3795 Telosiané: Dorazili jste k velké změně Marie Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2023-01-23

Pro lidskou bytost je někdy těžké pochopit, že život není to, co prožije na Zemi. Od nepaměti jste byli nuceni chápat to a reagovat určitým způsobem. Byli jste vystaveni takovému morálnímu, mentálnímu a duchovnímu podmiňování, že jste zcela ztratili vědomí toho, kým skutečně jste. Vězte však, že to vše chtěli a velmi si přáli vaši náboženští vůdci a všichni ti, kteří vás chtěli vést a mít v rukou lidstvo. Podmíněnost, kterou jste prošli, způsobila, že vše, co jste měli chápat o Životě, bylo z vašich myslí vymazáno a po celé generace jste byli vedeni k tomu, abyste věřili, že život je jen o práci na přežití.

Toto podmiňování z vás udělalo, řekli bychom, lidské roboty. Po tisíciletí vám bylo říkáno, že jste malí lidé bez vědomí, že musíte pracovat, abyste získali potravu, ale že tuto práci vykonávají lidé, kteří vás drží v jakémsi morálním a fyzickém vězení. Vaši předkové, kterými jste byli, tyto příkazy plnili a lidé byli spokojeni s tím, že žijí, nebo dokonce přežívají, aniž by zpochybňovali platnost těchto směrnic.

Trvalo tisíciletí, než jste konečně pochopili, že s vašimi životy není něco v pořádku. Mnozí z vás chtěli lépe pochopit smysl Života a nyní jste dospěli k velké změně. Tato velká změna, i když se zdá, že neexistuje, vás vede k tomu, abyste pochopili sami sebe, abyste pochopili, že vše, co vám bylo po tisíce let vštěpováno, byly jen lži, jen směrnice určené ve prospěch určitých lidí pro jejich touhu po moci. Konečně jste schopni se ʺvzbouřitʺ proti tomu, co se na Zemi v rámci lidstva poslední tři roky děje. Zažili jste omezení, jejichž cílem bylo studovat vaši poslušnost vůči směrnicím vašich vlád, které ovšem nejsou v Lásce, ale jsou naplněny velkou touhou po moci nad lidstvem. Zažili jste povinnost přijímat injekce, které, jak vám připomínáme, byly a budou prováděny pouze proto, aby s vámi lépe manipulovaly a udělaly z vás superroboty.

Mnozí z vás pochopili, jakých manipulací jste se stali obětí. Říkáme obětí, protože někteří z vás to přijali ze strachu, že budou tak či onak potrestáni atd. Jiní lidé však tyto injekce odmítli a ano, byli potrestáni, ale důvěřovali Životu a víceméně prošli. Vězte, že když máte důvěru, Život vás neopouští, Život vás podporuje. Neznamená to, že se vše stane ʺrůžovýmʺ, jak říkáte, ale věci, události vašeho života jsou mnohem méně obtížné, než by mohly být. Důvěra, kterou získáváte tváří v tvář všem těmto událostem, jež jste prožívali v posledních třech letech svého pozemského času, vás přivede k tomu, o čem často mluvíme, tedy k Nové Zemi, která vás povede k Míru, ke Klidnému životu ve vás díky tomu, že pochopíte, že každý z vás je tím jediným, kdo může ze svého života učinit štěstí, radost, mír a klid.

Během tohoto nového roku budete tlačeni k tomu, abyste šli hlouběji do svého nitra, protože tento rok by mohl být pro některé z vás velmi bouřlivý. Lidé, kteří nechápou, co se děje, kteří nechápou, že Pravý život je v nich a ne pouze směrnice vašich vládních vůdců a dalších lidí toužících po moci, tito lidé budou stále více a více upadat do omezení třetí dimenze a zůstanou ve smutku, v malátnosti. Pro ty, kteří již pochopili, že Život je vaše vlastní Božská vnitřní síla, to bude zjevení Pravého života a Nové Země.
Drazí bratři a sestry Země, zůstaňte si jisti svou vnitřní Silou, tou, kterou nic nemůže zničit, Silou svého Božství, která vás chrání a vede k osvobození a ke skutečné Svobodě. Doprovázíme vás velkou Láskou, nepochybujte o ní.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/23/the-telosians-you-have-arrived-at-the-great-change/

Zpět