6862 ☢️☣️WHO a vakcíny Ramon Tomey

[ Ezoterika ] 2024-06-29

Světová zdravotnická organizace ustupuje od svého postoje k vakcíně proti COVID-19, "nízká priorita" pro děti

Světová zdravotnická organizace (WHO) ustoupila od svého postoje k injekcím proti wuchanskému koronaviru (COVID-19) a nyní tvrdí, že podávání těchto vakcín dětem má "nízkou prioritu".

Steve Watson z Modernity News zdůraznil tento náhlý obrat a poznamenal, že každý, kdo injekce COVID-19 nedoporučil, byl "suspendován ze sociálních médií, nebo veřejně ´zrušen´". Ale vzhledem k tomu, že globální zdravotnický orgán byl tím, kdo změnil svůj názor, nikdo ani nemrkl brvou. Strategická poradní skupina odborníků WHO pro imunizaci (SAGE) vydala revidované pokyny. Podle skupiny již nedoporučuje injekci COVID-19 pro "zdravé" děti ve věku od šesti měsíců do 17 let. "Dopad očkování zdravých dětí a dospívajících na veřejné zdraví je mnohem nižší než prokázaný přínos tradičních základních vakcín pro děti - jako jsou vakcíny na rotaviry, spalničky a pneumokokové konjugované vakcíny," napsala Dr. Hanna Nohynek, předsedkyně SAGE. Vysvětlila, že aktualizované pokyny "odráží, že velká část populace je buď očkovaná, dříve infikovaná COVID-19, nebo obojí.

Pokračovala: "Revidovaný plán znovu zdůrazňuje význam očkování osob, které jsou stále ohroženy závažným průběhem onemocnění - většinou starších dospělých a osob se základními onemocněními - a to i dalšími posilovacími dávkami. Nová politika WHO identifikuje tři prioritní skupiny - vysokou, střední a nízkou - přičemž děti a dospívající spadají do nízké kategorie. Definice posuzují kategorie pro "riziko závažného onemocnění a úmrtí". Celosvětový zdravotnický orgán nicméně přesto doporučil "děti, které mají oslabený imunitní systém, nebo stávající zdravotní stavy... nechat očkovat [proti COVID-19]."

Tuto změnu uznala i následná revize pokynů z prosince 2023, která poznamenala, že "přeočkování se běžně nedoporučuje" jak zdravým dospělým, tak dětem a dospívajícím, kterým byla podána alespoň jedna dávka vakcíny proti COVID-19. WHO však přesto doporučila, aby všichni dospělí, spolu s dětmi a dospívajícími s komorbiditami, dostali injekci alespoň jedné dávky.

CDC stále doporučuje injekce COVID-19 pro děti a dospívající
Mezitím Watson poukázal na to, že USA Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) stále doporučuje vakcíny proti COVID-19 pro děti ve věku šesti měsíců a starší. "Není jasné, zda CDC bude následovat a přizpůsobí svá doporučení této revidované politice WHO," napsal.

Podle webových stránek agentury pro veřejné zdraví "každý ve věku pěti let a starší by měl dostat jednu dávku aktualizované vakcíny proti COVID-19, aby se chránil před závažným onemocněním". Děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let mohou potřebovat "více dávek vakcín proti covidu-19, aby byly aktuální," dodala. Doporučení CDC pro neočkované děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let je stejně pobuřující a navrhuje, aby si nechaly aplikovat "dvě až tři dávky aktualizované vakcíny proti COVID-19".

CDC ospravedlňovalo vakcíny COVID-19 pro děti papouškováním "bezpečné a účinné" a záměrně ignorovalo nesčetné příběhy o poškozeních a úmrtích způsobených vakcínou injekcí mRNA. Mnoho studií navíc prokázalo, že imunita vyvolaná očkováním časem slábne, a přirozená imunita zůstává lepší, pokud jde o COVID-19. "Je jasné, že ti rodiče, kteří zůstali skeptičtí k tomu, aby svým dětem vráželi narychlo vyvinuté mRNA vakcíny schválené pro nouzové použití, byli jasně ospravedlněni - a tentokrát nikým menším než WHO," uzavřel Watson.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/29/world-health-organization-backtracks-on-its-covid-19-vaccine-stance-low-priority-for-kids/

Zpět