5286 Poselství učitelů Roman Jakovlev

[ Ezoterika ] 2023-10-14

Serafín Sarovský.
Chci mluvit o takové vlastnosti, jako je Sebedůvěra. Toto poselství je určeno všem, kteří si ho přečtou. Na čem sebedůvěra závisí?
Sebevědomí je sebedůvěra, odloučení od Boha. Je to od Ega. Chci mluvit o Důvěře v Božství v sobě a všude. Jste-li zakořeněni ve Víře v Božskou sílu, která dokáže vyřešit jakoukoli Situaci tím nejharmoničtějším způsobem, pak jste Vnitřně nepřemožitelní. Je ve vás Důvěra v Nejvyšší. To znamená, že tento stav lze popsat jako ˝Můžu vše.˝ To je stav ˝Božská uzdravující a tvořivá síla může skrze mě udělat všechno˝. V tomto případě se spoléháte na Jediný celek. Musíte pouze důvěřovat Vyšší mysli, nebránit jí svými strachy a nevyrovnaností, aby vše uvedla do Božského klidu a řádu. Spatřujte tuto Sílu v sobě. Vnímejte její Sílu. Dokáže na své Cestě vše tvořit i ničit. Používejte ji správně, pro Dobro, s plnou odpovědností za své činy.

Znovu v sobě pociťte Obrovskou Sílu a nasměrujte ji k Dosažení Nejvyššího Světelného Cíle. Jinak budete jen plýtvat svým Energetickým potenciálem na to, co vám bude indoktrinováno vaším okolím jako ˝správné˝, ˝vždyť to tak dělají a žijí všichni˝, a to ve vás vyvine spoustu závislostí a nasměruje vás do sestupné spirály degradace. Investujte svou sílu a energii pouze do toho, co je čisté, spravedlivé, důležité a hodné! To, co může proměnit vás i Svět k lepšímu. Berte tuto Sílu jako oporu, abyste nepodléhali svým slabostem a nenechali vnější prostředí, aby vás pokoušelo a diktovalo vám svá pravidla. Máte možnost volby! Zvolte si tedy stranu Světla a nesejděte ze své Cesty!

Serapis Bej
Q. Jak se nenechat zahltit každodenním životem? Jak můžeme vykonávat určité běžné činnosti tak, aby šly také ku prospěchu našeho rozvoje?
A: Dobrá otázka. Jste zvyklí dělit svůj život na příjemné a nepříjemné chvíle, na chvíle, kdy se těšíte, a na chvíle, kdy trpíte, nebo se nudíte. Takže když se vám něco nechce dělat, zabřednete do mysli, do špatných myšlenek, do čekání na co nejrychlejší dokončení započaté činnosti. Mysl se tedy velmi aktivuje a Vnitřní ticho může být zapomenuto. V tuto chvíli vynakládáte energii nejen na samotnou činnost, ale také mnoho energie na vnitřní boj se svými nepříznivými myšlenkami a očekáváním budoucího okamžiku. Budete-li takto pokračovat, brzy nebudete schopni udělat ani minimum toho, co potřebujete, nebo to budete dělat s generováním obrovského množství negativity.

Existuje z této situace a těchto stavů nějaké východisko? Samozřejmě, že vždy existuje cesta ven. V tomto případě můžete i ty nejbanálnější a nejotravnější činnosti proměnit v Duchovní praxi. Pro začátek byste si měli definovat Minimum, které musíte splnit, abyste udrželi svůj vnější Život v pořádku a čistotě. Nic víc.

Jste zde proto, abyste harmonizovali Prostor svou Přítomností. Každou činnost, kterou děláte, byste měli vykonávat s vnitřním postojem vnášet kolem sebe Božský pořádek. Tímto způsobem budete dělat rutinní věci a zároveň se vnitřně očišťovat. Každá činnost bude v daném okamžiku vyzařovat Světlo proměny Prostoru.

Budete vést Energie štěstí a služby ve prospěch Nejvyššího. Vše dělejte s rozumem, s hlubokým Pochopením, že je to nedílná součást vašeho Vývoje, příležitost ke zvýšení vašich vibrací v tomto Okamžiku. Dělejte vše s radostí a vědomím, ne automaticky, s pocitem nespokojenosti.

Je to skutečně příležitost pracovat skrze své bytí v neustálé Přítomnosti Světla.

Tvořte, harmonizujte, tvořte! Vytvářejte kolem sebe Božský řád! A nezapomeňte, že nejdůležitější je, v jakém stavu Žijete, ne co musíte někdy udělat... Hodně štěstí!

********

Chci promluvit na téma Zdroje, které jsou vám dány pro Život, pro harmonickou existenci. Je to velmi vážná věc a měli byste se Zdroji, které vkládáte do svého Života, zacházet s plnou odpovědností. Je to investování, nikoli utrácení. Musíte si vážit zdrojů, které máte, toho, co jste dostali od Vesmíru, protože je to vaše Energie. Tato energie je vám dána k rozumnému využití, abyste udrželi sebe i prostor kolem sebe v určitém komfortním stavu, a hlavně jsou vám tyto zdroje dány k Seberozvoji. Vy se rozvíjíte, dáváte Vesmíru svou energii a světlo, své talenty. Prostor vám za to děkuje a dává vám určité zdroje. A pak stojíte před volbou. Buď tuto Energii utratit a promrhat zbytečně, tj. na věci, které nepotřebujete, nebo na věci, které vás povedou k degradaci vašeho Vědomí, nebo je smysluplně a moudře investovat do toho, co je pro vás skutečně důležité a cenné. To vás bude ještě více inspirovat k Tvorbě a Vytváření něčeho Nového a Světlého, a také růst a sebezdokonalování. V tomto případě projevujete úctu k tomu, co vám vesmír dává. Děje se však pravý opak. Jste ochotni rozptylovat Energii a zdroje na cokoli, kupovat si tisíce zbytečností, utrácet je za ˝zábavy˝, na které si druhý den ani nevzpomenete, za Lidi, kteří vás vědomě či nevědomě využívají. Neuvědomujete si, že tím vyčerpáváte sami sebe.

Q: Co to znamená utrácet za lidi, kteří nás využívají?

A: Existují lidé, kteří jsou v parazitickém stavu Vědomí. S odkazem na svou imaginární potřebu vás mohou různými způsoby provokovat, abyste jim poskytli svou energii. Může to být psychická energie nebo energie peněz. Takoví lidé ji ve většině případů skutečně nepotřebují, ale vždy chtějí více a snadným způsobem. Pokud této hře podlehnete, vyčerpáte se a nasměrujete svou energii do parazitického stavu dané osoby, čímž ho ještě více nafouknete. Škodíte tím sobě i druhému. Osoba v parazitickém stavu Vědomí v něm může být nevědomě, ovlivněna svými strachy a vnitřní prázdnotou. Pro vás to však na podstatě a významu nic nemění. Proto je mým poselstvím, abyste s tím, do čeho investujete, zacházeli velmi opatrně a s úctou. Měli byste žít inteligentně a vědomě a pochopit, co je pro vás nejdůležitější. Prázdné konzumní myšlení, které vás všude obklopuje, nebo Rozvoj a Jednota s Nejvyšším.- Žijte Inteligentní život

Jak najít přiměřenost v sobě a ve všem?
Je třeba výrazně spoléhat na svůj Vyšší ideál. Musíte mít neochvějnou, horoucí touhu poznat Dokonalost života. Růst sebeuvědomění a sebepochopení - vaší životní prioritou je zvyšování úrovně Uvědomění ve všech aspektech Života. V takovém případě budete do všech svých činností kolem Hlavní aspirace vnášet Smysluplnost a Rozumnost. Nebudete plýtvat svým drahocenným časem. V důsledku toho odpadne mnoho věcí jako starých a nepotřebných a ve vašem Životě se objeví Proporcionalita a Vyváženost všeho. Vše, co děláte, bude vycházet ze Snahy o sladění s vaším Vyšším ideálem. Čím silnější bude vaše spoléhání na Touhu po rozvoji, tím více životních připoutaností a prázdných přání bude odpadat. Ve vašem životě zůstanou jen skutečně důležité činnosti naplněné Smyslem a Světlem.

Co je to ráj? Quan Jin
Ráj je vysokofrekvenční stav. Je to pocit křídel za vašimi zády. Je to inspirace. Příležitost tvořit a vytvořit něco velmi světlého a čistého. Je to nekonečný pocit Inspirace a touha Inspirovat. Cítíte se jako Anděl, který sestoupil, aby projevil Dobro a osvětlil Cestu ostatním. Je to Nekonečná touha Darování. Služba nejvyššímu. Rajský stav nastává, když vše kolem sebe očišťujete a harmonizujete svou Přítomností. Svým Bytím hlásáte všechny Božské pravdy - Zdraví, Krásu, Poctivost, Dobromyslnost, Rozvážnost, Duševnost, Vřelost a Čistotu myšlenek.

Sanat Kumara a Quan Jin
Q: Je možné být neustále Šťastný a Radostný?
A: Ano. Záleží však na tom, co je pro vás Štěstí a Radost. Pokud je to opak Utrpení a Smutku, pak to není stav, který by se měl pěstovat. Skutečné Štěstí je Tichý, Rovný, Klidný, Pokojný, Hluboký pocit Inspirace a Povzbuzení. Vědomí, že každý čin je vaším příspěvkem k Harmonizaci a Tvorbě Dobra. Příspěvek k Jednotě a Celistvosti. Navenek se může zdát, že existuje mnoho překážek, bariér, problémů. Je to naprosto normální, protože vás to tlačí k Vývoji Vědomí a osvětluje vám to vaše Nerovnováhy. Dívejte se na vše jako na Testy a Kontroly síly vaší vnitřní Podpory, nakolik jste v Rovnováze. Vše, co vám brání v pocitu Věčného štěstí, jsou vaše vnitřní Rozpory. Až budete v Harmonii sami se sebou, v Harmonii s tím, co projevujete, pak bude ve vašem Životě neustále přítomna Radost, stanete se Integrálními a soběstačnými. Sledujte také své reakce na situace. Buďte Neutrální, dělejte, co umíte, a o zbytek se postarají Vyšší síly, které udělají, co je nutné a správné - z jejich pohledu, rozšířené vize. Buďte zodpovědní za svůj stav a nechte ostatní, aby byli sami sebou a předávali své lekce. Co můžete dát tomuto světu? Jak jej můžete osvětlit? Jak inspirovat co nejvíce lidí k Vytváření Krásných věcí. Nastavte se tak, abyste dávali Život. Nezapomínejte však na střídmost a rozumnost dávání. Dávejte ze Srdce, z Duše.

Rozlišování
Lidé budoucnosti, lidé rozvoje MUSÍ umět rozlišovat. Měli byste se naučit vnímat energie Prostoru doslova ve všem, na místech, v lidech, v situacích. Co je Dobré a co je Nevědomé. Co je pro váš Rozvoj a Sebezdokonalování konstruktivní a co destruktivní. Nic není tak jednoduché, jak se vám může zdát. Spousta věcí, které vnímáte jako neškodné, v sobě může vnitřně nést velkou Ničivost. Proto musíte velmi jasně vidět vnitřní základ svého jednání. Vidět motivy a stavy, které se skrývají za činy druhých. Podívejte se do hloubky a rozhodněte se! Zaměřte svou pozornost na Konstruktivní a Dobré ve svém životě. Prostor vás může velmi často zmást tím, že vám hodí pěkný obal, abyste tuto důležitou a cennou vlastnost Rozlišování zbystřili. Buďte vždy bdělí, budete muset učinit tisíce rozhodnutí PRO vývoj, abyste se dostali na věčnost.

Serapis Bej
Q: Jak může být člověk neustále plný energie?
A: Pokud mluvíme o fyzické kondici, je důležité dodržovat každodenní režim. Provádět fyzická cvičení, jíst Dobré jídlo, Dobře spát. Tak udržujete tělo v TONU, a tím je ve stabilním stavu. To jsou základní věci, kterým byste rozhodně měli věnovat pozornost a implementovat je do svého denního režimu. Nebudete schopni skrze sebe vést mnoho Energie a Světla, pokud bude celé vaše tělo v neustálé křeči a bude neustále trávit těžké jídlo. Také váš nervový systém bude bez dostatku spánku nestabilní. To vše je velmi důležité přizpůsobit sobě, intuitivně cítit, co vám vyhovuje a co ne. Protože vše je pro každého individuální.

Všechno je to určitá Základna, která by měla být přítomna ve vaší každodenní rutině. Ale i v tomto případě můžete být bez energie, protože většinou se hodně energie dává na realizaci určitých Nápadů, kdy máte touhu Tvořit a vytvářet něco Nového, Lehkého a Harmonického. Vzrušení a Inspirace je to, co vám dává Sílu, Zdroj energie - je uvnitř. Je uvnitř každého, ale přístup k němu mají jen ti, kteří usilují o Světlo a Vděčnost. Pokud je vaším cílem a snahou Tvořit Dobro, prakticky nikdy se neunavíte, protože budete neustále doplňováni energií. Žijte smysluplný a rozvážný život, rozdávejte dobro, věnujte se tvořivosti a prostor vám poskytne tolik energie a času, kolik potřebujete k plné realizaci svého duchovního potenciálu.

Pokud v životě člověka není žádný Velký Nejvyšší Smysl, proč mu dávat spoustu Životních sil? Aby je utrácel na nerozumné skutky? Ne, není to zajímavé a pro Prostor to není Výnosné. Proto ten, kdo nebude následovat svou Nejvyšší cestu, nesmí doufat, že se nebude utápět v Prázdném, Nesmyslném a bezcenném životě. Možná je to trochu kruté, ale někdy není jiné cesty. Božská Láska není vždy měkká a nadýchaná, pokud člověk hluboce spí, musí být nějakým způsobem probuzen. A právě proto na něj v takovém případě čeká, jak vy rádi říkáte, ˝škola tvrdých ran˝, kde bude ˝donucen˝ trochu přemýšlet. Proto vás my, Učitelský systém, vždy žádáme, abyste přemýšleli o tom, kam směřujete.

Člověk pro rozvoj
Člověk Rozvoje musí pochopit, že pokud si zvolí cestu Světla, bude muset zcela změnit svůj postoj k sobě samému a k Životu. Jakkoli to může znít smutně, většina lidí se nemá ráda a neváží si sama sebe. Každý má však možnost to změnit. Pokud se chcete zlepšit, prvním krokem je sebeúcta. Musíte převzít plnou odpovědnost za svůj život. Protože je to velký dar. Pochopte, co je pro vás dobré a co vám brání ve vývoji. Nastavte jasné hranice v komunikaci. Máte možnost vybrat si okruh lidí, se kterými je pro vás užitečné a prospěšné se stýkat. Neplýtvejte časem na málo frekventované rozhovory a zábavy. Vybírejte si v životě jen to, co je pro dobro vaší duše. Poté, co pomalu začnete mít Vizi - co je pro vás ˝dobré˝ a co ˝špatné˝, měli byste se tohoto poznání pevně držet a nedělat kompromisy s tím, co je pro vás destruktivní. Projevte odolnost a vytrvalost a držte se své Cesty.

Q: Jak poznám, že jsem na své Cestě?

A: Jste na své Cestě, když máte hluboký pocit sebeúcty a sebelásky. Usměrňujete svůj život správným způsobem. To znamená, že žijete v souladu se svým Svědomím. Projevujete vysoce morální Božské vlastnosti. Jste v neustálém Souznění se svou Duší, žijete se svým Srdcem. Když jste Upřímní sami k sobě i k Druhým, nemáte se absolutně čeho obávat a čeho se bát. Neexistuje ve vás žádný strach, protože neexistují žádné rozpory. Žijete v harmonii sami se sebou. Cítíte v sobě Světlo a čistotu a chcete je sdílet. Žijete v souladu se svým Svědomím, protože Svědomí je signál od Boha, je to Jeho vnuknutí. Okamžitě cítíte, zda jednáte správně - každý to v hloubi svého nitra ví. A pokud budete žít, řídíce se svým Svědomím, bude váš život nádhernou Pohádkou a nebudete litovat žádného ze svých činů a rozhodnutí. Často se snažíte najít odpovědi zvenčí, co byste měli dělat a co ne. Správný a špatný způsob. Ale všechny tyto znalosti jsou již ve vás. Stačí se jen obrátit na své svědomí. Na Tichý hlas z vašeho nitra. Velmi často, i když se vám podaří tento hlas zaslechnout, mu nedůvěřujete nebo ho jednoduše ignorujete.

Q: Proč?

A: Protože tak je snazší ˝hřešit˝. Schováváte hlavu do písku. Božská přítomnost však vidí a slyší vše. Všechny vaše špatné myšlenky a činy. Zamyslete se tedy, zda se máte dál klamat, nebo si naslouchat a začít žít spravedlivě a čestně.

Vyladění Serapis Bej
Doporučuji vám, abyste navázali především Vztahy sami se sebou. To je moje dnešní výzva. Jste tak ponořeni do vnějších problémů svého Života, že jste jednoduše zapomněli na své současné já. Já, které potřebuje Podporu a Péči. Staráte se o všechno možné, jen ne o svůj Vnitřní svět a pocity. Pokud nemilujete a nevážíte si sami sebe, jak můžete milovat Svět kolem sebe? Vždyť všechno začíná u vás. Sami sebe si vážíte, když umíte řídit svou pozornost. Když víte, kam zaměřit své soustředění. Vážíte si sami sebe, když si neubližujete. I zde vše závisí na vaší schopnosti ponořit se do Dobra a obklopit se jím. Respektovat se znamená snažit se být v neustálém Souznění s Vyššími aspekty svého Bytí. Dívat se na všechny obtížné a bolestivé stavy s humorem a vnitřním úsměvem, přičemž vnitřního úsměvu dosáhnete, když si uvědomíte, že všechny vaše myšlenky o sobě, o situacích a o Životě NEJSOU vy. Jste prostorem Světla, který je drží. Pokud toto vědomí existuje, pak jste Svobodní, a pokud jste Svobodní, pak si sami sebe vážíte.

Obecně je Svoboda krásný stav. Svoboda je, když máte schopnost vidět vše z Vysoké úrovně, kde neexistují žádná připoutání k myšlenkám. Vždy se můžete ponořit do Prostoru Svobody a zažít Nejvyšší potěšení, ale většina z vás se toho bojí. Bojí, protože v tomto stavu se přestáváte ztotožňovat se svou Osobností, se svým egem. To znamená, že Osobnost nadále existuje, ale vy se s ní neztotožňujete, pouze ji ovládáte a používáte k tomu, abyste jejím prostřednictvím Tvořili v tomto Světě a získali určité potřebné zkušenosti.

Rád bych vám nabídl malou Praxi. Posaďte se na pohodlné a pro vás vhodné místo. Zavřete oči a uvolněte se. Poté si silou svého Záměru představte, že jste Průzračný, Prázdný prostor Světla a všechny myšlenky a pocity, které se objeví, jsou v tomto Prostoru jen hosty. Nejste to vy. Dopřejte jim Svobodu, nevyhánějte je a nebraňte se jim. Budete překvapeni, jak snadno je můžete nechat odejít z tohoto stavu Svobody a Uvědomění si toho, co jste vy a co nejste vy. Zmizí vám před očima. Zkuste nebýt nikým, bez pojmů a otravných myšlenek o sobě a uvidíte, kolik Štěstí se ve vás objeví.

Q: Co je to rodina?

A: Budeme hovořit o rodině, do které jsme se narodili, a také o té, kterou si sami vytvoříme. Rodina je formace lidí sjednocených Duchem. Je to určitý prostor vytvořený lidmi, ve kterém existuje vzájemná podpora, vzájemná pomoc, péče o druhého bez zbytečných slov. Láska, která se projevuje skutky a činy. Světlo, které každý účastník tohoto procesu přináší, a tím posiluje jeho Luminiscenci. Můžeme také říci, že Rodina je proces vytváření harmonických vztahů, prohlubování vzájemné blízkosti a Jednoty. Každý z účastníků Procesu projevuje svou Jedinečnost a Individualitu a doplňuje tak chybějící část k Celistvosti a Jednotě Rodiny. Potenciálně jsou Rodina lidé se společnými aspiracemi a cíli, nebo lidé, kteří cítí něco Společného, co je sjednocuje a snaží se s každým krokem vpřed nalézt hlubší vzájemnou Společnost.

Q: Jak udržovat dobré vztahy se všemi členy své Rodiny?

A: Je to jednoduché, vidět, že za každým činem nebo zkušeností ve vašem směru, která se vám nijak zvlášť nelíbí nebo vás netěší, se skrývá Láska, která je ukryta pod určitou vrstvou nevědomého stavu Vědomí. Každý projevuje Lásku tak, jak umí. Měli byste to přijmout, ale ne toto chování podporovat. To, co se vám nelíbí, byste měli vyjádřit bez ohledu na cokoli, udělat to jemně, ale velmi důrazně. Tak si můžete vybudovat správné vztahy a hranice. Mělo by vám to vyhovovat a a okolí by mělo chápat a respektovat vaše názory a světonázor, i když je pro ně těžké je přijmout.

Chci říci, že je čas projevit své Světlo bez ohledu na cokoli! Lidé Světla by měli osvětlovat vše kolem sebe svou Láskou, čistými poselstvími a záměry. Vše, co se kolem vás děje, se děje jen proto, abyste se ještě více obrátili do svého nitra, ke Zdroji svého Světla a Dobra. Tento vnitřní poklad musíte objevit. Vše je ve vás, jen se musíte pořádně podívat a najít to. Všechny Božské kvality, které jsou ve vašem Srdci a budou se projevovat v tomto světě - pomohou vytvářet harmoničtější a příznivější scénáře. Máte právo si vybrat, co kolem sebe rozséváte, Dobro nebo paniku a strach. Takové Božské kvality, jako jsou Mírumilovnost, Harmonie, Rovnováha, Láska, Důvěra a Víra v Boha, Pocit Božské péče a Ochrany, Stálé naladění se svým Vyšším Duchovním Aspektem, Učitelem, Bohem, Vděčnost a Optimistický postoj, pomohou vyrovnat Prostor, uvést jej do Božského řádu, regulovat a korigovat vaši Realitu. Noste ve svém srdci Mír a vnímejte stálou, Věčnou, Božskou Přítomnost ve svém nitru a kolem sebe. Nalaďte se na Božskou vlnu Světla a pak si všimnete, že Andělé a Učitelé jsou stále s vámi. Starají se o vás a podporují vás. Chceme, abyste v sobě rozvíjeli věčný pocit božství. Naučte se každou vteřinu upravovat svou pozornost směrem nahoru, soustřeďte se vždy na to, co je konstruktivní, dobré, rozumné, neutrální a vyvážené.

Jsem Božská Přítomnost Světla, která je vždy s vámi, jen si toho všimněte a pak ve vašem Srdci nebude místo pro strach.

Q: Vědomí?

A: Uvědomění je Rozšířený pohled na situaci. Pohled z Vyšší úrovně vědomí a chápání světa. Když nejste zahleděni a ponořeni do události, ale když se na ni díváte ze stavu Pozorovatele. Ze stavu Věčné Přítomnosti nezávislé na čemkoli. To je pocit a vjem, že jste Nesmrtelná duše procházející zkušeností hmotné inkarnace. Že jste v určitém skafandru, který upřednostňuje vaše bytí v tomto Prostoru. Jako byste byli zároveň tady i daleko. To znamená, že máte Poznání své Pravé Přirozenosti, a proto máte Nebojácnost před okolnostmi, které vás obklopují. Vše je ve vás vždy dobré. Jste navždy Doma. Když existuje tento pocit, nic na periferii vámi nemůže otřást a vyvést vás z rovnováhy. Jste Věčný zdroj Světla, jak se vám může něco stát? Právě vnitřní uvědomění a prožívání této skutečnosti ve vaší osobní zkušenosti vám dává Moc a Sílu, abyste se posunuli vpřed ke svým Aspiracím a Touhám šířit tuto Moudrost dál a osvítit jí celý Svět. Jste nesmrtelní! Jste Věčnost! Jste nekonečný proud Světla. Jste vždycky. Přeji vám, abyste tento Zdroj našli sami v sobě a posílili se jím. Pak zažijete Velkolepost bytí.

Archistratigus Michael.
Dnes vám chci sdělit, že nejste Sami. Ano, někteří z vás si stále myslí, že jste rozdělené bytosti, a proto se v této těžké době velmi bojíte. Přišel jsem vám však říci, že tomu tak není. Každý z vás je součástí něčeho Většího, součástí svého Vyššího duchovního aspektu. Také svým Srdcem, svým Vnitřním soustředěním, můžete cítit hluboké spojení se mnou a s ostatními představiteli Učitelského systému, kteří netrpělivě čekají, až toto spojení naleznete. My, Učitelský systém, chceme, aby co nejvíce lidí mělo možnost se s námi naladit a nasměrovat na Zemi naše světlo a čistou energii. Pokud s námi navážete kontakt, pocítíte, pod jakou Nekonečnou ochranou a péčí se nacházíte. Uvidíte, jak nám na vás záleží a jak se snažíme, aby vaše cesta vývoje byla hladší a plynulejší. Jedinou otázkou je, zda jste připraveni přijmout naši Péči a Ochranu o vás? Přijmout znamená, že se budete neustále ladit a soustředit svou pozornost na Naše vysokovibrační energie co nejvíce a co nejčastěji. Tímto způsobem nám dáváte příležitost vzít vás pod svá křídla. Jako byste s námi splynuli v Jedno, přicházíte na stejné frekvenci, a tak jste v plném bezpečí a máte obrovskou Moc pro Tvorbu Harmonie a Dobra na Zemi. Otevřete své srdce světlu a dobrým nápadům a myšlenkám, ať se děje cokoli! Jsme Učitelský systém a já osobně Archistratigus Michael je s vámi a milujeme vás.

Začněte v malém, zkuste se obrátit na své Anděly Strážce o podporu a pomoc a pocítíte Velký Mír, Vnitřní Štěstí a Vděčnost při kontaktu s jejich Energií Lásky. Vše nejlepší, vše je a bude v pořádku!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15715

Zpět