253 Zpráva o vzestupu Jenji

[ Ezoterika ] 2020-03-26

Aliance Bílých klobouků má plnou kontrolu.

Nastává ?Střídání stráží?. Po mnoho tisíců let byla Země a lidstvo pod vládou nepředstavitelně zlých, temných a hanebných bytostí, které se snažily udržet lidstvo zotročené a duchovně spící. Tyto bytosti dokázaly unikat extrémním krutostem díky vazbám na nejvyšší úrovně politické a vládní moci na tomto světě. To znemožnilo obětem vyjít na veřejnost, protože každá část starého systému byla vytvořena za účelem ochrany násilníků, ignorance a hanby obětí.

Proto bylo nutné ?vyměnit stráž? satanských elitních skupin, které ovládaly každý jednotlivý aspekt naší společnosti - od běžných médií po všechna náboženství, vzdělávací systém, politiku, zákony, zdravotní péči. Neexistuje absolutně žádný aspekt společnosti, které zlo neovládlo.

Nová garda Aliance bílých klobouků je součástí globální skupiny bývalých probuzených členy Iluminátů, kteří se od nich oddělili na nejvyšší úrovni pyramidy - a spojili síly s mnoha galaktickými bytostmi jako jsou Plejáďané, Arkturiáni, Vysocí bílý a někteří nordičtí galaktici, kteří byli součástí Galaktické Federace Světla.

Odštěpené lidské bytosti byly součástí vojenské armády na vysoké úrovni, a proto měly přístup k extrémně tajným informacím kabaly. S těmito informacemi osvobodí lidstvo ze spárů temné síly. Bílé klobouky se spojily s globální aliancí Země a mnoha mimozemskými planetárními staršími, kteří jsou součástí Galaktické Federace.

Pandemie Covid-19 byla původně vytvořena temnými frakcemi illuminátů, kteří chtěli vyvolat extrémně pokročilou biologickou válku. Jejich plány byly zastaveny technologií získanou při havárii v Roswellu v roce 1947. Díky této technologii mohli bílé klobouky zkoumat různé časové osy a vidět časovou osu uvolnění tohoto viru. Díky informacím dokázali vyvolat převrat a zahájit zatýkání více než 500.000 těch nejhorších, kteří se podíleli na dětských obětích.

Tato pandemie se ukázala jako vysoce účinná pro ochranu lidstva. Většina z nich je poslána do Gitmo, aby prožili zbývající dny ve vládním koncentračním táboře. Se zatčenými proběhne vojenský soud. Pryč jsou dny, kdy jsme byli kolébáni informacemi mainstreemových médií a VIP. Je čas sami začít zkoumat, co se v našem světě děje. Brzy tato pandemie skončí a svět bude osvobozen od veškeré temnoty. Kvůli této temnotě je absolutně nemožné, aby tato planeta vystoupala do páté dimenze. Proto věnuji veškerý svůj čas probuzení mas, aby byly připraveni na odhalení podle časového plánu, které se vztahuje na bílé klobouky. Převezmou všechna nouzová vysílání, aby odhalily celému lidstvu pravdu o ničení našich dětí.

Poprvé v moderní historii byla Země převzata vojenskou aliancí Bílých klobouků, která se skládá z vysoce kvalitních galaktických bytostí, vybraných k tomu, aby v těchto dobách mohly splnit tyto monumentální role.

Pandemie brzy skončí a GESARA bude uvolněna pro všechny bytosti. To bude začátek nového světa pro všechny?. Zdraví, bohatství, štěstí, svoboda a bezpečnost pro všechny děti.

Nejdůležitější a nejsilnější věcí, kterou můžeme v této monumentální době udělat, jsou shromáždění v našich globálních skupinách v důležitých numerologických datech portálu. Největší hrozbou pro staré síly je sjednocené lidstvo. Sjednocené vědomí je všemocné ve svém probuzeném stavu, a když koná v souladu s Boží vůlí, aktivuje to všechny síly vesmíru.

Všichni jsme vyzváni, abychom v portálu 4.4 podpořili alianci Bílých klobouků v jejich závěrečném vyčištění a poskytli základní podporu pro provedení časové osy GESARA.

Budeme také pracovat s časovým plánem páté dimenze, kdy by veškerá mimoplanetární technologie byla okamžitě uvolněna lidstvu. Budeme pracovat s kolektivním jednotným záměrem, že všechny děti byly ochráněny před obchodováním a strašlivým zneužíváním, a získali primární a okamžitý přístup k zázračným nebeským chrámům.

Pro portál 4.4 budou uvolněné další informace.

Je naprosto nezbytné, aby hvězdné bytosti právě teď zůstaly v klidu a zároveň si udržovaly povědomí o větších souvislostech hry. Změna stráže je naprosto nezbytná. Kvůli ní jsme se probudili a za to jsme se modlili.

Mnoho lidí zažívá strach z mainstreemového viru. Uklidněte je, že vše je v pořádku a že lidstvo je v bezpečí ... to vše je součástí skvělého plánu pro Zlatý věk. Všichni hráči týmu bílých klobouků pozemské aliance pracují jménem našeho nejvyššího benevolentního tvůrce, Boha. Ohlašují konec temnoty a zla na Zemi. Všichni jsme společně na pokraji zcela nového světa.

Rok 2020 je rokem odhalení, rokem, kdy budou všechny obchodované děti osvobozeny a uzdraveny a andělští lidé se vrátí.

(tuším verzi 2.... kéž se lidé nerozhodnou pro ?hodné NWO?, které vše zařídí.... numerologicky 4 nedává moc svobody... )

Zdroj: https://www.matahariji.com/single-post/2020/03/26/Ascension-report-Whit-hat-Earth-Alliance-is-in-ful

Zpět