5805 O hvězdných lodích, proč mnozí vypadají tak lidsky, a o izolované Zemi Cosmic agency

[ UFO ] 2024-01-23

Mary Swaruu
Jedna z nejrozšířenějších představ na Zemi o mimozemských plavidlech je, že by se měly extrémně lišit od všeho, co si lidé dokáží představit. Pokud je něco v jejich hlavách identifikovatelné nebo známé, prostě to nemůže být mimozemského původu. Tento koncept přímo souvisí a je odvozen od jiného konceptu, ještě více rozšířeného u všech badatelů UFO a mimozemských výzkumů - že lidé jsou původními obyvateli planety Země, nebo ještě hůře, že se na ní vyvinuli darwinovským způsobem, a proto nemohou existovat jako lidé jinde ve vesmíru. Dokonce i tento koncept je dnes zkreslován hnutím za plochou zeměkouli, které tvrdí, že jelikož vesmírné agentury stále lžou, což je dost snadné dokázat, musí lhát i o tvaru Země, a že vlády vnucují nebo prosazují myšlenku, že Země je kulatá, jako dezinformační kampaň proti lidem, ačkoli ve skutečnosti je to naopak. Hnutí za plochou zemi je vnucováno jako další mechanismus ke zmatení a ovládání obyvatelstva, protože bez Země jako koule neexistuje žádný vesmír, a proto neexistují žádní mimozemšťané se všemi pohodlnými důsledky pro ovládání mysli.

Postupně přidávají výsledky několika menších agend, aby způsobili stejný efekt, jaký by způsobila jedna velká, ale skrytě, aby lidé nemohli vidět jejich skutečné záměry. Mimo Zemi existuje mnohem více lidstva, stejný druh a další, které vypadají podobně, ale nejsou stejný druh a další, které jsou odlišné a další, které jsou extrémně odlišné, stejně jako jejich vesmírné lodě. Mimozemské vesmírné lodě jsou v celé škále, od extrémně odlišných, až po zcela pochopitelné a identifikovatelné na Zemi, takže by každý přísahal, že jsou pozemské výroby. Mezihvězdní lidé žijící ve vesmíru se pohybují v rozsáhlých sektorech této galaxie a cestují ve svých vesmírných lodích, aby navštívili své sousedy z řad vesmírných lidí, z nichž mnozí jsou s nimi spřízněni naprosto stejným způsobem, s naprosto stejnou mentální konstrukcí nebo myšlenkami. V galaxii existují letecké trasy a letecké obchodní cesty, stejně jako lidé na Zemi cestují letadly ke vzdáleným národům, kde mohou být velké kulturní rozdíly, ale přesto jsou všichni rozpoznatelní jako lidstvo. Nejde o to, kdo koho kopíroval - lidé, nebo mimozemšťané. Každý druh sdílí stejné základní mentální konstrukce, které utváří myšlenky v celém větším kolektivním nevědomí. Aniž by došlo k jakémukoli plagiátorství, více jedinců bez předchozího kontaktu a velmi vzdálených může mít stejnou myšlenku skutečně vycházející z jejich mysli, protože všichni jsou členy stejného druhu, všichni jsme telepaticky spojeni přes éter, a proto jsme fragmenty jakéhosi vyššího jedince, kterého můžeme jako koncept nazvat větším světelným lidským typem, který je zase součástí jiného většího jedince a tak dále, dokud nebudeme všichni spojeni v jeden celek jako variace samotného Zdroje.

To nás nakonec přivádí k hvězdným lodím, které mohu jednoduše popsat jako velmi vyspělá letadla podobná vašim komerčním letadlům, jen mnohem složitější a vyvinutější, ale stále rozpoznatelná jako lidského původu. Mnoho součástí a letových přístrojů na těchto lidmi postavených vesmírných lodích jsou varianty, které najdeme na pozemských letadlech, mnohem složitější a vyvinutější, ale stále rozpoznatelné jako původem lidské. Příkladem je umělý horizont. Pokud ho nějaký lidský pilot uvidí na taygestkém, nebo centaurském plavidle. vyskočí a řekne: ˝Tuhle věc znám.˝ V souvislosti s umělými horizonty bych vás chtěla varovat, i když všechny vypadají téměř stejně, způsob, jakým fungují a jak by se měly odečítat, se liší, protože na většině umělých horizontů na Zemi je malá vodicí figurka na letadle pevná a pohybuje se čára za ní, která indikuje náklon a sklon lodi, zatímco na většině nelidských hvězdoletů je to naopak, čára představující Horizont je pevná a je to malá figurka letadla, která se pohybuje na ciferníku přístroje také proto, aby ukazovala, co loď dělá. Tento rozdíl se vyskytuje i na Zemi v západních letadlech je konstrukce 1, a na ruských letadlech používají druhou konstrukci. Tato změna v odečítání údajů byla příčinou mnoha nehod, kdy pilot nedokázal správně odečíst, co letadlo dělá. V případě kosmických lodí jsou umělé horizonty instalovány na všech kosmických lodích, které jsou schopny letu v atmosféře. Na kosmické lodi, která může cestovat pouze vesmírem, je zbytečný.

width=


Toleka je schopna atmosférického letu, protože musí sestupovat do hvězdných přístavů na povrchu planet hvězdné soustavy Taygeta a jinde, takže je umělými horizonty vybavena. Některé jsou plně počítačové, a některé mechanické a logicky jsou jimi vybaveny i všechny stíhačky a menší raketoplány Další velmi známé letové přístroje jsou ukazatele rychlosti vzduchu, různé měřiče a ukazatele navigace, mohou být dokonce naprogramovány tak, aby své údaje uváděly v lidském jazyce a pozemských měrných jednotkách. Je nám zde zcela zřejmé, že pozemští správci ve svých lidských i nelidských variantách chtějí udržet představu, že lidstvo je na Zemi původní, a že existuje a může existovat pouze tam, protože je to jeden z nejdůležitějších konceptů, ne-li nejdůležitější koncept nezbytný k udržení iluze 3D Matrixu na Zemi, což je skupina myšlenek, které tvoří lidskou kulturu.

Pokud by si v dostatečně velké skupině uvědomili, že venku je více lidstva, všechny jejich lži by se začaly jedna po druhé hroutit, a s nimi i jejich matrix. Na Zemi už by nebyly ty zvrácené hry, které tak milují. Z pohledu mimozemského mezihvězdného člověka je existence většího lidstva, které existuje a žije mezi nesčetnými hvězdami v této galaxii naprosto přirozená a natilik zřejmá, že je nemožné si představit myšlenku, že by se lidé mohli vyvíjet a existovat pouze na jediné planetě. Tuto myšlenku považujeme za opravdu hloupou. Jako by skupina lidí na ostrově byla přesvědčená, že tam venku není nic než nekonečná voda, možná s občasnou pustou skálou v dálce, protože přes mlhu vydí jen záblesky života venku. Na podezřelá a nevysvětlitelná světýlka v mlze dostanou od strážců vysvětlení, že jsou to jen atmosférické anomálie, když se molekuly vody v mlze navzájem srazí, nebo hořící bahenní plyn. Mlha lží a klamu.

Proč by mělo být tak těžké pochopit, proč naše vesmírné lodě a raketoplány vypadají jako lidské. Jsme lidé, jen více vesmírní, ale stejného druhu. Jako takoví jsme doslova po celém prostoru a vždy to tak bylo, a to je přirozený stav lidské bytosti být mezi hvězdami.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=_Io2_CoKJIY

Zpět