6771 Arkturiánská skupina: Zůstaňme ve středu Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2024-06-18

V těchto časech osobního a globálního zmatku je pro mnohé z vás obtížné zůstat ve svém středu, ale zároveň je pro vás snadné sklouznout do obav, odsuzování, kritiky a strachu. K tomu obvykle dochází při kontaktu se spolupracovníky, rodinou, přáteli a dokonce i prostřednictvím neosobních hlasů médií. Možná se přistihnete, že se ohlížíte za nějakou společenskou událostí, která se zdála být velmi úspěšná, a najednou si uvědomíte, že jste se plně sladili s trojrozměrným myšlením a názory lidí kolem vás.

To neznamená, že jste duchovně selhali, nebo musíte opustit skupinové diskuse, ale spíše to znamená, že se musíte naučit udržovat část sebe sama vždy v souladu s pravdou. Vaše přítomnost může zvýšit energii skupiny, protože jeden s Bohem tvoří většinu. Tu a tam do těchto rozhovorů vhoďte semínko pravdy a jednoduše cvičte s vědomím, že ti, kdo žijí ze strachu, odsuzování a kritiky, jsou duchovní bytosti hypnotizované vírou v dualitu, oddělenost a dvě síly. Mohou nastat případy, kdy budete vedeni k tomu, abyste prostě odešli, a budete to vědět.Strach způsobuje, že lidé na všech úrovních života říkají věci, které mohou, ale nemusí být pravdivé, aby s nimi ostatní souhlasili, protože poskytuje pocit bezpečí a důvěryhodnosti vědět, že člověk není sám ve svých přesvědčeních, která dlouho považoval za absolutní a "správná", ale která jsou nyní zpochybňována stále větším počtem jednotlivců. Země je extrémně obtížná škola a není pro "slabé povahy", protože většina pozemských zjevení a zkušeností svědčí o dualitě, oddělenosti a dvou silách. Duchovní vývoj však nikdy nezávisí pouze na osobní volbě, ale spíše je řízen Vyšším Já člověka (JÁ, které nikdy nezapomnělo, kým je). Každý člověk má své Vyšší Já, které určuje, kdy je připraven na další úroveň probuzení a zkušenosti nezbytné k jeho dosažení.

Ti, kteří absolvují "pozemskou školu", jsou schopni žít životy, které odrážejí vyšší energie vědomí jednoty, zatímco žijí ve třídimenzionální hustotě a jsou dobře kvalifikováni k tomu, aby pomáhali ostatním, aby dělali totéž.

Mnohé z toho, co je v současné době známé a co je přijímáno jako normální každodenní život na Zemi, se bude i nadále měnit, protože staré energie se vychylují z souladu s vyššími frekvencemi energie vzestupu. Vždy mějte na paměti, že Božské skutečnosti, které jsou základem všeho na zemi, zůstávají navždy nedotčeny. Pouze materiální smysl těchto věcí může zemřít, nebo zmizet a jejich realita se v určitém okamžiku znovu projeví ve formách odrážejících nové a vyšší frekvence. Odpor působí jako blok duchovního vývoje, protože odpor dává zdání reality a energii. Odpor je způsob, jakým vás ego udržuje v bezpečí, protože lidská mysl se spoléhá na to, co je již známé, zatímco čerpá z kolektivu. Když cítíte odpor k nějakému aspektu pravdy, zeptejte se sami sebe; "Čemu věřím, že se cítím takhle? Je to pravda?" Mnoho duchovních konceptů, které byly kdysi považovány za absolutní pravdu, je nyní zpochybňováno a opouštěno tím, že se probouzí jedinci, kteří pak často zažívají kritiku a odsuzování od druhých, kteří nejsou schopni vidět za podmíněnost náboženské doktríny a jiné praxe.

Často se stává, že vaši nejbližší, ti, které milujete a kterým chcete pomoci, prostě nejsou schopni přijmout to, co víte. Odpusťte a nechte odejít ty, kteří jsou vám drazí a kteří nejsou schopni slyšet, rozumět, nebo jít s vámi v duchovním uvědomění. Vždy mějte na paměti, že každý člověk má své Vyšší Já a Průvodce, kteří mu pomáhají projít jeho duchovní cestou, která může velmi dobře vyžadovat více zkušeností s učením, než bude připraven na vyšší pravdy. Dovolte tento proces, choďte do přírody, buďte v klidu a častěji choďte dovnitř. To neznamená izolovat se v materiálním smyslu, ale spíše vám to umožňuje zůstat soustředěni v plnosti a jednotě uvnitř reality v časech tolika neskutečnosti.

Ti, kteří se rozhodnou být na svých telefonech 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nebo mají pocit, že musí neustále nějakým způsobem naslouchat vnějšímu světu, neuslyší vedení své intuice. Potřeba neustálého rozptýlení je dokonalým příkladem hledání pohodlí a naplnění mimo sebe. Tichý jemný hlas uvnitř vždy promlouvá, ale nemůže být a nikdy nebude slyšen těmi, kteří jsou příliš zaneprázdněni nasloucháním trojrozměrnému světu. Víra, že "svatí" a určití lidé jsou Bohem požehnáni a milováni více než jiní, odpadne, protože stále více jedinců se probouzí k faktu, že Bůh/Božské vědomí projevuje svou plnost jako každý jednotlivec. Veškerý život je jeden a jediný Život, veškerá inteligence je jedna a jediná Inteligence, každá mysl je Božská Mysl a každé vědomí je Božské Vědomí individualizované bez ohledu na to, co se každý člověk rozhodne snít.

V průběhu staletí a dokonce i dnes existovali a jsou skuteční duchovní mistři, kteří se inkarnovali, aby sloužili a pomáhali lidem probudit se, stejně jako zasévat pravdu do kolektivního vědomí Země. Avšak někteří z těch, kteří byli prohlášeni za "svaté" podle trojrozměrných standardů spirituality, ve skutečnosti žili z trojrozměrného vědomí - vykonávali obřady a rituály, jednali "svatě" a kázali koncepty, které ti, kdo věří ve vzdáleného Boha, považovali za duchovní. Negativní fyzické, emocionální, nebo mentální problémy nejsou nikdy osobní, a to platí i pro "dobré" vlastnosti, které člověk může vyjadřovat. Lidé sami o sobě nemají lásku, odpuštění, vděčnost, trpělivost atd, které by mohli dát, protože tyto věci jsou, vždy byly a vždy budou Božími kvalitami, které proudí skrze lidi, ale nikdy od nich.

Stav vědomí každého člověka je to, co umožňuje, nebo blokuje proudění kvalit Boha, které jsou plně přítomny v každém člověku. Láska a služba, kterou mnozí prohlašovali za "svaté", když byli na zemi, se jich osobně netýkala. Žádný "svatý" nebyl Bohem výjimečnější, nebo požehnanější než kterýkoli jiný člověk. Naopak, stav jejich vědomí umožňoval Božím kvalitám, aby se plněji projevily. Život v klášteře, nebo ášramu nedělá člověka "svatým" jen proto, že jeho stav vědomí jde kamkoli jde. Ti, kteří tráví svůj život soustředěním se na trojrozměrné koncepty toho, co tvoří svatost (vnější znamení a emoce), mohou projevovat a často projevují některé z těchto náboženských konceptů jednoduše proto, že je jako individualizovaný Bůh vytvářejí. Nikdy nezapomínejte, že psychické nemusí nutně znamenat duchovní.

Uvolněte všechny zbývající koncepty, které jste možná nashromáždili ohledně toho, co tvoří duchovnost. Jako součást vaší evoluční cesty jste všichni žili své životy v klášterech, a ášramech, kde jste seriózně skládali sliby. V této době je důležité vyjádřit svůj záměr vyčistit všechny minulé sliby, závazky a smlouvy. Sliby chudoby, čistoty, poslušnosti, nebo dokonce upřímné řeči v minulém životě; "Budu tě milovat navždy" můžou zůstat aktivní po celý život, dokud nejsou vyčištěny, protože tyto činnosti byly obvykle prováděny s vážným záměrem, což jim umožnilo zůstat aktivní a ovlivnit mnoho životů. Tiše a tajně buďte tím, kým jste.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/18/the-arcturian-group-staying-centered/

Zpět