2880 Sanat Kumara o probíhající transformaci Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-07-30

Q: Můžeme si promluvit?
A: Jistě. Ne nadarmo jsi mě vycítil ve svých polích, což znamená, že naše interakce je prozatím možná.

Q: Bylo to možné, protože jsi chtěl něco předat?

A: My (entity jemnohmotného světa) jsme vždy připraveni k interakci. Sby mohlo dojít ke kontaktu, musí existovat vibrační shoda. Pro nás je snazší přizpůsobit se vašim vibracím než pro vás našim. Proto ve chvílích, kdy jste připraveni (tj. kdy to úroveň vašich vibrací umožňuje), dochází ke společnému párování. Chápete (cítíte), že kontakt je možný. Každý si samozřejmě určuje míru připravenosti na tento druh interakce po svém. Obvykle je to pochopení nebo pocit přítomnosti někoho blízkého, nebo se náhle objeví jméno či obraz osoby, se kterou je třeba komunikovat.
Pak je na vás, zda toto ʺpozváníʺ ke komunikaci přijmete, nebo ne.

Mnoho lidí má stále tak silné pochybnosti o své schopnosti kontaktu, že i při zjevných příznacích (které jsem zmínil) pokrčí rameny, tj. nevěnují tomu pozornost. Samozřejmě, že nikdo nebude nikdy nucen k setkání (s výjimkou entit s nízkou vibrační úrovní). Záleží tedy vždy na vás, zda komunikace proběhne, nebo ne.

Jsem rád, že jsi toto pozvání ʺpřijalʺ. A jako vždy mám lidem co říct, co jim předat. Chápu, že v současné době existuje tolik informací o procesech probíhajících na planetě. V prostoru i v lidech se začnou dít takové proměny, že to mnohé lidi dost silně vyvede z jejich obvyklého vnímání reality. Mnozí z vás prožili na této planetě tisíce inkarnací a na genetické úrovni je ve vás ʺzadrátovánʺ životní vzor. Nyní však nastal čas změn. Ovlivní všechny a všechno. Je důležité to pochopit a přijmout. Přijmout znamená, že odložíte všechny obavy, které můžete mít ze všech událostí, které se dějí nebo mohou stát! Mnoho lidí si začíná samo vytvářet to, co se může stát (tj. pravděpodobnostní větve událostí).

Jelikož obecná úroveň vědomí lidí není na příliš vysoké úrovni, nemohou v žádném případě vytvořit větev s vysokou vibrační úrovní (tj. síť harmonických událostí). Pak je důležité si uvědomit, jaký vliv má každý člověk na utváření událostí pro sebe, své blízké a celou zemi. Myšlenky a ʺsnyʺ pouze o negativních scénářích vytvářejí v noosféře (v kolektivním nevědomí lidstva) společné pole. A i když si myslíte, že se vám špatné scénáře zdát nemohou, není tomu tak. Samozřejmě musíte být dostatečně vibračně stabilní, abyste nepodléhali všeobecným panickým náladám. Samozřejmě je to každého volba. Každá duše, která se zde inkarnovala, má svou vlastní cestu. Má tedy svou vlastní událost, která jí umožňuje projít a zpracovat lekce, kvůli nimž byl sestup do těla učiněn.

Navíc v tuto chvíli jsou téměř všechny duše, řečeno konvenčně, rozmístěny na vibračních koridorech. To znamená, že odpovídá úrovni jejich vědomí s následnou tvorbou reality. A tak, když se objeví vlna obav z budoucnosti nebo všeobecné nespokojenosti s bytím, nemůže to nezůstat jako ʺusazeninaʺ v noosféře. A tak to má šanci se projevit!!!

Jelikož je úroveň vědomí většiny lidí pod úrovní 4.0, zapojují se, aniž by si to uvědomovali, do samotné větve, která je tvořena strachem a vnucenou negativitou. A projevují se právě ti ʺstrašáciʺ, o kterých se tolik přemýšlelo. Dochází k ʺuzavřeníʺ varianty, kterou si duše již vybrala, a k přesunu do větve, kde se děje právě to, čeho se všichni bojí. Člověk, který se poddává strachu, snižuje svou úroveň vibrací, která už tak není dost vysoká, a už se prostě neudrží ve zvoleném koridoru.

Každý z vás je zodpovědný za skutečnost, která se před vámi každý den odehrává. A pokud se vám nelíbí, co se kolem vás děje, je to VELMI vážný důvod k zamyšlení, proč se to děje! A odpověď na tuto otázku není venku, ale uvnitř každého z vás.

Co si vyberete, záleží také na každém z vás. Přijmout nebo odmítnout i tyto informace je také vaše volba. Vždy se snažíme poskytnout maximum, abychom vám pomohli při všech procesech. Jsou totiž opravdu velmi závažné, a to se ještě nikdy v historii planety nestalo. Proto se nyní objevuje tolik lidí (kontaktérů), kteří mohou předávat informace z jemnohmotných rovin. Tato ʺfunkceʺ je samozřejmě v každém člověku. Není to osud několika vyvolených. Časem to v sobě objeví každý. Je to docela snadné. Když požádáte, vyjádříte svůj záměr navázat (otevřít) toto spojení, budou vám poskytnuty potřebné informace (lidé) a zdroje.

V ideálním případě, kdyby každý člověk tuto schopnost v sobě objevil, jen si představte, jak moc by to zjednodušilo a urychlilo přechod. Nešli byste po této cestě naslepo. Každý krok byste dělali vědomě. A tak by prožívání vašich událostí bylo konstruktivnější a s co nejméně disharmonickými projevy. To je to, co jsem vám dnes chtěl říct. Děkuji za tuto příležitost.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13462

Zpět