1222 Quan Yin Marlene Swetlishoff

[ Ezoterika ] 2021-07-31

Přicházím, abych s vámi hovořila o intenzivních energiích, které pohlcují každého z vás, Pracovníky světla a ostatní lidstvo na Zemi. Pro každého z vás se odehrává mnoho podivuhodných událostí. Otevírají se vaše dary vnitřního zraku a vnitřního sluchu. Uvidíte a uslyšíte věci, které vám dříve nebyly přístupné. Začnete vidět své průvodce, učitele a anděly, kteří vás obklopují. Vstupujete do období přijímání božských darů, které vám právem náleží. Vy, kteří čtete tato slova, jste ti, kteří si zasloužili právo nárokovat si své dary ducha. Abyste tyto dary obdrželi, milovaní, musíte jít dovnitř, v klidu, uvolnění a s otevřeným srdcem. Tam, ve svém zlatém srdci, vám budou vaše dary odhaleny. Nechte prosím plynout čas, aby se tyto dary projevily ve vás a skrze vás.

Jedná se o božský pokyn od Boha Otce/Matky všem synům a dcerám Stvořitele, abyste mohli více pomáhat svým sestrám a bratrům na Zemi. Abyste tak mohli učinit, musíte si znovu uvědomit, co jste přišli nabídnout. Vaše velké dary ducha se projeví v pravý čas pro vás, v oblastech, kde se nyní nacházíte. Mnozí z vás si všimli, že ve vašich životech působí božské vedení a synchronicita. Dochází k mnoha podivuhodným událostem pro vás a s vámi. Toto je začátek dnů plných zázraků a kouzel. Zlatý věk se nyní projevuje a každý z vás jej pomáhá přivést a pevně ukotvit na Zemi. Jste to vy, kdo vytváříte, nebo spíše přetváříte svůj nový svět, neboť vše se mění, vše je ve stavu pohybu, který někteří označují jako ″chaos″. Znamená to pouze, že přichází Světlo.

Každému ze Světelných pracovníků je nyní dána veškerá příležitost, aby se bezpečně usadil, aby vás žádné rušivé záležitosti nevyrušovaly z vašeho soustředění ve dnech, které jsou před vámi. Vaše soustředění nadále spočívá v tom, že působíte jako majáky a kotvy vesmírného Světla, udržujete rovnováhu a vnitřní klid bez ohledu na to, co se zdá, že se děje ve světě kolem vás. Všichni znáte nebo brzy poznáte svůj úkol a slíbili jste, že chcete být tímto způsobem nápomocni. Pokračujte v každodenní praxi pociťování a vyjadřování vděčnosti, pociťování radosti a povznesení. Tak se tyto pocity se rozšiřují do světa a pomáhají posilovat lidi kolem vás. Samozřejmě se tak děje nejprve na éterických úrovních a lidé kolem vás váš dar nevidí ani neberou na vědomí, nicméně na úrovních duše si ho velmi váží.

Brzy dojde k mnoha zjevením, která budou zdánlivě přicházet rychlostí blesku, a skutečně tomu tak je a bude. Všechny duše na Zemi touží po pozitivní změně a cítí ji v atmosféře kolem sebe, a právě v tom jim vy, pracovníci světla, každý den pomáháte. Už jen vaše přítomnost na vašem současném stanovišti oživuje atmosféru kolem vás pozitivními frekvencemi a vibracemi. Neříkám to proto, abych pohladila vaše ego, ale jako pravdu z vyšších úrovní. Každý z vás je velkolepou bytostí Světla a lásky, která se inkarnuje na Zemi, aby jí a všem obyvatelům pomohla při přechodu do vyšších dimenzí. Dovolte nám, abychom vás ujistili, že i když se vše zdá být chaotické, je zde připraven plán. Jste podněcovateli i svědky vzrušujících změn, které nyní na vaší planetě probíhají. Ve vzduchu je cítit láska a radost! V této době je to velmi potřebné. Pokračujte v tom, nadále se otevírejte vedení, inspiraci a vnitřnímu vědění. Všichni spolupracujete ve shodě na vyšších úrovních, proto se v současné době ve vašich životech objevuje tolik podivuhodných a nepopiratelných synchronicit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/08/03/quan-yin-intense-energies/

Zpět