6111 Diamantové a platinové děti slunce Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2024-03-11

Toto je jedno z nových dětí Diamantového a Platinového Slunce, které JSOU Novým Zlatým Věkem a již mají 12 vláken DNA a formu Nového Světelného Těla. I když to vypadá jako běžná hustota, není tomu tak. To znamená, že jak se v příštích deseti letech uskutečňuje přechod, jak se proces vzestupu zrychluje do 5. a 7. dimenze Nové Země a do formy Nového Solárního Světelného Těla, jeho fyzické a všech dvanáct jsou pečlivě sledovány a upravovány podle dimenzionálních frekvenčních pásem.

Protože všechny tyto děti pochází ze 7. Centrálního Slunce Osvícení, mají vrozenou schopnost se podle potřeby regenerovat, protože jsou novou nadlidskou rasou v nových tělech Adama Kadmona.
Byli připraveni na tuto inkarnaci na Nové Zemi (ta už je tady a narodila se 5. července 2020), aby jejich podvědomá mysl a nadvědomá mysl, Vyšší Kristus/Buddha/Átma/Věčné Já byly plně aktivovány a jejich srdeční centra také.

To znamená, že budou reagovat na život odlišně a ponesou v sobě vědomí Jednoty a klíče a kódy k plnému spoluvytváření Nového Zlatého věku s láskou a skrze lásku, a přesto jsou obdařeni inteligencí, která je daleko za vším, co je nyní na Zemi známo. Jsou v naprosté rovnováze, a proto jejich vyšší srdce a vyšší mysl JSOU JEDNÍM, protože jediné Horovo oko je plně aktivováno. Jejich vnitřní a vnější sluch je vytvořen tak, aby mohli slyšet a přistupovat ke všem 33 Univerzálním Tónům, což se stupňuje s tím, jak Nový Zlatý věk roste ve vědomí a jednotných úrovních, až na konečných 72 oktáv, protože se ve skutečnosti rodí ve dvou stavech: jeden viditelný a jeden neviditelný, a budou se moci teleportovat. bilokovat a dokonce cestovat vesmírem, aniž by k tomu potřebovali další pomoc, protože jsou plným návratem k Intergalaktické federaci a Univerzálnímu.

Komunikují telepaticky a mohou snadno "číst" myšlenky, pocity a energii lidí a míst. To přináší krásnou citlivost, což znamená, že se mohou naladit na jakékoli místo, zvíře nebo rostlinu a snadno s nimi komunikovat, stejně jako jsou schopni vytvářet mistrovská díla již od útlého věku.

Budou omračovat Novými Krásnými Harmonickými Zvuky, které vytvářejí pro Nové Lidstvo, které se sjednocuje jako nikdy předtím, stejně jako použijí svého nesmírného génia k vytvoření příbytků, které se synchronizují s Matkou Zemí, a kde zvířata, ptáci atd. a všichni elementálové koexistují jako jeden, a s tím vody, vzduch, oheň atd. budou naprosto čisté a budou používat velmi pokročilé systémy, aby to všechno udrželi čisté, budou schopni pěstovat potraviny, které nejen překypují zdravím, vitalitou a živinami, ale budou tak činit bez nutnosti cokoli zabíjet, věci, jako pesticidy, se už nikdy nebudou používat a nic nebude znečištěno.

Přijdou s takovou vysoce pokročilou duchovní technologií, kde je uctívána Duše v každé živé Bytosti a kde se děti rodí bez bolesti a vskutku láskyplné vztahy budou vztahy harmonie, jednoty a míru a tak hluboké lásky, že děti budou cítit být milovány ve všech směrech, protože jejich vrozený génius bude živen od začátku a mohou vyjádřit své pravé duševní já bez omezení.

Mysterijní školy povstanou, protože to budou místa tak nádherného přístupu ke všemu vědění pod Velkými Centrálními Slunci, že budou mít opět přístup ke všem úrovním Božství a praxe bude v jednotě a harmonii se vším, co je, a na Multi-Vesmírných Úrovních, s přístupem ke všem informacím, jak jsou uloženy ve dvanácti Velkých Centrálních Sluncích.

Oni všichni jsou NOVÉ duše, které se nikdy předtím neinkarnovaly, a proto je to Nová Super Adam Kadmon Rasa, 7. základní rasa člověka.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/11/the-diamond-and-platinum-sun-children/

Zpět