458 5G indukuje koronaviry - nové modely vlivu milimetrové vlny na DNA Makia Freeman

[ Ezoterika ] 2020-07-22

Proč se úřady zuřivě pokusily umlčet ty, které poukazovaly na spojení 5G s koronavirem? Proč se bojíme údajně nakažlivých povrchů, když se po celém světě zavádí vojenská technologie, která může manipulovat s naší samotnou DNA? Nová studie publikovaná na webu NIH PubMed 16. července 2020 matematicky modeluje, jak 5G indukuje koronaviry (jako SARS-CoV-2 nebo COVID-19) prostřednictvím penetrace milimetrové vlny do našich buněk.

Studie několika univerzit a lékařských ústavů (Itálie, USA, Rusko) nazvaná 5G technologie a indukce koronaviru v kožních buňkách dospívá k šokujícímu závěru pro mainstreemové vědecké hledisko. Technologie 5G může podnítit tělo k produkci virů jako buněčná reakce na 5G. 5G milimetrové vlny fungují v extrémně vysokých frekvencích, kde je mezi vrcholy vln méně než jeden milimetr. Mohou způsobit, že tělo produkuje nejen jakoukoli třídu virů, ale přímo koronaviry.

Původní otázka - Co když 5G použili ve Wuchanu k narušení pokožky lidí, aby umožnil snadnější infiltraci nové biologické zbraně / koronaviru se díky novým informacím změnila. Co když se 5G používá k narušení kůže a současně k vytvoření koronaviru?

5G milimetrové vlny mohou být absorbovány kožními buňkami, které fungují jako antény, a přeneseny do dalších buněk a hrát hlavní roli při produkci koronavirů v biologických buňkách. DNA je vytvořena z nabitých elektronů a atomů a má strukturu podobnou induktoru. Tuto strukturu lze rozdělit na lineární, toroidní a kruhové induktory. Induktory interagují s vnějšími elektromagnetickými vlnami, pohybují se a vytvářejí v buňkách další vlny.Tvary těchto vln jsou podobné tvarům hexagonálních a pentagonálních bází zdroje DNA. Tyto vlny vytvářejí v tekutinách uvnitř jádra díry. K vyplnění těchto otvorů se produkují další šestiúhelníkové a pětiúhelníkové báze.

Tyto báze se mohou navzájem spojovat a tvořit struktury podobné virům, jako je Koronavirus. K produkci těchto virů v buňce je nutné, aby vlnová délka vnějších vln byla kratší než velikost buňky. 5G milimetrové vlny by mohly být dobrými kandidáty pro použití při konstrukci struktur podobných virům, jako jsou Koronaviry v buňkách.

To potvrzuje dříve známé skutečnosti, že 5G působí na buňky těla jako vysílač a buňky (zejména buňky kůže) působí jako antény, absorbují signály a na základě těchto signálů se přizpůsobují. To je, doslova, hromadné programování. 5G má velmi krátké vlnové délky, což umožňuje pronikání buněk a ovlivňování (kontrolní) DNA. DNA by tedy mohla emitovat některé vlny a interagovat s vnějšími vlnami. Většina vln však má délku větší než velikost buněk a předává je bez jakéhokoli účinku. Pouze vlny o délce menší než milimetr mohou proniknout do buněčné membrány a interagovat s induktory DNA.

V této studii kožní buňky (např. keratinocyt) fungovali jako dermatologická anténa, přijímali vlny technologie 5G a přenášeli je na hostitelské buňky (např. melanocyt). Potom DNA v hostitelských buňkách interagovali s těmito vlnami a pohybovali se. Pohybem DNA se objevily šestihranné a pětiúhelníkové díry. K vyplnění těchto otvorů byly v buňkách vytvořeny báze, které se vzájemně spojily a vytvořily RNA COVID-19.

Je to dost děsivé, ale větší obrázek je ještě horší. Drobné vlny 5G mohou dosáhnout toho, co jiná technologie EMF (4G a níže) nemůže. Pronikáním buněčnou membránou a interakcí s našimi induktory DNA má schopnost ovlivňovat a manipulovat s naší samotnou DNA. Anténa může přijímat vlny, jejichž vlnové délky jsou stejné jako její velikost. Milimetrové vlny v technologii 5G mohou být dermatologickými anténami odebírány více. Tyto vlny prochází buněčnými membránami, vstupují do jádra a interagují s DNA. Již dříve se ukázalo, že DNA může působit jako induktor a přijímač nebo odesílatel vln. Vlny v technologii 5G a vyšší mohou přispívat k expresi genů, zapnout některé geny a vypnout jiné. ??

5G operátoři tak získávají moc nad populací. To se odráží v rychlosti zavádění 5G technologie. Další výzkum izraelského vědce Dr. Ben-Ishai ukázal, že naše potní kanálky fungují jako helikální antény, absorbují energii a EM kmitočty mezi 75-100 Ghz, což je část rozsahu používaného 5G.

Studie upozorňuje, že lze 5G vyzbrojit a zaměřit na lidi, vystřelovat elektromagnetické vlny a manipulovat s DNA za účelem produkce koronavirů. Máme tu destruktivní bojovou technologii maskovanou jako telekomunikační. Upozorňování na částice ve vzduchu a obavy z kontaminovaných povrchů tento bod zcela postrádají. Pokud má někdo schopnost přimět lidi, aby vyráběli koronaviry, nebo dokonce specifický kmen (za předpokladu, že vůbec "existuje"), pak to nelze označit za nákazu, ani šíření viru jako takové. Autoři studie věří, že samotná nákaza je mýtus.

Tak či onak, neexistuje lékařský ani právní důvod pro uzavření malých podniků, karanténu a izolaci lidí, nucené nošení masek a distancování se od společnosti. Nešíří se nový virus, lidé jsou vedeni k tomu, aby si ho vytvořili uvnitř svých vlastních těl.

Zvyšuje se váha myšlenky, že 5G napodobuje elektroporaci - což je mikrobiologická technika, která používá elektrický puls k vytvoření dočasných pórů v buněčných membránách, prostřednictvím kterých se do buňky zavádí látky, jako jsou chemikálie, drogy nebo jiná DNA. Elektroporace i 5G používají pulzní vlny k otevření buňky umožňující změnu uvnitř DNA.

Tento výzkum dále podporuje myšlenku, že jev COVID je spojen s nedostatkem kyslíku. To je vysvětleno několika způsoby, např. podle teorie Dr. Roberta Younga je COVID vlastně koagulace krve a účinkem 5G 60GHz na molekuly kyslíku. Na základě výzkumů dalších univerzit (mimo jiné MIT) je známo, že pásmo 60 GHz (5G) ovlivňuje molekuly kyslíku. Kyslík absorbuje až 98% vln 60 GHz díky přechodům mezi třemi těsně rozloženými rotačními stavy a magnetickému dipólovému momentu.

Dívám se na to ze zdravotního hlediska, takže mi je jedno, kolik kyslíku omezuje telekomunikace, záleží mi na tom, kolik 60 GHz omezuje mou schopnost dýchat! Když molekuly O2 absorbují vlny 60 GHz, ovlivní to spin jejich elektronů, takže hemoglobin není schopen kyslík navázat a dusí se všechny buňky hemoglobinem zásobované. To má dopad na biologii člověka. S nižší hladinou kyslíku klesá naše energie a imunita. Omezení přísunu kyslíku díky maskám v takovémto prostředí vede k dalšímu snížení zásobování kyslíkem. Zcela v rozporu s uvedenými zjištěními jsou informace z ledna tohoto roku, např. Huawei staví 5G základní stanice, které pomáhají bojovat proti viru Corona. Příčiny našich problémů jsou prezentovány jako řešení. Již nějakou dobu jsme věděli, že umělé elektromagnetické záření nám způsobuje velké škody. Již nějakou dobu jsme také věděli, že 5G je v mnoha ohledech mimořádně nebezpečná, včetně využití našich potních kanálků jako antény. Bombardování lidí pulzními vlnami je škodlivější než kontinuální vlnové záření, vyvolává poškození DNA prostřednictvím vápnikových kanálků závislých na napětí. Elektromagnetické záření proniká do hlubších vrstev a má mutagenní a karcinogenní efekt. ... a navíc se snadno může rozptýlit na davy lidí. Netopýři z Číny jsou v tom nevinně. Musíme být i nadále ostražití a ve všech formách se postavit proti 5G. Naše DNA na tom závisí (pozn. tvrdí se, že opravdu!! každá DNA má něco unikátního) Vesmírné satelity 5G byly na začátku letošního roku rozmístěny společností SpaceX, a dalšími společnostmi včetně, Amazon, OneWeb, TeleSat a další se chystají.... Čas se krátí, aby se lidstvo probudilo ...

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalartech_cellphonesmicrowave165.htm

Zpět