4510 Temnota je jako iluze - První krok StepOne

[ Ezoterika ] 2023-06-04

Obvykle nasměrujeme svou sílu špatným směrem. Zákony nám nedávají možnost diktovat směr, kterým se má energie zaměřit. Naše svobodná vůle se může rozhodnout, kam ji nasměrovat a jak ji použít. Mnozí z nás vidí nedostatek Světla a pak mu dávají život a sílu, což má za následek temnotu. Tma je iluzí na herním plánu naší reality. Bez toho nemůžeme vidět Světlo. Jsme však tak mocní, že sami vytváříme to, čemu říkáme zlo. To je odrazem našeho vlastního strachu.

Představte si, že vidíte vlnu narážející na břeh. Poté, co se síla rozptýlí, přesune se zpět do moře, aby nalezla svou přirozenou rovnováhu, protože tak vesmír funguje. My se na tento proces nedíváme jako na dobro a zlo. V našem trojrozměrném světě je zlo nepostradatelnou součástí přirozených procesů reality. Temnota není opakem Světla, je to prostě jeho absence. Velmi často naše vlastní úsudky nejsou progresivní, na rozdíl od našeho vývoje. Pokud na něco ukážeme a řekneme, že je to špatné, pak k tomu posíláme svou sílu, která tomu dává život. Když se od ní chceme dostat pryč, pak nás následuje, protože získala spojení s naší energií. Zlo se stává naprosto skutečným, protože se stalo námi se vší svou mocí. Je to v podstatě produkt našich myšlenek a strach si vždy vytváříme sami. To je mechanismus manifestace našich strachů. Všechny naše smysly jsou velmi citlivé mechanismy. Jejich prostřednictvím nejen přijímáme informace, ale také je vysíláme do Vesmíru, v rámci procesu Spolutvoření.

Nyní musíme být velmi selektivní, protože to bude směr naší budoucí reality. Tvořte s vášní ve svém srdci, pak nebudeme nikdy odmítnuti. My lidé nejméně rozumíme emoci strachu, ale ta může uvést do pohybu mnoho našich projevů. Pro mnohé na planetě je to životní podnět a je to prostě součást našeho života. V mnoha případech je emoce strachu dokonce užitečná, když ji vnímáme jako příliv na moři. Strach se většinou projevuje v okamžiku nedostatku informací. Naše přirozenost neustále hledá odpovědi na všechny naše otázky a nutí nás prozkoumat každý kout vědomí či bytí. Každý člověk potřebuje předat jen malý kousek hádanky a společně uvidíme celkový obraz. Přitom každý z nás je uvnitř celý a má přístup ke všem částem skládačky prostřednictvím vzájemné komunikace. Opravdu doufám, že to rezonuje v každém člověku, protože to je pravda naší duchovní podstaty. Musíme se spolehnout na své okolí, že nedostatek informací vynahradí, a uvidíme, jak se strach rozptýlí. Lidé s hlubokým porozuměním a znalostmi jsou duchovní povahy. Pochopení nás nakonec vede k Lásce, která je opakem strachu a podstatou informací. S pocitem strachu je nutné jít dál, a pak nás to neovlivní a nebude mít sílu připravit nás o naši radost.

Radostné vzrušení ukáže příležitosti, které se otevírají. Když jsme ve stavu Lásky, nedochází k žádnému nedorozumění a vše se nám stává dostupné. Jsou nám dány pouze nástroje a my sami se rozhodujeme, jak je ve svém životě použít a jak bojovat se svými strachy. Nevšimneme si, jak čas ovlivňuje celý vesmír, protože náš herní plán je jediný svého druhu. Byla to hra na Bohy, kde bylo potřeba se schovat před sebou samým, pak se intenzivně hledat a nakonec objevit pravdu bytí. I ty nejtemnější dny našeho života poskytují odpovědi, které nelze jinak pochopit. Nikdy nejsme sami. Vždy jsou kolem nás bytosti, které jsou naší součástí, fandí nám a pomáhají nám. Jsme součástí velké rodiny Světla. Světlo, které nyní neseme, bude viditelné navždy. Zlo v překladu znamená jednoduše ̎nic ̎, iluze našeho prostoru! Pamatujte si to a hrajte v tomto světě s velkou láskou!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15137

Zpět