6844 Aktualizace energií Samantha Orthlieb

[ Ezoterika ] 2024-07-01

Ahoj krásná duše!

Červencové energie nás připravují na Upgrade DNA a Bránu 888 Abundance v srpnu a žádají nás, abychom vyzařovali nejplnější a nejvyšší vyjádření sebe sama - jako duchovní a oduševnělé bytosti, které jsou na cestě osobního růstu a sebe-mistrovství. Vesmírné energie nám posílají povzbuzení a podporu, abychom se chopili této příležitosti k expanzi a důvěřovali, že vesmír nám kryje záda. Tím, že se chopíme této příležitosti, se posuneme do další fáze našeho života a ukončíme minulé cykly karmických vzorců, které způsobily, že jsme se ve svém utrpení zacyklili. Archetypy, které můžeme ztělesnit na této části naší cesty k dokončení naší transcendence od minulé bolesti k duchovní moudrosti a odolnosti, vyžadují, abychom zapojili svou třetí čakru. Tato čakra spolu s odpovídajícími kolektivními archetypy, Bojovník a Duchovní Bojovník, může neutralizovat a spálit všechny zbývající překážky v nás, aby nás revitalizovala, aktivovala a pozvedla na další osvícenou úroveň života. Oba tyto archetypy nám dávají sílu vůle a pravdu o sobě samém, abychom našli impuls k tvorbě, a trvalou vitalitu potřebnou k tomu, abychom své sny, naděje a cíle dovedli k dalším krokům. Jak se přesouváme k těmto vyšším vibracím skrze brány 77 (7. července) a 788 (8. července), stáváme se více supravodiči Božského Stvoření a musíme si také velmi dobře uvědomovat a vybírat své záměry, abychom mohli "snít o novém životě".

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/07/01/july-2024-ascension-energies-update/

Zpět