2824 WWG1WGA: Čtyři roky války Martin Geddes

[ Ezoterika ] 2022-07-12

Úvahy o projektu Q a životě pozoruhodného anona
Minulý týden jsem znovu zveřejnil svůj esej WWG1WGA: Největší komunikační událost v dějinách z roku 2018, která mě uvedl do pozoruhodného prostoru jako komentátora fenoménu Q a širšího hnutí Velkého probuzení, do něhož spadá. Vytáhl jsem se z nemocničního lůžka - byly to tři dny chřipkového utrpení - abych sepsal své úvahy o této práci, jelikož je zítra její čtvrté výročí (a předznamenává významné datum v dějinách).

Období osobních změn a ztrát
V době, kdy jsem toto dílo psal, jsem byl na dovolené u litevského moře se svými dvěma dcerami, bývalou manželkou a rodiči. Stále jsem byl pomyslně spíše telekomunikačním guru než disidentským spisovatelem, takže mé prognózy o geopolitickém životě měly na rodinné záležitosti jen malý vliv.

Přesuňme se do roku 2022 a řekněme, že v osobním životě je to úplně jinak. Společensky jsme byli krutě napadáni prostřednictvím rozdělující mediální propagandy, otrockých náhubků a jedovatých injekcí. Stál jsem si za svým a odmítl jsem ʺjít s dobouʺ, nebo se chovat tak, abych byl ʺpřijatelnýʺ. Bolestné, ale blíží se bumerang.
Martin z roku 2022 je úplně jiný tvor než ten z roku 2018. Aktivní účast v tajné válce jako prominentní člen civilní digitální domobrany mi zcela změnila život. Za své úsilí jsem byl osobně pomlouván v médiích, donekonečna cenzurován a přišel jsem o svou předchozí kariéru. Latentní bojovník se musel aktivovat a od algebry síťového výkonu se přeorientovat na historičtější starosti. Mám novou a vylepšenou síť skutečně loajálních přátel se společnými hodnotami.

Ani ostrakizace ze strany blízkých mě nepřiměje sklonit se před lží. Vyhýbání je technika používaná sektami a já odmítám přijmout psychopatickou doktrínu ʺmožná jsem ti ublížil - ale dostal jsem, co jsem chtělʺ (téměř doslovný citát člena rodiny). Nikdy nebylo jasnější, že sklizní podvodu je smrt a čisté svědomí je cennější než veškeré materiální bohatství světa.

Problém je horší, než jsem si představoval
Při opětovném čtení původního článku mě zaráží jeho ʺprůzračná naivitaʺ. Po mnoho let jsem usilovně skládal obraz toho, co se ve světě děje, a mnoho dní jsem pracoval na tom, abych vytvořil esej s úderností a jasností, jakou jsem si přál. Slušně shrnuje můj pohled na svět na úrovni, kterou jsem v té době zvládl, zejména postřehnutí probíhající druhé americké revoluce.

K otázce širšího záběru toho, co se děje, se ještě vrátím, ale z pohledu čtyř let jsem se toho hodně naučil. V článku je sice zmíněn obchod s lidmi, ale nedocenil jsem jeho rozsah ani to, jak je základem fungování našich vládnoucích tříd. To musí být v popředí zájmu každé analýzy geopolitických záležitostí, v neposlední řadě v důsledku vydíracích sítí typu Epstein.

Obchodování s lidmi je více než jen otrocká práce nebo sexuální otroci: zahrnuje také odebírání částí těl a orgánů, lidi jako potravu a pokusné objekty. Ale skutečný poznatek, který mi chyběl, spočíval v tom, že nejde o izolovanou menšinu nešťastných lidí zapletených do zločineckých sítí, i když jich jsou desítky milionů. Pravdou je, že každý člověk v průmyslovém světě je nějakým způsobem obchodován.
Obchodování s lidmi je základním problémem

Existuje chyba v zarámování, která spočívá v tom, že systémy, v nichž žijeme, považujeme za systémy trpící ʺkorupcíʺ. Nyní jsem pochopil, že nejsou zkorumpované, tak byly navrženy, aby fungovaly. O vaše blaho se nejedná na žádné úrovni; jakékoli zdání, že tomu tak je, je náhoda, legitimizující zástěrka, vedlejší produkt nebo mylná představa. Tento kompletní systém zahrnuje podmanění a zotročení lidí (a neomezuje se pouze na něj):🎇 🎆

- Právní systém nás podvodně zbavuje vrozených práv a podvodem z nás dělá movitý majetek podle obchodního nebo námořního práva.
- Vláda jakožto zkorporatizovaná entita ʺzvolenáʺ (prostřednictvím zmanipulovaných voleb) funguje jako daňový podvod a udržuje ʺpolitikyʺ, kteří jsou prosazováni ʺpoliciíʺ (tj. nikoliv skutečnými orgány činnými v trestním řízení), s níž nemáme uzavřenou smlouvu. Vše je založeno na iluzích o moci, které drží pohromadě zastrašování obětí a obohacování příjemců.
- Zdravotnictví záměrně poškozuje děti jedovatými ʺvakcínamiʺ, které nemají žádný prokázaný přínos (ani bezpečnost), aby generovaly celoživotní zisky z chronických onemocnění. A fungují jako sledovací systém pro ʺtěla otrokůʺ, umožňují tak krádeže lidí a částí těl na objednávku. Nedávné vraždění pacientů za účelem zisku pomocí léků a ventilátorů vám řekne vše, co potřebujete vědět.
- Maloobchod a logistika fungují jako zástěrka pro mezinárodní přepravu a prodej lidí jako kontrabandu.
- Finance kradou hodnotu vašeho majetku, vaší práce prostřednictvím uměle vyvolaného boomu, krachu, bankrotu, lichvy a inflační fiat měny, a všechny zisky perou do několika finančních center.
- Média a zábavní průmysl vymývají mozky veřejnosti, aby se smířila se zneužíváním a milovala své zneuživatele, a každého, kdo poukazuje na organizovaný zločin, odmítají jako šíleného ʺkonspiračního teoretikaʺ.
- Školství a akademická obec odpovídají finančním zájmům vojensko-průmyslového komplexu a praktikují úzkou základnu ʺoficiálníchʺ znalostí a de facto totalitní myšlenkovou policii indoktrinující další generace.
- Velké technologické společnosti jsou bojištěm pro sledování, cílení a operace sociálního inženýrství řízené umělou inteligencí.
- Energetika nás udržuje ve zbytečné závislosti na uměle nedostatkových petrochemikáliích, místo abychom využívali pokročilé technologie, o nichž již víme, že existují pro vojenské použití nebo byly potlačeny mocenskými mafiány.
- Potraviny a voda byly otráveny a denaturovány, aby nás učinily slabými a snadno ovladatelnými - a zároveň vydělávaly více peněz prostřednictvím farmaceutických přípravků.
- Armáda nasazuje nejrůznější ʺtiché zbraně pro tiché válkyʺ proti civilnímu obyvatelstvu, aby je ovládala, a zpravodajské agentury udržují nad zákonem třídu, která se nikomu nezodpovídá (pozn. ale zodpovídá, jen to není nám).
🎇 🎆
Tuto hrůzu podporuje značná infrastruktura s jasnými důkazy o globální síti podzemních tunelů a vojenských základen pro přesun prostředků, a využívání kontejnerové dopravy na povrchu. Místní distribuční síť předává k prodeji děti, které mají být znásilněny a obětovány, a vidím i náznaky odpovídajícího hrůzného ʺnakládání s odpademʺ použitých lidí. Nežijeme ve společnosti, o které nám bylo řečeno, že v ní žijeme. Je to špatné.

Tato situace nevznikla ze dne na den, ale je výsledkem stovek let postupného hromadění skryté moci rozvratem, infiltrací a podvody. Figurují zde církve, které mají být strážci svědomí, a proto jsou nemilosrdně napadány. Výzvou je vidět, jak jsou všechny tyto skutečnosti propojeny do jediného mocenského systému. Nejde ani tak o ʺspiknutíʺ, jako spíše o rakovinovou zločineckou kulturu různorodých sítí parazitů působících ve vzájemné shodě. Takovou noční můru nelze rozložit během několika měsíců, nebo dokonce několika let. Nelze konfrontovat obyvatelstvo se satanistickým rituálním zneužíváním, když mnozí lidé ani nedokážou přijmout, že jejich volby byly po desetiletí falšovány, a masmédia jsou řízenou propagandistickou operací. Lidé by přišli o rozum a společnost by se zhroutila; lék nemůže být horší než nemoc.

Pravda je z nutnosti podivnější než fikce: aby se z ní ʺvyvlékliʺ, potřebují bezbožníci, abyste uvěřili, že skutečnost je nemyslitelná. Kdybyste mi před pár lety řekli, že nám hrozí války pokrevních linií, které vedou transhumanisté posedlí genealogií a numerologií, navrhl bych vám, abyste přešli z deliria na mírné léčivé psychedelikum. Přesto jsme tady, a pokud se rozhodnete hledat, existuje pro toto tvrzení spousta přesvědčivých důkazů. Posledních několik let dalo odvážlivcům příležitost prolézt do mentálního prostoru, který okupují okultisté. Není to moje oblast, ale jestli si z toho mohu odnést jeden velký poznatek, pak je to fakt, že existuje zcela skrytý jazyk, který je na očích a který se používá ke komunikaci mezi lidmi u moci. Takže když zveřejníte návrh zákona o financování, můžete ho podepsat konkrétní požadovanou částkou. Datum útoku pod falešnou vlajkou funguje jako ʺpodpis autoraʺ.

Hlavní metodou ničemnosti usilující o moc je ʺvěrohodné popíráníʺ. To si zaslouží celý samostatný článek. Prozatím je důležité pochopit, že kapky Q nejsou jen Occamovou břitvou na důvěryhodnost masmédií. Jsou také výcvikem v zacházení s nejednoznačnými a složitě strukturovanými informacemi, s postranními kanály a sémantikou, kterou je třeba se časem naučit. Je to ʺEsoterická komunikace 101ʺ a učí nás uvědomovat si metody nepřítele. Nezáleží na tom, zda to někdo přijme, nebo ne; realita není závislá na popularitě víry v ni. Pro mě z toho plyne poučení, že esoterika hraje obrovskou a nepřiznanou roli ve formování naší společnosti a ze své podstaty se ve škole nevyučuje! Předpoklad, že vám elitní vzdělání dalo nástroje k rozpoznání nezodpovědné moci, je směšně hloupý; našim vládcům slouží, že jste arogantní a pyšný technokrat (.. já to vím nejlíp...).

Q, anons a QAnon - terminologická válka
Letmá zmínka, protože v článku se mluví o ʺfenoménu QAnonʺ i o ʺoperaci QAnonʺ. V době, kdy jsem psal, se #QAnon používalo pro označení diskusí na sociálních sítích, které se týkaly kapek Q. Od té doby si média tento termín ʺsémanticky přivlastnilaʺ, aby očernila Q i anony. Z mého pohledu je Q koherentním a konzistentním protipólem ʺoficiálního narativuʺ. Q se nachází v ʺmlzeʺ informační války, protože se používá k obcházení zákonů o přímé oficiální komunikaci s veřejností, která musí být tupá. Kapky Q jsou objektivní - ačkoli média dělají vše pro to, aby lidi odradila lidi pídít se po nich sami. (Nápověda: jedná se o formu kontroly mysli, a pokud se nechcete podívat na údaje mimo vaše dosavadní přesvědčení, možná jste v sektě).

Anonové jsou různorodí svobodomyslní lidé, kteří mají různé názory na kapky Q a kolektivně provádějí výzkum z otevřených zdrojů. Netvoří jednotnou ʺúlovou myslʺ a nelze jim přisuzovat přesvědčení jako celku. Rozumní lidé mohou mít (a mají) rozdílné názory na kapky Q, jejich cíle, morální integritu, význam, operační účinek a další. (Nápověda: pokud je individuální svobodné myšlení a odlišný názor nepřijatelný, možná jste v sektě).🎇 🎆 🎇 🎆 🎇 🎆

Termín ʺQAnonʺ byl médii použit k převzetí některých myšlenek od některých anonů a jejich připoutání ke kapkám Q se jako by staly jediným výkladem všech anonů. Tomuto termínu je věnována neúprosná negativní energie a hluboké společenské opovržení. Výsledkem je, že se ʺslušníʺ lidé se odmítají podívat na údaje o Q (proces zvaný ʺvědaʺ), protože je jim to nepříjemné. (Nápověda: pokud je vám vědecká metoda nepříjemná, možná jste v nějaké sektě.)

Mediální narativ ʺQAnonʺ je čistá kontrola chování, naprosto neetický a rozhodně zločinný. Bohužel toto popírání reality má nakonec své důsledky (jako například to, že Čína ovlivní vaši vládu prostřednictvím falešných volebních lístků a vy otrávíte své děti genovou terapií). Takže ʺfenomén QAnonʺ dostává historický průchod jako studijní záležitost, a ʺoperace QAnonʺ je nesprávné označení. To, co nyní nazýváme ʺQAnonʺ, v žádném případě neexistuje. Je to zkorumpovaný mediální výmysl bez opodstatnění, jehož cílem je diskreditovat pravdu. (Nápověda: jste v sektě, ups.).

Proces, v němž jde o načasování
Pro mě je nejpikantnější ta část ve jménu štěstěny na konci, kde jsem předpověděl, že vše vyvrcholí ještě téhož roku. Chápu to tak, že nám byla záměrně udělena tvrdá lekce, že ve válce nikdy neprozrazuješ svůj plán nepříteli. Navíc bychom byli zoufalí, kdybychom věděli, že nás ještě čeká genetická genocida, stejně jako volební operace v roce 2020. Muselo to tak být...

Nyní vidím, že nás čeká mnohem delší proces dekonstrukce těchto prohnilých mocenských systémů, než se zhroutí, zkorodují a konečný okamžik demolice nelze předem předvídat. Kapky Q dodnes přesně předznamenávají události a v ʺoficiálníchʺ sděleních se na ně neustále nepřímo odkazuje, a to způsobem, který nelze logicky odmítnout. Jedná se o skutečnou vojenskou zpravodajskou operaci. Kapky nám dávají jistotu, že existuje plán a že jsme (dostatečně) v bezpečí.

Špatné načasování, ale správný směr je mnohem lepší než opak. Dojít k poznání, že velká část toho, co jste považovali za skutečné, je podvod, iluze nebo klam, je strastiplná cesta. Nezávidím těm, kteří ji musí absolvovat během několika dnů či týdnů v rámci ʺdrsného probuzeníʺ, nicméně takový den musí přijít. Když už nic jiného, krachující porodnost a prudce rostoucí úmrtnost nás k tomu brzy donutí. Všechno je tak, jak má být, a děje se v božském načasování.

Jak poznamenal Bill Cooper, prozíravý autor knihy Behold A Pale Horse (Hle, bledý kůň) - jakmile uvidíte širší obraz, interakce se společností, kterou jste dříve obývali, se stane obtížnou. Z vašeho pohledu jsou dospělí jako přerostlé děti, které zoufale lpí na svých představách a jen chabě zvládají své pocity a chování. Jejich starosti a svět jsou odtržené od vašeho, jsou ztotožněni s iluzorním systémem očekávaného chování otroků mysli a odměn za dodržování předpisů.
🎇 🎆
Je zapotřebí většího ʺvesmíru diskurzuʺ.
Jestli jsem se za poslední čtyři roky něco naučil, pak je to ʺvědomá neschopnostʺ v širší tematické oblasti. Nyní chápu, že jsme zapojeni do dlouholeté války o duši lidstva a že má rodokmen a složitost, kterou je pro jednoho člověka těžké pochopit. Je to válka kvantové fyziky, genetická válka, válka časových linií, nanotechnologická válka, válka vědomí, vesmírná válka, podzemní válka, válka mysli a další.

Nepíšu o tématech, o kterých toho vím málo, ale to neznamená, že jsou nedůležitá. Věci, které bych v minulosti zběžně zavrhl - například posedlost lidí démony - mi nyní připadají věrohodné vzhledem k tomu, co vím o nelokální povaze vědomí. Naše věda byla zmasakrována do komické parodie pravdy (krize nereplikace je toho příznakem). Naše dějiny byly upraveny velkolepým způsobem: přítel má například glóbus z 19. století, na kterém je Tartárie, která z viditelných záznamů záhadně zmizela.

Ať už se jedná o minulé civilizace, periodické katastrofy, ʺresetyʺ, astroteologii, mimozemské záležitosti, skrytý terén nebo multivesmír... zůstávám v nekonečné nevědomosti. Jako syntetik cítím, že nyní potřebuji období ʺdoplňování zásobʺ a klidného bádání, ale neočekávám, že mi události tento luxus dopřejí.

Co já vím, zítra se může zřítit přehrada Tři soutěsky, v úterý může na satanské památky po celém světě pršet peklo, ve středu se může rozpadnout burza a příští víkend se JFK Jr. vrátí na veřejnost. Naučil jsem se vyhýbat jiným předpovědím než obecným směrům, zejména těm časovým - protože nevyhnutelně vedou k rozpakům.

Co mohu říci, je, že data o poklesu v roce 2018 se podezřele dobře shodují s rokem 2022 jako ʺčtyřletá deltaʺ. Spravedlnost skutečně přichází velmi veřejným způsobem. K volebnímu podvodu skutečně došlo, zatýkání už proběhlo, a proto bude mít následky. ʺBidanova showʺ je falešná optika, která má navždy zničit demokratickou stranu. Obchodování s lidmi bylo odhaleno a uklízí se po celém světě. Hollywood už není ve formátu, v jakém jsme ho znali. Zločiny velkých technologických firem vyplouvají na povrch. Vydali jsme se přesně tím směrem, který se očekával.

Jako prominentní komentátor Q se nacházím v opravdu zvláštní pozici. Hrajeme tu o ʺvšechny žetonyʺ: pokud jsem měl ve své eseji z roku 2018 v podstatě pravdu, i když načasování bylo špatné, pak je pro současnou liberální inteligenci ʺgame overʺ a anonymové jsou novou intelektuální a duchovní elitou. Ti stávající byli propagandou a sociálním inženýrstvím filtračních bublin zcela obelháni, aby akceptovali hrůzy nejhoršího druhu: pedofilii, masové vraždy, genetické mrzačení dětí.🎇 🎆 🎇 🎆 🎇 🎆 🎇 🎆

Pokud jsem byl úplně mimo, vejdu do dějin jako tragický případ sebestředného nešťastníka. To je v pořádku. Není žádná hanba se snažit a pak muset korigovat směr. Jako velmi omylný a padlý člověk se sám necítím nijak zvlášť kvalifikovaný k tomu, abych někoho soudil nebo mu domlouval. V této hře nelze ʺvyhrátʺ, kromě toho, že jsme si kolektivně jisti, že jsme udělali vše, co jsme mohli, abychom ochránili nevinné před újmou.

To, co se pro mě v posledních letech nejvíce změnilo, je posun od intelektuální bitvy o nadvládu k duchovní bitvě o spásu. Dokud nepochopíte hřích pýchy, potřebu pokory a protivníka, kterému čelíme... jste součástí problému. Nezáleží na tom, jestli jste měli ʺpravduʺ nebo ʺbyli nápomocniʺ; nemůžete uspět tím, že svého bližního jakkoli porazíte. Neexistuje mír, pokud soupeříte s realitou - nebo mezi sebou navzájem.

Duchovní válku vedete neustálou bdělostí proti špatnosti, která se snaží obelhat mladé, takže nikdy není u konce. Podvod, rozděl a panuj je metoda nepřítele. Jednota, soucit, porozumění, odpuštění a láska jsou jediným východiskem z konfliktu. Pokud se na mě nakonec bude vzpomínat, že jsem měl ʺpředčasně pravduʺ, pak jsem selhal; lepší je být pamětníkem toho, jak jsem se vypořádal s ʺneodbytně se mýlícímiʺ, když přišel okamžik bolestné pravdy.

Zdroj: https://intothelight.news/files/2022-07-12-four-years-of-war.php

Zpět