414 Globální rekonstrukce - vědomí jednoty Meg Benedicte

[ Ezoterika ] 2020-07-18

Tolik oblastí života, které jsme považovali za samozřejmé, je nahrazeno novými opatřeními, inovacemi nebo řešením ... iniciuje se mnoho pozitivních alternativ, zatímco jiné nás uzavírají nebo omezují. Například: práce z domova odstranila znečištění, snížila dopravu a snížila ceny plynu. Ale ne vše mělo na mysli "nejlepší dobro" pro všechny.

Současný systém naráží na obtíže přežití. Globální pandemie odhalila silné a slabé stránky různých systémů po celém světě, korupci a nespravedlnost. Země, které jsou postaveny na otroctví, genocidě a kolonialismu mají problém, prožíváme kolaps světové dominance USA / Velké Británie. Ti, kteří přijmou vědomí jednoty, na tom budou během pandemie a resetování systému mnohem lépe než ti s egem a dominantním chováním. Ti, kdo zneužívají moc, ignorují známky nutnosti reforem. Přes masivní veřejné protesty proti chamtivosti a nespravedlnosti stále existuje výrazný "rozkol" mezi vládnoucí elitou a obyvatelstvem. Neochota k reformě bude oslabením koloniálního dosahu USA / Velké Británie. Umírající režim již nemůže platit masivní armádu ani dotovat Izrael, či podporovat ropný průmysl atd.

Jediným způsobem, jak přežít změny klimatu, pandemie a upadající civilizaci, je vědomí jednoty. Spolu stojíme a padáme. Příklad: Pokud dojde k selhání zásobování potravinami, spojte se a vytvořte místní komunitní zahrady. Pokud světová banka vyřadí hotovost a obnoví digitální měnu, vytvořte měny místní komunity. Společnost nemůže přežít v individualismu bez spojení a soucitu.

V roce 2012 vstoupila sluneční soustava do galaktického fotonového pásma a nového světelného vědomí. Fotonové infuze plazmy mění elektromagnetické pole planety, vytvářejí masivní změnu klimatu a mění lidský mozek a DNA. Globální komunita prochází kvantovým posunem od dominance levé části mozku do rovnováhy. Posuny v polaritě zvyšují ženské kvality soucitu, uměleckého vyjádření, intuice, vícerozměrnosti, představivosti a vnímavosti.

Rok 2020 je rokem fyzického vzestupu. Je místem setkání duchovnosti a fyzického ztělesnění, zahajuje se kosmický plán sjednocené lidské rasy. Ti, kdo trvají na "osobní svobodě" na úkor globálního zdraví a dobrých životních podmínek, se stanou vyvrženci. Vzestup je sjednocující proces po staletích egoistického odloučení. Stáváme se úplnými bytostmi v globální komunitě.

Kometa Neowise je předzvěstí nového vědomí. Vyberte si odpor k reformě a zánik, nebo kvantový posun do vědomí jednoty. Celý vesmír je propojen. Po energiích ze 3 silných zatmění se přibližuje Lví brána 8: 8. (pozn. 8 minut meditace odpojení a spojení od 20:08). Udělejte si čas a pusťte se hustých emocionálních připoutaností k minulosti a v přítomné harmonii obnovte vnitřní spojení s rovnováhou a kolektivem. Na buněčné úrovni se vlny fotonů metabolizují a pomáhají změnit atomy uhlíku na lehčí krystalické a aktivují Světelné tělo.

Zdroj: https://newearthcentral.com/blog/

Zpět