čím větší obraz získáte, tím větší se stává hudba ~ symfonie evoluce je krásná věc k vidění, drazí. To je naše poselství pro vás v tento den, ale rádi bychom vám vyjádřili naši největší lásku k vám a ke všem bytostem na vaší planetě. Jsme zde vždy na druhé straně závoje připraveni sloužit a pomáhat. Vězte, že jsme stále ve vašem srdci a myšlenkách, tiše vás vedeme a podporujeme a jsme vždy přítomni, když potřebujete nebo toužíte s námi komunikovat. (pozn. tak s tímhle souzní i to moje nahoře, ne nadarmo je mi Sirius blízký)

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/12/30/message-from-ellah-of-suns-and-solaris/

Zpět