6016 Sananda: Pohyb vpřed do světla James McConnell

[ Ezoterika ] 2024-03-01

Já jsem Sananda a přicházím, abych byl s vámi v této době, kdy pokračujeme v pohybu společně v těchto časech, společně jako jeden. Já, jako Sananda, jsem velmi zajedno s vámi všemi, kteří jste v této skupině, kteří rezonujete s těmito slovy. Jsem jedno s vámi a vždy jsem s vámi byl zajedno. Mnozí z vás, ne-li všichni, jste přišli se mnou na tuto evoluci zde na této planetě vynést do popředí vibrační frekvenci. Přivést Zemi do nové vyšší časové linie. To je to, co vy všichni děláte. To je vaše poslání jako Pracovníků Světla a Bojovníků Světla, abyste přinesli světlo, ukotvili světlo a pak ho poslali ven, rozšířili ho ke všem, kteří jsou připraveni ho přijmout. To je to, co jste přišli dělat, a to je to, v čem pokračujete každý den při probuzení a také ve spánku. Protože když spíte, jste ve svém spánkovém stavu velmi aktivní jako tito Bojovníci Světla, i když o tom nevíte. Spolupracujete se silami nebes, abyste přinesli změny do kolektivního vědomí člověka.

Všichni pracují společně, všichni pracují na tom, aby se do světa vrátila rovnováha. Rovnováha mužské a ženské energie, která se spojuje v jednu. To je to, o čem to celé je, o posunu vpřed v procesu vzestupu. Všichni to nyní dělají různými způsoby. Všichni Bojovníci Světla a Pracovníci Světla to dělají. Dovolte tedy, aby se tento proces posouval kupředu, ať už vám přijde jakýmkoli způsobem. Je to proces individuální i kolektivní. Umožněte tedy proces. Dovolte si, abyste se tím v jistém smyslu nechali unést. V mnoha ohledech jednáte cílevědomě, různými způsoby, abyste toho dosáhli, i skrze vaše pozitivní myšlenky. Vaše pozitivní myšlenky vytvářejí novou, vyšší časovou linii a urychlující proces, abyste se v této časové linii posunuli kupředu. Tak to vězte. Vaše myšlenky jsou velmi, velmi důležité. A samozřejmě to, co z těchto myšlenek říkáte, je také velmi důležité. Dávejte si tedy pozor na své myšlenky.

Ovládejte své myšlenky, a jak jen můžete, zbavujte se různých připoutaností, které máte k trojrozměrné iluzi, protože vše, co je, je iluze, kterou jste zde vytvořili jako kolektivní vědomí člověka. Jako kolektivní vědomí člověka vytváříte novou vyšší časovou linii, novou frekvenci vyšších dimenzí. Nový výtvor. Tak tvořte. Tvořte svými myšlenkami. Tvořte svými slovy. Tvořte podle své fantazie. Popusťte uzdu své fantazii., neboť je to vaše představivost, že uskutečňujete toto velké nové stvoření. Věřte si. Věřte plánu. Důvěřujte plánu, neboť se skutečně v každém okamžiku vyvíjí přesně tak, jak potřebuje, a v každém okamžiku skutečně pokračujete do světla. A jak se stále více dostáváte ke světlu, temnota a stíny ustupují. Nechť se to děje i nadále. Dívejte se na to dál jako na show, jako na film, který se odehrává, a v některých ohledech se již odehrál. Teď už jen čekáte na výsledky, abyste mohli být viděni svýma fyzickýma očima, když je vaše třetí oko více a více otevřené.

Takže znovu, nechte ten proces proběhnout, nechte film doběhnout a buďte si vědomi, ale nepřipoutáni k ničemu, co se děje. V jistém smyslu buďte neutrální, abyste se nenechali zviklat na jednu, nebo druhou stranu. Buďte neutrální, jako je neutrální náš Otec v nebesích. Stvoření samo o sobě je neutrální. Stále míříte kupředu. Ne stagnovat, ale stále více a více kráčet vpřed do Světla, ke Světlu vašeho vlastního Vyššího Stvoření.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/01/sananda-moving-forward-into-the-light/

Zpět