231 Transformační alchymie Jesicca Delmar

[ Ezoterika ] 2020-03-06

Když se vynořují různé strachy a tlaky, nacházíte se v bodu, kde se vyšší duše pokouší dostat do nových vrstev v nefyzické energetické duchovní formě, ale fyzická forma a mysl nemusí být nutně připravena se přesunout. Navzdory strachu z létání roztáhnete svá vlastní křídla, protože věříte ve vyšší božský tok energie, která vás vezme tam, kam potřebujete jít. Zdokonalujeme proces transformace, ladíme fyzickou formu podle touhy vyšší duše.

Ne všichni mohou úplně opustit veškeré 3D v našich životech, což znamená nezávislost na pracovních povinnostech. Ale můžeme se více soustředit na to, abychom byli více spolutvůrci a ještě silněji se připojit ke zdroji. Probíhá velký proces ladění. Vaše vyšší duše, vaše božská vnitřní bytost vidí, kde jste právě teď, a kam vás chce vzít, jaké vibrace pro vás zamýšlí. Nemusí to být nutně místo, kam sami směřujete. Je mnoho způsobů, jak na vás vyšší duše nebo božská vnitřní bytost volá. Musíte prostě být v kontaktu a vyladit ve svém momentálním okamžiku.

Existuje mnoho různých vrstev, a některé z nejvyšších vrstev jsou věci, které přijdou do vaší zkušenosti, abyste si je mohli uvědomit a uznat. Vaše vyšší duše si přeje vytáhnout vás do vašich nových výšin, do nových hloubek, do vyšší expanze. Musí však nejprve vyjasnit věci, které vám již neslouží, kterých se obáváte, takže je do vašeho vědomí přivede. Probuzená a vědomá bytost vidí tyto věci jako ty, které musí opustit. Je to požehnání a bod expanze, ze kterého se můžete poučit a odrazit na místa, která si vaše duše přeje. Může to být stejně snadné jako vytváření záměrů, ale vaše záměry musí být přizpůsobeny vaší vibraci a vaší emoci.

Vše ve fyzické formě je projevem základního proudu energie. Záměry jsou povrchovou vrstvou. Musí být spojeny s něčím mnohem hlubším ve vašem základním proudu vibrační energie, být v souladu s vašimi vibracemi a vaší emocí. Váš záměr jen pomáhá nasměrovat energii k tomu, co byste měli cítit, s čím by se vaše vibrace měly vyrovnat. Můžete se ocitnout v situaci, která je nežádoucí, necítit věci, které mají vyšší vibrace. Může to ve vás něco spustit. Situace sama o sobě může často potlačit základní proud energie, takže se člověk zaměří na situaci a fyzické projevy, ale cílem je dostat se hlouběji do základního proudu energie. Nezabýváte pouze situací. Když se začne uvolňovat každý druh projevu, který z ní vyvstal, pak se začne uzdravovat a čistit vaše energetické pole.

Nehleďte na tyto věci ve vaší realitě jako na ty, které vás drží zpátky, ale jako na příležitosti k expanzi. Když zažíváte něco, co vás drží zpět, nebo strach, vaše božská vnitřní bytost, vaše vyšší duše touží vyjasnit tuto vrstvu, aby vás přivedla na místo nové expanze. Pokud stále máte ve vašem energetickém poli vrstvy strachu nebo věci, které vás drží zpátky, je nutné vyjasnit s tím spojené energetické vibrace a nahradit je láskou a pochopením, že nikdo není dokonalý a vše je určeno k vývoji. Takže nejde jen o záměry, ale o práci na mnohem hlubší úrovni, ale jsme tady a můžeme to udělat, máme schopnost pracovat s naší vnitřní silou.

Nejde o to, že se vše změní z 3D do 5D. Vaše úroveň mistrovství půjde ruku v ruce s vaší schopností posunout svůj vlastní život do vyšší vibrační 5D reality. Nebude to přes noc a bude to vyžadovat práci, čas a trpělivost. To je důvod, proč zároveň posilujete své nyní, protože pouze tam najdete toto vědomí. Jediné místo, kde najdete laskavou energii, která vám pomůže se všemi věcmi pohnout, je váš okamžik nyní.

Schopnost přechodu od strachu do lehkosti a otevřenosti a rozpínavosti má hodně společného s laskavostí a vděčností. Takže děkuji za tento prostor, ve kterém jsme schopni realizovat tento bod expanze, a za schopnost přeměnit tuto energii. Děkuji a jsem vděčná za všechny průvodce, kteří pomáhají v tomto okamžiku přeměnit energie, abychom se dostali do vyšších stavů. Všichni pracujeme společně, tvoříme společně. Nejsme sami na této cestě. V našem nyní jsou nám poskytovány všechny nástroje, nejen zde fyzicky, ale i od božské vnitřní bytosti, od vašeho průvodce, vaší vyšší duše, vašeho vyššího já. To je obrovský prostor pro vděčnost.

V prostoru transmutace a transformace energie se učíte spoluvytvářet se svými průvodci. V každodenním životě jste v různých situacích, které vyvolávají nižší vibrace, nebo přináší věci, které nechcete, které vás drží zpět. Tím, jak je pozitivně zvládáte, posouváte vše ve své současné každodenní realitě, a proto se věci začnou vyvíjet odlišně. Pokud se ocitnete ve velmi 3D nežádoucím prostoru, máte zodpovědnost za všechny ty věci, které jsou v této fyzické realitě. Začněte posouvat způsob, jakým se pro vás věci projevují. Nepůjde to přes noc, ale vaše 3D realita se bude posouvat do vyšší vibrační 5D reality o to rychleji, čím více základního proudu energie ve vašem realitním prostoru zahrnete. Není možné zůstat na povrchu, je to hluboký ponor. Je to o tom, jak vidět tuto fyzickou vrstvu reality, která se projevuje zde a nyní. Vše ve fyzické realitě je prchavé, v zásadě to není trvalé. Jakmile posunete základní proud energie a způsob, jakým jste k němu připoutáni nebo způsob, jakým se navzájem živíte, pak se posouvá a mění vaše fyzická realita. Prostě přijměte, kde jste, a přijměte svou cestu a pochopte, na co se chystáte, ať už jste kdekoli.

Máte svobodnou vůli zvolit si rychlejší přechod, ale musíte také ctít, kde jste. I když vaše mysl může chtít rychlejší přechod do 5D, vaše srdce nemusí nutně souhlasit. A tak je to opět přetahování. Vaše mysl chce něco rychle, potřebuje to hned, ale vy nejste připraveni. Nejste na místě, abyste to měli hned teď. Opět je to o tom, najít rovnováhu a soustředit se, aby vaše fyzická forma ve vašem srdci byla připravena postoupit z 3D na 5D, a zároveň se uvolnit a plynout, abyste dokázali řešit všechny věci, které přichází, dobré i zlé, protože vše je bodem expanze ve vašem nyní. Jak poznáváte, začnou se věci rozvíjet a projevovat ve vaší fyzické realitě v dokonalém rozložení a dokonalém sladění ve správný čas a nakonec se to, co vám přinášelo strach, nebo vás drželo zpět, úplně promění a budete se cítit úplně jinak. Ohlédnete se zpět a uvidíte svou cestu, na které se vše otevřelo a rozvinulo v dokonalém načasování.

Máte vyšší duši a vyšší duše touží po vyšším smyslu. Vaše duše ví, že se chystáte vstoupit například do velké role, a tak získáte pocit: ?Ok, vím, že to chci udělat a chci toho dosáhnout.? Když si to uvědomíte, můžete začít pracovat na sladění se s přijetím vyššího účelu, nebo mise k dosažení něčeho. Rozhlédnete se ve svém nyní, a řeknete si, že netušíte, jak toho dosáhnete, protože právě teď máte 95 zaměstnání, věci, které brání plně vstoupit do vyšší mise, kam vás chce duše vzít.

Když uznáte a budete chtít následovat tuto vyšší výhradní misi ve svém nyní, dá vám to schopnost a sílu začít posouvat vaše nyní, projevy ve vašem nyní a základní proud energie a všechny věci a vibrace, které vás mohou držet zpět. Vyladíte a zlepšíte svou fyzickou formu, své srdce, svou mysl a svou fyzickou realitu. A pak se začnete vibračně přizpůsobovat tomuto vyššímu jedinečnému účelu duchovní mise. Není to o získání myšlenky na vyšší duchovní účel a poslání, a o tom, že to nemůžete udělat, protože to teď nejde. Jde o to naladit se na přijetí a vstoupit s tím do souladu.

Nejde to přes noc. Je to radost z cesty, ale také ocenění času zde na fyzické planetě, aby bylo možné vše vymyslet, a být schopen si cestu užít. Važte si svého nyní a nechtějte vše najednou. Cesta je cíl. Važte si svého momentu, oceňujte věci, které k vám přicházejí, a nechte své nyní být příležitostmi pro přeměnu. Transformujte energii, abyste se přesunuli tam, kam chcete.

Jste rozšířením zdroje, který má fyzický zážitek. Vše, co děláte, dělejte s láskou, otevřeným srdcem a otevřenou myslí. Zkušenost se děje v intencích vaší reality a nyní.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=H1qbMw6If0k

Zpět